Annual Report Financieel Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Annual Report Financieel Jaarverslag"

Transcriptie

1 Annual Report Financieel Jaarverslag 2012

2

3 Financieel Jaarverslag 2012 Annual Report 2012 VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) Nederland VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) The Netherlands Inhoud Contents VDL Nedcar - De onderneming 4 VDL Nedcar - The company 4 Kengetallen 6 Key Figures 6 Verslag van de Raad van Bestuur 7 Terugblik 7 Producten en productievolume 9 Personeel 9 Resultaat 10 Kapitaalgebruik 10 Financiering 10 Dividenduitkering 10 Bestuur van de onderneming 10 Vooruitzichten 11 Report of the Management Board 7 In retrospect 7 Products and production volume 9 Personnel 9 Results 10 Use of funds 10 Financing 10 Distribution of dividends 10 Management 10 Prospects 11 Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Overzicht van kasstromen 14 Grondslagen van de financiële verslaggeving 15 Toelichting op de balans 21 Toelichting op de winst- en verliesrekening 29 Deelnemingen per 31 december Financial Statements Balance sheet as at 31 December Profit and loss account for Cash flow statement 14 Accounting principles 15 Notes to the balance sheet 21 Notes to the profit and loss account 29 Subsidiaries as at 31 December Overige gegevens 32 Statutaire regeling winstbestemming 32 Voorstel winstbestemming 32 Controleverklaring 32 Other information 32 Profit appropriation 32 Proposed profit appropriation 32 Independent auditor s report 32 This Annual Report is essentially a translation of the original text in Dutch. Financieel jaarverslag - Annual report

4 VDL Nedcar - De onderneming VDL Nedcar - The company VDL Nedcar (voorheen Netherlands Car B.V., kortweg NedCar), was een structuurvennootschap, waarop het gemitigeerd regime van toepassing was tot 17 december Vanaf die datum is het structuurregime niet langer van toepassing op de onderneming. Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt ,-. Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bedraagt ,- en is vanaf 30 maart 2001 volledig in handen geweest van het Japanse Mitsubishi Motors Corporation ( MMC ). MMC had een rechtstreeks belang van 85% in NedCar; de resterende 15% werd gehouden door Mitsubishi Motors Europe B.V. ( MME ), een dochteronderneming van MMC. Per 14 december 2012 zijn alle aandelen in handen van VD Leegte Beheer B.V., een dochteronderneming van VDL Groep B.V. te Eindhoven, Nederland. VDL Nedcar (previously Netherlands Car B.V. NedCar for short ) was a limited liability company which was subject to the legislation regarding statutory two-tier entities in The Netherlands Until 17 December As from that date the two-tier entity legislation no longer applies to the company. The authorized capital of the Company is 340,335,000,-. The issued and paid-up share capital of 250,010,091,- was held in full since 30 March 2001 by Mitsubishi Motors Corporation ( MMC ) of Japan. MMC had a direct interest of 85% in NedCar, while Mitsubishi Motors Europe B.V. ( MME ), a subsidiary of MMC, managed the remaining 15%. As per 14 December 2012 all shares are owned by VD Leegte Beheer B.V., a subsidiary of VDL Groep B.V. with its registered office in Eindhoven, the Netherlands. VDL Nedcar kende in 2012 als hoofdactiviteit de serieproductie van personenauto s ten behoeve van MMC en MME. Inmiddels is de onderneming in ontwikkeling naar een rol als onafhankelijke contract producent van voertuigen (vehicle contract manufacturer) met BMW als eerste opdrachtgever. Daarnaast produceert de onderneming persdelen voor diverse klanten. During 2012 the principal activity of VDL Nedcar was the volume production of passenger cars for MMC and MME. In the meantime the company is developing towards a role as independent vehicle contract manufacturer, with BMW as its first client. Furthermore the company produces sheet metal parts for various customers. De statutaire vestigingsplaats van VDL Nedcar is Sittard- Geleen (Born), Nederland. VDL Nedcar s registered office is in Sittard-Geleen (Born), the Netherlands. De statuten van VDL Nedcar zijn vastgesteld bij notariële akte d.d. 30 november 1991 en laatstelijk gewijzigd bij akte van 17 december The Articles of Association of VDL Nedcar were confirmed by a notarial instrument dated 30 November 1991 and last amended by a notarial instrument dated 17 December De vennootschap staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg te Roermond, onder nummer The Company is entered in the Trade Register of the Chamber of Commerce of Zuid-Limburg in Roermond under the number Het adres van VDL Nedcar luidt: VDL Nedcar B.V. Dr. Hub van Doorneweg RD Sittard-Geleen (Born) Postbus AD Sittard-Geleen Nederland Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Website: The address of VDL Nedcar is as follows: VDL Nedcar B.V. Dr. Hub van Doorneweg RD Sittard-Geleen (Born) P.O. Box AD Sittard-Geleen The Netherlands Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Website: 4 Financieel jaarverslag - Annual report 2012

5 Raad van Commissarissen H. Harunari (Voorzitter) vanaf 28 mei 2009 tot 14 december 2012 T. Aikawa vanaf 7 juni 2011 tot 14 december 2012 J. Huberts vanaf 26 april 2007 tot 14 december 2012 A. Nakanishi vanaf 12 mei 2010 tot 14 december 2012 Supervisory Board H. Harunari (Chairman) as of 28 May 2009 till 14 December 2012 T. Aikawa as of 7 June 2011 till 14 December 2012 J. Huberts as of 26 April 2007 till 14 December 2012 A. Nakanishi as of 12 May 2010 till 14 December 2012 Raad van Bestuur T. Miki (Chairman & CEO) vanaf 1 juni 2008 tot 14 december 2012 J. Govaarts (President & COO) vanaf 1 februari 2004 C. Bouckaert (Executive Vice President) vanaf 17 juni 2009 K. Matsui (Executive Vice President) vanaf 13 juli 2011 tot 14 december 2012 Y. Oshima (Executive Vice President) vanaf 1 september 2009 tot 14 december 2012 Management Board T. Miki (Chairman & CEO) as of 1 June 2008 till 14 December 2012 J. Govaarts (President & COO) as of 1 February 2004 C. Bouckaert (Executive Vice President) as of 17 June 2009 K. Matsui (Executive Vice President) as of 13 July 2011 till 14 December 2012 Y. Oshima (Executive Vice President) as of 1 September 2009 till 14 December 2012 Secretaris van de Vennootschap H. Ambergen vanaf 1 april 1999 Company Secretary H. Ambergen as of 1 April 1999 VDL Nedcar is een volgens ISO 9001 en ISO gecertificeerde onderneming. VDL Nedcar has gained ISO 9001 and ISO certification. Financieel jaarverslag - Annual report

6 Kengetallen Key figures (bedragen x EUR ) (amounts in EUR ) Netto omzet 447,7 676,5 Net sales Omzetstijging (- is daling) in % -34% -9% Sales increase (- is decrease) in % Bedrijfsresultaat -120,7 17,5 Operating result Resultaat na belastingen -119,5 16,8 Result after taxation Cash flow (resultaat na belastingen -57,5 81,4 Cash flow (result after taxation plus plus afschrijvingen) depreciation) Eigen vermogen 186,9 509,5 Shareholders equity Totaal vermogen 377,7 633,3 Total capital employed Productievolume (stuks) Production volume (units) Personeelsbezetting (personen) Number of employees (persons) einde jaar (excl. inhuur en gedeta- at year end (excluding agency staff and cheerd personeel bij VDL Nedcar) seconded employees at VDL Nedcar) 6 Financieel jaarverslag - Annual report 2012

7 Verslag van de Raad van Bestuur Report of the Management Board Terugblik Het jaar 2012 was een buitengewoon veelbewogen jaar in de historie van onze onderneming. Wij bevonden ons in de eindfase van de levenscyclus van de producten die op dat moment voor Mitsubishi Motors Corporation (MMC) werden gebouwd, de Mitsubishi Colt en Outlander. De mogelijkheden om nieuwe voertuigmodellen voor de toenmalige aandeelhouder MMC te produceren en de kans om de productiefaciliteiten ten behoeve van derde partijen te benutten zijn diepgaand bestudeerd. Samen met MMC zijn talloze haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Ook is een groot aantal potentiële nieuwe opdrachtgevers benaderd. Er bleef echter grote onzekerheid over de continuïteit van de onderneming. Deze onzekerheid drukte in die periode zwaar op de schouders van het personeel. In retrospect 2012 was an exceptionally eventful year in the history of our company. We were in the final stages of the life cycle of the products that were currently being built for Mitsubishi Motors Corporation (MMC), the Mitsubishi Colt and Outlander. As such, possibilities for manufacturing new models of vehicles for former shareholder MMC and the potential use of the production facilities for third parties were thoroughly examined. Numerous feasibility studies were conducted in cooperation with MMC, and many potential new customers were approached. Nevertheless, great uncertainty about the company s future remained, which weighed heavily on the shoulders of the personnel throughout that period. Op 6 februari 2012 heeft MMC uiteindelijk definitief kenbaar gemaakt dat zij de productie van Mitsubishi modellen bij NedCar aan het einde van dat jaar wilde beëindigen. Daarna wilde MMC geen nieuwe voertuigmodellen bij NedCar meer produceren vanwege de onzekere economische omstandigheden. Zij gaf daarbij aan wel te willen meewerken aan de overdracht van de onderneming aan een nieuwe eigenaar en aan het voortzetten van de zoektocht naar nieuwe opdrachtgevers. On 6 February 2012, MMC ultimately announced their final decision to stop producing Mitsubishi models at NedCar at the end of that year. MMC had no future plans to produce new vehicle models at NedCar due to the uncertain economic situation. They did indicate, however, that they were willing to assist in the transfer of the company to a new owner and the continuing of the search for new customers. Met dit bericht ontstond een situatie waarin de continuïteit van de onderneming nog verder onder druk kwam te staan. Het management van NedCar heeft op dat moment alle noodzakelijke maatregelen getroffen om de belangen van het personeel en de overige crediteuren zo goed mogelijk zeker te stellen. Daarnaast heeft zij haar zoektocht naar mogelijke opdrachtgevers en nieuwe aandeelhouders voortgezet. This news resulted in a situation in which the continuity of the company became more precarious than ever. At that time the management of NedCar took all the necessary measures to protect the interests of the personnel and other creditors to the greatest extent possible. The management also continued the search for potential customers and new shareholders. In die periode werd geleidelijk duidelijk dat Bayerische Motoren Werke A.G. ( BMW ) uit München, Duitsland geïnteresseerd was in de benutting van een substantieel deel van de productiecapaciteit van NedCar. Tevens bleek op grond van de strategische fit VDL Groep B.V. ( VDL ) uit Eindhoven, Nederland bereid om met MMC en MME de overname van het eigendom van NedCar te bespreken. During that period, it gradually became clear that Bayerische Motoren Werke A.G. ( BMW ) of Munich, Germany was interested in utilizing a substantial part of NedCar s production capacity. At this point VDL Groep B.V. ( VDL ) of Eindhoven, The Netherlands felt there was a strategic fit and indicated they were prepared to discuss the possible acquisition of NedCar s assets with MME and MMC. Deze ontwikkelingen vormden de basis voor een nieuwe strategie om NedCar te ontwikkelen (van een productiefaciliteit die onderdeel uitmaakt van het Mitsubishi concern) tot een onafhankelijke voertuigproducent die voor derden in opdracht produceert. In deze nieuwe opzet zou VDL de eigenaar van NedCar en BMW de eerste klant van NedCar worden. Vanaf de tweede helft van 2014 zal VDL Nedcar voor BMW modellen These developments formed the basis for a new strategy to develop NedCar (from a manufacturing facility that is part of the Mitsubishi group) to become an independent vehicle contract manufacturer that produces for third parties. In this new arrangement VDL would own NedCar and BMW would be NedCar s first customer. Starting in the second half of 2014, VDL Nedcar will produce MINI brand models for BMW. Financieel jaarverslag - Annual report

8 van het merk MINI produceren. Daarnaast wil VDL Nedcar op termijn ook andere opdrachtgevers acquireren. Eventually VDL Nedcar also intends to attract additional customers. Gedurende de eerste drie kwartalen van 2012 zijn deze plannen verder onderzocht en op haalbaarheid getoetst. BMW heeft de competenties van NedCar nader geverifieerd en VDL heeft een due diligence onderzoek uitgevoerd. Ook is de financiële haalbaarheid van de nieuwe strategische opzet grondig onderzocht door het management en de beoogde nieuwe aandeelhouder VDL. Een onafhankelijke commissie van deskundigen (ingesteld door de minister van Economische Zaken) heeft de plannen bovendien met positief resultaat aan een kritische toets onderworpen. In mei 2012 zijn de intenties van alle betrokken partijen in intentieverklaringen vastgelegd en vervolgens zijn definitieve overeenkomsten opgesteld, die eind september 2012 zijn ondertekend. During the first three quarters of 2012 these plans were examined in more detail and tested for feasibility. BMW audited the competencies of NedCar more closely, and VDL conducted a due diligence review. The financial feasibility of the new strategic plan was also thoroughly investigated by the management and the intended new shareholder, VDL. Moreover, an independent board of experts (appointed by the Minister of Economic Affairs) subjected the plans to a critical examination and gave its approval. In May 2012, all the parties involved signed letters of intent, and definitive agreements were subsequently drawn up, which were signed in late September Ook zijn plannen ontwikkeld voor de transitie van de onderneming in het licht van haar nieuwe strategische koers en voor de noodzakelijke technische aanpassingen van de fabriek. Met vakbonden, ondernemingsraad en VDL is een akkoord bereikt over de overgangsperiode en de toekomstige arbeidsvoorwaarden. De overheid heeft de transitieplannen ondersteund met diverse faciliteiten uit haar regulier instrumentarium. Tot slot is in de exit-onderhandelingen met MMC een zodanig resultaat bereikt, dat al met al een stevige basis voor de financiering van de transitie kon worden gelegd. Plans were also developed for the transition of the company in view of its new strategic direction and for the necessary technical modifications to the factory. Agreement was reached with the unions, works council and VDL concerning the transition period and future terms of employment. The government has supported the transition plans with the various instruments at its disposal. Finally, the results achieved in the exit negotiations with MMC were such that, all in all, a solid foundation could be laid for financing the transition. Uiteindelijk is op 14 december 2012 het eigendom van de onderneming overgegaan van MMC naar VD Leegte Beheer B.V., een dochteronderneming van VDL. Als gevolg daarvan voldeed de vennootschap niet langer aan de criteria voor het structuurregime en zijn op 17 december 2012 de statuten dienovereenkomstig aangepast. De leden van de Raad van Commissarissen zijn per 14 december 2012 afgetreden en de Raad is vervolgens opgeheven. Ook de samenstelling van de Raad van Bestuur werd op dat moment gewijzigd. Tot slot is de naam van de onderneming op 17 december 2012 veranderd in VDL Nedcar B.V.. In the end, on 14 December 2012, ownership of the company was transferred from MMC to VD Leegte Beheer B.V., a subsidiary of VDL. As a consequence, the company was no longer in compliance with the criteria of the legislation regarding two-tier entities and on 17 December 2012 the statutes were changed accordingly. The members of the Supervisory Board resigned with effect from 14 December 2012 and the Board was subsequently dissolved. The composition of the Management Board was also changed at that time. Finally, on 17 December 2012, the name of the company was changed to VDL Nedcar B.V.. In diezelfde maand is ook met BMW een aanpassing van de contracten overeen gekomen, waarbij het investeringsprogramma verder is uitgebreid ten gunste van een grotere flexibiliteit van de fabriek. In the same month also an amendment to the contracts was made in agreement with BMW, which expanded the investment programme with the aim of greater flexibility of the plant. In de tweede helft van 2012 is eerst de productie van de Outlander en daarna ook van de Colt uit gefaseerd. Vervolgens is per eind 2012 de arbeidsovereenkomst van de medewerkers beëindigd. Ruim 300 medewerkers hebben, met een nieuwe arbeidsovereenkomst, de voorbereidingen voor de volgende fase in het bestaan van de onderneming ter hand genomen. Daarbij gaat het voornamelijk om In the second half of 2012 production of first the Outlander and then the Colt was phased out. Subsequently, the employment of the employees was terminated with effect from the end of More than 300 employees, with a new employment contract, then began the preparations for the next phase in the company s evolution. This mainly involves changes to the production facilities. In the course of 2013 this 8 Financieel jaarverslag - Annual report 2012

9 de aanpassing van de productiefaciliteiten. In de loop van 2013 zal dit aantal geleidelijk oplopen naar mate de voorbereidingswerkzaamheden dit vereisen. number will gradually increase, as required to carry out the preparations. Voor de ontslagen medewerkers is in het sociaal akkoord een regeling getroffen waarbij zij naast hun uitkering uit de WW ook een aanvulling van VDL Nedcar ontvangen. Daarmee is adequate inkomenszekerheid geboden. Ook hebben deze medewerkers, een toezegging dat zij opnieuw in dienst van de onderneming kunnen treden als de productie in 2014 weer op gang komt. Uiterlijk 1 januari 2015 zullen alle voormalige medewerkers weer terug kunnen keren naar VDL Nedcar. For the dismissed employees an arrangement was made in the social covenant through which their unemployment benefits are supplemented by VDL Nedcar. This provides adequate income security. These employees also received a commitment that they will be rehired by the company once production begins again in All former employees will be able to return to work at VDL Nedcar no later than 1 January In de tussenliggende periode zullen zij zoveel mogelijk worden opgeleid, extern gedetacheerd (zowel lokaal, landelijk als internationaal) en arbeidsfit worden gehouden. Hiervoor is het VDL Nedcar Service Centrum in januari 2013 in het leven geroepen en is hulp van diverse overheids- en marktpartijen georganiseerd. Ook wordt ondersteuning van de Europese Unie aangevraagd via een subsidie uit het Europees Globaliseringsfonds. Deelname aan deze activiteiten is per sociaal akkoord verplicht om in aanmerking te kunnen komen voor de terugkeertoezegging. In the intermediate period they will be trained, seconded externally (locally, nationally or internationally) and kept fit for work to the greatest extent possible. To oversee this, the VDL Nedcar Service Centre was created in January 2013 and arrangements have been made for assistance from various government and market parties. Support is also sought from the European Union through a grant from the European Globalisation Adjustment Fund. Participation in these activities is a condition of the social agreement for maintaining eligibility for the rehire commitment. Tot slot werd ook de uitfasering van de productie van Colt en Outlander modellen en een correcte afwikkeling van de relatie met Mitsubishi voorbereid. As a final step, preparations were made for phasing out production of the Colt and Outlander models and properly concluding the relationship with Mitsubishi. Het aanvankelijke besluit van MMC om de productie bij NedCar te beëindigen was zeer verontrustend. Nu is het management bijzonder verheugd dat een solide basis is gelegd voor de voortgezette continuïteit van de onderneming; de ondertekening van een productieopdracht door BMW, de eigendomsoverdracht aan VDL en een gedegen transitieplan vormen daarvoor de belangrijkste componenten. MMC s initial decision to cease production at NedCar was very worrying. Now the management is extremely pleased that a solid basis has been laid for the future continuity of the business, the key components of which are the signing of a production contract with BMW, the transfer of ownership to VDL and a solid transition plan. Producten en productievolume In het jaar 2012 produceerde NedCar de 3- en 5-deursvariant van de Mitsubishi Colt en daarnaast de Mitsubishi Outlander. In het verslagjaar werden in totaal auto s geproduceerd (2011: ). Dit betekende een daling van 39% ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook werden op beperkte schaal pers- en carrosseriedelen voor servicedoeleinden en voor derden geproduceerd. Products and production volume In 2012, NedCar produced the 3-door and 5-door versions of the Mitsubishi Colt as well as the Mitsubishi Outlander. Total production volume in the year under review amounted to 24,895 units, representing a fall of 39% in comparison with the previous year (2011: 40,772). Pressed parts and body parts were also produced on a limited scale for the aftermarket and third parties. Personeel Gedurende het verslagjaar bleef het personeelbestand met een afname van 55 personen (3%) nagenoeg stabiel, tot per 31 december medewerkers via een collectief ontslag de onderneming verlieten. Voor nog 34 personen volgde het collectief ontslag later, in de eerste maanden van Al deze personen hebben een toezegging dat Personnel During the year under review the total number of employees remained more or less stable, with a reduction of 55 persons (3%), until 31 December 2012 when 1,087 employees left the company through a collective redundancy program. For an additional 34 people the collective dismissal followed later, in the early months of The commitment has been made Financieel jaarverslag - Annual report

10 zij uiterlijk per 1 januari 2015 opnieuw in dienst van de onderneming kunnen treden. Daarnaast werd op individuele basis de arbeidsovereenkomst met 7 personen ontbonden. De overige 331 personeelsleden zijn via een individuele beëindigingsovereenkomst per 1 januari 2013 een nieuwe arbeidsovereenkomst met VDL Nedcar aangegaan. to all these people that they will have the opportunity to re-join the company again no later than 1 January In addition, the employment contracts of 7 individuals were dissolved on an individual basis. The remaining 331 employees entered, as part of an individual termination agreement, a new employment contract with VDL Nedcar effective from 1 January Resultaat VDL Nedcar sloot 2012 af met een negatief bedrijfsresultaat van 120,7 miljoen. Dit resultaat vloeit voornamelijk voort uit een voorziening van 87,0 miljoen die ten laste van het resultaat is gebracht. Deze voorziening dient ter dekking van de kosten van het sociaal akkoord die in 2013 en de eerste helft van 2014 worden verwacht, wanneer er geen verkoopopbrengsten uit de productie van auto s zullen zijn. Daarnaast werden materiële vaste activa met name vanwege buitengebruikstelling voor een bedrag van 32,6 miljoen afgewaardeerd. Het negatief resultaat na belastingen bedroeg 119,5 miljoen. Results VDL Nedcar ended 2012 with an operating loss of million. This result mainly derives from a provision of 87.0 million that was deducted from the income statement. This provision is intended to cover the cost of the social covenant expected in 2013 and the first half of 2014, when there will be no sales revenue from the production of cars. In addition tangible fixed assets were depreciated to an amount of 32.6 million, in particular due to retirement. The negative result after tax amounted to million. Kapitaalgebruik In 2012 nam het balanstotaal af van 633,3 miljoen naar 377,7 miljoen. De netto investeringen bedroegen 1,0 miljoen terwijl de uit afschrijvingen vrijkomende middelen in totaal 62,0 miljoen bedroegen. Tevens werden er negatieve waardeveranderingen toegepast ter waarde van 32,6 miljoen. Dit resulteerde in een afname van de boekwaarde van materiële vaste activa van 93,6 miljoen. De vlottende activa namen in 2012 af van 422,7 miljoen naar 261,5 miljoen. Use of funds In 2012, the total value of the company assets decreased from million to million. Net investments amounted to 1.0 million, while 62.0 million was released from depreciation. Other changes in value totalling 32.6 million negative were also made. This resulted in a decrease of 93.6 million in the book value of the tangible fixed assets. Total current assets decreased in 2012, from million to million. Financiering De onderneming heeft gedurende 2012 geen externe financiering gebruikt. Financing The company did not make use of any external financing in Dividenduitkering Aan de aandeelhouders MMC en MME is een dividend ter grootte van in totaal 203,1 miljoen uitgekeerd. Distribution of dividends A dividend amounting to million was distributed to shareholders MMC and MME. Bestuur van de onderneming Als gevolg van de aandelenoverdracht van MMC naar VDL voldeed de onderneming niet langer aan de criteria van het structuurregime. Daarom zijn met ingang van 14 december 2012 alle leden van de Raad van Commissarissen teruggetreden, is de Raad van Commissarissen opgeheven en zijn de statuten dienovereenkomstig aangepast. Het management van de onderneming dankt de leden van de Raad van Commissarissen voor hun bijdrage in de cruciale fase die de onderneming doormaakte. Management As a result of the transfer of shares from MMC to VDL the company was no longer in compliance with the criteria of the legislation regarding two-tier entities. Therefore, effective 14 December 2012, all members of the Supervisory Board resigned, the Supervisory Board was dissolved and othe statutes were changed accordingly. The management of the company thanks the members of the Supervisory Board for their contributions during a crucial stage in the company s existence. De directie bestaat geheel uit mannen. Conform Nederlands recht moet de onderneming trachten minimaal 30% van de directie uit vrouwen te laten bestaan. Wij onderzoeken de mogelijkheid om posities door vrouwen te laten vervullen. The board of directors only comprise men. In accordance with Dutch law the company must seek to have at least 30% of the board occupied by women. We are seeking a possibility to have any seat occupied by women. 10 Financieel jaarverslag - Annual report 2012

11 Vooruitzichten De afwikkeling van de relatie met Mitsubishi is inmiddels goeddeels voltooid. Ook zijn er al flinke vorderingen gemaakt met de inpassing van VDL Nedcar in het VDL-concern. Gedurende 2013 zal deze inpassing verder worden voortgezet. In 2013 zal de aandacht echter vooral uitgaan naar het inrichten van de samenwerkingsrelatie met BMW en de voorbereiding van de MINI-productie. Prospects The disentanglement of the relationship with Mitsubishi is now largely complete. Significant progress has also been made with the integration of VDL Nedcar in the VDL group. This integration will continue throughout In 2013, however, the primary focus will be on establishing the details of the collaborative relationship with BMW and the preparations for production of the MINI. De voormalige Carrosseriebouw-afdeling is volledig ontmanteld en wordt opnieuw ingericht voor de MINI-productie met flexibele, state-of-the-art productie-installaties. In de Lakstraat worden belangrijke aanpassingen aangebracht om aan de vereisten van BMW/MINI te kunnen voldoen en ook in de Eindmontage worden talrijke veranderingen en diverse moderniseringen doorgevoerd. Dit omvangrijke investeringsprogramma wordt met een groot aantal gerenommeerde toeleveranciers uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat daarnaast ook in de ondersteunende afdelingen vele aanpassingen geïmplementeerd worden. Al deze activiteiten worden in een ambitieus tijdskader ter hand genomen om op tijd klaar te zijn voor de productiestart van het eerste MINI-model bij VDL Nedcar in de tweede helft van The former body shop department has been completely dismantled and will be rebuilt for production of the MINI with flexible, state-of-the-art production facilities. Significant changes are being made to the paint shop in order to be able to meet the requirements of BMW/MINI, and numerous changes and various upgrades are also taking place in the final assembly area. This extensive investment programme is being carried out in partnership with many reputable suppliers. It goes without saying that numerous changes are also being implemented in the supporting departments. All these activities are proceeding in accordance with an ambitious timetable in order to be ready for the start of production of the first MINI model at VDL Nedcar in the second half of Het management beseft ten volle dat het succesvol afronden van deze overgangsperiode een voorwaarde is voor het welslagen van de nieuwe strategie. De goede relatie die tot nu toe is opgebouwd met VDL en BMW, evenals de flexibele opstelling van personeel, ondernemingsraad en vakorganisaties geeft haar het vertrouwen dat de transitie ook daadwerkelijk met positief gevolg kan worden afgerond. Ook de ondersteuning die vanuit diverse kanten van de overheid wordt geboden is en blijft daarbij van groot belang. The management is fully aware that the successful completion of this transitional period is a prerequisite for the success of the new strategy. The good relationship that has been built with VDL and BMW so far, as well as the flexible attitude of the staff, works council and trade unions instils us with the confidence that the transition will truly reach a successful conclusion. The support offered by various government entities also is, and continues to be, of great importance in this process. Afrondend benadrukken wij bijzonder verheugd te zijn over en vertrouwen te hebben in het nieuwe toekomstperspectief voor VDL Nedcar. De lange periode van onzekerheid voor het personeel en de overige stakeholders is daarmee voorbij. Maar de transitieperiode zal ook veel uitdagingen met zich mee brengen en opnieuw een groot beroep doen op de inzet, flexibiliteit en vindingrijkheid van vele betrokkenen. In conclusion, we emphasize that we are particularly pleased with, and have confidence in, the new perspective for VDL Nedcar. This brings the long period of uncertainty for the personnel and other stakeholders to an end, but the transition period will also involve many challenges and again make demands on the dedication, flexibility and resourcefulness of many stakeholders. Het management bedankt iedereen die bijgedragen heeft aan het scheppen van het nieuwe toekomstperspectief. Zij hoopt te mogen blijven rekenen op de inzet van allen die bij de onderneming betrokken zijn. Een belangrijke hoeksteen in het Nederlandse industriële en automotive landschap bereidt zich voor op een nieuwe, veelbelovende en uitdagende fase in haar dynamische bestaan. The management thanks everyone who has contributed to establishing the conditions that made it possible to take the company forward in a new direction. We hope to be able to continue to rely on the commitment of all those involved with the company. An important cornerstone in the Dutch industrial and automotive landscape is preparing for a new, promising and challenging phase in its dynamic existence. Sittard-Geleen (Born), 24 mei 2013 De Raad van Bestuur Sittard-Geleen (Born), 24 May 2013 Management Board Financieel jaarverslag - Annual report

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE The basic Dutch Financial Statements always consist of: - Balance Sheet - Profit and Loss Account - Disclosure (General disclosure giving details on the accounting

Nadere informatie

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4 In te vullen door de student: Naam: Studentnummer: Docent: Groep: Collegiale toetsing FN2VS2FE01-1 HEEJM Aanwijzingen: N.B. Lees

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag - Annual Report 2011

Financieel Jaarverslag - Annual Report 2011 Financieel Jaarverslag - Annual Report 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Netherlands Car B.V. Sittard-Geleen (Born) Nederland Annual Report 2011 Netherlands Car B.V. Sittard-Geleen (Born) The Netherlands

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2016 2 AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2016 6 B. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2015 29 JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM Inhoudsopgave ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2015 6 B. Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9 Tata Steel Nederland Services BV Draft Jaarverslag 2015 Inhoud Page A. Inleiding 1 B. Jaarrekening 2 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling Toelichting

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Mechelen/Zoetermeer, 31 mei 2017, 22.00h - FNG N.V. (FNG, Euronext Amsterdam) ("FNG") maakt haar definitieve jaarcijfers bekend die

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Theta Fund Management B.V. Amsterdam. Annual Report 2013

Theta Fund Management B.V. Amsterdam. Annual Report 2013 Theta Fund Management B.V. Amsterdam Annual Report 2013 CONTENTS Page DIRECTORS' REPORT 1 General 3 2 ANNUAL REPORT OF THE MANAGING DIRECTORS 4 FINANCIAL STATEMENTS 1 Balance sheet as at December 31, 2013

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016

Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 30 juni 2016 2 Winst-en-verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 1.1.1.4: Goedkeurende controleverklaring,

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling - Resultaten 2008 - Amsterdam, 6 maart 2009 Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling DPA Flex Group N.V. heeft in 2008

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Publicatiegegevens 2008

Publicatiegegevens 2008 Publicatiegegevens 2008 Dossiernummer 34264727 Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Balans per 31 december 2008 3 Toelichting op de balans 4 en 5 Keijser Capital

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Bedrijfsnaam: Stichting Den Haag Texel. Van t/m

Bedrijfsnaam: Stichting Den Haag Texel. Van t/m Bedrijfsnaam: Van 1-1-2014 t/m 31-12-2014 Algemeen Balans per 31-12-2014 In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

Nadere informatie

6136 GM SITTARD TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 B V DR. NOLENSLAAN 117. Company.info ALRECREA. Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg

6136 GM SITTARD TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 B V DR. NOLENSLAAN 117. Company.info ALRECREA. Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 VAN ALRECREA B V DR. NOLENSLAAN 117 6136 GM SITTARD Dossiernummer Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg INHOUDSOPGAVE I. JAARREKENING 2013 pag. 4 Algemene toelichting

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Naam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer Statutaire vestigingsplaats : Kamer van Koophandel Oost Nederland : 41030540 : Goor Inhoudsopgave van de publicatiestukken

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Onderdeel A. Toepassingsgerichte opgaven

Onderdeel A. Toepassingsgerichte opgaven Onderdeel A. Toepassingsgerichte opgaven Dit onderdeel betreft een casus met 4 verschillende deelvragen. U dient de gestelde opgaven te beantwoorden binnen de omlijnde vakken. Vermeldt daarbij de gevraagde

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Hierbij doen wij u toekomen de publicatiestukken over het jaar 2007 van de vennootschap:

Hierbij doen wij u toekomen de publicatiestukken over het jaar 2007 van de vennootschap: Kamer van Koophandel en Fabrieken Afdeling Handelsregister Postbus 6004 4330 LA MIDDELBURG Middelburg, 24 april 2008 Betreft: jaarstukken 2007 ter deponering Geachte heer, mevrouw, Hierbij doen wij u toekomen

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2011

Finles N.V. Halfjaarverslag 2011 Finles N.V. Halfjaarverslag 2011 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie