Qualify for Growth and Investment NextOEM 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Qualify for Growth and Investment NextOEM 2014 www.nextoem.com"

Transcriptie

1 Datum: februari 2014 Qualify for Growth and Investment NextOEM 2014

2 Introductie en aanbeveling Toonaangevende bedrijven met toptechnologie zijn kenmerken voor de Brainportregio. Door te bouwen op de alom aanwezige technologische kennis en dit te combineren met ondernemerschap en kapitaal, willen de Brainportpartners overheid, industrie, kennisinstellingen en professionele dienstverleners het aantal grote technologiebedrijven in de regio doen groeien. Daarmee kan de diversiteit, economische bedrijvigheid en welvaart in onze Brainportregio verder toenemen. NextOEM is een hoogwaardig om kansrijke technologiebedrijven te ondersteunen met ervaren ondernemers, extra kennis via experts en kennisinstituten als ook een verbeterde financierbaarheid met hulp van financiële partners. Met haar focus op marketing, sales en financierbaarheid kan het maatwerk het verschil maken voor groeiende technologiebedrijven en daarmee impact hebben voor de sector én de regio. NextOEM is een intensief, dat veel van de deelnemers vergt en mogelijk een aantal bestaande overtuigingen omver zal werpen. Tegelijkertijd opent het nieuwe deuren naar groei en professionaliteit. Aan mensen die meer uit zichzelf en hun onderneming willen halen beveel ik daarom het van harte aan. Marc Hendrikse Lid van het Topteam High Tech Systemen en Materialen Voorzitter Brainport Industries 2 februari 2014

3 Inhoud NextOEM als steun in de rug voor versnelling 4 Het waardevolle netwerk van NextOEM 6 Een maatwerk 8 1. De scan 9 2. De workshops (7 stuks) Ontwerp een winnende strategie Accelerating business met marketing & (internationale) verkoop Opschalen door industrialisatie (On)Mogelijkheden van intellectuele eigendomsrechten Volgende stappen in organisatieontwikkeling Structuring for Growth Finance Design coaching 18 Entrepreneurial coach: sparring partner 18 De coaches 19 Financial coach: finance op een hoger plan De coaches 20 De coaches Intervisie 22 Intervisie: de ondernemer is ook maar een mens 22 het netwerk 24 Netwerkactiviteiten 24 Praktische hulp: expert coaching 24 Alumninetwerk 24 Timetable 25 slotwoord 26 waarom Meedoen? 27 februari

4 NextOEM als steun in de rug voor versnelling I n de regio Zuidoost-Nederland zien we volop initiatieven voor starters maar weinig s om het aantal grotere technologiebedrijven te verhogen. Dit aantal is dan ook het afgelopen decennium nagenoeg gelijk gebleven terwijl deze groep bedrijven de diversiteit vergroot en een acceleratie-effect heeft voor de economie. Het NextOEM is opgezet om juist deze bedrijven te steunen en een sterke basis te geven voor verdere groei en daarmee meer grote technologie bedrijven te helpen ontstaan waaruit op termijn een nieuwe Original Equipment Manufacturer (OEM) kan ontstaan. NextOEM is opgezet door partners vanuit de Zuidoost Nederlandse economie overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en professionele dienstverleners om veelbelovende technologie bedrijven te steunen d.m.v. ondernemerschap, kennis en een betere financierbaarheid. Doel van het is om het aantal grotere technologiebedrijven te laten groeien en meer OEM s te laten ontstaan die een dragende functie hebben in de economische regio. Dit gebeurt met een maatwerk waarin deelnemende bedrijven worden gecoacht door ervaren ondernemers en financials, op relevante gebieden kennis krijgen aangereikt door materiespecialisten en op basis van een maatwerkplan hun onderneming versterken. de topsectoren: hightech systems & materials, automotive, agro-equipment en lifetec. Het zijn geen starters, ze hebben één of meerdere producten beschikbaar en ze zijn gestart met de commercialisatie hiervan. De organisatie hiervoor is aanwezig. De kandidaten voor Een Doel van het is om het aantal grotere technologiebedrijven te laten groeien. NextOEM hebben vaak al een eerste investeringsronde achter de rug. Ze zijn op zoek naar vervolginvesteringen om hun groei te financieren. Ook spin-offs van bestaande corporates kunnen deelnemen aan het. Het heeft een doorlooptijd van 10 maanden en start met een bedrijfsscan voor De beoogde kandidaten ontwikkelen en produceren geavanceerde producten binnen een van elke deelnemer. Deze scan wordt uitgevoerd door PwC en vormt de basis voor een met 4 februari 2014

5 NextOEM als steun in de rug voor versnelling de ondernemer overeen te komen op maat gemaakt actieplan waaraan door bedrijf en coaches tijdens de duur van het wordt gewerkt. Om de doelstellingen te realiseren kan een beroep worden gedaan op het netwerk rondom het en worden tools aangereikt door intervisiebijeenkomsten en workshops om de kennis en competenties gebied van o.a. Strategie, Organisatie Ontwikkeling & HRM, Product & Intellectueel Eigendom, Marketing & Internationaal Verkopen en Financierbaarheid te verhogen. Na afronding van het blijven bedrijven betrokken bij het netwerk via de alumnigemeenschap en de hiervoor georganiseerde bijeenkomsten. van de ondernemer en onderneming op het Positioning In the company bussiness life cycle Positioning In the company bussiness life cycle Concept Seed Product Development Market Development Maturity Start up & Incubation Corporate Venturing Program NextOEM Accelerator Program Connecting Coaching Competences Pre-seed initiatives & Funding Venture Capital Private Equity Techno Starter Funds Sector Funds Stock Exchange Bank: Loans & Leasing Incubation & Bussiness Centers Start-up Growth Maturity Company Confidental. No external distribution februari

6 Het waardevolle netwerk van NextOEM N extoem is een initiatief van een samenwerkende groep organisaties die het Brainport ecosysteem vertegenwoordigen en die een groot belang hechten aan verdere ontwikkeling van de regio en de door technologie gedreven ondernemingen die hierin actief zijn. De founding fathers zijn de verzamelde hightech toeleveranciers zoals verenigd in Brainport Industries, Brainport Development, BZW, PwC, Kamer van Koophandel Eindhoven en TU/e. Hiernaast heeft NextOEM de content partners BoerCroon, Triceps, Patentwerk, TIAS/NIMBAS en Banning die samen met de founding fathers intensief meewerken aan de inhoud van het. Ook zijn er goede contacten met bestaande OEM s zoals ASML, DSM en Philips. Het wordt namens de oprichters en partners begeleid door een Stuurgroep. Deze bestaat uit Joep Brouwers (Voorzitter stuurgroep en adjunct directeur Brainport Development), Rob Janssen (Partner en Regioleider PwC), John Blankendaal (Managing Director Brainport Industries), Ewit Roos (Director Brightmove), Daan Kersten (CEO Additive Industries), Marc Douma (Partner met ervaren groeiondernemers uit de technologiesector die hebben plaatsgenomen in het expert panel. Dit zijn Arnoud de Geus (Sioux Investments), Henk Tappel (Frencken Europe), Merien ten Houten (Leapfunder), Emile Asselbergs (PhenomWorld), Johan Feenstra (Liquavista), Onno Lint (Fontys), Karl McGoldrick (PSV Composites) and Ewit Roos (Brightmove). BoerCroon Consulting), Alexander van Groenendael (namens BZW) en Erik Vermeulen (Managing Director Be2Grow). De regie van het is in handen van Brainport Development. Contactpersoon is Eugene Kaerts Om te waarborgen dat het voldoende aansluiting heeft met de markt tel en de marktontwikkelingen is dit afgestemd 6 februari 2014

7 Regional Development & Investment Agencies Suppliers Existing OEM s Candidates Institutes & Academia Financial Institues & Funds Professional Service Providers februari

8 E lke ambitieuze, sterk groeiende ondernemer kan een steun in de rug gebruiken bij de professionalisatie en ontwikkeling van zijn bedrijf. Ervaringen in groei-regio s als Brainport regio Eindhoven, Silicon Valley en Silicon Wadi leren dat ondernemingen zich sneller, beter en makkelijker kunnen ontwikkelen binnen een ecosysteem dat inhoudelijke én financiële ondersteuning biedt door de ruime beschikbaarheid van kennis, mensen en kapitaal. Aanmelding Netwerk 1. Scan Universities Institutes Corporates Programs Clients Suppliers Investors Service Providers Product Market Company Business Plan Rapportage, Plan & Commitment 2. Workshops 3. Coaching 4. Intervisie Duur: 10 maanden ondernemer financieel Qualify for Growth AlumniCommunity 8 februari 2014

9 NextOEM brengt op overzichtelijke schaal de randvoorwaarden bijeen voor een versnelling van de ontwikkeling van de onderneming. NextOEM bundelt kennis, mensen en kapitaal in de vorm van een gestructureerd met een doorlooptijd van 10 maanden. 1. De scan Iedere deelnemer wordt bij aanvang van het intensief doorgelicht door deskundige en ervaren organisatieadviseurs van PwC om vast te stellen waar de belangrijkste ontwikkelgebieden liggen voor verdere professionalisering, groei en financierbaarheid. PwC maakt in het NextOEM gebruik van een gestructureerde scan voor jonge ondernemingen die is gebaseerd op de Golden Egg Check. Hiermee worden samen met de ondernemer en zijn management team conclusies getrokken over product, markt, business model en organisatie en wat dit betekent voor de potentie van het bedrijf om op korte termijn stappen in de ontwikkeling te zetten. technologiebedrijven in een veelheid aan branches. Zij kennen de bedrijfsmatige klappen van de zweep, maar begrijpen ook de ondernemer en zijn drijfveren en zorgen. De scan is geen oordeel over de kwaliteit van de ondernemer en zijn onderneming, maar geeft inzicht in het ontwikkelpotentieel. En welke ambitieuze en gedreven ondernemer wil niet groeien? De scan levert heldere inzichten op die een duidelijke richting geven voor de concrete invulling van het NextOEM en de fase daarna. Vandaar dat na overleg met de ondernemer, de entrepreneurial coach wordt uitgenodigd om samen met de ondernemer de resultaten en conclusies te bespreken zodat direct afspraken kunnen worden gemaakt voor het werk. Deelname aan de scan is een intensief proces van een aantal dagen en kan best confronterend zijn. PwC en NextOEM hebben voor de scan gekozen voor de toolset van de Golden Egg Check aangezien deze is opgebouwd in nauwe samenwerking met investeerders in technologiebedrijven. Deelname aan de scan is een intensief proces van een aantal dagen en kan best confronterend zijn. Het is voor een gedreven ondernemer niet niks om volledige openheid van zaken te geven en met relatieve buitenstaanders niet alleen over de kracht en potentie van zijn onderneming te praten, maar ook de zwakheden en onzekerheden te delen en bespreken. De adviseurs van PwC hebben veel ervaring met De uitkomsten van de scan kunnen worden vergeleken met de scores zoals die door de verschillende investeerders gewenst worden. Hiermee ontstaat snel zicht op welke aanvullende eisen externe financiers stellen aan de onderneming en in welke richting de beschikbare tijd en capaciteit moeten worden ingezet om de financierbaarheid van de onderneming te verbeteren. februari

10 2. De workshops (7 stuks) 1. Ontwerp een winnende strategie Tijdens deze workshop voorzien wij de NextOEM deelnemers van het praktische interactieve discussie de strategische uitdagingen van elke deelnemer uitgebreid bespreken om feedback en ideeën te genereren die direct toepasbaar zijn. kader voor het ontwikkelen van een winnende strategie. Wij dagen de deelnemers uit over hun missie, langetermijnvisie en ambitie en bespreken met elke deelnemer de belangrijkste strategische uitdagingen. Er is veel gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen. In de interactieve workshop bieden we een interessant aan van battle tested strategische kaders, praktijklessen en de discussie tussen de workshopdeelnemers over hun strategische uitdagingen. Tijdens de workshop ontvang je waardevolle input en feedback voor je strategie en wordt je geïnspireerd door de discussie van de strategische uitdagingen en ideeën van de andere workshopdeelnemers. Marc Douma De workshop wordt gefaciliteerd door Marc Douma, partner bij BoerCroon consulting. Hij heeft een omvangrijke conduitestaat betreffende strategieontwikkeling. Voor BoerCroon heeft hij bij Nuon gewerkt als Manager Corporate Strategy en Customer Service Director. Hij begon zijn carrière bij PwC als management consultant en heeft een We vragen je om een korte pitch van jouw missie, visie en ambitie en beschrijving van de doctoraal onderzoek gedaan naar Strategic Alliances. belangrijkste strategische uitdagingen voor de workshop voor te bereiden. Vervolgens zullen we het hebben over de strategische kaders en delen wij onze praktijkervaringen met je. Het grootste deel van de middag zullen we in een 10 februari 2014

11 2. Accelerating business met marketing & (internationale) verkoop De (internationale) markt en klant veranderen in hoog tempo. Goede technologische producten en diensten zijn slechts een randvoorwaarde voor succes. Echte langdurige klantwaarde wordt gegenereerd in co-creatie met alle De thema s 1. Identificeren van nieuwe markten, technologieën en partners. Je leert de reverse TRIZ - methode kennen en gebruiken om lacunes en kansen te identificeren. Het eindresultaat van deze workshop is een concrete eerste aanzet of plan gericht op de specifieke uitdaging van de deelnemer. stakeholders in nieuwe en bestaande markten. 2. Vergroten en uitbreiden van de Sales capaciteit. In een serie van drie workshops helpen wij de deelnemers met de vergroting van de (internationale) sales door middel van een hands on waar de nieuwste academische en praktijk inzichten meteen op de eigen praktijk van de deelnemers wordt toegepast. Je doet praktijkervaring op met de consultative selling methode (Neil Rackham) door actief te werken aan de commerciële pitch en overtuigingstechnieken tijdens onderhandelingen (Principles of Persuasion van Robert Cialdini). Het eindresultaat van deze workshop is theoretische kennis en De ervaring wijst uit dat deelnemers aan NextOEM de praktijkervaring over diverse verkoopmethodieken toegepast op de eigen praktijk. grootste stappen in hun ontwikkeling zetten door indringende versterking van de marketing en sales activiteiten. Per workshop wordt er dan ook gewerkt aan concrete actieplannen. 3: Identificeren van de Internationale context in sales. Je leert de internationale context en de invloed hiervan op sales te begrijpen. Deelnemers Voorafgaand aan de workshop inventariseren wij welke internationale marketing en sales uitdagingen de deelnemers hebben. Deze vormen de input voor alle workshops. De deelnemers werken dus gedurende alle workshops aan de eigen casus (maximale input). De output van de ene workshop levert als drietrapsraket de input voor de volgende workshop. worden uitgedaagd na te denken over de markten en landen waarin ze zaken (willen) doen en welke sales-attributen daar wel of niet zullen werken en waarom. Het eindresultaat van deze workshop is toepassing van theoretische kennis over diverse internationale (on)-mogelijkheden in een uitgeschreven actieplan. Anna Sabidussi Dr. Anna Sabidussi is Associate Professor in the field of Innovation and Entrepreneurship at TiasNimbas and director of the competence center on innovation and entrepreneurship.dr. Sabidussi has experience De workshops worden verzorgd onder regie van Anna Sabidussi. Ze worden deels in het Engels gehouden. in lecturing in the fields of strategy, finance, innovation and entrepreneurship and over the years has been nominated and awarded best lecturer. Before joining TiasNimbas, dr. Sabidussi has been Assistant Professor at Eindhoven University of Technology (TU/e) and associated with the Brabant Center of Entrepreneurship (BCE). februari

12 John Blankendaal & Marcel Grooten De workshop wordt verzorgd door John Blankendaal en Marcel Grooten. 3. Opschalen door industrialisatie Succesvolle groei vraagt om een gedegen proces van industrialisatie van de productie. Prototypes en stukproductie moeten uitgroeien tot een efficiënt en schaalbaar productieproces. De workshop geeft een introductie van achtergrond, methoden en tools van industrialiseren. Wij bieden een overzicht van de verschillende disciplines van engineering, werkmethoden en te gebruiken tools. Na de workshop ben je je bewust van de aspecten en de ervaringsleer die van belang is bij het John Blankendaal is directeur van Brainport Industries. Daarvoor heeft hij zich als manager bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) jarenlang ingezet voor een sterke toeleverindustrie. opschalen van de productie. Ir. Marcel Grooten is directeur van Industrialiseren is het opschalen van het productieproces. Wij richten de aandacht hierbij op het beheersen van variatie en in mindere mate op het ontwerp van functies. Het maakproces wordt zodanig ingericht dat binnen de geprognotiseerde kosten aan de het gewenste volume kan worden voldaan. De beperkingen van het maakproces worden ingebracht in het ontwerp. Greentech Engineering, een business unit van de Pezy Group gericht op innovatie en industrialisatie projecten. Op basis van jarenlange kennis en internationale ervaring in de high tech en operations management waaronder OTB Solar, ALSI, OnStream en Philips Electronics zet hij deze competentie nu in voor multinationals, toeleveranciers en start-up bedrijven in de vorm van consultancy, Na de algemene inleiding over industrialisatie, operations- en projectmanagement. zullen wij dieper ingaan op Design for Manufacturing en de productie infrastructuur. Wij lichten het onderwerp toe aan de hand van diverse voorbeelden en cases. Tevens bespreken we de specifieke situatie van de deelnemers, zodat de kennis en tools direct kunnen worden toegepast. 12 februari 2014

13 4. (On)Mogelijkheden van intellectuele eigendomsrechten In deze workshop geven we de deelnemers een introductie in de mogelijkheden en onmogelijkheden die intellectuele eigendomsrechten bieden in het bedrijfsleven en hoe een succesvolle IE strategie eruit kan zien. formuleren die wij samen zullen doornemen. Toepassing van IE heeft juridische en financiële gevolgen. In de laatste fase van de workshop bespreken we in hoeverre IE de positie van marktpartijen beïnvloedt en welke financiële gevolgen een actief en passief IE beleid kunnen hebben. Kernwoorden hierbij zijn onder meer: freedom to operate, inbreuk, kosten, winstmarges, funding en shareholder value. De workshop start met een algemeen overzicht van de verschillende intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) zoals copyright, publicatierecht, portretrecht, merk- en modelrechten, handelsnamen, kwekersrecht en octrooirecht. Ook gaan we in op alternatieven voor intellectuele eigendomsrechten zoals know how, geheimhouding, geheimhoudingsovereenkomsten, onrechtmatige daad (slaafse navolging) en publicatie. Hein van den heuvel De workshopwordt verzorgd door Hein Voorafgaand aan de workshop inventariseren van den Heuvel. wij voor welke IE onderdelen er speciaal interesse bestaat bij de deelnemers (denk hierbij bijvoorbeeld aan software bescherming). Hier zullen we extra aandacht aan besteden. Hein van den Heuvel (51) is sinds 1992 actief als octrooigemachtigde. In 1995 is Hein beëdigd als Nederlands octrooigemachtigde en in 1996 heeft hij zich gekwalificeerd als European Patent Attorney. In 1998 heeft hij octrooibureau Patentwerk gestart waarvan hij tot op heden directeur is. Tevens is Hein plv. lid van de Raad van Toezicht van de Nederlands Orde van octrooigemachtigden. In de workshop behandelen wij zowel de defensieve als actieve strategische mogelijkheden die IE biedt. Hierbij komt onder andere aan bod welke (on)mogelijkheden IE verschaft bij waardecreatie, samenwerking, licentiering, marktverkenning, landscaping en benchmarking. Dit doen we tevens aan de hand van voorbeelden van de deelnemers. Vervolgens ga je zelf aan de hand van een casus IE strategie februari

14 5. Volgende stappen in organisatieontwikkeling Na deze workshop heb je als NextOEM deelnemer meer inzicht in je eigen leiderschapsstijl en de consequenties hiervan voor jouw organisatie. Daarnaast krijg je meer inzicht in de verschillende ontwikkelingsfasen van groeiende organisaties en de daarbij behorende HRM uitdagingen, Tijdens de workshop besteden we aandacht aan het balanceren tussen structuur, competenties, beschikbaarheid, beloften, rolverdeling en gewenst gedrag. Wij bereiden de deelnemer voor om succesvol de volgende stap te kunnen zetten door voorbeelden aan te reiken hoe zij hun leiders, teams, afdelingen en individuen mee kunnen nemen naar de volgende fase. zoals werving & selectie, multiple functioneren, beloningsstructuren en niet te vergeten bonussen of de noodzaak van aandelen. Verder besteden we in de workshop ook aandacht aan hoe een werving- en selectieproces in te richten op basis van competenties, rollen Verwacht een interactieve sessie waarin de deelnemers hun eigen ervaringen delen, kunnen leren van elkaar en van de zeer ervaren inleiders die aan de hand van concrete voorbeelden en gebruikmakend van een breed scala aan tools en en gewenst gedrag. Het belang ervan wordt vaak onderschat. Onze ervaring leert dat het veel tijd, energie en geld kost om later te herstellen en het kan remmend werken in de ontwikkeling van het bedrijf. methodieken de HR dimensie een boost kunnen geven. Organisaties gaan door verschillende ontwikkelingsfases. Iedere fase kenmerkt zich door andere uitdagingen en een specifieke leiderschapsstijl. Nico Brokking & Jan michielsen Voorafgaand aan de workshop nemen wij een Leadership test af bij de deelnemers. Wij passen dit instrument in de breedte van de Management Tafel toe. Deze test bestrijkt de aspecten van persoonlijk en professioneel leiderschap. De uitkomst wordt voorafgaand aan de workshop in een individueel gesprek doorgesproken. Naast De workshop wordt verzorgd door Nicco Brokking en Jan Michielsen. Nico Brokking & Jan Michielsen zijn werkzaam bij Triceps en 18 jaar actief in de High Tech industrie. Hun aanpak is het best te omschrijven als effectief, gedreven, mensgericht en pragmatisch. effectief gedrag besteden wij ook aandacht aan ineffectief gedrag. 14 februari 2014

15 6. Structuring for Growth Aantrekken van externe financiering is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een groeiende hightech onderneming. Na deze workshop heb je inzicht in welke juridische stappen gezet moeten worden om de onderneming gereed te maken voor de volgende stap in financiering. In het tweede deel van de workshop bespreken we mogelijke vormen van kapitaalverschaffing door venture- (of private equity) capital fondsen en de verschillen tussen financiering en eigen vermogensverschaffing en issues in dat verband rond zaken als verwatering, zekerheden en garanties. We gaan dieper in op het traject rondom het aantrekken van vreemd of eigen vermogen; Om klaar te zijn voor de instap van Venture Capital moet je als NextOEM deelnemer een aantal juridische zaken rondom de onderneming op orde brengen. Het bedrijf dient dusdanig gestructureerd te zijn dat een instap van Venture van due dilligence tot letter of intent tot fiancieringsovereenkomst of koopovereenkomst van aandelen. En wat gebeurt er met zeggenschap en besluitvorming binnen de onderneming na de instap van venture capital? Capital mogelijk en aantrekkelijk is. In dat kader moet de bestaande juridische structuur van de onderneming worden geanalyseerd aan de hand van een checklist die ook wordt gebruikt bij due dilligence onderzoeken en moet daar waar nodig actie worden ondernomen. In de workshop zullen we enkele essentiële elementen doornemen: de huidige en meest ideale rechtsvorm, de huidige statuten en gewenste vormgegeven hiervan, de ideale kapitaalstructuur en de verschillen en voorkeuren voor de verschillende soorten aandelen (preferente aandelen, cumulatief preferente aandelen, stemrechtloze aandelen, prioriteitsaandelen, letter aandelen, gewone aandelen, winstbewijzen). Rob Hendriks De workshop wordt verzorgd door Rob Hendriks. Rob Hendriks (1964) is advocaatbelastingkundige en partner bij BANNING. Hij is voorzitter van de overkoepelende sectie ondernemingsrecht en houdt zich met name bezig met vennootschapsrecht, fusies, herstructureringen, overnames, Ook zullen we het gebruik van nieuwe rechtsvormen zoals de Flex BV bespreken en gaan we in op nut en noodzaak van aandeelhouders/joint splitsingen MBO s, MBI s, venture capital en de overige transactie- en financieringspraktijk. venture- en samenwerkingsovereenkomsten en de inhoud daarvan. februari

16 7. Finance Design Aan de hand van deze workshop kan je bepalen welke financieringsvorm voor jouw onderneming ideaal zou zijn en hoe dit in de praktijk Speciale aandacht besteden we aan fusies en overnames. Wanneer is dit gunstig, hoe ga je te werk als je een bedrijf wil kopen en hoe bereidt je je voor als een ander jouw bedrijf wil kopen. werkt. Een gunstige fiscal structuur kan belangrijk Waarom het wiel opnieuw uitvinden? Diverse ondernemers zijn je voorgegaan in hun ontwikkeling en financiering van de verschillende ontwikkelfasen van hun bedrijf. Tijdens deze workshop bespreken we de mogelijke bronnen bijdragen aan de financiële ruimte van een onderneming. We bespreken welke belastingfaciliteiten beschikbaar zijn voor de NextOEM s deelnemers en hoe je tot een geschikte fiscale structuur komt. van financiering, hoe deze passen in de ontwikkeling van het bedrijf en hoe een en ander in z n werk gaat. We beginnen de workshop met de kick off door een bekende ondernemer die jou en de andere deelnemers deelgenoot zal maken van zijn ervaringen met de diverse financiële issues in de ontwikkeling van zijn bedrijf. Vervolgens gaan we dieper in op de verschillende vormen van financiering die beschikbaar zijn voor bedrijven in de ontwikkelfase van de NextOEM deelnemers. Welke faciliteiten bieden banken en andere verschaffers van vreemd vermogen, wat kan de rol zijn van venture capital, van business angels, Venture Capital fondsen of participatiemaatschappijen. Hoe ga je om met de financier als aandeelhouder? Jeroen van Kessel Deze workshop zal worden verzorgd onder regie van Jeroen van Kessel. Jeroen van Kessel (1975) is accountant en partner bij PwC in Eindhoven. Hij ondersteunt zowel publieke als private ondernemingen en richt zich sinds 2007 op de technologische industrie. Jeroen geeft binnen PwC leiding aan de Technology Industry/ Industrial Manufacturing Group voor Zuid Nederland. Vergeet ook de Nederlandse en Europese overheden niet. Het innovatiekrediet, het European Investment Fund (EIF), Horizon Het zijn zo een paar van de mogelijkheden die beschikbaar zijn om (delen van) de onderneming te financieren. Hij zal voor deze workshop vanuit zijn uitgebreide netwerk een of meer externe sprekers meenemen die uit eigen ervaring kunnen vertellen over externe financiering en exits. 16 februari 2014

17 We hebben al een ASML en zijn nu op zoek naar een BSML en een CSML Hans Duisters, CEO Sioux NextOEM is een hoogwaardig om kansrijke technologiebedrijven te ondersteunen met ervaren ondernemers, extra kennis via experts en kennisinstituten als ook een verbeterde financierbaarheid met hulp van financiële partners. Marc Hendrikse, Lid van het Topteam High Tech Systemen en Materialen en Voorzitter Brainport Industries Versie: 0.3 Datum: 9 februari

18 3. Coaching Entrepreneurial coach: sparring partner Niet iedere ondernemer heeft een omgeving waarin hij intensief kan discussiëren over de zaken die hem bezighouden. Zeker als er sprake is van strategische beslissingen, is een goed klankbord van onschatbare waarde. Daarom is intensieve business coaching een Iedere deelnemer krijgt bij aanvang van het een coach toegewezen. Wij letten hierbij op levensfase van het bedrijf, industrie, belangrijkste uitdagingen en die moeilijk te vatten factor persoonlijke chemie. Het is verder aan deelnemer en coach om samen de praktische werkafspraken te maken voor de samenwerking waarvoor gedurende het 50 uur ter beschikking staan. essentieel onderdeel van NextOEM. Of het nu gaat om het betreden van nieuwe markten, twijfels over medewerkers met sleutelfuncties, technologische uitdagingen of vraagstukken rondom nieuwe financiering, er is altijd iemand die dit al vaker heeft meegemaakt en weet welke uitdagingen en valkuilen er zijn. De coaches van NextOEM zijn ervaren ondernemers met een uitgebreid track record in succesvol internationaal zakendoen in een technologische omgeving. De coach neemt het werk dat volgt uit de initiële scan als leidraad voor zijn begeleiding. Deelnemer en coach beslissen verder samen over de concrete invulling van de onderlinge gesprekken. De coaches van NextOEM zijn ervaren ondernemers met een uitgebreid track record in succesvol internationaal zakendoen in een technologische omgeving. Zij hebben alle fouten al gemaakt, en hersteld. Het zijn gesprekspartners van formaat die met hun eigen kennis en ervaring maar ook hun zakelijk netwerk een duw in de rug kunnen geven, of tegengas als dat verstandiger is. 18 februari 2014

19 De coaches Jan Geert Boeve Dirk Neerhoff Nicolaas Rauwenhoff Emile Asselbergs Rob Verbakel Ted Kivits Wim van Winden februari

20 Financial coach: finance op een hoger plan Financierbaarheid en de daaraan verbonden kosten worden in belangrijke mate bepaald door de risico s die een financier wil nemen. door het management kan worden gebruikt om te sturen en bij te sturen om het plan zo dicht mogelijk te benaderen, waardoor ook de voorspelbaarheid toeneemt; Financiële voorspelbaarheid is hierin een Een professionele presentatie van de cijfers plannen & realisaties die goed bruikbaar zijn voor constructieve gesprekken met vermogensverstrekkers en andere betrokkenen. belangrijke component. Deelnemers aan NextOEM hebben over het algemeen nog geen controller of CFO in dienst. Daarom worden de ondernemers binnen het begeleid door ervaren financiële experts van hoog niveau - uit de industrie of de investeringswereld om samen met hem en zijn administratieve support te werken naar een hogere beheersbaarheid, voorspelbaarheid en financierbaarheid. De coach maakt op basis van de aanwezige gegevens een concreet actieplan dat vervolgens samen met de deelnemer wordt uitgevoerd tijdens de duur van het. De door NextOEM toegewezen financial coach maakt samen met de ondernemer eerst een inventarisatie van de beschikbare financiële data om van daaruit de volgende elementen te realiseren: De financial coach die elke deelnemer bij aanvang van het krijgt toegewezen heeft een uitgebreid track record in alle financiële elementen die hierboven beschreven staan. Natuurlijk wordt een coach toegewezen Een adequaat Management Informatie Systeem dat de financiële gevolgen van de bedrijfsactiviteiten die past bij het bedrijf en de ondernemer en ook hier is de coach gedurende het in totaal 50 uur beschikbaar. zichtbaar maakt; Een goed werkbare cyclus van planning & control. Aan de basis staat een realistische financiële begroting die met het M.I.S. wordt bewaakt en 20 februari 2014

Qualify for Growth and Investment NextOEM 2014

Qualify for Growth and Investment NextOEM 2014 Datum: mei 2014 Qualify for Growth and Investment NextOEM 2014 www.nextoem.com Introductie en aanbeveling Toonaangevende bedrijven met toptechnologie zijn kenmerkend voor de Brainportregio. Door te bouwen

Nadere informatie

Qualify for Growth and Investment

Qualify for Growth and Investment DATUM: FEBRUARI 2015 NextOEM 2015 Qualify for Growth and Investment www.nextoem.com Introductie en aanbeveling NA EEN DYNAMISCH 2014 WAARIN DE EERSTE JAARGANG VAN HET NEXTOEM PROGRAMMA VAN START GING EN

Nadere informatie

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl 5 jaar in beeld www.lifesciencesatwork.nl Het LifeSciences@work programma Innovaties in de Life Sciences kunnen grote impact hebben voor de samenleving. Het LifeSciences@work programma helpt startende

Nadere informatie

INTRODUCTIE 2016 CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL

INTRODUCTIE 2016 CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL INTRODUCTIE 2016 CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL INHOUDSOPGAVE I. Introductie I. Visie ECFG II. Historie III. Activiteiten IV. Waarom ECFG? V. Wie zijn wij? II.

Nadere informatie

INTRODUCTIE CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL

INTRODUCTIE CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL INTRODUCTIE CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL HISTORIE ECFG is sinds 2008 een onafhankelijke, zelfstandige en private fondsmanager en voert tevens een corporate

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

het starters lab het Starters Lab starters4communities werkt met jong talent aan maatschappelijke innovatie.

het starters lab het Starters Lab starters4communities werkt met jong talent aan maatschappelijke innovatie. het starters lab In het Starters Lab bouwen jonge talenten in teams sociale ondernemingen. Samen sterker! Jij bent: starters4communities werkt met jong talent aan starters4communities presenteert het Starters

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012 PLM in de keten Overzicht en status project Agenda 1. Achtergrond 2. Problematiek 3. Het project 4. Aanpak 5. De pilots 6. Conclusies 7. Actuele status 8. Vragen

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop

Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop Brightlands Chemelot Campus 13/10/14 Hugo Delissen Chemisch technoloog 14 jaar Productie engineer, Product ontwikkeling, Operations manager 1990-2004 Philips

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie LexPartners: uw full service juridische sparringpartner en huisadviseur Door het sterk gestegen belang voor ondernemingen

Nadere informatie

Bedrijfsfinanciering: Van subsidie naar overheidsinstrumenten anno 2014

Bedrijfsfinanciering: Van subsidie naar overheidsinstrumenten anno 2014 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ministerie van Economische Zaken Bedrijfsfinanciering: Van subsidie naar overheidsinstrumenten anno 2014 Roland Starmans Manager Product Ontwikkeling Bancair, Investment

Nadere informatie

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Sales consultants met commitment voor uw resultaat

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Sales consultants met commitment voor uw resultaat Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen Sales consultants met commitment voor uw resultaat Positioning statement in één zin Ons engagement Initiëren van WAARDEcreërende en VERKOOPgerelateerde acties

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot:

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: Jac. Gofers 16 april 2015 1 Smart Industry Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: de productvraag (specificaties,

Nadere informatie

Aan de leden van High Tech NL en Brainport Industries. Betreft: workshop Outsourcing Development and Life Cycle Management.

Aan de leden van High Tech NL en Brainport Industries. Betreft: workshop Outsourcing Development and Life Cycle Management. Aan de leden van High Tech NL en Brainport Industries Betreft: workshop Outsourcing Development and Life Cycle Management Geacht lid, In juni 2017 heeft een boek uitgebracht over ondernemend samenwerken,

Nadere informatie

CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION

CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 Copyright 2012 by Nolan, Norton & Co. All rights reserved B ent u als professional

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH

COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH WAT KUNNEN DEZE OPKOMENDE TECHNOLOGIEËN VOOR JOUW ORGANISATIE BETEKENEN? NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Blockchain geldt als dé grote belofte als het gaat om

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Internationaal ondernemen. Starters International Business YOUR GATEWAY TO THE WORLD OF INTERNATIONAL BUSINESS

Internationaal ondernemen. Starters International Business YOUR GATEWAY TO THE WORLD OF INTERNATIONAL BUSINESS Internationaal ondernemen Starters International Business YOUR GATEWAY TO THE WORLD OF INTERNATIONAL BUSINESS Go abroad, well prepared U denkt erover te beginnen met exporteren of een nieuwe buitenlandse

Nadere informatie

Geld Vrijmaken voor Ondernemers

Geld Vrijmaken voor Ondernemers Masterclass Geld Vrijmaken voor Ondernemers Het zijn turbulente tijden voor ondernemers. Een interessante Overname, een tijdelijke dip in de omzet, opzetten van nieuwe business, overal is geld voor nodig.

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Banking & Finance

Habilis Executive Search. Banking & Finance Habilis Executive Search Banking & Finance Oog voor mens en organisatie Habilis mens en organisatie BV is een brede dienstverlener op het gebied van HRM en arbeidsmarktvraagstukken. De activiteiten die

Nadere informatie

INNOVATIE MANAGEMENT SYSTEMEN

INNOVATIE MANAGEMENT SYSTEMEN INNOVATIE MANAGEMENT SYSTEMEN INNOVATIE MANAGEMENT NORMEN, INNOTEK GEEL 26/11/2013 PROF. DR. BART LETEN WAARDECREATIE DOOR INNOVATIE MARTWAARDE VAN APPLE INNOVATIE IS EEN COMPLEXE ACTIVITEIT Innovatie

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Oranje Fonds Groeiprogramma

Oranje Fonds Groeiprogramma Oranje Fonds Groeiprogramma programmaoverzicht 2012 Oranje Fonds Groeiprogramma Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe

Nadere informatie

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc Leer ze omgaan met onzekerheid Nils de Witte - StudentsInc Programma en introductie Leer ze omgaan met onzekerheid verkennende discussie en ideeën nils de witte wat bedoel ik met onzekerheid waarom is

Nadere informatie

Internationaal ondernemen. Starters International Business YOUR GATEWAY TO THE WORLD OF INTERNATIONAL BUSINESS

Internationaal ondernemen. Starters International Business YOUR GATEWAY TO THE WORLD OF INTERNATIONAL BUSINESS Internationaal ondernemen Starters International Business YOUR GATEWAY TO THE WORLD OF INTERNATIONAL BUSINESS Go abroad, well prepared U denkt erover te beginnen met exporteren of een nieuwe buitenlandse

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT

PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHiP Het uitoefenen van constructieve en positieve invloed STEWARDSHIP Zorgen voor

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

Smart Industry in Brabant

Smart Industry in Brabant Smart Industry in Brabant 1 Waarom is (Smart) Industry belangrijk voor Brabant? Vergelijking met Nederland ~20% ~30% ~50% Industrial employment manufacturing industry Company R&D spending Bron: BOM 2 HTSM

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 2.0

Projectplan MKB Roadmaps 2.0 Projectplan MKB Roadmaps 2.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. De eerste

Nadere informatie

Toekomstige eerstelijns leidinggevenden alvast voorbereiden: casestudy Janssen Pharmaceutical

Toekomstige eerstelijns leidinggevenden alvast voorbereiden: casestudy Janssen Pharmaceutical 1 Toekomstige eerstelijns leidinggevenden alvast voorbereiden: casestudy Janssen Pharmaceutical Welkom! De wereld verandert steeds sneller, alles en iedereen is meer en meer met elkaar verbonden een behoorlijke

Nadere informatie

Pagina 1. Presentatie CIC. Bedrijfsprofiel. By: Team CIC

Pagina 1. Presentatie CIC. Bedrijfsprofiel. By: Team CIC Pagina 1 Presentatie CIC Bedrijfsprofiel By: Team CIC 2017 Introductie CIC Historie bedrijf Pagina 2 Gestart in 1989 Focus op ICT markten met een internationale scope 1997, fundament CIC wordt gebouwd

Nadere informatie

ENTRY2MARKET biedt u aan "Groeikansen over de grens"

ENTRY2MARKET biedt u aan Groeikansen over de grens ENTRY2MARKET biedt u aan "Groeikansen over de grens" Denkt u al na over internationaliseren? Weet u niet waar u moet beginnen? Starters International Business Gratis coaching door Experts Wat is Starters

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Creativiteit in zakelijkheid. Matthijs Bobeldijk 17 juni 2013

Creativiteit in zakelijkheid. Matthijs Bobeldijk 17 juni 2013 Creativiteit in zakelijkheid Matthijs Bobeldijk 17 juni 2013 Welkom! Vandaag deel ik met jullie een reisverslag Langs 4 centra uit de eerste generatie 4 Met deze centra hadden wij een workshop over nieuwe

Nadere informatie

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Presentatie 8 februari 2017 Provincie Gelderland Provinciale Staten Commissie Economie, Energie en Milieu Linze Rijswijk,

Nadere informatie

Samen op weg naar meer business

Samen op weg naar meer business Samen op weg naar meer business Denken in Diensten! De kreet Meten is Weten geldt nog steeds. Binnen ondernemingen is het zeer gebruikelijk om diverse zaken te meten, denk bijvoorbeeld aan productiegegevens

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

ENTRY2MARKET biedt u aan "Groeikansen over de grens"

ENTRY2MARKET biedt u aan Groeikansen over de grens ENTRY2MARKET biedt u aan "Groeikansen over de grens" Denkt u al na over internationaliseren? Weet u niet waar u moet beginnen? Starters International Business Gratis coaching door Experts Wat is Starters

Nadere informatie

SMART COOPERATION IN INDUSTRIAL 3D PRINTING WWW.3DMAKERSZONE.COM

SMART COOPERATION IN INDUSTRIAL 3D PRINTING WWW.3DMAKERSZONE.COM AMSTERDAM METROPOLITAN AREA SMART COOPERATION IN INDUSTRIAL 3D PRINTING WWW.3DMAKERSZONE.COM WELKOM. BIJ DE 3D MAKERS ZONE METROPOOLREGIO AMSTERDAM: 1 plek alle Additive Manufacturing / 3D-Printing mogelijkheden

Nadere informatie

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS)

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) LEARNING BY DOING Kort signalement Road2Results heeft op basis van haar jarenlange ervaring met het managen van business en ICT projecten vanuit diverse

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Hoe AMBITIEUS. Werken bij Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het.

Hoe AMBITIEUS. Werken bij Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Hoe AMBITIEUS kun jij zijn? Werken bij Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Hoe confronterend kun jij zijn? Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Adviseren is soms ook confronteren. De kunst is om

Nadere informatie

Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Fusies & Overnames Marktlink Fusies & Overnames Workshop Zoeken en vinden van een koper / verkoper Jeroen Oldengarm j.oldengarm@marktlink.nl 06 30 39 42 11 Mei 2013 Inhoud Doel Introductie Marktlink Marktontwikkelingen en

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het.

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe ONDERSCHEIDEND kun jij zijn? Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe Krachtig kun jij zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. In onze geïntegreerde aanpak staat teamwork

Nadere informatie

INCUBATOR HEALTH INNOVATION CAMPUS

INCUBATOR HEALTH INNOVATION CAMPUS HEALT OVAT CAMP MMC INCUBATOR Máxima Medisch Centrum ontwikkelt voor startende bedrijven in de health-sector de MMC Incubator. Startups ontmoeten elkaar en profiteren van de directe nabijheid van medische

Nadere informatie

Zaturdays. Verbeterde kennismaking Zaturdays. Orson (Zonnebergen 6, 8111 TC Heeten) Zaterdag Interim Management (Zaturdays)

Zaturdays. Verbeterde kennismaking Zaturdays. Orson (Zonnebergen 6, 8111 TC Heeten) Zaterdag Interim Management (Zaturdays) Zaturdays Verbeterde kennismaking Zaturdays Orson (Zonnebergen 6, 8111 TC Heeten) Otto Gelmers, ICT Consultant Cees van Driel, Sales Consultant Zaterdag Interim Management (Zaturdays) Patrick Bresser,

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Leadership By Responsibility

Leadership By Responsibility Leadership By Responsibility En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Leadership By Responsibility! Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur

Nadere informatie

ehealth in de regio Lonneke Baas 10 november 2016

ehealth in de regio Lonneke Baas 10 november 2016 ehealth in de regio Lonneke Baas 10 november 2016 About InnovationQuarter 1 Shareholders Invest & Innovate in West Holland ehealth Wat is het? Gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren

Nadere informatie

DRIVING THE BUSINESS CASE OF IoT

DRIVING THE BUSINESS CASE OF IoT I28NSEPTEMBER T E R T2017 H E 3DTMAKERS H I NZONE G S HAARLEM 2017 DRIVING THE BUSINESS CASE OF IoT Initiated, organized and powered by: What s next. INTERTHETHINGS.COM Het volgende decennium gaat over

Nadere informatie

Golden Egg Check als tool voor investeringsfondsen

Golden Egg Check als tool voor investeringsfondsen Golden Egg Check als tool voor investeringsfondsen Primair bieden wij met onze web-applicatie en de daarbinnen aanwezige tools een structuur en omgeving aan waarmee de aanvraag, beoordeling en ontwikkeling

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

Brainport Industries. Towards integrated supply networks. John Blankendaal Managing Director. Turnhout, 27 februari 2014

Brainport Industries. Towards integrated supply networks. John Blankendaal Managing Director. Turnhout, 27 februari 2014 1 Brainport Industries Towards integrated supply networks Turnhout, 27 februari 2014 John Blankendaal Managing Director Coöperatie van 85 suppliers 2 Brainport Industries richt zich primair op 5 markten

Nadere informatie

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup 1 Wat is Rent a-recruiter? Het uitbesteden van de werving-& selectie procedure voor één of meerdere specifieke vaste vacature(s) aan een ervaren

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS ICT Campus, part of FoodValley: 1. verbindt ondernemers uit verschillende sectoren en kennisinstellingen met elkaar; 2. faciliteert deze bedrijven en

Nadere informatie

Werkgroep. Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers. Inventarisatie en start bijeenkomst

Werkgroep. Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers. Inventarisatie en start bijeenkomst Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers Inventarisatie en start bijeenkomst Dinsdagmiddag 2 september van 13.00 17.00 uur Bosweg 15 te Zwolle. Lean Innovation

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY HR BUSINESS PARTNERS VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY Ralph van der Kleij Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

ICP Corporate Finance

ICP Corporate Finance ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseurs Bedrijfsprofiel Januari 2013 Profiel ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseur van management en aandeelhouders bij complexe Corporate Finance vraagstukken

Nadere informatie

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent 1 Positioning statement in één zin Over Vendetium Wij inspireren en motiveren ambitieuze

Nadere informatie

Financiering van innovaties

Financiering van innovaties Financiering van innovaties Volgorde en taak van financiers en de financiële opties Mark Poldner, directeur Commerciële Zaken Rabobank Noord-Holland Noord 1 Inhoud 2 I Introductie Rabobank Groep 3 Rabobank

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

Een praktische kijk op. KMO financiering

Een praktische kijk op. KMO financiering Een praktische kijk op KMO financiering PMV nv is een Vlaamse investeringsmaatschappij PLAATS VAN PMV IN HET VLAAMSE INVESTERINGSLANDSCHAP PUBLIEK & INSTITUTIONELE INVESTEERDERS VLAAMS GEWEST 100 % 100

Nadere informatie