co-creatie ademt To create or to co-create that s the question Vitronics Soltec De juiste verbindingen geleiden succes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "co-creatie ademt To create or to co-create that s the question Vitronics Soltec De juiste verbindingen geleiden succes"

Transcriptie

1 JAARGANG 10 - AUGUSTUS 2013 KENNISMAGAZINE VOOR DE INDUSTRIËLE MARKT MEER AANDACHT VOOR SAMENWERKEN co-creatie 25 To create or to co-create that s the question Vitronics Soltec De juiste verbindingen geleiden succes Vekon technische assemblage ademt co-creatie

2 VOORWOORD Industrial technology and supply for mechanical and electrical. Dat is itsme. Nu we al meer dan twee jaar zo heten zou je het bijna vergeten, maar dat is waar we voor voor staan. Letterlijk en figuurlijk. Met elektrotechnische en mechanische knowhow van techniek en logistiek co-creëren we uw succes (en daarmee ook het onze). Co-creatie wordt, naast dynamisch managen, flexibel orga ni seren en slimmer werken, genoemd als een van de hoekstenen van sociale innovatie. Co-creatie past in deze tijd waarin allerlei traditionele structuren (waaronder bazen) aan macht inboeten en we steeds individueler de vorm en richting van ons leven én werk bepalen. Voor ons betekent co-creatie: Samen meer waarde creëren dan waartoe we beiden individueel in staat zouden zijn geweest. Dus: de koppen bij elkaar steken en aan de slag, zodat gebundelde kennis en inzet leiden tot een unieke succesvolle combinatie. Niet één keer, maar steeds weer. Van transactie naar transformatie. Geen compromis, maar synergie. Samen investeren en samen verdienen. Wij geloven daarbij in drie uitgangspunten. Het eerste is dat wij allebei hetzelfde willen, namelijk een oplossing die exact past bij uw probleem of uitdaging. Ten tweede komen we eerlijk uit voor onze betrokkenheid bij uw succes. Pas als u daarvan overtuigd bent, komen de belangrijke thema s op tafel, want, zoals Theodore Roosevelt zei: Nobody cares how much you know until they know how much you care. Tenslotte zijn we ons ervan bewust dat oplossingen voor de ene klant voor een andere klant misschien helemaal waardeloos zijn. Ons motto is Making You Succeed. Onze manier om dat te realiseren is co-creatie. Driehonderd woorden voorwoord zijn net genoeg om onze overtuiging te delen, maar lang niet genoeg om u écht te betrekken. Ik nodig u daarom van harte uit om in het najaar naar één van onze co-creatie events te komen, met onder andere Remco Claasen. Maak mee hoeveel wij geven om uw succes. Deel ons enthousiasme, plezier, onze energie en de verdieping van co-creatie. Samen delen is vermenigvuldigen. Wie wil dat nou niet? Henk Oude Brunink industrial supplying mechanical technology electronical

3 To create or to co-create that's the question 008 Vitronics Soltec De juiste verbindingen geleiden succes 010 Vekon technische assemblage ademt co-creatie 004 To create or to co-create, that's the question 019 Nieuwe cursussen 007 Loesje 020 Met één klik, direct profiteren van de voordelen van LED 008 Vitronics Soltec; de juiste verbindingen geleiden succes 021 Hooglend-Mennens en Flexovit: Al meer dan 30 jaar samenwerking 010 Vekon technische assemblage ademt co-creatie 022 Decentraal I/O-systeem 012 In de juiste flow met industriële automatisering 023 Hoogtechnologische lijmen van Henkel Systeemoplossingen voor het sneller ontwerpen en bouwen van besturingskasten Samen delen is vermenigvuldigen Komt u ook naar de beurs? Cursusnieuws Omron: kennis van machineautomatisering Nieuwe EMS: het multitalent in de schakelkast De nieuwe A-serie energiemeters De nieuwe machines van Hitachi

4 To create or to co-create that s the question De laatste tijd is er veel aandacht voor onderwerpen die gaan over vormen van samenwerking. Het woord co-creatie duikt ineens op verschillende plekken op. Het liefst wordt co-creatie in één adem genoemd met termen als open innovatie en cross-sectoraal innoveren. Komt het door de aanhoudende crisis dat ondernemers steeds meer aandacht hebben voor samenwerken? Betekent het dat een ondernemer er zonder samenwerking met anderen niet meer uitkomt of is er meer aan de hand? Veranderingen Er is duidelijk meer aan de hand. Verschillende ontwikkelingen spelen mee en hebben direct invloed op ondernemingen en ondernemerschap. Een greep uit ontwikkelingen die het veld beïnvloeden: De economie zal de komende vijf jaar beperkt groeien, kansen liggen in andere delen van de wereld. De overheid is fors aan het bezuinigen. Lokale bedrijven krijgen in toenemende mate te maken met globale concurrenten. Er vindt een verschuiving plaats van een fysieke naar een digitale economie. ( internet of things ) Markten worden transparanter en gefragmenteerder dan ooit tevoren. De 'lifecycle' van producten en diensten wordt steeds korter. Innovaties worden complexer en multidisciplinair. Wereldwijde standaarden maken het steeds moeilijker voor nieuwe toetreders om daarvan af te wijken. Open innovatie en co-creatie Een manier om om te gaan met deze ontwikkelingen is mee-veranderen en samenwerken. Open innovatie is een prachtige manier om als ondernemer je eigen grenzen te verleggen en het patroon van tunnelvisie en ons-kent-ons te doorbreken. Maar wat is het precies? Open innovatie: Het combineren van interne en externe bronnen voor zowel de ontwikkeling als het op de markt brengen van nieuwe technologieën en producten, zo luidt de definitie van de Amerikaanse expert Henry Chesbrough. Co-creatie is een vorm om open innovatie te organiseren binnen het bedrijf: de onderneming gaat dan bijvoorbeeld de dialoog aan met eindgebruiker of klant om nieuwe ideeën op te doen en gezamenlijk, vaak met nog meer partijen aan het werk te gaan. Lonkend perspectief Er zijn genoeg midden- en kleinbedrijven die slim anticiperen op de nieuwe realiteit. Zo is een schitterend voorbeeld een bedrijf dat binnen 004

5 een jaar wereldwijd de gewenste deskundigen verzamelde. Kennis uit alle hoeken werd gecombineerd. Met een gloednieuw team van in- en externen ontwikkelden zij een prototype van een hightech snijmachine met dezelfde kwaliteit maar tien keer zo goedkoop als de concurrent aanbood. Het is een voorbeeld van samenwerking in de vorm van open innovatie en co-creatie zoals steeds vaker voorkomt. Want laten we wel wezen, deze manier van werken biedt grote kansen. Chris Willemsen, Innovatie Adviseur Creatieve Industrie In het bedrijfsleven is innovatie steeds vaker het resultaat van samenspel dan van een soloactie. Bekende voorbeelden van open innovatie en co-creatie zijn open source software (Linux; een familie van besturingssystemen) en Wikipedia en YouTube (user generated content). De ontwikkelingen op dit gebied verlopen razendsnel, ook binnen het MKB worden de resultaten langzaam zichtbaar. Een toenemend aantal MKB ondernemers verkent de mogelijkheden van nieuwe samenwerkingsvormen. Zij pionieren met nieuwe business modellen en stellen de organisatie open voor vreemden. Er is een duidelijk urgentiebesef ontstaan, met name ook door de economisch moeilijkere tijden: om te kunnen overleven moet je de zaken anders aanpakken. Open innovatie: Het combineren van interne en externe bronnen voor zowel de ontwikkeling als het op de markt brengen van nieuwe technologieën en producten. Ad hoc Innovatieadviseur Chris Willemsen is bij Syntens Innovatiecentrum gespecialiseerd in open innovatie en co-creatieprocessen. Hij vertelt: Er zullen altijd bedrijven zijn die zelfstandig en binnen de eigen muren aan research & development werken om vervolgens ook op eigen kracht het nieuwe product succesvol op de markt te brengen. Dat is mooi en knap, maar het aantal bedrijven dat op deze manier werkt zal afnemen. Veel midden- en kleinbedrijven hebben niet eens een eigen R&Dafdeling. We zien dat een groot aantal ondernemingen wordt geleid door de waan van de dag en ad hoc reageert op omstandigheden. Wat wenst de klant op dit moment? Of: Wat heeft de concurrent ontwikkeld? Daar geven ze dan hopelijk een passend antwoord op. Belangrijk voor het MKB In een wereld van wijdverbreide kennis, toenemende complexiteit een steeds kortere levenscyclus van producten kunnen bedrijven die wel een eigen R&D-afdeling in huis hebben niet langer volledig vertrouwen op alleen de informatie van hun eigen R&D. Extra kennis is noodzakelijk. Open Innovatie door co-creatie gaat uit van de gedachte dat externe kennis ingebracht moet worden in het innovatieproces. De meeste kennis bevindt zich tegenwoordig buiten het eigen bedrijf en is wereldwijd vrij beschikbaar. Verder kan ook de interne kennis via een ander business model dan het eigen, vercommercialiseerd worden. En daarbij kan kennis die beschikbaar is bij MKB ers, zoals eigen uitvindingen en concepten die op de plank liggen, naar buiten worden gebracht door te verhandelen of te delen met andere bedrijven. Organisatie van open innovatie door co-creatie Iemand vraagt niet aan zijn buurman op het industrieterrein: zeg Jan zullen we even een stukje gaan co-creëren? Het in gang zetten van het proces stelt nieuwe eisen aan de organisatie, aan de competenties van medewerkers en aan de bedrijfscultuur. Er kunnen verschillende activiteiten onderscheiden worden om externe kennis binnen de organisatie te halen en je als organisatie open te stellen voor samenwerking. Enkele mogelijkheden: Betrek klanten in het innovatie proces. Betrek leveranciers in het innovatie proces. Betrek externe netwerk partners in het innovatie proces. Participeer extern in nieuwe of bestaande bedrijven. Scan de externe omgeving naar bestaande ideeën of technologieën. Outsource R&D naar instellingen zoals universiteiten en onderzoeksinstellingen. Koop of gebruik van intellectueel eigendom (ie). 005

6 Extra dimensie: crosssectoraal innoveren In toenemende mate zien midden- en kleinbedrijven ook de waarde van kennis buiten de eigen waardeketen, het zo geheten crosssectoraal innoveren. Met crosssectoraal innoveren wordt er kennis bij partners gehaald die in een voor het bedrijf (branche) vreemde markt opereren. Door middel van deze nieuwe kennis kunnen ondernemers gebaande paden en vaste patronen doorbreken. Dit stelt hen in staat om compleet nieuwe innovaties te creëren die de kiem vormen voor nieuwe markten. Help het toeval een handje Analyseer je netwerk eens grondig. Wie bevinden zich aan de randen van je netwerk en kunnen je introduceren in andere werelden? Wat ontbreekt er in je netwerk? Ga eens naar een vakbeurs die niet binnen je huidige corebusiness valt. Ga via internet, bijvoorbeeld LinkedIn, eens op zoek naar een expert en stel een vraag. Uitdagingen Naast de voordelen die innoveren met co-creatie met zich meebrengt, ontstaan er ook een aantal uitdagingen waar rekening mee gehouden moet worden. Allereerst is er vaak geen tot weinig voorgaand contact geweest en beperkte kennis van potentiële partners uit andere sectoren en van bedrijven buiten de traditionele waardeketen. Dit heeft tot gevolg dat er een hogere mate van onzekerheid is en minder onderling vertrouwen. Met vertrouwen wordt hier bedoeld dat het onzeker is wat de kwaliteiten van de partner zijn, waar het samenwerkingsproject naartoe gaat, waar de verantwoordelijkheden liggen en wat er uit eindelijk gaat gebeuren met de innovatie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren kan deze onzekerheid worden weggenomen en een goede basis gelegd worden voor vertrouwen in de samenwerking. Bij het creëren van de juiste randvoorwaarden is het verstandig extra aandacht te besteden aan de partnerselectie, een contractueel raamwerk en het intellectueel eigendom. Syntens Innovatiecentrum stimuleert bedrijven een aantal jaar vooruit te kijken en het initiatief te nemen om co-creatie tot stand te brengen. Willemsen vervolgt: Je zal merken dat je als ondernemer de gewenste innovatie om je bedrijf sterk te maken en houden, vaak niet op eigen houtje kunt realiseren. Er zijn verschillende expertises, kennis- en netwerkcontacten nodig. Via open innovatie en co-creatie kun je dat samenspel op gang brengen, wat wordt vergemakkelijkt door internet. Zo heb je de mogelijkheid wereldwijd samen te werken. Stel daarbij voor jezelf vast wat jouw specifieke sterke punten zijn en wat jouw toegevoegde waarde is binnen dat team. Geven en nemen Hoe ga je momenteel om met intellectueel eigendom? Welke ideeën / concepten / IE heb jij op de plank liggen waar andere ondernemers iets mee kunnen? Is een licentiedeal een optie? Hoe zou dat anders kunnen? Ga eens naar Adviezen Maak resultaten merkbaar in plaats van meetbaar. Dat geeft een impuls aan nieuwe initiatieven en vergroot de betrokkenheid van medewerkers en klanten. Syntens Innovatiecentrum helpt je strategisch te kijken. Wil en kun je als open bedrijf werken? En zo ja, hoe richt je je organisatie erop in? Dat is ook een zaak van sociale innovatie. Staat bij jou de mens centraal? Krijgen medewerkers de kans hun talent te ontwikkelen, zodat zij waarde kunnen toevoegen in de vorm van creativiteit? Syntens helpt de juiste partners te vinden, ook buiten de eigen sector, die een bijdrage leveren aan de beoogde innovatie. Syntens zorgt ervoor dat er in een vroegtijdig stadium helderheid ontstaat over de voorwaarden voor samenwerking. Een business model draagt daar ook aan bij. Praktische tips voor open innovatie en co-creatie Stel je open voor externe invloeden Betrek in een vroeg stadium de relevante afdelingen. Bundel intern de krachten. Vraag klanten gedurende een langere periode mee te denken over het innovatievraagstuk. Daag medewerkers uit meer ondernemend te worden en faciliteer mensen met goede ideeën. 006

7 007

8 Vitronics Soltec De juiste verbindingen geleiden succes Vitronics Soltec heeft zich in de afgelopen eeuw ontwikkeld tot toonaangevend fabrikant van soldeermachines voor printplaten. Wat ooit begon als soldeerboutvervaardiger onder de naam ZEVA (Zuinigst Electrisch Verbruiks Apparaat), is inmiddels uitgegroeid tot internationaal bedrijf, met productielocaties in de Verenigde Staten, China en Nederland. Vanuit deze drie landen wordt wereldwijd geleverd en 24 uur per dag service verleend. In Nederland maakt Vitonics machines waarmee selectief gesoldeerd kan worden. Het voordeel van deze manier van solderen is dat de printplaat niet door een warme soldeeroven hoeft. Hierdoor wordt de printplaat aan minder warmte blootgesteld, wat de kwaliteit van de plaat ten goede komt, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de gesoldeerde verbinding. De doorlooptijd van een machine is ongeveer vier weken. Het uiteindelijke doel van Vitronics Soltec is om de machinebouw voor de basisopstelling modulair te maken omdat de bouwtijd hiermee aanzienlijk verkort kan worden. Voorwaarde hiervoor is, onder andere, dat de levertijd van elektrotechnische en mechanische componenten gereduceerd wordt. Reden genoeg om het inkoopproces onder de loep te nemen. Selectieve soldeermachines maken een kleine soldeergolf. Met behulp van een robot in de machine wordt de printplaat exact boven de kleine golf gebracht om de soldeerverbinding aan te brengen. Omdat alle machines klantspecifiek gebouwd worden, kan Vitronics Soltec het aantal kleine golfjes en de positie daarvan precies afstemmen op de productspecificaties van de klant. In 2010 zijn wij met Vitronics Soltec om de tafel gaan zitten., zegt Ralph van Aartsen, logistiek consultant bij itsme Connected Business. De organisatie moest inkrimpen, maar nog steeds alles zelf inkopen. Ook bestelde men zo n 500 producten bij 60 verschillende leveranciers. Een proces dat veel tijd en geld kost. En omdat de tijdige beschik baarheid van componenten niet alleen invloed heeft op de productietijd, maar ook 008

9 op de klanttevredenheid bij aftersales, cruciaal voor het bestaansrecht van de onderneming. ES Elektro en Hoogland-Mennens hebben daarom de inkoop en het beheer van zo n 360 producten overgenomen. Aftersales voorraad 300 van deze artikelen worden beheerd in een VMI-systeem van itsme Connected Business, dat gericht is op aftersales. Deze artikelen staan op de prijslijst van Vitronics Soltec en moeten volgens organisatiebeleid daarom de volgende dag uitgeleverd kunnen worden. Omdat de vraag naar componenten in het VMI-systeem fluctueert, was het lastig om het systeem in te richten. Bij aanvang moest alles gebaseerd worden op aannames. Voorheen werd namelijk ieder item apart aangestuurd, terwijl dat helemaal niet onze core business is. Wij zochten een partner voor ontzorging en een manier om heel veel handelingen te automatiseren. En dat is, weliswaar met een aantal hobbels op de weg, gelukt! We hebben nu nog nauwelijks bijsturingen in het systeem. Ook ligt alles grijpklaar binnen 1 meter van de inpaktafel. Dat scheelt enorm veel tijd. vertelt Juur Bussen, Manager Operations bij Vitronics Soltec. Tot 2010 werd ons beoogde servicelevel niet gehaald. Maar met de introductie van het VMI-systeem en finetuning na een jaar afnamemonitoring door itsme, is het servicelevel inmiddels gestegen tot boven het gewenste niveau! Productievoorraad Met dit succes in het achterhoofd en het streven naar excellent ondernemerschap is besloten nog een stap verder te gaan en ook het voorraadbeheer van de componenten voor productie onder de loep te nemen. Deze grijpvoorraad is volgens het Point of Use principe geoptimaliseerd. Vitronics Soltec hanteert een pull-techniek bij de bouw van haar soldeermachines. Dit houdt in dat de machine gefaseerd gebouwd wordt op verschillende locaties in de fabriekshal en dus door de hal getrokken wordt. Op iedere locatie is een voorraadstellage geplaatst, met daarin de componenten die voor die productiefase nodig zijn. De monteurs van de betreffende fases sturen 80% van hun benodigde voorraad visueel aan. 20% van de artikelen die 80% van de waarde vertegenwoordigen wordt ingekocht door procurement. Monteurs scannen op een vaste dag zelf bij hun Point of Use de voorraad die moet worden aangevuld. Deze orders komen, net als bij het VMI-systeem, rechtstreeks binnen bij de itsme-bedrijven. De componenten worden vervolgens één keer per week geleverd en op de juiste plek gelegd door de itsme-medewerker die ook het VMI-systeem aanvult. Orderverloop voorraad De voorraad van deze benodigde artikelen wordt beheerd in samenwerking met ES Elektro en Hoogland-Mennens. Onder orderverloop vallen ook de uitbreidingen op bestaande soldeermachines die al geleverd zijn, zoals subassemblages of upgrades. De producten worden Point of use grijpvoorraad order-to-order gemaakt en vergen daarom weer een andere benadering. Deze voorraad ligt deels in de fabriek en deels als klantspecifieke voorraad in de distributiecentra van itsme in Raamsdonksveer en Dordrecht. Waar zit de winst? Met het beheer van voorraadcomponenten door ES Elektro en Hoogland- Mennens is een enorme leveranciersreductie gerealiseerd. Wij hebben in dit proces heel veel voor itsme vreemde producten opgenomen. Van de 360 componenten waren er 262 branche specifiek. Voor deze specials is itsme gaan sourcen., legt Bas Boeijkens, Key Accountmanager bij itsme, uit. Dankzij onze kennis en specifieke inkoopervaring, leveren wij nu exact dezelfde artikelen op hetzelfde prijsniveau als drie jaar geleden. Dankzij onze kennis en specifieke inkoopervaring, leveren wij nu exact dezelfde artikelen op hetzelfde prijsniveau als drie jaar geleden. Vitronics Soltec is erg tevreden met de resultaten. Het voorraadbeheer door itsme moet natuurlijk ook bekostigd worden. Er zit daarom een opslag op de verkoopprijs. Een aantal dingen kost dan ook iets meer, maar uiteindelijk is het proces veel goedkoper. Omdat we monteurs invloed laten hebben op het bestelproces, hebben we enorm kunnen besparen op inkoopadministratie en handling. Hierdoor wordt veel efficiënter geproduceerd, wat betekent dat we met dezelfde mensen meer kunnen doen. Wij kunnen nu een nieuw selectief platform in de markt zetten, zonder hier meer overhead aan toe te voegen, en dat betekent een lagere Total Cost of Ownership., vertelt Juur. Maar behalve dat wij er intern veel profijt van hebben, is het natuurlijk ook zo dat onze eindklanten hier bij gebaat zijn. Wij kunnen immers sneller en betrouwbaar leveren, waardoor zij minder productiestilstand hebben! 009

10 Vekon technische assemblage ademt co-creatie Vekon verzorgt technische assemblage- en montagewerkzaamheden voor de Nederlandse maakindustrie, waarin een goede samenwerking met klant én toeleverancier centraal staat. Het bedrijf helpt haar klanten door kennis te delen en het productieproces (gedeeltelijk) over te nemen. Hiermee kan de klant zich concentreren op haar kernwerkzaamheden en worden kosten gereduceerd. Uiteindelijke doel? Vekon wil kwaliteit, flexibiliteit, doorlooptijd, betrouwbaarheid en rendabiliteit van de productie omgeving verbeteren. Als iedereen dat stukje oppakt waar hij echt goed in is en niet krampachtig kennis voor zichzelf houdt, werk je veel efficiënter. Dat iedereen een boterham met pindakaas moet verdienen staat buiten kijf. Maar door ketengericht te denken kan je optimaliseren en samen succesvol zijn., zegt Nick Simonis, directeur van Vekon. De oprichting van Vekon in 1993 is op zichzelf al een prachtig voorbeeld van samenwerking. Voormalig eigenaar Nico Vermeulen was directeur van een installatiebedrijf. In die hoedanigheid verzorgde hij de installatiewerkzaamheden bij Vitronics Soltec. Deze klant gaf echter aan op zoek te zijn naar een partij die kabelassemblages wilde maken, om Vitronics Soltec op die manier te ontzorgen en te ondersteunen in modulaire machinebouw. Vader Nico heeft toen samen met dochter Judith Zijlmans-Vermeulen Vekon Technische Assemblage opgericht voor de samenstelling van kabels en connectoren. Met verloop van tijd heeft Vekon haar werkzaamheden uitgebouwd om haar bestaande klanten, zoals Vitronics Soltec en Ploeger, verder te ondersteunen. Bijvoorbeeld met paneelbouw en een uitbreiding in elektrotechnische kennis ten behoeve van modulebouw. Twintig jaar na de oprichting is Vekon uitgegroeid tot ontzorger in productieproces en logistiek. Bijvoorbeeld voor WEMO, een bedrijf dat klantspecifieke machines ontwikkelt, bouwt en installeert voor de bewerking van platine- en coilmateriaal. WEMO engineert zelf de machine en levert de elektrotekeningen aan. Vekon verzorgt vervolgens de hele elektrotechnische assemblage van het besturingssysteem en coördineert de toeleveringsketen met betrekking tot de besturing. Met ES Elektro gaat de samenwerking ook al ver terug in de tijd. Zo hebben de bedrijven samen plug-and-play relaisstroken gemaakt voor treinonderhoud. ES Elektro zorgde voor de componenten, Vekon assembleerde en ES Elektro verkocht het product aan 010

11 * Kraljic-Matrix haar eindklant NedTrain. Dat lijkt misschien niet zo spectaculair, maar er komt meer kijken bij zo n project dan je denkt. Hieraan gekoppeld zit bijvoorbeeld de gegarandeerde beschikbaarheid van componenten, ook tien jaar na dato. Het mooie is dat zowel ES Elektro als Vekon denken in termen van beschikbaarheid, niet in termen van voorraad. Als het er maar is, hoe doet er niet toe., zegt Marc Hendriks, Manager Logistiek bij itsme. En zorgen dat het beschikbaar is, dat is dan weer onze kracht. opslagkosten heeft voor bepaalde voorraad en incidentele assemblages. En door middel van kitting worden ook dertig componenten die allemaal in dezelfde module verwerkt moeten worden geleverd. Dit scheelt Vekon heel veel tijd aan inkoopadministratie, voorraadbeheer en goederenontvangst. Kitting kost in de voorbereiding veel meer energie want je moet heel goed nadenken over wat er allemaal in moet. Maar daarna heb je nog maar één ordernummer, één factuur en dus een enorme reductie in je kosten, vertelt Nick. Bas Jannes, vestigingsmanager ES Elektro Breda: De samenwerking tussen Vekon en ES Elektro is er op gericht om de TCO voor de eindklant naar beneden te krijgen en gaat dan ook verder dan alleen logistiek. Samen bedenken we constructies om intern processen bij Vekon goed op te zetten en we sparren over manieren om Vekon goed in de markt te zetten. Een soort klankbordfunctie. Nick: Volume is leuk, maar wij streven net als ES Elektro naar customer intimacy. Intern moet je misschien wel operational excellence hebben om concurrerend te kunnen zijn, maar uiteindelijk draait het er bij ons om dat de klant succesvol is. Dat beide partijen inzetten op Customer Intimacy maakt dan ook dat Co-creation zo goed past in de samenwerking. Het uiteindelijke doel is namelijk hetzelfde en daarmee is wederzijds vertrouwen makkelijker. Kennisdeling wordt vaak gezien als aanleiding tot machtsverlies, terwijl het juist essentieel is voor ketenoptimalisatie. Je maakt namelijk gebruik van elkaars kennis en kunde en van de kerncapaciteiten van partijen. Hierdoor is het ook mogelijk om risico s te spreiden. En ketenaansprakelijkheid is prettig, want hoe groter de strategische vernieuwing, hoe groter de toeleverings- en financiële risico s. ES Elektro verzorgt voor Vekon een adequate beschikbaarheid van de elektrotechnische componenten. Bijvoorbeeld in een VMIsysteem waarin de grijpvoorraad voor de vaste projecten van Vekon beheerd wordt. Maar ook just-in-time leveringen zodat Vekon zelf geen Nick verwijst naar het waarde model van Treacy Wiersema. Hierin zijn drie waarde disciplines benoemd waaruit een organisatie er één kiest als focus op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Operational Excellence richt zich vooral op effectief intern en prijsgericht management. De discipline Product Leadership geldt voor organisaties die marktleider willen zijn van een specifieke, innovatieve, dienst of product. Bij Customer Intimacy heeft de organisatie haar klanten centraal staan en ligt de focus op maatwerk en lange termijn relaties. In deze ketenaansprakelijkheid ligt nog een mooi vervolg op de samenwerking tussen ES Elektro en Vekon. Want behalve de gegarandeerde beschikbaar van componenten, kan ES Elektro bijdragen met technische kennis en ondersteuning. Door technisch en logistiek oponthoud te voorkomen, zal een stuk van de keten efficiënter ingericht zijn. 011

12 DOE HET ZELF In de juiste Flow met industriële automatisering Flowteq ontwikkelt Doe Het Zelf autowasinstallaties voor zowel commercieel als eigen gebruik. De installaties bevatten diverse programma s om auto s onder hoge druk handmatig te reinigen. Flowteq ontwerpt en bouwt behalve de installatie op verzoek ook complete, klantspecifieke wasboxen. 012

13 Waarom zou je zelf nat worden en moeite doen om je auto te reinigen, als hij ook door een reguliere wasstraat kan? De Smartwash wasboxen zijn financieel aantrekkelijker dan een wasstraat., zegt Mark Hansen, mede eigenaar van en engineer bij Flowteq. Niet alleen in aanschaf, maar ook in gebruik. Daarnaast wordt je auto veel schoner, omdat je met de hoge druk reiniger op plaatsen kan komen waar de borstels van een wasstraat niet bij kunnen. In de wasinstallatie zijn acht programma s geprogrammeerd: vier verschillende hoge druk reinigingsopties, een velgenreini gingsprogramma, een borstel - programma, een schuimprogramma en de stop-functie. Daarnaast is er modulair een optie aan toe te voegen om vlekvrij na te spoelen. Dit alles is vastgelegd in de besturing van de installatie: de PLC. voor de software voor de HMI. Als de software eenmaal geschreven is, hoef ik het straks alleen nog in te schieten en ter plekke wat kleine aanpassingen te doen. Het einddoel is dan ook dat de hardware op termijn plug-and-play aangeleverd wordt bij de werkplaats in Geldrop. Flowteq bestelt per wasbox de componenten en laat deze afleveren bij itsme in Raamsdonksveer. Daar wordt de hardware geprogrammeerd met de juiste software en vervolgens kant-en-klaar naar de werkplaats verstuurd. Ook bestaande wasboxen waarvan de besturing aangepast moet worden kunnen op deze manier een update krijgen. Alleen de elektro kast zal vervangen moeten worden met andere besturingscomponenten, de rest van de wasinstallatie kan gewoon blijven bestaan. Sinds de oprichting van Flowteq in 2007 loopt de inkoop van de meeste elektrotechnische componenten via ES Elektro en wordt over het besturings systeem overlegd met itsme Industrial Automation. Zo is voorheen met de technisch commercieel adviseur de programmakit met display samen gesteld. Vroeger gebruikten we een S7-300 PLC en bestelde ik nog speciale printplaten in Engeland., vertelt Mark. Deze moest ik steeds ombouwen. Niet handig, maar dat zit in je systeem dus het hoort er bij. Totdat de printplaten niet meer leverbaar waren en er ook nieuwe PLC technieken zijn Flowteq en itsme hebben het besturingssysteem van de Smartwash wasboxen vervolgens grondig onder de loep genomen. De eerste stap was het uitzoeken van nieuwe hardware., legt Pieter van Ginneken, technisch consultant van itsme Industrial Automation, uit. We hebben gekozen voor de nieuwe S PLC met display. Hierin is alles modulair, dus eenvoudig uit te breiden. En dat sluit heel mooi aan op het systeem, waarbij tot vier wasinstallaties aan één hoofdbesturingskast gekoppeld kunnen worden. Mark: Wij zijn een twee-mans-bedrijf, bestaande uit een commerciële man en een techneut. Ik heb geen tijd om de installaties te bouwen en ook nog mezelf wegwijs te maken in de software. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een partner die voor mij de programmeerwerkzaamheden op kon pakken. De eerste stappen richting het einddoel zijn gezet toen de order die nu gerealiseerd is werd geplaatst: een hoofdbesturing waar drie wasinstallaties aan gekoppeld zijn. Hiermee is de software voor het plugand-play systeem voor drie wasinstallaties onder één hoofdbesturing geschreven. De software voor de drie andere varianten zal door itsme Industrial Automation geschreven worden zodra Flowteq hiervoor een aanvraag ontvangt van een eindklant. Ik heb de software bijna allemaal opnieuw moeten schrijven., vertelt Pieter. Een klein stukje van de besturing heb ik uit de oude machine kunnen halen, maar verder heb ik opnieuw geprogrammeerd en geschreven. Voor mij was dit een geweldig leerproject, want met dit specifieke platform had ik minder ervaring. De ontwikkeling duurde daarom soms iets langer, maar daar zijn van tevoren afspraken over gemaakt. itsme heeft de ontwikkelkosten niet doorberekend. Dit betekent dat het nieuwe besturingssysteem voor ons betaalbaarder is en dat vind je ook weer terug in de prijs van mijn eindproduct. Onze wasbox is uiteindelijk hierdoor ook weer betaalbaarder. Zo helpen we elkaar met ontwikkeling en verkoop van kennis en product. Daarnaast is dit voor mij veel efficiënter werken. Het scheelt mij enorm in productie- en in inkooptijd, zegt Mark. Omdat de eindklant tot vier wasboxen aan één hoofdbesturing kan koppelen, moeten er vier verschillende hoofdprogramma s ontwikkeld worden voor de hoofd PLC. Pieter: Ik maak dus één keer het programma voor één wasbox, één keer voor twee wasboxen, etc. Dat geldt ook 013

14 Systeemoplossingen voor het sneller ontwerpen en bouwen van besturingskasten Een gemeenschappelijk platform is essentieel De grootste uitdaging waar paneelbouwers de komende jaren voor staan, is om sneller een foutloze schakelkast samen te stellen. Het is daarbij van belang dat het werk van verschillende afdelingen, bijvoorbeeld ontwerp, werkvoorbereiding en realisatie, beter op elkaar wordt afgestemd. Dat bedrijven kunnen samenwerken, bewijzen Rittal, EPLAN en Phoenix Contact; Afzonderlijk en gezamenlijk leveren wij al jarenlang betrouwbare en duurzame technologische oplossingen. Wij zijn drie eigen merken, die gezamenlijk de handelsonderneming Cito Benelux vormen. Iedere marktverandering prikkelt ons tot innovatie. Alleen zó behouden we onze positie in de markt. Daarbij heeft Cito Benelux goede logistieke prestaties, deskundige medewerkers en een intensieve kennisuitwisseling met haar klanten. Allen afzonderlijk hebben we een specifieke samenwerking met ES Elektro. In dit artikel delen wij onze visie over de paneelbouw met u. Veel leesplezier! Ontwerp Een efficiënt leidend ontwerpsysteem geeft structuur en creëert de rode draad door uw bedrijfsprocessen. Belang van een ontwerpsysteem Software zal meer en meer het werk van een tekenaar overnemen en hem op die manier tijd besparen. Zo kan hij zich meer focussen op de effectieve samenstelling van het paneel. Met andere woorden: goede ontwerpsoftware stelt de gebruiker in staat om te ontwikkelen van tekenaar naar engineer. Ontwerpen met CAD of CAE? Een goed ontwerpsysteem ontlast de tekenaar grotendeels van repetitieve taken en gaat nog een stap verder: het legt een link tussen het schematechnische en het logistieke. Om deze link te leggen, redeneert hij niet vanuit het schema, maar vanuit de componenten: component georiënteerd engineeren. Hiervoor is CAEsoftware (Computer Aided Engineering) meer geschikt dan CAD-software (Computer Aided Design). CAD doet niet veel meer dan tekenen. CAE daarentegen, creëert intelligente blocks of macro s die alle individuele componenten herkennen en ze in het schema automatisch op de juiste manier met elkaar verbindt. EPLAN biedt deze CAE-engineeringsoplossingen. Specifiek voor de 3D-engineering van schakelkasten en schakelinstallaties bieden wij EPLAN Pro Panel. Het belang van dataconsistentie Wanneer u uw ontwerpsysteem aan uw ERP linkt, staat uw databank centraal in uw processen en kan het vullen automatisch verlopen. Hiermee kunt u componenten van uw leveranciers eenvoudig in uw schema s integreren. Configuratie en standaardisatie Ontwerpers zijn gebaat met een juiste keuze van componenten. Door de integratie van configuratoren in uw CAE-ontwerpsysteem, zoals Rittal Therm, Power Engineering, ClipProject en EPLAN Engineering Center, voorkomt u dubbele invoer en verzekert u zich van een juiste samenstelling. Daarnaast voorkomt u fouten. Door gebruik te maken van deze configuratoren is uw schakelkast niet alleen juist gedimensioneerd, ook beschikt uw ontwerp over de correcte tekentechnische, constructieen logistieke data. CLIP PROJECT advanced van Phoenix Contact is dé tool voor de engineering en documentatie van klemmenstroken. U kunt vanuit EPLAN eenvoudig de data van de klemmenstroken inlezen in Clipproject. Op basis van de data stelt clipproject automatisch de klemmenstrook samen inclusief alle toebehoren en labels die nodig zijn. Gegevensuitwisseling vanuit de basis EPLAN gegevens, eenvoudige bediening, automatische correctiefuncties, 3D-weergave van de klemmenstroken en de mogelijkheid om complete documentatie te vervaardigen, maken deze engineeringsoftware uniek. RiTherm van Rittal is hét pakket voor bepaling van de juiste koeling in een kast en is gebaseerd op de warmteontwikkeling van de componenten. 014

15 Deze warmteontwikkeling wordt in de engineerwingsfase berekend en hierop wordt de optimale koeling afgestemd. Power Engineering van Rittal is dé softwaretool voor het engineeren en calculeren van energieverdelers/besturingskasten volgens de IEC op basis van AE en TS8. Hierdoor is het bouwen van een energieverdeling tot 5000A binnen uw bereik. EPLAN Engineering Center is een soort besturingssysteem waarmee u de brug slaat tussen mechanica, elektro- en besturingstechniek én documentatie. Het bouwdoosprincipe en engineeringsrichtlijnen maken variantenmanagement in de machine- en installatiebouw mogelijk. Afzonderlijke afhankelijkheden worden beschreven. Zo worden documenten voor individuele machinevereisten automatisch geconfigureerd. Werkvoorbereiding Uw werkvoorbereidingsproces integreren in uw CAE-systeem. Van systeem naar platform Een technische procesoplossing, om de ontwerpfase en de werkvoorbereidingsfase in elkaar te schuiven, bevat meer dan alleen een CAE-systeem. Een totaal softwareplatform is nodig om de logistieke informatie en constructiedocumentatie automatisch te genereren op basis van het ontwerp. Documentatie genereren Het softwareplatform genereert de documentatie automatisch. Dit levert secure en eenduidige data op die heel wat zoekwerk en foute interpretaties voorkomt. Van 2D naar 3D In een wereld waar snelle levertijden en kleinere marges nagenoeg geen ruimte meer laten voor fouten, beschouwen steeds meer engineers 3D vandaag als een need to have. Zo zorgen 3D-tekeningen in de paneelbouw al in de ontwerpfase voor collision control. Door het dieptezicht heeft u een exact beeld van de weg die de bedrading in de kast volgt en de plaats van de diverse componenten. Dit opent de deur voor een juiste routing. RiCAD 3D van Rittal sluit hierop aan met een snelle en veilige uitwisseling van gegevens, waardoor de ware kracht van de CAD- en CAE-engineeringstools wordt benut. Binnen enkele minuten de mechanische opbouw, uitsparingsmaten van schakelkasten bepalen en schakelschema s en stuklijsten samenstellen. Deze gegevens kunnen naadloos in EPLAN Pro Panel worden geïntegreerd. Realisatie Verdere tijdswinsten en efficiëntieslagen boeken door automatisering die mogelijk wordt dankzij de compatibiliteit van het softwareplatform met externe productieapparaten. Automatisch labelen en graveren De IEC-norm vereist een unieke onderdeelcode voor elke component in de kast. Een goede kast is voorzien van labels die de elektrische functie van componenten beschrijven. Door de integratie van het softwareplatform met verschillende labelingen graveertoestellen is het systeem in staat om functieteksten, klemnummers, draadnummers en onderdeelcodes op een juiste manier over te dragen. Dit voorkomt fouten en dubbel werk. De Thermomark Line printers van Phoenix Compact vormen het nieuwe afdruksysteem voor de klemmen-, kabel-, ader- en apparatencodering. Het bestaat uit twee thermische printers en een laptop waarop de coderingssoftware Clip Project is geïnstalleerd. De printer Thermomark Card bedrukt alle kunststof schildjes in kaarten matformaat. De variant Thermomark Roll verwerkt etiketten en crimpslangen in voorgeconfectioneerd en eindloos rolformaat. CNC-machines aansturen EPLAN Pro Panel stelt paneelbouwers in staat om montageplaten, deuren en wanden uit de constructietekeningen te isoleren. Door in 3D te werken, zijn alle x-, y- en z-coördinaten van deze componenten beschikbaar binnen het systeem en bestaat de mogelijkheid al deze data in een leesbaar formaat over te dragen aan moderne CNC-installaties. Zo maakt de CNC-machine manuele handelingen overbodig want deze kan alle draadtap-, boor-, frees- en ponswerkzaamheden uitvoeren. Dit is ook het juiste moment om na te denken over de vraag: Doe ik deze werkzaamheden zelf of kan ik het beter uitbesteden? Het aanbrengen van sparingen in plaatstaal maar zeker in roestvasstaal en glasvezelversterkt kunststof, is specialistisch werk. Rittal biedt u hiervoor de bewerkingsservice aan; om zoveel mogelijk lean te werken, kunnen onderdelen als bijvoorbeeld Flex-Block onder de kast gemonteerd worden. Maar denk ook aan het monteren van een deur in plaats van een achterwand, twee montageplaten of zelfs een kast zónder montageplaat. Railsystemen buigen en confectioneren De geïntegreerde 3D-railsysteemmodule in het softwareplatform definieert de juiste gaten, buighoeken en dimensies van het railkoper. Gevolg: geen fouten in het ontwerp. Daarnaast sluit het systeem ook naadloos aan bij externe (semi-)automatische pons- en knipmachines. Draden confectioneren Het schakelkastontwerp van de EPLAN Pro Panel software bevat alle informatie over de manier waarop uw componenten met elkaar verbonden zijn; hoe de aansluitingen verlopen en het zoekt naar een optimale vulling van uw kabelgoten. Hierdoor wordt uw draadlengte geminimaliseerd en EMC-gevoelige bedrading en voedingsverbindingen op de juiste manier van elkaar gescheiden. Ook kent het systeem het adereindhulstype, de kleur en de codering van elke individuele draad. Hierdoor is alle informatie om automatische draadconfectie mogelijk te maken aanwezig. EPLAN Pro Panel beschikt over een interface waarmee het deze data automatisch aan draadconfectieapparaten kan voeden. Tot slot zorgen de nieuwe Push-in aansluitklemmen van Phoenix Contact ervoor dat de bedrading snel, foutloos en zonder gereedschap wordt aangesloten. 015

16 Samen delen is vermenigvuldigen! Samen delen is vermenigvuldigen, dat is onze visie op een succesvolle toekomst. Voor u en voor ons. Gezamenlijk creëren en elkaar versterken, op basis van dialoog, gemeenschappelijke belangen, enthousiasme en daadkracht. Tijdens de events Anticiperen op een Onzekere Toekomst, Let s Connect en High Energy hebben wij u in 2012 meegenomen in onze kijk op co-creatie. Gelukkig zijn deze events niet afgesloten met een punt, maar met een komma, waar wij nu vervolg aan willen geven! ( ) = X ES Elektro en Hoogland-Mennens organiseren in oktober en november de drie regio-bijeenkomsten Samen delen is vermenigvuldigen. Komt u ook? Onder leiding van keynote spreker Remco Claassen zetten wij in Amersfoort, Eindhoven en Rotterdam de volgende stap. Remco Claassen behoort tot de beste leiderschaps- en effectiviteitstrainers in Nederland. Hij liet zich inspireren door o.a. Tony Robbins, Stephen Covey en Tom Peters. Remco verzamelde en koppelde relevante inzichten en smeedde ze tot een eigen pakkende visie, die hij graag op zijn rebelse, humoristische en confronterende wijze deelt! Ontdek de kracht van delen en gunnen in een gezamenlijk avontuur. Programma uur Ontvangst uur Opening door itsme uur Pauze uur Remco Claassen de kracht van delen en gunnen uur Netwerken met een bite uur De onvergetelijke afsluiting uur Slotwoord door itsme uur Borrel Wij kijken er naar uit u te zien op 15 oktober in de Verensmederij 7am in Amersfoort 24 oktober in het Conference Center The Strip in Eindhoven 27 november in de RDM Campus in Rotterdam Meld u nu aan! 016

17 In 2013 vindt u ons regelmatig op de beurs Komt u ook? SEPTEMBER NOVEMBER DECEMBER Technische Industriële Vakbeurs (TIV) Van 3 tot en met 5 september zijn ES Elektro en Hoogland-Mennens aanwezig bij de TIV in Hardenberg. Deze beurs gaat in op alle facetten van de technische industrie. Wilt u meer weten over industriële automatisering, opleidingsmogelijkheden, gereedschappen en materialen? Kom langs! Elektrotechniek Van 30 september tot en met 4 oktober ontmoeten ES Elektro en Hoogland-Mennens u graag op de Elektrotechniekbeurs in Utrecht. Het gaat vandaag de dag om slimmere apparatuur die gebruiksvriendelijk, bedrijfszeker en energiezuinig is. Maak kennis met de laatste ontwikkelingen en innovaties. Wij staan paraat in de Jaarbeurs Utrecht! Technische Industriële Vakbeurs (TIV) Op 19, 20 en 21 november staan ES Elektro en Hoogland-Mennens op de TIV in Venray. Tijdens deze beurs kunt u kennismaken met allerlei aspecten van de technische industrie. Wilt u meer weten over elektrotechnische of werktuigbouwkundige mogelijkheden of heeft u interesse in industriële automatisering en opleidingsmogelijkheden? Bezoek ons! Elektro Vakbeurs Op 10, 11 en 12 december staat ES Elektro op de Elektro Vakbeurs in Hardenberg. Bent u benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in elektrotechniek of op zoek naar mogelijkheden om uw proces (kosten)efficiënter in te richten? Wij gaan het gesprek graag met u aan! 017

18 Cursusnieuws CMSE - Certified Machinery Safety Expert in vier dagen met Pilz! Samen met Pilz biedt itsme het trainingsprogramma Certified Machinery Safety Expert (CMSE) aan. CMSE is een onafhankelijk internationaal gecertificeerde training waarin een volledig overzicht van machineveiligheid aan bod komt. Tijdens de vierdaagse cursus leidt Pilz de deelnemers op tot gekwalificeerde experts op het gebied van machineveiligheid. In de Engelstalige leermodules komt het hele scala aan lesstof over machineveiligheid aan bod. Naast de toepassing van actuele normen, worden ook risicobeoordelingen en arbeidsbescherming behandeld. Daarnaast krijgen cursisten een gedetailleerd overzicht van de actuele veiligheidstechniek en de toepassing van functionele veiligheid voor besturingen. Gecertificeerd door TÜV NORD De CMSE-training tot expert op het gebied van machineveiligheid is TÜV-gecertificeerd. Elke deelnemer die de training succesvol afrondt en slaagt voor het examen krijgt een TÜV-certificaat. De cursus is bedoeld voor constructeurs, onderhoudspersoneel en project- en veiligheidsingenieurs op het gebied van automatiseringstechniek. Om deel te kunnen nemen aan de cursus worden aanvullende voorwaarden gesteld met betrekking tot werkervaring op het gebied van machineveiligheid. De criteria vindt u op: De cursus start op 12 november en wordt gegeven in de Pilz Academy in Vianen door een van de safety consultants van Pilz. Inschrijven kan via: itsme Industrial Automation verzorgt de volgende cursussen: PLC: Siemens, Beckhoff, Mitsubishi, Festo en Schneider Electric Drives: Siemens, Danfoss en Schneider Electric HMI: Siemens, Mitsubishi, Schneider Electric en Citect Scada NEN3140 en Schakel- & Besturingstechniek Machineveiligheid CoDeSys volgens Servotechniek Robotica: ABB en Mitsubishi ATEX Na de zomervakantie starten wij met: Cursus storingzoeken SIMATIC S7-300/400 en S7-1200/1500 onder TIAP-Portal (code: TIAP-SERVICE). Instapcursus Beckhoff PLC en TwinCat software (code: BECKHOFF). De NEN3140 cursus is nu ook te volgen bij ES Elektro in Goes en Groningen. Gaat u laagspanningsinstallaties veilig beheren of hieraan werken? Volg dan de cursus NEN3140 Bedrijfsvoering of Voldoen Onderricht Persoon laagspanning (code: NEN3140BV resp. NEN3140VOP). Voor meer informatie over onze cursussen verwijzen wij u graag naar onze website of 018

19 Schrijf in voor onze nieuwe cursussen! itsme Industrial Automation heeft een aantal nieuwe cursussen toegevoegd aan haar uitgebreide cursusprogramma. Module Cursus Dagen Prijs Locatie Datum BECKHOFF Systeemcursus Beckhoff en TwinCAT ,00 Raamsdonksveer 12 t/m 14/11/2013 MIT-IQWORKS Mitsubishi systeemcursus IQ-Works ,00 Raamsdonksveer 02 t/m 04/12/2013 NEN3140BV NEN 3140 bedrijfsvoering LS 1 329,00 Woerden 18/12/2013 NEN3140VOP NEN 3140 Voldoend Onderricht Persoon LS 3 835,00 Woerden 24 t/m 26/09/2013 S7-BASIS(D) Basis S7 in SIMATIC S7-300/ ,00 Hagen (D) 09 t/m 10/09/2013 S7-SAFETY S7-300/400 Safety 2 875,00 Almere 02 t/m 03/10/2013 S7-SERVICE(D) S7-300/400 Störungssuche und Instandhaltung S ,00 Hagen (D) 26 t/m 27/09/2013 S7-SYSTEM(D) S7-300/400 Systemkurs ,00 Hagen (D) 20 t/m 22/11/2013 TIAP-1200 TIA Portal SIMATIC S Introductiecursus 1 310,00 Raamsdonksveer 12/09/2013 TIAP-BASIS TIA Portal SIMATIC S7 Basis 3 995,00 Raamsdonksveer 09 t/m 11/09/2013 TIAP-SCADA-UP Update from WinCC SCADA V7 to TIA Portal WinnCC ,00 Almere 04 t/m 06/11/2013 TIAP-SERVICE TIA Portal SIMATIC S7 Storingzoeken 2 735,00 Raamsdonksveer 25 t/m 26/09/2013 TIAP-UPDATE Update cursus STEP7 v5 naar TIA Portal 2 735,00 Raamsdonksveer 23 t/m 24/09/2013 Alle prijzen zijn exclusief BTW - Een cursus dag duurt van: tot Voor de andere cursussen verwijzen wij u graag naar onze website: Of scan de QR-code en ontdek welke cursussen itsme Industrial Automation u te bieden heeft! 019

20 Een lekker koekje hoeft niet light, maar kan wel light geproduceerd worden. Light of wel licht op de juiste manier zorgt voor een verbeterde veiligheid op de werkvloer, verhoogde arbeidsproductiviteit en aanzienlijke besparingen op de energiekosten. Van TL-lichtlijnen naar de LED oplossing LED-lichtlijnen bieden vele voordelen ten opzichte van bestaande TLlichtlijnen. Toch stappen bedrijven niet massaal over. Zij denken nog steeds dat het vervangen van de traditionele TL-lichtlijnen kostbaar en tijdrovend is. Case Study In de volgende case study willen we graag naar aanleiding van een recent uitgevoerd project een aantal misverstanden uit de wereld helpen. Merba is een industriële koekjesfabrikant en heeft sinds de oprichting in 1932 de nadruk gelegd op innovatie en vooruitgang. Zowel op producten als productiemethodes en omgeving. Merba heeft met innovatieve producten een prominente plaats verworven op de wereld koekjes markt, waar de chocolate chip cookie niet light maar wel een delight is. Om aan de wereldwijde vraag naar Merba producten te kunnen voldoen is volgens Wim Boerman, directeur eigenaar van dit oer-hollandse familiebedrijf, innoveren de enige manier om de markt te kunnen bedienen vanuit een trendsetters rol en niet als trendvolgers. Philips LED TTX De locatie van Merba te Oosterhout mag met een omvang van vierkante meter niet echt klein genoemd worden. Dankzij de flexibele opbouw van het machinepark kan er vrij simpel worden omgebouwd of kunnen er locaties een andere bestemming krijgen. Lijnverlichting geeft dankzij de modulaire opbouw de klant, Merba in dat geval, de gelegenheid de verlichting aan te passen naar de werkzaamheden. Merba heeft de complete productie, de magazijnen en logistieke ruimten uitgevoerd met duurzame Philips LED-verlichting. Dit in combinatie met regelsystemen zoals aanwezigheidsdetectie en daglichtafhankelijk dimmen door gebruik te maken van binnentredend licht van onder andere de aanwezige koepels. Vanzelfsprekend vergt de overstap naar LED een investering, maar doordat Merba meteen profiteert van de energiebesparing, zijn de maandelijkse lasten lager dan vooraf was ingeschat. En die overstap is gemakkelijker dan menigeen denkt! Return on Investment Deze duurzame oplossing gaat ook nog eens veel langer mee de traditionele TL verlichting waardoor de aanschafkosten op termijn worden terugverdiend, ook al omdat de lampvervangingskosten worden uitgespaard. Merba kan met de het verbeterde machinepark en de Philips Led lijnverlichting tot een van de meest duurzame bedrijven in hun segment worden gerekend. And that s the way the cookie crumbles. Deze case study is een voorbeeld van een industrie die een slimme keuze heeft gemaakt! Bent u ook benieuwd naar de LED-oplossingen binnen uw segment? Smart Choice Industry is van toepassing binnen: Cargo handling Food & Beverage Material Handling and Packaging Wood and Paper Meer informatie? Vraag ernaar bij uw ES Elektro contactpersoon. 020

de voeding voor elke Elektrische schakelkast

de voeding voor elke Elektrische schakelkast Een leidend ontwerpsysteem: de voeding voor elke Elektrische schakelkast Nico De Baerdemaeker, National Operation Manager EPLAN NV/SA Systeemoplossingen voor het sneller ontwerpen en bouwen van besturingskasten

Nadere informatie

Alle cursusinformatie kunt u online vinden op: http://www.itsme.eu/opleidingen/opleidingsschema

Alle cursusinformatie kunt u online vinden op: http://www.itsme.eu/opleidingen/opleidingsschema Inhoud van dit Training News: 1. Cursus Beckhoff PLC en TwinCAT; 2. Nieuwe cursussen TIA Portal V12 en S7 1200/1500: a. Storingzoeken; b. Update van WinCC Scada naar TIA Portal WinCC Professional; c. TIA

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Roland Geurts Directeur

Roland Geurts Directeur Roland Geurts Directeur Onze opdrachtgevers zijn specialisten op hun eigen vakgebied en vragen om een leverancier die met hun meedenkt en de vaktaal spreekt. Zij zijn regelmatig blij verrast met de oplossingen

Nadere informatie

"Wij zijn creatieve denkers met kennis van industriële automatisering" JB Systems Westlandseweg 190 3131 HX Vlaardingen Postbus 108 3130 AC Vlaardingen T +31 10 460 80 60 F +31 10 460 80 00 info@jbsystems.nl

Nadere informatie

itsme Making You Succeed

itsme Making You Succeed Welkom bij! (spreek uit: it s me) staat voor Industrial Technology and Supply for Mechanical and Electrical. is de familienaam van een internationale bedrijvengroep die innovatieve techniek en distributie

Nadere informatie

Twee bedrijven, één team!

Twee bedrijven, één team! cableassembly Connecting solutions Wij geloven in Connecting solutions Eén of miljoenen Klanten Twee bedrijven, één team. Zo zou je 2E Interconnection en Connecting solutions is voor ons een begrip dat

Nadere informatie

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding Code Yellow Smart Industries Afbeelding Code Yellow Code Yellow ontwikkelt slimme software voor snel groeiende bedrijven om processen te digitaliseren en te verbinden. Dit ondersteunt de groei, creëert

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

appar ate n e n producti e

appar ate n e n producti e S n ij d e r s b r e n gt b ewe g i n g i n m ac h i n e s, appar ate n e n producti e e t i s e r e n v e r pa k k e n m e n g e n p o m p e n a a n d r i j v e n b e s t u r e n l a d e n l o s s e n

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL WORLDWIDE MONITORING & CONTROL HOE ZORGT U VOOR PROACTIEVE ONDERHOUD EN SERVICE? 2 KANSEN EN BEDREIGINGEN VAN DEZE TIJD Globalisering: Digitalisering: Customization: Automatisering: Technologieën: Internationaal

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Konings

Kracht door samenwerking. VDL Konings Kracht door samenwerking VDL Konings VDL Konings VDL Konings, opgericht in 1873, is een uiterst betrouwbare co-maker en co-developer van machines, systemen en modules voor een zeer uiteenlopende reeks

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Nieuwe SIMATIC HMI Panels

Nieuwe SIMATIC HMI Panels SIMATIC HMI Panels Nieuwe SIMATIC HMI Panels Eenvoudige migratie siemens.nl/hmi SIMATIC HMI Basic Panels - voor eenvoudige applicaties De SIMATIC HMI Basic Panels bieden een voordelige oplossing voor de

Nadere informatie

De kracht van samenspel

De kracht van samenspel De kracht van samenspel Er zijn ambities in het spel U wilt zeker zijn van de continuïteit en beschikbaarheid van techniek. U wilt een prettige, veilige werkomgeving in een nieuw kantoorpand. U wilt uw

Nadere informatie

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Vanaf Planon Accelerator 6.0 en Planon Software Suite Release 2014 Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMSdomein Een partner die

Nadere informatie

Connecting solutions. Wij geloven in Connecting solutions. Ons hoofdkantoor in Nederland

Connecting solutions. Wij geloven in Connecting solutions. Ons hoofdkantoor in Nederland Connecting solutions Wij geloven in Connecting solutions 2E Interconnection ontwikkelt, produceert en levert alle soorten en maten kabels: zowel standaard kabels als speciaalkabels, van prototypen tot

Nadere informatie

WEINIG SYSTEM PLUS. Alles uit de WEINIG hand: Van tekening tot profielfabricage

WEINIG SYSTEM PLUS. Alles uit de WEINIG hand: Van tekening tot profielfabricage WEINIG SYSTEM PLUS Alles uit de WEINIG hand: Van tekening tot profielfabricage 1 Alles uit de WEINIG hand: Het totaalsysteem voor profielfabricage WEINIG is de leidende technologie-aanbieder voor de massiefhout

Nadere informatie

ROLLING ROLLEN IN DE OPLEIDING INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN

ROLLING ROLLEN IN DE OPLEIDING INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN ROLLING ROLLEN IN DE OPLEIDING INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN STUDENTEN EN HUN TOEKOMSTBEELD Industriële Ingenieurswetenschappen STUDENTEN EN HUN TOEKOMSTBEELD Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf?

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Digital Transformation een van de buzzwoorden van deze tijd. Begrijpelijk want nieuwe mogelijkheden, ontstaan door technologische vooruitgang,

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Tukkers moderniseren paneelbouw met beproefde waarden

Tukkers moderniseren paneelbouw met beproefde waarden Tukkers moderniseren paneelbouw met beproefde waarden Moekotte: succesvol zonder kapsones Natuurlijk zijn we trots op het succes van Moekotte, maar daar lopen we niet mee te koop. Kapsones zit niet in

Nadere informatie

Voor de ervaren WinCC SCADA V7 gebruikers die met TIA Portal WinCC SCADA gaan werken, hebben we een

Voor de ervaren WinCC SCADA V7 gebruikers die met TIA Portal WinCC SCADA gaan werken, hebben we een Inhoud van dit Training News: 1. Cursus Update WinCC SCADA V7 naar TIA Portal WinCC ; 2. Vernieuwde cursus S7 SAFETY; 3. Praktijk of opfriscursus S7 300/400; 4. Festo Xperience; 5. 1 daagse training ;

Nadere informatie

De schakel tussen mens en techniek

De schakel tussen mens en techniek 3, 4 en 5 november 2015 Venray De schakel tussen mens en techniek voor Midden- en Zuidoost-Nederland Schrijf u nu online in! Evenementen HAL HARDENBERG GORINCHEM VENRAY Evenementenhal Venray De Voorde

Nadere informatie

EPLAN Data Portal Een boost voor uw omzet

EPLAN Data Portal Een boost voor uw omzet EPLAN Data Portal Een boost voor uw omzet Over ons EPLAN Software & Service ontwikkelt engineeringsoftware en adviseert bedrijven hoe zij hun engineeringprocessen kunnen optimaliseren. Klanten profiteren

Nadere informatie

Nieuw: controllers van Syel Europe

Nieuw: controllers van Syel Europe INDUSTRIËLE ELEKTRONICA Nieuw: controllers van Syel Europe De compacte controller die intelligent én voordelig is. voor seriebouw en klantspecifieke toepassingen voor complexe berekeningen én eenvoudige

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Van beeldscherm tot output

Van beeldscherm tot output Van beeldscherm tot output Uw grafische specialist en partner Grafinex ondersteunt de grafimedia industrie met een breed spectrum aan diensten en producten. Met deskundig advies en oplossingen op maat.

Nadere informatie

Siemens Training. Opleidingen voor de industrie. siemens.nl/training

Siemens Training. Opleidingen voor de industrie. siemens.nl/training Siemens Training Opleidingen voor de industrie siemens.nl/training Kwalitatieve, flexibele en servicegerichte trainingen Siemens Training biedt State of the art Over Siemens Training Het verschil tussen

Nadere informatie

De toekomst van de. Schakelkastbouw. is dichtbij

De toekomst van de. Schakelkastbouw. is dichtbij De toekomst van de Schakelkastbouw is dichtbij Schakelkastbouw De toekomst van de is dichtbij Besparingen op het ontwerp en productieproces met behulp van CAE systemen, Lean Manufacturing, software en

Nadere informatie

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum Process Solutions Process Installations The smart way forward in food and beverage Find your optimum Find your optimum The smart way forward in food and beverage. In de food & beverage-industrie bent u

Nadere informatie

DIMAEN Brochure 2017 DIMAEN BV. 17 februari 2017 Rev.: 1.1. Page 1 of 5

DIMAEN Brochure 2017 DIMAEN BV. 17 februari 2017 Rev.: 1.1. Page 1 of 5 DIMAEN Brochure 2017 DIMAEN BV Page 1 of 5 DIMAEN BV "Connected Engineering" is onze samenvatting van het verbinden van disciplines, kennis en ervaring. Onze missie is: uitdagingen efficiënt omzetten in

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Welkom in de wereld van perfecte oplossingen voor cable management

Welkom in de wereld van perfecte oplossingen voor cable management Welkom in de wereld van perfecte oplossingen voor cable management Focusmarkten & -producten Welkom bij HellermannTyton HellermannTyton is een toonaangevende leverancier van producten voor het bundelen,

Nadere informatie

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD Inclusief 7 praktische tips om sneller samen te werken TradeCloud B.V. Molengraaffsingel 12, 2629 JD, Delft 015-30 10 110 www.tradecloud.nl info@tradecloud.nl Versie:

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Steelweld

Kracht door samenwerking. VDL Steelweld Kracht door samenwerking VDL Steelweld VDL Steelweld VDL Steelweld staat op het gebied van productieautomatisering bekend als de innovatieve systeemintegrator. Wij hebben deze reputatie gedurende de afgelopen

Nadere informatie

BOM s horen niet in spreadsheets

BOM s horen niet in spreadsheets BOM s horen niet in spreadsheets Innoveer met vertrouwen, wetende dat iedereen de juiste versie heeft van de BOM. Alles wat je nodig hebt om je product te bouwen De bill of materials (BOM) bevat de onderdelen

Nadere informatie

De Linge. industriële automatisering. integraal denken. industriële automatisering

De Linge. industriële automatisering. integraal denken. industriële automatisering De Linge integraal denken Welkom bij De Linge! De Linge is gespecialiseerd in. Onze oplossingen bewijzen zich elke dag in tal van productieomgevingen. Oplossingen die wij ontworpen, getekend, geprogrammeerd

Nadere informatie

Het sociale platform voor je organisatie

Het sociale platform voor je organisatie Het sociale platform voor je organisatie Laat de chaos achter je Tientallen CC tjes op een dag, maar nog steeds niet op de hoogte? Een dagelijkse zoektocht naar verdwenen documenten, specifieke informatie

Nadere informatie

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN.

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. MULTI CARE SYSTEMS Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. INHOUDSOPGAVE DE PROCESSEN 34 KEUZE VOOR FULL- TIME AFAS BEHEER INLEIDING 3 ERVARING

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl Installateur Win tijd met Draka www.wintijdmetdraka.nl samen meters maken Win tijd met Draka Producten en diensten die direct het resultaat van uw project verbeteren In projecten is de druk om te presteren

Nadere informatie

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012 PLM in de keten Overzicht en status project Agenda 1. Achtergrond 2. Problematiek 3. Het project 4. Aanpak 5. De pilots 6. Conclusies 7. Actuele status 8. Vragen

Nadere informatie

Meten is weten! Nauwkeurig inzicht stroomverbruik en efficiënt energiemanagement

Meten is weten! Nauwkeurig inzicht stroomverbruik en efficiënt energiemanagement Meten is weten! Nauwkeurig inzicht stroomverbruik en efficiënt energiemanagement Who s talking? Alfred Rombeek Saia-Burgess Benelux B.V. www.saia-pcd.com/nl Controls specialisten Integratie toonaangevende

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VD Leegte Metaal

Kracht door samenwerking. VD Leegte Metaal Kracht door samenwerking VD Leegte Metaal VD Leegte Metaal Een bijzonder geavanceerd machinepark, gekwalificeerde lassers, een op flexibiliteit en oplossingen gerichte aanpak, een strakke organisatie,

Nadere informatie

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen.

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen. Integratie van verkeersinformatie in logistieke processen Simacan, onderdeel van de OVSoftware Groep (www.ovsoftware.nl), richt zich op het verwerken, beschikbaar maken en inzichtelijk maken van grote

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Visie Quootz ontwikkelt en implementeert standaard software voor het optimaliseren van het verkoop-proces Wereldwijde toegang, 24/7 Webbased

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Opleidingen voor Certified Programmer, Certified Service Technician en Certified PCS7 Engineer siemens.nl/training/s7

Opleidingen voor Certified Programmer, Certified Service Technician en Certified PCS7 Engineer siemens.nl/training/s7 Het Certificaat Opleidingen voor Certified Programmer, Certified Service Technician en Certified PCS7 Engineer siemens.nl/training/s7 Certified Programmers, dat zijn grenzeloze specialisten Siemens Certified

Nadere informatie

Samenwerking in de praktijk ICT-campus als verbinder

Samenwerking in de praktijk ICT-campus als verbinder Samenwerking in de praktijk ICT-campus als verbinder Eén van de pijlers van de ICT-campus is de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. ICTcampus stimuleert dit actief door onder andere

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

De grootste specialist in industriële luchtzuivering. Luchtzuivering - Afzuiginstallaties - Filtertechnieken - Dampafzuiging - Transportsystemen

De grootste specialist in industriële luchtzuivering. Luchtzuivering - Afzuiginstallaties - Filtertechnieken - Dampafzuiging - Transportsystemen De grootste specialist in industriële luchtzuivering Luchtzuivering - Afzuiginstallaties - Filtertechnieken - Dampafzuiging - Transportsystemen Specialist in schone lucht Als het om innovatieve installaties

Nadere informatie

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie!

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie! Vakopleidingen Breng puur vakmanschap in uw organisatie! 1 Vakopleidingen Succesvol zijn. Resultaat boeken. Kansen pakken. Met gekwalificeerde medewerkers die het beste uit zichzelf halen. Die in een veilige

Nadere informatie

Exact Online RICHT JE SAMEN MET JE ACCOUNTANT OP GROEI. Online business software. exactonline.nl

Exact Online RICHT JE SAMEN MET JE ACCOUNTANT OP GROEI. Online business software. exactonline.nl Exact Online RICHT JE SAMEN MET JE ACCOUNTANT OP GROEI Online business software exactonline.nl Je bedrijf laten groeien. Een flinke uitdaging voor menig ondernemer. Benieuwd hoe je dit slimmer aanpakt?

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

30% is de gemiddelde potentie aan energiebesparing bij het optimaliseren van technische gebouwsystemen

30% is de gemiddelde potentie aan energiebesparing bij het optimaliseren van technische gebouwsystemen NovoCon IoT servomotor voor HVAC Maak uw gebouw slimmer, efficiënter en waardevoller en verminder daarbij uw investering en jaarlijkse kosten Maak kennis met NovoCon, de innovatieve, digitale servomotor

Nadere informatie

Totally Integrated Automation. Realizing visions every day in every industry

Totally Integrated Automation. Realizing visions every day in every industry Totally Integrated Automation Realizing visions every day in every industry Industriële trends Hardware complexer en krachtiger Kortere innovatiecycli en snellere modelwijzigingen om in te spelen op veeleisende

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

Samenbouwnunits van Fischer- Dat is een slimme keuze!

Samenbouwnunits van Fischer- Dat is een slimme keuze! Samenbouwnunits van Fischer- Dat is een slimme keuze! Met Fischer realiseert u in 3 eenvoudige stappen complete, gebruiksklare koelsystemen voor uw klanten. Succes, door een warme samenwerking binnen de

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

Koning & Hartman maakt het verschil

Koning & Hartman maakt het verschil Koning & Hartman maakt het verschil KH Smart Manufacturing KH Smart Manufacturing Smart Made Simple Smart Made Simple Nieuwe technologieën volgen elkaar steeds sneller op en leiden tot nieuwe concepten,

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Kunststoffen

Kracht door samenwerking. VDL Kunststoffen Kracht door samenwerking VDL Kunststoffen VDL Kunststoffen EEN PRODUCT IS NOOIT ZOMAAR EEN PRODUCT. NIET BIJ VDL KUNSTSTOFFEN TENMINSTE. WIJ VERTALEN UW VRAAG OP EEN PROFESSIONELE WIJZE IN EEN KUNSTSTOF

Nadere informatie

Jan Hartman (Rittal bv) (Product Manager Kastsystemen) Praktische EMC tips bij opbouw en installatie

Jan Hartman (Rittal bv) (Product Manager Kastsystemen) Praktische EMC tips bij opbouw en installatie 36 Jan Hartman (Rittal bv) (Product Manager Kastsystemen) Praktische EMC tips bij opbouw en installatie De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) geeft aan in hoeverre een elektrisch systeem het vermogen

Nadere informatie

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Visie Quootz ontwikkelt en implementeert standaard so3ware voor het op6maliseren van het verkoop- proces Wereldwijde toegang, 24/7 Webbased

Nadere informatie

CASE STUDY. FRISS pakt verzekeringsfraude aan met. Solvinity. Steeds minder fraudeurs weten verzekeringsmaatschappijen een pootje te lichten.

CASE STUDY. FRISS pakt verzekeringsfraude aan met. Solvinity. Steeds minder fraudeurs weten verzekeringsmaatschappijen een pootje te lichten. CASE STUDY FRISS pakt verzekeringsfraude aan met Solvinity Steeds minder fraudeurs weten verzekeringsmaatschappijen een pootje te lichten. FRISS pakt verzekeringsfraude aan met Solvinity Steeds minder

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

We groeiden vorig jaar met ruim 30%. We blijven keihard groeien. In Paazl hebben we een partner die deze groei kan bijhouden.

We groeiden vorig jaar met ruim 30%. We blijven keihard groeien. In Paazl hebben we een partner die deze groei kan bijhouden. We groeiden vorig jaar met ruim 30%. We blijven keihard groeien. In Paazl hebben we een partner die deze groei kan bijhouden. 1 Case-study: Brouwland 2 Wat zijn de ingrediënten van cross-border succes

Nadere informatie

we work for your success

we work for your success we work for your success Hebels Staalservice Hebels Staalservice concentreert zich op de verkoop van staal, aluminium en rvs. Wij beschikken over een modern Staal Service Center waardoor wij klantspecifieke

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

PRODUCTIEF. direct vanaf de start met gecertificeerde apparaatgegevens

PRODUCTIEF. direct vanaf de start met gecertificeerde apparaatgegevens in engineering PRODUCTIEF direct vanaf de start met gecertificeerde apparaatgegevens Naadloze engineering dat is high-end software PLUS de juiste apparaatgegevens. Gegevens 1:1 in het ontwerp overnemen

Nadere informatie

KIVI NIRIA Jaarcongres 6 november 2013. Werner Ghitti, Directeur

KIVI NIRIA Jaarcongres 6 november 2013. Werner Ghitti, Directeur KIVI NIRIA Jaarcongres 6 november 2013 Werner Ghitti, Directeur Spijkstaal Elektro B.V. Opgericht in 1938 in Spijkenisse Toonaangevend bedrijf op het gebied van elektrisch en duurzame mobiliteit Al 60

Nadere informatie

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA X Microsoft Excel Stap in de wereld van Visual Basic for Applications (VBA) binnen het Microsoft Office programma Excel. Leer hoe deze programmeertaal precies in elkaar zit en hoe u deze in de dagelijkse

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Optimalisatie door integratie

Optimalisatie door integratie Optimalisatie door integratie industriële en utilitaire dienstverlening op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouw, instrumentatie, automatisering, HVAC en service & onderhoud Dassen Group is opgericht

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Snelle en betrouwbare beslissingsprocessen in SAP D&B Connect is een geïntegreerd procesmanagementplatform voor SAP. Met dit

Nadere informatie

EMC. Geen probleem voor machinefabrikanten? Rinus Simonis Trainer / Coach machineveiligheid en vicevoorzitter Vereniging FME-RNCM

EMC. Geen probleem voor machinefabrikanten? Rinus Simonis Trainer / Coach machineveiligheid en vicevoorzitter Vereniging FME-RNCM EMC Geen probleem voor machinefabrikanten? Rinus Simonis Trainer / Coach machineveiligheid en vicevoorzitter Vereniging FME-RNCM Machinefabrikant vroeger en nu elektrotechnicus werktuigbouwkundige elektricien

Nadere informatie

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET [Bold 24pt] Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen 1 2015 EXACT - EXACT

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de B&U Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Philips gebruikt CRM-oplossing voor efficiënt beheer van wereldwijd verkoopnetwerk

Philips gebruikt CRM-oplossing voor efficiënt beheer van wereldwijd verkoopnetwerk Philips gebruikt CRM-oplossing voor efficiënt beheer van wereldwijd verkoopnetwerk De organisatie Philips Enabling Technologies Group levert diensten op het gebied van high-end productietechnologie, product-

Nadere informatie

SENIOR ELECTRICAL DEVELOPER

SENIOR ELECTRICAL DEVELOPER RoboJob is marktleider in de ontwikkeling, verkoop en installatie van flexibele standaardoplossingen voor de automatisering van CNC-gestuurde draai- en freesmachines. De Turn-Assist en Mill-Assist Series

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie