Vast Lasten Service zijn doeners met kennis van zaken. Enthousiast, professioneel en behulpzaam. Uw vaste lasten zijn bij ons in goede handen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vast Lasten Service zijn doeners met kennis van zaken. Enthousiast, professioneel en behulpzaam. Uw vaste lasten zijn bij ons in goede handen."

Transcriptie

1 WELKOM! Vast Lasten Service zijn doeners met kennis van zaken. Enthousiast, professioneel en behulpzaam. Uw vaste lasten zijn bij ons in goede handen. Wij maken uw leven makkelijker en voordeliger. Onze ledenservice beantwoord al uw vragen en houdt u op de hoogte van belangrijke veranderingen. Uw gezin kan al snel 600 euro besparen. Niet alleen het eerste jaar, maar continue! Wie is Vaste Lasten Service? Vaste Lasten Service is specialist in besparen op vaste lasten voor haar leden. Vaste Lasten Service heeft zich ontwikkeld tot innovatief specialist met acht binnen-en buitendienst medewerkers in dienst. Daan Aarts en Willem Verhoeven zijn in 2009 gestart met Vaste Lasten Service. Met een kantoor in Boxtel en Amsterdam blijft Vaste Lasten Service groeien. Onze medewerkers zijn enthousiast en zetten zich voor de volle 100% in voor u. We blijven investeren in kennis en ervaring van onze medewerkers. Wat kunnen wij voor u betekenen? Vaste Lasten Service zorgt voor uw vaste lasten. We vergelijken alle aanbieders continue met elkaar. Hierdoor geven wij u het beste advies in uw persoonlijke situatie. Vaste Lasten Service maakt prijsafspraken met belangrijke leveranciers. In elke categorie, van energie en telefonie tot aan verzekeringen, heeft Vaste Lasten Service een spectaculaire aanbieding voor u. Vaste Lasten Service is aangesloten bij Lifetime.nu en dat biedt u zekerheid in het kader van de WFT (Wet financieel toezicht) en we zijn zo ingeschreven in het register van de AFM. Onze organisatie is adviesvrij en onafhankelijk. Wij hebben geen enkele contractuele verplichting met energiebedrijven, banken, geldverstrekkers en/of verzekeringsmaatschappijen en deze partijen hebben géén aandeel in ons bedrijf. Vaste Lasten Service werkt voor eigen rekening en risico. Dit doen we allemaal om uw belang voorop te stellen! U weet wat wij doen en wat u betaalt U krijgt een objectieve analyse U krijgt persoonlijk advies die aansluit op uw wensen en mogelijkheden Al uw vragen worden beantwoordt In deze brochure wordt verder ingegaan op bovenstaande punten. Vragen als: Hoe werken wij? Wat doen wij voor u? Wat doet u voor ons? Welke wet en regelgeving zijn belangrijk? Hoe werkt het beloningssysteem? Komen uitgebreid aan bod.

2 Hoe werken wij? Tijdens het eerst gesprek brengt de adviseur uw vaste lasten in kaart. Hij vergelijkt wat u verbruikt en betaald voor uw energierekening, internet, vaste telefonie, schadeverzekeringen, mobiele telefonie en televisie. U ziet direct wat u kunt besparen! Besluit u lid te worden? Dan start u direct met besparen. De adviseur helpt u bij het opzeggen van oude contracten en aanmelden bij nieuwe leveranciers. Onze ledenservice controleert periodiek of uw producten aan uw wensen blijven voldoen. Wat doen we voor u? Besparen op: Energie Stroom en / of gas. Media Vaste telefonie, internet en televisie. Verzekeringen Schadeverzekeringen, uitvaartverzekeringen en overige verzekeringen die belangrijk zijn in uw leven. Mobiele telefonie Alle belangrijke aanbieders worden vergeleken op de totale kosten per jaar. In een later stadium kunnen wij u ook adviseren om te besparen op uw hypotheek, pensioen, levensverzekering en arbeidsongeschiktheidverzekering. Wat doet u voor ons? Wij willen u optimaal van dienst zijn. Daar hebben we uw hulp bij nodig. Uw wensen en behoeften Uw identiteitsbewijs Juiste en volledige informatieverstrekking Aanleveren van relevante documenten o Eindafschrift energierekening o 3 laatste telefonierekeningen o Polisbladen van uw verzekeringen Feedback op de kwaliteit van dienstverlening Committent om samen met ons aan de slag te gaan De informatie te bestuderen die u van ons ontvangt Vragen te stellen als iets onduidelijk is Wij gaan strikt vertrouwelijk om met de door u verstrekte informatie.

3 Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) Onze dienstverlening is aan wettelijke regels gebonden. Deze regels kunnen gevolgen voor u hebben en wij informeren u daar hierbij over. Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) ingevoerd. De WWFT regelt het cliëntenonderzoek en de meldplicht voor ongebruikelijke transacties die op onder meer advocaten, notarissen, belastingadviseurs en financieel dienstverleners rusten. Cliëntenonderzoek De WWFT schrijft voor dat wij een cliëntenonderzoek moeten uitvoeren alvorens advies mag worden gegeven dan wel bijstand mag worden verleend als het gaat om navolgende (voorgenomen) transacties: het aan- of verkopen van onroerende zaken; het beheren van geld, effecten; munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of soortgelijke lichamen (inclusief verenigingenmaatschappen, commanditaire vennootschappen, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens); het aan- en verkopen dan wel overnemen van ondernemingen. Werkzaamheden op fiscaal gebied vallen tevens onder deze verplichtingen. Een cliëntenonderzoek bestaat uit vier onderdelen; het identificeren en verifiëren van uw identiteit; het identificeren en verifiëren van de (eventuele) uiteindelijke belanghebbende; het vaststellen van het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie; voortdurend controle op relatie. Het cliëntenonderzoek zal door ons op de volgende wijze verricht (moeten) worden: aan natuurlijke personen en vertegenwoordigers van vennootschappen en rechtspersonen zal gevraagd worden of zij zich willen identificeren middels een geldig identiteitsbewijs. Wij zijn gehouden om daarvan een kopie in het dossier te bewaren; van Nederlandse rechtspersonen zullen wij vragen om betrouwbare en in het internationale verkeer gebruikelijke documenten aan de hand waarvan wij deze onderneming kunnen identiferen. Meldplicht ongebruikelijke transacties De WWFT schrijft voor dat wij iedere transactie met een ongebruikelijk karakter moeten melden bij een landelijk meldpunt (FIU-Nederland). Een meldplicht bestaat in ieder geval wanneer er sprake is van een transactie van ,= of meer (betaald aan ons of door onze tussenkomst) in contanten, met cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen. Ook dienen transacties die aan politie of Openbaar Ministerie dienen te worden gemeld, omdat zij mogelijkerwijs verband houden met witwassen of financieren van terrorisme, te worden gemeld. Tot slot bestaat er voor ons een meldplicht bij transacties waarbij wij aanleiding hebben om te veronderstellen dat deze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme. In de gevallen waarin een meldplicht bestaat, kunnen wij ons niet aan die meldplicht ontrekken op grond van onze geheimhoudingsplicht en ons verschoningsrecht. Het spreekt voor zicht dat wij onze geheimhoudingsplicht in alle overige gevallen strikt zullen naleven. Wij realiseren ons dat deze wetgeving voor zowel u als voor ons (administratieve) lasten met zich brengt. Het niet voldoen aan de wet kan met zich brengen dat wij tucht-, straf- of bestuursrechtelijke sancties krijgen opgelegd. Wij vragen daarom om uw begrip voor de gevolgen die de WWFT voor u en voor ons met zich brengt.

4 Opzeggen U bent bij ons niks verplicht. U kunt op elk moment de relatie met ons kantoor beëindigen. Al uw producten blijven dan gewoon doorlopen zonder dat u ze moet afkopen. Mochten wij onverhoopt aanleiding hebben om de relatie met u te beëindigen dan zullen wij u dit tijdig en schriftelijk melden. Klachtenprocedure Wij gaan met uw klacht aan de slag U bent ontevreden over de dienstverlening van Vaste Lasten Service en u wilt graag een klacht indienen. Allereerst vinden wij dit erg vervelend om te horen. Daarnaast willen wij graag met u kijken naar een passende oplossing. Vul het klachtenformulier zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen 3 werkdagen contact met u op. Daarna eventueel naar het Klachteninstituut Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u uw klacht over financiële producten kenbaar maken bij het onafhankelijke Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is een door het ministerie van Financiën erkende geschilleninstantie. Voor meer informatie, kijk op: Hoe werkt het beloningssysteem? Vaste Lasten Service werkt altijd met een persoonlijk advies. Een adviseur bezoekt u thuis en kijkt wat in uw situatie kan verbeteren. Hij of zij houd hierbij rekening met uw wensen. De kosten van het 1,5 uur durende adviesgesprek zijn 200 euro en de kosten van het lidmaatschap bedragen 4,58 euro per maand. Vaste Lasten Service is actief als tussenpersoon voor uw schadeverzekeringen en kredieten. Hiervoor ontvangen we een percentage van de premie van de verzekeraar. Het exacte bedrag vind u op het polis blad. Om u goed en snel te kunnen helpen zijn we ook dealer voor de meeste leveranciers op het gebied van internet, telefonie, energie en televisie. We vergelijken minimaal 5 leveranciers met elkaar en melden u aan bij de aanbieder van uw voorkeur en melden u eventueel aan bij een nieuwe leverancier. De kosten hiervoor brengen we in rekening bij de nieuwe aanbieder. Indien u een uitvaartverzekering wil afsluiten zijn de kosten 350 euro voor de eerste persoon en 50 euro voor de overige leden van uw gezin, Dit geldt ook voor overlijdensrisicoverzekeringen. Bent u geïnteresseerd in hypotheek of pensioenadvies dan zal een afspraak worden ingepland met een specialist. De kosten hiervoor vindt u in het dienstverleningsdocument welke voor het advies met u doorgenomen wordt.

5 Vaste Lasten Service Hoofdkantoor Stationsstraat 1a 5281 GA Boxtel Vestiging Amsterdam Science Park XH Amsterdam Tel: Vermelding bij: Autoriteit Financiële Markten (AFM) registratienr Onze organisatie heeft een vergunning om te adviseren en bemiddelen in: - Hypothecair krediet - Levensverzekeringen - Schadeverzekeringen - Consumptieve kredieten - Spaarrekeningen Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) registratienr Mocht u een klacht hebben over onze dienstverlening en wij komen er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het KIFID,Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Schouten Ins. Int. BV polisnummer Algemene voorwaarden: Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op en bovendien op te vragen bij de Kamer van Koophandel.