Uitkomsten van de deelsessies tijdens de bijeenkomst Kracht15 voor ambtenaren 21 januari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitkomsten van de deelsessies tijdens de bijeenkomst Kracht15 voor ambtenaren 21 januari 2013"

Transcriptie

1 Uitkomsten van de deelsessies tijdens de bijeenkomst Kracht15 voor ambtenaren 21 januari 2013 Deelsessie 1 Bereikbaarheid - welke schaal? - Relatie stad -> land (toerisme, vaarwegen, ontsluiting via OV) - Andere focus -> meer OV (duurzaam) - Thuiswerken (glasvezelnetwerk) -> woonregio - Logistiek - Harde kant gedekt (over 10/20 jaar) - Risico -> bestuurlijke continuïteit (4 jaar) -> realisatiekracht Maatschappelijke ondersteuning - waar organiseer je wat op welk onderwerp (sociale voorzieningen/cultuur/sport) - goed regelen = basis - koppeling met onderwijs (op elk niveau Uni/MBO/ROC) - gespreid versus geconcentreerd - basis toegankelijkheid versus specialisatie - afschaffen territoria -> probleem aan randen - RIF voor grote projecten - Hoe stuur je lokaal nog versus bestuurlijke afstand organisatoren - Meer sturen op ambitie -> korte termijn beleidswijzigingen door politiek Onderwijs - aansluiting op overige velden - 3 O s - Afstemming op zuidvleugel/randstadniveau

2 Deelsessie 2 Maatschappelijke ondersteuning Regionale vertakkingen naar lokaal maatwerk - Kleinschaligheid -> kansen voor innovatie - Kennis delen - Kansen bieden aan initiatieven ondernemers - Combineren grote en kleine instellingen - Afstand politiek inwoners -> klein Vertrouwen/loslaten = randvoorwaarde. Energie Europa Kansen; duurzame energieontwikkeling faciliterend voor grote steden - biomassa - windmolens - energie die uitkomt bij industrie/ bedrijvigheid opnieuw inzetten Bereikbaarheid Regionaal Europa - gebied tussen Amsterdam en Rotterdam ontsluiting naar oosten N2? - dichtbij Schiphol

3 Deelsessie 3 Wat kan dit beleidsterrein bijdragen aan de (internationale) concurrentiepositie van dit gebied? Cultuur - internationaal aanbod - Leidens ontzet - Congressen - Atlantic Wal - Watersport/plassen - Theater - Soldaat van Oranje - Pretpark - Museum/podia/monumenten - Gouden eeuw - Keukenof/Bollenvelden - Archeon - Coffeeshop - Rembrandt - Landelijke gebied - Cultuur historie - Profileren - Unique selling point - Landschappelijke geschiedenis - Variëteit - Thema s Ruimtelijke ordening - Zichtlijnen open houden - Bollenstreek - Kust - Wegen/infra - Schiphol eiland i.p.v. windmolens - Bereikbaarheid - Valkenburg - Agrotoerisme - Behoud Groene Hart Wonen - openbaar vervoersnetwerk - goed onderwijs - veelzijdige woningvoorraad/diversiteit - bouwen in grote dichtheden - expats

4 Deelsessie 4 Wat kan dit beleidsveld bijdragen aan de (internationale) concurrentiepositie van dit gebied Ruimtelijke ordening - geweldige ligging - groen behouden - ruimte behouden voor uitbreiding van sterke sectoren - ruimte voor andere sectoren - ook doorverwijzen naar buren - vooral faciliterend Cultuur - Leiden: veel monumenten & minder landgoederen - Regionale programmering communiceren - Beter bekend maken wat er is - Voorzieningen beter koppelen b.v. Keukenhof aan bezoek Leiden Groen - veel diversiteit o duinen o plassen o open o onbekend /slecht toegankelijk - wandelen/fietsen - wonen - versterken # inwoners en - versterken bedrijven

5 Deelsessie 5 Economische zaken - Slimme crosovers Space + BSPL + Greenports - Zorgsector + Labs -> Pharmacie - Relatie voedsel -> Space - Van handel naar kennis + kennis verbreden - Toerisme in relatie tot bollen - Kennis Corpus + Naturalis - Noordwijk: vergadercentrum -> relatie Den Haag uitbouwen -> per boot - Campus voormalig BSP in andere sectoren - Zorgcampus - Nabij Schiphol : Space/ESA Estec in Noordwijk - Wonen (b.v Oegstgeest en Leiderdorp) : is dat erg? Regionaal gezien - kijk buiten regio - Micro Nieuwveen (?) Wat vinden de bedrijven zelf -> verzamelgebouwen Energie - Windmolen -> Willen we dag? - Geothermie: ondergrondse infrastructuren in kaart (W/K stromen) geen voorloper - Bio energie? Bedrijven : Heineken, Nalco ect. - Kennisuitwisseling bedrijven - Vliko; energie uit afval -> andere locatie en contact met kennisinstellingen - Duurzame burgers en ondernemers -> Greenhey label Onderwijs - staan er goed: middelbare scholen, ROC s HBO s etc. - universiteit goede kwaliteit - onderwijs aansluiten op economische sectoren - instrumentenmaker - scheikunde - stages in bedrijven (BSP) praktijk -> invloed op universiteit - zorgonderwijs: ziekenhuis + zorgbehoefte burgers - landbouwschool - SPACE relatie met TU Delft - Risoom denken stimuleren, mag voortwoekeren - Onkruid mag.

6 Deelsessie 6 Onderwijs - specialisatie universiteit of beroepsonderwijs - verbinding zoeken tussen kennisonderwijs en economie - verbinding tussen Leiden en Delft, rechte, life science, space science, greenports - versterking lijn MBO-HBO- Universiteit - aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Economische zaken - aansluiting arbeidsmarkt onderwijs - wat kan overheid doen om economische ontwikkeling te stimuleren (behalve ABC, infra, bedrijfsterreinen, kantoren) - regelgeving/ vergunning deregulering, bescherming vastgoed - profilering - moderniseren: duurzaamheid, voedingsbodems - Spin off voor andere werkgelegenheid - Broedplaatsen: voorbeeld soldaat van oranje in Valkenburg Wonen - subregionale strategie - suburbane woonstrategie, Holland Rijnland het Wassenaar van de Randstad? Of Bollenstad: meer wonen - Woonkwaliteit behouden door keuzes te maken - Grote variatie in woonmilieus aanwezig - Vanuit Leiden binnen 10 minuten op de fiets in weilanden - Niveau wonen aanpassen op economische strategie

7 Deelsessie 7 Groen - Sterk is combi: wonen/recreatie/leren/werken - Recreatie = diversiteit strand/polder/water/bollen - Hoe door middel van netwerk te benutten/ op te zetten Werken - bodemonderzoek + tuinbouw+ wetenschappelijk onderwijs+ SPACE in combinatie met aantrekkelijk woongebied., Delft. Leiden, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht - Life Science Maatschappelijke ondersteuning - Voorwaardelijk om de concurrentiepositie niet negatief te beïnvloeden.

8 Deelsessie 8 Uitsmijters - Te veel nadruk op sociaal economisch - Weinig aandacht voor sociale agenda - Ontwikkeling sociale terrein hebben we elkaar nodig. Werken - Greenport - -Verbinden gericht op innovatie - Vanuit 3 O s - Innovatie niet alleen life science - Groene Hart - Werken als vorm van participatie - Meet wat wil de burger - Meer aansluiten op vraag werkgevers - Arbeidsrelevant opleiden - Toerisme met aandacht voor lokaal onderscheidende factoren - Hoogwaardig onderwijs zowel universitair als HOB - Zorg als werkgever Jeugd - jongeren moeten goed opgeleid blijven - aanwezigheid goed opgeleide jongeren belangrijke vestigingsfactor - zoeken naar mogelijkheden voor jongeren die lager opgeleid zijn. - Gevarieerd aanbod voor werk aan jongeren blijven bieden - Arbeidsmarkt relevante opleidingen bieden - Lage jeugdwerkloosheid, tel je zegeningen Wonen - veel pendel naar andere regio s, redelijke reisafstanden - tekort aan starterswoningen - OV goed geregeld - Ook huizen bouwen voor lage en middelbaar opgeleiden - Veel voorzieningen belangrijke vestiging starters - Groep mensen in eigen gemeente willen blijven wonen - Modern verhaal, hoe tegen wonen aankijken ontbreekt. -

9 Deelsessie 9 Jeugd - goed onderwijs voor iedereen dat trekt bedrijven - overheid en bedrijven -> investeren in onderwijs loont, vakmensen, kennis, intensieve bedrijvigheid -> aansluiten op behoefte bedrijven. - In onderwijs anticiperen op wensen van de toekomst - Tegengaan schooluitval - Benutten jeugdig talent -> benutten mogelijkheden digitalisering, betaalbare investering - Stimuleren jeugdig talent - Hoe houd je de jeugd vast in de regio, - Klimaat waar jeugdigen prettig en veilig op kunnen groeien + vrijtijdsbesteding Recreatie en toerisme - samenwerken met Plassengebieden Westeinder, Loosdrechtse plassen, - Regio-overstijgend in plats van concurreren - Staande masten route? - Een samenhangend beleid voor plassen en water Bleupoort - Hoe komt t dat Friesland dit beter doet? - Verbinden met trekkers, Keukenhof, Archeon, Avifauna, agrotoerisme, cultuur, musea in Leiden en Groene Hart, verbindingen tussen sectoren leggen - Recreatiemogelijkheden maakt aantrekkelijk voor regio - Zeejachthaven, verbinding zee en plassen = uniek - Fiets/wandelroutes aanhaken op aantrekkelijke punten Ruimtelijke ordening - Samenwerken met bedrijventerreinen in plaats van onderwijs, met focus op bedrijventerreinen wat we sterk in zijn. - Tegengaan verrommeling in landschap - Bio Based Economy geeft andere kijk -> ruimte verbindingen - groene gebieden duurzaamheid - Agrotoerisme faciliteren - Uitnodigingplanologie - Bio Based maakt samenwerking + onderling versterken van elkaar kracht mogelijk - Transformatie herstructurering nodig met gezamenlijk regionaal geld.

10 Deelsessie 10 Recreatie en toerisme - Unigue sellingpoints meer benutten - Kansen op verbinding handel toerisme - Langs A2 flagship hotel / Fletcher - Beeldvorming: profileren als near Amsterdam - Marketing: maak een lint toerisme door Holland Rijnland - Focus per seizoen: lente -> bollen, zomer -> strand winter -> stad - Meer als regio profileren: nu te veel per gemeente - Bereikbaarheid en centrale positie benutten, mensen die naar Amsterdam willen kunnen ook hier logeren - Profielen richting Amsterdam -> hou je congressen in het groen Wat heeft Amsterdam niet wat wij wel hebben, door op richting - Naam Holland Rijnland zegt niemand iets, Iconen uitnutten -> Bollenstreek, historisch Leiden etc. - Doelgroep bepalen: ga je voor de dagrecreant, voor de oudere, voor de eigen inwoners, etc. Jeugd - zorgen dat hier voldoende jeugd blijft, wonen, binden, voorzieningen - focussen op onderwijs, meer clusters, internationale HBO. - Specialisatie stimuleren, van opleidingen - Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt - Kernen wel leefbaar houden, winkels - Doe uitspraken in regionaal verband -> wie doet wat, waar ligt (per gemeente/gebied) de focus b.v Teylingen ouderen, Noordwijk jongeren, wie heeft wat te bieden, nu profileert iedereen zichzelf - Inspelen op demografische ontwikkelingen - Concentratiecirkels -> wat zit waar, een welke afstand vinden we aanvaardbaar Energie - energiefonds opzetten - verhaal André Kuipers/ duurzaamheid verder uitwerken - zoeken naar vliegwielen die investeringen bevorderen - koppelen aan onderwijs -> moet er een technische studie bij? - Juist niet regionaal doen ->meer logistieke partners opzoeken - Als gemeenten krachten bundelen, om overal zonnepanelen te krijgen - Ambitie: Holland Rijnland als meest duurzame regio? - Ruimte zoeken voor een duurzame wijk - Doortrekken vanuit bollen, groene hart -> We willen duurzame ontwikkeling - Aanwezige topsectoren benutten om energie (ook) op de agenda te zetten. Er is bollenenergie? Hier met techniek kassen energie neutraal zien te krijgen -> landelijke werking

11