Effectieve cocreatie vraagt om juiste keuzes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Effectieve cocreatie vraagt om juiste keuzes"

Transcriptie

1 collaboration en co-creation t Effectieve cocreatie vraagt om juiste keuzes Succesfactoren voor cocreatie via internet Het interactief via het web ontwikkelen van nieuwe producten en diensten door organisaties en hun klanten gezamenlijk, is een concept waar iedereen enthousiast over is. Om dit cocreatieproces tot een succes te maken is het van belang op een aantal punten de juiste keuzes te maken. De auteurs zetten uiteen wat de succesfactoren voor cocreatie zijn. Antoon van Luxemburg en Karin Zwiggelaar Wat is cocreatie? Cocreatie is een samenwerkingsvorm waarin het genereren en realiseren van wederzijdse toegevoegde waarde tussen organisatie en haar klanten plaatsvindt. Voor de klant is sprake van een gepersonaliseerde en unieke ervaring die men graag met anderen wil delen. Voor de organisatie ontstaan mogelijkheden om continu van klanten te leren en de producten en diensten beter op de wensen van de klant af te stemmen. Dit leidt tot meer omzet en winst, maar ook tot klantloyaliteit en de reductie van de kosten van marktonderzoek. Het concept van samenwerking met klanten werd reeds in 2000 geïntroduceerd door Prahalad en Ramaswamy in het artikel Co-Opting Customer Competence in Harvard Business Review. De opkomst van social media op het internet heeft gezorgd voor een grote toename van cocreatie. Door de inzet van internet kan communicatie met klanten immers tijd- en plaatsonafhankelijk en daardoor veel sneller en goedkoper plaatsvinden. Cocreatie is inmiddels geen hype of trend meer maar is here to stay. Door naar de klant te luisteren en deze invloed te geven en mee te laten creëren kan een organisatie meer toegevoegde waarde leveren. Ook maakt het internet het voor groepen mensen mogelijk om zich gemakkelijker te verenigen in zogenaamde community s. Cocreatie betreft in de context van dit artikel het interactief via het web ontwikkelen van nieuwe producten en diensten (figuur 1). Interactie met klanten kan uiteraard ook uitstekend worden ingezet om de bestaande business verder te optimaliseren, maar dit wordt geen cocreatie genoemd. Voorbeelden om bestaande business via het web te verbeteren zijn het expliciet vragen naar feedback van klanten over hun ervaringen met de organisatie en het analyseren van het klikgedrag op de website om daar vervolgens voorkeuren en patronen uit af te leiden; de inzet van webcareteams om conversaties over de organisatie en haar producten en diensten in social media te volgen. Een aantal factoren maakt cocreatie in dit tijdsgewricht interessant: 1. Diverse web 2.0-tools scheppen in hoog tempo nieuwe mogelijkheden. Denk hierbij aan publieke social media als Twitter, Facebook, LinkedIn en Google+, maar ook aan incompany tools als Yammer en SharePoint. Belangrijk hierbij is echter dat deze tools steeds mediarij- 16

2 Samenvatting Cocreatie of crowdsourcing is voor veel organisaties een interessante manier om meer toegevoegde waarde te leveren. Voor een succesvolle toepassing van cocreatie zijn vele factoren van belang, bijvoorbeeld de doelgroepen waarmee wordt samengewerkt en de communicatiemedia die worden ingezet. Een intensieve samenwerking tussen de verschillende partijen is noodzakelijk. ker worden en niet alleen tekst ondersteunen, maar ook (3D) beeld en snelle feedback. 2. Organisaties veranderen in netwerken en met het op de arbeidsmarkt komen van de digital natives (jongeren die met internet zijn opgegroeid) zal de manier van samenwerken binnen en tussen organisaties gaan veranderen. 3. Bedrijven denken weer aan innoveren. Daarbij is ook cocreatie aan de orde. 4. Door de steeds mondiger burger én gewenning aan directe interactie op het web ontstaat nieuw momentum voor het betrekken van bijvoorbeeld klanten bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten of van burgers bij beleidsontwikkeling door de gemeente. Keuzes maken bij de inzet van cocreatie Een online cocreatieproces is waardeloos zonder goede voorbereiding vooraf. Slechts 10 procent van alle gebouwde cocreatieplatforms is succesvol (Redesignme, 2011). Bij het inzetten van cocreatie (Weber, 2011) moeten vele keuzes gemaakt worden om de uitvoering tot een succes te maken: in welke fase van het innovatieproces; met welke doelgroepen; mate van openheid; omgang met intellectueel eigendom; de rol van de organiserende partij in het cocreatieproces; de communicatiemedia die worden ingezet; zijn deze in eigen beheer of wordt een dienstverlener benut? De keuzes hierin en de kans op succes hangen sterk met elkaar samen. In welke fase van het innovatieproces? Het innovatieproces voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten wordt vaak weergegeven in de vorm van een innovatiefunnel (zie figuur 2). Deze innovatiefunnel is geïntroduceerd door Wheelwright en Clark (1992) en geeft de trechter aan van de ontwikkeling van een product/ dienst van concept/idee naar ontwerp tot realisatie en het op de markt brengen. Men begint initieel (links in de figuur) met de generatie van een veelvoud aan ideeën en concepten, waarvan er gedurende de verdere uitwerking steeds minder levensvatbaar blijken te zijn. De uiteindelijke output (rechts in de figuur) zijn de producten en diensten die rijp zijn om op de markt te brengen. growth cocreatie product/business cycle concept creation concept development market development business optimization time re-investing business harvesting Figuur 1. Cocreatie in de eerste fasen van de product lifecycle feedback klanten ook belangrijk 17

3 collaboration en co-creation t Gedurende de verschillende stappen die een initiatief door de funnel aflegt, is het mogelijk om de interactie met het publiek aan te gaan. In figuur 2 worden enkele voorbeelden getoond. Met welke doelgroepen? Cocreatie kan plaatsvinden met eigen medewerkers, klanten, ketenpartijen of the crowd. Als we spreken over the crowd, dan hebben we het vaak over specifieke community s in die crowd, oftewel groepen gelijkgestemden met een gemeenschappelijke interesse in een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld innovators, kunstenaars of muziekliefhebbers. Wanneer wordt gesproken van interactie met als doel om input te krijgen van een onbekende crowd of het anonieme publiek, wordt overigens van crowdsourcing gesproken. Vaak bepalen het type te ontwikkelen product of dienst en de fase in het innovatieproces al met welke van de genoemde doelgroepen men de cocreatie wil uitvoeren. Hierbij is het van belang goed te begrijpen wat het onlinegebruikersgedrag van de leden van de doelgroep is om voldoende resultaat te kunnen boeken. In veel doelgroepen gaat de bekende regel van Nielsen (2006) op: In bijna alle online community s is 90 procent van de gebruikers een passieve volger, 9 procent van de gebruikers draagt een beetje bij en slechts 1 procent van alle gebruikers is verantwoordelijk voor bijna alle activiteit in de community. Ook de onderzoekers Li en Bernoff (2008) hebben een aardige schets gemaakt van het gebruikerslandschap en de plaatsen waar echt valt te cocreëren. In figuur 3 wordt dit geïllustreerd. Het gebruikersgedrag verandert snel doordat ICT steeds meer een consumentenaangelegenheid is, onder meer door de opkomst van smartphones en tablets. De firma Forrester doet jaarlijks onderzoek naar het gedrag van internetgebruikers van alle leeftijden uit alle landen en ziet het gebruikersgedrag per jaar sterk veranderen. Marktonderzoek naar het specifieke online gebruikersgedrag van de doelgroep waar u mee wilt cocreëren is daarom nodig om de juiste kanalen in te kunnen zetten. Mate van openheid en wie is eigenaar van het resultaat? Bij de keuze voor de mate van openheid gaat het om hoe open en zichtbaar het cocreatieproces voor de deelnemers is, maar ook hoe omgegaan wordt met het intellectueel eigendom van het resultaat. Mag iedereen meedoen en is het vrijheid blijheid? Wordt gewerkt met vooraf geselecteerde of aangemelde deelnemers waarbij de feitelijke cocreatie besloten plaatsvindt? Kan het gehele proces door iedereen worden gevolgd of wordt een bijdrage gevraagd in een specifieke processtap en gaat de ideecompetities bijv. Ontwikkelzelf.lab conceptcompetities bijv. Battle of Concepts contentcreatie bijv. DSB The Movie, Wikipedia, tagging, boek Ostenwalder ontwikkeling van modules, add-ons bijv. Linux, smartphone-apps feedback klanten, publiek bijv. testen prototypes, Halil Erol innovatiefunnel samen ontwerpen bijv. Secondbloom.nl, cocreatie Kerngebied Spoorzone designcompetities bijv. Redesignme.com, IDEO, LEGO simulatietools bijv. services blueprinting delen van ontwerpen en erop doorontwikkelen bijv. FabLab, Creative Commons-licentie Figuur 2. Voorbeelden van cocreatie in verschillende stappen van het innovatieproces bepalen uiterlijk, kleur, vorm etc. (massapersonalisatie) bijv. Dell, Adidas 18

4 cloud cloud inactives rain air political, economic, social, technology factors spectators joiners collectors mobile phone critics creators computer social media ecosystem laptop lifestyle, culture psychographic factors smart phone infrastructure Hai Le based on Le and Bernoff, 2008 Figuur 3. Op slechts enkele plaatsen in social media is met cocreatie effect te behalen (Li & Bernoff, 2008) organisatie daarna intern verder met de resultaten zonder interactie met de participanten? Vaak wordt de cocreatie in open innovatievorm gedaan. Chesbrough (2003), de grondlegger van dit concept, beschrijft hoe het bedrijfsleven een verschuiving heeft doorgemaakt van gesloten innovatieprocessen naar een meer open manier van innoveren. Bij open innovatie gaat het om het actief zoeken naar nieuwe technologieën en ideeën buiten de organisatie, maar ook om het samenwerken met bijvoorbeeld concurrenten om op die manier meerwaarde voor de klant te creëren. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking van Philips met Douwe Egberts die tot de ontwikkeling van de Philips Senseo heeft geleid. En Procter & Gamble, dat hard op weg is om meer dan 50 procent van zijn innovaties van buiten het bedrijf te betrekken. Open innovatie kan plaatsvinden door het inzetten van internettechnologie, maar ook steeds vaker door het creëren van broedplaatsen waar specifieke doelgroepen fysiek met elkaar aan het werk gaan om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn gemeenten die initiatieven voor een creatieve stad promoten, waarbij de samenwerking tussen creatieve industrie en het mkb wordt gestimuleerd. Steeds vaker komen we dan ook innovatielabs of FabLabs tegen. Dit zijn fysieke locaties die de mogelijkheid bieden om samen hands-on en face to face met elkaar te gaan cocreëren, waarbij het lab bestaat uit een ruimte waarin alle noodzakelijk voorzieningen en com- municatiemiddelen aanwezig zijn. Vaak maakt ook een 3D printer deel uit van zo n lab. Hiermee kunnen de resultaten van de cocreatie direct worden gevisualiseerd en uitgeprobeerd. Open innovatie leidt ook tot de vraag van wie het ontwikkelde resultaat is. Deelnemende bedrijven kunnen namelijk hun intellectuele eigendom en octrooien doneren aan een onafhankelijke organisatie, ze in een gemeenschappelijke pool onderbrengen of aan iedereen onbegrensd gebruik toestaan. In die zin lijkt open innovatie wel op open source. De verschillende samenwerkingsvormen voor cocreatie onderscheiden zich op de assen openheid en eigendom van datgene wat gecreëerd is. In figuur 4 worden de verschillende vormen weergegeven. Voor cocreatie met klanten zijn vooral de vormen crowd en community geschikt. Bij beide vormen is het mogelijk dat ook niet-klanten meedoen. Dit is immers het gevolg van het principe iedereen kan meedoen. Voor samenwerking met ketenpartners is vooral de vorm coalitie interessant, hoewel hier natuurlijk ook gewerkt kan worden met een club van experts van de verschillende ketenpartijen. Welke digitale communicatiemedia worden ingezet? Het web geeft de mogelijkheid tot het tijd- en plaatsonafhankelijk interactief ontwikkelen van nieuwe producten en diensten met specifieke doelgroepen die anders nooit te bereiken zouden 19

5 collaboration en co-creation t zijn. Unieke kennis uit de long tail is zo aan te boren. De vraag welke digitale communicatiemedia hiervoor moeten worden ingezet is echter wel aan de orde. De gebruikte technologie, de gebruiksvriendelijkheid ervan en de aansluiting van de functionaliteit op het cocreatiedoel zijn daarbij belangrijk. In de praktijk is het nog niet gemakkelijk om de juiste tooling te kiezen. Uit onderzoek van Van Luxemburg, Ulijn & Amare (2002) blijkt dat hoe meer interactie en creativiteit nodig zijn voor de cocreatie, des te mediarijker de gebruikte communicatiemedia moeten zijn. Bij het creëren van nieuwe producten bijvoorbeeld is minimaal videocommunicatie of face-to-facecontact nodig om voldoende mediarijkheid te hebben voor deze activiteit. Aan de andere kant van het spectrum is voor het sec uitwisselen van informatie geen hoge mate van mediarijkheid nodig. Snelheid van feedback en social cues (zoals non-verbale communicatie en smileys voor het aangeven van emoties) spelen hierbij een ondergeschikte rol. In figuur 5 zijn diverse beschikbare communicatiemedia gesorteerd op mediarijkheid. Daarnaast speelt de mogelijkheid van de cocreators om op elkaars input te reageren een belangrijke rol. Bouwt men zelf op elkaars input voort en kan men samen tot één nieuw resultaat komen? Of worden de bijdragen van eenieder afzonderlijk zichtbaar en moet de moderator van de cocreatie zelf veel doen? Hier zien wij dan ook de beperking van de huidige internettools nadrukkelijk naar voren komen, omdat het bij veel tools niet mogelijk is om samen één nieuw resultaat te creëren, maar het afzonderlijke bijdragen blijven. De bijdragers kunnen daarbij uiteraard wel geïnspireerd worden door de bijdragen van andere gebruikers. Van belang is ook of sprake is van een kortcyclische cocreatie op onderdelen van het innovatieproces, bijvoorbeeld brainstormen, of dat er een omgeving voor een totaal meer structureel cocreatieproces moet worden ondersteund. Figuur 6 geeft het speelveld globaal weer. Voor kortcyclische cocreatieactiviteiten voor relatief kleine en bekende groepen zien wij dat er veel ad-hocoplossingen bestaan die kunnen worden ingezet als communicatiemedia. Denk hierbij aan eenvoudige cloudtools zoals Edistorm en MeetingWorks voor interactief brainstormen en desktopconferencing, MindMaster voor het creëren van mindmaps, Yammer als incompany discussieforum, SurveyMonkey voor webenquêtes, wiki s, Google Sites enzovoort. hoog iedereen kan meedoen openheid crowd mensen community gelijkgestemden selectieproces laag club experts afgeschermd alleen initiatiefnemer eigendom Figuur 4. Verschillende vormen van cocreatie (Pater, 2009) initiatiefnemer en bijdragers coalitie van partijen toegankelijk 20

6 laag documenten brieven whiteboard/delen van documenten wiki blogs MindMeister newsgroups Yammer Twitter Facebook chat desktopconferencing Skype videoconferencing face to face hoog Figuur 5. Communicatiemedia op een schaal van mediarijkheid (Van Luxemburg, Ulijn & Amare, 2002) mate van mediarijkheid Voor grote trajecten voor cocreatie moet meer worden geregeld. Aandachtspunten bij het inzetten van tools voor cocreatie zijn onder andere: Welke communicatiemedia ondersteunen de tools? Het kan handig zijn als tools meerdere communicatiemedia aankunnen. Zo kunnen deelnemers met MeetingWorks tijdens de plenaire brainstormsessie onderling chatten. Zaken die men niet kwijt kan via de brainstormfunctionaliteit, kunnen dan in de chat worden uitgewisseld. Per fase in het innovatieproces moet bekeken worden welke tooling en communicatiemedia het best passen bij de uit te voeren taken in die fase. Denk bijvoorbeeld aan taken als feedback verzamelen, valideren, ideeën genereren, ontwerpen en personaliseren. De tools moeten geschikt zijn voor het aantal verwachte deelnemers. De tools moeten gebruiksvriendelijk, visueel aantrekkelijk en inspirerend zijn vormgegeven. De tools moeten het mogelijk maken bijdragen van deelnemers te waarderen. Binnen de tools moet een moderator kunnen ingrijpen, feedback kunnen geven en dergelijke. De tools moeten de gewenste omgang met intellectueel eigendom ondersteunen, denk hierbij aan authenticatie, kopieerbeveiligingen of juist uploaden downloadmogelijkheden. De gecreëerde resultaten moeten geëxporteerd kunnen worden naar andere systemen voor verdere bewerking. incidenteel, ad hoc diverse webtools bijv. SurveyMonkey community s bijv. LinkedIn Groups, Google+ discussieforum bijv. Yammer externe cocreatiesites bijv. Redesignme binnen de organisatie interne websites bijv. intranet, wiki samenwerkomgevingen bijv. MeetingWorks, Google Sites structureel Figuur 6. Verschillende tools voor cocreatie pagina( s) op eigen website bijv. LEGO in de markt en met community s specifieke website bijv. Halil Erol 21

7 collaboration en co-creation t In de praktijk komen wij de volgende oplossingen tegen. Incompany cocreatie Veelal worden hiervoor de reeds binnen het bedrijf geïntroduceerde platforms en communicatiemedia gebruikt, zoals het intranet of een samenwerkingsomgeving als SharePoint of Alfresco. Met name deze laatste omgevingen bieden een waaier aan mogelijkheden om te cocreëren. Ook interne wiki s, blogs en forums zijn interessante mogelijkheden, evenals websites voor een specifiek doel. Toch scoren deze samenwerkingsomgevingen met als doel cocreatie over het algemeen laag. De meeste van de geboden functionaliteiten staan links op de schaal in figuur 5. Dit betekent dat ze visueel niet heel erg aantrekkelijk zijn voor gebruikers. Vaak zijn samenwerkingsomgevingen qua functionaliteit afgeleid van documentmanagementsystemen en daardoor vooral documentgeoriënteerd. Het versiebeheer is daarmee geregeld, maar de mediarijkheid is laag. Ook moet een gebruiker veel handelingen verrichten zoals inloggen, doorklikken en zoeken om op de feitelijke plaats van cocreatie aan te komen. Er zal dus eerder een aparte omgeving voor cocreatie moeten worden neergezet om effectief met eigen medewerkers te kunnen cocreëren. Dat kan bijvoorbeeld door speciale pagina s hiervoor op het intranet in te richten. Ook kan men extern aangeboden software gericht op cocreatie inzetten. Zo zijn delen van de cocreatiesite Redesignme voor incompanygebruik in te richten. Een firma als de Innovation Factory levert specifiek op cocreatie en innovatie gerichte software die als een webdienst incompany is in te zetten. Cocreatie met klanten via companywebsite Het aangaan van een cocreatie-experiment via enkele pagina s van de eigen corporate website is wellicht een voor de hand liggende manier. Hiermee wordt gebruikgemaakt van bezoekers die de site toch al heeft vanuit doelgroepen als klanten, burgers, studenten of patiënten. Uiteraard moeten de pagina s wel zodanig zijn samengesteld dat cocreatie mogelijk is voor het doel dat nagestreefd wordt. De website moet dit ook ondersteunen en de webomgeving moet openstaan voor user-generated content. Vaak zien we dat er toch specifieke functionaliteit voor cocreatie wordt gevraagd. Een aparte website voor het specifieke cocreatiedoel ligt voor de hand. Wel kan dan via de companywebsite worden doorgeklikt naar de cocreatieomgeving. Aparte website voor specifiek cocreatiedoel De meeste grote en bekende cocreatie-initiatieven worden ondersteund door een eigen website. Aansprekende en bekende voorbeelden van grote bedrijven zijn de websites van Dell en LEGO. Dell heeft een cocreatiesite genaamd IdeaStorm. Hier kunnen klanten al hun ideeën over het verbeteren van de dienstverlening en producten van Dell kwijt. LEGO heeft een cocreatiesite LEGO Designed By Me, waar klanten zelf hun lego kunnen ontwerpen. Dit is niet alleen fun voor klanten, LEGO kan ook veel leren van nieuwe ideeën van klanten. Hier is een duidelijke win-winsituatie gecreëerd voor beide partijen. Wat vooral opvalt is dat het de grote merken zijn die een eigen cocreatiewebsite lanceren. Zij hebben de fondsen, de klantengroep en de expertise in huis om zich een eigen cocreatiesite te kunnen veroorloven. Gelegenheidswebsites die voor het oplossen van één enkel problemen zijn ingericht, komen we ook tegen. Een voorbeeld hiervan is een website van de politie IJsselland waarop het publiek wordt gevraagd mee te denken in het onderzoek naar de gewelddadige dood van de 34-jarige Steenwijker Halil Erol in Een ander voorbeeld is de Oil Spill Open Innovation Wiki, opengesteld voor technici en wetenschappers om mee te denken om de oliecrisis in de Golf van Mexico door een ongeluk met de Deepwater Horizon in 2010 op te lossen. Uiteraard is een aparte website ook vanzelfsprekend bij een samenwerking door meerdere partijen. Voorbeelden hiervan zijn vooral te vinden in het domein van publiek-private samenwerking en bij maatschappelijk relevante thema s. Denk aan de samenwerking tussen Sony en het Wereld Natuur Fonds (WWF) in de vorm van een crowdsourcinginitiatief voor een betere planeet (Open Planet Ideas), en een cocreatie-initiatief van de gemeente Tilburg en Volker Wessels Stevin voor de ontwikkeling van het kerngebied in de Spoorzone (Co-Creatie Kerngebied Spoorzone). Uitbesteding aan specifieke cocreatiewebsite Voor organisaties die ervaring willen opdoen met 22

8 cocreatie en daarvoor zelf te weinig middelen en expertise in huis hebben, is het mogelijk de cocreatievraag uit te besteden aan een partij met ervaring. Er zijn een aantal bekende cocreatiesites, zowel Nederlandse als internationale, waar cocreatiecampagnes kunnen worden uitgezet. De belangrijkste websites voor Nederland zijn Redesignme, een community voor cocreatie, en BattleofConcepts, een site met battles voor studententeams. Een bekende internationale partij is Innocentive, een open innovatieplatform voor research en development in de biochemische en farmaceutische industrie met geregistreerde oplossers. Hoe organiseer je de cocreatie? Bij het organiseren van cocreatie speelt de communicatiestrategie een belangrijke rol. Hoe wordt het cocreatie-initiatief gecommuniceerd naar de doelgroep en welke mobilisatiestrategie wordt gehanteerd om publiek naar de cocreatiesite te lokken? Virale marketingcampagnes en bijvoorbeeld een competitie kunnen onderdeel zijn van zo n strategie. Het interactief aan de slag gaan met klanten betekent dat de initiërende organisatie hierop voorbereid moet zijn. Er moet snel gereageerd kunnen worden, feedback van klanten moet constructief en zichtbaar opgepakt worden en de communicatie moet authentiek zijn. Dit betekent dat het beter is snel te reageren en eventueel later een fout te moeten toegeven dan niet te communiceren uit angst voor misbruik van uitspraken. Organisaties die een lange doorlooptijd van besluitvorming kennen voordat publieke uitspraken mogen worden gedaan zijn niet geschikt voor het toepassen van cocreatie. Bij het toepassen van cocreatie hoort een multidisciplinair team met communicatiestrategen, businessdevelopers, klantsupport (webcare), webdevelopers, communitymanagers (Laurensse, 2010) en projectmanagers. Tot slot Cocreatie of crowdsourcing is voor veel organisaties een interessante manier om meer toegevoegde waarde te leveren. Het is een concept waar ieder-»cocreatie is een vak met een belangrijke rol voor marketingmensen en communicatie deskundigen«een enthousiast over is, maar er zijn vele factoren van belang waar rekening mee moet worden gehouden voor het succesvol toepassen van cocreatie. Geconcludeerd kan worden dat cocreatie een vak is met een belangrijke rol voor marketingmensen en communicatiedeskundigen. Er is een intensieve samenwerking nodig met andere disciplines in de organisatie, zoals strategie, business en ICT. De bijdrage van tools en communicatiemedia is een belangrijke succesfactor. De rol van communicatiemedia bij cocreatie maakt het ICT-vak alleen maar interessanter. Literatuur Battle of Concepts (2011). Battleofconcepts.nl, geraadpleegd in maart Chesbrough, H. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Publishing. Daft, R.L. & R.H. Lengel (1986). Organizational information requirements, media richness and structural design. Management Scientific, vol. 32, no. 5, pp Halil Erol (2011). Halilerol.com, geraadpleegd in maart Le, H. (2010). Social Media Ecosystem 2.0 at Barcampsaigon. Laurensse, S. (2010). Internal Co-creation: Internal co-creation through the construction of online Communities of Practice. Eindhoven. Li, C. & J. Bernoff (2008). Groundswell: winning in a world transformed by social technologies. Forrester Research. Luxemburg, A. van, J. Ulijn & N. Amare (2002). The Contribution of Electronic Communication Media to the Design Process: Communicative and Cultural Implications. IEEE Transactions on Professional Communication. Nielsen, J. (2006). Participation Inequality: Encouraging More Users to Contribute. Jakob Nielsen s Alertbox, com/alertbox/participation_inequality.html. Pater, M. (2009). Co-creation s 5 Guiding Principles. White paper Fronteer Strategy, Amsterdam. Prahalad, C.K. & V. Ramaswamy (2000). Co-Opting Customer Competence, Harvard Business Review, 78 (1), pp Redesignme (2011). Redesignme.com, geraadpleegd in maart Wheelwright, S.C. & K.B. Clark (1992). Revolutionizing Product Development. New York: The Free Press. Weber, M. (2011). Customer co-creation in innovations: a protocol for innovating with end-users. Proefschrift TU Eindhoven. Ir. Antoon van Luxemburg is senior adviseur bij M&I/Partners. antoon.van. Ir. Karin Zwiggelaar is partner bij M&I/Partners. 23

Generatie 2.0 Evolutie naar andere manieren van communicatie en samenwerken

Generatie 2.0 Evolutie naar andere manieren van communicatie en samenwerken Generatie 2.0 Evolutie naar andere manieren van communicatie en samenwerken Martin Jurgens 2009 IBM Corporation Ideeën delen 2 1 3 + + 4 2 traffic systems oil field technologies food systems healthcare

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Open innovatie. ..STBY... pagina 1/5

Open innovatie. ..STBY... pagina 1/5 Open innovatie Inleiding (±250 woorden) Open Innovatie is een benadering van innovatie die het openstaan voor ideeën en suggesties van buiten de eigen organisatie centraal stelt. Open Innovatie is een

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

Social Employee Platform

Social Employee Platform SUCCESVOL GEREALISEERD VOOR Social Employee Platform Een nieuw platform voor interne communicatie en kennisdeling 1 Social media in een corporate context Het internet is niet langer een plek waar we alleen

Nadere informatie

Succesfactoren voor Social Media in B2B

Succesfactoren voor Social Media in B2B Succesfactoren voor Social Media in B2B Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Succesfactoren voor Social Media in B2B Social media of sociale media houden mensen en deskundigen in hun greep. Uitspraken

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Uw businessmodel voor de toekomst 22 september 2014. Roland van de Pas

Uw businessmodel voor de toekomst 22 september 2014. Roland van de Pas Uw businessmodel voor de toekomst 22 september 2014 Roland van de Pas Even voorstellen Adviseur MKB (industrie en creatieve industrie) Focus: Roland.vande.Pas@kvk.nl www.linkedin.com/pub/roland-van-de-pas

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

Cloud4Wi. Lever meer dan alleen toegang tot internet. Met Cloud4Wi lever je een volwaardige managed Wi-Fi hotspot dienst.

Cloud4Wi. Lever meer dan alleen toegang tot internet. Met Cloud4Wi lever je een volwaardige managed Wi-Fi hotspot dienst. Cloud4Wi Lever meer dan alleen toegang tot internet. Met Cloud4Wi lever je een volwaardige managed Wi-Fi hotspot dienst. Wi-Fi Overal en altijd Zet uw WiFi dienst om in een zakelijke kans! 2 2 Met Cloud4WI

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Wat kan B2B leren van B2C

Wat kan B2B leren van B2C Wat kan B2B leren van B2C De 8 belangrijkste learnings over e-commerce en online marketing Dylan Mouthaan & Martijn Stomphorst 17-09-2015 Agenda Totale ontwrichting B2B commerce? Waarom online verkopen?

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

2/06/14. Collaboration Tools. Hulp Bij Samen-Werken. Wie zijn wij?

2/06/14. Collaboration Tools. Hulp Bij Samen-Werken. Wie zijn wij? Collaboration Tools Hulp Bij Samen-Werken Wie zijn wij? 1 1 Wie bent u? Professional Samen werken met Collega s (Onder-) Aannemers Leveranciers Klanten om productiever te werken 2 Agenda Scope Communicatie

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie Quick guide R5.1 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Gebruikersdocumentatie Clixmaster Studio Quick guide 1/16 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster

Nadere informatie

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Sociale media nemen de overhand op het gebied van informatievoorziening en zijn op weg om het belangrijkste communicatiekanaal te worden. De alsmaar toenemende

Nadere informatie

Titanpad. Answergarden. Wordle. Tricider. Resultaten Workshop ICT & Aps

Titanpad. Answergarden. Wordle. Tricider. Resultaten Workshop ICT & Aps Titanpad Answergarden Wordle Tricider Resultaten Workshop ICT & Aps Rotterdam, Landelijke Lio-dag 9 februari 2012 Beste student van de lerarenopleidingen economie. Jullie hebben op 9 februari 2012 een

Nadere informatie

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL IN DE HANDLEIDING De colleges De puntenverdeling De opdrachten (3 = totaal eindcijfer) Gastsprekers Om en Om college s met Leontine Van Geffen BRONNEN

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

De Business Case voor sociale media bij gemeenten

De Business Case voor sociale media bij gemeenten De Business Case voor sociale media bij gemeenten Boyd Hendriks Wie de business case zoekt voor het gebruik van sociale media bij gemeenten, vindt meestal een plaatje dat is opgebouwd uit verschillende

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Een beter imago begint bij jezelf

Een beter imago begint bij jezelf Een beter imago begint bij jezelf David Kok in gesprek met Thomas Marzano Gemeenten, ambtenaren, de politiek, de overheid als geheel: we kampen met een imagoprobleem. We doen ons werk (vaak) niet goed,

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

T-Mobile Community. Arianne Heij T-Mobile Nederland. www.t-mobile.nl twitter.com/tmobile_webcare facebook.com/tmobileplein forum.t-mobile.

T-Mobile Community. Arianne Heij T-Mobile Nederland. www.t-mobile.nl twitter.com/tmobile_webcare facebook.com/tmobileplein forum.t-mobile. T-Mobile Community Arianne Heij T-Mobile Nederland www.t-mobile.nl twitter.com/tmobile_webcare facebook.com/tmobileplein forum.t-mobile.nl Social Media zorgt ervoor dat klanten en bedrijven dichter tot

Nadere informatie

Sara Geris Communication Manager

Sara Geris Communication Manager Sara Geris Communication Manager 1 2 100% familiebedrijf 3 Sites 11 Landen 32 Locaties 16 sites in België Bedienden Arbeiders Chauffeurs +3.700 collega s 4 Social Media bij H.Essers? SEO/ SEA Social Media

Nadere informatie

Van Consumers naar Prosumers. O.W. Vonder

Van Consumers naar Prosumers. O.W. Vonder 1 Van Consumers naar Prosumers O.W. Vonder Over Learning Valley Vertaalt onderwijskundige vraagstukken naar Microsoft oplossingen Spin-out van Wageningen Universiteit Ruime onderwijskundige kennis en expertise

Nadere informatie

Staat uw bedrijf online op de kaart?

Staat uw bedrijf online op de kaart? Staat uw bedrijf online op de kaart? Online geld verdienen is een hele onderneming. Een website alleen is niet meer genoeg; er wordt veel meer van u gevraagd om businesskansen te benutten. Uw bestaande

Nadere informatie

Plan van aanpak, 17 september 2014

Plan van aanpak, 17 september 2014 Plan van aanpak, 17 september 2014 DEP WORKS B.V. / DEP WORKS office & management support / DEP WORKS MEET&GREET Marnick de Groot Milan van der Maaten Luuk Roordink Afdeling: Marketing & Communicatie Contactpersonen:

Nadere informatie

Online Presence. Panthera BV. Leon Kok

Online Presence. Panthera BV. Leon Kok Online Presence Panthera BV Leon Kok 16-02-2011 Er was eens een meisje Esmee Denters 2006 Wij begeleiden organisaties met het ontwikkelen van doeltreffende online uitingen en het realiseren van een adequaat

Nadere informatie

Innoveren met sociale netwerken

Innoveren met sociale netwerken Sociale media Bedrijvenvereniging Leek Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innoveren met sociale netwerken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

Workshop Your Social Media It s Time for Social Succes! Eenstrategische benadering

Workshop Your Social Media It s Time for Social Succes! Eenstrategische benadering Workshop Your Social Media It s Time for Social Succes! Eenstrategische benadering Agenda Agenda Agenda Ontvangst & Welkom Wat is Social Media nu eigenlijk Waarom start ik met Social Media? Voorbeelden

Nadere informatie

Performance Scan UWV.nl en Werk.nl in opdracht van FNV

Performance Scan UWV.nl en Werk.nl in opdracht van FNV Performance Scan UWV.nl en Werk.nl in opdracht van FNV Uitgevoerd door: Inhoudsopgave 1. Werk.nl, het belang van beschikbaarheid 3 2. Performance Scan Werk.nl 4 3. Performance score card 5 4. Performance

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie Nieuw relatiemanagement- SCRM 1 Social media audit Bestaande communities Doelgroep Doelstellingen en strategie Bestaande online communities Op welke social Media is het bedrijf Proximus reeds aanwezig?

Nadere informatie

Bernhoven Ziekenhuis. Online, eigentijds, optimaal bereikbaar!

Bernhoven Ziekenhuis. Online, eigentijds, optimaal bereikbaar! Bernhoven Ziekenhuis Online, eigentijds, optimaal bereikbaar! Ziekenhuis Bernhoven is een Brabants Ziekenhuis met een duidelijke missie: samen eigentijds de allerbeste zorg. En dat Bernhoven inspeelt op

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Kennismanagement en innovatie. Gorinchem, 13 december 2011

Kennismanagement en innovatie. Gorinchem, 13 december 2011 Kennismanagement en innovatie Hans Berends (TU Eindhoven) Gorinchem, 13 december 2011 Innovation, Technology Entrepreneurship & Marketing Group School of Industrial Engineering (TU/e) Research: one of

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl Copyright Copyright Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Nederland Internet. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin

Nadere informatie

Co-creatie. en haar toekomst. Tom Zeegers

Co-creatie. en haar toekomst. Tom Zeegers Co-creatie en haar toekomst. Tom Zeegers Tom Zeegers 16-10-2014 Nijmegen Anticiperen heeft de toekomst: weet wat de klant wil, voordat hij dat zelf weet is een artikel wat recentelijk op Frankwatching

Nadere informatie

Start getting Social, Networker!

Start getting Social, Networker! Start getting Social, Networker! Tom Zoethout Internet Marketing Specialist 2 1 Wat gaan we doen? ) Internet Marketing: the bottom line + Wanneer gaan we zaken doen? & Wat moet je met Web2.0? % Basisregels

Nadere informatie

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten Wat is het en wat kun je ermee Gerard Drent Drasco Webdiensten Wie ben ik? Gerard Drent Eigenaar van Drasco Webdiensten Maak websites voor het MKB en kleine ondernemers Ondersteuning Social Media Organiseer

Nadere informatie

Trendopedia Web 2.0 in organisaties

Trendopedia Web 2.0 in organisaties Trendopedia Web 2.0 in organisaties Mariëlle Nijsten, Menno Manschot Web 2.0 revolutie op internet Web 2.0 is interactieve webtechnologie die de wisdom of the crowds aanboort Voorbeelden: forum blog wiki

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

WSI Social Media Strategy Kit v1.1

WSI Social Media Strategy Kit v1.1 Socialemedia succesverhalen, modellen, checklists, middelenen en bronnen EenStarters Handleiding voorhet Lancerenvan een SocialeMedia Strategie voor Uw Bedrijf INHOUD Introductie: WSI Social Media Strategy

Nadere informatie

Referentiecase. Het CAK Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet

Referentiecase. Het CAK Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet Referentiecase Het CAK Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet De samenwerking met ETTU voor het intranetproject is erg prettig verlopen. Door de open en laagdrempelige samenwerking zijn

Nadere informatie

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet!

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! ziekenhuis Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend ziekenhuis met zo n 450 bedden en ruim 125 medisch

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

Leefbare steden. met connected lighting

Leefbare steden. met connected lighting Leefbare steden met connected lighting 3 Steden veranderen Uitdagingen voor leefbaarheid en veiligheid Steden kunnen druk en chaotisch zijn Maar de diversiteit maakt ze voor velen aantrekkelijk Feit:

Nadere informatie

Whitepaper Crowdsourcing

Whitepaper Crowdsourcing Publieksparticipatie Whitepaper Crowdsourcing Centrum Publieksparticipatie Inleiding Steeds vaker beseffen overheden dat zij niet meer zonder de kennis uit de samenleving kunnen. Ook in de adviesrapporten

Nadere informatie

De Business Case voor Social Media bij gemeenten Boyd Hendriks, Informatieland

De Business Case voor Social Media bij gemeenten Boyd Hendriks, Informatieland De Business Case voor Social Media bij gemeenten Boyd Hendriks, Informatieland Wie de business case zoekt voor het gebruik van Social Media bij gemeenten vindt meestal een plaatje dat is opgebouwd uit

Nadere informatie

Samenwerken in het digitale tijdperk

Samenwerken in het digitale tijdperk Samenwerken in het digitale tijdperk Ghislaine Peters ghislaine.peters@ondernemerscooperatie.nl 06-10531177 Even voorstellen: Ghislaine Peters Zelfstandig sinds 2009 Achtergrond in Facility Management

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

Zes tools om je doelgroep actief te betrekken

Zes tools om je doelgroep actief te betrekken Zes tools om je doelgroep actief te betrekken Hoe kun je je doelgroep laten meepraten, meedenken, meebeslissen en meedoen? door Marijke Krabbenbos 18-10-2015 We leven in een wereld van sociale innovatie

Nadere informatie

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet Syntens emarketing Internationaal zakendoen via internet Dennis van den Broek Creative Director @ Creactiv inhoud Creactiv, wat is dat? De Creactiv visie E-mail Marketing Marketplaces (Social) Networking

Nadere informatie

STICHTING CROWD FOR CURE

STICHTING CROWD FOR CURE STICHTING CROWD FOR CURE Hoofdlijnen meerjarenplan 2016-2019 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING De farmaceutische industrie heeft gezorgd voor veel nieuwe medicijnen, waarmee steeds meer aandoeningen goed kunnen

Nadere informatie

Co-creatie: het speelkwartier is voorbij Whitepaper

Co-creatie: het speelkwartier is voorbij Whitepaper Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft TNO-rapport Co-creatie: het

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18 MARKTONDERZOEK De markt waarin The Webstarter zich bevindt is de markt van webdevelopment & webdesign. Veel bedrijven hebben al een website, maar je hebt altijd starters, bedrijven die toe zijn aan een

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

Sociale media en Sociale innovatie

Sociale media en Sociale innovatie 1 Sociale media en Sociale innovatie Een innovatief duo Ivo van Ham Syntens 11-5-2011 2 Veranderingen in onze arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar Typering van werk: Transformatie: omzetten van grondstoffen

Nadere informatie

Sociale media: tools en mogelijkheden

Sociale media: tools en mogelijkheden Inspiratiedag Lokale besturen hebben zorgambitie Workshop sociale media in de ouderenzorg Sociale media tools en mogelijkheden - Nieuwe media of sociale media? Trend - Schets Sociale media: tools en mogelijkheden

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Oekaki = Japans voor tekenen. Eigen online tekentools, paintchat, animatie. Niet-commerciëel, afhankelijk van donaties.

Oekaki = Japans voor tekenen. Eigen online tekentools, paintchat, animatie. Niet-commerciëel, afhankelijk van donaties. Oekaki.nl - Online tekenen Oekaki = Japans voor tekenen Eigen online tekentools, paintchat, animatie Niet-commerciëel, afhankelijk van donaties Kleine community Wens = meer actieve tekenaars Oekaki.nl

Nadere informatie

Check je sociale media

Check je sociale media Check je sociale media Succesvol zakelijk communiceren via sociale netwerken Heidi Aalbrecht Eric Tiggeler Pyter Wagenaar Sdu Uitgevers, Den Haag 5 Inhoud 1 Inleiding Wat zijn sociale media en wat kun

Nadere informatie

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES Voltijd Tilburg 2011/2012 COMMERCIËLE ECONOMIE FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES DIGITAL PUBLISHING STUDIES 25.M.3535.01.11 Enjoy YOUR learning community! We willen vermaakt worden, we zoeken naar

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015

Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015 Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015 Personalia Naam Adresgegevens Peter de Leeuw Geboortedatum 7 maart 1990 Geboorteplaats Nationaliteit Burgerlijke staat Nederlandse Ongehuwd Telefoon E-mail

Nadere informatie

Clixmaster Studio & Social Media / Communities

Clixmaster Studio & Social Media / Communities 1/23 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster Studio R.5.2 Date Version Changed 16/02/2010 1.0 Final R5.1 16/04/2010 1.1 Revision R5.1 19/04/2010 1.2 Optimized

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Social Media, de basis

Social Media, de basis 1 Social Media, de basis Inhoud Doelstellingen Social Media Vormen van Social Media Tools social media Eigenschappen van de doelgroep Trends en ontwikkelingen Astrid Schiepers, www.donnadioggi.nl 2 Waarom

Nadere informatie

Social media monitoring: weet wat er speelt!

Social media monitoring: weet wat er speelt! Social media monitoring: weet wat er speelt! Als organisatie aanwezig zijn op social media is één ding, maar ook daadwerkelijk interactie aangaan met de doelgroep, dat is een tweede. Interactie met uw

Nadere informatie

Over Co-creatie in het openbaar vervoer. Paper Utrecht, 12 juni 2009

Over Co-creatie in het openbaar vervoer. Paper Utrecht, 12 juni 2009 Over Co-creatie in het openbaar vervoer Paper Utrecht, 12 juni 2009 If we build it FOR you, you might come. If we build it WITH you, you re already there. Over Co-creatie in het openbaar vervoer 1 Gerard

Nadere informatie

Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! www.travel.builders

Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! www.travel.builders Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! Hoe kunnen we op een moderne manier langer in contact blijven met onze klanten en hen verrassen tijdens de klantenreis? 2 grote kansen voor reisorganisaties

Nadere informatie

Agenda. About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel

Agenda. About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel Agenda About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel About Mediamatic Mediamatic LAB, gespecialiseerd in informatiesystemen en community websites

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Inleiding Studenten van de opleiding CMD Amsterdam maken in het afstudeerjaar hun individuele afstudeerproject.

Nadere informatie

W H I T E P A P E R I N 5 M I N U T E N J U N I 2 0 1 3. 07. De app in een goede mobiele strategie

W H I T E P A P E R I N 5 M I N U T E N J U N I 2 0 1 3. 07. De app in een goede mobiele strategie W H I T E P A P E R I N 5 M I N U T E N J U N I 2 0 1 3 07. De app in een goede mobiele strategie Introductie We ontwikkelden de afgelopen jaren verschillende consumenten apps. De wens van bedrijven om

Nadere informatie

bijeenkomst markt! 12 maart het paleis 2010, statement communicatieadviesbureau

bijeenkomst markt! 12 maart het paleis 2010, statement communicatieadviesbureau bijeenkomst markt! 12 maart het paleis ron overbeek directeur statement communicatieadviesbureau overbeek@statement.nl www.statement.nl nl.linkedin.com/in/ronoverbeek twitter.com/ronoverbeek wie ben ik?

Nadere informatie

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat Hot Pink Media blijft zich als online blogger/influencers netwerk met een bereik van 8,6 miljoen per maand continue ontwikkelen. Met de lancering van het mannenlabel & ons travel channel verbreed Hot Pink

Nadere informatie

KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities

KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities KNVB Marjan Heinen UNIT4 Internet Solutions Edo-Jan Meijer 16 06 2011 pagina 1/34 16 06 2011 pagina 2/34 Voorstellen 16 06 2011 pagina 3/34

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

De voordelen van Drupal

De voordelen van Drupal Drupal is een open source Content Management System (CMS). Daarnaast kun je Drupal zien als een framework, dit betekent dat je modules (oftewel mini-applicaties) kunt implementeren in je installatie van

Nadere informatie