Media in Beweging! ICT en Sociale Innovatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Media in Beweging! ICT en Sociale Innovatie"

Transcriptie

1 Media in Beweging! ICT en Sociale Innovatie Media in Beweging! ICT en Sociale Innovatie

2 1 INHOUDSOPGAVE 2 Introductie 6 Meer te weten komen van de klant 11 Co-creatie 17 Geld verdienen met digitale content 40 ArtLab: evenement om studenten en bedrijven voor elkaar te enthousiasmeren 44 Innovatienetwerk: platform om kennis en ervaringen uit te wisselen 48 Colofon en links 23 Content experience 28 Innovatiemanagement 34 Sociale innovatie

3 INTRODUCTIE Het medialandschap is in beweging. Veranderingen en invloeden van buitenaf en vanuit overige media-industrieën nemen toe. Digitaal en online zijn een steeds belangrijkere aanvulling op papieren uitgaven. Er ontstaan nieuwe kanalen en toepassingen, zoals internet en mobiele devices. Onder invloed van digitalisering, markt- en culturele ontwikkelingen laten rollen en activiteiten van marktpartijen steeds meer overlap zien. De brancheorganisaties KVGO, NUV en CMC zetten zich ervoor in dat in 2015 de Nederlandse media- en communicatiebranche nog steeds een bloeiende branche is. Zij verwachten dat deze bloei vooral te danken zal zijn aan economische activiteiten die zijn gericht op het bieden van virtuele producten en diensten, in veel gevallen in combinatie met fysieke producten. Daarbij blijft sprake van massaproductie en bereik, die in 2015 slim worden gecombineerd met een indringende en gedifferentieerde klantbenadering. Op nieuwe trends kan razendsnel worden ingespeeld. Mede dankzij de groeiende behoefte aan gerichte communicatie, tijdarmoede, behoefte aan gemak en overzicht zal de media- en communicatiebranche goede zaken kunnen doen met het verlenen van allerlei nieuwe vormen van (online) dienstverlening 1. 1 Visie brancheorganisaties Samen sterk en innovatief, maakt de communicatie- en mediabranche lucratief; GOC; 2009

4 3 Om op deze dynamische markt met nieuwe ontwikkelingen vanuit de informatie- en communicatietechnologie (ICT) in te kunnen spelen, is het belangrijk te innoveren. De samenhang tussen technische ICT-innovaties en sociale innovaties is daarbij essentieel. Naast dat Sociale innovatie op zichzelf een innovatie is, schept die de voorwaarden voor het optimaal benutten van talent waardoor technische innovaties succesvol kunnen zijn. Verspreid over het najaar van 2009 en het voorjaar van 2010 heeft TNO in workshops kennis overgedragen met als doel bedrijven beter bekend te maken met actuele thema s over ICT en sociale innovatie: Meer te weten komen van de klant; Meer te weten komen van de klant; Co-creatie; Geld verdienen met digitale content; Content experience; Innovatiemanagement; en Sociale innovatie. De brancheorganisaties en TNO hopen door het aanbieden van deze extra kennis de bedrijven in de media- en communicatiebranche slagvaardiger te maken. Daarnaast zijn in 2010 nog twee initiatieven georganiseerd: Innovatienetwerken en ArtLabs. ArtLabs maken jongeren, studenten en starters enthousiast voor nieuwe technische mogelijkheden. Innovatienetwerken hebben als doel de opgedane kennis in de workshops en uit de praktijk onderling tussen bedrijven uit te wisselen. Wat brengt de toekomst? Voor de vraag hoe de wereld van media en communicatie zich zal ontwikkelen, heeft TNO een toekomstonderzoek gedaan. Er zijn vier mogelijke scenario s over de wereld in 2015 uitgekomen. Hier volgt een korte samenvatting van de studie 2. Wat is de dominante communicatievorm, online of offline? En wordt het media- en marketingaanbod centraal geleid en geproduceerd of ligt het initiatief bij de gebruiker en zijn er veel kanalen? 2 Samenvatting van het rapport Toekomstvisie Media Waardeweb, impact op activiteiten en kansen voor samenwerking van TNO Informatie- en Communicatietechnologie; GOC; 2008

5 4 DE VIER TOEKOMSTSCENARIO S ZIJN DE WERELDEN VAN: Massa Melissa, business as usual Productie van hoofdzakelijk goedkope fysieke producten, met een verschuiving naar oude media in nieuwe stijl. Nadruk op schaalgrootte en efficiëntie. Het media-aanbod is vooral uniform, volgens min of meer vaste formats en wordt voor een groot deel internationaal geproduceerd. Niche Nick, van niche naar common practise Online is leidend geworden en het leveren van service is cruciaal geworden. Via intelligente zoekprofielen op basis van voorkeuren, zoektermen wordt de klant bediend met gepersonaliseerde (virtuele) diensten. Succesvolle niches en innovaties worden razendsnel vercommercialiseerd. De consument wil betalen voor gemak, waarheidsvinding en overzicht. Verbonden Vera, alles onderling met elkaar uitwisselen Online is leidend geworden, gekenmerkt door een enorme groei van (deels vluchtige) sociale netwerken. De consument laat zich leiden door medeconsumenten, knipt en plakt liever zelf dan te betalen. Dit is nu al zichtbaar in social media, zoals webfora, Hyves en YouTube. Locale Luca, oriëntatie op persoonlijke leefomgeving Fysieke producten maar ook persoonlijk contact zijn leidend (o.a. evenementen, meet-and-greet). Er is een herwaardering van de eigen leefomgeving en men hecht grote waarde aan echtheid, authenticiteit. De consument wil betalen voor kwaliteit en de human touch.

6 5 de meerderheid de baas tastbare communicatie fysiek mijn regio van ons-kent-ons Massa Melissa Locale Luca geregisseerd centraal geleid aanbod mate van sturing Niche Nick dominante communicatievorm ongeregisseerd gebruiker initieert VerbondenVera hoe hij surft, zegt wie hij is wereld door vrienden van vrienden virtueel online communicatie Alle vier werelden zijn voorstelbaar en de begrenzingen zijn natuurlijk niet zo scherp als in de vier geschetste werelden. Het tempo en de mate waarin de veranderingen zich in een bepaalde richting ontwikkelen, is evenwel afhankelijk van vele factoren. Ondanks deze onzekerheden is een verwachting dat de komende jaren achtereenvolgens kleinschaligheid ( Locale Luca ) en de wereld van sociale netwerken ( Verbonden Vera ) sterk in de belangstelling staan en nieuwe verdienmodellen zullen opleveren. Spelers die goed kunnen inspelen op lokale markten, kleine doelgroepen kunnen bedienen of die in staat zijn een online community op te bouwen, zijn in het voordeel. Voor 2015 is de verwachting een verdere ontwikkeling in de virtueel-geregisseerde richting, waar serieus geld wordt verdiend in de online wereld. Dan doen commercialisering en daarmee efficiency en massaproductie hun intrede en wordt de wereld van Niche Nick dominant. In deze wereld zijn gepersonaliseerde (virtuele) diensten de motor van de economie. Er kan volledig gepersonaliseerd en op maat worden ingespeeld op de behoeften van consumenten. Favoriete informatiediensten of mediaprogramma s staan voor de consument klaar zonder ingewikkelde handelingen of downloaden.

7 6 MEER TE WETEN KOMEN VAN EEN KLANT

8 7 WAT IS HET? Uitgebreide en betrouwbare informatie over klanten is onmisbaar om succesvol te kunnen ondernemen. Het is vooral belangrijk voor bedrijven die onderscheidend willen zijn in hun product of dienst en voor bedrijven die veel investeren in klantrelaties. Een bedrijf kan dan segmenteren, door de markt in specifieke doelgroepen van (potentiële) klanten op te delen waarvan enkele karakteristieken kenmerkend zijn. Segmentatie kan ook nuttig zijn tijdens het ontwikkeltraject van het product of de dienst om daarmee de eindgebruikers duidelijk voor ogen te hebben of te krijgen. Een van de technieken om te segmenteren is het ontwikkelen van persona s. Persona s zijn archetypische gebruikers die de behoeften van een grotere groep gebruikers representeren. Deze worden gebruikt tijdens het ontwikkeltraject van het product of de dienst. Persona s hebben een naam, een foto, een persoonlijke achtergrond, doelen en behoeften. Het zijn fictieve personen maar gebaseerd op onderzoek onder echte gebruikers. Een bedrijf kan ook lange termijn klantrelaties ontwikkelen, onderhouden en optimaliseren. Dat wordt Customer Relationship Management (CRM) genoemd. Met behulp van klantgegevens wordt inzicht verkregen in klantbehoefte en klantgedrag. Er kan effectieve cross- en upselling gedaan worden, evenals een het vergroten van klantloyaliteit. Met bijvoorbeeld Customer Journey van TNO kan inzicht worden verkregen in de emoties klanten ervaren als ze gebruik maken van uw product of dienst. Deze methode biedt concrete handvatten hoe de dienstverlening van uw bedrijf geoptimaliseerd kan worden.

9 8 SEGMENTATIE CRM BEHAVIORAL ADVERTISING ONDERWERP Doelgroepen Persona s CRM Piramide Customer Journey DOEL Strategische keuzes Productontwikkeling Communicatie Nieuwe klanten Verkoop (cross, upselling, intensivering) Loyaliteit Klantenservice Targeted advertising Hogere sales conversie CASUS Eneco 3 Eneco heeft de waardepiramide, met hoog en laag renderende klanten, samengevoegd met hun churn-voorspellingsmodel. Maar deze segmentatie gaf te weinig handvatten om te sturen. Daarom moesten deze segmentaties worden samengevoegd met een behoeftensegmentatie. Eneco heeft deze segmentatie volledig geïntegreerd. Behavioral advertising is een online techniek om de effectiviteit van advertentiecampagnes of e-commerce verkoop te verhogen. Door gedetailleerde informatie over het surf- en klikgedrag van websitebezoekers bij te houden, kunnen digitale content en advertenties optimaal op individuele personen worden afgestemd. Hierbij moet wel van tevoren nagedacht worden hoe met privacy-issues omgegaan wordt. Het gebrek aan standaardisatie en discussies rondom wie eigenaar is van de data zijn nog uitdagingen. Hierdoor leverde het Welkom terug programma tot wel 60% conversie op. Er is 30% bespaard op de marketinguitgaven en het verlies van marktaandeel is beperkt gebleven tot 3,4% in de jaren 2004 en 2005, ondanks de prijsoorlog die toen uitbrak als gevolg van de liberalisatie. 3 onzin_van_segmenteren/

10 9 VOORDELEN EN NADELEN VOORDELEN VAN SEGMENTEREN Krachtige designtool: focus op de behoeften van de (toekomstige) gebruikers, lost kloof tussen ingenieurs en marketing op Het product of de dienst sluit beter aan de klantbehoeften Krachtige communicatietool: heldere taal die door alle disciplines van techniek tot en met marketing en management wordt verstaan NADELEN VAN SEGMENTEREN Hogere kosten om variaties in het product of de dienst te ontwikkelen Hogere (aanhoudende) voorraad Hogere marketing- en communicatiekosten Logische stap van behoeften naar oplossing: overzichtelijke presentatie van alle elementen die leiden tot de oplossing Meer omzet, winst, marktaandeel Duurzame klantrelaties in alle fases van de customer lifecycle

11 10 STAPPENPLAN SEGMENTEREN PROJECTTEAM SCOPE VARIABELEN SEGMENTATIE PERSONA S TARGET 1. Stel een multidisciplinair projectteam samen Met mensen van marketing, sales, management, marktonderzoeker, consultant. 2. Bepaal wat u wilt bereiken in de markt Benoem hierbij o.a. de concurrenten, de substituten, welke consumenten u wilt bereiken en hoe u zich wil positioneren en bij welke gelegenheden. 3. Benoem en selecteer variabelen (klanteigenschappen) waarop u wilt segmenteren Selecteer de belangrijkste variabelen waarmee klantengedrag te voorspellen is en waarmee de klant identificeerbaar en bereikbaar is voor marketingacties. 4. Verwerk de variabelen in meerdere soorten segmentaties en toets ze Creëer meerdere segmentaties aan de hand van variabelen en kies de beste eruit. Voeg segmenten die op elkaar lijken samen. 5. Kies de segmenten waarop u zich richt Denk hierbij aan factoren zoals de grootte van de segmenten, huidige marktaandeel in het segment, kosten en de aansluiting met uw bedrijf. 6. Creëer persona s zodat de segmenten bij iedereen gaan leven Een persona bestaat uit: naam, foto, persoonlijke achtergrond, doelen en behoeften. Maak per segment een marketingplan/strategie.

12 11 STAPPENPLAN SEGMENTEREN CO-CREATIE

13 12 WAT IS HET? De grote uitdaging voor de bedrijven in de communicatiesector is het niet langer denken in termen van producten en productiecapaciteit, maar te denken in termen van de functie die men kan vervullen voor de klant, en de waarde die men kan toevoegen en waar de klant voor wil betalen. Omdat het in de genen van de uitgever en de drukker zit om zélf vernieuwende producten en diensten te creëren kan het lastig zijn om daarnaast kansen te zien in co-creatie. Co-creatie is een samenwerking met partners op basis van gedeelde risico s. Dit kan eventueel met klanten en eindgebruikers binnen of buiten de gebruikelijke keten om te komen tot nieuwe producten en diensten. Co-creatie betekent daarnaast kennis en vaardigheden delen, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, marketing en logistiek, maar ook investeringen en risico s. Een goed voorbeeld is de Senseo: samenwerking tussen Philips en Douwe Egberts. Het product had niet gerealiseerd kunnen worden zonder een van die partijen. Beide organisaties hebben hun expertise ingebracht en van tevoren afspraken gemaakt hoe de risico s en opbrengsten te verdelen. Een veel voorkomend ontwikkelingspatroon om tot co-creatie te komen is de ontwikkeling vanuit de rol als leverancier naar de rol als oplosser van problemen rond een product of dienst. Als een bedrijf oplossingen verkoopt, bijvoorbeeld logistiek rondom drukwerk, levert het meer toegevoegde waarde. Vaak kan deze ontwikkeling niet als bedrijf alleen doorlopen worden. Om van rol als leverancier van product of dienst naar de rol als oplosser te gaan, is vaak samenwerking met een andere partij nodig. Het belangrijkste element om co-creatie te laten slagen is de relatie met de samenwerkende partij. Let daarom op de volgende punten:

14 13 Werk op basis van gelijkwaardigheid. Zorg dat de samenwerking meerwaarde heeft voor alle partijen. Het geven en nemen moet in balans zijn en iedereen moet een goed gevoel hebben over de verdeling van investering, opbrengsten en verantwoordelijkheden. Dit is nodig voor commitment. Maak het opbouwen van vertrouwen tot doel. Kijk om die reden niet alleen naar de samenwerking, maar leer ook elkaars organisatie kennen. Vertrouwen in een partij vanuit een bestaande relatie, bijvoorbeeld klant-leverancier, is een goed startpunt. Denk niet te snel dat je elkaar begrijpt. Vier de successen samen en zie ook de teleurstellingen gezamenlijk onder ogen. De samenwerking en het imago dat daarmee uitgedragen wordt naar de klanten moet passen bij de bedrijven. Praat niet te lang, zoek naar concrete acties die samen opgepakt kunnen worden. Het opstellen van een gezamenlijke businesscase is belangrijk, maar staar je niet blind op de gouden berg die in het verschiet ligt. Zet stapje voor stapje.

