Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners"

Transcriptie

1 Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012

2 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum Uw indicatie Persoonlijke verzorging en verpleging Welzijn (Para-)Medische zorg en behandeling Tandheelkundige zorg Geestelijke verzorging Persoonlijke hulpmiddelen 6 2 Werkwijze van Inovum De eerste dag Uw aanspreekpunt van de zorg: de contactverzorgende Vertegenwoordiging cliënt: de contactpersoon Cliëntdossier Zorgplan en overleg Tijdelijke afwezigheid Beëindiging van de overeenkomst Familieparticipatie Vrijwilligers 8 3 Wonen in het zorgcentrum Woon- en leefruimte Intern verhuizen Oplevering bij vertrek Partneropname 9 4 Particuliere Diensten Inovum 10 5 Ethische zaken Euthanasie Reanimatie Wilsverklaring Privacy Gedragscode 11 6 Veiligheid, calamiteiten en persoonsalarmering Veiligheid Calamiteiten Persoonsalarmering 12 7 Praktische zaken Betalingen Verzekeringen Bevolkingsadministratie Roken Huisdieren 13 2

3 8 Inspraak en Klachten Cliëntenraad Vertrouwenspersoon Klachtenfunctionaris 13 9 Bij de wet geregeld Kwaliteitswet zorginstellingen BOPZ; Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen WBP; Wet Bescherming Persoonsgegevens Wet identificatieplicht WGBO; Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst ZZP; Zorgzwaartepakket 15 Bijlage 16 Gedragscode Inovum: voor mensen, door mensen 16 Richtlijnen oplevering woonruimte: 17 Beukenhof, Gooiers Erf en woongroepen psychogeriatrie Veenstaete 17 Enige tips 18 Belangrijke personen en telefoonnummers Inovum 19 3

4 Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf U heeft gekozen voor Zorg met verblijf van Inovum. Een juiste keuze, want niet alleen is het belangrijk dat u prettig woont en goede zorg ontvangt. Bovenal wilt u uw eigen leven leiden op een manier die u prettig vindt. Inovum heeft professionele vriendelijke medewerkers in dienst. Zij weten vanuit hun ervaring en opleiding waar u behoefte aan heeft. En als u vragen of andere wensen heeft, kunt u die altijd kenbaar maken. Wij zijn tevreden als u voldoende energie overhoudt voor zaken die u zinvol en belangrijk vindt. Zin krijgen, zin hebben, zin houden, zin geven. Dat is het motto van onze dienstverlening. Inovum hanteert de Algemene Voorwaarden voor zorg met verblijf van ActiZ en BTN (april 2010). Deze zijn inmiddels aan u uitgereikt. Samen met deze welkomstgids van Inovum heeft u de belangrijkste informatie over onze zorg- en dienstverlening op een rij. Zo weet u wat u van ons kunt verwachten, maar ook wat wij van u verwachten. Als u na het lezen van deze gids en de algemene voorwaarden nog vragen heeft, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw contactverzorgende geeft u graag uitleg. Meer informatie over Inovum vindt u ook op onze website: 4

5 1 Zorg en diensten van Inovum Persoonlijk evenwicht en een zinvolle invulling van uw dag. Dat is wat wij willen bereiken met onze dienstverlening. Daarom leggen wij de nadruk op wat u kan en niet op wat u niet meer kan. Wij betrekken u zo veel mogelijk bij de dagelijkse gang van zaken. Samen met u proberen wij weer een nieuw thuis voor u op te bouwen, waar u zichzelf kunt zijn en waar u zich kunt ontplooien. Waar u van betekenis kunt zijn voor uzelf en voor anderen. 1.1 Uw indicatie De zorg die u van ons ontvangt, hangt af van de indicatie die u heeft gekregen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In de indicatie staat op welke zorg u recht heeft vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Iedereen kan door ziekte of handicap afhankelijk worden van langdurige zorg. Voor die zorg hebben alle Nederlanders automatisch een verzekering: de AWBZ. In de indicatie staat het zorgzwaartepakket (ZZP) aangegeven dat op u van toepassing is. Het ZZP geeft aan op welke zorg u recht heeft vanuit de AWBZ. Hierbij kunt u denken aan persoonlijke verzorging, verpleging, welzijn en behandeling. De diensten die worden gefinancierd vanuit de AWBZ hoeft u niet zelf te betalen. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en inkomen. In de folder Toelichting eigen bijdragen kunt u nalezen hoe dit geregeld is. Deze folder wordt u uitgereikt. Ook kunt u voor informatie terecht op de website van het CAK of op Een indicatie heeft een einddatum. Komt deze einddatum in zicht of uw indicatie voldoet niet langer aan uw behoefte, dan kan uw contactverzorgende in overleg met u een nieuwe aanvraag indienen bij het CIZ. Wilt u meer informatie over de indicatie dan verwijzen wij u graag naar de website van het CIZ of U kunt ook terecht bij uw eigen zorgverzekeraar. 1.2 Persoonlijke verzorging en verpleging Wanneer u in een zorgcentrum van Inovum woont, ontvangt u van ons ondersteuning bij de dagelijkse verzorging. U kunt denken aan hulp bij douchen, scheren, aankleden, eten, drinken, en naar de wc gaan enz. Waar nodig ondersteunen wij u bij oefeningen en stimuleren uw zelfredzaamheid. Uw indicatie bepaalt hoeveel en welke verzorging u van ons kunt verwachten. 1.3 Welzijn Inovum biedt een gevarieerd programma aan activiteiten. Het programma is samengesteld aan de hand van wensen van onze cliënten en gericht op ontspanning, creativiteit, plezier, eigen ontwikkeling en sociaal contact. U kunt hiervan op eigen initiatief gebruik maken. Bij sommige activiteiten zijn ook buurtbewoners welkom. De activiteiten worden aangekondigd op posters of nieuwsbrieven. Heeft u vragen over activiteiten of andere welzijnsdiensten? Neem dan gerust contact op met uw contactverzorgende of de activiteitenbegeleider in uw zorgcentrum. 1.4 (Para-)Medische zorg en behandeling Heeft u een zorgzwaartepakket zonder behandeling, dan blijft de verantwoordelijkheid voor de medische zorg die u nodig heeft bij uw huisarts. U regelt zelf uw huisartsenzorg. Wanneer u medicatie gebruikt, blijft uw huisarts hiervoor verantwoordelijk en kunt u uw medicijnen gewoon afhalen bij uw apotheek. Als u hulp nodig heeft bij het gebruik van medicijnen, dan 5

6 kunnen wij u daar bij helpen, overeenkomstig uw indicatie. Uw huisarts kan u, als dat nodig mocht zijn, verwijzen naar behandelaars van Inovum of andere behandelaars. Heeft u een zorgzwaartepakket met behandeling, dan is de specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) van Inovum verantwoordelijk voor uw medische zorg. Hij schrijft ook uw medicatie voor. Onze zorgmedewerkers helpen u bij het beheer en gebruik van uw medicijnen. De specialist ouderengeneeskunde kan een behandelaar van het Behandel- en Adviescentrum van Inovum voor u inschakelen wanneer dat nodig is. Hier werken o.a. gespecialiseerde fysiotherapeuten, ergotherapeuten en een psycholoog. De huisarts en de specialist ouderengeneeskunde leggen afspraken en verloop van uw behandeling vast in uw medisch dossier. Belangrijke zaken voor de zorg noteren zij in uw cliëntdossier. Non-fixatiebeleid Inovum heeft een zogenoemd non-fixatiebeleid. Dit wil zeggen dat wij geen zware maatregelen zoals de onrustband, verpleegdeken en spanlaken, die ernstig ingrijpen in de bewegingsvrijheid van cliënten gebruiken. Wat dit beleid precies inhoudt wordt uitgelegd in hoofdstuk 9, paragraaf Tandheelkundige zorg Heeft u een zorgzwaartepakket zonder behandeling? Dan blijft u zelf verantwoordelijk voor uw tandheelkundige zorg. Ook het vervoer en eventuele begeleiding naar uw tandarts dient u zelf te regelen. De vergoeding die u hiervoor ontvangt is afhankelijk van uw ziektekostenverzekering. Heeft u een zorgzwaartepakket met behandeling? Dan is de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk voor uw tandheelkundige zorg. Wanneer u niet in staat bent om zelf uw tandarts te bezoeken, dan regelen wij begeleiding en vervoer voor u. Deze tandartsenzorg wordt vergoed uit de AWBZ. Cliënten van de Beukenhof kunnen gebruik maken van een tandarts aan huis. Deze tandarts brengt elke week op een vaste dag een bezoek aan de Beukenhof. U dient hiervoor een afspraak te maken via uw contactverzorgende. 1.6 Geestelijke verzorging Verhuizen naar een zorgcentrum kan emoties oproepen maar ook vragen. In de Beukenhof en Gooiers Erf is een geestelijk verzorger werkzaam. Deze kan u ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van zingeving, levensbeschouwing, spiritualiteit en ethiek. In een vertrouwelijk gesprek kunt u vragen en gevoelens van geloof en leven uiten. U kunt de geestelijk verzorger in de Beukenhof bereiken in op telefoonnummer: en in Gooiers Erf via de receptie: U kunt uiteraard ook bij uw eigen geloofsgemeenschap terecht. In de Beukenhof wordt ook regelmatig een kerkdienst georganiseerd. Daarnaast is er een stilte centrum, een sfeervol ingerichte ruimte waar u zich even terug kan trekken uit de hectiek van alle dag, om na te denken of gewoon, even te genieten van de rust. 1.7 Persoonlijke hulpmiddelen Ook al woont u in een zorgcentrum, u blijft zelf verantwoordelijk voor periodieke controle en onderhoud van uw persoonlijke hulpmiddelen, zoals een bril, gehoorapparaat of rollator. Wanneer aanpassing van uw hulpmiddelen nodig is, regelt u dit zelf via uw huisarts of specialist ouderengeneeskunde. 6

7 2 Werkwijze van Inovum Vanzelfsprekend vinden wij het belangrijk dat u van ons goede zorg ontvangt en dat u die zorg krijgt op een manier die u prettig vindt. Daarom hebben wij veel aandacht voor de (werk)wijze waarop wij dienstverlenen en de verwachtingen die u van ons heeft. We maken hierover vooraf heldere afspraken, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. De afspraken die wij met u maken, leggen we schriftelijk vast in uw cliëntdossier. U kunt te allen tijde de afspraken bespreken en zo nodig herzien. 2.1 De eerste dag Op de eerste dag van uw verblijf in het zorgcentrum maakt u kennis met uw contactverzorgende of diens vervanger. Deze heeft een gesprek met u over uw persoonlijke situatie en informeert u over het reilen en zeilen in het zorgcentrum. U krijgt ook een rondleiding. Tijdens de introductie kunt u uiteraard vragen stellen. Onze ervaring leert dat de meeste mensen het prettig vinden om bij dit eerste moment een familielid, vriend of kennis uit te nodigen. 2.2 Uw aanspreekpunt van de zorg: de contactverzorgende Elke cliënt krijgt een eigen contactverzorgende toegewezen. Hij of zij is uw vaste aanspreekpunt voor zaken die te maken hebben met de zorgverlening. De contactverzorgende coördineert de zorgverlening aan u. In uw cliëntdossier staat de naam van uw contactverzorgende vermeld en hoe u deze kunt bereiken. Achter in deze gids staan de functionarissen genoemd die voor u van belang zijn als het gaat om de zorgverlening. 2.3 Vertegenwoordiging cliënt: de contactpersoon U als cliënt van Inovum bent voor ons uiteraard gesprekspartner als het gaat om de zorg die wij aan u verlenen. Daarnaast vragen wij u altijd om een contactpersoon aan te wijzen uit uw familie of relaties die samen met u aanspreekpunt en gesprekspartner is voor de zorgverlening. U en uw contactpersoon tekenen hiervoor een formulier waarop de gegevens staan van de contactpersoon, o.a. hoe wij hem of haar kunnen bereiken. Van de contactpersoon wordt bijvoorbeeld verwacht dat hij ook aanwezig is bij de evaluatie van het zorgplan en hij wordt gewaarschuwd bij onvoorziene omstandigheden. De contactpersoon is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor het doorgeven van relevante informatie aan eventuele andere familieleden wanneer u dat zelf niet kunt. Op het formulier cliënt-vertegenwoordiger dat u en uw contactpersoon ondertekenen, staat meer informatie over wat van de contactpersoon verwacht wordt. Stel dat u zelf (tijdelijk) niet meer in staat zou zijn om bepaalde beslissingen te nemen, dan kunt u een vertegenwoordiger aanwijzen die op zo n moment namens u bepaalde beslissingen kan en mag nemen. Deze juridische vertegenwoordiging kan in de vorm van mentorschap, bewindvoering of curatele. Wenst u meer informatie over deze juridische vormen van vertegenwoordiging, dan kunt u bij uw huisarts of specialist ouderengeneeskunde terecht. Of kijk op de website van de Rijksoverheid: 2.4 Cliëntdossier Van iedere cliënt die zorg ontvangt van Inovum is een persoonlijk cliëntdossier aanwezig. Hierin houden de zorgverleners gegevens en afspraken over uw situatie bij. Het cliëntdossier geldt als rode draad bij de zorgverlening aan u. Het cliëntdossier is eigendom van Inovum, maar u kunt het altijd inzien. 2.5 Zorgplan en overleg Uw contactverzorgende stelt binnen zes weken een zorgplan op. Hij doet dit in overleg met 7

8 u, uw contactpersoon en uw behandelaars. Uw indicatie is hierbij het uitgangspunt. In het zorgplan staan alle afspraken over de wijze waarop de zorg aan u wordt verleend. Zowel cliënt en zijn contactpersoon (of wettelijke vertegenwoordiger) als de contactverzorgende ondertekenen het zorgplan voor akkoord. Door ondertekening geeft u toestemming voor de uitvoering van de zorgverlening zoals afgesproken. Minimaal twee maal per jaar vindt een evaluatie plaats van uw zorgplan. Zorgverleners en behandelaars die bij de zorg aan u betrokken zijn, bespreken in het multidisciplinair overleg (MDO) de voortgang met elkaar. Daarna bespreken de contactverzorgende en de arts met u en uw contactpersoon de uitkomsten uit het MDO. Gevraagd wordt naar uw ervaringen en opmerkingen. Is de afgesproken zorg niet meer toereikend, dan wordt uw zorgplan aangepast. Het aangepaste zorgplan wordt vervolgens door u en uw contactpersoon ondertekend. Indien u een nieuwe indicatie nodig heeft, kan uw contactverzorgende deze op uw verzoek aanvragen bij het CIZ. Tussentijds is het belangrijk dat u en de zorgmedewerker elkaar tijdig informeren over eventuele wijzigingen in de afspraken. 2.6 Tijdelijke afwezigheid Wanneer u voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld vanwege een vakantie) geen zorg of diensten wilt ontvangen, dan dient u dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk 24 uur van te voren te melden bij uw contactverzorgende. Als u zich niet tijdig afmeldt, worden de kosten voor de afgesproken diensten bij u in rekening gebracht. Dit geldt niet als u kunt aantonen dat er sprake is van overmacht (zoals een spoedopname in het ziekenhuis). 2.7 Beëindiging van de overeenkomst Om verschillende redenen kan uw overeenkomst met Inovum eindigen. Uw indicatie loopt af, u gaat verhuizen of Inovum kan de zorg niet meer bieden die u nodig heeft etc. In hoofdstuk 12 van het gidsje Algemene voorwaarden voor zorg met verblijf wordt dieper ingegaan op het beëindigen van de overeenkomst. Mocht u andere zorg nodig hebben, dan kunt u binnen en buiten Inovum gebruik maken van een uitgebreide zorgketen. Bij Inovum zijn veel verschillende vormen van zorg en diensten mogelijk die u altijd met uw contactverzorgende of arts kunt bespreken. 2.8 Familieparticipatie Binnen Inovum maken wij graag afspraken met familie of vrienden over wat zij kunnen betekenen in de dagelijkse zorgverlening aan u. Participatie in de zorg gebeurt altijd in overleg met u, de contactverzorgende en andere betrokkenen. Het kan ook voorkomen dat wij uw familie benaderen als u een specialist buiten Inovum wilt bezoeken en u hulp nodig heeft voor begeleiding. Afspraken gemaakt met uw relaties worden ook in uw zorgplan vastgelegd en meegenomen in de halfjaarlijkse evaluatie van uw zorgplan. 2.9 Vrijwilligers Bij Inovum zijn naast betaalde krachten ook veel niet-betaalde krachten werkzaam. Deze vrijwilligers zijn voor Inovum onmisbaar. Het werken met vrijwilligers heeft voor ons een duidelijke toegevoegde waarde. Niet alleen omdat vrijwilligers veel werk verzetten, maar ook omdat vrijwilligers een natuurlijke brug slaan naar de samenleving. 8

9 3 Wonen in het zorgcentrum Een nieuwe omgeving met nieuwe mensen, verhuizen maakt altijd veel los in een mens. Daarom doen onze medewerkers en vrijwilligers er alles aan om u binnen de bestaande mogelijkheden weer zo snel mogelijk thuis te laten voelen. 3.1 Woon- en leefruimte Appartementen, kamers en wooneenheden van Inovum kenmerken zich door huiselijkheid en vertrouwdheid en zijn allen voorzien van een basisstoffering. Uw kamer of appartement kunt u naar persoonlijke wens inrichten, maar de kosten zijn wel voor uw rekening. Bij het inrichten gelden een aantal richtlijnen die u met uw contactverzorgende kunt bespreken. Zo dient de stoffering altijd van vlamwerend materiaal te zijn en is er een schilderijrail aanwezig om schilderijen op te hangen zodat er geen gaten in de muur geboord hoeven te worden. Elektrische apparatuur dient te zijn goedgekeurd volgens geldende normen en u dient rekening te houden met de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers. Heeft u vragen of opmerkingen over uw woonruimte? Dan kunt u bij uw contactverzorgende terecht. Hij kan u adviseren of eventueel doorverwijzen. Meer tips over verhuizen staan op het internet: Naast uw eigen woonruimte beschikt het zorgcentrum over algemene ruimten variërend van een gezamenlijke huiskamer van een woongroep tot activiteitenruimten, Hoftheater of filmzaal en een internetcorner. In het restaurant van het zorgcentrum kunt u terecht voor een gezellig kopje koffie, een drankje, lunch of warme maaltijd. U bent van harte welkom. Voor openingstijden en menukaart verwijzen wij u naar het restaurant. 3.2 Intern verhuizen Indien een verhuizing binnen uw zorgcentrum noodzakelijk is als gevolg van een gewijzigde zorgbehoefte, betaalt Inovum de kosten voor overplaatsing. Ook bij een tijdelijke verhuizing als gevolg van bijvoorbeeld een verbouwing zijn deze kosten voor Inovum. Indien u uit vrije beweging verhuist, zijn de verhuiskosten voor uw rekening. 3.3 Oplevering bij vertrek Het Zorgkantoor staat niet toe, dat woonruimtes in een AWBZ-zorginstelling langer dan 13 dagen onbewoond blijven. Daarom geven wij vertrekkende cliënten maximaal 7 dagen de tijd om de woonruimte leeg op te leveren. Heeft u langer nodig dan deze 7 dagen, dan brengen wij u voor elke extra dag kosten in rekening. Voor de cliënten in revalidatie-somatiek, revalidatie-psychogeriatrie en palliatieve/terminale zorg in de Beukenhof geldt een afwijkende opleveringstermijn van 1 dag. Meer informatie hierover vindt u in de overeenkomst tot het aangaan van zorg met verblijf die u bij de start van de zorg ontvangt en tekent. De afspraken die gelden bij oplevering van uw woonruimte vindt u in de bijlage van deze gids: richtlijnen oplevering woonruimte/appartement. 3.4 Partneropname Wanneer u samen met uw partner in een tweepersoonsappartement woont in zorgcentrum Gooiers Erf en uw partner komt te overlijden, dan kunt u als overblijvende partner alleen beschikken over een eenpersoonswoonruimte. Beschikt u over een passende zorgindicatie dan blijft u de zorg ontvangen conform uw indicatie. Beschikt u niet over een zorgindicatie dan behoudt u aanspraak op verblijf in een eenpersoonswoonruimte in het zorgcentrum. U ontvangt geen zorg maar betaald wel de kosten voor wonen en verblijf. U kunt natuurlijk ook zelf woonruimte elders zoeken buiten het zorgcentrum. 9

10 Zijn de twee geschakelde eenpersoonswoonruimtes voor echtparen nodig voor een volgend echtpaar, dan dient u als overblijvende partner te verhuizen naar een andere eenpersoonswoonruimte in het zorgcentrum. 4 Particuliere Diensten Inovum Inovum biedt een scala aan aanvullende diensten, die uw verblijf nog comfortabeler kunnen maken. Dit zijn particuliere diensten waarvoor u een rekening ontvangt van Inovum. Deze diensten vallen niet onder de AWBZ. Extra zorg bijkopen Het kan natuurlijk dat u meer zorg wenst dan uw indicatie aangeeft. U kunt dan aanvullende zorg bijkopen. Afspraken hierover worden vastgelegd in uw zorgplan en u ontvangt een rekening voor deze zorg. Het betreft extra zorg bovenop de zorg die wij leveren die vergoedt wordt door de AWBZ. Uw contactverzorgende kan u hier meer informatie over geven. Activiteiten Inovum biedt in het verpleeghuis en verzorgingshuis een gevarieerd programma aan activiteiten. Deelname aan activiteiten wordt soms betaald uit de AWBZ, voor andere activiteiten betaalt u zelf de kosten. Meer informatie over het aanbod en de kosten vindt u in het zorgcentrum. Daar ligt foldermateriaal en hangen posters met aankondigingen. Ook kunt u terecht op de website van Inovum Particuliere Diensten Inovum Inovum heeft een gidsje gemaakt, de Particuliere Diensten Inovum, waarin alle aanvullende particuliere diensten voor u op een rij zijn gezet. In het gidsje vindt u meer informatie over de verschillende particuliere diensten met bijbehorende tarieven. Dit gidsje vindt u op de verschillende locaties van Inovum en bij Zorgbemiddeling Inovum. 5 Ethische zaken Ethiek gaat over basale vragen, waar ieder mens het antwoord op zoekt: Wat behoor ik te doen? en Hoe wil ik leven? Vragen waarmee onze cliënten en medewerkers regelmatig te maken krijgen. Antwoorden op deze vragen verschillen per persoon. Inovum staat open voor ieders mening. Voor een aantal ethische kwesties heeft Inovum haar uitgangspunten als volgt verwoord. 5.1 Euthanasie Voor euthanasie gelden wettelijke richtlijnen en zorgvuldigheidseisen waaraan voldaan moet worden. Uw huisarts of specialist ouderengeneeskunde kan u hierover informeren. Persoonlijke ideeën kunt u in overleg met hen vastleggen in een euthanasieverklaring. Een kopie van deze verklaring kunt u in uw cliëntdossier bewaren, zodat ook de zorgmedewerkers hiervan op de hoogte zijn. 5.2 Reanimatie Het beleid is dat er niet wordt gereanimeerd tenzij anders is aangegeven middels afspraken vastgelegd in het cliëntdossier/medisch dossier. In de praktijk zullen, in geval van nood, onze medewerkers handelen overeenkomstig hun professionele kennis en kunde. Bij een calamiteit is het namelijk niet altijd meteen duidelijk of de getroffen persoon een cliënt of bezoeker betreft of dat de cliënt aangegeven heeft wel gereanimeerd te willen worden. Dit betekent onder andere dat onze medewerkers, indien nodig, eerste hulp verlenen en een 10

11 arts of andere hulpdiensten, zoals een ambulance, waarschuwen. Middels het dragen van een SOS-ketting kunt u altijd duidelijk maken wat uw wensen zijn. De zorgcentra van Inovum zijn niet ingericht voor ingrijpende medische handelingen zoals een ziekenhuis. 5.3 Wilsverklaring Soms kan men, door welke oorzaak dan ook, zijn eigen wil niet meer kenbaar maken. Toch moeten belangrijke beslissingen over de medische behandeling, verpleging of verzorging worden genomen. Door middel van een schriftelijke wilsverklaring kunt u vooraf aangeven hoe in zo n situatie, volgens u, gehandeld moet worden. Dit is niet eenvoudig, maar het is belangrijk om dit te doen wanneer u daartoe nog in staat bent. Meer informatie over de wilsverklaring kan de huisarts of specialist ouderengeneeskunde u geven. 5.4 Privacy Privacy betekent dat men dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar inbreuk op maakt. Privacy is een belangrijk goed en zorgmedewerkers van Inovum realiseren zich dat als geen ander. De dienstverlening van Inovum is gericht op behoud en stimulering van de eigen persoonlijke leefruimte. Inovum houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 5.5 Gedragscode Inovum kent een gedragscode waarin verwoord staat wat wij van elkaar verwachten. De code is een hulpmiddel voor medewerkers en cliënten om niet uit het oog te verliezen waar het om gaat: betekenis nastreven en invulling geven aan het leven. De gedragscode vindt u in de bijlage van deze gids. 6 Veiligheid, calamiteiten en persoonsalarmering 6.1 Veiligheid Op verschillende manieren trachten wij de veiligheid binnen onze zorgcentra te garanderen. Dit lukt alleen als medewerkers, vrijwilligers en cliënten zich hiervan bewust zijn en meewerken. Let daarom in uw appartement of kamer goed op veiligheid. Vermijd bijvoorbeeld zoveel mogelijk obstakels waardoor u zou kunnen vallen. Houd alle deuren en ramen afgesloten als u niet thuis bent en bewaar kostbaarheden uit het zicht. 6.2 Calamiteiten Alle zorgcentra van Inovum beschikken over een bedrijfsnoodplan en een bedrijfshulpverleningsplan. Hierin staat aangegeven hoe te handelen bij calamiteiten. Onderdeel van dit plan is de brandinstructie en het ontruimingsplan. U vindt in alle zorgcentra brandmelders, blusapparatuur en plattegronden waarop vluchtwegen staan aangegeven. Let op waar voor u de dichtstbijzijnde nooduitgang is. Vluchtroutes moeten altijd toegankelijk zijn. Daarom mogen geen rollators of rolstoelen op de gang worden geparkeerd. Inovum heeft diverse medewerkers opgeleid om adequaat te handelen bij calamiteiten. Mocht zich een calamiteit voordoen, dan kunnen zij andere hulpverleners ondersteunen. Hierover zijn heldere afspraken gemaakt met politie, brandweer en ambulance diensten die bekend zijn bij de medewerkers van Inovum. In alle zorgcentra worden regelmatig brandoefeningen gehouden. Volg bij een calamiteit altijd de instructies van medewerkers en hulpdiensten zoals de brandweer, politie en ambulance op. Zij weten wat er moet gebeuren. 11

12 6.3 Persoonsalarmering De kamers van het verpleeghuis en de appartementen van het verzorgingshuis zijn voorzien van een alarmeringsinstallatie. Hiermee kunt u in noodgevallen snel en simpel de medewerkers alarmeren. In zo n situatie overleggen zij met u hoe te handelen. In enkele groepswoningen psychogeriatrie wordt gewerkt met domotica waarmee met technische hulpmiddelen de veiligheid van de cliënt in de gaten gehouden kan worden. In noodsituaties kan uw familie voor meer informatie contact opnemen met de receptie van uw zorgcentrum. Indien de receptie onbemand is, wordt u automatisch doorgeschakeld. 7 Praktische zaken 7.1 Betalingen Omwille van de veiligheid van cliënten en medewerkers vinden geen contante betalingen plaats binnen onze zorgcentra. U kunt in de winkel of het restaurant met uw pinpas of chipknip betalen. De chipknip kunt u bij uw eigen bank aanvragen. In de zorgcentra van Inovum is een chipoplaadpunt aanwezig. 7.2 Verzekeringen Inovum is verzekerd tegen beschadiging of vermissing van uw eigendommen door toedoen van onze medewerkers. Wanneer hiervan sprake is, kunt u het melden bij uw contactverzorgende die dit conform de afgesproken procedure zal afhandelen. Voor schade, vermissing en/of diefstal van persoonlijke bezittingen door anderen, voor wie Inovum geen verantwoordelijkheid draagt, dient u zich te verzekeren. Wij adviseren u in elk geval de volgende verzekeringen te behouden of af te sluiten: aansprakelijkheidsverzekering Een voor particulieren (de WA-verzekering). Een inboedelverzekering die diefstal, beschadiging, brand e.d. dekt. Verzekeren blijft een persoonlijke zaak. De keuze is aan u. Bij twijfel kunt u hierover het beste contact opnemen met uw verzekeringsadviseur. 7.3 Bevolkingsadministratie De gemeente houdt gegevens bij over iedere bewoner. U bent verplicht om veranderingen van woonadres te melden bij de bevolkingsadministratie. Wanneer u kortdurend verblijft, hoeft u zich niet over te schrijven. U behoudt dan uw eigen woonadres. Als u langdurig verblijft dan heeft u twee mogelijkheden: 1. U laat zich inschrijven bij de bevolkingsadministratie van de gemeente Wijdemeren danwel Hilversum met het adres van het zorgcentrum. Hiervoor heeft u van Zorgbemiddeling Inovum een overschrijvingsformulier ontvangen. 2. U kunt kiezen voor het houden van een ander briefadres. Dit kan het adres zijn waar uw partner woont of uw belangenbehartiger. De keuze voor een briefadres elders dient schriftelijk aangegeven te worden in de gemeente van het briefadres. De houder van dit briefadres dient hiervoor toestemming te geven en aan te geven waarom hij of zij als briefadres optreedt. Het houden van een ander briefadres dan uw verblijfadres betekent wel dat gemeentelijke documenten, zoals een identiteitsbewijs, in die andere gemeente aangevraagd moet worden. 7.4 Roken De Tabakswet verbiedt roken in openbare ruimtes. Dit geldt ook voor een zorgcentrum. Roken in het restaurant, de gemeenschappelijke huiskamer of de centrale hal mag dus niet. U bepaalt uiteraard zelf of in uw eigen appartement gerookt mag worden. Voor cliënten in de Beukenhof is roken alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen ruimten. 12

13 7.5 Huisdieren Wij weten hoe belangrijk huisdieren kunnen zijn. Binnen de mogelijkheden van het zorgcentrum en in overleg met uw contactverzorgende kijken we of u uw huisdier kunt meenemen. Uitgangspunt is dat uw huisdier geen overlast veroorzaakt en dat uzelf voor het dier kan zorgen. Kosten verbonden aan de verzorging van uw huisdier zijn voor uw rekening. 8 Inspraak en Klachten Hoewel iedereen bij Inovum zijn best doet het verblijf van onze cliënten zo prettig mogelijk te maken, kunnen altijd klachten ontstaan. Daarom beschikken wij over een klachtenregeling die gebaseerd is op de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen en de wet BOPZ. Om onze cliënten op voorhand te betrekken bij ontwikkelingen en keuzes van de organisatie, is binnen Inovum een cliëntenraad actief. 8.1 Cliëntenraad Inovum kent een centrale cliëntenraad. De zorgcentra beschikken elk over een locale cliëntenraad. De cliëntenraden brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan het management over zaken die betrekking hebben op het algemeen belang van cliënten. De werkwijze van de centrale cliëntenraad is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector. Inovum streeft er naar om de cliënten zoveel mogelijk zelf zitting te laten nemen in de clientenraad. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Daarom kunnen ook vertegenwoordigers, zoals familie, zitting nemen in de locale of centrale cliëntenraad. Heeft u of uw familie interesse? Dan kunt u een bericht sturen naar de centrale cliëntenraad: nl. De lokale cliëntenraden hebben een eigen adres en een brievenbus bij de entree: Beukenhof: Gooiers Erf: Veenstaete: 8.2 Vertrouwenspersoon Heeft u het gevoel dat er niet voldoende naar u wordt geluisterd of bent u niet tevreden over de oplossing, dan kunt u een gesprek aanvragen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Met haar kunt u ook praten als u eens met een ander van gedachten wilt wisselen over uw ervaringen. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via telefoonnummer Klachtenfunctionaris Hoewel iedereen bij Inovum zijn best doet om de zorg aan u goed te laten verlopen, kunnen er toch klachten ontstaan. De klachtenfunctionaris kan een bemiddelende rol spelen bij het oplossen van onvrede, onenigheid of een klacht binnen Inovum. De klachtenfunctionaris kan u ook begeleiden en ondersteunen wanneer u een formele klacht wilt indienen bij de regionale klachtencommissie (www.zorghart.nl) of landelijke geschillencommissie zorginstellingen (www.degeschillencommissie.nl). U bent degene die bepaalt wat er met uw onvrede wordt gedaan en welke steun u wilt. Het klachtbeleid van Inovum voldoet aan de eisen van de Wet Klachtrecht Cliënten zorgsector (WKCZ). Wilt u een afspraak met de klachtenfunctionaris of gebruik maken van het spreekuur in uw zorgcentrum, dan kunt u hem telefonisch bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 9.30 via of per De klachtenfunctionaris beschikt in alle zorgcentra over een brievenbus bij de receptie en houdt in elk zorgcentrum spreekuur. 13