Plusdiensten: vragen en antwoorden. Algemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plusdiensten: vragen en antwoorden. Algemeen"

Transcriptie

1 Snel naar vragen en antwoorden over: Beheer bewonersgelden (pagina 2) Waskosten (pagina 3) Vakantiebegeleiding (pagina 5) Uitvaartbegeleiding (Swetterhage) (pagina 6) Naaiwerkzaamheden (Swetterhage) (pagina 6) Algemeen Wat zijn plusdiensten? Plusdiensten zijn diensten die we aan cliënten verlenen, maar die niet horen bij het standaard AWBZ-pakket. Als iemand in een zorginstelling woont die wordt bekostigd vanuit de AWBZ, zijn veel huishoudelijke kosten voor rekening van de zorgaanbieder. Maar een aantal zaken valt daar niet onder. De bewoners kunnen voor die zaken kiezen om gebruik te maken van zogenaamde plusdiensten. Voor die service betaalt de gebruiker een vergoeding. Welke plusdiensten zijn er? Het gaat om de volgende diensten: Beheer bewonersgelden Waskosten Vakantiebegeleiding Naaiwerkzaamheden: repareren, verstellen, merken (alleen Swetterhage) Uitvaartbegeleiding (alleen Swetterhage) Ben ik verplicht gebruik te maken van plusdiensten? Nee, dat bent u niet verplicht. U kunt bijvoorbeeld zelf de was doen, of een familielid vragen die te verzorgen. Ook het financiële beheer kunt u of een familielid aan een andere partij opdragen. Als daar kosten mee gemoeid zijn, betaalt u die zelf. Waarom worden de tarieven dit jaar verhoogd? De prijzen die we tot nu toe rekenden, waren niet kostendekkend. Gemiva-SVG Groep legde er op toe. Dat kunnen en willen we niet volhouden, nu we te maken hebben bezuinigingen op de zorgbudgetten. Gebeurt dat ineens? Nee, de tarieven voor het beheer van bewonersgelden en voor waskosten gaan niet in één keer omhoog. Dat gebeurt in drie stappen: per 1 juli 2014, per 1 januari 2015 en per 1 januari Zo krijgt u de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen. Mijn besteedbare inkomen wordt nu wel érg laag. Kan dat niet anders? Het is begrijpelijk dat u zich daar zorgen over maakt. Wij moeten echter kostendekkende tarieven gaan rekenen, anders gaat het ten koste van het budget voor directe zorg. Zo hebben we het ook met de cliëntvertegenwoordigersraad besproken. De verantwoordelijkheid voor de hoogte van uw besteedbare inkomen is een zaak van de overheid en natuurlijk van uzelf binnen de mogelijkheden die daarvoor beschikbaar zijn. 1

2 U kunt natuurlijk uw zorgen kenbaar maken aan de politiek, eventueel via een ouder- of patiëntenvereniging. Wat zijn de nieuwe tarieven? Met ingang van 1 juli 2014 betaalt u: Voor beheer bewonersgelden 279,57 per jaar, dit bedrag wordt aangepast op 1 januari 2015 en op 1 januari 2016 (oud tarief: 232,50 per jaar). Voor wassen 36,77 per maand, en 12,47 wanneer u zelf wast met materialen van de Gemiva-SVG Groep. Deze tarieven worden aangepast op 1 januari 2015 en op 1 januari 2016 (oud tarief: respectievelijk 25,30 en 9,20 per maand). Voor vakantiebegeleiding betaalt u 440,96 per medewerker per etmaal, of 33,92 per uur (oud tarief: 262). De bewoners die samen op vakantie gaan, delen deze kosten. De diensten van de naaikamer van Swetterhage kosten 33,66 per uur of 5,61 per 10 minuten. Zie voor een uitgebreide tarievenlijst. Wat doen jullie met het geld dat wij voor de plusdiensten betalen? Wij gebruiken de bijdragen om de kosten te dekken. Met de bijdragen voor beheer bewonersgelden bekostigen wij de afdeling Beheer Bewonersgelden. De bijdragen voor het wassen en de vakantiebegeleiding gaan naar de locatie waar de kosten gemaakt worden. Beheer bewonersgelden Wat doet de Stichting Beheer Bewonersgelden Gemiva? U kunt het beheer van uw financiën (of die van uw verwant) opdragen aan de Stichting Beheer Bewonersgelden Gemiva (SBBG). Dat is een onafhankelijke stichting die bestuurd wordt door ouders en verwanten van cliënten van de Gemiva-SVG Groep. De SBBG heeft het dagelijkse administratiewerk bij de Gemiva-SVG Groep ondergebracht. Een onafhankelijke accountant controleert dit werk. De SBBG verleent ook de volgende diensten: belastingaangifte en aanvraag zorgtoeslag; de afwikkeling van de eigen bijdragen Zorg met Verblijf; het beheer van een spaarrekening. Mijn zoon krijgt af en toe een voorschot. Valt dat ook onder Beheer Bewonersgelden? Voor het af- en verrekenen van voorschotten vraagt de Gemiva-SVG Groep geen vergoeding. Het is ook voor ons van belang dat een bewoner voor zijn sociale leven over geld kan beschikken en/of uitgaven kan doen. Wij schieten dat geld nu voor en verrekenen het met de betaalrekening van de bewoner. Wij ontvangen machtiging ontvangen voor de incasso van de voorgeschoten bedragen Waarom wordt het beheer duurder? Tot nu toe was het beheer van bewonersgelden niet kostendekkend. Daar streven wij nu wel naar. 2

3 Is het tarief na de prijsstijging in juli kostendekkend? Nee, we hebben ervoor gekozen het tarief in drie stappen te verhogen, om mensen die gebruik maken van de dienst de gelegenheid te geven aan het bedrag te wennen. Wat kost het in juli 2014? Vanaf 1 juli 2014 betaalt u 279,57* per jaar. In de komende jaren stijgt dit tarief, vanwege de gefaseerde opbouw waarvoor is gekozen. Op 1 januari 2015 betaalt u 326,65 per jaar of 15,73 per maand. per 1 januari 2016 betaalt u 373,72 per jaar of 19,00 per maand. Waarvoor gebruikt de Gemiva-SVG Groep dit geld? Wij gebruiken de bijdragen om de kosten van de afdeling beheer bewonersgelden af te dekken. Kan het beheer van bewonersgelden niet goedkoper geregeld worden? Nee, dat is niet te verwachten. De huidige formatie van de afdeling Beheer Bewonersgelden is nodig om het werk goed te doen. Wanneer blijkt dat het efficiënter kan, zullen we dit zeker doorberekenen. De overheid heeft echter al strengere eisen aan stichtingen als Stichting Beheer Bewonersgelden aangekondigd, die eerder een negatieve invloed zullen hebben op de kosten. In het verleden was het doen van belastingaangifte een extra dienst van Stichting Beheer Bewonersgelden. Waarom is het nieuwe tarief inclusief een belastingaangifte? Wij doen de belastingaangifte voor alle mensen die gebruik maken van SBBG. Daarom brengen we die niet meer apart in rekening. Soms gaat om een ingewikkelde aangifte, bijvoorbeeld bij de ontvangst van een erfenis. Dit komt echter heel weinig voor. Voor de eenvoud kiezen wij voor een uniform tarief. Hoe kan ik de dienstverlening van de SBBG opzeggen? U kunt de dienstverlening door de SBBG opzeggen door een brief te schrijven naar Stichting Beheer Bewonersgelden Gemiva, p/a Postbus 604, 2800 AP Gouda. U kunt ook opzeggen door een te sturen naar uw vaste contactpersoon bij Stichting Beheer Bewonersgelden. De dienstverlening eindigt dan op de eerste van de nieuwe maand. De SBBG maakt dan een eindafrekening op en zorgt voor overdracht van de gegevens. Dat kan zijn aan u of aan een instantie die u aanwijst. Waar vind ik meer informatie? Die vindt u op onze website, via U vindt daar bijvoorbeeld de folder Beheer Bewonersgelden, zelf doen of laten doen? 3

4 Waskosten Waarom wordt het wassen duurder? We hebben er tot nu toe steeds naar gestreefd om de waskosten zo laag mogelijk te houden. Daarmee was het tarief niet kostendekkend. Daar streven wij nu wel naar. We baseren de tarieven op de berekening die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft gemaakt. Is het tarief na de prijsstijging in juli kostendekkend? Nee, we hebben ervoor gekozen het tarief in drie stappen te verhogen, om mensen die gebruik maken van de dienst de gelegenheid te geven aan het bedrag te wennen. Wat kost het in juli 2014? We passen de tarieven in fasen aan. Zo geven we cliënten de gelegenheid om aan het nieuwe prijspeil te wennen. In juli is het bedrag 36,77 per maand wanneer u het wassen aan ons uitbesteedt. Doet u zelf de was met machine en wasmiddelen van ons, dan is dat 12,47 per maand. Op 1 januari 2015 zijn de bedragen respectievelijk 48,25 en 15,73 per maand. Op 1 januari 2016: 59,72 en 19,00. Waarvoor gebruikt de Gemiva-SVG Groep dit geld? De locatie ontvangt dit geld voor de kosten die hij maakt. Waarop is het tarief gebaseerd? We baseren de tarieven op de berekening die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft gemaakt. Daarbij houden wij alleen rekening met de kosten van wassen en drogen, het strijken verzorgen wij niet. Kan het wassen niet goedkoper? Niet op de huidige manier. Wanneer - als dat praktisch mogelijk is - familieleden of vrijwilligers het wassen overnemen, kunnen we het tarief aanpassen. Betalen cliënten voor wie vaker gewassen moet worden meer? Wanneer de noodzaak om vaker te wassen is ontstaan door de beperking van de bewoner, zijn de kosten voor onze rekening. Vergoedt de Gemiva-SVG Groep schade die is ontstaan aan wasgoed?' Wanneer wij aansprakelijk zijn voor de geleden schade, is dat het geval. Daarbij houden we rekening met hoe oud de beschadigde kleding is. Waar vind ik meer informatie? Die vindt u op onze website via Klik op Waskosten. 4

5 Vakantiebegeleiding en begeleiding bij dagjes uit Kunnen alle cliënten vakantiebegeleiding krijgen? Vakantie is geen verzekerd recht in de AWBZ. We gaan er vanuit dat cliënten gebruik maken van het aanbod van vakantie-aanbieders, zo nodig voor aangepaste vakanties. Of dat zij met familie op vakantie gaan. Waar nodig ondersteunt de persoonlijk begeleider bij de voorbereidingen. We willen wel iets bieden aan cliënten die geen gebruik kunnen maken van dit aanbod. Bijvoorbeeld omdat vertrouwde begeleiding noodzakelijk is en er geen andere mogelijkheid is om met vakantie te gaan. De kosten van een begeleide vakantie komen voor rekening van de deelnemende cliënten. Daaronder vallen de huur van een vakantieverblijf, de reiskosten, de uitgaven voor ontspanning en activiteiten en de reis- en verblijfkosten van de begeleiders. Ook de extra begeleidingsuren die nodig zijn, berekenen we door aan de cliënten. Hoe kan ik vakantiebegeleiding aanvragen? U kunt dit bespreken met uw persoonlijk begeleider. Wat moet ik betalen voor vakantiebegeleiding? Vanaf 1 juli 2014 kost de vakantiebegeleiding 440,96 per medewerker per etmaal. Dit geldt voor afspraken over vakanties die wij na 1 juli 2014 maken. De afspraken over vakanties die al gepland zijn, blijven op basis van de oude tarieven. Waarvoor gebruikt de Gemiva-SVG Groep dit geld? De locatie ontvangt dit geld voor de kosten die zij maakt. Als cliënten met vakantie zijn, is er in de groep toch minder begeleiding nodig? De ervaring leert dat er zelden duidelijke besparingen zijn op de personeelsbezetting van een locatie. Meestal moeten alle diensten gevuld worden voor de thuisblijvende bewoners. Maar als wij een deel van de vakantiebegeleiding uit de normale personeelsbezetting kunnen regelen, zullen wij dit zeker doen. Is het uurtarief voor alle medewerkers hetzelfde? Ja, we vragen een gemiddeld uurtarief. Soms gaat er een medewerker mee die een lagere loonschaal zit, soms iemand die een hoger salaris heeft. Er is een hardheidsclausule. Wat houdt die in? Alleen in bijzondere situaties kan de Gemiva-SVG Groep afwijken van de tarieven voor vakantiebegeleiding. De Raad van Bestuur beoordeelt of er sprake is van zo n bijzondere situatie. Daarbij let de Raad van Bestuur op de noodzaak die voor de cliënt bestaat om met vertrouwde begeleiding op vakantie te gaan, de belevingswaarde die zo n vakantie voor de cliënt heeft en diens financiële mogelijkheden. Wat moet ik betalen voor begeleiding bij dagjes uit? Voor begeleiding bij daguitjes wordt het aangegeven uurtarief berekend, eveneens verdeeld over het aantal begeleide bewoners. Waar vind ik meer informatie? Op onze website: Klik op Vakantiebegeleiding. 5

6 Uitvaartbegeleiding alleen op Swetterhage Moet ik betalen voor geestelijke bijstand? Wij bieden cliënten die daar behoefte aan hebben tijdens hun leven een vorm van geestelijke zorg. In het algemeen doen we dat door contacten met plaatselijke kerken of geloofsgemeenschappen mogelijk te maken. In Swetterhage is 12 uur per week een geestelijk verzorger aanwezig voor de bewoners. Hoe kan ik uitvaartverzorging inschakelen? Medewerkers van Swetterhage omringen bewoners ook in de laatste levensfase met veel liefde en zorg. Ook de uitvaart wordt met veel persoonlijke aandacht en betrokkenheid vormgegeven. Vaak kiest familie ervoor deze vanuit Swetterhage plaats te laten vinden. Dat kunt u aangeven bij het locatiehoofd of de geestelijk verzorger. Wat zijn de kosten? Swetterhage maakt kosten voor de uitvaart (voorbereiden ruimtes, catering, uitvaartbegeleiding). Die horen niet bij het standaard AWBZ-pakket. Net zoals bij een begrafenis via een uitvaartonderneming moeten we voor die zaken kosten in rekening brengen. We rekenen geen commerciële tarieven. Ons doel is dat de kosten gedekt zijn. Wat de kosten zijn, hangt af van de wensen van de nabestaanden. Daarover maken we bij de voorbereidingen voor de uitvaart afspraken met de nabestaanden. Hoe betaal ik die? De nabestaanden van de cliënt ontvangen hiervoor een factuur. De kosten zijn veelal te betalen uit de uitvaartverzekering of nalatenschap. Naaiwerkzaamheden alleen op Swetterhage Wat doet de naaikamer voor mijn verwant? De naaikamer merkt kleding en verricht reparaties. Daarnaast passen de medewerkers nieuwe kledingstukken zo nodig aan. Zijn alle kosten voor mijn rekening? Alle kosten voor naaiwerk aan eigen kleding zijn voor uw rekening. Een uitzondering bestaat voor specifiek aangepaste kleding, zoals een scheurpak. Wat betaal ik voor de inzet van de naaikamer? Op 1 juli 2014 betaalt u voor het repareren of het merken van kleding 40,31 per uur, inclusief 21% BTW. Voor 10 minuten betaalt u 5,61. Een lijst met de kosten van veel voorkomende werkzaamheden vindt u vanaf 1 juli op Hoe betaal ik mijn bijdrage? U ontvangt een factuur van Facilitaire Zaken. Hoe kan ik aangeven dat ik gebruik wil maken van de diensten van de naaikamer? U kunt dit bespreken met de persoonlijk begeleider. U kunt ook zelf langsgaan bij de naaikamer. De medewerkers zijn op doordeweekse dagen tussen en uur aanwezig. 6