Prix de Mazars 2011 Internationaal onderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prix de Mazars 2011 Internationaal onderzoek"

Transcriptie

1 Prix de Mazars 2011 Internationaal onderzoek Kapitaalmarkt spreekt zich uit: jaarverslagen voldoende, cruciale ondernemingwaarden onvoldoende

2 Inhoud Voorwoord: Prix de Mazars 5 Conclusies 9 International Survey 2011: Summery Inleiding Scores jaarverslagen 14 3 Jaarverslagen: informatief en leesbaar AEX-bedrijven AMX-bedrijven Open vraag beste jaarverslag Open vraag beste website Open vraag beste duurzaamheidverslag Combinatie van Doelstellingen & Strategie AEX-bedrijven Niet-AEX bedrijven Informatievoorziening Belang van informatie Mate van informatievoorziening Verhouding belang van informatie en informatievoorziening Raad van Commissarissen (Onderneming)waarden Belang van ondernemingwaarden Karakteristiek zijn van ondernemingwaarden Quotiënt belang en karakteristiek zijn van ondernemingwaarden 32 Bijlage 38 Mazars Close Contact 45 PropertyNL en PropertyEU 46 Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling Aalt Klaassen bv. All rights reserved. No part of this report may be reproduced, stored in a retrieval system, or be disclosed to the public, or transmitted, in any form or by any means, electronically, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Aalt Klaassen bv. Models, survey data, techniques and tools, including software, used in performance of the assignment or included in the advice or survey results shall remain the property of Aalt Klaassen bv. In addition to factual research data, this report also contains the researcher s personal interpretation, shown in italics. 3

3 Voorwoord: Prix de Mazars Stilstand is achteruitgang. Dat motto is ook van toepassing op jaarverslagen die zich in de loop van de tijd ontwikkelen omdat de wensen van gebruikers in de loop van de tijd veranderen, onder andere gedreven door maatschappelijke ontwikkelingen. De Prix de Mazars biedt elk jaar een interessante thermometer door gebruikers te vragen naar hun waardering voor jaarverslagen. Dit jaar zijn Fugro en Imtech de winnaars van de Prix de Mazars in respectievelijk de categorie AEX en niet-aex bedrijven en waarderen de respondenten het jaarverslag met gemiddeld een bevredigende 7,2. Minstens even belangrijk als de winnaars die wij op deze plaats nogmaals feliciteren met hun prestatie is echter hoe gebruikers van jaarverslagen aankijken tegen de jaarverslagen en de daarin opgenomen onderwerpen. Op deze plaats tillen we enkele bevindingen uit de rijke onderzoeksresultaten. - Het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen kan rekenen op meer belangstelling dan voorgaande jaren. Het groeiende belang van het laatstgenoemde informatieonderwerp is in lijn met de groeiende aandacht van grote, internationale professionele beleggers, die het expliciet verankeren in hun beleggingsproces. Naast het onderwerp ondernemingsprofi el is dit het enige onderwerp dat wint aan belang in het jaarverslag. - Respondenten zijn van mening dat bedrijven er niet in slagen om hun HR beleid vaak cruciaal voor ondernemingssucces goed voor het voetlicht te krijgen. In jaarverslagen wordt vaak alleen in algemene termen wat over de menselijke factor geformuleerd en beleggers verwachten op dit punt betere handvatten. Dat is opmerkelijk aangezien veel ondernemingen wel hoog inzetten op HR als onderscheidende factor. - Uit specifi eke vragen over een aantal waarden blijkt dat met name de fi nanciële sector nog een lange weg heeft te gaan bij het herwinnen van vertrouwen onder gebruikers van jaarverslagen. Respondenten achten de waarden integriteit en betrouwbaarheid erg belangrijk maar zijn ook van mening dat fi nanciële instellingen deze waarden in de praktijk (nog) niet waarmaken. De mismatch is bij organisaties in de fi nanciële sector duidelijk groter dan in overige sectoren. - De respondenten hechten aan een verdere ontwikkeling van de rol van de Raad van Commissarissen (RvC). Men juicht toe dat deze ook een op een met de controlerend accountant praat zonder de aanwezigheid van de Raad van Bestuur; men acht het wenselijk dat de RvC op een breder terrein relaties aanknoopt (onder meer door contacten met managers uit het bedrijf); en men is groot voorstander van een jaarlijkse evaluatie van haar eigen functioneren. Stuk voor stuk zijn dit signalen om serieus te nemen. Omdat het belangrijke onderwerpen zijn maar ook omdat het onderwerpen zijn die worden aangedragen door een belangrijke maatschappelijke groep: de gebruikers van jaarverslagen, waaronder beleggers. Voor Mazars is dat reden genoeg om dit onderzoek jaarlijks te sponsoren. We achten kwalitatief hoogwaardige jaarverslagen van groot maatschappelijk belang en gaan er graag het gesprek met stakeholders over aan. Jos van Huut Paul Steman Joeri Galas 5

4 Kapitaalmarkt spreekt zich uit: jaarverslagen voldoende, cruciale ondernemingwaarden onvoldoende door Aalt Klaassen 7

5 Fugro winnaar bij AEX Imtech winnaar bij niet-aex meeste jaarverslagen informatief en leesbaar communicatiemiddelen Corio meest genoemd bij open vraag Fugro heeft een solide, wat conservatieve uitstraling ook Imtech in goede kwadrant gepositioneerd hoogste belang voor doelstellingen & strategie, fi nanciële resultaten en kernactiviteiten informatie over vooruitzichten en concurrentiepositie moet beter Conclusies Jaarverslag/website 1. Fugro is in 2011, net als in 2009, winnaar van de Prix de Mazars, de publieksprijs voor het beste jaarverslag 2010 in de AEX categorie. De behaalde 7,6 is meer dan ruim voldoende. De fi nanciële professionals (7,8) zijn wat meer te spreken dan de overige respondenten (7,3). De gemiddelde waardering van de AEX-jaarverslagen is in 2011, net als in 2010, 7,2. 2. Imtech heeft dit jaar met een 7,9 de Prix de Mazars voor het beste jaarverslag 2010 in de categorie niet-aex bedrijven gewonnen. De waardering bij de fi nanciële professionals en de overigen is gelijk. Bij de niet-aex bedrijven is het gemiddelde cijfer 7,2 tegen 7,1 in De gemiddelde scores voor het informatieve karakter en de leesbaarheid van de jaarverslagen 2010 zijn met percentages van boven de 80% op een vergelijkbaar hoog niveau als in Bij de AEX-bedrijven is de verhouding informatief versus leesbaarheid gemiddeld in balans gebleven. Bij de AMX is het informatieve karakter wat dominanter en bij de AScX de leesbaarheid. 4. Bij de open vragen naar het beste jaarverslag op leesbaarheid en informatief karakter, de beste website en het beste duurzaamheidverslag voert Corio telkens de ranglijst aan als meest genoemde onderneming. Daarmee heeft de onderneming haar positie van vorig jaar geëvenaard. Combinatie van doelstellingen en strategie 5. Bij de AEX-bedrijven scoort Fugro met 7,5 (AEX gemiddeld 6,8) een derde plaats op het geloofwaardig zijn van de combinatie van doelstellingen en strategie. Voor het uitdagend zijn behaalt het bedrijf de tiende plaats met een 7,1 (AEX gemiddeld 6,9). Daarmee heeft Fugro een enigszins solide tot wat conservatieve uitstraling. De gemiddelde waarden voor de AEX liggen voor beide criteria lager dan vorig jaar, maar nog wel boven de scores van Mogelijk hangt dit samen met meer onzekerheid op de kapitaalmarkt. 6. Bij de AMX bedrijven neemt Imtech op geloofwaardig zijn (7,9) en uitdagend zijn (7,5) respectievelijk een achtste en een tweede plaats in. De scores op de criteria zijn licht uit balans. De gemiddelde cijfers van de AMX bedrijven zijn respectievelijk 6,8 voor geloofwaardig zijn en 7,1 voor uitdagend zijn. Ook in deze categorie bedrijven liggen de gemiddelde waarden lager dan in 2010, maar boven die van Informatievoorziening 7. De respondenten typeren 12 van de 21 onderzochte informatieonderwerpen als belangrijk. Deze ranglijst wordt aangevoerd door de onderwerpen doelstellingen & strategie, fi nanciële resultaten, kernactiviteiten en (toelichting op de) jaarrekening. 8. In 2008 was het gemiddeld belang van de onderwerpen 4,2 op een 5-puntschaal. Dit jaar is dat wat lager op 3,9. Zaken die hebben gewonnen aan belang zijn ondernemingsprofi el en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vooruitzichten, aandeelhouderparagraaf, verslag RvC en vooral remuneratie zijn onderwerpen die een lager belang hebben gekregen. Onze verwachting is dat het verslag van de RvC in de nabije toekomst aan belang zal gaan winnen, omdat dit deel van het jaarverslag inhoudelijk sterk zal verbeteren. 