Leningen aan verbonden partijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leningen aan verbonden partijen"

Transcriptie

1 ARIS proceshandboek Leningen aan verbonden partijen Versie: 3 Status: Productie Datum: Pagina: 1 van 11

2 Leningen aan verbonden partijen Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken met: Uitkomst AC Uitvoeren onderhoud proceshandboek AC Geaccordeerd proceseigenaar AC Verwerken reactie Financiën & Control AC Onderhoud met proceseigenaar AC Vaststellen procesbeschrijving N.v.t. Erik Boels Erik Boels Erik Boels Chris Schut (Directeur AC) en Arne Brentjes (Directeur Concern Control) Onderhoud proceshandboek uitgevoerd Aanpassingen geaccordeerd Aangepast om vast te stellen Aangepast om vast te stellen Handboek vastgesteld Geselecteerd model: In ARIS-groepsstructuur: Leningen aan verbonden partijen Main group\algemeen\processen\ondersteunende processen\financieel management\leningen aan verbonden partijen Datum opgeslagen: Pagina 2 van 11

3 Leningen aan verbonden partijen Inhoudsopgave 1. PROCES: LENINGEN AAN VERBONDEN PARTIJEN PROCESKETEN: LENINGEN AAN VERBONDEN PARTIJEN PROCES: AANGAAN LENINGEN AAN VERBONDEN PARTIJEN PROCESKETEN: AANGAAN LENINGEN AAN VERBONDEN PARTIJEN PROCES: BEHEREN LENINGEN AAN VERBONDEN PARTIJEN PROCESKETEN: BEHEREN LENINGEN AAN VERBONDEN PARTIJEN Datum opgeslagen: Pagina 3 van 11

4 Leningen aan verbonden partijen 1. Proces: Leningen aan verbonden partijen Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Financieel management Uitstaande en aangetrokken gelden Het doel van dit proces is te zorgen dat verbonden partijen bij tijdelijke liquiditeitskrapte hun activiteiten kunnen voortzetten door tijdelijk leningen aan te gaan. * Directe boeking en controle van de aanvang lening * Maandelijkse boeking van de rente * Directe boeking van de aflossing Regeling Standaardmandaat Bedrijfsvoering Bestuur en bestuursstaf De Concern Controller zorgt ervoor dat: * de aanvraag van een lening wordt beoordeeld * z.n. een leningsovereenkomst wordt opgesteld * leningovereenkomst wordt gecontroleerd. * uitspraak CvB over de lening wordt gecommuniceerd * de boekingen van de leningovereenkomst in SAP periodiek worden gecontroleerd. * de informatie rondom een lening wordt verstrekt zodat Grootboekadministratie de lening juist en tijdig in de financiële administratie kan verwerken Het College van Bestuur zorgt ervoor dat: * de leningovereenkomst wordt geaccordeerd of afgewezen. De Hoofd Juridische Zaken zorgt ervoor dat: * opgestelde leningovereenkomst wordt getoetst. Triggers Afbakening Prestatie-maatstaf adres proceseigenaar Laatste wijziging op Laatste wijziging door Administratief Centrum (AC) De medewerker Grootboekadministratie zorgt ervoor dat: * er controle wordt gedaan op juiste boeking wanneer de lening wordt aangegaan * de renteboekingen juist en tijdig in SAP worden gedaan * de boekingen van de leningovereenkomst (waaronder rente) in SAP periodiek worden gecontroleerd. * verzoek tot aangaan van een lening met een verbonden partij Verzoek tot aangaan van een lening met een verbonden partij tot en met het beheer van leningen aan verbonden partijen. Jan 29, :20:34 PM rkieft1 Datum opgeslagen: Pagina 4 van 11

5 Leningen aan verbonden partijen 1.1 Procesketen: Leningen aan verbonden partijen Datum opgeslagen: Pagina 5 van 11

6 Aangaan leningen aan verbonden partijen 2. Proces: Aangaan leningen aan verbonden partijen Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Leningen aan verbonden partijen Het doel van dit proces is om te waarborgen dat er alleen leningen worden verstrekt wanneer dit is goedgekeurd door de daartoe bevoegde personen. Bij iedere aanvraag voor een lening van een verbonden partij Regeling Standaardmandaat Bedrijfsvoering Bestuur en bestuursstaf De concern controller zorgt ervoor dat: * de aanvraag van een lening wordt beoordeeld * zo nodig een leningsovereenkomst wordt opgesteld * leningovereenkomst wordt gecontroleerd * uitspraak CvB over de lening wordt gecommuniceerd Het College van Bestuur zorgt ervoor dat: * de leningovereenkomst wordt geaccordeerd of afgewezen. Trigger(s) Afbakening adres proceseigenaar Laatste wijziging op Laatste wijziging door Opmerkingen model: Modelstatus Opmerkingen model De Hoofd Juridische zaken zorgt ervoor dat: * opgestelde leningovereenkomst wordt getoetst. * aanvraag voor een lening van een verbonden partij Aanvraag voor een lening van een verbonden partij tot en met het overmaken van de lening. Jan 29, :17:05 PM rkieft1 Productie Datum opgeslagen: Pagina 6 van 11

7 Aangaan leningen aan verbonden partijen 2.1 Procesketen: Aangaan leningen aan verbonden partijen Datum opgeslagen: Pagina 7 van 11

8 Aangaan leningen aan verbonden partijen Korte uitleg per processtap van proces: Aangaan leningen aan verbonden partijen Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Ontvangen en beoordelen van aanvraag voor lening Als de UvA een verzoek tot een lening van een verbonden partij ontvangt, beoordeelt Financiën & Control of deze lening vanuit UvA-oogpunt nodig wordt geacht. 2 Opvragen financiële gegevens Als de reden voor de lening gegrond wordt geacht, vraagt Financiën & Control de financiële gegevens van de verbonden partij (bijvoorbeeld de balans en winst- en verliesrekening) op. 3 Uitzoeken haalbaarheid voor verstrekken van lening Financiën & Control beoordeelt of de te verstrekken lening haalbaar is en de UvA eventueel daardoor niet zelf in solvabiliteitsproblemen kan komen. 4 Opstellen overeenkomst voor lening en onderhandelen met verbonden partij Financiën & Control zorgt er zo nodig voor dat een concept overeenkomst opgesteld. De concept overeenkomst wordt besproken met de verbonden partij. Wanneer beide partijen akkoord zijn, wordt de definitieve overeenkomst opgemaakt. 5 Toetsen lening overeenkomst Wanneer de definitieve overeenkomst is opgemaakt, controleert het Hoofd Juridische Zaken de overeenkomst op juridische juistheid en eventuele hiaten in het contract. 6 Accorderen van overeenkomst lening Het getoetste contract wordt ter accordering aan het College van Bestuur aangeboden. Aanvragen voor leningen welke niet haalbaar worden geacht, worden ook voorgelegd. 7 Afwijzing communiceren met aanvrager Als het verstrekken van een lening niet haalbaar of wenselijk wordt bevonden door het College van Bestuur informeert Financiën & Control de aanvrager hierover. 8 Opsturen ondertekende lening overeenkomst Nadat de leningsovereenkomst door het College van Bestuur is ondertekend wordt de overeenkomst door Financiën & Control opgestuurd aan de verbonden partij. 9 Ontvangen en archiveren van getekende overeenkomst Wanneer de overeenkomst getekend is terugontvangen, wordt deze door Financiën & Control gearchiveerd. 10 Ontvangen en archiveren van getekende overeenkomst Wanneer de overeenkomst getekend is terugontvangen, wordt deze door Financiën & Control gearchiveerd. 11 Bepalen wijze van verstrekken lening Vervolgens geeft Financiën & Control opdracht tot het verrekenen of overboeken van het bedrag van de lening. 12 Aanmaken opdracht tot overmaking lening Financiën & Control geeft op basis van de getekende overeenkomst opdracht tot het overmaken van het bedrag van de lening. Datum opgeslagen: Pagina 8 van 11

9 Beheren leningen aan verbonden partijen 3. Proces: Beheren leningen aan verbonden partijen Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Leningen aan verbonden partijen Het beheren van de uitkomst van een aangegane lening met een verbonden partij, door onder andere juiste en tijdige boekingen van rente en aflossing(en). * Directe boeking en controle van de aanvang lening * Maandelijkse boeking van de rente * Directe boeking van de aflossing Regeling Standaardmandaat Bedrijfsvoering Administratief Centrum (AC) De medewerker Grootboekadministratie zorgt ervoor dat: * de lening aan de verbonden partij wordt geboekt * de juiste boeking van de lening wordt gecontroleerd * de rente juist en tijdig in SAP worden geboekt * de boekingen van de leningovereenkomst (waaronder rente) in SAP periodiek worden gecontroleerd. De medewerker Cashmanagement zorgt ervoor dat: * een register met leningen aan verbonden partijen wordt aangelegd * periodieke controle op rente en aflossing wordt uitgevoerd. Bestuur en bestuursstaf De concern controller zorgt ervoor dat: * de boekingen van de leningovereenkomst in SAP periodiek worden gecontroleerd. * de informatie rondom een lening wordt verstrekt zodat Grootboekadministratie de lening juist en tijdig in de financiële administratie kan verwerken Trigger(s) Afbakening adres proceseigenaar Laatste wijziging op Laatste wijziging door Opmerkingen model: Modelstatus Opmerkingen model Lening is overgemaakt per bank Lening moet worden verrekend Datum volgens afsluitschema Lening is verwerkt tot en met het boeken en/of controleren van eventuele mutaties in de lening en renteboekingen. Jan 29, :17:43 PM rkieft1 Productie Datum opgeslagen: Pagina 9 van 11

10 Beheren leningen aan verbonden partijen 3.1 Procesketen: Beheren leningen aan verbonden partijen Datum opgeslagen: Pagina 10 van 11

11 Beheren leningen aan verbonden partijen Korte uitleg per processtap van proces: Beheren leningen aan verbonden partijen Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Opnemen getekende overeenkomsten in register Een medewerker Cashmanagement neemt de ontvangen getekende overeenkomsten op in een register. 2 Boeken en/of controleren lening Een medewerker Grootboekadministratie boekt de lening of verrekend deze met een uitstaande schuld (bijvoorbeeld rekening-courant). Als het leningsbedrag is overgemaakt controleert een medewerker Grootboekadministratie of de lening juist is geboekt. (Voor de controle op de juistheid van de boekingen heeft Grootboekadministratie een kopie van de leningsovereenkomst en andere achterliggende documenten om de boekingen te verrichten.) 3 Periodieke controle op rente en/of Een medewerker Cash Management controleert periodiek of (mutaties op) de lening en de aflossing daaraan gerelateerde renteboekingen juist zijn verwerkt. 4 Opstellen en verwerken renteboekingen De medewerker Grootboekadministratie verzorgt de periodieke boeking van de te ontvangen rentebedragen en de controle op het juist boeken van de renteontvangsten. 5 Grootboek informeren over correcties 6 Controleren voor (periodieke) (rente)boekingen Indien nodig informeert de medewerker Cashmanagement een medewerker Grootboekadministratie over eventuele correcties, die moeten worden gedaan zodat de lening juist geboekt staat. Tijdens de periodeafsluiting controleert een medewerker Grootboekadministratie de boekingen n.a.v. de lening. Verder kunnen er correcties komen uit de controle door Cashmanagement. 7 Terugkoppelen correctieboeking De medewerker Grootboekadministratie koppelt correctieboekingen terug aan Cashmanagement. Datum opgeslagen: Pagina 11 van 11