Specialist hoogbegaafdheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specialist hoogbegaafdheid"

Transcriptie

1 Specialist hoogbegaafdheid Verrijkend onderwijs voor hoogbegaafde sensitieve leerlingen Opleiding voor leerkrachten

2 Sonja Morbé ontwikkelde in 2012 samen met docente Mirjam Zevenboom haar eerste tweejarige post- hbo opleiding hoogbegaafdheid voor leerkrachten. Deze opleiding is geaccrediteerd door het CPION. De beoordeling van het CPION is achterin de brochure te vinden. Op basis van de opgedane ervaringen, evaluaties en interviews met leerkrachten heeft Sonja nu deze 2 e opleiding ontwikkeld om tegemoet te komen aan de wensen van leerkrachten anno Veel leesplezier en graag tot ziens! 2

3 Hoogbegaafde kinderen zijn gedreven om te leren. Hun drijfveer is emotioneel, het vermogen om te leren is cognitief - Annemarie Roeper Emotionele gevoeligheid is een kenmerk van hoogbegaafde kinderen. Dit is vaak niet het eerste wat gedacht wordt bij hoogbegaafdheid. De eerste gedachten zijn slim zijn en een hoog IQ van 130 of meer. Het leren omgaan met en het geven van onderwijs aan deze (hoog)begaafde sensitieve leerlingen vragen om kennis en vaardigheden die nauwelijks of niet aan bod komen tijdens de PABO opleiding. De leerkrachten missen hierdoor (mogelijk) de benodigde kennis en vaardigheden. Hierdoor loop je het risico op onderpresteren en niet gemotiveerde leerlingen. Het potentieel gaat verloren en het welbevinden gaat achteruit. Ook zijn er leerkrachten die wel nascholing hebben gevolgd en er zijn scholen die de keuze hebben gemaakt verder te gaan dan de basisondersteuning voor (hoog)begaafde leerlingen. Voor deze verschillende niveaus kun je terecht bij WijsSein. Gifted children are often driven to learn. The drive is emotional, the ability to learn is cognitive. De opleiding en de modules De volledige opleiding bestaat uit 5 modules per niveau. Dit zijn 5 modules op basisniveau en 5 modules op gevorderd niveau. Wil je een deel in basis niveau volgen en een deel in gevorderd niveau dan kan dit: dit is differentiatie in de klas bij WijsSein. Enkele belangrijke verschillen tussen de basis module en gevorderde module zijn: 1. het gaan leren werken met (hoog)begaafde leerlingen die méér dan de voor de hand liggende basisondersteuning in verrijkend onderwijs nodig hebben; 2. verdiepende theorie; 3. meer vaardig worden in je eigen rol, houding en persoonlijke kwaliteiten voor de begeleiding van jouw (hoog)begaafde sensitieve leerlingen. Je neemt (nog meer) actief je praktijksituaties mee. Het kan zijn dat je al eerder nascholing hebt gevolgd en/of reeds actief lesgeeft met een aangepast programma voor (hoog)begaafde sensitieve leerlingen. Hierdoor heb je niet van elke module de basisstof nodig. Voor bepaalde modules kun je al naar gevorderd niveau. Tijdens de intake wordt samen bepaald op welk niveau je de module het beste kunt volgen. Informatie over de inhoudelijke verschillen van de twee niveaus is te vinden in de studiegids. 3

4 Het IDEAAL traject bestaat uit 5 modules: Inzicht & signaleren Doelgericht leren & doorgaande leerlijn Empathie & relatie Aanpak(ken) Lerend ontwikkelen Een schematisch weergave van de vijf modules is hieronder zichtbaar. Een cursist kan in de eerste vier modules kiezen om te starten met de basis (A) of de gevorderde lessen (B). Ook kan de cursist kiezen om een combinatie te maken tussen A- modules en B- modules. Leerkracht: Ik vind dat de opleiding een proces van bewustwording is. Dit heeft er zeker toe bijgedragen dat mijn professioneel handelen gerichter is. Voorbeeld van de modules en differentiatie mogelijkheid Cursist kiest 1A (basis), 2B (gevorderd), 3A (basis) en 4B (gevorderd) te volgen. Module 5 volg je met de hele klas. Deze module is namelijk maatwerk: je werkt daar aan je eigen persoonlijke opbrengsten voor de school of voor jouw klas. Denk dan aan het ontwikkelen van lesprogramma, inrichten van een plusklas of zelfs het schrijven van beleid. Dit ga je leren en toepassen in de praktijk Hieronder lees je per module wat je leert en wat je hiermee in de praktijk kunt. Tijdens de lessen gaan we in op jouw praktijksituatie en zetten we theorie om naar praktisch handelen. We geven elke les huiswerk mee. Of beter gezegd: schoolwerk. Je gaat er op school mee aan de slag om meer uit je opleiding te halen. 4

5 Module 1 Inzicht en signaleren De verschillende (hoog)begaafde sensitieve leerlingen herkennen De leerkracht vertelt: Ik merk bij ons op school dat de hoogbegaafde leerlingen alleen gezien en erkend worden als ze altijd hoge scores halen. Ze moeten het ook altijd goed doen, anders zijn ze niet hoogbegaafd. En als ze lage scores halen, dan zijn ze per definitie niet hoogbegaafd. In de module Inzicht en signaleren leer jij: wat de definities en profielen van hoogbegaafdheid zijn, zodat jij een doelgroep kunt formuleren passend bij jouw school en weet wie je wilt gaan signaleren hoe je de hoogbegaafde leerlingen kunt signaleren, ook de moeilijke doelgroepen, zodat jij deze niet meer over het hoofd ziet welke instrumenten en IQ testen er zijn en hoe je deze moet interpreteren, zodat je in gesprek kunt gaan met ouders hoe iedereen snel en langzaam denkt en wat de gevolgen daarvan zijn, zodat jij signalen van leerlingen beter gaat waarnemen en beoordelen het verschil en de overlap tussen hoogbegaafdheid en een leerprobleem (twice exceptional), zodat jij de leerling kan begeleiden om de hoogbegaafde kenmerken in te zetten voor betere leerresultaten Leerkracht: Je hebt een talent om iets ogenschijnlijks ingewikkelds in hapklare taal uit te leggen, waardoor het begrijpelijk wordt. Module 2 Doelgericht leren en doorgaande leerlijn Een motiverend leerdoel en doorgaande leerlijn voor de (hoog)begaafde sensitieve leerling De leerkracht vertelt: De leerlingen willen uitdagende leerdoelen. Ik zie dan dat mijn collega s dit doen door het inzetten van de hogere leerlijn. Maar is dit nu de meest geschikte oplossing? Wat zijn eigenlijk de verrijkende leerdoelen voor deze leerlingen en hoe kies je? En mijn ervaring is dat het boekje rekentijgers na enkele maanden meer een papieren tijger wordt. In de module Doelgericht leren leer jij: wat compacten en verrijken (verdiepen, verbreden, versnellen) inhoudt, zodat jij een aangepast verrijkend lesprogramma kan maken voor meer/hoogbegaafde leerlingen welke leerdoelen voor hoogbegaafde leerlingen echt verrijkend zijn, zodat jij een keuze kunt maken om de leerling met plezier en met zijn potentie te laten leren hoe je doelen helder en haalbaar kunt formuleren, zodat jij, de leerling en collega s precies weten wat verwacht wordt en het motiverend werkt om daar naar toe te werken hoe je de doelen afstemt op beschikbare tijd, middelen en samenwerking, zodat jij opgelucht aan de slag kan en gesteund wordt door school 5

6 Module 3 Empathie en relatie Inlevend lesgeven en contact maken met de (hoog)begaafde sensitieve leerling De leerkracht vertelt: Niet iedereen kan laten zien wat ze in huis hebben, de kinderen zijn eigenlijk hun eigen grootste vijand, door de drempels die ze zelf leggen, het moet zo in het moment vallen, timing en schakeltijd is heel belangrijk bij deze kinderen, ze zijn gevoelig. Ook zijn ze zo bezig met de verwachting van anderen. Het blijft zoeken hoe je het beste met ze om kan gaan. In de module Empathie en relatie leer jij: Leerkracht: De lessen waren van het begin tot het eind boeiend. De tijd vloog voorbij. Sonja neemt de tijd voor iedereen. welke soorten intense gevoelens hoogbegaafde leerlingen hebben en wat de potentie van deze gevoelens is, zodat jij weet hoe je dit op een positieve manier kan inzetten en de last hiervan in de klas en voor het kind kan verminderen over het asynchroon ontwikkelen en de sociaal- emotionele ontwikkelingen, zodat jij weet waar de hoogbegaafde leerling aan toe is werken met RET, zodat jij ondersteunend bent voor de leerling in helpende gedachten die het leren bevorderen wat hoogbegaafde leerlingen belangrijk vinden aan een leerkracht, zodat jij een goede relatie krijgt / behoudt met deze leerlingen en daarmee de leerresultaten verbetert communiceren met jouw innerlijke familie, zodat jij ontspannen gesprekken kunt voeren met ouders en leerlingen, waarin iedereen zich gezien voelt, volledig vertrouwen heeft in de gemaakte afspraken en jij als leerkracht wordt gewaardeerd Module 4 Aanpak(ken) Aan de slag met een goede onderwijs aanpak voor de (hoog)begaafde sensitieve leerling De leerkracht vertelt: Maar wat moet je nu dóen in de praktijk? Mijn ideaalplaatje is eigenlijk dat het ook echt geïntegreerd is in je dagelijks lesgeven. Bijvoorbeeld breintijd of bloom- lessen: hier heeft iedereen wat aan. Maar wat is de beste aanpak en hoe doe ik dat dan? In de module Aanpak(ken) leer jij: wat executieve functies zijn, zodat jij weet hoe de leerling zich kan ontwikkelen in zelfstandig en doelgericht werken, waarbij impulsen onder controle komen wat fixed en growth mindset inhouden, zodat jij weet hoe de leerling in een leer- stand komt, doorzet en een positieve werkhouding heeft over leren- leren en de breingeheimen, zodat jij weet hoe hoogbegaafde leerlingen (kunnen) leren en welke wijze beter werkt bij deze leerlingen 6

7 over leren- denken en de taxonomie van Bloom, zodat jij de verschillende denkniveaus van de hoogbegaafde leerling kunt aanspreken en de leerling zélf aan het denken zet over de verschillende verrijkende materialen en thema s (denk aan onderzoekend leren, ondernemend leren, filosoferen), zodat jij geschikt materiaal kunt kiezen passend bij een leerdoel wat onderpresteren inhoudt en hoe motivatie werkt, zodat jij onderpresteren kunt voorkomen en ook de hoogbegaafde leerling weer gemotiveerd op eigen niveau wil werken en presteren wat faalangst inhoudt, zodat jij een omgeving kunt bieden waarin de leerling met zelfvertrouwen en gezonde spanning opdrachten en toetsen maakt hoe jij met ouders over bovenstaande thema s kunt spreken en wanneer je moet doorverwijzen Module 5 Lerend ontwikkelen Jouw benodigde tijd voor het maken van opbrengsten voor jouw school of klas De leerkracht vertelt: Ik ben ook gestart met plusklassen voor de groepen 5/6 en 7/8. Ik vind het leuk, maar merk dat ik te weinig tijd heb om het goed te doen en dat is frustrerend. Wat ik mis is tijd, ruimte, middelen om dit te doen, ondersteuning. Ik heb volop kennis, maar ik kan er niet genoeg mee doen. In de module Lerend ontwikkelen leer én maak jij tijdens de werkbijeenkomsten: wat jij nodig hebt op school of in de klas, zodat jij alles wat je geleerd hebt ook kunt ontwikkelen tot opbrengsten die nodig zijn om er in de praktijk ook mee te werken bijvoorbeeld: het maken van een beleidsplan of het maken van verrijkende lessen of het inrichten van klassenmanagement of een plusklas of iets anders wat jij wilt ontwerpen en uitbroeden met andere leerkrachten en onder deskundige persoonlijke begeleiding! Differentiatie in de opleiding Hoe werkt de differentiatie in de opleiding? Je start met je klas de les van de eerste module. Na de opening van de module ga je in twee groepen uit elkaar. Je volgt namelijk óf de basistheorie en praktijkopdrachten óf de gevorderde theorie en praktijkopdrachten. Aan het einde van de dag kom je weer samen als klas. Bij een volgende tweede module start je weer als klas samen. Opnieuw gaat de klas in twee groepen uit elkaar. Maar deze keer kan de groepsverdeling er anders uitzien: want misschien volg je nu niet de basis maar het gevorderde deel. Jouw niveau is leidend. De gehele klas samen bestaat uit deelnemers. De niveaugroep is gemiddeld gezien 8-10 personen. Tijdens module 5 (werkbijeenkomsten) werk je aan je eigen persoonlijke opbrengsten met de gehele klas. Er zijn twee docenten die afwisselend les en begeleiding geven op basis en gevorderd niveau. Je ontvangt dus kennis en ervaring van twee docenten. 7

8 Achtergrond Sonja Morbé Sonja Morbé is eigenaar van WijsSein en werkzaam als specialist Gifted Education. Sonja is deskundige op het gebied van hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid bij leerlingen. Zij heeft onder andere bij de Hogeschool Utrecht de door het CPION geaccrediteerde tweejarige post- hbo- opleiding Specialist hoogbegaafdheid en differentiatie ontwikkeld en gegeven aan leerkrachten. Met veel plezier en persoonlijke passie geeft zij al geruime tijd specialistische lessen en (beleids)adviezen over het thema verrijkend onderwijs voor (hoog)begaafde sensitieve leerlingen. Haar opdrachtgevers zijn scholen, bestuur of samenwerkingsverband en voorheen de Hogeschool Utrecht en Novilo Talentbegeleiding. Ze is goed in het creëren van overzicht en structuur. Ze heeft het talent om iets ogenschijnlijk ingewikkelds in hapklare taal uit te leggen. Hiermee maakt Sonja mensen bewust van hun keuzes en maakt ze de vertaalslag naar praktisch handelen. Hoogbegaafde kinderen zijn gedreven om te leren. Hun drijfveer is emotioneel, het vermogen om te leren is cognitief Achtergrond [naam] De tweede docent wordt binnenkort bekend en dan volgt hier de informatie. Drie redenen om te kiezen voor de opleiding specialist Hoogbegaafdheid bij WijsSein WijsSein biedt een opleiding met maatwerk. We differentiëren binnen de groep. Precies wat we ook verwachten van de leerkrachten om straks te gaan toepassen in de klas. Hierin maakt WijsSein het verschil. Ook horen we van veel leerkrachten dat ze na de opleiding geen tijd hebben het geleerde om te zetten in opbrengsten voor de school of klas. Hiervoor is de oplossing gevonden in de werkbijeenkomsten van module 5. 8

9 Reden 1: Differentiatie binnen de opleiding In de opleiding kun je per module kiezen of je de basis en/of de gevorderde lesstof wilt volgen. Dit kan goed aansluiten bij jouw aanwezige kennis en vaardigheden of de gewenste profilering van de school: het bieden van basisondersteuning of meer verdiepte ondersteuning in meer/hoogbegaafdheid. Reden 2: Tijd & ruimte voor directe opbrengsten De opleiding biedt jou de mogelijkheid om aan de slag te gaan met het ontwerpen of uitbroeden van werk waar jij op school niet aan toe komt. Van beleid tot lessen in de (plus)klas: jij maakt alleen dat wat jij nodig hebt op school. Dat is nog eens praktisch! Reden 3: Oog voor jou én voor kwaliteit We bieden een professionele leeromgeving, deskundige begeleiding & leuke lessen Als kerndocent en/of trainer heeft Sonja Morbé jaren lang lessen ontwikkeld en gegeven als specialist Hoogbegaafdheid bij de Hogeschool Utrecht, Novilo Talentbegeleiding en diverse scholen. Binnen de opleiding bij WijsSein wordt samengewerkt met een andere deskundig docent en professionals met specifieke specialistische kennis. Alle modules kennen een aantal lesdagen. Door de niveaugroep klein te houden (±10 personen per niveau) is er veel persoonlijke aandacht. Ter voorbereiding en als naslag is er ook een gebruiksvriendelijke zogenoemde Online School van WijsSein. Hier vind jij overzichtelijk alle leerstappen met de artikelen, documenten, video s, opdrachten én toetsen. De lesdagen zijn afwisselend in theorie, opdrachten, spelmateriaal, video s en persoonlijke casuïstiek. De lessen worden inspirerend gegeven, waar ook gelachen wordt en ruimte is het gevoel te delen. 9

10 Hoogbegaafd Een hoogbegaafde is een nieuwsgierig, sensitief en emotioneel mens. Hij of zij is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Verder is hij of zij autonoom, gedreven van aard en intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren. Kosten De kosten voor het IDEAAL traject bestaande uit 5 modules is euro per persoon. Dit is een korting van 900 euro op de losse modules. Module Aantal dagen per niveau Prijs per niveau Inzicht en signaleren 2 dagen 600 Doelgericht leren en doorgaande leerlijn 1 dag 300 Empathie en relatie 3 dagen 900 Aanpak(ken) 4 dagen Lerend ontwikkelen 6 dagdelen 900 IDEAAL traject 10 dagen en 6 dagdelen Meer weten of interesse? Wil je meer inhoudelijke informatie of informatie over de opleidingsdata? Neem dan contact op met Sonja Morbé: of lees de studiegids 10

11 Sonja Morbé ontwikkelde in 2012 samen met docente Mirjam Zevenboom haar eerste tweejarige post- hbo opleiding hoogbegaafdheid voor leerkrachten. Deze opleiding is geaccrediteerd door het CPION met de volgende beoordeling: Naar het oordeel van de commissie is de aanvraag tot toetsing en registratie van post- hbo opleiding Specialist Hoogbegaafdheid & differentiatie helder en goed beschreven. Het curriculum is inhoudelijk op niveau. Fraai aan deze opleiding is dat de deelnemer kan leren op zijn/haar eigen niveau aangezien de opleiding de leerattitude en de groei van de student meet. Dit is een fraaie insteek die past bij de uitgangspunten en de doelen van de opleiding die beogen dat de studenten ook op die manier te werk gaan met hoogbegaafde kinderen. Ook de literatuurlijst laat niets te wensen over. Kortom: uitdagend, inspirerend, inhoudelijk goed op niveau. Het oordeel over deze opleiding is zonder voorbehoud positief. Op basis van de opgedane ervaringen, evaluaties en interviews met leerkrachten heeft Sonja nu deze 2 e opleiding ontwikkeld om tegemoet te komen aan de wensen van leerkrachten anno

12 WijsSein contactgegevens of

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Specialist meer- en hoogbegaafdheid Specialist meer- en hoogbegaafdheid Verrijkend onderwijs voor hoogbegaafde sensitieve leerlingen Opleiding voor leerkrachten Sonja Morbé ontwikkelde in 2012 samen met docente Mirjam Zevenboom haar eerste

Nadere informatie

De leerkracht en het talentvolle kind. Symposium Passend onderwijs en Hoogbegaafdheid 20 november 2013

De leerkracht en het talentvolle kind. Symposium Passend onderwijs en Hoogbegaafdheid 20 november 2013 De leerkracht en het talentvolle kind. Symposium Passend onderwijs en Hoogbegaafdheid 20 november 2013 Welk kind mag bij u in de klas? Kind 1 Kind 2 Typering van een hoogbegaafde 1 Snelle slimme denker,

Nadere informatie

Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren Stimulerend signaleren SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Desirée Houkema /thema/stimulerend signaleren Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden productief Dabrowski: overexcitabilities

Nadere informatie

Opleiding Talentbegeleider Thuisstudie Leer alles wat je moet weten om getalenteerde kinderen effectief te begeleiden.

Opleiding Talentbegeleider Thuisstudie Leer alles wat je moet weten om getalenteerde kinderen effectief te begeleiden. Opleiding Talentbegeleider Thuisstudie Leer alles wat je moet weten om getalenteerde kinderen effectief te begeleiden. Je herkent je in de volgende punten: Je wilt meer weten over talent, hoogbegaafdheid

Nadere informatie

Parallellezing 36 Doelgericht verrijken kerndoelen, methodedoelen,verrijkingsdoelen

Parallellezing 36 Doelgericht verrijken kerndoelen, methodedoelen,verrijkingsdoelen Parallellezing 36 Doelgericht verrijken kerndoelen, methodedoelen,verrijkingsdoelen Panamaconferentie 16-17 jan 2014 Greetje van Dijk g.vandijk@onderwijsadvies.nl Doelgericht verrijken Om welke leerlingen

Nadere informatie

rendement van bijzonder talent

rendement van bijzonder talent rendement van bijzonder talent Hoogbegaafdheid probleem of gave? Hoogbegaafdheid is een gave. Het kan echter ook tot problemen leiden. Bijvoorbeeld als iemand lange tijd niet heeft geweten dat hij anders

Nadere informatie

BIJZONDER TALENT, BETER GEKEND Deel 1. Training voor hoogbegaafden

BIJZONDER TALENT, BETER GEKEND Deel 1. Training voor hoogbegaafden BIJZONDER TALENT, BETER GEKEND Deel 1 Training voor hoogbegaafden BIJZONDER TALENT, BETER GEKEND deel 1 Training voor hoogbegaafden Inleiding De training Bijzonder Talent, Beter Gekend deel 1, bestaande

Nadere informatie

Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs :

Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs : Marijke Schekkerman Specialist in Gifted Education www.debegaafdenwijzer.nl e-mail: debegaafdenwijzer@upcmail.nl Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs : Aanleiding: Steeds

Nadere informatie

DE PLUSBUS. Informatiebrochure voor ouders

DE PLUSBUS. Informatiebrochure voor ouders Informatiebrochure voor ouders DE PLUSBUS In deze brochure vindt u algemene & praktische informatie over de plusklas De Plusbus. De Plusbus is onderdeel van Stichting Palludara. Inhoud Hoogbegaafd, nou

Nadere informatie

Opleiding: Hoogbegaafdheidscoördinator op school

Opleiding: Hoogbegaafdheidscoördinator op school Opleiding: Hoogbegaafdheidscoördinator op school 2017-2018 Veel leerkrachten worstelen met de vraag hoe je tegemoet kunt komen aan de (hoog)begaafde leerlingen in je klas, wanneer je 30 leerlingen wilt

Nadere informatie

Bijzonder Begaafd. Doelen workshop. Eigen casus. Juni 2016. Passende ondersteuning voor 'dubbel bijzondere' leerlingen

Bijzonder Begaafd. Doelen workshop. Eigen casus. Juni 2016. Passende ondersteuning voor 'dubbel bijzondere' leerlingen Bijzonder Begaafd SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Passende ondersteuning voor dubbel bijzondere leerlingen /thema/dubbel-bijzonder Doelen workshop Je weet... wat de term dubbel bijzonder

Nadere informatie

(Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus

(Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus (Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus Linschoten juli 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie... 3 Doelgroep... 3 Signaleren... 4 Onderpresteerders... 4 Onderwijsbehoeften... 4 Begeleiding...

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE SLIMME KLEUTERS. Groep 2

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE SLIMME KLEUTERS. Groep 2 STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE SLIMME KLEUTERS Talent in de kleuterklas herkennen en begeleiden Groep 2 Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Slimme kleuters! In deze gids zetten

Nadere informatie

De Begaafden Wijzer. Opzet cursus Excellent en begaafd (in het) onderwijs :

De Begaafden Wijzer. Opzet cursus Excellent en begaafd (in het) onderwijs : www.debegaafdenwijzer.nl Marijke Schekkerman Onderwijsdeskundige hoogbegaafdheid Korte Stammerdijk 17 1382 BL Weesp 06-22842667 debegaafdenwijzer@upcmail.nl Opzet cursus Excellent en begaafd (in het) onderwijs

Nadere informatie

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan.

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Een doorgaande lijn van plus naar klas Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. De trainer sluit goed aan bij vragen

Nadere informatie

Cursus brochure 2. Doelgericht leren en doorgaande leerlijnen voor hoogbegaafde sensitieve leerlingen

Cursus brochure 2. Doelgericht leren en doorgaande leerlijnen voor hoogbegaafde sensitieve leerlingen Cursus brochure 2 Doelgericht leren en doorgaande leerlijnen voor hoogbegaafde sensitieve leerlingen Oktober 2016 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 2 2. Inhoud... 2 3. Werkwijze... 3 4. Type activiteit...

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE SLIMME KLEUTERS

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE SLIMME KLEUTERS STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE SLIMME KLEUTERS Talent in de kleuterklas herkennen en begeleiden Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Slimme kleuters! In deze gids zetten we de details

Nadere informatie

Doelgericht met vaardigheden aan de slag

Doelgericht met vaardigheden aan de slag Doelgericht met vaardigheden aan de slag SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 16 april 2015 Allen van harte welkom! Nora Steenbergen-Penterman productief Dabrowski: overexcitabilities gevoelig

Nadere informatie

Symposium over hoogbegaafdheid bij jongvolwassen studenten WELKOM

Symposium over hoogbegaafdheid bij jongvolwassen studenten WELKOM Symposium over hoogbegaafdheid bij jongvolwassen studenten WELKOM Programma Welkom Speech B.M. van Kooten MSc MAA over hoogbegaafdheid in het algemeen en in de hulpverlening Presentatie resultaten afstudeeronderzoek

Nadere informatie

Voorwoord. Hoogbegaafdheid in kaart

Voorwoord. Hoogbegaafdheid in kaart Voorwoord In de afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor hoogbegaafde kinderen in het onderwijs. We staan daarmee aan het begin van een leerproces en deze kaarten leveren daar een bijdrage aan

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Plusklas! In deze gids zetten we de details van

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze module Plusklas! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje.

Nadere informatie

Passend onderwijs voor begaafde leerlingen

Passend onderwijs voor begaafde leerlingen Passend onderwijs voor begaafde leerlingen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Regionale middagconferentie 6 september 2016 in Rotterdam Regionale middagconferenties 2016 Update landelijke

Nadere informatie

Mindset, de basis van talentontwikkeling?

Mindset, de basis van talentontwikkeling? STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE MINDSET Mindset, de basis van talentontwikkeling? Groep B De beste training tot nu toe! Heerlijke oefeningen, Floors begeleiding, grappige video s, prikkelende

Nadere informatie

Slimme kleuters in de groep, een grote uitdaging!

Slimme kleuters in de groep, een grote uitdaging! STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE SLIMME KLEUTERS Slimme kleuters in de groep, een grote uitdaging! Groep B Duidelijk door zijn eenvoud en helderheid: uitgebreid qua inhoud, goed in de praktijk

Nadere informatie

platform voor schoolbestuurders in het primair onderwijs jaargang 2 maart 2012

platform voor schoolbestuurders in het primair onderwijs jaargang 2 maart 2012 podium 3 platform voor schoolbestuurders in het primair onderwijs jaargang 2 maart 2012 Een pestprotocol is niet genoeg Meer halen uit excellente leerlingen Waardengedreven leiderschap Kete Kervezee over

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE EXECUTIEVE FUNCTIES Groep 2 Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Executieve functies! In deze gids zetten we de details van de module overzichtelijk

Nadere informatie

Verrijken: doelgericht werken aan vaardigheden

Verrijken: doelgericht werken aan vaardigheden Verrijken: doelgericht werken aan vaardigheden SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Allen van harte welkom! Nora Steenbergen-Penterman Opdracht leren 1 Wat zou jij nu willen leren? 2A Voor

Nadere informatie

Masterclass: Van visie op talentontwikkeling. Nora Steenbergen-Penterman 9 december 2012

Masterclass: Van visie op talentontwikkeling. Nora Steenbergen-Penterman 9 december 2012 Masterclass: Van visie op talentontwikkeling tot ingebed beleid Nora Steenbergen-Penterman 9 december 2012 Dabrowski: overexcitabilities productief gevoelig scherpe waarneming Dweck: FIXED vs growth mindset

Nadere informatie

Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren Stimulerend Signaleren SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Middagconferentie juni 2015 Passend onderwijs voor begaafde leerlingen Desirée Houkema Stimulerend signaleren Talentontwikkeling

Nadere informatie

Houtskoolschets n.a.v. Studiedag HB d.d. 14-10-2015

Houtskoolschets n.a.v. Studiedag HB d.d. 14-10-2015 Uitwerking 2 Houtskoolschets n.a.v. Studiedag HB d.d. 14-10-2015 Uitgangspunt: Voor de vormgeving van het HB-beleid in de regio Midden blijft het HB-document van Berséba het uitgangspunt. Toelichting:

Nadere informatie

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. Wil jij? Verdieping in je begeleiders vaardigheden

Nadere informatie

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid 1 Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster De missie van de Nutsscholen en de NHJ-Poolster Op de Nutsscholen geven wij eigentijds onderwijs, passend bij wat de leerlingen

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Beleid (hoog)begaafdheid Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Uitgangspunt missie en visie n Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken

Nadere informatie

OBS De Hobbitstee Leerdam

OBS De Hobbitstee Leerdam BELEIDSPLAN PLUSKLAS OBS De Hobbitstee Leerdam INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING pagina 3 1. OMSCHRIJVING pagina 4 2. DOELEN pagina 5 3. BELEID pagina 6 3.1 Signalering 3.2 Kerndoelen 3.3 Verrijkingswerk 4.

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. EXECUTIEVE FUNCTIES Groep B

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. EXECUTIEVE FUNCTIES Groep B STUDIEGIDS 2016-2017 SPECIALISATIEMODULE EXECUTIEVE FUNCTIES Groep B Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Executieve functies! In deze gids zetten

Nadere informatie

Eerste Hulp bij Hoogbegaafdheid

Eerste Hulp bij Hoogbegaafdheid Eerste Hulp bij Hoogbegaafdheid Praktisch handboek voor leerkrachten en ouders om vaardig te worden in het begeleiden van (hoog)begaafde kinderen Marian viel in onze opleiding al op als een bijzonder toegewijde

Nadere informatie

Passend onderwijs voor begaafde leerlingen Juni Welkom! Passend onderwijs voor begaafde leerlingen Middagconferentie juni 2015.

Passend onderwijs voor begaafde leerlingen Juni Welkom! Passend onderwijs voor begaafde leerlingen Middagconferentie juni 2015. Welkom! SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Passend onderwijs voor begaafde leerlingen Middagconferentie juni 05 Programma Vanaf :0: Ontvangst met koffie/thee.5.0: Welkom en inleiding.45

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE MINDSET

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE MINDSET STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE MINDSET Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Mindset! In deze gids zetten we de details van de module overzichtelijk

Nadere informatie

Leerling volgen in hun ontwikkeling vanaf groep 1

Leerling volgen in hun ontwikkeling vanaf groep 1 Leerling volgen in hun ontwikkeling vanaf groep 1 SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Middagconferentie 25 mei Versnellen & Verrijken Yvonne Janssen Doelen workshop Bewustwording van complexiteit

Nadere informatie

Cursus brochure 4. Aan het werk met hoogbegaafde sensitieve leerlingen

Cursus brochure 4. Aan het werk met hoogbegaafde sensitieve leerlingen Cursus brochure 4 Aan het werk met hoogbegaafde sensitieve leerlingen Oktober 2016 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 2 2. Inhoud... 2 3. Werkwijze... 4 4. Type activiteit... 4 5. Niveau cursus... 4 6.

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. EXECUTIEVE FUNCTIES Groep A

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. EXECUTIEVE FUNCTIES Groep A STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE EXECUTIEVE FUNCTIES Groep A Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Executieve functies! In deze gids zetten

Nadere informatie

Docenten beschouwen als professionals en ze toch leren verbeteren

Docenten beschouwen als professionals en ze toch leren verbeteren Docenten beschouwen als professionals en ze toch leren verbeteren Geppie Bootsma g.bootsma@aps.nl Naam Datum Deze workshop Professionals en Leren verbeteren Samenhang in visie: de bedoeling Instrumenten:

Nadere informatie

Hoogbegaafdheid & school

Hoogbegaafdheid & school Hoogbegaafdheid & school Linda Spaanbroek Alle Dagen Pauze info@alledagenpauze.nl ADHD? Meisje, 7 jaar beweegt vaak onrustig met handen of voeten staat dikwijls van haar plaats op, terwijl zij moet blijven

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen denken vanuit mogelijkheden zien van kernkwaliteiten handelen vanuit respect voor ieders eigenheid

Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen denken vanuit mogelijkheden zien van kernkwaliteiten handelen vanuit respect voor ieders eigenheid POWer: Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen Leerkrachten ervaren dat kinderen zich anders gedragen dan vroeger. Steeds vaker mondiger, meer intuïtief, zelfbewust en minder genegen gewoon te doen wat van

Nadere informatie

Spelenderwijs executieve functies versterken

Spelenderwijs executieve functies versterken STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE EXECUTIEVE FUNCTIES Spelenderwijs executieve functies versterken Groep B Veel interactie, we hebben veel kunnen leren van elkaar. Actief, aanstekelijk en zeer enthousiasmerend.

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld Plusklas Bijzonder begaafd

Praktijkvoorbeeld Plusklas Bijzonder begaafd Praktijkvoorbeeld Plusklas Bijzonder begaafd Patricia Versnel, leerkracht/onderwijsdesign Fenna Smit, psycholoog/onderzoeker 1. Inleiding 2. Aanleiding Programma 3. Opzet van het onderwijsprogramma 4.

Nadere informatie

DE KERNVISIE METHODE KRACHTIG ANDERS LEREN

DE KERNVISIE METHODE KRACHTIG ANDERS LEREN DE KERNVISIE METHODE KRACHTIG ANDERS LEREN Voor kinderen met leerproblemen (ook bij dyslexie en dyscalculie) Kinderen met leerproblemen werkelijk kunnen helpen Leerkrachten en kinderhulpverleners hebben

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN De specialisatiemodule Trainersvaardigheden is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden!

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2013 OPLEIDING TALENTBEGELEIDER BASISONDERWIJS

STUDIEGIDS 2013 OPLEIDING TALENTBEGELEIDER BASISONDERWIJS STUDIEGIDS 2013 OPLEIDING TALENTBEGELEIDER BASISONDERWIJS Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding! In deze gids zetten we de details van de opleiding nieuwe stijl overzichtelijk voor je op een

Nadere informatie

HIGHCOACHING. Hartcoherentie trainingen binnen Onderwijs en Jeugdzorg. Brochure Trainingen binnen Onderwijs en Jeugdzorg. Coaching op een hoger niveau

HIGHCOACHING. Hartcoherentie trainingen binnen Onderwijs en Jeugdzorg. Brochure Trainingen binnen Onderwijs en Jeugdzorg. Coaching op een hoger niveau HIGHCOACHING Brochure Trainingen binnen Onderwijs en Jeugdzorg Coaching op een hoger niveau Dit is een uitgave van Highcoaching Hartcoherentie trainingen binnen Onderwijs en Jeugdzorg 1 HighCoaching Early

Nadere informatie

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen.

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Inspirerend kennis overdragen ''Arjan weet een veilige sfeer te creëren waardoor ik me vrij voel om ook echt te oefenen en te delen wat ik

Nadere informatie

De KernTalenten van Hoogbegaafde volwassenen Rianne van de Ven, augustus

De KernTalenten van Hoogbegaafde volwassenen Rianne van de Ven, augustus De KernTalenten van Hoogbegaafde volwassenen Rianne van de Ven, augustus 2017 30-8-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 2 KernTalenten... 2 Aanleiding... 3 Hoogbegaafdheid... 3 Onderzoeksvragen... 3 Methode...

Nadere informatie

Novilo: Visie en inclusiviteitsgedachte. Geen keuze maar noodzakelijk. (bewustwording, beleidsvorming)

Novilo: Visie en inclusiviteitsgedachte. Geen keuze maar noodzakelijk. (bewustwording, beleidsvorming) Berseba Noord, voorbeschreven reacties op de geponeerde stellingen d.d. 17-03-2016 Novilo: Visie en inclusiviteitsgedachte. Geen keuze maar noodzakelijk. (bewustwording, beleidsvorming) Stelling 1. Wij

Nadere informatie

Betekenisvol leren en doelen stellen in po en vo

Betekenisvol leren en doelen stellen in po en vo Betekenisvol leren en doelen stellen in po en vo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Allen van harte welkom! Nora Steenbergen-Penterman Voorwaarde: Betekenisvol leren... Rijke omgeving

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE BRochure STEVE 2015/2016 DreamStorm presenteert STEVE het introductie programma ondernemend leren Steve is een individueel lesprogramma voor studenten in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. In 12 lesuren

Nadere informatie

Kwadraatonderwijs. Kwadraat, passend onderwijs voor begaafde leerlingen

Kwadraatonderwijs. Kwadraat, passend onderwijs voor begaafde leerlingen Kwadraatonderwijs Kwadraat, passend onderwijs voor begaafde leerlingen Hoogbegaafdheid is niet alleen luxe Alle Zevensterscholen verzorgen passend onderwijs. Dat betekent dat we streven naar de beste ontwikkelingskansen

Nadere informatie

In je element met wie je bent!

In je element met wie je bent! In je element met wie je bent! SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Conferentie 'Bijzonder Begaafd' 28 september 2016 - Nieuwegein Desirée Houkema Doelen workshop Bewuste aandacht voor persoonlijke

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

CBS De Holtenhoek. Plusgroep 2012-2013

CBS De Holtenhoek. Plusgroep 2012-2013 Plusgroep 2012-2013 Wanneer hoogbegaafd? CITO A of A+ scores na zes of twaalf maanden doortoetsen op Cito begrijpend lezen en rekenen De leerling voldoet aan een aantal kenmerken van hoogbegaafdheid Kenmerken

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Deel 1 Persoonlijke ontwikkeling 19

Inhoud. Inleiding 13. Deel 1 Persoonlijke ontwikkeling 19 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Persoonlijke ontwikkeling 19 1 Reflecteren 21 1.1 Wat is reflecteren? 21 1.2 STARRT 25 1.3 Zelfhantering 26 1.4 Johari-venster 28 1.5 Evalueren 29 1.6 Opdrachten 29 1.7 Reflectie

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

(H)erken jij het talent?

(H)erken jij het talent? (H)erken jij het talent? Jaaropleiding Talentbegeleider basisonderwijs OPEN DAG 1 april 2017 WWW.NOVILO.NL Direct toepasbaar Op maat Een plek creëren voor begaafde en getalenteerde leerlingen Wil je jouw

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk

Nadere informatie

Opleidingsbrochure. Module 3 Empathie & Relatie

Opleidingsbrochure. Module 3 Empathie & Relatie Opleidingsbrochure Module 3 Empathie & Relatie Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 2 2. Inhoud... 2 3. Werkwijze... 3 4. Type activiteit... 3 5. Niveau module... 3 6. Doelgroep module... 4 7. Doel en relevantie...

Nadere informatie

Leve de competente coach!

Leve de competente coach! Silvia van Schaik-Kuijer Leve de competente coach! Van competentieanalyse naar ontwikkelplan Inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 Deel 1 Algemene informatie over Leve de competente coach! Coachen en coachcompetenties:

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

K e r n v i s i e m e t h o d e

K e r n v i s i e m e t h o d e Kinderen met leerproblemen werkelijk kunnen helpen Leerkrachten en kinderhulpverleners hebben er dagelijks mee te maken. Leerlingen die na grondige uitleg, extra persoonlijke aandacht en grote inspanningen

Nadere informatie

Opleiding Kindercoach

Opleiding Kindercoach Opleiding Kindercoach Maak jij het verschil? Sociale - emotionele vaardigheden ADHD / ADD Leer- en gedragsproblemen Hooggevoeligheid Ontwikkelingsfases Kind en zijn omgeving Rouw en verlies Pesten Beelddenkers

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? U kunt gemakkelijk differentiëren studenten leren wat nodig is Motiverend en uitdagend lesmateriaal voor

Nadere informatie

Hoogbegaafde leerlingen gelukkig in mijn klas!

Hoogbegaafde leerlingen gelukkig in mijn klas! Hoogbegaafde leerlingen gelukkig in mijn klas! Een training voor leerkrachten Leer in drie dagen hoogbegaafde kinderen herkennen, begeleiden en onderwijzen Data: 12 oktober, 2 november en 9 november 2016

Nadere informatie

Elk kind recht heeft op een doorgaande lijn van ontwikkeling in het onderwijs.

Elk kind recht heeft op een doorgaande lijn van ontwikkeling in het onderwijs. Meer- en hoogbegaafheid (juni 2017) Visie: Elk kind recht heeft op een doorgaande lijn van ontwikkeling in het onderwijs. Missie: We spreken kinderen aan op hun sterke kanten, hun begaafdheidsdomeinen,

Nadere informatie

Plusklas IKC NoordRijk

Plusklas IKC NoordRijk Plusklas IKC NoordRijk Visie We zien als school dat er een groep leerlingen die op bovengemiddeld begaafd niveau presteert vastloopt als gevolg van de reguliere onderwijsaanpak. Van relatief onderpresteren,

Nadere informatie

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden zelfstandig leren Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen

Nadere informatie

Peergroeponderwijs. Dé Dag. Over het opzetten van een plusklas. 25 november 2016 Jaap Verouden

Peergroeponderwijs. Dé Dag. Over het opzetten van een plusklas. 25 november 2016 Jaap Verouden Peergroeponderwijs Over het opzetten van een plusklas Dé Dag 25 november 2016 Jaap Verouden jverouden@hetabc.nl Startopdracht Verzin zoveel mogelijk overeenkomsten tussen een kleerhanger en een koekoeksklok

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Doel De leerkrachten ontwikkelen een visie op het gebied van begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen op de school.

Doel De leerkrachten ontwikkelen een visie op het gebied van begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen op de school. De visiemuur Doel De leerkrachten ontwikkelen een visie op het gebied van begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen op de school. Werkwijze 1. Ieder teamlid bouwt individueel met een twintigtal

Nadere informatie

Het perspectief van een kind of jongere zien. Coaching bij (dreigende) uitval

Het perspectief van een kind of jongere zien. Coaching bij (dreigende) uitval Het perspectief van een kind of jongere zien Coaching bij (dreigende) uitval 12 oktober 2017 T A L E N T Slim Begeleiden Albert Kaput Vastlopen Hoe ervaren jongeren de boodschappen die zij uit hun omgeving

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel leerlingen die overwegen om deel te nemen aan de U-Talent Academie hebben vragen over het programma, de selectie, de zwaarte van het programma. In dit

Nadere informatie

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Faculteit Economie en Management Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner NLP NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren (Bandler en Grinder,

Nadere informatie

Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, dan kunt u ons op woensdag bereiken op Het Koloriet Patrijsstraat 4 tel.

Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, dan kunt u ons op woensdag bereiken op Het Koloriet Patrijsstraat 4 tel. In dit boekje vindt u informatie over de plusklas. Zo worden o.a. de lessen die in de plusklas gegeven worden, kort beschreven. Ook is de kalender voor de komende periode toegevoegd. Hierop staan de lesdata

Nadere informatie

Aanbod Huiswerkbegeleiding Educatief Centrum de IJssel Apeldoorn 2015-16

Aanbod Huiswerkbegeleiding Educatief Centrum de IJssel Apeldoorn 2015-16 Aanbod Huiswerkbegeleiding Educatief Centrum de IJssel Apeldoorn 2015-16 Huiswerkbegeleiding voor leerlingen van het Voortgezet onderwijs Wat bieden wij aan? - Geschikte ruimte waar kinderen in alle rust

Nadere informatie

Blij van jouw studie? Dat kan!

Blij van jouw studie? Dat kan! Studiekeuzeadvies van Carrière Corazon Blij van jouw studie? Dat kan! Wat past bij jou? Waar word je echt blij van? Wat is jouw talent? Waar ligt jouw toekomst? 1 Brochure studiekeuze-advies Inhoud: 1.

Nadere informatie

Een open gesprek met de cliënt en het netwerk maakt de samenwerking duurzaam

Een open gesprek met de cliënt en het netwerk maakt de samenwerking duurzaam Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Social Work aan de Christelijke Hogeschool Ede Een open gesprek met de cliënt en het netwerk maakt de samenwerking duurzaam Een open gesprek met de

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Het opzetten van een beleid voor hoogbegaafde kinderen vraagt kennis over wat hoogbegaafdheid is. Het moet onderscheid kunnen maken tussen een slim kind en een hoogbegaafd

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

Jouw motivatie. Excellent gemotiveerd. Waarom? Excellent gemotiveerd 2014. Hoe creëer je een omgeving waarin leerlingen willen excelleren?

Jouw motivatie. Excellent gemotiveerd. Waarom? Excellent gemotiveerd 2014. Hoe creëer je een omgeving waarin leerlingen willen excelleren? Excellent gemotiveerd Excellent gemotiveerd Hoe creëer je een omgeving waarin leerlingen willen excelleren? Motivatie volgens Deci en Ryan Feedback geven met 3 vragen Zelf oefenen Sandra Elzinga Sandra@betaonderwijsopmaat.nl

Nadere informatie

Hoogbegaafd kind? Kies voor Leonardo-onderwijs van de KSU

Hoogbegaafd kind? Kies voor Leonardo-onderwijs van de KSU Hoogbegaafd kind? Kies voor Leonardo-onderwijs van de KSU Is uw kind hoogbegaafd? Dan heeft hij of zij extra uitdaging op school nodig. Voorkom dat uw kind zich gaat vervelen of onder niveau presteert.

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Opbrengst vsv cafe 3 april talentontwikkeling Pagina 1

Opbrengst vsv cafe 3 april talentontwikkeling Pagina 1 Opbrengst van de werkgroepen tijdens het VSV Cafe 3 april met als Thema talentontwikkeling Stelling 1 Talentontwikkeling is de benadering om tot een positieve leerattitude te komen. Centraal staat de erkenning

Nadere informatie

Van Afvinken naar Aanvonken

Van Afvinken naar Aanvonken Van Afvinken naar Aanvonken A. Ideevorming minor Overtref jezelf (tot excellente professional) 1. Idee Idee is als volgt: voor de minor Overtref jezelf schrijven zich 1 e jaars studenten in die vinden

Nadere informatie

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs - school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs Beleidsplan hoogbegaafdheid 2016 1 2 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen Doel Op onze school stemmen we ons onderwijs zodanig op de behoeften

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure albert

stimuleert ondernemerschap BRochure albert BRochure albert 2015/2016 DreamStorm presenteert albert het introductie programma ondernemend leren Albert is een individueel lesprogramma voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. In 12 lesuren krijgen

Nadere informatie