Jaargang 14, nummer maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015"

Transcriptie

1 Jaargang 14, nummer maart 2015 Blauwe Druiven Voor de vakantie heb ik op de dinsdagmiddag samen met de andere directeuren een studiemiddag gehad over Integraal. Heel kort gezegd komt het erop neer dat ons computersysteem, waar we leerlingengegevens in bijhouden, voor de directie een extra mogelijkheid gaat bieden om zaken te noteren, bij te houden of uit te zetten. Het is nu veel makkelijker bijvoorbeeld om een vragenlijst uit te zetten over een bepaald onderwerp. Verder ben ik aanwezig geweest bij de schoolraad (een gezellige, maar ook serieuze groep dikke prima!). Op de donderdag hebben Roelien en ik met alle leerkrachten gesproken over de opbrengsten na een half jaar. Roelien heeft zich meer laten informeren over de individuele leerlingen en ik heb meer vragen gesteld over de opbrengsten van de totale groep. Op de maandag na de vakantie ben ik op het kantoor geweest van de Noorderbasis om wat meer grip te krijgen op het formatiesysteem. Vorig jaar heb ik ons plaatje nog aangeleverd en hebben zij het verwerkt; dit jaar moet ik het zelf doen. Vorige week dinsdag hebben we met elkaar om tafel gezeten als team. We spraken over de nieuwe taalmethode, over de invoering van Engels, over de rapporten (gaan we daar allemaal hetzelfde mee om?), over de spreekavonden (wat vinden we van de huidige methodiek) en standaard komt het onderwerp communicatie aan de orde. In een volgend schrijven zal ik het genoemde onderwerp vast eens wat meer gaan uitdiepen. Deze week heb ik wat lesbezoeken gedaan (en daarbij de klassenmap ingekeken), ik ben verder gaan bouwen aan het schoolplan Soms krijg je een signaal dat niet groot is, maar wel genoemd moet worden. Onder die categorie vallen de onderwerpen wc-papier en hondenpoep. Het wc-papier zal vervangen worden door wat zachter papier en ik heb de gemeente gevraagd om bordjes te plaatsen in het grasveld voor de school met een verbod op hondenpoep. Onze leerlingen lopen daar immers doorheen en dan is t niet prettig. Verder wijs ik jullie nog op de extra vrije dagen (staan ook wel in de informatiegids) die eraan zitten te komen. Op 2 april en op 7 april zijn de kinderen vrij. Wij hebben een studiedag staan op 2 april en 7 april zijn wij ook vrij. Op 24 april zijn er voor groep 3/4 koningsspelen op school en groep 5 t/m 8 heeft dan een sportdag. s Avonds is er een Kidspraise. Er wordt al druk geoefend om de liedjes te leren. Het is dit keer weer in Drachten en we hopen dat er dan vele ouders en kinderen komen, temeer omdat drie juffen van Roden meedoen in de Kidspraiseband. Op 1 april starten we met een Paasviering waar jullie van harte voor uitgenodigd zijn. Tenslotte vertel ik jullie dat de meesteren juffendag naar het einde van het jaar verplaatst wordt. Groeten Johannes

2 Vanuit de AR MR: Beste ouders, Sinds enige tijd hebben wij een nieuwe directeur, en daarmee is een nieuwe lijn ingezet binnen de Rank. Een van de speerpunten is dat wij een school willen zijn voor alle actieve christenen, daar heeft Johannes twee weken geleden ook mee in de Krant gestaan met een mooi artikel! Daarin staat onder andere dat de naam de Rank toch nog geregeld associaties opwekt van een gesloten strenge school. Vaak als nieuwe ouders in de school zijn geweest en de sfeer hebben geproefd, zijn ze positief verrast! Om die drempel te verlagen kan een nieuwe naam positief werken. Je kunt als school een frisse start maken! Wij staan hier als schoolraad positief tegen over. En wij gaan hier over nadenken hoe we dit op een leuke manier kunnen gaan vormgeven. Hierover later meer. Bij onze laatste vergadering heeft Johannes aangegeven dat de basisscholen binnen Roden nadenken over een al dan niet invoeren van een continurooster. Omdat wij een actieve school binnen Roden willen zijn, is het belangrijk dat wij hier serieus over gaan nadenken. Als schoolraad zijn wij hier mee bezig, maar wij willen benadrukken dat dit nog niet voor het komende schooljaar, 15 16, zal gelden! Hier moet een zorgvuldig proces aan voor af gaan, waar bij input van ouders van groot belang is. Hierover volgt te zijner tijd meer! Je kunt hierover altijd ons als MR-leden benaderen. Namens de schoolraad, Martine, Karina, Jolande, Marieke, Teun en Willem Over de TSO: Inmiddels hebben we verschillende overleggen gehad met onze TSO ers. Daar zijn de volgende punten uitgekomen: Voor volgend seizoen gaan we op zoek naar een vaste TSO er voor het kleuterplein; Onze huidige TSO ers zullen een opleiding gaan volgen; Vanaf nu is de AR verantwoordelijk voor TSO. Dit houdt in dat, wanneer je vragen of klachten hebt, je je voortaan kunt melden bij Teun Stuurwold of Willem Wagenaar; Er zal drie maal per jaar een overleg plaatsvinden tussen AR en TSO. Zoals je kunt lezen in punt 1 moeten er extra TSO ers voor komend seizoen bijkomen. Lijkt je dit leuk, dan kun je dat aangeven bij Teun Stuurwold (voor anderhalf jaar terug is deze vraag ook gesteld in een enquête. De personen die zich toen hebben aangemeld, zullen door AR worden benaderd). Wij zullen in de eerst komende pers uitweiden over de TSO-vergoeding voor het komend schooljaar. Namens AR, Willem Wagenaar Teun Stuurwold

3 Sponsorloop In juni 2015 gaat Ewout Schoonhoven, vader van Iris en Meike, een marathon in Kenia lopen voor de christelijke organisatie Compassion om arme moeders, kinderen en studenten te ondersteunen. Via de kerk, familie en vrienden probeert hij zoveel mogelijk geld binnen te halen voor dit goede doel. Het leek ons leuk om ook als school ons steentje bij te dragen en daarom wordt er op woensdag 15 april een sponsorloop georganiseerd. Op donderdag 26 maart komt Ewout op school om de kinderen het een en ander te vertellen. Daarna zullen ze ook het sponsorblad mee naar huis krijgen om zoveel mogelijk sponsors te vinden. Er kan gesponsord worden per rondje of een vast bedrag worden gegeven. Het gaat om rondjes van ongeveer 200 meter. Ook op diverse andere manieren kan Ewout gesponsord worden. Voor vragen of meer informatie sturen we jullie door naar Ewout zelf. Meer informatie over de marathon en projecten die we ondersteunen kunt u vinden op of Hartelijke groet, Het team van de Rank Agenda 19 maart aanwezigheid IB op dinsdag 26 maart aanwezigheid IB op donderdag 01 april Paasviering 02 april studiedag: kinderen vrijdag 07 april vrije dag 15 april sponsorloop 24 april Koningsspelen groep 3/4 sportdag groep 5/8 Kidspraise ( s avonds)

4 Van groep 1/2a We hebben afscheid genomen van groep 2b. Dat was even wennen. Wel spelen we nog samen met hen buiten en we gymmen samen. In onze klas hebben de groepjes van kikker, eend, haas en varkentje, plaats gemaakt voor de tafel van giraf, olifant en leeuw. Zo heten nu ook de groepjes voor de kleine kring. Elke dag is er een groepje aan de beurt om met mij iets te doen in de kleine kring. Dat is meestal een taal- en /of rekenactiviteit. Maar het kan ook een werkje zijn. We werken deze weken over Jip en Janneke. Volgende week gaan we beginnen met werken over lente /Pasen. Iets wat de kinderen graag doen, is een ketting maken. De ketting mag één dag mee naar huis, en dan weer mee naar school. Helaas blijft de ketting regelmatig thuis.. dat is jammer want dan kan iemand anders geen ketting maken. Wilt u eraan denken dat de ketting weer mee naar school komt? Dat voorkomt een hoop teleurstelling. In de komende weken komen er weer nieuwe leerlingen in groep 1. Maandag komt Luuk samen met zijn moeder. Luuk is al 4, verhuisd naar Peize en komt dan bij ons op school. Een hartelijk welkom voor Luuk en zijn familie! Ook een hartelijk welkom voor Steven. Hij wordt binnenkort vier een komt dan ook in groep 1. Steven kennen we al een beetje, omdat zijn zus Esther in groep 3 zit. Ik wil afsluiten met een paar mooi kleuteruitspraken: Tijdens het eten van een appel zit er bij iemand nog een stukje klokhuis in het appelpartje; kijk juf, er zit nog een klokkenpit in de appel. Juf wij hebben gisteren macaroning gegeten. We kunnen nog veel wc-en keukenrollen gebruiken!!! Over de cito-toetsen: Rond de periode van de cito-toetsen signaleerde ik onrust over de scores van deze toetsen. Daarom wil ik daar graag nog wat over kwijt, ondanks dat ik de meeste van jullie hier al over gesproken heb. Als eerste maken kinderen pas toetsen, nadat ze minstens drie maanden op school zitten. Sommige kinderen waren hier best teleurgesteld over. De uitslagen van de toetsen van m.n. groep 2 waren een beetje teleurstellend. Dit komt, omdat er onderdelen getoetst werden die nog niet aan de orde zijn geweest. Je ziet vaak dat dit in juni al veel beter gaat, omdat het dan wel aan de orde geweest is. Verder is CITO niet het enige meetinstrument. De scores geven een aanvullend beeld, want je weet als leerkracht zelf ook op welke onderdelen kinderen uitvallen. Je merkt dat er landelijk een discussie gaande is over de cito-toets bij kleuters. Wij volgen de kinderen in hun ontwikkeling aan de hand van (dagelijkse) observaties, door te kijken naar hun werk en een aantal keren per jaar wordt er een ontwikkelingsoverzicht ingevuld. Nogmaals: we poetsen de CITO niet weg, maar zien het als aanvulling bij de ontwikkeling van het kind. Namens de school, Klaaske

5 Van groep 2b/3 Dit is eerste keer dat ik namens groep 2b en 3 mag schrijven! De eerste twee weken zitten er al weer op. Het was best even wennen. Een nieuwe juf, nieuwe kinderen in de klas, zelf aan het werk zijn als juf iets uitlegt aan de andere groep. Maar na twee weken zijn we er al aardig aan gewend. We hebben met elkaar veel kennismakings- en vertrouwensspelletjes gespeeld. Door bijvoorbeeld elkaar op te tillen, laten we aan elkaar zien dat we elkaar vertrouwen. Dat geeft de kinderen een super gevoel! Zo ziet de nieuwe klas eruit. Op dit moment werken we over het thema Op het podium. Groep 2 leert hierbij de letter p. Op de lettertafel zijn al verschillende voorwerpen te vinden die met een p beginnen. Het is leuk om te zien dat de kinderen om zich heen kijken naar voorwerpen die op de lettertafel kunnen liggen. De letter- en thematafel Bij het thema leren we wat er op het podium te zien kan zijn. Van ballet tot een jongleur. De acteurs dragen kostuums en op het podium is vaak een decor te zien. De nieuwe woorden zijn op het woordenbord terug te vinden. Tijdens het spelen en werken hebben de kinderen onder andere een eigen podium geknutseld, een bewijs van toegang voor een voorstelling geschreven en er is een wall of fame/ sterrenmuur gekomen van de groep. Groep 3 heeft bij Veilig leren lezen de lettercombinatie nk en cht leren herkennen en schrijven. Het zijn lastige combinaties maar door veel oefenen herkennen de kinderen de woorden steeds beter. Al een aantal weken oefenen de kinderen twee keer in de week met het spellingsprogramma Bloon. Elke week komen er nieuwe woordlijsten in het programma. Het zou fijn zijn als de kinderen thuis ook een keer mogen oefenen! De afgelopen week stond het week van het geld centraal. Tijdens de rekenlessen hebben we gepraat over geld, de munten en biljetten bekeken, geld geteld en ga zo maar door. Een interessant onderwerp om een keer dieper op in te gaan. Groeten, Arianne

6 Van groep 4 Na de voorjaarsvakantie zijn we al bijna twee weken aan het werk in de klas. De winterse sferen verdwijnen langzamerhand uit het lokaal en maakt plaats voor de lente. In de klas zijn de eerste vogeltjes al te vinden. Met rekenen zijn we gestart met een nieuw blok. De getallenlijn wordt o.a. verder uitgebreid. De leerlingen verkennen de getallenlijn van 100 naar 200. De nadruk ligt vooral op het onderscheid tussen honderdtallen, tientallen en eenheden. Omdat je een groot getal anders uitspreekt dan dat je het opschrijft, besteden we veel aandacht aan het uitspreken van de geschreven getallen. We zijn daarvoor hard aan het oefenen! Ook blijven we de tafels oefenen. Voor een aantal kinderen werkt de tafeltrein extra motiverend. De wagonnetjes beginnen steeds voller te raken. We zouden graag willen dat iedereen voor vrijdag 20 maart de tafel van vier heeft opgezegd. Ook merken we dat de andere tafels weer iets wegzakken. Zouden jullie thuis willen blijven oefenen? Met taal zijn we bezig geweest met homoniemen: hetzelfde woord en toch een andere betekenis. Dat was aan het begin wel een beetje lastig om te begrijpen. We hebben geleerd dat sommige woorden meerdere betekenissen hebben. Vervolgens mochten de kinderen zelf allemaal woorden bedenken met meerdere betekenissen. Hieronder kunt u ze bewonderen.

7 Ook zijn we gestart met de methode Staal. Omdat onze huidige taal en spelling methode verouderd is, proberen we deze week deze methode uit. Dat is natuurlijk wel even wennen. Elk hoofdstuk begint met een themafilmpje en ook bij spelling wordt de regel uitgelegd via een filmpje of een geluidsfragment via het digibord. Erg leuk! Volgende week proberen we de methode Taal en Spelling in Beeld. We zijn benieuwd! Sommige kinderen mogen soms even de klas uit om extra spelling of lezen te oefenen met juf Jolande. Het is de bedoeling dat de kinderen die dit lastig vinden net even wat extra aandacht krijgen op dit gebied. We doen dan bijvoorbeeld een spelletje over de lange en de korte klank. Hoor je bij het woordje beer nu een lange of een korte klank. Soms gaan we toch nog even de fout in door het woordje beer als bir te schrijven. Ook wordt er klassikaal extra aandacht besteed aan de spellingcategorieën doormiddel van spelletjes en andere activiteiten. Met natuur hebben we het gehad over knoppen aan de bomen. De kastanje tak stond centraal, omdat daar duidelijke knoppen aanzitten. De kinderen hebben allemaal waarnemingen verricht aan de tak: kijken, voelen en ruiken. We hebben geleerd dat de knoppen de hele winter aan de tak hebben gezeten en dat de kastanje knoppen dikke kleverige schubben hebben om ze te beschermen tegen kou en insecten. Vertelkoffer: Donderdag 12 maart Dinsdag 17 maart Donderdag 19 maart Dinsdag 24 maart Iris Lotte Senait Arjaan Dat was het weer voor deze pers. Groetjes, Grytsje, Jolande en Margreet

8 Van groep 5/6 Het lijkt alsof de voorjaarsvakantie héél ver achter ons ligt; we zitten alweer heerlijk in de lesstof op een nieuw plekje in de klas. Maar we hebben allemaal wel genoten van een lekker weekje niks-doen en sommige kinderen zijn zelfs buiten Nederland geweest of hebben leuke logeerpartijtjes bij opa s en oma s gehad. Maar zoals ik al zei dat lijkt alweer een hele tijd geleden. Nu weer volop aan de bak dus! Met rekenen zijn we gestart in blok 7. Daarbij heeft groep 5 het over liters en centiliters; ook zijn we weer handig aan het rekenen met getallen. Wanneer je de samenhang tussen getallen ontdekt en daarmee handig kan rekenen, gaan alle rekensommen ook steeds een beetje makkelijker. Omdat ik (Marieke) de cursus met sprongen vooruit volg, kregen we een rekenbal als cadeautje. Daarvan hebben we al goed gebruik gemaakt in de klas. We doen er leuke rekenspelletjes mee; vraag de kinderen maar eens thuis! Ook groep 6 werkt in blok 7 met het vergelijken van liters en centiliters en leren we werken met coördinaten op een plattegrond. Deze week gebruiken we de taal-/spellingmethode Staal. Een proefweekje met lekker veel, leuke en leerzame taalen spellinglessen. Volgende week proberen we in de klas een andere taal-/spellingmethode uit en daarna nemen we een beslissing met welke nieuwe methode we volgend schooljaar gaan werken. Het is fijn dat wij, als leerkrachten, door het gebruiken in de klas een goed beeld krijgen van de methode, maar óók de kinderen. Na deze twee weken laten we de kinderen positieve en minder goede punten noemen van de verschillende methodes en dat nemen we natuurlijk ook mee in de uiteindelijke beslissing. Voor aardrijkskunde maakten we de toets over tuinbouw, veilingen, maar ook het verschil tussen de grondsoorten loss, klei en zand. De topografie-toetsen van Limburg/Noord-Brabant en de provinciehoofdsteden zijn goed gemaakt. Inmiddels zijn we alweer gestart met een nieuw blok van aardrijkskunde. Afgelopen maandag gaven Chris en Alwin een spreekbeurt over de politie; eerst vertelden ze ons in de klas over de politie; waar ze werken en wat de politie gebruikt voor hulpmiddelen. Aan het eind van de spreekbeurt kwam er nog een leuke verrassing: met z n allen mochten we een bezoekje brengen aan het politiebureau in Groningen (de werkplek van de vader van Chris). Erg leuk én leerzaam! Hieronder wat foto s van ons bezoekje aan het politiebureau.

9 Nog vóór de vakantie hadden wij (alle kinderen van groep 5 en 6) meegedaan aan de dichtwedstrijd Minidichter Noordenveld Op een woensdagochtend ging de telefoon en kregen we het bericht dat Roeland en Jenthe waren genomineerd (als één van de zes kanshebbers voor de titel Minidichter Noordeveld 2015 ). Dat was alléén al geweldig nieuws! Roeland en Jenthe hebben samen hun zelfgemaakte gedicht voorgedragen in de bibliotheek van Roden. Helaas niet het winnende gedicht, maar ze kregen wel een mooie cadeaubon en dat was natuurlijk ook al een leuke prijs! Vandaag heeft juf Hillie afscheid genomen van de kinderen. We hebben haar een lekker douchepakket gegeven en een boekenbon. Vanaf deze plek willen we Hillie ook bedanken voor haar werk in Roden, in groep 5 en 6. Dank je wel voor alles, Hillie! Met tekenen hebben we een heerlijk broodje gebouwd (kijk maar eens in de klas) en oefenen we nu op het goed en mooi tekenen van een gezicht. Een erg intensief werkje! Met Engels hebben we kleine interviewtjes bij elkaar afgenomen, door te vragen en te antwoorden wat je leuk vindt om te doen aan sport of aan spel. Bijvoorbeeld: De één vroeg: Do you like skating?. De ander antwoordde: Yes, I do of No, I don t. Het blijft lastig om te antwoorden in een mooie Engelse volzin (alleen yes of no is toch goed, juf?), maar door herhaling (want we moesten veel kinderen interviewen, al lopend door de klas) lukte het ons steeds beter. De favoriete bezigheid van groep 5 en 6 is trouwens swimming. Mooie constatering van de afgenomen interviews! Onze Bijbelvertellingen gaan komende weken richting Pasen. We leerden deze week Machtig God, sterke Rots. Komende week leren we psalm 54 vers 3. De week daarna psalm 56 vers 4. Tot zover deze pers! Groeten, Wendel en Marieke

10 Van groep 7/8 Huiswerk: Natuur We zijn bezig geweest om een onderzoeksplan op te zetten voor natuur. De kinderen gaan de komende drie weken in tweetallen of alleen aan de slag met een onderzoeksvraag. Deze onderzoeksvraag moet gaan over een onderwerp dat met natuur te maken heeft. Ik help ze hierin om de onderzoeksvraag niet te breed te stellen, want dan haal je òf te veel werk op de hals òf je doet niets, omdat je niet weet waar te beginnen. De onderzoeksvraag wordt gesteld vanuit de interesse die de kinderen hebben én is het belangrijk dat ze het antwoord nog niet weten en dus echt iets leren. Afgelopen woensdag hadden de kinderen een onderzoeksvraag geformuleerd als huiswerk. Vervolgens heb ik geholpen om te bedenken hoe ze het nu willen gaan onderzoeken. Bijvoorbeeld het maken van proefjes, het bestuderen van materialen, zoeken in boeken, etc. hoort daar bij. Uiteindelijk werken we er naar toe dat de kinderen een korte presentatie geven van wat ze ontdekt hebben en welke stappen ze daarvoor hebben gezet. Bijbelvertellingen Vorige week gingen de bijbelvertellingen over Jona en de opdracht die hij kreeg. Hij heeft zijn gedachtes al klaar en denkt God te slim af te zijn. God ziet echter alles en heeft zoveel liefde voor ons dat Hij altijd genade heeft voor degene die om zijn vergeving vragen. Het thema is dan ook: Bidden is aankloppen bij Papa. God geeft ons de mogelijkheid om altijd met Hem in gesprek te gaan. Dat is een fantastisch cadeau. Volgende week gaan de bijbelvertellingen over het thema: Biddag. Bij Levend Water is dat hoofdstuk 40: Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. We gaan dus verder door op bidden en duiken wat dieper in op waar biddag voor staat. We bidden speciaal voor gewas en arbeid. Ik wil het met de kinderen over gaan hebben over hoe goed wij het hier hebben. We kunnen bij biddag stil staan bij de vragen aan God, maar ook dankbaarheid laten zien. Cultuurmenu Na de eerste enthousiaste ontmoeting met de gastdocent zijn de kinderen bezig geweest om een eigen museum te bouwen en te bedenken. Ze mochten aan de slag met hout en kartonnen dozen. Het hele idee is gebaseerd op het Groninger Museum, waar ze zijn geweest een tijdje geleden. De kinderen kregen de opdracht om aan de buitenkant van hun museum een beetje te laten doorschemeren wat er aan de binnenkant tentoongesteld zou worden. Zo is er een groepje bezig geweest het maken van een snoephuis om de geschiedenis van Drenthe met haar Ot en Sien te verbinden. Maar ook een deel van een museum is in de stijl van de mooie kerken die nog wel hier in de omgeving te zien zijn, met spitsbogen bijvoorbeeld. Tekenen en handvaardigheid De kinderen en ik vonden het wel tijd om de klas eens op te fleuren. Vanaf nu hopen we op lekker weer, mooie aanzichten als we letten op bloemen en planten. Vandaar dat we bezig zijn geweest met veel kleur. Met tekenen was de opdracht om te leren hoe je een bloem of plant zo echt mogelijk na tekent. Vooral goed kijken en veel proberen! Daarna hebben de kinderen hun tekening met waterverf ingekleurd. Het zijn mooie werken geworden

11 Met handvaardigheid hebben de kinderen mogen kiezen. We hebben allemaal een luchtballon gemaakt, maar de manier waarop verschilde. Een paar kinderen hebben het aangedurfd om hun luchtballon te vlechten! Dat was zeer pittig, maar met veel concentratie en doorzettingsvermogen Het is een mooi en vrolijk gezicht. Hieronder een impressie, al kun je het toch altijd beter in het echt bekijken Verkeer Donderdag 16 april 2015 komt steeds dichterbij. Dan maken we het schriftelijke verkeersexamen. In de klas oefenen we telkens al verschillende vraagstellingen, verkeersborden en verkeersregels. Om nog beter voorbereid te zijn kunnen de kinderen ook thuis oefenen. Speciaal voor het verkeersexamen is er een speciale oefensite. examen.vvn.nl De kinderen kunnen oefenen met verschillende oefenexamens en hierbij ook hun scores zien. Daarna kunnen ze opnieuw aan de slag met de vragen die ze niet goed beantwoord hebben. De kinderen hebben vrijdag ook een foldertje meegekregen voor de speciale VNN Verkeersexamenapp. Ook hiermee kan geoefend worden. Week van het geld Mag ik geld beleggen in de Albert Heijn?. Juf, ik wil graag een zorgverzekering afsluiten.. Ik wil solliciteren voor die baan! Hierboven een aantal uitspraken die er deze dagen aan de lopende band uit worden gegooid. De kinderen zijn helemaal in de ban van de week van het geld. In de klas zijn we bezig met een spel. Het doel is om een spaardoel te bereiken en goed na te denken over de keuzes die je maakt met geld. De kinderen krijgen deze week elke dag 25,- zakgeld. Dat geld kunnen ze op een spaarrekening storten waar ze elke dag 5% rente over krijgen. Ze kunnen het geld ook beleggen in verschillende bedrijven. Daarnaast is er de mogelijkheid om een zorgverzekering af te sluiten en een inboedelverzekering. Je weet namelijk niet of er deze week nog iets onverwachts gaat gebeuren Door het enthousiasme en de leergierigheid van de kinderen, breidt het thema zich steeds meer uit. Wellicht ook leuk om thuis eens een goed gesprek over geld te hebben met uw kind. Bijzondere data: - dinsdag 17 maart: Gastles over de dode hoek Vriendelijke groeten, Jolande en Daniëlle

12 Nieuws over de Rodermarktwagen Beste ouders, Zoals jullie misschien al wel hebt gehoord in de wandelgangen zijn de voorbereidingen van de rodermarktwagen 2015 al in volle gang. Net als vorige jaren is het de bedoeling dat de kinderen van groep 3 en 4 volgend schooljaar (huidige groep 2 en 3) op de wagen komen te zitten. De kinderen van groep 3 tijdens de middagparade en de kinderen van groep 4 tijdens de avondparade. Het thema van dit jaar, waar een passende wagen bij moet komen is: Wereldsteden Bij dit thema zijn wij tot het idee gekomen om een wagen te bouwen rond de stad Sydney. Dit onderwerp is dinsdag 3 maart veiliggesteld door Jakob Burgler en Siemone Buist, tijdens de belegde avond van de vereniging volksvermaken in het Wapen van Drenthe Volgens ons kunnen we met deze stad vele kanten op en kunnen we veelzijdig kleur- en materiaal gebruiken. naast de welbekende Opera house, de Sydney bridge, boemerangs en een giga digiridoo kunnen we in de afwerking vast ook een boel creativiteit kwijt! Een aantal dingen zijn al in gang gezet, zo heeft Harry Havinga zich ontfermd over het concept ontwerp, heeft Petra Vening zich bereid gesteld om de bloemen voor rekening te nemen, wil Wilma van der Horst weer haar taak als penningmeesteres op zich nemen, gaat Arnold Verbree voor extra geld in het laatje zorgen mbv extra sponsoring, hopen we weer op mooi geschminkte kids en ouders door Thirza Los, Karin Stuurwold en dit jaar ook Jellie Wagenaar en wil Riekele van Kammen weer meehelpen om de wagen optimaal te verlichten. Naast bovenstaande taken, zijn we nog op zoek naar iemand die mee willen organiseren, zoals: *regelen dat het onderstel bij de loods van vereniging volksvermaken opgehaald word. *regelen van bouwmaterialen *willen helpen om na te denken over creatief materiaal en het gebruik hiervan *mensen die bekwaam zijn in de ambacht lassen *mensen die opslag kunnen bieden voor hout totdat we bij Vlonk terecht kunnen qua materiaal zouden wij het fijn vinden als jullie willen meehelpen in het verzamelen van: *verf *lege waxinelichtjes *hout (plaatwerk, palen, latten, balken) *(kippen)gaas In mei kunnen we weer terecht in de loods van Vlonk. De vaste bouwavonden zullen de dinsdag en de donderdag avond zijn. Tegen de tijd dat de wagen bij Vlonk is gearriveerd zal er een bouwrooster gemaakt worden en verspreid worden. Wegens groot succes afgelopen jaar zal er waarschijnlijk na de zomervakantie de woensdagavond aan toegevoegd worden welke ook wel bekend stond als de vrouwenavond. We hopen op veel gezellige bouwavonden! Mochten er vragen of opmerkingen zijn horen we het graag! De bouwcommissie Op de volgende pagina staat het concept ontwerp.

13