Er is geen excuus. Vlaamse gezinnen verdienen beter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er is geen excuus. Vlaamse gezinnen verdienen beter"

Transcriptie

1 Er is geen excuus Vlaamse gezinnen verdienen beter persconferentie sp.a dinsdag 25 november

2 Er is geen excuus. Vlaamse gezinnen verdienen beter. De Vlaamse factuurregering maakt duidelijke keuzes. Schrappen in gemeenschappelijke voorzieningen en er jongeren, gezinnen en gepensioneerden bovendien nog eens extra voor laten betalen. Meer voor minder: dat is in een notendop het beleid van deze Vlaamse factuurregering. Het verhaal dat na enkele moeilijke jaren van inleveren en besparen een groeiende economie opnieuw jobs en welvaart zal creëren, is een fabeltje. Zelfs Europa heeft haar fout ingezien, is daarvan afgestapt en zit nu in een logica van investeren om te groeien. Het lijkt vandaag de dag een gewaagde stelling, maar in één van de welvarendste regio s ter wereld is het wél degelijk mogelijk om positieve keuzes te maken: ü om onderwijs, zorg, openbaar vervoer en wonen zo te financieren dat het betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen. ü om met hetzelfde begrotingsresultaat en zonder schuldopbouw te kiezen voor een meerjarenplan met mogelijkheden en kansen. Met andere woorden, ER IS GEEN EXCUUS om jongeren, gezinnen en gepensioneerden te laten opdraaien. Zij verdienen beter. Daarom houden we vandaag deze persconferentie. Om aan de hand van enkele concrete voorbeelden te tonen dat er wel degelijk alternatieven zijn, dat er wel degelijk positieve keuzes mogelijk zijn. 1. Keuzes voor een sterke economie 2

3 A. Bankencrisis (2009) versus Eurostat (2014) De redding van de banken (2009) had een grote impact op de Vlaamse begroting. Toen werd ervoor gekozen om deze impact niet door te schuiven naar de gezinnen, maar op langere termijn te verwerken in de begroting. De beslissing van Eurostat (2014) om de investeringen van het verleden te laten meetellen in de begroting, brengt een gelijkaardige schok teweeg in de Vlaamse begroting. Het grote verschil is dat deze regering de keuze maakt om het verleden onmiddellijk op te nemen in de begroting, wat niet verplicht is. Deze Vlaamse regering kiest er dus voor om de factuur door te schuiven naar de gezinnen en te besparen op essentiële gemeenschappelijke voorzieningen die een samenleving toekomst geven of warm maken, zoals onderwijs en welzijn. Dat terwijl de keuze van 2009 om zowel de gezinsbudgetten als de investeringen op peil te houden (het zgn. Belgische model) intussen internationaal erkend wordt als de beste keuze. Vandaag wordt vreemd genoeg gekozen voor een ander model dat - in navolging van de intussen achterhaalde Europese recepten - de consumptie doet dalen en de investeringen onderuit haalt. Dat model biedt Vlaamse gezinnen geen enkel perspectief. Deze factuurregering vraagt inspanningen van hen, maar een betere toekomst krijgen ze er niet voor in de plaats. Er is geen excuus om gezinnen op die manier te laten opdraaien voor dat beleid. Zij verdienen beter. Het verschil tussen de keuze die België maakte in 2009 en het Nederlandse voorbeeld dat deze regering nu volgt, spreekt boekdelen. Onderstaande grafiek zegt eigenlijk alles: 3

4 Het alternatief is de investeringen van het verleden te spreiden over de legislatuur. Op die manier creëert men WEL ruimte om te investeren, behouden de gezinnen WEL hun koopkracht en krijgt de economie WEL de nodige zuurstof. Investeren om te groeien, en dat zonder meer schulden te maken. Het kan WEL degelijk. Hoe omgaan met Eurostat beslissing? Vlareg: onmiddellijk opnemen in begroeng schuif factuur naar gezinnen Alternaeef: spreiden over legislatuur creëert ruimte om te investeren B. Structureel versus nominaal begrotingspad: De Vlaamse regering gebruikte bij de opmaak van de initiële Vlaamse begroting 2015 de parameters van het Planbureau (september 2014). Maar de meest recente economische groeiperspectieven van de Europese commissie zijn pessimistischer dan die van het Planbureau (- 0,6%). De Vlaamse regering zal haar begrotingsresultaat dus moeten bijstellen. Deze daling verslechtert de begroting volgend jaar immers met een bedrag tot 180 miljoen euro. Het advies van de SERV over de begroting 2015 hierover is duidelijk. We citeren: Indien de economische groei met 0,5% bbp zou vertragen ten opzichte van de voorziene evolutie, neemt de inspanning van de gewesten en gemeenschappen toe met 0,1% van het bbp of ongeveer met 400 miljoen euro. De federale overheid zou hierdoor minder inspanningen moeten leveren voor eenzelfde bedrag. Vlaanderen bespaart met andere woorden te veel. De SERV zegt dat we dat kunnen vermijden door structureel te werken en een meerjarig saneringspad uit te tekenen, 4

5 conform de afspraken van het stabiliteitsprogramma. Daarom stellen wij voor om het advies van de SERV te volgen en een traject uit te stippelen zoals het federale niveau dat beoogt: structureel en naar een evenwicht in De regering- Bourgeois I staat dus voor de volgende keuze : OF - - Advies SERV naast zich neerleggen en onnodig besparen in onderwijs en welzijn (helft van de begroting) op kap van de gezinnen Advies SERV volgen en de nodige ruimte creëren om te investeren in Vlaanderen en dus positieve keuzes maken voor gezinnen En dat met hetzelfde begrotingsresultaat tegen C. Samenwerken of tegenwerken De laatste maanden is heel wat geschreven over samenwerkingsfederalisme. Laat deze regeringen dan ook de daad bij het woord voegen. De verschillende niveaus moeten samenzitten en samenwerken, zowel inzake het begrotingspad als rond specifieke bevoegdheden. Maak in het overlegcomité afspraken over dat structurele meerjarenpad en maak afspraken rond thema s zoals kinderopvang en de gemeentefinanciën. - Kinderopvang; mensen die werken, betalen vandaag soms tot 550 euro per maand per kind. Dat bedrag kunnen we verlagen en dat zonder aan de begroting te raken. Als Vlaanderen de maximumprijs van kinderopvang verlaagt dan betalen de gezinnen die het meest betalen in de toekomst 100 euro per maand (!) minder. Dat kan zonder begrotingsimpact want als de Vlaamse regering de prijs verlaagt voor de gezinnen, moet de federale regering minder terugbetalen via belastingen. De federale overheid moet alleen bereid zijn om het voordeel van die prijsverlaging niet uit te geven op haar conto. - Gemeentefinanciën: de gemeenten in Vlaanderen waren de belangrijkste investeerders van de laatste jaren. Door de resem maatregelen die op hen afkomen is overleg meer dan nodig. 5

6 D. Consumentenvertrouwen ondergraven of doen heropleven Zowel de Europese Commissie als de Nationale Bank zegt dat door de maatregelen van deze factuurregeringen de economie volgend jaar veel minder zal groeien dan verwacht. Op 20 november 2014 verspreidde de Nationale Bank volgende mededeling met betrekking tot het consumentenvertrouwen en de economische toestand: Het vertrouwensverlies trof de vooruitzichten aangaande de persoonlijke situatie van de gezinnen. De consumenten verwachten aldus een verslechtering van hun financiële toestand en van hun spaarvermogen in de komende twaalf maanden. Deze negatieve beoordelingen houden allicht verband met de aankondiging van de diverse besparingsmaatregelen door de regering. 1 Bovenstaande grafiek 2 toont de verwachting van de gezinnen wat betreft hun financiële situatie. We bereiken eind 2014 een dieptepunt sinds de bankencrisis. We moeten er dan ook alles aan doen om te vermijden dat we in een negatieve spiraal terechtkomen: een dalend consumentenvertrouwen zal de economische groei nog meer doen vertragen waardoor we opnieuw moeten besparen en voor je het weet zit je in een vicieuze cirkel van alsmaar minder groei en meer besparen. In onderstaande tabel wordt het verschil tussen de maatregelen van de Vlaamse regering en de zuurstof die de economie krijgt door onze alternatieven duidelijk. Het is evident dat een hogere groei ook voor meer ruimte op de begroting zorgt. 1 Deze verklaring is hier te lezen: 2 Bron: Index van consumentenvertrouwen NBB november

7 Impact maatregelen op economische groei 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 verwachte groei zonder regeerakkoord verwachte groei met regeerakkoord verwachte groei alternaeef groei 2015 groei 2016 Het komt er dus op aan het vertrouwen van de consumenten niet te ondergraven, de gezinnen te ondersteunen en de vrees van verlies aan koopkracht weg te nemen. Onze gezinnen weer een positief toekomstperspectief geven, is de boodschap. Want zij verdienen beter. Woonkosten nemen de grootste hap uit het budget van de Vlaming. En dit reeds vóór de maatregelen van de Vlaamse regering. Grote wijzigingen kunnen hier dus een grote impact hebben. Voor een jong koppel dat een bescheiden woning koopt van euro kan de extra kost oplopen in de duizenden euro s. Conclusie: de aankoop van een oudere woning en de renovatie ervan wordt een flink pak duurder. Een eerste aanzet om met de negatieve trend in het consumentenvertrouwen te breken, zijn deze grote en voor iedere Vlaming essentiële uitgaven niet in het gedrang te brengen. Daarom kiezen wij voor een rechtvaardige hervorming van de woonbonus. 7

8 2. Keuzes voor sterke gezinnen De begrotingsbesprekingen naar beschikbare middelen en tekorten zijn er nog volop lopende 3. We geven alvast een aantal concrete alternatieven (2015) voor wat wel al duidelijk is. Onderwijs: In plaats van extra financiële drempels te creëren in ons onderwijs, kan de Vlaamse regering ook kiezen voor een rationalisering van het VLIF en het Hermesfonds. Ook een nieuwe diplomatieke post in Geneve, op 50 minuten vliegen van Brussel, heeft weinig meerwaarde en dit geld kan dus beter besteed worden. Inschrijvingsgeld Hoger onderwijs MaxFactuur basis- en secundair onderwijs +45 VLIF Hermesfonds Diplomatieke post Geneve Totaal +51 Totaal - 31 Welzijn: In plaats van het budget voor thuiszorg te verminderen, het kindergeld niet volledig uit te betalen en minder middelen te geven aan sociale economieprojecten, kan de Vlaamse regering ook kiezen om de inkomsten uit de zorgpremie rechtvaardig te verdelen en de belastingen beter te innen. Op die manier kunnen kan er geïnvesteerd worden in thuiszorg, kan de kinderbijslag volledig uitbetaald worden en kunnen sociale economieprojecten gefinancierd worden. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. De laagste inkomens en de jonge gezinnen worden gevrijwaard. 3 De achterstallige invorderingen van de Vlaamse belastingen lopen op tot 1,8miljard euro, de toelichting moet nog worden gegeven. In onderwijs is er op dit moment een tekort in scholenbouw en financiering van de studiebeurzen. 8

9 Thuiszorg Indexering Kindergeld Hervorming factuur kinderopvang Sociale economie + 6, Inkomens gebonden zorgpremie Beter inning niet ingevorderde belastingen Totaal + 47,5 Totaal - 34 Mobiliteit: De beslissingen van de Vlaamse regering bieden geen oplossingen voor de files of de luchtverontreiniging, wel integendeel. In plaats van te kiezen voor het afbouwen van de dienstverlening (afschaffen basismobiliteit) en de verhoging van de tarieven voor de kinderen (- 12j), de ouderen (+65j) en de laagste inkomens (Omnio- statuut), kan de Vlaamse regering ook kiezen om te besparen op de overheadkosten bij de Lijn en extra inkomsten halen uit een verplichte omleiding voor vrachtvervoer via de Liefkenshoektunnel. Op die manier kan de Vlaamse regering ook kiezen om te investeren in de noodzakelijke basiswerken aan de Antwerpse ring. De Lijn Prijzen De Lijn Basismobiliteit Basiswerken Ring Antwerpen +11,5 + 4, Liefkenshoektunnel De Lijn Overhead Totaal + 46 Totaal

10 Wonen: Wonen is de belangrijkste uitgavenpost voor de Vlaamse gezinnen. In plaats van dit onbetaalbaar te maken voor veel gezinnen, kan de Vlaamse regering ook kiezen voor een sociaal rechtvaardige hervorming van de woonbonus en in navolging van de federale regering kiezen voor een structureel begrotingspad. Dit creëert 80 miljoen euro ruimte om te investeren. Ook kan er gekozen worden om de noodzakelijke investeringen voor de vergroening van onze energieproductie te financieren via de algemene middelen en niet door te rekenen aan de gezinnen en KMO s. Tussenkomst energiefactuur Hervorming woonbonus Structureel begrotingspad - 80 Totaal +48 Totaal - 80 Totaal: Als we alles samentellen, blijkt duidelijk dat er weldegelijk andere keuzes mogelijk zijn zonder schulden op te bouwen of het Europees begrotingspad te verlaten. Meer zelf, de Vlaamse regering heeft eigenlijk geen enkel excuus om te volharden in haar mantra dat er geen alternatief is. Totaal + 192,5 Totaal

11 3. Alternatieve keuzes maken het verschil Hieronder een concreet voorbeeld: Een gezin met twee kinderen waarvan 1 student en 1 kind tussen 12-17j, koopt een bescheiden woning van euro en 2 busabonnementen. Het verschil tussen de keuzes van de Vlaamse regering en de alternatieve keuzes van sp.a is op vandaag 785 euro per jaar. Keuzes maken het verschil Inschrijvingsgeld Kinderbijslag Woonbonus Elektriciteit Prijzen De Lijn 11

12 4. Conclusie Er is wel degelijk een alternatief, er zijn wel degelijk andere keuzes te maken. Positieve keuzes voor jongeren, gezinnen en gepensioneerden. Positieve keuzes voor onze economie, positieve keuzes voor de groei van onze samenleving. En dat zonder de schuld te laten oplopen. Aan de hand van enkele concrete voorbeelden zijn wij er vandaag in geslaagd om tegenover TINA ( There Is No Alternative ) TINE te stellen. ( There is No Excuse ). Er is geen excuus om jongeren, gezinnen en gepensioneerden in Vlaanderen zo hard aan te pakken. Er is geen excuus om hen de factuur voor te schotelen én bovendien nog eens zo hard te besparen op gemeenschappelijke voorzieningen. Er is geen excuus om van jongeren, gezinnen en gepensioneerden inspanningen te vragen zonder hoop op een betere toekomst. We hebben dan ook een vraag voor deze factuurregering die velen zich stellen. WAAROM? Waarom doet ze dat als andere positieve keuzes wel degelijk mogelijk zijn? Vlaamse gezinnen verdienen écht beter. U verdient beter. 12

13 Bijlage I: Effect maatregelen op de begroting + uitleg Vertrekpunt begroting, groeivoeten Planbureau Op de basis 2014 [2] : - 0,3% Planbureau =correctie Op 2014: - 0,2% 2015: - 0,6% : Europese Commissie = prognose Uitgangspunt regering : septemberverklaring : begroting nominaal in evenwicht Voorstel op basis van zekere gegevens Landbouw VLIF - 10 Inschrijvingsgeld HO +45 Hermesfonds - 20 MaxFactuur LPO +6 Liefkenshoektunnel - 40 De Lijn Prijzen +11,5 De Lijn- Overhead - 10 De Lijn +4,5 basismobiliteit Inkomensgebonden - 24 Kindergeld +40 zorgpremie Niet ingevorderde - 10 Thuiszorg +6,5 belastingen Begrotingspad - 80 Woonbonus p.m. Diplomatie Genève - 1 Sociale economie +1 Basiswerk Ring +30 A pen Tsskomst +48 energiefactuur Kinderopvang p.m. Totaal Totaal + 192,5 [2] Aangezien de Vlaamse regering gebonden is aan de ramingen van het planbureau, beperken we ons enkel tot de verslechtering van de ramingen die al vastgesteld zijn door het planbureau, met name deze van 2014 (verslechtering van de raming van 1,4 (februari, en Vlaamse regering gebruikt deze nog voor haar huidige begrotingscontrole 2014) naar 1,1% (september), of een verslechtering van 0,3% bbp. We zijn zeer voorzichtig en beperken ons tot deze officiële 0,3 %, en houden dus nog geen rekening met de verwachte groeivertraging voor 2015 (planbureau raamde in september 1,5% economische groei, en dit is als basis gebruikt voor begroting 15 initieel Europese Commissie raamt ondertussen op 0,9% groei). 13

