november 2012 aanbod: kansen voor energiebesparing voor en door bedrijven en organisaties in s-hertogenbosch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "november 2012 aanbod: kansen voor energiebesparing voor en door bedrijven en organisaties in s-hertogenbosch"

Transcriptie

1 november 2012 aanbod: kansen voor energiebesparing en duurzame energie voor en door bedrijven en organisaties in s-hertogenbosch

2 Inhoud 1. Levering van duurzame warmte aan bedrijven in s-hertogenbosch-noord 2. Hetbossche.klimaatplein.com: samen CO2-neutraal ondernemen 3. Gevraagd: kennis en gebouwen voor verduurzaming 4. Gratis klimaatmonitor voor bedrijven 5. Meedoen met elektrisch autodelen à la Paleiskwartier Elektrisch 6. Duurzaamheidscan van BZW: Hoe duurzaam is uw bedrijf? 7. Energie Nul73: werken aan energieneutrale woningen 8. Quick Wins in uw kantooromgeving 9. Stages en afstudeeropdrachten voor duurzaamheid en energie 10. Nieuwsbrief Energie voor Bedrijven 11. duurzame warmteprojecten 12. Financiële bijdrage gemeente s-hertogenbosch 13. Aansluiten bij het Bossche Energieconvenant

3 Levering van duurzame warmte aan bedrijven in s-hertogenbosch-noord De gemeentelijke Afvalstoffendienst op Treurenburg wekt duurzame warmte op uit haar ingezamelde snoeiafval. Deze duurzame warmte wordt geproduceerd door de biomassacentrale op het terrein. De warmte wordt gebruikt voor verwarming van het kantoor en processen in het eigen bedrijf. Ook wordt warmte geleverd aan bedrijven op het bedrijventerrein Treurenburg en in de toekomst ook aan de omgeving, zoals Maaspoort en High Tech Park. Heeft u interesse in duurzame warmte? Neem contact op met Pieter van Hagen van de Afvalstoffendienst, tel. (073) ,

4 Hetbossche.klimaatplein. com: samen CO2-neutraal ondernemen Dit nieuwe platform biedt Bossche ondernemers diensten, producten en concrete informatie om aan de slag te gaan met CO2-neutraal ondernemen. Bossche ondernemers die zelf klimaatvriendelijke producten en dienst leveren, kunnen deze op het platform aanbieden. Dat kan nu zonder kosten. Bosschenaar Rob van der Rijt is initiatiefnemer van het Klimaatplein en is via stichting GO ook verbonden aan het Bossche Energieconvenant. Meer informatie vindt u op de website of bij Rob van der Rijt. tel. (06)

5 Gevraagd: kennis en gebouwen voor verduurzaming Voor het project Verduurzaming Vastgoed is initiatiefnemer Heijmans op zoek naar partners die het eigen vastgoed stap voor stap duurzamer willen maken. Projectleider Patrick Koch roept BEC-partners op hun panden ter beschikking te stellen. Het doel is om deze met de gezamenlijke kennis van de BEC-bedrijven te verduurzamen. De gemeente s-hertogenbosch heeft hiervoor inmiddels twee gebouwen aangemeld. Wie volgt? Voor beide panden die de gemeente s-hertogenbosch heeft ingebracht, geldt dat ze verre van duurzaam zijn en dus een behoorlijke energiesprong kunnen maken. Dit biedt een goede gelegenheid om in de praktijk te laten zien wat het betekent om een bestaand gebouw duurzamer te maken. U kunt met uw kennis (bouwkundig, installatietechnisch, enz.) en/of met eigen vastgoed meedoen. Aanmelden bij Patrick Koch,

6 Gratis klimaatmonitor voor bedrijven De gemeente s-hertogenbosch biedt Bossche bedrijven een gratis startabonnement op de Milieubarometer aan. De Milieubarometer is een online-duurzaamheidsmonitor. De barometer maakt de milieuprestaties en de bijbehorende kosten van een organisatie eenvoudig en snel zichtbaar. Met de ingebouwde CO2-meter kunt u makkelijk de CO2-footprint van uw organisatie bepalen. In één oogopslag ziet u welke milieuaspecten het zwaarst wegen in uw organisatie en op welke punten u kunt besparen. Meten is weten! Daarom schenkt de gemeente u een gratis jaarabonnement op dit handige online meetinstrument. Aanmelden kan op: https://online.milieubarometer.nl/aanmelden/denbosch

7 Meedoen met elektrisch autodelen à la Paleiskwartier Elektrisch In het project Paleiskwartier Elektrisch delen bedrijven in het Bossche Paleiskwartier hun elektrische auto s. Het concept leidt tot efficiëntere inzet van de auto s, ruimtebesparing, schone lucht, energie- en CO2-besparing én geruisloos verkeer. Paleiskwartier Elektrisch is Nederlands eerste elektrische autopoolproject. Het is uniek omdat het delen van auto s tussen bedrijven nieuw is én omdat alle auto s in de pool elektrisch zijn. Meer informatie op Geïnteresseerde bedrijven kunnen meedoen of een vergelijkbaar concept toepassen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jaap Willems, tel. (06)

8 Duurzaamheidscan van BZW: Hoe duurzaam is uw bedrijf? Duurzaam ondernemen staat hoog op de agenda bij BZW-leden. Tijdens de inspiratie-sessies van het BZW-project Samen Slim Verduurzamen bleek er veel behoefte te bestaan aan een scan waarmee u in kaart kunt brengen in welke mate duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is doorgevoerd in uw eigen organisatie. BZW pakte dit samen met projectpartner Search Consultancy op en ontwikkelde een Duurzaamheidscan. Dit instrument levert u binnen 15 minuten een beeld van de MVO thema s die u al actief oppakt binnen uw bedrijf en op welke manier u deze en andere thema s nog verder kunt verbeteren. Na het invullen van de scan op internet zendt Search Consultancy u binnen enkele werkdagen een rapport waarin uw antwoorden zijn verwerkt en uw huidige prestaties worden weergegeven. Ook treft u in het rapport een advies aan voor het verbeteren van uw prestaties op Duurzaamheidsgebied. Voor meer informatie, mail aan BZW:

9 Energie Nul73: werken aan energieneutrale woningen Energie Nul73 is een experiment binnen de gemeente s-hertogenbosch waarbij we streven naar nieuwe oplossingen om bestaande woningen zoveel mogelijk energieneutraal te maken. Dit doen we in samenwerking met woningeigenaren en lokale bouwers, installateurs, energieadviseurs, architecten, makelaars, financiële en onderwijs-instellingen. Uiteindelijk hopen we in drie jaar tijd minimaal 20 energieneutrale woningen te realiseren. Voor dit proces ontvangen we een bijdrage van Platform 31/Energiesprong. Denkt u een goede bijdrage te kunnen leveren aan dit experiment? Stuur dan een mail naar of neem contact op met Pauline Slaa, tel. (073) Meer informatie:

10 Quick Wins in uw kantooromgeving Ricoh en SAP hebben in een actieve sessie met BEC-deelnemers de volgende quick wins vastgesteld. Iedereen kan hier direct mee aan de slag! Schakel computers en monitoren uit! (bv. s avonds door de beveiliging). Breng verlichtingssensoren aan (bv. sensor voor aanwezigheidsdetectie of daglichtgevoeligheid). Controleer het pand regelmatig op overbodige apparatuur (computer, printers, telefoons etc.). Maak gebruik van plugwise (www.plugwise.com). Controleer de schakeltijden van verwarming/koeling. Installeer een zogenaamde frituurcomputer i.p.v. een traditionele frituur. Pas de standaard-printerinstellingen aan. Stel bijvoorbeeld in dat er standaard dubbelzijdig wordt geprint. Maak gebruik van follow-me printing of het activeren van een printopdracht met een pincode. Gebruik 75 grams papier in plaats van 80 grams. Vergroen het wagenpark en train medewerkers in Het Nieuwe Rijden. maak voor/met uw medewerkers zichtbaar welke energiemaatregelen worden genomen en wat het oplevert. Introductie van Het Nieuwe Werken binnen de organisatie. Meer informatie? Neem contact op met: Thomas Leenders van Ricoh, tel. (06) of Heleanne Bruurmijn van SAP, tel. (06)

11 Stages en afstudeeropdrachten voor duurzaamheid en energie Ook de Bossche onderwijsinstellingen zijn BEC-partner: Avans, HAS, Koning Willem I College en het Technasium van het Jeroen Bosch College. Deze instellingen zetten stagiaires in bij projecten die bijdragen aan een klimaatneutraal s-hertogenbosch. Studenten kunnen onderzoek doen of werkzaamheden uitvoeren, zoals: energieverbruik en besparingsmogelijkheden in kaart brengen, warmtefoto s van gebouwen maken, uitvoeren van duurzaamheidsscans, pilots duurzame horeca en duurzame voeding. BEC-partners en andere bedrijven kunnen hun vragen op het gebied van energie-efficiency, duurzame energiebronnen of energiescans inbrengen. Contactpersoon: Rob de Vrind (KW1C), tel. (073) of (06)

12 Nieuwsbrief Energie voor Bedrijven De Nieuwsbrief Energie voor Bedrijven van de gemeente s-hertogenbosch bevat nieuws over energie en energieprojecten in s-hertogenbosch. Allerlei interessante voorbeelden van Bossche bedrijven en hun activiteiten op het gebied van energiebesparing komen steeds aan bod. De nieuwsbrief komt ongeveer 5 keer per jaar uit. Meldt u aan voor deze digitale nieuwsbrief via de website en klik op Nieuwsbrief.

13 duurzame warmteprojecten De BEC-bedrijven binnen de werkgroep Warmte werken aan het tot stand komen van warmteprojecten in de stad. Voorbeelden zijn: de warmtepomp bij het Sportiom die restwarmte van de ijsbaan gebruikt voor verwarming van het zwembad. Onderzoeken van kansen van warmte bij renovatie van woningen en/of kantoren. Zonneboilers Combinatie van energieopslag en bodemsanering. Ziet u een kans in een duurzaam warmteproject voor uw bedrijf? Breng het in in de werkgroep; de leden denken graag met uw mee. Meer informatie bij: Kinie Lont, of (073)

14 Financiële bijdrage gemeente s-hertogenbosch De gemeente wil bedrijven stimuleren om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. U kunt een financiële bijdrage ontvangen voor: innovatieve energiebesparingstechnieken, zoals innovatieve verlichting, automatische winkeldeuren etc. De bijdrage is maximaal de helft van de kosten en is maximaal per project. grotere duurzame energieprojecten, zoals energie uit biomassa, restwarmtebenutting, zonne-energie, warmte-koude opslag. Een voorwaarde is dat er meerdere bedrijven bij betrokken zijn en gebruik gaan maken van een duurzame energiebron. De gemeente biedt: - een bijdrage van 50% (max euro) voor een haalbaarheidsonderzoek - bijdrage aan financiering van samenwerkingsprojecten met hoge CO2-reductie. Beschikbaar budget is 1,5 miljoen. Voor meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden: Erwin Bosch, gemeente s-hertogenbosch, tel. (073) ,

15 Aansluiten bij het Bossche Energieconvenant Bossche bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Dat was de aanleiding voor het opstellen van het Bossche Energieconvenant (BEC) in 2010 door 24 prominente Bossche instellingen en bedrijven. Inmiddels zijn er ruim 40 deelnemers. Het doel is om 10% energie te besparen. De deelnemende bedrijven en instellingen werken aan energiebesparing, leren van elkaar en komen tot concrete projecten. Regelmatige themabijeenkomsten dragen hieraan bij. Sluit u aan! Meer informatie: of mail naar

16 Bossche bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. De deelnemers van het Bossche Energieconvenant (BEC) willen elkaar inspireren en samenwerken aan energiebesparing en de omschakeling naar een duurzame energievoorziening. Energiebesparing verlaagt de energiekosten voor bedrijven. Bovendien gaat het klimaatverandering tegen. In dit overzicht vindt u initiatieven waar u uw voordeel mee kunt doen of aan bij kunt dragen.