Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken"

Transcriptie

1 Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken Wilsverklaring

2

3 Uitvaartonderneming Teylingen omdat elk afscheid uniek is

4

5 OMDAT ELK AFSCHEID UNIEK IS Ieder mens is uniek. Ieder afscheid dus ook. Uw uitvaart is een hoogst persoonlijke aangelegenheid. Een laatste indruk die levend blijft. Precies zoals u en uw nabestaanden voor ogen hebben. Een overlijden komt vaak onverwacht en met veel vragen en emoties. Juist in de eerste dagen na het overlijden moet er veel geregeld en besloten worden. Tegenwoordig kan en mag bijna alles bij het vormgeven van een uitvaart. Dit betekent, dat het voor nabestaanden fijn kan zijn te weten wat u belangrijk of gepast vindt bij uw eigen uitvaart. Voor uzelf kan het een geruststelling betekenen dat uw wensen bekend zijn. Wensen formuleren is stil staan bij wat u zelf belangrijk vindt. Daar waar u geen uitgesproken mening heeft, kunnen de nabestaanden naar een vorm zoeken die uitdrukking geeft aan hun belevingen. En uiteindelijk is een uitvaart, hoe dan ook, weer een nieuwe herinnering voor de nabestaanden. Als er vragen zijn over wat er allemaal staat, kunt u ons bellen of mailen. Ook is het mogelijk in een persoonlijk gesprek een en ander te bespreken. Met anderen erover praten, kan helpen om uw wensen duidelijk te krijgen. Schroom niet te bellen! Uitvaartonderneming Teylingen Ankie Jochemsz & Jollie Wildeman & Wilma Bleeker Tel

6 Een uitvaart vindt altijd plaats binnen wettelijke bepalingen In Nederland geldt de Wet op de Lijkbezorging. Naast de wettelijke regels kent iedere gemeente of stad haar eigen bepalingen of verordeningen als aanvulling op deze wet. Ook een kerk, begraafplaats of crematorium kan naast de wettelijke en gemeentelijke voorschriften haar eigen regels of voorwaarden formuleren. Daarbij is het goed om te realiseren, dat wetten en regels van wie dan ook in de loop van de jaren kunnen wijzigen. Denk bijvoorbeeld maar aan de aangepaste milieuvoorschriften of de aangescherpte regels voor gebruik van CD s in bepaalde kerken. Als uitvaartonderneming zijn wij op de hoogte van de landelijke regelgeving en gaan bij de vastlegging van een uitvaart voor iedere situatie de plaatselijke regels voor u na. Gebruik van dit boekje Dit boekje bevat de wensen voor uw eigen uitvaart en een overzicht van persoonlijke gegevens die belangrijk zijn voor het uitvoeren van de uitvaart. Om te zorgen dat anderen van uw wensen op de hoogte zijn, is het raadzaam de betreffende persoon/personen op de hoogte te brengen van het bestaan van het boekje. Bewaar het boekje bij andere belangrijke papieren. Mocht u over een tijdje uw wensen willen aanpassen, kunt u zonodig een nieuw boekje aanvragen. Realiseert u zich dat dit geen officieel document is dat gaat over geld, goederen of nalatenschap; het is namelijk een hulpmiddel voor uw nabestaanden om uw uitvaart vorm te kunnen geven. U kunt echter wel verwijzen naar officiële documenten of personen. Aan de hand van vragen kunt u stap voor stap uw keuze voor uw eigen uitvaart aangeven. Naast meerkeuzevragen zijn er ook open vragen en ruimte om opmerkingen te maken. Vragen die u niet relevant vindt, kunt u desgewenst overslaan. De vragen met antwoorden zijn op zichzelf al informatiebronnen van wat er allemaal mogelijk is. In dit boekje wordt veelvuldig de term nabestaanden gebruikt. Als u daarbij specifieke personen voor ogen heeft, kunt u die hier vermelden. Waar nabestaanden in de tekst staat, bedoel ik

7 Persoonlijke Gegevens Naam:... p Man p Vrouw Voornamen (voluit):... Geboortedatum:... Geboorteplaats:... Straat & huisnummer:... Postcode:... Plaats:... Telefoonnummer:...Mobiel:... Sofinummer / BurgerServicenummer:... Burgerlijke staat: p ongehuwd p gehuwd p trouwboekje aanwezig p gescheiden p weduwe/weduwnaar p niet geregistreerd partner p geregistreerd partner Gehuwd met:... Partner van:... Weduwe/weduwnaar van:... Aantal kinderen:... Kind van:... Geloofs- of levensovertuiging:... Nationaliteit:... Naam Huisarts:... Telefoon:... Plaats en Datum: Handtekening:

8 Aanvullende persoonlijke gegevens (desgewenst in te vullen) Ik heb een donorcodicil: p ja p nee Ik heb een pacemaker: p ja p nee Ik heb een testament: p ja p nee Ik heb een uitvaartverzekering: p ja p nee Voor meer persoonlijke informatie verwijs ik naar: p mijn notaris:... telefoon:... p mijn executeur :... telefoon:... p mijn verzekeringsmaatschappij/-agent(en):... telefoon:... p degene(n) die van dit boekje weet(weten) en zorg draagt(dragen) voor de uitvoering van mijn uitvaart:... telefoon:... Ik wil dat mijn uitvaart wordt verzorgd door: p Uitvaartonderneming Teylingen, p... Verder wil ik dat wordt gewaarschuwd:

9 Begraven of cremeren Ik wil dat mijn lichaam wordt: p begraven Mijn voorkeur voor de begraafplaats is: Naam begraafplaats:... Plaats begraafplaats:... p gecremeerd Mijn voorkeur voor een crematorium is: Naam crematorium:... Plaats crematorium:... p beschikbaar wordt gesteld aan de wetenschap, namelijk bij universiteit:... telefoonnummer:... Bij weigering door de universiteit wil ik worden: p begraven p gecremeerd. Aankondigingen Als aankondiging van het overlijden wil ik p een rouwkaart/rouwcirculaire p een (gewone) kaart p geen rouwkaart/rouwcirculaire of kaart p alleen advertentie(s), zie verder bij advertenties p iets anders, namelijk... Ik wil graag dat de kaart wordt verstuurd: p direct na mijn overlijden p na de uitvaart. Als tekst (algemene formulering, gedichten, etc.) wil ik graag: p zie bijgevoegde brief met tekst 5

10 p dat er in ieder geval op staat p vers/gedicht p eigen tekst namelijk: Indien u naar een vers of gedicht verwijst of hier citeert, vermeld dan ook de schrijver. Wat de indeling, afbeeldingen/symbolen en/of foto s op de kaart betreft, wil ik graag: Ik wil een advertentie/advertenties in: p het regionale dagblad, namelijk... p het plaatselijk weekblad, namelijk... p een landelijke krant, namelijk... p ik wil geen advertenties (sla de volgende vragen over) De advertentie(s) wil ik graag geplaatst hebben: p voor de uitvaart p na de uitvaart p enige tijd na de uitvaart, namelijk... Als tekst voor de advertentie wil ik graag: p zie de tekst op bijgevoegde brief p dat er in ieder geval staat dat... Verder is bij het versturen van de kaarten en/of het plaatsen van de advertentie belangrijk voor mij dat:. Overig drukwerk Verder wil ik graag dat er gemaakt wordt: p een gedachtenisprentje/kaartje p een dankbetuiging 6

11 p iets anders, namelijk... Het prentje of kaartje mag worden p uitgedeeld bij de uitvaartplechtigheid p uitgedeeld bij de avondwake / condoleance p opgestuurd, namelijk... Als vorm, uitvoering en tekst voor deze kaartjes wil ik graag (evt. brief bijvoegen): De laatste verzorging en het opbaren Ik wil dat de laatste verzorging van mijn lichaam gebeurt door: p partner p kinderen p familie p vrienden p uitvaartpersoneel p geen voorkeur p een ander/anderen, namelijk... Ik wil p worden opgebaard p niet worden opgebaard. Als mortuarium geef ik de voorkeur aan: Bij de opbaring wil ik worden gekleed in p mijn eigen kleding namelijk... p een (lijk)wade p iets anders, namelijk... Verder wil ik graag bij de opbaring: p make-up op p mijn bril op p sieraden om, namelijk... 7

12 p onderscheidingen opgespeld hebben, namelijk... p bepaalde persoonlijke voorwerpen in de kist, namelijk... Als plaats en manier van opbaren wil ik: p thuis, namelijk p op bed p op een baarplank p in een kist p anders... p een uitvaartcentrum/rouwcentrum p kist p baarplank p anders... p het verzorgingshuis of verpleeghuis p kist p baarplank p anders... p elders en anders, namelijk... De kist wil ik graag uitgevoerd in: p massief hout, voorkeur voor de houtsoort:... p spaanplaat met een laagje p fineer p folie p riet (rotan). Als kleur/afwerking van de kist wil ik de kist: p onbehandeld p blank gelakt p gebeitst, voorkeur... p gelakt in een andere kleur, namelijk... Wat de handvatten, sluitknoppen, bekleding en de uitvoering van het deksel betreft, wil ik graag Wat betreft de sfeer en aankleding van de plek waar ik ben opgebaard, vind ik belangrijk/fijn dat: 8

13 Afscheid nemen Gelegenheid om afscheid te nemen of een laatste groet te brengen, wil ik: p helemaal niet p voor iedereen die dit wil p alleen directe familie, namelijk... p voor een beperkt gezelschap, namelijk... Tijdens deze gelegenheid(en) wil ik dat de kist (of wade): p open is p gesloten is p alleen open is in/bij... Mijn reden hiervoor is:... Als gelegenheid om afscheid te nemen of een laatste groet te brengen wil ik dat: p bij de plaats van opbaring en wel dagelijks p bij een condoleance (avond/middag waar men afscheid kan nemen en condoleren) p voor aanvang van de uitvaartplechtigheid p bij de avondwake p vooraf p nadien p bij een samenkomst in de vorm van... Het is voor mij belangrijk dat dit afscheid nemen en het eventueel condoleren van de nabestaanden op de volgende plaats gebeurt: p thuis p in een uitvaartcentrum p de kerk Bloemen p graag Mijn voorkeur gaat uit naar:... 9

14 Daarbij wil ik liever p linten p kaartjes p geen... p anders... Na afloop van de uitvaartplechtigheid zie ik graag als bestemming voor de bloemen: p het graf p het bloemenveld van het crematorium In plaats van bloemen heb ik liever dat er schenkingen/donaties gedaan worden aan: Stichting/vereniging/organisatie:... Banknummer:... Rouwvervoer Als rouwvervoer wens ik: p een rouwauto, voorkeur voor de kleur p zwart p grijs p wit p anders p een rouwkoets p een uitvaartbus p iets anders, namelijk Wat mij betreft, zijn er voor het vervoer van familie/vrienden: p geen speciale volgauto s p volgauto s voor enkele familieleden/vrienden (evt. te specificeren in een brief ) in de kleur: p zwart p grijs p wit Mijn wens is dat de rouwstoet op de dag van de uitvaart: p langs het woonhuis rijdt p een speciale route volgt, namelijk

15 Uitvaartplechtigheid Mijn wens is dat er een uitvaartplechtigheid of samenkomst voor de begrafenis of crematie plaatsvindt: p nee, geen p in besloten kring namelijk voor... p voor familie, vrienden, en alle andere belangstellenden Voorafgaande Graag wil ik voordat de uitvaartplechtigheid plaatsvindt dat: p er afscheid van mij genomen kan worden p er gelegenheid is tot condoleren p er geen afscheid nemen en condoleren is Voor mij is het belangrijk dat de uitvaartplechtigheid de volgende sfeer/uitstraling heeft: p plechtig, stijlvol p informeel Als plaats van de plechtigheid wens ik: p de kerk, naam:... voorganger:... p het uitvaartcentrum, naam:... p het crematorium, naam:... p elders, namelijk... Wat het tijdstip van de plechtigheid betreft, heb ik, indien het kan, de volgende voorkeur: Tijdens de plechtigheid wil ik graag dat de volgende elementen voorkomen: p voordragen van gedichten p voorlezen van mijn tekst (bijgevoegd) p zang door... p mensen die spreken, namelijk... 11

16 p spelen van live-muziek, namelijk door... p draaien van CD s en wel de volgende nummers/artiesten: p rituelen, zoals... Bij zowel begrafenis als crematie Ik wil dat mijn kist/de baar wordt: p gedragen (schouderen) p begeleid En wel door: p mijn kinderen p familieleden p anderen, namelijk... p dragers van de uitvaartonderneming Aan het einde van de crematieplechtigheid wil ik dat de kist/baar: p blijft staan p wordt weggedragen/gereden Aan het einde van de crematieplechtigheid wil ik dat: p de nabestaanden als eersten de zaal verlaten p de nabestaanden als laatsten de zaal verlaten Tijdens de uitvaartplechtigheden wil ik dat het volgende aan opnames plaatsvindt: p maken van foto s: p wel p niet 12

17 p video opnames: p wel p niet p geluidsopnames: p wel p niet Bij een begrafenis Graag wil ik dat bij het graf: p niet gesproken wordt p gesproken wordt door... p de volgende woorden worden uitgesproken: p iets anders plaatsvindt, namelijk... Op de begraafplaats, aan het einde van de samenkomst wil ik dat de kist: p in het graf daalt: p helemaal p tot de hoogte van het maaiveld p boven op het graf blijft staan Na afloop van de uitvaart Na de uitvaart wil ik: p geen samenkomst p samenkomst in een uitvaartcentrum p samenkomst bij... De samenkomst na de uitvaart is voor: p familie p genodigden p alle aanwezigen Tijdens deze samenkomst wil ik dat er p geen condoleren is p wel gelegenheid is voor: p schriftelijk condoleren p persoonlijk condoleren 13

18 Bij het samenzijn na de uitvaart wil ik graag dat de aanwezigen het volgende wordt aangeboden: p koffie/thee p cake/koek p broodjes p frisdrank p alcoholische dranken, namelijk... p kleine hapjes... In geval van begraven Zie voor de keuze van de begraafplaats bladzijde 5 Als soort graf wil ik: p een algemeen graf (10 jaar) p een nieuw graf p familiegraf p grafkelder p ik heb reeds een plek gereserveerd; vak... nr.... p een bestaand familiegraf; vak... nr.... Het grafrecht: p staat op naam van... p komt op naam van... p niet van toepassing bij een algemeen graf. Als grafbedekking wil ik: p een gedenkteken, zie volgende vraag p geen gedenkteken maar iets anders, namelijk Een gedenkteken wil ik p niet p wel, en dan bedoel ik daarmee:... 14

19 Als tekst voor op het graf/gedenkteken wil ik graag:... In geval van crematie Zie voor de keuze van het crematorium bladzijde 5 Ik wil dat mijn as wordt: p bewaard p verstrooid De as kan worden bewaard: p in een bus/urn in een graf; p urnengraf p familiegraf p in een bus/urn in een urnenmuur (columbarium): p op begraafplaats, naam:... p van het crematorium, naam:... p in een bus/urn bij... p thuis p (deels) verwerkt in een kunstwerk p (deels) verwerkt in een sieraad p iets anders, namelijk... De as kan worden verstrooid: p op zee, vanaf een schip p op zee, vanuit een vliegtuig p op het strooiveld van begraafplaats... p op het strooiveld van crematorium (indien mogelijk)... p op het Nationaal Strooiveld bij Arnhem p elders, namelijk... Tot slot Het is mogelijk dat u de inhoud van dit boekje hebt bekeken en tot de conclusie komt dat u bijna alles aan uw nabestaanden wilt overlaten. U kunt dan de volgende vraag aankruisen en aanvullen; p ik laat alle keuzes aan mijn nabestaanden over. De opmerking of toelichting die ik hierbij wil geven is 15

20 Ruimte om het een en ander toe te voegen of toe te lichten. 16

21

22

23

24 adres: Postbus ZG Voorhout telefoonnummer: website: adres: