Competence Center. Professional. Service & Support. program 2011/12

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Competence Center. Professional. Service & Support. program 2011/12"

Transcriptie

1 Competence Center Professional Service & Support program 2011/12

2 Professional Service & Support Inhoudsopgave Optimalisatie van uw engineering... 4 Engineering Proces Scan... 5 EPLAN Consulting Service... 6 EPLAN Engineering Consult... 7 EPLAN Projectmanagement... 8 EPLAN Customer Solutions... 9 EPLAN Standardization Service EPLAN Onsite Service EPLAN Quickstart Service EPLAN Drawing Service EPLAN Installation Service EPLAN Helpdesk Support

3 Eplan Mission Statement We are an engineering knowledge and solution provider, which aims to make efficient engineering available in the industrial sector, from start to end of lifecycle. Geachte relatie, De brochure Professional Service & Support geeft u een duidelijk overzicht van al onze diensten. Voor onze organisatie is deze brochure een volgende belangrijke stap in de evolutie van ons bedrijf. U kent ons als marktleider in software waarmee engineers wereldwijd slim, snel en gestandaardiseerd schema s en technische documentatie ontwerpen. Maar we zijn meer dan ontwikkelaars... Dankzij onze jarenlange ervaring en aanwezigheid op de markt ontwikkelen we ons steeds nadrukkelijker tot adviseur in engineeringprocessen. Veel klanten schakelen ons in als klankbord voor procesoptimalisatie en voor de koppeling van de systemen en afdelingen in hun bedrijf. Onze objectieve mening draagt zo bij tot een maximale integratie van alle afdelingen. Wat is het gevolg voor uw organisatie? Dat uw processen en werkmethoden efficiënter verlopen. Zodat u erin slaagt om uw kwaliteit te verhogen en uw kosten te drukken, ondanks de toenemende complexiteit in de markt. Maar ook dat u de communicatie tussen uw afdelingen verbetert zodat de foutenlast daalt. Onze adviseurs zorgen stapsgewijs voor een gestructureerde aanpak en voor een transparante workflow richting toeleveranciers én de eigen interne organisatie. Zo draagt Eplan meetbaar bij tot het succes van uw onderneming. Onze ervaring leert dat de trainingen en workshops in deze brochure ruimte scheppen voor toekomstige groei en innovatie. Met alle nieuwe inzichten die u opdoet, kunt u namelijk voortaan nog beter inspelen op de evoluties in de markt. Nico De Baerdemaeker National Operations Manager België Harold van Waardenburg National Operations Manager Nederland P.S. Wilt u nog vlotter leren werken met onze software? Dan verwijzen we u graag naar de brochure Training & Learning. Daarin vindt u ons aanbod aan trainingen en workshops binnen het EPLAN productplatform. 3

4 Optimalisatie van uw engineering Een engineer die een fout maakt: het is niet zo erg wanneer hij ze meteen herstelt. Bereikt die fout echter de werkplaats? Dan kost ze al snel tien keer meer. Raakt ze tot bij de inbedrijfstelling? Dan zijn de kosten vaak niet meer te overzien! De wil om engineeringprocessen te optimaliseren is er. Maar omdat elk uur telt, nemen klanten er niet altijd de ruimte voor. EPLAN helpt u om uw kansen op te merken én... te benutten. Wij zijn zoveel meer dan een leverancier van weliswaar uitstekende applicaties voor het ontwerp van schema s en technische documentatie. Onze adviseurs tillen de efficiëntie en het rendement in uw organisatie telkens weer een trapje hoger. Zodat u uw tijd, geld en mankracht op de juiste wijze benut. Aan de basis ligt de EPLAN software waarmee uw engineers slim en efficiënt ontwerpen. Een volgende stap in het optimaliseringproces is een doordachte standaardisering van uw gegevens. Die opent op haar beurt de deur naar een uitgekiende automatisering waarmee u meer realiseert met evenveel mensen. En EPLAN brengt u nóg verder. Zo slechten onze adviseurs de muren tussen uw verschillende engineeringdisciplines en uw afdelingen. Met een platform dat alle EPLAN applicaties naadloos aan elkaar koppelt maar ook een integratie realiseert tussen uw afdelingen. Zodat engineering, inkoop, verkoop, facturatie, werkplaats... allemaal over dezelfde transparante en up-to-date gegevens beschikken. Het uiteindelijke resultaat? Een organisatie die functioneel engineert. Zodat u uw processen optimaliseert, uw time to market daalt en u een grotere variatie in uw aanbod realiseert... zonder dat uw kosten stijgen. Uw EPLAN adviseur voert u graag naar de top step-by-step. 4

5 Engineering Proces Scan Optimalisatie van uw engineeringproces voor meer efficiëntie en hogere kwaliteit door de werkprocessen maximaal op elkaar af te stemmen. Met de engineeringscan van EPLAN worden uw processen geanalyseerd, werkmethoden in kaart gebracht, verbeterpunten blootgelegd en oplossingen aangereikt die uw productiviteit verhogen. Zo kunt u in de afzonderlijke processtappen tijdsbesparingen van meer dan 50% realiseren. De engineeringscan kan zowel voor één enkele engineeringdiscipline als voor alle engineeringdisciplines worden uitgevoerd. In overleg Inhoud n Objectieve analyse van uw engineeringproces n Analyse van de noodzakelijke in- en output van verschillende afdelingen n Inventarisatie van de data en de engineers/afdelingen die deze data hebben gemaakt in de diverse systemen n Opstellen van een interdisciplinair procesdiagram n Benoemen van vastgestelde knelpunten n Individuele kennis van engineers toegankelijk maken voor het hele bedrijf n Aanreiken van geavanceerde methoden en tools waarmee de productiviteit kan wordt verhoogd n Vastleggen van bedrijfsspecifieke procesdoelen n Voorstellen voor procesoptimalisatie Resultaat U ontvangt een schriftelijk verslag van de analyses en bevindingen en een inschatting van de investering versus de opbrengsten. Daarnaast ontvangt u een overzicht van de maatregelen waarmee u uw processen efficiënter en effectiever kunt vormgeven. Alle resultaten van de engineeringscan worden in een evaluatiegesprek met het management van uw bedrijf toegelicht. Op aanvraag 5

6 Consulting EPLAN Service Maximaal rendement uit EPLAN applicaties en optimale interdisciplinaire samenwerking. Hierdoor neemt de kwaliteit van de engineeringprocessen toe, worden fouten vermeden en worden in de productieafdelingen en bij de inbedrijfstelling tijd en kosten bespaard. Consulting richt zich met name op de praktische uitvoering tijdens de dagelijkse engineeringspraktijk. Methodiek Op basis van een door u aangedragen probleemstelling ontvangt u advies van een EPLAN consultant. Dit advies is vooral gericht op uw engineeringproces, procedures en organisatie en op het inzetten van uw EPLAN applicaties. In overleg Inhoud Optimalisatie van uw engineeringproces op de volgende terreinen: n Interdisciplinaire samenwerking n Kwaliteit van standaardisatie n Consistentie van data n Duidelijke processen en motivatie door transparantie voor alle betrokkenen n Ruimte voor innovatie Resultaat Door een gedegen advies beschikt u over praktische handvatten waarmee u uw werkproces kunt optimaliseren en EPLAN uiterst snel en effectief kunt inzetten. Zo kan in korte tijd een duidelijke verbetering van de engineeringomgeving worden gerealiseerd en de efficiëntie worden verhoogd. Bovendien wordt voorkomen dat onjuiste keuzes worden gemaakt en ontstaat er ruimte voor innovatie waardoor uw concurrentiepositie wordt verbeterd. Op aanvraag 6

7 Engineering EPLAN Consult Beantwoorden van vragen die betrekking hebben op praktische engineeringaspecten in relatie tot de EPLAN systemen. Tijdens de Engineering Consult kunnen bijvoorbeeld de volgende kwesties aan de orde komen: Hoe kan de migratie naar EPLAN Electric P8 optimaal worden uitgevoerd? Hoe kan de artikeldatabank worden gerealiseerd en onderhouden? Is een verdere optimalisatie momenteel zinvol? Wat kan functioneel engineeren voor onze organisatie betekenen?. Methodiek Een EPLAN consultant geeft u persoonlijk antwoord op al uw vragen. Hierdoor krijgt u zicht op alle mogelijke opties. De Engineering Consult vindt plaats in een van onze Technology & Training Center, behandelt één thema per ontmoeting, duurt ongeveer twee uur en is kosteloos. 2 uur Inhoud n De consultant geeft antwoord op uw vragen, zodat u zicht krijgt op: n De opties n De mogelijke ondersteuning n De optimale strategie voor uw situatie n Het totaaloverzicht n De globale gevolgen n Het optimalisatiepotentieel in relatie tot de noodzakelijke investeringen n Daarna stelt de consultant samen met u een eerste aanzet tot een plan van aanpak op: n Wat is de te volgen strategie? n Wat wordt gedefinieerd als uitgangspositie (applicaties, inrichting, kennis,...)? n Welke ondersteuning biedt EPLAN op het vlak van training en services? n... kosteloos 7

8 Project EPLAN Management Dynamische ondersteuning bij de optimalisatie van engineeringprocessen. De EPLAN Project Manager controleert en bewaakt de efficiënte en effectieve uitvoering van uw optimalisatieproject en is de spil tussen uw organisatie en EPLAN. De optimale implementatie van EPLAN systemen is gewaarborgd, zonder dat het management van uw organisatie wordt belast met tijdrovende implementatieprocessen en zich hierdoor volledig kan blijven concentreren op de core business van de onderneming. Methodiek Een ervaren EPLAN Project Manager organiseert projectbesprekingen en evalueert alle projectontwikkelingen en -acties. Indien nodig vinden er bijsturingen en/of aanvullende trainingen plaats. In overleg Inhoud De EPLAN Project Manager: n Initieert uw optimalisatieproject aan de hand van een projectplan n Begeleidt en stuurt uw project n Bewaakt uw doelstellingen en stuurt deze waar nodig bij n Neemt deel aan interdisciplinair projectoverleg binnen uw organisatie n Is uw aanspreekpunt bij mogelijke problemen tijdens de uitvoering n Draagt zorg voor een optimaal en soepel lopend implementatieproces op aanvraag 8

9 Customer EPLAN Solutions Maximaal rendement uit het EPLAN engineeringplatform door optimale afstemming op uw engineeringsituatie, gebruikers, processen, afdelingen en organisatie. Door middel van scripting en/of de open programmeerinterface van EPLAN kan aan nagenoeg al uw engineeringwensen worden voldaan en wordt een maatwerkoplossing geboden waarmee een enorme rendementsverhoging kan worden bereikt. Methodiek 1. Eerst brengt een EPLAN consultant uw wensen in kaart en worden verschillende oplossingen aangereikt waarmee de gewenste doelen kunnen worden gerealiseerd. 2. Wanneer de gewenste oplossing is gekozen, worden al uw functionele wensen en technische specificaties in detail geïnventariseerd. Dit resulteert in een document waarin al deze wensen en specificaties zijn vastgelegd en dat de basis vormt voor de begroting van uw investering en de bepaling van de levertijd. 3. De gekozen maatwerkoplossing wordt ontwikkelt en geïmplementeerd in uw werkomgeving. In overleg op aanvraag 9

10 Gegarandeerde kwaliteit en uniformiteit van uw documentatie. Standaardisering is hierbij van essentieel belang, met name wanneer de documentatie door verschillende personen en/of toeleveranciers wordt gemaakt. Verder is standaardisering de sleutel tot verbetering van de efficiëntie. Het zorgt voor minder fouten, snelle toegankelijkheid van documentatie en aanzienlijke tijdwinst, omdat het onderhoud van installaties sneller kan worden uitgevoerd en stilstandtijden worden gereduceerd. Resultaat n Functionaliteiten komen beter tot hun recht n Toenemende kwaliteit van de documentatie n Minder fouten n Kortere stilstandtijden bij onderhoud dankzij betere toegankelijkheid van gegevens n Zekerheid ook op lange termijn n Optimale samenwerking door duidelijke engineeringrichtlijnen en een uniforme werkwijze Methodiek Allereerst worden door ons uw wensen geïnventariseerd en op elkaar afgestemd. Vervolgens ontwikkelen we op basis hiervan een bedrijfsspecifieke standaard. Hierin worden ook rechten en organisatiestructuren toegekend zodat een goede toegankelijkheid van functies gewaarborgd is. In overleg Inhoud n Opzetten van een bedrijfsspecifiek symboolbestand, gebaseerd op IEC n Ontwikkelen van bedrijfsspecifieke formulieren, zoals kader, inhoudsopgave, klemmen-, kabel- en materiaallijst n Definiëren van de parameters n Vaststellen van bedrijfsspecifieke project- en pagina-eigenschappen. n Opstellen van een beschrijving voor het standaardiseringshandboek n Configureren van een basisproject op aanvraag Standardization EPLAN Service 10

11 Ervoor zorgen dat uw medewerkers direct maximaal rendement halen uit de EPLAN functies in relatie tot uw specifieke werkwijze en besturingsdocumentatie en uit gevolgde trainingen en/of workshops door persoonlijke ondersteuning bij u op de werkvloer. Hierbij kijkt een van onze specialisten mee over de schouders van uw EPLAN gebruikers terwijl deze achter hun eigen werkstations zitten en is een optimale integratie van EPLAN in uw organisatie gewaarborgd. Resultaat Onsite Service bespaart engineeringtijd. Bovendien helpt het u bij het maken van de juiste keuzes en het bepalen van de juiste richting. Dit zorgt voor gemotiveerde medewerkers en snel rendement. Methodiek Onsite Service start met het inventariseren van uw wensen. Vervolgens worden deze gestructureerd doorlopen terwijl uw medewerkers achter hun eigen werkstations zitten. Onsite Service wordt afgerond met een evaluatie van de behandelde onderwerpen. Voordelen Onsite Service is speciaal bestemd voor de volgende situaties: n Wanneer u het systeem snel wilt implementeren n Wanneer u bedrijfsspecifieke functies wilt realiseren, zoals parametrering, speciale nummering en een eigen layout van uw formulieren n Wanneer de training van uw engineers is afgerond en u uw werkmethoden wilt evalueren om eventuele knelpunten op te sporen en weg te werken n Wanneer u bepaalde functionaliteiten van het systeem optimaal wilt kunnen toepassen, zoals: n Draadnummering n Bedradingslijsten n Klemmen- en materiaallijsten n Etiketten voor onderdeelcodes n Apparaatselectie (opbouw, uitwerking) n Kabelgegevens 1 dag 950,- ONSITE EPLAN Service 11

12 Quickstart EPLAN Service Maximaal rendement uit uw EPLAN systeem en het gebruik hiervan door uw medewerkers. Onder het mom van een goed begin is het halve werk zorgt een EPLAN medewerker ervoor dat u vanaf de eerste dag onmiddellijk aan de slag kunt. We installeren en configureren uw EPLAN software en zorgen voor de perfecte aansluiting op bestaande werkmethoden binnen uw organisatie. Zo gaat er bij de implementatie geen tijd verloren en kunt u het EPLAN systeem direct effectief inzetten. Methodiek 1. Eerst ondersteunen we u bij de installatie van uw EPLAN systeem. 2. Vervolgens configureren we het systeem geheel volgens uw wensen en conform uw huisstijl. Zo voorzien we bijvoorbeeld het EPLAN plotkader van uw bedrijfslogo en passen we de lay-out en inhoud aan uw bedrijfsstandaard aan. 3. In overleg met u maken we een basisproject. Dit basisproject is een eerste aanzet tot standaardisering. 4. Een basisinstructie maakt u vertrouwd met de software en de verschillende informatiebronnen en vormt de ideale voorbereiding op training. 1 dag 950,- 12

13 Drawing EPLAN Service Onnodig tijdverlies voorkomen en uw rendement optimaliseren. Met onze Drawing Service biedt EPLAN uitgebreide expertise voor het ontwerpen van uw schema s. Er zijn vele mogelijkheden die volledig op uw wensen worden afgestemd. Onze Drawing Service wordt gekenmerkt door efficiëntie, kwaliteit, uniformiteit door toepassing van standaards en optimale afstemming op het moment dat u dat nodig hebt zodat u uw projecten snel en betrouwbaar kunt realiseren. Detachering Hebt u dringend Drawing Service voor een spoedproject op locatie nodig? Dan kan EPLAN een engineer bij uw organisatie detacheren, die uw afdeling of projectteam ondersteunt bij de realisatie van uw EPLAN project. Overzetten van schema s Wilt u de documentatie van uw bestaande projecten standaardiseren en centraal in EPLAN opnemen? Wij zetten al uw schema s probleemloos over in het door u gewenste EPLAN formaat of het nu gaat om documentatie op papier, digitale documentatie van vorige EPLAN versies of om data in systemen van derden. Daarbij kunt u kiezen uit: n Een 1 op 1 overzetting zonder opwaardering naar EPLAN Electric P8 bijvoorbeeld om schema s zonder verwijzingen en verwerkingen in een viewer te kunnen openen en bekijken. De overgezette schema s zijn in dit geval dus precies hetzelfde als het origineel. n Een opwaardering naar het kwaliteitsniveau van uw eigen standaardisering. Automatische omzetting Met deze vorm van Drawing Service worden ook de onderliggende intelligente data uit uw schema s in de EPLAN database overgenomen. Change Over Wilt u al uw projecten omzetten naar EPLAN Electric P8? Vertrouw dan op een van onze ervaren EPLAN specialisten en verzeker u van maximale kwaliteit. Na een analyse van uw projecten en een inventarisatie van de aandachtspunten wordt een inschatting van de hoeveelheid werk gemaakt. Deze service wordt vaak gecombineerd met Standardization Service en Change Over Service. Prijs Op aanvraag 13

14 Installation EPLAN Service Ondersteuning van uw IT-afdeling bij de installatie van EPLAN in uw IT infrastructuur, advisering over het opmaken van EPLAN push-packages en het meten en testen van de EPLAN performance. Methodiek Wij ondersteunen de installatie van uw ELM (EPLAN Licence Manager) op het WAN- en/of LAN-netwerk binnen uw bedrijf. Vervolgens begeleiden we u bij de inrichting van de werkstations van de engineers en informeren we hen over de technische aspecten van EPLAN. Optioneel kan een monitoring tool (logging) worden geconfigureerd op een daarvoor geschikt systeem. Werkzaamheden op de server n Installatie van de hardlock drivers n Installatie van de hardlock service n Installatie van de licentiemanager (ELM) n Configureren van rechten n Testen van de totale configuratie Werkzaamheden op de EPLAN werkstations n Installatie van de EPLAN software n Inrichten en testen van het EPLAN systeem n Aanmelden van de werkstations bij de ELM software 1 dag 950,- 14

15 Helpdesk EPLAN Support Snelle en deskundige hulp bij vragen over EPLAN software of bij praktische problemen. De EPLAN helpdesk bestaat uit een team van EPLAN specialisten en is beschikbaar voor alle klanten die een software service-overeenkomst met EPLAN hebben. Snel geholpen Hebt u een vraag? Onze specialisten geven direct telefonisch antwoord of nemen zo snel mogelijk contact met u op. Zo gaat er geen kostbare engineeringtijd verloren. U kunt uw vraag ook via aan ons richten: of Online antwoorden Op onze websites en vindt u antwoorden op veel gestelde vragen (FAQ). Deze FAQ-database wordt continu aangevuld met vragen (en antwoorden) die klanten ons vanuit de praktijk stellen. Zo weten we steeds wat er bij onze klanten leeft en kunnen we optimaal hierop inspelen. Verder zijn er vele support documenten beschikbaar bijvoorbeeld over het importeren van artikelen, het gebruik van etageklemmen die u rechtstreeks van onze websites kunt downloaden. U beschikt dus altijd over up-to-date informatie. 15

16 EPLAN efficient engineering Professional Service & Support Onze klanten werken overal ter wereld wij ook Met klanten en installaties wereldwijd en met internationale aanwezigheid demonstreert EPLAN Software & Service al meer dan 25 jaar het succes van een consequente praktijkgerichte benadering. Meer dan 50 verkoop- en servicecentra staan garant voor wereldwijde ondersteuning op alle continenten. Als 100% Rittal-dochter maakt EPLAN deel uit van de Friedhelm Loh Group. EPLAN staat in deze sterke onderneming voor innovatiekracht, continuïteit, vooruitgang en investeringszekerheid. EPLAN Software & Service Hengelder 56. Postbus 246 NL-6900 AE ZEVENAAR Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) EPLAN Software & Service Bosstraat 54 B-3560 Lummen Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) Concept: MM /11