15 14 VOORDELEN EN NADELEN VOORDELEN VAN CO-CREATIE NADELEN VAN CO-CREATIE Investering en risico s kunnen worden gedeeld Door samenwerking kan de snelheid hoog liggen Toegang tot elkaars netwerken Het stimuleert innovatieve ideeën Het is stimulerend om samen te werken Uiteenlopende belangen Conflicten over kosten, opbrengsten en intellectuele eigendomsrechten Minder beheersing van het proces Macht/politiek/opportunistisch gedrag Minder flexibel

16 15 CASUSSEN POSTZEGELBOEKJE DWARSLIGGER Samenwerking tussen: TNT, rekafa, Diamant en Koninklijke Joh. Enschede Idee: Jongbloed, Techniek: Jongbloed, Uitgevers: Ambol Anthos & Kosmos 2 jaar getest onder gebruikers en boekverkopers

17 16 STAPPEN PLAN CO-CREATIE DOELSTELLING TOEPASSING PARTNERS ACTIEPLAN & ORGANISATIE EVALUATIE 1. Bepaal de doelstelling Waarvoor wilt u co-creatie nu precies inzetten? Wat moet het u opleveren? 2. Bepaal de toepassing van co-creatie Wat wilt u bereiken met de samenwerking? Welke activiteiten wilt u samen doen? Wat heeft u hiervoor nodig? 3. Kies partners Wie heeft u hiervoor nodig? Zijn dat bestaande of nieuwe relaties? Wat zijn potentiële partnerorganisaties? Onder welke voorwaarden en businessmodel wilt u samenwerken? Wie draagt welke risico s en hoe worden opbrengst en investering verdeeld (1 partij of spreiden)? 4. Zet een actieplan op en bepaal de organisatie Waarmee begint u? Wat houdt u mogelijk tegen? Op welke vragen zoekt u nog antwoord? 5. Evalueer Zijn uw doelstellingen bereikt?

18 GELD VERDIENEN MET DIGITALE CONTENT 17

19 18 WAT IS HET? Drie verdienmodellen voor digitale content: 1. Bij transitie van digitaal naar fysieke content (specifieke rol voor drukkers, bijvoorbeeld digitaal fotoboek, gepersonaliseerde Lonely Planet); 2. Pay per view of abonnement voor betaalde content (specifiek uitgevers); 3. Advertentiemodel (bijvoorbeeld Google). Content is King, maar hoe maakt u de waarde van content te gelde? Is hiervoor alleen een technologische investering nodig of is juist sociale innovatie (o.a. organisatieverandering) nodig? Wie betaalt, bepaalt. Kortom, zet de gebruiker centraal en werk vanuit hun behoeften! Het is van belang om een winnende dienst op de markt te zetten. Een dienst wint als: 1. de waarde van de dienst hoger is dan de kosten om dit te bereiken; 2. succesfactoren beter geïmplementeerd zijn dan die van concurrenten. Denk ook aan het volgende: Werk zoveel mogelijk met open systemen en met open standaarden; Het is een kostbaar proces, dus kijk hoe het in één keer goed te doen; Betrek eventueel gebruikers/klanten om prototypes te toetsen.

20 19 VOORDELEN EN NADELEN VOORDELEN VAN DIGITALE CONTENT NADELEN VAN DIGITALE CONTENT Content is gemakkelijker herbruikbaar voor verschillende kanalen en doeleinden Content is gemakkelijker toegankelijk voor andere partijen Nieuwe kanalen en klanten worden aangeboord Nieuwe toepassingen ontstaan De noodzaak tot standaardisatie (van formats) wordt steeds belangrijker De technologie om afbeeldingen te zoeken is nog niet volwassen Belang van digitale rechten en beveiliging worden groter

21 20 CASUSSEN Hier staan enkele voorbeelden van sites die een succesvolle content gebaseerde dienst aanbieden, omdat de gebruikerservaring positiever ervaren wordt. Positieve gebruikerservaring komt door een ruim aanbod van content en de mogelijkheid om de gewenste informatie op een effectieve manier te vinden. Voor sommige bedrijven is de site zelf de primaire inkomstbron (bijvoorbeeld YouTube en bol.com), voor andere is de site bijvoorbeeld één van de kanalen waar ze hun producten op aanbieden (bijvoorbeeld IENS), of een ondersteuning van hun merk of imago (Beeld en Geluid), of een uitbreiding op de merkervaring (AutoWeek).

22 21 STAPPENPLAN DIGITALE CONTENT Er zijn 3 elementen waar digitale sites aan moeten voldoen: VOLLEDIGHEID 1. Volledigheid Organiseer volledigheid in het content aanbod door: Duurzaam digitaliseren; Effectief en efficiënt metadateren; Flexibel aggregeren. Content 1. VOLLEDIGHEID Content gebaseerde dienst Query Ranking 2. INTERACTIE 3. RELEVANTIE Vraag Antwoord funda.nl tineye.com google.nl INTERACTIE 2. Interactie De bezoeker van de site moet snel en gemakkelijk het antwoord kunnen zoeken en vinden. Voorbeelden voor het creëren van interactie: Facet search resultaten te verfijnen door zichtbare filteropties Slimme visualisatie met visualisatie zoekresultaten overzichtelijk tonen Content-based query zoekmethode d.m.v. beeldanalyse Query expansie zoektermen aanreiken RELEVANTIE 3. Relevantie De bezoeker van de site moet relevante informatie terugkrijgen. Voorbeelden voor het tonen van relevantie: tvgids.nl google.nl Nu.nl zoover.nl kieskeurig.nl Personalisatie relevantie op basis van persoonlijk profiel PageRank relevantie op basis van aantal verwijzingen Moderated relevantie op basis van regie Social Tagging relevantie op basis van de opinie van anderen

23 22 CONTENT EXPERIENCE

24 23 WAT IS HET? Content experience speelt in op de emotionele beleving van consumenten die zij ervaren als zij gebruik maken van een dienst of product. Door belevenissen rondom een product, dienst of merk te creëren kunnen bedrijven klanten een unieke ervaring meegeven. Uitgevers en drukkerijen kunnen meerwaarde creëren en zich beter onderscheiden van hun concurrenten. Door experience toe te voegen aan de content, zijn klanten vaak bereid om meer te betalen dan voor content alleen. Waar hebben mensen online geld voor over 4? 1) Directheid, 2) Personalisatie, 3) Betrouwbaarheid, 4) Belichaming, 5) Patronage / Crowdfunding, 6) Interpretatie, 7) Vindbaarheid, 8) Toegankelijkheid. Een goed voorbeeld is koffie: koffiebonen, daar wordt doorgaans niet meer dan een paar cent voor betaald. In een pak (met een merk met uitstraling al iets meer). Voor een kop koffie bij een eenvoudig stationskiosk kost ca 2, maar een koffie van Starbucks kan moeiteloos oplopen tot 5, omdat men bijvoorbeeld ook gratis WiFi krijgt. De intrinsieke waarde verandert haast niet, maar de beleving wordt steeds voller. Onderstaand schema toont de stappen in meerwaarde en welke niveaus er zijn in het creëren van content experience 5. Bij elke stap omhoog neemt de beleving van de consument toe. 4 Here comes everybody; Clay Shirky; 2008

25 24 Onderstaand schema toont de stappen in meerwaarde en welke niveaus er zijn in het creëren van content experience 5. Bij elke stap omhoog neemt de beleving van de consument toe. ERVARINGEN TRANS- FORMATIE Betaalt voor voordelen die klanten genieten BASISPRODUCT DIENSTEN Betaalt voor uitgevoerde activiteiten GOEDEREN Onderscheidbare tastbare producten Betaalt voor ervaring die klanten meemaken meer weggeven om naar volgend niveau te gaan Geen differentiatie 5

26 25 VOORDELEN EN NADELEN VOORDELEN VAN CONTENT EXPERIENCE NADELEN VAN CONTENT EXPERIENCE Producten en diensten zijn minder goed te vergelijken Belevenissen zorgen voor een lange termijn tevredenheid Consumenten hebben meer geld over voor unieke ervaringen Niet geschikt voor alle producten (commodities, sommige B2B diensten) Cultuuromslag nodig Overgang naar belevenis vergt investeringen

27 26 CASUSSEN BETROUWBAARHEID CROWDFUNDING DIRECTHEID EN BELICHAMING PERSONALISATIE IENS is een restaurantgids waarop Proevers hun eigen beoordelingen kunnen geven. Uitgebreid met IENS specials, restaurantgids en een mobiele website. Bij Sellaband en 10pages investeren fans in hun favoriete artiest of auteur. Hierdoor kan de artiest/ auteur een CD of boek uitbrengen Alexander Osterwalder schrijft boek Business Model Innovatie, zonder budget en ervaring. Fans betalen om mee te mogen schrijven en bij events te mogen zijn Smokescreen is een web-based game die in elke volgorde, stijl en methode gespeeld kan worden. De gebruiker heeft zelf de keuze.

28 27 STAPPENPLAN SEGMENTEREN DOELSTELLING DOELGROEP AANBOD KANALEN PROMOTIE EVALUATIE 1. Bepaal uw content experience doelstellingen Stel de juiste evaluatiecriteria op. 2. Definieer de doelgroep en hun behoeften Bouw diepgaande kennis op van uw klanten, hun behoeften, problemen en de oplossingen. 3. Bepaal uw aanbod Laat het aanbod aansluiten op de behoeften en problemen van de doelgroep. 4. Bepaal de meest geschikte platforms en kanalen Bedenk dat niet alle kanalen tegelijk hoeven te worden gebruikt en dat het ook mogelijk is om geleidelijk het aantal kanalen uit te breiden. 5. Bepaal hoe u uw content experience promoot Zet een plan van aanpak op om klanten op de hoogte te stellen van de nieuwe kanalen. 6. Evalueer het content experience project Doe dit aan de hand van de eerder opgestelde evaluatiecriteria. Innovatiemanagement

29 28 INNOVATIE- MANAGEMENT

30 WAT IS HET? Bedrijven moeten continu kunnen innoveren. De markt vraagt voortdurend om vernieuwing en concurrenten en concurrerende branches zorgen voor nieuwe bedreigingen of mogelijkheden. Maar innoveren is zo gemakkelijk nog niet. Veel vernieuwingen komen nooit van de grond, of mislukken. Met innovatiemanagement wordt het proces gefaciliteerd waardoor innovaties kunnen ontstaan, ontwikkeld en op de markt worden gebracht. De kern van het innovatieproces is genereren, selecteren, implementeren en benutten. Wat innovatie tegenwoordig zo anders maakt, is dat organisaties steeds meer met anderen in een netwerk innoveren. Hierdoor wordt het innovatieproces nog complexer. Daarom is het ook belangrijk om kennis te hebben van strategische leiderschap en ondernemerschap, innovatief organiseren en hoe te netwerken voor de juiste relaties 6. NETWERK VAN PRO-ACTIEVE RELATIES STRATEGISCH LEIDERSCHAP EN ONDERNEMERSCHAP GENEREREN SELECTEREN INNOVATIEF ORGANISEREN 29 marktkennis IMPLEMENTEREN EN BENUTTEN technologische kennis 6 Innovation and Entrepreneurship; Bessant & Tidd; 2007

31 30 Naast de inhoud van de innovatie zijn er vijf samenhangende aspecten in het innovatieproces 7 : Open innoveren; Participatief innoveren; Iteratief innoveren; Unieke kennis absorberen; Multidisciplinair innoveren. Deze aspecten worden door de innovatiemanager met elkaar verbonden. Constructieve samenwerking wordt bevorderd door continue dialoog. Breng uiteenlopende deskundigheden, belangen en tegenstellingen in gedurende het innovatietraject om maximale innovatiekracht te bundelen. Innoveer iteratief. Er zal met nieuw verkregen inzicht weer teruggekeken moeten worden en eventueel moeten eerdere uitgangspunten worden aangepast. ITERATIEF INNOVEREN UNIEKE KENNIS MULTIDISCIPLINAIR INNOVEREN DIALOOG Zorg dat belanghebbenden van binnen en buiten de organisatie een rol krijgen in het innovatieproces. Probeer niet alles zelf te doen, maar laat u ondersteunen door derden. OPEN INNOVEREN PARTICIPATIEF INNOVEREN 7 Lessen van innovaties die werken; Oeij & Vaas; 2007 Verwerf kennis die nieuw is voor de organisatie en spits die specifiek toe op uw organisatie. Stel uw open om met andere organisaties te innoveren en wissel kennis uit.

32 31 VOORDELEN EN NADELEN KANSEN VOOR INNOVATIEMANAGEMENT BEDREIGINGEN VOOR INNOVATIEMANAGEMENT Verbeteren concurrentie- en marktpositie Bewustere investering van beperkte middelen Als ondernemer zit u achter het stuur In lijn brengen van innovatie met de business Positieve sfeer in het bedrijf Partnerkeuze heeft grote invloed op samenwerking en succes van innovatie Succes is nooit gegarandeerd Er is altijd weerstand tegen verandering Arbeids- en tijdsintensief Het is moeilijk om niet alleen oog te hebben voor korte termijn resultaten Het is lastig om medewerkers te inspireren en faciliteren

33 32 CASUS INNOVATIEROUTINE Een innovatie hoeft niet altijd groot en uitzonderlijk vernieuwend te zijn. Verbeteringen van bestaande producten, diensten en processen kunnen ook innovatief zijn en een positieve impact hebben op bedrijfsresultaten, zoals een six-pack bier en routeplanner voor fietsers. Hiervoor is het belangrijk om oog te krijgen voor die verbetermogelijkheden. Door van het innovatieproces een routine te maken, wordt het gemakkelijker om innovatiekansen te vinden. Op basis van casestudies is gebleken dat de innovatieroutine bestaat uit het beheersen van de volgende tien disciplines, de innovatietienkamp 8 : 1. Neem eigen strategie en bedrijfsmodel als uitgangspunt; 2. Wees maatschappijgericht; 3. Wees klantgericht; 4. Wees ambitieus en durf; 5. Ontwikkel door; 6. Leer van reële getallen; 7. Zoek de beste mensen; 8. Creëer een open cultuur; 9. Bouw sterke netwerken; 10. Zorg voor focus en commitment. WEES TEN MINSTE GOED IN 7 VAN DE 10 DISCIPLINES 8 Innovatieroutine; Hoe managers herhaalde innovatie kunnen stimuleren; Jacobs & Snijders; 2008

34 33 STAPPENPLAN INNOVATIEMANAGEMENT DOELSTELLING RELATIE KERNINNOVATIE NETWERK ORGANISEREN DOEN 1. Bepaal uw strategisch doel Innoveren en samenwerken zijn een middel. Wat ligt daarachter? 2. Bepaal de relatie tussen uw business model en de vernieuwing Wat is de relatie tussen uw business model en de richting voor vernieuwing? 3. Beoordeel hoe innovatief uw organisatie is Schat in wat uw vermogen is om te genereren, selecteren, implementeren en benutten. 4. Creëer een netwerk Bepaal wie partners kunnen zijn op grond van de behoefte aan externe kennis en kunde; focus op vertrouwen en de wat langere termijn. 5. Organiseer het innovatietraject dat u ingaat Bepaal de organisatorische faciliteiten die nodig zijn en waarin medewerkers competent in dienen te zijn (zie de 10 innovatiedisciplines). 6. Ga aan de slag Bepaal uw investeringsruimte; maak een globale planning met targets; koppel die aan stap1; sta flexibel open voor onverwachte ontwikkelingen.

35 34 SOCIALE INNOVATIE

36 WAT IS HET? STRATEGISCHE ORIËNTATIE 35 SOCIALE INNOVATIE: vernieuwing van de organisatie en maximale benutting van competenties en talenten Sociale innovatie is een vernieuwing van organisatie en talentbenutting met als doel meer productiviteit en boeiender werk. Sociale innovatie is de tegenhanger van technische innovatie. Het invoeren van technische innovaties vindt vaak plaats zonder rekening te houden met sociale en organisatorische aspecten: daarom mislukken innovaties te vaak. Innovaties zijn denkbaar op vier aspecten: strategische oriëntatie, slimmer organiseren, flexibel werken en productmarktverbetering. Om deze innovaties te realiseren wordt het SuperTOPmodel gebruikt 9. INTERVENTIE SLIMMER ORGANISEREN: nieuwe combinaties werkproces, personele inzet, techniek ORGANISATIE OMGEVING FLEXIBEL WERKEN: flexibilisering personele inzet maatwerk arbeidsrelaties PRODUCT- MARKT- VERBETERING 9 Slimmer werken en sociale innovatie. Integrale organisatievernieuwing.; Oeij, Dorenbosch, Klein Hesselink & Vaas; 2010 BETERE ORGANISATIE PRESTATIES EN WERKPLEZIER

37 36 SuperTOP staat voor de organisatieaspecten: Strategie, Technologie, Organisatie en Personeel. Het SuperTOPmodel bepaalt bijvoorbeeld voor een ICT- of technische innovatie welke interventies op gebied van sociale innovaties nodig zijn voor de verschillende organisatieaspecten. Hiervoor wordt de IN-DOOR-UIT metafoor gebruikt: om een gewenst resultaat te bereiken (UIT), bijvoorbeeld een hogere arbeidsproductiviteit, zijn mensen, middelen of materialen (IN) en interventies (DOOR) nodig. IN: middelen mensen materialen STRATEGIE DOOR: Interventie in inrichting van het werkproces Strategische interventies UIT kwaliteit dienst/product arbeidsproductiviteit kwaliteit van arbeid klanttevredenheid toegevoegde waarde Er zijn vier typen interventies: Strategische interventies, bijvoorbeeld het lanceren van nieuwe producten, het richten op andere markten of klanten; Techno-structurele interventies, bijvoorbeeld gebruik van nieuwe ICT of herontwerp; HRM-interventies, bijvoorbeeld invoeren van zelfroosteren, prestatiebeloning of zorg en werken combineren; Interactie-interventies, bijvoorbeeld anders leidinggeven, aandacht schenken aan sociale processen, het gedrag beïnvloeden. Technostructurele interventies ORGANISATIE Interactieve interventies TECHNOLOGIE PERSONEEL HRM interventies

Media in Beweging! ICT en Sociale Innovatie

Media in Beweging! ICT en Sociale Innovatie Media in Beweging! ICT en Sociale Innovatie Media in Beweging! ICT en Sociale Innovatie 1 INHOUDSOPGAVE 2 Introductie 6 Meer te weten komen van de klant 11 Co-creatie 17 Geld verdienen met digitale content

Nadere informatie

Project Mediacompetenties

Project Mediacompetenties Project Mediacompetenties Samenvatting van het rapport Toekomstvisie Media Waardeweb, impact op activiteiten en kansen voor samenwerking van TNO Informatie- en Communicatietechnologie maart 2008 Het project

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 14 INNOVEREN ORGANISEREN. Eva Strengers & Stéphanie Konings & Jacky van Angelen

INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 14 INNOVEREN ORGANISEREN. Eva Strengers & Stéphanie Konings & Jacky van Angelen INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 14 INNOVEREN ORGANISEREN Eva Strengers & Stéphanie Konings & Jacky van Angelen 14.1 MANAGEMENT VAN INNOVEREN Twee verantwoordelijkheden van het topmanagement ten aanzien van

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Customer relationship management

Customer relationship management Customer relationship management Overheid versus bedrijfsleven Dr. Marije L. Teerling 2 CRM versus CiRM Customer relationship management (Schellong, 2008) Holistisch management concept Mogelijk gemaakt

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Workshop Beleving in winkelstraten Nijmegen, 30 juni 2015 WWW.DNWS.NL

Workshop Beleving in winkelstraten Nijmegen, 30 juni 2015 WWW.DNWS.NL 1 Workshop Beleving in winkelstraten Nijmegen, 30 juni 2015 ALTIJD (MOBIEL) ONLINE 2 2011 2014 MOBIEL INTERNET 2015 2011 42% 2014 67% 14% 56% Smartphone en Tabletbezit in Nederland 90% smartphonegebruik

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling E-Commerce E-Commerce: Snelst groeiende omzet: De omzet via internet groeit spectaculair. Zowel consumenten als bedrijven weten steeds beter hun weg te vinden op internet. Internet biedt veel voordelen:

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

Trendopedia Web 2.0 in organisaties

Trendopedia Web 2.0 in organisaties Trendopedia Web 2.0 in organisaties Mariëlle Nijsten, Menno Manschot Web 2.0 revolutie op internet Web 2.0 is interactieve webtechnologie die de wisdom of the crowds aanboort Voorbeelden: forum blog wiki

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Arnold Monshouwer. Business Club Bernisse

Arnold Monshouwer. Business Club Bernisse Arnold Monshouwer Business Club Bernisse Wie zijn wij? Waarom innoveren? Wat is innovatie? Hoe kom ik op ideeën? Hoe pak ik het aan? Agenda Even voorstellen 1. Beter, eerder en sneller innoveren 2. Onafhankelijk

Nadere informatie

We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. (Albert Einstein)

We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. (Albert Einstein) We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. (Albert Einstein) Sociale Innovatie, wat is dat eigenlijk? Sjiera de Vries, lector Sociale Innovatie Innoveren:

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties Sociale innovatie Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1. Wat is sociale

Nadere informatie

Factsheet STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE Mirabeau

Factsheet STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE Mirabeau Factsheet STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE Mirabeau STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE We helpen u met resultaatgerichte strategieën en digitale transformaties De vraag hoe digitaal verder ontwikkelt

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Contentmarketing @ Deli XL

Contentmarketing @ Deli XL Anouk Beeren, manager e commerce & merchandising Contentmarketing @ Deli XL Page 1 Page 2 Anouk Beeren Anouk Beeren Manager e-commerce & merchandising @AnoukOnline Page 3 Onderwerpen Achtergrond van de

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media Michel van Roon E-mail: mvroon@automotiveretail.nl Twitter: @michelvanroon Facebook: facebook.com/automotiveretail 01 WAT IS ER GEBEURD? 02

Nadere informatie

ICT in Digi-Taal Presentatie titel

ICT in Digi-Taal Presentatie titel ICT in Digi-Taal Presentatie titel de rol van human centered ICT Ingrid Mulder Lector Human Centered ICT Hogeschool Rotterdam Rotterdam, 00 januari 2007 Engels en Digi-Taal in het basisonderwijs Rotterdam,

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Georges Dockx Lid Expert groep PME/KMO Onafhankelijk consultant voor KMO Georges.dockx@resulto.be,

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Eigen en WIJze buurten

Eigen en WIJze buurten Eigen en WIJze buurten Swingen met de kracht en kennis van de wijk. Van en Voor wijkbewoners. Marjanne van Ginneken Community en netwerk leider van Makers en Doeners Grote Beer 980, 3067 MB Rotterdam,

Nadere informatie

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco.

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. just smarter... Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. Voor een eerste offshore traject met MMP in India waren onze ambities behoorlijk hoog. Maar alle deadlines werden

Nadere informatie

Zes tools om je doelgroep actief te betrekken

Zes tools om je doelgroep actief te betrekken Zes tools om je doelgroep actief te betrekken Hoe kun je je doelgroep laten meepraten, meedenken, meebeslissen en meedoen? door Marijke Krabbenbos 18-10-2015 We leven in een wereld van sociale innovatie

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services

Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services COOKIE COMPLIANT Managed Services Mirabeau helpt u de cookiewetgeving op de juiste manier te implementeren. Zo geven we uw online omgeving een betrouwbare uitstraling

Nadere informatie

Workshop House of Tomorrow Today

Workshop House of Tomorrow Today Workshop House of Tomorrow Today Ontsnap eens uit het peloton! 1. Teken uw keten(s) eens uit, vanaf grondstoffen (aanbod) t/m eindgebruiker (vraag). 2. Genereer probleem-klant combinaties. 3. Selecteer

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

4/21/16. Outsource Communications. Sociale media voor media professionals. Davy Vandevinne. Consultant, trainer, ex-journalist, papasinds-16-maanden,

4/21/16. Outsource Communications. Sociale media voor media professionals. Davy Vandevinne. Consultant, trainer, ex-journalist, papasinds-16-maanden, Sociale media voor media professionals Davy Vandevinne Consultant, trainer, ex-journalist, papasinds-16-maanden, chocoholic, supporter van KV Mechelen, Apple-addict en Limburger. Outsource Communications

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Sociale media en Sociale innovatie

Sociale media en Sociale innovatie 1 Sociale media en Sociale innovatie Een innovatief duo Ivo van Ham Syntens 11-5-2011 2 Veranderingen in onze arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar Typering van werk: Transformatie: omzetten van grondstoffen

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Centrale vraag De regionale organisaties hebben vaak een belangrijke rol in de promotie van het gebied. De subsidies voor promotie zijn er niet

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management Beschrijving van de leeractiviteit De docent biedt de leerlingen leesmateriaal en inspirerende video s over het aantrekken van investeringen

Nadere informatie

HET JUISTE SPOOR OP WEG NAAR SUCCESVOL FRANCHISING

HET JUISTE SPOOR OP WEG NAAR SUCCESVOL FRANCHISING HET JUISTE SPOOR OP WEG NAAR SUCCESVOL FRANCHISING Franchise Match is een full service franchi- Op deze en de volgende pagina s treft u Onze energie zit primair in de uitvoering. Maar ook als de franchiseorganisatie

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 ROL VAN STRATEGIE

Hoofdstuk 5 ROL VAN STRATEGIE Hoofdstuk 5 ROL VAN STRATEGIE 5.1 Missie, organisatiestrategie en innovatiestrategie Missie: een ruim gedefinieerde, duurzame beschrijving van de organisatiedoelstellingen en van de punten waarop de organisatie

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special

Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit de zakelijke markt Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

internet trends & strategie CRM genootschap Arjan van Liere agenda - CRM en internet -Trends - Strategische keuzes maken

internet trends & strategie CRM genootschap Arjan van Liere agenda - CRM en internet -Trends - Strategische keuzes maken internet trends & strategie CRM genootschap Arjan van Liere agenda - CRM en internet -Trends - Strategische keuzes maken PRESENT MEDIA INTERNET Organisatie & Advies 10 januari 2006 CRM en internet CRM

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

maakt resultaat meetbaar

maakt resultaat meetbaar maakt resultaat meetbaar Enthousiaste terugkerende klanten Gemotiveerde competente medewerkers Reputatiemanagement door adequaat klachtmanagement Nieuwe klanten door betere vindbaarheid en conversie Meer

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Lanceer je marketingsucces in één dag 3 programma s voor marketingsucces om vandaag mee te beginnen.

Lanceer je marketingsucces in één dag 3 programma s voor marketingsucces om vandaag mee te beginnen. Lanceer je marketingsucces in één dag 3 programma s voor marketingsucces om vandaag mee te beginnen. Navigeer met de pijltjestoetsen. Sluit met de esc-toest. esc humm&c 2015» www.hummandc.nl Lanceer je

Nadere informatie

3. Uitvoeren en een verslag van voorlichtings- en communicatieactiviteiten (activiteit F)

3. Uitvoeren en een verslag van voorlichtings- en communicatieactiviteiten (activiteit F) 3. Uitvoeren en een verslag van voorlichtings- en communicatieactiviteiten (activiteit F) Portal IK WIL...Doen wat nodig is! Het HR-instrumentarium dat in het kader van de pilots is verzameld heeft een

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Voorstellen 09051970 44 1 2 23 4 52407459 17 6 2 17 12 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt

Nadere informatie

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Webinar LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met

Nadere informatie