Agenda. Permanente educatie Wft. Lindenhaeghe Basis/CK/HK. Docent:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda. Permanente educatie Wft. Lindenhaeghe 11-5-2012. Basis/CK/HK. Docent:"

Transcriptie

1 Permanente educatie Wft Basis/CK/HK Lindenhaeghe Docent: Agenda Dagintroductie Kennismetingen Basis/CK/HK (30 minuten) Basisdeel met eindtoets (10 min.) CK-deel met eindtoets (10 min.) HK-deel met eindtoets (15 min.) (met of zonder Beleggen!) Afsluiting 2 Introductie en werkafspraken Agenda PE Wft Basis Inleiding Film Provisieverbod Wft-proof advies Eindtoets 4 1

2 Film Provisieverbod Wft-proof advies i 5 6 Wft-proof advies Stap 1 Vaststellen identiteit i Voorafgaand aan dienstverlening Verplicht volgens WWFT Vastleggen in dossier (AWR-plicht) Ook meldingsplicht bij ongebruikelijke transacties Melding bij FIU-Nederland Sinds maart 2011 aangesloten op wereldwijd IT-systeem (goaml) 7 8 2

3 Echtheidskenmerken Wat zijn de echtheidskenmerken van het paspoort? Schaduwwatermerk Kinegram Voelbaar reliëf Imageperf UV-bedrukking Extra kleine druk Documentnummer Wft-proof advies Stap 2 Dienstverleningsdocument i Welke diensten verrichten wij? Hoe betaalt u ons? Hoeveel bedraagt de hoogte van onze vergoeding?

4 Beloningsvormen Provisie Directe beloning: Uurloon Vast bedrag Abonnement 13 Provisie Inducementregels voor complexe producten, hypotheken, uitvaart en betalingsbeschermers Provisiebalans 50:50 (2011) Verbod op bonusprovisie bij schadeverzekeringen (2012) Passieve transparantie schade (2012) Verbod op provisie voor voor producten onder 1 e bullet (2013) 14 Uurloon Hoogte uurtarief Bandbreedte minimale/maximale tarieven Indicatie aantal werkzame uren Eventueel totaalbedrag Norm excessieve directe beloning (2013) Vast bedrag Verrichtingentarief Vast bedrag voor bepaalde dienstverlening Norm excessieve directe beloning (2013)

5 (Service)abonnement DNB: is verzekering als wordt voorzien in meer dan louter administratieve handelingen bij een toekomstig onzeker voorval Denk aan schadebehandeling Tussenpersoon vergunningsplichtig 17 Wanneer kwalificeert DNB het provisieloze abonnement niet als een rechtsbijstandverzekering? a) Als de tussenpersoon een speciale verklaring ondertekent b) Als de tussenpersoon voor schadebehandeling een extra bijdrage vraagt c) Nooit 18 Wft-proof advies Stap 3 Wanneer kwalificeert DNB het provisieloze abonnement niet als een rechtsbijstandverzekering? a) Als de tussenpersoon een speciale verklaring ondertekent b) Als de tussenpersoon voor schadebehandeling een extra bijdrage vraagt c) Nooit i

6 Klantprofiel Inventarisatie Klantgegevens Financiële positie Arbeidsongeschiktheid Inkomen oudedag Overlijdensrisico Hoeveel bedraagt de assurantiebelasting voor overlijdensrisicoverzekeringen? a) 7,5% b) 9,7% c) Deze verzekeringen zijn onbelast Hoeveel bedraagt de assurantiebelasting voor overlijdensrisicoverzekeringen? a) 7,5% b) 9,7% c) Deze verzekeringen zijn onbelast Bij welke producten MOET er een klantprofiel worden opgesteld? a) Alleen bij complexe producten b) Alleen bij impactvolle producten c) Alleen bij complexe producten en hypotheken

7 Wft-proof advies Stap 4 Bij welke producten MOET er een klantprofiel worden opgesteld? a) Alleen bij complexe producten b) Alleen bij impactvolle producten c) Alleen bij complexe producten en hypotheken i Risicoprofiel Verplicht bij vermogensopbouw (beleggen of sparen) Handtekening van klant vereist Bepalen van risicotolerantie en risicoperceptie Standaardverdeling in beleggingscategorieën Aanbeveling AFM 27 Leidraad AFM Leidraad informatie over risicoprofielen Klantbelang centraal stellen Kwaliteit informatieverstrekking verbeteren: Evenwichtig, vindbaar, begrijpelijk Uitleg risicoprofielen Toelichting standaardverdeling (17x) Risico(wijzer) en rendementen Beleggingskosten 28 7

8 Risicowijzer Geeft risico aan op basis van beweeglijkheid koersen (volatiliteit) Hoe groter beweeglijkheid hoe meer wijzer naar rechts Gaat uit van gespreide belegging Laag risico betekent niet garantie tegen verlies a) Een rentefonds b) Een neutraalfonds c) Een aandelenfonds Welk fonds past het best bij deze risicowijzer? Wft-proof advies Stap 5 Welk fonds past het best bij deze risicowijzer? i a) Een rentefonds b) Een neutraalfonds c) Een aandelenfonds

9 Het advies Precontractuele informatie Financiële Bijsluiter Kostentransparantie Passend advies Goed advies Excellent advies Klantbelang vs. klantwens NB. Reproduceerbaarheid! De AFM heeft eind 2010 gepleit voor een financiële bijsluiter voor een specifieke financiële productgroep. Welke productgroep wordt bedoeld? a) Schadeverzekeringen b) Consumptieve kredieten c) Pensioenregelingen Wft-proof advies Stap 6 De AFM heeft eind 2010 gepleit voor een financiële bijsluiter voor een specifieke financiële productgroep. Welke productgroep wordt bedoeld? a) Schadeverzekeringen b) Consumptieve kredieten c) Pensioenregelingen i

10 Nazorg Afspraken over frequentie Signaleren risico s Waarschuwen Overleggen Aanpassen Wijzigingen verzekeringen Hele verzekeringsproces langs elektronische weg Digitale aanmaningen, prolongaties en uitkeringsberichten (per 2/2008) Per 23 januari 2011 ook digitaal: Polisvoorwaarden voorafgaand aan overeenkomst aanbieden Verstrekking digitale polis Is het nog steeds mogelijk de polis fysiek te ontvangen? a) Ja, alleen op uitdrukkelijk verzoek b) Nee, de polissen worden in principe digitaal verzonden c) Ja, de klant moet immers uitdrukkelijk instemmen met een digitale polis Is het nog steeds mogelijk de polis fysiek te ontvangen? a) Ja, alleen op uitdrukkelijk verzoek b) Nee, de polissen worden in principe digitaal verzonden c) Ja, de klant moet immers uitdrukkelijk instemmen met een digitale polis

11 Einde onderdeel Basis Eindtoets 6 vragen 10 minuten Als u klaar bent het antwoordformulier omgekeerd op rand van de tafel Blijft u aub zitten tot de tijd voorbij is! Agenda PE Wft CK Hypotheeklastenberekening GHF Financieringslastberekening VFN Casus Eindtoets Hypotheeklastenberekening Rente Aflossing 0 30 Kenmerk annuïteitenhypotheek: VAST MAANDTERMIJN Stappenplan 1. Benodigde gegevens: Hoofdsom hypotheek Rentepercentage (Oorspronkelijke) looptijd 2. Zoek de annuïteitenfactor aan de hand van de looptijd en rente 3. Deel de hoofdsom door de factor 4. Dit is de (annuïtaire) maandlast 44 11

12 Annuïteitenberekening Film Gebruik rekenmachine Hoe kan de maximale financiering worden berekend zonder tabel? Voorbeeld Hoofdsom met rente 5% Aflossing Voorbeeld Hoofdsom met rente 5% Aflossing Rente 0 30 Wat kost deze hypotheek per maand? (afronden op hele cijfers) Hoofdsom = Maandlast = = Factor 186,2816 Rente 0 30 Wat is de restschuld in de 2 e maand? Rente 1 e maand: 833 Aflossing: = 241 Restschuld: =

13 Leencapaciteit CK Volgens de VFN-gedragscode: Maximaal te lenen bedrag: 50 x Maximale maandlast Maximale maandlast: Netto inkomen - leennorm - vaste lasten Leennorm: Basisnorm + (15% X (netto inkomen - basishuur - basisnorm)) 49 Toetskader VFN 2012 Betere aansluiting op Gedragscode Hypothecaire Financieringen Berekening obv netto annuïtaire hypotheeklasten of werkelijke bruto hypotheeklasten: verminderd met 30% (bij bruto inkomen van 2x modaal of hoger) verminderd met 25% (bij bruto inkomen minder dan 2x modaal) Modaal: ca bruto ca netto 50 Toetskader VFN 2012 Gebruik werkelijke last voor AK ipv 2% van kredietsom bij nieuw te sluiten AK, indien niet lager dan last bij looptijd 96 maanden en 2% van het slottermijn WOZ-krediet tezamen met een HK meer dan 100% waarde woning, dan dient er een afloscomponent te worden opgenomen. Jaarlijkse informatieplicht aanbieder tav van risico niet aflossen bij Rentekredieten (niet WOZ-krediet) Oversluiten mogelijk buiten VFN norm bij lager rentepercentage 51 Voorbeeld John (alleenstaand) heeft geld nodig voor een auto. Zijn netto inkomen bedraagt 1.750,-. De bruto last voor zijn aflosvrije hypotheek bedraagt 750,- ( 450,- netto). John betaalt 750,- aan gas, water, licht en boodschappen. De leennorm voor John is 840,-. De verstrekker hanteert de VFN Gedragscode. Wat kan John maximaal consumptief lenen? a) 8.000,- b) ,- c) ,

14 Voorbeeld Casus De Vries John (alleenstaand) heeft geld nodig voor een auto. Zijn netto inkomen bedraagt 1.750,-. De bruto last voor zijn aflosvrije hypotheek bedraagt 750,- ( 450,- netto). John betaalt 750,- aan gas, water, licht en boodschappen. De leennorm voor John is 840,-. De verstrekker hanteert de VFN Gedragscode. Wat kan John maximaal consumptief lenen? a) 8.000,- b) ,- c) , Casus De Vries Piet en Annie de Vries zijn getrouwd en hebben 2 kinderen. Ze verdienen bruto resp (2.300 netto) en (1.900 netto) per maand (excl. vakantiegeld). Ze hebben een spaarhypotheek van tegen 6% (6 jaar rentevast). De maandelijkse premie bedraagt 250. Daarnaast betalen ze maandelijks 245 voor een PL en 200 voor een DLK (zie BKR-overzicht). Ze ontvangen 300 per maand aan belastingteruggaaf. Groep 1: bereken de leencapaciteit oud (VFN 2010) Groep 2: bereken de leencapaciteit nieuw (VFN 2012) Groep 3: bereken de max.hypotheek (Oud, 2010) Groep 4: bereken de max.hypotheek (GHF 2012) Conclusie Door aanpassing Gedragscode Forse inperking van hypotheek In dit geval 18%! Leencapaciteit consumptief kan hoger uitpakken! In dit geval 5% Neem alle lasten mee (ook studiefinanciering!) Maak gebruik van de bijlagen!

15 Einde onderdeel CK Eindtoets 3 vragen 10 minuten Als u klaar bent het antwoordformulier omgekeerd op rand van de tafel Blijft u aub zitten tot de tijd voorbij is! Agenda PE Hypothecair Krediet Nieuwe definitie fiscaal partnerschap Vervolgonderzoek hypotheken AFM Casus met aandacht voor: Gedragscode 2011 wijziging belastingplan 2011 wijziging fiscale verzamelwet 2010 Eindtoets Fiscaal Partnerschap Wat is het voordeel van fiscaal partnerschap? Voordelen: Bepaalde inkomsten en aftrekposten vrij verdelen in de aangifte Ook van belang als u geen of weinig inkomsten hebt Wellicht is er recht op uitbetaling van de heffingskorting

16 Wat mag je verdelen? Saldo inkomsten eigen woning Aftrekposten eigen woning Gezamenlijke grondslag sparen en beleggen Betaalde alimentatie Aftrek vanwege geen of geringe eigenwoningschuld 1 Pieter is op 1 juni bij Bianca gaan wonen. Bianca heeft sinds 1 februari een eigen woning. Sinds welke datum zijn Pieter en Bianca fiscaal partner? a) Niet b) 1 februari c) 1 juni Pieter is op 1 juni bij Bianca gaan wonen. Bianca heeft sinds 1 februari een eigen woning. Sinds welke datum zijn Pieter en Bianca fiscaal partner? a) Niet b) 1 februari c) 1 juni Uitleg Om fiscaal partner te zijn in deze situatie moeten Pieter en Bianca beiden eigenaar zijn En dit moet hun hoofdverblijf zijn Dus Pieter en Bianca zijn geen fiscaal partner

17 2 Dorry(19) en Pim(22) zijn sinds 1 januari gaan samenwonen en zijn op 4 augustus de blijde ouders geworden van Jeroen. Vanaf welke datum zijn zij fiscaal partner? a) Niet b) 1 januari c) 4 augustus 2 Dorry(19) en Pim(22) zijn sinds 1 januari gaan samenwonen en zijn op 4 augustus de blijde ouders geworden van Jeroen. Vanaf welke datum zijn zij fiscaal partner? a) Niet b) 1 januari c) 4 augustus Uitleg Als je staat ingeschreven op hetzelfde woonadres En je hebt samen een kind Of een kind erkend van de andere partner Is de datum samenleving de datum inzake fiscaal partnerschap 67 3 Erik(33) en Yvon(35) zijn gehuwd maar besluiten per 1 mei te gaan scheiden. Erik woont sinds 1 augustus op een vakantiepark tot hij iets permanents heeft gevonden. Per wanneer zijn Erik en Yvonne geen fiscale partners meer? a) 1 mei b) 1 augustus c) Zij zijn nog fiscale partners 68 17

18 3 Erik(33) en Yvon(35) zijn gehuwd maar besluiten per 1 mei te gaan scheiden. Erik woont sinds 1 augustus op een vakantiepark tot hij iets permanents heeft gevonden. Per wanneer zijn Erik en Yvonne geen fiscale partners meer? a) 1 mei b) 1 augustus c) Zij zijn nog fiscale partners 69 Uitleg Totdat het verzoek tot scheiding of scheiding van tafel en bed is ingediend bij de rechter, blijf je fiscaal partner En je staat niet meer ingeschreven op hetzelfde woonadres Dit geldt ook voor personen die nu duurzaam gescheiden leven. Die zijn per 1 januari 2011 weer fiscaal partner. 70 Nadelen Betaalde alimentatie niet aftrekbaar Inkomsten en aftrekposten verdelen Bepaalde heffingskortingen kunnen vervallen Alleenstaande ouderkorting of aanvullende alleenstaande ouderkorting komt voor duurzaam gescheiden personen dus te vervallen per 1 januari Fiscaal partners Gehuwd of geregistreerd partner zijn Ongehuwde samenwonenden, mits: beiden meerderjarig ingeschreven op zelfde adres (GBA) plus 1 van deze voorwaarden: 1)Samenlevingscontract (notarieel) 2)Gezamenlijk een kind (erkend) 3)Als partners aangemerkt bij NP 4)Allebei eigenaar van de woning die als hoofdverblijf dient 72 18

19 Film Seminar Hypotheekadvies Wat zijn de resultaten? We zijn vooruit gegaan Al is het van minder slechte adviezen naar meer redelijke adviezen Wat is er verbeterd? Minder explain hypotheken Betere analyse bij oversluiten Vermogensopbouw sluit beter aan op risicobereidheid van de consument Betere analyse bij inkomensrisico s Wat moet er beter? Inwinnen van informatie kan vollediger en diepgaander Informatieverstrekking te summier Risicoverzekering sluit niet aan bij situatie consument

20 Beleving klant Hoe beïnvloeden wij dit? Goede salespitch Verwachtingen matchen Creëer meerwaarde Waarom oversluiten? Huidige stagnerende woningmarkt Expiratie 6 jaars rentevast contracten Kredietbehoefte neemt niet af Betere producten (Banksparen) Zelfde ORV tegen lagere premies Nieuwe adviezen (ivm Woekerpolis) Veel beleggingshypotheken Kwalitatieve contactmomenten voor IM Kans op doorverwijzing voor IM Portefeuillebehoud 79 Waarop letten? Lopende producten mogelijk respecteren/aanvullen/vervangen Doelstelling(en) oversluiting Kosten oversluiting en de terugverdientijd in de nieuwe rentevaste periode 80 20

21 Hier is een klant Barry en Eva zijn niet echt onder de indruk van hun huidige verzekering. De huidige verzekering is een woekerpolis en heeft een rendement van 2,6%. Zij zijn nieuwsgierig wat de mogelijkheden zijn. Uit hun risicoprofiel blijkt dat ze neutraal zijn georiënteerd. Wat gaat u bespreken en hoe maakt u dit inzichtelijk? Eerst even controleren Uitwerking beleggingsadvies Niet alleen de rente per maand is belangrijk Ook het rendement op het beleggingsresultaat Daarom vergelijken via Groot verschil tussen de verschillende rendementen. Hierna volgen de overwegingen: Overweging Aanbieder A Aanbieder B Rente 5 jaar vast 5,05% Neutraal huisfonds gemiddeld rendement 3,91% (σ 9,90%) Rente 5 jaar vast 5,5% Vrije effectenrekening met keuzefonds neutraal rendement 7,31% (σ 6,55%) Opbouw in 25 jaar Gewenste opbouw EWF en IB tarief 42% Wat is uw voorstel aan uw klant?

22 Rol van de adviseur Aan de hand van doel, financiële positie, risicobereidheid, kennis en ervaring van consument een vertaling maken naar een passend risico De beweeglijkheid van rendementen dan afbeelden met een risicowijzer Zoeken naar beleggingen met vergelijkbare positie op de risicowijzer Volledige informatie van profiel bepalend voor passende keuze Standaarddeviatie Met 95% zekerheid te berekenen: Pessimistisch scenario: Rendement - (2 x SD : looptijd) Prognose rendement: Historisch rendement Optimistisch scenario: Rendement + (2 x SD : looptijd) 86 Nog een tool: Risicowijzer In de risicowijzer wordt rekening gehouden met: Gewichten van de beleggingscategoriën Correlatie van de beleggingen Standaarddeviaties van bel.categoriën Resultaten uit het verleden Gespreide portefeuille Lange horizon Gedragscode per 1/8/2011 Maximaal 104% van de marktwaarde als verstrekkingsnorm, vermeerderd met de bij aankoop verschuldigde 6% (tijdelijk 2%) overdrachtsbelasting Maximaal 50% van de marktwaarde van de woning aflossingsvrij Inperking van de mogelijkheden voor gemotiveerde afwijking van de financieringsnorm

23 Wat kan nog wel boven de norm? Er mag in onderstaande situaties wel boven de norm van 104%-110% worden gefinancierd: Restschuld na verkoop mag mee worden gefinancierd bij aankoop andere woning Bij oversluiting, wanneer de consument blijft wonen in de woning mag er worden overschreden met de eventuele oversluitkosten Als de lasten van de financiering minder bedragen dan 60% van de lasten op basis van maximale leencapaciteit Afwijkingen aflossingsvrij deel Er mag worden afgeweken door de financier, maar in beperkte mate: Bij oversluiting bij huidige financier of andere mits men blijft wonen op hetzelfde adres Verpand vermogen salderen Als de lasten minder bedragen dan 60% van de maximale leencapaciteit Debat Gedragscode Stelling In het kader van het klantbelang is de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen een zegening

24 Tijdelijke maatregelingen In het belastingplan 2011: Stimulering woningmarkt Vijf aanpassingen: 1. Overdrachtsbelasting 2. Verlenging regeling dubbele lasten 3.Hypotheekrenteaftrek na verhuur 4.Tijdelijke aanpassing OB (2%) 5. Verlenging grens NHG 93 Hoe zit het met jouw kwaliteit? Op zoek naar feedback? Doe je je werk op de juiste manier? Is er een manier dit te toetsen? Samen met je klant toetsen of je een goed gesprek hebt gevoerd Complimenteer jezelf Corrigeer je huidige werkzaamheden en/of vaardigheden 94 Checklist Checklist resultaten 24

25 Actualiteiten Einde onderdeel HK Eindtoets 6 vragen HK/3 vragen Beleggen 15 minuten (incl. Beleggen) Als u klaar bent het antwoordformulier omgekeerd op rand van de tafel Blijft u aub zitten tot de tijd voorbij is De dag wordt nog afgesloten! Einde PE-dag Uitslag wordt binnen 14 dagen per post toegezonden Evaluatie Dank voor uw aandacht Tot de volgende keer! 99 25