Product- en Dienstengids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Product- en Dienstengids"

Transcriptie

1 S t i c h t i n g N u s a n t a r a Product- en Dienstengids Stichting Nusantara Zorg Product- en Dienstengids November 2014

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Het ontstaan van de organisatie... 2 Patria (de naam verwijst naar de Repatriëring ): 71 plaatsen... 2 Rumah Saya (letterlijke betekenis Mijn Huis ): 73 plaatsen... 2 Rumah Melati (met de betekenis: Huis van Jasmijn): 39 plaatsen... 2 Zorgzwaartepakketten (ZZP)... 4 Verpleging... 5 Behandeling... 5 Begeleiding groep, somatische grondslag, psychogeriatrische grondslag... 6 Appartement en leefomgeving... 8 Bibliotheek... 8 Dienstverlening bij feestelijke gelegenheden... 8 Gasten, logeermogelijkheden en maaltijden... 8 Geestelijke verzorging Geldhandelingen Huisarts Huisdieren Hulpmiddelen in bruikleen Internetcafé Technische dienst Koffie- en theevoorziening Maaltijdvoorziening Maatschappelijke dienstverlening en geestelijke gezondheidszorg Overlijden en uitvaart Palliatieve zorg Massage (pidjet), kapper en pedicure Schoonhouden appartement Telefoon & post Vervoer naar en begeleiding bij afspraken met specialisten Verzekeringen Wasvoorziening Welzijnsabonnement t.b.v. huurders aanleunwoningen... 16

3 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt de product- & dienstengids van Nusantara Zorg. Nusantara Zorg richt zich primair op de ouder wordende mens uit het voormalig Nederlands-Indië of het huidige Indonesië en ouderen die nauw verwant zijn aan of zich nauw verwant voelen met het culturele erfgoed van de doelgroep. Behalve de Indische- en Molukse groep ouderen rekent Nusantara ook de Surinaamse Javanen, de Indo-Afrikaanse, Papoea, Toegoenese en Peranakan Chinese ouderen tot haar achterban. De centra Rumah Saya te Ugchelen, Patria te Bussum en Rumah Melati (extramurale zorg) te Almere-Buiten, maken samen onderdeel uit van Nusantara Zorg. In de visie op wonen, welbevinden, verpleeghuiszorg, behandeling, kunst en cultuur staan waarden van cultuurspecificiteit en kennis van de culturele achtergrond van onze cliënten centraal. Deze cultuurspecifieke waardeoriëntatie wordt ingebed in Nusantara s zorgleefplannen en dat geeft een toegevoegde waarde aan onze zorgverlening, behandeling en dienstverlening. Deze toegevoegde waarde, zeggen wij nadrukkelijk, willen wij in de komende 25 jaar voor onze doelgroep beschermen. We willen zorg, welbevinden, behandeling, cultuur en kunst blijven bieden vanuit een cultuursensitieve houding en expertise. Vanuit deze grondhouding kan de cliënt tijdens zijn of haar verblijf rekenen op erkenning en herkenning van de Nederlands-Indische en Molukse cultuur in het woon en leefklimaat. Het gezellige en vriendelijke karakter van deze culturen worden gekoesterd en zo veel mogelijk gestimuleerd middels de inrichting en aankleding van de diverse gemeenschappelijke ruimtes en het organiseren van culturele activiteiten om de gezamenlijke cultuurspecifieke beleving te ondersteunen. Naast de professionele standaarden van werken zijn voor ons handelen tevens de persoonlijke beleving en interpretatie van welbevinden en van gezondheid van de cliënt richtinggevend. Autonomie en zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en psychosociaal welbevinden staan daarbij als organisatie principes centraal. De cliënt ontwikkelt, samen met ons een passend arrangement van zorg, behandeling en dienstverlening. De cliënt, diens naasten en medewerkers zien wij binnen onze stichting dan ook als partners in welbevinden en zorg. Voor de cliënt betekent dit geheel: Gekend worden in verleden en heden, vreugde en verdriet; Herkend worden door medewerkers en vrijwilligers; Erkend worden als uniek mens met alle gevoelens die daarbij horen. Contact is essentieel. Luisteren, praten, ervaren en nabijheid zijn voor ons belangrijke elementen van communicatie. Respect, acceptatie, empathie, echtheid en aanpassing zijn onmisbaar in een oprecht menselijk contact. Bovengenoemde visie op zorg dient als basis voor de organisatie en de inrichting van het zorgproces en het denken en handelen van alle medewerkers binnen de Stichting Nusantara. Daarnaast zullen relevante innovatieve ontwikkelingen, uitkomstindicatoren en best practices in onze zorgverlening worden geïncorporeerd. Echter, de cultuurspecifieke aspecten van onze zorg zijn daarbij van onderscheidende waarde. Met deze gids willen wij u zo goed mogelijk informeren over onze zorg- en dienstverlening en de daaraan verbonden kosten. 1

4 Het ontstaan van de organisatie Stichting Nusantara bestaat sinds 1998 en is voortgekomen uit een fusie van de stichtingen De Leeuwerik (opgericht in 1955) in Laag Soeren en Patria (opgericht in 1958) in Baarn. Het ontstaan van deze rechtsvoorgangers dient te worden gezien in de periode van de repatriëringgolf van na De meeste repatrianten, ook de ouderen, kwamen in eerste instantie in opvangkampen en contractpensions terecht, waar zij hun lot van veelal stille armoede, gedwongen assimilatie en ondoorzichtbare misstanden ondergingen. In de begintijd van de zogeheten repatriëring van 1950 tot 1970 bestonden nog geen erkende bejaardentehuizen voor Indische en Molukse ouderen. De naam Nusantara betekent letterlijk Tussenliggende eilanden. De symboliek achter deze betekenis is dat de Indische Nederlanders (in brede zin) met een voet in Indonesië staan en met de andere in Nederland. Zij hebben daardoor een relatie met twee werelddelen en werelden. Patria (de naam verwijst naar de Repatriëring ): 71 plaatsen Verpleeghuiscentrum Patria in Bussum beschikt over 39 tweekamerappartementen, zowel geschikt voor de bewoning door alleenstaanden als door twee personen. Verder zijn er 31 één kamerappartementen voor de bewoners. Om zo flexibel mogelijk met acute hulpvragen om te kunnen gaan, is er bovendien een en kamerappartement voor kortdurende opname gerealiseerd. Woningcorporatie De Alliantie Gooi en Vechtstreek beheert de dertien naast Patria gelegen aanleun c.q. zorgwoningen. Deze woningen zijn zowel geschikt voor bewoning door alleenstaanden als door twee personen. Bewoners van de aanleunwoningen zijn afkomstig uit de doelgroep en kunnen een beroep doen op welzijn en extramurale zorg vanuit Patria. Rumah Saya (letterlijke betekenis Mijn Huis ): 73 plaatsen Verpleeghuiscentrum Rumah Saya ligt in Ugchelen, tegenwoordig een wijk van de Gemeente Apeldoorn. Rumah Saya heeft een capaciteit van 46 één kamerappartementen waarvan 2 appartementen geschikt zijn voor bewoning door twee personen. Rumah Saya beschikt over 1 appartement voor kortdurende opname van één persoon. Incidenteel wordt de kamer van de dagopvang De Glatik ingezet voor opname bij urgente situaties. Rumah Saya is enige jaren geleden uitgebreid met nieuwbouw t.b.v. kleinschalig groepswonen. Het kleinschalig groepswonen, bestaat uit 2 woonlagen, per woonlaag zijn er 2 huiskamers en 12 bewonerkamers. Binnen het kleinschalig wonen wordt een dusdanige woonsituatie gerealiseerd die zoveel mogelijk lijkt op de thuissituatie. Geen van de groepswoningen is qua inrichting en kleurstelling dan ook hetzelfde. Het verblijf op Patria en Rumah Saya is bestemd voor ouderen van onze specifieke doelgroep met: Een indicatie voor duurzaam verblijf, ZZP 4, 5,6,7 en 8 Somatische problematiek Psychogeriatrische problematiek Psychiatrische problematiek in combinatie met psychogeriatrische problematiek Rumah Melati (met de betekenis: Huis van Jasmijn): 39 plaatsen Woningbouwvereniging de Alliantie Flevoland heeft in samenwerking met stichting Nusantara het wooncomplex Rumah Melati gerealiseerd in Almere-Buiten met negenendertig levensloopbestendige woningen (woningen voor senioren waar ook zorg- en dienstverlening geleverd kan worden). Heel bijzonder aan dit gebouw is de oosters georiënteerde architectuur. De vele bogen in de gevel van metselwerk of kleurbeton, decoratieranden, sierhekjes, vorm, kleurstelling en markante toren op de hoek, maken een verwijzing naar het cultuurspecifieke aspect geheel compleet. De gedachte om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, is een vanzelfsprekend uitgangspunt van de zorgvisie van de stichting Nusantara. In Rumah Melati wordt dit uitgangspunt daadwerkelijk vorm en inhoud gegeven. 2

5 Ter ondersteuning zijn in Rumah Melati zowel een groepskeuken als een toko gerealiseerd ten behoeve van een eventueel gewenste gezamenlijke maaltijdvoorziening. Ook is er een zorgpost/ kantoor in gesitueerd van waaruit zorgmedewerkers van Nusantara werkzaam zijn en extramurale zorg geregeld wordt voor wijkbewoners met een indicatie voor zorg. Het zorgarrangement bestaat uit een combinatie van: persoonlijke verzorging; verpleging; behandeling; begeleiding; begeleiding groep / dagactiviteit; huishoudelijke verzorging. De inhoud en de samenstelling van het zorgarrangement is gebaseerd op een door het C.I.Z. (Centrum Indicatiestelling Zorg) of WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) af te geven indicatiebesluit. Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u in aanmerking komt voor professionele zorg, vallend onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het CIZ verstrekt Indicaties voor verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en verblijf. Het CIZ neemt als onafhankelijk orgaan een beslissing over uw indicatieaanvraag. Op basis van een indicatiebesluit kunt u vervolgens via het CIZ aangeven naar welke zorginstelling uw voorkeur uitgaat, bijvoorbeeld naar één van de centra van Nusantara. I. Onze zorg- en dienstverlening Stichting Nusantara heeft verschillende erkenningen. Er is van oudsher een AWBZ-erkenning voor de functies: Begeleiding, begeleiding groep Persoonlijke verzorging; Verpleging; Behandeling Verblijf. Daarnaast heeft Nusantara Zorg per 2015 tevens een ZVw (zorgverzekeringswet) erkenning voor het bieden van extramurale zorgproducten waaronder Persoonlijke Verzorging, Thuisverpleging en Volledig Pakket Thuis. Ten slotte heeft Nusantara een erkenning in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijk ondersteuning) in het kader van de functies van Begeleiding(inclusief dagactiviteiten). Op grond van bovengenoemde erkenningen biedt Nusantara een uitgebreid en gevarieerd pakket aan intra- en extramurale zorg- en dienstverlening. Het aanbod bevat langdurige opname, kortdurende opname, begeleiding en extramurale zorg in de thuissituatie. Ouderen van de doelgroep groeperingen kunnen daarbij ondersteund worden in het zelfstandig wonen. De cliënten van de aanleunwoningen bij Patria kunnen gebruik maken van welzijnsdiensten en zorgverlening. Ook de cliënten van Rumah Melati in Almere-Buiten maken thans gebruik van de zorgverlening vanuit de A.W.B.Z. en de WMO. Met andere collega organisaties die hun zorg richten op zorg op de Indische en Molukse ouderen vindt overleg plaats over samenwerking uitbreiding van de (extramurale) zorgverlening aan ouderen. De dienstverlening van Nusantara is afgestemd op de dienstengids die is uitgebracht door de koepelorganisatie Actiz. Hierbij wordt regelmatig onderzocht of aanpassing van diensten en service wenselijk is. Over de product- en dienstengids In het eerste deel van voorliggende product- en dienstengids wordt een overzicht gegeven van de op grond van de AWBZ (en Wmo) gefinancierde en geïndiceerde zorg- en dienstverlening. Met andere woorden, om in aanmerking te komen voor de in dit hoofdstuk vermelde zorg- en dienstverlening, dient u als cliënt te beschikken over een indicatie van het CIZ. Voor de Wmo gaan de gemeenten zelf indiceren door middel van zogenaamde keukentafelgesprekken. Voor 2015 is een aanpassing in voorbereiding samenhangend met de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) met betrekking tot de ouderenzorg. 3

6 In het tweede gedeelte van deze gids treft u een overzicht van de overige producten en diensten aan die u als cliënt, al dan niet tegen betaling van een bepaald tarief, kunt afnemen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het vervoer naar en begeleiding bij afspraken met specialisten of het door onze administratie laten verrichten van geldhandelingen zoals kasopnames. Centrum Indicatiestelling Landelijk bureau Postbus AE Driebergen Als een van de centra of extramurale zorg of begeleiding van Nusantara uw voorkeur heeft, wordt uw indicatie door ons digitaal ontvangen. Zodra we de indicatiestelling ontvangen hebben, wordt door ons contact met u opgenomen. We maken dan een afspraak voor de administratieve gegevensverwerking en een rondleiding. Aangezien Nusantara een landelijk opnamebeleid heeft, zijn bewoners afkomstig uit het hele land. Vandaar dan ook dat tevens s middags gebruik kan worden gemaakt van een warme maaltijd. U krijgt dan een goede indruk van de sfeer in het woonzorgcentrum van uw voorkeur. Overzicht product- en dienstenassortiment op basis van een indicatie C.I.Z./ Wmo - duurzaam verblijf - kortdurend verblijf - begeleiding, begeleiding groep - vervoer van en naar begeleiding groep - persoonlijke verzorging - verpleging - behandeling Zorgzwaartepakketten (ZZP) Sinds 2009 wordt de intramurale zorg in de sector Verpleging en Verzorging (V&V) gefinancierd op grond van tien zogeheten zorgzwaartepakketten (ZZP s). Vanaf 2013 zijn geen ZZP s 1 en 2 meer geïndiceerd, en vanaf 2014 geen ZZP 3 meer voor nieuwe cliënten. Voor de cliënten die deze indicaties reeds voor die tijd kregen worden deze lage ZZP s door het Zorgkantoor nog ingekocht voor Een ZZP is opgebouwd uit de volgende componenten: woonzorg (beschut of beschermd), ((zeer)intensieve) begeleiding en (uitgebreide) verzorging, behandeling en verpleging. De beschrijving van een ZZP wordt op drie onderdelen onderscheiden: cliëntprofiel, functies en tijd per cliënt. Voor deze functies krijgt de cliënt een gemiddelde tijdsduur per week afhankelijk van het geïndiceerde ZZP. Onderstaand wordt een beknopt overzicht gegeven van ZZP 4 tot en met 10 ZZP 4: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging ZZP 5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg Met een ZZP 4 of 5 heeft u een structurele behoefte aan zorg, op meerdere momenten per dag. Bij de zorgverlening zijn tevens medische en paramedische behandelaars opgenomen. De specialist ouderenzorg stelt het zorgplan op en is zichtbaar verantwoordelijk voor het opstellen en evalueren van het zorgplan. ZZP 6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging Hierbij is er sprake van ernstige somatische beperkingen en daardoor behoefte aan begeleiding, intensieve verzorging en verpleging. Bij de verpleging zijn medische en paramedische behandelaars betrokken. ZZP 7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding ZZP 8: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/ verpleging ZZP 9: Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging ZZP 10: Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale zorg 4

7 Zorgleefplan Verantwoorde zorg is die zorg die voldoet aan de eisen die zorgorganisaties, cliëntvertegenwoordigers, beroepsgroepen, zorgkantoren/verzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) samen hebben opgesteld. Door Actiz is het model Zorgleefplan Verantwoorde Zorg ontwikkeld. Deze professionele en methodische standaard wordt door Nusantara gevolgd en gehanteerd. Onze zorg- en dienstverlening moeten de kwaliteit van leven van de cliënt ondersteunen. Wat daarbij belangrijk is kan alleen de cliënt zelf bepalen. Binnen het kader van een ZZP-indicatie ontwikkelt u als cliënt samen met ons een passend zorgarrangement. Uw persoonlijke beleving en cultuurspecifieke interpretatie van welbevinden en gezondheid zijn daarbij voor ons mede richtinggevend. U, uw naasten en medewerkers zien wij binnen onze stichting dan ook als partners in wonen, zorg en welbevinden. Uw zorgleefplan wordt dan ook samen met u opgesteld. Daarbij wordt ook gekeken vanuit een cultuurspecifieke sensitiviteit en vanuit kennis van de specifieke Indische context en cultuurhistorische achtergronden. Het zorgleefplan wordt daarna vastgesteld en wordt door de specialist ouderengeneeskunde, EVV-er en andere behandelaars minimaal twee maal per jaar met u en/of uw vertegenwoordiger besproken, zo nodig vaker. Bijstellingen en veranderingen in uw zorgleefplan worden concreet schriftelijk vastgelegd met duidelijke meetbare doelen en onze zorg- en dienstverlening wordt conform de gemaakte afspraken geboden en getoetst. Persoonlijke verzorging Persoonlijke verzorging is gericht op activiteiten op het gebied van de dagelijkse levensverrichtingen in de vorm van persoonlijke zorg. Bepaalde activiteiten daarvan kunnen we ondersteunen dan wel overnemen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: wassen, douchen, scheren, nagels knippen, steunkousen aantrekken, medicijnen toedienen, toiletgang. Verpleging De functie verpleging is gericht op verpleegkundige taken in de vorm van voorbehouden handelingen. Dit zijn handelingen die in opdracht van de arts door de verpleegkundige worden uitgevoerd. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: wondverzorging, zwachtelen, zuurstof toedienen, injecties, blaasspoelen. Begeleiding / Begeleiding groep Begeleiding is gericht op bevordering of behoud van zelfredzaamheid. U kunt hierbij denken aan: begeleiden bij pijn, structuur aanbrengen, ondersteunende gesprekken, vrijetijdsondersteuning, dagelijkse bezigheden. Behandeling Behandeling omvat behandeling vanwege specifieke aandoeningen van medische, specifiek gedragswetenschappelijk of specifiek paramedische aard gericht op herstel of voorkoming van verergering van een somatische of psychogeriatrische aandoening. Voor behandeling is kenmerkend dat hiertoe een (medische) diagnose is gesteld op basis van gerichte anamnese, lichamelijk onderzoek en evt. aanvullend (laboratorium en/of specialistisch) onderzoek. De behandeling is vervolgens gericht op het herstel of voorkomen van verergering van de stoornis, aandoening, functionele beperking of de handicap. U kunt hierbij denken aan: Medische zorg / specialist ouderenzorg, fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, tandheelkundige zorg, psychologische zorg en maatschappelijke zorg en medicatie. Duurzaam Verblijf Duurzaam verblijf bevat de functies ondersteunende begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, dagbesteding en dagbehandeling. Per ZZP is aangegeven welke aanvullende resp. specifieke functies van toepassing zijn. De volgende functies kunnen zijn opgenomen in een ZZP: - Persoonlijke verzorging - Verpleging - Begeleiding - Behandeling - Verblijf 5

8 Voor deze functies krijgt u een gemiddelde tijdsduur per week, afhankelijk van uw ZZP. Het doel van duurzaam verblijf is het bieden van een zodanige combinatie van beschermd verblijf en zorg dat de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren. Dit doel wordt bereikt door: - Het bieden van verblijf met (intensieve) zorginfrastructuur - Het bieden van (intensieve) begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging bij lichamelijke en/of psychische achteruitgang - Het stimuleren van de zelfzorg - Het ondersteunen van de zelfredzaamheid - Het ondersteunen van de (sociale) activiteit - Het bieden van ondersteuning bij een goede dagbesteding en dagstructuur De centra van Nusantara voldoen aan de volgende randvoorwaarden. - Het zorgleefplan wordt met de cliënt opgesteld - Het zorgleefplan wordt twee maal per jaar met de cliënt besproken en zo nodig vaker - De zorg wordt conform gemaakte afspraken aangeboden - Medewerkers zijn vakbekwaam, en er is voldoende deskundig personeel aanwezig in relatie met de zorgzwaarte - Alarmeringsopvolging - Er zijn voldoende activiteiten - Er wordt gewerkt volgens landelijk erkende protocollen, richtlijnen en professionele standaarden - Gebouwen zijn veilig en sluiten aan bij de criteria voor zorglevering - U als cliënt krijgt zorg op basis van geïndiceerd zorgzwaarte pakket - Wij gaan met u in gesprek over de cultuurspecifieke en professionele zorg die voor de indicatie geleverd kan worden - Er worden afspraken gemaakt over de zorginzet - Dit leggen we vast in het zorgleefplan en wordt periodiek geëvalueerd - Bij een verandering in de zorgzwaarte is het van belang dat u als cliënt en wij als zorgaanbieder de veranderende zorgvraag signaleren - De zorgaanbieder vraagt dan een nieuwe indicatie, ZZP voor u aan. Kortdurend verblijf Kortdurend verblijf op een hiertoe speciaal ingericht appartement op één van beide woonzorgcentra van de Nusantara Zorg Nusantara betreft een tijdelijk verblijf. De regie wordt, indien nodig, tijdelijk ondersteund of overgenomen. Ook voor kortdurend verblijf heeft u een indicatie nodig op basis van een ZZP. Samen met u wordt invulling gegeven aan de zorg en dienstverlening binnen het ZZP. Doelstelling van kortdurend verblijf is na herstel terugkeren naar uw eigen woonomgeving. Bij kortdurend verblijf ondersteunen wij dezelfde zorgzwaartepakketten als bij duurzaam verblijf. Begeleiding groep, somatische grondslag, psychogeriatrische grondslag Voor begeleiding groep heeft u een indicatie nodig van het CIZ resp. van uw Gemeente in het kader van de Wmo. De doelstelling van de voorziening begeleiding groep van Nusantara Zorg is het gericht stimuleren, activeren en begeleiden van de Indisch/Molukse deelnemers in een setting waarbinnen u zich senang voelt. Door het stimuleren van de zelfzorg en een goede dagbesteding en dagstructuur kunt u nog zo lang mogelijk in uw eigen woonomgeving blijven. 6

9 De centrale doelstelling van de begeleiding groep is vervolgens vertaald in een aantal werkdoelen, te weten: 1. Het bieden van een cultuurspecifieke dagbesteding en dagstructuur; 2. Het ondersteunen bij desoriëntatie in tijd, plaats en persoon; 3. Het bieden van een vertrouwelijke, herkenbare, huiselijke sfeer; 4. Het geven van persoonlijke aandacht, belangstelling en begrip; 5. Het bevorderen van sociale contacten tussen deelnemers onderling; 6. Het in stand houden / stimuleren van de zelfzorg en zelfredzaamheid 7. Geheugen, oriëntatie en inprenting stimuleren; 8. Verhogen van gevoel van eigenwaarde en het stimuleren van eigen initiatief. Ook deze werkdoelen zijn ieder op zich weer nader uitgewerkt in concrete activiteiten zoals het door nemen van de krant, het gezamenlijk verzorgen en nuttigen van de maaltijd, meer bewegen voor ouderen. Iedere gast heeft zijn eigen zorgplan waarin de persoonlijke doelen zijn vastgelegd. Vervoer van en naar begeleiding groep De cliënten die de begeleiding groep bezoeken zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar deze voorziening. Het CIZ geeft de indicatie vervoer af als de cliënt niet zelfstandig van of naar de begeleiding groep kan komen. Voor het vervoer dat in eigen beheer van Nusantara Zorg wordt aangeboden, worden de regels uit de Wegenverkeerswet en het Voertuigreglement in acht genomen. Indien de cliënt over een CIZ indicatie vervoer beschikt, kan het vervoer van en naar de begeleiding groep door de zorgaanbieder worden verzorgd en worden hiervoor individuele afspraken gemaakt. II. Aanvullende producten en diensten van Nusantara Senang, daar draait het om! U als cliënt en/of bewoner moet zich thuis voelen bij Nusantara. Naast de meer reguliere gang van zaken, zoals dat het geval is bij alle zorginstellingen, biedt onze zorg- en dienstverlening op vele gebieden een bepaalde meerwaarde. Deze meerwaarde komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de mogelijkheid om op Rumah Saya of Patria onder het genot van een Indisch buffet een verjaardag te vieren. Ook het laten verzorgen van een cultuurspecifieke uitvaartdienst op één van de centra behoort tot de mogelijkheden. In dit hoofdstuk treft u een overzicht aan van onze overige producten en diensten. Overzicht aanvullende product- en dienstenassortiment - Appartement en leefomgeving - Bibliotheek - Dienstverlening bij feestelijke gelegenheden - Gasten: logeermogelijkheden en maaltijden - Geestelijke verzorging - Geldhandelingen - Huisarts - Huisdieren - Hulpmiddelen in bruikleen, zoals halsalarm / contactmat - Internetcafé - Klusjes / Technische dienst - Koffie- en thee en maaltijdvoorziening - Maatschappelijke dienstverlening - Overlijden en uitvaart - Palliatieve zorg - Kapper en pedicure - Schoonmaken appartement - Tandheelkundige hulp - Telefoon, Televisie & radio - Kabelkrant (Rumah Saya en Patria) - Toko & overige faciliteiten - Vervoer naar en begeleiding bij afspraken met specialisten - Verzekeringen - Wasvoorziening 7

10 - Welzijnsabonnement t.b.v. huurders aanleunwoningen, gelegen naast het terrein van Patria Appartement en leefomgeving Uw appartement kunt u naar eigen smaak en behoefte inrichten met uw eigen meubilair? Dan betaalt u zelf deze kosten. Ook potten en pannen betaalt u zelf. Onze facilitaire dienst kan u hierbij desgewenst ondersteunen. Het appartement wordt netjes en schoon opgeleverd en wordt standaard uitgerust met een hoog laagbed, inclusief matras, evenals een kookplaat en koelkast. Eventueel noodzakelijke aanpassingen die nodig zijn vanwege ziekte of aandoeningen worden verzorgd. Indien u uw appartement niet zelf kunt inrichten dan zorgt Nusantara voor een basisinrichting bestaande uit een tafel, een stoel, kast, vloerbedekking, gordijnen en lampen. Maar ook voor een standaardbed, een matras, beddengoed en handdoeken. Het appartement en de meubels worden door de schoonmaakdienst schoon gemaakt. De leefomgeving van de gemeenschappelijke en openbare ruimten en van de gangen van Nusantara zijn zodanig ingericht dat deze de atmosfeer uitademen van het voormalig Nederlands Indië. Bibliotheek De bibliotheek van Rumah Saya is iedere woensdag geopend van uur uur in de multifunctionele ruimte op de 1 ste etage. Op Patria is de bibliotheek te vinden in de tuinzaal op de begane grond. Deze is iedere woensdag van uur geopend. Dienstverlening bij feestelijke gelegenheden Verjaardagen, feesten, partijen en andere feestelijke gebeurtenissen verzorgen wij graag voor u op de locaties Patria en Rumah Saya. Bij de receptie van Patria en Rumah Saya kunt u daartoe een bestelformulier (laten) invullen. Dit bestelformulier maakt deel uit van de brochure Horeca / Facilitair waarin diverse services staan beschreven. Vanwege organisatorische redenen wordt u vriendelijk verzocht het bestelformulier uiterlijk 5 dagen van te voren in te leveren bij de receptie. De leidinggevende van de dienst Horeca zal vervolgens persoonlijk met u contact opnemen en uw wensen met u bespreken. Eventuele dieet beperkingen kunnen dan ook aan de orde komen. Het servies en bestek dienen na gebruik terug gezet te worden op de serveerwagen(s). U dient ervoor zorg te dragen dat u de ruimte na gebruik weer netjes achterlaat. Bij een traktatie in een van de openbare ruimtes van de locaties op Patria of Rumah Saya kunt u slechts producten serveren die via de brochure Horeca/Facilitair zijn besteld. Een en ander vloeit voort uit de zogeheten wettelijke richtlijnen van de H.A.C.C.P, waar wij als zal zorginstelling aan gebonden zijn. Op uw kamer gelden deze richtlijnen overigens niet. Voor het gebruik van een openbare ruimte wordt een vergoeding berekend, de receptie van Patria en/of Rumah Saya kan u hierover informeren. Gasten, logeermogelijkheden en maaltijden Gasten zijn van harte welkom op onze woonzorgcentra! In verband met uw en onze veiligheid en de brandveiligheid-voorschriften is uw (overnachtend) bezoek echter wel verplicht zich eerst te melden bij de receptie op de betreffende locatie. Op Patria is het om brandweerveiligheidsoverwegingen niet toegestaan een logé in het appartement van de bewoner te laten overnachten. Gasten kunnen een aparte logeerkamer reserveren. Deze bevindt zich op de 6 de etage, met nummer K De logeerkamer is voorzien van twee eenpersoons bedden, douche en toilet. Informeert u bij de receptie Patria s.v.p. voor de logieskosten van de logeerkamer per persoon per dag, eventueel inclusief ontbijt, lunch en diner. Indien bezoekers op Patria gebruik wensen te maken van een van onze maaltijden, dan graag tijdig (1 dag van tevoren) doorgeven aan de Receptie. In de brochure Horeca/Facilitair staan daartoe alle mogelijkheden op een rij, inclusief de daaraan verbonden kosten. Op Rumah Saya is het toegestaan een logé in het appartement van de bewoner te laten overnachten. Wilt uw bezoek gebruik maken van een maaltijd, dan graag dit tijdig minimaal 1 dag van tevoren doorgeven aan de receptie / administratie. Koffie en thee kunnen direct aan het buffet op zowel Patria als Rumah Saya worden verkregen tegen betaling per kopje. Op Patria dient de kan koffie/thee bij de receptie afgerekend te worden, op Rumah Saya kan betaling direct aan het buffet plaatsvinden. 8

11 9

12 Geestelijke verzorging Locatie Patria - Kerkdiensten In principe worden elke zondag kerkdiensten verzorgd. Bewoners van alle gezindten zijn van harte welkom bij de diensten die in Patria worden verzorgd. Voorgangers van deze diensten zijn voornamelijk vrijwilligers. De diensten worden 1x per maand verzorgd door de Molukse kerk van Amstelveen. Aanvangstijd van de diensten is uur. - R.K. Kerkdiensten Iedere tweede en vierde dinsdag van de maand wordt er een R.K. Kerkdienst gehouden. Aanvangstijd van de diensten is uur. - Avondmaalsvieringen Tweemaal per jaar wordt er een viering verzorgd door een voorganger van de SOW-OOST Verlosserkerk van Bussum. Eén van deze vieringen wordt gehouden op Witte Donderdag, de tweede viering wordt in september / oktober gehouden. Bewoners van alle gezindten zijn van harte welkom bij de diensten die in Patria worden verzorgd. - Ouderenpastoraat De ouderenpastor van de Verlosserkerk in Bussum Oost bezoekt in Patria de kerkleden. Informeert u bij de receptie op welke dag(en) en tijdstip de ouderenpastor aanwezig is op Patria. De receptie kan u ook informeren hoe de ouderenpastor te bereiken. Locatie Rumah Saya - Pinkstergemeente Op Rumah Saya is van oudsher contact met de Pinkstergemeente welke eenmaal per maand een kerkdienst organiseert. Daarnaast worden vanuit de Pinkstergemeente bewoners regelmatig bezocht. - Protestantse Gemeente Kerkgemeente De Bronkerk (Gereformeerd, Hervormd & Evangelisch Luthers/PKN) uit de directe omgeving van Rumah Saya zorgt iedere zondag voor begeleiding en vervoer van bewoners, die deze kerkdienst wensen te bezoeken. - R.K. Kerkdiensten Bonifatiuskerk Vanuit de parochie (katholiek) worden eens in de twee weken bewoners bezocht voor de communie. 1x Per jaar wordt een Heilige Mis gehouden. - Bronkerk Protestantse gemeente te Ugchelen Predikant Ds. H. van Boggelen Contactpersoon: mevrouw M. Schep Bonifatiuskerk Katholieke gemeente te Apeldoorn Contactpersoon: mevrouw M. Beems Bethel Pinkstergemeente te Apeldoorn Contactpersoon: mevrouw R. Gerrits Op beide woonzorgcentra wordt jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd voor overleden cliënten. Naast bewoners worden ook de nabestaanden van de overledenen hiervoor uitgenodigd. 10

13 Geldhandelingen Bewoners van de beide woonzorgcentra worden de mogelijkheid geboden contant geld op te nemen. Op Patria kan dit tijdens de openingstijden van de administratie, een en ander wordt vastgelegd in een door beide partijen te ondertekenen overeenkomst. Het is daarbij noodzakelijk dat de bewoner voorafgaand een voorschot stort, waardoor er voldoende saldo beschikbaar is om geldopnames te kunnen doen. Bij onvoldoende saldo kan er geen geldopname plaatsvinden. De centrale administratie van de Nusantara verantwoordt per kwartaal de geldhandelingen aan bewoners en / of diens zaakwaarnemer. Informeert u bij de receptie voor de vergoeding voor deze dienstverlening per maand. De overeenkomst kan door beide partijen worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Op Rumah Saya kunnen bewoners bij de receptie/administratie contant geld opnemen of kan via de receptie/administratie een consult bij de pedicure of kapster worden voorgeschoten. Per maand worden de geldhandelingen in rekening gebracht bij de cliënt dan wel zijn / haar zaakwaarnemer. Huisarts Bestaande bewoners met een ZZP 1 t/m 3 zijn uiteraard vrij in de keuze van huisarts. Wij wijzen echter graag op de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de aan onze centra verbonden huisartsen. Om de zorgverlening zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen laten verlopen, is het voor zowel de bewoner zelf, als voor ons, een groot voordeel te werken met deze huisartsen. Op Patria kunt u in principe een afspraak met de huisarts maken voor de woensdag dan wel de donderdag. De aan Rumah Saya verbonden huisarts houdt iedere dinsdagochtend om uur spreekuur. Huisdieren Het is in beide woonzorgcentra toegestaan huisdieren te houden in het appartement, tenzij er dringende redenen zijn die zich hiertegen verzetten. In dat geval kan Nusantara Zorg het houden van huisdieren verbieden. De bewoner dient dan na overleg binnen een afgesproken termijn het huisdier naar elders over te brengen. Bij overlijden dient de familie dan wel eerste contactpersoon het huisdier mee te nemen. Tegelijkertijd met de ondertekening van de verzorgingsovereenkomst dient een aparte overeenkomst betreffende het huisdier getekend te worden. Hulpmiddelen in bruikleen - Halsalarm Een bewoner komt in aanmerking voor gebruik van een halsalarm dat beschikbaar wordt gesteld door Nusantara Zorg. Hiertoe wordt samen met de bewoner en /of eerste contactpersoon de overeenkomst halsalarm ingevuld en ondertekend. Het halsalarm blijft eigendom van Nusantara Zorg. Gedurende het verblijf blijft de bewoner zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het halsalarm. Het is niet geoorloofd het halsalarm door derden te laten gebruiken. Nusantara Beheer verzorgt de technische installatie en eventuele reparaties. Internetcafé Binnen de woonzorgcentra Patria en Rumah Saya is een internetcafé ingericht voor de bewoners en voor de deelnemers aan de begeleiding groep. Onder begeleiding van speciaal daartoe opgeleide vrijwilligers kunnen bewoners die dat wensen, wegwijs worden gemaakt in de digitale wereld. Bezoek en deelname aan het internetcafé is gratis. 11

14 Technische dienst Voor het verrichten van klusjes kunnen bewoners van Rumah Saya en Patria een beroep doen op de medewerkers van de technische dienst. Klusjes kunnen door de bewoners gemeld worden in het klussenboek bij de receptie. De technische dienst neemt vervolgens zo spoedig mogelijk contact op. De technische dienst op Patria verricht kleine, technische werkzaamheden die gerelateerd zijn aan uw appartement, bijvoorbeeld het vervangen van een lamp. De gewenste werkzaamheden kunt u melden bij de receptie waarna de technische dienst contact met u zal opnemen. Koffie- en theevoorziening Bewoners kunnen op beide woonzorgcentra aan het buffet de gehele dag door koffie / thee verkrijgen. Het nuttigen van koffie / thee door gasten kan direct aan het buffet worden verkregen tegen een kleine vergoeding informeert u bij receptie naar deze vergoeding. De individuele bewoner krijgt ten minste driemaal daags koffie, thee of een frisdrank aangeboden. In de tuinzaal op Patria wordt aan bewoners s morgens om uur en s middags om uur koffie / thee geschonken verzorgd door medewerkers verzorging en / of vrijwilligers. Op Rumah Saya wordt aan bewoners in de eetzaal koffie of thee geschonken. Medewerkers verzorging en / of vrijwilligers dragen hier om uur s morgens, uur s middags en s avonds om uur zorg voor. Maaltijdvoorziening De bewoner verkrijgt dagelijks een warme maaltijd en twee broodmaaltijden. De warme maaltijd (lunch) wordt altijd gezamenlijk gebruikt in de eetzaal/restaurant. Met cliënten waarmee in het Zorgleefplan afspraken zijn gemaakt, ten aanzien van hun medische lichamelijke en/of geestelijke beperking, is er een keuzemogelijkheid om de maaltijd in de eigen woning/appartement te gebruiken of gezamenlijk in de eetzaal/restaurant. Vanuit cultuurspecifiek gezichtspunt geniet het gezamenlijk gebruiken van de maaltijd in de eetzaal/restaurant de voorkeur. Op advies / voorschrift van een arts kan dieetvoeding worden aangeboden. Indien dieetvoeding op advies van een arts wordt voorgeschreven, worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht. Maatschappelijke dienstverlening en geestelijke gezondheidszorg - Maatschappelijke dienstverlening De maatschappelijk werker van Pelita komt op afroep naar Patria. Op Rumah Saya houdt de maatschappelijk werker eens in de twee weken spreekuur. Daarnaast kan ook via de reguliere weg doorverwezen worden naar maatschappelijk werk of kan gebruik gemaakt worden van de dienstverlening via het verpleeghuis en Sinaï (gespecialiseerd) op het gebied van ernstige gedragsproblematiek door oorlogstrauma). - Geestelijke gezondheidszorg Ten behoeve van de cliënten met een psychiatrische grondslag (ZZP) kan er psychiatrische zorg en behandeling worden ingezet conform de gemaakte afspraken in het zorgleefplan. Gestreefd wordt de geïndiceerde psychiatrische zorg en behandeling vanuit een cultuurspecifieke attitude in te zetten. 12

15 Overlijden en uitvaart In geval van overlijden wordt door de naaste familieleden aan de begrafenisondernemer opdracht gegeven voor begrafenis of crematie. Wij adviseren onze bewoners eventuele wensen voortijdig kenbaar te maken en schriftelijk vast te leggen (o.m. in zorgdossier) opdat de nabestaanden een en ander conform deze wensen kunnen regelen. In de centra bestaat de mogelijkheid de uitvaart op een cultuurspecifieke wijze te doen plaatsvinden. Hiertoe heeft Nusantara afspraken gemaakt met een professionele Indische begrafenisondernemer met adequate cultuurspecifieke kennis en sensitiviteit. Duidelijke afspraken met ons en de begrafenisondernemer vooraf zijn aan te bevelen, waarbij we denken aan: - Het opstellen van een wilsverklaring - Afspraken over de mogelijkheden na overlijden o Invullen formulier laatste zorg o opbaren in eigen appartement o condoleance of afscheidsceremonie o nazorg De wilsverklaring wordt door ons opgenomen in het zorgdossier / zorgplan (laatste zorg) van de cliënt. Al gelang afname van de door ons geboden diensten zoals hierboven benoemt, worden de gemaakte kosten in rekening gebracht. In beide woonzorgcentra is het mogelijk dat de zorg over de laatste zorg van de overledene in huis geschiedt door de zorgmedewerker zelf. Een en ander wordt vastgelegd m.b.v. een door de cliënt en / of diens familie te ondertekenen overeenkomst. Voor deze dienstverlening worden kosten in rekening gebracht bij de uitvaartverzekering. Indien de bewoner dit niet wenselijk acht, dient dit (tijdig) kenbaar gemaakt te worden. Het is op beide woonzorgcentra mogelijk opgebaard te worden en de condoleance en de uitvaart vanuit het woonzorgcentrum te laten plaatsvinden. Laatste verzorging - het verzorgen, assisteren of geven van aanwijzingen bij het verzorgen en kleden van de overledene - benodigde materialen ten behoeve van de laatste verzorging van de overledene. Opbaren - er is de mogelijkheid tot het opbaren van de overledene in het woonappartement (binnen het woonzorgcentrum). Op locatie Patria heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van het mortuarium op de 4 e etage. De doelstelling blijft daarbij gehandhaafd dat het appartement van de bewoner binnen 7 dagen wordt opgeleverd, gerekend vanaf de dag van overlijden. Mochten de nabestaanden daar uitzondering op willen maken, dan worden daarvoor de door het Zorgkantoor vastgestelde ZZP dagtarieven gehanteerd. De recepties van Patria en Rumah Saya kunnen u informeren over de vergoedingen voor bovengenoemde diensten. Condoleance Desgewenst kunt u na overleg met de geestelijke verzorger en met ondersteuning vanuit de facilitaire dienst een condoleance houden op Patria of Rumah Saya. De vormen en tarieven voor de dienstverlening (ruimte, inzet personeel, producten, e.d.) kunt u vinden in de brochure Horeca/Facilitair. Dienst Er is een mogelijkheid tot het houden van een Dienst voor de overledene. Voor de volledige dienst in de zaal, inclusief koffie / thee met koekje en medewerking van het aanwezige personeel wordt een tarief berekend. Palliatieve zorg 13

16 In het algemeen is medische zorg gericht op de genezing van bewoners of behandeling van klachten of ziekte. Er kan een moment komen dat de mogelijkheden zijn uitgeput. Van genezend handelen is dan geen sprake meer. Op dat moment ontstaat er een nieuwe fase, waarin naast medische aandacht en verpleegkundige zorg ook andere zaken een rol gaan spelen, zoals aandacht voor psychosociale en levensbeschouwelijke vragen. De zorg, waarin al deze vragen verzameld zijn, wordt palliatieve zorg genoemd. Het doel van palliatieve zorg is de hoogst mogelijke kwaliteit van leven, zowel voor de bewoners als zijn familie, waarbij de bewoner wordt benaderd als een gelijkwaardige en medeverantwoordelijke partner. Onze palliatieve zorg beantwoordt aan fysieke, psychologische, sociale en spirituele behoeften. Zo nodig strekt de zorg zich uit tot steun bij rouwverwerking. Nusantara Zorg geeft haar bewoner zorg conform het individuele zorgplan. In dit zorgplan worden ook afspraken vastgelegd omtrent palliatieve ( terminale ) zorg. Binnen Patria een groep van (vaste) vrijwilligers actief bezig met begeleiding van bewoners in hun allerlaatste levensfase. Al deze vrijwillige medewerkers zijn hiertoe opgeleid en participeren in de Terminale Zorg Gooi- en Vechtstreek. Ze kennen de sfeer van het huis en de bewoners en hebben een eigen coördinator die de planningen maakt als hun hulp wordt ingeroepen. Ze verplaatsen zich in de cultuur en achtergrond van de stervende, bidden of zingen in het Maleis. Op die manier creëren ze voor de stervende de omstandigheden om in rust en vrede de ogen te sluiten. Met deze vrijwilligers heeft Nusantara een unieke groep mensen in huis. Massage (pidjet), kapper en pedicure Op woonzorgcentrum Patria kunnen bewoners gebruikmaken van een massage (pidjet), kapper en pedicure. Afspraken hiervoor kunt u bij maken via de receptie. Op woonzorgcentrum Rumah Saya is een speciale ruimte ingericht als kapsalon. Ook de pedicure maakt gebruik van deze ruimte. Afspraken met zowel kapster als pedicure kunnen via de receptie gemaakt worden. Wij wijzen er op dat voornoemde diensten niet bij de verzorgingsprijs zijn inbegrepen en deze dus door de bewoner zelf betaald dienen te worden. Schoonhouden appartement Wekelijks krijgt het appartement in overleg met de bewoner een schoonmaakbeurt, uitgevoerd door een medewerker van de huishoudelijke dienst. Tandheelkundige hulp. Op de centra wordt volledige tandheelkundige hulp aangeboden. Hiertoe heeft Nusantara een samenwerkingverband gesloten met een professionele tandheelkundige dienstverlener. De tandheelkundige zorg wordt compleet verzorgd met mobiele professionele apparatuur dat bij aankomst op de behandelplaats in werking kan worden gesteld. Daarbij is zo nodig een back-up mogelijkheid in een tandheelkundige kliniek. Het recht op tandheelkundige zorg is conform de voorwaarden voor tandheelkundige zorg uit de AWBZ. Een bewoner kan aanspraak maken op tandheelkundige zorg als er een geldige indicatie voor de functies Behandeling en Verblijf is. Bij het declareren van de kosten wordt gebruikt gemaakt van de betreffende declaratieformulieren voor tandheelkundige zorg van uit de AWBZ. Deze wettelijke formulieren (BZT/3 formulieren) gebruikt het zorgkantoor om de declaratie te kunnen laten uitbetalen door het CAK. Telefoon & post Telefoon en Internet Op Patria en Rumah Saya is er sprake van een centraal telefoonsysteem en internetvoorziening In het bewonersappartement bevinden zich hiertoe aansluitingen. Bij opname in het woonzorgcentrum kunt u aangeven of u al dan niet gebruik wilt maken van een telefoonabonnement resp. internetaansluiting. Op Rumah Saya kan daarbij eventueel gebruik gemaakt worden van een leentoestel. Informeert u bij de receptie naar de tarieven van een abonnement telefoon en huidige gesprekskosten, alsmede voor de kosten voor een eventuele internet aansluiting. Post 14

17 Post en krant(en) van bewoners worden dagelijks bezorgd. Op de wooncentra is bij de receptie op de begane grond een brievenbus geïnstalleerd. Deze wordt dagelijks gelicht om uur. Televisie, radio en kabelkrant Op beide woonzorgcentra is in ieder bewonerappartement een speciale contactdoos om het tvtoestel op het kabelnet aan te sluiten. De kosten worden niet afzonderlijk aan de bewoners in rekening gebracht. Via de kabelkrant op de locaties Patria en Rumah Saya worden de bewoners geïnformeerd over bijvoorbeeld activiteiten. Toko & overige servicediensten Op de begane grond van de centra Patria en Rumah Saya, bevindt zich de Toko waar bewoners en overige belangstellenden een keuze kunnen maken uit een speciaal en cultuurspecifiek assortiment artikelen. De Toko is zeven dagen per week geopend. Op werkdagen zijn de openingstijden van tot uur (Patria) en van uur (Rumah Saya). Daarnaast komt de groenteman regelmatig met verse waar naar Patria. Iedere donderdagochtend treft u vooraan in de tuinzaal de groenteman aan. Bloemen kunnen bij de recepties worden besteld. Op de vrijdagmiddag is er verkoop van Indische hapjes op Patria. Op woonzorgcentrum Rumah Saya komen wekelijks op de woensdagochtend een fruithandelaar en op de donderdagochtend een kaasboer hun waren aanbieden. Toko Lina (verkoop van snacks) komt elke week op de vrijdagmiddag vanaf uur op Rumah Saya. Op beide woonzorgcentra worden daarnaast jaarlijks bijeenkomsten georganiseerd waar kledingwaar, schoeisel en accessoires worden aangeboden. Vervoer naar en begeleiding bij afspraken met specialisten Bewoners adviseren we om zelf zorg te dragen voor vervoer naar en begeleiding bij afspraken met specialisten in het ziekenhuis, de tandarts etc. Op Patria en Rumah Saya kan via de zorg en de receptie vervoer en (vrijwillige) begeleiding worden geregeld indien de familie verhinderd is. Indien wij buiten kantooruren dan wel in het weekend medicijnen voor een bewoner met een moeten halen, dan gebeurt dit per taxi. Voor bewoners met een ZZP 1 t/m 3 worden de kosten daarvan bij betreffende bewoners in rekening. Uiteraard vindt eerst overleg hierover plaats met de bewoner zelf dan wel de eerste contactpersoon. Verzekeringen Nusantara heeft voor de bewoners van beide woonzorgcentra een aantal collectieve verzekeringen afgesloten. Wij adviseren onze bewoners persoonlijke verzekeringen te beoordelen en na te gaan of hiervoor aanpassingen noodzakelijk zijn. De volgende verzekeringen zijn afgesloten: 1. Wettelijke Aansprakelijkheid Particulieren Indien de bewoner aansprakelijk wordt gesteld voor schade, door derden welke geen relatie hebben met de woonzorgcentra van Nusantara Zorg, biedt de collectieve WA-verzekering dekking. Nalatigheid bij het uitvoeren van de taken door onze medewerkers / vrijwilligers is hiermee verzekerd. Ook de schade, die door de bewoner aan derden wordt toegebracht, valt in principe onder de dekking van deze polis. Voor uit te keren schadebedragen geldt wel een eigen risico, deze zijn voor eigen rekening en worden bij een eventuele uitbetaling van het schadebedrag verrekend. De opzichtschade is uitgesloten voor deze verzekering. Dit betekent dat de bewoner zelf verantwoordelijk blijft voor schade als gevolg van handelingen, waarvoor de bewoner zelf opdracht geeft (bijvoorbeeld kleine hulpdiensten door medewerkers of vrijwilligers). 2. Inboedelverzekering Voor de inboedel van de bewoners is een collectieve dekking afgesloten ad , - per wooneenheid. Hiermee is een standaardinboedel voldoende gedekt. Indien de bewoner een hogere waarde aan inboedel heeft, raden wij u aan om hiervoor zelf een aanvullende verzekering af te sluiten. Dit voorkomt dat de bewoner bij eventuele schade onderverzekerd is. Diefstal is op de collectieve polis uitgesloten. Voor bepaalde waardevolle eigendommen (juwelen, schilderijen of antieke meubels) verzoeken wij u om zelf een kostbaarhedenverzekering af worden afsluiten. 3. Inzittendenverzekering 15

18 Vervoer van bewoners in de autobus is verzekerd op basis van een inzittendenverzekering. Deze verzekering kent een schade-uitkering bij overlijden of invaliditeit als gevolg van een ongeval met de autobus. Wasvoorziening Nusantara Zorg betaalt geen kosten voor het wassen, drogen, strijken en stomen van uw kleding. Dat is anders als uw kleding extra vaak moet worden gewassen Bijvoorbeeld omdat u spuugt door uw aandoening. Met extra wassen wordt bedoeld; onderkleding, overhemden en shirts meer dan één keer per dag. Overige kleding vrijwel iedere dag. In dat geval betaalt de instelling alleen de extra waskosten, inclusief drogen en strijken Nusantara betaalt wel de kosten voor wassen, drogen, strijken en stomen bij kleding die van de instelling is. Bijvoorbeeld krabpakken en scheurpakken. Indien de bewoner kiest om al het wasgoed door Nusantara te laten verzorgen, dan moet u hiervoor zelf de kosten betalen voor het wassen, drogen, strijken en stomen van uw kleding. Tenzij uw kleding extra vaak gewassen moet worden door uw aandoening. In dat geval betaalt de instelling alleen de extra kosten waskosten. U moet zelf de kosten betalen voor het merken van uw kleding deze dient namelijk te zijn voorzien van een merkje met daarop de naam. Niet gemerkt wasgoed wordt niet geaccepteerd en bij eventuele schade wordt deze niet door ons vergoed. Voor het merken brengen wij de eerste keer per automatische incasso kosten in rekening. De prijs is afhankelijk van de. Informeert u bij de receptie naar deze kosten. Nusantara betaalt de kosten van het wassen, drogen en strijken van beddengoed, handdoeken en washandjes, deze moeten voorzien zijn van een merkje met uw naam. U mag ook uw eigen spullen gebruiken. Woont u in een verzorgingshuis? En woonde u ook al op 31 december 2008 in een verzorgingshuis? Dan betaalt Nusantara Zorg de kosten voor het wassen, drogen en strijken van uw kleding. Welzijnsabonnement t.b.v. huurders aanleunwoningen De huurders van de aanleunwoningen op het terrein van Patria wordt de mogelijkheid geboden een welzijnsabonnement af te sluiten. Dit abonnement bevat: - Ontvangt de activiteitenagenda. - Gebruikmaking van warme maaltijden tegen gereduceerd tarief per maaltijd in Patria, ook is het mogelijk om de maaltijd af te halen en de maaltijd kan ook worden bezorgd op het appartement. Informeert u bij de receptie naar deze tarieven, die alleen gelden voor abonnementhouders! - Gebruikmaking van ontmoeting- en recreatieruimte, bijvoorbeeld voor het ontvangen van familie (consumpties + maaltijden gasten tegen regulier tarief, zie facilitaire folder Patria). - Familieleden kunnen zo nodig ( en indien logeerkamer vrij is ) logeren in Patria voor hetzelfde bedrag als gebruikelijk voor familie intramurale cliënten. - Vrij gebruik van koffie en thee in Patria voor abonnementhouder (koffie/thee gasten tegen normaal tarief). - Men mag deelnemen aan de activiteiten + festiviteiten op Patria. De receptie kan u informeren over de prijs van het welzijnsabonnement. (voor alleenstaanden en echtparen) De betaling geschiedt per maand via een automatische incasso. De opzegtermijn voor cliënt bedraagt één kalendermaand, de opzegtermijn vanuit Nusantara Zorg bedraagt twee kalendermaanden. 16

19 S t i c h t i n g N u s a n t a r a Z o r g Stichting Nusantara heeft als doel volwaardige voorzieningen te realiseren voor ouderen met een Nederlands-Indische of Indonesische achtergrond en cultuur. Stichting Nusantara Zorg beheert de woonzorgcentra Patria en Indischburen te Bussum, Rumah Melati te Almere en Rumah Saya te Ugchelen

STICHTING NUSANTARA. Product- en dienstengids

STICHTING NUSANTARA. Product- en dienstengids STICHTING NUSANTARA Product- en dienstengids Stichting Nusantara Zorg Product- en Dienstengids Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Het ontstaan van de organisatie... 3 Patria (de naam verwijst naar

Nadere informatie

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Sint Annaland, augustus 2007 Informatiebrochure Aanbod Zorg-en dienstverlening De Schutse De doelstelling van de

Nadere informatie

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen Bijlage Wie betaalt wat? Kosten die onder de AWBZ vallen, betaalt. Sommige kosten van zorg en ondersteuning vallen onder de AWBZ, andere weer niet. Wie welke producten en diensten moet betalen is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de, december 2010 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.svro.nl. Aan

Nadere informatie

Extramurale zorg-en dienstverlening aan huis. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland

Extramurale zorg-en dienstverlening aan huis. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Extramurale zorg-en dienstverlening aan huis Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Sint Annaland, augustus 2007 Extramurale zorg in Vroonhof en in de wijk. Alle gemakken van het zorgcentrum met het plezier

Nadere informatie

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg)

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg) Regeling kosten bij intramurale dienstverlening Wie betaalt wat bij? (Gezinshuizen Jeugd) Uitwerking verdeling kosten Op basis van aangegeven uitgangspunten ziet de verdeling van de kosten voor onderstaande

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Verzorgingshuis De Bettekamp in Varsseveld Informatie voor cliënten en familie De zorg waar u zich het beste bij voelt Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Producten en diensten

Producten en diensten Producten en diensten Maart 2013 1 Lievegoed staat voor kwaliteit van zorg op Antroposofische basis. Wij bieden alle zorg en dienstverlening vanuit de AWBZ. De AWBZ omschrijft waar u recht op heeft, wat

Nadere informatie

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Mevrouw Somers en meneer De Bruijn oefenen samen de passen. Morgen is er een dansavond met buurtgenoten. Wonen bij Vecht en IJssel

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.siloah.nl.

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten

Vergoedingen en kosten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie NOVO Postbus 9473 9703 LR Groningen Telefoon: 050 542 19 99 E-mail: info@novo.nl Internet: www.novo.nl Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie Waar zorgt NOVO voor? Wat betaalt u zelf? Daar hebt u

Nadere informatie

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 02-2013 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in een woonvoorziening van ASVZ. De zorg die u ontvangt

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 1 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft op

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Appartement of kamer Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN 2 Wat zijn aanvullende diensten? Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de AWBZ-zorg vallen. Met andere woorden: ze worden niet betaald vanuit de AWBZ. De

Nadere informatie

TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN 2 Wat zijn aanvullende diensten? Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de AWBZ-zorg vallen. Met andere woorden: ze worden niet betaald vanuit de AWBZ. De

Nadere informatie

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen.

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen. Daar heeft u recht op als u verblijft bij Stichting Elisabeth Waar zorgt Stichting Elisabeth voor en wat betaalt u zelf? Voor wie is deze informatie bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of

Nadere informatie

OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog

OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog Overzicht vergoedingen / betalingen 2016

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Siloah, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 7

Arrangement Zorgzwaartepakket 7 Arrangement Zorgzwaartepakket 7 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 7 toegelicht. Zorgzwaartepakket 7 (ZZP

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst Versie januari 2013 Bewonerscommissie De Gelderhorst beschikt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) over een eigen bewonerscommissie.

Nadere informatie

AANBOD ZORGARRANGEMENT WOON-ZORGCENTRUM

AANBOD ZORGARRANGEMENT WOON-ZORGCENTRUM WOON ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN, PENNEMES 7, 1502 WV ZAANDAM T E L E F O O N: 075-6504110- F A X: 075-6504129 E-M A I L: I N F O@ P E N N E M E S. NL - W E B S I T E : W W W.PENN E M E S.NL K AM E R V A

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Transferbureau Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor U betekenen Thuiszorg Huishoudelijke hulp Hulpmiddelen Tijdelijke opname verzorgingshuis Revalidatie verpleegtehuis 1 2 Transferverpleegkundige

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2016 1 2 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2016 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 6

Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 6 toegelicht. Zorgzwaartepakket 6 (ZZP

Nadere informatie

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Sint-Annaland, Annaland,maart 20152012 2 Inhoud Doel... 4 Aanbod zorg-en dienstverlening De Schutse... 6 Verstrekkingen en eigen bijdrage... 9 Visie op

Nadere informatie

Comfortabel wonen met service naar wens

Comfortabel wonen met service naar wens Comfortabel wonen met service naar wens VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 1 30-01-2006 11:10:26 juiste balans tussen wonen, zorg en welzijn De VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 2 30-01-2006

Nadere informatie

Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen

Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen DIENSTVERLENING EN TARIEVEN Hartelijk welkom, Binnenkort verhuist u naar een verzorgingshuis van Omring. Met deze brochure willen wij u informeren over

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 2 In 2012 heeft de aanvullende diensten voor cliënten in kaart gebracht. De diensten die voor alle cliënten bedoeld zijn, hebben hetzelfde tarief. De tarieven

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Wat kunnen wij u bieden?

Wat kunnen wij u bieden? Wat kunnen wij u bieden? Wonen, Welzijn & Zorg bij 1 Wat ons bezighoudt Van tijd tot tijd bereiken ons vragen van mensen of wij een bepaalde dienst of bepaalde zorg kunnen leveren. Soms is het een vraag

Nadere informatie

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1 Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 2015/v1 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in

Nadere informatie

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Woonzorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wonen met zorg Carinova Woonzorg biedt wonen en zorg in zes woon- zorgcentra en twee verpleeghuizen. De woon- zorgcentra zijn Park Braband, De Diessenplas,

Nadere informatie

Basisarrangement 10. Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10)

Basisarrangement 10. Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10) Basisarrangement 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement 10 Dit basisarrangement

Nadere informatie

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz.

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz. AWBZ Brochure Inleiding De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van S&L Zorg komen en welke kosten de cliënt zelf moet dragen. Hierin vinden voortdurend veranderingen

Nadere informatie

Kennismaking met. Woonzorgcentrum. Het Haltna Huis

Kennismaking met. Woonzorgcentrum. Het Haltna Huis Kennismaking met Woonzorgcentrum Het Haltna Huis Het Haltna Huis, dicht bij u in de buurt In Houten kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in het woonzorgcentrum, in uw eigen appartement.

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en goede zorg centraal.

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? U kunt terecht bij de persoonlijk begeleider of de teamleider. Centraal Bureau Charles de Gaullestraat 21, 6049 HB Roermond Postbus 420,

Nadere informatie

Piushove. Verpleeghuis. We zijn er voor u!

Piushove. Verpleeghuis. We zijn er voor u! Piushove Verpleeghuis We zijn er voor u! Het is hier goed toeven Wat ik heel leuk vind, zijn de voorlees- en puzzeluurtjes. Verder zit ik, als het mooi weer is, graag buiten. De tuin ziet er prachtig uit,

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid

Nadere informatie

Voorzieningen bij MindUp Wonen

Voorzieningen bij MindUp Wonen Voorzieningen bij MindUp Wonen HAAL HET BESTE Als u bij MindUp bent opgenomen voor verblijf met begeleiding, in een beschermde woonvorm, kan dat voor u een behoorlijke verandering zijn. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen c.

Nadere informatie

Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer

Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer Intensieve zorg in huiselijke sfeer Voelt beter Intensieve zorg in huiselijke sfeer Het eigentijdse Madeleine in Boxmeer biedt als expertisecentrum uitgebreide faciliteiten

Nadere informatie

HET BESTE UIT TWEE WERELDEN THUIS BIJ U WELKE ZORG KUNT U VERWACHTEN? WWW.NUSANTARA.NL

HET BESTE UIT TWEE WERELDEN THUIS BIJ U WELKE ZORG KUNT U VERWACHTEN? WWW.NUSANTARA.NL HET BESTE UIT TWEE WERELDEN THUIS BIJ U WELKE ZORG KUNT U VERWACHTEN? WWW.NUSANTARA.NL HET BESTE UIT TWEE WERELDEN Eens was er geen thuis meer in Indië. U ging er weg, en trof een koud en nat Nederland.

Nadere informatie

Samen beter in Ewoud Wonen, welzijn en zorg in IJsselstein

Samen beter in Ewoud Wonen, welzijn en zorg in IJsselstein Samen beter in Ewoud Wonen, welzijn en zorg in IJsselstein Meneer Zijlstra krijgt vaak bezoek van zijn kleinzoon Stijn. Samen voeren zij de dieren in de dierenweide. Wonen bij Vecht en IJssel betekent

Nadere informatie

Huize Sint Jozef. Woonzorgcentrum

Huize Sint Jozef. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef Huize Sint Jozef is een woonzorgcentrum dat midden in het centrum van Nijkerk staat. Met winkels, een park, de bibliotheek en verschillende kerken op loopafstand. Er zijn

Nadere informatie

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Volledig Pakket Thuis (VPT) Wij zorgen ervoor als geen ander! Volledig Pakket Thuis (VPT) 1 Inhoudsopgave 1. Het Volledig Pakket Thuis; misschien iets voor u? 3 2. Wat houdt een Volledig Pakket Thuis in? 3 3. Is een Volledig Pakket

Nadere informatie

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus Volledig Pakket Thuis (VPT)

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus Volledig Pakket Thuis (VPT) woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus Volledig Pakket Thuis (VPT) Het Volledig Pakket Thuis; misschien iets voor u? Indien u een zorgvrager bent met een indicatie voor verblijf in een AWBZ-instelling

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale zorg Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg is voor mensen die een

Nadere informatie

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Volledig Pakket Thuis (VPT) Wij zorgen ervoor als geen ander! Volledig Pakket Thuis (VPT) Volledig Pakket Thuis Het Volledig Pakket Thuis; misschien iets voor u? Indien u een zorgvrager bent met een indicatie voor verblijf in een

Nadere informatie

Vragen Heb je vragen, een opmerking of een klacht over aanvullende diensten? Neem dan contact op met een medewerker van de locatie.

Vragen Heb je vragen, een opmerking of een klacht over aanvullende diensten? Neem dan contact op met een medewerker van de locatie. Korting heeft afspraken gemaakt met een zorgverzekeraar en een uitvaartverzekeraar. Hierdoor kun je een collectiviteitkorting krijgen wanneer je een verzekering afsluit bij deze aanbieders. speelt geen

Nadere informatie

Geschiedenis van het woonzorgcentrum. Wonen bij Thebe Haga

Geschiedenis van het woonzorgcentrum. Wonen bij Thebe Haga Geschiedenis van het woonzorgcentrum Thebe Haga staat in de wijk Princenhage sinds 1975. Wie in deze Bredase wijk is opgegroeid of heeft gewoond, wil meestal graag in deze buurt blij ven. Bij Thebe Haga

Nadere informatie

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VEB)

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VEB) 1 ar kunt u op rekenen bij Reinaerd stenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VE Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 () Informatie in eenvoudige en duidelijke taal 2 Wat u kunt lezen over

Nadere informatie

Waardevolle momenten creëren Informatiebrochure voor familie en vrienden van bewoners Gekoesterd Wonen

Waardevolle momenten creëren Informatiebrochure voor familie en vrienden van bewoners Gekoesterd Wonen Waardevolle momenten creëren Informatiebrochure voor familie en vrienden van bewoners Gekoesterd Wonen Meneer Van de Velde vindt het fijn met Tanja te praten over zijn moeder en herinneringen op te halen

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Met kleinzoon Stijn trekt meneer Zijlstra er vroeg op uit. Samen vangen ze die snoekbaars wel. Wonen bij Vecht en IJssel betekent

Nadere informatie

Wonen in De IJsvogel

Wonen in De IJsvogel Wonen in De IJsvogel Inhoud Wonen in De IJsvogel 3 In vertrouwde handen 3 Verzorgd wonen 4 Huishouden, maaltijden en was Welzijnsactiviteiten Aanmelding verzorgd wonen Beschermd wonen 6 Woongroep Wonen,

Nadere informatie

Verstrekkingen WLZ en extra zorg en diensten

Verstrekkingen WLZ en extra zorg en diensten Verstrekkingen A Alarmering; persoonlijk en indien noodzakelijk bevonden Alarmering; persoonlijk, niet noodzakelijk bevonden, zonder of met opvolging ( abonnement) Appartement; terugbrengen in oorspronkelijke

Nadere informatie

Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst

Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst 2 Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst In ZorgSaam Kliniek Hulst verblijven patiënten met verschillende opnameindicaties. Een aantal patiënten komt hier om te herstellen na

Nadere informatie

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg ten behoeve van de woon-/zorglocaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2010 geldende zorgzwaarte- pakketten

Nadere informatie

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Informatie voor bewoners Tijdelijk verblijf ten behoeve van Herstelzorg Respijtzorg Overbruggingszorg > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Hebt

Nadere informatie

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING.

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING. WOON ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN, PENNEMES 7, 1502 WV ZAANDAM T E L E F O O N: 075-6504110- F A X: 075-6504129 E-MAIL: INFO@PENNEMES.NL - WEBSITE : WWW. P E N N E M E S.NL K A M E R V A N KOOPHANDEL 41.232.103

Nadere informatie

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar!

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar! WELKOM BIJ LUCIVER! LuciVer is een kleinschalige organisatie voor welzijn, zorg en wonen. Wij zijn er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden zorg of ondersteuning

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het

Nadere informatie

De Pol. Woonzorgcentrum

De Pol. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum De Pol In het nieuwe en eigentijdse woonzorgcentrum De Pol staat comfortabel wonen voorop! Met mogelijkheden om anderen te ontmoeten of om de rust te zoeken. Alleen of met uw naaste, familie

Nadere informatie

Maatschappelijk wonen en verzorging in het Hamrikheem

Maatschappelijk wonen en verzorging in het Hamrikheem Maatschappelijk wonen en verzorging in het Hamrikheem Het Hamrikheem is een woonzorgcentrum voor mensen met langdurige psychiatrische beperkingen. U woont hier zo gewoon mogelijk. Wij bieden de begeleiding

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Regels over geld als je bij Pluryn woont

Wie betaalt wat? Regels over geld als je bij Pluryn woont Wie betaalt wat? Regels over geld als je bij Pluryn woont De Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Jeugdwet betaalt de zorg. Maar sommige dingen betaalt Tiffany zelf, bijvoorbeeld een tijdschrift, etentje of

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Inleiding 3

Inhoudsopgave. Inleiding. Inleiding 3 Uw Wlz-zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 I Verblijf in woonzorgcentra van de RSZK 4 a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen c. Eten en drinken d. Persoonlijke verzorging e.

Nadere informatie

Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V

Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V Sector Verpleging & Verzorging VV Beschut wonen met enige begeleiding _ 1 VV Deze cliëntgroep heeft enige begeleiding nodig, in een beschutte woonomgeving, omdat ze

Nadere informatie

TARIEVEN 2015. Versie 2

TARIEVEN 2015. Versie 2 TARIEVEN 2015 Versie 2 Inhoudsopgave 1 TARIEVENFOLDER... 3 2 TARIEVEN VOOR CLIËNTEN MET VERBLIJF, MET EN ZONDER BEHANDELING... 4 2.1 BEGELEIDEN BIJ ACTIVITEITEN... 4 2.2 DIËTETIEK... 4 2.3 INTERNET...

Nadere informatie

Zorg en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard

Zorg en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard Zorg en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard De Pieter Raat Stichting Dolomiet 2 1703 DX Heerhugowaard 072 576 72 00 info@dprs.nl / www.dprs.nl De Pieter Raat Stichting De Pieter Raat Stichting

Nadere informatie

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht Stichting Antroz Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2012 geldende zorgzwaartepakketten en de vertaling ervan in standaard

Nadere informatie

Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten

Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten VERSTREKKINGEN BIJ VERBLIJF GGZ WNB Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten OVER DEZE FOLDER U verblijft of woont binnen GGZ WNB. We hopen dat u zich daar thuis voelt. We informeren

Nadere informatie

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ)

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Voorwoord Syndion is er voor mensen met een handicap. Als jij ondersteuning nodig hebt, kun je bij Syndion

Nadere informatie

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning)

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Inhoudsopgave Even voorstellen...4 Indicatie en zorgzwaartepakket...5 Verhuizing naar woonservicecentrum...5 Wonen...5 Inrichting...5 Privacy...6 Toegang

Nadere informatie

Thema Cicero Zorggroep betaalt Cliënt betaalt 1. Appartement

Thema Cicero Zorggroep betaalt Cliënt betaalt 1. Appartement Overzicht van kost voor Cicero Zorggroep of cliënt Thema Cicero Zorggroep betaalt Cliënt betaalt 1. Appartemt of kamer Aanpassing in het appartemt of kamer die nodig zijn voor ziekte of aandoing, opknapp.

Nadere informatie

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Ingangsdatum: 1 januari 2012 Wat onderstaand beschreven staat over de aanvullende diensten van De Zijlen, geldt

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein, dicht bij u in de buurt In Vianen kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in Hof van Batenstein, in uw eigen

Nadere informatie

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf?

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf? Daar kunt u op rekenen bij Talant Inleiding Uw zorg in een AWBZ-instelling Door het Zorginstituut Nederland is de brochure Uw zorg in een AWBZ-instelling uitgegeven. Hierin staat aangegeven welke kosten

Nadere informatie

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf?

Daar kunt u. op rekenen. bij Talant. Waar zorgt Talant voor? Wat betaalt u zelf? Daar kunt u op rekenen bij Talant Inleiding 1. Appartement of kamer? 1.1 Aanpassingen in appartement of kamer Talant zorgt voor aanpassingen die nodig zijn vanwege een ziekte of aandoening, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Wonen met zorg op maat. Oog voor wat telt

Wonen met zorg op maat. Oog voor wat telt Wonen met zorg op maat Oog voor wat telt In 1918 werd de Vereniging Ons Thuis opgericht, die tot doel had ouden van dagen van alle gezindten met beperkte middelen gelegenheid te geven tot samenwoning in

Nadere informatie

Lokale informatie Thebe Janshove Baarle Nassau

Lokale informatie Thebe Janshove Baarle Nassau Lokale informatie Thebe Janshove Baarle Nassau Geschiedenis van het woonzorgcentrum Thebe Janshove (1955) in Baarle-Nassau is een zorginstelling waar u voor kortere of langere tijd verblijft. U kunt bij

Nadere informatie

1.1. Voor bewoning van het huis komen in aanmerking personen die van het C.I.Z., bedoelt in de wet, een daartoe strekkend advies hebben verkregen.

1.1. Voor bewoning van het huis komen in aanmerking personen die van het C.I.Z., bedoelt in de wet, een daartoe strekkend advies hebben verkregen. HUISREGLEMENT VAN WOONZORGCENTRUM ADEGEEST In dit reglement wordt de mannelijke persoonsvorm toegepast. Voor zover van toepassing wordt de vrouwelijke persoonsvorm bedoeld. Preambule In dit reglement wordt

Nadere informatie

Voorzieningen in een Wlz-instelling

Voorzieningen in een Wlz-instelling Voorzieningen in een Wlz-instelling Deze informatie is bedoeld voor tijdelijke en vaste bewoners van een Wlz- instelling. In een Wlzinstelling wonen mensen die een indicatie hebben voor zorg met verblijf

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Wonen en ko rt d u r e n d verblijf in het

Wonen en ko rt d u r e n d verblijf in het Wonen en ko rt d u r e n d verblijf in het verzorg i n g s h u i s No ordwijk en wo onzorgcentrum Gro ot Ho o gwaak Groot Hoogwaak is een organisatie die verschillende zorgvormen en diensten biedt. Deze

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie