Bulletin. KBO Afdeling Veghel. 17 april 2014 Nummer 376

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bulletin. KBO Afdeling Veghel. 17 april 2014 Nummer 376"

Transcriptie

1 KBO Afdeling Veghel 17 april 2014 Nummer 376 Bulletin Mag het ietsje meer zijn? Van de bestuurstafel Met deze vriendelijke vraag verhoogt niet alleen de slager zijn omzet. Ook pastoors en voorzitters van verenigingen met veel vrijwilligers gooien dit spierinkje uit om later een kabeljauw te vangen. Ruim drie jaar geleden werd ik door voorzitter Jan Neggers gevraagd om een maandelijkse column te schrijven voor dit Bulletin. Ik hapte toe en zwom argeloos de KBO-fuik binnen. Bij de redactiebespreking stond al een stoel en een goede kop koffie voor me klaar. Toen het ook nog op zijn Brabants gezellig werd, voelde ik me thuis en begon een gedichtenrubriek. Er kwam een krantenwijk bij in de Bunders, het nieuws moet ook aan de man en de vrouw gebracht worden, nietwaar? De klankbordgroep om het bestuur te ondersteunen keek mijn kant op en opnieuw kon ik het niet laten. Komt U dit bekend voor? U leerde een leuk meisje of een toffe vent kennen, werd verliefd, trouwde, kreeg kinderen enzovoorts. De boom wordt hoe langer hoe dikker. Is dat erg? Nee, helemaal niet, als je zelf in je eigen tempo mee-groeit, eraan toe bent, het allemaal niet teveel wordt. Het is wel de bedoeling dat je op je eigen schip de kapitein blijft. Een ander mens of een interessante vereniging maakt niet uit hoe jij je tijd doorbrengt, gelukkig mag je dat nog zelf bepalen in ons regellandje. U zult wel met me eens zijn dat, sinds we na de pensionering zeeën van tijd hebben, die zeeën toch kleiner blijken dan we eerst dachten. Want steeds duikt de vraag op: Mag het ietsje meer zijn? Bij het oppassen van de kleinkinderen ( breng maar hier ). Bij elke vorm van vrijwilligerswerk ( doe ik er wel bij ). Bij spoedeisende hulp in de familie of in de buurt ( je kunt altijd op ons rekenen ). Velen van ons zijn, geef het maar toe, regelrechte jaknikkers, kunnen maar moeilijk nee verkopen. Het levert ons wel het een en ander op, daar hoeven we niet gewichtig over te doen. We doen het ook voor ons zelf: helpen geeft vaak een voldaan en dankbaar gevoel, bepaalde functies geven iemand ook aanzien en gezag. Je wordt er meer mens van, je ontwikkelt je mogelijkheden en interesses. Tenslotte en dat is misschien het meest waardevolle bij het klimmen van de jaren, je blijft een netwerk houden. Dat merk je wel, als je tijdelijk in je vrijwilligerswerk wat gas terug moet nemen. Dan word je gemist en laten anderen vaak merken dat en hoe je erbij hoort. Toen onze nieuwe voorzitter Leo van Asperen me indringend polste voor een bestuursfunctie, reageerde ik, na overleg met mijn vrouw: Voor de KBO mag het van mij ietsje meer zijn! Nico Vreeswijk Voor het eerst onze ledenvergadering in de Stapperij, even wennen. Over belangstelling niet te klagen. Er waren meer leden dan de afgelopen twee vergaderingen. Het belangrijkste agendapunt was de bestuursverkiezing. De interim periode voor Jan Neggers zat er op. Een nieuwe voorzitter stond klaar, opgeleid en ingewijd door de oud-voorzitter. Vanaf nu zal Leo van Asperen de voorzittershamer hanteren. We hebben afscheid genomen van Hans Simons. Een hiaat is daardoor niet ontstaan omdat Nico Vreeswijk gekozen werd als nieuw bestuurslid. Zie verder in dit Bulletin voor meer informatie over Hans en Nico. In de Algemene Bestuursvergadering van dinsdag 8 april zijn de functies opnieuw verdeeld, zoals dat hoort na een bestuursverkiezing. Opnieuw verdeeld wil eigenlijk zeggen dat de penningmeester en secretaris dezelfde blijven. Frans de Kort en Willie Rovers. De voorzitter Leo van Asperen is door u gekozen. In de volgende vergadering van het bestuur zullen de taken opnieuw verdeeld gaan worden. Over de huisvesting kunnen we vertellen dat er op 19 maart een zeer verhelderend gesprek is geweest met Wethouder van Rinsum en twee van zijn ambtenaren. Na het, grotendeels, wegstrijken van de vouwen, plooien is te zacht uitgedrukt, zijn we in een opbouwend gesprek terecht gekomen. Uit alles blijkt dat onze bedoelingen niet zo ver uit elkaar liggen. Kort na dit gesprek hebben we een brief van de heer Van Rinsum ontvangen. Fragment uit deze brief: Woensdag 19 maart hebben het bestuur van KBO Veghel, Vivaan, wethouder R. van Rinsum en ambtenaren van de gemeente Veghel gesproken over de wijze waarop het huidige dienstencentrum De Peppelhof omgevormd kan worden tot een breed ontmoetings en participatiecentrum onder beheer van een vrijwilligersorganisatie. Een dergelijk centrum draagt bij aan de invulling van de nieuwe gemeentelijke Wmo-taken. Beleidsuitgangspunt bij de transformatie is om ontmoeten en dagbesteding voor diverse kwetsbare groepen zoveel mogelijk dicht bij huis te organiseren door in de wijk de verbinding te leggen met vrijwilligers en vrijwilligersactiviteiten. In het gesprek is duidelijk naar voren gekomen dat zowel de KBO, Vivaan, als de gemeente de wens delen hiervan een succes te maken en zich hiervoor in te willen zetten. In onze bestuursvergadering hebben wij de volledige brief behandeld en besloten onze volledige medewerking te geven als ons daarom gevraagd wordt. Wij denken dat hiermee een grote stap gezet is. Duidelijk natuurlijk dat het GEEN KBO gebouw gaat worden, dat was ook nooit onze bedoeling. Maar door deze weg in te slaan is ook KBO Veghel verzekerd van een plek waar de leden kunnen samenkomen. Het bestuur 1

2 Seniorenvereniging KBO Veghel Secretariaat: p/a Kwarteldonk CW Veghel Bestuur Telefoon Voorzitter: Leo van Asperen Secretaris: Willie Rovers Penningmeester: Frans de Kort Leden: Rini van den Brand Ria van den Broek Gré van Erp Jan Neggers Loek Schaareman Nico Vreeswijk Contactpersonen: Biljarten Piet de Koning Bridge Jan van Boxmeer Countrydansen Inie de Prest Cultureel Loek Schaareman Fotogroep Peter Rovers Jeu de Boules Piet Peters Koersbal Bert van de Tillaart Fietsen André van den Aker Fietsen Henk Timmermans Kienen Mien Simons Koor Jeanny van den Broek Reizen Loek Schaareman Scootmobiel Rini van den Brand Sjoelen Toon van Houtum Toneel Jan van Hommel Wandelen Willy Timmermans Ouderenadviseurs Albert van den Broek Leo van Grinsven Sonja Berendes Lies Haans Margrete van Schie Ledenadministratie Theo Theijssen Keuringsarts Dhr. G. van der Spank Bulletinredactie redactie Website Belastinginvulhulp KBO Jan van Asperen Theo Bloemen Albert van den Broek Ria van den Broek Werner van Bussel Jacques Langen Theo Manders Vivaan Klussendienst Hulp bij administratie Tuinonderhoud Maaltijdservice Oppasdienst Diakonie Veghel Klussendienst Vervoersdienst Bezoekdienst Tuinonderhoud Caritas Bankrekening NL26RABO Incassant-ID NL54ZZZ Kamer van Koophandel Coördinatie ziekenbezoek Rina van der Heijden

3 Onze jarigen, van harte gefeliciteerd Gedicht van de maand 90 jaar Mevr. P.G. v.d. Ven-v. Duynhoven Burg. van Lithstraat Mevr. N. v.d. Donk-Donkers Peppelhof jaar Mevr. M.A.G. Gerris-Schakenraad Molenbeemden Mevr. H.M. Breeuwer-van Haandel Dr. De Quaystraat Mevr. H. van Horen-v.d. Brand Irisstraat 7 Onze overledenen, rusten zij in vrede Mevr. J.M.P Peeters Weem-Berben Burg. de Kuijperlaann jaar Mevr. L.T.V. van Horen-Hurkmans De Hezelaar jaar Mevr. W.C. Hurkens-Langenhuizen Uden 92 jaar Zr. Hilaria van der Wijst Deken van Miertstraat 8 94 jaar Dhr. A.W.G. van den Tillaart H. Hartplein jaar Zr. Virginie Meesters Deken van Miertstraat 8 96 jaar Dhr. F. Overklift Peellandstraat jaar Mevr. G.P. v.d Hoogen-Salmans De Mondriaan jaar Dhr. R.G. McNab Rietven jaar Vastenactie Ghana De vastenactie van de Veghelse parochies is dit jaar voor het Straatkinderenproject van broeder Jos van Dinther. Inmiddels is het aantal straatkinderen in Accra in 24 jaar tijd enorm gegroeid. Van ± 4000 in 1990 naar meer dan nu!!! Jos blijft opvang geven en beroepsopleidingen aan bieden. Dagelijks vangt hij meer dan 1000 baby s op, die op straat geboren zijn!! Hij blijft bezig om de regering van Ghana te wijzen op hun maatschappelijke taak. Elk kind verdient in aanmerking te komen voor goede opvang en gratis onderwijs. Bent u niet in de mogelijkheid geweest aan de vastenactie deel te nemen dan is een gift op het banknummer van de actie zeer welkom. NL75 INGB t.n.v. Vastenaktie CAS project Ghana Zuster Virginie (Johanna Meesters, ) had meerdere begaafdheden. Een daarvan was haar aanleg voor taal en poëzie. Op het oog gewone zaken als een verzekeringspolis kon zij bijzonder maken door er een geestelijke betekenis aan te geven. Uit een van haar bundels Kruimeltjes, korreltjes, zaadjes en sprankeltjes (1994) stond op haar gedachtenisprentje het gedicht Op weg Verzekering, k heb heel geen zorgen voor de dag van morgen. Zelfs niet voor na mijn dood, daar er Eén besloot toen Hij mij schiep en ten leven riep, voor mij te zullen zorgen tot ik voor altijd ben geborgen. t Is voor tijd en eeuwigheid dat ik verzekerd ben in een polis bij Hem. Ook dichters verwisselen het tijdelijke met het eeuwige, daar is geen ontkomen aan. Maar de woorden die zuster Virginie jaren geleden aan die overgang wijdde, vullen zich na haar overlijden met nog meer betekenis. Moge zij rust vinden in haar Schepper. Een wens Ik wou dat ik net als een vogel, met vleugels breed gespreid, de wereld in kon vliegen. Om, daarna, dichtbij, ofwel heel wijd, weer neer te strijken. Steeds op zoek naar mensen, die goed zijn voor elkaar en oprechte vrede wensen. (fragment) Wilt u een gedicht delen met ons? Bel of mail met Nico Vreeswijk: Tel E: 3

4 Het mooie weer is in aantocht en iedereen wil er op uit. Of dit nu is met de fiets, de scootmobiel of te voet. In samenwerking met de Gemeente Veghel, SPOG en KBO Veghel bieden wij u een scootmobiel project aan. Alle scootmobiel gebruikers uit de Gemeente Veghel kunnen hier aan meedoen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Maximaal kunnen 33 deelnemers worden toegelaten. Het project bestaat uit een aantal belangrijke, nuttige en leerzame onderdelen. Als volgt verdeeld: Donderdag 8 en 15 mei van tot uur Op de eerste dag krijgt u uitleg over de inhoud van het project. Daarna start de theoriecursus. Deze is verdeeld over twee dagen. Er zijn belangrijke veranderingen voor gebruikers van gehandicaptenvoertuigen. Niet alleen deze worden behandeld. Alle verkeersregels, belangrijk voor de scootmobieler, komen in beeld. Donderdag 29 mei Dit is de dag voor de bijzondere verrichtingen. Dit onderdeel vindt plaats in en rondom de brandweerkazerne in Veghel. De bijzondere verrichtingen houden onder meer in: helling rijden, bochten achteruit, slalommen, stoepranden enz. De groep wordt in twee delen gesplitst. De ene groep start om uur, de andere om uur. Vrijdag 30 mei van tot uur De scootmobiel dag, als afsluiting van het project. Op deze dag zullen er een aantal activiteiten plaatsvinden. Theorie/verkeerstechnische kennis en adviezen, een rit met de eigen scootmobiel en een vragenronde aan een medewerker van de WMO van de Gemeente Veghel. Een lunch wordt u aangeboden. De dag wordt afgesloten met de uitreiking van de certificaten. De eerste en de laatste dag bent u rondom de Lapvoet, in Multifunctioneel centrum de Magneet, de Leest 46 in Veghel. Uiterste inschrijfdatum is 2 mei! Aanmelden bij: Joke van der Vorst Mart van Lieshout Rien Kremers Scootmobiel project Wilt u meedoen, reageer dan meteen want de 33 plaatsen zijn zo vergeven. Bedevaart Handel Handel is het oudste Maria-bedevaartsoord in Noord- Brabant. De geschiedenis daarvan gaat terug tot Mogelijk stamt de devotie uit nog vroeger tijd, maar bij een brand in 1709 is het archief verloren gegaan, zodat niets met zekerheid meer valt te achterhalen. Jaarlijks komen er duizenden bezoekers. Achter de kerk ligt een processiepark, waarin het 'wonderbare putje' ligt, waarvan het water geneeskrachtige werking zou hebben. Een andere legende vertelt dat het Mariabeeld dat in de kerk staat gevonden is in een boom. Deze zogenaamde "Mariaboom" werd getroffen door de bliksem en spleet open. In het midden van de boom is toen het Mariabeeld gevonden. De inmiddels dode Mariaboom staat nog steeds in het bos. Maandag 5 mei vertrekken KBO-ers uit de Gemeente Veghel richting Handel. De wandelaars vertrekken om half tien; de fietsers en scootmobielers om kwart voor twaalf. Vertrek vanaf Intratuin. De H. Mis begint om half twee, het lof om half vier. Na de H. Mis is er koffie of thee.. Wilt u niet in groepsverband gaan dan is dat geen probleem. Iedereen is van harte welkom. De oplossing van de Sudoku van de maand maart is: Een nieuwe puzzel en uitdaging. Stuur uw oplossing in om kans te maken op een prijs. Het is voldoende om alleen de cijfers in de gearceerde vakjes in te sturen Werkgroep thema s en activiteiten Sudoku puzzel 4

5 24 februari kwam KBO fotogroep Zoom bijeen op de Noordkade, met het doel mooie foto s maken van het vroegere CHV complex. De warmte van het zonnetje en de glimlach van tevreden gezichten beloofden een mooie middag. Ons eerste onderwerp paste helemaal in die lentesfeer. Een groot hekwerk vol met ijzeren bloemen voorzien van een zacht strijklicht. En gretig klikten onze camera s, terwijl ik af en toe wat aanwijzingen gaf. Even later weerkaatsten en galmden onze stemmen tegen de grote statige betonnen silo s. Wat zijn ze hoog en groot zo van dichtbij, hoorde ik ze elkaar toeroepen. Gadegeslagen vanuit de deuropening van het broodjespaleis in wording stak bouwer Stefan van de Ven vriendelijk zijn hand op en genoot zienderogen van ons gezelschap. Inmiddels waren er groepjes ontstaan, er was zóveel te fotograferen en iedereen was op zoek naar zijn eigen onderwerp. Ook binnen in de enorme fabriekshallen maakte het zonlicht sfeervolle schaduwen van de ijzeren constructies en de nog aanwezige machines. Er was meer dan voldoende licht, dus flitsen was niet nodig en hierdoor werd de aanwezige sfeer behouden. Intussen hadden enkele dames de lift ontdekt en waren op weg naar het dak van Veghel voor een groots uitzicht. Ik koos voor de trap en even later keek ik naar de indrukwekkende werkvloer beneden mij, probeerde me voor te stellen hoe het er een eeuw geleden uit gezien moest hebben. Mensen en kinderen van 14 jaar douwend en sjouwend soms gebukt onder zakken van wel 50 kilo. Ruimtes vol stof, lawaai en het harde snerpende geluid van graan door de kokers op weg naar De eindbestemming. Maar zeker met voldoening en blij met het geboden werk. Plezier makend, lachend om elkaars grappen en grollen en delen van een traan bij verdriet. Lange dagen werken voor brood op de plank, saamhorigheid met de blijheid en vrijheid om gelijk te zijn. De deur vloog open en een groep vrolijk druk pratende kinderen met muziekinstrument stapte binnen. Zeker op weg naar hun leslokaal. Ik keek ze na en besefte het grote verschil en de mogelijkheden van toen en nu. Onze dames weer terug van het dak vertelden enthousiast over het uitzicht en dat je wel tot de kerk van Uden kon wegkijken. Dan had je beter de andere kant uit kunnen kijken naar Schijndel en Sint-Oedenrode grapte Piet. Dat gaf meteen de stemming aan van die middag. Even later zaten we gezellig in de Afzakkerij aan de koffie. De eerste resultaten werden vol trots via de camera met elkaar gedeeld en over en weer was er bewondering voor elkaars foto s. Mooie foto s van nu, die later zeker een herinnering zullen zijn aan de mensen met lef, de vernieuwers van de Noordkade. Peter Rovers KBO fotogroep Zoom 5

6 KBO Cultureel bezoekt Tassenmuseum en Rijksmuseum Een bekend gezegde is Maart roert zijn staart. In tegenstelling met vorig jaar hadden we nu gelukkig geen sneeuw en ijzel, maar heerlijk voorjaarsweer met krokussen, narcissen, ontluikend groen en lammetjes in de wei. Een ruime bus van busmaatschappij Dortmans bracht ons naar Amsterdam via N279 en de A2, de weg waarlangs de landelijke omgeving steeds meer wordt vervangen door (te huur staande) futuristische kantoorgebouwen. Jammer! Twee bestemmingen bepaalden het dagprogramma: het Tassenmuseum en het Rijksmuseum. Het Tassenmuseum zou, althans voor de mannen, waarschijnlijk niet het eerste museum zijn waar men aan denkt om te gaan bezoeken. Als lid van KBO- Cultureel word je echter verondersteld interesse te hebben voor meerdere kunstvormen. Wikipedia geeft als omschrijving van kunst: elk product van creatieve menselijke uiting. De producten die in het tassenmuseum Hendrikje (Museum of Bags en Purses) worden tentoongesteld getuigen van een dusdanige ambachtelijke creativiteit dat we hier mogen spreken van echte kunst. Het tassenmuseum is een uniek museum dat de geschiedenis van de westerse tas vanaf van het einde van de middeleeuwen tot heden toont. Het is ontstaan uit de particuliere collectie van Hendrikje en Heinz Ivo die in ruim 35 jaar een verzameling van meer dan tassen hebben opgebouwd. Het is ondergebracht in een historisch pand uit 1664 op de Herengracht. In dit pand trekken fraaie stijlkamers met originele plafondschilderingen en schoorsteenpartijen meteen de aandacht. Het idee: een tas is toch gewoon een tas wordt bij binnenkomst snel gelogenstraft. Na een rondwandeling kom je heel snel tot andere gedachten. Wegens het ontbreken van zakken aan de kleding in vroegere jaren ging men op zoek naar een opbergmogelijkheid. Aanvankelijk werd genoegen genomen met een eenvoudige oplossing, maar in de loop van de eeuwen groeide het uit tot een artikel waarbij aan vorm, functie, materiaal en vooral creatieve decoratie steeds hogere eisen werden gesteld. Zo ontstonden in de loop van de tijd buidels, dijzakken, avond-, hand- en schoudertassen, reistassen, beautycases, noem maar op. Versieringen werden aangebracht met zeer fijne glaskralen, zo klein als zandkorrels. Oorspronkelijk voorbehouden aan de man werd de tas in de loop der jaren steeds meer de wereld van de vrouw. Zeer bijzondere exemplaren, gemaakt door bekende modehuizen zoals Chanel en Louis Vuitton werden zelfs het statussymbool van de vorstenhuizen. Na een korte koffiepauze kon tijdens een tweede rondgang nog van vele andere curiosa worden genoten. Een aparte plaats werd ingenomen door een vitrine, waarin ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Barbie - waarschijnlijk velen nog bekend uit hun kinderjaren - een grote hoeveelheid van deze modepop werd geëxposeerd. Met een uitmuntende lunch van luxe broodjes werd ons bezoek aan het tassenmuseum Hendrikje beëindigd. Het Rijksmuseum is één van de meest prestigieuze musea ter wereld. Pierre Cuypers - u wel bekend van onze Lambertuskerk - is de architect. De entree en imposante glas-in-lood-ramenzijn indrukwekkend. Het museum is in1885 ontstaan, geheel gerenoveerd in de perioden , kosten 375 miljoen. Het museum telt vier etages, 80 zalen, kunstwerken. Geen simpele opgaaf om een keuze te maken uit datgene wat je in drie uur wilt zien. Kunst kijken is ook een kunst. Het vergt bovendien anderhalve kilometer lopen om alles te zien. De collectie is in vier perioden verdeeld. De Nederlandse schilders uit de 17e eeuw, de gouden eeuw, Rembrandt (de Nachtwacht), Vermeer (het Melkmeisje) en Hals (de Vrolijke Drinker) maken natuurlijk de meeste indruk en werd bij binnenkomst door vele bezoekers met een selfie vast gelegd. Verder treft u vele vormen van kunstnijverheid, kabinetten en stoelen, kerkzilver, Meissen porselein en de beeldengalerij. De 20 ste eeuw is het nieuwste verzamelgebied met verassende kunstwerken, zoals de Mondriaanjurk van Yves Saint Laurant en zelfs een gevechtsvliegtuig. Een geslaagde dag, met dank aan de commissie, werd besloten met een 3-gangen diner en de navolgende tip van de waard van restaurant Haarzuylen: Wie een penninck wint en behout Die mag t verteren als hi wort out Als ick dit bedacht in mine jonge dagen So dorst ick het in mijn oudheit niet beklagen joopvandekoevering Afscheid Henk van den Elzen Na vier jaar actief geweest te zijn als begeleider bij het fietsen moet Henk, om gezondheidsredenen, afscheid nemen van deze taak. André van den Aker omschrijft hem als: Hij is en was begripvol, ambitieus, voor iedereen altijd een hartelijk woord, en vooral goed gemutst. En heel goedlachs, kortom een gezellige man om mee te werken. Henk, namens alle fietsers, heel veel dank voor je inzet. En het ga je goed. Hierbij sluiten wij als bestuur natuurlijk aan. 6

7 Veilig en bewust bankieren Tijden veranderen. Technologie ook. Soms gaat dit erg snel. Vindt u het lastig om uw bankzaken op de 'nieuwe manier' te regelen? Of vindt u bepaalde bankzaken ingewikkeld? Wij helpen u graag! Weet u bijvoorbeeld hoe u gemakkelijk via internet uw betalingsverkeer regelt? En heeft u uw nalatenschap en bankzaken goed geregeld, voor als u iets overkomt? Denk bijvoorbeeld aan uw levenstestament. Of wilt u verhuizen naar een andere woning en krijgt u te maken met overwaarde op uw huis? Kom dan naar de bijeenkomst Veilig en bewust bankieren op uw oude dag op zaterdag 10 mei De bijeenkomst wordt door Rabobank Uden Veghel in samenwerking met de KBO s uit de Gemeente Veghel georganiseerd. Bent u lid van de KBO maar geen klant van de Rabobank? Geen probleem! Ook dan bent u van harte welkom. Tijdens de bijeenkomst organiseren we drie workshops. U kunt zich voor maximaal twee workshops inschrijven. De volgende thema s komen aan bod: veilig en bewust bankieren op uw oude dag, erfrecht en schenkingen en verhuizen naar een andere woning. Verder in dit artikel vindt u meer informatie over de workshops. Het programma van de ochtend ziet er als volgt uit: 09.00u u: ontvangst 09.30u u: welkomstwoord 09.45u u: eerste workshop 10.30u u: korte pauze 10.45u u: tweede workshop 11.30u - 12:00u: afsluiting Locatie: Zwijsen College, Prins Willem Alexander Sportpark 15 in Veghel. Datum: zaterdag 10 mei Workshop 1: veilig en bewust bankieren Bankieren op uw oude dag is niet altijd makkelijk. Hoe bankiert u veilig op uw oude dag? Hoe regelt u veilig via internet uw betalingsverkeer? Wat kunt u zelf eenvoudig regelen? Of bankiert u liever samen met iemand en geeft u een volmacht af? Antwoorden op deze én andere vragen krijgt u tijdens de workshop Veilig en bewust bankieren op uw oude dag. Workshop 2: erven, schenken en levenstestament Weet u wie recht heeft op de erfenis als u overlijdt? Heeft u al een testament? Hoe kunt u gunstig schenken? Wie neemt uw zaken waar in geval van dementie? Ook wordt er aandacht besteed aan het 'opeten van uw vermogen' in geval van opname in een verpleeginrichting. De regels hierover zijn vorig jaar gewijzigd. Dit kan voor u in de toekomst ingrijpende gevolgen hebben. Workshop 3: verhuizen naar een andere woning Het verhuizen naar een andere woning is altijd spannend en er komt een hoop bij kijken. U krijgt misschien te maken met overwaarde op uw huidige woning. Hoe kunt u dit optimaal benutten? En wat komt er nog meer kijken bij het verhuizen naar een andere woning? Wist u dat u in bepaalde gevallen uw overwaarde ook kunt benutten als u niet verhuist? Hoe kunt u zich aanmelden? Wilt u deze bijeenkomst ook bijwonen? Meldt u zich dan voor vrijdag 2 mei online aan via rabobankudenveghel.nl, telefonisch via (0413) of in de hal bij Rabobank Uden Veghel. Bij uw inschrijving kunt u aangeven welke workshops u graag wilt volgen. Let op, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meldt u zich dus zo snel mogelijk aan. Wij hopen u graag te verwelkomen op zaterdag 10 mei Rabobank Uden-Veghel Afscheid Hans Simons Op de Voorjaarsvergadering van 26 maart hebben wij afscheid moeten nemen van Hans Simons. Niet echt afscheid want hij blijft nog voorzitter van de KBO Bridgeclub. Maar wel als bestuurslid van KBO Afdeling Veghel. Hij wist dat eens de tijd zou komen en had zich er terdege op voorbereid. Toch klonk inzijn afscheidswoord door dat hij er toch nog niet echt aan toe is. Onze statuten schrijven voor dat een bestuurslid maximaal negen jaren aaneensluitend in het bestuur benoemd kan zijn. En zoals een goed bestuur betaamt houden we ons daar aan. Hans heeft diverse functies in het bestuur vervuld. We konden altijd op hem rekenen. Wel had hij een handvat en een kort lontje maar soms is dat nodig in een democratische wereld. Voor zijn inzet is Hans onderscheiden met de zilveren speld van verdienste, Deze onderscheiding werd hem opgespeld door Jan Neggers, de scheidend voorzitter. Namens bestuur en alle leden danken wij Hans voor de negen lange jaren van inzet voor onze vereniging. 7

8 Themadag Acupunctuur Acupunctuur is een onderdeel van de behandelingsmethode in de traditionele Chinese geneeskunde. Hierbij worden naalden op zogenaamde acupunctuurpunten in het lichaam gestoken. Deze methode bestaat meer dan 2500 jaar en is nauw verbonden met de Chinese filosofie. Traditionele acupunctuur bestaat uit het inbrengen van roestvrijstalen naalden in verschillende delen van het lichaam (hao tjen-naalden). Bij moderne toepassing kunnen eventueel andere stimuli op punten van keuze worden toegepast, zoals bestraling met laser, een laagfrequente wisselstroom op de geplaatste naalden of zelfs toediening van kleine injecties in acupunctuurpunten. Sommige praktiserende acupuncturisten plaatsen naalden op, of bij de plaats van de ziektehaard, waar anderen punten kiezen op basis van de symptomen. In de traditionele acupunctuur wordt meestal een combinatie van punten gebruikt. De heer Leo van Geel, acupuncturist, kan u alles vertellen over acupunctuur en wat daarbij komt kijken. Heeft u interesse dan bent u van harte welkom op deze themamiddag. Nieuw bestuurslid Het bestuur was al langere tijd op zoek naar een bestuurslid met interesse voor PR en Communicatie. Het heeft even geduurd maar uiteindelijk hebben we op de Voorjaarsvergadering de heer Nico Vreeswijk voorgedragen als nieuw bestuurslid. Nico is geen onbekende voor u en ons. Hij schrijft al weer een paar jaar het column in het Bulletin en verzorgt ook de rubriek gedicht van de maand. Hij is tevens lid van de Klankbordgroep bestuur, van waaruit hij al menigmaal een bijdrage leverde, denk aan het artikel over de enquête. Nico is op 10 maart 1945 geboren in Leidschendam. Hij was werkzaam in het onderwijs en de zorgsector. Hij heeft belangstelling voor het verleden en de natuur. Een van zijn hobby s is bijen houden. Hij is dus een imker. Op sportief gebied zet Nico zijn beste beentje voor bij de KBO wandelgroep en is niet bang om deel te nemen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Kortom een veelzijdig man. Vanuit zijn aandachtsgebied PR en Communicatie houdt hij contact met de werkgroep met dezelfde naam. Hij is daarbij de linking pin. We verwachten veel van deze groep. Namens het bestuur wensen wij Nico veel succes. Datum: Plaats: Tijd: Donderdag 8 mei Peppelhof uur Vooraankondiging Fietsdag Vrijwilligersdag Op dinsdag 29 april is onze jaarlijkse vrijwilligersdag. Als we ons werk goed gedaan hebben moet elke vrijwilliger een uitnodiging ontvangen hebben. Bent u vrijwilliger voor KBO Veghel en heeft u geen uitnodiging ontvangen, neem dan even contact op met het secretariaat. Heeft u wel een uitnodiging ontvangen maar bent u verhinderd geef dit dan ook even door aan het secretariaat. Dit is te bereiken via telefoon maar liever per KBO Veghel, SPOG en de Fietsersbond organiseren op 23 mei een fietsdag voor senioren. Een dagdeel voor de gewone fietsen en een dagdeel voor de fietsen met ondersteuning. De dag bestaat uit een stukje theorie, een parcours met wat lastige opdrachten en een rit door Veghel. De voormiddag is voor de gewone fiets. Daarbij wordt ook de mogelijkheid gegeven kennis te maken met een elektrische fiets. Na de middag is het de beurt aan de fietsen met ondersteuning. In het volgende Bulletin meer bijzonderheden, zet 23 mei in uw agenda. 8

9 Overlijden Zr. Virginie Zorgwonen, nieuw begrip Ons erelid Zr. Virginie (Johanna) Meesters is niet meer onder ons. Op woensdagmiddag kregen wij het bericht dat zij die morgen vredig was ingeslapen. Zr,. Virginie werd 96 jaar. Zij werd geboren in Nieuwkuijk op 7 juni Al op jonge leeftijd wist ze dat zij iets anders wilde dan de meeste jongeren. Er zal dan ook niemand van opgekeken hebben dat zij al op 19 jarige leeftijd in het klooster trad. Het was 20 augustus 1941 toen zij de gelofte voor het leven aflegde. Haar liefde ging uit naar de kinderen. Een groot deel van haar leven heeft ze zich daarvoor ingezet. Zuster Virginie heeft in de 77 kloosterjaren veel goede herinneringen bij haar medezusters nagelaten. Als tastbare herinnering laat zij ons foto s en gedichten na, verzameld en gebonden in Kruimeltjes en Liefde zonder grenzen Wat de meesten van u waarschijnlijk niet weten is dat Zr. Virginie spel- en leermateriaal ontwikkeld heeft. De blokkenwagen is als lesmateriaal ontworpen door zuster Virginie Meesters. Voor de kleuters op de bewaarscholen van de zusters Franciscanessen van Veghel ontwikkelde zij spelmateriaal om kinderen wiskundige vormen (rechthoeken, cilinders, driehoeken) te leren. Deze elementen set (verder bestaande uit: vierkantmozaïek, ruitmozaïek en plakmozaïek), VM-set geheten, naar Virginie Meesters. Zuster Virginie vroeg in 1972 met succes octrooi aan bij de Octrooiraad om haar ontwerp te beschermen. Ook voor onze KBO Veghel was zij een markante persoonlijkheid. Voor haar inzet in bestuur en werkgroepen is zij benoemd tot Erelid van onze vereniging. Zij was een trouw bezoekster van onze ledenvergaderingen. In de plechtige uitvaartdienst op zaterdag 20 maart hebben wij waardig afscheid van haar genomen. Brood geeft leven als wij in ons bestaan ook de medemens zien gaan en met hem willen delen Het bestuur Maar als die éne mens teveel wil hebben van het brood gaat de ander van honger dood Zr. Virginie Meesters 9 De ouderenzorg in Nederland gaat ingrijpend veranderen. Omdat de overheid wil dat mensen steeds langer thuis blijven wonen, wordt verzorgingshuiszorg niet langer vergoed. BrabantZorg maakt het mogelijk dat u toch in onze locaties kunt wonen. We noemen dat Zorgwonen. Zorgwonen biedt zorgbehoevende ouderen de mogelijkheid om te wonen met de noodzakelijke zorg in een veilige, beschermde omgeving. Wat is Zorgwonen? Zorgwonen is een combinatie van wonen en zorg. U huurt via onze partner BrabantWonen een appartement in één van onze zorglocaties. Daarbij neemt u van BrabantZorg een vast basisarrangement af, dat de voorzieningen en diensten bevat die een veilige en comfortabele woonomgeving garanderen. U kunt hierbij denken aan 24-uurs aanwezigheid en beschikbaarheid van zorgmedewerkers, een alarmsysteem om personeel op te roepen, toezicht en toegangscontrole via de receptie en het gebruik van gezamenlijke ruimten zoals het restaurant en de tuinen en terrassen. Ook een kabelabonnement voor televisie en een inboedelverzekering zijn standaard inbegrepen. Daarnaast worden er tal van activiteiten georganiseerd waaraan u, soms tegen een kleine vergoeding, kunt deelnemen. Naast het basisarrangement kunt u zelf kiezen welke aanvullende diensten u van BrabantZorg wilt afnemen. Wat valt er te kiezen bij BrabantZorg? U krijgt de mogelijkheid om te kiezen of u aanvullende diensten zoals maaltijden, het laten wassen van uw kleding of het schoonmaken van uw appartement wilt afnemen. Hiervoor hebben onze locaties arrangementen samengesteld. De arrangementen kunnen per locatie verschillen. Voor wie is Zorgwonen bedoeld? Zorgwonen is een nieuwe manier van wonen, waarbij een andere manier van financiering hoort, maar met de vertrouwde zorg van BrabantZorg. Ouderen die tot op heden in aanmerking kwamen voor een plaats in het verzorgingshuis kunnen hiervoor kiezen. Voor cliënten die voor 1 januari 2013 al bij ons woonden verandert er niets. Wel krijgen zij de mogelijkheid om gebruik te maken van Zorgwonen. Dat kan voor hen namelijk financieel voordeliger uitpakken. Hoe zit het met de kosten? Net zoals u gewend bent, betaalt u voor de woning huur, energie- en servicekosten. Afhankelijk van uw inkomen kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. De verhuur van de woningen wordt verzorgd door onze partner BrabantWonen. Als u gebruik maakt van Zorgwonen neemt u bij ons in ieder geval het basisarrangement af. Daarnaast kunt u naar behoefte gebruik maken van aanvullende arrangementen. In de locaties Aatrium in Veghel en Simeonshof in Erp wordt Zorgwonen aangeboden.

10 Brabants dialect E S S A D I N N A K L A Z I N E R E N A R S S T E O V E R R E B E G U E R K F S J E C L E P R U D O L L I N G E P F G C U W O H K E P E I L E O P I M U E B A H N U D H A S C H E L F T R R R S K O B O G A R T L P I N K E N A S R E J T A B T S A E F L U P E P A O G E E A A W B E T K M G R K K L E S A A G R O E L E P R E E H O U D O E E L A S P U B U F R T D L K S B N R Y P T D I L S K L R J B E I S E N N K E E T N N E E A E O L R E S N L L I E S E K E N N E M R E V E I L N E E L B T M D R E K E M M M M S I H E U F T U E E A E F S I E S E E E E B E E Z F R B D I D K K H R L L K B T K D U T Z E E E N N E E A E O D B N I T K S A K I I M T A S S P U R M R O O I D A A K L K R K S A E A J T D M E S S E B B E R E L U N A T B S E I T E R T P O O H D O T B I M M S E I Z Z A T E P Z W E T S M E P K E AAWBET (kletser) AFFESEERPLENKSKE (step) BAKKESVOL (snoep) BATJE (ondeugend kind) BEFROEMELD (gerimpeld) BEKSKE (kopje) BERREVOETS (blootvoets) BESNIETEN (ontgelden) BESSEM (bezem) BEUM (bomen) BLIEKEN (gluren) BOERRING (Boerdonk) BOGERD (boomgaard) BOKS (broek) BUKKUM (bokking) D EERD (Eerde) DIKSENTYD (meestal) DURPEL (drempel) ERRUP (Erp) EFKES (eventjes) ERPEL (aardappelen) GABBERDINE (regenjas) GULLIE (jullie) HERD (woonkamer) HEZIK (Heeswijk) HOUDOE (daag) JUNGSKE (jongetje) KAMMEREUJ (vrienden) KANNIDASSE (populieren) KLAZINEREN (kletsen) KNIP (oud huis) KNURFT (lomperik) KREUGE (kruiwagen) MERT (markt) ROMME (koffiemelk) SEITERT (Zijtaart) KROLLE (anijsbroodje) NEFFE (naast) ROOI (St. Oedenrode) STAANDEBINS (staand) LIEVERMENNEKES OARIG (raar) SANDERENDAAGS TESNUZZIK (zakdoek) (duizendschonen) OLLINGE (hele) (volgende dag) TODHOOP (bed) LULHOER (kletser) PASSEVIET SCHAPPELIERMEDALLIE TRAKTEMENT (zakgeld) MAAUWE (zeuren) (vergiet) (halsketting RK) UJE (Uden) MASTEBULLEKE PETAZZIE (stamppot) SCHELFT (zolder) ZWETSMEPKE MEEPESANT POELIEPEK SCHOTTELSLET (fotoalbum). (tegelijkertijd) (dropwater) (vaatdoek) Dialect? Ik noem het praten met spelfouten. Bij een juiste oplossing vormen de overgebleven letters horizontaal en van boven naar beneden een zin. Oplossingen voor deze en de Sudoku puzzel kunt u voor 6 mei inzenden, u hoeft niet perse beide puzzels in te sturen. Een van beide mag ook. Zenden aan: Mevr. Rina van der Heijden; De Mondriaan 8, 5461 GC Veghel. De oplossing van de afgelopen maand is: Intergemeentelijke samenwerking De prijswinnaars De drie prijswinnaars zijn getrokken uit de goede inzenders van zowel de woordzoeker als de Sudoku. De winnaars zijn: Dhr. Ben Evers Mevr. Riet van de Wiel Mevr. J. v.d. Ven v.d. Boom De prijs wordt bij u thuis bezorgd. Hartelijk dank voor het meedoen en insturen. Blijf dit doen! 10

11 Dodenherdenking en stille tocht Zondag 4 mei Op zondag 4 mei herdenken we. We herdenken alle militairen en burgers die zijn omgekomen in de strijd voor de vrede en veiligheid. In Veghel doen we dat op een bijzondere manier. Het kan zijn dat u op de hoogte bent dat er een stille tocht wordt gehouden. Maar weet u ook dat er voorafgaand aan deze stille tocht een bijeenkomst is in de Blauwe Kei? In theater de Blauwe Kei wordt het verhaal van de Veghelse Luchtwachtgroep verteld, verbeeld en gedanst. Deze Veghelse Luchtwachtgroep bestond uit 27 personen, waaronder onder andere Henk van Weert. Het was hun taak om aan de commandant door te geven welke vliegtuigen overvlogen. Op 10 mei 1940 kregen de luchtwachters de opdracht zich te melden in Den Bosch. Wat volgde was een enerverende en wanhopige tocht vol ontberingen. Een tocht die eindigde met de beschieting en ondergang van het vrachtschip De Pavon. Daarbij waren veel dodelijke slachtoffers en gewonden te betreuren, waaronder Alex van Lith (zoon van ex-burgemeester van Veghel), die deel uitmaakte van een militair commando uit Den Bosch dat onder meer verantwoordelijk was voor de Veghelse Luchtwachtgroep. Reserve kapitein Alex van Lith is bij een poging een sloep te strijken in zee gevallen en verdronken. Zijn lichaam spoelde op 22 mei aan. Het belooft een zeer mooi en indrukwekkend programma te worden. Aanvang is om uur en rond uur zal de stille tocht vertrekken naar de monumenten aan de Kolonel Johnsonstraat. Daar zal, na twee minuten stilte, het programma verder gaan. In de lege stilte In het ruisen van de wind Daar in de kilte Daar staat een kind In deze wind Wappert de vredevlag Met oranje lint Het is vrede elke dag Het verre verleden Langzaam weggegleden Maar iedereen weet Waarom iets vrijheid heet Want onder de graszoden Liggen duizenden doden Die de vrijheid verkregen In ruil voor hun leven Het verleden neemt geen keer Maar elke keer weer Zoeken we vrede voor iedereen Vrijheid om ons heen Wijnanda 15 jaar Activiteitenkalender Afdeling Veghel Agenda april 18 Vrijdag Scootmobieltocht Peppelhof Bridge Peppelhof maandag 2 e Paasdag, geen activiteiten 22 dinsdag Koor Cantabilé Peppelhof Biljarten Libre Poule A-D Peppelhof Koersbal Peppelhof woensdag Country dansen Peppelhof en Toneelgroep Hertoghof Rikken en Jokeren Peppelhof donderdag Fietsen Parallelweg en Biljarten Libre Regio Veghel 2- Boerdonk Peppelhof Jeu de Boules Bloemenwijk vrijdag Bridge Peppelhof

12 Activiteitenkalender Afdeling Veghel Vervolg agenda april 28 maandag Wandelen 10 en 5 kilometer Frisselstein tennispark en Sjoelen Peppelhof dinsdag Koor Cantabilé Peppelhof Biljarten Libre Poule A-D Peppelhof Vrijwilligersmiddag De Stapperij Koersbal Peppelhof woensdag Country dansen Peppelhof en Toneelgroep Hertoghof Biljarten Libre Poule B-C Peppelhof Agenda mei 01 donderdag Fietsen Parallelweg en Biljarten Libre Regio Veghel 1- Venhorst Peppelhof Jeu de Boules Bloemenwijk vrijdag Scootmobieltocht Peppelhof Bridge Peppelhof maandag Wandelen 5 kilometer Intratuin Bedevaart Handel wandelaars Intratuin Bedevaart Handel fietsers en scootmobielers Intratuin Sjoelen Peppelhof dinsdag Biljarten Libre Poule A-D Peppelhof Koor Cantabilé Peppelhof Koersbal Peppelhof woensdag Country dansen Peppelhof en Biljarten Libre Poule B-C Peppelhof Toneelgroep Hertoghof Kienen Peppelhof donderdag Fietsen Parallelweg en Jeu de Boules Bloemenwijk Themamiddag acupunctuur Peppelhof vrijdag Bridge Peppelhof maandag Meerdaagse reis naar Koudekerke Wandelen 10 en 5 kilometer Bloemfontein en Fotogroep Zoom Peppelhof Biljarten Libre Finale Peppelhof Sjoelen Peppelhof dinsdag Koor Cantabilé Peppelhof Koersbal Peppelhof woensdag KBO Cultureel Enkhuizen Stadhuisplein Country dansen Peppelhof en Toneelgroep Hertoghof Rikken en Jokeren Peppelhof donderdag Fietsen Parallelweg en Jeu de Boules Bloemenwijk Vrijdag Scootmobieltocht Peppelhof Bridge Peppelhof