Duurzaamheid leidt tot kostenbesparing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaamheid leidt tot kostenbesparing"

Transcriptie

1 Duurzaamheid leidt tot kostenbesparing Els Slembrouck Environment and Product Safety Manager / Preventieadviseur Werner Destrijcker Customer Marketing / Service Marketing Manager

2 Welke zijn onze uitdagingen? Paradox van lastenboeken Het opstellen, beantwoorden, lezen en evalueren van milieu aspecten in lastenboeken is niet altijd eenvoudig en toch een bewuste keuze Waarom? Organisaties willen bestempeld worden als milieubewuste ondernemers en zijn dat meestal ook Maar slaagt men eigenlijk wel in de essentie? Kent men eigenlijk de ware toedracht wel? Het gevolg is dikwijls dat de relevantie van de milieu aspecten dikwijls hun doel voorbij schieten zonder een eigenlijke positieve toedracht gehad te hebben

3 Voorbeeld: Zijn de plastic elementen zwaarder dan 25gram vrij van chloorparaffines met een ketenlengte van koolstofatomen, met een chloorgehalte dat hoger ligt dan 50% van het gewicht? Wat is de relevantie van deze vraag? 1. Begrijpt de vraagsteller de vraag zelf? 2. Welke is de impact van een negatief of positief antwoord? 3. Meestal is deze informatie bij de leveranciers niet onmiddellijk beschikbaar, met als gevolg: Foute interpretatie Geen, onvoldoende of zelfs foutieve antwoorden 4. Wat als de inschrijver JA of NEE antwoordt, zonder er zeker van te zijn?

4 Welke zijn meer evidente vragen? Hoeveel bedraagt de emissie van Ozon Stofdeeltjes Geluid CO2 Enz. Maar hoe worden die beoordeeld?

5 Het belangrijkste is de grenswaarde De grenswaarde is een concentratieniveau van een gas, damp, aerosol, vezel of van stof in de lucht op de werkplek. Bij de vaststelling van deze waarde wordt zoveel mogelijk als uitgangspunt gehanteerd dat voor zover de huidige kennis reikt de gezondheid van de werknemers én hun nageslacht niet wordt benadeeld. Zelfs niet bij herhaalde blootstelling aan die concentratie, gedurende een langere tot zelfs een arbeidsleven omvattende periode

6 Opgelet Waarden moeten per type/model/lot worden bekeken en ten opzichte van elkaar worden geëvalueerd Waardeniveaus (target, minimum, maximum, referentie levels) kunnen verschillen door bijvoorbeeld: Productiesnelheden Verschil kleur zwart/wit Totale waarden voor een volledig park moeten ook geëvalueerd worden

7 Wat is wettelijk geregeld? Heeft een bestuur niet genoeg garanties met de attesten die uitgereikt worden door de bevoegde instanties die instaan voor de keuring van artikelen die op de markt verschijnen? Is dit geen dubbel en onproductief werk? Welke is de waarde van bestaande attesten zoals CE, ISO, Blaue Engel, Nordic Swann, Energy Star, enz? Zie:

8 ISO14001 Een indicator Een zekerheid Voor ISO gecertificeerde bedrijven moet milieubeleid sowieso een totaal concept zijn Milieubeleid kan niet enkel op het niveau van het gebruik worden beschouwd De hele cyclus is belangrijk

9 ISO14001: een garantie voor continue verbetering Continue verbetering Review Milieubeleid Milieuhandvest Engagement leverancier Review resultaten met bestuur Bijsturen waar nodig Planning Controle Meten KPI Audit (intern & extern) Comliance check Implementatie Identificatie milieuaspecten Identificatie relevante wetten Jaarplan Afvalbeheer Energie besparen Vorming Analyse leveranciers Groen aankopen

10 ISO Een garantie voor de aankoper Bij productie en dus achter de schermen dient een ISO14001 gecertificeerd bedrijf: Energieverbruik en grondstoffen zoveel mogelijk te reduceren bij de bron Gebruik van chemische stoffen vermijden Hernieuwbare energie en grondstoffen gebruiken

11 Van productie tot 2e lifecycle Een ISO gecertificeerd bedrijf dient er voor te zorgen dat het een groene aankoopstrategie hanteert zodat het een controle behoudt over alle elementen die impact op het product hebben Dit kan opgevraagd worden bij de leverancier Een ISO gecertificeerd bedrijf dient een eco-logistiek uit te bouwen: Tijdens de distributie dient er naar CO2 uitstoot reductie worden gewerkt Het bedrijf kiest dan voor weinig impacterende transportmethodes Zorgt voor laad-efficiëntie Plant steeds de kortste route

12 Celknoop batterijen Celknoop batterijen komen soms over als minder milieuvriendelijk Doch, zijn noodzakelijk Bij uitvallen van het systeem door electriciteitspannes zouden alle instellingen verloren gaan zonder deze batterij, de klant zou er een interventie nodig zijn, mogelijks logistiek Dit zou aan CO² zwaarder opwegen dan de impact van de batterij recyclage Max 2% van het gewicht aan kwik

13 Energie efficiëntie Energy star TEC Evaluatie criteria Hoe lager de waarde, hoe beter Echter dienen printers met dezelfde snelheid en dezelfde functionaliteiten worden vergeleken TEC waarden worden over een periode van een week geëvalueerd om accurate data weer te geven Energy Star label en Blaue Engel zijn een garantie voor lage TEC waarden. TEC: Typical Energy Consumption

14 Geluid (1/2) Geluidsniveau Evaluatie criteria Producten dienen comform te zijn met de Aweighted noise level (LWAd) De waarden mogen niet hoger zijn dan de waarde bekomen met de formule: LWAd 0,035 x PPM + 5,9 (B) De limiet is 7,5 B voor printers met een snelheid lager dan 71 ppm De waarden dienen gemeten tijdens printen PPM: pagina s per minuut

15 Geluid (2/2) Geluidsniveau Meetnormen Toestellen dienen gemeten te worden naar de norm: ISO 7779 International IT measurement Standard En aangegeven worden naar de norm: ISO 9296 International Noise Emission Declaration standard for IT Voor informatie, zie:

16 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

17 Heeft de leverancier een globale milieu strategie? Heeft de leverancier een groene aankoop strategie? Vb. RoHs, Reach, compliance Welke oplossingen biedt de leverancier naar recyclage van onderdelen (parts), toner cartridges, toner flessen en toestellen toe? Neemt de leverancier globale milieubewuste initiatieven zoals aankoop van groene stroom, recyclage van eigen afval, beperken van CO2 uitstoot van gebouwen en wagens, isolatie van gebouwen, enz. Biedt de leverancier oplossingen voor herstellingen van op afstand teneinde de impact op het milieu te beperken?

18 Heeft de leverancier een Recyclage Strategie? Recyclage Toestellen een tweede leven geven Besparen van grondstoffen Canon heeft een eigen Recyclage bedrijf in Giessen waar toestellen worden ontmanteld 93%* van de onderdelen worden * in gewichtgebruikt terug

19 Ophalen en verwerken van afval Gratis? Betalend? Inbegrepen? Gecontroleerd? Welk afval? Welk afval is gevaarlijk? Transparante verwerking?

20 Is toner gevaarlijk afval? De afvalwetgeving beschrijft de stappen die genomen moeten worden om te bepalen of afval gevaarlijk is of niet. De eerste referentie is de Eurallijst (2000/532/EC) waarop alle soorten afval staan vermeld. Afval wordt alleen als gevaarlijk geclassificeerd wanneer het gevaarlijke substanties bevat en als de concentratie daarvan zodanig is dat het afval valt binnen de specifieke omschrijving van Artikel 2 van de Europese Afval Catalogus (Eurallijst).

21 Is Canon toner gevaarlijk afval? Op basis van de informatie uit de Material Safety Data Sheets (MSDS) voor Canon toners (zwart en kleur) wordt afval van Canon toners geclassificeerd als Dit afval kan als bedrijfsafval afgevoerd worden. De reden dat tonerafval van Canon wordt geclassificeerd als niet-gevaarlijk, is dat geen van de componenten van het Canon tonerafval (voornamelijk Canon toner en papierstof) worden vermeld als gevaarlijk in Annex I van de richtlijn /EEG. Alle door Canon gevoerde toners worden als volgt geclassificeerd: Not classified as dangerous Reference Qualifier: Environmental aspects: Toner shall not be classified as dangerous to the environment with the risk phrases R50, R53, R50/53, R52/53, R51/53 or R59 according to the EU directive 1999/45/EG.2 Health aspects: Toner shall not be classified with the risk phrases: Carcinogenic with R40, R45 or R49 Reproduction toxic with R60, R61, R62 or R63 Mutagenic with R46 or R68 Poisonous with R23, R24, R25 or R48 Very poisonous with R26, R27, R28 or R39

22 Het is niet aan de leverancier om voor de kosten voor ophaling in te staan Canon werkt met een externe Partner voor het ophalen en verwerken van afval De dienst is betalend en biedt een garantie voor ECHTE verwerking volgens de geldende milieunormen

23 Evalueer globale projecten i.p.v. toestellen Heeft de leverancier een globaal plan tot vermindering van de impact op het milieu? Meer en meer wordt de totale impact op het milieu van een volledig project geëvalueerd Wat is het totale energieverbruik van het totale park over de totale looptijd van het contract? Wat is de totale uitstoot van CO2?

24 Evalueer de impact van papierverbruik Wat is de besparing op het papierverbruik door de nieuwe aanpak De goedkoopste en meest milieuvriendelijke afdruk is de afdruk die niet wordt gemaakt. Hoe kan recto-verso printen worden gemeten, aangespoord, geëvalueerd en zelfs gestandaardiseerd Hoe kan papierverbruik worden verminderd (digitale verwerking van gegevens)

25 Hoe kan een leverancier een oplossingen bieden waardoor een aankoper zelf een structureel milieubeleid kan uitbouwen? Voorbeeld Canon Diegem

26 Praktijkvoorbeeld: Locatie van de printers Situatie: Oplossing: Op één werkvloer: 11 netwerk printers 4 desktop printers 5 kopiërs 1 scanner 9 fax toestellen 30 SFP s vervangen door 2 MFP s Centrale toestellen voor iedereen Follow-me printing met badge

27 Een evolutie een transitie Oude situatie Nieuwe situatie Heterogene structuur 19 kopiërs - 2 scanners 23 faxen - 14 printers Gevolg: Te veel toestellen per gebruiker Groot energieverbruik CO2 uitstoot Stockage en transport van toner cartridges Homogeen platform met standaard printcorners 10 MFP s en sofware Gevolg: Lager energiegebruik Minder logistieke (verdoken) kosten

28 Rapportage printgedrag

29 Rapportage papierverbruik

30 Resultaten: kosten & baten analyse * Andere = verdoken kosten zoals ICT back-office, helpdesk.

31 Milieueffect - energieverbruik Oude situatie 58 toestellen Totaal energieverbruik: kw per jaar Kostprijs: per jaar CO2-emissie: kg CO2 per jaar Nieuwe situatie 11 toestellen Totaal energieverbruik: kw per jaar Kostprijs: per jaar CO2 emissie: kg CO2 per jaar Besparing op elektriciteit kw per jaar per jaar Besparing van 71% CO2-emissie Verlaging CO2 emissie per jaar met 20 ton Gebaseerd op Europese CO2-factor van kg CO2/kWh

32 Milieueffect - Papier Papierverbruik per jaar Oude situatie: vellen papier Nieuwe situatie: vellen papier Papierbesparing per jaar vellen papier 264 pakken papier 1 pallet papier = 17 bomen

33 Geleid door Kyosei, streven we naar een evenwicht tussen onze milieu-inspanningen en economische ontwikkeling. Ryoichi Bamba President & CEO Canon EMEA Heeft de leverancier een milieubewuste visie en missie?

34 Dank u voor uw aandacht Heeft u nog vragen?