Glastuinbouwproject Deurne. Een energieconcept met 15% duurzame energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Glastuinbouwproject Deurne. Een energieconcept met 15% duurzame energie"

Transcriptie

1 Glastuinbouwproject Deurne Een energieconcept met 15% duurzame energie

2 Glastuinbouwproject Deurne

3 Glastuinbouwproject Deurne

4 Kenmerken! Totale opp. : ca 150 ha! Uitgeefbare kavels: ca 100 ha! Realisatie waterberging en regenwateropslag buiten uitgeefbare kavels.! Ambitie: 15 % duurzame energie! Strikt hydrologisch neutraal! Speciale aandacht voor omliggende natuur

5 Organisatie Publieke verantw. Grondverwerving Tuinbouwvestiging Deurne BV Coördinatie MER Coördinatie Bpl Inrichting Bouwrijp maken Coördinatie grondverwerving Energie-inrichting Tuinbouw- Ontwikkelingsmaatschappij Gemeente Deurne CVTD Adviseur

6 Energie-inrichting! Ambitie: " minimaal 15% duurzame energie " Bij voorkeur combinatie met mestverwerking " Beperking energieverbruik

7 Eerste analyse! Koude-/warmteopslag niet mogelijk " 1 e watervoerend pakket té zuurstofrijk " 2 e watervoerend pakket: fijne partikels in het water.! Gesloten kassystemen moeilijk te realiseren.

8 Samenstelling bedrijven Tomaat Komkommer Paprika 1 Paprika 2 Aardbei (Pot-)chrysant Hedera Totaal ca 29,0 ha ca 9.5 ha ca 17.5 ha ca 13.5 ha ca 9.5 ha ca 17,5 ha ca 4,0 ha ca 100,0 ha

9 Warmtevraag

10 Som van duurlastkrommes Gemiddelde pieklast Warmte overschot Invulling basislast met WKK op basis van CO2- behoefte

11 Pieklast invullen met biomassa(hout)

12 32 mw houtverbranding (centraal)

13 Onzekerheden

14 Stand van zaken! Centrale houtverbranding economisch niet haalbaar.! Warmtedistributie een investering van 2,5 milj 3,0 milj. (los van rendementsverlies)! Brandstofprijs hout en gas (referentie) is sterk bepalend voor economisch rendement.! Milieunormeringen?! Transportbewegingen?

15 Conclusies! Decentrale houtverbranding voor de pieklast lijkt voor grotere bedrijven, óf voor clusters van enkele kleinere bedrijven, interessant.! Zodra definitieve bezetting bekend: businesscase verder uitwerken.

16 Decentrale houtverbranding Gezamenlijk voor 2 bedrijven van ieder ca 9 ha

17 ton covergisting

18 Covergisting! Voldoende mest en initiatieven! Mestverwerking wordt al opgepakt! Pilotproject met digestaatverwerking! Qua investering nog erg onzeker! Levering van gas, niet van warmte! Biogas bijmengen bij grijs gas vóór levering?! Aparte WKK op biogas: CO 2??

19 Geothermie/warmteopslag! Opsporingsvergunning aangevraagd! Verder onderzoek naar mogelijkheden combinatie warmteopslag (seizoensopslag) < 500 m en geothermie.

20 Samenvatting! 15% duurzaam lijkt haalbaar! Pieklast invullen met hout, basislast eventueel met groen gas (mits CO 2 ) bruikbaar.! Bij toepassing houtverbranding in de pieklast: clusters van samen gelegen kleine bedrijven. Bij voorkeur: eigen installatie.! Onderzoek naar mestvergisting en/of geothermie in de basislast.! Onderzoek naar warmteopslag

21 Overdenkingen! Duurzame energie als verplichting discutabel?! Bereiken we met verdere besparing niet hetzelfde resultaat?

22 En nu?