Verzekeringsvoorwaarden Opstalverzekering (OPS-1409)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringsvoorwaarden Opstalverzekering (OPS-1409)"

Transcriptie

1 Verzekeringsvoorwaarden Opstalverzekering Wat zijn dit voor voorwaarden? Dit zijn de bijzondere verzekeringsvoorwaarden van de VvAA opstalverzekering. Deze vormen één geheel met onze Algemene voorwaarden schadeverzekeringen. In de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen staan algemene regels en uitleg die voor al onze schadeverzekeringen gelden. In deze bijzondere verzekeringsvoorwaarden staan regels en toelichtingen die speciaal voor onze Opstalverzekering gelden. Op uw polis kunnen ook nog bepalingen staan die speciaal voor uw verzekering gelden (clausules). Als de verschillende voorwaarden elkaar tegenspreken, gaan de clausules op de polis vóór de bijzondere voorwaarden en de bijzondere voorwaarden vóór de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen. Wat is dit voor verzekering? De Opstalverzekering is een schadeverzekering. Met deze Opstalverzekering zijn uw gebouwen, waaronder woonhuizen en praktijkpanden, verzekerd tegen schade. Dit betekent dat wij de werkelijke schade vergoeden als aan de voor waarden voldaan is. Er geldt een eigen risico. Dat gedeelte van de schade betaalt u zelf. U betaalt ook een gedeelte van de schade zelf wanneer de schade boven een maximum verzekerd bedrag komt. Hoe zijn de voorwaarden ingedeeld? In deze voorwaarden leggen wij onder Algemeen uit welke bepalingen altijd van toepassing zijn bij deze Opstalverzekering. Onder Rubrieken omschrijven wij de dekkingen. Daarin leggen wij per rubriek uit waar u wel of niet voor verzekerd bent. Rubrieken De VvAA opstalverzekering bestaat uit 3 dekkingsrubrieken: - Rubriek A: Standaard dekking; - Rubriek B: Glasdekking; - Rubriek C: Allrisk dekking. Op uw polis staat welke rubriek(en) en/of bedragen zijn verzekerd Orteliuslaan 750, Postbus 8153, 3503 RD Utrecht, , 1

2 Verzekeringsvoorwaarden Opstalverzekering Inhoudsopgave Artikel pagina Artikel pagina ALGEMEEN 1. BEGRIPPEN 3 2. WIE IS VERZEKERD? 3 3. WAARVOOR BENT U VERZEKERD? 4 4. WAT VERGOEDEN WIJ IN BIJZONDERE 4 SITUATIES? Is het gebouw in aanbouw? Wordt het gebouw verbouwd? Is het gebouw langer dan 2 maanden leeg of niet bewoond? Is het gebouw in gebruik genomen door onbevoegden? Hebt u schade aan (bouw)materialen op het terrein tijdens aan-/verbouw? 4 5. WAT VERGOEDEN WIJ NIET? 4 6. VASTSTELLING VAN DE SCHADEVERGOEDING Hoe stellen wij de schade vast? Wat is de basis van de schadevaststelling? Schade vastgesteld naar herbouwwaarde Schade vastgesteld naar verkoopwaarde Vergoeding van glasschade Schadevergoeding in natura Garantie tegen onderverzekering Wanneer bent u niet onderverzekerd? Wat is de geldigheidsduur van de garantie? Wanneer vervalt de garantie? Wat is het gevolg van onderverzekering? Schadevergoeding naar verhouding Aanpassing van het verzekerd bedrag Wat is het gevolg van oververzekering? Wat vergoeden wij? 5 7. INDEXCLAUSULE 6 8. WELKE WIJZIGINGEN MOET U AAN ONS MELDEN? (Risicowijziging) 6 9. VERHUIZING Geef uw verhuizing zo snel mogelijk aan ons door Heeft een verhuizing gevolgen voor uw verzekering? Wat gebeurt er als u de verhuizing niet op tijd meldt? 6 RUBRIEK B: GLASDEKKING WAT VERGOEDEN WIJ? WAT VERGOEDEN WIJ NIET? 8 RUBRIEK C: ALLRISK DEKKING WAT VERGOEDEN WIJ? WAT VERGOEDEN WIJ NOG MEER? Bereddingskosten en kosten van hulpverlening door Artsen Alarm Service (AAS) Kosten van deskundigen voor vaststelling van de schade WELKE SCHADES KRIJGT U GEDEELTELIJK OF TOT EEN MAXIMUM VERGOED? Vergoeding tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag Vergoeding tot maximaal 250,- voor hulpverlening door AAS WAT VERGOEDEN WIJ NIET? Schade door constructiefouten, slecht onderhoud of bouwvalligheid van het gebouw Andere oorzaken waarbij wij geen schade vergoeden Wat vergoeden wij nog meer niet? 9 RUBRIEKEN RUBRIEK A: STANDAARD DEKKING WAT VERGOEDEN WIJ? WAT VERGOEDEN WIJ NOG MEER? Bereddingskosten en kosten van hulpverlening door 7 Artsen Alarm Service (AAS) Kosten van deskundigen voor vaststelling van de schade WELKE SCHADES KRIJGT U GEDEELTELIJK OF TOT EEN MAXIMUM VERGOED? Vergoeding tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag Vergoeding tot maximaal 250,- voor hulpverlening door AAS 7 2

3 ALGEMEEN ARTIKEL 1. BEGRIPPEN Hierna leest u de uitleg van belangrijke begrippen in deze verzekeringsvoorwaarden Bereddingskosten Noodzakelijke en in redelijkheid gemaakte kosten om schade te voorkomen of te verminderen, vlak voor, tijdens of vlak na het ontstaan van schade. Schade aan spullen die hierbij worden ingezet valt ook onder de dekking. Wij vergoeden alleen bereddingskosten voor schade die volgens deze verzekeringsvoorwaarden verzekerd is. Kosten die u maakt om aan uw normale zorgvuldigheidsplicht te voldoen, zijn geen bereddingskosten Bijgebouwen Gebouwen losstaand van het (hoofd)gebouw die tot het risicoadres behoren en die gezien hun type en inrichting bestemd zijn om te blijven staan. Hiermee bedoelen wij bijvoorbeeld een schuurtje, garage, praktijkruimte, paardenstal of gastenverblijf. De bijgebouwen moeten op hetzelfde terrein staan als het (hoofd)gebouw Blikseminslag Een directe inslag van bliksem in het gebouw Bouwaard Het materiaal waarvan de buitenwanden en dakbedekking van het gebouw zijn gemaakt. Bijvoorbeeld muren van baksteen of hout, en dakbedekking van riet of harde dakbedekking zoals pannen, mastiek, bitumen Brand Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard (bron), dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Geen brand is: a. schroeien, smelten, zengen, verkolen en broeien; b. doorbranden van elektrische apparaten en motoren; c. oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels Eigen gebrek Een minderwaardige eigenschap van een zaak, zoals bederf, die ervoor kan zorgen dat de kans op schade groter wordt. Het maakt niet uit of deze eigenschap in de aard van de zaak zelf ligt Gebouw Het gebouw op het risicoadres dat op de polis staat, inclusief: a. fundering; b. bijgebouwen; c. zonnepanelen; d. oplaadpaal/laadstation voor elektrische auto s dat is gemonteerd aan het gebouw of op uw terrein; e. bouwsels zoals vaste terreinafscheidingen, pergola s, aanlegsteigers; f. vaste zwembaden en jacuzzi s, inclusief de installaties, de vast gemonteerde afdekkingen en de overkappingen die daarbij horen. Voor a t/m f geldt dat deze duurzaam moeten blijven staan. Geen gebouw zijn: - de grond en/of het erf; - terreinafscheidingen van bomen of planten; - (schotel)antennes; - zonweringen; - woonwagens, stacaravans, (woon)boten; - riool- en afvoerbuizen buiten het gebouw; - veranderingen en verbeteringen die voor rekening van de huurder zijn aangebracht, zoals een keuken Glas Koepels, deuren van glas, glazen gevelbekleding en ruiten inclusief het bijbehorend bevestigingsmateriaal, die daglicht doorlatend zijn en deel uitmaken van het gebouw Herbouwwaarde De kosten van herbouw op dezelfde plaats, in dezelfde staat en met dezelfde bestemming Hulpverlening Noodzakelijke maatregelen en tijdelijke voorzieningen om (verdere) schade te voorkomen of om de gezondheid van de verzekerden te beschermen. Het moet gaan om een gebeurtenis in of bij het gebouw Inbraak Het zonder toestemming binnendringen van het gebouw door verbreking met zichtbare beschadiging van afsluitingen Indirecte neerslag Water dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen op voorwaarde dat dit water alleen door een hevige plaatselijke regen buiten zijn normale loop is getreden. De hevige regen moet hebben plaatsgevonden op en/of nabij de locatie waar de schade is ontstaan. Geen indirecte neerslag is: a. water dat buiten zijn normale loop is getreden (mede) door een gebeurtenis in het buitenland; b. dijkdoorbraak, scheuren of andere beschadiging van een waterkering; c. grondwater; d. water dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen door slecht onderhoud. Hevige regen is minimaal 40 millimeter regen in 24 uur, 53 millimeter in 48 uur of 67 millimeter in 72 uur. Om dit vast te stellen gebruiken wij weersinformatie van het KNMI of een soortgelijke weerdienst Inductie na bliksem Een inslag in de omgeving van het gebouw door bliksem die een overspanning veroorzaakt in het elektriciteitsnet en/of in elektrische apparatuur Luchtverkeer Een vertrekkend, vliegend, landend of vallend luchtvaartuig of ruimtevaartuig. Hiermee bedoelen wij ook voorwerpen die aan het lucht- of ruimtevaartuig zijn verbonden, hiervan zijn losgeraakt, of die hieruit zijn geworpen of gevallen Neerslag Regen en/of smeltwater afkomstig van sneeuw en hagel Noodvoorzieningen De redelijkerwijs noodzakelijke voorlopige voorziening die bij of na een verzekerde gebeurtenis wordt aangebracht in of aan het gebouw, in afwachting van definitief herstel. 3

4 1.17. Onderverzekering De situatie waarbij de herbouwwaarde van het gebouw hoger is dan het bedrag waarvoor u het gebouw hebt verzekerd Ontploffing Een korte eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen, dampen, vloeibare en vaste stoffen. De volledige omschrijving van het begrip ontploffing is op 5 april 1982 onder nummer 285/82 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Utrecht gedeponeerd Opruimingskosten De kosten van het wegruimen of afbreken die het noodzakelijke gevolg zijn van een verzekerde gebeurtenis Overstroming Het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen. Het maakt niet uit of de overstroming de oorzaak of het gevolg is van een verzekerde gebeurtenis Oververzekering De situatie waarbij de herbouwwaarde van het gebouw lager is dan het bedrag waarvoor u het gebouw hebt verzekerd Storm Een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde (windkracht 7 of meer). Om dit vast te stellen gebruiken wij weersinformatie van het KNMI of een soortgelijke weerdienst Vandalisme Zinloze en/of gewelddadige handeling(en) gericht op vernieling Verkoopwaarde De waarde van het gebouw bij verkoop in ontruimde en onverhuurde staat verminderd met de waarde van de grond VvAA Opstalwaardemeter Een gestandaardiseerde methode om het verzekerd bedrag vast te stellen. ARTIKEL 2. WIE IS VERZEKERD? Deze verzekering geldt voor u als verzekeringnemer en iedere (mede)eigenaar van het gebouw. ARTIKEL 3. WAARVOOR BENT U VERZEKERD? Verzekerd is de schade aan het gebouw door de verzekerde gebeurtenissen en enkele soorten bijkomende kosten. ARTIKEL 4. WAT VERGOEDEN WIJ IN BIJZONDERE SITUATIES? In bepaalde situaties is de dekking beperkt. Dit geldt in de volgende gevallen: 4.1. Is het gebouw in aanbouw? In de periode dat het gebouw in aanbouw is en niet is bewoond, vergoeden wij de schade aan het gebouw door de volgende oorzaken: a. brand; b. brandblussing; c. blikseminslag; d. ontploffing; e. storm. Hiervoor geldt een eigen risico van 200,- per gebeurtenis; f. luchtvaartuigen. Wij vergoeden alleen stormschade als het gebouw glasdicht is en van de definitieve dakbedekking is voorzien Wordt het gebouw verbouwd? In de periode dat het gebouw wordt verbouwd en niet is bewoond, vergoeden wij de schade aan het gebouw door de volgende oorzaken: a. brand; b. brandblussing; c. blikseminslag; d. ontploffing; e. storm. Hiervoor geldt een eigen risico van 200,- per gebeurtenis; f. luchtvaartuigen; g. aanrijding en aanvaring; h. omvallen van kranen en heistellingen. Wij vergoeden alleen stormschade als het gebouw glasdicht is en van de definitieve dakbedekking is voorzien. Als het gebouw tijdens de verbouwing wél is bewoond, vergoeden wij ook: - schade door inbraak, diefstal of poging tot diefstal; - waterschade als deze niet ontstaan is door of verband houdt met de verbouwing Is het gebouw langer dan 2 maanden leeg of niet bewoond? Als het gebouw langer dan 2 maanden leeg staat of niet bewoond is, vergoeden wij de schade aan het gebouw door de volgende oorzaken: a. brand; b. brandblussing; c. blikseminslag; d. ontploffing; e. storm. Hiervoor geldt een eigen risico van 200,- per gebeurtenis; f. luchtvaartuigen; g. aanrijding en aanvaring; h. omvallen van kranen en heistellingen Is het gebouw in gebruik genomen door onbevoegden? Is het gebouw door onbevoegden, zoals krakers, in gebruik genomen? Dan moet u dit onmiddellijk maar uiterlijk binnen 3 dagen nadat dit bij u bekend is, aan ons melden. Wij mogen de voorwaarden aanpassen binnen 14 dagen nadat wij uw bericht hebben ontvangen. De gewijzigde voorwaarden gaan gelden 10 dagen nadat wij u daarvan op de hoogte hebben gebracht Hebt u schade aan (bouw)materialen op het terrein tijdens aan-/verbouw? Gedurende de periode dat het gebouw in aan- of verbouw is, vergoeden wij ook schade aan de keten, loodsen, steigers, bouwmaterialen en gereedschappen van degenen die bij de bouw zijn betrokken. Wij vergoeden de schade alleen aan personen die bij de bouw betrokken zijn en hun werkzaamheden niet beroepsmatig verrichten. De schade moet ook zijn veroorzaakt door gebeurtenissen zoals genoemd in de artikelen 4.1 en 4.2. Boven het verzekerd bedrag vergoeden wij schade tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag. ARTIKEL 5. WAT VERGOEDEN WIJ NIET? In artikel 7 van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen staat wat niet verzekerd is. Daarnaast gelden voor elke rubriek van deze Opstalverzekering gebeurtenissen waarin wij uw schade niet of gedeeltelijk vergoeden. Het eigen risicobedrag vergoeden wij niet. Of uw verzekering een eigen risico heeft, en hoeveel uw eigen risico is, staat in de verzekeringsvoorwaarden en/of op uw polis. 4

5 ARTIKEL 6. VASTSTELLING VAN DE SCHADE- VERGOEDING 6.1. Hoe stellen wij de schade vast? De omvang van de schade en de hoogte van de kosten kunnen op verschillende manieren worden vastgesteld: a. Wij bepalen samen met u hoe groot de schade is. b. Wij vragen aan een deskundige hoe groot de schade is. c. Als de regeling onder a of b niet tot een definitieve schadevaststelling leidt, kunnen u en wij ieder een eigen deskundige vragen de schade gezamenlijk vast te stellen. Als u daarvan gebruik wilt maken, moet u ons dat laten weten. De deskundigen moeten zich houden aan de Gedragscode Schade-expertiseorganisaties. Als beide deskundigen niet tot een gezamenlijke vaststelling komen, benoemen zij samen een derde deskundige. Deze stelt de definitieve hoogte van de schade vast. Dit gebeurt binnen de grenzen van de bedragen die de oorspronkelijke deskundigen hebben genoemd. Het oordeel is bindend. De kosten van deze derde deskundige dragen u en wij, ieder voor de helft Wat is de basis van de schadevaststelling? Wij stellen de omvang van de schade vast op het verschil tussen de waarde onmiddellijk vóór en ná de schadeveroorzakende gebeurtenis Schade vastgesteld naar herbouwwaarde Wij stellen de schade vast op basis van herbouwwaarde als: a. u binnen 3 jaar na de schadedatum tot herbouw of herstel overgaat op dezelfde plaats, in dezelfde staat en met dezelfde bestemming; b. de herbouwwaarde lager is dan de verkoopwaarde. Binnen één jaar na de schadedatum moet u ons schriftelijk informeren of u gaat herbouwen of herstellen Schade vastgesteld naar verkoopwaarde Wij stellen de schade vast op basis van verkoopwaarde als u ons niet binnen één jaar na de schadedatum schriftelijk hebt geïnformeerd of u gaat herbouwen of herstellen. De schade wordt ook op verkoopwaarde vastgesteld als vóór de schade: a. u al van plan was om het gebouw af te breken; b. al bekend was dat het gebouw afgebroken zou worden. Of dat u deze moest verkopen aan de overheid (onteigening); c. het gebouw leeg stond; d. het gebouw al langer dan 2 maanden niet gebruikt was; e. het gebouw te koop stond aangeboden; f. het gebouw geheel of gedeeltelijk door onbevoegden in gebruik genomen was; g. het gebouw al onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard. De verkoopwaarde direct na de schadeveroorzakende gebeurtenis bepaalt de hoogte van de schadevergoeding Vergoeding van glasschade Wij stellen de glasschade vast op basis van de kostprijs van het glas dat vervangen wordt door ander glas van dezelfde soort en kwaliteit. Wij vergoeden ook: a. de kosten van het inzetten van het glas; b. de noodzakelijke herstelkosten van het schilderwerk als gevolg van de glasschade; c. de kosten voor een noodvoorziening Schadevergoeding in natura Wij mogen (een deel van) de beschadigde onderdelen van het gebouw in natura laten repareren of vervangen door vergelijkbare nieuwe Garantie tegen onderverzekering Dit artikel geldt alleen als op uw polis staat dat de Garantie tegen onderverzekering van toepassing is Wanneer bent u niet onderverzekerd? U bent niet onderverzekerd als het verzekerd bedrag is vastgesteld met de VvAA Opstalwaardemeter en de gebeurtenis heeft plaatsgevonden binnen de geldigheidsduur van de VvAA Opstalwaardemeter Wat is de geldigheidsduur van de garantie? De garantie tegen onderverzekering geldt voor een periode van 5 jaar. Deze periode gaat in op de dag dat het verzekerd bedrag met de VvAA Opstalwaardemeter is bepaald. Bij verbouwing wordt de garantietermijn met 5 jaar verlengd als u de VvAA Opstalwaardemeter opnieuw invult Wanneer vervalt de garantie? De garantie tegen onderverzekering vervalt als: a. het verzekerd bedrag op uw verzoek wordt verlaagd; b. het verzekerd bedrag niet meer geïndexeerd is; c. het gebouw (gedeeltelijk) elders is verzekerd; d. u niet hebt gemeld dat er een verbouwing heeft plaatsgevonden waarvoor een vergunning is vereist en die de waarde van het gebouw heeft verhoogd; e. na afwikkeling van een schade is gebleken dat het verzekerd bedrag lager is dan de herbouwwaarde Wat is het gevolg van onderverzekering? Schadevergoeding naar verhouding Als u bent onderverzekerd, vergoeden wij de vastgestelde schade en kosten in dezelfde verhouding als die van het verzekerd bedrag tot de werkelijke waarde van het gebouw onmiddellijk vóór de gebeurtenis. Ook de maximaal verzekerde bedragen die van toepassing zijn, verlagen wij in dezelfde verhouding. De kosten van deskundigen om de schade vast te stellen zoals genoemd in de artikelen 11.2 en 16.2 vergoeden wij bij onderverzekering volledig. Onderverzekering geldt niet voor glasschade Aanpassing van het verzekerd bedrag Voor de regeling van de schade passen wij bij onderverzekering het verzekerd bedrag aan overeenkomstig het indexcijfer op het moment van de schade. Wij doen dit alleen als het indexcijfer tussentijds is verhoogd Wat is het gevolg van oververzekering? Als bij een schade blijkt dat u bent oververzekerd, krijgt u de teveel betaalde premie terug over de periode van maximaal één jaar. De teruggave berekenen wij vanaf de dag waarop het verzekerd bedrag voor het laatst is vastgesteld Wat vergoeden wij? Bij schadevaststelling naar herbouwwaarde vergoeden wij de schade eerst op basis van de verkoopwaarde. Zijn de kosten voor herstel of herbouw hoger dan de verkoopwaarde? Dan keren wij het meerdere uit op basis van nota s. De totale schadevergoeding is nooit méér dan de werkelijk betaalde kosten voor herstel of herbouw. Als wij de schade vergoeden op basis van verkoopwaarde, keren wij de schadevergoeding in één bedrag uit. 5

6 ARTIKEL 7. INDEXCLAUSULE Jaarlijks passen wij op de premiebetaaldatum het verzekerd bedrag aan de prijsontwikkelingen aan. In dezelfde verhouding passen wij ook de premie aan. Wij maken hierbij gebruik van het indexcijfer voor bouwkosten van het Centraal Bureau voor de Statistiek of van een soortgelijk bedrijf/instelling. ARTIKEL 8. WELKE WIJZIGINGEN MOET U AAN ONS MELDEN? (RISICOWIJZIGING) Tijdens de looptijd van de verzekering kunnen er wijzigingen in omstandigheden ontstaan. Deze kunnen betrekking hebben op het gebouw of op uw persoonlijke situatie. U moet elke wijziging die een risicoverzwaring betekent zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, schriftelijk aan ons melden. Van risicoverzwaring is in ieder geval sprake als: - het gebouw in aanbouw is; - het gebouw wordt verbouwd; - de dakbedekking of de bouwaard van het gebouw verandert; - het gebouw of een zelfstandig deel daarvan langer dan 2 maanden niet bewoond of niet in gebruik is en/of leeg staat; - u gaat verhuizen; - de bestemming van het gebouw verandert. Bijvoorbeeld door het gaan voeren van een praktijk aan huis; - het gebouw in gebruik is genomen door onbevoegden. Bijvoorbeeld door krakers. In artikel 10 van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen staat wat de gevolgen zijn van risicovermindering en risicoverzwaring. In dit artikel staat ook wat de gevolgen zijn als u ons niet op tijd informeert. ARTIKEL 9. VERHUIZING 9.1. Geef uw verhuizing zo snel mogelijk aan ons door Als u verhuist, moet u dat zo snel mogelijk aan ons melden. U moet dat in elk geval doen binnen 2 maanden nadat u naar het nieuwe adres bent verhuisd Heeft een verhuizing gevolgen voor uw verzekering? Na ontvangst van de melding van de verhuizing beoordelen wij of: a. de verzekering kan worden voortgezet onder gewijzigde óf dezelfde premie en/of voorwaarden. Dit geldt dan vanaf de datum waarop de risicowijziging plaatsvond. Als u niet akkoord gaat met ons voorstel tot voortzetting, kunt u de verzekering schriftelijk opzeggen. De verzekering eindigt in dat geval 30 dagen na ontvangst van ons voorstel. b. de verhuizing naar ons oordeel een zodanige verzwaring van het risico betekent dat wij de verzekering niet willen voortzetten. In dat geval beëindigen wij de verzekering. Deze eindigt dan 30 dagen nadat wij u hierover hebben geïnformeerd Wat gebeurt er als u de verhuizing niet op tijd meldt? Als u ons niet op tijd meldt dat u bent verhuisd, dan eindigt de dekking uiterlijk 2 maanden na de verhuizing. U blijft verplicht voor deze periode de premie, kosten en assurantiebelasting te betalen. RUBRIEKEN De Opstalverzekering bestaat uit 3 dekkingsrubrieken: Dekkingsrubriek Artikel Rubriek A: Standaard dekking 10 t/m 12 Rubriek B: Glasdekking 13 t/m 14 Rubriek C: Allrisk dekking 15 t/m 17 Per rubriek staat aangegeven welke artikelen van toepassing zijn. Het algemene gedeelte van deze verzekeringsvoorwaarden onder artikel 1 t/m 9 is altijd van toepassing. RUBRIEK A: STANDAARD DEKKING U bent verzekerd voor deze rubriek als dit op uw polis staat. Als u de Standaard dekking hebt, gelden de artikelen 10 t/m 12. ARTIKEL 10. WAT VERGOEDEN WIJ? Wij vergoeden plotselinge, onvoorziene schade aan het gebouw, ontstaan door een verzekerde gebeurtenis zoals hierna omschreven. Dit geldt ook als deze het gevolg is van eigen gebrek of bederf. Het eigen gebrek of bederf zelf vergoeden wij niet. Wij vergoeden schade aan het gebouw door de volgende oor zaken: a. brand; b. brandblussing; c. schroeien, zengen, verkolen, broeien en smelten door hitteuitstraling van een ander brandend, gloeiend of heet voorwerp of de aanraking daarmee; d. blikseminslag en inductie na bliksem; e. ontploffing; f. luchtverkeer; g. storm. Hiervoor geldt een eigen risico van 200,- per gebeurtenis. h. neerslag, als deze onvoorzien het gebouw is binnengedrongen. Of als deze onvoorzien is gestroomd uit binnenshuis aanwezige afvoerpijpen van daken en dakgoten. Wij vergoeden geen schade door: - neerslag binnengekomen via openstaande ramen, deuren of luiken; - grondwater; - achterstallig onderhoud van het gebouw; - vochtdoorlating (doorslaan) van muren. De reparatiekosten van daken, dakgoten, afvoerpijpen en rioolbuizen die nodig zijn om de schade op te heffen vergoeden wij ook niet; i. water en/of stoom, dat door een plotseling defect of het springen door vorst onvoorzien is gestroomd uit een waterleiding, een centrale verwarming, een waterbed, een airconditioning (en de daarop aangesloten leidingen), sanitaire en andere toestellen. Wij vergoeden ook: - schade door water dat onvoorzien is overgelopen uit genoemde installaties en toestellen; - de kosten van opsporing van een defect aan een leiding van de waterleidinginstallatie, centrale verwarming, airconditioning 6

7 en daarop aangesloten leidingen en toestellen. Ook het breek- en herstelwerk aan muren en andere onderdelen van het gebouw die noodzakelijk zijn voor het opsporen van een defect, vergoeden wij. Wij vergoeden deze kosten alleen bij zichtbare waterschade aan het gebouw en als die is veroorzaakt door water en/of stoom en onvoorzien is gestroomd uit genoemde installaties. Wij vergoeden geen schade die is ontstaan of verergerd door: - lekkage van muren, vloeren, voegen of kitnaden, of door het ontbreken van voegen of kitnaden; - water uit kranen ongeacht hoe deze zijn geopend; - water uit flexibele slangen, zoals een vulslang tussen de cv en waterleiding, en een tuinslang; j. water, onvoorzien gestroomd uit een aquarium; k. waterschade door indirecte neerslag; l. olie, die onvoorzien is gestroomd uit een op een schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallatie met bijbehorende leidingen en tanks; m. rook en roet, die plotseling is uitgestoten door een op een schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallatie; n. inbraak; o. (poging tot) diefstal van onderdelen van het gebouw; p. vandalisme aan de binnenzijde van het gebouw; q. aanrijding en aanvaring; r. omvallen van kranen, heistellingen en bomen anders dan door storm; s. rellen, relletjes en opstootjes; t. hagel, anders dan schade aan (planten)kassen/warenhuizen. ARTIKEL 11. WAT VERGOEDEN WIJ NOG MEER? Naast de schade aan het gebouw zelf, vergoeden wij - zo nodig boven het verzekerd bedrag - de volgende kosten: Bereddingskosten en kosten van hulpverlening door Artsen Alarm Service (AAS) De volgende kosten vergoeden wij volledig: a. bereddingskosten; b. organisatie van hulpverlening verzorgd en na goedkeuring door AAS. Bijvoorbeeld het inschakelen van een dakdekker, slotenmaker of een glaszetter. De kosten van de hulpverlening zelf vergoeden wij ook. Hiervoor geldt de beperkte schadevergoeding zoals genoemd in artikel Kosten van deskundigen voor vaststelling van de schade Wordt er een deskundige benoemd voor het vaststellen van de schade? Dan vergoeden wij de kosten zoals genoemd in artikel 6.1 onder c, van de door u ingeschakelde deskundige. Deze vergoeding is maximaal 125% van de kosten van de door ons ingeschakelde deskundige. ARTIKEL 12. WELKE SCHADES KRIJGT U GEDEELTELIJK OF TOT EEN MAXIMUM VERGOED? Hierna leest u welke schade wij bij een verzekerde gebeurtenis gedeeltelijk of tot een bepaald maximum vergoeden Vergoeding tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag Wij vergoeden schade tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag, voor: a. tuinaanleg en beplanting die bij het gebouw hoort. Wij vergoeden schade door de verzekerde gebeurtenissen zoals genoemd in artikel 10. Wij vergoeden geen schade door: - storm; - neerslag; - hagel; - omvallen van bomen; - vandalisme; - diefstal of poging tot diefstal; b. verblijfskosten die u moet maken omdat u niet in uw eigen gebouw kunt verblijven. Dit brengen wij in mindering op de vergoeding zoals genoemd onder f; c. opruimingskosten van (onderdelen van) het gebouw; d. kosten voor herstel van of voor noodvoorzieningen in of aan het gebouw; e. kosten die u moet maken volgens de wet, in opdracht van de overheid of voor de veiligheid; f. huurderving op basis van de huurwaarde van het gebouw. Deze kosten vergoeden wij ook als u het gebouw zelf bewoont. Als u het gebouw niet laat herstellen of herbouwen vergoeden wij de huurderving over een periode van maximaal 10 weken Vergoeding tot maximaal 250,- voor hulpverlening door AAS Wij vergoeden tot maximaal 250,- de kosten van hulpverlening voor het treffen van noodvoorzieningen door de volgende oorzaken: a. breuk van de buitenbeglazing; b. brand; c. ontploffing; d. blikseminslag; e. storm; f. waterschade en lekkage, anders dan door overstroming; g. vandalisme; h. inbraak; i. diefstal, of poging tot diefstal; j. aanrijding en aanvaring. Wij vergoeden de kosten van hulpverlening alleen als deze: - zijn veroorzaakt door een plotselinge en onvoorziene schade, en niet door achterstallig onderhoud; - zijn gemaakt in overleg met AAS en na goedkeuring door AAS. RUBRIEK B: GLASDEKKING U bent verzekerd voor deze rubriek als dit op uw polis staat. Als u de Glasdekking hebt, gelden de artikelen 13 t/m 14. ARTIKEL 13. WAT VERGOEDEN WIJ? Wij vergoeden plotselinge, onvoorziene schade door breuk van glas in: a. ramen; b. dakramen; 7

8 c. deuren; d. lichtkoepels; e. serres, serredaken. Wij vergoeden ook de kosten zoals genoemd in artikel Het standaard eigen risico is op glasschade niet van toepassing. ARTIKEL 14. WAT VERGOEDEN WIJ NIET? In aanvulling op de uitsluitingen in artikel 7 van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen en artikel 5 van deze verzekeringsvoorwaarden vergoeden wij geen schade aan: a. draadglas, glas-in-lood en kunststof door eigen gebrek. Bijvoorbeeld als de schade ontstaat door slijtage van de loodstrippen of het roesten van draad; b. gebrandschilderd glas; c. glas in windschermen, jacuzzi s, balkon- en terreinafscheidingen; d. glas van apparatuur zoals ovendeuren, kookplaten; e. glas in vitrinekasten, balies en eiland etalages; f. versieringen van het glas, zoals etswerk, belettering; g. glas zodra dit uit de zaken zoals genoemd in artikel 16 is of wordt gehaald; h. glas als dit breekt of beschadigt tijdens kunstmatig ontdooien; i. glas in (planten)kassen, glas in warenhuizen; j. glas die is ontstaan door achterstallig onderhoud; k. glas in de bijzondere situaties zoals genoemd in artikel 4; l. glas met meervoudige lagen dat lek raakt. RUBRIEK C: ALLRISK DEKKING U bent verzekerd voor deze rubriek als dit op uw polis staat. Als u de Allrisk dekking hebt, gelden de artikelen 15 t/m 21. ARTIKEL 15. WAT VERGOEDEN WIJ? Wij vergoeden plotselinge, onvoorziene schade aan het gebouw, ontstaan door een van buitenkomende gebeurtenis. Dit geldt ook als deze schade het gevolg is van eigen gebrek of bederf. Het eigen gebrek of bederf zelf vergoeden wij niet. Voor elke stormschade geldt een eigen risico van 200,-. Schade door breuk van glas vergoeden wij volgens de glasdekking die in Rubriek B is omschreven. ARTIKEL 16. WAT VERGOEDEN WIJ NOG MEER? Naast de schade aan het gebouw zelf, vergoeden wij - zo nodig boven het verzekerd bedrag - de volgende kosten: Bereddingskosten en kosten van hulpverlening door Artsen Alarm Service (AAS) De volgende kosten vergoeden wij volledig: a. bereddingskosten; b. organisatie van hulpverlening verzorgd en goedgekeurd door AAS. Bijvoorbeeld het inschakelen van een dakdekker, slotenmaker of een glaszetter. De kosten van de hulpverlening zelf vergoeden wij ook. Hiervoor geldt de beperkte maximum schadevergoeding zoals genoemd in artikel Kosten van deskundigen voor vaststelling van de schade Wordt er een deskundige benoemd voor het vaststellen van de schade? Dan vergoeden wij de kosten zoals genoemd in artikel 6.1 onder c, van de door u ingeschakelde deskundige. Deze vergoeding is maximaal 125% van de kosten van de door ons ingeschakelde deskundige. ARTIKEL 17. WELKE SCHADES KRIJGT U GEDEELTELIJK OF TOT EEN MAXIMUM VERGOED? Hierna leest u welke schade wij bij een verzekerde gebeurtenis gedeeltelijk of tot een bepaald maximum vergoeden Vergoeding tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag Wij vergoeden schade tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag, voor: a. tuinaanleg en beplanting die bij het gebouw hoort. Wij vergoeden schade door de verzekerde gebeurtenissen zoals genoemd in artikel 10. Wij vergoeden geen schade door: - storm; - neerslag; - hagel; - omvallen van bomen; - vandalisme; - diefstal of poging tot diefstal; b. verblijfskosten die u moet maken omdat u niet in uw eigen gebouw kunt wonen. Deze brengen wij in mindering op de vergoeding zoals genoemd onder f; c. opruimingskosten van (onderdelen van) het gebouw; d. kosten voor herstel van of voor noodvoorzieningen in of aan het gebouw; e. kosten die u moet maken volgens de wet, in opdracht van de overheid of voor de veiligheid; f. huurderving op basis van de huurwaarde van het gebouw. Deze kosten vergoeden wij ook als u het gebouw zelf bewoont. Als u het gebouw niet laat herstellen of herbouwen vergoeden wij de huurderving over een periode van maximaal 10 weken Vergoeding tot maximaal 250,- voor hulpverlening door AAS Wij vergoeden tot maximaal 250,- de kosten van hulpverlening voor het treffen van noodvoorzieningen door de volgende oorzaken: a. breuk van de buitenbeglazing; b. brand; c. ontploffing; d. blikseminslag; e. storm; f. waterschade en lekkage, anders dan door overstroming; g. vandalisme; h. inbraak; i. diefstal, of poging tot diefstal; j. aanrijding en aanvaring. Wij vergoeden de kosten voor hulpverlening alleen als deze: - zijn veroorzaakt door een plotselinge en onvoorziene schade, en niet door achterstallig onderhoud; - zijn gemaakt in overleg met AAS en na goedkeuring van AAS. 8

9 ARTIKEL 18. WAT VERGOEDEN WIJ NIET? In artikel 7 van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen en artikel 5 van deze verzekeringsvoorwaarden staat wat niet verzekerd is. Hierna leest u bij welke gebeurtenissen wij ook geen schade vergoeden Schade door constructiefouten, slecht onderhoud of bouwvalligheid van het gebouw Wij vergoeden geen schade of vermeerdering daarvan door constructiefouten, slecht onderhoud of bouwvalligheid van het gebouw. De schade of vermeerdering van de schade die is veroorzaakt door brand of ontploffing, vergoeden wij wel Andere oorzaken waarbij wij geen schade vergoeden Wij vergoeden geen schade aan het gebouw door: a. neerslag binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken; b. geleidelijk werkende (weers)invloeden; c. vochtdoorlating van muren; d. overstroming door dijkdoorbraak of door scheuren, gaten of andere beschadigingen aan waterkeringen. Dit geldt ook als deze overstroming het (in)directe gevolg is van hevige plaatselijke regen; e. dieren die met uw goedvinden in uw gebouw verblijven; f. insecten, ongedierte, bacteriën, virussen, schimmel- en zwamgroei en plantvorming; g. een gebeurtenis die voorzienbaar of te verwachten is, zoals: - schade ontstaan door normaal huishoudelijk gebruik. Bijvoorbeeld vlekken, barsten, krassen, schrammen of deuken en gewone slijtage; - ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, onderhoud en reparatie van uw gebouwen; h. (grond)verzakking, (grond)verschuiving, verdroging en instorting; i. doorbranden van elektrische apparaten en motoren (kortsluiting, overspanning en piekspanning). De schade die door de kortsluiting aan het gebouw is ontstaan bij een verzekerde gebeurtenis, vergoeden wij wel; j. verlies of vermissing; k. verontreiniging door de lucht. Wij vergoeden de schade wel als deze van een aangrenzend perceel komt; l. graffiti, verf en andere kleurstoffen aan de buitenkant van het gebouw Wat vergoeden wij nog meer niet? Wij vergoeden geen: a. esthetische schade zoals waardevermindering door kleurverschil; b. schade aan ondergrondse buizen, leidingen en pijpen buiten het gebouw. 9

Verzekeringsvoorwaarden Inventarisverzekering (INV-1601)

Verzekeringsvoorwaarden Inventarisverzekering (INV-1601) Verzekeringsvoorwaarden Inventarisverzekering (INV-1601) Wat zijn dit voor voorwaarden? Dit zijn de bijzondere verzekeringsvoorwaarden van de VvAA inventarisverzekering. Deze vormen één geheel met onze

Nadere informatie

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03 Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering (Versie: P1P00) Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes en bijgebouwen, inclusief

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Versie 20.07.6 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes en bijgebouwen, inclusief

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Bedrijfsgebouwenverzekering ZW-BG-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Bedrijfsgebouwenverzekering. Met de Bedrijfsgebouwenverzekering verzekert u uw bedrijfsgebouw. Hoe leest u deze polisvoorwaarden?

Nadere informatie

$%1$052 6SHFLDOH9RRUZDDUGHQ3DNNHW :RRQKXLVYHU]HNHULQJ

$%1$052 6SHFLDOH9RRUZDDUGHQ3DNNHW :RRQKXLVYHU]HNHULQJ $%1$052 'HJHPHHQVFKDSSHOLMNHYRRUZDDUGHQHQ GHVSHFLDOHYRRUZDDUGHQYRUPHQppQ JHKHHO,QGLHQHUVSUDNHLVYDQVWULMGLJKHLG WXVVHQGH]HYRRUZDDUGHQJDDQGH VSHFLDOHYRRUZDDUGHQYRRU %HJULSVRPVFKULMYLQJHQ +HWZRRQKXLV Het

Nadere informatie

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven Inhoud: Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerde bedrag 4. Aan- of verbouw 5.

Nadere informatie

Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering. Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering

Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering. Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering De gemeenschappelijke voorwaarden schadeverzekeringen en de

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Einde van de verzekering Dekking Artikel 3 Verzekerd bedrag Artikel 4 Omvang van

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Onderdeel Opstal UNOPS06. Inhoudsopgave. Bijzondere voorwaarden Opstal. Bijzondere voorwaarden Glas

Polisvoorwaarden. Onderdeel Opstal UNOPS06. Inhoudsopgave. Bijzondere voorwaarden Opstal. Bijzondere voorwaarden Glas Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 045-5739 600 F 045-5739 606 Polisvoorwaarden Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 040-2657 700 F 040-2657 707 www.aevitae.com info@aevitae.com Onderdeel Opstal UNOPS06 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuis versie

Bijzondere voorwaarden Woonhuis versie Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen... 1 2. Gedekte gebeurtenissen... 1 3. Dekking boven het verzekerd bedrag... 2 4. Aan- of verbouw... 2 5. Bijzondere uitsluitingen... 2 6. Omvang van de schade...

Nadere informatie

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Woonhuisverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw woonhuis.

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Woonhuisverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw woonhuis. Woonhuisverzekering ZW-WH-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Woonhuisverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw woonhuis. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Onze verzekeringen bestaan uit

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Woonhuisverzekering totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Omdat zekerheid telt Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze woonhuisverzekeringen. Voor

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid.

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Einde van de verzekering Dekking Artikel 3 Verzekerd bedrag Artikel 4 Omvang

Nadere informatie

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VOOR WOONHUIZEN BP2016a

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VOOR WOONHUIZEN BP2016a BOELAARS & LAMBERT ASSURADEUREN ANNO 1928 C.V. ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VOOR WOONHUIZEN BP2016a Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Artikel 2. Artikel

Nadere informatie

Gebouwenverzekering GBV 1.1

Gebouwenverzekering GBV 1.1 Gebouwenverzekering GBV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Eigenaarsbelang, Model EIG.EU

Bijzondere Voorwaarden Eigenaarsbelang, Model EIG.EU Bijzondere Voorwaarden Eigenaarsbelang, Model EIG.EU 2010-01 Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4

Nadere informatie

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Glasdekking Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Glasdekking 5 Leeswijzer

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Plus Versie

Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Plus Versie Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering

E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering Polismantel E.G.1 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Glasdekking 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering WHS151

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering WHS151 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering WHS151 Leeswijzer Checklist 2 Inhoudsopgave Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering 1. Waarvoor is deze verzekering? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering?

Nadere informatie

RUBRIEK WOONHUIS TOTAAL

RUBRIEK WOONHUIS TOTAAL Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Verzekerd bedrag Artikel 5 Omvang van de dekking Artikel 6 Dekking

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413 Polisvoorwaarden Leegstaande woonhuizen Dit zijn de polisvoorwaarden van leegstaande woonhuizen. U vindt hier wanneer u verzekerd bent voor schade aan uw leegstaande woonhuis. Deze polisvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Woonverzekering Opstal Plus. Specifieke verzekeringsvoorwaarden OP 16

Woonverzekering Opstal Plus. Specifieke verzekeringsvoorwaarden OP 16 Woonverzekering Opstal Plus Specifieke verzekeringsvoorwaarden OP 16 Inhoudsopgave Checklist 2 1. Waarvoor is deze verzekering? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering? 3 3. Welk woonhuis is verzekerd? 3

Nadere informatie

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Glasdekking Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Glasdekking 5 Leeswijzer

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering WHS141

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering WHS141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Welke voorwaarden zijn van toepassing? Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Extra kostenverzekering. Met de Extra kostenverzekering worden de kosten vergoed die u maakt om uw bedrijf na een schade voort

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering Woonhuis Plus

Allianz Woonverzekering Woonhuis Plus Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Woonverzekering Woonhuis Plus Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 16 Inhoudsopgave Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus Checklist

Nadere informatie

Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Woonhuisverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw woonhuis.

Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Woonhuisverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw woonhuis. Voorwaarden Woonhuisverzekering UW ZWWH 06-2014 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Woonhuisverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw woonhuis. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Onze verzekeringen

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering Woonhuis Optimaal

Allianz Woonverzekering Woonhuis Optimaal Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Woonverzekering Woonhuis Optimaal Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 15 Inhoudsopgave Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal

Nadere informatie

Woonhuisverzekering super dekking. Bijzondere Voorwaarden

Woonhuisverzekering super dekking. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering super dekking Bijzondere Voorwaarden BWS 01012014 Bijzondere Voorwaarden woonhuisverzekering super dekking U heeft een woonhuisverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk

Nadere informatie

VOORWAARDEN. 0 PAKKETVERZEKERING cl PKT 397

VOORWAARDEN. 0 PAKKETVERZEKERING cl PKT 397 esjr $2 u: VOORWAARDEN LL 0 PAKKETVERZEKERING cl PKT 397 Woonhuisverzekering ARTIKEL 9. DEFINITIES In de zin van deze verzekering wordt verstaan onder: 9.01 Opstal: het woonhuis, zoals op het polisblad

Nadere informatie

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Woonhuisverzekering met Index. Met deze verzekering verzekert u uw woonhuis.

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Woonhuisverzekering met Index. Met deze verzekering verzekert u uw woonhuis. Woonhuisverzekering met Index ZW-WI-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Woonhuisverzekering met Index. Met deze verzekering verzekert u uw woonhuis. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Onze verzekeringen

Nadere informatie

E.G. 2 - Perfect-Extra gebouwenverzekering

E.G. 2 - Perfect-Extra gebouwenverzekering E.G. 2 - Perfect-Extra gebouwenverzekering Polisvoorwaarden Wegwijzer Polismantel E.G.2 zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Waartegen gedekt 2.1 Glasdekking 2.2 Dekking boven

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Reconstructiekostenverzekering ZW-RK-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Reconstructiekostenverzekering. De Reconstructiekostenverzekering vergoedt de kosten die u maakt om uw administratie na

Nadere informatie

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte.

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte. Woonhuisverzekering Woonhuisverzekering We gaan anders om met wat we hebben. We delen steeds vaker ons bezit. Hebben meer oog voor het milieu. We kiezen voor duurzame oplossingen. Het wonen van nu vraagt

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Glasverzekering Verzekeringsvoorwaarden Extra uitgebreid Glasverzekering Extra uitgebreid 2014 2014 1 / 8 2014.1 P2014.1 Voorwoord Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling

Nadere informatie

Voorwaarden woonhuisverzekering

Voorwaarden woonhuisverzekering Voorwaarden woonhuisverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding is bedoeld om in het kort duidelijk te maken waarvoor deze verzekering is. De inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Woonhuisverzekering. Polisvoorwaarden BRO 01 14

DSM Insurances BV. Woonhuisverzekering. Polisvoorwaarden BRO 01 14 DSM Insurances BV Woonhuisverzekering Polisvoorwaarden BRO 01 14 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden DSM ZekerheidsPakket (DZP 01 14). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Gebouwenverzekering Het Ondernemerspakket

Voorwaarden Gebouwenverzekering Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.5.01 A Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzonder dekking 3 Artikel 4 Dekking boven

Nadere informatie

E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering

E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering Polismantel E.W.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.5 Uitsluitingen 2.6 Schade 3 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Inboedelverzekering (INB-1409)

Verzekeringsvoorwaarden Inboedelverzekering (INB-1409) Verzekeringsvoorwaarden Inboedelverzekering (INB-1409) @ Wat zijn dit voor voorwaarden? Dit zijn de bijzondere verzekeringsvoorwaarden van de VvAA inboedelverzekering. Deze vormen één geheel met onze Algemene

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden opstalverzekering Blad versie 13.0, van 01 maart 10 2015 Bijzondere voorwaarden opstalverzekering

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden (biv-0601) Inventaris

Verzekeringsvoorwaarden (biv-0601) Inventaris Verzekeringsvoorwaarden (biv-0601) Inventaris overzicht zie artikel bijzondere bepaling 1. begrippen 2. omvang van de dekking 3. - verzekerde belangen 3.1. - waar en waartegen gedekt 3.2. - dekking boven

Nadere informatie

B 03.2.88 B. 1/6 Model b 03.2.88 B voorwaarden gebouwenverzekering B 03.2.88-0312 BLAD

B 03.2.88 B. 1/6 Model b 03.2.88 B voorwaarden gebouwenverzekering B 03.2.88-0312 BLAD Voorwaarden Gebouwenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.2.88 B Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere dekkingen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering int whs0603

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering int whs0603 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering int whs0603 8.0088.00.0603 Inhoud Begrippen 1 Omvang van de dekking 2 Dekking tijdens aan- en verbouw 3 Aanvullende dekking 4 Uitsluitingen 5 Eigen risico bij

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Glas

Voorwaarden verzekering Glas Voorwaarden verzekering Glas BVN 16-01 1/6 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud >> 1 Wie zijn verzekerd? Wat hebt u verzekerd? En voor

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Opstalverzekering particulier

Bijzondere voorwaarden Opstalverzekering particulier OPS LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Opstalverzekering particulier Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN Onderlinge Verzekerings Maatschappij Geesteren Gelselaar u.a. OVERZICHT SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRAADEN

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Gebouwverzekering

Polisvoorwaarden Gebouwverzekering Polisvoorwaarden Gebouwverzekering Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket [B/D/ZD]. Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden Zekerheidspakket

Nadere informatie

Woonhuis All Risk Aanvullende Voorwaarden

Woonhuis All Risk Aanvullende Voorwaarden Hoeksche Waard Totaalpakket Woonhuis All Risk Aanvullende Voorwaarden Hoeksche Waard Assuradeuren Versie 1.0 Een bal door de ruit of graffiti op de muur. Tijdens een storm beschadigt een tak uw dak. Of

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Opstalverzekering Do juni 2010 Opstal

Polisvoorwaarden Opstalverzekering Do juni 2010 Opstal Polisvoorwaarden Opstalverzekering Do juni 2010 Opstal Deze voorwaarden gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden Do juni 2010 Algemeen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Woonhuisverzekering super dekking. Bijzondere Voorwaarden

Woonhuisverzekering super dekking. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering super dekking Bijzondere Voorwaarden BWS 01012017 Bijzondere Voorwaarden woonhuisverzekering super dekking U heeft een woonhuisverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk

Nadere informatie

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK BLG OPSTAL EXTRA UITGEBREID. Model BLW 02-1. ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK BLG OPSTAL EXTRA UITGEBREID. Model BLW 02-1. ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Rubrieksvoorwaarden ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: De maatschappij AMEV Schadeverzekering N.V., die wat de rechten en verplichtingen van de verzekeraars betreft,

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave. Onderdeel Woonhuis 3. Onderdeel Glas 6. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33

Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave. Onderdeel Woonhuis 3. Onderdeel Glas 6. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Polisvoorwaarden Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Onderdeel Woonhuis AEWNH08 Onderdeel Glas AEGLA08 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kruidvat Opstalverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OP

Kruidvat Opstalverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OP Kruidvat Opstalverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OP Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de opstalverzekering

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek A. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Bedrijven 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek A. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Bedrijven 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor Bedrijven 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek A, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Gebouwenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL B 03.2.88 A INHOUD Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere dekkingen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering (216)

Bijzondere Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering (216) (216) A60.609-06/07 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Dekking boven de verzekerde som Artikel 4 Dekking bij aan- en/of verbouw Artikel 5 Uitsluitingen Artikel

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. Inhoudsopgave. Begripsomschrijvingen. Omvang van de dekking. Uitsluitingen en beperkingen

Woonhuisverzekering. Inhoudsopgave. Begripsomschrijvingen. Omvang van de dekking. Uitsluitingen en beperkingen Woonhuisverzekering WHS1.1 1.2 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Artikel 4 Waardegarantie / Verzekerd bedrag / Index Artikel

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Gebouwenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL B 03.2.88 B INHOUD Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere dekkingen

Nadere informatie

Recreatiewoningverzekering

Recreatiewoningverzekering Recreatiewoningverzekering Bijzondere Voorwaarden RW15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek Aa. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Vereniging van. Eigenaren 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek Aa. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Vereniging van. Eigenaren 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek Aa. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor Vereniging van Eigenaren 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek Aa, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Brandverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Uitgebreide indexverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Uitgebreide indexverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Uitgebreide indexverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van

Nadere informatie

Perfect gebouwenverzekering

Perfect gebouwenverzekering Polismantel P.G.3 Perfect gebouwenverzekering Algemene polisvoorwaarden Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 7 Uitsluitingen 8 Verplichtingen van verzekerde bij

Nadere informatie

Excellente woonhuis- en glasverzekering

Excellente woonhuis- en glasverzekering Excellente woonhuis- en glasverzekering Versie 2009.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden woonhuis- en glasverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking van de algemene

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Inventaris- / Goederen- / Huurdersbelangverzekering, Dekking Huurdersbelang

Polisvoorwaarden Inventaris- / Goederen- / Huurdersbelangverzekering, Dekking Huurdersbelang Polisvoorwaarden Inventaris- / Goederen- / Huurdersbelangverzekering, Dekking Huurdersbelang Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket. Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide Woonhuisverzekering (290) Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide Woonhuisverzekering (290) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide Woonhuisverzekering (290) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Gebouw: de op het polisblad omschreven onroerende zaak met al wat volgens verkeersopvatting daarvan deel uitmaakt,

Nadere informatie

IAK Woonhuisverzekering

IAK Woonhuisverzekering IAK Woonhuisverzekering Verzekeringsvoorwaarden WH14 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Woonhuisverzekering WH14 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Woonhuisverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Dekking

Nadere informatie

P.G. 3 - Perfect gebouwenverzekering

P.G. 3 - Perfect gebouwenverzekering PG 3 - Perfect gebouwenverzekering Polismantel PG3 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 7 Uitsluitingen 8 Verplichtingen van verzekerde bij schade 9 Vaststelling

Nadere informatie

Perfect gebouwenverzekering

Perfect gebouwenverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect gebouwenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 7 Uitsluitingen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Inventaris- / Goederen- / Huurdersbelangverzekering, Dekking Huurdersbelang

Polisvoorwaarden Inventaris- / Goederen- / Huurdersbelangverzekering, Dekking Huurdersbelang Polisvoorwaarden Inventaris- / Goederen- / Huurdersbelangverzekering, Dekking Huurdersbelang Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Inventaris- / Goederen- / Huurdersbelangverzekering, Dekking Huurdersbelang

Polisvoorwaarden Inventaris- / Goederen- / Huurdersbelangverzekering, Dekking Huurdersbelang Polisvoorwaarden Inventaris- / Goederen- / Huurdersbelangverzekering, Dekking Huurdersbelang Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Opstalverzekering Versie OP2005

Bijzondere voorwaarden Opstalverzekering Versie OP2005 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk 2 Omschrijving van de dekking. Artikel 2 Omvang van de dekking

Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk 2 Omschrijving van de dekking. Artikel 2 Omvang van de dekking Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippen 1.l Maatschappij Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. 1.2 Verzekeringnemer Degene met wie de verzekering

Nadere informatie

Extra Kostenverzekering EKV 1.1

Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering De OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Bijbehorende polisvoorwaarden: AW2014 In dit dekkingsoverzicht leest u in hoofdlijnen voor welke situaties

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Model 20234 blad 1 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Bedrijfsschadeverzekering ZW-BS-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Bedrijfsschadeverzekering. Met de Bedrijfsschadeverzekering verzekert u de financiële gevolgen van bedrijfsstilstand. Hoe leest

Nadere informatie

Particulier ZekerheidsPakket Woonhuisverzekering WHS 2.1

Particulier ZekerheidsPakket Woonhuisverzekering WHS 2.1 Bijzondere voorwaarden Particulier ZekerheidsPakket Woonhuisverzekering WHS 2.1 INHOUDSOPGAVE WOONHUIS: Artikel 1: Begripsomschrijvingen Pagina 2 Artikel 2: Waardegarantie / verzekerd bedrag Pagina 2 Artikel

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden woonhuis- en glasverzekering. Verzekeringsvoorwaarden. woonhuis- en glasverzekering Extra uitgebreid. Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden woonhuis- en glasverzekering. Verzekeringsvoorwaarden. woonhuis- en glasverzekering Extra uitgebreid. Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden woonhuis- en glasverzekering Verzekeringsvoorwaarden Extra uitgebreid woonhuis- en glasverzekering Extra uitgebreid woonhuis- en glasverzekering 2014 2015.1

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek E. Bijzondere. voorwaarden. Reconstructiekostenverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek E. Bijzondere. voorwaarden. Reconstructiekostenverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek E. Bijzondere voorwaarden Reconstructiekostenverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek E, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Reconstructiekostenverzekering 01/2013

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden nr. 3005

Bijzondere Voorwaarden nr. 3005 AEGON Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3005 U heeft bij ons een woonhuisverzekering afgesloten. Daarmee verzekert u uw huis tegen brand, storm, inbraak en vele andere schades. U wilt graag

Nadere informatie

P.W.13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro)

P.W.13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro) PW13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro) Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 8 Uitsluitingen 9 Verplichtingen van verzekerde bij schade 10 Vaststelling schade

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek F. Bijzondere voorwaarden. Extra Kostenverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek F. Bijzondere voorwaarden. Extra Kostenverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek F, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Extra Kostenverzekering 01/2013 4 1 Wat is

Nadere informatie

Woningverzekering Primair

Woningverzekering Primair Woningverzekering Primair Model 08.17 Bijzondere voorwaarden Inhoudsopgave 1. AANVULLENDE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 2. DEKKING 3 3. WELKE SCHADEVEROORZAKENDE GEBEURTENISSEN ZIJN VERZEKERD? 3 4. DEKKING TIJDENS

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN WOONHUISVERZEKERING BVW-BRW(0109b) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Exploitatiekostenverzekering ZW-EX-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Exploitatiekostenverzekering. Met de Exploitatiekostenverzekering verzekert u de financiële gevolgen van bedrijfsstilstand

Nadere informatie

E.G. 3 - Perfect-Extra gebouwenverzekering

E.G. 3 - Perfect-Extra gebouwenverzekering EG 3 - Perfect-Extra gebouwenverzekering Polisvoorwaarden Wegwijzer Polismantel EG3 zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 7 Uitsluitingen 8 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuis 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving

Bijzondere voorwaarden Woonhuis 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Dekking 2.1 Verzekerde belangen 2.2 Waar en waartegen gedekt 2.3 Glasdekking 2.4 Dekking boven verzekerde som Artikel 3. Aanvullende uitsluitingen

Nadere informatie

Opstal Inhoudsopgave

Opstal Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.1 Begripsomschrijvingen 1.2 Wat is verzekerd, dekking Brand-Inbraak 1.3 Wat is verzekerd, dekking Brand-Inbraak-Storm 1.4 Wat is verzekerd, dekking Uitgebried 1.5 Wat is verzekerd, dekking

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering Glas

Allianz Woonverzekering Glas Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Woonverzekering Glas Specifieke verzekeringsvoorwaarden Glas GLS 15 Inhoudsopgave Specifieke verzekeringsvoorwaarden Glas Checklist 3 1. Waarvoor is deze verzekering?

Nadere informatie

1 van 7. Polisvoorwaarden Gecombineerde gevaren gebouwen 93.03.22 / E

1 van 7. Polisvoorwaarden Gecombineerde gevaren gebouwen 93.03.22 / E Polisvoorwaarden Gecombineerde gevaren gebouwen 93.03.22 / E 1. Begripsomschrijvingen 1.1. OVZ verzekeringen: de Onderlinge Waarborgmaatschappij OVZ verzekeringen U.A., gevestigd te Goes. 1.2. Verzekeringnemer:

Nadere informatie

Perfectgebouwenverzekering

Perfectgebouwenverzekering Algemene polisvoorwaarden Home 1 Perfectgebouwenverzekering Hoofdstuk 1 Artikel 1 Hoofdstuk 2 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Hoofdstuk 3 Artikel 9 Artikel 10 Artikel

Nadere informatie

INBOEDEL. Verzekeringsvoorwaarden ARTIKEL 1. BIJZONDERE BEPALING ARTIKEL 2. BEGRIPPEN ARTIKEL 3. OMVANG VAN DE DEKKING

INBOEDEL. Verzekeringsvoorwaarden ARTIKEL 1. BIJZONDERE BEPALING ARTIKEL 2. BEGRIPPEN ARTIKEL 3. OMVANG VAN DE DEKKING Verzekeringsvoorwaarden INBOEDEL overzicht zie artikel BIJZONDERE BEPALING 1. BEGRIPPEN 2. OMVANG VAN DE DEKKING 3. - verzekerde belangen 3.1. - waar en waartegen gedekt 3.2. - dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Beperking van de duur van

Nadere informatie