14 Structureel pad: Wij gaan voor een structureel evenwicht en volgen hiermee het federale begrotingstraject De Wever dat de SERV ook voorstelt. Op die manier moeten de Vlaamse gezinnen geen extra 80 miljoen euro [3] besparen. Geld dat we kunnen investeren in onze burgers en economie. In economisch moeilijke tijden, moet je de economie zuurstof geven. Dan moet je verstandig investeren zonder schulden op te bouwen. Rationalisatie VLIF: het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds voorziet investeringssteun voor land- en tuinbouwers. Een rationaliseringsoperatie kan een besparing van 10 miljoen euro opleveren zonder te raken aan de uitgekeerde subsidies. Optimaliseren Hermesfonds: in de Vlaamse ontwerpbegroting 2015 wordt er 20 miljoen extra voorzien zonder dat daar een afdoende motivering tegenover geplaatst wordt. Wij zijn bijgevolg van mening dat deze middelen een betere bestemming verdienen. Overhead De Lijn: we stellen een besparing voor in de overheadkost van de Lijn, zonder de chauffeurs te raken. (bv. fusie van de provinciale managementorganen, een correctere vergoeding van de pachters.) Invordering achterstallige belastingen: Vlaanderen heeft 1,8 miljard euro aan achterstallige belastingen die ingevorderd moeten worden (cfr documenten Rekenhof). Voorzichtigheidshalve ramen we slechts 10 miljoen euro aan achterstallige invorderingen, zijnde 0,6%, die structureel moeten ingehaald kunnen worden. Inkomensgebonden zorgpremie: het huidige tariefvoorstel van de Vlaamse Regering laat zich disproportioneel zwaar voelen bij de financieel meest kwetsbare Vlamingen. Wij stellen een progressief tarief voor. Zo dragen ook hier de sterkste schouders de zwaarste lasten en bovendien brengt dit 35 miljoen euro extra op ten opzichte van het voorstel van de Vlaamse regering. (Zie bijlage 2 voor uitgewerkt voorstel) Tol Liefkenshoektunnel: door een verplichte omleiding van het vrachtverkeer rond Antwerpen via de Liefkenshoektunnel ontlasten we de route via de Kennedytunnel en kunnen we rekenen op 40 miljoen euro aan extra inkomsten uit tolheffingen. ¾ van deze middelen kunnen onmiddellijk geïnvesteerd worden in basiswerken op en rond de ring van Antwerpen. Investeren in toegankelijk onderwijs: voor sp.a mag de kostprijs niemand ervan weerhouden zijn talent te ontwikkelen. We voorzien daarom middelen die een verhoging van de inschrijvingsgelden overbodig maken. [3] De 80 miljoen euro is voorzichtig geraamd en gebaseerd op een effect van bijna 30 miljoen euro voor de Vlaamse overheid van - 0,1% groei, zoals ook door begrotingsminister Turtelboom werd bevestigd. 14

15 Investeren in het leerplichtonderwijs: voldoende middelen voorzien zodat de maximumfactuur niet naar omhoog moet voor de gezinnen. Thuiszorg: Gezien de vergrijzing is het onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering het budget voor thuiszorg vermindert. Door hierin te investeren kunnen mensen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Woonbonus: De hervorming van het bestaande systeem moet op een rechtvaardige manier gebeuren die een eigen woning betaalbaar houdt voor een brede groep Vlamingen. Dit kunnen we door de invoering van een progressieve woonbonus. (Zie bijlage 3 voor uitgewerkt voorstel). Toegankelijk openbaar vervoer: wij voorzien 16 miljoen euro. Dit bedrag moet toelaten om de huidige tarieven voor ouderen (+65j), jongeren (- 12j) en de laagste inkomens (omnio- statuut) te bewaren en het aanbod van de Lijn op peil te houden (basismobiliteit). Zo kan iedere Vlaming gebruik blijven maken van het aanbod van De Lijn. Indexering kindergeld bewaren: de economische crisis en de maatregelen van de Vlaamse en de federale regering treffen de Vlaming in zijn portemonnee. Wij behouden de indexering van het kindergeld. Volgens de berekeningen van Famifed bedraagt de besparing 51,5 miljoen euro als de spilindex wordt overschreden in februari. Rekening houdende met de huidige lage inflatie zal 40 miljoen euro zeker volstaan voor het indexeren van het kindergeld in Investeringssteun energie: rationeel energiegebruik, energiebesparingen en de investeringen die hiervoor nodig zijn, willen we blijven ondersteunen vanuit de algemene middelen en niet doorschuiven naar de energiefactuur van de gezinnen en KMO s. Sociale economie: niet iedereen kan evenredig participeren op de arbeidsmarkt. Wij willen iedereen kansen geven en voorzien daarom extra steun voor maatwerk. Daarnaast schuilt er in de huidige ontwerpbegroting een fout van 3 miljoen euro waarvan de regering al zelf heeft toegegeven dat ze moet rechtgezet worden bij de begrotingscontrole (3 miljoen euro maatschappelijk verantwoord ondernemen). 15

16 Bijlage 2: Rechtvaardige financiering zorgverzekering door inkomensgebonden bijdrage 1) De laagste inkomens: De Vlaamse regering legt de zwaarste verhoging van de zorgpremie bij de laagste inkomens voor wie ze de bijdrage optrekt met 150%. In ons alternatief worden deze laagste inkomens vrijgesteld van een verhoging en behouden ze het huidige verlaagde tarief van 10 euro. 2) De middeninkomens: Er zijn grote noden in de zorg. Bovendien levert de zorgverzekering ook heel wat voordelen op. Net als de Vlaamse regering verhogen wij voor de middeninkomens de zorgpremie naar 50 euro. Een correcte prijs als daar investeringen in welzijn tegenover staan. 3) De hoogste inkomens: De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. In tegenstelling tot de Vlaamse regering durven wij wel een extra bijdrage vragen van de hoogste inkomens. Dit schept ruimte voor extra investeringen en een lager tarief voor de laagste inkomens. Progressieve tariefstructuur zorgpremie Verlaagd tarief 4 Tarief middeninkomens Tarief hoogste inkomens 5 10 euro 50 euro 100 euro Op deze manier worden de bijdragen eerlijker verdeeld volgens draagkracht en wordt er ten opzichte van het voorstel van de Vlaamse regering 24 miljoen euro extra ruimte gecreëerd om te investeren in welzijn. 4 Oude omnio- statuut + inkomens onder /jaar voor alleenstaande, per gezinslid 3000 euro/jaar extra en euro/jaar voor een kinderloos koppel. 5 Bruto belastbaar inkomen > euro/jaar. 16

17 Bijlage 3: Rechtvaardige aanpassing woonbonus Het oude systeem van de woonbonus is aan hervorming toe. Daar waren alle partijen het reeds voor de verkiezingen over eens. De hervorming van de Vlaamse regering dreigt echter een eigen woning onbetaalbaar te maken voor een grote groep mensen en bovendien de huizenmarkt zwaar te verstoren. Een andere, meer rechtvaardige hervorming, is mogelijk. Om de betaalbaarheid op lange termijn te garanderen wordt de looptijd van het voordeel beperkt tot 20 jaar. Mensen stimuleren een langere looptijd te nemen is voornamelijk interessant voor de inkomsten van de banken. In het huidige voorstel van de Vlaamse regering kan iedereen aftrekken aan een tarief van 40%. Wie het meest leent heeft dus het grootste voordeel. Wij maken de woonbonus progressief. Zo focussen we de ondersteuning van de aankoop van een eigen woning op de groep die dat het meest nodig heeft. Louter een voorbeeld voor een bescheiden woning. 45% in plaats van 40% van het verlaagde plafond van euro per jaar per persoon voor een woning van euro. Dat is euro minder dan wat de Vlaamse regering voorstelt. 17

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Gert Peersman Universiteit Gent Seminarie VGD Accountants 3 november 2014 Dé grootste uitdaging voor de regering Alsmaar stijgende Noordzeespiegel

Nadere informatie

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit Wat zegt sp.a over de kinderbijslag De kinderbijslag wordt straks een Vlaamse bevoegdheid. We willen een sterk vereenvoudigd systeem van kinderbijslag waarbij elk kind hetzelfde bedrag krijgt, onafhankelijk

Nadere informatie

Evaluatie van begroting 2013

Evaluatie van begroting 2013 Evaluatie van begroting 2013 Toelichting Vlaams Parlement 29 januari 2013 Inhoudstafel 2 Initiële begroting 2013 Moeilijke begrotingsopmaak Welke keuzes werden gemaakt Eenmalige factoren Evaluatie door

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0 [#VK2014] Verlagen sociale lasten Venn.B : lager tarief ipv NIA -6,3-3,0 Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3 Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0-3,0 +6,0 Verlaging nominaal

Nadere informatie

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen Naast de federale besparingen mogen we natuurlijk niet vergeten wat er op Vlaams niveau op ons af komt. Wie verwacht dat de Vlaamse regering Bourgeois I de wonden van de federale besparingen zalft, komt

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad PERSCONFERENTIE 6 december 2014 Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad Verstandig investeren in toekomst Hamont-Achel Vorig jaar bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 heeft het schepencollege

Nadere informatie

sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang

sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang Laakdal, 28 februari 2014 CD&V stelt als eerste zijn programma voor: duidelijk, doelgericht en duurzaam en maakt een duidelijke

Nadere informatie

Een eerlijke energiefactuur

Een eerlijke energiefactuur Een eerlijke energiefactuur Samenvatting: De energiefactuur van de Vlamingen is een tweede belastingbrief geworden. De Vlaamse regering kiest er onder het mom van besparingen steeds vaker voor beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Vlaamse gezinnen verdienen beter.

Vlaamse gezinnen verdienen beter. Vlaamse gezinnen verdienen beter. persconferentie sp.a woensdag 5 november 2014 1. De taart groeit niet door de porties te verkleinen. Terwijl het intussen voldoende wetenschappelijk bewezen is denk maar

Nadere informatie

Nota persbriefing federale begroting

Nota persbriefing federale begroting dinsdag 25 november Nota persbriefing federale begroting sp.a vindt het programma van deze regering onrechtvaardig omdat ze alle lasten bij de gezinnen, werkenden, jongeren, ouderen en uitkeringstrekkers

Nadere informatie

Advies. Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap

Advies. Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap Brussel, 16 juni 2009 160609_Begrotingsadvies 2009_ tussentijds Advies Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap 2009 2014 Inleiding Volgens de gebruikelijke procedure brengt

Nadere informatie

Is een initiatief en een uitgave van het samenwerkingsverband Decenniumdoelen Brussel

Is een initiatief en een uitgave van het samenwerkingsverband Decenniumdoelen Brussel Is een initiatief en een uitgave van het samenwerkingsverband Decenniumdoelen 2017 Brussel Januari 2017 INHOUD 1. Scherp stellen op de gevolgen van de besparingen... 3 2. Welke gezinnen onderscheiden we?...

Nadere informatie

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel Page 1 of 6 Gepubliceerd op DeWereldMorgen.be (http://www.dewereldmorgen.be) De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel en aan wat? door Phi-Rana di, 2013-11-12 15:45 Phi-Rana Er wordt vaak gezegd

Nadere informatie

België scoorde in blessuretijd: de cijfers

België scoorde in blessuretijd: de cijfers De verheerlijking van lopende zaken tegen het licht gehouden 2 juni 2013 Tijdens de jaren 2010 en 2011 was er in België geen volwaardige federale regering. In 2012 leverde België wel de nodige structurele

Nadere informatie

Zekerheid over inleveringen, onzekerheid over sociale correcties

Zekerheid over inleveringen, onzekerheid over sociale correcties Zekerheid over inleveringen, onzekerheid over sociale correcties De effecten van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen 1. Inleiding Verschillende organisaties en de

Nadere informatie

Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Waarom is er besloten om te bezuinigen? Wordt de economie kapot bezuinigd?

Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Waarom is er besloten om te bezuinigen? Wordt de economie kapot bezuinigd? Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Er is een pakket van 6 miljard euro aan aanvullende bezuinigingen overeenkomen. De bezuinigingen worden hoofdzakelijk gevonden via uitgavenbeperkingen binnen

Nadere informatie

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Persconferentie Welkom door Jos Geysels, voorzitter Decenniumdoelen Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen

Nadere informatie

Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring

Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring Effect van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen Uitgangspunten bij het berekenen van de effecten - Inkomens zijn verworven

Nadere informatie

Bourgeois I. De impact van de Vlaamse besparingsmaatregelen op het gezinsbudget

Bourgeois I. De impact van de Vlaamse besparingsmaatregelen op het gezinsbudget De factuur van Bourgeois I De impact van de Vlaamse besparingsmaatregelen op het gezinsbudget INHOUD Inleiding Beleidsdomein 1: Welzijn, gezondheid, gezin Beleidsdomein 2: Onderwijs Beleidsdomein 3: Nutsvoorzieningen

Nadere informatie

DE PERFECTE STORM. Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken. Gert Peersman & Koen Schoors.

DE PERFECTE STORM. Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken. Gert Peersman & Koen Schoors. DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent Beleidsseminarie eindeloopbaan 6 december 2012 De Perfecte

Nadere informatie

ARMOEDEBAROMETER 2015

ARMOEDEBAROMETER 2015 ARMOEDEBAROMETER 2015 Wat zeggen de cijfers? ARMOEDE GEWIKT EN GEWOGEN Kinderarmoede: 11.2% Sinds 2008 gestaag gestegen Toekomst: blijft stijgen Kinderarmoede vooral bij moeders met een migratiegeschiedenis

Nadere informatie

Stel dat je toch sterft, welke impact heeft het op jouw leven? Je hebt een gezin

Stel dat je toch sterft, welke impact heeft het op jouw leven? Je hebt een gezin Stel dat je toch sterft, welke impact heeft het op jouw leven? Je hebt een gezin 1 Welke impact heeft een overlijden op jouw gezin? Wie zal je lopende leningen afbetalen? Wie zal de studies van je kinderen

Nadere informatie

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag De Vlaamse regering hakte uiteindelijk de knoop door over de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag.

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk; Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2010, houdende wijziging van de percentages van het drempel- en toetsingsinkomen, benodigd voor de berekening van de zorgtoeslag Op de

Nadere informatie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Perscommuniqué Brussel, 15 september 2000 Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de

Nadere informatie

Regeringsverklaring. woensdag 31 december "Werken aan het vertrouwen"

Regeringsverklaring. woensdag 31 december Werken aan het vertrouwen Regeringsverklaring woensdag 31 december 2008 "Werken aan het vertrouwen" Het jaar dat vandaag zijn allerlaatste dag beleeft is getekend door de grootste financiële wereldcrisis sedert de jaren dertig

Nadere informatie

Tax shift / Federale regering

Tax shift / Federale regering Tax shift www.vereeck.be lode.vereeck@uhasselt.be 099/59.9. Federale regering Krachtlijnen van het regeerakkoord gezond financieel-economisch beleid sanering = 100% bezuinigingen (8,1 miljard) o.a. sociale

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

- Daarnaast is in 2012 de bijdrage van werkgevers verhoogd van ruim 700 miljoen naar ruim 1 miljard.

- Daarnaast is in 2012 de bijdrage van werkgevers verhoogd van ruim 700 miljoen naar ruim 1 miljard. Terugdraaien bezuinigingen 2013 mogelijk, effect voor 2013 al gehaald omdat bezuinigingen uit 2011 en 2012 meer opbrengen dan eerder geraamd Brancheorganisatie Kinderopvang, september 2012 De bezuinigingen

Nadere informatie

REKENHOF. Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap

REKENHOF. Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap REKENHOF Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap Vlaams Parlement, Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 17 november 2015 1. Normnaleving 1. Normnaleving Doelstellingen overheden

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent 1 2 De Perfecte Storm Samenloop van drie crisissen die economische

Nadere informatie

Meer weten over kinderbijslagen

Meer weten over kinderbijslagen Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 89 37 - studiedienst@gezinsbond.be Meer weten over kinderbijslagen 1. Waarvoor dient de kinderbijslag? De kinderbijslag is een tussenkomst van de overheid om deels

Nadere informatie

Conjunctuurbeoordeling van de bouwsector

Conjunctuurbeoordeling van de bouwsector 10/09 12/09 02/10 04/10 06/10 08/10 10/10 12/10 02/11 04/11 06/11 08/11 10/11 12/11 02/12 04/12 06/12 08/12 10/12 12/12 02/13 04/13 06/13 08/13 10/13 12/13 02/14 04/14 06/14 08/14 10/14 Persconferentie

Nadere informatie

Eindexamen economie pilot havo 2011 - I

Eindexamen economie pilot havo 2011 - I Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Zorgondersteuning vzw

Zorgondersteuning vzw Zorgondersteuning vzw Congres Zorg Voor meer met Minder Zorgondersteuning vzw 1 Stijgende Noordzeespiegel door de vergrijzing 1/4 1/5 1/2 Quo vadis, België? p.11 Het Belgische piramidespel Demografische

Nadere informatie

Wie betaalt de besparingen?

Wie betaalt de besparingen? Wie betaalt de besparingen? Persconferentie Welkom Wie betaalt de besparingen? door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen Conclusie door Jos Geysels Vragenronde WAAROM DEZE BEREKENINGEN De 9 e Armoedebarometer

Nadere informatie

Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht

Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht PVDA Studiedienst Februari 2015 M. Lemonnierlaan 171 1000 Brussel http://pvda.be/pvda/studiedienst Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht Volgens de regering heeft

Nadere informatie

Verschuiving van lasten op arbeid naar btw is beste scenario

Verschuiving van lasten op arbeid naar btw is beste scenario De Standaard 13 november 2013 Opinies Verschuiving van lasten op arbeid naar btw is beste scenario 1. 15.000 jobs, gratis en voor niks Dat de relancediscussie nu nog niet beslecht is, Gert Peersman en

Nadere informatie

Evaluatierapport over de begroting 2015ini

Evaluatierapport over de begroting 2015ini Evaluatierapport over de begroting 2015ini Caroline Copers, voorzitter SERV Erwin Eysackers, studiedienst SERV Overzicht 2 SERV-benadering begrotingsbeleid Focus op twee prioriteiten en SERV-voorstel Prioriteit

Nadere informatie

Overheidsschuld < 60% van het bruto binnenlands product (BBP) Overheidstekort (zogenaamde vorderingensaldo) < 3% van het BBP

Overheidsschuld < 60% van het bruto binnenlands product (BBP) Overheidstekort (zogenaamde vorderingensaldo) < 3% van het BBP ESR 95 EN DE LOKALE BESTUREN Directiecomité VVSG 28.9.2009 DC 2009_128 1. Stabiliteitspact en ESR 95 Om toe te treden tot de eurozone op 1.1.1999 moesten de landen voldoen aan een aantal economische criteria.

Nadere informatie

ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART

ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART 2016-04-13 ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART Inleiding In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de besparingsmaatregelen tijdens deze legislatuur op de werkingstoelagen en op de sociale toelagen,

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 351 (2009-2010) Nr. 1 2 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heren Dirk Van Mechelen, Sven Gatz en Sas van Rouveroij betreffende de aanwending van een deel van de meerwaarde

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Allemaal langer werken voor minder pensioen?

Allemaal langer werken voor minder pensioen? Allemaal langer werken voor minder pensioen? Kim De Witte Ondoenbaar, onlogisch en onnodig Structuur van de uiteenzetting Drie onderdelen 1. Pensioenplan van de regering Michel De Wever: langer werken

Nadere informatie

Nieuwe thema-analyse van Belfius Research. Vergrijzing van de bevolking : impact op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting

Nieuwe thema-analyse van Belfius Research. Vergrijzing van de bevolking : impact op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting Brussel, 21 juni 2017 Nieuwe thema-analyse van Belfius Research Vergrijzing van de bevolking : impact op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting Het is voldoende bekend dat de vergrijzing een grote

Nadere informatie

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding Senaat, 22 juni 2015 Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding 1. Voorstelling 2. Algemeen 3. Welke maatregelen zijn er nodig? 4.

Nadere informatie

Mededelingen De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee dat het volgende lid zich heeft afgemeld: Madlener.

Mededelingen De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee dat het volgende lid zich heeft afgemeld: Madlener. Mededelingen Ik deel aan de Kamer mee dat het volgende lid zich heeft afgemeld: Madlener. Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. Aanbieding rijksbegrotingen 2014 Aan de orde is de rijksbegrotingen

Nadere informatie

Antwerpse taxshift: eerlijker en groener

Antwerpse taxshift: eerlijker en groener Antwerpse taxshift: eerlijker en groener Begrotingsbesprekingen stad Antwerpen Zowel over uitgaven als over inkomsten zegt Groen dat het anders en beter kan. Uitgaven Zie daarvoor onze alternatieve meerjarenbegroting

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2005-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2005-II 4 Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juist antwoord

Nadere informatie

Groen is positieve alternatief voor traditionele partijen

Groen is positieve alternatief voor traditionele partijen Groen is positieve alternatief voor traditionele partijen Hoe zou u willen dat het leven in uw gemeente er uitziet in 2050? Hoe kunnen we tussen vandaag en 2018 al de eerste stappen zetten in die richting?

Nadere informatie

op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie

op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie ingediend op 461 (2014-2015) Nr. 5 21 oktober 2015 (2015-2016) Amendementen op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen.

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. Durfplan voor Vlaanderen. Een plan voor morgen en overmorgen. Op 7 juni kiest u hoe we samen de toekomst ingaan. Mét of zonder plan. Ons

Nadere informatie

Aanpassing richtlijn kinderalimentatie

Aanpassing richtlijn kinderalimentatie Aanpassing richtlijn kinderalimentatie Opmerkingen vooraf: - de richtlijn is niet aangepast aan de nieuwe regelgeving met ingang van 1 januari 2013. - de nieuwe regelgeving per 1 januari 2013 is wel verwerkt

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 714 Besluit van 9 september 2010, houdende wijziging van de percentages van het drempelen toetsingsinkomen, benodigd voor de berekening van de

Nadere informatie

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT De maatregelen in deze presentatie zijn gebaseerd op de informatie zoals ze beschikbaar was op 25 NOVEMBER 2014 Vooraf: wat is ACOD? ABVV Socialistische vakbond

Nadere informatie

Toespraak Kris Peeters Verkiezingscongres CD&V 26 april 2014

Toespraak Kris Peeters Verkiezingscongres CD&V 26 april 2014 Toespraak Kris Peeters Verkiezingscongres CD&V 26 april 2014 Beste vriendinnen en vrienden, Dit is fantastisch! De enorme opkomst voor dit schitterend congres. Ik ben deze middag een trots boegbeeld. Om

Nadere informatie

VLC_ADV_ _Tewerkstelling_toegevoegde waarde_vpl _def.docx. Tewerkstelling en toegevoegde waarde

VLC_ADV_ _Tewerkstelling_toegevoegde waarde_vpl _def.docx. Tewerkstelling en toegevoegde waarde VLC_ADV_20120913_Tewerkstelling_toegevoegde waarde_vpl13092012_def.docx Aanbeveling Tewerkstelling en toegevoegde waarde Brussel, 13 september 2012 VLC_ADV_20120913_Tewerkstelling_toegevoegde waarde_vpl13092012_def.docx

Nadere informatie

VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST

VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST Persbericht VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST Brussel, 2 december 2016 - BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, wijzigt de oorspronkelijk voor

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

#GENOEG LANGER WERKEN VOOR MINDER PENSIOEN. 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs

#GENOEG LANGER WERKEN VOOR MINDER PENSIOEN. 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs #GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs Langer werken voor minder pensioen. * Druk op onze ziekteregeling. ** Loopbaanonderbreking wordt afgeschaft terwijl er net maatregelen nodig

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

Presentatie GVF Onderwijs 1

Presentatie GVF Onderwijs 1 Presentatie 20 05 2016 GVF Onderwijs 1 #GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs Langer werken voor minder pensioen. * Druk op onze ziekteregeling. ** Loopbaanonderbreking wordt afgeschaft

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van. 2014;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van. 2014; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2015 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

Aanpassing richtlijn kinderalimentatie

Aanpassing richtlijn kinderalimentatie Aanpassing richtlijn kinderalimentatie Werkgroep alimentatienormen 16 november 2012 Aanpassing richtlijn kinderalimentatie Stap 1: netto besteedbare inkomen Voor alimentatiedoeleinden is het netto inkomen,voorzien

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt

Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt December 0 Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijs van de elektriciteit verkocht aan de beschermde klanten

Nadere informatie

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit?

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Seminarie voor leerkrachten economie van het middelbaar onderwijs Brussel, 11 oktober 2017 Departement Algemene Statistieken Hans De Dyn 2 / 24 Inhoud

Nadere informatie

DOCUMENTATIENOTA CRB

DOCUMENTATIENOTA CRB DOCUMENTATIENOTA CRB 2010-1261 Effecten van de (para)fiscale veranderingen op de ontwikkeling van de nettolonen tegen constante prijzen van 1996 tot 2009: globalisatie van de resultaten CRB 2010-1261 14

Nadere informatie

INBRENG VAN EEN VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

INBRENG VAN EEN VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG INBRENG VAN EEN VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen

Nadere informatie

Anouk Laudy & Xander de Graaf

Anouk Laudy & Xander de Graaf Anouk Laudy & Xander de Graaf Relatiemanagers CAK Hoe sluit de eigen bijdrage aan op uw gemeentelijk beleid? Programma - Wie zit er in de zaal? - De aanleiding - Profielen - Trends - Opdracht - Gemeente

Nadere informatie

Deel 1 werking van de woningmarkt. Studiedag Woonfiscaliteit 24 juni 2014 / Campus Sint Lucas Brussel

Deel 1 werking van de woningmarkt. Studiedag Woonfiscaliteit 24 juni 2014 / Campus Sint Lucas Brussel Deel 1 werking van de woningmarkt Frank vastmans CES Studiedag Woonfiscaliteit 24 juni 2014 / Campus Sint Lucas Brussel overzicht een goed begrip van de woningmarkt helpt om ideeën rond het hervormen van

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

Presentatie 20-05-2016 - GVF Onderwijs

Presentatie 20-05-2016 - GVF Onderwijs #GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs Langer werken voor minder pensioen. * Druk op onze ziekteregeling. ** Loopbaanonderbreking wordt afgeschaft terwijl er net maatregelen nodig

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores Opgave 1 1 maximumscore 2 Een antwoord waaruit blijkt dat consumenten (bepaalde) aankopen naar voren halen, wanneer ze een hoge / hogere inflatie in de komende periode verwachten. 2 maximumscore 2 Een

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector stuk ingediend op 548 (2009-2010) Nr. 1 20 mei 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Filip Anthuenis, de dames Irina De Knop en Vera Van der Borght en de heer

Nadere informatie

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit Persconferentie 29/09/2009 Fiscaliteit 1 Belastingen betalen: een zaak van rechtvaardigheid Onontbeerlijke voorwaarde voor de goede werking van elke samenleving Bijeenbrengen van middelen voor de werking

Nadere informatie

betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen

betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen stuk ingediend op 1231 (2010-2011) Nr. 1 8 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris, Johan Deckmyn en Wim Wienen en mevrouw Marleen Van

Nadere informatie

Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk!

Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk! in miljoen euro Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk! Sp.a analyseerde de jaarrekeningen van 2004 tot en met 2011 en de begrotingsvooruitzichten voor 2012, 2013 en 2014. Het

Nadere informatie

Het Groeipakket. voor elk kind in elk gezin

Het Groeipakket. voor elk kind in elk gezin Het Groeipakket voor elk kind in elk gezin Een stevige start voor jonge gezinnen (Kinder)armoede bestrijden Vereenvoudiging Recht van het kind Gelijkwaardig: want niet alle kinderen starten gelijk Zorgzame

Nadere informatie

Socio-demografisch profiel (SDP) en de impact van de vergrijzing op de lokale besturen

Socio-demografisch profiel (SDP) en de impact van de vergrijzing op de lokale besturen Socio-demografisch profiel (SDP) en de impact van de vergrijzing op de lokale besturen Anne-Leen Erauw Belfius Research Trefdag sociaal 26 april 2016 Antwerpen 1 Socio-demografisch profiel (SDP) SDP? 1/

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN HET GBP GGB 15 HEIZEL ONTWERP LASTENBOEK BETREFFENDE DE UITWERKING VAN EEN AANVULLING VOOR HET MILIEUEFFECTENRAPPORT

GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN HET GBP GGB 15 HEIZEL ONTWERP LASTENBOEK BETREFFENDE DE UITWERKING VAN EEN AANVULLING VOOR HET MILIEUEFFECTENRAPPORT BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE DE GEWESTELIJKE LA COMMISSION ONTWIKKELINGSCOMMISSIE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT CRD-GOC GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN HET GBP GGB 15 HEIZEL ONTWERP

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

Mijnheer de voorzitter van VOKA, Mijnheer de gedelegeerd bestuurder van VOKA, Dames en heren,

Mijnheer de voorzitter van VOKA, Mijnheer de gedelegeerd bestuurder van VOKA, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID VOKA De Rentree 4 september 2012 Mijnheer de voorzitter van VOKA,

Nadere informatie

Hoe jobs creëren op de goedkoopste en meest efficiënte manier?

Hoe jobs creëren op de goedkoopste en meest efficiënte manier? Hoe jobs creëren op de goedkoopste en meest efficiënte manier? Al jaren proberen opeenvolgende regeringen de werkgelegenheid in ons land op te krikken om zo de vergrijzing betaalbaar te houden. Tegen 22

Nadere informatie

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen Slides en video s op www.jooplengkeek.nl Goede tijden, slechte tijden Soms zit het mee, soms zit het tegen 1 De toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is de verkoopprijs van een product min de ingekochte

Nadere informatie

Het Inkomen van Chronisch zieke mensen

Het Inkomen van Chronisch zieke mensen Het Inkomen van Chronisch zieke mensen een uiteenzetting door: Greet Verbergt voor t Lichtpuntje & Vlaamse pijnliga 18 april 2009 Greet Verbergt is navorser en collega van Prof. Bea Cantillon aan het Centrum

Nadere informatie

Gemanipuleerde index kost Belg 2% loon en pensioen in 2014

Gemanipuleerde index kost Belg 2% loon en pensioen in 2014 Gemanipuleerde index kost Belg 2% loon en pensioen in 2014 Groen reageert tevreden op het feit dat vakbonden en werkgevers gisteren tot een akkoord kwamen over de ontslagregeling en de aanvullende pensioenen.

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

VR DOC.0962/1BIS

VR DOC.0962/1BIS VR 2017 0610 DOC.0962/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie