Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: Pagina 1 van 38

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38"

Transcriptie

1 Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers Versiedatum: Pagina 1 van 38

2 Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze informatiegids is geschreven voor nieuwe zorgvragers van De Nieuwpoort. Natuurlijk kan deze gids ook worden gebruikt door familie en vrienden. De informatiegids bestaat uit vijf delen. In het eerste deel krijgt u INFORMATIE OVER DE NIEUWPOORT, zoals een beschrijving van de omgeving en de bereikbaarheid. Het tweede deel gaat over het WONEN in De Nieuwpoort. Hierin komen onder andere het appartement, de verhuizing en de technische dienst aan bod. Het derde deel informeert u over de ZORG. De huishoudelijke en lichamelijke verzorging, geestelijke verzorging, de huisarts en medicijnen worden in dit deel beschreven. Het vierde deel gaat over WELZIJN EN DIENSTVERLENING. Hier kunt u denken aan het gebruik van de warme- en broodmaaltijd, ontspanningsmogelijkheden, was- en linnenverzorging, kapsalon, pedicure, taak van de receptie etcetera. In het vijfde deel worden nog enkele ALGEMENE ZAKEN beschreven zoals verzekeringen, klachten en cliëntenraad. Wij hopen dat u deze informatie gids met veel belangstelling zult lezen. Pagina 2 van 38

3 Inhoudsopgave pagina INLEIDING 5 1. INFORMATIE OVER DE NIEUWPOORT 8 Organisatiestructuur Namen Afdelingen De omgeving Bereikbaarheid 2. WONEN 13 Opname De appartementen Telefoon en alarmering Internet Huisdieren Verhuizen naar De Nieuwpoort Interne verhuizing Bedden en matrassen Technische dienst 3. ZORG 17 Zorgarrangement, verzorging en begeleiding Lichamelijke verzorging en begeleiding Huisarts, medicijnen en incontinentiemateriaal Huishoudelijke verzorging Vragen over huishoudelijke/lichamelijke verzorging Koffieochtenden Geestelijke verzorging Individuele gesprekken Gespreksbijeenkomsten Uitvaarbegeleiding Stiltecentrum Pagina 3 van 38

4 4. WELZIJN EN DIENSTVERLENING 21 De warme maaltijd De broodmaaltijd Erasmuszaal Receptie Post Huiswinkel Was- en linnenverzorging Stomerij Kapsalon Pedicure Tandarts Schoonheidsspecialiste Hoorapparaten Gebruik van ruimten Logeerbed Rolstoelbus Bank chipknip Boosters Ontspanningsactiviteiten Vrijwilligers 5. ALGEMEEN 28 Toegangscontrolesysteem Privacy Gedragscode Klachten Cliëntenraad Informatievoorziening Rookbeleid Bedrijfshulpverlening Brandveiligheid Diefstal en inbraak Verzekeringen Giften Vrienden van De Nieuwpoort Pagina 4 van 38

5 Inleiding Stichting woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort is opgericht in 1967, op initiatief van het Humanistisch Verbond, Humanitas, De Vrije Gedachte en Woningcorporatie Van Alckmaer (voorheen VVA) De naam De Nieuwpoort is ontleend aan het buurtschap De Nieuwpoort, dat tussen Heiloo en Alkmaar lag en al in de 16e eeuw werd beschreven. De Nieuwpoort biedt: professionele zorg- en welzijnsdiensten aan zorgvragers Deze zorg en welzijnsdiensten zijn gericht op verbeteren of zo lang mogelijke in stand houden van zelfstandigheid en het voeren van de regie van de cliënt. Visie woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort Woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort werkt vanuit een humanistische visie, die de mens centraal stelt en ervan uitgaat dat ieder mens zelf dient te bepalen hoe hij of zij wil leven. Hoewel zelfbeschikking centraal staat, dragen mensen tegelijkertijd verantwoordelijkheid voor de mensen om hen heen en hebben mensen elkaar voortdurend nodig. Humanisme is een inspiratiebron om het leven naar eigen inzicht in te richten en de eigen levenskunst te ontdekken en vorm te geven. Kwaliteit van leven, zoals mensen die zelf ervaren, is een belangrijke leidraad. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen vragen. De Nieuwpoort wil in de zorg- en dienstverlening rekening houden met ieders persoonlijke beleving van de situatie. Medewerkers kunnen zich inleven in de belevingswereld van de mensen in de verschillende levensfasen en voelen zich bij hen betrokken. Zorgvragers kunnen zich hierdoor als mens gekend en gewaardeerd voelen. Voor zowel zorgvragers als medewerkers draagt dit bij aan het geven van betekenis en zin aan het eigen leven. De visie van De Nieuwpoort komt tot uiting in de houding ten opzichte van de zorgvragers, medewerkers, vrijwilligers en alle andere bij de zorg- en dienstverlening betrokken personen: respect, gelijk- Pagina 5 van 38

6 waardigheid, verbondenheid en medemenselijkheid zijn dan ook belangrijke uitgangspunten. De missie en visie van De Nieuwpoort worden samengevat in het motto: De Nieuwpoort: zorg is mensenwerk Deze visie betekent voor u onder andere dat we samen bekijken welke ondersteuning nodig is en wat uzelf kunt. De Nieuwpoort stimuleert het benutten van eigen mogelijkheden. Overigens is iedereen in De Nieuwpoort vrij de eigen levensovertuiging als persoonlijke leidraad te volgen. Visie op ethische aangelegenheden Vanuit de humanistische identiteit van De Nieuwpoort volgt ook haar visie op ethische aangelegenheden: keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid zijn daarin kernbegrippen. Ontwikkelingen in De Nieuwpoort Vanaf de opening in 1969 heeft woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort zich ontwikkeld van een bejaardenhuis, naar een verzorgingshuis en tenslotte tot een woon- en zorgcentrum. De zorgvragers van het bejaardenhuis van het eerste uur waren vaak nog niet zo oud en hadden weinig hulp nodig. De vraag van de ouderen veranderde: niet alleen is er meer zorg nodig, maar ook meer en aangepaste woonruimte. Om beter tegemoet te kunnen komen aan de veranderende vraag van de zorgvragers heeft woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort in 2001 een omvangrijk nieuwbouw en renovatieproject doorlopen en is in 2009 een nieuwe vleugel en behandelcentrum in gebruik genomen. Er staat nu een prachtig gebouw, met verschillende typen appartementen en veel voorzieningen: ruimte, licht en kleur zijn sleutelbegrippen! De Nieuwpoort voldoet hiermee ruimschoots aan de eisen die op dit moment aan een woon- en zorgcentrum gesteld kunnen worden. Pagina 6 van 38

7 Rondom De Nieuwpoort wordt in toenemende mate zorg- en dienstverlening geboden aan ouderen die zelfstandig wonen, in de wijk. Hierbij kunt u denken aan tijdelijke opname, calamiteitenzorg, warme maaltijd, activiteiten, dagverzorging en begeleiding algemeen. Hiermee speelt De Nieuwpoort in op de toenemende wens van ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen. Pagina 7 van 38

8 1. Informatie over De Nieuwpoort Het gebouw is eigendom van de Stichting Huisvesting Ouderen op humanistische grondslag. Deze Stichting is tevens de beheerder van het pand. De Stichting woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort huurt het pand van de Stichting Huisvesting Ouderen en is verantwoordelijk voor het totale pakket aan zorg- en dienstverlening. Het adres van De Nieuwpoort is: Prins Alexanderstraat XK Alkmaar Het telefoonnummer is: Het faxnummer is: Het adres is: Website: Organisatiestructuur De Nieuwpoort maakt onderdeel uit van Stichting NiKo. Woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort, Woonzorgcentrum de Kooimeer en het Service bureau NiKo vormen tezamen stichting NiKo. Stichting NiKo (samenvoeging van de namen De Nieuwpoort en Kooimeer) heeft tot doel de identiteit en kleinschaligheid van beide woonzorgcentra in stand te houden. Het servicebureau is er op gericht medewerkers van deze beide woonzorgcentra maximaal te ondersteunen in hun zorg- en dienstverlening aan de zorgvragers. Het organisatieschema ziet er als volgt uit: Stichting NiKo start met de Raad van Toezicht. Voorzitter van de Raad van Toezicht is dhr. John van Oord. Het NiKo Managementteam wordt gevormd door: Bestuurder : mw. Lia Lantink-Prins Facilitair manager: dhr. Sidon Groen HEAD/Controller: mw. José de Jong en de beide locatiemanagers van De Nieuwpoort en de Kooimeer. De dagelijkse leiding van De Nieuwpoort berust bij de locatiemanager Theo Winder. Theo Winder geeft leiding aan de sectoren Zorg, Facilitair en Welzijn. Pagina 8 van 38

9 De sector Zorg wordt gevormd door drie zorgteams: Teamleider Bosvogel: mevrouw P. Filius Teamleider Weidevogel: mevrouw A. Wolfswinkel Teamleider Duinvogel: mevrouw. I. Bijlsma De sector Facilitair houdt zich bezig met diverse aspecten van dienstverlening. Deze sector bestaat uit: Het team Food & Beverage, dat zorgt voor de gehele voedingslijn in De Nieuwpoort, zowel in het restaurant, als op het appartement en in de huiswinkel. Teamleider is de heer H. van Bragt. In de Banquetingmap is verdere informatie te lezen over de mogelijkheden van het restaurant. Het team Facilitaire Dienst verzorgt de linnenverzorging, de huishouding, de receptie en de technische dienst. Teamleider is de heer R. Avis. De activiteitenbegeleiding maakt ook deel uit van deze sector. Coördinerend activiteitenbegeleider is mevrouw S. Spijkerman. In de brochure activiteiten in De Nieuwpoort leest u meer over het aanbod. Mevrouw Spijkerman is tevens de coördinator van het vrijwilligerswerk. Humanistisch geestelijk verzorger is de heer J. den Haan. Elders in deze gids leest u meer over de mogelijkheden van de geestelijke verzorging. Namen In De Nieuwpoort hebben de afdelingen en etages namen. Bij de keuze voor deze namen is een combinatie gemaakt van kleuren en vogelnamen. Op deze manier komt ook in de naamgeving de humanistische visie van De Nieuwpoort tot uiting: een vogel is symbool voor de vrijheid en ook voor de verscheidenheid van de zorgvragers en medewerkers: Vogels van velerlei pluimage. Maar een vogel is ook het symbool van groepen samen en van zorg voor elkaar, zoals bij sommige vogels heel opvallend is. Kleuren staan voor het kleurrijke, waarin De Nieuwpoort een afspiegeling is van de kleurrijke maatschappij. Deze kleurrijkheid vindt u ook in De Nieuwpoort terug, zowel in het interieur als het exterieur. Pagina 9 van 38

10 De algemene ruimtes in De Nieuwpoort hebben namen gekregen van personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de humanistische levensbeschouwing en/of de ouderenzorg. Afdelingen De Nieuwpoort is ingedeeld in drie afdelingen: Afdeling Bosvogel Deze afdeling heeft drie gangen op de eerste etage, te weten: - Goudhaantje (Verpleegafdeling ) - Roodborst (Verpleegafdeling ) - Zwartkop (Verpleegafdeling ) Afdeling Weidevogel Deze afdeling heeft zeven gangen op verschillende etages, te weten: - Zilverreiger (begane grond, o.a. appartementen voor kortdurend verblijf) - Blauwborst (eerste etage) - Purperkoet (tweede etage) - Paarse Strandloper (tweede etage) - Groenling (derde etage) - Geelgors (vierde etage) - Witte Kwikstaart (vijfde etage) Afdeling Duinvogel Deze afdeling heeft drie gangen op verschillende etages, te weten: - Grasmus ( begane grond) - Duinpieper (eerste etage) - Tapuit (tweede etage) Alle drie de teams staan onder leiding van een teamleider. Verder worden de teams gevormd door: - Eerst verantwoordelijk verzorgenden - Verzorgenden, verzorgenden die persoonlijk begeleider zijn van een aantal zorgvragers Pagina 10 van 38

11 - helpenden - zorg- en/of afdelingsassistenten - stagiaires De zorgposten bevinden zich: Team Bosvogel: op de eerste etage, tegenover de liften in het midden van het gebouw. Team Weidevogel: op de tweede, derde, vierde en vijfde etage, eerste ruimte direct rechts naast de lift in het midden van het gebouw. Team Duinvogel: op de eerste etage, vanuit de grijze lift in de 2 de nis de linker deur. De omgeving Op ongeveer 10 minuten loopafstand bevindt zich een winkelcentrum met o.a. een supermarkt. De makkelijkste weg om er te komen is via de achteruitgang in de zogenaamde sluis. Andere winkels zijn gelegen in het winkelcentrum Willem de Zwijger aan de Frederik Hendriklaan. Vanuit De Nieuwpoort is dit ongeveer 25 minuten lopen. De snelste weg om er te komen is door de achteruitgang in de sluis. In dit winkelcentrum vindt u onder meer: Postagentschap Rabobank Drogisterij Schoenenwinkel Bloemist Thuiszorgwinkel Aan de andere kant (Willem de Zwijgerlaan / Juliana van Stolberglaan oversteken) is o.a. te vinden: Bakker, Slager, Groenteman Opticien, kaaswinkel, Banketbakker Rond het gebouw van De Nieuwpoort bevindt zich een complex zorgwoningen en een tuin met verschillende zithoeken, looppaden en een terras. Pagina 11 van 38

12 Bereikbaarheid. Met de Auto; A9, vanuit de richting Haarlem A9 volgen tot aan verkeersplein Kooimeer (Let op, rechts voorsorteren!). Verkeersplein 1/2 nemen richting centrum Alkmaar vervolgens de eerste straat links, tweede straat links en eerste straat rechts. De Nieuwpoort ligt aan uw rechter hand. Ringweg Alkmaar, vanuit de richtingen Hoorn, Leeuwarden en Purmerend De ringweg volgen in de richting van de A9 (Haarlem) tot aan verkeersplein Kooimeer. Verkeersplein 1/4 nemen, richting Centrum Alkmaar vervolgens de eerste straat links, tweede straat links en eerste straat rechts. De Nieuwpoort ligt aan uw rechterhand. Ringweg Alkmaar vanuit de richting Den Helder, Schagen, Bergen en Egmond Ringweg volgen in de richting van de A9 (Haarlem) tot aan verkeersplein Kooimeer, verkeersplein 3/4 nemen richting centrum Alkmaar vervolgens de eerste straat links, tweede straat links en eerste straat rechts. De Nieuwpoort ligt aan uw rechter hand. Parkeergelegenheid is er aan de achterzijde van De Nieuwpoort. Bij de hoofdingang is slechts gelegenheid om in en uit te stappen. Met openbaar vervoer; In de Frederik Hendriklaan is een bushalte van bus 4. Deze bus rijdt alle dagen, ook s avonds. (station Alkmaar) Informatie over de dienstregeling en de route is verkrijgbaar bij de receptie. Pagina 12 van 38

13 2. Wonen Opname Wanneer er op korte termijn voor u een appartement in De Nieuwpoort beschikbaar komt, wordt er door een medewerker van De Nieuwpoort, meestal de teamleider, een afspraak met u gemaakt voor een huisbezoek. Tijdens dit gesprek ontvangt u uitgebreide informatie over De Nieuwpoort. U krijgt de gelegenheid een appartement te bezichtigen. Wanneer u definitief besluit naar De Nieuwpoort te willen verhuizen maakt u een afspraak met de medewerker bewonerszaken. Tijdens dit gesprek worden alle informatieve zaken met u doorgenomen en bent u in de gelegenheid vragen te stellen. U dient binnen 14 dagen na een aanbod en acceptatie in De Nieuwpoort te wonen. Op de dag dat u inhuist gaat ook uw eigen bijdrage AWBZ in. U ontvangt twee sleutels van het appartement en een sleutel van de brievenbus. Eventueel kunnen extra sleutels worden nabesteld (zie voor kosten bijlage 2). Daarnaast ontvangt u een toegangssleutelhanger voor de hoofdingang. Ook deze sleutelhanger kan worden nabesteld (zie voor kosten bijlage 2). De appartementen Elke zorgvragers beschikt over een eigen appartement. In De Nieuwpoort zijn verschillende typen appartementen. Bij opname ontvangt u een plattegrond en een uitgebreide beschrijving van uw appartement. Alle appartementen beschikken over een elektrisch bedienbare zonwering, een brandmelder, een aansluiting voor kabel T.V, een badkamer met douche, douchestoel, toilet en wastafel, een keukenblok met o.a. een koelkast met vriesvak, en een magnetron. Van alle apparatuur die in uw appartement aanwezig is ontvangt u een beschrijving. Pagina 13 van 38

14 Telefoon en alarmering De Nieuwpoort heeft alle telecommunicatie ondergebracht bij de firma Lijbrandt telecom. Dit betekent, dat u een nieuw telefoonnummer moet aanvragen en dat u uw huidige KPN telefoonnummer kunt opzeggen. De Nieuwpoort beschikt n.l. over een eigen telefooncentrale, waarbij een deel van de beschikbare nummers bestemd is voor de organisatie en het overige deel voor de zorgvragers. De zorgvragers zijn hierbij in de gelegenheid intern gratis met elkaar te telefoneren; in het weekend kan binnen de regio ook extern gratis worden gebeld. Dit Telecom systeem verzorgt de communicatie tussen de zorgvragers en de verzorging: door middel van hetzelfde telefoontoestel (of een polsalarm) kan een oproep naar de verzorging worden gedaan. Bij opname ontvangt u verdere informatie over de telecommunicatieaansluiting. (Alle appartementen beschikken over telefoon waaraan de zusteroproepinstallatie is gekoppeld.) Door op de rode knop van het telefoontoestel te drukken krijgt u direct contact met een verzorgster van uw afdeling. Zij kan met u praten en komt in ieder geval naar uw appartement, omdat de oproep daar altijd weer uitgezet dient te worden. Bij dit systeem hoort een polsalarm, dat u kunt dragen als een armband. U kunt ook via dit polsalarm een oproep doen: dit alarm kunt u overal in uw appartement gebruiken, ook onder de douche. Buiten het appartement werkt het echter niet. Internet Voor deze aansluiting wordt een maandelijks tarief berekend van 19.- Voor dit bedrag kunt u onbeperkt gebruik maken van internet en . Voor deze aansluiting heeft u nog wel een modem nodig, dat door De Nieuwpoort wordt verstrekt tegen een borg van Bij retournering van het modem in goede staat, wordt deze borg weer aan u terugbetaald. Indien u interesse heeft in een internetaansluiting kunt u contact opnemen met de medewerker bewonerszaken. Pagina 14 van 38

15 Huisdieren In De Nieuwpoort kan aan nieuwe zorgvragers onder bepaalde voorwaarden toestemming worden verleend om een huisdier te houden. De teamleider van het zorgteam kan hierover meer informatie geven. Verhuizen naar De Nieuwpoort Uw appartement wordt door De Nieuwpoort in goede staat, netjes en schoon opgeleverd. De inrichting van het appartement wordt geheel aan u (en uw familie) overgelaten. U bent zelf verantwoordelijk voor: Vloerbedekking of vinyl (i.v.m de hygiëne is in de keuken vinyl verplicht) Overgordijnen Vitrage Meubelen Kasten, met uitzondering van de kasten in het keukenblok. Verhuisberichten, met uitzondering van bericht aan de Gemeente Alkmaar en het Zorgkantoor. Het aanvragen van een telefoonabonnement bij de firma Lijbrandt en het beëindigen van uw huidige telefoonabonnement. Bij de inrichting van het appartement is het van belang dat er voldoende ruimte voor u is om te lopen, eventueel met een rollator. Het is daarom belangrijk dat u niet te veel meubels in het appartement plaatst. Een los vloerkleed is helaas niet toegestaan, in verband met het grote risico op vallen. In verband met de brandvoorschriften is het noodzakelijk dat u uitsluitend brandwerende stoffering aanschaft. Het is van belang dat de verhuisdatum in overleg met het zorgteam wordt vastgesteld. De verhuizing kan plaatsvinden tussen uur en uur. Op de dag van de verhuizing is er een medewerker van de technische dienst aanwezig om in uw appartement spullen op te hangen Pagina 15 van 38

16 of te bevestigen. Het is niet toegestaan om, zonder overleg, zelf te boren in de muren. Een verhuizing kan, in overleg met het zorgteam, in uitzonderingsgevallen ook in het weekend plaatsvinden, maar dan is onze technische dienst niet aanwezig. Vanwege een goede ontvangst is het van belang dat de nieuwe zorgvragers op een doordeweekse dag zijn intrek neemt in het nieuwe appartement. Op de afgesproken datum en tijd wordt u dan, door een medewerker van het zorgteam, ontvangen in De Nieuwpoort. Interne verhuizing Wanneer u in De Nieuwpoort woont, heeft u één keer de mogelijkheid om intern te verhuizen. Hieraan zijn géén kosten verbonden, behalve het laten overzetten van uw telefoonnummer en de stoffering. (Meer informatie hierover kunt u lezen in de brochure verhuizen). Bedden en matrassen Bij inhuizing heeft De Nieuwpoort de voorkeur dat u zo veel mogelijk gebruik maakt van de eigen spullen. De overstap van het eigen huis naar een appartement in De Nieuwpoort is al groot genoeg. Het gevoel van eigenheid wordt bevorderd door zoveel gebruik te maken van eigen spullen. Als u er voor kiest om gebruik te maken van een bed van de Nieuwpoort, wordt er gezorgd voor een hoog-laagbed. U heeft eveneens de mogelijkheid om gebruik te maken van het linnengoed van de instelling. Zie de brochure Daar heeft u recht op in een zorginstelling. Klik hier Technische dienst Hebt u technische mankementen of er moet iets gerepareerd worden, dan kunt u dit bij de receptie melden. De technische dienst zal er dan voor zorgen dat uw problemen zo snel mogelijk worden opgelost. Spoed eisende klussen gaan uiteraard voor. Reparaties of werkzaamheden aan uw per- Pagina 16 van 38

17 soonlijke eigendommen kunnen, indien mogelijk, ook door onze technische dienst worden uitgevoerd. De kosten hiervoor zullen in rekening worden gebracht. 3. Zorg Zorgarrangement, verzorging en begeleiding U heeft een indicatie van het CIZ gekregen, waarin staat op welke zorgzwaartepakket met functies u aanspraak kunt maken, deze indicatie is een voorwaarde voor de levering van zorg en dienst verlening. Denkt u bij deze functies aan huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, en verblijf. In De Nieuwpoort geven wij zoveel mogelijk die zorg, die u nodig heeft: zorg op maat, waarbij de geïndiceerde functies met de bijbehorende klasses (de geïndiceerde tijd) een belangrijk uitgangspunt zijn voor uw zorgarrangement en het zorgplan. Elke zorgvragers krijgt een persoonlijk begeleider die verantwoordelijk wordt voor de coördinatie van de zorg en voor u eerste aanspreekpunt is. Indien u niet tevreden bent over het contact met u huidige persoonlijk begeleider, kunt u dit altijd ter sprake brengen bij de teamleider. Zonodig kan er in overleg met u een andere persoonlijk begeleider worden gezocht. Samen met de persoonlijk begeleider maakt u afspraken over de zorg die u krijgt. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in het zorgleefplan van uw zorgdossier. U en uw persoonlijk begeleider tekenen ook voor dit plan. Het kan natuurlijk gebeuren dat u op een bepaald moment meer zorg nodig heeft. U kunt dit doorgeven aan uw persoonlijk begeleider, zodat er met u nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt. In de visie van De Nieuwpoort is van belang dat, indien de zorgvragers dat wenst, ook de familie regelmatig wordt betrokken bij het maken van afspraken en de evaluatie hiervan. Om die reden wordt bij uw opname gevraagd om de naam en adres van uw contactpersoon door te geven. Deze is vervolgens aanspreekpunt namens de familie. Uw familie kan ook gebruik maken van het familieblad in het zorgdossier, om daar vragen en opmerkingen in te noteren. In ieder geval word elk halfjaar een evaluatie van het zorgleefplan gehouden. Pagina 17 van 38

18 Huisarts, medicijnen en incontinentiemateriaal Als zorgvragers in De Nieuwpoort bent u vrij in uw keuze van een huisarts en bent u in principe zelf verantwoordelijk voor de medicijnen die u gebruikt, uiteraard in samenspraak met uw huisarts. De Nieuwpoort heeft een nauwe samenwerking met een aantal huisartsen, wij adviseren u om 1 van de deze huisartsen te kiezen. De Nieuwpoort heeft een eigen medicijndistributie systeem (Baxter). Al uw medicijnen worden in principe in uw appartement bewaard in een apart medicijnkastje. Medicijnen die u dagelijks gebruikt, worden in een box met zakjes aangeleverd. Hierin bevinden zich de medicijnen voor een week. De verzorgenden zullen u hierover, indien van toepassing, nadere informatie geven. Vanwege het milieuaspect doet De Nieuwpoort mee aan een recycleproject van gebruikt incontinentiemateriaal. Indien van toepassing zouden wij het op prijs stellen wanneer u hieraan ook wilt meewerken. U kunt daarvoor een minicontainer aanschaffen (zie voor de kosten bijlage 2). Huishoudelijke verzorging Als u in De Nieuwpoort komt wonen, wordt er met u afgesproken hoeveel en welke huishoudelijke hulp u krijgt. Hierbij gaan wij ervan uit dat de huishoudelijke werkzaamheden die u zelf nog kunt verrichten door uzelf worden gedaan. Ook deze afspraken worden weer vastgelegd in uw zorgdossier. De medewerkers van de huishoudelijke dienst komen één keer per week uw appartement schoonmaken. Dit gebeurt zoveel mogelijk op een vaste dag die in samenspraak met u wordt vastgesteld. Vragen over de huishoudelijke of lichamelijke verzorging? Als u over de huishoudelijke of lichamelijke verzor- Pagina 18 van 38

19 ging vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd bij iemand terecht, bij voorkeur uw persoonlijk begeleider of de teamleider van de betreffende afdeling. Koffieochtenden Wekelijks worden er koffieochtenden georganiseerd (op woensdag) van tot in de Erasmuszaal, elke etage van afdeling Weidevogel in De Nieuwpoort komt eens in de 5 weken aan de beurt. Het doel van de koffieochtenden is het bevorderen van de onderlinge contacten van de zorgvragers en medewerkers. Tijdens deze koffieochtenden word informatie versterkt aan zorgvragers, worden wensen van zorgvragers geïnventariseerd en krijgen nieuwe zorgvragers en medewerkers de gelegenheid om kennis te maken met hun buren en collega s. Geestelijke verzorging In De Nieuwpoort is een humanistisch geestelijk verzorger aanwezig. Zijn kantoor bevindt zich op de Bonte Specht (begane grond). U kunt bij hem terecht voor individuele gesprekken, ook begeleidt hij gezamenlijke gespreksbijeenkomsten. Natuurlijk bent u vrij om contact te onderhouden met de geestelijk verzorger van uw keuze. Indien nodig kan de humanistisch geestelijk verzorger u hierbij van dienst zijn. Individuele gesprekken Met de geestelijk verzorger kunt u praten over onderwerpen van vertrouwelijke aard, met name op het gebied van zingeving. U kunt met hem een afspraak maken via de receptie, de teamleider van uw afdeling of uw persoonlijk begeleider. Gespreksbijeenkomsten Tijdens de gespreksbijeenkomsten wordt over gezamenlijk te bepalen thema s gesproken. Éénmaal per veertien dagen komen er gespreksgroepen bij elkaar, op dinsdagochtend. Als u deel wilt nemen aan een gespreksgroep kunt u dit laten weten via de receptie of uw persoonlijk begeleider. Pagina 19 van 38

20 Uitvaartbegeleiding Indien gewenst kan de geestelijk verzorger u en uw familie behulpzaam zijn bij het vormgeven van een uitvaart. Stiltecentrum Op de Bonte Specht zuid bevindt zich het Stiltecentrum. Hier is voor een ieder de mogelijkheid binnen te lopen om even stil te zijn, op adem te komen, rust te vinden. Een neutrale plek waar iedereen welkom is voor bezinning; even stil staan, om weer verder te kunnen. Tevens is de ruimte geschikt voor andere functies, waaronder het opbaren van overleden zorgvragers en voor condoleancebezoeken. Het Stiltecentrum is zeven dagen per week geopend van uur. Pagina 20 van 38

21 4. Welzijn en dienstverlening De warme maaltijd In De Nieuwpoort wordt de warme maaltijd voor u verzorgd. De maaltijd wordt naar keuze geserveerd in de Erasmuszaal, in de huiskamer op uw afdeling of in uw appartement. Van tevoren kunt u met het zorgteam van uw afdeling afspreken waar u de warme maaltijd wilt gebruiken In de Erasmuszaal kan om uur worden gegeten maar ook om 17:00 uur. U kunt aan tafel uw menukeuze bepalen en deze doorgeven aan de gastvrouw, die bij u langs komt. Op de afdeling wordt de maaltijd tussen uur en uur gebracht. Aan de hand van het dagelijks wisselend menu kunt u uw keuze op dat moment opgeven. Dus niet een week van tevoren maar gewoon op dat moment een keuze maken. Natuurlijk doen wij ons best u een goede maaltijd te serveren: wanneer u opmerkingen over maaltijden heeft dan kunt u deze doorgeven aan de gastvrouwen of aan de teamleider F&B. Eventuele gasten van u kunnen ook de warme maaltijd gebruiken. Dit kunt u één dag van tevoren bij de gastvrouwen van het restaurant doorgeven, voor uur (zie voor kosten bijlage 2). Als u een maaltijd niet kunt gebruiken, dient u dat één dag van tevoren te melden bij het restaurant, voor uur. De broodmaaltijd De broodmaaltijd wordt door u zelf verzorgd. Hiervoor ontvangt u maandelijks een vergoeding. Voor o.a. brood en beleg kunt u terecht in de huiswinkel in de Centrale Hal op de begane grond. Als u niet in staat bent (bijvoorbeeld door ziekte) de broodmaaltijd zelf te verzorgen, wordt dit in overleg met het zorgteam voor u door de voedingsassistent. Erasmuszaal In de Erasmuszaal vindt u het Restaurant en het Café voor zorgvragers en bezoekers. Ook kan het personeel gebruik maken van het Café om koffie te drinken of te lunchen. Dagelijks staan hier, tussen 9:00 uur en 20:00 uur, de medewerkers Pagina 21 van 38

22 voor u klaar die u graag voorzien van een hapje of een drankje. Vanaf wordt er koffie en thee geschonken aan zorgvragers en eventuele bezoekers. Vanaf uur kunt u eventueel gebruik maken van het geboden lunchassortiment in het Café of u kunt rond de klok van uur en van 17:00 uur in het Restaurant uw warme maaltijd geserveerd krijgen. In de middag en de avond worden er regelmatig activiteiten georganiseerd. Tijdens deze activiteiten kunt u koffie of thee krijgen maar kunt u ook een drankje bestellen of een keuze maken uit één van de snacks van de kleine kaart. Voor de zorgvragers van de verpleegafdeling betekenen extra verstrekkingen, zoals een advocaatje, veel meerwaarde voor het welbevinden. Om dit te kunnen bekostigen vragen wij u een eigen bijdrage. Als uw familie of vrienden iets in de Erasmuszaal willen gebruiken kunnen zij dit met chip, pin of contant betalen. Receptie De receptie is open van uur tot uur. De kassa is tussen en uur geopend. U kunt er terecht voor: Vragen van algemene aard Reserveren logeerbed en lakenpakket Aanmelden voor activiteiten Afspraak maken voor de pedicure Opgeven voor de stomerij Opgeven van technische storingen Doorgeven meldingen omtrent wasgoed Gevonden voorwerpen Verkoop van ansichtkaarten en postzegels (in de middag) Post Voor uw uitgaande post staat er een brievenbus aan het begin van de oprijlaan van De Nieuwpoort. Deze bus wordt iedere dag door Pagina 22 van 38

23 TNT geleegd. Wanneer u niet in de mogelijkheid bent hier naar toe te lopen kunt u uw gefrankeerde post ook afgeven bij de receptie in het postvak Externe post. De medewerker receptie zal uw post dan in de brievenbus stoppen voor u. Uw inkomende post wordt door de medewerkers van de facilitaire dienst bij u bezorgd. Huiswinkel De huiswinkel bevindt zich in de Centrale Hal en is geopend van uur tot uur (zondag s gesloten). De mogelijkheid bestaat dat vrijwilligers de boodschappen voor de zorgvragers doen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de teamleider van uw afdeling of uw persoonlijk begeleider. Naast uw dagelijkse boodschappen kunt u hier ook terecht voor postzegels. In de winkel kunt u via de chipknip of contant betalen. Pagina 23 van 38