Het sollicitatiegesprek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het sollicitatiegesprek"

Transcriptie

1 Het sollicitatiegesprek Het feit dat je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek betekent dat je met je brief en Curriculum Vitae voldoende interesse hebt gewekt bij de selecteur voor een gesprek. Dit betekent dat je weer een stapje verder bent in de sollicitatieprocedure. Voor de selecteur is het doel van het gesprek het verkrijgen van een persoonlijke indruk van de sollicitant. Hij wil weten of de sollicitant de juiste kennis, vaardigheden en ervaring bezit om te voldoen aan de functie-eisen. Tevens wil hij weten "wat voor vlees hij in de kuip heeft", past de sollicitant in de bedrijfscultuur, hoe reageert de sollicitant op onverwachte vragen, stelt de sollicitant zelf goede vragen, etc. Doel van het sollicitatiegesprek voor de sollicitant is het versterken van de eerste positieve indruk zodat een uitnodiging voor een vervolggesprek volgt. Gebruik dus de mogelijkheid om datgene wat je geschikt maakt voor de vacature zo goed mogelijk te presenteren. Ook kun je van de gelegenheid gebruik maken om vragen te stellen. De selecteur zal dus in het gesprek aftasten of je een geschikte kandidaat bent voor de functie en of je past binnen zijn organisatie. Maar ook jij bekijkt in hoeverre de functie en de organisatie aansluiten bij jouw wensen. Fasen in het sollicitatiegesprek Over het algemeen zijn er vijf fasen in het gesprek te onderscheiden: 1. Opening van het gesprek Vaak worden er enkele vragen gesteld die de sollicitant op zijn gemak stellen, zoals "heeft u het gemakkelijk kunnen vinden?" 2. Vaststellen agenda Globaal wordt aangegeven hoe het verloop van het gesprek eruit ziet. Als er meer selecteurs aanwezig zijn, dan wordt duidelijk gemaakt wat de rol van ieder van hen is. Soms vertelt de selecteur eerst iets over het bedrijf en de vacature. Daarna gaat men over naar de volgende fase van het gesprek. Philips Employability Center 1 December 2009

2 3. Het aansnijden van verschillende thema's De selecteur stelt verschillende vragen. Vragen kunnen over het algemeen betrekking hebben op de volgende vier aspecten: vragen met betrekking tot je persoonlijkheid, vragen over je opleiding, over je loopbaan tot heden en vragen over waarom je bij het bedrijf solliciteert. Door een goede voorbereiding zullen de meeste vragen weinig problemen opleveren. Er zijn verschillende categorieën vragen die aan de orde kunnen komen. Zie ook de lijst met "Veel gestelde vragen in sollicitatiegesprekken". 4. Gelegenheid tot vragen stellen Op de vraag van de selecteur "heeft u misschien nog vragen?" moet je je goed voorbereiden zodat je in staat bent een paar vragen te stellen over de baan en de organisatie. Vragen die je jezelf als kandidaat moet stellen zijn: wat voor werkgever is dit? Passen het bedrijf of de sector en ik bij elkaar? Wat wil die werkgever van mij en wat heb ik hem te bieden? Jezelf goed informeren en inhoudelijke vragen stellen zegt ook iets over hoe geïnteresseerd je bent. Goed geïnformeerd op een gesprek komen en gerichte, inhoudelijke vragen stellen, geeft aan dat je moeite hebt gedaan. Dat willen werkgevers zien. Als er niet wordt gevraagd of je nog vragen hebt, neem dan zelf het initiatief. Het geeft je interesse aan en je laat zien dat je je goed hebt voorbereid op het gesprek. Zie ook de lijst "Vragen stellen in het sollicitatiegesprek". 5. Afsluiting van het gesprek Aan het einde van het gesprek krijg je informatie over de verdere procedure; wanneer je bericht kunt verwachten en eventueel hoe één en ander is geregeld met betrekking tot een psychologische test. Kortom: informatie over de vervolgprocedure. Als men je deze informatie niet uit zichzelf geeft, vraag er dan naar. Als men je heeft toegezegd binnen bijvoorbeeld drie weken bericht te zullen geven en dit is niet gebeurd, bel dan op en vraag naar de stand van zaken. Philips Employability Center 2 December 2009

3 Tips voor de voorbereiding van het sollicitatiegesprek Verzamel relevante informatie. Zoek via diverse bronnen informatie over de afdeling, het bedrijf. Is de organisatie recentelijk in het nieuws geweest? Ken je iemand die bij de organisatie werkt of werkzaam is geweest? Probeer ook informatie in te winnen over degene met wie je het sollicitatiegesprek voert. Welke positie heeft hij of zij in de organisatie en wat is zijn of haar rol in het keuzeproces. Weet wat je over jezelf kwijt wilt. Bereid je voor om op een rustige en zakelijke wijze over je achtergrond te vertellen. Herlees het functieprofiel, je sollicitatiebrief en je CV en zorg ervoor dat je dit tijdens het gesprek bij je hebt. Neem tevens kopieën van relevante diploma s/ getuigschriften en pen en schrijfpapier mee. Verwacht aan het begin van het sollicitatiegesprek de vraag om jezelf in enkele zinnen te omschrijven. Ook kun je vragen verwachten over je sterke en zwakke kanten. Zorg ervoor dat je met voorbeelden kunt onderbouwen wat je over jezelf beweert. Bereid je voor op vragen die mogelijk gesteld kunnen worden, bijvoorbeeld over je motivatie voor de functie en interesse in het bedrijf (zie lijst met "Veel gestelde vragen in sollicitatiegesprekken"). Probeer positieve formuleringen te vinden voor zwakkere punten uit je CV. In het sollicitatiegesprek zal worden ingegaan op je werkervaring. Het is belangrijk dat je hierover kunt vertellen. De methode die je hiervoor kunt gebruiken is de zogenaamde STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Eerst schets je de situatie waarin het voorbeeld zich afspeelde. Vervolgens beschrijf je je eigen taak in het geheel, dan de acties die je hebt ondernomen en het resultaat dat je bereikt hebt. Formuleer zelf vragen over zaken die je graag wilt weten (zie lijst met "Vragen stellen in het sollicitatiegesprek"). Philips Employability Center 3 December 2009

4 Tips voor het sollicitatiegesprek Zorg dat je goed uitgerust bent en dat je vooraf iets hebt gegeten. Zet je mobiele telefoon uit of op stil tijdens het gesprek. Zorg dat je op tijd bent. Beter een half uur te vroeg dan hopeloos gestrest vijf minuten te laat hijgend binnen komen hollen. Kom representatief gekleed en verzorgd naar je sollicitatiegesprek. Luister goed en vraag verduidelijking wanneer je een vraag niet snapt. Val iemand niet in de rede. Wees eerlijk, verval niet in arrogantie of overmatige bescheidenheid. Spreek altijd de waarheid zelfs als je vragen moet beantwoorden over wat mindere periodes uit je leven of carrière. Vermijd negatief commentaar op voormalige werkgevers, collega s of managers. Ben je bewust van je lichaamstaal. Je lichaamstaal kan meer onthullen dan wat je daadwerkelijk zegt. Recruiters letten op gezichtsuitdrukking, houding en gebaren. Kijk je gesprekspartners aan. Let op dat je een actieve houding hebt, straal enthousiasme uit en zorg dat je zelfverzekerd overkomt tijdens het gesprek. Als er meerdere personen bij het gesprek aanwezig zijn, betrek dan alle aanwezigen bij je antwoorden. Kijk niet alleen degene aan die de vragen stelt. Stel de vragen die voor jou belangrijk zijn. Philips Employability Center 4 December 2009

5 Veel gestelde vragen in sollicitatiegesprekken Vragen over je jeugd, ouders en opvoeding (dit soort vragen worden nog zelden gesteld): 1. Aan welke schoolactiviteiten hebt u meegedaan? Waarom? Welke vond u het leukst? 2. Op welke leeftijd werd u zelfstandig/ ging u zelfstandig wonen? 3. Wat deden/ doen uw ouders? Vragen over je opleiding: 4. Waarom koos u speciaal deze opleiding of studierichting? 5. Welke vakken tijdens uw studie bevielen u het best? Welke het minst? Waarom? 6. Als u opnieuw mocht beginnen, zou u dan dezelfde studie volgen? 7. Vertelt u eens iets over de cursussen die u gevolgd heeft. 8. Bent u ooit van studierichting veranderd en waarom? 9. Vindt u dat de genoten opleiding relevant is voor het al dan niet in dienst nemen? Waarom (niet)? 10. Wat zijn de nadelen van uw vakgebied? 11. Welke onderdelen in uw studie acht u specifiek relevant in verband met welke bepaalde bestanddelen van deze functie? 12. Waarom hebt u deze aanvullende cursussen gevolgd? Wat beoogde u ermee te bereiken? 13. Waarom hebt u langer over uw studie gedaan dan gebruikelijk? 14. Waarom hebt u na de afronding van uw opleiding geen verdere opleidingen/ trainingen/ cursussen meer gevolgd? 15. Hebt u het gevoel dat u een goede algemene opleiding heeft genoten? 16. Hebt u diploma's behaald? 17. Waarom hebt u uw opleiding niet afgemaakt? 18. Waarom bent u zich gaan omscholen? Vragen over je eventuele militaire dienstvervulling (worden zelden nog gesteld): 19. Hoe reageerde u op reglementen/ discipline? 20. Welke invloed heeft militaire dienst verder gehad op u? Vragen over je huidige/ vorige baan: 21. In hoeverre werkt/ werkte u zelfstandig? 22. Wat bepaalt volgens u iemands carrière binnen een goed bedrijf? 23. Welke persoonlijke eigenschappen bepalen iemands succes in uw vakgebied? 24. Wat voor werk doet u/ heeft u gedaan? Wat zijn/ waren de belangrijkste taken? 25. Welke functies heeft u vervuld? Hoe bent u er aan gekomen en waarom heeft u gewisseld? 26. Beschrijft u eens een normale werkdag in uw huidige functie. 27. Is er een speciale reden waarom u zo vaak/ zo weinig van betrekking veranderd bent? 28. Waarom bent u bij uw vorige werkgever weggegaan? 29. Wat vond uw vorige werkgever van u? 30. Waarom wilt u bij uw huidige werkgever weg? Philips Employability Center 5 December 2009

6 31. Hebt u in uw vorige functie wel eens promotiekansen ter sprake gebracht (c.q. de wens tot grotere zelfstandigheid)? Zo ja, waarom is men daar niet op ingegaan? 32. Hebt u in de keuze van uw betrekkingen tot nu toe een bewuste loopbaanplanning nagestreefd? 33. Hoe succesvol was u naar eigen inzicht tot nu toe? 34. Wat trekt u het minst aan in uw vorige/ huidige functie? 35. Waarom verdient u niet meer, gezien uw behaalde successen? 36. Wat is het vervelendste wat u tot nu toe op uw werk heeft meegemaakt? 37. Kunt u weer op dezelfde baan solliciteren die u nu vervult/ in het verleden vervulde? 38. Bij referenties: wat zou hij/ zij vertellen over u? Vragen over je motivatie voor en kennis van de functie/ het bedrijf: 39. In welke positie (soort functie) bent u (het meest) geïnteresseerd? 40. Waarom bent u in ons bedrijf geïnteresseerd? 41. Wat weet u van onze onderneming? 42. Bent u bereid te verhuizen? Zo nee, waarom niet? 43. Waarom wilt u speciaal deze functie? 44. Wat interesseert u aan onze producten of diensten? 45. Bent u bereid om te gaan waar ons bedrijf u naar toe stuurt? 46. Naar welke functie in ons bedrijf wilt u toe werken? 47. Hebt u dit soort werk al eerder gedaan? 48. Geeft u de voorkeur aan een groot of een klein bedrijf? 49. Wat is uw idee van de hedendaagse industrie? 50. Wat biedt deze functie u meer dan uw huidige? 51. In hoeverre en op welke wijze denkt u dat deze functie u ook op langere termijn echt voldoening zal schenken? 52. Welk beeld heeft u van de functie waar u naar solliciteert? 53. Wat verwacht u van ons? 54. Is deze functie eigenlijk wel precies wat u zoekt? 55. Waarom wilt u deze baan hebben? Wat trekt u meer/ minder aan? 56. Deze baan is eigenlijk te licht/ zwaar voor u, wat vindt u daar zelf van? 57. Wat vindt u van deze organisatie? 58. Denkt u dat deze functie u lang zal boeien? Hoe lang wilt u bij ons werken? 59. Wat kunt u ons bieden dat anderen niet hebben? 60. Op welke termijn denkt u ingewerkt te kunnen zijn? Vragen over je persoonlijkheid en ambities: 61. Kunt u mij iets over uzelf vertellen? 62. Wat zijn uw toekomstplannen m.b.t. uw carrière? 63. Wat zijn uw ideeën over uw salaris? 64. Hoeveel wilt u verdienen als u dertig bent? Vijfendertig? Veertig, etc.? 65. Wat weet u van de mogelijkheden binnen uw vakgebied? 66. Welke eigenschappen heeft u waarvan u denkt dat zij u geschikt maken voor deze functie? 67. Wat zijn uw sterke punten? 68. Wat zijn uw zwakke punten? 69. Wat hebt u gedaan waarin uw bereidheid en initiatief tot werken naar voren komt? 70. Geeft u er de voorkeur aan om zelfstandig te werken of in teamverband? 71. Wat vindt u van routinewerk? 72. Wat vindt u van onregelmatige werktijden? 73. Met welke soort personen kunt u niet goed overweg? Philips Employability Center 6 December 2009

7 74. Geef uw visie op samenwerken/ functioneren in teamverband. 75. Waar bent u goed in? 76. Wat vindt u van overwerken? 77. Welke stijl van leiderschap heeft u? 78. Wat vindt u persoonlijk het moeilijkste in de taak van de manager? 79. Wat vindt u zelf de belangrijkste eigenschappen van nieuw aan te stellen medewerkers? 80. Welke persoonlijke eigenschappen heeft u om deze functie waar te maken? 81. Leest u vakliteratuur? Welk vakblad, tijdschrift? 82. Hoe belangrijk is werken voor u? 83. Past u zich makkelijk aan? 84. Bent u ambitieus? 85. Wat hebt u tot nu toe waargemaakt van uw ambities? 86. Kunt u gemakkelijk fouten toegeven? Kritiek verdragen? 87. Hoe reageert u op kritiek op uw functioneren? 88. Bent u "hard" voor uzelf? Philips Employability Center 7 December 2009

8 Vragen stellen in het sollicitatiegesprek Hieronder volgen een paar onderwerpen waarover je tijdens het gesprek vragen kunt stellen. De onderwerpen zijn verdeeld in vier rubrieken. Enkele suggesties voor vragen zijn: Vragen over de organisatie: Wat zijn uw belangrijkste concurrenten? Welke concrete doelstellingen zijn er voor de komende drie jaar? Wat is de doelstelling van de organisatie? Wat is de verwachting voor de komende jaren voor de gehele markt? Hoe ziet de organisatiestructuur eruit? Vragen over de functie: Wat houdt de functie precies in? Waar ligt de nadruk op? Wat zijn eventuele knelpunten binnen de functie? Aan wie moet de functionaris rapporteren? Is het een nieuwe of bestaande functie? Kan ik met persoon X of meer toekomstige collega's praten om meer te weten te komen over de functie? Vragen over de afdeling: Hoeveel mensen werken er op de afdeling? Welke doelstellingen heeft de afdeling? Wat is het grootste probleem op de afdeling op dit ogenblik? Hoe zit de hiërarchie van de afdeling in elkaar? Vragen over de sollicitatieprocedure: Wie neemt de uiteindelijke beslissing over aan te nemen personen? Welk tijdschema houdt men aan? Wat zijn de volgende stappen in de procedure? Welke andere elementen horen bij de procedure? Philips Employability Center 8 December 2009

9 Vervolgacties Na het verzenden van je sollicitatiebrief/ CV: Duurt het erg lang voordat je bericht krijgt van een bedrijf na het sturen van je sollicitatiebrief, dan kun je telefonisch contact opnemen met de betreffende persoon of afdeling naar wie je de brief verzonden hebt. Je kunt informeren of je brief is aangekomen, hoe de sollicitatieprocedure verloopt en wanneer je bericht kunt verwachten. Binnen een periode van twee weken is het reëel om bericht te verwachten. Na het sollicitatiegesprek: Als het even duurt voordat je een reactie krijgt na het eerste sollicitatiegesprek kun je telefonisch contact opnemen met degene met wie je gesproken hebt en vragen of er al beslissingen genomen zijn ten aanzien van de kandidaten, wanneer je antwoord kunt verwachten en eventueel hoe de sollicitatieprocedure verder verloopt. Als er nog geen beslissing is genomen, kun je aangeven dat je nog steeds belangstelling hebt en eventueel nogmaals je motivatie toelichten. Indien je op gesprek bent geweest, neem dan na het sollicitatiegesprek de tijd om op te schrijven wat besproken is, wat gevraagd is en wat je antwoorden waren. Dit kun je gebruiken in een mogelijk tweede gesprek of, in geval van een afwijzing, ter voorbereiding van het volgende sollicitatiegesprek. Soms wordt bijvoorbeeld in een tweede gesprek gestart met de vraag: Wat hebt u vorige keer met mijnheer/ mevrouw X besproken? Indien het bedrijf referenties wil inwinnen zorg dan dat je tijdig de referentiehouders inlicht dat ze gebeld kunnen worden door bedrijf X. Na een afwijzing: Bij een afwijzing (op een sollicitatiebrief of na het eerste sollicitatiegesprek) zonder verdere uitleg is het verstandig om te bellen en te vragen naar de reden van die afwijzing zodat je hiermee je voordeel kunt doen bij volgende sollicitaties. Je kunt ook vragen naar de bevindingen t.a.v. van het sollicitatiegesprek (hoe verliep het gesprek, welke indruk liet je achter, hoe zou t beter kunnen) en/ of naar je brief en CV. Daarnaast kun je ook nog informeren naar eventuele andere functies in de organisatie, naar de mogelijkheid om in portefeuille gehouden te worden en naar eventuele adviezen/ tips. Philips Employability Center 9 December 2009

Sollicitatietips. Praktische tips bij solliciteren Van CV tot aan gesprek. Ledenevent PGGM 11 mei 2015 Petra Hulkenberg

Sollicitatietips. Praktische tips bij solliciteren Van CV tot aan gesprek. Ledenevent PGGM 11 mei 2015 Petra Hulkenberg Sollicitatietips Praktische tips bij solliciteren Van CV tot aan gesprek Ledenevent PGGM 11 mei 2015 Petra Hulkenberg Agenda workshop Introductie Hoe bereiden organisaties zich voor? - Profiel - Gesprekstechnieken

Nadere informatie

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent waarom deze handleiding? We krijgen vaak de vraag hoe je je nu het beste kunt voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Een goede voorbereiding

Nadere informatie

BIJLAGE DE GOUDEN TIPS KAART

BIJLAGE DE GOUDEN TIPS KAART BIJLAGE DE GOUDEN TIPS KAART VAAK GESTELDE SOLLICITATIEVRAGEN: 1. Wat trekt je in deze functie aan? 2. Vertel eens iets over jezelf? 3. Waarom solliciteer je juist bij ons bedrijf? 4. Wat zijn je sterke

Nadere informatie

In een sollicitatiebrief zijn drie gedeelten te onderscheiden: 1. De inleiding 2. Het middenstuk 3. De afsluiting

In een sollicitatiebrief zijn drie gedeelten te onderscheiden: 1. De inleiding 2. Het middenstuk 3. De afsluiting Het doel van de sollicitatiebrief is uitgenodigd te worden voor een gesprek. De brief (van brevis wat kort betekent) moet daarom informatief zijn en de belangstelling opwekken van de selecteur om nader

Nadere informatie

Orienterende filmpjes (hoe het wel of niet moet): https://www.blendspace.com/lessons/jg7knapaigvgmq/lerensolliciteren

Orienterende filmpjes (hoe het wel of niet moet): https://www.blendspace.com/lessons/jg7knapaigvgmq/lerensolliciteren Het sollicitatiegesprek Lesdoel: Korte inhoud: Organisatie: Lesduur: Onderwerp Werkvorm Oriëntatie Uitvoering De student weet meer over het sollicitatiegesprek en heeft een keer geoefend. De vacature is

Nadere informatie

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent waarom deze handleiding? We krijgen vaak de vraag hoe je je nu het beste kunt voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Een goede voorbereiding

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek Inleiding Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Gefeliciteerd! Dit betekent dat je echt al een veel sollicitanten achter je hebt gelaten. Een hele prestatie in deze

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

3 Selectie en selectiemiddelen

3 Selectie en selectiemiddelen 3 Selectie en selectiemiddelen Het werven van personeel is één, het selecteren ervan is een ander verhaal. Er zullen over het algemeen immers meer kandidaten zijn dan functies, en daarom moet er selectie

Nadere informatie

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS HOOFDSTUK 1. 9 feiten over het zoeken van een baan. 1. Je moet het heft in eigen hand nemen. In plaats van zoeken op de traditionele manier en reageren op vacatures, begin je

Nadere informatie

Dank je wel voor het aanvragen en downloaden van dit e-book over Antwoorden op moeilijke sollicitatievragen.

Dank je wel voor het aanvragen en downloaden van dit e-book over Antwoorden op moeilijke sollicitatievragen. Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Solliciteren is te leren... 4 Algemene tips voor het sollicitatiegesprek... 4 Goede voorbereiding is het halve werk!... 5 7 (moeilijke) vragen bij solliciteren en (positieve)

Nadere informatie

Netwerken, zo doe je dat

Netwerken, zo doe je dat Netwerken, zo doe je dat Wanneer je bij het zoeken van een baan niet netwerkt, loop je 70% van de vacatures en mogelijke vacatures op de arbeidsmarkt mis. Deze vacatures worden via via vervuld en verschijnen

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

Algemene tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief

Algemene tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief Algemene tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief Schrijf een goede sollicitatiebrief Schrijf een overtuigende sollicitatiebrief. Zorg ervoor dat je sollicitatiebrief nieuwsgierigheid opwekt bij

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

Hoe goed stuur jij je eigen loopbaan aan? Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop jij jouw loopbaan stuurt.

Hoe goed stuur jij je eigen loopbaan aan? Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop jij jouw loopbaan stuurt. De loopbaanvragenlijst Hoe goed stuur jij je eigen loopbaan aan? Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop jij jouw loopbaan stuurt. Hoe werkt het? Ga na in welke

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk!

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief De 10 Stappen Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief: De 10 Stappen! Dit stappenplan is bestemd voor iedereen die opzoek is naar een betaalde baan/stageplek en wil

Nadere informatie

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit - 1 - 1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit Bescheidenheid siert de mens... maar niet de sollicitant. Een cv onthult én verhult! Het onthult omdat je jezelf voorstelt en het verhult

Nadere informatie

Voorbereiden op het sollicitatiegesprek

Voorbereiden op het sollicitatiegesprek Lesdoel: De student weet meer over het en heeft een keer geoefend. Korte inhoud: De vacature is gevonden, de brief geschreven nu komt het aan de orde. Wat kun je verwachten? Oriëntatie Studenten hebben

Nadere informatie

Sollicitatietips. Betere Banen als er gewerkt moet worden!

Sollicitatietips. Betere Banen als er gewerkt moet worden! Sollicitatietips Solliciteren is niet eenvoudig. Integendeel, het kan soms heel erg lastig zijn. Onderstaand artikel geeft je enkele tips zodat je met meer zelfvertrouwen een nieuwe uitdaging kan zoeken.

Nadere informatie

HOE MAAK IK EEN SOLLICITATIEBRIEF?

HOE MAAK IK EEN SOLLICITATIEBRIEF? HOE MAAK IK EEN SOLLICITATIEBRIEF? Sommige werkgevers vragen in hun vacatures om te solliciteren via een sollicitatiebrief. Die brief wordt dan je eerste contact met de werkgever. Het komt er dus op aan

Nadere informatie

SOLLICITATIEGESPREK? GEBRUIK DEZE 30 HANDIGE ZINNETJES

SOLLICITATIEGESPREK? GEBRUIK DEZE 30 HANDIGE ZINNETJES E-blog SOLLICITATIEGESPREK? GEBRUIK DEZE 30 HANDIGE ZINNETJES In loopbaan De voorbereiding op het sollicitatiegesprek is het halve werk. Helemaal als je weet welke vragen er op je afgevuurd worden tijdens

Nadere informatie

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Programma Korte toelichting Nutri-akt Arbeidsmarkt Sollicitatieproces Zelfreflectie Sollicitatiebrief

Nadere informatie

HOE PROFESSIONEEL SOLLICITEREN? Enkele tips. Aures Churchilllaan 76D B02 8790 Waregem

HOE PROFESSIONEEL SOLLICITEREN? Enkele tips. Aures Churchilllaan 76D B02 8790 Waregem HOE PROFESSIONEEL SOLLICITEREN? Enkele tips Aures Churchilllaan 76D B02 8790 Waregem 1 VOORBEREIDING VAN EEN SOLLICITATIEGESPREK Checklist: Studie van het bedrijf (zie website). Studie van de functie.

Nadere informatie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie In een selectiegesprek moet de kandidaat laten zien dat hij over bepaalde eigenschappen, competenties en vaardigheden beschikt. Omdat 'gedrag in het verleden'

Nadere informatie

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk er is maar één werkgever nodig voor een goede start Hoe gaat het met jouw zoektocht naar werk? Weet jij al wat je te bieden hebt, welk werk goed

Nadere informatie

Ja: datum gesprek: 0 bevestiging per mail gestuurd: datum, tijd, adres afspraak, verwijzing naar site om zich voor te breiden.

Ja: datum gesprek: 0 bevestiging per mail gestuurd: datum, tijd, adres afspraak, verwijzing naar site om zich voor te breiden. 4.1 Personeelsbeleid 1.2.3 a1 sollicitatieformulier 1 van 5 Sollicitant: Naam: Sollicitatie ingekomen: Sollicitatieformulier ontvangen op: Per mail/ post/ langs brengen Inclusief cv: ja/nee Reactie op

Nadere informatie

Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips. www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk!

Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips. www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk! Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk! GRONDIGE VOORBEREIDING Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Proficiat!

Nadere informatie

SO8. Leerwerk centrum. oefening in informatie inwinnen naar aanleiding van. doel informatie inwinnen na. een afwijzing. De afwijzing.

SO8. Leerwerk centrum. oefening in informatie inwinnen naar aanleiding van. doel informatie inwinnen na. een afwijzing. De afwijzing. De voorbereiding het goed voorbereiden van een sollicitatiegesprek De reis en reistijd plannen Wat is belangrijk op de dag van de sollicitatie? Waarom is dat belangrijk? Waarom is het prettig om op tijd

Nadere informatie

UITWERKING webcase solliciteren & vacature

UITWERKING webcase solliciteren & vacature UITWERKING webcase solliciteren & vacature mijn leerbedrijf Solliciteren, opdracht 3 opdracht 1 1. Mijn vijf tips voor het mailen van een sollicitatiebrief zijn: Je mailt jouw sollicitatiebrief als de

Nadere informatie

- Opening - Motivatie - Jezelf verkopen - Afsluiting. In de volgende pagina s vind je hier meer over. Hoe schrijf je een goede sollicitatiebrief?

- Opening - Motivatie - Jezelf verkopen - Afsluiting. In de volgende pagina s vind je hier meer over. Hoe schrijf je een goede sollicitatiebrief? Een goede sollicitatie gaat altijd uit van een CV én sollicitatiebrief. Het een kan niet zonder het ander en juist als beide documenten goed op elkaar afgestemd zijn, maak je de meeste kans om uitgenodigd

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Een sterk CV en motivatie

Een sterk CV en motivatie Een sterk CV en motivatie Een sollicitatie bestaat meestal uit een sollicitatiebrief en een Curriculum Vitae (CV). Soms vragen organisaties alleen nog naar een motivatie, die je al dan niet in een format

Nadere informatie

Onderwerpen. Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie. Wat kun je meenemen?

Onderwerpen. Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie. Wat kun je meenemen? Solliciteren Dit thema gaat over solliciteren: hoe doe je dat? Onderwerpen Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie Stap 1 Introductie Wat kun je meenemen?

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips. www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk!

Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips. www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk! Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk! GRONDIGE VOORBEREIDING KEN HET BEDRIJF KEN JE GESPREKSPARTNER Je bent uitgenodigd

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

KansRijker Portfolio. Naam: Adres: Woonplaats: Telefoonnummer:

KansRijker Portfolio. Naam: Adres: Woonplaats: Telefoonnummer: KansRijker Portfolio Naam: Adres: Woonplaats: Telefoonnummer: 1 Inhoudsopgave KANSRIJKER Stap 1 Ken je wensen en talenten Je persoonlijk profiel Stap 2 Vind die baan! Je netwerkplan Je gespreksplan voor

Nadere informatie

sollicitatie tips

sollicitatie tips sollicitatie tips www.jobbuilders.nl Iedereen weet dat de eerste indruk die je maakt belangrijk is en zelfs erg bepalend kan zijn. De eerste indruk kan voordat het gesprek begint een bepalend oordeel vormen.

Nadere informatie

MEEST GEMAAKTE FOUTEN IN HET CV

MEEST GEMAAKTE FOUTEN IN HET CV DE 5: MEEST GEMAAKTE FOUTEN IN HET CV Een handleiding vol met tips over het opstellen van een duidelijk en goed cv. L1NDA 1 Introductie Als je gaat solliciteren is een spetterend CV essentieel. Het is

Nadere informatie

Bijlage I: Checklist werving en selectie

Bijlage I: Checklist werving en selectie Bijlage I: Checklist werving en selectie Als u een vacature hebt is wilt u die zo snel mogelijk opvullen. Zeker in drukke tijden. Snelheid is begrijpelijk, maar het is verstandig niet te impulsief te werk

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

van tevoren vragen opschrijven om bij een sollicitatiegesprek te stellen.

van tevoren vragen opschrijven om bij een sollicitatiegesprek te stellen. CP2 solliciteren Als u in Nederland belangstelling heeft voor een vacature, kunt u gaan solliciteren. Meestal gaat u dan praten bij een bedrijf. Soms kunt u ook telefonisch solliciteren. In cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Sollicitatie hints & tips

Sollicitatie hints & tips Sollicitatie hints & tips Sollicitatietips Solliciteren is een vak apart. Schiet je met hagel of schiet je gericht op een voor jou passende vacature. Om teleurstellingen te voorkomen adviseren wij om gericht

Nadere informatie

solliciteren voor een job bij Ikea

solliciteren voor een job bij Ikea solliciteren voor een job bij Ikea quiz Vraag 1 Hoe vind je het snelst een job? A. via vrienden, kennissen, ex-collega s, B. via vacatures in kranten, op websites, C. via solliciteren op vacatures van

Nadere informatie

Opbouw sollicitatiegesprek

Opbouw sollicitatiegesprek Opbouw sollicitatiegesprek Voorbereiding Bespreek vooraf met collega( s) waarmee u de selectie doet welke punten beslist aan de orde moeten komen. Maak vooraf afspraken met de collega( s) waarmee u de

Nadere informatie

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8 INTERVIEWGIDS INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters People is een specialist

Nadere informatie

10 tips voor succesvol solliciteren

10 tips voor succesvol solliciteren Succesvol solliciteren Wat we allemaal weten en toch weer vergeten Solliciteren is voor de één een spannende gebeurtenis, voor de ander een uitdaging en voor nog weer anderen een noodzaak. Je krijgt meestal

Nadere informatie

Interviewtechnieken: objectiviteit sleutel tot succes

Interviewtechnieken: objectiviteit sleutel tot succes Interviewtechnieken: objectiviteit sleutel tot succes Interviewtechnieken: objectiviteit sleutel tot succes Er komt een moment dat alle sollicitatiegesprekken op elkaar gaan lijken: handje schudden, kandidaat

Nadere informatie

SOLLICITATIE BRIEF & CV NEDERLANDS

SOLLICITATIE BRIEF & CV NEDERLANDS SOLLICITATIE BRIEF & CV NEDERLANDS 0 AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde sollicitatiebrief schrijven. - Kun je jouw C.V. opstellen. WAAROM BELANGRIJK? Welke opleiding je ook hebt gevolgd,

Nadere informatie

Programma. Theorie voorbereiding sollicitatiegesprek (20 minuten) Het interview (rollenspellen) (45 minuten) Evaluatie (15 minuten)

Programma. Theorie voorbereiding sollicitatiegesprek (20 minuten) Het interview (rollenspellen) (45 minuten) Evaluatie (15 minuten) Programma Theorie voorbereiding sollicitatiegesprek (20 minuten) Het interview (rollenspellen) (45 minuten) Evaluatie (15 minuten) Voorbereiding Sollicitatiegesprek Vacature Bedrijf website, social media

Nadere informatie

In Mierlo ons digitale dorp.

In Mierlo ons digitale dorp. In Mierlo ons digitale dorp. Het verschil tussen je cv en je sollicitatiebrief Als je solliciteert stuur je meestal een sollicitatiebrief en een cv. Er staat niet altijd aangegeven dan men een sollicitatiebrief

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 HOE EN WAAROM. Handleiding voor een professioneel curriculum vitae, sollicitatiebrief en selectiegesprek

Pagina 1 van 6 HOE EN WAAROM. Handleiding voor een professioneel curriculum vitae, sollicitatiebrief en selectiegesprek Pagina 1 van 6 HOE EN WAAROM Handleiding voor een professioneel curriculum vitae, sollicitatiebrief en selectiegesprek Solliciteren is geselecteerd worden, een selectieproces, met een eigen selectietaal

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkel Plan

Persoonlijk Ontwikkel Plan Persoonlijk Ontwikkel Plan Naam medewerker : Naam leidinggevende : Datum : Persoonlijk Ontwikkelplan Pagina 1 van 12 Korte toelichting Een Persoonlijk Ontwikkeling Plan is: een gemotiveerd loopbaanperspectief;

Nadere informatie

Wat is een CV? Wanneer gebruikt je een CV?

Wat is een CV? Wanneer gebruikt je een CV? Wat is een CV? CV is een afkorting van Curriculum Vitae. Vrij vertaald vanuit het Latijn: 'de loop van het leven'. Traditioneel bevat een CV een overzicht van persoonsgegevens, opleiding, werkervaring,

Nadere informatie

Hoe maak ik een goed CV?

Hoe maak ik een goed CV? Hoe maak ik een goed CV? De Nationale Adviesbalie biedt in samenwerking met Randstad deze informatie aan. Een goed en volledig CV is belangrijk wanneer je gaat solliciteren. Door jouw CV krijgt een werkgever

Nadere informatie

Je sollicitatie bij Cedrah

Je sollicitatie bij Cedrah Je sollicitatie bij Cedrah Welkom! Beste sollicitant, Als je deze handleiding leest, betekent het dat je een (open) sollicitatie bij Cedrah hebt gedaan. Uiteraard weten we op dit moment nog niet of we

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS HOOFDSTUK 1 9 feiten over het zoeken van een baan. 1. Jij moet zelf het heft in handen nemen. In plaats van via de traditionele manier te zoeken en te reageren op vacatures,

Nadere informatie

10 tips voor het werven van de ideale stagiair

10 tips voor het werven van de ideale stagiair 1. Zorg dat ze je kennen Als jongeren je bedrijf niet kennen, dan solliciteren ze niet. Logisch. Om de beste leerlingen te krijgen, is contact met de onderwijsinstelling heel belangrijk. En dit contact

Nadere informatie

NOORWEGEN WAAROM WERKEN IN NOORWEGEN?

NOORWEGEN WAAROM WERKEN IN NOORWEGEN? 129 NOORWEGEN Officiële taal Noors Bestuursvorm constitutionele monarchie Bevolking 5,1 miljoen Hoofdstad Oslo Valuta Noorse kroon (NOK) Lid van de EU of EER EER Landnummer +47 Domeinextensie.no WAAROM

Nadere informatie

Solliciteren, een vak apart. De Sollicitatiebrief

Solliciteren, een vak apart. De Sollicitatiebrief De Sollicitatiebrief Vacatures en brieven schrijven Als je een passende vacature tegenkomt is het belang rijk de juiste brief te schrijven. Dit vergt ook voorwerk, zoals: wat weet je van het bedrijf, hun

Nadere informatie

SOLLICITATIE (deel 1)

SOLLICITATIE (deel 1) SOLLICITATIE (deel 1) Je bent de werkgever van een voedingswinkel. Je bent op zoek naar een goede winkelbediende voor je zaak. Kan jij een sollicitatiegesprek voeren? Wat moet je doen? 1 Zoek 2 gesprekspartners.

Nadere informatie

FINLAND WAAROM WERKEN IN FINLAND?

FINLAND WAAROM WERKEN IN FINLAND? 168 FINLAND Officiële taal Fins, Zweeds Bestuursvorm presidentiële republiek Bevolking 5,4 miljoen Hoofdstad Helsinki Valuta euro (EUR) Lid van de EU of EER EU Landnummer +358 Domeinextensie.fi (vasteland),.ax

Nadere informatie

SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREKKEN VOEREN

SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREKKEN VOEREN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREKKEN VOEREN HOE KUN JE MEER RESULTAAT UIT JE SOLLICITATIEGESPREKKEN HALEN? ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2013

Nadere informatie

CV en motivatiebrief. 1. Kop Curriculum Vitae, eventueel je naam

CV en motivatiebrief. 1. Kop Curriculum Vitae, eventueel je naam CV en motivatiebrief Hoe zorg je, dat je met jouw CV en brief wordt uitgenodigd voor een gesprek? Moeilijk te zeggen, want het aannemen van personeel is mensenwerk en iedereen kijkt anders naar dit soort

Nadere informatie

CV? Check! Op naar de voorbereiding van je sollicitatiegesprek!

CV? Check! Op naar de voorbereiding van je sollicitatiegesprek! CV? Check! Op naar de voorbereiding van je sollicitatiegesprek! Student Career Center. Master your future In partnership with Inhoud CV: do s & don ts Aandachtspunten voor tijdens en na het interview Competentiegericht

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema 1 Introles De leerling oriënteert zich op

Nadere informatie

SOLLICITATIEFORMULIER

SOLLICITATIEFORMULIER SOLLICITATIEFORMULIER In verband met uw sollicitatie verzoeken wij u onderstaande vragen te beantwoorden. De verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Voor welke functie heeft u belangstelling?

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

DE SOLLICITATIEBRIEF. Fokke van der Wal

DE SOLLICITATIEBRIEF. Fokke van der Wal DE SOLLICITATIEBRIEF Fokke van der Wal MOGELIJKE EXAMENOPDRACHT, DE SOLLICITATIEBRIEF Je hebt waarschijnlijk de afgelopen jaren meerdere sollicitatiebrieven geschreven en op school is daar in de lessen

Nadere informatie

Sollicitatiegids voor kandidaten van Kelly Services

Sollicitatiegids voor kandidaten van Kelly Services Kom. Zie. Overwin. Sollicitatiegids voor kandidaten van Kelly Services De doelstelling van Kelly Services is het verstrekken van middelen en instrumenten die nodig zijn voor succes. Deze handleiding bevat

Nadere informatie

Solliciteren kun je leren!

Solliciteren kun je leren! Solliciteren kun je leren! EVEN VOORSTELLEN Tatjana van het Groenewoud (adviseur werktuigbouwkunde) Marvin Moreira (adviseur werktuigbouwkunde) Continu is intermediair voor techniek en brengt vraag en

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren Sollicitatietips ACLVB Jongeren Waar vind je vacatures en hoe begin je aan een sollicitatiebrief? Een paar nuttige tips. Waar begin ik? Je kan natuurlijk wachten tot je ideale job uit de lucht komt vallen.

Nadere informatie

Anita Willemsen & Leander Westerbeek van Eerten

Anita Willemsen & Leander Westerbeek van Eerten Anita Willemsen & Leander Westerbeek van Eerten Programma Solliciteren Zoeken en benaderen Het gesprek Wat als het niet lukt? Hoe zorg je ervoor dat wat er in de motor zit ook uit de wielen komt? Alles

Nadere informatie

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Kwaliteitenspel 6 Theorie 7 Opdracht Sollicitatiegesprek

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

Vragen sollicitatiegesprek. Basisvragen

Vragen sollicitatiegesprek. Basisvragen Vragen sollicitatiegesprek Voorbeeldvragen Geen enkel sollicitatiegesprek of interview is hetzelfde, maar toch zijn er vragen die in gesprekken naar voren komen. Om je zenuwen wat in bedwang te houden

Nadere informatie

Agenda van vanavond!

Agenda van vanavond! 1 Agenda van vanavond! Welkom + Statusoverzicht! Communicatie: RTL Nieuws Weekblad van Dongen Persoonlijke ervaringen: John de Jager Uitkomsten enquête + uitwerken thema s (werkgroepen) Dialoog + terugkoppeling

Nadere informatie

Ondersteuning bij sollicitatie

Ondersteuning bij sollicitatie Ondersteuning bij sollicitatie Programma 1. Inleiding 2. Procedure en praktische info 3. Overzicht mogelijke proeven 3.1 Préselectie / schriftelijke proef 3.2 Vaardigheidsproef 3.3 Rollenspel 3.4 Psychotechnische

Nadere informatie

Eerste Telefoongesprek. Sollicitatiegesprek. Vergroot uw kansen op werk. ebook. Direct toe te passen tips bij

Eerste Telefoongesprek. Sollicitatiegesprek. Vergroot uw kansen op werk. ebook. Direct toe te passen tips bij ebook Vergroot uw kansen op werk Direct toe te passen tips bij Eerste Telefoongesprek & Sollicitatiegesprek De Vries advies & training Telefoon (050) 314 34 70 Zakelijke Diensten website: www.devries-adviesentraining.com

Nadere informatie

WAT VERWACHTEN BEDRIJVEN van mij als stagiair(e)?

WAT VERWACHTEN BEDRIJVEN van mij als stagiair(e)? WAT VERWACHTEN BEDRIJVEN van mij als stagiair(e)? WAT VERWACHTEN ONTWERPBUREAUS VAN EEN CMD er DIE EEN MEELOOPSTAGE BINNEN HUN BEDRIJF GAAT VOLGEN? MIJN LOOPBAAN op de hogeschool Patiënten met pre diabetes

Nadere informatie

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT WOORDENLIJST ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt is de markt van werk. Op de arbeidsmarkt wordt werk aangeboden en op de arbeidsmarkt zoeken mensen naar een baan. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Leidraad Consult over: het selectiegesprek. Inleiding

Leidraad Consult over: het selectiegesprek. Inleiding Leidraad Consult over: het selectiegesprek Inleiding Iedere leidinggevende heeft in zijn of haar functie te maken met het selecteren van personeel. Zij zijn er namelijk voor verantwoordelijk de juiste

Nadere informatie

Voor de kandidaat: 10 tips - slim solliciteren

Voor de kandidaat: 10 tips - slim solliciteren Voor de kandidaat: 10 tips - slim solliciteren Een goede voorbereiding is het halve werk. Als je gaat solliciteren en er straks over in gesprek gaat, kom je met onze tips goed beslagen ten ijs. 1 Stap

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN Het

Nadere informatie

solliciteren inhoudelijke indeling technische indeling Handout Workshop Solliciteren inhoudelijke indeling sollicitatiebrief

solliciteren inhoudelijke indeling technische indeling Handout Workshop Solliciteren inhoudelijke indeling sollicitatiebrief solliciteren indeling sollicitatiebrief fasen sollicitatiegesprek solliciteren naar een leerplek indeling sollicitatiebrief inhoudelijke indeling technische indeling inhoudelijke indeling sollicitatiebrief

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk Praktijkkern c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema Praktijkkern 12. Het vinden

Nadere informatie

het sollicitatiegesprek. tips & tricks.

het sollicitatiegesprek. tips & tricks. het sollicitatiegesprek. tips & tricks. Inleiding. Een goede sollicitatie begint bij een goede voorbereiding. Hoe presenteer je jezelf en hoe wil je overkomen op je gesprekspartner? Een goed sollicitatiegesprek

Nadere informatie

Les 9 - Bijlagen SOLLICITEREN, WIE ZIJN BEST DOET ZAL HET LEREN. HET CV.

Les 9 - Bijlagen SOLLICITEREN, WIE ZIJN BEST DOET ZAL HET LEREN. HET CV. Les 9 - Bijlagen SOLLICITEREN, WIE ZIJN BEST DOET ZAL HET LEREN. HET CV. Wat betekent cv letterlijk? Cv staat voor het latijnse curriculum vitae en vrij vertaald betekent het levensloop. Vrijwel elke werkgever

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

LUXEMBURG WAAROM WERKEN IN LUXEMBURG?

LUXEMBURG WAAROM WERKEN IN LUXEMBURG? 108 LUXEMBURG Officiële taal Frans, Duits, Luxemburgs Bestuursvorm constitutioneel groothertogdom Bevolking 537 000 Hoofdstad Luxemburg Valuta euro (EUR) Lid van de EU of EER EU Landnummer +352 Domeinextensie.lu

Nadere informatie