Nummer. Datum 14 november 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer. Datum 14 november 2007"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf R-C Mr J.L.A.J. Peters Secretaris: Mevrouw A. Leijten-Verhoeven Activiteiten onderneming Fabrikage en handel in machines en transportmiddelen, te weten groothandel Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal 14 Verslagperiode 1 oktober tot en met 14 november 2007 Bestede uren in verslagperiode 66,31 Bestede uren Totaal 66,31 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Aandeelhouder: Beheermaatschappij Machinefabriek Brabant D. van Opstal BV Bestuurders: E.D.G.M. van Opstal R.W.M. van Opstal F.M.M. van Opstal P.H.M. van Opstal 1.2 Winst en verlies Verlies 2007: 8.591, Balanstotaal ,15 tot en met 30 september Lopende procedures Ja, 1 inzake Eurostrip 1.5 Verzekeringen opgezegd

2 1.6 Huur Huurovereenkomst met Beheermaatschappij Machinefabriek Brabant van Opstal BV. 1.7 Oorzaak faillissement Volgens de directie: Newa BV heeft doorgrote verliezen een groot negatief vermogen. Continuïteit kon alleen worden gewaarborgd door de groepsmaatschappijen. Aangezien bij de zustermaatschappij Machinefabriek Brabant D. van Opstal door het vertragen/uitblijven van enkele grote opdrachten er sprake was van een duidelijke onderbezetting en dito verliezen, heeft de financierende bank besloten het bankkrediet op te zeggen, waardoor een faillissement onafwendbaar werd. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill Aantal in jaar voor faill Datum ontslagaanzegging Schriftelijk 3 oktober 2007 Mondeling 4 oktober 2007 Mondelinge toestemming RC: 3 oktober Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Kleine kantoorinventaris, auto: Renault Laguna 3.6 Verkoopopbrengst Nog niet bekend

3 3.7 Boedelbijdrage Nog niet bekend 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Ja, op kantoorinventaris Verkoop kantoorinventaris met inachtneming belangen van fiscus Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving Beperkte voorraad, 1 onderhanden werk in samenwerking met Machinefabriek Brabant D. van Opstal BV Verkoopopbrengst Tot nu toe: 2.434, Boedelbijdrage Nog niet bekend Verkoop van zowel voorraad als onderhanden werk Andere activa 3.12 Beschrijving Goodwill en tekeningen 3.13 Verkoopopbrengst ,00 (tezamen met verkoop auto) 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren , Opbrengst Tot nu toe: ,35 (Aluchemie) 4.3 Boedelbijdrage Nog niet bekend Inning debiteuren 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De bank heeft een groepskrediet verstrekt. Op dit moment is de situatie volgens opgave van de bank als volgt: Beheermaatschappij ,77 dt Machinefabriek Brabant D. van Opstal BV Machinefabriek Brabant ,97 cr

4 D. van Opstal BV Erfaropi BV ,63 cr Newa BV ,63 dt Machinefabriek Brabant ,50 dt D. van Opstal BV inzake bankgaranties Totaal obligo dt Ieder van voormelde vennootschappen is hoofdelijk aansprakelijk voor dat totale obligo. Na verkoop van de activa en afwikkeling van de bankgaranties zal worden bezien in hoeverre de bank voldaan is. Voorzover zich laat aanzien, zal de bank geheel kunnen worden voldaan. De exacte uikomst valt nu nog niet te bepalen. 5.2 Leasecontracten n.v.t. 5.3 Beschrijving zekerheden Pandrecht op inventaris, voorraden en debiteuren en op auteursrechten op ontwerpen, modellen en tekeningen; zekerheden verstrekt door groepsmaatschappijen, hoofdelijk schuldenaarschap groepsmaatschappijen 5.4 Separatistenpositie Ja, diverse pandrechten zoals hierboven beschreven 5.5 Boedelbijdragen Met de bank is overeengekomen dat de curator de zekerheden uitwint. Met grote mate van waarschijnlijkheid zal de bank volledig uit de zekerheden voldaan kunnen worden en blijft er voldoende boedel over om de faillissementskosten te voldoen. Is dat niet het geval, zal er alsnog een redelijke boedelbijdrage worden overeengekomen. 5.6 Eigendomsvoorbehoud In onderzoek 5.7 Reclamerechten Is in behandeling 5.8 Retentierechten n.v.t. Zie 5.1

5 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden n.v.t 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving n.v.t. 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Is aan voldaan 7.2 Depot jaarrekeningen Groepsjaarrekening gedeponeerd op: 2006: : : Goedk. Verkl. Accountant In onderzoek 7.4 Stortingsverpl. aandelen In onderzoek 7.5 Onbehoorlijk bestuur n.v.t. 7.6 Paulianeus handelen n.v.t 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Nog onbekend 8.2 Pref. vord. van de fiscus Nog onbekend 8.3 Pref. vord. van het UWV Nog onbekend 8.4 Andere pref. crediteuren Nog onbekend 8.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren ,00

6 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog onbekend Inventariseren vorderingen 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. Onbekend 9.2 Plan van aanpak Afwikkelen activa, afwikkelen groepskrediet, onderzoeken mogelijkheid van uitkering 9.3 Indiening volgend verslag 15 februari 2007 Zie 3.8, 311, 4.3, 7.3, 7.4 en 8.7