Informatieblad Betaaldiensten Particulieren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieblad Betaaldiensten Particulieren"

Transcriptie

1 Informatieblad Betaaldiensten Particulieren In dit Informatieblad leest u nadere regels en informatie over onder meer de onderwerpen die in de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. (bestaande uit de Algemene Bankvoorwaarden en de Voorwaarden Cliëntrelatie), Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren en Voorwaarden Creditcard Particulieren worden genoemd. Inhoudsopgave: A. Veiligheidsvoorschriften bankkaarten B. Incasso C. Internationale overboekingen D. Werkdagen E. Limieten F. Tarieven 2010 G. Wisselkoersen H. Rente betaalrekening I. Valutering A. Veiligheidsvoorschriften bankkaarten (bankpas, creditcard, Chipknip) In aanvulling op de veiligheidsvoorschriften uit de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. gelden de volgende veiligheidsvoorschriften. Algemeen Om de veiligheid van uw bankkaart te waarborgen en onbevoegd gebruik ervan te voorkomen, dient u zorgvuldig om te gaan met uw bankkaart en pincode en alle redelijke maatregelen te nemen. Dit betekent onder meer dat u de bankkaart en de pincode altijd veilig moet bewaren en gebruiken en dat u de bankkaart moet laten blokkeren als daar aanleiding voor is. Zorg er bovendien voor dat u regelmatig kennisneemt van de actuele informatie van de bank over door u te nemen maatregelen ter voorkoming van fraude. U bent verplicht de door de bank voorgeschreven maatregelen te nemen om onbevoegd gebruik van uw bankkaart tegen te gaan. Bankkaarten veilig bewaren, gebruiken en controleren 1. Bewaar de bankkaart altijd veilig. U bewaart de bankkaart alleen veilig als u: - de bankkaart en de portemonnee of de vergelijkbare opbergplaats buiten het zicht van anderen houdt wanneer u ze niet gebruikt; en - de bankkaart buiten het zicht van anderen opbergt; en - de bankkaart zodanig opbergt dat anderen er niet ongemerkt bij kunnen; en - er goed op let dat u uw bankkaart niet verliest. Waar wordt gesproken over anderen, worden ook uw partner, kinderen, familie, vrienden, huisgenoten en bezoekers bedoeld. Toelichting Houd uw bankkaart zo veel mogelijk bij u. Bijvoorbeeld door deze in de dichte binnenzak van uw jas te bewaren (niet te zien, niet ongemerkt weg te nemen, niet te verliezen). In een tas achter op uw fiets is de kaart snel ongemerkt weg te nemen. Daarom is dit veilige plaats. Het achterlaten van de bankkaart in bijvoorbeeld een auto, boot of tent, of bijvoorbeeld in een sporttas als u aan het sporten bent, is niet veilig: anderen kunnen de bankkaart dan ongemerkt wegnemen. Ook als u de bankkaart thuis achterlaat, moet u de bankkaart niet zichtbaar opbergen en uiteraard moet u uw woning afsluiten. U mag de bankkaart niet achterlaten op een tijdelijke verblijfplaats, bijvoorbeeld in een hotel of vakantiehuis, tenzij u de bankkaart in een degelijke kluis bewaart. 2. Gebruik de bankkaart altijd veilig. U gebruikt de bankkaart alleen veilig als u: - de bankkaart nooit uit handen geeft, ook niet als een ander u wil helpen, tenzij u de bankkaart gebruikt bij een betaalautomaat en er zicht op houdt; en - de bankkaart niet uit het oog verliest tot u de bankkaart weer veilig opbergt; en - altijd controleert of u uw eigen bankkaart na gebruik terugkrijgt; en - de aanwijzingen op de geld- of betaalautomaat over het controleren van de veiligheid van die geld- of betaalautomaat nauwkeurig opvolgt; en - onmiddellijk contact opneemt met de bank of het door de bank opgegeven meldpunt als u de bankkaart niet hebt teruggekregen na een betalingstransactie of een opname bij een geldautomaat; en - de bankkaart niet gebruikt als u weet of vermoedt dat het gebruik van de bankkaart in een bepaalde situatie onveilig is of kan zijn; en - zich niet laat afleiden bij het gebruik van de bankkaart. 3. Controleer de veiligheid van uw bankkaart en het gebruik ervan regelmatig door: - minimaal één keer per dag te controleren of u uw eigen bankkaart nog hebt; - conform artikel 19 van de Algemene Bankvoorwaarden de met de bankkaart verrichte betalingstransacties te controleren. Pincode veilig bewaren en gebruiken 4. U moet de pincode altijd veilig bewaren. U bewaart de pincode alleen veilig als: - bij een door u zelf gekozen of gewijzigde pincode, de gekozen pincode niet makkelijk te raden is; - u de brief waarmee u de pincode ontvangt onmiddellijk na opening vernietigt; - u de pincode niet opschrijft, maar uit het hoofd leert; of als - u de pincode echt niet kunt onthouden, u ervoor zorgt dat een eventuele aantekening waarmee u de pincode bewaart, door anderen niet ontcijferd kan worden; - u een dergelijke aantekening niet op of bij uw bankkaart bewaart; - u de pincode aan niemand bekendmaakt of laat zien, ook niet aan uw partner, kinderen, familie, vrienden, huisgenoten, zaakwaarnemers of medewerkers van de bank. Blad 1 van 6, Informatieblad Betaaldiensten Particulier januari 2010

2 5. Gebruik de pincode altijd veilig. U gebruikt de pincode alleen veilig als: - u ervoor zorgt dat anderen de pincode niet kunnen zien als u deze intoetst, bijvoorbeeld bij een betaal- of geldautomaat; en - u bij het intoetsen van de pincode uw vrije hand en lichaam zo veel mogelijk gebruikt voor het afschermen van het toetsenbord; - u hulp aanvaardt van een ander bij het intoetsen van de pincode. 6. Mocht u goede reden hebben om aan te nemen dat de veiligheid van uw bankkaart niet meer zeker is, dan moet u dit onmiddellijk aan de bank melden. Reden daarvoor hebt u in ieder geval, wanneer een van de volgende situaties zich voordoet: - u hebt uw bankkaart verloren, u weet niet waar u hem hebt gelaten of uw bankkaart is gestolen; - u hebt uw bankkaart niet teruggekregen na het verrichten van een betalingstransactie; - u ziet dat één of meer betalingstransacties met uw bankkaart hebben plaatsgevonden, die niet door u zijn verricht; - u weet of vermoedt dat een ander uw pincode kent of heeft gezien. De melding moet worden gedaan bij: - een ABN AMRO vestiging in Nederland (tijdens kantooruren) of - Customer Contact Center, telefoonnummer (vanuit Nederland, EUR 0,10 per minuut) of (vanuit het buitenland) of - het centrale meldnummer (vanuit Nederland, lokaal tarief) of (vanuit het buitenland). Uitsluitend voor creditcards is het tevens mogelijk de melding te doen bij ABN AMRO Credit Card Services, telefoonnummer (vanuit Nederland, lokaal tarief) of (vanuit het buitenland). Uitsluitend deelnemers aan de ABN AMRO Stand-By Service kunnen een melding doen bij (vanuit Nederland, lokaal tarief) of (vanuit het buitenland, collect call). De telefonische meldpunten zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend. B. Incasso Incassovarianten In onderstaand overzicht worden de verschillende incassovarianten en belangrijke kenmerken ervan genoemd. Waar hieronder bij terugboekingstermijnen werkdagen zijn genoemd, worden alle dagen van de week bedoeld, behalve de dagen die worden genoemd in de opsomming sub II onder het kopje D. Werkdagen. Doorlopende Machtiging Algemeen - doorlopend geldig voor meerdere betalingen - termijn terugboekingsrecht cliënt 56 kalenderdagen - termijn terugboekingsrecht bank 56 kalenderdagen - additionele verwerkingstermijn terugboeking voor de bank 5 kalenderdagen - machtiging schriftelijk of telefonisch Eenmalige Machtiging - eenmalig geldig voor een enkele betaling of betaling in termijnen - terugboekingsrecht cliënt - termijn terugboekingsrecht bank 5 werkdagen na debitering - additionele verwerkingstermijn terugboeking voor de bank 4 werkdagen - machtiging schriftelijk of telefonisch Doorlopende Machtiging Kansspelen - doorlopend geldig voor meerdere betalingen - terugboekingsrecht cliënt - termijn terugboekingsrecht bank 5 werkdagen na debitering - additionele verwerkingstermijn terugboeking voor de bank 4 werkdagen - machtiging schriftelijk of telefonisch SEPA-Incasso Algemeen Doorlopend - doorlopend geldig voor meerdere betalingen - termijn terugboekingsrecht cliënt 56 kalenderdagen - machtiging schriftelijk SEPA-Incasso Algemeen Eenmalig. - eenmalig geldig voor een enkele betaling - termijn terugboekingsrecht cliënt 56 kalenderdagen - machtiging schriftelijk Terugboeking Opdracht om een geïncasseerd bedrag te laten terugboeken kan worden gegeven: - via de website van de bank (door cliënten die gebruikmaken van Internet Bankieren) - telefonisch via het Customer Contact Center van de bank (EUR 0,10 per minuut) - bij een bankvestiging Bij een terugboeking zonder opgave van reden wordt de rekening zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 10 werkdagen gecrediteerd. Bij een terugboeking wegens ontbreken machtiging zal de bank proberen de procedure melding onterechte incasso (MOI) binnen 16 werkdagen te voltooien. Bij terugboeking vindt compensatie plaats voor het eventuele renteverlies op de rekening. Kennisgeving terugboeking of weigering door bank Kennisgeving van de terugboeking wordt verstrekt middels het rekeningoverzicht. Weigering van uitvoering van een betaling wordt via Internet Bankieren of schriftelijk gemeld. Opdracht tot blokkade Opdracht tot blokkade kan worden gegeven: - telefonisch via het Customer Contact Center van de bank (EUR 0,10 per minuut) - bij een bankvestiging. Hierbij moet rekening worden gehouden met de volgende tijdlijnen. Een selectieve blokkade van binnenlandse (niet- SEPA) incasso s ten gunste van een bepaald rekeningnummer Blad 2 van 6, Informatieblad Betaaldiensten Particulier

3 gaat in op de volgende werkdag indien de opdracht tot blokkade uiterlijk om uur op de voorafgaande werkdag is ontvangen. Een opdracht tot totale blokkade van alle binnenlandse (niet-sepa) incasso s dient 2 werkdagen van tevoren voor uur te zijn ontvangen. C. Internationale overboekingen Uitgaande internationale overboekingen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en in een muntsoort van een EER-land* worden uitsluitend uitgevoerd op basis van de kostenoptie gedeelde kosten, ook als de opdracht anders luidt. Informatie over internationale overboekingen is bij de bank of via verkrijgbaar. Overboeking telefonisch via (met gebruik toegangscode) - naar eigen rekening bij ABN AMRO: EUR per dag - overig: EUR per dag Overboeking telefonisch via (met gebruik e-dentifier) - naar eigen rekening bij ABN AMRO: EUR per dag - overig: EUR per dag Bankpasbetaling binnenland/buitenland**: EUR per dag* Chipknip laden: EUR 500* Opname bij geldautomaat ABN AMRO of buitenland**: EUR 500 per dag* Opname bij geldautomaat andere bank binnenland: eenmaal per dag, max. EUR 250 *EER-landen zijn de lidstaten van de Europese Unie alsmede de landen IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. D. Werkdagen De bank kan op dagen die werkdag zijn, open zijn voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden, zoals het in ontvangst nemen van betaalopdrachten en/of het verwerken van transacties in rekeningsaldi. Als werkdagen gelden echter alleen dagen waarop de bank alle werkzaamheden kan (doen) verrichten die vereist zijn voor de uitvoering van een betalingstransactie. Voor de ontvangst van de betaling door de begunstigde is uiteraard ook vereist dat de betaaldienstaanbieder van de begunstigde open is. I. Voor betaalopdrachten die - geheel binnen ABN AMRO Bank in Nederland afgewikkeld kunnen worden en - elektronisch dan wel telefonisch via het nummer zijn verstrekt, geldt iedere dag als werkdag. II. Voor alle overige betaalopdrachten zijn de volgende dagen werkdag: zaterdag, zondag, Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, tweede Paasdag, Dag van de Arbeid, eerste Kerstdag, tweede Kerstdag. III. Voor schriftelijke opdrachten, telefonische opdrachten via bankvestigingen en voor opnames en stortingen via bankvestigingen zijn, naast de onder II genoemde dagen, werkdag: Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, Koninginnedag en Bevrijdingsdag (vijfjaarlijks). E. Limieten * Limiet kan desgevraagd worden gewijzigd. Informatie over uw actuele limiet is beschikbaar via Internet Bankieren of kan bij de bank worden opgevraagd. ** In het buitenland kunnen lagere limieten gelden. F. Tarieven 2010 Hieronder vindt u de actuele tarieven voor producten en diensten die betrekking hebben op uw dagelijkse bankzaken. Alle periodieke tarieven worden aan het begin van de periode vooraf in rekening gebracht. Privé Pakket Maandtarief (inclusief Privérekening, spaarrekening, één Wereldpas, Internet Bankieren, Financieel Jaaroverzicht en één Credit Card)* EUR 2,75 Maandtarief (inclusief Gold Card) EUR 4,85 * Bij elke volgende Wereldpas (maximaal 5) of Credit Card of Gold Card wordt 50% korting gegeven op het reguliere tarief. Young Professional Pakket Maandtarief (inclusief Privérekening, spaarrekening, één Young Professional Wereldpas, Internet Bankieren, Financieel Jaaroverzicht en één Credit Card) EUR 2,75 Maandtarief (inclusief Gold Card) EUR 4,85 * Bij elke volgende Wereldpas (maximaal 5) of Credit Card of Gold Card wordt 50% korting gegeven op het reguliere tarief. Afhankelijk van de betaaldienst en/of de wijze van aanleveren van de betaalopdracht kunnen limieten van toepassing zijn. De relevante limieten zijn hierna vermeld en zijn van toepassing, tenzij anders is overeengekomen. Studenten Pakket Maandtarief (inclusief Studentenrekening, spaarrekening, één studenten Wereldpas en Internet Bankieren) Overboeking binnenland via Internet Bankieren: EUR per overboeking SEPA-overboeking via Internet Bankieren: EUR per overboeking Overboeking internationaal via Internet Bankieren: EUR per overboeking ideal-betaling: EUR per dag Jaarbijdrage Credit Card (optioneel) EUR 14,00 Blad 3 van 6, Informatieblad Betaaldiensten Particulier

4 Privérekening EUR 20,00 Maandtarief EUR 1,50 Maandtarief Eurostylepas Onterecht debet Nominaal op maandbasis Effectief op jaarbasis 15% 1,171% 15% Internet Bankieren Internet Bankieren incl. e.dentifier Extra e.dentifier EUR 7,95 Vreemde Valutarekening EUR 40,00 Maandkosten EUR 4,35 Passen en creditcards Maandtarief Wereldpas EUR 1,25 Maandtarief Bankpas (uit de verkoop) EUR 1,25 Vervangende Wereldpas EUR 7,50 Emergency/spoedaanvraag Credit Card of Gold Card* EUR 129,00 Jaarbijdrage Credit Card EUR 20,00 Jaarbijdrage Gold Card EUR 50,00 *Gratis in combinatie met de ABN AMRO Stand-By Service Vertraagde betaling Credit Card of Gold Card Creditcard Online Telefonisch bankieren Toegangscode (TIN-code) Telefoonnummer Telefoonnummer vanuit het buitenland Mobiele diensten Mobiel bankieren Abonnement SMS-diensten Verzonden SMS-berichten Verzonden berichten EUR 0,10 per minuut tarief verschilt per land EUR 0,20 per stuk EUR 0,05 per stuk Administratiekosten vertraagde betaling* EUR 5,00 * Deze kosten worden in rekening gebracht als het verschuldigde bedrag niet binnen 21 dagen na de datum vermeld op de maandopgave bij ABN AMRO is ontvangen. ABN AMRO Stand-By Service Maandtarief met betaalpakket EUR 1,00 Maandtarief zonder betaalpakket EUR 1,50 Rekeningafschriften Maandelijks Overstapservice Maandtarief tweewekelijks EUR 0,85 Maandtarief wekelijks EUR 1,70 Maandtarief dagelijks EUR 5,00 Kopie afschrift (eenmalige aanvraag)* EUR 5,00 Omzetting van uw betalingsverkeer naar ABN AMRO Betaalopdrachten Kopie afschrift Financieel Jaaroverzicht EUR 5,00 Maandtarief duplicaat maandelijks EUR 0,45 Maandtarief duplicaat tweewekelijks EUR 0,85 Maandtarief duplicaat wekelijks EUR 1,70 Maandtarief duplicaat dagelijks EUR 5,00 Kopie maandopgave Credit Card of Gold Card (eenmalige aanvraag) EUR 5,00 * Voor kopieën van vóór 1 juli 2000 geldt een uurtarief voor nazoekingen. Voor meer informatie belt u (EUR 0,10 per minuut). Hieronder vindt u de actuele tarieven voor producten en diensten die betrekking hebben op betalen en overboeken. Betaalopdrachten in euro s binnen Nederland per stuk Overboeking (bankgiro) Overboeking via vestiging EUR 10,00 SEPA-overboeking Overschrijvingsformulieren (per 22 stuks) EUR 7,80 Spoedoverboeking via Internet Bankieren EUR 4,50 Portvrije enveloppen (per 25) Bestellen via (EUR 0,10 per minuut) EUR 0,44 per stuk Spoedoverboeking via vestiging EUR 14,50 Spoedoverboeking via telefoon* EUR 22,50 Acceptgiro Periodieke overboeking Eurostylerekening Automatische incasso Terugboeking incasso * Alleen mogelijk indien vooraf overeengekomen. Informeer hiernaar via (EUR 0,10 per minuut) of via een vestiging Blad 4 van 6, Informatieblad Betaaldiensten Particulier

5 Betaalopdrachten per stuk binnen Nederland in vreemde valuta Via formulier* 0,1% plus EUR 4,00 (min. EUR 15,00 en max EUR 100,00) Behandeling door vestiging EUR 10,00 extra * Formulieren kunt u met uw TIN-code bestellen via (EUR 0,10 per minuut) of via een vestiging. Betaalopdrachten naar het buitenland Betalen via betaalautomaat Met Wereldpas in euro s Met Credit Card of Gold Card in euro s in landen met de euro Met Wereldpas* in vreemde valuta EUR 0,15 en 1,2% Met Credit Card of Gold Card in vreemde valuta + 1,95% SEPA-overboeking Via Internet Bankieren * Met een Prestige Pakket, een Young Professional Pakket of een Studenten Pakket is betalen via betaalautomaten. U betaalt alleen een. Betalingen tot ,00 tussen EER-landen** Via Internet Bankieren Geld opnemen Via formulier* Overboeking via vestiging EUR 10,00 Spoedoverboeking via Internet Bankieren EUR 4,50 Spoedoverboeking via formulier* EUR 9,00 Hieronder vindt u de actuele tarieven voor het opnemen van geld. Geld opnemen Nederland Spoedoverboeking via vestiging EUR 14,50 Overige betaalopdrachten naar het buitenland*** Via Internet Bankieren 0,1% minus EUR 4,00 (min. EUR 5,50 en max. EUR 55,00) Via formulier* 0,1% plus EUR 4,00 (min. EUR 15,00 en max EUR 100,00) Spoedoverboeking via formulier of Internet Bankieren Spoedoverboeking via vestiging EUR 9,00 extra EUR 14,50 extra Via de geldautomaat met Wereldpas Via de geldautomaat of via de bankvestiging met Credit Card of Gold Card Opname via geldautomaat in euro s Met Wereldpas Met Credit Card of Gold Card (geldt tevens voor geldopname aan balie) 4% met een minimum van EUR 4,50 per transactie in landen met de euro 4% met een minimum van EUR 4,50 per transactie * Formulieren kunt u met uw TIN-code bestellen via (EUR 0,10 per minuut) of bij onze vestigingen. ** Overboeking binnen/tussen EER-landen, in euro s, voorzien van een volledige en correcte IBAN en BIC, ten bedrage van maximaal EUR ,00 op basis van met de begunstigde gedeelde kosten (shared). *** Bij overboekingen buiten de EER-landen kan gekozen worden voor de kostenoptie OUR. Bij deze kostenoptie worden naast de kosten van ABN AMRO ook de kosten van de buitenlandse bank in rekening gebracht, tot een max. van EUR 100,00. Extra kosten bij betaalopdrachten naar het buitenland Aanvultarief* EUR 10,00 Reclames en/of navragen EUR 25,00 Opname via geldautomaat in vreemde valuta Met Wereldpas* EUR 2,25 en 1,2% Met Credit Card of Gold Card (geldt tevens voor geldopname aan balie) 4% met een minimum van EUR 4,50 per transactie + 1,95% * Met een Prestige Pakket, een Young Professional Pakket of een Studenten Pakket is opname via geldautomaten. U betaalt alleen een. Behandelingskosten retourgekomen betalingen EUR 25,00 en eventuele kosten van de buitenlandse bank Vreemde valuta Non-IBAN tarief** EUR 7,00 Non-BIC tarief*** EUR 10,00 * Vergoeding voor het completeren en/of corrigeren van onvolledige en/of foutieve overboeking. ** Vergoeding voor de extra kosten die de bank van de begunstigde in rekening brengt voor grensoverschrijdende betalingen zonder IBAN binnen de Europese Economische Ruimte. *** Vergoeding voor de extra kosten die de bank van de begunstigde in rekening brengt voor grensoverschrijdende betalingen zonder BIC binnen de Europese Economische Ruimte. Hieronder vindt u de actuele tarieven voor vreemde valuta. Vreemde valuta in ABN AMRO vestigingen op Schiphol Vreemde valuta < EUR 200,00 Vreemde valuta > EUR 200,00 Vreemde valuta in overige ABN AMRO vestigingen EUR 3,25 per transactie EUR 3,25 per transactie Blad 5 van 6, Informatieblad Betaaldiensten Particulier

6 Geld storten en ontvangen Hieronder vindt u de actuele tarieven voor het storten en ontvangen van geld. Geld storten Via de automaat (bankbiljetten) Voor transacties in vreemde valuta via betaal- of geldautomaten in het buitenland vindt omwisseling plaats tegen de basiswisselkoers voor bankkaarttransacties met een van 1,2% bij gebruik van de Wereldpas en 1,95% bij gebruik van een Credit Card of Gold Card. De basiswisselkoersen voor bankkaarttransacties worden dagelijks gepubliceerd op de website van de bank en kunnen bij de bank worden opgevraagd. Ontvangen betaalopdrachten uit het buitenland SEPA-overboeking Overboeking volgens EC-criteria* Overboeking niet volgens EC-criteria 0,1% (min. EUR 7,00 en max. EUR 70,00) * EC-criteria: overboeking binnen/tussen EER-landen, in euro s, voorzien van een volledige en correcte IBAN en BIC, ten bedrage van maximaal EUR ,00 op basis van gedeelde kosten (shared). H. Rente betaalrekening De geldende rentepercentages worden gepubliceerd op de website van de bank en kunnen bij de bank worden opgevraagd. I. Valutering Valutering is de methode die bepaalt op welke dag een creditering of debitering meetelt voor de renteberekening over het saldo van de rekening. Deze dag wordt rentedatum of valutadatum genoemd. G. Wisselkoersen De wisselkoersen voor girale betalingen en voor omwisseling van bankpapier in vreemde valuta worden dagelijks gepubliceerd op de website van de bank en kunnen bij de bank worden opgevraagd. Rechtstreekse opnames of stortingen van bankpapier in vreemde valuta van/op een rekening in vreemde valuta is niet mogelijk. Hiervoor is omwisseling vereist tegen de koersen voor zowel girale als bankpapiertransacties. Voor betaaltransacties als genoemd in de Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren en voor creditcardtransacties is de rentedatum gelijk aan de datum van debitering of creditering van de betaalrekening c.q. kaartrekening als deze transacties plaatsvinden binnen de EER in euro s of een andere muntsoort van een EER-land*. Inkomende betalingen vanuit het buitenland kunnen echter in bepaalde gevallen eerder geboekt worden dan de rentedatum, in welk geval de rentedatum gelijk is aan de datum waarop de bank zelf het bedrag ontvangt. * EER-landen zijn de lidstaten van de Europese Unie alsmede de landen IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Blad 6 van 6, Informatieblad Betaaldiensten Particulier

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Private Banking

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Private Banking Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Private Banking In dit Informatieblad leest u nadere regels en informatie over onder meer de onderwerpen die in de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. (bestaande

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Blad 1 van 6, juli 2011

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Blad 1 van 6, juli 2011 Blad 1 van 6, juli 2011 In dit Informatieblad leest u nadere regels en informatie over onder meer de onderwerpen die in de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. (bestaande uit de Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Blad 1 van 6, juli 2011

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Blad 1 van 6, juli 2011 Blad 1 van 6, juli 2011 In dit Informatieblad leest u nadere regels en informatie over onder meer de onderwerpen die in de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. (bestaande uit de Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

Betaaldiensten Particulieren

Betaaldiensten Particulieren Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Januari 204 Bestaande uit:. Veiligheid 2. Incasso 3. Werkdagen 4. Limieten 5. Tarieven 6. Wisselkoersen 7. Rente op betaalrekening 8. Rentedatum 9. Verzending

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Zaken

Informatieblad Betaaldiensten Zaken Informatieblad Betaaldiensten Zaken In dit Informatieblad leest u meer regels en informatie over onderwerpen uit de: Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. (deze bestaan uit de Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

Betaaldiensten Particulieren

Betaaldiensten Particulieren Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Januari 2015 Bestaande uit: 1. Veiligheid 2. Incasso 3. Werkdagen 4. Limieten 5. Tarieven 6. Wisselkoersen 7. Rente op betaalrekening 8. Rentedatum 9. Verzending

Nadere informatie

Betaaldiensten Particulieren

Betaaldiensten Particulieren Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Januari 2013 Bestaande uit: 1. Veiligheid 2. Incasso 3. Werkdagen 4. Limieten 5. Tarieven 6. Wisselkoersen 7. Rente op betaalrekening 8. Rentedatum 9. Verzending

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Commercial Clients

Informatieblad Betaaldiensten Commercial Clients Informatieblad Betaaldiensten Commercial Clients 1 Dit informatieblad maakt integraal deel uit van de algemene bankvoorwaarden van de ABN AMRO Bank nv. Bankkaarten veilig bewaren, gebruiken en controleren.

Nadere informatie

Betaaldiensten Zaken

Betaaldiensten Zaken Informatieblad Betaaldiensten Zaken Januari 2014 Bestaande uit: 1. Veiligheid 2. Incasso 3. Salaris- en crediteurenbetalingen (batches) 4. Internationale overboekingen 5. Werkdagen 6. Limieten 7. Tarieven

Nadere informatie

Betaaldiensten Zaken

Betaaldiensten Zaken Informatieblad Betaaldiensten Zaken Januari 2015 Bestaande uit: 1. Veiligheid 2. Incasso 3. Salaris- en crediteurenbetalingen (batches) 4. Internationale overboekingen 5. Werkdagen 6. Limieten 7. Tarieven

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Bestaande uit: 1. Veiligheid 2. Incasso 3. Werkdagen 4. Limieten 5. Tarieven 6. Wisselkoersen 7. Rente op betaalrekening 8. Rentedatum 9. Verzending schriftelijke

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BETAALDIENSTEN PARTICULIEREN

INFORMATIEBLAD BETAALDIENSTEN PARTICULIEREN INFORMATIEBLAD BETAALDIENSTEN PARTICULIEREN 1 Dit informatieblad maakt integraal deel uit van de algemene bankvoorwaarden van de ABN AMRO Bank nv. Bankkaarten veilig bewaren, gebruiken en controleren.

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2013 Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening

zakelijk betalingsverkeer 2013 Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening tarieven zakelijk betalingsverkeer 2013 Betaalrekeningen en pakketten Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening Basistarief zakelijke rekeningen niet ingezetenen (1) 27,00 per maand

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Inhoudsopgave 1. Onderwerp en voorwaarden 1.1. Waarvoor gelden deze voorwaarden? 1.2. Gelden er ook andere voorwaarden? 2. Betaalrekening 2.1. Waarvoor kunnen u

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Waarvoor gelden deze voorwaarden? 1.2. Gelden er ook andere voorwaarden? 2. Betaalrekening

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Zaken

Informatieblad Betaaldiensten Zaken Informatieblad Betaaldiensten Zaken Bestaande uit: 1. Veiligheid 2. Incasso 3. Salaris- en crediteurenbetalingen (batches) 4. Internationale overboekingen 5. Werkdagen 6. Limieten 7. Tarieven 8. Wisselkoersen

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Bestaande uit: 1. Veiligheid 2. Incasso 3. Werkdagen 4. Limieten 5. Tarieven 6. Wisselkoersen 7. Rente op betaalrekening 8. Rentedatum 9. Verzending schriftelijke

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Bestaande uit: 1. Veiligheid 2. Incasso 3. Werkdagen 4. Limieten 5. Tarieven 6. Wisselkoersen 7. Rente op betaalrekening 8. Rentedatum 9. Verzending schriftelijke

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Zaken

Informatieblad Betaaldiensten Zaken Informatieblad Betaaldiensten Zaken Bestaande uit: 1. Veiligheid 2. Incasso 3. Salaris- en crediteurenbetalingen (batches) 4. Internationale overboekingen 5. Werkdagen 6. Limieten 7. Tarieven 8. Wisselkoersen

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Zaken

Informatieblad Betaaldiensten Zaken Informatieblad Betaaldiensten Zaken Bestaande uit: 1. Veiligheid 2. Incasso 3. Salaris- en crediteurenbetalingen (batches) 4. Internationale overboekingen 5. Werkdagen 6. Limieten 7. Tarieven 8. Wisselkoersen

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren 3247 NL April 2016 Inhoudsopgave bij de Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Waarvoor gelden deze voorwaarden?

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2014 Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand

zakelijk betalingsverkeer 2014 Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand tarieven zakelijk betalingsverkeer 2014 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 5,00 per

Nadere informatie

tarieven zakelijk betalingsverkeer Blad 1 van 8

tarieven zakelijk betalingsverkeer Blad 1 van 8 tarieven zakelijk betalingsverkeer 2012 Blad 1 van 8 Tarieven Binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking 0,14 Acceptgiro 0,25 Spoedoverboeking 1,19 Incasso via Internet Bankieren/Access Online 0,082

Nadere informatie

Informatieblad Moneyou Go. 7 november 2017

Informatieblad Moneyou Go. 7 november 2017 Informatieblad Moneyou Go 7 november 2017 INHOUD ALGEMEEN Moneyou B.V. heet in deze voorwaarden ook Moneyou; is een 100%-dochter van ABN AMRO Bank N.V.; biedt via haar website aan: eigen producten (waarvan

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Zaken

Voorwaarden Betaaldiensten Zaken Voorwaarden Betaaldiensten Zaken Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Onderwerp 1.2. Overige toepasselijke voorwaarden 1.3. Toepasselijkheid wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Bestaande uit: 1. Veiligheid 2. Incasso 3. Werkdagen 4. Limieten 5. Tarieven 6. Wisselkoersen 7. Rente op betaalrekening 8. Rentedatum 9. Verzending schriftelijke

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Waarvoor gelden deze voorwaarden? 1.2. Gelden er ook andere voorwaarden? 2. Betaalrekening

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Januari 2018 Inhoudsopgave Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Waarvoor gelden deze voorwaarden? 1.2. Gelden

Nadere informatie

Tarieven Private Banking Staalbankiers

Tarieven Private Banking Staalbankiers Tarieven Private Banking Staalbankiers Staalmeester Rekening Staal Signatuur Rekening Staal Rekening Euro Vreemde Valuta Rekening Pakketprijs 50,- per kwartaal 15,- per kwartaal Betaalpas Zie betaalpas

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012 Deutsche Bank www.deutschebank.nl Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012 Tarieven binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking 0,14 Acceptgiro 0,25 Spoedoverboeking 1,19 Incasso Internet Bankieren/db

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren September 2018 Inhoudsopgave Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Waarvoor gelden deze voorwaarden? 1.2. Gelden

Nadere informatie

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden Juni 2014 Voorwaarden SEPA Incasso Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3.

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-260 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Klacht ontvangen op: 13 november 2014 Ingesteld door: de heer

Nadere informatie

Informatieblad Moneyou Go. Mei 2018.

Informatieblad Moneyou Go. Mei 2018. Informatieblad Moneyou Go Mei 2018. Algemeen Moneyou B.V. heet in deze voorwaarden ook Moneyou en wij; is een 100%-dochter van ABN AMRO Bank N.V.; biedt via haar website aan: eigen producten (waarvan Moneyou

Nadere informatie

Particulier betalingsverkeer 2016. Betaalpakketten, betaalrekeningen, bankpassen en creditcards

Particulier betalingsverkeer 2016. Betaalpakketten, betaalrekeningen, bankpassen en creditcards Tarieven en limieten Particulier betalingsverkeer 2016 Betaalpakketten, betaalrekeningen, bankpassen en creditcards Rabo DirectPakket met Rabo WereldPas extra Rabo WereldPas Rabo BaseCard 1 /RaboCard extra

Nadere informatie

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3. De eisen van de bank 4. Machtiging

Nadere informatie

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden November 2015 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso

Nadere informatie

Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer

Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer per 1 januari 2009 Tarieven Binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking EUR 0,14 Acceptgiro EUR 0,25 Spoedoverboeking EUR 1,19 Incasso via OfficeNet/Internet Bankieren/Access

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer Deutsche Bank www.deutschebank.nl Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer Tarieven SEPA Girale bijschrijving Overboeking 0,15 Finbox 0,15 Acceptgiro 0,30 R-transactie overboeking (rekening gecrediteerd) 4 0,35

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Zaken

Voorwaarden Betaaldiensten Zaken Voorwaarden Betaaldiensten Zaken Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Onderwerp 1.2. Overige toepasselijke voorwaarden 1.3. Toepasselijkheid wettelijke bepalingen

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2015 Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand

zakelijk betalingsverkeer 2015 Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand tarieven zakelijk betalingsverkeer 2015 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 5,50 per

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Zaken

Voorwaarden Betaaldiensten Zaken Voorwaarden Betaaldiensten Zaken 72074 Oktober 2016 Voorwaarden Betaaldiensten Zaken Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Onderwerp 1.2. Overige toepasselijke voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Zaken

Voorwaarden Betaaldiensten Zaken Voorwaarden Betaaldiensten Zaken Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Onderwerp 1.2. Overige toepasselijke voorwaarden 1.3. Toepasselijkheid wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per maand Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 5,50 extra Rabo GoldCard 2,35 extra Rabo WereldPas 0,70 extra Betaalrekening 0,90 Rabo TotaalPakket

Nadere informatie

Tarieven Zakelijk betalingsverkeer 2016

Tarieven Zakelijk betalingsverkeer 2016 Tarieven Zakelijk betalingsverkeer 2016 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 5,50 per

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Zaken

Voorwaarden Betaaldiensten Zaken Voorwaarden Betaaldiensten Zaken Januari 2019 Inhoudsopgave Voorwaarden Betaaldiensten Zaken Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Onderwerp 1.2. Overige toepasselijke voorwaarden

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-313 d.d. 4 november 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris) Samenvatting De bank heeft een vervangende

Nadere informatie

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren

Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren April 2019 Inhoudsopgave Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 1.1. Waarvoor gelden deze voorwaarden? 1.2. Gelden er

Nadere informatie

Deutsche Bank Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer

Deutsche Bank  Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer Deutsche Bank www.deutschebank.nl Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer Tarieven SEPA Girale bijschrijving Overboeking 0,15 Finbox 0,15 Acceptgiro 0,30 R-transactie overboeking (rekening gecrediteerd) 4 0,35

Nadere informatie

11,50 excl. BTW per afschrift

11,50 excl. BTW per afschrift Tarievenoverzicht Betalingsverkeer Zakelijk Staal Rekening Zakelijk Euro Vreemde Valuta Rekening Zakelijk Pakketprijs Transactiekosten Zie overzicht Zie overzicht Betaalpas Zie betaalpas n.v.t. Creditcard

Nadere informatie

Informatiewijzer. Zakelijk Betalen. Per 1 juli 2015. Hoofdstuk 1 De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening. Hoofdstuk 2 Algemene informatie

Informatiewijzer. Zakelijk Betalen. Per 1 juli 2015. Hoofdstuk 1 De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening. Hoofdstuk 2 Algemene informatie Informatiewijzer Zakelijk Betalen Per 1 juli 2015 Hoofdstuk 1 De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening De abonnementstarieven en pakketinhoud Tarief transactiebundels Tariefgebonden transacties Tarieven zakelijk

Nadere informatie

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Particulier Algemeen Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Doorlooptijd van overboekingen Dit is de tijd die ligt tussen het moment waarop u een overboekingsopdracht verzendt

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren

Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Informatieblad Betaaldiensten Particulieren Dit Informatieblad Betaaldiensten Particulieren (hierna het Informatieblad ) maakt integraal deel uit van de Algemene Bankvoorwaarden voor consumenten (hierna

Nadere informatie

Informatiewijzer Zakelijk betalen

Informatiewijzer Zakelijk betalen Zakelijk Betalen Informatiewijzer Zakelijk betalen Hoofdstuk De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening De abonnementstarieven en pakketinhoud Tarief transactiebundels Tariefgebonden transacties Tarieven zakelijk

Nadere informatie

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Particulier Algemeen Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Doorlooptijd van overboekingen Dit is de tijd die ligt tussen het moment waarop u een overboekingsopdracht verzendt

Nadere informatie

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Alle kosten op een rij Kiest u voor voordelig bankieren? Dan zit u goed bij de ING. Met dit kostenoverzicht weet

Nadere informatie

Bankieren vanuit uw stoel. Tel. (0475) 500 500. Dichtbij, betrokken en toonaangevend. Rabobank Roermond-Echt www.rabobank.

Bankieren vanuit uw stoel. Tel. (0475) 500 500. Dichtbij, betrokken en toonaangevend. Rabobank Roermond-Echt www.rabobank. Bankieren vanuit uw stoel Tel. (0475) 500 500 Dichtbij, betrokken en toonaangevend Rabobank Roermond-Echt www.rabobank.nl/roermond-echt Dit wilt u Zo werkt het Waar Opmerking Algemene informatie en advies

Nadere informatie

Informatiedocument betreffende de vergoedingen

Informatiedocument betreffende de vergoedingen Informatiedocument betreffende de vergoedingen Naam van de rekeningaanbieder: Naam van de rekening: Rabo RiantPakket Datum: 30 oktober 2018 Dit document geeft u inlichtingen over de vergoedingen voor het

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2012

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2012 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,65 extra Rabo GoldCard 7,00 extra Rabo WereldPas 2,00 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

Tarieven en limieten. Particulier betalingsverkeer 2019

Tarieven en limieten. Particulier betalingsverkeer 2019 Tarieven en limieten Particulier betalingsverkeer 2019 Aanhouden van de betaalrekening en aanbieden van een betaalpas en een creditcard Tarief per maand Rabo DirectPakket Rabo BasisPakket met Rabo WereldPas

Nadere informatie

Infoblad Betaaldiensten

Infoblad Betaaldiensten ABN AMRO Bank N.V. Commercial Banking Infoblad Betaaldiensten Dit informatieblad maakt integraal deel uit van de Algemene Bankvoorwaarden (commercial banking) (hierna de Bankvoorwaarden ) van ABN AMRO

Nadere informatie

Tarieven Private Banking VOLGENDE >>

Tarieven Private Banking VOLGENDE >> Tarieven Private Banking VOLGENDE >> Tarieven Private Banking Staalbankiers per 1 juli 2013 Staalmeester Rekening Staal Signatuur Rekening Staal Rekening Vreemde valuta rekening Pakketprijs 60,- per kwartaal

Nadere informatie

Particulier betalingsverkeer Betaalpakketten, betaalrekeningen, bankpassen en creditcards

Particulier betalingsverkeer Betaalpakketten, betaalrekeningen, bankpassen en creditcards Tarieven en limieten Particulier betalingsverkeer 2018 Betaalpakketten, betaalrekeningen, bankpassen en creditcards Rabo DirectPakket Rabo BasisPakket Rabo TotaalPakket Rabo RiantPakket met Rabo WereldPas

Nadere informatie

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Alle kosten op een rij Kiest u voor voordelig bankieren? Dan zit u goed bij ING. Met dit kostenoverzicht weet u

Nadere informatie

Particulier betalingsverkeer Betaalpakketten, betaalrekeningen, bankpassen en creditcards

Particulier betalingsverkeer Betaalpakketten, betaalrekeningen, bankpassen en creditcards Tarieven en limieten Particulier betalingsverkeer 2017 Betaalpakketten, betaalrekeningen, bankpassen en creditcards Rabo DirectPakket met Rabo WereldPas extra Rabo WereldPas Rabo BaseCard 1 /RaboCard extra

Nadere informatie

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Alle kosten op een rij Kiest u voor voordelig bankieren? Dan zit u goed bij de ING. Met dit kostenoverzicht weet

Nadere informatie

Voorwaarden Moneyou Go. Mei 2018.

Voorwaarden Moneyou Go. Mei 2018. Voorwaarden Moneyou Go Mei 2018. Algemeen Moneyou B.V. heet in deze voorwaarden ook Moneyou en wij; is een 100%-dochter van ABN AMRO Bank N.V.; biedt via haar website aan: eigen producten (waarvan Moneyou

Nadere informatie

Voorwaarden Betalen Moneyou Go. September 2017

Voorwaarden Betalen Moneyou Go. September 2017 Voorwaarden Betalen Moneyou Go September 2017 Algemeen Moneyou B.V. - heet in deze voorwaarden ook Moneyou; - is een 100%-dochter van ABN AMRO Bank N.V.; - biedt via haar website aan: eigen producten (waarvan

Nadere informatie

Informatiedocument betreffende de vergoedingen

Informatiedocument betreffende de vergoedingen Informatiedocument betreffende de vergoedingen Naam van de rekeningaanbieder: Naam van de rekening: Rabo JongerenRekening Datum: 30 oktober 2018 Dit document geeft u inlichtingen over de vergoedingen voor

Nadere informatie

Tarieven zakelijk betalingsverkeer 2017

Tarieven zakelijk betalingsverkeer 2017 Tarieven zakelijk betalingsverkeer 2017 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 6,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT V e r s i o n 2 0 1 5 1 Inhoudsopgave 1.ICBC Pakketten... 3 2.Betaaldiensten... 3 3.Contante transacties aan

Nadere informatie

Voorwaarden Moneyou Go. Oktober 2018

Voorwaarden Moneyou Go. Oktober 2018 Voorwaarden Moneyou Go Oktober 2018 Algemeen Moneyou B.V. heet in deze voorwaarden ook Moneyou; is een 100%-dochter van ABN AMRO Bank N.V.; biedt via haar website aan: eigen producten (waarvan Moneyou

Nadere informatie

Informatiedocument betreffende de vergoedingen

Informatiedocument betreffende de vergoedingen Informatiedocument betreffende de vergoedingen Naam van de rekeningaanbieder: Naam van de rekening: Rabo StudentenPakket Datum: 1 december 2018 Dit document geeft u inlichtingen over de vergoedingen voor

Nadere informatie

Voorwaarden verpakt storten via sealbagautomaat

Voorwaarden verpakt storten via sealbagautomaat Voorwaarden verpakt storten via sealbagautomaat Inhoudsopgave Voorwaarden verpakt storten via sealbagautomaat Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Deponering 3. Storting 4. Sealbags

Nadere informatie

Tarievenwijzer. Betalen. Per 1 juni 2019

Tarievenwijzer. Betalen. Per 1 juni 2019 Tarievenwijzer Betalen Per 1 juni 2019 Betaalrekening Plus Betalen Aanbieden van een betaalpas Digitale rekeningoverzichten Emergency cash in het buitenland 2,25 per maand Aanbieden van een extra betaalpas

Nadere informatie

Informatiewijzer Zakelijk Betalen

Informatiewijzer Zakelijk Betalen Informatiewijzer Zakelijk Betalen In deze Informatiewijzer Zakelijk betalen staat de volgende informatie: De tarieven van uw betalingen binnen en buiten Europa. De rentes. De verwerking van betalingen.

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,30 extra Rabo GoldCard 6,85 extra Rabo WereldPas 1,95 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

Tarievenwijzer Betalen Per 12 juli 2018

Tarievenwijzer Betalen Per 12 juli 2018 Algemeen Betalen Tarievenwijzer Betalen Per juli 08 Betaalpakket Plus Betalen Privérekening Wereldpas % korting op extra Wereldpassen Digitale rekeningoverzichten Wereldpas Vervangende pas (defect/verlies/diefstal)

Nadere informatie

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren Omdat u wilt weten waar u aan toe bent

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Alle kosten op een rij Kiest u voor voordelig bankieren? Dan zit u goed bij ING. Met dit kostenoverzicht weet u

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr d.d. 2 juli 2013 (mr. C.E du Perron, voorzitter en mr. F. Faes als secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr d.d. 2 juli 2013 (mr. C.E du Perron, voorzitter en mr. F. Faes als secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-204 d.d. 2 juli 2013 (mr. C.E du Perron, voorzitter en mr. F. Faes als secretaris) Samenvatting Diefstal bankpas. Consument heeft met een

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT J a n u a r i 2 0 1 5 1 Inhoudsopgave 1. ICBC Pakketten... 3 2. Betaaldiensten... 3 3. Contante transacties

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2015

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2015 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per maand Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 5,80 extra Rabo GoldCard 2,45 extra Rabo WereldPas 0,75 extra Betaalrekening 0,95 Rabo TotaalPakket

Nadere informatie

Informatiewijzer Zakelijk betalen Per 17 april 2018

Informatiewijzer Zakelijk betalen Per 17 april 2018 Zakelijk Betalen Informatiewijzer Zakelijk betalen Per 7 april 208 Hoofdstuk De MKB en V&S Rekening De abonnementstarieven en pakketinhoud Tarief transactiebundels Tariefgebonden transacties Tarieven zakelijk

Nadere informatie

Voorwaarden verpakt storten en opnemen via waardetransport

Voorwaarden verpakt storten en opnemen via waardetransport Voorwaarden verpakt storten en opnemen via waardetransport Inhoudsopgave Voorwaarden verpakt storten en opnemen via waardetransport Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Aanlevering

Nadere informatie

Informatiewijzer. Zakelijk Betalen. Per 14 december Hoofdstuk 1 De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening. Hoofdstuk 2 Algemene informatie

Informatiewijzer. Zakelijk Betalen. Per 14 december Hoofdstuk 1 De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening. Hoofdstuk 2 Algemene informatie Informatiewijzer Zakelijk Betalen Per 14 december 2016 Hoofdstuk 1 De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening De abonnementstarieven en pakketinhoud Tarief transactiebundels Tariefgebonden transacties Tarieven zakelijk

Nadere informatie

Oranje is Samen ondernemen WELKOM

Oranje is Samen ondernemen WELKOM Oranje is Samen ondernemen WELKOM Juni 2013 Oranje is kansen zien Oranje is ING ING zet zich in voor Ondernemend Nederland. Dit doen we door het bieden van financiële oplossingen en het gemakkelijk maken

Nadere informatie

Informatiewijzer Zakelijk Betalen

Informatiewijzer Zakelijk Betalen Informatiewijzer Zakelijk Betalen In deze Informatiewijzer Zakelijk Betalen vindt u informatie over a De tarieven van uw betalingen, zowel binnen- als buitenland. De bedragen zijn inclusief BTW, tenzij

Nadere informatie

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten U hebt een of meer betaalrekeningen bij Van Lanschot Bankiers. In dit document leest u alles over uw betaalrekening(en) en over de betaaldiensten en -instrumenten

Nadere informatie

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten U hebt een of meer betaalrekeningen bij Van Lanschot Bankiers. In dit document leest u alles over uw betaal rekening(en) en over de betaaldiensten en

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch. Product Informatieblad UnionPay Betaalpas

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch. Product Informatieblad UnionPay Betaalpas ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch Product Informatieblad UnionPay Betaalpas V e r s i o n 2 0 1 5 1 Inhoudsopgave 1. Wat kunt u verwachten?... 3 2. De kenmerken en voordelen... 3 3. Tarieven, limieten

Nadere informatie

Voorwaarden JongWijs Pakket

Voorwaarden JongWijs Pakket Voorwaarden JongWijs Pakket Dit zijn de Voorwaarden die gelden voor de betaal- en spaarrekening voor uw kind, het JongWijs Pakket. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor het JongWijs Pakket.

Nadere informatie

Informatiewijzer. Zakelijk Betalen. Per 17 juli Hoofdstuk 1 De MKB Rekening en V&S Rekening. Hoofdstuk 2 Algemene informatie

Informatiewijzer. Zakelijk Betalen. Per 17 juli Hoofdstuk 1 De MKB Rekening en V&S Rekening. Hoofdstuk 2 Algemene informatie Informatiewijzer Zakelijk Betalen Per 17 juli 2017 Hoofdstuk 1 De MKB Rekening en V&S Rekening De abonnementstarieven en pakketinhoud Tarief transactiebundels Tariefgebonden transacties Tarieven zakelijk

Nadere informatie

Productkenmerken van Betalen voor Consumenten

Productkenmerken van Betalen voor Consumenten Productkenmerken van Betalen voor Consumenten U hebt een of meer betaalrekeningen bij Van Lanschot Bankiers. In dit document leest u alles over uw betaalrekening(en) en over de betaaldiensten en -instrumenten

Nadere informatie