9. Gemiddeld scoren de genoteerde bedrijven een 3,7 op een 5-puntschaal voor de informatievoorziening, dat is bijna voldoende. De niet-genoteerde bedrijven blijven daarbij achter met een 3, De grootste tekortkomingen in de informatievoorziening liggen bij de genoteerde bedrijven op het terrein van de vooruitzichten en de concurrentiepositie. Bij de nietgenoteerde bedrijven zijn dat: uitvoering strategie/ondernemingsplan, vooruitzichten, marktontwikkelingen, risk management en concurrentiepositie. relatiebeheer RvC wordt breder RvC moet meer los doen van de RvB; jaarlijkse evaluatie wenselijk van eigen functioneren integriteit en betrouwbaarheid nog steeds zeer belangrijk zeer lage score op essentiele ondernemingwaarden; voor landelijke politici zelfs dramatisch laag. heldere communicatie een uitdaging voor alle partijen Raad van Commissarissen (RvC) 11. Respondenten hechten veel waarde aan een RvC die op een breed terrein goede relaties heeft. Naast gesprekken met aandeelhouders worden vooral gesprekken met managers van het betrokken bedrijf belangrijk gevonden. In mindere mate geldt dit ook voor gesprekken met vertegenwoordigers van een ondernemingsraad, met klanten, met bankiers en belangenorganisaties. Alleen aan gesprekken met leveranciers wordt minder waarde gehecht. 12. Zowel de fi nanciële professionals als de overige respondenten zijn van mening dat de RvC met de controlerend accountant moet praten in aanwezigheid met de RvB, maar ook zonder dat de RvB daarbij aanwezig is. 13. Verder achten respondenten het wenselijk dat een RvC regelmatig, bijvoorbeeld een half uur aan het begin van de RvC vergaderingen, zonder de RvB vergadert. 14. Ook wordt het wenselijk geacht dat de RvC haar eigen functioneren elk jaar evalueert. Ondernemingwaarden 15. In grote lijnen is het gemiddelde belang van alle onderzochte (onderneming)waarden voor genoteerde bedrijven (4,2), de fi nanciële sector (4,1) en de landelijke politici even belangrijk. 16. Integriteit en betrouwbaarheid zijn net als in het verleden voor de drie onderzochte groepen zeer belangrijk. Voor de genoteerde bedrijven geldt dit ook voor professionaliteit en prestatiegericht. Voor de fi nanciële instellingen zijn ook zeer belangrijke waarden: professionaliteit en risk & control gericht. Belangrijke waarden voor landelijke politici zijn verder heldere communicatie en zorg voor de maatschappij. 17. De gemiddelde scores voor de mate waarin de ondernemingwaarden karakteristiek zijn, is nog steeds aan de zeer matige kant en bij de politici zelfs dramatisch laag. 18. Er zit een mismatch tussen het belang van de ondernemingswaarden en de mate waarin respondenten menen dat deze ondernemingswaarden kenmerkend zijn. In het geval van genoteerde bedrijven blijft dit gemiddeld 16% achter bij het belang, bij de fi nan cië l e sector gemiddeld 24% en bij de landelijke politici gemiddeld zelfs 30%. 19. Vooral de zeer slechte positie op de essentiële waarden betrouwbaarheid en integriteit bij met name de landelijke politici is zeer zorgwekkend. Wellicht is het te overwegen dat de fi nanciële sector en de politici met elkaar om de tafel gaan zitten om ervaringen uit te wisselen en vervolgens met een gezamenlijk plan van aanpak komen om tot een herstel te komen van deze fundamentele waarden in onze maatschappij. 20. In dat verband is het een teken aan de wand dat ook de heldere communicatie tot één van de zwakste punten wordt gerekend, overigens van alle drie de groepen. 21. Verder blijkt dat de gemiddelde mismatch het hoogst is bij die waarden, die als zeer belangrijk worden getypeerd. 9

6 Mazars: main sponsor for the fourth year in a row Slightly lower response rate in absolute terms (4%) 31% based outside the Netherlands Lower number of fi nancial professionals International Survey 2011: summary From June 22nd until August 8th, Aalt Klaassen BV conducted its fourth consecutive survey among users of information in annual reports. As in previous years, the main sponsor of the survey is Mazars. PropertyNL, PropertyEU, VBDO and CloseContact acted as co-sponsors or partners. In addition, another 7 companies participated in the survey by allowing us to approach their contacts, primarily professional investors and analysts. The survey was conducted through a web-based questionnaire. For some questions, not only the results for the respondents as a whole were included, but also a breakdown of the results for the fi nancial professionals (professional investors, analysts and members of the press) and other respondents. In comparison to last year s survey the response rate has fallen by approx. 4%. This year 859 respondents participated in the survey, compared to 898 in 10, 761 in 09 and 380 in 08. Thirty-one percent of the respondents are based outside the Netherlands (37% in 10 and 32% in 09). The breakdown of the overall response rate has changed compared to last year. Out of a total of 859 respondents, 199 were fi nancial professionals (251 in 10 and 227 in 09), of whom 107 are based outside the Netherlands (144 in 10 and 108 in 09), 416 were property investment professionals (389 in 10 and 286 in 09), of whom 107 are based outside the Netherlands (124 in 10 and 75 in 09) and 244 were other respondents (258 in 10 and 248 in 09), of whom 97 were private investors (97 in 10 and 87 in 09). The proportion of fi nancial professionals has fallen to 23% (28% in 10 and 30% in 09). The proportion of property investment professionals is 48% (43% in 10 and 38% in 09). Imtech also positioned in the favourable quadrant most important subjects: goals & strategy, fi nancial results and core activities information on prospects and competitive position should be improved 6. On credibility (7,9) and ambition (7,5) Imtech ranks eighth and second among the AMX companies, respectively. The scores on both criteria are slightly unevenly balanced. The average scores for AMX-listed companies on credibility and ambition are 6,8 and 7,1, respectively. Like in the AEX category, the average scores are lower than in 2010, but higher than in Information provision 7. Out of a total of 21 information subjects, 12 are considered important, the following subjects being top of the list: goals & strategy, fi nancial results, core activities and the fi nancial statement and notes to the fi nancial statement. Eight of the subjects were considered defi nitely important, with only Human Resources being considered simply slightly important. 8. In 2008, the average importance on a 5-point scale was 4,2. This year, it is slightly lower at 3,9. Corporate profi le and socially responsible entrepreneurship have become more important. There is less interest for prospects, the shareholders section, the Message by the Supervisory Board and, in particular, remuneration. The Message by the Supervisory Board is expected to become more important in the near future, because the content of this part of the annual report will be greatly improved. 9. On average, the listed companies score 3,7 on a 5-point scale for the information provision, which is nearly satisfactory. The non-listed companies lag behind, achieving a score of 3, The greatest shortcomings among the listed companies are information on the company s prospects and competitive position. Among the non-listed companies they are the realisation of the strategy/business plan, prospects, market developments, risk management and competitive position. Fugro s annual report scores highest among the AEX-listed companies Imtech ranks fi rst among the non-aex companies majority of annual reports strike a good balance between informative and readable Corio s communication tools most frequently mentioned in the open question Fugro is positioned in the favourable quadrant with a solid, slightly conservative image conclusions Annual report/website 1. Fugro is the 2011 winner of the Prix de Mazars, the public award for the best 2010 annual report in the category of AEX-listed companies, after having won the same price in The score it achieved (7,6) is more than very satisfactory. The fi nancial professionals are slightly more satisfi ed than the remaining respondents, awarding an average score of 7,8 (as against 7,3 by the remaining respondents). In 2011, the average evaluation for the AEX annual reports is the same as in 2010, i.e. 7,2. 2. In the category of non-aex listed companies, Imtech is this year s winner of the Prix de Mazars for the best 2010 annual report, achieving a score of 7,9. The score was the same for the fi nancial professionals and the remaining respondents. This year s average score among non-aex listed companies is 7,2, as against 7,1 in The average scores for the informative nature and the readability of the 2010 annual reports have remained at a similarly high level as in 2010, achieving percentage of above 80%. For the AEX companies, the informative/readability ratio is still evenly balanced. In the case of AMX companies, there is a stronger emphasis on the informative nature, whereas in the case of ASCX, the emphasis is on readability. 4. Corio consistently takes the lead as the most frequently mentioned company in the answers to our open questions concerning best annual report in terms of readability and informative nature, best website and best sustainability report. As a result, Corio has been able to retain the position it achieved last year. Combination of goals and strategy 5. With regard to the credibility of the combination of the goals and strategy, Fugro achieves third place among the AEX companies, scoring 7,5 (the average for AEX companies being 6,8). With regard to the ambition of the goals and strategy combination (i.e. how challenging they are) the company achieves tenth place, scoring 7,1 (as against the AEX average of 6,9). This means that Fugro has a somewhat solid, slightly conservative profi le. This year s average scores for the AEX on both criteria are lower than last year s scores, but still higher than the 2009 scores. This seems to be related to the renewed uncertainty in the capital market. SB s relationship management becoming more comprehensive SB should act more independently of the BoD; Annual assessment of its own performance would be advisable integrity and reliability are still considered to be very important very low scores and dramatically low in the case of politicians - on essential corporate values being characteristic. Supervisory Board (SB) 11. The SB s relationship management has become more comprehensive in the capital market s view. Apart from the dialogue with shareholders, it is mainly the dialogue with managers of the relevant company that is considered important. Also important, but to a lesser extent is dialogue with representatives of a Works council, customers, bankers and interest groups. Only the dialogue with suppliers is not deemed appropriate at the moment. 12. Both the fi nancial professionals and the remaining respondents feel that the SB should consult with the auditor in the presence of the Board of Directors (BoD), but also without the BoD being present. 13. Moreover, the respondents take the view that it is a good idea for the SB to meet on a regular basis without the BoD present, for instance half an hour before the start of the regular SB meeting. 14. It is also considered advisable for the SB to assess its own performance on an annual basis. Corporate values 15. By and large, all (corporate) values included in the survey are considered equally important for listed companies (4.2), the fi nancial sector (4.2) and the national politicians. 16. As has been the case in the past, integrity and reliability are considered very important for all three groups included in the survey. In the case of listed companies, the same applies to professionalism and performance orientation. In the case of fi nancial institutions, the following values are also considered very important : professionalism and risk & control orientation. For national politicians, the following values are added to the list: clear communication and care for the society. 17. The average scores for the degree to which the corporate values are considered characteristic of the various groups included in the survey remain very mediocre and are even dramatically low in the case of the politicians. 18. When the ratio between being characteristic and importance is considered, we can conclude that the corporate values are considered 16% less characteristic than important in the case of listed companies, an average of 24% less characteristic than 10 11

7 clear communication is a challenge for all parties important in the case of the fi nan cial se c tor and as much as 30% less characteristic than important in the case of national politicians. 19. The extremely poor results with regard to essential values such as reliability and integrity in the case of national politicians, in particular, are alarming. It may be worth organising a meeting between the fi nancial sector and politicians in order to exchange ideas and formulate a joint approach with a view to re-establish these fundamental values in our society. 20. In this context, it is signifi cant that even clear communication is considered one of the biggest weaknesses, for all three groups. 21. The biggest average mismatch is seen for those values which are considered very important. Onderzoek 13

8 Mazars voor vierde jaar hoofdsponsor lichte daling absolute respons (4%) 31% niet uit Nederland aantal fi nanciële professionals teruggelopen onderwerpen onderzoek Inleiding Van 22 juni tot en met 8 augustus 2011 is door Aalt Klaassen BV voor het vierde jaar in successie een onderzoek gedaan onder gebruikers van jaarverslaginformatie. Van dit onderzoek is Mazars, net als in de vorige jaren, de hoofdsponsor. Als co-sponsoren/partners zijn opgetreden PropertyNL, PropertyEU, de VBDO en CloseContact. Daarnaast heeft een zevental bedrijven hun medewerking verleend door het laten benaderen van hun contactpersonen, primair professionele beleggers en analisten 1. Het onderzoek is via een webbased vragenlijst afgenomen. Bij een aantal vragen zijn naast de resultaten van de totale groep respondenten, eveneens die van de fi nanciële professionals (professionele beleggers, analisten en pers) en de overigen verstrekt. Vergeleken met vorig jaar, is de respons met circa 4% gedaald. Dit jaar hebben 859 respondenten hun medewerking verleend tegen 898 in 10, 761 in 09 en 380 in 08. Van de respondenten komt 31% (37% in 10 en 32% in 09) van buiten Nederland. De samenstelling van de overall respons is vergeleken met vorig jaar gewijzigd. Van de 859 respondenten zijn er 199 fi nanciële professionals (251 in 10 en 227 in 09), waarvan 107 buiten Nederland (144 in 10 en 108 in 09), 416 vastgoed professionals (389 in 10 en 286 in 09), waarvan 107 buiten Nederland (124 in 10 en 75 in 09) en 244 overigen (258 in 10 en 248 in 09), waaronder 97 particuliere beleggers (97 in 10 en 87 in 09). Het aandeel fi nanciële professionals is naar 23% teruggelopen (28% in 10 en 30% in 09). Dat van de vastgoedprofessionals is 48% (43% in 10 en 38% in 09). Naast de standaardvragen rond het jaarverslag en de combinatie van doelstellingen en strategie is dit jaar aandacht geschonken aan enkele bijzondere onderwerpen: - het belang van informatie en de mate waarin daarin wordt voorzien - enkele stellingen over de RvC - de vraag in hoeverre ondernemingwaarden van toepassing zijn op landelijke politici, mede in relatie tot het eraan toegekende belang gemiddeld ruim voldoende voor AEX Imtech dit jaar eerste bij niet-aex gemiddeld ruim voldoende voor niet-aex Het gemiddelde cijfer van de AEX is 7,2, een ruime voldoende. Het laagste cijfer van 6,1 (6,4 in 2010) geeft aan dat de jaarverslagen een minimum toets der kritiek kunnen doorstaan. Overigens hadden niet alle bedrijven in de AEX-categorie voldoende waarnemingen om mee te worden genomen in de ranglijst. Opvallend is dat de scores van de top 5 zeer dicht bij elkaar liggen. Het onderscheid tussen de nummers 2 en 3 is zelfs gebaseerd op het verschil in de derde decimaal. Imtech heeft met een score van 7,9 de eerste plaats behaald in de categorie niet-aex. Er is geen verschil in waardering tussen de fi nanciële professionals en de overige respondenten. Daarmee heeft de onderneming een consistente uitstraling in de markt. Bij de niet-aex bedrijven is het gemiddelde van 7,2 eveneens goed voor een ruime voldoende. Het laagste cijfer is bij deze groep ondernemingen 6,8. In deze categorie bedrijven is het aantal bedrijven met voldoende waarnemingen om op de ranglijst te kunnen worden meegenomen, afgenomen tot Jaarverslagen: informatief en leesbaar 3.1 AEX-bedrijven Tabel 2 Jaarverslagen AEX: informatief en leesbaar (% respons per bedrijf) informatief leesbaar quotiënt (informatief/leesbaar) Fugro ,10 gemiddelde ,02 hoogste ,22 laagste ,80 2. Scores jaarverslagen Tabel 1 Top 5 gemiddelde scores op de jaarverslagen 2010 (10-puntschaal) 2 AEX-bedrijven niet-aex bedrijven volgorde bedrijf cijfer bedrijf cijfer 1 Fugro 7,62 Imtech 7,91 2 Unibail Rodamco 7,56 Vopak 7,88 3 Royal Dutch Shell 7,56 Eurocommercial Properties 7,73 4 Philips Electronics 7,50 Arcadis 7,61 5 Corio 7,47 Macintosh Retail 7,45 gemiddelde AEX 7,18 gemiddelde niet-aex bedrijven 7,2 laagste score 6,12 laagste score 6,8 informatief: Fugro het best Randstad bij leesbaar leidend bij meeste jaarverslagen informatief en leesbaar in evenwicht Fugro presteert met haar jaarverslag op informatief karakter bovengemiddeld en het hoogst. Het jaarverslag van Aperam neemt met 50% de laatste plaats in op informatief karakter. 91% van de lezers van het Fugro jaarverslag vindt het jaarverslag leesbaar. Dat is boven het gemiddelde van 87% voor de AEX-bedrijven. Randstad heeft de hoogste score op leesbaarheid (100%). Aperam scoort ook op dit aspect het laagst. Gezien het quotiënt (= informatief/leesbaar) van 1,02 zijn het informatieve karakter en de leesbaarheid voor alle bedrijven gemiddeld met elkaar in evenwicht. De bandbreedte waarbinnen het quotiënt zich beweegt, is aanzienlijk breder dan vorig jaar. Gemiddeld is er voor de AEX-bedrijven sprake van een evenwicht tussen beide criteria. De grootste afwijkingen van 1 doen zich voor bij Boskalis Westminster (1,2) en bij Aperam (0,8). Bij het eerste bedrijf is het informatieve karakter dominant en bij het tweede de leesbaarheid. 13 bedrijven presteren op leesbaarheid en informatieve karakter beide bovengemiddeld. En 5 bedrijven op beide criteria benedengemiddeld. Overigens liggen de gemiddelde scores voor het informatieve karakter en de leesbaarheid voor de jaarverslagen 2011 van de AEX-bedrijven op een vergelijkbaar niveau als voor die van Fugro winnaar bij AEX Fugro staat bovenaan met een 7,6. Daarmee wordt het jaarverslag als meer dan ruim voldoende beoordeeld. De onderneming heeft net als in 2009 de eerste plaats behaald. De waardering van de fi nanciële professionals (7,8) is hoger dan die van de overigen (7,3). Het verschil is wat aan de forse kant. 1 De onderzoeker is de heer L.J. de Man zeer erkentelijk voor zijn zeer substantiële bijdrage bij het tot stand komen van dit rapport. 2 Ter bepaling van de score per jaarverslag hebben de cijfers van de fi nanciële professionele respondenten een weging van twee gekregen en de overige respondenten een weging van één. Verder zijn alleen jaarverslagen meegenomen in de ranking, waarvoor minimaal 15 waarnemingen waren. De winnaars van de Prix de Mazars, de publieksprijs voor het beste jaarverslag, kunnen het eerstvolgende jaar niet meedingen naar de prijs binnen hun huidige categorie

9 3.2 AMX-bedrijven 3.4 Open vraag beste website meest informatief BAM Groep, Binckbank, Heijmans, Vopak en Wessanen Arcadis eerste bij leesbaar bij AMX-bedrijven domineert informatief leesbaar Tabel 3 Jaarverslag niet-aex bedrijven: informatief en leesbaar (% respons per bedrijf) informatief leesbaar quotiënt (informatief/leesbaar) Imtech ,03 gemiddelde ,17 hoogste ,40 laagste ,95 Bij de AMX-bedrijven vindt 94% van de lezers van het jaarverslag van Imtech dat het informatief is. Dit percentage is hoog en licht bovengemiddeld. Bij de jaarverslagen van BAM Groep, Binckbank, Heijmans, Vopak en Wessanen is dit percentage met 100% het hoogst. Nutreco sluit de lijst af met een score van 83%. 91% van de respondenten vindt dat het jaarverslag van Imtech leesbaar is. Dat is bovengemiddeld. Binnen de categorie AMX-bedrijven presteert Arcadis op dit vlak het best (97%). Voor SNS Reaal is er, gezien de 73%, nog verbetering wenselijk. Het quotiënt bij Imtech is met 1,03 een indicatie van de balans tussen beide criteria. De hoogste waarde voor dit kengetal is behaald door SNS Reaaal (1,35). Informatief domineert boven leesbaarheid. Het gemiddelde quotiënt bedraagt bij deze categorie ondernemingen 1,17. Gemiddeld is het informatieve karakter wat dominanter. Bij 5 bedrijven domineert leesbaarheid het informatieve karakter met meer dan 10%. Corio beste website Tabel 5 Top twee beste websites spontaan genoemd rang bedrijf 1 Corio 2/4 Imtech, ING Group en Randstad Ook ten aanzien van de website ontvangt Corio net als in 2010, de meeste nominaties voor beste website. Respondenten geven als toelichting onder meer: depth of information, duidelijk, overzichtelijk, easy to navigate en prettige site. Daarnaast scoren goed: Imtech (goed archief, geeft veel info, voorloper), ING Group (gebruikersvriendelijk, toegankelijk en snelle vindbaarheid relevante informatie) en Randstad (alle info duidelijk beschikbaar en terug te vinden, lange historie van persberichten en presentaties beschikbaar, mooie site, toegankelijk en snelle vindbaarheid relevante info). 3.5 Open vraag beste duurzaamheidverslag Tabel 6 Top drie beste duurzaamheidverslagen spontaan genoemd rang bedrijf 1 Corio 2 Royal Dutch Shell 3 DSM jaarverslag Corio meest genoemd bij informatief 3.3 Open vraag beste jaarverslag 3 Tabel 4 Jaarverslagen spontaan genoemd als beste jaarverslag op informatief en leesbaar informatief leesbaar 1 Corio 1 Corio 2 Imtech 2 DSM 3 Sligro Food Group 3 Heineken informatief Het Corio jaarverslag is, net als vorig jaar, spontaan het meest genoemd als een goed jaarverslag vanwege het informatieve karakter. Als motivering zijn vooral genoemd: duidelijke strategie, duidelijk onderbouwd, cijfers toekomstgericht, transparant en veel informatie snel beschikbaar. Het jaarverslag van Imtech komt ex aequo op de tweede plaats. De meest genoemde motiveringen zijn: grote helderheid over targets en KPI s, helder, compact, veel detail op omzetniveau en uitleg van soort klant en soort werkzaamheden. Bij het jaarverslag van Sligro Food Group komen als motivering naar voren: naast de ontwikkeling van de eigen activiteiten ook een goede omschrijving van de markt, uitgebreide toelichting met interessante cases over gevolgen verandering lease accounting, solide en betrouwbaar. Corio ook beste duurzaamheidsverslag Uit de antwoorden kan worden opgemaakt dat de respondenten onder duurzaamheidverslag ook verstaan de verantwoording in het algemene jaarverslag. Corio staat op de eerste plaats en uit de antwoorden van respondenten is hier geen eenduidige reden voor te destilleren. Opmerkingen zijn onder meer: verfi jnen CSR strategie, grote stappen gemaakt afgelopen jaren, within Benelux real estate it is pretty much the only one besides Unibail Rodamco, not just a marketing/pr exercise- The Corio sustainability report is a solid grounding for their work en green lease. Royal Dutch Shell staat op nummer 2 met antwoorden als: for the information quality, for the good distribution of the information en grote energiereus doet veel aan duurzaamheid, maar stuit vaak op maatschappelijk onbegrip. Op de derde plaats staat DSM. Opmerkingen die daarbij naar voren komen zijn: duurzaamheid is onderdeel geworden van de bedrijfsstrategie, geen greenwashing. jaarverslag Corio ook op leesbaarheid eerste plaats leesbaar Ook qua leesbaarheid scoort het jaarverslag van Corio het best. De motiveringen zijn: considered, well presented and provided in a market context, goede opbouw, good format, clear sequency and you can fi nd detailed info relatively quickly. Het jaarverslag van DSM krijgt als motiveringen: veel data over markten, concurrenten, groei, goed en vlot leesbaar en klare taal. Heineken krijgt bij het jaarverslag als motivering onder andere genoemd: altijd leesbaar en easy reading and pictures. 3 In het onderzoek is een aantal open vragen opgenomen, zoals wat vindt u het beste jaarverslag ten aanzien van informatieve waarde (leesbaarheid)? En wat is uw motivering daarvoor? Ook is gevraagd naar de beste website en het beste duurzaamheidverslag. In de tabellen zijn de ondernemingen genoemd met de meeste vermeldingen

Prix de Mazars 2009 Onderzoeksrapport

Prix de Mazars 2009 Onderzoeksrapport Prix de Mazars 2009 Onderzoeksrapport Publieksprijs voor verslaggeving door beursgenoteerde bedrijven Bewijsvoering belang ondernemingwaarden in jaarverslag Internationaal onderzoek door Aalt Klaassen

Nadere informatie

Prix de Mazars 2008 Onderzoeksrapport

Prix de Mazars 2008 Onderzoeksrapport Prix de Mazars 2008 Onderzoeksrapport Publieksprijs voor verslaggeving door beursgenoteerde bedrijven Publieksprijs voor verslaggeving door beursgenoteerde bedrijven Onderzoeksrapport door Aalt Klaassen

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Prix de Mazars. Onderzoeksrapport Bestuurders

Prix de Mazars. Onderzoeksrapport Bestuurders Prix de Mazars Onderzoeksrapport Bestuurders Inhoud Voorwoord 5 Conclusies 9 Onderzoek 1. Inleiding 13 2. Belang doelstellingen jaarverslag en jaarbericht 13 2.1 Doelstellingen jaarverslag 13 2.2 Doelstellingen

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Persoonlijkheidskenmerken en cyberpesten onder jongeren van 11 tot 16 jaar:

Persoonlijkheidskenmerken en cyberpesten onder jongeren van 11 tot 16 jaar: Persoonlijkheidskenmerken en cyberpesten onder jongeren van 11 tot 16 jaar: is er een relatie met een verkorte versie van de NVP-J? Personality Characteristics and Cyberbullying among youngsters of 11

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Bisexuality: the Invisible Social Identity with Visible Health Consequences Maria Verbeek Eerste begeleidster: dr. N.

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit 1 Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit Nicola G. de Vries Open Universiteit Nicola G. de Vries Studentnummer 838995001 S71332 Onderzoekspracticum scriptieplan

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect)

Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect) Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect) VBA Seminar Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Matthijs Storm

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Colofon ONDERZOEKER StartFlex B.V. CONSULTANCY Centre for applied research on economics & management (CAREM) ENQETEUR Alexander Sölkner EINDREDACTIE

Nadere informatie

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance Amsterdam, De Makroon Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance November 2016 Daan Tettero genda Introductie Syntrus Achmea Real Estate & Finance 7, 5,2 1,4 Zorgvastgoed voor

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Running head: OPVOEDSTIJL, EXTERNALISEREND PROLEEMGEDRAG EN ZELFBEELD

Running head: OPVOEDSTIJL, EXTERNALISEREND PROLEEMGEDRAG EN ZELFBEELD 1 Opvoedstijl en Externaliserend Probleemgedrag en de Mediërende Rol van het Zelfbeeld bij Dak- en Thuisloze Jongeren in Utrecht Parenting Style and Externalizing Problem Behaviour and the Mediational

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen Voorschoolse vorming en de ontwikkeling van kinderen 1 De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van Kinderen The Relationship between Early Child Care, Preschool Education and Child Development

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

NEVIR IR AWARDS 2016. Omschrijving onderzoeksmethodiek Dutch IR Awards

NEVIR IR AWARDS 2016. Omschrijving onderzoeksmethodiek Dutch IR Awards NEVIR IR AWARDS 2016 Omschrijving onderzoeksmethodiek Dutch IR Awards De NEVIR Nederlandse Vereniging voor Investor Relations heeft in november 2015 een onderzoek laten doen door Citigate First Financial

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA Wat is de feitelijke rol van de accountant ten aanzien van het jaarverslag en elders opgenomen niet financiële informatie? In hoeverre matcht deze rol met de verwachtingen van beleggers? Prof dr Philip

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

Code voor Accountantsorganisaties Implementatie door Deloitte

Code voor Accountantsorganisaties Implementatie door Deloitte Code voor Accountantsorganisaties Implementatie door Deloitte Deloitte onderschrijft de uitgangspunten en bepalingen van de Code voor Accountantsorganisaties en heeft zich verbonden om deze te implementeren

Nadere informatie

THE DUTCH FEMALE BOARD INDEX 2015 NEDERLANDSE SAMENVATTING. op Gehele (Engelstalige) rapport, inclusief tabellen,

THE DUTCH FEMALE BOARD INDEX 2015 NEDERLANDSE SAMENVATTING. op  Gehele (Engelstalige) rapport, inclusief tabellen, THE DUTCH FEMALE BOARD INDEX 2015 Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers NEDERLANDSE SAMENVATTING Gehele (Engelstalige) rapport, inclusief tabellen, op www.tias.edu Nederlandse samenvatting (Dutch Summary)

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V.

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Dit reglement is op 3 april 2013 door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Achtergrond en inleiding De

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Survey on lending and current accounts for SMEs

Survey on lending and current accounts for SMEs Survey on lending and current accounts for SMEs April 014 GfK 014 Survey on lending and current accounts for SMEs April 014 1 Table of contents 1. Management Summary. Research design 3. Research findings

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik makend van GPS- en Versnellingsmeterdata The relationship Between the Physical Environment and Physical Activity in Children

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Geleerde lessen Compliance. Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E. Agenda

Geleerde lessen Compliance. Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E. Agenda Geleerde lessen Compliance Toegepast op WP 29: Guideline DPO Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E Agenda Kennismaken met VCO Ontwikkeling van Compliance in NL WP 29 Triggers Lessons learned

Nadere informatie

GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1. Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out

GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1. Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1 Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out The effect of Goal-striving Reasons and Personality on facets of Burn-out

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 1.1.1.4: Goedkeurende controleverklaring,

Nadere informatie

BA 3 Pol PoWe_13-14_Leiden_BA_33_Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6443PPD13) No. of responses = 14

BA 3 Pol PoWe_13-14_Leiden_BA_33_Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6443PPD13) No. of responses = 14 BA Pol PoWe_-_Leiden_BA Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6PPD) No. of responses = Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=amount av.=mean

Nadere informatie

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Falende Interpretatie? De Samenhang van Faalangst met Interpretatiebias

Falende Interpretatie? De Samenhang van Faalangst met Interpretatiebias Falende Interpretatie? De Samenhang van Faalangst met Interpretatiebias Failing interpretation? The Relationship between Test Anxiety and Interpretation Bias Kornelis P.J. Schaaphok Eerste begeleider:

Nadere informatie

AMSTERDAM NOTICE No. 12/04

AMSTERDAM NOTICE No. 12/04 EURONEXT DERIVATIVES MARKETS AMSTERDAM NOTICE No. 12/04 ISSUE DATE: 28 February 2012 EFFECTIVE DATE: 8 March 2012 ADJUSTMENT FOR PREMIUM BASED TICK SIZE THRESHOLD TO 5 EUROS FOR THE MOST LIQUID INDIVIDUAL

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden van Sporten en de Invloed van Egodepletie, Gewoonte en Geslacht The Role of Selfregulation, Motivation and Self-efficacy

Nadere informatie

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope Een onderzoek naar de relatie tussen sociale steun en depressieve-

Nadere informatie

Consumer survey on personal savings accounts

Consumer survey on personal savings accounts Consumer survey on personal savings accounts April 04 GfK 04 Consumer survey on personal savings accounts April 04 Table of contents. Management Summary. Research design. Research findings GfK 04 Consumer

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en mededelingen

Agenda. 1. Opening en mededelingen N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 30 september 2014, op haar hoofdkantoor, kamer Minckelers, Hoekenrode 8 te Amsterdam.

Nadere informatie

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het modererend effect van coping Cyberbullying: the implications

Nadere informatie

Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal. Juni 2016

Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal. Juni 2016 Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal Juni 2016 Introductie In dit document worden de stappen tot het gebruik van de MyStandard Readiness Portal beschreven. Het gebruik van de Portal is redelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

AMSTERDAM NOTICE No. 10/024

AMSTERDAM NOTICE No. 10/024 EURONEXT DERIVATIVES MARKETS AMSTERDAM NOTICE No. 10/024 ISSUE DATE: 13 December 2010 EFFECTIVE DATE: 20 December 2010 CHANGES TO LISTED MATURITIES Executive Summary NYSE Liffe will make changes to expiry

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment

Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment Turnover at the Police: the Role of Procedural and Interactional Justice and Commitment Inge E. F. Snyders

Nadere informatie

OPVOEDING EN ANGST EN DE INVLOED VAN EEN PREVENTIEVE TRAINING 1. Opvoeding en Angst en de Invloed van een Preventieve Training

OPVOEDING EN ANGST EN DE INVLOED VAN EEN PREVENTIEVE TRAINING 1. Opvoeding en Angst en de Invloed van een Preventieve Training OPVOEDING EN ANGST EN DE INVLOED VAN EEN PREVENTIEVE TRAINING 1 Opvoeding en Angst en de Invloed van een Preventieve Training Parenting and Child Anxiety and the Influence of a Preventative Training Judith

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Adherence aan HWO en meer bewegen

Adherence aan HWO en meer bewegen Adherence aan HWO en meer bewegen Een experimenteel onderzoek naar de effecten van het motivationele stadium van patiënten en de adherence aan huiswerkoefeningen (HWO) bij fysiotherapie en het meer bewegen.

Nadere informatie

Indicatieve selectie AEX, AMX en AScX

Indicatieve selectie AEX, AMX en AScX nnnnn Nr: 2008-011 Indicatieve selectie AEX, AMX en AScX Amsterdam, 17 november 2008 NYSE Euronext publiceert één keer per jaar een indicatieve selectie voor de jaarlijkse herweging van de AEX-index (AEX-index),

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria De Invloed van Religieuze Coping op Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria Ria de Bruin van der Knaap Open Universiteit Naam student:

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Outline Research project Objective writing tests Evaluation of objective writing tests Research

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Verbakel, N. J. (2007). Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma.

Citation for published version (APA): Verbakel, N. J. (2007). Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma. University of Groningen Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma. Verbakel, N. J. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Peer feedback on complex tasks by tutors trained in content knowledge or tutoring skills

Peer feedback on complex tasks by tutors trained in content knowledge or tutoring skills Peer feedback on complex tasks by tutors trained in content knowledge or tutoring skills Ya Ping (Amy) Hsiao, Francis Brouns, Jan van Bruggen and Peter B. Sloep amy.hsiao@ou.nl Centre for Learning Sciences

Nadere informatie

Taxlab Four Faces of Tax

Taxlab Four Faces of Tax Taxlab 2017 Four Faces of Tax Prof. mr dr R. Russo De toekomst van HT Horizontaal Toezicht: elementen Riskmanagement/controlestrategie -Corporate Governance/ethiek -Formele aspecten en praktische uitwerking/ervaringen

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie