Jaarverslag. Uit de steigers. Colofon. Uitgave Brandweer Hollands Midden Postbus BC Leiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Uit de steigers. Colofon. Uitgave Brandweer Hollands Midden Postbus 1123 2302 BC Leiden"

Transcriptie

1 Colofon Uitgave Brandweer Hollands Midden Postbus BC Leiden Hoofd- en eindredactie Lisette Wenink, team Communicatie Redactie Geluk Communicatie, Woubrugge INCIDENTGEGEVENS PER GEMEENTE Martijn Steenbeek, afdeling Informatieen Procesmanagement CARTOON Geen Nood bij brand Patrick van Gerner Design vanhulzen gummo kicks, Voorschoten FOTOGRAFIE omslag Jordy Kortekaas Druk Drukkerij De Bink bv, Leiden Oplage: exemplaren JUNI 2014 Uit de steigers 2013 Jaarverslag Hollands Midden Hollands Midden

2 Voorwoord Terugblik De brandweer presenteert zich als een behulpzame, deskundige en daadkrachtige organisatie. Het maken van een jaarverslag is een moment waarop de woorden behulpzaam, deskundig en daadkrachtig extra betekenis krijgen. Want het voorliggende verslag over 2013 is gevuld met een terugblik op momenten waarop we bewezen hebben over deze kwaliteiten te beschikken. Op 27 maart 2013 zijn we behulpzaam geweest bij het trainen van een rookmelderteam van de Brandwondenstichting. De mensen van dit team gaan op pad om rookmelders op te hangen bij mensen die daar zelf niet toe in staat zijn. Op 11 mei 2013 lieten de collega s van de kazerne Hazerswoude zich van hun deskundige kant zien, toen zij een oplossing bedachten om een beknelde heftruckchauffeur van onder zijn heftruck te bevrijden, die ook nog eens in het water dreigde te vallen. Op de dag na kerst schoot kazerne Reeuwijk te hulp bij grote wateroverlast bij kaasfabriek Vergeer Holland aan de Reewal. In een dankbrief prijst de familie het daadkrachtig optreden van de brandweer. Dit en veel meer is te lezen in het voorliggende jaarverslag. Brandweer Hollands Midden bestaat al weer drie jaar. In die jaren is veel werk verzet. Er is geadviseerd over hoe we incidenten kunnen voorkomen en er is hulp geboden als mensen in nood waren. Maar ook de organisatie is verder verstevigd. Voor die behulpzame, deskundige en daadkrachtige inzet wil ik alle medewerkers van Brandweer Hollands Midden hartelijk danken. Henk Meijer Regionaal commandant INHOUD 2013 van maand tot maand Kerncijfers 2013 van maand tot maand Kerncijfers Brandveiligheid In 2013 Incidenten die bijblijven Brandweer bedankt Kerncijfers personeel Incidentgegevens per gemeente Ondernemingsraad en Georganiseerd overleg Werkgebied Uit de steigers In mijn gedachten hoor ik het lawaai van het afbreken van een steiger. Een vrachtauto wordt geladen met steigerpijpen en planken. Vanachter de steiger zie ik een nieuw gebouw tevoorschijn komen. Dit jaarverslag beschrijft het derde levensjaar van Brandweer Hollands Midden. Het draagt de titel uit de steigers. De inrichting van de nieuwe organisatie vordert gestaag. We hebben vier jaar genomen om de organisatie op te bouwen, en deze klus nadert zijn voltooiing. Dit jaarverslag staat vol met resultaten die de brandweer in 2013 heeft bereikt. Resultaten die horen bij het bouwproces, maar ook resultaten die horen bij de echte taak van de brandweer: het voorkomen en bestrijden van incidenten is het jaar waarin het meerjarenprogramma Meer-Anders-Minder is gestart. Binnen dit programma zullen plannen worden uitgewerkt om invulling te geven aan de onvermijdelijke bezuinigingen, ook bij de brandweer. De gekozen werkwijze dient daarbij twee doelen: het evalueren van de organisatieinrichting en het realiseren van de bezuinigingen. Want ondanks dat er minder geld te besteden is, moet wel een vitale brandweerorganisatie op de been blijven. Hierin de juiste balans vinden is voor bestuur en medewerkers een uitdaging. Namens het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden spreek ik mijn dank uit aan alle medewerkers van Brandweer Hollands Midden die in 2013 dag en nacht hebben klaargestaan om de inwoners van Hollands Midden van dienst te zijn. Om branden te voorkomen, branden te bestrijden of alle andere taken te verrichten die bij de brandweer zijn belegd. Gert Jan Kats Burgemeester Zuidplas Portefeuillehouder Brandweer Voorwoord 2 Brandweer Hollands Midden Jaarverslag

3 2013 van maand tot maand Januari Jaarwisseling Met 140 uitrukken is de jaarwisseling voor Brandweer Hollands Midden rustig verlopen. Het gaat vooral om buitenbranden en automatische meldingen die veroorzaakt worden door rook van vuurwerk. Er wordt geen geweld gepleegd tegen onze brandweermedewerkers. De branden zijn verschillend van aard en verspreid over de gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden. Opvallend zijn de zeven autobranden in Leiden en Leiderdorp. Nieuwe kantoorlocatie Leimuiden Op 24 januari verhuizen de collega s van kantoorlocatie Ter Aar de clusterleiding en de decentrale oefencoördinator van cluster 31 naar Waaier 64 in Leimuiden. Dit om de paraatheid van kazerne Leimuiden tijdens kantooruren te ondersteunen en maximale brandweerzorg te bieden. Visievorming Risicobeheersing Als antwoord op de ontwikkelingen in de omgeving start de sector Risicobeheersing dit jaar met zijn visievorming. Hiermee zet Brandweer Hollands Midden de eerste stap in de doorontwikkeling van het thema risicobeheersing, waarbij op basis van de risico s samen met burgers, andere overheden en instellingen gewerkt wordt aan een veilige leefomgeving. Kostenefficiëntie is hierbij een uitgangspunt. Kazerne Volgorde Tabel Vijf jaar na de invoering van de eerste Kazerne Volgorde Tabel (KVT) wordt op 14 januari om uur de vernieuwde KVT voor Brandweer Hollands Midden en Brandweer Katwijk operationeel. Uitgangspunt is de snelste hulpverlening bij incidenten. Deze vernieuwde versie is voorafgaand aan de invoering besproken en een aantal verbeteringen is doorgevoerd. Er wordt blijvend gewerkt aan verbetering en één keer per jaar wordt de KVT bijgesteld. Leergangen van start De afdeling Vakbekwaamheid start in januari weer met een aantal leergangen op verschillende kazernes in de regio. Het gaat om een avonden een dagopleiding van de leergang Manschap A, eveneens een avond- en een dagopleiding Bevelvoerder en de leergang Verkenner Gevaarlijke Stoffen. Invlechting Katwijk Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden stelt op de laatste dag van februari het projectplan vast voor de invlechting van Brandweer Katwijk. Per 1 januari 2014 zal dit korps onderdeel van Brandweer Hollands Midden zijn. Uitgangspunt is dat dit op dezelfde wijze gebeurt als het samengaan van de overige lokale brandweerkorpsen drie jaar eerder. Op 5 maart is de kick-off met alle deelprojectleiders: Brandweerzorg, Personeel, Bedrijfsvoering, Financiën en Communicatie. Nieuw rooster 24 uursdienst Een belangrijke stap voor de organisatie wordt deze maand gezet met de invoering van één rooster voor alle medewerkers van de 24 uursdienst. Deze harmonisatie was niet gemakkelijk, want de vier beroepskazernes hadden verschillende regelingen en het was een hele puzzel om de goede elementen uit elk rooster te behouden. Verdiepingsavonden Kazerne Volgorde Tabel Tijdens twee bijeenkomsten geven de sectoren Incidentbestrijding en Operationele Voorbereiding een algemene toelichting voor alle belangstellenden op de totstandkoming van de nieuwe Kazerne Volgorde Tabel. Een demonstratie maakt duidelijk hoe het computerprogramma CARE de berekeningen maakt en welke statistische gegevens hierbij gebruikt worden. Dit alles met als uitgangspunt dat inwoners van onze veiligheidsregio indien zij in nood zijn, de snelst mogelijke hulp krijgen. Nauwere samenwerking omgevingsdiensten Op 14 februari ondertekenen de voorzitters van de Veiligheidsregio Hollands Midden, de omgevingsdiensten West-Holland en Midden-Holland en het hoofd Operatiën van de eenheid Den Haag van de politie een convenant voor een intensievere samenwerking tijdens alle stappen van de veiligheidsketen. Hiermee wordt beoogd om de kans op een incident of crisis zo klein mogelijk te maken en tijdens een crisis optimaal samen te werken. In Nederland zijn deze partijen de eerste die een dergelijk convenant ondertekenen. februari Maart Portofoons Vanaf de tweede helft van februari krijgen alle kazernes nieuwe portofoons en de voertuigen een nieuw roepnummer. Voorafgaand aan de installatie komen door de leverancier opgeleide instructeurs eerst op alle kazernes instructie geven. In de week erna dient alle apparatuur gebruiksklaar te zijn. Dit omvangrijke project wordt eind april afgerond. Rookmelderteam Een oproep van de Nederlandse Brandwonden Stichting om rookmelders op te hangen bij mensen die dat zelf niet kunnen, levert een groot aantal vrijwilligers op. Brandweer Hollands Midden schiet te hulp bij het trainen van het zogeheten Rookmelderteam. Op 27 maart wordt een gemêleerd gezelschap door een aantal collega s getraind in het op de beste manier ophangen van rookmelders. 4 Brandweer Hollands Midden Jaarverslag

4 Oefening Teylingereind Op 26, 27 en 28 maart wordt geoefend in Forensisch Centrum Teylingereind in Sassenheim. Vertegenwoordigers van dit jeugddetentiecentrum zitten in de verschillende teams, die tijdens diverse scenario s voor een aantal dilemma s komen te staan. Hun inhoudelijke kennis van de inrichting helpt de brandweer om de situatie beter in te schatten. Informatiekaart Bio Science Park Ter vervanging van dikke rampbestrijdingsplannen ontwikkelt team Planvorming Multi informatiekaarten: compact en overzichtelijk met alle belangrijke informatie die hulpverleners het eerste uur nodig hebben. In maart wordt drie dagen lang met de Informatiekaart Bio Science Park geoefend. Crisisfunctionarissen van hulpdiensten, gemeente en bedrijfshulpverleners zetten hun tanden in het scenario Brand in een pand met een Bio Safety Level 3 lab. USAR In maart is er een tweedaagse oefening van USAR. NL (Urban Search And Rescue) in Rijssen. Zeventien collega s van Brandweer Hollands Midden doen hieraan mee. Er staan twee specifieke onderwerpen op het programma: werken op hoogte en stutten en schoren. De reddingsgroepen van USAR.NL zijn samengesteld uit brandweermensen, ambulanceverpleegkundigen en hondengeleiders van de politie. Dekkingsplan Het Algemeen Bestuur stelt op 28 maart de Aanvulling Dekkingsplan vast. Voor dit Dekkingsplan is de veiligheidsregio verdeeld in vakken. De grootte wordt bepaald door de afstand die een brandweerauto in één minuut kan afleggen. Bij de vaststelling is geaccepteerd dat de brandweer niet overal binnen de wettelijke opkomsttijd aanwezig kan zijn. Procesafspraken met gemeenten Vanaf de start van Brandweer Hollands Midden heeft de sector Risicobeheersing gewerkt volgens de toen bestaande procesafspraken met de gemeenten over vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van de Wabo. Begin 2013 worden alle bouw- en woningtoezichten bezocht om de procesafspraken te evalueren. Voornaamste conclusie is dat er wat kleine aanpassingen gemaakt dienen te worden. Daarnaast wordt de gemeenten met een kleine enquête naar hun tevredenheid over Risicobeheersing gevraagd. Hieruit blijkt dat de gemeenten over de gehele linie overwegend positief zijn. Deze evaluatie en nieuwe regelgeving leveren de input voor het actualiseren van de procesafspraken. Deze zullen begin 2014 van toepassing worden. Kerncijfers In 2013 worden er negenduizendvierhonderdtachtig brieven geregistreerd. De jaarwisseling verloopt rustig met 140 uitrukken. Van de 961 vrijwilligers bij Brandweer Hollands Midden zijn er 86 vrouw personeelsleden een kerstpakket. Het personeelsblad ROOD verschijnt dit jaar 4x. In december krijgen Vanaf het eind van het jaar wordt door Risicobeheersing 90% Team Vakbekwaam blijven organiseert brandweeroefeningen. Dit zijn er bijna meer dan een jaar eerder. Vakbekwaamheid schaft voor in heeft eind december In slechts volgers. autowrakken aan. weken worden >180 vaar- en voertuigen omgenummerd. Om te oefenen staan in het regionaal oefencentrum in Waddinxveen tankautospuiten. 4 collega s volgen de Leergang Bevelvoerder en die van Oefenleider mensen komen in dienst en 33 collega s vertrekken. van de brieven digitaal verstuurd. Bij één oefening wordt de HSL door 21hulpverleners bezocht. 6 Brandweer Hollands Midden Jaarverslag

5 2013 van maand tot maand Bloemencorso Werkgevers bedankt! Dit staat te lezen op de borden op de zijkant van een historische brandweerwagen die meerijdt met het Bloemencorso Duinen Bollenstreek. Een mooie manier om al die ondernemers te bedanken die brandweervrijwilligers in dienst hebben. Complexe oefening Het Haastrechtse bedrijf Gouda Holland BV is altijd bereid de kantoren en terreinen beschikbaar te stellen voor oefeningen van de brandweer om de veiligheid van de Haastrechtse bevolking te bevorderen. Op 15 april is dit weer het geval voor een complexe oefening voor de kazernes Haastrecht en Gouderak. Deze kazernes oefenen regelmatig om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Foto: Kees Verhoef, Katwijk Omnummering In zes weken tijd worden ruim 180 voer- en vaartuigen omgenummerd. Niet alleen administratief, maar ze worden daadwerkelijk opnieuw beplakt met het nieuwe 16-nummer. Dit gebeurt tegelijk met de invoering Foto: Sven Slingerland APRIL Dienstfietsen in gebruik Op 12 april worden veertien nieuwe dienstfietsen in gebruik genomen in Lisse, Leiden-Noord, Leiden-Zuid, Gouda en Alphen aan den Rijn. Hoewel de medewerkers van Risicobeheersing de (hoofd)gebruikers van deze fietsen zijn, kunnen ook andere collega s er gebruik van maken. Workshops leidinggevenden Eind april vinden workshops plaats voor alle leidinggevenden van beroeps- en kantoorpersoneel met als onderwerp werktijden- en verlofregelingen. Doel is dat zij de regelingen kennen en weten toe te passen en hun medewerkers hierover goed kunnen informeren. van de nieuwe portofoons. Een enorme operatie die om een strakke planning vraagt. Door alles op locatie uit te voeren, zijn de voertuigen slechts even buiten dienst. Eerste paal nieuwe kazerne Op woensdag 24 april slaat burgemeester Anja Latenstein van Voorst van Rijnwoude de eerste paal van de nieuwe brandweerkazerne in Hazerswoude-Dorp. Het is de eerste kazerne die door Brandweer Hollands Midden gebouwd wordt volgens het nieuwe Programma van Eisen dat is opgesteld voor huisvestingsprojecten. De nieuwe kazerne wordt eigentijds, sober, doelmatig, energiezuinig en onderhoudsarm en wordt in december in gebruik genomen. MEI Jeugdbrandweerkamp Tijdens het pinksterweekend ontvangt de jeugdbrandweer uit Nieuwerkerk aan den IJssel de collega s van Bückenburg voor het jaarlijkse kamp. Vanwege de regen moet voor het overnachten worden uitgeweken naar de sporthal. Gelukkig gaan alle activiteiten, overdag en s avonds, gewoon door. Registratie gevaarlijke stoffen De Ondernemingsraad stemt op 13 mei in met de procedure voor registratie in het personeelsinformatiesysteem van personeel dat is blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. In alle gevallen waarbij asbest betrokken is, zal registratie plaatsvinden. Bij andere gevaarlijke stoffen is het aan de Adviseur Gevaarlijke Stoffen of dit gebeurt. Fietsen voor Brandwondenstichting Op 25 mei fietst een groot aantal enthousiaste medewerkers samen met familie en vrienden één van drie fietstochten van verschillende lengte. Start en finish zijn in Leiden-Zuid. Het is de tweede keer dat Brandweer Hollands Midden dit evenement organiseert en de opbrengst gaat naar hetzelfde goede doel als de eerste keer: de Brandwondenstichting. Inhuldiging Als op 30 april de nieuwe koning wordt ingehuldigd, is onze collega Jordy Démoed daarbij aanwezig als een van de slechts 500 gewone genodigden. Hij heeft deze eer te danken aan het feit dat hij in 2010 samen met zijn vader Reinald een jong meisje uit een brandend huis gered heeft. Foto: Paul Termorshuizen 125 jaar brandweer in Ter Aar Op 25 mei viert kazerne Ter Aar de start van het jubileumjaar. Eerst worden de deelnemers aan de fietstocht ontvangen op de kazerne, waarna in het Historisch Museum Ter Aar de burgemeester de openingshandeling verricht van de tentoonstelling 125 jaar Paraat voor de samenleving. Hierna volgen demonstraties van historisch materieel en de hedendaagse duikers. De dag wordt afgesloten met een goedbezochte receptie. 8 Brandweer Hollands Midden Jaarverslag

6 Stroomduiken in de Lek Al onze duikers, zeventig in totaal, moeten jaarlijks een aantal oefeningen verrichten om hun vakbekwaamheid aan te tonen. In de week van maandag 27 mei tot en met zaterdag 1 juni vinden daarom de stroomduiken plaats in de Lek. Brandweersurvival Zaterdag 8 juni wordt de jaarlijkse brandweersurvival georganiseerd door de kazerne Nieuwveen. Dertien teams strijden om de wisselbeker. In totaal worden twaalf spellen gespeeld, onder andere een parcours afleggen met autobanden, over containers klauteren, door een rioolbuis kruipen en rolstoelrijden. JUNI Drie eeuwen brandweer in Oegstgeest Vereniging Oud Oegstgeest presenteert op 7 juni een boek ter ere van 300 jaar brandweer in Oegstgeest. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan burgemeester Els Timmers. Het tweede boek is voor Andries Nek, van 1962 tot 1988 brandweerman in Oegstgeest. Hij staat symbool voor alle (oud-)brandweercollega s, die ieder ook een exemplaar ontvangen. Taalbewust Veel medewerkers van Brandweer Hollands Midden moeten regelmatig zakelijke teksten schrijven voor externe partijen. Om hen hierbij te helpen, zijn deze teksten in grote mate gestandaardiseerd op basis van de al eerder ontwikkelde Schrijfwijzer. Voor de sector Risicobeheersing zijn de teksten deze maand afgerond. De brieven van de afdeling Personeel volgen in Centralisatie onderhoud ademlucht Als eerste levert steunpunt Alphen aan den Rijn voor alle veertien kazernes in het verzorgingsgebied gelijke ademluchtcilinders, die op identieke wijze onderhouden worden. Het onderhoud van de ademluchtapparatuur is in vier werkplaatsen gecentraliseerd, zodat normen, procedures en materiaalkeuzes op dezelfde manier uitgevoerd kunnen worden. Open dagen In 2013 gaan traditiegetrouw bij een aantal van onze kazernes de deuren weer open voor bezoekers. Op 8 juni in Voorschoten, op 29 juni in Zevenhuizen, op 7 september in Leimuiden en op 14 september in Gouda. Herdenking omgekomen collega s Op 15 juni worden in heel Nederland de omgekomen brandweercollega s herdacht. Brandweer Nederland doet dit voor de tweede maal bij het Nationaal Brandweermonument bij het NIVF in Arnhem in aanwezigheid van minister Opstelten, enkele honderden nabestaanden en andere genodigden. Bij de kazerne Benthuizen wordt het ereteken uitgevoerd. JULI Beschikbaarheidsregistratie in AG5 In Alphen aan den Rijn wordt op 3 juli een voorlichtingsavond gehouden over de invoering van de beschikbaarheidsregistratie van vrijwilligers. Na een succesvolle pilot bij elf kazernes is besloten om deze module binnen heel Brandweer Hollands Midden in gebruik te nemen. De eerste tien kazernes zullen hiermee in september van start gaan. Huldiging Tijdens de zomerborrel op 11 juli vindt de huldiging plaats van verschillende collega s die betrokken zijn geweest bij bijzondere reddingen in 2012, waarbij door adequaat optreden levens gered werden. Foto: Arthur Haasbroek Brandweerbootcamp voor dummy s Deze zomer krijgen ongeveer veertig kantoormedewerkers een stoomcursus incidentbestrijding. Gedurende een lange dag maken zij kennis met verschillende soorten incidenten. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk, waar zij kunnen kennismaken met het werk van de rode kolom. Zo kan onderling begrip groeien, wat de synergie in de hele veiligheidsketen bevordert. Vakbekwaam worden genomineerd voor prijs Met de Pilot digitalisering les- en leerstof Manschappen A kerntaak THV wordt het team Vakbekwaam Worden in juli genomineerd voor de Jan van der Heijden-prijs Nieuwe tankautospuiten operationeel Deze zomer zijn alle zeven nieuwe tankautospuiten volledig operationeel. De nieuwe voertuigen, met als meest opvallende eigenschap de centrale plaatsing van de pomp, vinden verspreid over de hele regio hun nieuwe standplaats. Het is eerst nog even wennen aan de nieuwe indeling, maar dan kunnen ze in bedrijf genomen worden. Bodegravense jeugd naar Oostenrijk Van 9 tot 15 juli verblijft de jeugdbrandweer van Bodegraven in Oostenrijk voor deelname aan een internationaal kamp. Hier doen zij mee met de internationale wedstrijden, maar er is ook tijd om diverse bijzondere voertuigen te bekijken en natuurlijk om met de buitenlandse ploegen kennis te maken. 10 Brandweer Hollands Midden Jaarverslag

7 Selfservice personeelsgegevens Half juli kunnen de medewerkers van de 24 uursdienst en het kantoorpersoneel hun eigen persoonsgegevens inzien en als dat nodig is, aanpassen of aanvullen met ESS (employee selfservice). Op deze manier kunnen wijzigingen snel worden doorgevoerd door de medewerkers zelf, zodat de informatie altijd up-to-date is. Augustus Mobiele Commando Container Op 31 juli zetten de commandant en de leverancier Kenbri Fire Fighting B.V. hun handtekeningen onder de opdracht voor de aanschaf van een nieuwe Mobiele Commando Container, geschikt voor het sterk uitgebreide CoPI en uitgevoerd volgens de huidige technische eisen. BHV-pas voor vrijwilligers De vrijwilligers van Brandweer Hollands Midden ontvangen in juli een officiële Bedrijfshulpverleningspas, omdat zij volledig opgeleide bedrijfshulpverleners zijn. Hiermee doet de organisatie iets terug voor al die werkgevers die hun werknemers in staat stellen om tijdens werktijd voor de brandweer uit te rukken. SEPTEMBER Personeelsverenigingen Op 26 september komen bestuursleden van personeelsverenigingen uit de hele regio naar Aarlanderveen om een wederzijdse overeenkomst tussen de verenigingen en Brandweer Hollands Midden te ondertekenen. Hiermee wordt een intensief traject dat ruim een jaar gelopen heeft, afgesloten. Met de ondertekening van de statuten hebben alle verenigingen een rechtsbevoegde status, zodat ze gebruik kunnen maken van de mantelverzekering van de veiligheidsregio en de aansprakelijkheid van bestuursleden geminimaliseerd is. Foto: Walter Planije After Action Review Het nieuwe evaluatieprotocol After Action Review wordt dit najaar bij Brandweer Hollands Midden ingevoerd. Deze evaluatiemethode is afkomstig uit het Amerikaanse leger en is inmiddels de landelijke standaard voor de brandweer. Het is een methode om met een team na het afronden van een inzet op gestructureerde wijze het eigen handelen te analyseren en geleerde lessen te verzamelen. In september brengt het Kenniscentrum hierover een folder voor de brandweer uit. Waddinxveen verzorgt Een noviteit: de kazerne Waddinxveen wordt voortaan bij alle grote incidenten meegealarmeerd om ondersteuning te kunnen bieden aan de blusploegen. Zij zorgen voor koffie en andere versnaperingen, maaltijden, een rustpunt in een tent met tafels en stoelen, en zelfs een mobiel toilet. Meer-Anders-Minder In augustus gaan we aan de slag om invulling te geven aan de noodzakelijke bezuinigingen voor de periode Dit programma heeft de naam Meer-Anders-Minder meegekregen. Direct na de start van Meer-Anders- Minder roept de OR medewerkers op om besparings- en bezuinigingsideeën te melden. Team Brandonderzoek Sinds augustus beschikt het team Brandonderzoek over drie aspirantonderzoekers. Zij hebben vanaf september 2012 een intensieve opleiding gevolgd, zich bekwaamd in het onderzoeken van branden en vervolgens met goed gevolg het examen afgelegd. Opstappers Risicobeheersing in ploeg Leiden-Noord Door een zeer grote brand bij Vliko in Leiderdorp en de lange nablusactie ontstaat er op 20 augustus een paraatheidsprobleem op de kazerne Leiden-Noord. Door de inzet van collega s van Risicobeheersing in de ploeg, kan Incidentbestrijding de basisbrandweerzorg en het specialisme duiken weer paraat zetten. Foto: V. Kager OKTOBER Vaardigheidstoetsen Het najaar staat in het teken van de onderlinge vaardigheidstoetsen. Vijf kazernes bedenken voor hun kring een uitdagend scenario waarmee de ploegen hun vaardigheid kunnen laten zien. Uiteindelijk wordt Zevenhuizen na een spannende finale in Ter Aar kampioen. Brandkranen beter vindbaar Op de eerste oefenavond na de zomer worden door de collega s uit Lekkerkerk de ondergrondse brandkranen langs de Lekdijk weer toegankelijk gemaakt. Bovendien wordt er een paaltje met een rode kop bij geplaatst. Zo zijn de kranen goed vindbaar als het eropaan komt. Foto: Ron Simmerman Maandelijkse betaling vrijwilligers Vanaf 1 oktober is voor vrijwilligers de verloning maandelijks. Een nieuwe service voor de vrijwilligers met als bijkomend voordeel dat de piekbelasting van de afdeling Financiën aan het eind van het kwartaal wordt weggenomen. Via Mijn AG5 kunnen betalingen bekeken worden en ook eventuele correcties worden doorgevoerd. 12 Brandweer Hollands Midden Jaarverslag

8 Brandpreventieweken 2013 Oktober staat in het teken van de Nationale Brandpreventieweken. Brandweer Hollands Midden lanceert op zaterdag 28 september een campagne die het publiek moet wijzen op de noodzaak van brandpreventie. Voortbordurend op de slogan Wat doe jíj bij brand? is gekozen voor vier specifieke doelgroepen die met ondubbelzinnige beelden worden aangesproken: zwartgeblakerde voeten in een mortuarium, kinderen met prijskaartjes om hun nek op de bank en het huis van opa en oma dat in brand staat. Doel is om aandacht te genereren van media en publiek om te kunnen bereiken dat veel mensen over de eigen situatie gaan nadenken. Liefst 30% van de huishoudens heeft geen goedwerkende rookmelder, en dat cijfer moet omlaag. Uitgangspunt van de campagne zijn vier posters met een Layar-laag. Bij het scannen met smartphone of tablet start in de Layar app de internetpagina met een filmpje. Uiteraard is ook in 2013, net als in 2012, toen Brandweer Hollands Midden in de prijzen viel en bekroond werd met een zilveren rookmelder, het streven om een goede, opvallende campagne neer te zetten. Instructievideo Veilig binnentreden Tijdens het jaarlijkse Brandweercongres wordt de instructievideo Veilig binnentreden geïntroduceerd, waaraan Brandweer Hollands Midden een bijdrage heeft geleverd. Deze is gemaakt voor iedereen die te maken kan krijgen met het binnentreden van een brandend gebouw. De afdeling Vakbekwaamheid zal deze instructievideo ook gebruiken tijdens opleidingen en reguliere oefeningen. Scan with 3 oktoberoptocht Brandweer Hollands Midden rijdt mee in de traditionele 3 oktoberoptocht in Leiden. Tour Hollands Midden Ter voorbereiding op de invlechting van Brandweer Hollands Midden en Brandweer Katwijk bezoeken de Katwijkse collega s op 1 oktober enkele werklocaties om zich een beeld te kunnen vormen van afdelingstaken en werklocaties. Het gaat met name om de standplaatsen van de functies uit het plaatsingsfunctieboek waar zij uiterlijk 8 oktober hun belangstelling voor kunnen tonen. Foto: Toon van der Poel Scan with NOVEMBER GROTE RAMPENOEFENING ZUID-HOLLAND VEILIGHEIDSREGIO S HULPDIENSTEN GEMEENTEN EN DEFENSIE OEFENEN SAMEN OOK IN BODEGRAVEN- REEUWIJK Scan with 4-8 NOVEMBER Scan with GO! invlechting Katwijk Maandag 25 november komt de stuurgroep voor de invlechting van Brandweer Katwijk voor het laatst bij elkaar en geeft ze het definitieve GO! voor het traject. Alle collega s van de beroepsdienst uit Katwijk weten in welke functie ze vanaf 1 januari 2014 worden geplaatst. Samen Sterker! Vanaf eind oktober wordt er twee weken lang intensief interregionaal geoefend. De oefening Samen Sterker! brengt heel wat hulpdiensten in Zuid-Holland op de been. Zowel de interregionale samenwerking tussen de vier Zuid-Hollandse veiligheidsregio s als de civiel-militaire samenwerking wordt in diverse scenario s beoefend. In Reeuwijk wordt een grote overstromingsoefening gehouden. Nieuwe versie GMS In de eerste week van november wordt, vooruitlopend op de fusie van de meldkamers, een nieuwe versie van GMS (Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem) ingespoeld in de meldkamers van de Veiligheidsregio s Haaglanden en Hollands Midden. Dit gaat gepaard met diverse wijzigingen in onder meer pagerteksten en inzetvoorstellen. Vakdagen bevelvoerders Begin november zijn de vakdagen voor bevelvoerders, georganiseerd door het Kenniscentrum. Verdeeld over vier sessies worden in totaal 157 mannen en vrouwen uit Hollands Midden bijgeschoold en bijgepraat. Als klap op de vuurpijl geeft illusionist George Parker een inspirerende presentatie over leiderschap, effecten bereiken en inzicht in gedrag. Wendagen PPMO In 2014 gaan de aanstellingskeuring en de periodieke medische keuring (afgekort PPMO) van repressieve brandweermensen veranderen. Om hier kennis mee te maken, worden eind november twee wendagen georganiseerd. Een zeer gemêleerd gezelschap maakt van deze gelegenheid gebruik. Eindconclusie: het is even wennen, maar goed te doen. Facilitair 2.0 van start Om het functioneren van de facilitaire werkprocessen te optimaliseren, is het Project Facilitair 2.0 gelanceerd. Hierin worden verantwoordelijkheden, processen en structuren onder de loep genomen met als doel de afstemming tussen de afdeling Facilitair en de verschillende sectoren te verbeteren. Ideeën voor M-A-M Veel medewerkers geven gehoor aan de oproep van de OR om met bezuinigingsvoorstellen te komen voor het programma Meer-Anders- Minder. Op 11 november overhandigt de OR een lijst met voorstellen aan de commandant. De commandant is blij met het initiatief van de OR en prijst de moed van de medewerkers om mee te denken over mogelijke bezuinigingen. 14 Brandweer Hollands Midden Jaarverslag

9 DECEMBER Nieuwe kazerne Op 14 december is de officiële opening van de nieuwe kazerne van Hazerswoude- Dorp. Het is de eerste kazerne die in opdracht van Brandweer Foto: Paul Termorshuizen Hollands Midden is gebouwd, volgens het voor kazernes geformuleerde Programma van Eisen en in samenspraak met een werkgroep van de lokale vrijwilligers. Het resultaat mag er zijn en tijdens de drukbezochte open dag kunnen (oud-) collega s en dorpsgenoten dit zelf aanschouwen. ICT vervangt oude apparatuur Zondag 1 december vervangt team ICT op de kazerne Leiden-Zuid oude apparatuur. Ook de RBT- en ROT-ruimtes worden voorzien van nieuwe apparatuur. Kerstborrel De kerstborrel in Alphen aan den Rijn op 19 december is gezellig druk en veel collega s gebruiken de gelegenheid om informeel bij te praten. In de doorlopende diapresentatie tijdens de borrel passeert alles de revue wat Brandweer Hollands Midden in 2013 heeft bereikt. Systeemtest Sleutelhanger Dinsdagavond 3 december wordt de jaarlijkse systeemtest gehouden om Opkomst en alarmering en Leiding en coördinatie binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden te testen. Alle veiligheidsregio s in het land moeten deze test doen. De resultaten gaan naar de Inspectie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het is goed om de onaangekondigde test ieder jaar te organiseren om de verschillende structuren en samenwerkingsverbanden te beoefenen. Elektronische handtekening Het gebruik van een elektronische handtekening door de sector Risicobeheersing is een feit. Vanaf 2 december 2013 worden de externe brieven van de sector digitaal ondertekend, waardoor de werkprocessen binnen Risicobeheersing en Facilitair efficiënter verlopen. Bovendien wordt er zo bespaard op papier-, print- en portokosten. Personeelsregelingen Nu alle personeelsregelingen zijn afgerond, verschijnen deze maand drie boekjes. In Personele verzekeringen worden de belangrijkste onderdelen van de verschillende verzekeringspolissen onder de aandacht gebracht. Deze gelden voor alle medewerkers. Alle hoofdwerkgevers van de vrijwilligers ontvangen een flyer met informatie over de personele verzekeringen. Tevens is er een basisboek uitgebracht met de belangrijkste regelingen voor brandweervrijwilligers. Volgende fase DBK In december wordt de offerteaanvraag voor een routeinformatiesysteem (RIS) en de digitale bereikbaarheidskaart (DBK) gedaan via openbare aanbesteding. Hiermee wordt een belangrijk punt in het project bereikt. Alle sectoren hebben eraan meegewerkt om tot deze aanvraag te komen. Naar verwachting zal in januari de gunning plaatsvinden. Kerncijfers In totaal worden er 43 multi-oefeningen georganiseerd, waaraan 286 mensen deelnemen. Het aantal digitale nieuwsbrieven voor medewerkers bedraagt29. 71% van het personeelsbestand is vrijwilliger. VIJFENTWINTIG keer per maand twitteren de operationeel woordvoerders over incidenten. Er worden 18 opleidingen tot Manschap A gegeven, met in totaal 169 cursisten. Bij Risicobeheersing komen adviesaanvragen binnen: betreffen evenementen en gebruiksvergunningen 40 en gaan over de WABO. Het brandweerbootcamp voor dummy s wordt door ongeveer medewerkers gevolgd. In het oefencentrum in Waddinxveen worden opleidingen en oefeningen gegeven Risicobeheersing behandelt geregistreerde verkeersbelemmeringen. 15 collega s volgen de opleiding Verkenner Gevaarlijke Stoffen Toezichthouders behandelen zaken, waarvan zaken toezicht vuurwerk collega s worden brandweerchauffeur. Van de 252 kantoormedewerkers is 70% man. 16 Brandweer Hollands Midden Jaarverslag

10 Scan met Layar 1 Scan met Layar Hollands Midden Hollands Midden Scan met Layar Hollands Midden Scan met Layar 2 Hollands Midden BRANDVEILIGHEID IN 2013 Project STOOM Brandweer Hollands Midden neemt sinds 2012 deel aan de landelijke (deel) projectgroep STOOM, Structureel Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen. In 2013 worden de eerste echte stappen gezet met de aanstelling van een projectmedewerker die volop bezig is met het voorbereiden van de invoering van STOOM. Tevens wordt dit jaar een projectplan opgesteld en worden stappen voorbereid om in 2014 te starten met het daadwerkelijk terugdringen van loze brandmeldingen. Pilot in zorginstellingen Geen Nood Bij Brand, brandveiligheid in de zorg is een uniek samenwerkingsproject tussen brandweerkorpsen en zorginstellingen om de brandveiligheid van de zorginstellingen structureel te verbeteren en ervoor te zorgen dat zij beter voorbereid zijn op noodsituaties. De nadruk ligt hierbij op veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid en niet op meer controles of strengere regels. De incidenten in het detentiecentrum op Schiphol en de GGZ-instelling Rivierduinen bewijzen dat brand in een gebouw met een bijzondere zorgfunctie grote gevolgen kan hebben. De conclusie is dat het voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen alléén niet voldoende is. Zorginstellingen moeten er ook alles aan doen om het ontstaan en de escalatie van brand te voorkomen. De risico s moeten worden beperkt en de bewoners moeten zo goed mogelijk bekendgemaakt worden met de risico s van hun verblijfplaats. Geen Nood Bij Brand heeft als doel om naast alle technische aanpassingen ook hieraan te werken. Kinderen vallen niet onder je inboedelverzekering Voor meer info en tips Want alleen jij kunt brand voorkomen! Brandweer Hollands Midden Ooit weer... of nooit meer logeren bij opa en oma? Scan with Scan with Veiligheid is eigen verantwoordelijkheid De maatschappij verandert, regelgeving wijzigt. De verantwoordelijkheid voor brandveiligheid wordt meer en meer neergelegd waar deze hoort: bij de burgers en ondernemingen, in combinatie Een werkende rookmelder is je goedkoopste levensverzekering Voor meer info en tips Want alleen jij kunt brand voorkomen! Brandweer Hollands Midden Studenten tekenen voor veiligheid Een brandje bij een van de Leidse studentenverenigingen heeft er uiteindelijk toe geleid dat alle acht grote verenigingen in 2013 een eigen veiligheidsplan hebben opgesteld. Hierin naast aandacht voor brandveiligheid ook ruimte voor alcohol-, drugs-, deur-, orde- en geweldbeleid en veiligheid op het water. Op 27 september wordt het project afgesloten met de ondertekening van een intentieverklaring door de acht presessen en de rector magnificus van Universiteit Leiden. Waar lig je liever? Scan with Voor meer info en tips Want alleen jij kunt brand voorkomen! Brandweer Hollands Midden met gecertificeerde bouwplantoetsing door de markt zelf. In 2013 worden de eerste acties ondernomen om in kaart te brengen wat dit alles betekent voor de werkwijze van het team Advies. Project kamergewijze verhuur In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk start het project Kamergewijze verhuur. Het is een gezamenlijke pilot van gemeente, Omgevingsdienst Midden Holland en Brandweer Hollands Midden. In samenspraak met de gemeente worden woonfuncties voor kamergewijze verhuur gecontroleerd op brandveiligheid. Het gaat hier veelal om bedrijfsgebouwen. Voor meer info en tips Want alleen jij kunt brand voorkomen! Brandweer Hollands Midden Scan with Verdere professionalisering adviezen In 2013 besteedt team Advies veel aandacht aan de kwaliteit van de uitgebrachte adviezen. De briefsjablonen van de standaardbrieven van de sector Risicobeheersing worden aangepast, er wordt beter ingespeeld op veranderende regelgeving en alle medewerkers die veel externe stukken schrijven, krijgen een training zakelijke correspondentie. Leidraad hierbij is de in april verschenen Schrijfwijzer voor zakelijke correspondentie, waarin de uitgangspunten zijn geformuleerd voor de schriftelijke correspondentie van Veiligheidsregio Hollands Midden. Schrijfwijzer voor zakelijke correspondentie 18 Brandweer Hollands Midden Jaarverslag

11 In de nacht van 17 op 18 januari maakt een aangemeerd binnenvaartschip op de Lek water en dreigt het te zinken. De zuigbuizen van de tankautospuit zijn niet lang genoeg en dus wordt de motorspuitaanhanger gehaald. De duikers leggen de zuigbuis ter plekke en gaan, zodra het pompen begint, op zoek naar het lek. Dit blijkt onder de vloer te zitten, en als een echte Hansje Brinker blijft een van de duikers met zijn voet op het gat staan om het instromende water zo veel mogelijk tegen te houden tot het lek gedicht is. Grote brand afvalverwerker Vliko In Leiderdorp breekt op 19 augustus brand uit bij Vliko. Er wordt direct opgeschaald naar middelbrand en tijdens het aanrijden naar grote brand. Uiteindelijk wordt het een incident waarbij de hele regio betrokken is. Het blussen duurt tot 22 augustus en regelmatig worden de ploegen afgelost. De verzorgingsgroep uit Waddinxveen is aanwezig om ondersteuning te bieden: drinken, eten, een plek om rustig te zitten en een toilet. Na afloop kan met tevredenheid op het incident, de inzet en samenwerking worden teruggekeken. INCIDENTEN DIE BIJBLIJVENBinnenvaartschip dreigt te zinken op de Lek Dodelijk ongeluk met bouwkraan In Gouderak vindt op 19 november een ongeluk met een bouwkraan plaats. Terwijl de machinist in de cabine zit, breekt de giek van de kraan af en valt bovenop de cabine. Het slachtoffer overlijdt ter plaatse. De geschokte collega s van de man worden door de hulpdiensten opgevangen en ook het lichaam wordt door hen geborgen. Zoektocht naar vermiste schaatser Op 20 januari keert een 58-jarige man uit Bodegraven niet terug van een schaatstocht op de Nieuwkoopse Plassen. Onmiddellijk komen alle hulpdiensten in actie voor een zoektocht. Als dit op 21 januari nog niets heeft opgeleverd, wordt er een Raven van defensie ingezet, een drone met onder meer een infrarood- en een warmtebeeldcamera. Uiteindelijk wordt die middag het levenloze lichaam van de man gevonden. Foto: K. Jongen Woningbrand: huis tot de nok toe gevuld met papier en kleding Op Hemelvaartsdag ontdekt de politie in Alphen aan den Rijn brand in een karakteristieke woning in het centrum. Al snel staat de straat vol rook. Er zou een alleenstaande dame wonen, dus beide ploegen van de eerste tankautospuit gaan met een straal naar binnen. Onmiddellijk stuiten ze op een grote hoeveelheid meubilair, papier en kleding. Het lijkt alsof er in dertig jaar niets weggegooid is. Dan komt het bericht dat de dame is verhuisd en verandert de inzet. Ondanks het urenlang nablussen, laait de brand in de daaropvolgende periode nog een aantal malen op en ten slotte wordt de volgende dag het huis vol schuim gezet. Brand in manege (GRIP 1) Het is zondag 8 september als er s ochtends vroeg brand uitbreekt en er een enorme rookontwikkeling ontstaat in het Hippisch Centrum Zeegersloot aan de Westkanaalweg in Alphen aan den Rijn. Binnen een half uur wordt opgeschaald naar GRIP 1. De weg wordt afgesloten omdat er asbest vrijkomt, maar naar later blijkt, is dit alleen op het eigen terrein. Door de snelle en adequate inzet kan het vuur worden ingesloten en blijft een groot deel van de manege gespaard. Niemand raakt gewond en ook alle paarden blijven ongedeerd. Beknelling in vorkheftruck: complexe inzet met goede afloop Zaterdag 11 mei worden de collega s Hazerswoude-Dorp van de kazerne Hazerswoude-Dorp de vorkheftruck gealarmeerd voor een bestuurder gestabiliseerd. Het die bekneld zit in een vorkheftruck technisch team bedacht die in het water dreigt te vallen. Bij een goede oplossing om aankomst blijkt het te gaan om een het 600 tot kilo voorover gekantelde vorkheftruck. De wegende accupakket te bestuurder zit met beide benen en zijn kunnen verwijderen, bovenarm/schouder bekneld tussen zonder de beknelde het (losgeraakte) accupakket en het bestuurder te verwonden. frame van de cabine. De vorkheftruck Na het wegknippen van balanceert nog op slechts enkele de cabinestoel was het centimeters op een betonnen brug slachtoffer weliswaar fysiek bevrijd, en dreigt in het water te vallen. Het maar nog niet aan wal. Hiervoor is accupakket lekt accuzuur over de een tijdelijk platform gecreëerd. Na benen van het slachtoffer. zijn bevrijding is de bestuurder uit Samen met de aanwezige omstanders voorzorg naar het ziekenhuis vervoerd. hebben de collega s van kazerne Na twee uur mocht hij weer naar huis. Foto: Martijn Roggeveen 20 Brandweer Hollands Midden Jaarverslag

