Nederland heeft weer lef nodig!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederland heeft weer lef nodig!"

Transcriptie

1 Nederland heeft weer lef nodig! De snel veranderende mondiale concurrentieverhoudingen vragen om een nieuwe economische infrastructuur, een heroriëntatie van ons bedrijfsleven en een ander leiderschapsparadigma. De visie van 75 topvrouwen op de toekomst van de BV Nederland: durven, doen en duurzaamheid. 1

2 Ah, the vision thing! In 1987 was George Bush bijna aan het eind van zijn tweede termijn als vicepresident onder Ronald Reagan. Hij wilde in 1988 zelf een gooi doen naar het presidentschap. Toen hij een vriend vroeg hem te helpen om na te denken over een aantal leidende thema s voor zijn campagne, stelde deze voor dat Bush een paar dagen alleen naar Camp David zou gaan om uit te vinden waar hij het land naartoe wilde leiden. Bush teleurgestelde reactie: Oh, the vision thing. Sindsdien staat the vision thing synoniem voor het gebrek aan visionair vermogen. Aan visie was in elk geval geen gebrek tijdens de bijeenkomst met 75 topvrouwen die 30 januari plaatsvond in het Conservatorium Hotel in Amsterdam. A.T. Kearney organiseerde deze top om de denkkracht van vrouwelijke leiders bij elkaar te brengen en oplossingen te bedenken voor de uitdagingen waar de BV Nederland in de komende twee decennia voor staat. Hoe kunnen we het Nederlandse bedrijfsleven weer laten floreren en mondiaal op de kaart zetten? In deze whitepaper is de visie van de 75 topvrouwen op die vraag vastgelegd, voorafgegaan door een schets van drie revolutionaire ontwikkelingen die de internationale concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven de komende jaren direct zullen raken: demografie, communicatie en technologie. Zo krijgen we te maken met een nieuw economisch machtsevenwicht door wereldwijde vergrijzing, urbanisatie en migratie. De communicatierevolutie schept nieuwe kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, maar confronteert ons ook met grillige concurrentiepatronen en toenemende complexiteit. En doorbraaktechnologie zal onze productie en distributie voorgoed veranderen: van gecentraliseerd en fysiek naar decentraal en datagedreven. Dat alles vraagt om een nieuw leiderschapsparadigma en een herontwerp van economie en bedrijfsleven. Anders dan George Bush, verwelkomden de 75 vrouwen de gelegenheid om na te denken over de toekomst van de BV Nederland: Ah, the vision thing! Hoog op hun veranderagenda staat herstel van de daadkracht: durven en doen. Voor het in de praktijk brengen daarvan is het verkiezingsthema van een andere president van de Verenigde Staten nodig: Change! 2

3 De wereld in 2025: welke trends veranderen onze mondiale concurrentiepositie? De 21e eeuw is een tijdperk van revolutie. Niet eerder in de wereldgeschiedenis voltrokken ontwikkelingen zich met zo n explosieve kracht en waren de gevolgen zo ingrijpend voor onze planeet en de mensen die daarop leven. Het eerste kwart van het derde millennium zal aanzienlijke economische, ecologische en politieke verschuivingen te zien geven, in gang gezet door mondiale ontwikkelingen op het gebied van demografie, energie, communicatie, technologie, financiering en maatschappij. Deze revolutionaire ontwikkelingen vormen een bom onder de traditionele machtsverhoudingen. Zowel in de wereldheerschappij als in politiek en bedrijfsleven, waar steeds oudere, hoger opgeleide individuen verenigd in een virtuele gemeenschap - het nieuwe zwaartepunt vormen. De Verenigde Staten zien hun positie als machtigste land ter wereld bedreigd door opkomende economieën als China en India. Maar hoewel de BRICS-breakthrough onvermijdelijk leidt tot een nieuwe Oost-West verhouding, zal er eerder een nieuw machtsevenwicht ontstaan dan een verschuiving in de wereldhegemonie van de VS naar de opkomende economieën. Geen enkel land hetzij de VS, China of elk ander groot land kan de wereld nog domineren, aldus de US National Intelligence Council in het rapport Global Trends Drie revoluties Wat betekent dat voor de internationale concurrentieverhoudingen, in het bijzonder de positie van Nederland op de wereldmarkt? Om antwoord te geven op die vraag moeten we ons eerst verdiepen in drie revoluties, die in kaart gebracht werden door Martin Walker, oud-journalist van The Guardian, columnist, gastspreker en lid van het Global Business Policy Council van A.T. Kearney. Demografie. De vergrijzing heeft de wereldgemeenschap in zijn greep: agequake. In 2047 zullen er voor het eerst meer mensen van 60+ dan onder de 16 jaar oud zijn. De komende decennia zal er alleen nog explosieve bevolkingsgroei plaatsvinden in Afrika. In de meeste andere gebieden loopt het geboortecijfer dramatisch terug, met grote gevolgen: hoeveel werkenden zijn er om de productiviteit op peil te houden en de pensioen- en zorgkosten te dragen? En bij welke ratio komt de solidariteit onder druk te staan? In China bijvoorbeeld, waar de gevolgen van het één-kind-beleid de economische opmars van het land uiteindelijk tot staan zullen brengen. China wordt oud voor het rijk wordt, aldus Martin Walker. India zal China in 2030 qua aantal inwoners overvleugelen. Ook in groeiregio s als Latijns-Amerika worden minder kinderen geboren bij de opkomende middenklasse. Amerika is in demografische zin nog steeds een jong land. De VS hebben de strijd tegen China dus nog niet definitief verloren. Europa laat een gemengd beeld zien: alleen in West- en Noord-Europa groeit het geboortecijfer nog, in Midden- en Zuid-Europa daalt het. Europa vergrijst dus in snel tempo. Binnen Europa heeft Nederland het op twee na hoogste geboortecijfer na Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Maar ook de levensverwachting stijgt. Er ontstaat dan ook scheefgroei: in 2030 staan er minder dan twee werkenden tegenover elke gepensioneerde. 3

4 De wereldbevolking verandert ook in kwalitatief opzicht. Zo zal de urbanisatie in procent bedragen en neemt het aantal steden met meer dan vijf miljoen inwoners exponentieel toe. Die bevolkingsconcentratie brengt grote infrastructurele en ecologische problemen met zich mee, maar creëert ook een gigantische markt. Ook de kloof tussen mannen en vrouwen verdiept zich. In Azië is door de één-kindpolitiek en discriminatie een tekort aan 200 miljoen meisjes ontstaan. Tientallen mannen zullen geen vrouw kunnen vinden of vader kunnen worden. In de VS en Europa zullen vrouwen juist de dominante factor worden. In de komende decennia zal de gender pay gap zich verder sluiten en het glazen plafond doorbroken worden. Het kostwinnerschap van steeds meer vrouwen zal wellicht ook een revolutie aan de keukentafel veroorzaken. Iedereen onder een palmboom met een internet aansluiting kan nu een MBA-opleiding doen Communicatie. We bevinden ons midden in een communicatierevolutie: van boek naar bit. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan drie miljard gebruikers van internet en heeft 5,5 van de 7 miljard mensen op aarde een mobiele telefoon, van wie 1 miljard een smartphone. De communicatierevolutie heeft ingrijpende economische, sociale en maatschappelijke gevolgen. Banken moeten voortaan concurreren met telecombedrijven, Ebay en Google; gerenommeerde onderwijsinstellingen als MIT, Harvard en Berkeley gaan hun kennis online aanbieden. Iedereen onder een palmboom met een internetaansluiting kan nu een Harvard-opleiding doen, aldus Walker. Negentig procent van de data in de wereld van vandaag is pas in de afgelopen twee jaar gegenereerd, volgens IBM: Big Data. Organisaties moeten uit die explosie aan informatie de juiste kennis halen over hun kostenstructuur, leveranciers, markten, klanten en de beeldvorming bij stakeholders: nieuwe inzichten opdoen door het creatief combineren van verschillende soorten informatie en mediatypen. Technologie. Hebt u al een 3D-printer? Doorbraaktechnologie zal onze productie en distributie voorgoed veranderen: niet langer gecentraliseerd en vervolgens vervoerd naar onze markt, maar decentraal via locale fablabs (digitale werkplaatsen) en op afstand aangestuurde, datagedreven productie. Nieuwe technologie zal in de toekomst ook bijdragen aan het genezen van ziekten, het vergroten van de voedselvoorraad, duurzame alternatieven voor energie- en watervoorziening en het verminderen en hergebruik van afval. In de komende twee decennia zullen we alles herontwerpen, aldus Walker. Maar doorbraaktechnologie plaatst ons ook voor nieuwe uitdagingen: zo zal de voortschrijdende robotisering tot een megaverlies aan banen leiden. Het bepalen van (ethische) grenzen vormt een ander probleem. Zo investeert China intensief in gentechnologie. Door het genoom in kaart te brengen van mensen met een hoog IQ, zouden Chinese stellen in staat zijn om alleen de intelligentste embryo s te selecteren. Betekent dat op termijn het einde van de Westerse kenniseconomie en concurrentiekracht? 4

5 Welke troeven heeft Nederland voor mondiaal succes? Onze cultuur: koesteren en stimuleren Ambitie Zelfstandigheid, verantwoordelijkheidgevoel, eigen initiatief en kritisch vermogen (zit al in de opvoeding van kinderen); Goede mix van pragmatisme en theorie; Netwerken en samenwerken; Solidariteit (hoewel deze onder druk komt te staan); Creativiteit, innovatie, autonoom durven denken Handelsgeest en ondernemerschap Betrouwbaarheid Traditionele successectoren: historische kracht behouden Handel & financiele dienstverlening Scheepvaart Weg- en waterbouw/ management Baggerindustrie Bloemenexport Chip- en andere innovatieve Nederlandse maakindustrie Nieuwe successectoren: verder uitbouwen en beter uitdragen Dance Gaming Dutch design Duurzaamheid Innovatie en kennisontwikkeling in Eindhoven Brainport, Food Valley Wageningen, Amsterdam Creative, Life Science Leiden en Energyport Noord-Nederland. (Genoemd door de 75 topvrouwen) Een nationale veranderagenda voor de versterking van de concurrentiepositie van de BV Nederland Wat betekenen de mondiale trends voor de BV Nederland? Hoe zorgen we voor een revival van de eigenschappen die Nederland in de Gouden Eeuw tot de grootste handelsnatie van de wereld maakten? Vanuit historisch en cultureel oogpunt heeft Nederland een paar sterke troeven in handen, die een basis kunnen vormen voor toekomstig succes (zie kader Welke troeven heeft Nederland voor mondiaal succes? ). Om optimaal gebruik te maken van onze bestaande successectoren en nieuwe te creëren, moeten we onszelf in de 21e eeuw echter opnieuw uitvinden. Uit de discussie met de 75 topvrouwen over de verbetering van onze concurrentiepositie destilleerden we drie belangrijke thema s voor een nationale veranderagenda (zie figuur). figuur Nationale veranderagenda Veranderthema Durven en doen Delen en doorgeven Doordacht en duurzaam Nieuwe mindset Lef en een doorbraak forceren Samenwerking & sharing Van gerichtheid op de korte termijn naar de lange termijn 5

6 Durven en doen: lef en een doorbraak forceren. Wanneer Nederland concurrerend wil blijven op de wereldmarkt, moeten we terug naar onze bakermat als handelsnatie. We hebben weer behoefte aan ondernemerschap, lef, risico s durven nemen en onze spreekwoordelijke nuchterheid, zo luidt het eerste veranderthema. Langs die lijnen moeten we samenleving en bedrijfsleven opnieuw inrichten. Alleen door met hernieuwde energie te durven én doen kunnen we al het moois dat we in Nederland hebben opgebouwd behouden voor de generaties na ons en nieuwe gebieden veroveren in een sterk competitieve wereld (voordat we veroverd wórden). We hebben weer behoefte aan ondernemerschap, lef, risico s durven nemen. Wat moet er anders? Minder regulering. Om ondernemerschap en innovatie ruim baan te geven, moeten we de huidige regulering terugbrengen. Te veel regels maken sectoren inflexibel, terwijl beweeglijkheid en snel inspelen op kansen en bedreigingen juist essentieel zijn in turbulente tijden. Bovendien is de bestaande regulering vaak ad hoc en veranderlijk: het ene kabinet wijkt soms 180 graden af van de besluitvorming van de vorige regering. Regulering moet dus plaatsmaken voor vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid: zowel tussen als binnen organisaties. Minder pampering, meer eigen verantwoordelijkheid. Eigen verantwoordelijkheid is ook in maatschappelijk opzicht belangrijk. In Nederland heerst een cultuur van recht hebben op allerlei sociale voorzieningen, het gevolg van jarenlange pampering. Het besef moet terug dat deze voorzieningen worden opgebracht door steeds minder werkenden. We moeten mensen meer prikkelen om hun leven in eigen hand te nemen, maar ze daar vanaf het allereerste begin ook beter voor equiperen in opvoeding en onderwijs. Weg met de zes-min cultuur! We moeten mensen meer prikkelen om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten. We moeten af van de zes min -cultuur, om te beginnen in opvoeding en onderwijs. Kinderen die in weelde worden opgevoed zijn als regel minder ambitieus en nemen al snel genoegen met een 6 min, ook al omdat op onze scholen een 5,5 jarenlang als een voldoende werd beschouwd. Pas onlangs is de beslissing genomen om de eisen aan te scherpen. In Angelsaksische landen worden kinderen daarentegen van jongs af uitgedaagd om uit te blinken en we kennen allemaal de Aziatische tijgermoeders. Wat is ervoor nodig? Meer lef in de boardroom. Sterk leiderschap in de Nederlandse boardrooms kan het bedrijfsleven verder brengen, in de meeste markten is het tijd voor radicale veranderingen om tijdig en adequaat in te spelen op de revolutionaire ontwikkelingen in demografie, communicatie en technologie. Moeilijke maatregelen mogen niet langer worden uitgesteld tot het te laat is en er grote maatschappelijk of economische schade is ontstaan. Om te voorkomen dat onze concurrentiekracht op de lange termijn wordt uitgehold, is lef en verantwoordelijkheid 6

7 nemen op het hoogste niveau essentieel. Leiders moeten keuzes durven maken. Dat impliceert soms ook de moedige beslissing om juist níet in bepaalde markten of producten te stappen, of om te stoppen met niet-strategische activiteiten. Hybride corporate leiderschap: verbindend èn sterk. Een leider kan de ambities en veranderagenda alleen realiseren als hij of zij het team en de organisatie weet mee te krijgen. Een modern leider is dan ook een verbindend, dienend leider die het team en de medewerkers voorop stelt, stuurt op vertrouwen, mensen eigen verantwoordelijkheid durft te geven en innovatie stimuleert door vaste structuren los te laten. Sturen op ambitie, innovatie en permanente verandering vraagt echter ook om vasthoudendheid en het durven stellen van hoge eisen aan mensen en het daadwerkelijk verbinden van consequenties aan niet-performance. Mensen worden vaak onvoldoende aangesproken op achterblijvende prestaties en krijgen al snel een positieve evaluatie. Een hardere beoordeling past niet in onze egalitaire cultuur. Bovendien is het in Nederland lastig en duur om bij non-performance afscheid te nemen: het ontslagrecht zou flexibeler moeten zijn. De leider van de toekomst is scherp(er) op de inhoud en soft on relations (zie De leider van de toekomst: meer lef ). Rijnlands versus Angelsaksisch. We hebben dus leiders nodig die kunnen verbinden, maar we moeten ook niet bang zijn voor sterk leiderschap. Naarmate de complexiteit van de omgeving toeneemt, stijgt in- en extern ook de behoefte aan boegbeelden: duidelijke leiders die de onzekerheid reduceren en durven zeggen: we gaan die kant op. Daarvoor moet ook echter onze managementcultuur veranderen. Een van de 75 topvrouwen: Met het Nederlandse leiderschapsmodel kun je in een Angelsaksische bestuurscultuur niet veel. In internationaal opzicht is het een geïsoleerd model. We voeden onze kinderen in Nederland op tot mondige en zelfstandig denkende wezens. Maar als leider wordt dat ongewenst gedrag gevonden. Je opvoeding zit je als ceo dus soms in de weg. Mensen kunnen zich ook verschuilen achter een collegiaal bestuursmodel. Terwijl er in crisistijd ook behoefte is aan duidelijk leiderschap. Sterk politiek leiderschap. Ook in de politiek is sterk leiderschap en lef gewenst. Zowel landelijk als lokaal durven politici vaak geen impopulaire beslissingen te nemen vanwege de druk veroorzaakt doorherverkiezingen. Hoe kunnen we het huidige politieke bestel herinrichten om een einde te maken aan risicomijdend gedrag, uitgestelde keuzes en versnipperd beleid? Op die vraag zullen we een antwoord moeten vinden. De leider van de toekomst: meer lef verbindend sturen op vertrouwen beste uit mensen halen: anderen laten bloeien mensen de ruimte geven en verantwoordelijkheid geven inspirerend integer: say what you do and do what you say Maar ook: talent prikkelen hoge eisen stellen aanspreken op en consequenties verbinden aan niet-functioneren knopen durven doorhakken autoritair durven zijn: die kant op! 7

8 Delen en doorgeven: samenwerking en sharing. De communicatierevolutie heeft kennis transparant gemaakt en de traditionele piramide gekanteld: door internet en social media is de macht verschoven van de overheid naar de burger, van het bedrijfsleven naar de klant en van maatschappelijke organisaties naar patiënt, huurder of leerling. Stakeholders weten elkaar gemakkelijker te vinden en vormen informele netwerken en (gelegenheids) coalities om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Samenwerking en sharing met alle stakeholders is dan ook de enige manier waarop bedrijven in de toekomst kunnen overleven, volgens het tweede veranderthema: samenwerken met de klant en andere externe stakeholders, met elkaar, met de overheid en met kennisinstituten, in een cultuur van open innovatie en cocreatie. Samenwerking en sharing met alle stakeholders is de enige manier waarop bedrijven in de toekomst kunnen overleven. Wat moet er anders? Samenwerking met de externe omgeving/stakeholders. Organisaties moeten een permanente dialoog voeren met in- en externe stakeholders en hen actief betrekken bij hun beleid. Ze moeten verbondenheid scheppen binnen en buiten de onderneming en openstaan voor de buitenwereld. Alleen op die manier kunnen ze draagvlak creëren en snel inspelen op verandering. Door van buiten naar binnen te denken leren ze hun stakeholders, markten en klanten kennen en kunnen ze maatschappelijke issues opsporen en relevante relaties leggen: samenwerking met de klant leidt tot cocreatie, samenwerking met de crowd tot kennisdeling, nieuwe ideeën en zelfs alternatieve financieringsmogelijkheden. Overheid en bedrijfsleven kunnen ook de lokale gemeenschap meer betrekken bij hun beleid en lokale initiatieven ondersteunen om hun gezamenlijke doelstellingen te halen. Dat vraagt om leiders die openstaan voor diversiteit in brede zin en hier gericht op sturen: meer vrouwen, maar ook andere nationaliteiten, mensen uit andere sectoren en met een onconventionele achtergrond. Samenwerking tussen bedrijven. De complexiteit van de omgeving en de snelle veranderingen vragen om meer samenwerking met andere bedrijven. Organisaties kunnen het niet langer alleen. Om flexibel te kunnen bijsturen, snel te innoveren en nieuwe markten te veroveren moeten ze allianties sluiten, partnerships aangaan en kennis uitwisselen door middel van open innovatie. Belangrijk is wel om als organisatie zelf de regie te houden. Samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. De overheid zou zich constructiever en coöperatiever moeten opstellen ten aanzien van het bedrijfsleven. Het strenge overheidsbeleid heeft soms destructieve gevolgen voor sectoren die van strategisch belang zijn voor de Nederlandse economie. Een greep: het strenge telecomregime, de cookiewetgeving, het verbod op private bewaking van schepen die onder Nederlandse vlag varen en de dertien verschillende controle-instanties voor Nederlandse vervoerders. Buitenlandse overheden hanteren vaak geen of soepeler regelgeving en stimuleren de economische activiteit in hun 8

9 land juist met een uitgekiend industriebeleid. Ook als opdrachtgever stelt de overheid zich vaak eenzijdig op. Zo wordt er bij openbare aanbestedingen vaak alleen gekeken naar prijs, wat weinig ruimte laat voor kwaliteit en innovaties. Een intensiever en constructiever samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven schept meer waarde voor de Nederlandse economie. Een intensiever en constructiever samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven schept meer waarde voor de Nederlandse economie. Samenwerking tussen bedrijven en kennisinstituten. Er moet meer uitwisseling plaatsvinden tussen bedrijven en kennisinstituten. Kennis kan fungeren als een katalysator voor de maakindustrie. Andersom kunnen kennisinstituten ook een impuls krijgen van de R&D van duurzame en innovatieve bedrijven. Goede voorbeelden zijn de hightech campus in Eindhoven, de samenwerking rond bioresearch in Wageningen en de incubators bij de TU Delft. Er moeten meer van dit soort vrijplaatsen voor kennisontwikkeling komen. Wat is er nodig voor slimmere kennisontwikkeling? Agenda voor kennisontwikkeling. Er moet intensiever worden nagedacht en gestuurd op de vraag: wat is de strategische kennisagenda voor Nederland? Op welke onderzoeksthema s kunnen kennisinstituten en bedrijfsleven gericht samenwerken? Eventueel kan deze discussie ook op Europees niveau plaatsvinden. In tijden van crisis hebben we elkaar immers nodig, zeker wanneer het primaat in de komende decennia verschuift naar nieuwe economische centra en Europa een plaats in de periferie moet zien te voorkomen. Of die discussie nu op nationaal of internationaal niveau plaatsvindt, de vragen blijven hetzelfde: op welke sectoren willen we ons richten, waar liggen onze sterkten voor nu en in de toekomst? In welke onderzoeksgebieden willen we excelleren: wat is de gezamenlijke wetenschappelijke agenda? Vervolgens kunnen de voor Nederland en/of Europa relevante thema s worden opgepakt door de verschillende kennisinstituten: het inrichten van gespecialiseerde onderzoeksregio s stimuleert gemeenschappelijke en gerichte innovatie door bedrijfsleven en universiteit. Meer strategische focus. Universiteiten moeten (met incentives) gestimuleerd worden om zich meer te richten op de buitenwereld, samenwerking en toegepaste kennisontwikkeling bij de besteding van hun onderzoeksbudget: ze moeten keuzes maken, afgeleid van de strategische agenda. Specialisatie betekent immers ook dat je andere dingen níet meer doet. Ook wetenschappers moeten een andere focus krijgen en meer samenwerken in plaats van de huidige gerichtheid op het aantal publicaties op eigen naam. Internationale uitwisseling moet gemakkelijker worden door een betere arbeidsmobiliteit tussen Europese landen, de mogelijkheid om pensioen mee te verhuizen, fiscale facilitering en flexibeler regelgeving. Techniek sexy maken. Ook opleidingen moeten beter aansluiten bij de strategische agenda voor de BV Nederland, zodat mensen beter inzetbaar worden in relevante sectoren. Er is sprake van een mismatch tussen wat de markt vraagt (technici, IT) en wat de arbeidsmarkt biedt 9

10 (communicatie, vrijetijdswetenschappen, et cetera). Nederland heeft bijvoorbeeld relatief weinig bètastudenten, blijkt uit CBS-onderzoek. Van de 20 onderzochte landen heeft alleen Japan een lager percentage bèta-afgestudeerden dan Nederland. Koploper is Zuid-Korea, met 26,1 procent. In Nederland is dat rond de 18 procent, afhankelijk van de definitie: ruim onder de 40 procent die negen sectoren hebben afgesproken in een Masterplan. Om dat te bereiken zal techniek sexy moeten worden gemaakt en moeten bedrijfsleven en onderwijs nauwer samenwerken. Overigens zal de concentratie op exacte vakken wel moeten samengaan met aandacht voor het sociale/ humane aspect en toepasbaarheid voor de samenleving. Doordacht en duurzaam: van kortetermijnoriëntatie naar langetermijnvisie. We zullen in Nederland de stap moeten zetten van welvaart naar welzijn, zo luidt het derde veranderthema. De vergrijzing zet de betaalbaarheid van onze verzorgingsstaat onder druk, waardoor de welvaartsverwachtingen van vorige generaties niet langer reëel zijn. Ook breekt steeds meer het inzicht door dat welvaart niet hetzelfde is als welzijn of welbevinden, bijvoorbeeld doordat de work/life balance verstoord raakt. Bovendien leidt ongebreidelde groei tot problemen van ecologische aard. Wat moet er anders? Sturen op lange termijn resultaten. Bedrijven moeten hun definitie van groei dan ook herdefiniëren: het gaat niet langer alleen om double digit groei in omzet op korte termijn en winstgevendheid: people, planet en profit moeten met elkaar in evenwicht zijn. Dat vraagt om een langetermijnvisie die in balans met de korte termijn wordt gemanaged: autonome groei in plaats van een agressief acquisitiebeleid, beter willen worden in plaats van groter, sturen op klant- en medewerkerstevredenheid in plaats van alleen op financiële prestatiecriteria, investeren in plaats van alleen een kostenfocus en duurzaam ondernemen in plaats van het uitputten van grondstoffen en bijdragen aan klimaatverandering. Bedrijven moeten ook afstappen van het publiceren van kwartaalcijfers: in plaats daarvan moeten ze uitdragen waar ze voor staan en hoe ze in de samenleving staan. Uiteindelijk zal deze langetermijnvisie leiden tot duurzame winst, ook in economisch opzicht. De topvrouwen noemden duurzaamheid niet voor niets als een van de Nederlandse troeven met toekomstpotentie voor de versterking van onze internationale concurrentiepositie. Nederlandse multinationals scoren al jaren hoog op de Dow Jones Sustainability Index, nu de rest van het bedrijfsleven nog. Wat is ervoor nodig? Andere structuren. Onbeheersbare en onpersoonlijke organisatiestructuren moeten herontworpen worden: kleinere eenheden, functionerend als een netwerk met allerlei in- en externe verbindingen. Verder moet ondernemerschap meer worden gestimuleerd: mensen met een eigen bedrijf sturen vaker op vertrouwen, continuïteit en het scheppen van werkgelegenheid op de lange termijn. Dit soort ondernemingen moet bij voorkeur kleinschalig blijven en duurzaam groeien door partnerships. Het groeiende leger ZZP ers is echter juist weer te individueel en kleinschalig van aard: verbinding en commitment aan het collectief blijven noodzakelijk om de internationale concurrentiepositie van Nederland te verbeteren. 10

11 Ander leiderschap. Het leiderschap van grote ondernemingen wordt nog te vaak gedicteerd door de focus van bestuurders op de korte termijnoriëntatie van de aandeelhouders, mede gestimuleerd door de beloningssystematiek. De herdefinitie van het groeiconcept vraagt om andere leiders: visionair, gericht op de lange termijn en in staat om uit te dragen waar de organisatie voor staat. Daarbij moet duurzaamheid een doorleefde waarde zijn en niet slechts lippendienst aan sociaal wenselijkheid. We hebben dan ook behoefte aan autonoom leiderschap: change agents die de belangen van alle stakeholders meenemen. En we hebben behoefte aan commissarissen die de eenzijdige focus op alleen financiële groei van zittende leiders challengen om zo een omslag te bewerkstelligen. We hebben behoefte aan autonoom leiderschap: change agents die de belangen van alle stakeholders meenemen. Een platina eeuw? Als Nederland het succes van de Gouden Eeuw wil evenaren, is het zaak de drie veranderthema s hoog op de agenda van bedrijfsleven, politiek en maatschappij te krijgen én te houden. Daarnaast doen bedrijven er verstandig aan om over de grenzen van hun eigen bedrijf, sector en vestigingsland heen te kijken. Waarom presteren bijvoorbeeld bedrijven als IKEA, McDonald s en Google beter dan hun concurrenten en wat kunnen Nederlandse bedrijven daarvan leren voor de toekomst? A.T. Kearney volgde vijf jaar lang de prestaties van 500 bedrijven in 40 sectoren. Slechts 15 bedrijven (waaronder één Nederlands bedrijf: ASML) bleken zich te kwalificeren als Summer Champions in de Vier Jaargetijden -matrix, die groei en marktaandeel tegen elkaar afzet: Lente. Bedrijven die harder groeien dan de markt, maar nog geen marktleider zijn Zomer. Wereldmarktleiders die harder groeien dan de markt Herfst. Wereldmarktleiders die minder hard groeien dan de markt en langzamerhand hun positie verliezen Winter. Marktvolgers die langzamer groeien dan de markt Wat doen de zomerkoninkjes goed? Ze stellen de klant centraal, hanteren een langetermijnfocus, weten precies wat klanten willen (ook in de toekomst), kennen hun operatie tot in het kleinste detail, onderscheiden zich door een positionering op prijs èn kwaliteit, letten scherp op de kosten, zorgen voor een vlekkeloze executie en kenmerken zich door vrijheid binnen heldere kaders, hechte teams, sterke waarden en inspirerende leiders. 11

12 Van de 15 Summer Champions komen er 11 uit Noord-Amerika. Maar de Lente wordt gedomineerd door ondernemingen uit de opkomende economieën: namen als Huawei, Haier, Wipro en AU Optronics. Zij bewegen zich snel richting zomer en zullen op termijn in dit jaargetijde worden opgenomen, terwijl sommige Westerse bedrijven in de herfst terecht zullen komen. Dat laatste moeten we in Nederland zien te voorkomen: door tijdig en slim in te spelen op de mondiale revoluties in de komende decennia en door onszelf opnieuw uit te vinden. Op die manier kunnen we de wintertijd hopelijk voor zijn en blijven opereren in de zomertijd. Wellicht weten we het succes van de Gouden Eeuw op de lange termijn dan zelfs te overstijgen. Op naar een Platina Eeuw! 12

13 Aan hebben onder andere input geleverd: Domique Bech Kaya Capital Carina Benninga Van Ede & Partners Dina Boonstra Lentis Marie-Louise Bots Reed Business Ineke Bussemaker Rabobank Jolanda van Bussel Deltares Arian Buurman STER Ellen Cramer-de Jong Allen & Overy Mariette Doornekamp ABP Karin Dorrepaal Pharmaceuticals Pauline Engelberts ABN Amro Marjolein Gerritsen Myriad Solutions Mirjam Halverhout Solid Mortgages BV Seada van den Herik SNS Reaal Karin Hille Achmea Jolanda Hillebrand ASR Diny de Jong ABN Amro Daphne de Kluis ABN Amro Annemarie Manger Tata Steel Edith Meijer Wehkamp Tanja Nagel Theodoor Gilissen Bankiers Mirelle Pennings Rabobank International Jolanda Poots-Bijl VolkerWessels Maaike Poulussen Carla Rodenburgh Stork Technical Services Alexandra Schless TelecityGroup Netherlands B.V. Marguerite Soeteman-Reijnen Aon Risk Services Liesbeth Spies Toezichthouder Ria Stegehuis Menzis Susan Swarte Octoplus NV Bianca Tetteroo Achmea Marjo Vissers-Kuijpers Cooperatie VGZ Anneke de Vries Roelie van Wijk TKP Investments BV 13

A new. direction. Uitdagingen for CEO voor pay. vandaag! Pension & Actuarial Services

A new. direction. Uitdagingen for CEO voor pay. vandaag! Pension & Actuarial Services A new direction Uitdagingen for CEO voor pay vandaag! Pension & Actuarial Services 2 Pension & Actuarial Services Een complex pensioendossier vraagt om een geïntegreerd pensioen- en beloningsadvies. Wat

Nadere informatie

Hay Group zorgt voor uw organisatie

Hay Group zorgt voor uw organisatie Hay Group zorgt voor uw organisatie 2 Hay Group zorgt voor uw organisatie 2010 Uw dilemma s van nu. Al meer dan 60 jaar ónze thema s. www.haygroup.nl 3 Ook de gezondheidszorg ontdekt de kracht van Hay

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 Ontwikkeling en groei van binnenuit We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van

Nadere informatie

Executive Women Event January 2016. Digitale transformatie vraagt om visie en verbinding

Executive Women Event January 2016. Digitale transformatie vraagt om visie en verbinding Digitale transformatie vraagt om visie en verbinding Executive Women Event January 2016 1 Leiders s moeten vernieuwing omarmen en koppelen aan de sterke punten in hun bestaande businessmodel. De vierde

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 1 Planet The world is flat 2 People 3 Wereldbevolking: 6.541.920.085 (per

Nadere informatie

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011 PERSBERICHT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 20-2011 Nederland zakt naar de 11e plaats op ranglijst van WEF Global Information Technology Report, en de opkomende economieën

Nadere informatie

Arbeidsrechtelijke gevolgen van heruitbesteding in vogelvlucht

Arbeidsrechtelijke gevolgen van heruitbesteding in vogelvlucht Arbeidsrechtelijke gevolgen van heruitbesteding in vogelvlucht Anita de Jong, Partner Arbeidsrecht 31 oktober 2013 Het Outsourcingcongres te Ermelo 1 De rechten van werknemers bij overgang van (een onderdeel

Nadere informatie

leiderschap Lessen in De impact van managers op onze scholen

leiderschap Lessen in De impact van managers op onze scholen Lessen in leiderschap De impact van managers op onze scholen 10 2008 Leidinggeven aan het werkklimaat in onze scholen is een van de belangrijkste uitdagingen voor onze samenleving >> Inhoud De verdienste

Nadere informatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie Feike Sijbesma, CEO Royal DSM In de loop der tijd is het effect van bedrijven op de maatschappij enorm veranderd. Vijftig tot honderd

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

Stad en Haven. De haven en kansen voor de stedelijke economie. Bart Kuipers RHV / Smart Port 26 Februari 2014 S M A R T P O R T

Stad en Haven. De haven en kansen voor de stedelijke economie. Bart Kuipers RHV / Smart Port 26 Februari 2014 S M A R T P O R T Stad en Haven. De haven en kansen voor de stedelijke economie. Bart Kuipers RHV / Smart Port 26 Februari 2014 Het Rotterdamse haven en industriecomplex Container hub: #1 in Europa, #11 in de wereld Chemisch

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Brochure ISO 27002 Advanced

Brochure ISO 27002 Advanced Brochure ISO 27002 Advanced Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

Brochure ISO 27002 Foundation

Brochure ISO 27002 Foundation Brochure ISO 27002 Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Brochure Green IT Foundation

Brochure Green IT Foundation Brochure Green IT Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen bij VNO/NCW en: in het bijzonder Bernard én Titia.

Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen bij VNO/NCW en: in het bijzonder Bernard én Titia. Speech CEO en Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke DSM N.V. Feike Sijbesma bij afscheid Bernard Wientjes, Voorzitter VNO-NCW, 30 Juni 2014, Den Haag Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen

Nadere informatie

Brochure Managing Across the Lifecycle

Brochure Managing Across the Lifecycle Brochure Managing Across the Lifecycle Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

The Netherlands of

The Netherlands of The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

Haalt de universiteit 2040?

Haalt de universiteit 2040? Haalt de universiteit 2040? Bert van der Zwaan Universiteit Utrecht 23 november 2016 INHOUD Vragen tijdens sabbatical 1 De status quo op verschillende continenten 2 Trends wereldwijd 3 Voorbereiden op

Nadere informatie

Reward Information Services. Uw partner in belonen. www.haygroup.nl 1

Reward Information Services. Uw partner in belonen. www.haygroup.nl 1 Reward Information Services Uw partner in belonen www.haygroup.nl 1 2 Reward Information Services Uw partner in belonen Hoe haalt u het meeste rendement uit uw loonkosten? Bedrijven hebben lering getrokken

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN

Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN IS ONS HUIDIGE ORGANISATIELANDSCHAP HIER WEL OP INGERICHT? Meer weten

Nadere informatie

Brochure Green IT Citizen

Brochure Green IT Citizen Brochure Green IT Citizen Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Dutch industry fit for the future?! onze wereld verandert en dus ook onze industrie. met impact op economie en samenleving smart industry agenda

Nadere informatie

Brochure ASL2 Foundation

Brochure ASL2 Foundation Brochure ASL2 Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland Hans Sijbesma Managing Director, AstraZeneca Nederland De ideale wereld De ideale wereld die ik voor me zie, is een wereld die we steeds beter achterlaten voor de volgende generaties. Het gaat erom dat

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen Musea

Duurzaam ondernemen Musea Duurzaam ondernemen Musea Kunst voor bedrijfsvoering Rob van Tilburg Mei 2012 DHV 2012 All rights reserved Alleen voor intern gebruik Welkom en agenda Definitie en duiding duurzaam ondernemen Omgang bedrijven

Nadere informatie

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over Afsluiting TIM 2 Woord van welkom Doel van de avond presenteren van klankborden over Programma Afsluiting TIM 2 Eindpresentatie Visie op de regio Eindhoven Programma Doelstelling van de eindpresentatie

Nadere informatie

patent Landscaping: waardevolle analyses voor strategische informatie Auteur: Sanne Pfeifer

patent Landscaping: waardevolle analyses voor strategische informatie Auteur: Sanne Pfeifer patent Landscaping: waardevolle analyses voor strategische informatie Auteur: Sanne Pfeifer Octrooidatabases worden met het jaar completer. Het analyseren van de hierin aanwezige informatie, ook wel landscaping

Nadere informatie

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN LOOK CLOSER UNDERSTAND MORE NEEM DE TIJD Ontdek Robeco 1 Wij willen alles weten over de wereld en hoe die werkt, over de risico s en kansen. Op deze manier herkennen we langetermijnkansen, innoveren we

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Brochure Ocean s 99 Game

Brochure Ocean s 99 Game Brochure Ocean s 99 Game Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

10.000. Rotterdam. Washington DC London Amsterdam. Tokyo Singapore Miami Sydney. Frankfurt Moscow. Datacenters wereldwijd

10.000. Rotterdam. Washington DC London Amsterdam. Tokyo Singapore Miami Sydney. Frankfurt Moscow. Datacenters wereldwijd i i 6 Verdeeld over zes continenten 16 Datacenters wereldwijd 10.000 Servers wereldwijd Rotterdam Washington DC Los Angeles Johannesburg London Amsterdam Frankfurt Moscow Tokyo Singapore Warsaw Hong Kong

Nadere informatie

Early Birds Financial Regulatory Team Amsterdam. www.allenovery.com

Early Birds Financial Regulatory Team Amsterdam. www.allenovery.com Early Birds Financial Regulatory Team Amsterdam 2 Early Birds Financial Regulatory Team Amsterdam Allen & Overy LLP 2014 3 Early Birds Financial Regulatory Team Amsterdam De financiële sector opereert

Nadere informatie

VVG Congres Visie op de toekomst vanuit de markt

VVG Congres Visie op de toekomst vanuit de markt Visie op de toekomst vanuit de markt Peter van der Gugten Algemeen directeur, Proper-Stok Ontwikkelaars, Ede Proper-Stok sterkt de stad Kennis Creativiteit - Innovatie én Ondernemerschap Waar is in NL

Nadere informatie

Nederlandse economie. Welvaart onder druk

Nederlandse economie. Welvaart onder druk Nederlandse economie Welvaart onder druk 1 Vier toekomstscenario's van Nederland Zeer aantrekkelijke infrastructuur Sterk concurrerende samenleving A... B. D.. C.. Zwak concurrerende samenleving Niet aantrekkelijke

Nadere informatie

Van de Kaasmarkt naar de Chinese Markt

Van de Kaasmarkt naar de Chinese Markt Van de Kaasmarkt naar de Chinese Markt Kansen in China en Hong Kong Door: George Ammerlaan Voorzitter HONG KONG KAMER VAN KOOPHANDEL IN NEDERLAND Informeert Adviseert Organiseert Onderzoeksrapporten China,

Nadere informatie

HollandCity. Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december Max Schreuder, Partnership Development Manager

HollandCity. Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december Max Schreuder, Partnership Development Manager HollandCity Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december 2016 Max Schreuder, Partnership Development Manager Agenda 1. Ontwikkelingen toerisme (wereldwijd / Nederland) 2. HollandCity strategie 3.

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Vóór dat u beleid ontwikkelt is het van belang om de vraag: Waaròm zou ik MVO beleid ontwikkelen? te beantwoorden. Het antwoord op deze vraag bepaalt hóe u het MVO

Nadere informatie

hoe wij het best op die uitdagingen kunnen inspelen, wat daarvoor nodig is en hoe wij daar samen aan kunnen werken.

hoe wij het best op die uitdagingen kunnen inspelen, wat daarvoor nodig is en hoe wij daar samen aan kunnen werken. Toespraak van SNN-voorzitter Max van den Berg, bijeenkomst EFMI Business School (Academisch kennisinstituut voor de foodsector), Groningen op 18 november 2010 [Inleiding] Sommige mensen verdienen hun geld

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken Expertmeeting HDR-De Bijenkorf

Het Nieuwe Werken Expertmeeting HDR-De Bijenkorf Het Nieuwe Werken Expertmeeting HDR-De Bijenkorf Performa-beurs 13-10-2010 Thijs Edelkoort en Maaike Korenstra Het Nieuwe Werken Definitie volgens AT Osborne: Door maatschappelijke ontwikkelingen en de

Nadere informatie

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc Leer ze omgaan met onzekerheid Nils de Witte - StudentsInc Programma en introductie Leer ze omgaan met onzekerheid verkennende discussie en ideeën nils de witte wat bedoel ik met onzekerheid waarom is

Nadere informatie

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Beurzen, sales meetings, algemene vergaderingen, klantgerichte evenementen: Voor firma s zijn evenementen de meest directe en dynamische manier om zichzelf en

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bevindingen Erasmus Innovatiemonitor Zorg Eindhoven, 5 oktober 2012 TOP INSTITUTE INSCOPE

Nadere informatie

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT LETTER OF COMMITMENT BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT Vrijdag 2 oktober 2015, 2 e concept Leeswijzer en de relatie van dit document tot andere documenten 1. De afzender van een Letter of Commitment wordt aangeduid

Nadere informatie

Leren van de kredietcrisis: ethische noties bij governance in de financiële sector

Leren van de kredietcrisis: ethische noties bij governance in de financiële sector Leren van de kredietcrisis: ethische noties bij governance in de financiële sector Johan Graafland Hoogleraar Economie, Onderneming en Ethiek Universiteit van Tilburg Tilburg Sustainability Center Geen

Nadere informatie

belonen Bewust omdat de leraar er toe doet De boodschap is helder; het gaat om de verdienste van de leraar >>

belonen Bewust omdat de leraar er toe doet De boodschap is helder; het gaat om de verdienste van de leraar >> Bewust belonen omdat de leraar er toe doet 05 2009 De boodschap is helder; het gaat om de verdienste van de leraar >> Inhoud De verdienste van de leraar 3 Onderzoek 4 Eerst waarderen, dan belonen 5 Leidinggevenden

Nadere informatie

Circulaire Economie: juridische uitdagingen en kansen

Circulaire Economie: juridische uitdagingen en kansen door Jochem Spaans, advocaat Rotterdam, 26 maart 2015 Circulaire Economie: juridische uitdagingen en kansen 1 Circulaire Economie Grondstoffenefficiëntie Ecodesign Hergebruik, recycling Afvalpreventie

Nadere informatie

Nieuwe arbeidsrelaties: een uitnodiging tot dialoog!

Nieuwe arbeidsrelaties: een uitnodiging tot dialoog! Whitepaper Nieuwe arbeidsrelaties: een uitnodiging tot dialoog! Inleiding Op dit moment is nog 9 van de 10 werkenden in Nederland werknemer. Het aandeel zelfstandigen groeit echter gestaag. Er zijn zelfs

Nadere informatie

Brochure Certified Cloud Architect

Brochure Certified Cloud Architect Brochure Certified Cloud Architect Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Out of the box Over de grenzen. SIETAR Nederland Seminar. 14 juni 2014 INGE HEETVELT 23-06- 14. SIETAR Nederland - Out of the Box

Out of the box Over de grenzen. SIETAR Nederland Seminar. 14 juni 2014 INGE HEETVELT 23-06- 14. SIETAR Nederland - Out of the Box Out of the box Over de grenzen SIETAR Nederland Seminar 14 juni 2014 INGE HEETVELT o De wereld stuitert en beweegt o De schijnzekerheid van cijfers o Het optimisme in Afrika o Ondernemers met lef & hart

Nadere informatie

BRAINPORT MONITOR SAMENVATTING - 9 E EDITIE BRAINPORT BLIJVEND SUCCES

BRAINPORT MONITOR SAMENVATTING - 9 E EDITIE BRAINPORT BLIJVEND SUCCES BRAINPORT MONITOR 2016 - SAMENVATTING - 9 E EDITIE BRAINPORT BLIJVEND SUCCES BRAINPORT NEXT GENERATION Meedoen MEER MENSEN DIE MEE DOEN Concurreren DIE SAMEN MEER CREËREN Verdienen EN SAMEN MEER VERDIENEN!

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling Korte toelichting op het begrip Praktische invulling - in bedrijven - technologie Invulling in het onderwijs J. Venselaar 17 november Duurzame ontwikkeling in het onderwijs 1 Duurzaam..

Nadere informatie

Zekerheden over een onzeker land

Zekerheden over een onzeker land Zekerheden over een onzeker land Parijs, 27 januari 2012 Paul Schnabel Universiteit Utrecht Demografische feiten 2012-2020 Bevolking 17 miljoen (plus 0,5 miljoen) Jonger dan 20 jaar 3,7 miljoen (min 0,2

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Over Pink Elephant. Bedrijfshistorie

Over Pink Elephant. Bedrijfshistorie Brochure ABC of ICT Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Brochure BISL Foundation

Brochure BISL Foundation Brochure BISL Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Brochure Service Operation

Brochure Service Operation Brochure Service Operation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Lessons learned: Wat is er gebeurd? Wat is er veranderd? Wat zijn nog steeds de grootste uitdagingen?

Lessons learned: Wat is er gebeurd? Wat is er veranderd? Wat zijn nog steeds de grootste uitdagingen? Het omkopingsschandaal bij Siemens Lessons learned: Wat is er gebeurd? Wat is er veranderd? Wat zijn nog steeds de grootste uitdagingen? AON Seminar Crisis- en reputatiemanagement Amsterdam, 29 maart 2012

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

Brochure Challenge of Egypt Simulatie

Brochure Challenge of Egypt Simulatie Brochure Challenge of Egypt Simulatie Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Brochure Operational Support & Analysis

Brochure Operational Support & Analysis Brochure Operational Support & Analysis Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de

Nadere informatie

Succesvol zaken doen in China: wat zijn mijn kansen en hoe benut ik deze?

Succesvol zaken doen in China: wat zijn mijn kansen en hoe benut ik deze? Succesvol zaken doen in China: wat zijn mijn kansen en hoe benut ik deze? Tijdens een workshop van een halve dag nemen de trainers van Kerling Consulting u mee in verschillende aspecten rondom het succesvol

Nadere informatie

NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld

NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld Frans Keurentjes Raad van Commissarissen / Bestuurslid FrieslandCampina 5 november 2015 Wereldwijd Europa Nederland Duitsland België Griekenland Hongarije Roemenië

Nadere informatie

Brochure Planning, Protection & Optimiz.

Brochure Planning, Protection & Optimiz. Brochure Planning, Protection & Optimiz. Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

Brochure Service Strategy

Brochure Service Strategy Brochure Service Strategy Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

People. Europa telt niet de meeste inwoners, maar heeft. wel de hoogste bevolkingsdichtheid van alle regio s

People. Europa telt niet de meeste inwoners, maar heeft. wel de hoogste bevolkingsdichtheid van alle regio s People Europa telt niet de meeste inwoners, maar heeft wel de hoogste bevolkingsdichtheid van alle regio s in de wereld. De gemiddelde Europeaan wordt steeds ouder en krijgt steeds minder kinderen. Veel

Nadere informatie

Brochure AgilePM Practitioner

Brochure AgilePM Practitioner Brochure AgilePM Practitioner Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor 2008 Bedrijven presteren beter

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

TECHNIEK ALS ECONOMISCHE AANJAGER

TECHNIEK ALS ECONOMISCHE AANJAGER TECHNIEK ALS ECONOMISCHE AANJAGER Wij geloven in techniek en technici, economische vooruitgang en maatschappelijke welvaart. Dat wij een positief beeld van de techniek en de technici hebben, is gezien

Nadere informatie

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

GLOEI 2015 & de werkgemeenschappen in het kort

GLOEI 2015 & de werkgemeenschappen in het kort GLOEI 2015 & de werkgemeenschappen in het kort GLOEI = sociale duurzaamheid, van A naar anders. Anders denken, nieuwe wegen bewandelen en nieuwe, niet voor de hand liggende samenwerking tot stand brengen

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Overzicht Regio waar regionalisering geheel doorgevoerd is (stand januari 2014)

Overzicht Regio waar regionalisering geheel doorgevoerd is (stand januari 2014) Overzicht Regio waar regionalisering geheel doorgevoerd is (stand januari 2014) RSO NAC (Noord Amerika en Caribisch gebied) Washington Chicago C.G. Front office 2012 Mexico Front office 2012 Miami C.G.

Nadere informatie

Early Birds Ontbijtserie Financial Regulatory Team Amsterdam. www.allenovery.com

Early Birds Ontbijtserie Financial Regulatory Team Amsterdam. www.allenovery.com Early Birds Ontbijtserie Financial Regulatory Team Amsterdam 2 Early Birds Ontbijtserie Financial Regulatory Team Amsterdam Allen & Overy LLP 2014 3 Early Birds Ontbijtserie - Financial Regulatory Team

Nadere informatie

Take your chances Europe needs you

Take your chances Europe needs you EUROPEAN COMMISSION Neelie Kroes Vice-President of the European Commission responsible for the Digital Agenda Take your chances Europe needs you Toespraak ter ere van de Opening van het Collegejaar 2012-2013

Nadere informatie

Brochure BookStore Simulatie

Brochure BookStore Simulatie Brochure BookStore Simulatie Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus

new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus New World Water & Sanitatie Campus Agri & Food De New World Campus is dé plek waar oplossingen worden gevonden voor mondiale vraagstukken

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Brochure Service Transition

Brochure Service Transition Brochure Service Transition Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie