A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: of

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39"

Transcriptie

1 A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7 17e Jaargang NOVEMBER 2013 Telefoon: of

2 Colofon ANBOde is een uitgave van de ANBO afdeling Zoetermeer/Benthuizen Secretariaat en ANBO-bureau: Jan van Beierenlaan 1098A 2722 VG Zoetermeer Contacttelefoon of adres: Website : Telefonisch bereikbaar: Maandag en donderdag van uur Samenstelling afdelingsbestuur: Voorzitter: Vice voorzitter: Secretaris & waarnemend penningmeester: Lid: Lid: Koos Graniewski Saskia van Dieren Tel.: Tel.: Jan Stekelenburg Tel.: Tonny van Dommelen Tel.: Ruud Baart Tel.: Vrijwillige Ouderenadviseur: Harrie Dankers. Info: en zoek VOA. Aanvragen advies: Tel of Redactie: Tonny van Dommelen, Carla Jacobs, Rosalie van der Meer en Koos Graniewski Eindredactie Will Lammers Beheer website: Ron van Haastrecht Redactieadres: zie boven bij Secretariaat/ANBO-bureau Druk: Annet Dob Vouwen/nieten: Medewerkers Middin Coverfoto: Will Lammers, Museum 't Oude Huis Coördinator verspreiding ANBOde: Annie Polderman. Telefoon: of Uiterste sluitingsdatum kopij volgend nummer: 1 december

3 In deze ANBOde vindt u: Colofon...2 Mevrouw Barendregt 100 jaar...4 Van de voorzitter...4 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering...6 Nieuwe Zoetermeerse zorgvragersorganisatie...6 Contributie van de ANBO...7 Betalen met de ZoetermeerPas (een gewijzigde procedure)...7 HERHAALDE OPROEP...7 Gezocht: Reservebezorgers ANBOde...7 Verslag Gezellige Dag van 19 oktober Rijvaardigheidstraining...9 zaterdag 16 november voor automobilisten vanaf 50 jaar...9 Stopt de ANBO-BINGO in de Albrandswaard?...10 Berichten van de landelijke ANBO...10 Kwaliteit van leven leidend bij behandeling...10 Koopkracht van senioren: de inzet van ANBO...11 Zorgkosten vanaf 2014 niet meer aftrekbaar?...13 Aftrekposten...14 Minister, maak haast met nieuwe samenwoon-regels AOW!...15 Leesclub...16 Verslag van de dagtocht september 2013 naar Goeree-Overflakkee...17 ANBO/Pasteur Kerstdagtocht...19 donderdag 12 december...19 Ophaalschema...20 Kerst-inn open voor iedereen...21 Doorgeven gegevens aan de afdelingsledenadministratie

4 Mevrouw Barendregt 100 jaar Op 14 oktober j.l. werd ANBO-lid, mevrouw Barendregt 100 jaar. Reden om haar namens onze afdeling een bloemetje aan te bieden. Kitty Lagerwaard, de wijkcontactpersoon, zorgde voor een mooie orchidee. Samen met haar man en ik bezochten we de jarige. Even wachten tot de burgemeester het pand verliet. Mevrouw Barendregt ontving ons, samen met de (klein)kinderen. Ook fotograaf Jan van Es, die het bezoek van de burgemeester aan de jarige vastlegde, was nog aanwezig. Reden om hem te vragen ook een foto te maken van het ANBO-bezoek. Mevrouw Barendregt is een gezellige praatster. Ze vertelde vanuit de Hoeksewaard via Rotterdam in Zoetermeer terecht te zijn gekomen. En ze is al zo n 50 jaar lid van de ANBO. Geweldig. Kitty en haar echtgenoot kennen de jarige al heel lang van de (volks)tuin. Reden om na de koffie toch nog even te blijven. Van de voorzitter Koos Graniewski Deze week bezocht ik een oude vriend. Hij vertrouwde me toe dat zijn keuken, hal en het trappenhuis opnieuw geschilderd waren. Een beginnende brand had behoorlijk wat schade veroorzaakt. Twee man waren twee dagen 4

5 in de weer geweest om de zwarte aanslag weg te poetsen en de schilder had nog eens twee dagen nodig om de keuken, hal en trappenhuis te schilderen. Bovendien bleek mijn vriend niet tegen brand in zijn huurhuis verzekerd te zijn. Heel fijn voor hem dat de verhuurder bereid was om alle kosten voor zijn rekening te nemen. Zeg maar, een geluk bij een ongeluk. Toevallig las ik in het blad van de KBOZ tips om brand in eigen huis te voorkomen. De drie belangrijkste tips wil ik u niet onthouden: Tip 1. De keukenbrand. Te vaak zien we nog een pannetje te lang op het vuur blijven staan. Heel eenvoudig te voorkomen: zet een kookwekker. Ben je afgeleid, de pan vergeten: het geluid van de kookwekker brengt je zo weer bij de les. Tip 2. Alle elektrische apparaten uitzetten en niet op stand-by laten staan. Tip 3. Niet in huis en al helemaal niet in bed roken. Aan deze drie tips wil ik nog toevoegen: zorg voor één of meer rookmelders in huis. En, zorg voor een inboedelverzekering waar ook brandschade bij gedekt is. In deze ANBOde ziet u een oproep voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag, 19 november a.s. De locatie is de achterzaal van de Zoetelaar in de Dorpsstraat. Uw komst is dringend gewenst. Aan de orde komt de ongunstige financiële situatie van onze ANBO-afdeling. Over de oorzaak en gevolgen geeft het bestuur uitleg. Jan Stekelenburg, die naast secretaris tevens waarnemend penningmeester is, zal de jaarrekening 2012 presenteren en de begroting Elders in de ANBOde (zie pag. 6) treft u meer details aan in de uitnodiging. De procedure rond de ZoetermeerPas is gewijzigd. Als u voor de betaling van de ANBO-contributie een beroep op de ZoetermeerPas wil doen, zie dan hiervoor de instructie van Jan Stekelenburg in deze ANBOde (pag. 7). 5

6 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de ANBO, afdeling Zoetermeer/Benthuizen, nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 19 november a.s. Plaats: de Zoetelaar, Dorpsstraat 99, 2712 AE Zoetermeer Tijd: uur tot uur. Agenda: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Opening door de voorzitter, vaststelling van de agenda Mededelingen vanuit het bestuur a. Informatie over de financiële situatie van de ANBO-afdeling Zoetermeer. Oorzaken van de slechte financiële situatie. b. De contacten hierover met de regionale en landelijke ANBO. c. De gevolgen voor de leden. d. Hoe ziet de (financiële) toekomst van onze afdeling eruit. Financieel verslag 2012 bespreking en vaststelling van het financieel verslag 2012 Begroting 2013 Bespreking en vaststelling van de herziene begroting 2013 Wat verder ter tafel komt Rondvraag Sluiting vergadering Nieuwe Zoetermeerse zorgvragersorganisatie Onlangs is de Adviesraad voor Zorg en Welzijn opgericht. Deze raad komt in de plaats van de Zorgvragersraad Zoetermeer (ZVRZ) en het Gehandicaptenplatform. De doelgroep zijn zorgvragers en mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking in Zoetermeer of omgeving. Het OSO was lid van de ZVRZ. Ook van de nieuwe organisatie zal het OSO lid zijn. Binnenkort zal in de Zoetermeerse bladen het een en ander te lezen zijn over de adviesraad. Voorzitter is Hans Lindeboom, secretaris/penningmeester Han van Bragt. 6

7 Contributie van de ANBO Betalen met de ZoetermeerPas (een gewijzigde procedure) Jan Stekelenburg, secretaris/wnd. penningmeester, tel.: Eind november/begin december zal het Landelijk Bureau van de ANBO u vragen om uw contributie voor 2014 te betalen. Als u dat wilt doen door inlevering van een coupon uit uw ZoetermeerPas, verzoek ik u dat te doen op de volgende manier: 1. U betaalt zelf de contributie via een machtiging of acceptgiro op rekeningnummer t.n.v. ANBO Contributierekening, Woerden; 2. U stuurt coupon 3 of 4 van de ZoetermeerPas (van 2013 of 2014) naar ANBO Zoetermeer, Jan van Beierenlaan 1098A, 2722 VG Zoetermeer en in een apart briefje vermeldt u: 1. Uw naam en adres; 2. Uw ANBO-lidmaatschapsnummer; 3. Het nummer van uw ZoetermeerPas; 4. Uw bankrekeningnummer. Uw contributie wordt daarna zo spoedig mogelijk door ons op uw rekening teruggestort. U hoeft hierover niet te bellen naar het hoofdkantoor in Woerden; als u vragen heeft, neemt u dan contact op met ons plaatselijk kantoor of met ondergetekende. Voor een goede afhandeling en snelle terugbetaling is het van groot belang dat u ons de juiste (en volledige) gegevens doorgeeft. Vergeet ook niet het nummer van uw ZoetermeerPas te vermelden! HERHAALDE OPROEP Gezocht: Reservebezorgers ANBOde Voor de wijken Palenstein, Driemanspolder en Buytenwegh zoeken we reservebezorgers voor ons blad voor het geval dat de hoofdbezorger met vakantie is of ziek is. Het zal dus niet zo vaak voorkomen dat er een beroep op u wordt gedaan, 7

8 maar het is een geruststellende gedachte dat de ANBOde dan toch op tijd bij onze leden bezorgd kan worden. Graag contact opnemen met Annie Polderman, tel Verslag Gezellige Dag van 19 oktober 2013 Annie Polderman De halfjaarlijkse Gezellige Dag was weer aangebroken. Alhoewel deze dag om uur begint, stonden de eerste enthousiastelingen al om 9 uur voor de deur. Gelukkig zijn er dan al leden van het organiserend comité en de helpers van Het Centrum aanwezig om ze binnen te laten. De dag begon weer met een goed kopje koffie met een slagroomsoes. Om half elf was de beurt aan de muziekgroep Meuk, een amateurgezelschap van 4 personen, 3 mannen (Fred van Rijn, Dirk Goet en Ron Groot) en een vrouw (Elly van Brakel), die de soliste was van de groep. Zij werd begeleid door de mannen op de gitaar. Het repertoire bestond uit oude en wat recentere Nederlandse liedjes, die een glimlach van herkenning opriepen en uitnodigden tot meezingen, hetgeen dus volop gedaan werd, zelfs werd er even gedanst. Er werden liedjes ten gehore gebracht van Louis Davids, Dorus, Zwarte Riek, Teddy Scholten, Leen Jongewaard, Trea Dobbs, Willy Alberti en nog vele anderen. De liedjes werden door één van de mannen aan elkaar gepraat. Na drie kwartier was er een pauze met koffie of thee. Daarna trad de band weer op met liedjes uit de oude en soms nieuwe doos. Zij sloten af met Droomland. De tafels werden hierna in orde gebracht voor de Chinese buffetmaaltijd, waar iedereen weer van genoot. 8

9 Toen de vuile borden en glazen naar de keuken waren gebracht voor de afwas, gingen Dinie en Leen Rijksen alles klaarzetten voor de Bingo, waar natuurlijk vele nuttige en mooie prijzen gewonnen werden. In de pauze werd een heerlijk kopje thee of koffie met bonbon geserveerd. Om uur was deze dag aan het einde gekomen en gingen de bezoekers naar huis met een leuk plantje. Rijvaardigheidstraining zaterdag 16 november voor automobilisten vanaf 50 jaar Op zaterdag 16 november 2013 wordt in Zoetermeer door Veilig Verkeer Nederland afdeling Zoetermeer, gemeente Zoetermeer en Stadsgewest Haaglanden een rijvaardigheidstraining voor 50 plussers georganiseerd. De rijvaardigheidstraining wordt gehouden in het Albrandswaard Vierstoomzorgring Dienstencentrum, Albrandswaard 1, 2716 DA Zoetermeer. Het programma duurt drie uur en u kunt kiezen of u om uur of om uur start. Aan deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd van 15. Koffie en thee zijn daarbij inbegrepen. Wilt u meedoen? U kunt zich opgeven per telefoon of per naar In de s.v.p. uw naam en adres, leeftijd en uw telefoonnummer opgeven en welke dag deel uw voorkeur heeft. Dit is echt iets voor een heer van stand, jonge vriend 9

10 Stopt de ANBO-BINGO in de Albrandswaard? Iedere 2e woensdag van de maand vindt in de Albrandswaard de ANBObingo plaats. Om gezondheidsredenen moeten Nelie van Gils en Martha Hermus helaas met deze activiteit stoppen. Op 13 november a.s. zullen zij hun laatste bingo draaien. De bingo in de Albrandswaard kan alleen worden voortgezet als zich hiervoor vrijwilligers bij het bestuur melden. Zo niet, dan is op 13 november jammer genoeg de laatste bingo geweest. Het bestuur ziet graag reacties tegemoet! Berichten van de landelijke ANBO Kwaliteit van leven leidend bij behandeling Artsen moeten meer lef tonen en terughoudender zijn met de medische behandeling van kwetsbare ouderen. Overbehandelingen vergroten en verlengen het lijden van de patiënt onnodig. Dat schrijven docent ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit Theo Boer, hoogleraar christelijke filosofie en bestuurder van Vitavalley Maarten Verkerk en Dirk Jan Bakker, oud-medisch directeur van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam in de studie (Over)behandelen, ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen. ANBO is het daarmee eens, en stelt dat de kwaliteit van leven in de laatste fase prioriteit moet worden en niet de medische mogelijkheden. Dat gezegd hebbende mogen leeftijd of kosten nooit een afweging zijn in deze keuze. De patiënt en de arts beslissen, en politieke bemoeienis is nimmer wenselijk. Is behandeling zinvol? Artsen moeten actiever het gesprek aangaan met patiënten of een behandeling zinvol is. En bespreken of een ingreep en/of zware medicatie echt gezondheidswinst opleveren. Leeftijd of kosten dienen bij een behandeling absoluut geen rol te spelen, bepalend moet zijn of een behandeling de kwaliteit van leven vergroot, zo zei ANBO vorig jaar in het radio-programma Goedemorgen Nederland. 10

11 Leeftijdsgrenzen niet acceptabel Vorig jaar stelde Arnold Moerkamp, voorzitter van het College voor zorgverzekeringen (CVZ), in de NRC dat er keuzes gemaakt moeten worden om de zorgkosten te beteugelen. Expliciet ging hij in op het vervangen van een heup bij iemand van 85. Echter, de leeftijd zou niet bepalend moeten zijn, maar de medische conditie en de wensen die iemand nog heeft ten aanzien van zijn leven. Dat wordt onderschreven door Bob Geelkerken, Robbert Meerwaldt en Arie van Vugt in het oktobernummer van Medisch Contact: De visie van Moerkamp over de heupbreuken bij een dementerende 85-jarige toont aan dat hij wel erg ver afstaat van de dagelijkse praktijk en de keuzes die gemaakt moeten worden in het belang van de oudere medemens. Koopkracht van senioren: de inzet van ANBO ANBO vindt dat de inkomenspositie van senioren zodanig moet zijn dat de participatie en integratie in de samenleving maximaal is. Om deze participatie en integratie te bereiken, geldt het volgende: De inkomenspositie van senioren met lage inkomens moet worden beschermd. Koopkrachtbehoud van senioren is een speerpunt. ANBO is van mening dat de koopkracht van 65-plussers gelijke tred moet houden met die van de totale bevolking. Niet-optimale indexering van AOW en aanvullende pensioenen leidt ertoe dat jaarlijks fiscale maatregelen nodig zijn om het evenwicht te bewaren. Om dit doel te bereiken, hecht ANBO grote waarde aan de fiscale ouderenkorting. Thuis verzorgen van een hulpbehoevende (via een persoonsgebonden budget), mag in geen geval leiden tot korting op uitkeringen (Anw, de Algemene nabestaandenwet, en WWB, Wet Werk en Bijstand). Er moet specifieke aandacht zijn voor senioren die door een hiaat in hun AOW-opbouw moeite hebben om rond te komen. 11

12 De vrijlating van vermogen en inkomen van 65-plussers voor de bijstandsuitkering moet ruimer. De inkomenspositie van de huidige generatie oudere vrouwen die geen of onvoldoende aanvullend pensioen kunnen opbouwen, moet verbeteren. Senioren die volstrekt kansloos zijn op de arbeidsmarkt, moeten aanvullende inkomensvoorzieningen aangereikt krijgen. ANBO volgt de ontwikkeling van de koopkracht van senioren op de voet. Met grote regelmaat uit ANBO haar zorg over de koopkracht van senioren bij de landelijke politiek. Daartoe schuwt zij niet de publiciteit te zoeken. Extra koopkrachtondersteuning senioren ANBO is blij dat het kabinet inziet dat kwetsbare groepen, waaronder zorgbehoevende senioren en senioren met lage inkomens, extra koopkrachtondersteuning behoeven, om niet nog verder in financiële problemen te komen. Dat zien we als een kleine beloning voor onze niet aflatende ijver in de afgelopen jaren richting Den Haag om juist voor die groepen iets extra s te regelen. Hoewel iedereen er in 2012 in koopkracht helaas op achteruit gaat met gemiddeld een procent, zou de achteruitgang naar verwachting voor de senioren met lage inkomens (AOW en een klein aanvullend pensioen tot ) uitkomen tussen een half en een procent. Kritisch op maatregelen koopkracht Maar wij zijn er niet gerust op dat dit ook daadwerkelijk gaat lukken. Op veel terreinen, zoals de zorg en de sociale zekerheid, worden enerzijds maatregelen genomen die een negatief effect hebben op de koopkracht en anderzijds weer compenserende maatregelen getroffen, die een positief effect hebben op de koopkracht. 12

13 Omdat ieders persoonlijk situatie anders is, is het dus maar zeer de vraag of de beoogde maatregelen ook daar terecht komen, waar ze voor bedoeld zijn en waar ze het hardste nodig zijn. ANBO blijft er de komende tijd bovenop zitten om de koopkrachtontwikkelingen te volgen en waar nodig actie te ondernemen. Zoals recent is gedaan, bijvoorbeeld in het kader van de komende begrotingsbehandeling van Sociale Zaken in de Tweede Eenzaam Kamer. De situatie van senioren en kwetsbare groepen blijft specifieke aandacht vragen van de overheid wat ons betreft! Voor meer informatie - Begroting SZW 2012 (PDF, 4 pagina's) - Brandbrief 'Ouderen worden uitgekleed' (PDF, 20 pagina's) Zorgkosten vanaf 2014 niet meer aftrekbaar? Sommige kosten in verband met uw gezondheid, zorgverzekeraar niet vergoedt, kunt u bij de inkomstenbelasting als aftrekpost opvoeren die uw aangifte Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven dat zij deze aftrekmogelijkheid vanaf 1 januari 2014 wil schrappen. Uiteraard moet de Tweede Kamer daarover nog beslissen. Onverstandig In de afgelopen jaren heeft een aantal maatregelen van het kabinet er toe geleid dat er een stapeling van inkomenseffecten is ontstaan die vooral voor senioren van invloed zijn. Om die reden vindt ANBO het niet verstandig 13

14 om op dit moment de fiscale aftrek van zorgkosten te schrappen. Wij zullen ons daarom inzetten om dit kabinetsvoornemen van tafel te krijgen. Vroeg stadium ANBO wil u voor de zekerheid toch in een vroeg stadium voor de gevolgen van zo'n maatregel waarschuwen, voor het geval deze wel zou doorgaan. Indien u verwacht binnen afzienbare tijd zorguitgaven te moeten doen én die uitgaven zijn aftrekbaar, is het verstandig om die nog in 2013 te doen. U vindt hier een overzicht van de aftrekbare zorgkosten (PDF, 7 pagina's), zodat u kunt bepalen of u er goed aan doet uw zorgkosten nog in 2013 te doen. ANBO houdt u natuurlijk op de hoogte van dit kabinetsvoornemen. Aftrekposten Door aftrekposten kunt u fiscaal voordeel behalen. Uiteraard gelden spelregels; u kunt niet onbeperkt allerlei kosten op uw inkomen in mindering brengen. Hieronder een overzicht van verschillende aftrekposten. U heeft ziektekosten Als u kosten maakt in verband met een ziekte of handicap, kunt u een deel daarvan op het inkomen in mindering brengen. Voor de aftrek van ziektekosten gelden wel voorwaarden. Die staan opgesomd in een vrijwel volledig overzicht van de aftrekbare kosten. U geeft aan goede doelen Onder bepaalde voorwaarden kunt u giften aan goede doelen op uw inkomen in mindering brengen. Eén van de voorwaarden is dat de instelling waar u uw gift aan overmaakt een algemeen nut beogende instellingen is, kortweg anbi. Op de website van de Belastingdienst vindt u een overzicht vinden van de anbi's. ANBO is overigens een door de Belastingdienst erkende instelling. Uw gift aan ANBO (inclusief de contributie) is voor u aftrekbaar én voor ANBO 14

15 niet belast. Wij hebben voor u een overzicht met voorwaarden en bijzonderheden opgesteld. U betaalt hypotheekrente Krijgt u in 2013 voor het eerst AOW? Dan is de kans groot dat u volgend jaar in een lager belastingtarief valt. Als u de hypotheekrente voor de eerste zes maanden van 2013 (en niet over een langere periode!) nog dit jaar betaalt, kunt u het bedrag nog over 2012 in uw aangifte meenemen. U profiteert dan in 2012 nog van uw hogere fiscaal voordeel. Minister, maak haast met nieuwe samenwoon-regels AOW! Ouderen met een AOW-uitkering die samenwonen maar wel hun eigen (huur)huis hebben waarvoor zij de kosten betalen, worden voortaan gezien als niet-samenwonend. Hierdoor ontvangen zij een hogere AOW-uitkering. De regels worden eenvoudiger voor AOW-ers en zijn makkelijker uit te voeren door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat schrijft staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een brief aan de Tweede Kamer. ANBO is blij met de stappen van de staatssecretaris, maar vindt het onbegrijpelijk dat er pas begin 2014 een wetsvoorstel komt. "ANBO is hier nu zo'n acht jaar mee bezig. En de oplossing is echt heel eenvoudig. Ik vind het fantastisch dat de staatssecretaris eindelijk actie onderneemt op een dossier dat al zo lang sleept, maar nu moet ze ook even haast maken. Mensen blijven zo nog te lang met de slopende onzekerheid zitten, terwijl al lang en breed erkend is dat ze niets verkeerd doen. Dat kan gewoon niet", zo zegt ANBO-directeur Liane den Haan. Wet is gewoon niet duidelijk 65-Plussers die ieder een eigen huis hebben maar veel bij elkaar verblijven, lopen op dit moment de kans om als samenwonend gezien te worden door de SVB. De wet is nu zo onduidelijk, dat het ertoe kan leiden dat senioren die niet bij elkaar wonen zonder het te beseffen toch samenwonen in de zin van de AOW. ANBO eist goede, objectieve criteria, zodat er bijvoorbeeld eenvoudig getoetst kan worden of iemand samenwoont of niet. Zo zou de SVB de Gemeentelijke Basisadministratie als uitgangspunt kunnen nemen voor controle. Samenwonen doe je in één huis. Apart wonen of LAT-ten 15

16 doe je in verschillende huizen. Zo simpel kan het zijn, zo zegt directeur Den Haan al heel lang. Eerder beloofde staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) dat ook de regels voor AOW'ers die samen een (gedeeltelijk) huishouding delen in verband met een zorgrelatie duidelijker worden. Uitkeringsfraude Al jaren worden mensen beticht van uitkeringsfraude, terwijl daar geen sprake van is. Controle en handhaving gebeuren nu nog op basis van giswerk en een subjectief oordeel van de controleur, naar de tijd die mensen met elkaar doorbrengen. Zelfs de SVB zelf heeft geen idee wat de criteria voor 'het delen van een huishouden' zijn, zo bleek uit een uitzending die ANBO maakte met VARA s Ombudsman. Leesclub Na enige maanden van rust zijn we weer van plan om de leesclub nieuw leven in te blazen. Op dit moment zijn we met 6 personen, maar eigenlijk is dit aantal te weinig. Het zou prettig zijn als er nog enkele mensen mee willen doen. Wij komen één maal op de 4e maandagmiddag van de maand bij elkaar in het kantoor van de ANBO (Jan van Beierenlaan 1098A). We lezen een boek, dat ons verschaft wordt (tegen een vergoeding uiteraard) door de bibliotheek. Dit boek wordt door ons van alle kanten belicht en besproken en soms raken we door een bepaald onderwerp in discussie. Wie er wat voor voelt, of misschien eerst nadere inlichtingen wil hebben, kan contact opnemen met Annie Polderman (tel ) of Frida Ketelaar (tel , na uur) 16

17 Verslag van de dagtocht 26 september 2013 naar Goeree-Overflakkee Rosalie van der Meer Het was heel vroeg verzamelen bij de Reginagang. De mensen die mee gingen stonden er al toen ik aan kwam. Alleen de bus was er nog niet. Later hoorde ik van Frans (onze chauffeur) dat er een ongeluk was gebeurd, daardoor was er een flinke file. Gelukkig reden we toch nog op tijd naar de Albrandswaard, waar de mensen ook al klaar stonden. Daarna reden we volgens schema alle opstapplaatsen af. Er hadden zich 40 mensen aangemeld. Deze keer reden we via Rotterdam, Pernis en de Botlek naar Stellendam. Onderweg vertelde Frans over wat er te zien is. Vooral de mannen, 5 in het geheel, vonden het heel interessant om nu eens een heel andere kant van het land te bekijken: de meeste dagtochten gingen richting Utrecht, de Veluwe of Brabant. Het was prachtig weer. De Haringvlietdam is zeker de moeite waard om van redelijk dichtbij te zien. Eenmaal aangekomen bij het Restaurant en Expo Haringvliet, waar de koffie met heerlijk gebak klaar stond, kregen we ruimschoots de tijd om rond te kijken en daar ook nog heerlijk van het zonnetje te genieten. De mogelijkheid bestaat om daar buiten te zitten en dan tevens een blik te werpen op de Haringvlietdam en de sluizen. Een prachtig gezicht. Het zijn de grootste spuisluizen in het zuidwesten van Nederland. Om uur vertrokken we voor een gezellige tocht over het eiland Goeree-Overflakkee naar Restaurant De Ruif in Wagenberg, waar ons een warme maaltijd werd geserveerd. Het eten was prima en de bediening heel gezellig. Rond uur vertrokken we richting Strijbeek voor de hortensiakwekerij. Ook weer via verschillende plaatsen zoals het Hellegatsplein, Willemstad, Fijnaart (waar Frans Bauer woont) en langs de Volkeraksluizen. Strijbeek is een dorp in de gemeente Alphen-Chaam en was vroeger een dorp in de gemeente Ginneken-Bavel. De naam van de hortensiakwekerij - INRANA - is afkomstig van de eerste twee letters van de namen van de kinderen van de eigenaar. Bij 17

18 binnenkomst van de kwekerij namen we plaats in een zaaltje waar we tekst en uitleg kregen over het ontstaan van de kwekerij. Aansluitend een filmpje hoe het allemaal in zijn werk gaat. Heel interessant. Tevens werden er op het scherm diverse bloemen vertoond die een betekenis hebben. De bedoeling was dat je die onthield om op een later tijdstip de antwoorden te geven. Bijvoorbeeld de acacia is vriendschap, boterbloem is rijkdom, camelia is schoonheid, lotus is zuiverheid en zo zijn er nog heel veel soorten, die een betekenis hebben. Vervolgens kregen we een rondleiding in de kwekerij zelf, met een enorme schakering van de 15 soorten hortensia s. Het bijzondere is, dat deze hortensia s niet in de volle grond staan, maar in potten. Het is een hele wandeling als je alles wilt zien, dus diverse mensen haakten af en bekeken de vele artikelen die in de winkel stonden. Bij terugkomst van het bezoek aan de kwekerij, werd er nog koffie, thee en een appelflap geserveerd. Dat viel in de smaak. Aansluitend vertelde de bazin, dat ze 3 bloemstukken ging maken en die dan ging verloten onder de gasten die het goede antwoord konden geven op de vragen die ze ging stellen over de betekenissen van de gevraagde bloemen. Het eerste stuk was een boeket, het tweede een hortensiataart en als derde een tafelstukje. De gelukkige winnaars waren heel blij met deze bijzondere geste. Iedereen wilde nog even rondkijken in de winkel, waar een enorme sortering van allerlei cadeautjes te verkrijgen waren en natuurlijk ook boeketten van de verschillende kleuren hortensia s. Om uur vertrokken we weer richting huis. Deze keer wel over de grote weg. En natuurlijk spannend of het allemaal wel vlot zou gaan. Tot Rotterdam ging het naar wens, maar toen kwamen de files, wat natuurlijk de nodige vertraging met zich mee bracht. 18

19 Eenmaal in Zoetermeer bedankte ik, ook namens de mensen die met deze reis zijn meegegaan, Frans, inmiddels onze vaste chauffeur, voor z n verhaal onderweg en het geweldige rijden naar onze bestemming. Daar hoorde natuurlijk de bekende enveloppe bij, die hij in dank aanvaardde. Ook Frans deed nog even zijn zegje en hoopte dat de volgende keer iedereen weer meegaat. Frans volgde de route waarin de mensen waren opgehaald om ze daar ook weer af te zetten. De laatste stop was weer de Reginagang en kon ik kijken of mijn auto er nog stond. ANBO/Pasteur Kerstdagtocht donderdag 12 december naar Nieuw Millingen a.d. Rijn, met kerstdiner en rondrit Wij hebben voor u weer een gezellige kerstdagtocht uitgezocht. Na het ophalen verlaten wij om uur Zoetermeer en rijden naar Millingen a.d. Rijn, waar omstreeks uur chocomel of glühwein, gevolgd door koffie met gebak voor u klaar zal staan. Om ca uur gaat een gids met u een rondrit door de Ooypolder maken. Om uur volgt dan het 4 gangen Kerstdiner met livemuziek en mogelijkheid tot dansen. (ook vegetarisch eten mogelijk, bij aanmelding opgeven) Menu vleespasteitje varkenshaas met champignonroomsaus ijscreatie van de kok Het diner zal geserveerd worden met krielaardappeltjes en twee soorten warme groenten en rauwkost. Plm uur beginnen we aan de terugreis en denken omstreeks uur in Zoetermeer terug te zijn. 19

20 De kosten voor deze dagtocht zijn: voor leden ANBO, KBO, PCOB 51,50 p.p. en voor niet-leden 54,50 p.p., inclusief fooi chauffeur. (s.v.p. van niet-anbo leden adres en telefoonnummer opgeven.) Een annuleringskostenverzekering is niet inbegrepen. U kunt zich aanmelden voor deze tocht via de ANBO Senioren City onder opgave van: rollator mee? Naam, telefoonnummer, opstapplaats en van welke bond men lid is. Wij verzoeken u de reiskosten gelijktijdig met uw aanmelding te voldoen op rekeningnummer: t.n.v. ANBO-Evenementen Zoetermeer. Uw aanmelding is pas definitief, zodra de reissom bij de ANBO-Evenementen binnen is. Ophaalschema uur uur uur uur uur uur Reginagang Bushalte Albrandswaard 1 Ingang parkeerterrein Duitslandlaan Leliënborch, bushalte Parkdreef Winkelcentrum Seghwaert (bij Lidl) Gondelkade 33 Wooncentrum Lijnbaan Winkelcentrum Noordhove Wij verzoeken u dringend 5 minuten voor uw vertrektijd bij de opstapplaats aanwezig te willen zijn en wensen u een fijne en mooie dag toe. 20

21 Kerst-inn open voor iedereen Op eerste kerstdag, woensdag 25 december, van tot staan de deuren van de kerst-inn voor u open. Toegang is gratis, u hoeft zich niet op te geven, u komt langs als u zin hebt. U vindt ons in 't Centrum (achter de Pelgrimskerk), Frans Halsstraat 1, Zoetermeer. Iedereen is welkom, oud, jong, alleen of met meer. Kerst vier je samen. Ontmoeting staat voorop. Het is altijd weer een verrassing wie je tegenkomt. Verder is er muziek, een kerstverhaal, een spel en zang. Natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten, want op een feestdag krijgt die graag wat extra aandacht. Als een warme sfeer in het teken van kerst iets voor u is, kom dan langs. U bent van harte welkom. Het is fijn als u komt. Voor vragen over de kerst-inn bel of De kerst-inn Zoetermeer is een initiatief van de H. Nicolaas Parochie en de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Dit jaar al weer voor de 16de keer. We verwachten tussen 60 en 100 bezoekers. Veel 50+. Maar ook jonge kinderen, voor hen staan de spelletjes al klaar. Doorgeven gegevens aan de afdelingsledenadministratie In elke ANBOde treft u een formulier aan om wijzigingen door te geven aan de ledenadministratie. Wilt u zoveel mogelijk gebruik maken van dit formulier. U hoeft de wijzigingen niet meer door te geven aan het landelijk verenigingsbestuur in Woerden; dat doen wij voor u. 21