Competence Center. Professional. Service & Support. program 2011/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Competence Center. Professional. Service & Support. program 2011/12"

Transcriptie

1 Competence Center Professional Service & Support program 2011/12

2 Professional Service & Support Inhoudsopgave Optimalisatie van uw engineering... 4 Engineering Proces Scan... 5 EPLAN Consulting Service... 6 EPLAN Engineering Consult... 7 EPLAN Projectmanagement... 8 EPLAN Customer Solutions... 9 EPLAN Standardization Service EPLAN Onsite Service EPLAN Quickstart Service EPLAN Drawing Service EPLAN Installation Service EPLAN Helpdesk Support

3 Eplan Mission Statement We are an engineering knowledge and solution provider, which aims to make efficient engineering available in the industrial sector, from start to end of lifecycle. Geachte relatie, De brochure Professional Service & Support geeft u een duidelijk overzicht van al onze diensten. Voor onze organisatie is deze brochure een volgende belangrijke stap in de evolutie van ons bedrijf. U kent ons als marktleider in software waarmee engineers wereldwijd slim, snel en gestandaardiseerd schema s en technische documentatie ontwerpen. Maar we zijn meer dan ontwikkelaars... Dankzij onze jarenlange ervaring en aanwezigheid op de markt ontwikkelen we ons steeds nadrukkelijker tot adviseur in engineeringprocessen. Veel klanten schakelen ons in als klankbord voor procesoptimalisatie en voor de koppeling van de systemen en afdelingen in hun bedrijf. Onze objectieve mening draagt zo bij tot een maximale integratie van alle afdelingen. Wat is het gevolg voor uw organisatie? Dat uw processen en werkmethoden efficiënter verlopen. Zodat u erin slaagt om uw kwaliteit te verhogen en uw kosten te drukken, ondanks de toenemende complexiteit in de markt. Maar ook dat u de communicatie tussen uw afdelingen verbetert zodat de foutenlast daalt. Onze adviseurs zorgen stapsgewijs voor een gestructureerde aanpak en voor een transparante workflow richting toeleveranciers én de eigen interne organisatie. Zo draagt Eplan meetbaar bij tot het succes van uw onderneming. Onze ervaring leert dat de trainingen en workshops in deze brochure ruimte scheppen voor toekomstige groei en innovatie. Met alle nieuwe inzichten die u opdoet, kunt u namelijk voortaan nog beter inspelen op de evoluties in de markt. Nico De Baerdemaeker National Operations Manager België Harold van Waardenburg National Operations Manager Nederland P.S. Wilt u nog vlotter leren werken met onze software? Dan verwijzen we u graag naar de brochure Training & Learning. Daarin vindt u ons aanbod aan trainingen en workshops binnen het EPLAN productplatform. 3

4 Optimalisatie van uw engineering Een engineer die een fout maakt: het is niet zo erg wanneer hij ze meteen herstelt. Bereikt die fout echter de werkplaats? Dan kost ze al snel tien keer meer. Raakt ze tot bij de inbedrijfstelling? Dan zijn de kosten vaak niet meer te overzien! De wil om engineeringprocessen te optimaliseren is er. Maar omdat elk uur telt, nemen klanten er niet altijd de ruimte voor. EPLAN helpt u om uw kansen op te merken én... te benutten. Wij zijn zoveel meer dan een leverancier van weliswaar uitstekende applicaties voor het ontwerp van schema s en technische documentatie. Onze adviseurs tillen de efficiëntie en het rendement in uw organisatie telkens weer een trapje hoger. Zodat u uw tijd, geld en mankracht op de juiste wijze benut. Aan de basis ligt de EPLAN software waarmee uw engineers slim en efficiënt ontwerpen. Een volgende stap in het optimaliseringproces is een doordachte standaardisering van uw gegevens. Die opent op haar beurt de deur naar een uitgekiende automatisering waarmee u meer realiseert met evenveel mensen. En EPLAN brengt u nóg verder. Zo slechten onze adviseurs de muren tussen uw verschillende engineeringdisciplines en uw afdelingen. Met een platform dat alle EPLAN applicaties naadloos aan elkaar koppelt maar ook een integratie realiseert tussen uw afdelingen. Zodat engineering, inkoop, verkoop, facturatie, werkplaats... allemaal over dezelfde transparante en up-to-date gegevens beschikken. Het uiteindelijke resultaat? Een organisatie die functioneel engineert. Zodat u uw processen optimaliseert, uw time to market daalt en u een grotere variatie in uw aanbod realiseert... zonder dat uw kosten stijgen. Uw EPLAN adviseur voert u graag naar de top step-by-step. 4

5 Engineering Proces Scan Optimalisatie van uw engineeringproces voor meer efficiëntie en hogere kwaliteit door de werkprocessen maximaal op elkaar af te stemmen. Met de engineeringscan van EPLAN worden uw processen geanalyseerd, werkmethoden in kaart gebracht, verbeterpunten blootgelegd en oplossingen aangereikt die uw productiviteit verhogen. Zo kunt u in de afzonderlijke processtappen tijdsbesparingen van meer dan 50% realiseren. De engineeringscan kan zowel voor één enkele engineeringdiscipline als voor alle engineeringdisciplines worden uitgevoerd. In overleg Inhoud n Objectieve analyse van uw engineeringproces n Analyse van de noodzakelijke in- en output van verschillende afdelingen n Inventarisatie van de data en de engineers/afdelingen die deze data hebben gemaakt in de diverse systemen n Opstellen van een interdisciplinair procesdiagram n Benoemen van vastgestelde knelpunten n Individuele kennis van engineers toegankelijk maken voor het hele bedrijf n Aanreiken van geavanceerde methoden en tools waarmee de productiviteit kan wordt verhoogd n Vastleggen van bedrijfsspecifieke procesdoelen n Voorstellen voor procesoptimalisatie Resultaat U ontvangt een schriftelijk verslag van de analyses en bevindingen en een inschatting van de investering versus de opbrengsten. Daarnaast ontvangt u een overzicht van de maatregelen waarmee u uw processen efficiënter en effectiever kunt vormgeven. Alle resultaten van de engineeringscan worden in een evaluatiegesprek met het management van uw bedrijf toegelicht. Op aanvraag 5

6 Consulting EPLAN Service Maximaal rendement uit EPLAN applicaties en optimale interdisciplinaire samenwerking. Hierdoor neemt de kwaliteit van de engineeringprocessen toe, worden fouten vermeden en worden in de productieafdelingen en bij de inbedrijfstelling tijd en kosten bespaard. Consulting richt zich met name op de praktische uitvoering tijdens de dagelijkse engineeringspraktijk. Methodiek Op basis van een door u aangedragen probleemstelling ontvangt u advies van een EPLAN consultant. Dit advies is vooral gericht op uw engineeringproces, procedures en organisatie en op het inzetten van uw EPLAN applicaties. In overleg Inhoud Optimalisatie van uw engineeringproces op de volgende terreinen: n Interdisciplinaire samenwerking n Kwaliteit van standaardisatie n Consistentie van data n Duidelijke processen en motivatie door transparantie voor alle betrokkenen n Ruimte voor innovatie Resultaat Door een gedegen advies beschikt u over praktische handvatten waarmee u uw werkproces kunt optimaliseren en EPLAN uiterst snel en effectief kunt inzetten. Zo kan in korte tijd een duidelijke verbetering van de engineeringomgeving worden gerealiseerd en de efficiëntie worden verhoogd. Bovendien wordt voorkomen dat onjuiste keuzes worden gemaakt en ontstaat er ruimte voor innovatie waardoor uw concurrentiepositie wordt verbeterd. Op aanvraag 6

7 Engineering EPLAN Consult Beantwoorden van vragen die betrekking hebben op praktische engineeringaspecten in relatie tot de EPLAN systemen. Tijdens de Engineering Consult kunnen bijvoorbeeld de volgende kwesties aan de orde komen: Hoe kan de migratie naar EPLAN Electric P8 optimaal worden uitgevoerd? Hoe kan de artikeldatabank worden gerealiseerd en onderhouden? Is een verdere optimalisatie momenteel zinvol? Wat kan functioneel engineeren voor onze organisatie betekenen?. Methodiek Een EPLAN consultant geeft u persoonlijk antwoord op al uw vragen. Hierdoor krijgt u zicht op alle mogelijke opties. De Engineering Consult vindt plaats in een van onze Technology & Training Center, behandelt één thema per ontmoeting, duurt ongeveer twee uur en is kosteloos. 2 uur Inhoud n De consultant geeft antwoord op uw vragen, zodat u zicht krijgt op: n De opties n De mogelijke ondersteuning n De optimale strategie voor uw situatie n Het totaaloverzicht n De globale gevolgen n Het optimalisatiepotentieel in relatie tot de noodzakelijke investeringen n Daarna stelt de consultant samen met u een eerste aanzet tot een plan van aanpak op: n Wat is de te volgen strategie? n Wat wordt gedefinieerd als uitgangspositie (applicaties, inrichting, kennis,...)? n Welke ondersteuning biedt EPLAN op het vlak van training en services? n... kosteloos 7

8 Project EPLAN Management Dynamische ondersteuning bij de optimalisatie van engineeringprocessen. De EPLAN Project Manager controleert en bewaakt de efficiënte en effectieve uitvoering van uw optimalisatieproject en is de spil tussen uw organisatie en EPLAN. De optimale implementatie van EPLAN systemen is gewaarborgd, zonder dat het management van uw organisatie wordt belast met tijdrovende implementatieprocessen en zich hierdoor volledig kan blijven concentreren op de core business van de onderneming. Methodiek Een ervaren EPLAN Project Manager organiseert projectbesprekingen en evalueert alle projectontwikkelingen en -acties. Indien nodig vinden er bijsturingen en/of aanvullende trainingen plaats. In overleg Inhoud De EPLAN Project Manager: n Initieert uw optimalisatieproject aan de hand van een projectplan n Begeleidt en stuurt uw project n Bewaakt uw doelstellingen en stuurt deze waar nodig bij n Neemt deel aan interdisciplinair projectoverleg binnen uw organisatie n Is uw aanspreekpunt bij mogelijke problemen tijdens de uitvoering n Draagt zorg voor een optimaal en soepel lopend implementatieproces op aanvraag 8

9 Customer EPLAN Solutions Maximaal rendement uit het EPLAN engineeringplatform door optimale afstemming op uw engineeringsituatie, gebruikers, processen, afdelingen en organisatie. Door middel van scripting en/of de open programmeerinterface van EPLAN kan aan nagenoeg al uw engineeringwensen worden voldaan en wordt een maatwerkoplossing geboden waarmee een enorme rendementsverhoging kan worden bereikt. Methodiek 1. Eerst brengt een EPLAN consultant uw wensen in kaart en worden verschillende oplossingen aangereikt waarmee de gewenste doelen kunnen worden gerealiseerd. 2. Wanneer de gewenste oplossing is gekozen, worden al uw functionele wensen en technische specificaties in detail geïnventariseerd. Dit resulteert in een document waarin al deze wensen en specificaties zijn vastgelegd en dat de basis vormt voor de begroting van uw investering en de bepaling van de levertijd. 3. De gekozen maatwerkoplossing wordt ontwikkelt en geïmplementeerd in uw werkomgeving. In overleg op aanvraag 9

10 Gegarandeerde kwaliteit en uniformiteit van uw documentatie. Standaardisering is hierbij van essentieel belang, met name wanneer de documentatie door verschillende personen en/of toeleveranciers wordt gemaakt. Verder is standaardisering de sleutel tot verbetering van de efficiëntie. Het zorgt voor minder fouten, snelle toegankelijkheid van documentatie en aanzienlijke tijdwinst, omdat het onderhoud van installaties sneller kan worden uitgevoerd en stilstandtijden worden gereduceerd. Resultaat n Functionaliteiten komen beter tot hun recht n Toenemende kwaliteit van de documentatie n Minder fouten n Kortere stilstandtijden bij onderhoud dankzij betere toegankelijkheid van gegevens n Zekerheid ook op lange termijn n Optimale samenwerking door duidelijke engineeringrichtlijnen en een uniforme werkwijze Methodiek Allereerst worden door ons uw wensen geïnventariseerd en op elkaar afgestemd. Vervolgens ontwikkelen we op basis hiervan een bedrijfsspecifieke standaard. Hierin worden ook rechten en organisatiestructuren toegekend zodat een goede toegankelijkheid van functies gewaarborgd is. In overleg Inhoud n Opzetten van een bedrijfsspecifiek symboolbestand, gebaseerd op IEC n Ontwikkelen van bedrijfsspecifieke formulieren, zoals kader, inhoudsopgave, klemmen-, kabel- en materiaallijst n Definiëren van de parameters n Vaststellen van bedrijfsspecifieke project- en pagina-eigenschappen. n Opstellen van een beschrijving voor het standaardiseringshandboek n Configureren van een basisproject op aanvraag Standardization EPLAN Service 10

11 Ervoor zorgen dat uw medewerkers direct maximaal rendement halen uit de EPLAN functies in relatie tot uw specifieke werkwijze en besturingsdocumentatie en uit gevolgde trainingen en/of workshops door persoonlijke ondersteuning bij u op de werkvloer. Hierbij kijkt een van onze specialisten mee over de schouders van uw EPLAN gebruikers terwijl deze achter hun eigen werkstations zitten en is een optimale integratie van EPLAN in uw organisatie gewaarborgd. Resultaat Onsite Service bespaart engineeringtijd. Bovendien helpt het u bij het maken van de juiste keuzes en het bepalen van de juiste richting. Dit zorgt voor gemotiveerde medewerkers en snel rendement. Methodiek Onsite Service start met het inventariseren van uw wensen. Vervolgens worden deze gestructureerd doorlopen terwijl uw medewerkers achter hun eigen werkstations zitten. Onsite Service wordt afgerond met een evaluatie van de behandelde onderwerpen. Voordelen Onsite Service is speciaal bestemd voor de volgende situaties: n Wanneer u het systeem snel wilt implementeren n Wanneer u bedrijfsspecifieke functies wilt realiseren, zoals parametrering, speciale nummering en een eigen layout van uw formulieren n Wanneer de training van uw engineers is afgerond en u uw werkmethoden wilt evalueren om eventuele knelpunten op te sporen en weg te werken n Wanneer u bepaalde functionaliteiten van het systeem optimaal wilt kunnen toepassen, zoals: n Draadnummering n Bedradingslijsten n Klemmen- en materiaallijsten n Etiketten voor onderdeelcodes n Apparaatselectie (opbouw, uitwerking) n Kabelgegevens 1 dag 950,- ONSITE EPLAN Service 11

12 Quickstart EPLAN Service Maximaal rendement uit uw EPLAN systeem en het gebruik hiervan door uw medewerkers. Onder het mom van een goed begin is het halve werk zorgt een EPLAN medewerker ervoor dat u vanaf de eerste dag onmiddellijk aan de slag kunt. We installeren en configureren uw EPLAN software en zorgen voor de perfecte aansluiting op bestaande werkmethoden binnen uw organisatie. Zo gaat er bij de implementatie geen tijd verloren en kunt u het EPLAN systeem direct effectief inzetten. Methodiek 1. Eerst ondersteunen we u bij de installatie van uw EPLAN systeem. 2. Vervolgens configureren we het systeem geheel volgens uw wensen en conform uw huisstijl. Zo voorzien we bijvoorbeeld het EPLAN plotkader van uw bedrijfslogo en passen we de lay-out en inhoud aan uw bedrijfsstandaard aan. 3. In overleg met u maken we een basisproject. Dit basisproject is een eerste aanzet tot standaardisering. 4. Een basisinstructie maakt u vertrouwd met de software en de verschillende informatiebronnen en vormt de ideale voorbereiding op training. 1 dag 950,- 12

13 Drawing EPLAN Service Onnodig tijdverlies voorkomen en uw rendement optimaliseren. Met onze Drawing Service biedt EPLAN uitgebreide expertise voor het ontwerpen van uw schema s. Er zijn vele mogelijkheden die volledig op uw wensen worden afgestemd. Onze Drawing Service wordt gekenmerkt door efficiëntie, kwaliteit, uniformiteit door toepassing van standaards en optimale afstemming op het moment dat u dat nodig hebt zodat u uw projecten snel en betrouwbaar kunt realiseren. Detachering Hebt u dringend Drawing Service voor een spoedproject op locatie nodig? Dan kan EPLAN een engineer bij uw organisatie detacheren, die uw afdeling of projectteam ondersteunt bij de realisatie van uw EPLAN project. Overzetten van schema s Wilt u de documentatie van uw bestaande projecten standaardiseren en centraal in EPLAN opnemen? Wij zetten al uw schema s probleemloos over in het door u gewenste EPLAN formaat of het nu gaat om documentatie op papier, digitale documentatie van vorige EPLAN versies of om data in systemen van derden. Daarbij kunt u kiezen uit: n Een 1 op 1 overzetting zonder opwaardering naar EPLAN Electric P8 bijvoorbeeld om schema s zonder verwijzingen en verwerkingen in een viewer te kunnen openen en bekijken. De overgezette schema s zijn in dit geval dus precies hetzelfde als het origineel. n Een opwaardering naar het kwaliteitsniveau van uw eigen standaardisering. Automatische omzetting Met deze vorm van Drawing Service worden ook de onderliggende intelligente data uit uw schema s in de EPLAN database overgenomen. Change Over Wilt u al uw projecten omzetten naar EPLAN Electric P8? Vertrouw dan op een van onze ervaren EPLAN specialisten en verzeker u van maximale kwaliteit. Na een analyse van uw projecten en een inventarisatie van de aandachtspunten wordt een inschatting van de hoeveelheid werk gemaakt. Deze service wordt vaak gecombineerd met Standardization Service en Change Over Service. Prijs Op aanvraag 13

14 Installation EPLAN Service Ondersteuning van uw IT-afdeling bij de installatie van EPLAN in uw IT infrastructuur, advisering over het opmaken van EPLAN push-packages en het meten en testen van de EPLAN performance. Methodiek Wij ondersteunen de installatie van uw ELM (EPLAN Licence Manager) op het WAN- en/of LAN-netwerk binnen uw bedrijf. Vervolgens begeleiden we u bij de inrichting van de werkstations van de engineers en informeren we hen over de technische aspecten van EPLAN. Optioneel kan een monitoring tool (logging) worden geconfigureerd op een daarvoor geschikt systeem. Werkzaamheden op de server n Installatie van de hardlock drivers n Installatie van de hardlock service n Installatie van de licentiemanager (ELM) n Configureren van rechten n Testen van de totale configuratie Werkzaamheden op de EPLAN werkstations n Installatie van de EPLAN software n Inrichten en testen van het EPLAN systeem n Aanmelden van de werkstations bij de ELM software 1 dag 950,- 14

15 Helpdesk EPLAN Support Snelle en deskundige hulp bij vragen over EPLAN software of bij praktische problemen. De EPLAN helpdesk bestaat uit een team van EPLAN specialisten en is beschikbaar voor alle klanten die een software service-overeenkomst met EPLAN hebben. Snel geholpen Hebt u een vraag? Onze specialisten geven direct telefonisch antwoord of nemen zo snel mogelijk contact met u op. Zo gaat er geen kostbare engineeringtijd verloren. U kunt uw vraag ook via aan ons richten: of Online antwoorden Op onze websites en vindt u antwoorden op veel gestelde vragen (FAQ). Deze FAQ-database wordt continu aangevuld met vragen (en antwoorden) die klanten ons vanuit de praktijk stellen. Zo weten we steeds wat er bij onze klanten leeft en kunnen we optimaal hierop inspelen. Verder zijn er vele support documenten beschikbaar bijvoorbeeld over het importeren van artikelen, het gebruik van etageklemmen die u rechtstreeks van onze websites kunt downloaden. U beschikt dus altijd over up-to-date informatie. 15

16 EPLAN efficient engineering Professional Service & Support Onze klanten werken overal ter wereld wij ook Met klanten en installaties wereldwijd en met internationale aanwezigheid demonstreert EPLAN Software & Service al meer dan 25 jaar het succes van een consequente praktijkgerichte benadering. Meer dan 50 verkoop- en servicecentra staan garant voor wereldwijde ondersteuning op alle continenten. Als 100% Rittal-dochter maakt EPLAN deel uit van de Friedhelm Loh Group. EPLAN staat in deze sterke onderneming voor innovatiekracht, continuïteit, vooruitgang en investeringszekerheid. EPLAN Software & Service Hengelder 56. Postbus 246 NL-6900 AE ZEVENAAR Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) EPLAN Software & Service Bosstraat 54 B-3560 Lummen Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) Concept: MM /11

EPLAN. Implementation Professional Service & Support

EPLAN. Implementation Professional Service & Support EPLAN Tactisch De vier krachtlijnen van EPLAN zame ondersteuning Het succes van een onderneming hangt af van veel factoren en die variëren van klant tot klant. Wij hebben ons tot doel gesteld iedere klant

Nadere informatie

PRODUCTIEF. direct vanaf de start met gecertificeerde apparaatgegevens

PRODUCTIEF. direct vanaf de start met gecertificeerde apparaatgegevens in engineering PRODUCTIEF direct vanaf de start met gecertificeerde apparaatgegevens Naadloze engineering dat is high-end software PLUS de juiste apparaatgegevens. Gegevens 1:1 in het ontwerp overnemen

Nadere informatie

EPLAN Data Portal Een boost voor uw omzet

EPLAN Data Portal Een boost voor uw omzet EPLAN Data Portal Een boost voor uw omzet Over ons EPLAN Software & Service ontwikkelt engineeringsoftware en adviseert bedrijven hoe zij hun engineeringprocessen kunnen optimaliseren. Klanten profiteren

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

EPLAN. your Engineering. Internationaal vertrouwen meer dan 18.000 klanten. uit alle engineeringdisciplines van de automatisering

EPLAN. your Engineering. Internationaal vertrouwen meer dan 18.000 klanten. uit alle engineeringdisciplines van de automatisering Plant Engineering EPLAN your Engineering Internationaal vertrouwen meer dan 18.000 klanten uit alle engineeringdisciplines van de automatisering in de machinebouw en (proces) installaties op de kracht

Nadere informatie

Geachte Mr., Informeert u zich tijdig wat het nieuwe dicteren kan betekenen voor u en uw organisatie. Maak vandaag nog gebruik van de aanbieding.

Geachte Mr., Informeert u zich tijdig wat het nieuwe dicteren kan betekenen voor u en uw organisatie. Maak vandaag nog gebruik van de aanbieding. Dicteerbrochure Ateq 08_190x277mm 01.indd 1 06-08-14 14:30 ONDERWERP: Oplossingen voor de moderne advocatuur OKTOBER 2014 Geachte Mr., Veel juridische professionals hebben vragen over het nieuwe werken,

Nadere informatie

Software voor AGF ondernemers.

Software voor AGF ondernemers. NEOX Software voor AGF ondernemers. Uw rendement in beeld met Neddox. NEOX S O F T W A R E V O O R A G F O N E R N E M E R S Next Business Solutions Mission Statement e oorsprong van Neddox B.V. ligt in

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services SECURITY CONSULTANCY Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

EPLAN Harness prod 3D/2D kabelboomengineering

EPLAN Harness prod 3D/2D kabelboomengineering 3D/2D kabelboomengineering Bedrijfsomschrijving EPLAN Software & Services ontwikkelt CAE-oplossingen en adviseert bedrijven hoe zij hun engineering processen kunnen optimaliseren. Klanten profiteren van

Nadere informatie

AVANCE Application Management

AVANCE Application Management AVANCE Application Management AVANCE Application Management is een 100% dochteronderneming van AVANCE ICT Groep Nederland en is gespecialiseerd in het virtualiseren en (re)packagen van applicaties. Door

Nadere informatie

Vault Easy Best Practice voor AutoCAD

Vault Easy Best Practice voor AutoCAD www.cadac.com Vault Easy Best Practice voor AutoCAD Inhoudsopgave 1 Waarom Vault Easy (VE) 3 2 Organice Vault 3 3 Engineering Omgeving 3 4 Benodigde software voor 4 users 4 5 Project team 4 6 Implementatie

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

We helpen u security-incidenten te voorkomen

We helpen u security-incidenten te voorkomen Managed Services Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal te voorkomen en behoeden we u voor imagoschade.

Nadere informatie

Het Nieuwe Leren in IT projecten

Het Nieuwe Leren in IT projecten Het Nieuwe Leren in IT projecten Verandermanagement Projectmanagement Het Nieuwe Leren Training Strategie Documentatie & elearning In context, op de werkplek De uitdaging Organisaties worden uitgedaagd

Nadere informatie

EPLAN Experience. Your Gateway to Greater Efficiency

EPLAN Experience. Your Gateway to Greater Efficiency EPLAN Experience Your Gateway to Greater Efficiency Over ons EPLAN Software & Services ontwikkelt engineering software en adviseert bedrijven hoe zij hun engineering processen kunnen optimaliseren. Klanten

Nadere informatie

imagine. change. Omdat u liever iets effectiever werkt Ricoh WerkPlek Scan De slimme check van uw werkplek

imagine. change. Omdat u liever iets effectiever werkt Ricoh WerkPlek Scan De slimme check van uw werkplek imagine. change. Omdat u liever iets effectiever werkt Ricoh WerkPlek Scan De slimme check van uw werkplek Uw bedrijf op orde met de WerkPlek Scan Als ondernemer weet u dat communicatie en samen werken

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Acertys Technical Services. Tot uw dienst

Acertys Technical Services. Tot uw dienst Acertys Technical Services Tot uw dienst Service specialisten voor elk product Een uitgebreid team van vakbekwame en gemotiveerde technici staat tot uw dienst. Vandaag zijn dit meer dan 45 Service Engineers,

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

"Wij zijn creatieve denkers met kennis van industriële automatisering" JB Systems Westlandseweg 190 3131 HX Vlaardingen Postbus 108 3130 AC Vlaardingen T +31 10 460 80 60 F +31 10 460 80 00 info@jbsystems.nl

Nadere informatie

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen PLANON E-LEARNINGSERVICE Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen De Planon e-learningservice biedt onder meer de volgende modules: Algemene e-learning Domeinspecifieke

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Stroomlijnen van processen & organiseren van resultaatgerichte teamwerking Waarom deze opleiding? Ondanks de toenemende complexiteit

Nadere informatie

MEER TIJD. voor uw patiënt

MEER TIJD. voor uw patiënt MEER TIJD voor uw patiënt Het EMD (Elektronisch Medisch Dossier) is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument in de huisartsenpraktijk. Het is daarom belangrijk dat u over een programma beschikt dat naadloos

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression xpression Klanten willen steeds vaker via internet of mobile devices met organisaties communiceren. Organisaties zijn dus genoodzaakt om hun communicatie hierop aan te passen. Want een betere communicatie

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Supply Chain Solutions

Supply Chain Solutions Supply Chain Solutions Actemium Supply Chain Solutions verbetert uw efficiency op de werkvloer door real-time identificatie en registratie van de goederenstroom. Een naadloze aansluiting tussen uw backofficesysteem

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

EasyHandling Meer dan een bouwpakket. Gemakkelijker. Sneller. Efficiënter.

EasyHandling Meer dan een bouwpakket. Gemakkelijker. Sneller. Efficiënter. EasyHandling Meer dan een bouwpakket Gemakkelijker. Sneller. Efficiënter. 2 EasyHandling De perfecte applicatie binnen handbereik Met Rexroth s EasyHandling wordt het automatiseren van systemen voor producthandling

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt?

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? SAAS CONSULTANCY PROJECT MANAGEMENT SUPPORT KLANT E-LEARNING DEVELOPMENT TRAINING BUSINESS PROCESS REDESIGN Alles centraal geregeld Verkoopt,

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services CLOUD MANAGEMENT Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar

Nadere informatie

Koning & Hartman maakt het verschil

Koning & Hartman maakt het verschil Koning & Hartman maakt het verschil KH Smart Manufacturing KH Smart Manufacturing Smart Made Simple Smart Made Simple Nieuwe technologieën volgen elkaar steeds sneller op en leiden tot nieuwe concepten,

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Océ TCS500. Tijd is kostbaar. Grootformaat. kleurenprint-, kopieer- en. scansysteem

Océ TCS500. Tijd is kostbaar. Grootformaat. kleurenprint-, kopieer- en. scansysteem Océ TCS500 Tijd is kostbaar Grootformaat kleurenprint-, kopieer- en scansysteem Klaar voor elke klus: hoge Prestaties waarop u kunt productiviteit rekenen Hoge capaciteit in kleur en Volledig te configureren

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact Kennis Management Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train Tele Train is dé specialist in performance verbetering van het één op één klantcontact van organisaties. Uitgangspunt hierbij is operational

Nadere informatie

Vault Easy Best Practice voor Autodesk Inventor

Vault Easy Best Practice voor Autodesk Inventor www.cadac.com Vault Easy Best Practice voor Autodesk Inventor Inhoudsopgave 1 Waarom Vault Easy (VE) 3 2 Organice Vault 3 3 Engineering Omgeving 3 4 Project team 4 5 Implementatie 5 KickOff meeting 5 EASY

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

DIGITAAL DICTEREN, SPRAAKHERKENNING & WORKFLOW MANAGEMENT VOOR ZORGPROFESSIONALS

DIGITAAL DICTEREN, SPRAAKHERKENNING & WORKFLOW MANAGEMENT VOOR ZORGPROFESSIONALS DIGITAAL DICTEREN, SPRAAKHERKENNING & WORKFLOW MANAGEMENT VOOR ZORGPROFESSIONALS IMAGE SPEECH PROCESSING SOLUTIONS DOING MORE WITH SPEECH DÉ SOLUTION PROVIDER Kostenefficiëntie in de zorg is nog steeds

Nadere informatie

Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl

Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Agenda Even voorstellen Vicus ebusiness Solutions Geluiden uit de markt Belangrijke verschillen

Nadere informatie

HP Device as a Service. Laat technologie anders voor u werken

HP Device as a Service. Laat technologie anders voor u werken HP Device as a Service Laat technologie anders voor u werken HP Device as a Service (DaaS) bundelt computerapparatuur en accessoires van wereldklasse, levenscyclusservices en HP expertise met toegevoegde

Nadere informatie

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager is een product van: Cloud9 Software B.V. www.cloud9software.nl wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar U kunt via onderstaande

Nadere informatie

De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen

De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen Rotterdam, 13 april 2017 Carlo Zwinkels Van decentraal naar centraal Van fysiek naar digitaal Van handmatig

Nadere informatie

Proceduretrays op maat UW PARTNER VOOR PROFESSIONELE OPLOSSINGEN

Proceduretrays op maat UW PARTNER VOOR PROFESSIONELE OPLOSSINGEN Proceduretrays op maat UW PARTNER VOOR PROFESSIONELE OPLOSSINGEN HALYARD * CPT S ZIJN PROFESSIONEEL SAMENGESTELD NAAR UW VOORKEUR MAATWERK Van proceduretrays op maat tot de voordeligste proceduretrays

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services SECURITY DESIGN Managed Services We ontwerpen solide security-maatregelen voor de bouw en het gebruik van digitale platformen. Met onze Security Management diensten

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Case VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS FlowFabric geeft startsein voor innovatie bij VolkerWessels Telecom VolkerWessels Telecom, specialist in telecominfrastructuur, weet als geen

Nadere informatie

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS )

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA OM COMPLEXITEIT TE BEHEERSEN DEMO AKS BUSINESS BENEFITS: VAKANTIEDAGEN SOP EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA

Nadere informatie

24/7. VLT Drives Service Meer dan verwacht. DrivePro. www.danfoss.be/drives/nl. Stand-by u MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

24/7. VLT Drives Service Meer dan verwacht. DrivePro. www.danfoss.be/drives/nl. Stand-by u MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT Drives Service Meer dan verwacht 24/7 Stand-by u Buiten de kantooruren, 24u per dag, 7 dagen per week, staan wij telefonisch ter beschikking om op uw vragen te antwoorden

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

De Documentserver maak snel en foutloos documenten in huisstijl

De Documentserver maak snel en foutloos documenten in huisstijl De Documentserver maak snel en foutloos documenten in huisstijl De Documentserver efficiënte documentcreatie in huisstijl Woningcorporatie Heuvelrug Wonen werkt efficiënter sinds de implementatie van de

Nadere informatie

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Snelle en betrouwbare beslissingsprocessen in SAP D&B Connect is een geïntegreerd procesmanagementplatform voor SAP. Met dit

Nadere informatie

30% is de gemiddelde potentie aan energiebesparing bij het optimaliseren van technische gebouwsystemen

30% is de gemiddelde potentie aan energiebesparing bij het optimaliseren van technische gebouwsystemen NovoCon IoT servomotor voor HVAC Maak uw gebouw slimmer, efficiënter en waardevoller en verminder daarbij uw investering en jaarlijkse kosten Maak kennis met NovoCon, de innovatieve, digitale servomotor

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst met het nieuwe dicteren. Oplossingen voor de moderne advocatuur

Klaar voor de toekomst met het nieuwe dicteren. Oplossingen voor de moderne advocatuur Klaar voor de toekomst met het nieuwe dicteren Oplossingen voor de moderne advocatuur Dicteren zoals u wilt werken De jurist van nu werkt sneller, flexibeler, mobieler en efficiënter dan ooit. Bij zo n

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Overzichtelijk in beeld hebben welke cursussen, opleidingen en

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP!

MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP! MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP! De cloud is al lang geen hype meer. In diverse branches heeft het de manier waarop organisaties met IT omgaan veranderd en

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

De Do s en Don ts bij de migratie van verouderde procesbesturing- en automatiseringssystemen

De Do s en Don ts bij de migratie van verouderde procesbesturing- en automatiseringssystemen De Do s en Don ts bij de migratie van verouderde procesbesturing- en automatiseringssystemen Klaas Venema, Consultant Imtech Even voorstellen Klaas Venema, Consultant Imtech Industrial Services 30 jaar

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services

Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services COOKIE COMPLIANT Managed Services Mirabeau helpt u de cookiewetgeving op de juiste manier te implementeren. Zo geven we uw online omgeving een betrouwbare uitstraling

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten.

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. MISSION STATEMENT Systemat Expert wenst haar klanten bij te staan in de realisatie van hun diverse IT projecten door hun te voorzien

Nadere informatie