12 Geachte mevrouw / mijnheer, Brandweer bedankt Geachte heer/mevrouw, Gisteravond zijn wij enorm geschrokken van de brand in onze flat aan de Gildenburg in Gouda. Ik wil jullie, de brandweer en de politie, grote complimenten maken over het snelle handelen (vooral het ontruimen, en het onder controle hebben van de brand)! Met vriendelijke groet, 8 juli beknelling basisschool de eendracht, zevenhuizen Esmeralda Raghunath & Manon Elst Bewoners Gildenburg 22 APRIL MIDDELBRAND FLAT AAN DE GILDENBURG, GOUDA 12 oktober 15 JUNI dakbrand van meerbeekstraat, hillegom wateroverlast, goeree-overflakkee Zaterdagmorgen 15 juni is om circa tien voor vijf brand uitgebroken in een woning aan de Van Meerbeekstraat in Hillegom. De brand die uitslaand is, wordt door een buurman met behulp van een tuinslang geblust. Kortsluiting is de vermoedelijke oorzaak. De brandweer heeft nageblust en via een warmtebeeldcamera gecontroleerd of er niets meer smeulde. De getroffen bewoners hebben een kaart met een klein cadeautje aan onze collega s gestuurd als blijk van dank voor de inzet. Beste leden van de brandweer, Op vrijdag 27 december jl. werd Vergeer Holland verrast door een onderwater gelopen kelder in het pand aan de Reewal in Reeuwijk. In een opslaghal van 20x60 meter stond tot onze grote schrik 6 cm water! Wij stellen het zeer op prijs dat de leden van de brandweer zo snel hebben gehandeld door de kelder leeg te pompen en daarbij de nodige werkzaamheden te verrichten. Dit heeft zeker een paar uur in beslaggenomen. Wij spreken daarom nogmaals onze dank uit voor jullie optreden! Met vriendelijke groet, Vergeer Holland Familie Vergeer juli ontmanteling vliegtuigbom, zuidplas 30 MEi Dankbare fietser, Alphen aan den Rijn Vanmiddag een fietstocht gemaakt. Sinds twee maanden met pensioen. Eergisteren weer eens een gewone fiets gekocht en het weer was ernaar. Fiets ik van Woubrugge richting Ter Aar en ergens daartussen stop ik even om een beetje bij te komen en hang, genietend van het mooie uitzicht, wat op het stuur. Komt mij een klein autootje van uw brandweerclub (nr 401 geloof ik) tegemoet en stopt bij mij. Da s ook toevallig dat meneer precies hier moet zijn, dacht ik nog. Maar nee hoor, dat was niet toevallig. Hij kwam gewoon even kijken of het wel goed ging met mij. Kijk, nu was er gelukkig niks met mij aan de hand, maar het geeft wel een goed gevoel mensen te hebben in de buurt die mensen in de gaten houden. Wilde ik even laten weten. Nogmaals dank daarvoor. Met vriendelijke groet, Jan Eradus Alphen aan den Rijn 27 december wateroverlast vergeer holland, reeuwijk Foto: Hugo den Hertog 22 Brandweer Hollands Midden Jaarverslag

13 Kerncijfers personeel Incidentgegevens per gemeente Boskoop Inwoners KAAG EN BRAASSEM Inwoners Bezetting beroeps, kantoorpersoneel en vrijwilligers Totaal Kantoorpersoneel 252 Beroepspersoneel 141 Vrijwilligers 961 Verdeling man/vrouw kantoorpersoneel Totaal 252 kantoorpersoneel Man 178 Vrouw 74 Verdeling kantoorpersoneel per leeftijdscategorie Leeftijd Aantal < Vrijwilligers 961 Beroepspersoneel 141 Verdeling beroeps per leeftijdscategorie Leeftijd Aantal < Voorvallen (ongevallen en materiële schade) Voorvallen 2013 Totaal 54 Verdeling man/vrouw beroeps Totaal beroeps 141 Man 138 Vrouw 3 Verdeling man/vrouw vrijwilligers Totaal vrijwilligers 961 Man 875 Vrouw 86 Kantoorpersoneel 252 Aantallen per rang Brandwacht 187 Hoofdbrandwacht 595 Brandmeester 301 Hoofdbrandmeester 51 Commandeur 12 Adjunct Hoofdcommandeur Verdeling vrijwilligers per leeftijdscategorie Leeftijdscategorie Aantal vrijwilligers < In- en uitstroom Totaal instroom 55 Vrijwilligers instroom 48 Beroeps instroom 2 Kantoorpersoneel instroom Totaal uitstroom 33 Vrijwilligers uitstroom 32 Beroeps uitstroom 1 Kantoorpersoneel uitstroom Het Dekkingsplan dat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidregio Hollands Midden heeft vastgesteld, vormt de strategische basis voor de brandweerzorg in Hollands Midden. De Kazerne Volgorde Tabel (KVT) is de operationele invulling van dit Dekkkingsplan. De KVT houdt in dat bij incidenten in Hollands Midden steeds wordt bekeken welke kazerne het beste kan uitrukken naar een incident om de snelst mogelijke zorg aan de burger te leveren. Zo kan het gebeuren dat een incident in gemeente X wordt bestreden door een brandweerploeg van een kazerne in gemeente Y. In dit overzicht wordt getoond hoeveel incidenten hebben plaatsgevonden per gemeente. Het kan zijn dat een deel van deze incidenten conform de KVT afgehandeld is door een kazerne uit een andere gemeente. Per gemeente wordt het aantal incidenten getoond. Daar waar in een gemeente meerdere kazernes aanwezig zijn, wordt per kazerne het aantal incidenten aangegeven waar die kazerne bij Alphen a/d Rijn Inwoners Incidenten 851 Brand 201 OMS 332 Ongeval 47 Dienstverlening 271 inwoners gemeente ,60% Aarlanderveen 27 Alphen a/d Rijn 961 Zwammerdam 96 BERGAMBACHT Inwoners betrokken is geweest. Ook is in het overzicht te zien in hoeveel procent van de gevallen de eerste tankautospuit binnen negen minuten ter plaatse was. Aantal incidenten per inwoners Per gemeente is het aantal incidenten per inwoners weergegeven. Ook is vermeld wat het aantal incidenten per inwoners in de Veiligheidsregio Hollands Midden is. Interregionale bijstand Ook is in dit overzicht te zien voor hoeveel incidenten Brandweer Hollands Midden interregionale bijstand heeft verleend. Prestaties voormalig brandweerkorps Katwijk In 2013 was Brandweer Katwijk nog een zelfstandig brandweerkorps. Pas sinds 1 januari 2014 maakt de brandweer in Katwijk deel uit van Brandweer Hollands Midden. Om die reden zijn de uitrukken van de brandweerkazernes in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg niet in dit overzicht meegenomen. Incidenten 76 Brand 11 OMS 21 Ongeval 7 Dienstverlening 37 inwoners gemeente 76 77,80% Bergambacht 127 Bodegraven-Reeuwijk Inwoners Incidenten 251 Brand 88 OMS 51 Ongeval 27 Dienstverlening 85 inwoners gemeente 76 64,90% Bodegraven 112 Nieuwerbrug 42 Reeuwijk 156 Driebruggen 21 Incidenten 86 Brand 23 OMS 18 Ongeval 11 Dienstverlening 34 inwoners gemeente 57 HILLEGOM 92,70% Boskoop 93 Inwoners Incidenten 189 Brand 50 OMS 60 Ongeval 13 Dienstverlening 66 inwoners gemeente 91 Gouda 88,70% Hillegom 209 Inwoners Incidenten 669 Brand 161 OMS 181 Ongeval 54 Dienstverlening 273 inwoners gemeente 94 91,20% Gouda 832 Incidenten 189 Brand 39 OMS 37 Ongeval 25 Dienstverlening 88 inwoners gemeente 73 LEiden 83,00% Kaag 13 Leimuiden 46 Roelofarendsveen 109 Woubrugge 40 Rijpwetering 36 Inwoners Incidenten Brand 328 OMS 667 Ongeval 65 Dienstverlening 472 inwoners gemeente ,50% Leiden-Noord 896 Leiden-Zuid Foto s: Arthur Haasbroek 24 Brandweer Hollands Midden Jaarverslag Jaarverslag

14 LEIDERDORP Inwoners NEDERLEK Inwoners OEGSTGEEST Inwoners TEYLINGEN Inwoners Voorschoten Inwoners ZOETERWOUDE Inwoners Incidenten 235 Incidenten 112 Incidenten 264 Incidenten 259 Incidenten 144 Incidenten 100 Lisse Inwoners Incidenten 143 Brand 30 OMS 50 Ongeval 9 Dienstverlening 54 inwoners gemeente 64 92,40% Lisse 213 Brand 48 OMS 76 Ongeval 14 Dienstverlening 97 inwoners gemeente 88 82,20% Leiderdorp 176 Brand 26 OMS 27 Ongeval 5 Dienstverlening 54 inwoners gemeente 79 84,90% Krimpen a/d Lek 51 Lekkerkerk 64 NOORDWIJK Inwoners Incidenten 413 Brand 58 OMS 254 Ongeval 18 Dienstverlening 83 inwoners gemeente ,90% Noordwijk 322 Brand 31 OMS 163 Ongeval 8 Dienstverlening 62 inwoners gemeente 114 Ouderkerk 70,40% Oegstgeest 171 Inwoners Incidenten 55 Brand 13 OMS 12 Ongeval 9 Dienstverlening 21 inwoners gemeente 68 85,30% Ouderkerk a/d IJssel 56 Gouderak 25 Rijnwoude Inwoners Incidenten 168 Brand 41 OMS 45 Ongeval 14 Dienstverlening 68 inwoners gemeente 90 78,20% Benthuizen 34 Hazerswoude 65 Koudekerk 86 Brand 50 OMS 103 Ongeval 18 Dienstverlening 88 inwoners gemeente 72 VLIST 65,40% Sassenheim 139 Voorhout 93 Warmond 53 Inwoners Incidenten 58 Brand 12 Brand 46 OMS 41 Ongeval 9 Dienstverlening 48 inwoners gemeente 58 91,70% Voorschoten 100 WADDINXVEEN Inwoners Incidenten 208 Brand 61 OMS 53 Ongeval 20 Dienstverlening 74 inwoners gemeente 82 67,50% Waddinxveen 151 KERNCIJFERS INCIDENTEN Brand 12 OMS 64 Ongeval 4 Dienstverlening 20 inwoners gemeente ,70% Zoeterwoude heeft geen kazerne ZUIDPLAS Inwoners Incidenten 268 Brand 65 OMS 60 Ongeval 33 Dienstverlening 110 inwoners gemeente 66 74,20% Moordrecht 60 Nieuwerkerk a/d IJssel 140 Zevenhuizen 134 NIEUWKOOP Inwoners Incidenten 213 Brand 55 OMS 58 Ongeval 20 Dienstverlening 80 inwoners gemeente 79 82,90% Nieuwkoop 79 Ter Aar 72 Nieuwveen 89 NOORDWIJKERHOUT Inwoners Incidenten 172 Brand 26 OMS 100 Ongeval 7 Dienstverlening 39 inwoners gemeente ,40% Noordwijkerhout 139 SCHOONHOVEN Inwoners Incidenten 76 Brand 16 OMS 11 Ongeval 6 Dienstverlening 43 inwoners gemeente 64 83,90% Schoonhoven 91 OMS 21 Ongeval 2 Dienstverlening 23 inwoners gemeente 60 73,30% Haastrecht 73 Stolwijk 63 TY PE INCIDENT OMS (automatische brandmelding) BIJSTAND AAN ANDERE VEILIGHEIDREGIO S 2013 Brand Ongeval Dienstverlening Totaal Bijstand aan andere Veiligheidsregio's OPSCHALING INCIDENT 2013 Middel brand 84 Grote brand 7 Zeer grote brand 4 Middel hulpverlening 13 Grote hulpverlening 0 Zeer grote hulpverlening 0 Middel duikalarm 2 Groot duikalarm 0 Totaal 110 GRIP-INCIDENT HOOGTE ASSISTENTIE Hoogte assistentie ambulance 2013 GRIP 1 8 GRIP 2 1 GRIP 3 0 GRIP 4 0 Totaal Brandweer Hollands Midden 28 Brandweer Hollands Midden Jaarverslag

15 medezeggenschap Ondernemingsraad Het adagium is dat de ondernemingsraad de organisatie volgt, en dat is in 2013 ook gebleken. De organisatie is in beweging, ook de ondernemingsraad (OR) is nog zoekende naar zijn rol in die organisatie. En dat gaat niet vanzelf. De overgang van bijzondere ondernemingsraad naar de reguliere ondernemingsraad vraagt om aanpassingen in de wijze van omgang met de achterban en bestuurder (directeur veiligheidsregio/regionaal commandant). De achterban bestaat niet alleen uit de medewerkers van Brandweer Hollands Midden. Ook de medewerkers van het Veiligheidsbureau en Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing moeten in het vizier komen. Binnen Brandweer Hollands Midden hebben de medewerkers van iedere sector hun specifieke aandacht nodig. Ook de omgang met de bestuurder is veranderd. Het is niet langer meer een samenspel van vertegenwoordigers van de diverse gemeenten, maar er is een eigen ondernemingsraad met een eigen organisatie met een bestuurder wiens rol ook veranderde van kwartiermaker naar implementatiemanager. Wat heeft de OR in 2013 zoal gedaan De OR heeft de adviesaanvragen voor de volgende onderwerpen afgehandeld: De herindeling van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude. Dienstkleding (zowel een adviesaanvraag als een instemmingsverzoek). De invlechting van brandweer Katwijk. Met deze invlechting is Brandweer Hollands Midden compleet. Naast de adviesaanvragen zijn ook de volgende instemmingsverzoeken ontvangen en afgehandeld: 24 uursrooster Duikprotocol Beschikbaarheidsregistratie vrijwilligers Uitbreiding en verbetering van de personeelskoppeling (XML) Bekeuringenprotocol Registratie incidenten met gevaarlijke stoffen Evaluatie voorvallen en werkwijze Bedrijfsopvangteam (BOT) Vanuit 2013 zijn de volgende lopende aanvragen meegenomen naar het nieuwe jaar: Periodiek Preventief Medisch Onderzoek Procedure en organisatieplan BOT Reserve tankautospuiten Overige onderwerpen die onderhanden zijn geweest of waarover gesproken is: Fitness Individueel Loopbaan Budget Facilitair 2.0 Combinatieregeling Incompleet uitrukken Tweedeloopbaanbeleid Functioneren en beoordelen Meer-anders-Minder (M-A-M) Urenregistratie (kantoormedewerkers) Reglement ondernemingsraad Daarnaast zijn er documenten gemaakt met als doel de kwaliteit van de adviesaanvragen en instemmingsverzoeken te verbeteren. In het document is opgenomen welke zaken behandeld moeten worden om een compleet verzoek te krijgen. Er is een checklist gemaakt waarin is opgenomen in welk gremium een bepaalde zaak behandeld moet worden. In juni zijn er tussentijdse verkiezingen georganiseerd om de openstaande vacatures binnen de ondernemingsraad op te vullen. Dit resulteerde erin dat de OR twee nieuwe vrijwilligers kon verwelkomen. Helaas konden de twee vacatures voor de 24 uursdienst niet opgevuld worden. Uiteraard zijn de leden van de OR op cursus geweest. Het is van belang dat we ons als één orgaan presenteren. Met name het aspect communicatie is daarbij nadrukkelijk aan de orde gekomen. Georganiseerd overleg Een bijzondere vorm van medezeggenschap is de commissie van het Georganiseerd Overleg (GO). Deze vorm van overleg is beschreven in de CAR-UWO. De commissie bestaat uit de vertegenwoordiging van de werkgever (directeur veiligheidsregio/ regionaal commandant brandweer) en vertegenwoordigers van de vakbonden en de lokale aangewezen vertegenwoordigers van de vakbonden. In het GO worden zaken besproken die betrekking hebben op de rechtspositie van de medewerkers. Afgelopen jaar is er een aantal vergaderingen geweest waarin gesproken is over onder andere bedrijfsfitness, overwerkvergoeding, piepervergoeding, piketregelingen, het sociaal statuut en het individueel loopbaanbudget. Een vast agendapunt is het FLO. In november is een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de werkgever en lokale vertegenwoordigers van de vakbonden samengesteld, die belast is met het maken van een concept sociaal statuut. Naar verwachting zal dit medio 2014 gereed zijn. 30 Brandweer Hollands Midden Jaarverslag

16 WerkgebIEd Organogram Controller Werkgebied Het werkgebied van Brandweer Hollands Midden strekt zich uit van de noordelijke rand van Zuid-Holland, de Bollenstreek, tot en met de Krimpenerwaard in het zuiden. Op 1 januari 2013 telt het gebied inwoners. Met medewerkers (beroeps- en kantoorpersoneel en vrijwilligers), verdeeld over de sectoren Risicobeheersing, Operationele Voorbereiding, Incidentbestrijding, Middelen en Concernstaf, is Brandweer Hollands Midden dagelijks actief om de veiligheid van deze inwoners te vergroten. Regionaal commandant Plv. regionaal commandant/ directeur Concernstaf Afdeling Informatieen procesmanagement Afdeling Planning, Control en Kwaliteit Noordwijkerhout Noordwijk Oegstgeest Leiden-Noord Leiden-Zuid Warmond Voorschoten Sassenheim Voorhout Leiderdorp Hazerswoude Hillegom Lisse Rijpwetering Kaag Roelofarendsveen Woubrugge Koudekerk aan den Rijn Alphen aan den Rijn Leimuiden Nieuwveen Ter Aar Aarlanderveen Zwammerdam Nieuwkoop Nieuwerbrug Kazernes Team Beleid en strategie Benthuizen Boskoop Bodegraven Reeuwijk Team Communicatie Waddinxveen Projectbureau Zevenhuizen-Moerkapelle Gouda Driebruggen Moordrecht Haastrecht Sectordirecteur Risicobeheersing Sectordirecteur Operationele Voorbereiding Sectordirecteur Incidentbestrijding Sectordirecteur Middelen Nieuwerkerk aan den IJssel Gouderak Stolwijk Afdeling RB district 1 Team Advies Team Toezicht Afdeling RB district 2 Team Advies Team Toezicht Afdeling RB district 3 Team Advies Team Toezicht Team Externe Veiligheid en Milieu Afdeling Kenniscentrum Afdeling Vakbekwaamheid Team vakbekwaam worden Team vakbekwaam blijven Afdeling Planvorming Team Planvorming Mono Team Planvorming Multi Plv. directeur Incidentbestrijding 8 Clusters o.l.v. clustercommandanten Ploegen o.l.v. ploegchefs Afdeling Personeel Afdeling Facilitair Afdeling Financiën Team Inkoop Team Servicedesk Team Documentaire Informatievoorziening Team Dienstverlening Ouderkerk aan den IJssel Lekkerkerk Krimpen aan de Lek Schoonhoven Bergambacht Afdeling RB district 4 Team Advies Team Toezicht Team ICT 32 B r a n d w e e r Hollands Midden jaarverslag

Uit de steigers. Hollands Midden. Jaarverslag

Uit de steigers. Hollands Midden. Jaarverslag Uit de steigers Hollands Midden 2013 Jaarverslag Voorwoord Terugblik De brandweer presenteert zich als een behulpzame, deskundige en daadkrachtige organisatie. Het maken van een jaarverslag is een moment

Nadere informatie

Blijf jij cool. als het heet wordt? Word vrijwilliger! Hollands Midden

Blijf jij cool. als het heet wordt? Word vrijwilliger! Hollands Midden Blijf jij cool als het heet wordt? Word vrijwilliger! Hollands Midden Uitdagend en veelzijdig Vrijwilliger bij de brandweer Wil jij je steentje bijdragen en als vrijwilliger aan de slag? Maar dan wel iets

Nadere informatie

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Commissie Bestuurlijke aangelegenheden en middelen Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Henk Meijer Regionaal commandant Inleiding Doel van onze aanwezigheid in uw raad. Het is en blijft ook uw brandweer.

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Met hart en ziel Brandweer Nederland staat voor 31.000 brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Die 24 uur per dag en 7 dagen

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen

Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen Stellers Eigenaar Zaaknummer : M.P.C. van Hal : Bestuurszaken Z/16/015870 Maart 2016 WETTELIJK REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (ART. 27 WGR) Nr.

Nadere informatie

GRATIS probeerkaarten. Mogen wij u een heel voordelig abonnement aanbieden? ARRIVA.NL/LUMC

GRATIS probeerkaarten. Mogen wij u een heel voordelig abonnement aanbieden? ARRIVA.NL/LUMC GRATIS probeerkaarten Mogen wij u een heel voordelig abonnement aanbieden? ARRIVA.NL/LUMC Een groen alternatief voor de auto Heeft u weleens overwogen met de bus naar uw werk te gaan? Die stopt waarschijnlijk

Nadere informatie

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer!

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! I brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! Brandweer Veiligheidsregio Utrecht zoekt vrijwilligers Werken bij de brandweer: voor sommigen is het een droom, voor anderen een roeping. Werken

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Boerendijk AH Woerden (tijdens kantooruren)

Boerendijk AH Woerden (tijdens kantooruren) De opleidingseisen voor vrijwilligers zijn gelijk aan die voor beroepsbrandweerlieden. We verwachten van je dat je bereid bent om voor je opleiding een deel van je vrije tijd op te offeren. De basisopleiding

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland?

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Planning activiteiten Brandveiligheidsestafette

Planning activiteiten Brandveiligheidsestafette Planning activiteiten Brandveiligheidsestafette Datum Plaats Activiteit Aandachtsgebied Tijd Zaterdag 1 oktober Leiden Zuid Start estafette Vrijdag 30 Lisse 55 plus bijeenkomst senioren september Maandag

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. bij. Convenant calamiteitenzender VRHM Omroep West

Uitvoeringsregeling. bij. Convenant calamiteitenzender VRHM Omroep West A.6 Bijlage 2 Uitvoeringsregeling bij Convenant calamiteitenzender VRHM Omroep West 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 03 2. Procedures p. 03 3. Calamiteitenacties Omroep West p. 04 4. Calamiteitenzender

Nadere informatie

GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM DE ZILK HILLEGOM NIEUW-VENNEP LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE ROELOFARENDSVEEN KOUDEKERK A/D RIJN

GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM DE ZILK HILLEGOM NIEUW-VENNEP LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE ROELOFARENDSVEEN KOUDEKERK A/D RIJN Lijnfolder 2013 LEIDEN, ZOETERMEER, DEN HAAG GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM SCHIPHOL DE ZILK HILLEGOM NOORDWIJKERHOUT LISSE NIEUW-VENNEP KATWIJK WASSENAAR NOORDWIJK RIJNSBURG OEGSTGEEST VOORSCHOTEN

Nadere informatie

Katwijk GELDIG VANAF 11 DECEMBER 2016 HAARLEM SCHIPHOL NIEUW-VENNEP UITHOORN VOORHOUT SASSENHEIM LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE TER AAR

Katwijk GELDIG VANAF 11 DECEMBER 2016 HAARLEM SCHIPHOL NIEUW-VENNEP UITHOORN VOORHOUT SASSENHEIM LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE TER AAR Lijnfolder 2017 Katwijk GELDIG VANAF 11 DECEMBER 2016 HAARLEM SCHIPHOL DE ZILK HILLEGOM NOORDWIJKERHOUT LISSE NIEUW-VENNEP NOORDWIJK UITHOORN VOORHOUT LEIMUIDEN SASSENHEIM RIJNSBURG KATWIJK ROELOFARENDSVEEN

Nadere informatie

Jaarverslag. Uit de startblokken. Uitgave Brandweer Hollands Midden Postbus 1123 2302 BC Leiden

Jaarverslag. Uit de startblokken. Uitgave Brandweer Hollands Midden Postbus 1123 2302 BC Leiden Uitgave Brandweer Hollands Midden Postbus 1123 2302 BC Leiden Hoofd- en eindredactie Lisette Wenink, Team Communicatie Tekst Geluk Communicatie, Woubrugge Design Kicks Concept & Design, Voorschoten FOTOGRAFIE

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND NOORD e 5,-

ZUID-HOLLAND NOORD e 5,- B u s b o e k 2014 GELDIG ZUID-HOLLAND NOORD e 5,- VANAF 15 DECEMBER 2013 HAARLEM SCHIPHOL DE DE ZILK ZILK HILLEGOM NOORDWIJKERHOUT LISSE LISSE NIEUW-VENNEP NOORDWIJK UITHOORN VOORHOUT SASSENHEIM LEIMUIDEN

Nadere informatie

Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014

Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014 Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014 Het Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden richt zich voor het realiseren van een integrale aanpak op de samenwerkingspartners in de zorg,

Nadere informatie

Gegevens gemeente woonplaats Alblasserdam Alblasserdam Totaal Alblasserdam

Gegevens gemeente woonplaats Alblasserdam Alblasserdam Totaal Alblasserdam provincie Zuid Holland Gegevens gemeente woonplaats 2016 2015 Alblasserdam Alblasserdam 1.581 1.778 Totaal Alblasserdam 1.581 1.778 Albrandswaard Poortugaal 1.954 2.793 Totaal Albrandswaard 1.954 2.793

Nadere informatie

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst DEELNEMERSBROCHURE algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst Een initiatief van: Libertas Leiden Rivierduinen ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland Valent Z u i d - H o l l a n d N o o

Nadere informatie

Is uw werknemer vrijwilliger bij Brandweer Flevoland? Flevoland

Is uw werknemer vrijwilliger bij Brandweer Flevoland? Flevoland Is uw werknemer vrijwilliger bij Brandweer Flevoland? Flevoland Wat betekent dit voor uw bedrijf? De brandweer: behulpzaam, deskundig en daadkrachtig 2 Brandweermensen, beroeps en vrijwilligers, zijn mannen

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM DE ZILK HILLEGOM NIEUW-VENNEP LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE ROELOFARENDSVEEN KOUDEKERK A/D RIJN

GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM DE ZILK HILLEGOM NIEUW-VENNEP LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE ROELOFARENDSVEEN KOUDEKERK A/D RIJN Lijnfolder 2013 LEIDEN GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM SCHIPHOL DE ZILK HILLEGOM NOORDWIJKERHOUT LISSE NIEUW-VENNEP KATWIJK WASSENAAR NOORDWIJK RIJNSBURG OEGSTGEEST VOORSCHOTEN VOORHOUT ZOETERWOUDE

Nadere informatie

hittebestendig? Kom DE BUSSUMSE BRANDWEER

hittebestendig? Kom DE BUSSUMSE BRANDWEER jij Ben hittebestendig? Kom DE BUSSUMSE BRANDWEER versterken! De brandweer van Bussum De brandweer van Bussum draagt zorg voor het beperken en bestrijden van gevaar voor onze inwoners (en dieren) bij brand

Nadere informatie

Korps Diepenveen zoekt vrijwilligers (m/v)

Korps Diepenveen zoekt vrijwilligers (m/v) Informatiefolder Korps Diepenveen zoekt vrijwilligers (m/v) gemeente Deventer september 2003 Werving vrijwilligers Brandweer Diepenveen Als gevolg van de gemeentelijke herindeling in 1999 zijn de gemeenten

Nadere informatie

Eenheid Den Haag. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Den Haag. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Den Haag Reactietijden politie Eenheid Den Haag Alphen aan den Rijn Bodegraven-Reeuwijk Delft Gouda Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Krimpenerwaard Leiden Leiderdorp Leidschendam-Voorburg Lisse

Nadere informatie

Voorstel tot vereenvoudiging doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online

Voorstel tot vereenvoudiging doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online A.11 Bijlage 1 Voorstel tot vereenvoudiging doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online 28 april 2011 Inleiding In 2005 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden na afstemming

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Werk in uitvoering Een greep uit onze projecten

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Werk in uitvoering Een greep uit onze projecten Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Werk in uitvoering Een greep uit onze projecten Brandweer Nederland is volop in beweging. In programmaraden, netwerken en vakgroepen werken

Nadere informatie

Lijnfolder Qliners Duin- en Bollenstreek-Leiden-Schiphol

Lijnfolder Qliners Duin- en Bollenstreek-Leiden-Schiphol Lijnfolder 2017 GELDIG Qliners Duin- en Bollenstreek-Leiden-Schiphol VANAF 11 DECEMBER 2016 HAARLEM SCHIPHOL DE ZILK HILLEGOM NOORDWIJKERHOUT LISSE NIEUW-VENNEP NOORDWIJK UITHOORN VOORHOUT LEIMUIDEN SASSENHEIM

Nadere informatie

I K B E N B R A N D W E E R

I K B E N B R A N D W E E R IK BEN BRANDWEER Waar staat de brandweer voor? Wie zijn wij? Wat doen wij? En hoe willen wij gezien worden? Behulpzaam, deskundig en daadkrachtig. Dat is de brandweer. Maar wat betekent dit voor jou en

Nadere informatie

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw KAART - Concentratiegebieden 5 Greenports (glastuinbouw en boomteelt) overige gebieden met tuinbouw glastuinbouw (substraat- of grondgebonden teelt) Noordwijk open teelt (container- of grondgebonden teelt)

Nadere informatie

In het vormgeven van deze hoofdpunten uit de visie heeft de brandweer flinke stappen gezet:

In het vormgeven van deze hoofdpunten uit de visie heeft de brandweer flinke stappen gezet: Agendapunt 4 Van Dagelijks Bestuur Aan Algemeen Bestuur Kopie aan Datum 08-03-2016 Onderwerp Voortgangsrapportage brandweer Telefoon E-mailadres Memo Voortgangsrapportage Brandweer Inleiding De brandweer

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN Gemeenschappelijke regelingen gemeente Voorschoten Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Nadere informatie

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage Resultaten Brandweeronderzoek (Regio Utrecht) Aantal respondenten Aantal respondenten in deze vragenlijst: 164 Totaal aantal respondenten in deze vragenlijst: 3701 Percentage van het totaal: 4.4% Samenvatting

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1 29517 Veiligheidsregio s 30821 Nationale Veiligheid Nr. 62 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012 Met deze brief

Nadere informatie

Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland

Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland vrijdag 6 februari 2015 Welkom! Doel van de informatiebijeenkomst Vooraf informatie delen Wat wordt er van je verwacht als brandweervrijwilliger

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang

Brandweerzorg in samenhang Brandweerzorg in samenhang Presentatie voor het Algemeen Bestuur op 20 mei 2016 Dekkingsplan Brandrisicoprofiel Wettelijk kader Art. 14 Wet Vr: het bestuur van een veiligheidsregio stelt minimaal eens

Nadere informatie

Telefoonverkeer. In de Leidse Regio, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek en Regio Gouda

Telefoonverkeer. In de Leidse Regio, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek en Regio Gouda Telefoonverkeer In de Leidse Regio, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek en Regio Gouda Colofon Serie Statistiek 2004/08 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postadres

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken doorkiesnummer (070) 373 8021 betreft onderhandelingsinzet vrijwillige brandweer uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200802258 bijlage(n) datum 9 januari 2009 Geachte vakbondsbestuurder,

Nadere informatie

Afbakening Het onderzoek richt zich op de fatale woningbranden in 2011. De niet-fatale woningbranden zijn in het onderzoek niet meegenomen.

Afbakening Het onderzoek richt zich op de fatale woningbranden in 2011. De niet-fatale woningbranden zijn in het onderzoek niet meegenomen. Fatale woningbranden 2011 Managementsamenvatting Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) heeft onderzoek verricht naar de oorzaken, omstandigheden en het verloop van woningbranden met dodelijke

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Datum: Informerend. 9. Financiële gevolgen Binnen begroting Holland Rijnland Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te weten:

Datum: Informerend. 9. Financiële gevolgen Binnen begroting Holland Rijnland Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te weten: In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Jaarverslag. Op het spoor naar de toekomst. Colofon. Uitgave Brandweer Hollands Midden Postbus 1123 2302 BC Leiden. Lisette Wenink, team Communicatie

Jaarverslag. Op het spoor naar de toekomst. Colofon. Uitgave Brandweer Hollands Midden Postbus 1123 2302 BC Leiden. Lisette Wenink, team Communicatie Colofon Uitgave Brandweer Hollands Midden Postbus 1123 2302 BC Leiden HOOFD- EN EINDREDACTIE Lisette Wenink, team Communicatie REDACTIE Geluk Communicatie, Woubrugge Eric Went, Unit-2, Leiden DESIGN vanhulzen

Nadere informatie

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad,

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad, Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2015/465/PES E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 5 Uw bericht van Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00846 Dossiernummer 14.21.104 20 mei 2014 Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 Inleiding Sinds het najaar van 2013 werkt in opdracht van het Algemeen

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 24 april mei 2014

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 24 april mei 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Bijlagen. 1. Persbericht oktober 2012. 2. Artikelen: Brandpreventieweek in het nieuws. 3. (Stopper) advertenties

Bijlagen. 1. Persbericht oktober 2012. 2. Artikelen: Brandpreventieweek in het nieuws. 3. (Stopper) advertenties Bijlagen 1. Persbericht oktober 2012 2. Artikelen: Brandpreventieweek in het nieuws 3. (Stopper) advertenties 4. Alle materialen: poster, folder, pen etc. 5. Consumentensite www.watdoejijbijbrand.nl 6.

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden VERVALLEN

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden VERVALLEN Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden Regeling. Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer

Nadere informatie

Voor de projectopdracht wordt kortheidshalve verwezen naar de bijlage.

Voor de projectopdracht wordt kortheidshalve verwezen naar de bijlage. B.4 1. Samenvatting voorstel In de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten omtrent regionalisering van de Brandweer Hollands Midden (BHM) is bepaald dat de brandweerkazernes in de regio Hollands Midden

Nadere informatie

Alle feiten op een rijtje

Alle feiten op een rijtje Alle feiten op een rijtje Wie zijn we, waar staan we voor Groenalliantie Midden-Holland is sinds 1 mei 2014 de rechtsopvolger van de opgeheven Natuur- en recreatieschappen Krimpenerwaard en Reeuwijkse

Nadere informatie

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring Hans Wijnbergen CCZ Adviseur Veiligheid Afdeling Advies & Monitoring 1 Doelstelling van de afdeling Advies & Monitoring Ondersteunen van regiodirecteuren op het gebied van naleving van normen die s Heeren

Nadere informatie

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2016/2751 E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 6 Uw bericht van - Aanbieding financiële stukken en beleidsplan

Nadere informatie

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Referentie oefenkaart / lesbrieven Oefenkaart(en) Manschappen Oefenkaarten: L103 : Gevaren bij repressief optreden 105-A : Verkenning 105-B

Nadere informatie

De brandweervrijwilliger en de Arbeidstijdenwet VNG februari 2010

De brandweervrijwilliger en de Arbeidstijdenwet VNG februari 2010 De brandweervrijwilliger en de Arbeidstijdenwet VNG februari 2010 Inhoud Inleiding 1. De Arbeidstijdenwet en de brandweervrijwilliger 1.1 Hoofdbetrekking en de brandweervrijwilliger 1.2 Uitzonderingen

Nadere informatie

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Samenwerking in de samenleving Dames en heren, Graag heet ik u, mede namens het college van burgemeester

Nadere informatie

Aan de gemeentebesturen van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. Geacht gemeentebestuur,

Aan de gemeentebesturen van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. Geacht gemeentebestuur, Aan de gemeentebesturen van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Datum 7 april 2014 Telefoon 088-2465118 Bijlage Ons kenmerk UIT-2014-038927 Fax Uw kenmerk E-mail arjan.stam@brandweer.vrhm.nl Uw brief van

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden

Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden Integrale Veiligheidsmonitor Hollands Midden 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden Integrale Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Nieuwe koersen Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Koerswijziging/bezuinigingen Aansluiten bij nieuwe wetgeving en taakopvattingen

Nadere informatie

TNO-onderzoeker Luc Dorenbosch over job crafting SLEUTEL AAN JE BAAN!

TNO-onderzoeker Luc Dorenbosch over job crafting SLEUTEL AAN JE BAAN! TNO-onderzoeker Luc Dorenbosch over job crafting SLEUTEL AAN JE BAAN! Foto s: Pim Geerts Eigenlijk is er geen goed Nederlands woord voor: job crafting. Sommigen noemen het kneden aan je werk. TNO-onderzoeker

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen / advies zienswijze

Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen / advies zienswijze Onderwerp Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen 2016-2020/ advies zienswijze Steller J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon

Nadere informatie

Presentatie VGGM. Politieke maandag Wageningen 10 oktober Albert-Jan van Maren Masja Kruse

Presentatie VGGM. Politieke maandag Wageningen 10 oktober Albert-Jan van Maren Masja Kruse Presentatie VGGM Politieke maandag Wageningen 10 oktober 2016 Albert-Jan van Maren Masja Kruse 1 Brandweer Gelderland- Midden Brandweer Wageningen per 1-1-2014 geregionaliseerd: onderdeel van Brandweer

Nadere informatie

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 2, brand industriepand Alkmaar, 30 april 2016 Incident 30 april 2016 Brand in een industriehal aan de Noorderkade-Noorderstraat

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie Uitruk op maat ontwikkeld. Landelijk wordt de term

Nadere informatie

Opleidings- en oefenbeleid

Opleidings- en oefenbeleid Bijlage 1 Opleidings- en oefenbeleid 2011-2014 Brandweer Bladel Opleidings- en oefenbeleid 2011-2014 Brandweer Bladel 1 Inhoudsopgave pagina 1.0 Opleiding (Vakbekwaam worden) 2 1.1 Uitgangspunten opleidingsbehoefte

Nadere informatie

Geachte leden van de vaste Kamercommissie Veiligheid & Justitie,

Geachte leden van de vaste Kamercommissie Veiligheid & Justitie, Tweede Kamer der Staten-Generaal Ter attentie van de Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum : 3 december 2014 Onderwerp : Landelijk kader uitruk op maat Geachte

Nadere informatie

Functiehuis Bedrijfsbrandweer

Functiehuis Bedrijfsbrandweer Functiehuis Bedrijfsbrandweer Art. 31 Wet veiligheidsregio s 1. Bestuur veiligheidsregio kan inrichting die in geval van brand of ongeval bijzonder gevaar kan opleveren voor openbare veiligheid, aanwijzen

Nadere informatie

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012 Woensdag 15 Wat doet BOT-MI? februari Het BOT-mi is een samenwerkingsverband van zes ministeries en de daaraan verbonden kennisinstellingen. Het heeft expertise in huis op diverse gebieden zoals het uitvoeren

Nadere informatie

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland Dag strippenkaart Waar kan ik terecht met vragen? Voor alle vragen over het afschaffen van de strippenkaart en/of het reizen met de OV-chipkaart en over abonnementen bij Connexxion kunt u bij ons terecht.

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland

GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland 1. Overzicht Incident 30 mei 2017 Zeer grote brand, agrarisch bedrijf, Venhuizen Gemeente Drechterland GRIP 1 Omschrijving Op dinsdag

Nadere informatie

TYPISCH YARDEN. Eerste editie. Typisch Yarden Kick-off: Een korte terugblik. In deze uitgave

TYPISCH YARDEN. Eerste editie. Typisch Yarden Kick-off: Een korte terugblik. In deze uitgave TYPISCH YARDEN Typisch Yarden Nieuwsbrief Eerste editie, juni 2013 Eerste editie De Typisch Yarden nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is bedoeld voor alle collega s van de divisie Uitvaartverzorging

Nadere informatie

Activiteiten en financiering reddingsbrigades

Activiteiten en financiering reddingsbrigades A.7 1. Samenvatting voorstel Deze notitie geeft een overzicht van de reddingsbrigades in Hollands Midden, de activiteiten die men uitvoert en de wijze waarop de reddingsbrigades worden gefinancierd. De

Nadere informatie

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Uitruk op Maat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Nieuwsbrief 1 november 2010 In deze uitgave Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 2 3 Aanleiding van het project Uitruk

Nadere informatie

Ter informatie, aan de Dames en Heren Burgemeesters - aan Mevrouw en de Heren Dienstchefs van de brandweerdiensten

Ter informatie, aan de Dames en Heren Burgemeesters - aan Mevrouw en de Heren Dienstchefs van de brandweerdiensten FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE CIVIELE VEILIGHEID FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 11 DECEMBER 2009 BETREFFENDE DE INTERVENTIEVERSLAGEN

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Onderwerp Mandatering Holland Rijnland i.v.m. maken afspraken met de Belastingdienst m.b.t. BTW Jeugdzorg - Besluitvormend

Onderwerp Mandatering Holland Rijnland i.v.m. maken afspraken met de Belastingdienst m.b.t. BTW Jeugdzorg - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 januari 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00055 Onderwerp Mandatering Holland Rijnland i.v.m. maken afspraken met de Belastingdienst m.b.t. BTW Jeugdzorg - Besluitvormend

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam, September 2014

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam, September 2014 Centrum Jonckbloetplein Jonckbloetplein 24 2523 AR Den Haag www.haagsevaders.nl Nieuwsbrief Vadercentrum Adam, September 2014 In deze editie: Mijn Vadercentrum Adam / Spreekuren / Voorlichtingsbijeenkomst

Nadere informatie

Training. EHBO 1 voor MZ

Training. EHBO 1 voor MZ Training EHBO 1 voor MZ Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur(s): Esther de Roode, Gerda Verhey Inhoudelijke redactie: Jo-Anne Schaaf Titel: EHBO deel

Nadere informatie

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht).

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht). Wat is Burgernet? Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch

Nadere informatie

Handreiking relatiebeheer hoofdwerkgever

Handreiking relatiebeheer hoofdwerkgever Handreiking relatiebeheer hoofdwerkgever VNG, 2009 (De inhoud van deze handreiking was voorheen te raadplegen op www.vrijwilligebrandweer.nl. In augustus 2012 is deze tekst gebundeld in een handreiking)

Nadere informatie

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden IJsselland TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden Captain crisis campagne In december 2013 is het project Captain Crisis gelanceerd. Het GHOR-bureau hielp de zorginstellingen om:

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale afspraken Anonieme hulp op afstand/ telefonische hulpdienst 2. Rol van het

1. Onderwerp Regionale afspraken Anonieme hulp op afstand/ telefonische hulpdienst 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie