Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners"

Transcriptie

1 Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012

2 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum Uw indicatie Persoonlijke verzorging en verpleging Welzijn (Para-)Medische zorg en behandeling Tandheelkundige zorg Geestelijke verzorging Persoonlijke hulpmiddelen 6 2 Werkwijze van Inovum De eerste dag Uw aanspreekpunt van de zorg: de contactverzorgende Vertegenwoordiging cliënt: de contactpersoon Cliëntdossier Zorgplan en overleg Tijdelijke afwezigheid Beëindiging van de overeenkomst Familieparticipatie Vrijwilligers 8 3 Wonen in het zorgcentrum Woon- en leefruimte Intern verhuizen Oplevering bij vertrek Partneropname 9 4 Particuliere Diensten Inovum 10 5 Ethische zaken Euthanasie Reanimatie Wilsverklaring Privacy Gedragscode 11 6 Veiligheid, calamiteiten en persoonsalarmering Veiligheid Calamiteiten Persoonsalarmering 12 7 Praktische zaken Betalingen Verzekeringen Bevolkingsadministratie Roken Huisdieren 13 2

3 8 Inspraak en Klachten Cliëntenraad Vertrouwenspersoon Klachtenfunctionaris 13 9 Bij de wet geregeld Kwaliteitswet zorginstellingen BOPZ; Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen WBP; Wet Bescherming Persoonsgegevens Wet identificatieplicht WGBO; Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst ZZP; Zorgzwaartepakket 15 Bijlage 16 Gedragscode Inovum: voor mensen, door mensen 16 Richtlijnen oplevering woonruimte: 17 Beukenhof, Gooiers Erf en woongroepen psychogeriatrie Veenstaete 17 Enige tips 18 Belangrijke personen en telefoonnummers Inovum 19 3

4 Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf U heeft gekozen voor Zorg met verblijf van Inovum. Een juiste keuze, want niet alleen is het belangrijk dat u prettig woont en goede zorg ontvangt. Bovenal wilt u uw eigen leven leiden op een manier die u prettig vindt. Inovum heeft professionele vriendelijke medewerkers in dienst. Zij weten vanuit hun ervaring en opleiding waar u behoefte aan heeft. En als u vragen of andere wensen heeft, kunt u die altijd kenbaar maken. Wij zijn tevreden als u voldoende energie overhoudt voor zaken die u zinvol en belangrijk vindt. Zin krijgen, zin hebben, zin houden, zin geven. Dat is het motto van onze dienstverlening. Inovum hanteert de Algemene Voorwaarden voor zorg met verblijf van ActiZ en BTN (april 2010). Deze zijn inmiddels aan u uitgereikt. Samen met deze welkomstgids van Inovum heeft u de belangrijkste informatie over onze zorg- en dienstverlening op een rij. Zo weet u wat u van ons kunt verwachten, maar ook wat wij van u verwachten. Als u na het lezen van deze gids en de algemene voorwaarden nog vragen heeft, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw contactverzorgende geeft u graag uitleg. Meer informatie over Inovum vindt u ook op onze website: 4

5 1 Zorg en diensten van Inovum Persoonlijk evenwicht en een zinvolle invulling van uw dag. Dat is wat wij willen bereiken met onze dienstverlening. Daarom leggen wij de nadruk op wat u kan en niet op wat u niet meer kan. Wij betrekken u zo veel mogelijk bij de dagelijkse gang van zaken. Samen met u proberen wij weer een nieuw thuis voor u op te bouwen, waar u zichzelf kunt zijn en waar u zich kunt ontplooien. Waar u van betekenis kunt zijn voor uzelf en voor anderen. 1.1 Uw indicatie De zorg die u van ons ontvangt, hangt af van de indicatie die u heeft gekregen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In de indicatie staat op welke zorg u recht heeft vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Iedereen kan door ziekte of handicap afhankelijk worden van langdurige zorg. Voor die zorg hebben alle Nederlanders automatisch een verzekering: de AWBZ. In de indicatie staat het zorgzwaartepakket (ZZP) aangegeven dat op u van toepassing is. Het ZZP geeft aan op welke zorg u recht heeft vanuit de AWBZ. Hierbij kunt u denken aan persoonlijke verzorging, verpleging, welzijn en behandeling. De diensten die worden gefinancierd vanuit de AWBZ hoeft u niet zelf te betalen. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en inkomen. In de folder Toelichting eigen bijdragen kunt u nalezen hoe dit geregeld is. Deze folder wordt u uitgereikt. Ook kunt u voor informatie terecht op de website van het CAK of op Een indicatie heeft een einddatum. Komt deze einddatum in zicht of uw indicatie voldoet niet langer aan uw behoefte, dan kan uw contactverzorgende in overleg met u een nieuwe aanvraag indienen bij het CIZ. Wilt u meer informatie over de indicatie dan verwijzen wij u graag naar de website van het CIZ of U kunt ook terecht bij uw eigen zorgverzekeraar. 1.2 Persoonlijke verzorging en verpleging Wanneer u in een zorgcentrum van Inovum woont, ontvangt u van ons ondersteuning bij de dagelijkse verzorging. U kunt denken aan hulp bij douchen, scheren, aankleden, eten, drinken, en naar de wc gaan enz. Waar nodig ondersteunen wij u bij oefeningen en stimuleren uw zelfredzaamheid. Uw indicatie bepaalt hoeveel en welke verzorging u van ons kunt verwachten. 1.3 Welzijn Inovum biedt een gevarieerd programma aan activiteiten. Het programma is samengesteld aan de hand van wensen van onze cliënten en gericht op ontspanning, creativiteit, plezier, eigen ontwikkeling en sociaal contact. U kunt hiervan op eigen initiatief gebruik maken. Bij sommige activiteiten zijn ook buurtbewoners welkom. De activiteiten worden aangekondigd op posters of nieuwsbrieven. Heeft u vragen over activiteiten of andere welzijnsdiensten? Neem dan gerust contact op met uw contactverzorgende of de activiteitenbegeleider in uw zorgcentrum. 1.4 (Para-)Medische zorg en behandeling Heeft u een zorgzwaartepakket zonder behandeling, dan blijft de verantwoordelijkheid voor de medische zorg die u nodig heeft bij uw huisarts. U regelt zelf uw huisartsenzorg. Wanneer u medicatie gebruikt, blijft uw huisarts hiervoor verantwoordelijk en kunt u uw medicijnen gewoon afhalen bij uw apotheek. Als u hulp nodig heeft bij het gebruik van medicijnen, dan 5

6 kunnen wij u daar bij helpen, overeenkomstig uw indicatie. Uw huisarts kan u, als dat nodig mocht zijn, verwijzen naar behandelaars van Inovum of andere behandelaars. Heeft u een zorgzwaartepakket met behandeling, dan is de specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) van Inovum verantwoordelijk voor uw medische zorg. Hij schrijft ook uw medicatie voor. Onze zorgmedewerkers helpen u bij het beheer en gebruik van uw medicijnen. De specialist ouderengeneeskunde kan een behandelaar van het Behandel- en Adviescentrum van Inovum voor u inschakelen wanneer dat nodig is. Hier werken o.a. gespecialiseerde fysiotherapeuten, ergotherapeuten en een psycholoog. De huisarts en de specialist ouderengeneeskunde leggen afspraken en verloop van uw behandeling vast in uw medisch dossier. Belangrijke zaken voor de zorg noteren zij in uw cliëntdossier. Non-fixatiebeleid Inovum heeft een zogenoemd non-fixatiebeleid. Dit wil zeggen dat wij geen zware maatregelen zoals de onrustband, verpleegdeken en spanlaken, die ernstig ingrijpen in de bewegingsvrijheid van cliënten gebruiken. Wat dit beleid precies inhoudt wordt uitgelegd in hoofdstuk 9, paragraaf Tandheelkundige zorg Heeft u een zorgzwaartepakket zonder behandeling? Dan blijft u zelf verantwoordelijk voor uw tandheelkundige zorg. Ook het vervoer en eventuele begeleiding naar uw tandarts dient u zelf te regelen. De vergoeding die u hiervoor ontvangt is afhankelijk van uw ziektekostenverzekering. Heeft u een zorgzwaartepakket met behandeling? Dan is de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk voor uw tandheelkundige zorg. Wanneer u niet in staat bent om zelf uw tandarts te bezoeken, dan regelen wij begeleiding en vervoer voor u. Deze tandartsenzorg wordt vergoed uit de AWBZ. Cliënten van de Beukenhof kunnen gebruik maken van een tandarts aan huis. Deze tandarts brengt elke week op een vaste dag een bezoek aan de Beukenhof. U dient hiervoor een afspraak te maken via uw contactverzorgende. 1.6 Geestelijke verzorging Verhuizen naar een zorgcentrum kan emoties oproepen maar ook vragen. In de Beukenhof en Gooiers Erf is een geestelijk verzorger werkzaam. Deze kan u ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van zingeving, levensbeschouwing, spiritualiteit en ethiek. In een vertrouwelijk gesprek kunt u vragen en gevoelens van geloof en leven uiten. U kunt de geestelijk verzorger in de Beukenhof bereiken in op telefoonnummer: en in Gooiers Erf via de receptie: U kunt uiteraard ook bij uw eigen geloofsgemeenschap terecht. In de Beukenhof wordt ook regelmatig een kerkdienst georganiseerd. Daarnaast is er een stilte centrum, een sfeervol ingerichte ruimte waar u zich even terug kan trekken uit de hectiek van alle dag, om na te denken of gewoon, even te genieten van de rust. 1.7 Persoonlijke hulpmiddelen Ook al woont u in een zorgcentrum, u blijft zelf verantwoordelijk voor periodieke controle en onderhoud van uw persoonlijke hulpmiddelen, zoals een bril, gehoorapparaat of rollator. Wanneer aanpassing van uw hulpmiddelen nodig is, regelt u dit zelf via uw huisarts of specialist ouderengeneeskunde. 6

7 2 Werkwijze van Inovum Vanzelfsprekend vinden wij het belangrijk dat u van ons goede zorg ontvangt en dat u die zorg krijgt op een manier die u prettig vindt. Daarom hebben wij veel aandacht voor de (werk)wijze waarop wij dienstverlenen en de verwachtingen die u van ons heeft. We maken hierover vooraf heldere afspraken, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. De afspraken die wij met u maken, leggen we schriftelijk vast in uw cliëntdossier. U kunt te allen tijde de afspraken bespreken en zo nodig herzien. 2.1 De eerste dag Op de eerste dag van uw verblijf in het zorgcentrum maakt u kennis met uw contactverzorgende of diens vervanger. Deze heeft een gesprek met u over uw persoonlijke situatie en informeert u over het reilen en zeilen in het zorgcentrum. U krijgt ook een rondleiding. Tijdens de introductie kunt u uiteraard vragen stellen. Onze ervaring leert dat de meeste mensen het prettig vinden om bij dit eerste moment een familielid, vriend of kennis uit te nodigen. 2.2 Uw aanspreekpunt van de zorg: de contactverzorgende Elke cliënt krijgt een eigen contactverzorgende toegewezen. Hij of zij is uw vaste aanspreekpunt voor zaken die te maken hebben met de zorgverlening. De contactverzorgende coördineert de zorgverlening aan u. In uw cliëntdossier staat de naam van uw contactverzorgende vermeld en hoe u deze kunt bereiken. Achter in deze gids staan de functionarissen genoemd die voor u van belang zijn als het gaat om de zorgverlening. 2.3 Vertegenwoordiging cliënt: de contactpersoon U als cliënt van Inovum bent voor ons uiteraard gesprekspartner als het gaat om de zorg die wij aan u verlenen. Daarnaast vragen wij u altijd om een contactpersoon aan te wijzen uit uw familie of relaties die samen met u aanspreekpunt en gesprekspartner is voor de zorgverlening. U en uw contactpersoon tekenen hiervoor een formulier waarop de gegevens staan van de contactpersoon, o.a. hoe wij hem of haar kunnen bereiken. Van de contactpersoon wordt bijvoorbeeld verwacht dat hij ook aanwezig is bij de evaluatie van het zorgplan en hij wordt gewaarschuwd bij onvoorziene omstandigheden. De contactpersoon is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor het doorgeven van relevante informatie aan eventuele andere familieleden wanneer u dat zelf niet kunt. Op het formulier cliënt-vertegenwoordiger dat u en uw contactpersoon ondertekenen, staat meer informatie over wat van de contactpersoon verwacht wordt. Stel dat u zelf (tijdelijk) niet meer in staat zou zijn om bepaalde beslissingen te nemen, dan kunt u een vertegenwoordiger aanwijzen die op zo n moment namens u bepaalde beslissingen kan en mag nemen. Deze juridische vertegenwoordiging kan in de vorm van mentorschap, bewindvoering of curatele. Wenst u meer informatie over deze juridische vormen van vertegenwoordiging, dan kunt u bij uw huisarts of specialist ouderengeneeskunde terecht. Of kijk op de website van de Rijksoverheid: Cliëntdossier Van iedere cliënt die zorg ontvangt van Inovum is een persoonlijk cliëntdossier aanwezig. Hierin houden de zorgverleners gegevens en afspraken over uw situatie bij. Het cliëntdossier geldt als rode draad bij de zorgverlening aan u. Het cliëntdossier is eigendom van Inovum, maar u kunt het altijd inzien. 2.5 Zorgplan en overleg Uw contactverzorgende stelt binnen zes weken een zorgplan op. Hij doet dit in overleg met 7

8 u, uw contactpersoon en uw behandelaars. Uw indicatie is hierbij het uitgangspunt. In het zorgplan staan alle afspraken over de wijze waarop de zorg aan u wordt verleend. Zowel cliënt en zijn contactpersoon (of wettelijke vertegenwoordiger) als de contactverzorgende ondertekenen het zorgplan voor akkoord. Door ondertekening geeft u toestemming voor de uitvoering van de zorgverlening zoals afgesproken. Minimaal twee maal per jaar vindt een evaluatie plaats van uw zorgplan. Zorgverleners en behandelaars die bij de zorg aan u betrokken zijn, bespreken in het multidisciplinair overleg (MDO) de voortgang met elkaar. Daarna bespreken de contactverzorgende en de arts met u en uw contactpersoon de uitkomsten uit het MDO. Gevraagd wordt naar uw ervaringen en opmerkingen. Is de afgesproken zorg niet meer toereikend, dan wordt uw zorgplan aangepast. Het aangepaste zorgplan wordt vervolgens door u en uw contactpersoon ondertekend. Indien u een nieuwe indicatie nodig heeft, kan uw contactverzorgende deze op uw verzoek aanvragen bij het CIZ. Tussentijds is het belangrijk dat u en de zorgmedewerker elkaar tijdig informeren over eventuele wijzigingen in de afspraken. 2.6 Tijdelijke afwezigheid Wanneer u voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld vanwege een vakantie) geen zorg of diensten wilt ontvangen, dan dient u dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk 24 uur van te voren te melden bij uw contactverzorgende. Als u zich niet tijdig afmeldt, worden de kosten voor de afgesproken diensten bij u in rekening gebracht. Dit geldt niet als u kunt aantonen dat er sprake is van overmacht (zoals een spoedopname in het ziekenhuis). 2.7 Beëindiging van de overeenkomst Om verschillende redenen kan uw overeenkomst met Inovum eindigen. Uw indicatie loopt af, u gaat verhuizen of Inovum kan de zorg niet meer bieden die u nodig heeft etc. In hoofdstuk 12 van het gidsje Algemene voorwaarden voor zorg met verblijf wordt dieper ingegaan op het beëindigen van de overeenkomst. Mocht u andere zorg nodig hebben, dan kunt u binnen en buiten Inovum gebruik maken van een uitgebreide zorgketen. Bij Inovum zijn veel verschillende vormen van zorg en diensten mogelijk die u altijd met uw contactverzorgende of arts kunt bespreken. 2.8 Familieparticipatie Binnen Inovum maken wij graag afspraken met familie of vrienden over wat zij kunnen betekenen in de dagelijkse zorgverlening aan u. Participatie in de zorg gebeurt altijd in overleg met u, de contactverzorgende en andere betrokkenen. Het kan ook voorkomen dat wij uw familie benaderen als u een specialist buiten Inovum wilt bezoeken en u hulp nodig heeft voor begeleiding. Afspraken gemaakt met uw relaties worden ook in uw zorgplan vastgelegd en meegenomen in de halfjaarlijkse evaluatie van uw zorgplan. 2.9 Vrijwilligers Bij Inovum zijn naast betaalde krachten ook veel niet-betaalde krachten werkzaam. Deze vrijwilligers zijn voor Inovum onmisbaar. Het werken met vrijwilligers heeft voor ons een duidelijke toegevoegde waarde. Niet alleen omdat vrijwilligers veel werk verzetten, maar ook omdat vrijwilligers een natuurlijke brug slaan naar de samenleving. 8

9 3 Wonen in het zorgcentrum Een nieuwe omgeving met nieuwe mensen, verhuizen maakt altijd veel los in een mens. Daarom doen onze medewerkers en vrijwilligers er alles aan om u binnen de bestaande mogelijkheden weer zo snel mogelijk thuis te laten voelen. 3.1 Woon- en leefruimte Appartementen, kamers en wooneenheden van Inovum kenmerken zich door huiselijkheid en vertrouwdheid en zijn allen voorzien van een basisstoffering. Uw kamer of appartement kunt u naar persoonlijke wens inrichten, maar de kosten zijn wel voor uw rekening. Bij het inrichten gelden een aantal richtlijnen die u met uw contactverzorgende kunt bespreken. Zo dient de stoffering altijd van vlamwerend materiaal te zijn en is er een schilderijrail aanwezig om schilderijen op te hangen zodat er geen gaten in de muur geboord hoeven te worden. Elektrische apparatuur dient te zijn goedgekeurd volgens geldende normen en u dient rekening te houden met de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers. Heeft u vragen of opmerkingen over uw woonruimte? Dan kunt u bij uw contactverzorgende terecht. Hij kan u adviseren of eventueel doorverwijzen. Meer tips over verhuizen staan op het internet: Naast uw eigen woonruimte beschikt het zorgcentrum over algemene ruimten variërend van een gezamenlijke huiskamer van een woongroep tot activiteitenruimten, Hoftheater of filmzaal en een internetcorner. In het restaurant van het zorgcentrum kunt u terecht voor een gezellig kopje koffie, een drankje, lunch of warme maaltijd. U bent van harte welkom. Voor openingstijden en menukaart verwijzen wij u naar het restaurant. 3.2 Intern verhuizen Indien een verhuizing binnen uw zorgcentrum noodzakelijk is als gevolg van een gewijzigde zorgbehoefte, betaalt Inovum de kosten voor overplaatsing. Ook bij een tijdelijke verhuizing als gevolg van bijvoorbeeld een verbouwing zijn deze kosten voor Inovum. Indien u uit vrije beweging verhuist, zijn de verhuiskosten voor uw rekening. 3.3 Oplevering bij vertrek Het Zorgkantoor staat niet toe, dat woonruimtes in een AWBZ-zorginstelling langer dan 13 dagen onbewoond blijven. Daarom geven wij vertrekkende cliënten maximaal 7 dagen de tijd om de woonruimte leeg op te leveren. Heeft u langer nodig dan deze 7 dagen, dan brengen wij u voor elke extra dag kosten in rekening. Voor de cliënten in revalidatie-somatiek, revalidatie-psychogeriatrie en palliatieve/terminale zorg in de Beukenhof geldt een afwijkende opleveringstermijn van 1 dag. Meer informatie hierover vindt u in de overeenkomst tot het aangaan van zorg met verblijf die u bij de start van de zorg ontvangt en tekent. De afspraken die gelden bij oplevering van uw woonruimte vindt u in de bijlage van deze gids: richtlijnen oplevering woonruimte/appartement. 3.4 Partneropname Wanneer u samen met uw partner in een tweepersoonsappartement woont in zorgcentrum Gooiers Erf en uw partner komt te overlijden, dan kunt u als overblijvende partner alleen beschikken over een eenpersoonswoonruimte. Beschikt u over een passende zorgindicatie dan blijft u de zorg ontvangen conform uw indicatie. Beschikt u niet over een zorgindicatie dan behoudt u aanspraak op verblijf in een eenpersoonswoonruimte in het zorgcentrum. U ontvangt geen zorg maar betaald wel de kosten voor wonen en verblijf. U kunt natuurlijk ook zelf woonruimte elders zoeken buiten het zorgcentrum. 9

10 Zijn de twee geschakelde eenpersoonswoonruimtes voor echtparen nodig voor een volgend echtpaar, dan dient u als overblijvende partner te verhuizen naar een andere eenpersoonswoonruimte in het zorgcentrum. 4 Particuliere Diensten Inovum Inovum biedt een scala aan aanvullende diensten, die uw verblijf nog comfortabeler kunnen maken. Dit zijn particuliere diensten waarvoor u een rekening ontvangt van Inovum. Deze diensten vallen niet onder de AWBZ. Extra zorg bijkopen Het kan natuurlijk dat u meer zorg wenst dan uw indicatie aangeeft. U kunt dan aanvullende zorg bijkopen. Afspraken hierover worden vastgelegd in uw zorgplan en u ontvangt een rekening voor deze zorg. Het betreft extra zorg bovenop de zorg die wij leveren die vergoedt wordt door de AWBZ. Uw contactverzorgende kan u hier meer informatie over geven. Activiteiten Inovum biedt in het verpleeghuis en verzorgingshuis een gevarieerd programma aan activiteiten. Deelname aan activiteiten wordt soms betaald uit de AWBZ, voor andere activiteiten betaalt u zelf de kosten. Meer informatie over het aanbod en de kosten vindt u in het zorgcentrum. Daar ligt foldermateriaal en hangen posters met aankondigingen. Ook kunt u terecht op de website van Inovum Particuliere Diensten Inovum Inovum heeft een gidsje gemaakt, de Particuliere Diensten Inovum, waarin alle aanvullende particuliere diensten voor u op een rij zijn gezet. In het gidsje vindt u meer informatie over de verschillende particuliere diensten met bijbehorende tarieven. Dit gidsje vindt u op de verschillende locaties van Inovum en bij Zorgbemiddeling Inovum. 5 Ethische zaken Ethiek gaat over basale vragen, waar ieder mens het antwoord op zoekt: Wat behoor ik te doen? en Hoe wil ik leven? Vragen waarmee onze cliënten en medewerkers regelmatig te maken krijgen. Antwoorden op deze vragen verschillen per persoon. Inovum staat open voor ieders mening. Voor een aantal ethische kwesties heeft Inovum haar uitgangspunten als volgt verwoord. 5.1 Euthanasie Voor euthanasie gelden wettelijke richtlijnen en zorgvuldigheidseisen waaraan voldaan moet worden. Uw huisarts of specialist ouderengeneeskunde kan u hierover informeren. Persoonlijke ideeën kunt u in overleg met hen vastleggen in een euthanasieverklaring. Een kopie van deze verklaring kunt u in uw cliëntdossier bewaren, zodat ook de zorgmedewerkers hiervan op de hoogte zijn. 5.2 Reanimatie Het beleid is dat er niet wordt gereanimeerd tenzij anders is aangegeven middels afspraken vastgelegd in het cliëntdossier/medisch dossier. In de praktijk zullen, in geval van nood, onze medewerkers handelen overeenkomstig hun professionele kennis en kunde. Bij een calamiteit is het namelijk niet altijd meteen duidelijk of de getroffen persoon een cliënt of bezoeker betreft of dat de cliënt aangegeven heeft wel gereanimeerd te willen worden. Dit betekent onder andere dat onze medewerkers, indien nodig, eerste hulp verlenen en een 10

11 arts of andere hulpdiensten, zoals een ambulance, waarschuwen. Middels het dragen van een SOS-ketting kunt u altijd duidelijk maken wat uw wensen zijn. De zorgcentra van Inovum zijn niet ingericht voor ingrijpende medische handelingen zoals een ziekenhuis. 5.3 Wilsverklaring Soms kan men, door welke oorzaak dan ook, zijn eigen wil niet meer kenbaar maken. Toch moeten belangrijke beslissingen over de medische behandeling, verpleging of verzorging worden genomen. Door middel van een schriftelijke wilsverklaring kunt u vooraf aangeven hoe in zo n situatie, volgens u, gehandeld moet worden. Dit is niet eenvoudig, maar het is belangrijk om dit te doen wanneer u daartoe nog in staat bent. Meer informatie over de wilsverklaring kan de huisarts of specialist ouderengeneeskunde u geven. 5.4 Privacy Privacy betekent dat men dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar inbreuk op maakt. Privacy is een belangrijk goed en zorgmedewerkers van Inovum realiseren zich dat als geen ander. De dienstverlening van Inovum is gericht op behoud en stimulering van de eigen persoonlijke leefruimte. Inovum houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 5.5 Gedragscode Inovum kent een gedragscode waarin verwoord staat wat wij van elkaar verwachten. De code is een hulpmiddel voor medewerkers en cliënten om niet uit het oog te verliezen waar het om gaat: betekenis nastreven en invulling geven aan het leven. De gedragscode vindt u in de bijlage van deze gids. 6 Veiligheid, calamiteiten en persoonsalarmering 6.1 Veiligheid Op verschillende manieren trachten wij de veiligheid binnen onze zorgcentra te garanderen. Dit lukt alleen als medewerkers, vrijwilligers en cliënten zich hiervan bewust zijn en meewerken. Let daarom in uw appartement of kamer goed op veiligheid. Vermijd bijvoorbeeld zoveel mogelijk obstakels waardoor u zou kunnen vallen. Houd alle deuren en ramen afgesloten als u niet thuis bent en bewaar kostbaarheden uit het zicht. 6.2 Calamiteiten Alle zorgcentra van Inovum beschikken over een bedrijfsnoodplan en een bedrijfshulpverleningsplan. Hierin staat aangegeven hoe te handelen bij calamiteiten. Onderdeel van dit plan is de brandinstructie en het ontruimingsplan. U vindt in alle zorgcentra brandmelders, blusapparatuur en plattegronden waarop vluchtwegen staan aangegeven. Let op waar voor u de dichtstbijzijnde nooduitgang is. Vluchtroutes moeten altijd toegankelijk zijn. Daarom mogen geen rollators of rolstoelen op de gang worden geparkeerd. Inovum heeft diverse medewerkers opgeleid om adequaat te handelen bij calamiteiten. Mocht zich een calamiteit voordoen, dan kunnen zij andere hulpverleners ondersteunen. Hierover zijn heldere afspraken gemaakt met politie, brandweer en ambulance diensten die bekend zijn bij de medewerkers van Inovum. In alle zorgcentra worden regelmatig brandoefeningen gehouden. Volg bij een calamiteit altijd de instructies van medewerkers en hulpdiensten zoals de brandweer, politie en ambulance op. Zij weten wat er moet gebeuren. 11

12 6.3 Persoonsalarmering De kamers van het verpleeghuis en de appartementen van het verzorgingshuis zijn voorzien van een alarmeringsinstallatie. Hiermee kunt u in noodgevallen snel en simpel de medewerkers alarmeren. In zo n situatie overleggen zij met u hoe te handelen. In enkele groepswoningen psychogeriatrie wordt gewerkt met domotica waarmee met technische hulpmiddelen de veiligheid van de cliënt in de gaten gehouden kan worden. In noodsituaties kan uw familie voor meer informatie contact opnemen met de receptie van uw zorgcentrum. Indien de receptie onbemand is, wordt u automatisch doorgeschakeld. 7 Praktische zaken 7.1 Betalingen Omwille van de veiligheid van cliënten en medewerkers vinden geen contante betalingen plaats binnen onze zorgcentra. U kunt in de winkel of het restaurant met uw pinpas of chipknip betalen. De chipknip kunt u bij uw eigen bank aanvragen. In de zorgcentra van Inovum is een chipoplaadpunt aanwezig. 7.2 Verzekeringen Inovum is verzekerd tegen beschadiging of vermissing van uw eigendommen door toedoen van onze medewerkers. Wanneer hiervan sprake is, kunt u het melden bij uw contactverzorgende die dit conform de afgesproken procedure zal afhandelen. Voor schade, vermissing en/of diefstal van persoonlijke bezittingen door anderen, voor wie Inovum geen verantwoordelijkheid draagt, dient u zich te verzekeren. Wij adviseren u in elk geval de volgende verzekeringen te behouden of af te sluiten: aansprakelijkheidsverzekering Een voor particulieren (de WA-verzekering). Een inboedelverzekering die diefstal, beschadiging, brand e.d. dekt. Verzekeren blijft een persoonlijke zaak. De keuze is aan u. Bij twijfel kunt u hierover het beste contact opnemen met uw verzekeringsadviseur. 7.3 Bevolkingsadministratie De gemeente houdt gegevens bij over iedere bewoner. U bent verplicht om veranderingen van woonadres te melden bij de bevolkingsadministratie. Wanneer u kortdurend verblijft, hoeft u zich niet over te schrijven. U behoudt dan uw eigen woonadres. Als u langdurig verblijft dan heeft u twee mogelijkheden: 1. U laat zich inschrijven bij de bevolkingsadministratie van de gemeente Wijdemeren danwel Hilversum met het adres van het zorgcentrum. Hiervoor heeft u van Zorgbemiddeling Inovum een overschrijvingsformulier ontvangen. 2. U kunt kiezen voor het houden van een ander briefadres. Dit kan het adres zijn waar uw partner woont of uw belangenbehartiger. De keuze voor een briefadres elders dient schriftelijk aangegeven te worden in de gemeente van het briefadres. De houder van dit briefadres dient hiervoor toestemming te geven en aan te geven waarom hij of zij als briefadres optreedt. Het houden van een ander briefadres dan uw verblijfadres betekent wel dat gemeentelijke documenten, zoals een identiteitsbewijs, in die andere gemeente aangevraagd moet worden. 7.4 Roken De Tabakswet verbiedt roken in openbare ruimtes. Dit geldt ook voor een zorgcentrum. Roken in het restaurant, de gemeenschappelijke huiskamer of de centrale hal mag dus niet. U bepaalt uiteraard zelf of in uw eigen appartement gerookt mag worden. Voor cliënten in de Beukenhof is roken alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen ruimten. 12

13 7.5 Huisdieren Wij weten hoe belangrijk huisdieren kunnen zijn. Binnen de mogelijkheden van het zorgcentrum en in overleg met uw contactverzorgende kijken we of u uw huisdier kunt meenemen. Uitgangspunt is dat uw huisdier geen overlast veroorzaakt en dat uzelf voor het dier kan zorgen. Kosten verbonden aan de verzorging van uw huisdier zijn voor uw rekening. 8 Inspraak en Klachten Hoewel iedereen bij Inovum zijn best doet het verblijf van onze cliënten zo prettig mogelijk te maken, kunnen altijd klachten ontstaan. Daarom beschikken wij over een klachtenregeling die gebaseerd is op de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen en de wet BOPZ. Om onze cliënten op voorhand te betrekken bij ontwikkelingen en keuzes van de organisatie, is binnen Inovum een cliëntenraad actief. 8.1 Cliëntenraad Inovum kent een centrale cliëntenraad. De zorgcentra beschikken elk over een locale cliëntenraad. De cliëntenraden brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan het management over zaken die betrekking hebben op het algemeen belang van cliënten. De werkwijze van de centrale cliëntenraad is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector. Inovum streeft er naar om de cliënten zoveel mogelijk zelf zitting te laten nemen in de clientenraad. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Daarom kunnen ook vertegenwoordigers, zoals familie, zitting nemen in de locale of centrale cliëntenraad. Heeft u of uw familie interesse? Dan kunt u een bericht sturen naar de centrale cliëntenraad: nl. De lokale cliëntenraden hebben een eigen adres en een brievenbus bij de entree: Beukenhof: Gooiers Erf: Veenstaete: 8.2 Vertrouwenspersoon Heeft u het gevoel dat er niet voldoende naar u wordt geluisterd of bent u niet tevreden over de oplossing, dan kunt u een gesprek aanvragen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Met haar kunt u ook praten als u eens met een ander van gedachten wilt wisselen over uw ervaringen. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via telefoonnummer Klachtenfunctionaris Hoewel iedereen bij Inovum zijn best doet om de zorg aan u goed te laten verlopen, kunnen er toch klachten ontstaan. De klachtenfunctionaris kan een bemiddelende rol spelen bij het oplossen van onvrede, onenigheid of een klacht binnen Inovum. De klachtenfunctionaris kan u ook begeleiden en ondersteunen wanneer u een formele klacht wilt indienen bij de regionale klachtencommissie ( of landelijke geschillencommissie zorginstellingen ( U bent degene die bepaalt wat er met uw onvrede wordt gedaan en welke steun u wilt. Het klachtbeleid van Inovum voldoet aan de eisen van de Wet Klachtrecht Cliënten zorgsector (WKCZ). Wilt u een afspraak met de klachtenfunctionaris of gebruik maken van het spreekuur in uw zorgcentrum, dan kunt u hem telefonisch bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 9.30 via of per De klachtenfunctionaris beschikt in alle zorgcentra over een brievenbus bij de receptie en houdt in elk zorgcentrum spreekuur. 13

Welkom bij Inovum. Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum. Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners December 2013 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 3 1 Zorg en diensten van Inovum 4 1.1 Uw indicatie 4 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Welkomstgids Zorg met Verblijf Zorg thuis van Thuiszorg Inovum

Welkomstgids Zorg met Verblijf Zorg thuis van Thuiszorg Inovum Welkomstgids Zorg met Verblijf Zorg thuis van Thuiszorg Inovum mei 2012 januari 2016 Cliëntgids Zorg met verblijf pagina 1 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum

Nadere informatie

Goed geregeld bij Meriant

Goed geregeld bij Meriant Goed geregeld bij Meriant Voor u als cliënt van Meriant en voor uw familie is het prettig wanneer afspraken over de zorg- en dienstverlening van Meriant goed geregeld en duidelijk zijn. Daarom hebben we

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Dagbehandeling Orbis Lemborgh

Dagbehandeling Orbis Lemborgh Dagbehandeling Orbis Lemborgh Welkom Binnenkort komt u één of meerdere dagen in de week naar de afdeling Dagbehandeling van Orbis Lemborgh. Hoe lang u gebruik gaat maken van deze voorziening is moeilijk

Nadere informatie

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom!

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom! Welkom bij Meriant Dienstverlening voor geriatrische revalidatiezorg U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Welkom in Beukenhof. Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep

Welkom in Beukenhof. Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep Welkom in Beukenhof Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep Bezoekadres Merseloseweg 130, 5801 CE Venray Handige telefoonnummers Klantenservice

Nadere informatie

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en goede zorg centraal.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PARTICULIERE THUISZORG CRISTAL CARE. CRISTAL CARE Rodenburgstraat 35, 3043 TS Rotterdam

Algemene Voorwaarden PARTICULIERE THUISZORG CRISTAL CARE. CRISTAL CARE Rodenburgstraat 35, 3043 TS Rotterdam 2016 Algemene Voorwaarden PARTICULIERE THUISZORG CRISTAL CARE CRISTAL CARE Rodenburgstraat 35, 3043 TS Rotterdam Inleiding Cristal Care Thuiszorg verleent zorg bij mensen thuis. Wij bieden die zorg graag

Nadere informatie

Cliëntdossier. Versie 2

Cliëntdossier. Versie 2 Cliëntdossier Versie 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ZORGLEVERINGSOVEREENKOMST... 3 3 AFSPRAKEN VASTLEGGEN... 3 4 SCHRIFTELIJKE WILSVERKLARING... 5 5 WAT BETEKENT HET CLIËNTDOSSIER IN DE PRAKTIJK?...

Nadere informatie

Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing

Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing Kaailanden, praktische informatie voor verhuizing, maart 2016 1 Welkom in Kaailanden! Welkom in Kaailanden!... 3 Praktische zaken voor verhuizing...

Nadere informatie

Dagverzorging Orbis De Baenje

Dagverzorging Orbis De Baenje Dagverzorging Orbis De Baenje 2 Welkom Binnenkort komt u één of meerdere dagen in de week naar de afdeling Dagverzorging Baenjehöfke in Orbis De Baenje. Hoe lang u gebruik gaat maken van deze voorziening

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

Thuiszorg van Inovum. Zodat u prettig zelfstandig kunt blijven wonen!

Thuiszorg van Inovum. Zodat u prettig zelfstandig kunt blijven wonen! Thuiszorg van Inovum Zodat u prettig zelfstandig kunt blijven wonen! Prettig zelfstandig blijven wonen Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Soms is hierbij ondersteuning nodig. Ons brede pakket

Nadere informatie

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten U kunt rekenen op een respectvolle bejegening als u in één van de verzorgingshuizen of verpleeghuizen

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Voor wie is deze folder?

Voor wie is deze folder? Wie betaalt wat? Voor wie is deze folder? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Medisch Maatschappelijk Werk en Transferpunt Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Heeft u zorg nodig na het verblijf in het ziekenhuis? pag. 2 Wie regelt deze zorg? pag. 2 Komt u

Nadere informatie

Handige telefoonnummers Klantenservice De Zorggroep

Handige telefoonnummers Klantenservice De Zorggroep Welkom op Beukenhof Voor u ligt de informatiegids van Beukenhof, een afdeling van De Zorggroep in het VieCuri ziekenhuis in Venray. Deze gids is bedoeld om u en uw familieleden wegwijs te maken in deze

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt 1/5 Algemeen Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Informatie voor bewoners Tijdelijk verblijf ten behoeve van Herstelzorg Respijtzorg Overbruggingszorg > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Hebt

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het

Nadere informatie

Wonen met zorg bij CuraMare

Wonen met zorg bij CuraMare Wonen met zorg bij CuraMare Welkom bij CuraMare Leven zoals u gewend bent CuraMare biedt persoonlijke zorg aan iedereen die op zorg of verpleging is aangewezen in de regio Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving.

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure St.- Annaparochie

Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure St.- Annaparochie Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure 1-1-2017 St.- Annaparochie Inhoud Welkom...2 Visie...2 Zorgcentrum het Bildt...2 Keurmerk...2 Zorg- en dienstverlening...3 Intramurale zorg...3 Thuiszorg...3 Groepsverzorging...3

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Langdurige zorg in een instelling. CZ zorgkantoren wijst u de weg

Langdurige zorg in een instelling. CZ zorgkantoren wijst u de weg Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Voor wie is deze brochure? Deze brochure

Nadere informatie

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Verzorgingshuis De Bettekamp in Varsseveld Informatie voor cliënten en familie De zorg waar u zich het beste bij voelt Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u zich aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Voorzieningen bij MindUp Wonen

Voorzieningen bij MindUp Wonen Voorzieningen bij MindUp Wonen HAAL HET BESTE Als u bij MindUp bent opgenomen voor verblijf met begeleiding, in een beschermde woonvorm, kan dat voor u een behoorlijke verandering zijn. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt. Afdeling Patiënteninformatie

Uw rechten en plichten als patiënt. Afdeling Patiënteninformatie 00 Uw rechten en plichten als patiënt Afdeling Patiënteninformatie U als patiënt, of als hulpverlener heeft rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst,

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst Versie januari 2013 Bewonerscommissie De Gelderhorst beschikt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) over een eigen bewonerscommissie.

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten

Vergoedingen en kosten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Bopz beleid. Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling. vit0032_brochure BOPZ-07.indd :22

Bopz beleid. Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling. vit0032_brochure BOPZ-07.indd :22 Bopz beleid Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling vit0032_brochure BOPZ-07.indd 1 16-08-12 14:22 In deze brochure informeren wij u over de Wet Bijzondere

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg Thuiszorg Sint Annaklooster Uw wensen, onze zorg Even voorstellen Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

Voor palliatieve zorg op maat

Voor palliatieve zorg op maat hospice de Populier Voor palliatieve zorg op maat Afscheid van het leven wordt beschouwd als een onderdeel van het leven. Daarmee krijgt ook palliatieve zorg steeds meer een plek in de samenleving. Hospice

Nadere informatie

Verpleging & Verzorging

Verpleging & Verzorging Verpleging & Verzorging Professionele zorgverlening, gewoon bij u thuis U hebt de komende tijd thuiszorg nodig. U woont zelfstandig, in de omgeving waar u misschien al jaren woont. In deze vertrouwde omgeving

Nadere informatie

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning)

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Inhoudsopgave Even voorstellen...4 Indicatie en zorgzwaartepakket...5 Verhuizing naar woonservicecentrum...5 Wonen...5 Inrichting...5 Privacy...6 Toegang

Nadere informatie

Informatiegids Norschoten locatie Putten. De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten

Informatiegids Norschoten locatie Putten. De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten Informatiegids Norschoten locatie Putten De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten In deze informatiegids vindt u informatie over Norschoten locatie Putten. Deze gids is een aanvulling op de

Nadere informatie

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht!

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is het bieden van zorg, ondersteuning

Nadere informatie

Zorg met verblijf. bij Inovum. voor mensen door mensen. Welkomstgids

Zorg met verblijf. bij Inovum. voor mensen door mensen. Welkomstgids Zorg met verblijf bij Inovum voor mensen door mensen Welkomstgids juni 2017 Cliëntgids Zorg met verblijf pagina 1 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen.

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen. Daar heeft u recht op als u verblijft bij Stichting Elisabeth Waar zorgt Stichting Elisabeth voor en wat betaalt u zelf? Voor wie is deze informatie bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Contact Warande Wooncentrum In de Dennen Arnhemse Bovenweg 20-78, Zeist

Contact Warande Wooncentrum In de Dennen Arnhemse Bovenweg 20-78, Zeist Contact Warande Wooncentrum In de Dennen Arnhemse Bovenweg 20-78, Zeist T 030 693 80 29 E info@warandeweb.nl W www.warandeweb.nl Meer informatie of aanmelden Voor meer informatie en eventueel een rondleiding

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden GroenekruisDomicura: voor alle zorg bij u thuis Als het om uw gezondheid gaat, of om die van uw kind of iemand anders die u dierbaar is, dan neemt u geen enkel risico. Dan is alleen

Nadere informatie

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal!

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal! Zorg Advies Bureau Nederland Zorg in úw taal! Thuiszorg Als u zorg nodig heeft, wilt u zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, liefst in uw eigen vertrouwde omgeving. Iedereen die door ouderdom, ziekte,

Nadere informatie

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken.

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken. Cliëntenrechten Als cliënt van De Zorggroep vraagt u zich misschien af wat uw rechten en plichten zijn. Uw rechten zijn vastgelegd in een wet. Dit is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Nadere informatie

Informatie voor verhuizing

Informatie voor verhuizing Informatie voor verhuizing De Stouwe, informatiemap 1, augustus 2014 1 Informatie voor verhuizing Wat u hoort te weten voordat u naar uw appartement van een woonzorgcentrum van De Stouwe verhuist Inleiding...

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis U wordt opgenomen in het ziekenhuis en denkt na ontslag uit het ziekenhuis ook nog zorg nodig te hebben. Bijvoorbeeld thuiszorg voor hulp

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Transferbureau Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor U betekenen Thuiszorg Huishoudelijke hulp Hulpmiddelen Tijdelijke opname verzorgingshuis Revalidatie verpleegtehuis 1 2 Transferverpleegkundige

Nadere informatie

Je gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten je van harte welkom. Wij danken je voor het vertrouwen dat je in ons stelt.

Je gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten je van harte welkom. Wij danken je voor het vertrouwen dat je in ons stelt. Welkom Welkom! Je gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten je van harte welkom. Wij danken je voor het vertrouwen dat je in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke

Nadere informatie

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Rustig wonen aan de rand van Apeldoorn Wilt u op een prachtige locatie en tegelijkertijd vlakbij allerlei voorzieningen

Nadere informatie

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek Rechten en plichten Weet u wat uw rechten zijn? Als patiënt heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over behandelingen en onderzoeken. Ook heeft u recht op inzage in uw dossier. In de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Gregoriushuis Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Wonen, welzijn en zorg Het Gregoriushuis is een kleinschalige woonvorm voor acht dementerende cliënten. Het Gregoriushuis is een bungalow in de

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening SDW - cliëntversie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening SDW - cliëntversie Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening SDW - cliëntversie Algemene voorwaarden zijn afspraken die vast staan. Deze afspraken gelden voor iedereen die ondersteuning krijgt van SDW. Heb jij de zorgovereenkomst

Nadere informatie

Ontevreden of klachten?

Ontevreden of klachten? Ontevreden of klachten? Klachtenregeling voor klanten, familie of vertegenwoordigers Mensen met aandacht Ontevreden of klachten? U ontvangt zorg van MeanderGroep Zuid-Limburg. In onze organisatie is alles

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Ervaar onze gastvrijheid. Welkom! www.arienszorgpalet.nl

Ervaar onze gastvrijheid. Welkom! www.arienszorgpalet.nl Ervaar onze gastvrijheid Welkom! www.arienszorgpalet.nl Van harte welkom bij AriënsZorgpalet Iedereen vindt het heerlijk om gastvrij te worden ontvangen. Weten dat u welkom bent en dat men er alles aan

Nadere informatie

Welkom op de polikliniek voor

Welkom op de polikliniek voor REVALIDATIE Welkom op de polikliniek voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en revalidatiegeneeskunde Welkom! Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis. Deze folder legt u uit waar u aan moet denken bij

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 6

Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 6 toegelicht. Zorgzwaartepakket 6 (ZZP

Nadere informatie

Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de

Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de brochure Welkom bij LuciVer. LuciVer Tijdelijk verblijf september

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 7

Arrangement Zorgzwaartepakket 7 Arrangement Zorgzwaartepakket 7 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 7 toegelicht. Zorgzwaartepakket 7 (ZZP

Nadere informatie

Piushove. Verpleeghuis. We zijn er voor u!

Piushove. Verpleeghuis. We zijn er voor u! Piushove Verpleeghuis We zijn er voor u! Het is hier goed toeven Wat ik heel leuk vind, zijn de voorlees- en puzzeluurtjes. Verder zit ik, als het mooi weer is, graag buiten. De tuin ziet er prachtig uit,

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 2 folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 3 Inhoudsopgave Even

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Volledig Pakket Thuis

Volledig Pakket Thuis Volledig Pakket Thuis Zorg op maat in uw eigen vertrouwde woonomgeving Voelt beter Volledig Pakket Thuis Heeft u zorg en ondersteuning nodig, maar wilt u het liefst in uw eigen vertrouwde omgeving blijven

Nadere informatie

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging is voor mensen die een zware operatie

Nadere informatie

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale zorg Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg is voor mensen die een

Nadere informatie

H.313196.0713. Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf

H.313196.0713. Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf H.313196.0713 Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf Inleiding Na uw ziekenhuisverblijf kan het zijn dat u nog verzorging nodig heeft. Als dit zo is bespreekt de arts of verpleegkundige dit

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)...

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Eugeria Almelo

Woonzorgcentrum Eugeria Almelo Woonzorgcentrum Eugeria Almelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie