Bevraging : Rationeel energiegebruik bij bedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bevraging : Rationeel energiegebruik bij bedrijven"

Transcriptie

1 Bevraging : Rationeel energiegebruik bij bedrijven 1. Algemene bedrijfsgegevens a) Land : BELGIË b) Aantal personeelsleden: c) Jaarlijkse omzet (Miljoen EUR): < d) Sector (gelieve uw sector aan te kruisen en de activiteit te specifiëren): Industrie/productie... Engineering... Kleinhandel, groothandel, Import/Export... Bouw... Hotels/Restaurants/Vrijetijdsindustrie... Transport/Distributie/Stockage... Andere diensten... Andere specifiëren:... NACE code (wanneer gekend): Gegevens mbt energieverbruik a) Geschatte jaarlijkse kost: Elektriciteit:... kwu... EUR Stookolie :... liter... EUR Gas :... m 3... EUR Andere energiebronnen: (specifiëren) (eenheid kwu-liter-m3 specifiëren) EUR EUR EUR b) Aandeel van energiekost in uw totale bedrijfskost: < 2% 2-4.9% 5 9.9% 10% en meer Indien gekend, gelieve de exacte waarde te vermelden: Kennis op vlak van intelligente energie / ondernomen acties a) Is energie momenteel een rijk thema in uw bedrijf? Ja, zeer rijk Ja, van gemiddeld Neen, van laag Neen, van geen b) Is er een energieverantwoordelijke in uw bedrijf? Ja, we beschikken over personeel met technische kennis Ja, wordt behandeld door de algemene directie Neen c) Heeft uw bedrijf tijdens de laatste 3 jaar een energieaudit uitgevoerd of beroep gedaan op een energieadviseur? Ja Neen 1/6

2 d) Soorten energie-efficiëntie maatregelen Welke van de onderstaande geeft het best de situatie weer in uw bedrijf op vlak van de maatregelen in de hierbij opgesomde domeinen? Reeds gerealiseerde maatregel of maatregel in uitvoering Maatregel gepland Maatregel geschikt voor bedrijf maar niet gepland Maatregel momenteel nog niet overwogen Maatregel niet relevant voor het bedrijf Algemene maatregelen: Informatie personeel en/of motivatie voor energiebesparend gedrag Implementatie van een systeem voor energiebeheer In aanmerking nemen van energieconsumptie bij aankoop van nieuw materiaal Specifieke maatregelen: Isolatie van het gebouw Verwarming / Koeling/ Klimaatregeling / Ventilatie van het gebouw Warm water en proceswarmte (isolatie van leidingen, recuperatie van verlieswarmte voor het voorwarmen van water,...) Introduceren van warmtekrachtkoppeling Systeem van perslucht (opsporen van lekken, optimalisatie van druk, ) Andere productiemachines en processes, elektrische motoren / pompen Verlichting (gebruik van spaarlampen, installatie van timers,...) Efficïënter kantoormateriaal (computers, printers, fotokopieerapparaten,...) Logistiek /meer energie-efficiënte voertuigen e) Redenen / motivatie voor het nemen van energie-efficiëntie maatregelen Indien reeds energie-efficiëntie maatregelen werden of momenteel worden genomen, geef het aan van de volgende redenen: Van zeer groot Van groot e Van beperkt Helemaal niet van Verlaging van de energiefactuur Voorbereiding op toekomstige stijgingen van de energieprijzen Bijdragen tot de strijd tegen klimaatverandering / bescherming van het milieu Verbeteren van productkwaliteit Verbeteren van imago Verhogen van veiligheid van de operaties Verhogen van de waarde van het gebouw door middel van ecologische faciliteiten (facilities) 2/6

3 f) Resultaten Hoe worden de resultaten van uw energie-efficiënte maatregelen aanzien? zeer nuttig nuttig hebben niet voor verbetering gezorgd Worden de resultaten van uw energie-efficiënte maatregelen gemeten / gekwantificeerd? Ja Neen Indien mogeljik, gelieve de energiebesparingen in percentages om te zetten : % g) Financiering Welke waren de 2 voornaamste bronnen van financiering voor uw energiebesparende maatregelen? eigen middelen leningen subsidies aanbesteding 1 de maatregelen zorgden niet voor extra Kosten h) Obstakels voor energie-efficiëntie maatregelen: Indien uw bedrijf nog geen maatregelen heeft genomen of in de toekomst geen verdere maatregelen plant, gelieve dan het aan te geven van de volgende redenen als obstakels voor het nemen van (extra) maatregelen: Van zeer groot Van groot e Van beperkt Het meeste potentieel aan energiebesparingen werd reeds gerealiseerd Te weinig kennis mbt besparingsmogelijkheden Te weinig kennis mbt leveranciers van relevante technologie Verantwoordelijkheden op vlak van energie niet duidelijk gedefinieerd Tijdsgebrek / te hoge werkdruk Bezorgdheid omtrent interferenties met productieprocessen Energiekost is geen fundamenteel element Kost om informatie op te zoeken omtrent geschikte oplossingen is te hoog in vergelijking met mogelijke besparingen Te lange terugverdientijd van investeringen Gebrek aan financiële middelen voor investeringen Beschikbare financiële middelen moeten worden gebruikt voor meer rijke investeringen Gebrek aan motivatie bij personeel Geen mogelijkheid / bereidheid om te investeren in een gehuurd gebouw.... Helemaal niet van... i) Benut uw bedrijf om het even welke vorm van hernieuwbare/duurzame energie? Neen Niet rechtreeks, maar we hebben wel een contract met een leverancier van hernieuwbare energie Ja, we maken gebruik van de volgende bronnen van hernieuwbare/duurzame energie: verwarming en koeling door zonne-energie verwarming met biomassa (hout, korrels, stro,...) warmtekrachtkoppeling met biomassa geothermische energie biogas beperkte waterkracht 1 Een extern bedrijf (bijvoorbeeld een bedrijf dat energiediensten levert) betaalt voor de investering en wordt hiervoor maandelijks vergoed, hetgeen het bedrijf zich kan veroorloven door de lagere energiefacturen. 3/6

4 zonnepanelen andere (specifiëren):... windenergie j) Optimaliseren van energie-aankoop Heeft uw bedrijf reeds onderzocht of uw aankoopcontracten voor elektriciteit / gas zouden kunnen worden verbeterd en / of u van leverancier zou veranderen? Gelieve de vakjes aan te kruisen die de situatie in uw bedrijf weergeven (meerdere antwoorden mogelijk) Ik ben niet op de hoogte van de mogelijkheid om van energieleverancier te veranderen. Dit werd nog niet nader onderzocht. Elektriciteit We hebben het overwogen maar wegens de complexiteit van de verschillende offertes is het niet zeker dat een overstap naar een andere leverancier voordelig zou zijn. Er is geen alternatief tariefmodel of leverancier beschikbaar. Onze huidige leverancier / tariefmodel is de meest geschikte. Wij hebben betere offertes ontvangen maar zijn niet van leverancier veranderd wegens de ingewikkelde procedure. Wij hebben betere offertes ontvangen maar twijfelen om over te stappen naar een andere leverancier, omdat we twijfels hebben over de betrouwbaarheid van de dienstverlening van de alternatieve leverancier. Ons bedrijf heeft reeds minstens één maal haar tariefmodel aangepast, bij dezelfde leverancier. Ons bedrijf is reeds minstens één maal van leverancier veranderd. Gas 4. Partners / Informatiebronnen / Ondersteuning a) Welke instrumenten beschouwt u als de rijkste om het overblijvende potentieel aan energie-efficiëntie en hernieuwbare/duurzame energie in bedrijven te benutten? Van zeer groot Van groot Van beperkt Helemaal niet van Informatie- en motiveringscampagnes Campagnes voor opleiding Stimuleren van ervaringuitwisseling tussen bedrijven binnen dezelfde sector of regio Financiële steun (premies, voordelige leningen, ) Openbare erkenning van goede praktijk voorbeelden Promotie van energie-adviseurs voor bedrijven om potentieel aan energie-efficiëntie en gebruik van duurzame/hernieuwbare energie te identificeren Classificering van energie en labels op meer toestellen Minimum energie-efficiëntie standaards voor nieuwe toestellen die bij wet worden vastgelegd Belastingsverlaging voor energie-efficiënte/duurzame technologieën Hogere terugleververgoedingen voor groene elektriciteit Minder ingewikkelde toelatingsprocedures voor hernieuwbare energie /6

5 b) Gelieve te specificeren voor elk van de volgende middelen Websites met informatie mbt energie-efficiëntie / hernieuwbare energie Brochures Informatie-evenementen Individuele begeleiding, mogelijkheid om vragen te stellen Energy Pre- Checks/Energie miniaudit Andere (specifiëren): Ik heb dit soort informatie / activiteit gebruikt 0 nooit 1 soms 2.vaak Welke organisatie(s) verleenden deze informatie / activiteiten? a) Ministerie b) Gemeente/Gewestelijke Administratie c) Kamer van Koophandel d) Beroepsorganisatie e) Milieu- en energieagentschap f).. Beschouwt u deze diensten al nuttig voor uw bedrijf? 0 niet nuttig 1 nogal nuttig 2 zeer nuttig Vindt u dat uw Kamer van Koophandel 0 meer van deze activiteiten / informatie zou moeten aanbieden 1 net genoeg aanbiedt 2 beter minder zou aanbieden Andere (specifiëren):. Andere (specifiëren):.... c) Gelieve het antwoord aan te kruisen dat het best de situatie weergeeft in uw bedrijf met betrekking tot de volgende initiatieven beschikbaar voor KMO s in België. Hebben hierover niets vernomen Zijn hiervan op de hoogte maar te weinig tijd om het nut voor mijn bedrijf nader te bekijken Is niet relevant / nuttig voor mijn bedrijf Hebben er gebruik van gemaakt en er voordeel uit gehaald Hebben er gebruik van gemaakt maar er niet echt voordeel uit gehaald Energiesubsidies in uw regio REG investeringen in uw regio Initiatieven van uw Kamer van Koophandel om REG te stimuleren Andere (specifiëren):.... 5/6

6 De contactgegevens die hieronder worden gevraagd worden enkel gebruikt voor administratieve doeleinden persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. De resultaten van de bevraging zullen in een geconsolideerde vorm worden gepubliceerd, zonder verwijzing naar de resultaten van de individuele bedrijven. Naam bedrijf Adres Telefoon adres. Naam en functie van de ondervraagde: Ik wens niet op de hoogte te worden gehouden van de resultaten van deze studie Contactpersonen voor de enquête: Lokale Coördinator: BECI Kamer van Koophandel Brussel Mevr. Brigitte van der Mensbrugghe Tel. : Nationale Coördinator: Kamer van Koophandel Luik-Verviers Mevr. Ginette Bastin tel. : + 32 (0)4/ /6