Actiepunten voor een sterke l kale groeiagenda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actiepunten voor een sterke l kale groeiagenda"

Transcriptie

1 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 Actiepunten voor een sterke l kale groeiagenda AANBEVELINGEN AAN POLITIEKE PARTIJEN IN DE ZEVEN GEMEENTEN IN DE REGIO STEDENDRIEHOEK 1

2 Geachte (kandidaat) leden van de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders, Inleiding U bent (kandidaat) raadslid van een gemeente die is gelegen in de mooiste regio van het land. In een tijdperk waarin de wereld verandert. Waarin bedrijvigheid een nieuwe betekenis heeft gekregen. Samenwerkingsverbanden en cross-overs die eerder ondenkbaar leken, leveren nu producten en diensten op, die de weg uit de crisis vrijmaken. In 2011 stelden we onszelf in de Werkgeversagenda Optimistisch ondernemen in de Stedendriehoek een ogenschijnlijk eenvoudige vraag: hoe willen we onze boterham de komende decennia verdienen? Een vraag die nog steeds actueel is. En altijd zal blijven. Want dáár gaat het uiteindelijk om: we willen een boterham verdienen. En vandaag de dag willen we dat op ondernemende wijze, en minder vanuit bestuurlijke drukte. Samen. Met elkaar. Met verschillende disciplines bij elkaar slagvaardig zijn en verder komen. Dat wilt u toch ook? Daarom laten we in deze brochure zien wat we sinds die simpele vraag in 2011 hebben bereikt. Waar wij ondernemers, overheden en onderwijs staan. Waar we samenwerken op een manier die ons trots maakt. We nodigen u uit aan te sluiten. Ook laten we u weten wat ondernemers in de regio lokaal vinden op 10 belangrijke thema s en geven we u enkele aanbevelingen mee over hoe we in onze regio samen de brug kunnen slaan en werken aan een betere toekomst. En om ondernemers de ruimte te geven om te zorgen voor welvaart en welzijn van onze gemeenten, onze medewerkers en inwoners, is een andere overheid nodig. Een overheid die zichzelf weer klein maakt en dienstbaar wil zijn, een overheid die geen ondernemer speelt, maar ondernemers in stad en dorp koestert, promoot en faciliteert. Het geld waarmee u mag werken wordt opgebracht door ondernemers en werknemers. De komende 4 jaar moeten de exploitatiekosten van gemeenten naar beneden en geïnvesteerd worden in een realistisch verdienmodel (geen vastgoed en grondspeculatie). Per jaar gaat er in de Stedendriehoek circa 1200 miljoen Euro (!) naar de gemeenten. Wij dagen u uit om de komende 4 jaar te gaan investeren in de rol van lokale overheid als launching customer op het thema cleantech, door 5% van uw begroting te investeren in het behoud en ontwikkeling van de regionale economie. Dat is 60 miljoen per jaar. Een bedrag dat soms net zo makkelijk wordt uitgegeven voor de realisatie van een nieuw stadhuis of de aankoop van grond. Wij dagen u uit om samen met ons echt anders te gaan denken en de weg in te slaan naar een regio met cleantech als verbindend element. Wij willen samen met u en de industrie als basis stap voor stap voorop blijven lopen en concurrerend en duurzaam onze boterham verdienen. Namens de samenwerkende werkgeversorganisaties in de Stedendriehoek, DRIES CRAMA VOORZITTER VNO-NCW STEDENDRIEHOEK 2 3

3 Resultaten van regionale samenwerking Strategische Board Stedendriehoek De Strategische Board Stedendriehoek is een slank en wendbaar samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in de Stedendriehoek. Voor de Board staat een voorspoedige economische ontwikkeling van de regio Stedendriehoek centraal. De Board geeft sturing aan het realiseren van onze economische visie en effent waar mogelijk en waar nodig het pad naar resultaat. Ook faciliteert de Board de praktische verbinding tussen actieve partijen met zogenaamde tafels waaraan spelers uit het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden deelnemen. Behaalde resultaten in 2013: arbeidsmarkt en onderwijs Voor het thema Arbeidsmarkt begon 2013 met het Akkoord van Beekbergen. Het Akkoord beoogt een duurzaam gezonde arbeidsmarkt in onze regio. Er staan vier doelstellingen centraal: De regio heeft eind 2015 de laagste werkloosheid van Nederland Vacatures worden goed en snel vervuld Iedereen heeft minimaal een startkwalificatie Alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn actief Met de initiatieven die ontstaan wordt vraag en aanbod in de regio op elkaar afgestemd. Een duurzaam gezonde arbeidsmarkt, dat is wat we willen! En de lat ligt hoog: hier willen we de laagste werkloosheid van Nederland. Hier willen we dat iedereen die kan werken, ook werkt. Niet omdat we vinden dat dat moet, maar omdat we weten dat het kan. Behaalde resultaten in 2013: Wij zijn Cleantech Region De Cleantech Region is een community van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden die bereid zijn om kennis en technologie te delen. Dit in de overtuiging dat niet slechts de technologie de waarde bepaalt, maar het inzetten en verbinden van technologie aan diensten waarbij de klant niet langer betaalt voor grondstoffen, maar voor het gebruik van een product en de kosten die daar bij horen. Ondernemers in de nieuwe economie verkopen performance, geen product. Dat is een fundamenteel nieuwe klantpropositie, die niet meer draait om de eigendomsoverdracht van producten, maar om de toegang ertoe. Producenten en gebruikers staan in de nieuwe regionale economie dus in nauwer contact met elkaar. Het is geen toeval dat dit gebeurt op de plek waar de mooiste rivier van Nederland de IJssel kruist met de mooiste snelweg van Nederland de A1. Dwars door het natuurschoon van de Veluwe en de IJsselvallei loopt Cleantech als groene draad door alle domeinen en sectoren: van productie tot (publieke) dienstverlening en van de zorg tot onze vrije tijdsbesteding. De Stedendriehoek heeft een brede economie waarbij producenten, toeleveranciers en distributiekanalen dicht bij elkaar zitten. We vragen ons al lang niet meer af of dit gaat gebeuren. Wel vragen we ons continu af wat we nú kunnen doen om bij te dragen. Doe mee. Get on board! Wij zijn Cleantech Regio Stedendriehoek. Meedoen betekent hier kennis delen en voorsprong in (gebruik van) techniek om de kringloop van het eigen productieproces te gaan sluiten. Deelnemen aan deze community schept de randvoorwaarde voor een betere concurrentiepositie in de nieuwe economie. Het stimuleren en verbeteren van het vestigingsklimaat krijgt een belangrijke impuls met de keuze voor het begrip Cleantech Regio Stedendriehoek. Daarmee kiest de regio positie en verkrijgt zij een herkenbaar profiel. Behaalde resultaten in 2013: energieneutrale regio De regio Stedendriehoek wil in 2030 de eerste energieneutrale regio in Europa zijn. Dit is een van de belangrijkste pijlers onder ons profiel als Cleantech Regio Stedendriehoek. De regio wordt gepositioneerd als een duurzame regio, waarin nieuwe (duurzame) bedrijvigheid bijdraagt aan het ondernemingsklimaat, waarin de duurzaamheidsdoelen worden bereikt door het toepassen van een combinatie van innovatieve en bewezen technologie en waarin gedragsverandering bij de eindgebruiker wordt gestimuleerd. In 2013 is gestart met het uitvoering geven aan de samenwerkingsovereenkomst SOEN tussen de WGR-regio Stedendriehoek, Alliander en de Kamer van Koophandel om projecten te helpen ontwikkelen die de benodigde energietransitie ondersteunen. Foto: Nationale beeldbank 4 5

4 Actiepunten voor een sterke lokale groei agenda Standpunt Regionaal Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen 1. Blijf investeren Behoud investeringsruimte voor de bouw en de woningmarkt Inzetten op verduurzamen bestaande woningvoorraad. Verlaag de grondprijzen. Industriële ondernemingen en kleinschalige bedrijfsactiviteiten in de maakindustrie verdienen, gelet op de aard van hun activiteiten, bijzondere aandacht. Kies voor de N786 langs het kanaal. Vraag de provincie om te investeren in deze vestigingsplaatsfactor voor de papierindustrie. Kies voor de N786 langs het kanaal. Vraag de provincie om te investeren in deze vestigingsplaatsfactor voor de papierindustrie. Een (lokale) overheid die faciliteert bij het invullen van reeds aanwezige duurzaamheids ambities bij het bedrijfsleven. Investeer als gemeente in het Techniekpact Stedendriehoek (o.a. Platform Techniek Deventer) en de ontwikkeling van een vakcollege en Technasium. Dekking kan worden gevonden in de ontwikkelagenda Deventer Stedendriehoek - Overijssel Herstructurering en revitalisering van de bedrijventerreinen Kweekweg en Eekterveld verdienen een hoge plaats op de lokale politieke agenda. In Lochem is hard gewerkt aan de infrastructuur en is dan ook blij dat er recent successen zijn behaald in de lobby voor de rondweg N346. Investeer in verbetering van vitaliteit, economische dynamiek en een gunstig woon- en leefklimaat. Faciliteer initiatieven in duurzaamheid en cleantech. 2. Zet rem op lokale lasten Geen stijging boven inflatie, schaf toeristenbelasting af De toeristenbelasting is een belasting die verstorend werkt en de Nederlandse gastvrijheidseconomie jaarlijks veel schade berokkent. Gemeenten zouden waar mogelijk de toeristenbelasting af moeten schaffen of verlagen, dan wel de sector direct betrekken bij de besteding ervan. Via het ondernemersfonds kan dat. Geen verdere verhoging OZB. 3. Dring winkelleegstand terug Voorkom negatieve spiraal met goed afgestemde detailhandelsvisie Dring leegstand kantoren en winkels terug Vorm samen met alle betrokkenen transformatieteams om de leegstand zowel tijdelijk als structureel te bestrijden. Investeer in de binnenstad. Pak samen met alle stakeholders in de binnenstad het voortouw om onder invloed van het nieuwe winkelen een bestemming aan de binnenstad te geven waardoor een ieder daar graag wil verblijven en daardoor ook een impuls geeft aan de economie van de binnenstad. Investeren in centrum management is noodzakelijk om gestructureerd met een goed georganiseerd bedrijfsleven de gezamenlijke doelen te realiseren. Geef ruimte aan specialistische, kleine winkels en bied hen een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Diversiteit maakt het centrum aantrekkelijk voor winkelend publiek. Dring leegstand terug in binnenstad. Investeer in promotie van Zutphen, in binnenstadsmanagment en in verbinding binnenstad met nieuwe wijk Noorderhaven. 4. Schep ruimte voor bedrijven Zorg voor goede plannen, professionele handhaving en minimale overlast. Van bestemmingsplannen naar ontwikkelingsplannen. Wat kan er wel. Herbezinning op mogelijke effecten van Natura Pak acquisitie van bedrijven samen op met ondernemers. Goed voor bestaande ondernemers, de gemeente en de regio! Gemeentelijke ruimtelijke plannen moeten voldoende rekening houden met de activiteiten en uitbreidingsmogelijkheden van deze bedrijven, en de afstanden uit de VNG-handreiking Bedrijven en milieuzonering hanteren. Maak werk van opknapbeleid voor bestaande terreinen. Sluit aan bij economische samenwerking in de regio. Geen eigen speerpuntthema s. Planologische ruimte voor verdere ontwikkeling van de industrie in Eerbeek, in combinatie met een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van het dorpscentrum. Kieveen in Loenen als bedrijven terrein blijven bestemmen! Stel het nieuwe stadhuis ook open voor bijeenkomsten van bedrijven en verenigingen. Het starten van een dialoog over de toekomstvisie van de gemeente Epe inzake bedrijven die niet gevestigd zijn op een bedrijventerrein en de kansen die deze visie biedt voor ondernemers en organisaties. Bedrijven bieden werk, waarmee zij een belangrijk motor vormen van de samenleving. Succesvolle acquisitie van nieuwe bedrijven staat of valt met een duidelijk profiel van een gemeente en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Stel ambassadeurs aan om de gemeente te promoten, ook buiten de regio. Blijven werken aan een betere ontsluiting naar snelwegen. Steun in regionale samenwerking nieuwe initiatieven in duurzaam ondernemen en cleantech. Ontwikkel een marketing- en acquisitieplan voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid in voor Zutphen. 5. Zorg voor minder regels 6. Re-integratie zonder gedoe 7. Maak werk van zorg Stel niet de procedure maar de bedrijfsvoering centraal Goede bestanden, goede begeleiding, geen verplichte social return Gebruik expertise van zorgaanbieders bij decentralisatie in de zorg Het verdient aanbeveling formulieren, vergunningen en regels kritisch door te lichten. Door het terugdringen van administratieve verplichtingen wordt ondernemers meer ruimte geboden om te groeien en te innoveren. Elektronisch factureren levert zowel het bedrijfsleven als de gemeente aanzienlijke besparingen op en vergroot de efficiëntie van bedrijfsvoering en dienstverlening. Sinds januari 2011 kunnen ondernemers elektronisch factureren aan de Rijksoverheid. Dit vraagt navolging van de gemeente. Het bedrijfsleven vraagt alle 7 regiogemeenten om mee te doen in een pilot waarin een jaar lang gewerkt wordt met een regionale bedrijvenombudsman. Regels mogen geen doel op zich worden, maar moeten een leidraad zijn waarbinnen economische vitaliteit kan worden gestimuleerd. De arbeidsmarkt is regionaal. Werk samen (Akkoord van Beekbergen) in de Stedendriehoek en met marktpartijen. Social Return werkt niet met de 5%-eis (en leidt tot verdringing van regulier werk), wel met EMVI-methode (niet aanbesteden op laagste prijs). Re-integratie is een duidelijk voorbeeld waarvoor geldt dat de regels faciliterend moeten zijn en niet voorschrijvend. Reïntegratie op verplichte basis leidt niet tot effectieve inzet van arbeidskrachten. Ook hier geldt: de juiste arbeidskracht op de juiste plaats, anders is social return een tijdelijk lapmiddel. Het risico op uitvallen van deze arbeidskrachten is dan groot. De regelgeving zou dus juist stimulerend moeten werken: geef ondernemers een incentive om mee te werken aan re-integratie. Om tot een uitvoerbaar en optimaal stelsel te komen voor zorgorganisaties is het belangrijk dat ondernemerschap de ruimte krijgt. Probeer als gemeente daarom zo beperkt mogelijk regels te stellen bij aanbesteding. Draag zorg voor een professionele inrichting van WMO loketten met medewerkers die deskundigheid hebben m.b.t. kwaliteit en kosten. Positioneer je in de keten van zorgpartners om gezamenlijk besparing van gezondheidszorgkosten te realiseren. Maak daarbij gebruik van zorginhoudelijke expertise van instellingen om hiermee te voorkomen dat de kwaliteit van zorg terugloopt op de korte termijn. Dit voorkomt dat een grotere zorgvraag op de langere termijn ontstaat. 8. Besteed goed uit en aan Doe het mkb-vriendelijk en betaal rekeningen op tijd Geef bedrijven een eerlijke kans bij aanbestedingen. Ondernemers willen een uniforme aanpak in de Stedendriehoek van het uitnodigingsbeleid, de drempelwaarden bij aanbestedingen en social return. Verbeter de digitale marktplaats voor aanbestedingen. Het bevorderen van mvo door onder meer een maatschappelijk verantwoord en duurzaam aanbestedingsbeleid. De gemeente moet duidelijk en helder communiceren over aanbestedingen. Een digitaal platform is een goed uitgangspunt maar het gebruik van een dergelijk platform moet bekend zijn onder de ondernemers. Bevordering van MVO door een aanbestedingsbeleid dat lokale en regionale ondernemers betrekt. 9. Pak criminaliteit aan Zonder veiligheid geen goed ondernemingsklimaat Maak Apeldoorn de veiligste gemeente van Nederland Ondersteuning van activiteiten zoals ingezet met de KVO-trajecten (Keurmerk Veilig Ondernemen) voor de Kweekweg en Eekterveld. Voorzie in goede infrastructuur voor dataverkeer, zodat beveilingsapparatuur zijn werk kan doen. Geen verdere terugtrekking van de overheid in criminaliteitsbestrijding. Lopende en nieuwe initiatieven van het bedrijfsleven blijven ondersteunen. 10. Ondernemersfonds is beter Een ondernemersfonds versterkt de economische slagkracht. De participerende ondernemer wil de steun van de gemeente in het innen van de bijdrage. Er bestaat bij het bedrijfsleven een grote behoefte aan de mogelijkheid een ondernemersfonds te kunnen oprichten. Het fonds richt zich op het behoud van economische waarde en vitaliteit van centrum- en bedrijvenlocaties. Het ondernemersfonds moet onafhankelijk worden ingericht om te waarborgen dat het van, voor en door ondernemers is; bij hen ligt het initiatief. Laat alle ondernemers gezamenlijk een bijdrage leveren aan een goed leefklimaat en geef 'freeriders' geen kans om wel de lusten, maar niet de lasten te dragen. Bedrijfsleven wil een ondernemersfonds om samen met de gemeente het voorzieningenniveau en de lokale faciliteiten voor ondernemers naar een hoger niveau te tillen. 6 7

5 Regionale aanbevelingen voor een sterke regio Bedrijven zijn belangrijk voor gemeenten: ze scheppen banen, zorgen voor een levendige stad en sponsoren lokale initiatieven. Omgekeerd kunnen lokale overheden ook veel betekenen voor het bedrijfsleven. Juist in economisch zware tijden hebben ondernemers een gemeente nodig met een sterke economische agenda om groei te stimuleren en onnodige belemmeringen weg te nemen. Samenwerking met elkaar in regionaal verband het verband van 7 regiogemeenten in de Stedendriehoek is noodzakelijk om kritische massa te hebben voor investeringen in de economie en de arbeidsmarkt. Cleantechregio Stedendriehoek: de reis en de bestemming Waarom zouden we kiezen voor Cleantech Region? Hoe laten we Nederland zien wat de Stedendriehoek te bieden heeft? En welke ambities kunnen overheid, onderwijs en bedrijfsleven samen oppakken? Waarom Cleantech Region? Tijdens het afgelopen World Economic Forum in Davos maakte McKinsey en de Ellen MacArthur Foundation bekend dat cleantech ofwel circulaire economie de drijfveer is voor industriële innovaties en waardecreatie in de 21e eeuw. Zij geven 7 boodschappen mee aan het bedrijfsleven: 1. De circulaire economie bevordert welvaart en werkgelegenheid 2. Supply chains worden wereldwijd steeds meer circulair 3. Ketenbeheer als sleutel tot verandering 4. Definieer de juiste materialen 5. Begin met vier categorieën van materialen 6. Initieer een reeks Trigger Projects om de kritieke massa te bewerkstelligen 7. Concrete resultaten kunnen er binnen twee jaar zijn Voor het volledige rapport verwijzen wij naar Cleantech zit in ons DNA In de Stedendriehoek hebben we een stevige basis staan om het cleantech profiel uit te dragen. Een voorbeeld daarvan is het bedrijf Koninklijke Auping, dat gaat voor een duurzame relatie met de omgeving, het milieu en het individu. Aart Roos van Auping zegt hierover: Duurzaamheid is geen sprint maar een reis. Een reis die - dat is althans de ambitie - in 2020 een belangrij ke bestemming heeft bereikt als alle bedrijfsprocessen, producten en diensten duurzaam en volgens het cradle tot cradle-principe zijn ingericht bij Auping. Roos sluit continue innovaties niet uit. We zijn de reis in 2010 begonnen en hij eindigt nooit. Het past allemaal binnen de circulaire economie om herge bruik van producten en grondstof fen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. Producten of delen daarvan worden bij Auping zo ge maakt dat ze hun waarde blijven behouden als ze zijn afgedankt. En ja, het is natuurlijk mooi dat de Stedendriehoek zich anno nu wil afficheren als gebied met bedrij ven waar technologie bijdraagt aan een schoner milieu en ener giebesparing. Auping doet mee, evenals vele andere bedrijven in de Stedendriehoek. De komende tijd willen we Nederland laten zien wat de Stedendriehoek al kan en doet op het thema cleantech. Zo vindt ieder jaar het event Cleantech Tomorrow plaats. Het evenement reikt bezoekers tal van praktische voorbeelden aan op het gebied van circulaire economie. In het Cleantech Center werken studenten en bedrijven samen aan het oplossen van de challenges van vandaag en wordt samenwerking gezocht met hogescholen en universiteiten uit Oost-Nederland. En de komende jaren wordt de Duurzame 100 uitgebreid tot de Duurzame De Duurzame 1000 is een gezelschap van ondernemers, jongeren, maatschappelijke organisaties en individuen die geloven in een duurzame toekomst, en die daar elk op hun eigen manier invulling aan geven. De eerste 100 zijn al in 2012 toegetreden. In 2014 gaan we met de samenwerkende partijen in de Strategische Board een benchmark uitvoeren onder inwoners en bedrijven in de regio. Daarnaast wordt er gewerkt aan het realiseren van een online en offline productenportfolio van cleantech producten en toepassingen uit de Stedendriehoek in samenwerking met de Fotovakschool. Ambities voor 2020 En dan zijn er ambities. Ambities waar wij als bedrijfsleven voor willen gaan. Maar zoals al in de inleiding verwoord, er is behoefte aan een lokale overheid die weer investeert in het verdienvermogen van de regio, die investeert in de cleantech infrastructuur. Enkele aanbevelingen: De Stedendriehoek profileert zich als cleantech hub voor Nederland; het Centraal Station voor diegenen die verbinding zoeken op dit thema. We zijn dus een ontmoetingspunt en heten iedereen welkom binnen onze diverse economie. De 7 gemeenten in de Stedendriehoek investeren vanaf % van de gemeentebegroting voor de ontwikkeling van de regionale economie en onze eigen Trigger Projects. Via een regionaal fonds kan de andere overheid daadwerkelijk invulling geven in haar rol als launching customer. In 2014 willen we als werkgeversorganisaties met u de discussie aangaan over de dekking van deze investering door kritisch naar de exploitatielasten van gemeenten te kijken en in te zetten op vergroting van de regionale economie (= meer inkomsten voor gemeenten). Binnen 5 jaar realiseren van een Cleantech Shared Service Center (een centrum voor Nederlandse bedrijven om export van cleantech producten in buitenland te stimuleren; door ketenbeheer in beeld te brengen, door distributiekanalen in beeld te brengen en daarmee buitenlandse handel op moderne wijze te stimuleren. Stedendriehoek mag de ambitie hebben - binnen 7 jaar om een internationaal grondstoffen agentschap naar Nederland te halen (trends en ontwikkelingen in cleantech en grondstoffenmarkt rapporteren in wereldwijd verband) zie De Stedendriehoek kent over 3 jaar de snelste stijging van venture capital in regionale Cleantech bedrijven Tot slot... Binnen 7 jaar (2020) is de Stedendriehoek de top vestigingsplaats voor cleantech bedrijven; op marktsegmenten energie, transport, water, milieu, materialen, productie (industrie), agrofood en recycling vestigen bedrijven die vooroplopen in circulaire economie zich in de Stedendriehoek. De overheid moet voor elk van deze segmenten een locatie beschikbaar hebben of realiseren. Aanbestedingbeleid: gelijke kansen voor ondernemers Voor vele ondernemers een complex fenomeen: aanbestedingen. De nieuwe aanbestedingswet biedt soelaas. De aanbestedingsprocedures worden op deze manier uniformer, zonder zware geschiktheideisen en dus mkb-vriendelijker. Echter: (nog) meer Apeldoornse, Brummense, Epese, Deventerse, Lochemse, Voorster en Zutphense bedrijven zouden in aanmerking moeten kunnen komen voor (Europese) aanbestedingen van gemeenten. 8 9

6 Vereenvoudiging van de aanbestedingen en inkopers mee laten denken in de uitvoerende kant van de procedure zijn suggesties. Er is al veel bereikt in toegankelijkheid en mogelijkheid tot elektronisch kenbaar maken van interesse. Daarnaast is ingezet op EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving), waarbij proportionaliteit in de wet verankerd is en waarbij ondernemers hun meerwaarde kunnen laten zien. Er is nog veel te doen, maar de gemeente is sterk aan het ontwikkelen op dit terrein. Aanbestedingen staan bij de werkgeversorganisaties in de regio hoog op de agenda en op 30 september 2013 is dan ook de Samenwerkingsovereenkomst Ondernemend Aanbesteden ondertekend met alle 7 regiogemeenten. In onze contacten met partijen als de gemeente, bedrijven en instanties stellen wij praktijkvoorbeelden aan de kaak en geven wij suggesties voor verbetering. Foto s: Patrick van Gemert Een aantal aanbevelingen: Houd de goede koers aan! Jaarlijks treden ondernemers en overheid met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomsten die hierover worden georganiseerd. Nieuwe inzichten en begrip over en weer zijn resultaten van deze sessies. Zorg voor goede training van gemeentelijke inkopers in het aanbesteden, maar ook het toepassen van de nieuwe wet. Het professionaliseren van de aanbestedende dienst levert de gemeente niet alleen geld op, het kan het midden- en kleinbedrijf versterken en stimuleren te innoveren. Daarnaast voorkomt het discussies en/of juridisch getouwtrek waar het bedrijfsleven steeds minder toe in staat is. Geef en bied de regionale ondernemers meer kans. Maak gebruik van lokale aanbieders wanneer de wettelijke plicht ontbreekt tot aanbesteden. Een goede werkgever is bezig met mvo en biedt als dat kan plek aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een platte 5%-regeling leidt niet tot meer mensen aan het werk, maar tot verdringing op de arbeidsmarkt (namelijk toename van het aantal ww-uitkeringen). Het bedrijfsleven is voorstander van Social Return On Investment, als dit meegenomen wordt in de gunning en prijs (EMVI). Samen sterk In een tijd van steeds verdergaande digitalisering is het van groot belang ook oog te houden voor de wat meer traditionele manier van netwerken. VNO-NCW Stedendriehoek, MKB Midden, Stedendriehoek Innoveert en bedrijvenkringen gaan mee in de digitale communicatie maar organiseren daarnaast bijna maandelijks netwerkbijeenkomsten. Elkaar ontmoeten, verdieping en verbreding van contacten, van gedachten wisselen, informatie krijgen, ervaringen delen en zakendoen zijn hierbij cruciale aspecten. De regionale en lokale werkgeversorganisaties bieden zo een goed en divers netwerk van ondernemers uit uw omgeving die een bijdrage aan elkaar kunnen leveren bij het ondernemen in deze regio. Samenwerking met onze partners en maatschappelijke betrokkenheid staat daarbij voorop. Maar ook u kunt als raadslid en college wat doen om samen aan een beter ondernemersklimaat te werken. Enkele aanbevelingen: Participeer actief tijdens onze bijeenkomsten. Vanuit het bedrijfsleven vinden we het belangrijk dat zowel bestuurders van gemeenten als raadsleden regelmatig hun gezicht laten zien bij lokale en regionale netwerken van ondernemers. De lokale en regionale werkgeversorganisaties dagen de 7 regiogemeenten uit om vanaf 2014 mee te werken aan een pilot waarin een jaar wordt gewerkt met een regionale ombudsman voor bedrijven. De regionale ombudsman is een onafhankelijke intermediair waar ondernemers en gemeenten in een vroegtijdig stadium conflicten met elkaar willen voorkomen. Het bedrijfsleven wil graag 2 x per jaar gezamenlijk met de fracties van de politieke partijen in de regio Stedendriehoek een ontmoeting organiseren tussen ondernemers en politici, een keer bij een bedrijf, een keer in een van de gemeentehuizen. Tijdens deze ontmoeting leren we van elkaar, praten we over actuele onderwerpen en kunnen ondernemers zaken aankaarten bij raadsleden (en vice versa). Het is voor de samenwerking met het bedrijfsleven een pre als er in de nieuw te vormen colleges een wethouder op economische zaken en/of financiën komt met een achtergrond in het (commerciële) bedrijfsleven. Het is een feit dat een toenemend deel van belastinggeld wordt afgedragen aan Europa. Zolang dit het geval is, zijn lokale en regionale werkgeversorganisaties van mening dat wij er zelf als regio voor moeten zorgen hier voor de Cleantech Region het maximale uit te halen. De lokale en regionale werkgeversorganisaties dagen de 7 regiogemeenten uit om in de komende collegeperiode minimaal 5 gezamenlijke Europese projectvoorstellen in te dienen. Maak werk van regionaal acquisitiebeleid. - Denk mee met de ondernemer (en laat ruimte vrij voor het meedenken van de ondernemer) en geef maximaal haalbare ruimte in relatie tot leges, grondkosten, minder beperkingen, onbeperkte koopzondagen, zichtbaarheid, bereikbaarheid, ondersteuning in procedures, financiële stimulansen enz. - Betrek het bedrijfsleven regionaal als ambassadeur om bedrijven te interesseren voor vestiging in de regio. - Bezoek de (grotere) bedrijven regelmatig, treed in gesprek met de decisionmakers. Besteed extra aandacht aan die grote bedrijven waarvan de hoofdvestiging zich niet in onze regio bevindt. Het behoud van deze organisaties en dus hun werkgelegenheid is van belang voor dorp, stad en de regio. - Leg contact met het NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency), in samenwerking met de Strategische Board Stedendriehoek om ook buitenlandse bedrijven te interesseren voor vestiging in de Cleantech Region

7 Welke partij gunnen wij de centen? Door Erik Kroon, SOS Events Het lijkt mij als ondernemer lastig; ondernemen en investeren zonder geld en zonder middelen. Het lijkt me lastig; een begroting maken waarbij je van tevoren al weet dat je in de rode cijfers terecht komt. Ook het in één keer afschrijven van miljoenen, omdat het even tegenzit, wordt op dit moment niet echt door een bank gewaardeerd. Waarschijnlijk staat de curator dan al te trappelen om je inboedel te laten taxeren. Gemeente Apeldoorn doet het wel. Ondernemen zonder geld. Geen investeringen en de gronden die in het verleden zijn aangekocht aan alle kanten afschrijven. Een gemeente kan niet failliet. Alhoewel? In Amerika is de stad Detroit onlangs failliet verklaard. Alleen op deze manier kan er weer opnieuw gestart en geïnvesteerd worden. Zo kan een stad weer toekomst hebben! Zou dit niet iets zijn voor gemeente Apeldoorn? Een shutdown? En de partij die tijdens zijn Dragons Den het beste businessplan presenteert de gemeenteraadsverkiezingen dan laten winnen. Zij mogen vervolgens het plan uitvoeren en ontvangen de miljoenen belastingcenten van de inwoners. Dat is pas echte democratie! Als ik in de jury van de Dragons Den zou zitten dan is voor mij het belangrijkste; een gezond ondernemersklimaat. Waarin niet alleen mentale hulp komt vanuit de gemeente, maar ook gewoon geld wordt geïnvesteerd. Oftewel, investeer in glasvezel in Apeldoorn en in de dorpen. Geen glasvezel in een dorp is gelijk aan met paard en wagen door de kroondomeinen naar Apeldoorn te moeten reizen. Kies er dus voor om je als gemeente als een ondernemer te gedragen in de onderhandelingen met de glasvezelaanbieders. Recht je rug en stel een daad; iedereen in de gemeente heeft riool, water, elektriciteit en gas. Dus iedereen krijgt glasvezel. Welke partij stelt zijn praat bij zijn daad? 12 13

8 Er zijn dingen die je gewoon (niet) zelf moet doen Door Liesbeth Josiassen, Prima Donna Communicatieregisseurs Vooral niet zelf doen bijvoorbeeld: je haar knippen. Je mag /moet er natuurlijk wél iets van vinden en de kaders stellen. Ieder heeft zijn eigen rol: jij geeft aan hoe je haar moet zitten, de kapper zet zijn schaar en expertise in om je te adviseren, te wassen, knippen en drogen om tot een goede coupe te komen. Zo simpel is het helaas meestal niet. Bij complexere vraagstukken zijn er meer rollen en belangen. En rolverwarring - of als je wilt: belangenverstrengeling ligt op de loer. En stel dat de ambitie ook nog ter discussie staat en elke vier jaar kan veranderen? Besturen is een uitdagende opgave. Net als ondernemen. En het leven als zodanig, trouwens. De gedachte dat ieder zijn eigen talent en kracht moet ontplooien en inzetten wint om meerdere redenen aan populariteit. Dat geldt ook voor de samenwerkingsgedachte. Onze samenleving is inmiddels zo complex dat je heel veel niet meer in je eentje afkunt. Die samenwerkingen, al dan niet gedreven door minder beschikbaar budget, krijgen steeds meer verrassende vormen. Samenwerken levert energie op als het lekker gaat. Maar dat is niet altijd het geval. Er zijn volgens mij twee essentiële grondhoudingen die samenwerken vergemakkelijken: gelijkwaardigheid en de menselijke maat. Als je ervan uitgaat dat ieder een bepaalde taak en zijn eigen talent heeft om een gedeelde ambitie te realiseren, dan is samenwerken vanuit gelijkwaardigheid essentieel om iedere deelnemer in zijn kracht te laten komen. En als we dan ook gewoon als mens tot mens met elkaar werken en praten, en niet vooral als instituut, bestuurder, regelmaker, vergunningverlener of directeur, dan behaal je ambities die je van tevoren niet eens kon bedenken en waar je achteraf wel heel gelukkig van wordt. Die twee dingen dus vooral wel zelf doen. Dan kunnen er verrassende en mooie dingen gaan gebeuren in en rondom onze gemeente de komende 4 jaar! COLOFON Deze brochure is tot stand gekomen dankzij redactionele bijdrage van: Bedrijvenkring Apeldoorn Bedrijvenkring Gemeente Epe Deventer Kring van Werkgevers Erik Kroon Industriekern Eerbeek-Loenen Industriële Kring Lochem Liesbeth Josiassen MKB Midden Misja Boonzaayer Vereniging Werkgevers Kontakt Zutphen & Omgeving (Leden van) VNO-NCW Stedendriehoek 14

9 MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 41 Postbus GL Apeldoorn tel:

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES MANIFEST DELFT ALLE INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES BRUGGE BOUWE TOEKOM NAAR DE N N Delft heeft eigenlijk alles: een mooie, historische binnenstad, een universiteit van wereldformaat, kennisintensieve

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een online platform voor duurzaamheid in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een Samenvatting In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een tentoonstelling/expo, die de parels van Maastrichts ondernemerschap laat zien. De hoofddoelstelling

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners Dit is MKB-Nederland Aanbod Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

Ondernemersmanifest. 20 praktische handvatten. voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen

Ondernemersmanifest. 20 praktische handvatten. voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen Ondernemersmanifest 20 praktische handvatten voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen ONL voor Ondernemers presenteert met dit Ondernemersmanifest 20 praktische handvatten voor raadsleden,

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Inhoud - Wat is de Omgevingswet? - Wat betekent deze wet voor de gemeenten - Wat is de rol en de invloed van de raad op de wet - Waar liggen de kansen van de raad en waar moet

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn. gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn. gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hoorn Nr. 46444 22 maart 2017 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 1 P a g i n a Inhoudsopgave DEEL I... 4 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2017... 4 1 Inleiding... 4 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 4 1.2 Doelstellingen inkoop-

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND Nederland moet snel uit de crisis. Steden zijn de economische motor van Nederland. Zij vormen de spil in krachtige netwerken met het bedrijfsleven, het

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Vier Trends rond Regio Zwolle. Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Zwolle, 31 oktober 2014

Vier Trends rond Regio Zwolle. Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Zwolle, 31 oktober 2014 Vier Trends rond Regio Zwolle Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Zwolle, 31 oktober 2014 1. Waar verdienen we ons geld? In de Stad (maar ga niet te makkelijk uit van trends) Aan de ene kant Dynamiek

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Update uitnodiging. Marktdag Aanbesteden Stedendriehoek Maandag 30 mei 2016 Stadhuis Deventer

Update uitnodiging. Marktdag Aanbesteden Stedendriehoek Maandag 30 mei 2016 Stadhuis Deventer Update uitnodiging Marktdag Aanbesteden Stedendriehoek Maandag 30 mei 2016 Stadhuis Deventer Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in aanbesteden? De Marktdag brengt bedrijfsleven en overheid dichter

Nadere informatie

Buiten het zicht van de cliëntenraden: 28 juni 2012

Buiten het zicht van de cliëntenraden: 28 juni 2012 Buiten het zicht van de cliëntenraden: 28 juni 2012 hebben gemeenten en UWV bij de VNG de overeenstemming formeel bekrachtigd met de presentatie van de indeling van de arbeidsmarktregio's. Er zijn 35 arbeidsmarktregio

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak KIvI Jaarcongres Sustainable Mobility,6 november 2013 Pieter Tanja Leefbaarheid en gezondheid in stad en regio verkeersveiligheid geluidoverlast

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015

Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015 Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015 Doelen en inspanningen thema economie en Werk Tekst raadsakkoord Anders denken, anders doen Een juiste en tijdige informatievoorziening en duidelijke communicatie

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Datum bijeenkomst: 20 november 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Tjark Riks Centrum Eerbeek Aanwezig: ca 50 deelnemers Doel bijeenkomst Verdiepingsslag op het

Nadere informatie

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl Vanavond Waarom Stationswerk? Waarom samen ondernemen? Wat gaan we doen? Agenda Actueel Stationswerk Gastsprekers Borrel en discussie Conclusies Sluiting Actueel in de Stations buurt (AD 18 feb 2014) Actueel

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Dames en heren, Een fantastisch 2013 gewenst! Fijn dat u allemaal gekomen bent, hier in Schouwburg, voor de Deventer nieuwjaarsreceptie. De receptie is een gezamenlijk

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie

Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie De kracht van sociaal ondernemen Veel werkgevers werken al jaren met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij ervaren dagelijks de maatschappelijke

Nadere informatie

Alles draait om beleving

Alles draait om beleving Samen ondernemen Alles draait om beleving Samen beleven Samenvatting Strategisch Businessplan Ondernemersfonds Tilburg Het is 2020 experience marketing horeca dienstensector beleving detailhandel events

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners MKB-Nederland Noord Folder Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB-Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies inhoudt

Nadere informatie

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 Circulaire gebiedsontwikkeling Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 Circulaire werkmilieus

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een E-platform voor duurzaamheid in de Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan Rotmans hoogleraar transitie-management,

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente).

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop gemeente Apeldoorn Inkoopplatform Stedendriehoek

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Workshop Schoonmaak. Regionale bijeenkomst PIANOo. Laat de markt haar waarde leveren Zwolle, 28 april 2011

Workshop Schoonmaak. Regionale bijeenkomst PIANOo. Laat de markt haar waarde leveren Zwolle, 28 april 2011 Workshop Schoonmaak Regionale bijeenkomst PIANOo Laat de markt haar waarde leveren Zwolle, 28 april 2011 1 Programma Eerste ronde Nico Koch, beleidssecretaris OSB Schets van de schoonmaakbranche Trends

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2011

Visiedocument en Activiteitenplan 2011 Visiedocument en Activiteitenplan 2011 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Stand van zaken Visie Ede2025 De Estafette van Ede. Ede

Stand van zaken Visie Ede2025 De Estafette van Ede. Ede Stand van zaken Visie Ede2025 De Estafette van Ede Ede Ede kiest voor Food in een jonge stad van ontmoeten en verbinden. Dat is de overkoepelende richting, die de gemeente Ede heeft gekozen in de Visie

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

SPOORVISIE 2030 oktober 2013

SPOORVISIE 2030 oktober 2013 SPOORVISIE 2030 oktober 2013 Name Position Date Written by: Spoorvisie 2030 24/10/2013 History of Changes Version Date Content of Modification 0 24/10/2013 First draft Document reference: Document name:

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Economic Board regio Zwolle 2016-2020 Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Regio Zwolle: om trots op te zijn Aantal kenmerken van de regio Zwolle Zeer strategische ligging 20% regionaal

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS ICT Campus, part of FoodValley: 1. verbindt ondernemers uit verschillende sectoren en kennisinstellingen met elkaar; 2. faciliteert deze bedrijven en

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Economic Board regio Zwolle 2016-2020 Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Regio Zwolle: om trots op te zijn Focus op de toekomst: 2020 Aantal kenmerken van de Regio Zwolle Zeer strategische

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

Regioplan VNO-NCW Utrecht 2007-2010. Ruimte om te ondernemen

Regioplan VNO-NCW Utrecht 2007-2010. Ruimte om te ondernemen Regioplan VNO-NCW Utrecht 2007-2010 Ruimte om te ondernemen Inhoud Inleiding 4 Wat heeft VNO-NCW Utrecht de ondernemer te bieden? 4 Doel Regioplan 5 Speerpunten 6 Speerpunt 1: Een goede fysieke bereikbaarheid

Nadere informatie

AMBITIES HOLLAND FINTECH

AMBITIES HOLLAND FINTECH AMBITIES HOLLAND FINTECH 1 infrastructuur Holland FinTech streeft naar het creëren van transparantere, toegankelijke (digitale) financiële diensten en financiële van het allerbeste niveau door middel van

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

We lichten het Manifest heel graag verder toe en bij vragen kan u altijd contact met ons opnemen.

We lichten het Manifest heel graag verder toe en bij vragen kan u altijd contact met ons opnemen. Van: ONL voor Ondernemers [mailto:info@onl.nl] Verzonden: vrijdag 14 maart 2014 12:05 Aan: ONL voor Ondernemers Onderwerp: Verzoek voor doorsturen Ondernemersmanifest Geachte griffier, In de bijlage van

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Raadsmededeling Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Het college van burgemeester en wethouders De gemeenteraad 9 februari 2016 11598 Openbaar De heer

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk

Onderzoeksresultaten. Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk Onderzoeksresultaten Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk Onderzoek naar vertrouwen (1/2) Van de respondenten is een ruime meerderheid er van overtuigd dat de eigen Titel onderneming

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Aanbesteden: Hans Bakker Gunnen en benutten!

Aanbesteden: Hans Bakker Gunnen en benutten! Aanbesteden: Hans Bakker Gunnen en benutten! Regiomanager MKB- Nederland/ coördinator regio Hans Bakker, regiomanager MKB- Nederland/regionaal aanbestedingsbeleid coördinator aanbesteden Informeert Ontmoet

Nadere informatie

12 december

12 december 12 december 2017 3.2 X 18 januari 2017 02/2018 Vervolgvel 2 Vervolgvel 3 Overzicht voorgestelde projecten Bestemmingsreserve Ondernemersfonds Nijmegen Project Doel Aanvrager/betrokken partijen Financiering

Nadere informatie

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Werkgroep Vrijwilige Inzet met Toekomst, 28 september 2015 Aanleiding In Nieuwegein zetten vele inwoners zich vrijwillig in. Dit is goud waard! Het eigen

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 28 januari 2014 Intentieovereenkomst samenwerking Gemeente Gouda Gouda Onderneemt! in het kader van het Actieprogramma Economie Gouda 2014

Nadere informatie

Hoe krijg ik ruim 1 miljoen etc

Hoe krijg ik ruim 1 miljoen etc Hoe krijg ik ruim 1 miljoen van ondernemers voor verbetering van de binnenstad? Kennisnetwerk centrumontwikkeling In Krimp- en anticipeergebieden 16 april 2015 Winschoten 1 Hoe krijg ik ruim 1 miljoen

Nadere informatie

2015-2016: WE GAAN HET DOEN!

2015-2016: WE GAAN HET DOEN! 2015-2016: WE GAAN HET DOEN! De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. De BZW is een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking, succesvol

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie