RECREA VAKBLAD VOOR RECREATIEONDERNEMERS. Jaargang 28 - Nr. 3 - Mei-Juni Verschijnt tweemaandelijks. Logiespremie voor aanleg kampeerautoplaats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RECREA VAKBLAD VOOR RECREATIEONDERNEMERS. Jaargang 28 - Nr. 3 - Mei-Juni 2012 - Verschijnt tweemaandelijks. Logiespremie voor aanleg kampeerautoplaats"

Transcriptie

1 RECREA BELGIË-BELGIQUE P.B JABBEKE 3/8040 M A G A Z I N E VAKBLAD VOOR RECREATIEONDERNEMERS Jaargang 28 - Nr. 3 - Mei-Juni Verschijnt tweemaandelijks Logiespremie voor aanleg kampeerautoplaats Nieuwe bouwregels toegankelijkheid Afgiftekantoor Oostende 1 P Afz.: RECREAD vzw, Anspachlaan 111 bus 4, 1000 Brussel Geïntegreerd bij

2 ONDER COLLEGA S PRINCIPIEEL Nog tot 1 augustus 2012 kunnen de categorieën van de openluchtrecreatieve terreinen en de vakantiewoningen een aanvraag indienen voor een aantal subsidiabele werken. In de volgende jaren komen andere logiessectoren aan bod. Voor onze sector gaat het over de aanleg en inrichting van kampeerautoterreinen, de aanleg van kampeerautoplaatsen en de aanleg van gebouwen en voorzieningen voor sport en spel. Geheel in de lijn van zijn beleidopties deed Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois een begrijpelijke keuze. Ook RECREAD vindt het stimuleren van de aanleg van vergunde kampeerautoplaatsen een prioriteit. De kampeerautomarkt is immers een zeer belangrijke groeimarkt. Het is tegelijk ook de enige weg om het illegale kampeercircuit onder druk te zetten. Maar de dagelijkse praktijk toont helaas aan dat de handhaving onontbeerlijk is. Het gaat over de geloofwaardigheid van het logiesdecreet. En over geloofwaardigheid gesproken: het is meer dan tijd dat een aantal gemeentebesturen het logiesdecreet eindelijk respecteren. Terug naar de logiespremie. Hiermee komt een einde aan het eerdere kampeerpremiebesluit. Deze brede investeringssteun heeft in de voorbije 15 jaren een enorme positieve impact gehad op de uitrustingskwaliteit van de Vlaamse kampeersector; met dank overigens aan de respectieve ministers van Toerisme en de Vlaamse Regering. De nieuwe regeling beperkt weliswaar fors de korf aan subsidiabele uitgaven. Het valt te vrezen dat dit terugslag zal hebben op het investeringsritme in de sector. Een investeringspremie is namelijk een belangrijk element in het beslissingsproces van de ondernemer. Vaak is dat het laatste duwtje in de rug. Wie dit zondermeer afdoet als een kado is ziende blind. Meer dan 70 % van de middelen komen van de ondernemers zelf. En via werkgelegenheid, sociale bijdragen, belastingen, btw creëert dit een meer dan terugverdieneffect voor de overheid. De nieuwe subsidieregeling zet alvast de traditie van de investeringssteun verder. En dat is een niet onbelangrijk positief signaal. Hopelijk kan de budgettaire actieradius straks weer wat breder gezet worden. Ondertussen blijft het voor ondernemers zaak om principieel te blijven investeren in innovatie. Dat zal weliswaar nog slimmer moeten dan ooit. Dirk METSU, Algemeen secretaris. Uw reacties: COLOFON Recrea-Magazine, tweemaandelijks vakblad voor de Vlaamse recreatieondernemers Oplage: 700 exemplaren Wordt gratis verzonden naar alle Recreadleden en naar gemeentebesturen, provincies, ministeries, pers en politiek verantwoordelijken. Recrea-Magazine is lid van de VUKPP Recread vzw, Anspachlaan 111 bus 4, 1000 BRUSSEL Tel Fax Verantwoordelijke uitgever: Dirk Metsu, Gentstraat 9, 8400 Oostende Hoofdredacteur: Dirk Metsu, Eindredacteur: Els Dierendonck, Advertentiewerving: Lucien Steegmans, tel , DSN bvba, Koerslaan 2 Bus 2.1, 8450 Bredene Realisatie & ontwerp: voor DSN, info: Coverfoto: De publicitaire aankondigingen zijn niet bindend voor de uitgever. Elke reproductie van een of meerdere artikels en/of foto s in Recrea-Magazine is onderworpen aan een voorafgaand akkoord van de redactie. Sponsors Recread vzw: seijsener rekreatietechniek bvba technisch advies-, handels- en installatiebureau 02 RECREA-MAGAZINE MEI-JUNI 2012

3 SECTORNIEUWS PROMOTIE KAMPEERAUTOVRIENDELIJK LABEL: MEER DAN DOWNLOADS! Naar aanleiding van de lancering van het nieuwe label kampeerautovriendelijk logies werd van 15 april tot 15 mei een bijzondere promotionele actie georganiseerd. Deze actie was een initiatief van RECREAD, Kompascampings en Kempen Campings. De bedoeling is om de kampeerautogebruikers nader kennis te laten maken met het nieuwe label en het specifi eke aanbod aan kampeerautoplaatsen op vergunde kampeerautovriendelijke terreinen. Op een 11-tal deelnemende terreinen, houders van het label kampeerautovriendelijk logies, konden kampeerautogebruikers logeren voor de prijs van 10 euro, 2 nachten overnachten inclusief personen, water, elektriciteit, huisdieren en taksen, en dit van 15 april tot en met 15 mei Dat kon door het eenvoudig downloaden van een kennismakingscheque via Er werden in totaal 4000 downloads gerealiseerd. Hoeveel kampeerautogebruikers effectief de voordeelbon gebruikten is vooralsnog niet gekend. Er werden ook 5000 folders verspreid via bijvoorbeeld verkopers en verhuurders van kampeerauto s, toeristische diensten e.a. relevante verdeelpunten. RECREAD en de andere partners gaan het initiatief nu verder evalueren. Ondertussen toont de website de bedrijven die lid zijn van één van drie organisaties en houder van het label kampeerautovriendelijk logies. Bent u lid van RECREAD en houder van het label kampeerautovriendelijk logies? Contacteer ons dan voor uw gratis vermelding op de website via 02/ of via AANVRAAG LOGIESPREMIE: VOOR 1 AUGUSTUS 2012! Op 24 april 2012 verscheen in het Belgisch Staatsblad het ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven voor de toekenning van investeringssubsidies aan vergunde toeristische logies om gebouwen, installaties, inrichtingen en voorzieningen op te richten of te moderniseren voor het jaar Deze eerste oproep voor het jaar 2012 is enkel voor de categorieën vakantiewoningen en openluchtrecreatieve terreinen bestemd. Opgelet: het is mogelijk dat er in 2013 geen oproep is voor de categorie openluchtrecreatieve terreinen. De subsidiabele uitgaven voor de categorie openluchtrecreatieve terreinen dienen betrekking te hebben op: 1 aanleg en inrichting van kampeerautoterreinen; 2 aanleg en inrichting van kampeerautoplaatsen op openluchtrecreatieve terreinen; 3 aanleg van gebouwen en voorzieningen voor sport en spel om de kindvriendelijkheid van het openluchtrecreatieve terrein te verhogen. De looptijd van de oproep is tot 1 augustus Dien dus tijdig uw aanvraag in! Enkel vergunde bedrijven kunnen een premie aanvragen. Informatie en aanvraagformulier via logiespremies. RECREA-MAGAZINE MEI-JUNI

4 VLAAMSE OVERHEID 10 GEMEENTEN MOETEN AFVALTARIEVEN AANPASSEN NA PUBLICATIE VAN VLAREMA Volgens het VLAREMA, het nog te publiceren uitvoeringsbesluit bij het Materialendecreet, moet een restafvalzak van 60 liter (7,5 kg) minstens 0,75 euro kosten en mag diezelfde zak ten hoogste 2,25 euro kosten. Voor grofvuil betaalt de burger minstens 0,05 euro per kilogram en hoogstens 0,6 euro per kilogram. Bovendien moet de ophaling van grof vuil betalend zijn vanaf de eerste kilo. De Vlaamse Regering wil zo afvaltoerisme tussen de gemeenten ontmoedigen. De regering neemt zich voor om deze minima en maxima geleidelijk dichter bij elkaar te brengen. Op termijn komen er ook minimum- en maximumtarieven voor andere afvalfracties en voor de afgifte van afval op de containerparken. De minister verdedigt haar keuze voor een vork met de opmerking dat de ondergrens afvaltoerisme moet tegengaan. De bovengrens houdt dan weer rekening met wat mensen bereid zijn te betalen voor de afvalverwerking, zonder dat het sluikstorten en sluikstoken toeneemt. Volgens een eerste schatting zullen 10 gemeenten hun tarieven moeten aanpassen. Voor 9 gemeenten betekent dat een verhoging van de huisvuiltaks, voor Mechelen een verlaging. Het VLAREMA treedt in werking op 1 juni 2012, maar de gemeenten krijgen tijd tot 1 maart 2013 om hun tarieven aan te passen. Bron: Vraag van Tine Eerlingen over de invoering van geharmoniseerde gemeentelijke tarieven voor huisvuilophaling in Vlaanderen; en van Valerie Taeldeman over het Vlaamse reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), Parl. St. Vl. Parl., Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, 24 april (zoeken op C202 LEE28 ) RECREAD STELT UNIZO-INCASSOSERVICE VOOR AAN LEDEN RECREAD-leden kunnen gebruik maken van de UNIZO-incassoservice voor wanbetalers. Voorwaarde is dat u zelf eerst een aangetekend schrijven verstuurd heeft naar de wanbetaler. Ook mag de factuur die u wilt invorderen niet ouder zijn dan 12 maanden. De incassoservice werkt via een digitaal platform. Het bestaat uit een minnelijke fase en een gerechtelijke fase. De beide fasen en de eventuele kosten in de gerechtelijke fase werden uit de doeken gedaan tijdens de RECREAD-informatievergaderingen van 24 april en 30 mei. Leden die de powerpointpresentatie over deze UNIZO-incassoservice wensen te ontvangen kunnen contact nemen met Els Dierendonck, verantwoordelijke Administratie via Aanmelden bij de UNIZO-incassoservice kan via be/incasso. Houd uw UNIZO-lidnummer bij de hand voor uw aanmelding. 04 RECREA-MAGAZINE MEI-JUNI 2012

5 Toegangscontrole, hoe ver moet u gaan? ÉÉN GASTANK VOOR HEEL UW VAKANTIEPARK Ons ringleidingsysteem levert via ondergrondse leidingen propaangas aan al uw staanplaatsen en sanitaire gebouwen. Onze energieadviseur begeleidt u graag van begin tot eind bij de meest gepaste energieoplossing. Samen zorgen we zo voor veilig, milieuvriendelijk en comfortabel kamperen. W WOORRDDT FLESSENVERDELER! Voor de kampeerder, die buiten wil genieten van een barbecue of terrasverwarmer op gas, zijn er onze Twiny of 10 kg gasflessen. Bent u nog geen flessenverdeler, neem dan snel contact met ons op. Hou het vriendelijk en overdrijf het niet! Vraag ons naar de beste toegangscontrole-oplossing voor uw situatie. Wij adviseren u graag. Postbus 2219 NL-1500 GE Zaandam T: +31 (0) Voor meer info: of E: I: w w w.catcontrolsystems.eu 6ODJERPHQ 7RHJDQJVFRQWUROH,QWHUFRPV\VWHPHQ 7RXUQLTXHWV &DPHUDEHZDNLQJ.HQWHNHQKHUNHQQLQJ %HWDDOV\VWHPHQ %HWDDOG SDUNHUHQ Green & Clean 12-13/09/2012 Park van Laken - Brussel Gratis toegang! Om uw gratis tickets te bekomen, surf vlug naar klik op ticketing en voer vervolgens de code DG in. DEMO GROEN is de grootste Belgische openlucht demonstratie van materiaal voor groene zones, stadsreinigingsmateriaal en sportinfrastructuur.

6 ARBEIDSRECHT VERSTRENGING SANCTIES DEELTIJDSE ARBEID De werkgever die deeltijdse werknemers tewerkstelt, moet heel wat administratieve verplichtingen vervullen. Doet hij dat niet, dan stelt hij zich bloot aan ernstige sancties. De laatst verschenen Programmawet heeft deze sancties gewijzigd. steeds schriftelijk worden opgemaakt, uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer de uitvoering van zijn overeenkomst aanvangt. Dit geschrift moet de wekelijkse arbeidsduur en het werkrooster vermelden. Sanctie: de werknemer kan de deeltijdse arbeidsregeling en het werkrooster kiezen die hem het meest gunstig zijn onder dewelke die ofwel in het arbeidsreglement bepaald zijn ofwel, bij ontstentenis, uit elk ander document blijken waarvan het bijhouden is opgelegd door het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van de sociale documenten. Deze sanctie bestond reeds. eenkomst, of een uittreksel van die arbeidsovereenkomst met de werkroosters en met de identiteit van de deeltijdse werknemer, alsmede zijn handtekening en die van de werkgever, moet worden bewaard op de plaats waar het arbeidsreglement kan geraadpleegd worden. Wanneer de arbeidsregeling van de deeltijdse werknemer georganiseerd is volgens een cyclus die over meer dan een week is gespreid, moet op elk tijdstip kunnen vastgesteld worden wanneer de cyclus begint. Is het werkrooster variabel, dan moeten de dagelijkse werkroosters ten minste vijf werkdagen vooraf ter kennis worden gebracht van de werknemers. Deze vijf werkdagen kunnen teruggebracht worden tot 48 uur mits toestemming van het Paritair Comité. De bekendmaking van het werkrooster moet gedurende een jaar bewaard worden, te rekenen vanaf de dag waarop het werkrooster ophoudt van kracht te zijn. Sanctie: vervult men de bovenstaande bekendmakingsvereisten niet, dan wordt de deeltijdse vermoed, behoudens bewijs van het tegendeel, zijn prestaties te hebben geleverd als voltijdse werknemer, met alle fi nanciële gevolgen van dien! Deze sanctie is gewijzigd met ingang van 16 april jl. tewerkstelt moet over een document beschikken waarin alle afwijkingen op de bekendgemaakte werkroosters worden opgetekend. De wet heeft de inhoud van dit document vastgelegd. Geschikte apparaten kunnen, op bepaalde voorwaarden, dit document vervangen, alsook een register waarin het juiste uur waarop de werknemer het werk aanvangt en eindigt, alsmede het begin en het einde van de rustpauzen zijn vermeld. De in dit register ingeschreven gegevens moeten vermeld zijn op het tijdstip zelf van de aanvang en het einde van de arbeidsdag en van de rustpauzen. waren tijdens de hele periode die aanvangt op de datum van inschrijving van de laatste verplichte vermelding en die eindigt vijf jaar na het einde van de maand die volgt op het kwartaal waarin die inschrijving is verricht. Sanctie: worden de afwijkingen op de bekendgemaakte werkroosters niet geregistreerd, dan wordt de deeltijdse werknemer vermoed, behoudens bewijs van het tegendeel, zijn prestaties verricht te hebben als voltijdse werknemer. Deze sanctie die in voege is getreden op 16 april jl., is een forse verstrenging t.o.v. voorheen. KUNT U EEN ARBEIDSCONTRACT OPZEGGEN PER ? Een werknemer kan zijn arbeidsovereenkomst op drie manieren opzeggen: per aangetekende brief, per deurwaardersexploot, of door een brief af te geven waarvan u een dubbel ondertekent voor ontvangst. Hoe moet u reageren wanneer de werknemer zijn contract op een andere manier opzegt, bv. wanneer hij een stuurt? Deze opzeg is nietig, maar u kunt de nietigheid dekken. U kunt dit doen door een terug te sturen waarin u verklaart dat u de nietige opzeg aanvaardt. U kunt de ook afprinten, ondertekenen voor ontvangst, en dan terugbezorgen aan de werknemer. De nietigheid kan ook op impliciete wijze gedekt worden. Dit wil zeggen dat u niet reageert op de nietige opzeg en de werknemer zijn opzegtermijn laat uitdoen. Dit houdt wel het risico in dat de werknemer op het einde van zijn opzegtermijn beweert geen gestuurd te hebben of dat die niet van hem kwam en in dienst wil blijven. Een andere mogelijkheid is dat u per aangetekende brief de onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst vaststelt en een verbrekingsvergoeding van de werknemer eist. Dit komt er dan op neer dat de werknemer zijn opzegtermijn niet verder uitdoet, maar in de plaats daarvan een verbrekingsvergoeding moet betalen. 06 RECREA-MAGAZINE MEI-JUNI 2012

7 An Recrea-Magazine-NL 29/03/11 11:38 Page 1 Twiny heeft alles in huis om uw kampeerders te bekoren Licht en multifunctioneel, deze compacte fles is de ideale partner van uw klanten. Dankzij de unieke QUICK-ONontspanner is de Twiny in enkele seconden geïnstalleerd en klaar voor gebruik in alle veiligheid. Gestapeld passen de Twinyflessen precies in de voorziene ruimte in campers. Als Twiny-verdeler biedt u uw klanten een totaalconcept aan en verkoopt u zonder zorgen! Bovendien geniet u van een zeer interessante marge op elke verkochte fles. Kortom, u kunt er alleen maar bij winnen! Word Twiny-verdeler, profiteer van de vele voordelen en doe aan klantenbinding. Aarzel niet en bel naar het gratis nummer 0800/ of surf naar Twiny biedt de beste service voor uw klanten KCM BV, Minervum 7158/B 4817 ZN Breda, Nederland Tel , Fax Erkenningsnrs. Vlaamse KMO-portefeuille Advies DV.A Strategisch Advies DV.S Hout stoken Is geld verdienen!!! Besparing tot 75 % geen uitzondering Houtgestookte Cv ketels voor stamhout, pellets, snippers en afvalhout. Zeer weinig onderhoud Hand gestookt en automatisch Hoog rendement (90 %) CO2-neutraal Vermogens van 15 tot 1000 kw Meer weten? of bel Bio Energie Nederland bv Julianaweg AJ Sint Geertruid AANKOOP EN VERKOOP STACARAVANS AANKOOP EN VERKOOP TRANSPORT EN PLAATSING Manegemstraat Izegem BE STACARAVANS TRANSPORT EN PLAATSING TEL : + 32 (0) FAX : + 32 (0) GSM : + 32 (0) Manegemstraat Izegem Tel. +32 (0) Fax +32 (0) GSM +32 (0)

8 VLAAMSE REGELGEVING NIEUWE VLAAMSE GELUIDSNORMEN GOEDGEKEURD Op 17 februari 2012 keurde de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) het besluit voor de reglementering van het maximaal geluidsniveau op muziekactiviteiten defi nitief goed. Wat betekent dit voor uw zaak? Op dit ogenblik zijn er twee regelgevingen van toepassing in de horecasector: het Vlarem (het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning) en het KB van 24 februari 1977 houdende vaststellingen van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen. VLAREM Het Vlarem bepaalt dat feestzalen en lokalen die een dansgelegenheid omvatten en die een totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte hebben van 100 m 2 of meer, een milieuvergunning klasse 2 moeten aanvragen. Moeten geen milieuvergunning klasse 2 aanvragen: ten met een maximale duur van drie opeenvolgende dagen, maximaal tweemaal per jaar, op hetzelfde perceel of dezelfde percelen. dansactiviteiten gekoppeld aan bijzondere gelegenheden worden georganiseerd en waarbij bovendien aan volgende criteria wordt voldaan: maximum 12 keer per jaar, maximum 2 keer per maand, maximum 24 kalenderdagen per jaar. Het Vlarem voorziet geen maximaal geluidsniveau IN de inrichting, enkel voor het geluidsniveau in de BUURT worden regels vastgelegd. Meer bepaald wordt dit geluidsniveau bepaald op basis van de bestemming op het gewestplan (woongebied, landelijk gebied,...), het moment van de dag (overdag, s avonds, s nachts) en de aard van de inrichting (nieuwe inrichting/bestaande inrichting, klasse 2/klasse 3). O.a. feestzalen, discotheken, nachtclubs, enz. van 100 m 2 of meer vallen onder deze reglementering van het Vlarem. KB VAN 1977 Alle inrichtingen die niet onder deze reglementering in VLAREM vallen, moeten voldoen aan het KB Dit KB legt regels vast voor elektronisch verstrekte muziek. Meer bepaald wordt het maximaal toegelaten geluidsniveau IN de inrichting beperkt tot 90 db(a) L Amax,slow en wordt het maximaal toegelaten geluidsniveau gemeten in de BUURT bepaald op basis van het achtergrondgeluid: 30 db(a), dan mag het maximaal toe- Meer informatie over de verschillende mogelijkheden die de regels bieden vinden onze leden via Via Wetgevingen vindt u een rechtstreekse link naar de wetgeving over de nieuwe geluidsnormen. Via het beschermde ledenforum vinden onze leden ook een vaknota Vlaamse geluidsnormen. 08 RECREA-MAGAZINE MEI-JUNI 2012

9 gelaten geluidsniveau in de buurt niet hoger zijn dan 5 db(a) boven het achtergrondgeluidsniveau. en 35 db(a), dan mag het maximaal toegelaten geluidsniveau in de buurt niet hoger zijn dan 35 db(a). 35 db(a), dan mag het maximaal toegelaten geluidsniveau in de buurt niet hoger zijn dan het achtergrondgeluidsniveau. O.a. gewone cafés, restaurants enz. vallen onder dit KB Ook feestzalen en lokalen met een voor het publiek toegankelijke ruimte < 100m 2 vallen vandaag onder het KB Het KB 1977 is niet van toepassing indien de muziekactiviteit voorafgaand werd aangevraagd aan en toegelaten door het College van burgemeester en schepenen. In dit laatste geval kan het college maximaal toegelaten geluidsniveaus opleggen IN de inrichting en in de BUURT. Ook kan het college bvb. een einduur van de muziekactiviteit opleggen. Gemeenten mogen strenger zijn Uw gemeente kan strengere voorwaarden opleggen, maar enkel geval per geval bij de toelating van de muziekactiviteit of als bijzondere voorwaarde voor inrichtingen die een melding klasse 3 of een milieuvergunning klasse 2 hebben gedaan. U hebt al een milieuvergunning In dat geval moet u vóór 1 september 2012 aan de bevoegde instantie laten weten of de muziekactiviteiten in de inrichting vanaf 1 januari 2013 nog milieuvergunningsplichtig zijn, meldingsplichtig worden, dan wel of zij niet meer ingedeeld zijn. Sancties Het overschrijden van het maximaal geluidsniveau in de inrichting zonder te beschikken over de vereiste milieuvergunning, melding of toelating, is een milieumisdrijf dat kan aanleiding geven tot het opleggen van een geldboete aan u als exploitant/organisator, maar ook aan de huurder NIEUWE REGELS VANAF 1 JANUARI 2013 Vanaf 1 januari 2013 gelden er drie categorieën naargelang het geluidsniveau IN de inrichting. U kiest zelf onder welke categorie u de muziekactiviteiten in uw zaak wil laten vallen. De drie categorieën zijn: maximaal geluidsniveau 85 db(a) L Aeq,15min maximaal geluidsniveau > 85 db(a) L Aeq,15min en 95 db(a) L Aeq,15min maximaal geluidsniveau > 95 db(a) L Aeq,15min en 100 db(a) L Aeq,60min LAeq staat voor het gemiddelde geluidsniveau gemeten over een bepaalde tijd, meer bepaald 15 of 60 minuten al naargelang de categorie. van uw feestzaal, de dj, de geluidstechnicus, enz. Het is dus aangewezen dat u in uw overeenkomsten met deze personen enkele clausules inlast waarin u duidelijk afspreekt wie waarvoor aansprakelijk is, wat de rechten en verplichtingen van alle betrokken partijen zijn, enz. De boete kan gaan van enkele honderden tot enkele duizenden euro. De bestaande mogelijkheden tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen blijven behouden. Er kan geen Gemeentelijjke Administratieve Sanctie (GAS) meer worden opgelegd voor het geluidsniveau in de inrichting, wel wegens geluidsoverlast. De buren Aan de normen die gelden voor geluidshinder in de buurt verandert er niets. De geluidsniveaus in de buurt van de inrichting primeren op de geluidsniveaus in de inrichting. Info: Dank aan de adverteerders in dit nummer: seijsener rekreatietechniek: zie cover 4 Van Keulen mobielbouw: zie cover 3 Fedagrim vzw: zie pagina 5 Primagaz: zie pagina s 5 en 7 C.A.T.: zie pagina 5 KCM/Kappelhoff: zie pagina 7 Bio Energie Nederland: zie pagina 7 Caravans Vanhoutte: zie pagina 7 Wilrec: zie pagina 14 Adverteren in Recrea-Magazine en zo in één keer alle recreatieondernemers in Vlaanderen bereiken? Contacteer Lucien Steegmans: (0) RECREA-MAGAZINE MEI-JUNI

10 BEDRIJF IN DE KIJKER CAMPING NATUURLIJK LIMBURG Camping Natuurlijk Limburg bevindt zich in Belgisch Limburg, pal in de Voerstreek. De nieuwe uitbaters van de vroegere camping Hacienda, Paul en Nicole, hebben sinds de overname in juni 2010 al een hele weg afgelegd in het renoveren van hun gemoedelijke Camping Natuurlijk Limburg en borrelen van de ideeën om hun gasten zich nog beter thuis te laten voelen. Een camping uitbaten is een manier van leven, geen werk Nicole en Paul hebben een achtergrond die niet in de toeristische- of de campingsfeer ligt: beiden waren actief in de logistieke-/inkoopafdeling van een ziekenhuis. Enige mogelijke raakvlakken: Paul is een boerenzoon en Nicole was reeds als vrijwilliger in de horeca actief. Zij besloten hun loopbaan in het ziekenhuis op te geven voor een onzeker maar boeiend bestaan als zelfstandige uitbaters van een camping. Bij de overname van camping Haciënda namen ze een verouderde infrastructuur over en een camping met vooral of bijna enkel nog vaste verblijvers. Reeds vier grote stappen gezet in de renovatie Sinds de overname in juni 2010 werden vier grote stappen in de renovatie gezet. Eerste stap Het volledige campingterrein was overwoekerd, het eerste werk was dan ook alles onderwerpen aan een grondige snoeibeurt en een grote opkuisbeurt. Tweede stap De vaste gasten verhuizen meer en meer naar de rustige achterzijde van de camping, zodat de occasionele gasten gebruik kunnen maken van de reguliere kampeervelden en het heraangelegd camperterrein met alle nutsvoorzieningen. Derde stap Duurzaamheid, respect voor de omgeving en de natuur zijn geen loze woorden voor Paul en Nicole. De bestaande verwarming was aan vervanging toe en werd vervangen door een vernieuwende houtsnipperkachel. In het voorjaar van 2011 werd de ruimte voor de houtsnipperkachel naast het zwembad opgetrokken en sinds november is de installatie operationeel. Naast duurzaam is de installatie bovendien zeer economisch en realiseren Paul en Nicole een serieuze besparing op hun stookkosten (met de kosten van drie weken vroeger doen ze nu drie maanden...). Vierde stap Sinds maart is het nieuwe sanitair in gebruik. En het mag gezien worden: gebruik van duurzame materialen, spoeling met recuperatiewater, tegelwerk in blauwsteen, vloerverwarming, het behouden van de mooie typische bakstenen plafonds, bewegingssensors,... Kortom, super-de-luxe sanitair voor de gasten. Prioriteit werd vooral gegeven aan het aangenaam maken voor de gasten, de renovatie van het woonhuisgedeelte waar Paul, Nicole en hun drie zonen wonen zal later wel aan de beurt komen. Gezond verstand en nog eens gezond verstand De kennisachterstand van de sector maakten en maken Nicole en Paul ruimschoots goed door het gebruik van gezond verstand. Zo werd de permanente receptie opgedoekt omdat ze niet alleen zeer tijdrovend was, maar niet echt nuttig voor de gasten. De openingsuren werden grondig aangepast, bovendien weten de gasten waar ze Nicole en Paul kunnen vinden.indien nodig.... Duurzaam en milieubewust ondernemen kan duidelijk zonder in te moeten boeten op comfort en rendement... Omdat ze zelf niet van regeltjes en reglementen houden en steeds uitgaan van wat de gasten willen en zouden willen en zich steeds in de plaats van hun gasten stellen, opteren ze voor een fl exibel systeem zonder reglementitis. Op voorhand worden er goede afspraken gemaakt, zo willen Paul en Nicole zeker niet dat Camping Natuurlijk Limburg een feestcamping wordt en dit wordt op voorhand duidelijk gemaakt aan de gasten. Dus geen uitgebreid huisreglement, maar een minimumreglement en duidelijke afspraken met de gasten, geen standaard- De houtsnipperkachel 10 RECREA-MAGAZINE MEI-JUNI 2012

11 toerisme arrangementen, maar afstemming op wat de gasten willen, een fl exibel verblijfsaanbod, een ruim vertrouwen in de gasten, vertrouwen dat tot nog toe niet beschaamd werd. De gasten moeten een thuisgevoel krijgen. Voor eventuele problemen worden originele oplossingen gezocht. Een voorbeeld: de prullenbakken aan het sanitair gedeelte puilden steeds uit, na het verwijderen van alle prullenbakken blijkt er op de camping geen zwerfvuil meer te zijn. Het moet allemaal en voor iedereen prettig zijn en blijven, gastheerschap staat centraal. Voor toeleveringen wordt zoveel mogelijk met leveranciers uit de buurt gewerkt, uit respect voor de streek en zijn bewoners en toepassing van het motto leven en laten leven. Nicole en Paul willen een overzichtelijke familiecamping waar de gasten zich thuis voelen en gerespecteerd weten. Zij zullen er alles aan doen om het verblijf van hun gasten in een van de appartementen, stacaravans, chalets of op de camping zo aangenaam mogelijk te maken. wordt gegenereerd via zonnepanelen en het gebruik van stroom wordt beperkt door LED-verlichting op bewegingsmelders. Ook de afzuiging van het gebouw werkt op bewegingsmelders, zodat niet onnodig warmte uit de ruimte wordt getrokken en het vocht toch goed wordt afgevoerd. Het warm water en de vloerverwarming gebeurt op CO 2 -neutrale wijze via een (voor de sector) vernieuwende houtsnipperkachel. Deze kachel zorgt voor alle verwarming en warm water van alle gebouwen. Uiteraard zijn er ook waterbesparende maatregelen getroffen wat betreft toiletspoeling, watervrije urinoirs en waterbesparende douchekoppen. Nicole en Paul: Zonder concessies te doen aan de kwaliteit, houden we rekening met onze omgeving zodat de prachtige natuur ook voor de generaties na ons behouden blijft. KAMPEERAUTOVRIENDELIJK LOGIES KAMPEERAUTOVRIENDELIJK LOGIES vlaanderen Van Toerisme Vlaanderen ontving camping Natuurlijk Limburg het logo kampeerautovriendelijk logies. Dat logo vindt je terug op campingplaatsen met voorzieningen en een lager tarief voor kampeerauto s. 22 kampeerterreinen in Vlaanderen hebben tot nog toe het logo verdiend. Een goede aanpak? Gebruik je gevoel en je boerenverstand. Verplaats je in de gast die komt. Doe je werk met hart en ziel. Toekomstgericht en duurzaam ondernemen De verbouwingen gebeurden op een duurzame en milieuvriendelijke manier. Stroom RECREA-MAGAZINE MEI-JUNI

12 BOUWVERGUNNINGEN GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDEN OOK VOOR LOGIESSECTOR Wie een bouwvergunning aanvraagt, zal het misschien al gemerkt hebben. Sinds 1 maart 2010 gelden er een reeks nieuwe normen inzake toegankelijkheid. Deze normen en regels worden bepaald in een Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening. De verordening geldt voor overheidsgebouwen, maar ook voor winkels, horecazaken en kantoren en allerlei voor het publiek toegankelijke gebouwen. Na twee jaar zal er een evaluatie volgen. RECREAD zal uiteraard een en ander opvolgen voor de openluchtrecreatieve sector en te gepaste tijde reageren in overleg met de andere logiessectoren. De nieuwe regels zijn niet enkel gericht op rolstoelgebruikers, maar ook bejaarden, jonge ouders met een kinderwagen, slechtzienden, iemand wiens arm of been in het gips zit, grotere personen, enzovoort. De nieuwe verordening geldt voor publiek toegankelijke gebouwen die sinds 1 maart 2010 worden gebouwd, herbouwd of verbouwd. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de oude wet is de afbakening van het begrip publiek toegankelijk gebouw. Onder de oude wetgeving vielen enkel de publieke gebouwen zoals overheidsgebouwen, stations, ziekenhuizen en dies meer, dan werd het toepassingsgebied nu uitgebreid naar alle privégebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek: winkels, horecazaken, banken, kantoren, kerken en ook appartementsgebouwen met meer dan 2 verdiepingen en 6 wooneenheden. Dat betekent echter niet dat álle publiek toegankelijke gebouwen aan dezelfde normen moeten voldoen. Naargelang de functie en de grootte van het gebouw zullen andere regels gelden. Een tweede afbakening van het toepassingsgebied is dat enkel verbouwingen waarvoor een bouwvergunning nodig is moeten voldoen aan de nieuwe verordening. Bestaande publieke gebouwen waaraan geen werken zijn gepland die een vergunning vergen, moeten dus niet aan de regelgeving voldoen. Door de nieuwe normen te koppelen aan een bouwvergunning zijn ze meteen ook perfect afdwingbaar. De regels in de praktijk Iedereen moet een publiek toegankelijk gebouw kunnen betreden. Dat betekent onder meer dat er een vrije doorgangshoogte van minimaal 210 cm en een vrije doorgangsbreedte van minimaal 90 cm moet zijn. Optimaal is die breedte 120 cm en zijn er rechte gangpaden die voldoende breed en hoog zijn. Een uitzondering werd gemaakt voor gebouwen met een publiek toegankelijke ruimte die kleiner is dan 150 m 2 - denk aan bakkerijen, slagers, cafés, Zij hoeven enkel hun toegangsdeur toegankelijk te maken. Voor gebouwen die bestaan uit verschillende verdiepingen, met een oppervlakte tussen 150 en 400 m 2, moet enkel de gelijkvloerse verdieping toegankelijk zijn, tenminste als die dezelfde functies biedt als de volgende verdiepingen. Een lift mag dus, maar moet niet. Zo hoeven restaurants en cafés die op de gelijkvloerse verdieping een zitruimte en sanitair voorzien, enkel die gelijkvloerse verdieping toegankelijk te maken. Publiek toegankelijke gebouwen die groter zijn dan 400 m? moeten volledig toegankelijk zijn. Gevolgen voor toeristische logiesbedrijven De verordening heeft ook een aantal gevolgen voor alle nieuwbouw, herbouw (volledig afbreken of meer dan 40% van de buitenmuren slopen) of verbouwingen (minstens 60% van de buitenmuren behouden) inzake toeristische logiesbedrijven. sanitaire gebouwen die hieraan beantwoorden zullen dus aan de verordening moeten voldoen. Ook als u al één uitgerust en aangepast gebouw heeft op uw openluchtrecreatief terrein. re nieuwe gebouwen bestemd voor het publiek zullen moeten voldoen aan de verordening. 10 toeristische accommodaties (verblijven) moet minstens 4 % daarvan met een minimum van 1 accommodatie voldoen aan de verordening. 12 RECREA-MAGAZINE MEI-JUNI 2012

13 ING INZAKE TOEGANKELIJKHEID: 10 toeristische accommodaties (verblijven) dan gaat het enkel over de eventuele gemeenschappelijke ruimten van meer dan 150 m 2, ook de niet-gelijkvloerse tenzij een andere verdieping of buiteninfrastructuur dezelfde functie vervult. paalde gevallen een aantal aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen moeten aangelegd worden. Voor constructies die beschikken over één tot honderd eigen parkeerplaatsen moet minstens 6 % van het totale aantal van de parkeerplaatsen en minstens 1 parkeerplaats moet aangepast zijn. Van vijf tot honderd eigen parkeerplaatsen moeten de aangepaste parkeerplaatsen ook voorbehouden zijn. Als een constructie beschikt over meer dan honderd eigen parkeerplaatsen moet per extra schijf van 50 parkeerplaatsen minstens 1 parkeerplaats aangepast en voorbehouden zijn. men en regels inzake afmetingen (breedte, hoogte,...) het overbruggen van niveauverschillen en hellingsgraden, enz. Het Besluit van de Vlaamse Regering voorziet een evaluatie van de verordening na twee jaar. De uitgangspunten van deze evaluatie zijn de integrale toegankelijkheid en de effi ciënte en effectieve regelgeving. RECREAD zal samen met andere logiessectoren een en ander opvolgen en te gepasten tijde reageren. Leden die vragen hebben of opmerkingen wensen te formuleren kunnen contact nemen met het secretariaat De tekst van de gewestelijke verordening kunt u vinden via of via de rechtstreekse link naar de specifi eke wetgeving op via wetgevingen. NIEUW FAXNUMMER VOOR NOODPROCEDURE DIMONA Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddelijke aangifte), is een elektronisch bericht waarin de werkgever iedere aanwerving en iedere uitdiensttreding van een werknemer meldt aan de RSZ. Soms ligt echter de techniek dwars. In dat geval moet u de noodprocedure volgen. Om een technisch probleem te melden, gaat u als volgt te werk: 1. Neem contact op met het Contact Center op het nummer 02/ De wijze waarop u contact opneemt, verschilt naargelang het tijdstip waarop u belt: Tijdens de openingsuren Kies 1 voor Nederlands Kies 1 voor DimonaKies Kies 2 om doorverbonden te worden met een medewerker Na de openingsuren Laat op het antwoordapparaat het telefoonnummer achter waarop het Contact Center u kan bereiken. Een medewerker belt u zo spoedig mogelijk terug. 2. Overleg met de medewerker om uit te maken bij wie het technische probleem zich voordoet, bij u (telecommunicatieproblemen, computercrash, enz.) of bij de RSZ. 3. Pas één van de volgende oplossingen toe, naargelang de oorzaak van het probleem. Oorzaak technisch probleem Oplossing RSZ Uw onderneming U hoeft zelf niets te doen. De medewerker van het Contact Center helpt u onmiddellijk voort of geeft uw probleem door aan de bevoegde diensten. U wordt op de hoogte gehouden van het verdere verloop. Meld uw probleem per fax aan de RSZ t.a.v. mevr. S. Scaillet op het nummer 02/ Vermeld in de fax het volgende: toepassing als u buiten de openingsuren hebt gebeld); einde van het probleem; Opgelet: als u een technisch probleem hebt gemeld, betekent dat niet dat u de Dimona-aangifte niet meer hoeft uit te voeren. U moet uw aangiften hoe dan ook doorsturen, in laatste instantie wanneer het technisch probleem opgelost is. Eventueel kan een ander kanaal (sms, vocale server, andere pc, ) een uitweg bieden om de aangiften alsnog zo vlug mogelijk te doen. RECREA-MAGAZINE MEI-JUNI

14 SOCIAAL BEËINDIGING ARBEIDSOVEREENKOMST BEPAALDE TIJD De arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd is de arbeidsovereenkomst die automatisch eindigt op een vooraf bepaald tijdstip of bij een toekomstige en zekere gebeurtenis, waarvan de datum vooraf gekend is. Maar wat gebeurt er indien de overeenkomst vroeger wordt beëindigd dan op het voorziene tijdstip? De overeenkomst neemt automatisch een einde op het voorziene tijdstip of na het verstrijken van de voorziene duur De arbeidsovereenkomstenwet voorziet geen enkele formaliteit voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd. De overeenkomst neemt automatisch een einde op het voorziene tijdstip zonder dat één van de partijen daarbij verdere stappen moet ondernemen. Dit geldt eveneens wanneer de arbeidsovereenkomst geschorst is (bijvoorbeeld omwille van ziekte, vakantie, ). Voor de duidelijkheid kan het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk worden bevestigd. De overeenkomst mag niet vroeger worden beëindigd dan op het voorziene tijdstip Principe Een arbeidsovereenkomst met een tijdsbepaling kan niet regelmatig eenzijdig worden beëindigd. Sanctie = opzeggingsvergoeding Wordt een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd toch beëindigd vóór het verstrijken van de termijn, dan bestaat de sanctie in de verplichting een vergoeding te betalen, die gelijk is aan het bedrag van het loon dat verschuldigd is tot het bereiken van die termijn, zonder echter het dubbel te mogen overtreffen van het loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn, die had moeten in acht worden genomen, indien de overeenkomst zonder tijdsbepaling was gesloten. Deze verplichting geldt zowel voor de werkgever als de werknemer. De vergoeding waarvan hierboven sprake bevat niet enkel het lopende loon, maar ook de voorwaarden verworven krachtens de overeenkomst. Uitzonderingen onbepaalde tijd kan een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd een proefbeding bevatten en overeenkomstig de wettelijke regels ter zake beëindigd worden. op elk ogenblik worden beëindigd: - omwille van dringende reden; - overmacht; - overlijden van de werknemer; - arbeidsongeschiktheid (bedienden); - in onderlinge overeenstemming tussen de partijen: de partijen kunnen in onderling akkoord een einde maken aan een arbeidsovereenkomst door het tijdstip vast te stellen waarop de samenwerking op professioneel vlak zal beëindigd worden. De beëindiging is dus niet éénzijdig, maar wederkerig; ze vloeit voort uit de wilsuiting van de twee partijen. RECREATIETECHNIEK MARINASERVICE INSTALLATIETECHNIEK

15 Uw gasten zoeken Plezier en Gemak. Van Keulen streeft naar duurzame voorzieningen, onder meer door toepassing van zonne-energie. Een onderneming met een realistische kijk op de toekomst geeft haar klanten wat zij nodig hebben. Dat geldt voor u en voor ons evenzeer. Van Keulen Mobielbouw is gespecialiseerd in voorzieningen voor de recreatiesector, variërend van sanitaire units, kantoren, recepties tot kiosken en bungalows. Bent u toe aan een innovatieve en duurzame oplossing die de wensen van uw klanten vervult en uw investering in bedrijfszekerheid waarborgt? Wij maken het niet alleen u, maar ook uw gasten graag naar de zin! Voor meer informatie over zaken die voor ons zo zelfsprekend zijn, kijk op onze website of bel voor een verhelderend van- gesprek. Nijverdal tel

16 DE ENIGE ECHTE SPECIALIST OP RECREATIEGEBIED! Seijsener Rekreatietechniek beschikt over een zeer ervaren advies-, ontwerp- en montageafdeling met een enorme knowhow in het opzetten van technische installaties voor de recreatiesector. De meest specifieke producten worden in eigen bedrijf ontwikkeld en gefabriceerd. Er is geen enkel bedrijf, dat zoveel ervaring en deskundigheid heeft op het gebied van recreatietechniek. Laat u daarom adviseren door deskundigen. Vakbekwame medewerkers van Seijsener Rekreatietechniek die al ruim 40 jaar ervaring hebben op het gebied van recreatietechniek, en weten wanneer uw klanten tevreden zijn. Wilt u meer weten over wat Seijsener voor u kan betekenen bij het plannen, ontwerpen en fabriceren van uw specifieke wensen? Bel dan 03/ of kijk op onze webshop via technisch advies-, handels- en installatiebureau Brecht (B) T +32 (0) I E Uw allround partner in de recreatietechniek!

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 rechtsbron bron/reg.nr. rechtsbrondatum publicatiedatum pagina Wet - 22.12.1989 K.B. - B.S. - 30.12.1989 21382 Wet - 29.03.2012 B.S. - 06.04.2012

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN TUSSEN De onderneming waarvan de sociale zetel gelegen is te........, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Geluidsnormen in de horeca

Geluidsnormen in de horeca Geluidsnormen in de horeca Een gids voor Leuvense Horeca-uitbaters De nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten * toepassing van de Wet Schauvlieghe (01-01-2013) Bent u uitbater van een horeca-zaak

Nadere informatie

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD TUSSEN:..., met maatschappelijke zetel te..., ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer...; hierna genoemd

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015. Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar

Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015. Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015 Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar Overzicht 1. Wetgeving vóór 2013 2. Wetgeving vanaf 2013 3. Praktisch (meten/tips)

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten KADER Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten PRINCIPE TOEPASSING LEUVEN POLITIEREGLEMENT ARGUMENTATIE VOLGENDE STAPPEN KADER Wetgeving voor 1 januari

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Gids positief uitgaan. nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Vanaf 1 januari 2013 2011-2013 B 1

Gids positief uitgaan. nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Vanaf 1 januari 2013 2011-2013 B 1 2011-2013 Gids positief uitgaan nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Vanaf 1 januari 2013 B 1 2 3 Gids positief uitgaan Nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Inleiding Op initiatief van minister van

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Toerisme Vlaanderen Afdeling Kwaliteitszorg Grasmarkt 61, 1000 BRUSSEL Tel. 02 504 03 00 Fax 02 504 03 66 website: http://www.toerismevlaanderen.be

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon.

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. 12. Vergunningen. In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. Er zijn 3 type vergunningen : 1. Stedebouwkundige vergunning (bouwvergunning)

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Kleinschalig kamperen Karen François Sector- en logiescoördinator

Kleinschalig kamperen Karen François Sector- en logiescoördinator Kleinschalig kamperen Karen François Sector- en logiescoördinator ??? LOGIES DECREET VRAAG & AANBOD TRENDS & INSPIRATIE ??? Zo iets? Zo iets? RUIMTE LANDELIJK GASTVRIJHEID NATUUR GEZELLIG RUST Kleinschalig

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR VERHUURD 0466 33 22 11 Een huurcontract laten registreren 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? Het huurcontract van een onroerend

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Nr. 204 22 oktober 2015

Nr. 204 22 oktober 2015 Nr. 204 22 oktober 2015 Informatief Een (gewijzigd) arbeidsreglement is niet onmiddellijk van toepassing! Bij de opmaak en wijziging van het arbeidsreglement dient een specifieke procedure te worden gevolgd.

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 1. Opzeg door de werkgever: klik hier 2. Opzeg door de werknemer: klik hier Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 - opzeg door de werkgever Nieuwe opzeggingstermijnen Vanaf 1

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Subsidiedossier zonne-installatie

Subsidiedossier zonne-installatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier zonne-installatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document Subsidiedossier

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993;

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; Overwegende dat een aantal artikels aanleiding geven tot interpretatie.

Nadere informatie

Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent

Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent Vanaf 1 januari 2013 Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent Bent u uitbater van een café of organisator van een evenement? Deze brochure leidt u door de nieuwe wetgeving. Op

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies DiV/TV-20131029 Departement internationaal Vlaanderen Dienst Toeristische Vergunningen Boudewijnlaan 30 80, 1000 BRUSSEL Tel. 02

Nadere informatie

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten www.brugge.be 1 ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten 2 3 Naast een leuke vorm van ontspanning is dansen voor velen een belangrijke manier om mensen te ontmoeten. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De

Nadere informatie

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN INHOUD - Achtergrond wetgeving - Wat zijn decibels? - Indeling in geluidsniveaus - Welke toelating of vergunning? - Geluid meten - Controle - Communiceer vooraf! ACHTERGROND

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Aanmelding van de uitbating van een toeristisch logies

Aanmelding van de uitbating van een toeristisch logies Aanmelding van de uitbating van een toeristisch logies Toerisme Vlaanderen Afdeling Kwaliteitszorg Grasmarkt 61, 1000 BRUSSEL Tel. 02 504 03 00 Fax 02 504 03 66 website: http://www.toerismevlaanderen.be

Nadere informatie

DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN

DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN BELASTINGREGLEMENT OP DE HORECA DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN ARTIKEL 1.1: BELASTBAAR VOORWERP OF BELASTBAAR FEIT Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op het

Nadere informatie

Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen

Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 november 2015 Bekendgemaakt op 17 december 2015 In werking getreden

Nadere informatie

WERK GEVONDEN WAAROP LETTEN?

WERK GEVONDEN WAAROP LETTEN? WERK GEVONDEN WAAROP LETTEN? Werk gevonden, waarop letten? Alvorens je handtekening op een arbeidsovereenkomst te plaatsen, ga je het best een aantal zaken na. Want het ene contract is het andere niet.

Nadere informatie

Investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen

Investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen Investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen Een subsidiedossier indienen? Deze handleiding wijst u de weg! Handleiding 2014-2015 Investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen 1

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N KMO-beleid - studentenarbeid A04 Brussel, 25.06.2009 MH/MG/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN UITBREIDING VAN DE BESTAANDE REGELING INZAKE STUDENTENARBEID

Nadere informatie

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN (AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN Artikel 1. Met ingang van het dienstjaar 2008 dient een retributie betaald

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 4 JUNI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012.

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. 1. In het Belgisch Staatsblad van 28 april 2011 verscheen de Wet houdende aanpassing van de wet van 01 februari 2011 houdende verlenging

Nadere informatie

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Afdeling 3. - Huishoudelijke afvalstoffen (in werking sinds 1 juni 2012) Art. 26. Elke gemeente draagt

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers.

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers. je rechten op zak Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondergetekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer:.. Nationaliteit:.. Arbeidskaart: Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF Tussen de ondergetekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer: Nationaliteit: Arbeidskaart:

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen:

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen: Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2012 In het kader van de eenmaking van het ontslagstatuut van arbeiders en bedienden, heeft de wetgever een nieuwe stap gezet. Vanaf 1 januari 2012 zullen de ontslagregels

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg 1. Een nieuwe ontslagregeling met nieuwe opzegtermijnen. Er wordt voortaan voor elke werknemer een vaste opzegtermijn bepaald, ongeacht het statuut van arbeider

Nadere informatie

PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie

PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie Zonneboilersystemen, die gebruik maken van een hernieuwbare energiebron namelijk de zon, zijn investeringen in de toekomst: de energie die u verbruikt, is gratis,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2016

NIEUWSBRIEF MAART 2016 NIEUWSBRIEF MAART 2016 1. Rappels Om boetes en rappels te vermijden raden wij u aan om telkens uw factuur tijdig aan ons te betalen. Het toezicht op de tijdigheid van uw betalingen wordt door de verschillende

Nadere informatie

INFOFICHE. Mijn persoonlijk assistent is een JOBSTUDENT

INFOFICHE. Mijn persoonlijk assistent is een JOBSTUDENT INFOFICHE Mijn persoonlijk assistent is een JOBSTUDENT Praktische gids om een jobstudent in dienst te nemen in het kader een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB). Laatst bijgewerkt op 17 maart 2014 Inhoudstafel

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Aanvraagformulier vind je op het einde

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-03022009 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Tot en met mocht men geen studentenovereenkomst sluiten met studenten die sinds 6 maanden werkten bij dezelfde werkgever.

Tot en met mocht men geen studentenovereenkomst sluiten met studenten die sinds 6 maanden werkten bij dezelfde werkgever. Studentenarbeid 08.12.2011 Rev. 11.05.2016 Juridische dienst In dit dossier behandelen we de huidige regelgeving inzake studentenarbeid. Aangezien deze regelgeving met ingang van 2012 grondig is gewijzigd,

Nadere informatie

Deze week beginnen we alvast met een omschrijving van deeltijdse arbeid, en de vormvereisten waaraan het contract moet voldoen.

Deze week beginnen we alvast met een omschrijving van deeltijdse arbeid, en de vormvereisten waaraan het contract moet voldoen. In een eerder nieuwsbericht benadrukten we al dat deeltijdse arbeid streng gereglementeerd is, en dat er zware sancties staan op het niet-naleven van de voorschriften. Het kan dan ook nuttig zijn om de

Nadere informatie

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1. Wie moet welk

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN 6. Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers worden benadeeld.

Nadere informatie

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving -

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - TE HUUR Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? huurcontract van een onroerend goed dat uitsluitend

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-140917 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet.

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet. je rechten op zak Outplacement Outplacement is een begeleiding die je bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener- een outplacementkantoor- op kosten van je werkgever. Het

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01

Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01 Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01 1. De wekelijkse arbeidsduur voor voltijdse werknemers De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bedraagt 38 uur per week (zie CAO van 1/07/1998 betreffende veralgemening

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving -

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - TE HUUR Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? huurcontract van een onroerend goed dat uitsluitend

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen,

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, 12 DECEMBER 2010. - Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus 20130215 Projectsourcing volgens de nieuwe regels Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus Werknemers van andere werkgevers diensten laten uitvoeren binnen uw onderneming, is inmiddels een

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE DEELTIJDSE ARBEID, GEWIJZIGD DOOR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2 2220000 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Werkkleding... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2009 (94.774)... 2 Vervoer van de bedienden... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Artikel 1: In het subsidiereglement wordt verstaan onder: Bestaande woning: woning waarvoor een volledige en

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege Q&A Reglementering maximale geluidsniveaus muziek, december 2011 Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Notalex BVBA Notaris Kroonlaan 145 bus F 1050 Elsene Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 16 december 2015 Uw kenmerk TDT/30471 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/15. SU2015/0920 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie