Nood aan vierde crematieoven door stijging aantal crematies in Limburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nood aan vierde crematieoven door stijging aantal crematies in Limburg"

Transcriptie

1 (29/04/2011) Nood aan vierde crematieoven door stijging aantal crematies in Limburg Optimale service in crematorium Hasselt Het aantal crematies in België blijft stijgen. In vergelijking met 10 jaar geleden worden er 42% meer crematies uitgevoerd. Ook bij Crematorium Hasselt volgen ze deze tendens. In 1999 eindigde zij met crematies, eind 2010 was het aantal 4.500, wat een verdubbeling is op amper 10 jaar tijd. Door dit stijgende aantal crematies, maar ook door de toename van het aantal corpulente mensen heeft Crematorium Hasselt beslist om een 4 e oven aan te schaffen. Zo vertelt crematorium manager Rita Neirinck: Omdat we zien dat de Belg zwaarder wordt hebben we een extra brede hoofdverbrandingskamer geplaatst. De nieuwe oven, dat 2m20 lang is, 1m breed en 80cm hoog, is dus ook geschikt om overledenen met een maatje meer te kunnen cremeren. Crematieproces Sinds de wetswijzigingen van 1998 moeten crematies uitgevoerd worden door de overheid. DELA stelt als privéonderneming haar crematoria en crematie-installaties ter beschikking aan de stad/overheid en zorgt voor de uitvoering van de dienst (opvang en begeleiding van de nabestaanden, audiovisuele presentaties, muziek en koffietafels, ). Conform de wet wordt het eigenlijke crematieproces verzorgd door speciaal daarvoor opgeleid personeel van de stad Hasselt. De crematie loopt als volgt: elke overledene wordt na controle van de nodige papieren voorzien van een vuurvast steentje met een identificatienummer op. De crematie met oven 4 start op 750 C en deze temperaturen lopen op tot ongeveer 1100 C. Duur van crematie: 90min. Het vuurvast identificatiesteentje wordt na de crematie mee uit de oven gehaald en bij de as gevoegd. Zo weet het personeel van het crematorium welke as aan welke overledene toebehoort. bescherming van het milieu en goede doelen Het crematorium van Hasselt is uitgerust met een zeer krachtige filterinstallatie om te voldoen aan de VLAREM II wetgeving.. De prothesen ( bv. heup en knieprothesen) en andere (edel)metalen, worden opgehaald door een professionele firma en de opbrengst hiervan wordt geschonken aan goede doelen, zoals bv. de Make a Wish Foundation. ingebed in een groene oase van rust vlakbij de stad In een serene, rustige omgeving met familie en vrienden op een intieme en persoonlijke manier afscheid kunnen nemen van een dierbare. Een plek waar voor alles gezorgd wordt, zodat de nabestaanden zich volledig op hun rouwproces kunnen concentreren. Het crematorium van de stad Hasselt beantwoordt ten volle aan deze criteria van hedendaagse uitvaartverzorging.

2 Mensen die afscheid nemen van een geliefde moeten dat immers op hun eigen manier en in een familiale sfeer kunnen doen. Emotiebeleveing is dan ook het sleutelwoord tot de zeer persoonlijke aanpak van de rouwprocesbegeleiding in het crematorium van Hasselt. Onder de handen van architect Erik Moons uit Houthalen onderging het complex - dat uit 1992 dateert in oktober 2008 een ingrijpende metamorfose en forse uitbreiding. Rita Neirinck vertelt: In ons crematorium kunnen we nu beter dan ooit tegemoetkomen aan de vele wensen en verzuchtingen van de nabestaanden. Het bestaande gebouw met de kleine aula (capaciteit 100 personen) en wacht/werkruimte voor extern funerair personeel werd volledig gerenoveerd en sluit sinds 2008 aan op een nieuwbouw met een ultramoderne ontvangstruimte goed voor 550 personen, een grote aula voor 220 personen, een compleet uitgeruste keuken en een cafetaria/wachtruimte waar drie koffiezalen op aansluiten. De aula en de ontvangstruimte zijn uitgerust met modulaire schuifwanden, zodat we tot 900 mensen tegelijkertijd aan een uitvaartceremonie kunnen laten deelnemen. Kern van de zaak is dat we letterlijk maatwerk kunnen leveren en de nabestaanden op een zeer moeilijk moment kunnen bijstaan door alle organisatorische zorgen op ons te nemen. In de nieuwe grote aula maken twee grote projectieschermen het mogelijk om leven en werk van de overledene met film of PowerPoint-presentatie in beeld te brengen. Achter de katafalk waarop de urne of kist geplaatst wordt, kan op een speciale wand met kleuren een specifieke lichtsfeer gecreëerd worden. Nabestaande lopen bij een verlies altijd een beetje verloren. Wij staan klaar met alle mogelijke informatie en helpen graag bij het uitwerken van een persoonlijke invulling van de uitvaartceremonie. Naast het voorlezen van een tekst, kunnen fotomontages of een korte film getoond worden, de lievelingsaria en geliefkoosde popsong van de dierbare live gezongen of afgespeeld worden enz., aldus Neirinck. Enkele cijfers Het vernieuwde crematorium van Hasselt is het resultaat van een geslaagde samenwerking tussen uitvaartspecialist DELA en de stad Hasselt. DELA is eigenaar van de gebouwen en installaties, waarbij het eigenlijke crematieproces verzorgd wordt door speciaal daarvoor opgeleid stadspersoneel. DELA neemt de integrale dienstverlening rond de uitvaart voor haar rekening. Afgaand op de talloze positieve reacties van nabestaanden, gaat het hier om een uiterst efficiënte vorm van samengaan van de belangen van een privébedrijf met de wensen en noden van de gemeentelijke overheid. DELA bezit intussen 5 van 12 crematoria in ons land. Dankzij de nieuwe oven en de moderne infrastructuur in Hasselt kan er perfect tegemoet gekomen worden aan het groeiend aantal crematies, zowel regionaal op grootstedelijk niveau als op nationaal vlak. Waar er in 1999 een kleine 2100 personen per jaar in Hasselt werden gecremeerd, is dat aantal in 2010 opgelopen tot ruim crematies. Dit is een verdubbeling op amper 10 jaar tijd. Daar waar er vroeger in een christelijke context nog gesproken kon worden van een soort taboe m.b.t. overlijden, zien we dat dit taboe vandaag eigenlijk verdwenen is. Ook willen (vaak oudere) mensen hun nabestaanden bewust niet opzadelen met het onderhoud van een graf. Ook de kost van een grafsteen is immers niet te onderschatten. Vooralsnog zijn er meer crematies in verstedelijkte gebieden en zien ook dat er meer crematies zijn daar waar er een crematorium in de regio is. jaar Aantal crematies Hasselt

3 Het aantal crematies in ons land blijft toenemen. In 2010 werden lichamen gecremeerd. Dat zijn er ongeveer meer dan het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. De laatste tien jaar steeg het aantal crematies in ons land met 42 procent. Tussen 2009 en 2010 nam het aantal crematies in het Vlaams Gewest toe met 2,9 procent. Het Waals Gewest kende een stijging met 7,7 procent maar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liet een daling optekenen van 3,6 procent. In het Brussels Gewest werden vorig jaar lichamen verast, tegen in Vlaanderen en in Wallonië. Per hoofd van de bevolking waren er, in 2009, het meeste crematies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Twee derde (67,3 procent) kiest er voor verassing. In Vlaanderen opteert ruim de helft (56,0 procent) voor crematie, in Wallonië bijna drie op de tien (28,0 procent). Noot: een vertekening van de cijfers is mogelijk omdat inwoners van één gewest in een ander gewest kunnen gecremeerd worden. Draagt Elkanders Lasten

4 Het verhaal van DELA begint in de jaren dertig van de vorige eeuw in Eindhoven. In die tijd was een begrafenis voor veel mensen een onoverkomelijke uitgavenpost. Wie geen geld had voor een goede uitvaart, werd s ochtends in een hoekje van het kerkhof begraven. Zonder steen, zonder naam, zonder zichtbare herinnering. Voor een aantal mensen was dit een doorn in het oog. Hun standpunt was dat iederéén recht heeft op een waardige uitvaart. Parochie, stand of inkomen mocht daarbij geen enkele rol spelen. Om dit ideaal te verwezenlijken begonnen zij een begrafenisvereniging, met een naam die geen enkele twijfel laat bestaan over de bedoeling: Draagt Elkanders Lasten. Solidariteit was en is vandaag nog steeds het uitgangspunt. Iedereen kon lid worden voor een beperkt maandelijks bedrag en ieder lid was verzekerd van een complete begrafenis. Heden is DELA dé uitvaartspecialist bij uitstek in België. DELA is uitgegroeid tot een coöperatieve organisatie die praktische en financiële hulp biedt voor, tijdens en na een overlijden. Voor een overlijden kan men er terecht voor een uitvaartverzekering die de kosten van een uitvaart dekt. Een begrafenis kost tegenwoordig al gauw à euro, afhankelijk van de wensen van de overledene of diens nabestaanden. En de kosten blijven stijgen! Onderzoek wijst uit dat tegen 2040 diezelfde uitvaart al zo n à euro zou kunnen bedragen. Niet iedereen heeft dat geld zomaar klaarliggen. DELA kan ook instaan voor de effectieve verzorging van de uitvaart. Belangrijk om te weten is wel dat alle DELAleden steeds vrij hun begrafenisondernemer kunnen kiezen. Ook na een overlijden staan de nazorgconsulenten van DELA de mensen met raad en daad bij met de beslommeringen achteraf (afronden bankzaken, voorbereiding aangifte nalatenschap, ). Vandaag verzekert DELA meer dan Belgen ervan dat hun uitvaart in goede handen is. DELA beschikt naast vijf crematoria ook over 63 verschillende uitvaartcentra op meer dan 120 locaties en een eigen repatriëringcentrum. 60% van de uitvaartcentra bevinden zich in Vlaanderen, 40% in Wallonië. Meer dan 1 op de 10 Belgen worden begraven door DELA. De professionaliteit van DELA is gebaseerd op de jarenlange, rijke ervaring op het gebied van enerzijds uitvaartverzekering en anderzijds uitvaartverzorging. Het ondersteunen van de nabestaanden met persoonlijke zorg en bijstand blijft prioriteit nr. 1 en maakt DELA uniek in ons land.

5 Crematorium Hasselt Voor meer informatie over crematorium Hasselt kunt u contact opnemen met Rita Neirinck Crematorium Manager Prins Bisschopssingel 67, 3500 Hasselt Tel. 011/ Fax 011/ Tom Vandeput, Schepen stad Hasselt Voor meer informatie over DELA kunt u contact opnemen met Marysia Kluppels, woordvoerder DELA: tel fax mobile site

6 Praktische informatie cremeren Cremeren wordt in België steeds populairder. Er zijn in 10 jaar tijd 42% meer crematies in ons land. Maar hoe gebeurt dat cremeren nu werkelijk? Rita Neirinck, Crematorium Manager Hasselt, verduidelijkt de werking. Hoe verloopt het crematieproces? s Ochtends wordt de oven geprogrammeerd, zodat hij klaar is om te cremeren. Men hoeft de oven dus niet aan te steken. Als hij een temperatuur heeft bereikt van ca. 750 graden, dan kan de eerste crematie plaatsvinden Op deze temperaturen is de oven warm genoeg om de kist te laten ontvlammen. Die zelfontvlamming is essentieel, want die zorgt ervoor dat de oven de wenselijke temperatuur van graden bereikt die nodig is om het lichaam te verbranden. Na anderhalf uur is de verbranding afgerond en wordt de oven gereinigd door middel van een schraapstok,. Mag ik als nabestaande de kist in de oven schuiven? Neen. Twee van de naaste familieleden mogen in de crematieruimte er bij zijn na aanvraag, maar zij mogen niet zelf op het knopje drukken. Dit gebeurt enkel en alleen door opgeleide mensen van de Stad. Bij invoering van de kist worden de familieleden terug naar de wachtzaal of koffietafel begeleid. Hoe ziet de as er nu uit? De overgebleven botten zijn meestal nog heel poreus. Dat wordt later nog vermalen, maar eerst wordt het as handmatig ontdaan van metalen onderdelen, zoals een heup of een pin. De rest gaat in een zogenoemde cremulator, een asmolen. Hierin wordt het as fijner vermalen en worden kleinere metalen onderdelen er met een sterke magneet uit gefilterd. Deze metalen worden opgehaald door een professionele firma. De opbrengst hiervan schenken wij aan goede doelen. Wanneer krijg je als nabestaande de as? Vlak na de crematie krijgt de familie de as mee..

7 Hoeveel as krijg je uiteindelijk? Gemiddeld tussen de 2,5 kg en 4 kg. Hoe weet ik dat het as van mijn geliefde is? Elke overledene wordt na verificatie van de nodige papieren voorzien van een vuurvast steentje met een identificatienummer. Dit steentje wordt na de crematie mee uit de oven gehaald en bij de as gevoegd. Op deze manier kunnen er geen vergissingen gebeuren. Even terug naar de verbranding, kist nummer 2 is aan de beurt. Begint het hele ritueel weer van voren af aan? Neen. Wij hebben altijd een aantal crematies op 1 dag. Is er een uur tussen de verbranding van kist 1 en de verbranding van kist 2, dan blijft de oven aan staan. Het is dus niet zo dat onze ovens telkens opnieuw geprogrammeerd moeten worden. Op het moment dat de crematie bezig is, staat er tevens een beveiliging op onze ovens, zodat er geen tweede crematie tegelijkertijd kan starten. Wat mag je niet aan of om als je gecremeerd wordt? Gips en pacemakers dienen voor de crematie verwijderd te worden en zink mag ook niet in de oven. Gips werkt brandvertragend, doordat het de verbranding binnenin het gips tegenhoudt. Pacemakers bevatten dan weer batterijen. Deze zullen in de oven exploderen, wat gevaarlijk is voor de machine én voor ons personeel. Zink ten slotte smelt en versmelt met de as. Als je dat eruit schraapt wordt het hard. Mag een crematorium de kist openen, zelfs als de nabestaande de kist al gesloten hebben? Neen. Wettelijk zijn wij, noch de begrafenisondernemer bevoegd om de kist te openen. Één keer de kist dicht is, mag hij niet meer geopend worden.