GEBRUIKSAANWIJZING FEIN-MACHINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSAANWIJZING FEIN-MACHINE"

Transcriptie

1 Veiligheid bij het werken met de zaagmachine Zorg ervoor dat de buis stabiel ligt; denk hierbij aan het feit dat de buis eerst uit één en na het zagen uit twee delen bestaat! Draag tijdens het zagen een goed afsluitende veiligheidsbril (voorzien van zijkapjes) of een gelaatsscherm. Pas op voor scherpe en/of ronddraaiende delen; Loop niet onder lasten door en hijs met het juiste hijsmateriaal; Pas op voor beknelling; Zorg ervoor dat de voorgeschreven werkdruk niet overschreden wordt en dat de pneumatische slangen en aansluitingen in goede staat verkeren; Gebruik geen beschadigde kettingen en span de kettingen niet te strak; Het kan aan te bevelen zijn gehoorbescherming te dragen indien het uitlaatfilter verwijderd is; Verwijder of plaats geen zaag- of freesbladen indien de zaagmachine is aangesloten op een luchtbron; Gebruik geen beschadigde zaag- en/of freesbladen; Zorg ervoor dat alle te gebruiken apparatuur en gereedschappen in goede conditie zijn; Gebruik de zaagmachine alleen voor het doel waarvoor deze bedoeld is. Zaagmachine met toebehoren Op het werk worden de volgende zaken geleverd: Zaagmachine compleet met zaag- en freesblad; Luchtconditionerings-eenheid; Steeksleutel 46 x 41 [mm]; Slinger voor de hoogte-verstelling; Luchtslang voor tussen de luchtconditionerings-eenheid en de zaagmachine; Fles olie voor het smeren van de reductie-kast; Jerry-can olie voor de pneumatische motor (wordt via de luchtconditioneringseenheid aan de pneumatische motor toegevoerd); Kist met twee kettingen (met bijbehorende sluitschakels) welke aan de diameter van de te zagen buis zijn aangepast; Transportkist. Het gebruik van de FEIN-zaagmachine Bij het leggen van leidingen komt het regelmatig voor dat passtukken gemaakt moeten worden. Om buizen van grote diameter (DN 800 tot en met DN 2000) te zagen kan gebruikt gemaakt worden van de FEIN-zaagmachine (type RDG 18-2 b). Deze machine zaagt de buis en brengt meteen aan één zijde een afschuining aan.

2 Deze bewerking wordt gedaan met behulp van een, pneumatisch aangedreven, combinatie van een zaag en een frees. De zaagmachine wordt middels twee kettingen op de te zagen buis geklemd en beweegt zich zelfstandig over de omtrek van de buis. kettingspanner indicatiestift spindel ketting -wiel Ketting -wiel rollen Hendel (links en rechts) zijaanzicht zaagmachine olie-aftap verstelbaar achterdeel uitlaatfilter spindel bovenaanzicht zaagmachine Het voorbereiden van de buis Voordat de zaagmachine geplaatst kan worden moet de buis in een stabiele positie gebracht worden en moet de plaats van de snede bepaalt en afgetekend worden. De positie van de zaagsnede moet schoon zijn om een rechte zaagsnede te verkrijgen. De buis moet zodanig opgesteld worden dat deze stevig blijft liggen tijdens het zagen; hierbij moet er rekening worden gehouden met het feit dat de, te zagen, buis eerst uit één en later uit twee delen bestaat en dat de zaagmachine zich over de omtrek van de buis verplaatst. De buis kan als volgt geplaatst worden: vlak op de grond liggend met een sleuf (minimaal 1 [m] breed en 0,5 [m] diep) onder de te maken zaagsnede;

3 buis boven sleuf op steunen of balken (dusdanig dat de buis voor én na het zagen stabiel ondersteunt wordt); hierbij moet de buis dusdanig hoog boven de grond uitsteken dat de zaagmachine vrij over de omtrek van de buis kan bewegen. buis op steunen Teken de positie van de zaagsnede af op de omtrek van de buis. Houdt hierbij rekening met de maximale diameter (DE max.) van de buis in verband met de te maken verbindingen: DN [mm] DE nom. [mm] DE max. [mm] buitendiameter buis Teken de zaagsnede over de gehele omtrek af om eventueel verlopen van de zaagmachine vast te kunnen stellen (eventueel kan als hulpmiddel bij het aftekenen de koperen geleidering dienen welke later gebruikt wordt om een lasril te maken).

4 De luchtconditionerings-eenheid Drukregelaar Olie-toevoer Manometer Naar zaagmachine Van compressor Vochtvanger met aftap oliereservoir Het gereedmaken van de zaagmachine Controleer of de compressor de werkdruk, 6 [bar], en capaciteit, 2 [m³/min], kan leveren; Sluit de luchtconditionerings-eenheid aan op de compressor; zorg daarbij dat de slangen en koppelingen schoon zijn (zand en water beschadigen de pneumatische motor); Controleer het oliepeil in de luchtconditionerings-eenheid en vul deze indien nodig bij (uit de jerry-can) en laat eventueel het water uit de vochtvanger lopen; Stel de olie-toevoer in de luchtconditionerings-eenheid zo af dat een druppel per seconden naar de zaagmachine wordt toegevoerd; Leg de zaagmachine op de kant, met het zaagblad naar boven, en draai de stop uit de reductiekast; controleer nu of het oliepeil tot aan de onderzijde van het draadgat komt; indien dit niet het geval is dan de olie bijvullen (uit de fles); Stop olie-reservoir reductiekast Vulringen (diverse dikten) Frees Zaagblad Moer (bovenzijde gelijk met uiteinde as) positie zaag- en freesblad

5 Controleer of het zaag- en freesblad onbeschadigd zijn en dat er geen tandjes ontbreken; controleer of beide goed bevestigd zijn, of de draairichting van beide hetzelfde is en of de bovenzijde van de moer, die alles in positie houdt, vlak ligt met het uiteinde van de as; Indien een zaag- en freesblad gemonteerd moeten worden zorg er dan altijd voor dat de machine losgekoppeld is van de luchttoevoer. Maak de as, de vulringen en de moer schoon, controleer of de spie goed zit en monteer het geheel; Stel het achterdeel af op de buitendiameter van de te zagen buis (hiertoe is de zijkant van de machine voorzien van een maataanduiding en heeft het verstelbaar achterdeel een indicatiestreep; de in te stellen maat moet zoveel mogelijk met de DE nom. uit de tabel overeenkomen; bij diameters groter dan op de maataanduiding aangegeven de grootst mogelijke maat aanhouden); Positioneer, met behulp van de spindel en slinger, de frees in hoogste stand; Zorg ervoor dat de kettingspanner ontspannen is: hiertoe kan de kettingspanner verdraaid worden zodat de indicatiestift aan de bovenzijde van de opening in de spanner zit; Plaats, met behulp van een kraan, de zaagmachine boven op de buis met het zaagblad boven de afgetekende zaagsnede: zorg ervoor dat de frees aan de juiste zijde zit! Het monteren van de kettingen Kies de kettingen met de juiste lengte. Deze kettingen worden normaal gesproken als set geleverd. Deze set bestaat uit twee kettingen, welke op lengte gemaakt zijn voor een bepaalde diameter buis, en de bijbehorende sluitschakels (zie afbeelding). Controleer of de kettingen niet beschadigd zijn. De beide kettingen kunnen in open of gesloten toestand gemonteerd worden. Leg de kettingen naast de zaagmachine op de buis en sluit, indien nodig, de kettingen met de sluitschakel. Zorg ervoor dat de sluitschakel goed én compleet geplaatst is en dat de borgveer goed vast zit. Leidt de kettingen over de kettingwielen en onder de voorste rollen door (zie kettingloop). Kettingloop

6 De kettingen moeten haaks op de buis gemonteerd worden. Indien meerdere zaagsneden gemaakt moeten worden dan is het zaak om de positie van de kettingen per zaagsnede te variëren; de ketting die bij de ene zaagsnede het dichtst bij het zaagblad in de buurt zit moet bij de volgende zaagsnede aan de andere zijde zitten om te voorkomen dat de kettingen, door het verschil in trekkracht per ketting ongelijkmatig opgerekt worden; dit zou verlopen van de zaagmachine kunnen veroorzaken. Het spannen van de kettingen Wanneer de kettingen nog niet gespannen zijn dan zit de indicatiestift aan de bovenzijde van de opening in de spanner. Nu kan de spanner met de hand gedraaid worden; de indicatiestift zakt dan naar beneden toe. het spannen van de kettingen: 1 het spannen van de kettingen: 2

7 Met een steeksleutel 46 [mm] kan de spanner verder aangedraaid worden. Controleer regelmatig tijdens het spannen de positie, van de kettingen ten opzichte van de buis; deze moeten haaks om de buis blijven liggen. Wanneer de indicatiestift gelijk komt te liggen met de groef in de spanner dan is de spanning in de kettingen hoog genoeg. Te strak spannen van de kettingen kan gevaar en beschadigingen opleveren! Draai het zaagblad naar beneden naar de buis toe en controleer of het zaagblad boven de afgetekende zaagsnede komt. Het starten van de zaagmachine Draag tijdens het zagen een goed afsluitende veiligheidsbril en pas op voor scherpe en/of ronddraaiende delen! Controleer of het zaagblad net vrij loopt van de buis. Sluit de (schone / droge) slangen van de luchtconditionerings-eenheid aan op de machine. Zorg dat de luchtkraan op de zaagmachine dicht staat en zet de rest van het systeem onder druk, controleer of de manometer op de luchtconditionerings-eenheid 6 [bar] aangeeft. Zet de luchtkraan op de machine rustig open. Het zaagblad gaat nu draaien en de zaagmachine zal langs de omtrek van de buis gaan bewegen. Schroef de zaagunit naar beneden middels de spindel en de losse slinger dusdanig dat de zaag de buis begint te raken en blijf rustig verstellen zodat de zaag door de buis heengaat en de frees op de juiste diepte komt zodat de vellingkant gefreesd wordt. De zaag moet zo ingesteld zijn dat door de gehele buiswand heen gezaagd wordt (inclusief de cement-lining). het zagen: 1

8 Zet de zaagunit vast door middel van de hendels links en rechts (anders verloopt de diepte-instelling) van de zaagmachine. Houdt de beschermkap indien mogelijk gesloten om het wegvliegen van spanen en andere losse deeltjes te beperken. Controleer of de ingestelde waarden van de werkdruk en de smering (op de luchtconditioneringseenheid) constant blijven en stel deze indien nodig bij. De zaagmachine zal zelfstandig langs de omtrek bewegen. Controleer regelmatig of de zaagmachine de afgetekende lijn volgt. Eventuele afwijkingen kunnen gecorrigeerd worden door met een hamer tegen de kettingen te slaan zodat ze over de buis verschuiven zodanig dat de zaag de afgetekende weg blijft volgen. Om te voorkomen dat de zaagsleuf door doorbuiging dichtgedrukt wordt en het zaagblad afklemt kunnen in de zaagsnede keggen of koubeitels geslagen worden. Als tijdens het zagen het vermogen van de zaagmachine terugloopt dan kan het uitlaatfilter vervuilt zijn. Om toch door te kunnen gaan met zagen kan het uitlaatfilter verwijderd worden. Dit uitlaatfilter werkt als geluidsdemper en zorgt ervoor dat geen vuil de motor binnendringt. Het is dus zaak om bij weggenomen uitlaatfilter te zorgen dat geen vuil of vocht de machine binnendringt, eventueel is het ook aan te bevelen om gehoorbescherming te dragen. Wanneer de buis doorgezaagd is dan moet de zaagmachine nog een stukje doorlopen zodat de vellingkant over de hele omtrek van de buis aangebracht is (dus ook aan het begin van de zaagsnede!). Onderhoud tijdens het zagen Wanneer een aantal zaagsneden achter elkaar gemaakt worden dan moeten tussen de verschillende sneden de volgende zaken in de gaten gehouden worden: Controleer van de luchtconditionerings-eenheid de vochtvanger (legen indien nodig) en het olie-peil (bijvullen indien nodig); Controleer de staat van het zaag- en freesblad; Controleer het oliepeil van de pneumatische motor na elke 4 gewerkte uren en vul deze zo nodig bij; pas op dat geen vuil bij de olie komt; Sluit bij stilstand van de zaagmachine de kogelkraan op de luchttoevoer van de machine; Laat de zaagmachine niet onnodig in de regen en modder staan. Het gebruik van de geleideband Wanneer buizen met poly-urethaan of een andere speciale oppervlakte-behandeling gezaagd moeten worden dan kan er gebruik gemaakt worden van geleidebanden om de coating te beschermen tegen beschadiging door de kettingen en/of de rollen. Deze geleidebanden bestaan uit twee schalen en zijn specifiek voor één maat buis gemaakt. De geleideband zijn voorzien van strippen welke de zaagmachine perfect recht over de omtrek van de buis geleiden.

9 Geleide-strippen Het aanbrengen van de geleideband gaat als volgt: Teken de zaagsnede af op de omtrek van de buis; Plaats de twee schalen van de geleideband om de buis en set deze tijdelijk vast met een spanband; Maak de twee schalen aan elkaar vast door middel van 8 [mm] inbusbouten en verwijder de spanband;

10 Afgetekende zaagsnede 35 [mm] Zorg ervoor dat de geleideband op 35 [mm] afstand van de afgetekende zaagsnede komt te liggen; Draai de bouten van de geleideband vast; Plaats de zaagmachine op de geleideband, zorg ervoor dat de rollen buiten de geleidestrippen liggen. Plaats de kettingen en ga verder als bij het zagen zonder geleideband; Na het zagen de zaagmachine verwijderen; De geleideband weer met een spanband vastzetten zodat de bouten verwijderd kunnen worden; Geleidebanden weghalen.

HANDLEIDING. MULTIDISC is een geregistreerde merknaam waarvan het uitsluitend gebruiksrecht toekomt aan ondernemingen van het TULIP-concern.

HANDLEIDING. MULTIDISC is een geregistreerde merknaam waarvan het uitsluitend gebruiksrecht toekomt aan ondernemingen van het TULIP-concern. HANDLEIDING MULTIDISC is een geregistreerde merknaam waarvan het uitsluitend gebruiksrecht toekomt aan ondernemingen van het TULIP-concern. 2004. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Veilig werken met de motorzaag

Veilig werken met de motorzaag { Inhoudsopgave Originele handleiding Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier. Drukinkten bevatten plantaardige olie, papier is recyclebaar. Veiligheidsaanwijzingen en werktechniek 2 Onderhouds- en reinigingsvoorschriften

Nadere informatie

1.1. Volg alstublieft eerst onze instructies op, later kunt u uw eigen gang gaan. INTERNATIONAAL EIGENAARSHANDBOEK

1.1. Volg alstublieft eerst onze instructies op, later kunt u uw eigen gang gaan. INTERNATIONAAL EIGENAARSHANDBOEK INTERNATIONAAL EIGENAARSHANDBOEK www.seastarsteering.com 1.1 en WORDEN GEPRODUCEERED DOOR Teleflex Canada Hydraulische stuurinrichting voor vaartuigen met buitenboordmotor Cilinder met frontbevestiging

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren

ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren ONDERHOUDWIJZER PLEZIERVAARTUIGEN 1 Colofon Tekst: ANWB Watersport Actief Illustraties

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters handboek voor de verwerkers van VELUX daglichtsystemen Voorwoord Inhoud Dit handboek is bedoeld voor de verwerkers van VELUX

Nadere informatie

Pneumatische membraanpompen VERDER VA 15 ACETAAL* EN GELEIDEND POLYPROPYLEEN* VERDER VA 20 INSTRUCTIES/ONDERDELENLIJST 819.0380

Pneumatische membraanpompen VERDER VA 15 ACETAAL* EN GELEIDEND POLYPROPYLEEN* VERDER VA 20 INSTRUCTIES/ONDERDELENLIJST 819.0380 INSTRUCTIES/ONDERDELENLIJST Pneumatische membraanpompen 89.0380 Rev. Z Voor het verplaatsen van vloeistoffen. Alleen voor professioneel gebruik. Maximale vloeistofwerkdruk: 0,7 MPa (7 bar, 00 psi) Maximale

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie www.monier.be 1 daktechniek en verwerkingsvoorschriften Hoofdstuk 1 Daktechniek en verwerkingsvoorschriften Algemeen TECHNISCHE VOORLICHTINGEN

Nadere informatie

Uitwijking-tijddiagram

Uitwijking-tijddiagram Trillingen en geluid 1 Amplitude, trillingstijd en frequentie 2 Vrije en gedwongen trillingen; resonantie 3 Geluid van bron naar ontvanger 4 Toonhoogte en frequentie 5 Luidheid en geluidsniveau 6 Geluidssnelheid

Nadere informatie

Handleiding voor montage en gebruik. www.zarges.de. Z600 Rolsteigers

Handleiding voor montage en gebruik. www.zarges.de. Z600 Rolsteigers Handleiding voor montage en gebruik www.zarges.de Rols Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 4 1.1. Inleiding 4 1.2. Fabrikant 4 1.3. Typegoedkeuring 4 1.4. Garantie 4 1.5. Publicatiedatum 5 1.6. Auteurs-

Nadere informatie

Fit op de keuring. Goed gekeurd. DienstenCentum Medische Keuringen www.defensiekeuring.nl April 2010

Fit op de keuring. Goed gekeurd. DienstenCentum Medische Keuringen www.defensiekeuring.nl April 2010 Fit op de keuring Goed gekeurd DienstenCentum Medische Keuringen www.defensiekeuring.nl April 2010 Inhoud 2 Inleiding 5 3 Trainingsprogramma voor de keuring 6 4 Trainingsprogramma voor de militaire opleiding

Nadere informatie

M4.15 M4.17. Bedieningshandleiding

M4.15 M4.17. Bedieningshandleiding M4.15 M4.17 Bedieningshandleiding VD01047 M4.17 Copyright 2007 Vetus n.v. Schiedam Holland Bedieningshandleiding M4.15 M4.17 Serienummers Motornummer Vetus: Mitsubishi: Keerkoppeling-serienummer: Gelieve

Nadere informatie

Oefeningen en adviezen na een keizersnede

Oefeningen en adviezen na een keizersnede Oefeningen en adviezen na een keizersnede afdeling fysiotherapie Inleiding U heeft een keizersnede gehad. Na deze ingreep is het belangrijk om de volgende oefeningen/adviezen op te volgen. Deze folder

Nadere informatie

Les 1.1 - Balvaardigheid

Les 1.1 - Balvaardigheid Les. - Balvaardigheid TOELICHTING Dit is de ideale les om kennis te maken met een groep. De organisatie is heel simpel en de les nodigt uit tot grote intensiteit. Alle werkvormen zijn zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR OPBOUW- EN GEBRUIK VAN DE KAMERSTEIGER APW / EURO

HANDLEIDING VOOR OPBOUW- EN GEBRUIK VAN DE KAMERSTEIGER APW / EURO HANDLEIDING VOOR OPBOUW- EN GEBRUIK VAN DE KAMERSTEIGER APW / EURO INCLUSIEF MODULES T/M 7,5 METER WERKHOOGTE Deze gebruikershandleiding is samengesteld door: Aluminium Produkten Wormer B.V. Wormer, juni

Nadere informatie

Nederlandse gebruiksaanwijzing van de Russell Hobbs brood bakmachine.

Nederlandse gebruiksaanwijzing van de Russell Hobbs brood bakmachine. Nederlandse gebruiksaanwijzing van de Russell Hobbs brood bakmachine. Veiligheidsvoorschriften Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat U het apparaat gaat gebruiken en bewaar

Nadere informatie

Handen aan de boot. Onderwerpen

Handen aan de boot. Onderwerpen Handen aan de boot Onderwerpen Instructiemethoden Basisinstructie Veiligheid Roeitechniek Verbeterpunten Oefeningen Didactiek Het geven van feedback Het afstellen en tillen van het materiaal De eerste

Nadere informatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie Wat is anesthesie? patiënteninformatie 1. Wat is anesthesie? Dokter, ik zal toch nog wakker worden? is een vraag die patiënten vaak stellen aan de anesthesist. Het besef dat ze tijdens de operatie de controle

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Afschakelen, de overgang van werk naar privé

Afschakelen, de overgang van werk naar privé Afschakelen, de overgang van werk naar privé 1 Inleiding: waarom heb ik dit gemodelleerd? Ik mag mezelf gelukkig prijzen, ik heb naast een heerlijke privé situatie ook fantastisch werk. Toch merkte ik

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

MVS-15P Woonhuisventilatie

MVS-15P Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15P Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15P. De handleiding

Nadere informatie

Gebruik en aanleggen van een enkelzwachtel

Gebruik en aanleggen van een enkelzwachtel Gebruik en aanleggen van een enkelzwachtel Inleiding Er is bij u een zwachtel om de enkel aangelegd. U draagt de zwachtel in elk geval 2 weken. Als het nodig is, kunt u de zwachtel 2 weken langer dragen.

Nadere informatie

DOSSIER Met informatie over onder meer: Indicatie zuurstof, thuisgebruik, systemen, zuurstof op reis en veiligheidsvoorschriften.

DOSSIER Met informatie over onder meer: Indicatie zuurstof, thuisgebruik, systemen, zuurstof op reis en veiligheidsvoorschriften. DOSSIER Met informatie over onder meer: Indicatie zuurstof, thuisgebruik, systemen, zuurstof op reis en veiligheidsvoorschriften. In samenwerking met: Longfibrosepatiëntenvereniging Stichting Pulmonale

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR HET WISSELEN VAN BANDEN voor startende monteurs en tijdelijke medewerkers

INSTRUCTIES VOOR HET WISSELEN VAN BANDEN voor startende monteurs en tijdelijke medewerkers INSTRUCTIES VOOR HET WISSELEN VAN BANDEN voor startende monteurs en tijdelijke medewerkers Kijk voor veilig en gezond werken ook op de site met de arbocatalogus voor de banden- en wielenbranche: www.bandenenwielen-arbocatalogus.nl

Nadere informatie

GHP 12 - Installatie-instructies

GHP 12 - Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie GHP 12 - Installatie-instructies Deze revisie betreft softwareversie 2.2 van de GHP 12, die is uitgebreid met comptabiliteit voor de elektromagnetische aandrijfeenheid.

Nadere informatie

Steekproef in Edelstenenwijk

Steekproef in Edelstenenwijk DOSSIER 6650 Corrosieschade VZA-voorspankabels in woningen te Heerhugowaard Rapport 6650-2-1 Steekproef in Edelstenenwijk 5 november 2008 SAMENVATTING Uit een onderzoek naar de conditie van VZA-kabels

Nadere informatie

Radials en Bearing : Figuur 3 Figuur 4. To, From en de VOR indicator : Laat ons een typische VOR-Indicator van dichter bij bekijken.

Radials en Bearing : Figuur 3 Figuur 4. To, From en de VOR indicator : Laat ons een typische VOR-Indicator van dichter bij bekijken. In deze korte cursus gaan we 3 soorten radionavigatie systemen bespreken : 1- NDB = Nondirectional Beacons 2- VOR = Very High Frequency Omnidirectional Range 3- ILS = Instrument Landing System De ADF of

Nadere informatie