Ontsluitingsfiche Omer Mommaerts (1932-heden)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontsluitingsfiche Omer Mommaerts (1932-heden)"

Transcriptie

1 Ontsluitingsfiche Omer Mommaerts (1932-heden) 1 Meta-data van audiobestand GAO84 Respondent: Omer Mommaerts Datum: 7 december 2011 Locatie: Interviewer, auteur ontsluitingsfiche: Kathleen De Blauwe Duur: 4:07:09 Gebruikte documenten aangeleverd door respondent: geen Gebruikte documenten aangeleverd door interviewer: biografische fiche 2 Samenvatting Omer Mommaerts groeide op en werkte in de KAJ arbeiderskringen van Vilvoorde en Brussel. Na zijn huwelijk in 1962 verhuisde hij samen met zijn vrouw naar Molenbeek. In het verlengde van hun KAJengagementen raakten ze al snel betrokken bij de plaatselijke KAV, KWB en Bond van Grote en Jonge Gezinnen in deze nieuwe stad. Omer kwam ook in contact met het Vlaams Komitee voor Brussel in het Hendrik Consciencehuis en het anti-egmontkomitee. Zijn wereld werd ruimer en hij nam bijgevolg meer afstand van de gesloten Vlaamsgevoeligheid in deze verenigingen. Naarmate hij zich meer en meer engageerde in syndicale bewegingen van Franstaligen en Nederlandstaligen, Christenen voor Socialisme en migrantenorganisaties kon hij hun ideologieën niet langer rijmen met zijn ervaringen van Brussel als internationale stad. Hij vond dat de rol van arbeiders en het sociaalculturele te weinig aanwezig was in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Opdat de stem van het arbeidersvraagstuk ook van onderuit aan bod zou komen ging hij als verkozen syndicaal afgevaardigde van de ACV in de christelijke mutualiteit samenwerken met het ABVV. Binnen het ACW Brussel richtte hij ook een groep arbeidsmiddenwerking op. Via zijn samenwerking met de socialistische militanten raakte hij in contact met RAL, AMADA en PVDA. Na het Congres van het ACW waarin de relatie tussen de CVP en het ACW werd bevestigd, scheurde hij zich met Paul Paterd af in een Werkgroep Kongres Besluiten (WKB). Hij vertelt ook hoe hij met het Komitee voor Democratisch Federalisme (KDF) opkwam voor de rol van de arbeiders in de communautaire strijd rond het Egmontpact. Al deze progressieve linkse acties in Brussel werden door de ACW, ACV en CVP in Vlaanderen argwanend bekeken. Er was iets vreemds en anders met Brussel. Volgens Omer wantrouwde de christelijke arbeidersvereniging de strijd voor de Vlaamse culturele aanwezigheid in deze Zennestad. Hun artistieke lezingen en feesten waren te elitair voor de arbeiders. Ze konden zich niet vinden in het opkomend pluralistisch gedachtegoed van de sociaal culturele raden. 1

2 Omer ging hier niet mee akkoord en vond dat de arbeiders ook een rol moesten spelen in het Vlaamse culturele veld. Hij ging bijgevolg als enige uit de ACW in op de vraag van de APSKW om mee te helpen bij de uitbouw van sociaal culturele raden. Volgens hem heeft hij een belangrijke rol gespeeld tijdens het eerste Congres van de Brusselse Vlamingen. Hij fungeerde daar als bemiddelaar tussen arbeiders, cultuur en christelijke kringen. Hij beseft nu dat hij in het verlengde van de pluralistische doelstellingen van deze congressen werd gebruikt als een affiche voor de christelijke arbeidersbeweging naast de socialistische, liberale en katholieke vertegenwoordigers. Vervolgens vermeldt hij ook dat hij betrokken was bij de plannen voor een vijfde Congres van Brusselse Vlamingen. Samen met vrijwilligers uit het comité Brussel probeerde hij in de geest van de congressen een sociaal forum op te richten. Dit initiatief was echter van korte duur. In de jaren 1970 verhuisde Omer met zijn gezin naar Ganshoren. In het interview gaat hij in op het begin van de sociaal culturele raad in deze gemeente. Hij zetelde als vrijwillige vertegenwoordiger van de KWB Ganshoren in deze voorloper van het gemeenschapscentrum. In De Zeyp kwamen hij en zijn vrouw samen met de KAV, Bond van Grote en Jonge Gezinnen en de wandelclub. Ze stichten er ook het plaatselijke comité Ganshoren op en Omer hielp bij de oprichting van het jeugdhuis De Rivieren. Omwille van zijn engagement in de Congressen van de Brusselse Vlamingen raakte hij betrokken in de werkgroep van de NCC. Als professionele vrijgestelde van de KWB kwam hij er onder de bevoegdheid van Rika Steyaert op voor de rol van de arbeiders in het sociaal-culturele veld. Van deze periode herinnert hij zich vooral zijn samenwerking met het driemansschap rond Jef De Boodt. Hij leerde er ook andere traditionele verenigingen en fondsen uit Brussel kennen. Hij probeerde dan om in zijn vrije tijd een evenwicht te vinden tussen zijn engagement voor de arbeiders, manifestaties en het bijwonen van voorstellingen in de KVS, de Beursschouwburg, de Mallemuntfestivals en latere Boterhammen in het Park. Bij het bespreken van zijn betrokkenheid in het huurderscomité Les Villas de Ganshoren, de initiatieven rond het Gewestplan en de Wakkere Burger stelt hij dan ook dat de gewone mensen vaak de goed bedoelde intellectuele ideeën, de politiek en de moeilijk administratie taal niet begrijpen. Toch merkt hij op dat er door de invoering van de wijkcontracten onder Charles Picqué van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belangrijke stappen werden genomen in de participatie van burgers. Volgens hem zijn de meeste sociaal bewogen Vlaamse Brusselaars tevreden met de oprichting van de drie gewesten. Daarvoor heeft Vlaanderen niet zoveel gedaan voor Brussel. Vanaf dat moment zijn de Brusselse Vlamingen erin geslaagd om zelfstandig resultaten te boeken in de infrastructuur, woningen en het artistiek leven zoals de Zinnekeparade, KVS, KunstenFestivaldesArts, AB en werk van Anne Teresa De Keersmaeker. Omer benadrukt dat hij bij elk engagement steeds bestaande structuren wou openbreken. Hij noemt zichzelf Omer Solidair die overal aanwezig probeerde te zijn in het verenigingsleven. Zo kon hij zich omringen met een sterke achterban om de stem en de zeggingskracht van de arbeiders te kunnen doordrukken. Ook bij zijn verhuis naar Brussel stad in 1997 raakte hij via Brussels Gekleurd in de Raad van Bestuur van de Anneessens buurtwinkel. Binnen de ACV Brussel richtte hij internationale werkgroepen op rond verschillende thema s zoals mensen zonder papieren, Palestina, Filippijnen en Europa. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de hongerstaking en bezetting van de Begijnhofkerk één van de gebeurtenissen is die hem het sterkst is bijgebleven. De dag van de armoede die elk jaar op 17 oktober op het Katelijneplein wordt georganiseerd en andere solidariteitsinitiatieven zoals Schaf de armoede af in de KVS en Zes uren voor den boel in de Kriekelaar zijn voor hem van 2

3 belang in het uitbouwen van een Vlaams cultureel en sociaal cultureel leven in Brussel. Een andere belangrijke gebeurtenis uit het Vlaams Geheugen van deze grootstad is volgens hem het eerste Congres van de Brusselse Vlamingen. Omer vindt dat het AMVB een rol kan spelen in het bewaren. Zo kan de geschiedenis gebruikt worden als inspiratiebron voor wat ze nu moeten doen in de arbeidersstrijd. Uit de evolutie en de organisatie van onze maatschappij georganiseerd door verschillende verenigingen kunnen er lessen getrokken worden voor de toekomst. 3 Inhoudsopgave van thema s 1 42:00 Belang van Vlaamse aanwezigheid in Brussel vanuit arbeidersperspectief, visie ten opzichte van Vlaams cultureel elitair flamingantisme 2 05: 26 Houding van christelijke arbeidersvereniging in Vlaanderen ten aanzien van Brusselse situatie van pluralisme in sociaal culturele raden, congressen en zijn ervaren rol daarin 3 09:45 Rol die hij in verschillende domeinen dikwijls heeft gespeeld 4 10:00 Openbreken van bestaande structuren in christelijke arbeidersbeweging in Brussel: houding ten opzichte van CVP-partij 5 11:32 Rol in het opentrekken van het syndicaal engagement in ACVBrussel door samenwerking met ABVV 6 16:10 Engagement in internationale werkgroep ACV Brussel, enige georganiseerde ACV werking over mensen zonder papieren (acties in Begijnhofkerk) 7 22:00 Verhouding van ACV militanten ten opzichte van leiding ACVBrussel en ACV Nationaal 8 22:40 Internationale werkgroep van ACVBrussel ook werking rond Palestina 9 22:50 Acties Mensen zonder papieren in hongerstakingen van Begijnhofkerk 10 26:15 Na hongerstaking in Begijnhofkerk tweespalt binnen ACVBrussel 11 27:40 Rol van priesters in hongerstaking van Begijnhofkerk in acties van mensen zonder papieren 12 30:30 Rol van opentrekken in KAJ loopbaan in Vilvoorde voor aankomst in Brussel 13 36:34 Vanuit KAJ en verloofdenclubs zijn vrouw leren kennen en verhuis naar Molenbeek 14 39:00 In 1966 naar Ganshoren verhuist en engagement in KAV, KWB en :01 Oprichten van huurderscomité Les Villas de Ganshoren 16 43:33 Kort overzicht van loopbaan 17 45:30 Vanuit zijn rol in KWB engagement voor eerste congres van Brusselse Vlamingen 3

4 18 50:05 Naamsverandering van sociaal-culturele raden naar gemeenschapsraden en tweede Congres van Brusselse Vlamingen 19 53:08 Vanuit contact met andere verenigingen en culturen tolerante houding ten aanzien van situatie in Brussel 20 55:15 Tweede congres van Brusselse Vlamingen: medewerking van vooral progressieven binnen politieke partijen 21 58:53 Idee voor vijfde congres van Brusselse Vlamingen vanuit comité Brussel: ontstaan en stopzetten van Sociaal forum, blijft een droom 22 01:08:28 Recent opgestart project wat betekent de stad voor arbeiders 23 01:12:12 Engagement in Anneessenswijk 24 01:13:50 Ervaring over cultuurpact tijdens congressen van Brusselse Vlamingen en wegdeemsteren van verzuiling in verenigingsmilieu 25 01:17:38 Verhouding Congressen van Brusselse Vlamingen ten opzichte van Algemeen Vlaams Congres te Brussel, Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen 26 01:18:49 rol in KAJcentrale 27 01:20:32 Jaren 60 Molenbeek: milieu van KWB en Bond van Grote en Jonge Gezinnen moesten niets hebben van het Vlams flamingantisme 28 01:22:28 schoolstrijd: vanuit Vilvoorde afgezakt naar Brussel 29 01:25:07 Koningstrijd in :25:56 Expo :27: 14 Marsen op Brussel: taalgrens, geleidelijk afstand nemen van deze organisaties omdat te eng in Vlaamsgevoeligheid 32 01:30:54 Als engagement in Brussel dan moet je houden van Brussel zoals het nu is en niet vanuit bepaalde ideologieën 33 01:32:54 Gouwbonden 34 01:34:07 Vlaamse club voor Kunst en Letteren, Kunst en Cultuurverbond,maar kan zich wel vinden in de openheid van KVS 35 01:36:11 Beschrijving wijk Molenbeek 36 01:38:00 Verdwijning van wijken in Brussel: Europawijk en Noordwijk 37 01:42:24 Impact van Gewestplan bereikte het veld niet 4

5 38 01:45:44 Vanuit huurderscomité weinig inspraak vanuit het veld naar beleid 39 01:46:34 Anneessenswijk: wijkcontract en Anneessenswinkel, politiek beleid niet voorbereid op inspraak van mensen 40 01:51:03 Wakkere Burger impact 41 01:53:14 Wie idee van Wakkere Burger? 42 01:54:44 Verbonden van Vlaamse Verenigingen in Ganshoren en begin van sociaal kulturele raden (skr) 43 01:59:21 Samenwerking met skr vanuit KWB en KAV 44 02:00:35 Wel conflicten met CVP 45 02:01:35 Oprichting van werkgroep congresbesluiten, innemen van standpunt tegen CVP 46 02:04:06 ACW los van CVP 47 02:07:39 KWB verbond opgesplitst in Centrum Brussel, Noord, Zuid, Pajottenland en zijn rol daarin 48 02:09:58 Ervaringen over oprichting van NCC 49 02:12:10 Werkgroep [raden en verenigingen] van NCC 50 02:14:28 Beschrijving van vergadering werkgroep in NCC 51 02:16:37 Werkgroep van NCC culturele middens en hij uit arbeiders kleine meningsverschillen over hoe waarderen huisbezoeken bij KWB 52 02:18:41 Contacten met CCC, niet zoveel herinneringen, niet concreet mee samengewerkt :21:34 ANBJ en Jeugdverbond van Christelijke Verenigingen 54 02:23:14 Activiteiten en onderwijs van kinderen, brand in Jeugdhuis de Rivieren 55 02:26: 06 ANBJ weinig impact 56 02:27:09 Onderwijs van kinderen, keuze niet beïnvloed door wet vrijheid van gezinshoofd 57 02:29:20 Vrije tijdsactiviteiten in jaren 70 sterk bepaald door engagement in arbeiderswereld, toch geprobeerd om te zoeken naar evenwicht, Omer Solidair 58 02:31:25 Mallemuntfestivals en besef dat zij als vakbond er te weinig op hebben ingespeeld op pendelaars 59 02:33:39 Trekkers van solidariteitsfeesten en benefietconcert in De Kriekelaar 5

6 60 02:36: 19 Buurtwinkel Anneessens waarin hij zijn ervaringen vanuit KWB en syndicaal engagement kan toepassen 61 02:37:27 Kan rekenen op sympathieën van RAL, AMADA,KP, Groenen, Socialisten, Christenen voor Socialisme: zelfde sfeer van solidariteit. Donderdagen van politiek in CC De Markten 62 02:39:54 Hoe in contact met RAL, in verdeeldheid van linkse kamp, verschillende stromingen samenbrengen door Omer Solidair 63 02:43:34 Egmontpact en oprichting van KDF, Komitee voor Democratisch Federalisme 64 02:46:00 Lezing van Wilfried Martens in ACWBrussel en Omer Mommaerts stelt zijn vragen 65 02:48:22 Zeggenskracht opgebouwd door zich met groep mensen te omringen in verschillende verenigingen 66 02:52:08 Hoe leden verwerven in KWBGanshoren, vakbond van christelijke mutualiteit, arbeidsmiddenwerking 67 02:54:24 Manier van werken steeds van onderuit 68 02:54:53 KDF met wie nog en houding tegen anti-egmontkomitee 69 02:56:40 Weinig herinneringen over Nieuwe Workshop. Beursschouwburg en Centrale voor Brussels Amateurtoneel :58:05 Mars Moriau 71 02:59:57 Beursschouwburg 72 03:02:17 Bruksel Binnenste Buiten 73 03:04:20 Lokettenkwestie 74 03:04:54 Hoe AMVB leren kennen 75 03:06:56 Jeugdtheater 76 03:07:14 Reactie van ACV Brussel ten aanzien van migrantenopkomst 77 03:10:49 Stemrecht voor migranten en houding van vakbonden 78 03:11:53 ACV gelijkheid van arbeiders in werkmidden te weinig vertaald naar politiek vanuit vakbondsmidden 79 03:14:13 Balansopmaak van ACV als politieke vertaling van CVP vanuit het thema vreemdelingen 80 03:14:59 Acties van ACVBrussel ten aanzien van migranten: bestaande structuur van migrantendiensten, werklozen, mensen zonder papieren, gepensioneerde arbeiders vaak vergeten 6

7 81 03:18:08 Dienstbetoon aan Italiaanse, Poolse, Arabische arbeiders 82 03:19:45 Laatste betoging vakbonden in Brussel 83 03:21:24 Impact van Renaat van Elsande op werking 84 03:22:05 Impact van Frans van Mechelen en culturele centra van Brussel pas na ontstaan van Brussels Hoofdstedelijk Gewest 85 03:23:12 Pas vanaf vorming Brussel als gewest iets bereikt voor Vlaamse Brusselaars, belang van wijkcontracten 86 03:25:54 Moment van samenhorigheid tussen Brusselse Vlamingen zet zich voort in vorming van gewest 87 03:27:39 Overgang van NCC naar VGC 88 03:29:28 Geen geld van VGC voor buurtwinkel Anneessens 89 03:30:03 Buurtwinkel Anneessens in geraakt via Brussels Gekleurd 90 03:32:27 Functies en werking van Buurtwinkel met regelmatig contact kabinet burgemeester 91 03:34:44 VGC geeft Anneessenswinkel geen subsidies meer, ook opsomming van andere subsidiepartners 92 03:38:29 Samenlevingsopbouw Brussel is RISO 93 03:40:52 Drie momenten evenementen die uitbouw van Vlaams cultureel en sociaal-cultureel leven in Brussel hebben bepaald 94 03:48:11 Belang van het bewaren en beleven van Vlaamse cultuur in Brussel veranderd. Rol van AMVB :52:56 Overlopen van biografische fiche 4 Index van persoonsnamen 1 Van Geyt, Louis 11:32 / 02:37:27/02:39:54 2 Tordeur, Guy 22:00 3 Manchego, Jesus 22:40/ 22:50 4 Demot, Johnny 27:40 5 Alliët, Daniel 27:40 7

8 6 Vrouw [Mommaerts, Maria] 36:34/ 39:00/01:59:21/02:01:35 7 Deveen, Lydia 43:33/ 55:15 8 Anciaux, Vic 43:33/ 55:15/ 01:34:07 9 Vandenbussche,Michiel 45:30/ 55:15/01:53:14/02:14:28/02:43:34/02:54:53 10 Neyts,Annemie 50:05/ 55:15/02:21:34/02:26: Frederix, Guido 58:53 12 van Istendael, Geert 58:53 13 Idrissi, Yamila 58:53 14 Meys, Frank 58:53 15 de Lille, Bruno 01:03:30 /03:29:28 16 Corijn, Eric 01:08:28 17 Martens,Wilfried 01:25:56/ 02:46:00 18 De Keersmaeker, Anne Teresa 01:34:07/03:23:12 19 priester Dhondt, Jan 01:38:00 20 Martens, Albert 01:38:00 21 Depauw, Charly 01:38:00 22 Van den Boeynants,Paul 01:38:00 23 Lalieux, Carine 01:46:34 24 Weemaels, Martine 01:46:34 25 burgemeester Thielemans,[Freddy] 01:46:34/03:32:27 26 Roels,Renaat 01:53:14/01:56:35 27 Decleen, Roger 01:54:44 28 Vervaeke, Pol 01:54:44 29 Ribbens, Kris 01:56:35 30 Patard, Paul 02:04:06 31 Steyaert, Rika 02:09:58/ 02:12:10/02:14:28 8

9 32 De Boodt, Jef 02:09:58/02:12:10/02:14:28/02:58:05 33 Devroede, Guy 02:09:58/02:23:14/02:58:05 34 Mariau,Mars 02:09:58/02:58:05 35 Voets, Mathieu 02:09:58/02:58:05 36 Bijloos, Jef 02:12:10 37 Vander Gucht,Denise 02:12:10 38 Longin, Jan 02:12:10 39 Coolen, Rik 02:12:10 40 Garré, Gijs 02:18:41 41 Goris, Ivo 02:21:34 42 Demeulemeester, Jari 02:21:34/02:23:14/01:31:25 43 Béghin,J an 02:01:35/02:23:14 44 Voets, Luk 02:37:27 45 De Leeuw, Joke 02:39:54 46 Dhondt, Riet 02:39:54 47 Sleebus, Joris 02:43:34/02:54:53/03:02:17 48 Van de Voorde, Roger 02:56:40 49 Kennis, Wim 02:59:57 50 Burgemeester Nols,[Roger] 03:04:20 51 Boon, Jan 03:04:54 52 Picqué, [Charles] 03:23:12 53 Grauwels, [Brigitte] 03:29:28 54 Van Raes 03:29:28 55 Boon, Louis Paul 03:48:11 9

10 5 Index van verenigingen, instellingen en plaatsen 1 KAJ 00:32 / 30:30/ 36:34/ 01:18:49/01:22:28/02:09:58/02:54:24/ 2 VKJ 00:32 /36:34 3 Congressen van Brusselse Vlamingen 05: 26 /45:30/ 01:17:38/01:30:54/01:51:03/03:40:52 4 Sociaal-culturele raden 05: 26/34:33/ 45:30/01:59:21/02:01:35 5 Sociaal-culturele raad Ganshoren 39:00/02:29:20 6 APSKW 05: 26 / 45:30/ 50:05/01:53:14/ 01:56:35 / 02:14:28 7 CVP 10:00/16:10/ 02:00:35/02:01:35/02:04:06/ 02:09:58/03:14:13 8 Christelijke arbeidersbeweging [ACW] 10:00/11:32/ 02:01:35/02:04:06/02:48:22 9 ACW Brussel 58:53 / 02:46:00 10 christelijke mutualiteit van Brussel 11:32 /02:48:22/02:52:08 11 ACV Brussel11:32 / 53:08 / 02:39:54 / 02:48:22 / 02:52:08,arbeidsmiddenwerking 16:10/ 22:00/ 22:40 / 26:15/01:03:30 / 01:08:28 / 03:14:59 12 ACV 02:33:39/02:37:27/ 02:48:22/03:07:14/03:11:53/03:48:11 13 internationale werking van ACV 58:53 /02:48:22 14 KAV 11:32/ 36:34/ 01:13:50/01:22:28/01:59:21/ 02:01:35/02:12:10/03:30:03 15 KAV Ganshoren 39:00/02:29:20 16 KWB11:32 /16:10/36:34/ 45:30/ 50:05/ 01:12:12/ 01:13:50/01:20:32/01:22:28/01:59:21/02:01:35/ 02:09:58/02:14:28/02:16:37/01:31:25/02:36: 19/02:48:22/ 02:56:40/02:59:57/03:02:17/03:04:54/03:30:03 17 KWB Ganshoren 39:00/01:54:44/02:23:14/02:29:20/02:48:22/02:52:08 18 KWB intercultureel 16:10/ 19 ABVV 11:32 / 53:08/ 01:03:30/01:27:14/02:37:27/02:39:54/02:52:08/03:07:14/03:11:53/03:14:13 20 KP (Kommunistische partij) 11:32/02:37: :10 / 02:33:39/02:48: comité Ganshoren 39:00/ 58:53/ 01:59: comité Brussel 01:03:30 10

11 van Franstaligen 01:03:30 25 Bijstandskerk 27:40 26 Begijnhofkerk 24:40 /03:40:52 27 Don Bosco school Sint-Pieters-Woluwe 30:30 28 jeugdhuis [Rivieren] Ganshoren 39:00/ 02:23:14 29 schoolcomité Ganshoren 39:00 30 Huurderscomité Les Villas de Ganshoren 42:01 31 Davidsfonds 45:30/ 01:13:50/ 02:12:10 32 Masereelfonds 45:30/ 01:13:50/03:30:03 33 Willemfonds 02:12:10 34 Vermeylenfonds 02:12:10 35 Bond van Grote en Jonge Gezinnen 45:30/01:20:32/ 01:36:11/02:12:10 36 Christenen voor Socialisme 53:08 / 02:37:27 37 Broederlijk Delen 53:08 38 Vlaams Blok 55:15 39 VU 55:15/01:20:32/01:27: 14/ 40 Socialistische solidariteit 01:03:30 41 Wereldsolidariteit01:03:30 42 Oxfamwereldwinkels01:03:30 43 Unicef 01:03:30 44 BRAL 01:03:30 /02:59:57 45 Welzijnsgroepen 01:03:30 46 MOC was Franstalige ACW 01:03:30 47 Taalaktiekomitee TAK 01:27: Vlaams Komitee voor Brussel 01:27: Brusselse Post 01:27: 14 11

12 50 Vlaams huis in Egmontstraat 01:30:54 51 Ancienne Belgique 01:34:07/02:29:20/01:31:25/03:23:12 52 KVS 01:34:07/02:29:20/03:23:12 /03:40:52 53 Beursschouwburg 01:34:07/02:29:20 54 OCMW 01:46:34 55 Lodewijk de Raet Stichting 01:51:03 56 Citizenne 01:51:03 57 Staten generaal 01:51:03 58 Zeyp 01:59:21/ 02:00:35 59 PVV 02:01:35 60 LBC Landelijke bedienden Centrale 02:04:06/02:48:22 61 CNE (Franstalige vleugel van bedienden centrale) 02:48:22 62 Brussel Deze Week 02:18:41 63 Imelda school 02:23:14 64 Chiro 02:23:14 65 Sint-Lucasschool 02:27:09 66 Wandelclub in Ganshoren 02:29:20 67 BOZAR 02:29:20 68 Pvda 02:33:39/02:37:27/02:39:54 69 Insal 02:33:39 70 Kriekelaar 02:33:39/03:40:52 71 RAL 02:33:39/02:37:27/02:39:54/02:54:53 72 AMADA 02:33:39/02:37:27/02:39:54 73 Bruksel Binnenste Buiten 02:43:34/02:59:57/ 03:02:17 74 KDF, Komitee voor Democratisch Federalisme 02:43:34/02:54:53 75 NCC 02:09:58 / 02:12:10 / 02:14:28 /02:56:40/03:27:28 /03:27:39/ 12

13 76 Comité Hotel Centrale 02:59:57 77 Taal Aktie Komitee TAK 03:04:20 78 KADOC 03:04:54 79 SPA 03:14:13 80 KunstenfestivaldesArts 03:23:12 81 Zinnekeparade 03:23:12 82 NVA 03:23:12 83 Brussels Gekleurd 03:30:03 84 CBAI, [Centre Bruxellois d Action Interculturelle] 03:30:03 85 COCOF 03:30:03/03:34:44 86 VGC 03:27:39/ 03:29:28/03:30:03/03:34:44/03:38:29 87 Verenigingen waar armen het woord nemen 03:38:29/03:36:35 88 Brusselse Buurtwerken 03:38:29 89 RISO 03:38:29 90 La Fonderie 03:48:11 6 Extra randinformatie Informatie verteld na de opname 7 Inhoudelijke bijsturingen Redactieraad 27/04/2012: De rol van Omer tijdens het eerste Congres van de Brusselse Vlamingen wordt bevestigd door Guy Devroede. In het tweede Congres was hij voorzitter samen met Annemie Neyts. 8 Bibliografie DE BISSCHOP (Piet), Vechten voor sociale rechten: De Pluim 2010 voor Omer Mommaerts, woensdag 9 december 2010, De Wereld Morgen, 13

14 voor-omer-mommaerts Laatst geraadpleegd op 23/11/2012. VAN DER AUWERA (Karel), Wonen in Brussel: Omer Mommaerts (76), zaterdag 20 september 2008, Brusselnieuws, Laatst geraadpleegd op 23/11/2012. MOMMAERTS (Omer), Is het opbouwwerk mee in evolutie?,.in Opbouwwerk Brussel jaar RISO Brussel ,79(2003):7-9. MOMMAERTS (Omer), Vluchtelingen, asiel, mensen zonder papieren. Dé sociale kwestie van de 21ste eeuw,.in Louis-Paul Boonkring, Liber Amicorum Michiel Vandenbussche,Berchem,2000,p Congres van de Brusselse Vlamingen 1975 Verslagboek, Brussel, 1976, p Artikels in De Brusselse Post BE AMVB071 BE AMVB 274 BE AMVB 264 BE AMVB 263 BE AMVB 275 KADOC BE/942855/850i i 14

Ontsluitingsfiche Georgette Van Straelen-Van Rintel

Ontsluitingsfiche Georgette Van Straelen-Van Rintel Ontsluitingsfiche Georgette Van Straelen-Van Rintel 1 Meta-data van audiobestand GAO76 Respondent: Georgette Van Straelen-Van Rintel Datum: 18 oktober 2011 Locatie: 1180 Ukkel Interviewer, auteur ontsluitingsfiche:

Nadere informatie

Ontsluitingsfiche Jos Chabert(1933-heden)

Ontsluitingsfiche Jos Chabert(1933-heden) Arduinkaai 28 Ontsluitingsfiche Jos Chabert(1933-heden) 1 Meta-data van audiobestand GA075 Respondent: Jos Chabert Datum: 14 oktober 2011 Locatie: 1860 Meise Interviewer, auteur ontsluitingsfiche : Kathleen

Nadere informatie

Ontsluitingsfiche Frans Adang(1943-heden)

Ontsluitingsfiche Frans Adang(1943-heden) Ontsluitingsfiche Frans Adang(1943-heden) 1 Meta-data van audiobestand GAO80 Respondent: Frans Adang Datum: 3 november 2011 Locatie: 1600 Sint-Pieters-Leeuw Interviewer, auteur ontsluitingsfiche: Kathleen

Nadere informatie

Ontsluitingsfiche Alice Toen (1924-heden)

Ontsluitingsfiche Alice Toen (1924-heden) Ontsluitingsfiche Alice Toen (1924-heden) 1 Meta-data van audiobestand GA079 Respondent: Alice Toen Datum: 26 oktober 2011 Locatie: 1700 Dilbeek Interviewer, auteur ontsluitingsfiche: Kathleen De Blauwe

Nadere informatie

Ontsluitingsfiche André Monteyne (1934-heden)

Ontsluitingsfiche André Monteyne (1934-heden) Ontsluitingsfiche André Monteyne (1934-heden) 1 Meta-data van audiobestand GA077 Respondent: André Monteyne Datum: 21 oktober 2012 Locatie: 1090 Jette Interviewer,auteur ontsluitingsfiche: Kathleen De

Nadere informatie

De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen,

De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen, Marc Hooghe Joris Boonen De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen, 1970-2014 Centrum voor Politicologie KU Leuven 30.10.2014 Open VLD telt volgens de meest recente cijfers

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

LIJST VAN HET VERKIEZINGSDRUKWERK VOOR DE BELGISCHE SENAAT EN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Laatst gewijzigd op 27 september 2014

LIJST VAN HET VERKIEZINGSDRUKWERK VOOR DE BELGISCHE SENAAT EN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Laatst gewijzigd op 27 september 2014 PROVINCIALE BIBLIOTHEEK LIMBURG HIPLimburg LIJST VAN HET VERKIEZINGSDRUKWERK VOOR DE BELGISCHE SENAAT EN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Laatst gewijzigd op 27 september 2014 VERKIEZINGEN SENAAT EN KAMER

Nadere informatie

Hoe relevant is de Vlaamse culturele aanwezigheid in Brussel vandaag? Prof. Dr. Eric Corijn (Vrije Universiteit Brussel)

Hoe relevant is de Vlaamse culturele aanwezigheid in Brussel vandaag? Prof. Dr. Eric Corijn (Vrije Universiteit Brussel) Hoe relevant is de Vlaamse culturele aanwezigheid in Brussel vandaag? Prof. Dr. Eric Corijn (Vrije Universiteit Brussel) Lezing op 27 november 2014 in het Vlaams Parlement te Brussel Op de academische

Nadere informatie

Mondelinge geschiedenis in een archief. Kathleen De Blauwe 5 december 2014

Mondelinge geschiedenis in een archief. Kathleen De Blauwe 5 december 2014 Mondelinge geschiedenis in een archief Kathleen De Blauwe 5 december 2014 Project Vlaams Geheugen van Brussel Erfgoedmarkt Grenzeloos KANSEN UITDAGINGEN Stappenplan: De zeven W s 1.Organisatie: WAAROM

Nadere informatie

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be België, een federale staat bestaande uit 3 gewesten. Vlaanderen België Wallonië België = 3 gewesten, nl. Vlaanderen

Nadere informatie

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN... HET CONGRES VAN WENEN 1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...7 3.1. Het Congres van Wenen en de restauratie Het

Nadere informatie

Vrienden, kameraden, Eén van de fundamenten van onze samenleving is vrijheid. De vrijheid om te verschillen van mening met wie het bewind voert.

Vrienden, kameraden, Eén van de fundamenten van onze samenleving is vrijheid. De vrijheid om te verschillen van mening met wie het bewind voert. Vrienden, kameraden, Eén van de fundamenten van onze samenleving is vrijheid. De vrijheid om te verschillen van mening met wie het bewind voert. Hier staan vandaag zonder het te hebben over wat in Turkije

Nadere informatie

Catalogus Tijdschriften D.A.D.D. vzw

Catalogus Tijdschriften D.A.D.D. vzw Catalogus Tijdschriften D.A.D.D. vzw Academie-berichten. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. 4 ACV... 4 ACV. Maandblad van het Algemeen Christelijk Vakverbond van België...

Nadere informatie

LIGHT. plan. jeugd. beleids

LIGHT. plan. jeugd. beleids LIGHT J E U G D E N B R U S S E L jeugd beleids plan voorwoord voorwoord Je bent jong of werkt met kinderen en jongeren in Brussel? Dan wil je natuurlijk weten wat er voor jou allemaal te beleven of te

Nadere informatie

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN... HET CONGRES VAN WENEN 1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...7 3.1. Het Congres van Wenen en de restauratie Het

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

Ontsluitingsfiche Lydia Deveen

Ontsluitingsfiche Lydia Deveen Ontsluitingsfiche Lydia Deveen 1 Meta-data van audiobestand GAO72 Respondent: Lydia Deveen-De Pauw Datum: 28 september 2011 Locatie: Elsene Interviewer, auteur ontslutingsfiche: Kathleen De Blauwe Duur:

Nadere informatie

Bedankt voor uw aanwezigheid! LENNIK

Bedankt voor uw aanwezigheid!   LENNIK LENNIK Bedankt voor uw aanwezigheid! V.U. Open VLD Lennik, K Keymolenstraat 21, 1750 Lennik. NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN. Burgemeester Willy De Waele ~ Lid worden ~ Ben je onze partij genegen? Wil je

Nadere informatie

BAPN FLASH. Schrijf je nu nog in voor de Ronde Tafel Gezondheid. OPROEP: mensenketting 16.11.2010

BAPN FLASH. Schrijf je nu nog in voor de Ronde Tafel Gezondheid. OPROEP: mensenketting 16.11.2010 BAPN FLASH 16.11.2010 Schrijf je nu nog in voor de Ronde Tafel Gezondheid Deze vrijdag is het zover. Het project rond gezondheid van BAPN loopt op zijn einde. Op vrijdag 19 november leggen we de aanbevelingen

Nadere informatie

Tennis Brussels Gay Sport vzw. Family Fundays. Volleybal Brussels Gay Sport vzw. Zwemmen Brussels Gay Sport vzw. Gratis.

Tennis Brussels Gay Sport vzw. Family Fundays. Volleybal Brussels Gay Sport vzw. Zwemmen Brussels Gay Sport vzw. Gratis. http://www.brusselbazaar.be/ Tennis Tennis 6/10/2013 van 16:00 tot 19:00 (zondag) Centre Sportif de la Forêt de Soignes Waversesteenweg 2057 1170 Watermaal-Bosvoorde Family Fundays Elke eerste zondag van

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014 Centrale administratie Hallepoortlaan 27 1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 534 13 82 www.kindengezin.be 1 Mededeling Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief Afdeling

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma (2014-2015) Als je in het bezit bent van een: o o Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie

Nadere informatie

De grote en kleine geschiedenis van de Kassei

De grote en kleine geschiedenis van de Kassei De grote en kleine geschiedenis van de Kassei Een verhaal over de Brusselse Noordwijk 2007 David Van Vooren Samenlevingsopbouw Brussel vzw Het Geheugen van een Stadswijk Gent 30 maart 2007 Org: Masereelfonds

Nadere informatie

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam Toelichting Dit rapport geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten van de Islamenquête editie 2016, in opdracht van HUMO en VTM Nieuws uitgevoerd door ivox Voor dit onderzoek werden 500 respondenten

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009 Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel ChanceArt 10 december 2009 Inhoud 1. De naakte cijfers 2. Decenniumdoelstellingen 3. Armoedebarometers 4. Armoede en cultuurparticipatie 5. Pleidooi

Nadere informatie

Tentoonstelling Vakantiekolonies aan de Belgische kust (1887-1980) 10 april 2012-2 mei 2012. Lakenhalle, Scholenstraat 4, 3290 Diest

Tentoonstelling Vakantiekolonies aan de Belgische kust (1887-1980) 10 april 2012-2 mei 2012. Lakenhalle, Scholenstraat 4, 3290 Diest Tentoonstelling Vakantiekolonies aan de Belgische kust (1887-1980) 10 april 2012-2 mei 2012 Lakenhalle, Scholenstraat 4, 3290 Diest Vakantiekolonies aan de Belgische kust (1887-1980) Wie herinnert zich

Nadere informatie

infobrochure dé vrijetijdspas voor brussel

infobrochure dé vrijetijdspas voor brussel infobrochure dé vrijetijdspas voor brussel 3 Paspartoe in het kort Spaar punten bij tal van vrijetijdsactiviteiten. Registreer je online op www.paspartoebrussel.be om je puntensaldo te checken. Dat kan

Nadere informatie

PROCESDOEL 3 HUMANISEREN VAN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN

PROCESDOEL 3 HUMANISEREN VAN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN PROCESDOEL 3 HUMANISEREN VAN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN 3.1 Exploreren, verkennen en integreren van de mogelijkheden van de mens 3.2 Exploreren, verkennen en integreren van de grenzen van de mens 3.3 Ontdekken

Nadere informatie

E 26. Ook hier was Belgie toonaangevend en ook in Gent bouwde men locomotieven en ander spoorweg materiaal

E 26. Ook hier was Belgie toonaangevend en ook in Gent bouwde men locomotieven en ander spoorweg materiaal E 26 Ook hier was Belgie toonaangevend en ook in Gent bouwde men locomotieven en ander spoorweg materiaal Zoals je ziet was gans het domein tussen De Pintelaan, Galgenlaan, Oudenaarsestnwg terug bestemd

Nadere informatie

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingenwerk Dé referentie dankzij grondige expertise in asiel Opdrachten: Druk op het beleid Ondersteunen iedereen die

Nadere informatie

Jouw sterke vakbond in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Jouw sterke vakbond in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Jouw sterke vakbond in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Jouw sterke vakbond in de openbare sector Als werknemer in de openbare sector speel je een sleutelrol in onze samenleving. Je staat

Nadere informatie

Verenigingen en vrijwilligerswerk: hardnekkige fenomenen

Verenigingen en vrijwilligerswerk: hardnekkige fenomenen Verenigingen en vrijwilligerswerk: hardnekkige fenomenen Luk Bral en Guy Pauwels Studiedag 20 jaar peilen in Vlaanderen Leuven, 31 januari 2017 Inhoud Context Opzet Evolutie informele contacten, lidmaatschap

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk

Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk Inleiding De tekst die voor jou ligt, verduidelijkt onze visie bij het organiseren van vrijwilligerswerk in het buitenland. We sturen je niet zo maar naar het

Nadere informatie

GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1

GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1 GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1 Tijdvak Jagers en boeren; van de eerste mensen 3000 v. C. prehistorie; van de eerste mensen - 3000 v.c. Samenlevingstype: eerst jagers/verzamelaars,

Nadere informatie

Solidariteit in superdiversiteit: kijken vanuit het hier en nu

Solidariteit in superdiversiteit: kijken vanuit het hier en nu Solidariteit in superdiversiteit: kijken vanuit het hier en nu DieGem consortium Begin 2011 waren er in het Vlaamse Gewest meer dan 400.000 mensen ingeschreven met een vreemde nationaliteit. Het aantal

Nadere informatie

5. Octrooi Maria-Theresia betreffende de aanleg van de Diestse steenweg, handgeschreven, 26 maart 1778 C 3449 Afmetingen: Verzekeringswaarde:

5. Octrooi Maria-Theresia betreffende de aanleg van de Diestse steenweg, handgeschreven, 26 maart 1778 C 3449 Afmetingen: Verzekeringswaarde: Lijst van de stukken ontleend bij het Stadsarchief Leuven 1. Plan aanleg vaart C 7096 46,1 x 85 2. Tekening vaartkom C 7096 38 x 56 x 3 3. Naerder reglement voor de casseyde van Brussel naer Loven, 1713

Nadere informatie

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT Wie zei: Het is mijn taak om dit land goed te besturen. Maar al die ministers moeten zich er niet mee bemoeien. 1. koning Willem I 2. koning Willem II 3. koning

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012. VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 27 september 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

Netwerkdag Kinderen Eerst Thema 4: Hoe sluit je aan bij het bestaande armoedebeleid? Hoe veranker je? OCMW Dilbeek De cirkel doorbreken

Netwerkdag Kinderen Eerst Thema 4: Hoe sluit je aan bij het bestaande armoedebeleid? Hoe veranker je? OCMW Dilbeek De cirkel doorbreken Netwerkdag Kinderen Eerst Thema 4: Hoe sluit je aan bij het bestaande armoedebeleid? Hoe veranker je? OCMW Dilbeek De cirkel doorbreken Dilbeek 41.255 inwoners Bron: http://aps.vlaanderen.be/lokaal/kinderarmoede/kinderarmoede.html

Nadere informatie

GELIJKE KANSEN IN BELGIË

GELIJKE KANSEN IN BELGIË GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (2014-2015)

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (2014-2015) Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (201-201) Als je in het bezit bent van een: o o Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie

Nadere informatie

Het Ik ga vreemd -café

Het Ik ga vreemd -café Het Ik ga vreemd -café Inhoud De slogan: Ik ga vreemd...2 De methodiek: Samen op café...2 Stappenplan voor een Ik ga vreemd -café...3 1. Bepaal een datum en een locatie... 3 2. Bestel promotiemateriaal...

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

OPRICHTING OPENLUCHTWIELERPISTE IN BRUSSEL

OPRICHTING OPENLUCHTWIELERPISTE IN BRUSSEL EXPERT CLASS IN PROFESSIONEEL SPORTMANAGEMENT OPRICHTING OPENLUCHTWIELERPISTE IN BRUSSEL Jan Abbeloos Eindwerk ingediend tot het behalen van het getuigschrift Expert Class in Professioneel Sportmanagement

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

1 De Ambrassade 2 Vlaamse Jeugdraad 3 JES 4 Chips - StampMedia 5 Kidscam 6 Formaat 7 Via Libra 8 Jong Groen 9 Netwerk tegen armoede 10 Groep INTRO 11

1 De Ambrassade 2 Vlaamse Jeugdraad 3 JES 4 Chips - StampMedia 5 Kidscam 6 Formaat 7 Via Libra 8 Jong Groen 9 Netwerk tegen armoede 10 Groep INTRO 11 1 De Ambrassade 2 Vlaamse Jeugdraad 3 JES 4 Chips - StampMedia 5 Kidscam 6 Formaat 7 Via Libra 8 Jong Groen 9 Netwerk tegen armoede 10 Groep INTRO 11 Liga voor de mensenrechten 12 Jongerencentrum Apollo

Nadere informatie

Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid "Familie in armoede in de stad" *** Reglement

Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid Familie in armoede in de stad *** Reglement Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid "Familie in armoede in de stad" *** Reglement Hoofdstuk 1: Doel van het reglement Artikel 1 Dit reglement bepaalt de doelstelling, de deelnemingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Leuvens klimaatforum. Eco cultuur Lokale netwerken. Leuven Klimaatneutraal 2030

Leuvens klimaatforum. Eco cultuur Lokale netwerken. Leuven Klimaatneutraal 2030 Leuvens klimaatforum Eco cultuur Lokale netwerken Leuven Klimaatneutraal 2030 Eerste Leuvens Klimaatforum oktober 2010 Organisatoren ABVV jongeren ACW Dialoog Ecolife EVA vzw Jeugdhuis Sojo vzw Masereelfonds

Nadere informatie

Ruben Mantels, Anne-Laure Van Bruaene, Christophe Verbruggen en Gita Deneckere Fotografie Benn Deceuninck

Ruben Mantels, Anne-Laure Van Bruaene, Christophe Verbruggen en Gita Deneckere Fotografie Benn Deceuninck Ruben Mantels, Anne-Laure Van Bruaene, Christophe Verbruggen en Gita Deneckere Fotografie Benn Deceuninck 11 Voorwoord H et boek Geloven in Gent dat u in handen heeft, is een boek over het geloof van de

Nadere informatie

INLEIDING. De Europese Alliantie voor de Vrijheid verdedigt de volgende belangrijke veranderingen:

INLEIDING. De Europese Alliantie voor de Vrijheid verdedigt de volgende belangrijke veranderingen: INLEIDING De volgende Europese verkiezingen zullen gehouden worden van tot 5 mei 014 in alle 8 lidstaten. Dit handvest bevat de politieke standpunten die de leden van de Europese Alliantie voor de Vrijheid

Nadere informatie

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag,

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag, Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering en activering van werklozen in België Congres SER Den Haag, 5 februari 2014 Ann Van Laer Nationaal Secretaris ACV 1 2 ACV = Algemeen Christelijk

Nadere informatie

Een aantal simulaties op basis van de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004

Een aantal simulaties op basis van de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004 Een aantal simulaties op basis van de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004 Jo Noppe Afdeling Politologie K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be/politologie/ Op basis van de verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Van-A-3 Verkiezingen

Van-A-3 Verkiezingen Van-A-3 Verkiezingen Didactische suggesties Doelen Dit Actua-magazine verschijnt naar aanleiding van de Europese en Vlaamse verkiezingen op 07 juni 2009. De leerlingen kunnen individueel de Van-A-3 krant

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de sociale zaken VERGADERING VAN WOENSDAG 6 FEBRUARI 2002 Verenigde

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Frans Christiaenssens (1947, , , 1967, ) (S/1986/055, S/1989/041, S/1989/096)

Plaatsingslijst van het archief van Frans Christiaenssens (1947, , , 1967, ) (S/1986/055, S/1989/041, S/1989/096) 080 Plaatsingslijst van het archief van Frans Christiaenssens (1947, 1950-1953, 1962-1965, 1967, 1971-1990) (S/1986/055, S/1989/041, S/1989/096) Piet Creve Maarten Savels Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Algemene Centrale-gewest Mechelen (1913-1993)

Plaatsingslijst van het archief van de Algemene Centrale-gewest Mechelen (1913-1993) Plaatsingslijst van het archief van de Algemene Centrale-gewest Mechelen (1913-1993) 535 (S/1992/535, S/1994/509) Martine Vermandere & Josée De Clerck Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 1995 1 INLEIDING

Nadere informatie

Vlaamse overheid - Verzending Franstalige brieven aan Brusselse Vlamingen

Vlaamse overheid - Verzending Franstalige brieven aan Brusselse Vlamingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 388 van TOM VAN GRIEKEN datum: 5 juli 2017 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Vlaamse overheid

Nadere informatie

Inhoud. Figuren, tabellen, grafieken & kaarten 13 Woord vooraf 15. Hoofdstuk I Vrijheid van het parlementslid versus partijdiscipline 19

Inhoud. Figuren, tabellen, grafieken & kaarten 13 Woord vooraf 15. Hoofdstuk I Vrijheid van het parlementslid versus partijdiscipline 19 7 Inhoud Figuren, tabellen, grafieken & kaarten 13 Woord vooraf 15 Hoofdstuk I Vrijheid van het parlementslid versus partijdiscipline 19 1. De particratie in België, een bloemlezing 22 2. Representatie

Nadere informatie

Onze boodschap vandaag is simpel en helder : Als je wil dat een stad floreert, geef h m dan in handen van een liberale burgemeester.

Onze boodschap vandaag is simpel en helder : Als je wil dat een stad floreert, geef h m dan in handen van een liberale burgemeester. Beste Gentenaars, Beste liberale vrienden, WELKOM! Welkom in gent, Welkom op de stedendag van Open Vld. Onze boodschap vandaag is simpel en helder : Als je wil dat een stad floreert, geef h m dan in handen

Nadere informatie

Spreidingsplan asielzoekers impact op Brakel

Spreidingsplan asielzoekers impact op Brakel Spreidingsplan asielzoekers impact op Brakel Wat is het spreidingsplan? Asielzoekers die in België een aanvraag indienen om als vluchteling erkend te kunnen worden, worden normaal gezien ondergebracht

Nadere informatie

Waar en hoe begint het verhaal?

Waar en hoe begint het verhaal? Brede School Helmet Coördinator: Tina Smout Email: tsmout@klaveren7.be Waar en hoe begint het verhaal? Helmet = wijk in Schaarbeek, Brussel veel kleuren en geuren, maar ook veel maatschappelijke uitdagingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Guido Steenkiste (1976-1992) (D/2003/010) Martijn Vandenbroucke. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2004

Inventaris van het archief van Guido Steenkiste (1976-1992) (D/2003/010) Martijn Vandenbroucke. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2004 295 Inventaris van het archief van Guido Steenkiste (1976-1992) (D/2003/010) Martijn Vandenbroucke Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2004 INHOUDSTAFEL INLEIDING 3 Historische context van de archiefvormer

Nadere informatie

Charles Buls (1837-1914) & Léon Vanderkindere (1842-1906) Inventaris van de stukken bewaard op het Liberaal Archief (1858-1907)

Charles Buls (1837-1914) & Léon Vanderkindere (1842-1906) Inventaris van de stukken bewaard op het Liberaal Archief (1858-1907) Charles Buls (1837-1914) & Léon Vanderkindere (1842-1906) Inventaris van de stukken bewaard op het Liberaal Archief (1858-1907) Charles Buls (1837-1914) & Léon Vanderkindere (1842-1906) Inventaris van

Nadere informatie

tekst voor voorbereiding forum visie

tekst voor voorbereiding forum visie + Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Onderzoeksvraag; welke motieven leidden in de middeleeuwen tot de kruistochten?

Onderzoeksvraag; welke motieven leidden in de middeleeuwen tot de kruistochten? Onderzoeksvraag; welke motieven leidden in de middeleeuwen tot de kruistochten? Rond 1080 bedreigen de minder tolerante Seldjoeken Constantinopel. Het werd voor christelijke pelgrims steeds moeilijker

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF LANDELIJK VERBOND VAN CHRISTELIJKE COOPERATIEVEN (LVCC)/GROEP ARCO

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF LANDELIJK VERBOND VAN CHRISTELIJKE COOPERATIEVEN (LVCC)/GROEP ARCO KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF LANDELIJK VERBOND VAN CHRISTELIJKE COOPERATIEVEN (LVCC)/GROEP ARCO LVCC/Groep ARCO, 2 BESCHRIJVING PER DOOS LVCC 1. Jaarrekeningen.

Nadere informatie

Europees Forum voor Sociaal Toerisme. Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa?

Europees Forum voor Sociaal Toerisme. Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa? Europees Forum voor Sociaal Toerisme Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa? Floreal Blankenberge, 1-3 oktober 2013 Voorlopig programma Dinsdag 1 oktober 08u30: Opening secretariaat van het Forum 09u00

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2006-2010. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Verdediging van bedienden Solidariteit.

ACTIVITEITENVERSLAG 2006-2010. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Verdediging van bedienden Solidariteit. Welvaart Socialisme Gepensioneerden Bruggepensioneerden Internationaal Jongeren Militantisme Acties Vooruitgang Leden België Dienstverlening Europa Kaderleden ACTIVITEITENVERSLAG 2006-2010 Vrouwen Vakbondsalternatieven

Nadere informatie

Buurtwandeling Oud- Molenbeek

Buurtwandeling Oud- Molenbeek Buurtwandeling Oud- Molenbeek Inhoud BUURTWANDELING PARTNERS Erasmushogeschool Brussel... 3 Lasso... 3 JES... 4 Jongeren uit de buurt... 5 Nabil... 5 Kalifa... 5 Buurtorganisaties... 6 Smoners vzw... 6

Nadere informatie

STAD BRUSSEL STELT VOOR

STAD BRUSSEL STELT VOOR STAD BRUSSEL STELT VOOR HOPLA! Voor de 9e keer start het feest van de circuskunsten in het hart van de stad. Van maandag 13 tot zondag 19 april 2015 staan feestelijke voorstellingen in zalen en circustenten

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 FICHE Titel initiatief: Themawerkingen Rom-zigeuners, Opvangbeleid en Sociale Cohesie Initiatiefnemer: Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel vzw, (0433.527.154), Werkhuizenstraat

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines De sociale kwestie.

Tijd van burgers en stoommachines De sociale kwestie. Onderzoeksvraag: Waardoor ontstonden het liberalisme en het socialisme, en hoe dachten liberalen en socialisten over de sociale kwestie? Kenmerkende aspect: De opkomst van de politiek maatschappelijke

Nadere informatie

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon Foto: Plan / Denis Closon Zet je in als vrijwilliger voor Plan België Foto: Plan / Daniel Silva het Plan Zet je in als vrijwilliger voor Plan België en verander de toekomst van kinderen en hun gemeenschap

Nadere informatie

Actie 3 : Ondersteuning voor VWAWN voor opstart nieuwe sportinitiatieven of ondersteuning bestaande initiatieven 150 EUR 3.710 EUR

Actie 3 : Ondersteuning voor VWAWN voor opstart nieuwe sportinitiatieven of ondersteuning bestaande initiatieven 150 EUR 3.710 EUR BIJLAGE Bijlage nr. 1 Verantwoordingsnota lokaal netwerk voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede 2011 Vlaamse Gemeenschapscommissie opgemaakt op: Verantwoordingsnota van

Nadere informatie

HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen

HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen INLEIDING DE FORTENGORDEL = UITWERKING STRUCTUURPLAN PROVINCIE Het

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT Zitting 2007-2008 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van woensdag 20 februari 2008 OCHTENDVERGADERING VGC 2 - De vergadering wordt geopend om 10u15

Nadere informatie

THEMA 4: MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

THEMA 4: MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID THEMA 4: MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID De volgende teksten zijn commentaren bij enkele kerkelijke documenten die te maken hebben met opvoeding en onderwijs. Deze Vaticaanse teksten spreken bepaalde

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Alles is in volle opbouw.

Alles is in volle opbouw. Alles is in volle opbouw. Duits paviljoen ook te zien op de vlgd dia Vlgd dia Hall van machines Oud Vlaanderen met het Belfort van Bethune(fr) Hoofdingang aan de Kortrijksesteenweg 2 dia s verder Het Duits

Nadere informatie

SoCiuS-onderzoek. van participanten aan sociaal-cultureel volwassenenwerk. Programma. Programma. Samenvatting

SoCiuS-onderzoek. van participanten aan sociaal-cultureel volwassenenwerk. Programma. Programma. Samenvatting Programma Onderzoek Onderzoek in opdracht in opdracht van van SoCiuS, SoCiuS, Steunpunt Steunpunt voor voor Sociaal- Sociaal- Cultureel Cultureel Volwassenenwerk Volwassenenwerk vzw, vzw, met met de steun

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE WERKING VAN HET JAAR Samenstelling van de algemene vergadering. Samenstelling van de raad van bestuur

VERSLAG OVER DE WERKING VAN HET JAAR Samenstelling van de algemene vergadering. Samenstelling van de raad van bestuur VERSLAG OVER DE WERKING VAN HET JAAR 2008 VVF-Brussel vzw is de Brusselse afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. De vereniging werd erkend door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en is lid

Nadere informatie

Hoofdstuk I- Samenstelling van de afdeling

Hoofdstuk I- Samenstelling van de afdeling ALGEMENE CENTRALE C DER OPENBARE DIENSTEN (A.C.O.D. A.C.O.D.) SECTOR LOKALE EN REGIONALE BESTUREN (L.R.B. B.) REGIO BRUSSEL (BRU) AFDELING GEWESTELIJK AGENTSCHAP VOOR DE NETHEID (G.A.N.) HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

FEDERALISME HISTORISCH ONDERZOEK

FEDERALISME HISTORISCH ONDERZOEK FEDERALISME HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek, hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie te komen.

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BIV (2003-2004) Nr. 3 VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de gezondheid VERGADERING VAN DONDERDAG 15

Nadere informatie

Vrijetijdsbesteding en -behoeften van Brusselse jeugd met een handicap. Roeland Janssen Joris Van Puyenbroeck Dirk Smits

Vrijetijdsbesteding en -behoeften van Brusselse jeugd met een handicap. Roeland Janssen Joris Van Puyenbroeck Dirk Smits Vrijetijdsbesteding en -behoeften van Brusselse jeugd met een handicap Roeland Janssen Joris Van Puyenbroeck Dirk Smits Doelgroep Kinderen met een functiebeperking (6-12 jaar) en hun ouders Nederlandstalig

Nadere informatie

Contents. Politieke Barometer Methodiek 4. Potentieel politici 20. Kiesintenties: Voorkeur 7. Vertrouwen in de regering 24

Contents. Politieke Barometer Methodiek 4. Potentieel politici 20. Kiesintenties: Voorkeur 7. Vertrouwen in de regering 24 Contents 1 Methodiek 4 2 Kiesintenties: Voorkeur 7 3 Kiesintenties: Potentieel 15 4 Potentieel politici 20 5 Vertrouwen in de regering 24 6 Actuele thema s 35 2 Politieke Barometer VRT & De Standaard Lentepeiling

Nadere informatie

Eenvoudig te lezen informatie voor mensen met leesproblemen. Inclusie Vlaanderen

Eenvoudig te lezen informatie voor mensen met leesproblemen. Inclusie Vlaanderen Inclusie Vlaanderen Eenvoudig te lezen informatie voor mensen met leesproblemen. Stemmen is zeggen welke mensen u geschikt vindt om u te vertegenwoordigen. Stemmen is zeer belangrijk. Door te stemmen hebt

Nadere informatie

Bijzonder procesdoel 4: beleven van de democratie

Bijzonder procesdoel 4: beleven van de democratie Bijzonder procesdoel 4: beleven van de democratie Eerste leerjaar B 4.1. Herkennen en verkennen Mijn gedrag - hoe gedraag ik mij en waarom? - mijn waarden: - aan welke waarde(n) hecht ik belang? - thuis

Nadere informatie