REDArt Brick verwerkingsrichtlijnen Voor u start. Keuring bestaande situatie Voorbehandeling & inspectie van de ondergrond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REDArt Brick verwerkingsrichtlijnen Voor u start. Keuring bestaande situatie Voorbehandeling & inspectie van de ondergrond"

Transcriptie

1 REDArt Brick verwerkingsrichtlijnen Voor u start BELANGRIJK: WERK ENKEL MET ONDERDELEN / PRODUCTEN BEHORENDE TOT HET REDART BRICK GEVELSYSTEEM (ZIE VOLGENDE PAGINA S). WERK ENKEL VOLGENS DE RICHTLIJNEN ZOALS IN DEZE BROCHURE OMSCHREVEN. Keuring bestaande situatie Voorbehandeling & inspectie van de ondergrond Bestaande ondergrond De ondergrond dient droog, vlak en draagkrachtig te zijn, vrij van stof, algengroei en overige verontreinigingen. Een vervuilde ondergrond kan de hechting van de lijmmortel en REDArt Brick isolatieplaat verminderen. De ondergrond onder hoge druk met water of mechanisch (bijvoorbeeld met behulp van een staalborstel) reinigen. Indien nodig kan de ondergrond worden gereinigd met een algenreinigingsmiddel. De ondergrond dient vlak te zijn. Controleer deze op oneffenheden en loszittende delen zoals b.v. loszittende stenen, deze dienen te allen tijde te worden vervangen. Om vlakheid te bepalen dient deze opgemeten te worden middels het spannen van een metselkoord langs de bestaande gevel. Oneffenheden kleiner dan 10 mm kunnen geëgaliseerd worden door verlijming van de isolatie platen volgens het dotten met randverlijming principe. Zie afbeelding. Verwerkingsrichtlijnen REDArt Brick, Januari 2015 Pagina - 1 -

2 Oneffenheden >10 mm dienen eerst uitgevlakt te worden met geschikte cementmortel. Ook bestaande gepleisterde ondergronden grondig controleren op blazen en losse delen met een hamertest. Na eventuele verwijdering van deze oude lagen dienen deze geëgaliseerd te worden met een egalisatiemortel. Indien de bestaande spouw niet geïsoleerd is, met behulp van een endoscoop de spouw en spouwankers inspecteren. Is de spouw wel voorzien van isolatie, dan dient er een aantal stenen uitgehakt te worden om te controleren of de spouwankers in goede conditie zijn (niet gecorrodeerd of beschadigd). Zijn spouwankers beschadigd, dan dienen na overleg met de constructeur renovatiespouwankers te worden aangebracht, volgens beoordelingsrichtlijn URL Beplanting, schuttingen en andere obstakels verwijderen. In geval van optrekkend vocht, een strook DPC folie in de muur aanbrengen ter plaatse van het basisprofiel. Controle maatvoering gevels Controleren of kozijnen in lange gevels op één hoogte liggen en tevens of door oude verzakkingen de kozijnen scheef of niet meer rechthoekig zijn. Door het toepassen van rollagen boven kozijnen en muuropeningen kunnen hoogteverschillen worden weggewerkt. De maten van de gevel controleren aan de hand van de koppen- en lagenmaat. Aan de hand van de nieuwe afmetingen weer de koppen- en lagenmaat bepalen voor de gevelstenen. De informatie van de gevelstenen kunt u opvragen bij uw steenleverancier. Steigers Aanbevolen wordt vrijstaande steigers te gebruiken en (bij voorkeur) geen steigers die worden bevestigd aan of in de te isoleren ondergrond. Hierdoor hoeft u achteraf geen steigergaten en andere onderbrekingen te herstellen. De steiger moet over de volle hoogte van de gevel worden geplaatst. De breedte moet minimaal 1 m zijn. De steigerslagen moeten om de 2 meter zijn aangebracht. De steiger moet aan de bovenzijde waterdicht zijn afgedekt met witte lichtdoorlatende of transparante zeilen die ten minste doorlopen tot en met de bovenste steigerslag. De steiger moet zijn voorzien van regen werend gaas/netten tot aan straatniveau. De netten moeten verticaal aan de buitenkant van de steiger worden geplaatst. De netten moeten in de winterperiode regen en wind met 90 % reduceren; in de zomerperiode met 60 %. Verwerkingsrichtlijnen REDArt Brick, Januari 2015 Pagina - 2 -

3 De steiger moet zijn voorzien van trappenhuizen, met maximale tussenafstanden van 40 m. Opgangen moeten buiten de steiger zijn geplaatst en moeten zijn afgeschermd. Muurafstand in overleg met verwerker i.v.m. maatvoering systeem. Sterk aanbevolen wordt de steiger pas te verwijderen als de laatste laag van het pleister- of afwerksysteem voldoende is uitgehard en gedroogd. NEN Steigers moeten voldoen aan de geldende normen, bijvoorbeeld NEN-EN 1004 voor rolsteigers opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen en NEN-EN voor gevelsteigers vervaardigd van geprefabriceerde onderdelen. Plaatsing van de profielen Aanbrengen basisprofiel De sokkelprofielen worden gemonteerd vo o r de plaatsing van de isolatieplaten. Deze profielen dienen ter ondersteuning. De REDArt Brick isolatieplaten dienen ca. 15 cm boven maaiveld te worden gemonteerd op het basisprofiel. Indien gewenst kan een hiervoor geschikte kantplank isolatieplaat, (XPS) worden geplaatst vanaf fundering tot aansluiting profiel. Deze mogen niet onder en moeten minstens 15 cm boven het maaiveld worden bevestigd (tenzij anders gespecificeerd). Bevestig de sokkelprofielen met slagpluggen - met een maximale onderlinge afstand van 30 cm - waterpas aan de ondergrond, eventueel uitvullen met opvulstukjes. De profielen met een onderlinge afstand van 3 mm laten aansluiten met behulp van verbindingsstukjes. In- en uitwendige hoeken op verstek afzagen. Let op dat de profielen niet afbreken. Afdichting van de ondergrond Het REDArt Brick systeem is bedoeld om een gevel te isoleren en te bekleden. Kozijnen dienen waterdicht in de gevel gemonteerd te zijn d.m.v. Fiberband. Ook dakrandaansluitingen dienen waterdicht aangesloten te zijn. Kozijnen kunnen beter terugliggend in de gevel worden uitgevoerd zodat er een neggekant ontstaat. Met kozijnen die in de gevellijn of daarbuiten zijn geplaatst loopt u meer risico op lekkages. Verwerkingsrichtlijnen REDArt Brick, Januari 2015 Pagina - 3 -

4 Aansluitingen We maken onderscheid tussen: Aansluitingen met kozijnen en waterslagen Aansluitingen met schuimband Aansluitingen met kit (normale en verholen) Aansluitingen met waterslagen en kozijnen Als u het REDArt Brick systeem aansluit tegen stalen of aluminium waterslagen en tegen kozijnen moet u ervoor zorgen dat de waterslagen als gevolg van thermische werking kunnen krimpen en uitzetten. Het REDArt Brick systeem dat u aanbrengt mag daarbij niet worden beschadigd maar u moet wel een blijvende afdichting kunnen garanderen. Aansluitingen met schuimband Bij aansluiting van het REDArt Brick systeem op andere bouwdelen, dient u daarvoor geïmpregneerd opencellig schuimband in voorgecomprimeerde vorm te gebruiken. Breng het schuimband met enige overlap aan op alle bouwdelen. Alle bouwdelen moeten droog, schoon en vetvrij zijn. Gebruik alleen nieuw schuimband. Na de montage van de isolatieplaten moet het, vooraf geplaatste schuimband gelijk liggen met de voorkant van de aansluiting. Volg nauwgezet de verwerkingsvoorschriften van de leverancier, vooral als het gaat om de voegbreedte tussen de platen en de kozijnen. Aansluitingen met kit Als u een kit gebruikt als afdichtingsmateriaal, moet de vrije ruimte tussen de gevelstenen en de constructie ten minste 5 mm zijn. Controleer voor het aanbrengen of: - beide hechtvlakken droog, vetvrij en stofvrij zijn; - de ondergrond eventueel eerst moet worden voorzien van een primer die bij de kit soort hoort. Volg altijd de aanwijzingen van de leverancier. Waterslagen Bij toepassing van metalen waterslagen mogen deze niet langer zijn dan 3 meter. Dit in verband met de thermische uitzetting. De mogelijke uitzetting van (metalen) waterslagen moet in de aansluiting met de kopschotjes kunnen worden opgevangen. De aluminium waterslagen dienen uitgevoerd te worden met dubbele kopschotten. Bij andere materialen dienen deze altijd voorzien te zijn van een opstaande rand aan beide zijden. Verwerkingsrichtlijnen REDArt Brick, Januari 2015 Pagina - 4 -

5 De waterslagen moeten aan de voorzijde een overstek hebben van ten minste 30 mm. De overstek wordt gemeten vanaf het oppervlak van de afwerking tot het punt waar de druppel valt. De eventuele koppelstukken en kopschotjes moeten met een speling van 4 mm zijn gemonteerd. De waterslagen moeten op de juiste manier zijn bevestigd daar deze behoorlijk belast worden door b.v. plaatsing van een ladder. Volg voor een juiste montage altijd de richtlijnen van de fabrikant. Aanmaken lijmmortel De Lijm- en wapeningsmortel aanmaken met 0,21-0,25 liter zuiver water per kg mortel (zie richtlijnen op de verpakking). Meng de lijmmortel met een mixer door toevoeging van zuiver water tot een homogene, klontvrije lijmspecie. Minimaal 3 minuten mengen met een hiervoor geschikte machine. Na ca. 10 minuten opnieuw doormengen. Maak niet meer aan dan binnen 2 a 3 uur kan worden verwerkt en meng deze elke 30 minuten nog eens door. Voeg in geen geval nog water toe na het mengen. Tijdens en na het aanbrengen van de specie mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond niet lager zijn dan 5 C en niet hoger zijn dan 30 C. De specie niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, of bij risico op vorst binnen de 24 uur. De aangebrachte specie beschermen tegen zon, wind en slagregen Het aanbrengen van de lijmmortel Plaats de isolatieplaten alleen op stofvrije en draagkrachtige ondergronden. Het aanbrengen van de lijmmortel op de REDArt Brick isolatieplaten kan op twee manieren; Bij vlakke ondergronden: breng de lijmspecie aan volgens de volvlak verlijming. Gebruik hiervoor een getande spaan. Breng de lijmspecie met de getande spaan aan en verdeel deze over de gehele plaat. Er dient eerste een dunne laag aangebracht worden met de vlakke zijde Verwerkingsrichtlijnen REDArt Brick, Januari 2015 Pagina - 5 -

6 van de spaan. De lijmmortel goed in de isolatieplaat drukken voor een optimale hechting. Verbruik ca. 6-8 kg/m² bij laagdikte 5 mm. 100% verlijming. Zie afbeelding. Bij minder vlakke ondergronden of waar egalisatie nodig is: breng de lijmspecie aan volgens de puntrand verlijming. Breng de lijmspecie worstvormig langs alle zijkanten (minimaal 50 mm verwijderd van de rand) van de isolatieplaat en minstens driemaal over de breedte aan (minimaal 60% verlijming van het oppervlak). Breng de lijmspecie aan met een laagdikte die niet dikker is dan 15 mm voor een optimale hechting op de ondergrond. Ook hier dient t.p.v. de randen en de noppen de lijmmortel eerst in een dunne laag aangebracht te worden om een optimale hechting te verkrijgen. Verbruik ca. 5kg/m², 60% verlijming. Plaatsing van de REDArt Brick isolatieplaten Breng de gelijmde isolatieplaat aan door deze met een schuivende beweging strak aan te sluiten op de gewenste positie. Vervolgens de isolatieplaat goed aankloppen voor een vlakke aansluiting en verlijming. Lijmspecieresten die achterblijven op de ondergrond of tussen de plaatnaden naar buiten gedrukt worden verwijderen, zodat koudebruggen of scheurvorming in de afwerklaag wordt voorkomen. Bij lichte krommingen van de ondergrond kan worden volstaan met het inkepen of het verticaal plaatsen van de isolatieplaten. Inkepingen zijn alleen toegestaan aan de zijde van de isolatieplaat die op de ondergrond wordt verlijmd. Maak bij sterke krommingen van de ondergrond gebruik van vormstukken met extra mechanische bevestigingen. BELANGRIJK: Isolatieplaten die al enige minuten zijn verlijmd, kunnen NIET meer worden verplaatst, omdat de lijmverbinding dan breekt. Plaatsing van de REDArt Brick isolatie platen rondom gevelopeningen Er mogen zich geen plaatnaden rond hoeken om gevelopeningen bevinden. Isolatieplaten rondom kozijnen en deuropeningen moeten daarom altijd op maat worden gesneden. Houd tussen de isolatieplaat en de gevelopening minstens 200 mm vrij. Vermijd details waarbij kozijnen vlak in de gevel zijn ontworpen. Verwerkingsrichtlijnen REDArt Brick, Januari 2015 Pagina - 6 -

7 De isolatie wordt altijd overlappend over het afdichtings- materiaal van raam- en deurstijlen aangebracht. Plaatsing van de REDArt Brick isolatie platen rondom hoeken Start bij de plaatsing van de isolatieplaten vanaf het sokkelprofiel en werk verder naar boven. De isolatieplaten dienen altijd in verband te worden aangebracht. Op de hoeken de isolatieplaten gelijk aan de dikte van de isolatie om en om over laten steken. Dit voorkomt snijafval. Plaats geen isolatieplaten met een breedte of hoogte van minder dan 200 mm. Verwerkingsrichtlijnen REDArt Brick, Januari 2015 Pagina - 7 -

8 Controleer tijdens voorgaande verwerkingsstappen regelmatig met een waterpas of de isolatieplaten vlak zijn aangebracht. Afdichtingstape Aansluitingen met niet te isoleren gebouwdelen, zoals raam- en deuropeningen dienen waterdicht te worden uitgevoerd met behulp van afdichtingstape. Deze dient ook te worden aangebracht rondom doorvoeringen zoals luchtafvoeren e.d. Kierafdichting Kieren tussen isolatieplaten groter dan 2 mm dienen te worden opgevuld met repen steenwol. BELANGRIJK: Vul eventuele kieren niet met specie omdat dit koudebruggen of scheurvorming in de afwerklaag kan veroorzaken. In geen geval de kieren vullen met PUR schuim. Verwerkingsrichtlijnen REDArt Brick, Januari 2015 Pagina - 8 -

9 Mechanische bevestiging De REDArt Brick isolatieplaten dienen naast de verlijming, ook mechanisch bevestigd te worden. Waar de verticale belasting op het REDArt Brick systeem wordt overgebracht door de lijmmortel, dient de windbelasting opgevangen te worden door de isolatieankers. Daarbij mogen de ankers niet uit de draagconstructie getrokken worden en mag de isolatie niet over de ankers heen getrokken worden. Uiteraard dient de ondergrond geschikt te zijn voor de ankers. De in het REDArt Brick systeem voorgeschreven ankers kunnen worden toegepast op beton, kalkzandsteen, OSB en metselsteen. Indien de draagconstructie uit ander materiaal is opgebouwd dient er overleg plaats te vinden met ROCKWOOL. Bevestigingsgaten worden door de isolatie in de ondergrond geboord. Let op dat u het juiste type boor voor de betreffende ondergrond gebruikt. De juiste boordiepte is afhankelijk van het gekozen bevestigingsmateriaal. Boor altijd 10 mm dieper dan voorgeschreven om te voorkomen dat boormeel het boorgat blokkeert. Controleer hoeveel bevestigingspunten per isolatieplaat worden voorgeschreven. Bij 5 bevestigingspunten per isolatieplaat boort u de bevestigingspunten op de hoeken mm uit de hoek naar binnen. De mechanische bevestiging dient te worden aangebracht vóór het aanbrengen van de wapeningsmortel en het wapeningsnet en na het uitharden van de lijmlaag! Plaats de plug in het boorgat tot de bovenkant van de schotel gelijk is met het oppervlak van de isolatieplaat en schroef of sla (afhankelijk van het type plug) deze vast. Let op dat de plug de isolatieplaat niet insnoert en niet meer dan 5 mm onder het oppervlak van de isolatieplaat ligt. Een te diep bevestigde plug moet worden verwijderd en vervangen. Bevestig een nieuwe plug op een naastgelegen plek. Verwerkingsrichtlijnen REDArt Brick, Januari 2015 Pagina - 9 -

10 Het aanbrengen van het wapeningsnet en mortel Het aanmaken van de lijm- en wapeningsmortel Meng een hele zak REDArt Brick lijm- en wapeningsmortel met een mixer door toevoeging van zuiver water tot een homogene, klontvrije specie. Na ca. 10 minuten opnieuw doormengen. Maak niet meer aan dan binnen 3 uur kan worden verwerkt en meng deze elke 30 minuten nog eens door. Voor de lijm- en wapeningsmortel geldt dezelfde mengverhouding als vermeld bij punt aanmaken lijm en wapeningsmortel. BELANGRIJK: Voeg na het mengen geen water meer toe aan de lijmspecie. Verwerkingstijd bedraagt plus minus 2 uur (afhankelijk van omgevingstemperatuur). De lijmlaag dient minimaal 48 uur uit te harden voor aanbrengen wapeningslaag. Hoeken en hoekprofielen Alvorens het wapeningsnet en de lijmmortel aan te brengen dienen enkele geveldelen extra te worden beschermd. Hoeken Gebruik stroken wapeningsnet met een minimale afmeting van 30 x 30 cm. Bij elke hoek van ramen en deuren diagonaal (45 ) een extra strook wapeningsnet aanbrengen. Deze strook aanbrengen met een dunne laag lijmspecie. Druk de specie goed in de isolatie voor een optimale hechting. Verwerkingsrichtlijnen REDArt Brick, Januari 2015 Pagina

11 Extra stroken wapeningsnet dienen ook te worden aangebracht rond inbouwdozen of doorvoeren. Deze moeten de wapeningslaag daaronder met minimaal 10 cm overlappen en worden diagonaal (45 ) aangebracht. Hoekprofielen Hoekprofielen worden vol en zat in de specie gesteld. Controleer of het hoekprofiel vlak en in het lood is geplaatst. Als het hoekprofiel niet standaard voorzien is van een wapeningsnet, adviseren wij deze aan te brengen in een losse strook van 15 cm. Het aanbrengen van de lijmspecie en het wapeningsnet Tijdens en na het aanbrengen van de specie mag de omgevingstemperatuur niet lager zijn dan 5 C. Deze mag niet worden aangebracht bij risico op vorst binnen 48 uur. Controleer voor aanvang of het isolatiemateriaal vrij van stof en loszittende delen is. De lijmspecie aanbrengen in een laagdikte van ca. 5-6 mm met behulp van een spaan. Vervolgens het wapeningsnet inbedden. Verwerkingsrichtlijnen REDArt Brick, Januari 2015 Pagina

12 Wapeningsnet Er mag alleen gebruik worden gemaakt van het REDArt Brick wapeningsnet. Dit i.v.m. bestandheid tegen veroudering door alkalische werking mortel. Deze wordt gelijkmatig aangebracht in de natte specie. Oneffenheden dienen te worden voorkomen of gladgestreken. Breng het wapeningsnet aan over het gehele geveloppervlak met een overlap van minstens 10 cm aan en respecteer deze overlap ook bij hoeken en rond gevelopeningen. BELANGRIJK: Het wapeningsnet niet direct op de isolatieplaten, maar ingebed in de lijmspecie aanbrengen. Deze dient in de toplaag van de wapeningsmortel te zitten. De wafelstructuur mag zichtbaar zijn, maar niet de kleur van het weefsel. Gebruik geen sponsbord. Gebruik voor het uitvlakken van het oppervlak GEEN extra laag lijmspecie, deze zal tijdens het uitharden loslaten. Verwerkingsrichtlijnen REDArt Brick, Januari 2015 Pagina

13 Het aanbrengen van de gevelstenen Voor de afwerking met gevelstenen kunt u binnen het REDArt Brick systeem kiezen uit een zeer omvangrijk assortiment gevelbakstenen van de fabrikanten; Wienerberger Daas Baksteen Engels Baksteen Geschikt zijn de gevelbakstenen die vallen binnen de onderstaande classificatie (volgens tabel 5 uit BRL 1007); IW (initiële wateropname) klasse II (0,5-1,5kg/m².min) IW (initiële wateropname) klasse III (1,5-4,0Kg/m².min) IW klasse I en IV niet geschikt Vorstklasse F2 (C) of F2 (D) Gevelbaksteenstrippen dienen een minimale breedte te hebben van 20mm. Bepaling lagen- en koppenmaat Opmeten nieuwe gevelafmeting Door het aanbrengen van het isolatiepakket krijgt het gebouw een andere maatvoering. Dit heeft hoofdzakelijk gevolgen voor de horizontale afmetingen. Deze maten dienen opgemeten te worden. De neggekanten dienen tijdens het ontwerp opnieuw bepaald te worden vanwege het opgebrachte isolatiepakket. Houd hier rekening met de afmetingen hoekstenen. Opmeten muuropeningen Afhankelijk welke detaillering er wordt toegepast bij kozijnen en muuropeningen veranderen ook deze afmetingen. Ook deze afmetingen opnieuw bepalen. Bepalen koppenmaat De gedeclareerde maatvoering van de toe te passen gevelbakstenen kunt u opvragen bij de fabrikanten, Daas baksteen, Engels baksteen en Wienerberger. In de voorbereidingsfase is het aan te raden een proefstuk (met de bakstenen uit de te leveren productie) opgezet te worden om deze maatvoering af te stemmen. Hoogte muuropeningen, controleren posities Indien de muuropeningen op verschillende hoogtes zitten, of als hier kleine afwijkingen in zitten, zijn deze eenvoudig op te vangen door een rollaag boven de kozijnen aan te brengen en de hoekstenen op maat te maken. Bepalen lagenmaat Afhankelijk van de gevraagde lintvoeg hoogte ( minimaal 8 mm. ) zal de nieuwe afwerking met gevelstenen gerealiseerd worden. Gangbaar is een lagenmaat van 62,5 mm bij gebruik van een gevelsteen van 50 mm hoogte, dan worden 16 lagen gevelstenen per m1 aangebracht. De lagenmaat kan variëren 58 mm tot 65 mm afhankelijk van de gekozen gevelsteen en lintvoeghoogte. Verwerkingsrichtlijnen REDArt Brick, Januari 2015 Pagina

14 Rollagen Op deze manier zijn maatverschillen eenvoudig weg te werken. Uitzetten van de lagen- en koppenmaat De lagenmaat kunnen we op de profielen aftekenen. Om de koppenmaat uit te zetten is het handig om op de isolatieplaat de lijn van de negge naar beneden af te tekenen, dat maakt het uitzetten van de koppenmaat eenvoudiger. Echter door afwijkingen en maten die geen veelvoud van de koppenmaat zijn, zullen maten tussen muurdammen en kozijnen kunnen variëren. Aanmaken lijmmortel. De lijmmortel aanmaken met zuiver water, volg voor de juiste hoeveelheid de instructies op de verpakking. Meng de lijmmortel met een mixer door toevoeging van zuiver water tot een homogene, klontvrije lijmspecie. Minimaal 3 minuten mengen met een hiervoor geschikte machine. Na ca. 10 minuten opnieuw doormengen. Maak niet meer aan dan binnen ca. 2 uur kan worden verwerkt en meng deze elke 30 minuten nog eens door. Voeg in geen geval nog water toe na het mengen. Tijdens en na het aanbrengen van de specie mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond niet lager zijn dan 5 C en niet hoger zijn dan 30 C. De specie niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, of bij risico op vorst binnen de 24 uur. De aangebrachte specie beschermen tegen zon, wind en slagregen. Borstel de gevelstenen vrij van het eventuele zaagstof. De lijmmortel met een getande lijmkam (8x8 mm) middels horizontale banen aanbrengen op de wapeningslaag. Breng niet meer lijm aan dan verwerkt kan worden binnen de open tijd van de lijmmortel (ca. 2 uur afhankelijk van temperatuur). Er dient een laagdikte van >5 mm te worden aangebracht. Verbruik gemiddeld 5 kg/m 2. Verwerkingsrichtlijnen REDArt Brick, Januari 2015 Pagina

15 De lijmmortel vervolgens handmatig aanbrengen volgens het buttering-floating principe op de achterzijde van de baksteenstrip. Breng de lijmmortel aan met een lijmkam van 8x8 mm onder een hoek van 60. Gebruik niet meer lijm dan binnen de open tijd van 10 minuten kan worden verwerkt. Breng op de achterzijde van de gevelstenen een lijmlaagje van ca. 3 mm aan en plaats deze vervolgens met een lichte schuivende / drukkende beweging zodat vol vlakke verlijming ontstaat (zonder luchtinsluitingen). Voegen uitkrabben vóór het verharden van de lijm. Na 2 dagen drogen/uitharden kunnen de gevelstenen worden opgevoegd. Verwerkingsrichtlijnen REDArt Brick, Januari 2015 Pagina

16 Vochtigheid en verwerkingsrichtlijnen gevelstenen Verwerkingsrichtlijnen gevelstenen Raadpleeg de voorschriften van de vernoemde baksteenfabrikanten. Vochtigheid is na het nat zagen van de gevelsteen bepalend. Advies is de gevelsteen na verzagen te laten rusten om te kunnen drogen. Dit drogen is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden en de omstandigheden tijdens het verzagen. De gevelstenen dienen winddroog verwerkt te worden. Afstandhouders Om het zakken in de lijmmortel van de gevelstenen en hoekstenen tegen te gaan, kan gebruik gemaakt worden van kunststof afstandhouders die in diverse diktes in de handel zijn. Ook de wigvormige afstandhouders zijn handig in gebruik daar men de baksteenstrip gemakkelijk aan de draad kan drukken. Bij een temperatuur rond de 20 o C is de ondersteuning ongeveer minuten voldoende. Verwijderen lijmvlekken Het verwijderen van eventuele lijmvlekken op de gevelstenen en hoekstenen is eenvoudig zolang de lijmmortel nog nat is en niet uitgehard, dit is met schoon water en desnoods een nylon borstel te verwijderen. Zodra de lijm is uitgehard is alleen mechanische reiniging nog maar mogelijk. Bij bezande gevelstenen kan een mechanische reiniging de bezanding aantasten. Verwerkingsrichtlijnen REDArt Brick, Januari 2015 Pagina

17 Het aanbrengen van de voegmortel Voegen Bevochtigen gevelstenen Bij het voegen is het erg belangrijk dat de voegmortel zich hecht aan de gevelstenen, dit om een goed regenscherm te creëren. Door de geringe dikte van de voegen ( mm) is een goede en volledige vulling erg belangrijk. Het systeem is in grote mate afhankelijk van een goede uitvoering, waardoor het waterdicht regenscherm wel of niet wordt bereikt. Afhankelijk van de weersomstandigheden dienen de verwerkte gevelstenen wel of niet worden bevochtigd. Heeft het recent geregend, maar is door de wind de steen aan het oppervlak weer droog dan kun u direct starten met het voegen. Is door langdurig droog weer de gevel uitgedroogd, dan de gevel nevelen hierbij dient het water niet langs de gevel te lopen. Een handvormsteen neemt meer water op dan de strengperssteen. Houd hiermee rekening tijdens het voegen. Raadpleeg de voorschriften van de genoemde steenproducenten. Voorbereiding Krab direct na het metselen de metselspecie zodanig uit dat in de voegmortel een rechthoekige doorsnede ontstaat. Er dient minimaal 10 mm diepte te ontstaan. Verwijder ook de mortel en stofresten uit de voegen. Aanmaken voegmortel Meng machinaal de inhoud van een zak (25 kg) met 1,7-2,1 liter schoon leidingwater. Meng minimaal 2 minuten tot een homogene massa ontstaat. Voegspecie die onvoldoende gemengd is, kan tot een mindere kwaliteit en kleurverschil leiden. Verbruik Baksteenstriptype Voegdikte Verbruik waalformaat (210X50) 12 mm ± 7,5 kg/m 2 dikformaat (210X65) 12 mm ± 6,5 kg/m 2 Verwerken De voegmortel is verwerkbaar gedurende ca. 2 uur (afhankelijk van temperatuur). Verwerk de aangemaakte specie boven 0 o C. Zorg, om vervuiling te voorkomen, voor roestvast stalen gereedschap. Breng de voegspecie gelijkmatig aan in de voeg en zorg voor een goede verdichting van de voeg m.b.v. een geschikte voegspijker. Verwerkingsrichtlijnen REDArt Brick, Januari 2015 Pagina

18 Nabehandelen Het voegwerk dient tegen uitdroging en tocht beschermt te worden. In het bijzonder bij warm en schraal weer. Ook indien er veel wind staat kan de voegmortel te snel uitdrogen. Dek in deze omstandigheden het voegwerk af met een plastic folie of bevochtig het voegwerk regelmatig met een waternevel. Ook dient het voegwerk beschermd te worden tegen overmatige wateropname bij langdurige regenval. Bescherming kan door het aanbrengen van een folie over het voegwerk (zorg ervoor dat de folie zich niet hecht aan het voegwerk om vlekvorming te voorkomen). Witte uitslag en kleurverschillen in het voegwerk zijn, ondanks veel aandacht voor het product en de verwerking door o.a. weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen invloed hebben op het weer en de bouwomstandigheden is de kans op ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het eindresultaat aanvaarden. Bijzondere voorzieningen HWA montage op REDArt Brick systeem Een beugel op strip bevestiging met twee schroeven met plug in de steenstrip is voldoende. Verwerkingsrichtlijnen REDArt Brick, Januari 2015 Pagina

19 Montage van diverse veel voorkomende bouwonderdelen Zonnescherm (knikarm), rolluiken, lampen, satellietschotels, reclameboren, schuttingen. Werk-/arbeidsomstandigheden Conform het A-blad Metselen en lijmen Een groot voordeel is dat de gevelstenen ongeveer 25% van gewicht hebben als van een volle baksteen. ROCKWOOL isolatie Voor de verwerking van ROCKWOOL isolatie zijn geen speciale veiligheidseisen. Vanuit Eurima (European Insulation Manufacturers Association) zijn een aantal richtlijnen opgesteld om invulling te geven aan de Europese regelgeving betreffende veilig werken. 1. Bedek de huid. Gebruik een mondkapje in niet-geventileerde ruimtes. 2. Gebruik een veiligheidsbril bij werkzaamheden boven het hoofd. 3. Ventileer ruimte indien mogelijk. 4. Eerst met koud water afspoelen, daarna wassen. 5. Gebruik een stofzuiger voor het schoonmaken van de werkplek. 6. Voer afval af volgens de lokale voorschriften. Versie: 27 januari 2015 Auteur: Rob Kooiker Verwerkingsrichtlijnen REDArt Brick, Januari 2015 Pagina

Verwerkingsrichtlijnen Brick Buitengevelisolatiesystemen

Verwerkingsrichtlijnen Brick Buitengevelisolatiesystemen Verwerkingsrichtlijnen Brick Buitengevelisolatiesystemen Inhoudsopgave 1 : Voorbehandeling van de ondergrond... 4 2 : Plaatsing van de profielen... 5 3 : Plaatsing van de ULTRA isolatieplaten... 7 4 :

Nadere informatie

Verwerkingsrichtlijnen Siliconen Buitengevelisolatiesystemen

Verwerkingsrichtlijnen Siliconen Buitengevelisolatiesystemen Verwerkingsrichtlijnen Siliconen Buitengevelisolatiesystemen Inhoudsopgave 1 : Voorbehandeling van de ondergrond... 4 2 : Plaatsing van de profielen... 5 3 : Plaatsing van de ECOROCK isolatieplaten...

Nadere informatie

Buitengevelisolatie systemen standaard detailboek

Buitengevelisolatie systemen standaard detailboek Buitengevelisolatie systemen standaard detailboek Algemeen Voorwoord 3 Verkorte besteksomschrijving Stukadoorswerk 6 Verwerkingsadvies Buitengevelisolatie 7 Standaard Details 10 Overzicht Standaard Detailleringen

Nadere informatie

. Verwerkingsvoorschriften DAAS Isomo.

. Verwerkingsvoorschriften DAAS Isomo. . Verwerkingsvoorschriften DAAS Isomo. 1. Ondergrond 2. Steiger. 3. Plaatsen isolatie platen. 4. Verlijming isolatie platen. 5. Plaatsen schroefankers. 6. Bijzonder detail 7. Naden dichten 8. Aanmaken

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad weber.mix 6 in 1 is een kant-en-klare mortel geschikt voor diverse toepassingen. Ideale oplossing voor renovatieklussen en verbouwingen Vloer & wand Binnen & buiten Veelzijdig inzetbare mortel welke geschikt

Nadere informatie

Detailboek Gevelisolatie

Detailboek Gevelisolatie Detailboek Gevelisolatie 06 05 04 12 13 08 07 02 01 14 11 03 09 10 15 Voorgevel nummer - leider - 06 05 04 02 07 01 03 09 Achtergevel nummer - leider - 16 17 06 16 02 01 03 16 10 15 Kopgevel nummer - leider

Nadere informatie

WILLCO Isolatiesystemen

WILLCO Isolatiesystemen WILLCO Isolatiesystemen De WILLCO Isolatiesystemen kunnen afgewerkt worden met WILLCO Kunstharssierpleisters, WILLCO Silicoonharssierpleisters, WILLCO Silicaatsierpleisters of WILLCO Minerale Sierpleisters.

Nadere informatie

Inleiding. Isolatie. Spouwvulling Binnenisolatie. Buitenisolatie. Dakisolatie Bouwknopen

Inleiding. Isolatie. Spouwvulling Binnenisolatie. Buitenisolatie. Dakisolatie Bouwknopen (her)opbouw van een buitenspouwblad Buitengevelisolatie Herselt Antwerpen, V Driessensstraat Van miniem tot ingrijpend: constructief Van miniem tot ingrijpend: Constructief Visueel Sleephelling Wienerberger

Nadere informatie

PUBLICATIE 19.1. Strikotherm gevelisolatie 100 FLEX Felxibele gemodificeerde steenstripafwerking. Blad: Status: Versie: Supervisor:

PUBLICATIE 19.1. Strikotherm gevelisolatie 100 FLEX Felxibele gemodificeerde steenstripafwerking. Blad: Status: Versie: Supervisor: 1.0 INLEIDING: Het pure, strakke, robuuste en charme van baksteen helemaal tot zijn recht laten komen kan met het Strikotherm Systeem 100-ST. Het Strikotherm 100-ST systeem is een duurzame oplossing voor

Nadere informatie

Beamix Vloervlak Egalisatie 770

Beamix Vloervlak Egalisatie 770 Beamix Vloervlak Egalisatie 770 Slechte ondergrond & Hout TOEPASSING Vezelversterkte gietvloer voor op slechte ondergronden, hout en vloerverwarming. Ideaal op (stabiele) houten (verdiepings)vloeren. Bij

Nadere informatie

NIEUW. Rigips TopStuc. Stap-voor-stap handleiding. Zelf stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit door de unieke receptuur van Rigips TopStuc.

NIEUW. Rigips TopStuc. Stap-voor-stap handleiding. Zelf stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit door de unieke receptuur van Rigips TopStuc. NIEUW Rigips TopStuc Stap-voor-stap handleiding Zelf stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit door de unieke receptuur van Rigips TopStuc. www.rigips.nl DOE - HET - ZELF MET RIGIPS. DAN ZIT HET ZO! Stukadoren

Nadere informatie

Desimpel. Geveloplossingen. Steenstrippen: voorbeeldig met energie, ruimte en esthetiek

Desimpel. Geveloplossingen. Steenstrippen: voorbeeldig met energie, ruimte en esthetiek Steenstrippen: voorbeeldig met energie, ruimte en esthetiek Hoe plaatst u steenstrippen? Mits de juiste voorbereiding en het gebruik van een geschikte mortellijm kunt u steenstrippen op vrijwel elke ondergrond

Nadere informatie

PUBLICATIE 24.1. Strikotherm Systeem 300S Ceramique Minerale Steenstripafwerking. 1 van 9 Definitief 11-2013 RCE. Blad: Status: Versie nr: Supervisor:

PUBLICATIE 24.1. Strikotherm Systeem 300S Ceramique Minerale Steenstripafwerking. 1 van 9 Definitief 11-2013 RCE. Blad: Status: Versie nr: Supervisor: 1.0 INLEIDING: Het pure, strakke, robuuste en charme van baksteen helemaal tot zijn recht laten komen kan met het -. Het Strikotherm 300S- systeem is een duurzame oplossing voor het upgraden van objecten

Nadere informatie

Tegelen op hout. www.omnicol.info

Tegelen op hout. www.omnicol.info Tegelen op hout www.omnicol.info TEGELEN OP HOUT Tegelen op hout ligt niet voor de hand. Immers, keramische tegels en houten ondergronden zijn materiaalsoorten die niet goed samen gaan. Tegels zijn hard

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

Voor de toepassing van : Isomar Eurokoumé multiplex Isogarant 20 jaar Eurokoumé multiplex Isoprime Eurokoumé multiplex Isopaint 20 jaar Eurokoumé

Voor de toepassing van : Isomar Eurokoumé multiplex Isogarant 20 jaar Eurokoumé multiplex Isoprime Eurokoumé multiplex Isopaint 20 jaar Eurokoumé Hl Voor de toepassing van : Isomar Eurokoumé multiplex Isogarant 20 jaar Eurokoumé multiplex Isoprime Eurokoumé multiplex Isopaint 20 jaar Eurokoumé multiplex INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Opslag pag. 3

Nadere informatie

Plano. Het tegelelement voor de wandafwerking. Verwerkingsinstructies

Plano. Het tegelelement voor de wandafwerking. Verwerkingsinstructies Plano Het tegelelement voor de wandafwerking Verwerkingsinstructies Algemeen Toepassingsgebied Deze verwerkingsinstructies beschrijven het gebruik en de verwerking van JACKOBOARD Plano als tegel-, plaat-

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Algemene informatie: Het product is CE-gecertificeerd: prestatieverklaring op www.doerken.be. De folie beantwoordt

Nadere informatie

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC MONTAGEHANDLEIDING BELANGRIJKE INFORMATIE Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC Lees de hele handleiding aandachtig. Als de hierin vermelde instructies niet worden opgevolgd, is

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 6 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Hieronder zie je allerlei zaken die met metselen te maken hebben. Bekijk ze goed, zodat je weet wat de woorden betekenen. Woord Betekenis Afbeelding

Hieronder zie je allerlei zaken die met metselen te maken hebben. Bekijk ze goed, zodat je weet wat de woorden betekenen. Woord Betekenis Afbeelding Hieronder zie je allerlei zaken die met metselen te maken hebben. Bekijk ze goed, zodat je weet wat de woorden betekenen. Woord Betekenis Afbeelding Compriband Dit is materiaal om dilatatievoegen elastisch

Nadere informatie

gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen

gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen informatie voor uitvoerders en timmerlieden op de bouwplaats gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen De timmerfabrikant heeft zijn best gedaan om de kozijnen zo goed mogelijk te maken,

Nadere informatie

S.A.M. Advies STRIKOLITH ADVIES MODULE

S.A.M. Advies STRIKOLITH ADVIES MODULE BASIS ADVISERING Ondergrond ken Copyright 1971 a Strikolith Holding company * all rights reserved www.strikolith.com/disclaimer 1 van 9 TOEPASSINGSGEBIED: Dit advies dient als leidraad voor het buiten

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op metaal

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op metaal REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie Let op: alle RapidRoof-producten

Nadere informatie

Sterke hechting op vrijwel alle soorten ondergrond. Ruwdichtheid vaste mortel ca. 1,4 g/cm³ conform DIN 18555

Sterke hechting op vrijwel alle soorten ondergrond. Ruwdichtheid vaste mortel ca. 1,4 g/cm³ conform DIN 18555 Technisch informatieblad Armatop MP / Pagina 1 Armatop MP Lijm en wapeningspleister voor Alsecco gevelsystemen Toepassing Lijm Voor het verlijmen van gevelisolatieplaten Ecomin-Por en van polystyreen-,

Nadere informatie

Decoratieve stenen elementen voor binnen en buiten

Decoratieve stenen elementen voor binnen en buiten www.deryckbyweser.com Decoratieve stenen elementen voor binnen en buiten Notities Het aanbrengen geschiedt op een stevige, vaste ondergrond (gips, gipskarton, beton, houtvezelplaat, enz). Voor alle andere

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Kant-en-klare, vezelversterkte cementgebonden gietdekvloermortel. CT-C20-F5 Voor het gieten van dekvloeren, ook met vloerverwarming Toepassing Vezelversterkte cementgebonden gietdekvloermortel toe te passen

Nadere informatie

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 7 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Kant-en-klare, sneldrogende, zelfnivellerende, cementgebonden egalisatiemortel. 2-30 mm laagdikte Stofarm Toepassing Cementgebonden egalisatiemortel voor bijna alle soorten binnenvloeren. weber.floor dek

Nadere informatie

WILLCO Fassade Profil

WILLCO Fassade Profil WILLCO Fassade Profil De WILLCO Fassade Profil is een decoratieve sierlijst voor geveltoepassing. Productinformatie De WILLCO Fassade Profil bestaat uit een polystyreen kern, afgewerkt met een cementvrije,

Nadere informatie

Hoe repareer je een beschadigde steenvoeg?

Hoe repareer je een beschadigde steenvoeg? Hoe repareer je een beschadigde steenvoeg? Hoe repareer je een beschadigde steenvoeg? Materialen Gereedschap Weber easyrepair steenvoegen 5kg Hamer Beitel Boormachine Plantenspuit http://bit.ly/29ggrfn

Nadere informatie

3.4 Waterdichting Opkanten

3.4 Waterdichting Opkanten 3.4 Waterdichting Opkanten 3.4.1 Waterdichting Opkanten Algemeen De waterdichting van de opkanten is afgeleid van de eerder beschreven methodes van kimfixatie. Ofwel wordt de EPDM folie verlijmd op de

Nadere informatie

VOEGWERK. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444

VOEGWERK. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444 VOEGWERK Mathieu Peters Fontys PTH Eindhoven Studentennummer: 2073444 2013 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2. ALGEMEEN 2.1 Metselvoegen... 3 2.2 Voorbehandeling van de muren... 4 2.3 Keuze voegspecie...

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Krimparme gietmortel Five Star 190 voor het ondergieten van staalconstructies en betonelementen. Deze mortel voldoet aan CUR-Aanbeveling 24 en waar van toepassing aan NEN-EN 206-1. Unieke formule, bouwt

Nadere informatie

FUNDERING. Draagvaste ondergrond VOEGMIDDEL. Advies en handige tips KERAMIEK. verwerkingsadvies MBI KERAMISCHE TERRASTEGELS

FUNDERING. Draagvaste ondergrond VOEGMIDDEL. Advies en handige tips KERAMIEK. verwerkingsadvies MBI KERAMISCHE TERRASTEGELS FUNDERING Draagvaste ondergrond VOEGMIDDEL Advies en handige tips KERAMIEK verwerkingsadvies MBI KERAMISCHE TERRASTEGELS Verwerking Keramische terrastegels met Tubag mortels ALGEMEEN Het Zandbed Wanneer

Nadere informatie

ALSAN 870 RS / TXS 10 / TXS 20

ALSAN 870 RS / TXS 10 / TXS 20 ALSAN 870 RS / TXS 10 / TXS 20 ALSAN 870 RS / TXS 10 / TXS 20 zijn op PMMA gebaseerde, flexibele, zelfnivellerende mortels gebruikt op oppervlakken met multifunctionele toepassingen (dakterrassen, balkons,

Nadere informatie

PORTA WATERSCHOT HANDLEIDING

PORTA WATERSCHOT HANDLEIDING PORTA WATERSCHOT HANDLEIDING AGGĒRES NV Boomgaarddreef 9-2900 Schoten - België tel +32 3 633 15 50 fax +32 3 633 22 50 info@aggeres.com www.aggeres.com INHOUDSOPGAVE 1. Afmetingen & gewicht van het Porta

Nadere informatie

fermacell Technische tip

fermacell Technische tip Technische tip Versie september 2013 Powerpanel Douchegoot element 2.0 De eis Architecten en ontwerpers zoeken naar moderne en economische oplossingen voor natte ruimtes, als trendy en eigentijdse variant

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Krimparme Ondersabelings- en Troffelmortel Five Star 180 voor het onderstoppen van staalconstructies en betonelementen. Deze mortel voldoet aan CUR-Aanbeveling 24 en waar van toepassing aan NEN-EN 206-1.

Nadere informatie

PUBLICATIE Strikotherm Gevelisolatie APU-profielen. 1 van 10 Definitief CEV. Blad: Status: Supervisor: 1. INLEIDING:

PUBLICATIE Strikotherm Gevelisolatie APU-profielen. 1 van 10 Definitief CEV. Blad: Status: Supervisor: 1. INLEIDING: 1. INLEIDING: Het APU-profiel bestaat uit verscheidene functionele onderdelen, waarbij de combinatie hiervan het grote voordeel is van deze profielen. 1. Profiel met pleisteraanslag 2. PE-Afdichtingsband

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2003

Examenopgaven VMBO-BB 2003 Examenopgaven VMBO-BB 2003 tijdvak 1 maandag datum 19 mei 13.30 tijd 13.30-15.00-15.00 uur BOUWTECHNIEK-METSELEN CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen

Nadere informatie

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer)

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) *100% UV-bestendig *Blijvend soepel en elastisch * Hoge elasticiteit. Tot 400% rek * Scheur-, breuk-,

Nadere informatie

Montage-instructie. Rolpoort. RV55 - RV77 - Vision Door

Montage-instructie. Rolpoort. RV55 - RV77 - Vision Door Montage-instructie Rolpoort RV55 - RV77 - Vision Door Inhoud verpakking 1 1. pantser 2. kap met as 3. geleiders 4. ophangveren 5. afdekdopjes 6. bediening a. elektrisch: schakelaar + stekker b. afstandbediend:

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE. Leempleisters van Wanlin. Samenstelling van de pleistermaterialen. Verpakking en opslag. Fysieke eigenschappen.

TECHNISCHE FICHE. Leempleisters van Wanlin. Samenstelling van de pleistermaterialen. Verpakking en opslag. Fysieke eigenschappen. Leempleisters van Wanlin Samenstelling van de pleistermaterialen Zand, zuivere leem van Wanlin, gehakseld stro. Verpakking en opslag Het pleistermateriaal Argibase is verkrijgbaar in twee varianten: Argibase-D

Nadere informatie

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK Montage-instructies voor cassetteschermen ALVORENS U VAN UW ROLLUIK KUNT GAAN GENIETEN DIENT U EERST HET ROLLUIK TE MONTEREN INHOUD VERPAKKING VERPAKKING 1 1. PANTSER IN KAST

Nadere informatie

Om splinterige boorgaten te voorkomen moet er onder de HPL-plaat, hardhout of multiplex worden gelegd. In het algemeen wordt een

Om splinterige boorgaten te voorkomen moet er onder de HPL-plaat, hardhout of multiplex worden gelegd. In het algemeen wordt een Owokern HPL Technische informatie. Boren Om splinterige boorgaten te voorkomen moet er onder de HPL-plaat, hardhout of multiplex worden gelegd. In het algemeen wordt een spiraalboor (HSS) gebruikt om te

Nadere informatie

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 6 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

NEN 6050 Brandveilig werken op het dak

NEN 6050 Brandveilig werken op het dak NEN 6050 Brandveilig werken op het dak www.duweldakmarkt.nl Voorwoord Sinds september 2006 bestaat er een NVN 6050. In deze norm is vastgelegd hoe er brandveilig kan worden gewerkt op het dak. De norm

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op asfalt

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op asfalt REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie Let op: alle RapidRoof-producten

Nadere informatie

Productie Gevelsluitend Baksteen

Productie Gevelsluitend Baksteen Productie Gevelsluitend Baksteen AVM, Rogier Donkervoort, Chris Geurts, Marcel Vullings Stichting de Metselfabriek www.metselfabriek.nl Inhoud 1. Werkvoorbereiding en maatvoeren 2. 3. 4. 5. 2 Controle

Nadere informatie

VERWERKINGSRICHTLIJNEN VOOR GEVELBAKSTENEN

VERWERKINGSRICHTLIJNEN VOOR GEVELBAKSTENEN VERWERKINGSRICHTLIJNEN VOOR GEVELBAKSTENEN Algemeen Voor de verwerking Caprice - B.V. Steenfabriek Huissenswaard gevelbakstenen zijn diverse verwerkingsmethoden voor handen. De meest toegepaste zijn: -

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een holle bouwstenenmuur

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een holle bouwstenenmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 8 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

INFOBLAD 16 STRIKOTHERM GEVELISOLATIE APU-profielen

INFOBLAD 16 STRIKOTHERM GEVELISOLATIE APU-profielen 1. Inleiding Het APU-profiel bestaat uit verscheidene functionele onderdelen, waarbij de combinatie hiervan het grote voordeel is van deze profielen. 1. Profiel met pleisteraanslag 2. PE-Afdichtingsband

Nadere informatie

Plaatsing van straatstenen en boordstenen

Plaatsing van straatstenen en boordstenen Plaatsing van straatstenen en boordstenen 1) Ontvangst van de producten Controleer de lading op: kleur; afmetingen; hoeveelheid. Houd steeds de productlabels bij. Plaatsing getuigt van goedkeuring van

Nadere informatie

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een cellenbeton- of gipsblokkenmuur

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een cellenbeton- of gipsblokkenmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 8 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

LC240 Snellijm voor tegels

LC240 Snellijm voor tegels LC240 Snellijm voor tegels Productomschrijving Lichtgrijze flexibele stofarme snelafbindende dunbedlijm. Toepassing Snellijm voor tegels LC240 voldoet uitermate goed voor de snelle verlijming van vrijwel

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :cellenbeton of gipsblokken

MONTAGEHANDLEIDING. :cellenbeton of gipsblokken MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :cellenbeton of gipsblokken => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. => Volg gedurende de montage de 7 stappen

Nadere informatie

Twee laags afwerking met korreldikte 0.3 mm (BASWAphon Classic): totale afgewerkte dikte 30 / 40

Twee laags afwerking met korreldikte 0.3 mm (BASWAphon Classic): totale afgewerkte dikte 30 / 40 BESTEKOMSCHRIJVING Tekst vermeld in oranje verwijst naar merknamen en dient verwijderd te worden indien u een neutrale bestektekst wenst. Tekst vermeld in groen laat zien dat u één keuze dient te maken

Nadere informatie

1 SET VOOR GEMIDDELD 9 M²

1 SET VOOR GEMIDDELD 9 M² 1 SET VOOR GEMIDDELD 9 M² Voor horizontale en verticale vlakken, alle soorten dekvloeren, beton, anhydriet, gips, betonblokken, hout, tegels of aardewerk. PRIMER MORTEL PIGMENT IMPREGNEER SEALER 1 liter

Nadere informatie

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Montage-instructie Screens V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlager voorzien van neopreen (of ritslager) c. voorprofiel 3. montageset

Nadere informatie

Klik op www.debedijking.nl of www.badhoevese.nl om onze site te bezoeken.

Klik op www.debedijking.nl of www.badhoevese.nl om onze site te bezoeken. Rubbercover EPDM Rubbercover: bewezen prestaties Het Firestone rubbercover membraan is gemaakt van synthetisch rubber, EPDM genoemd. Het Rubbercover Systeem is afgeleid van de hoogwaardige Firestone EPDM

Nadere informatie

handleiding douche schuifdeur

handleiding douche schuifdeur CILO handleiding douche schuifdeur Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem dan contact op met uw Bruynzeeldealer. De leverancier

Nadere informatie

Accorub. Accorubmatten perfect tegen elkaar laten aansluiten om akoestische lekken te vermijden.

Accorub. Accorubmatten perfect tegen elkaar laten aansluiten om akoestische lekken te vermijden. Accorub De 10 meest gestelde vragen over Accorub Accorub tegen binnenmuren tegen plafond op houten vloer onder houten roostering onder chape tussen 2 binnenmuren tussen Metalstud rond afvoerbuizen tussen

Nadere informatie

DryStone Gel Combibox

DryStone Gel Combibox Product Solventvrij en gebruiksklaar injectie systeem op basis van siloxanen en silanen voor het blokkeren van opstijgend vocht. Eenvoudig in te brengen met een silicone pistool in boorgaten in een horizontale

Nadere informatie

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41 Montage-instructie Rolluik RV40 - RV41 Inhoud verpakking 1 1. pantser in kast 2. bediening a. handbediening: koord- of bandopwinder b. elektrisch: schakelaar + stekker c. afstandbediend: afstandbediening

Nadere informatie

doe het zelf: tegeltechniek

doe het zelf: tegeltechniek eurocol doe het zelf: tegeltechniek Tegelwerk wordt door veel mensen nog altijd gezien als een lastige klus. Ten onrechte. Met de producten van Forbo Eurocol kan ook iedere doe-het-zelver vakwerk leveren.

Nadere informatie

VOEGMATERIALEN. Een compleet assortiment voor de vakkundige afwerking van wanden en plafonds met gipsplaten

VOEGMATERIALEN. Een compleet assortiment voor de vakkundige afwerking van wanden en plafonds met gipsplaten VOEGMATERIALEN Een compleet assortiment voor de vakkundige afwerking van wanden en plafonds met gipsplaten FILLERS FILLER B30 Toepassing Vullen van naden (met wapening) en schroefgaten voor gipsplaten

Nadere informatie

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving In de spouw Alkreflex 2L-2 Algemeen Alkreflex 2L-2 zodanig monteren dat aan weerszijden van de Alkreflex 2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20 mm. Alkreflex 2L-2 monteren op houten regels. In gevelconstructies

Nadere informatie

Zo plaatst u zelf transparante bouwplaten

Zo plaatst u zelf transparante bouwplaten bouwmaterialen Zo plaatst u zelf transparante bouwplaten Overzicht assortiment Verwerkingsrichtlijnen Transparante bouwplaten Algemeen In deze folder laten we u zien wat u allemaal kunt doen met transparante

Nadere informatie

Als alles glad moet verlopen. Het nieuwe Brillux pleisterassortiment

Als alles glad moet verlopen. Het nieuwe Brillux pleisterassortiment Als alles glad moet verlopen Het nieuwe Brillux pleisterassortiment Grondig vernieuwd Brillux pleister Achter elk perfect oppervlak gaat een perfecte voorbereiding schuil. Om deze belangrijke werkzaamheden

Nadere informatie

Beton storten en metselen. Nummer 20

Beton storten en metselen. Nummer 20 Nummer 20 Art.nr. 910252 In deze KlusZó beschrijven we stapgewijs waar u rekening mee moet houden als u beton gaat storten of gaat metselen. We hebben voor u in onze winkel ook een checklist met benodigdheden,

Nadere informatie

Blz 1/13. BIIG No Flame Verwerkingsrichtlijnen

Blz 1/13. BIIG No Flame Verwerkingsrichtlijnen Inhoudsopgave Systeem omschrijving Componenten 2 Verbruik 2 Kwaliteiten IIGO Tack Koude Kleefstof 2 Droogtijden 2 Minimale verwerkingtemperaturen 2 Gereedschap 2 Toepasbare dakbedekkingconstructies Verwerkingrichtlijnen

Nadere informatie

Calduran. dilataties en aansluitingen

Calduran. dilataties en aansluitingen Calduran Bouwtechniek en Voorlichting Postbus 97 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341 464 004 dilataties en aansluitingen Wanden van kalkzandsteen kunnen beter niet onbeperkt lang gemaakt worden. De lengte

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle bouwstenenmuur

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle bouwstenenmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 7 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Infoblad 203 Afdichten van teakhouten scheepsdekken met Sabacaulk en Sabatack 780

Infoblad 203 Afdichten van teakhouten scheepsdekken met Sabacaulk en Sabatack 780 Infoblad 203 Afdichten van teakhouten scheepsdekken met Sabacaulk en Sabatack 780 Op onze adviezen en gebruiksvoorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Tierrafino Base is een basisleemstuc die dient als raap- en vertinlaag, alleen toepasbaar in het interieur.

Tierrafino Base is een basisleemstuc die dient als raap- en vertinlaag, alleen toepasbaar in het interieur. PRODUCT Omschrijving: Samenstelling: Verpakking: Tierrafino Base is een basisleemstuc die dient als raap- en vertinlaag, alleen toepasbaar in het interieur. Zand, klei en mogelijk stro. 25 kg zak, 1.000

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op hout

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op hout REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie 7. Waar u op moet letten bij

Nadere informatie

gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen

gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen informatie voor uitvoerders en timmerlieden op de bouwplaats gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen De timmerfabrikant heeft zijn best gedaan om de kozijnen zo goed mogelijk te maken,

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op beton

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op beton REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie 7. Waar u op moet letten bij

Nadere informatie

WERKBESCHRIJVING. tel (0) ,

WERKBESCHRIJVING.  tel (0) , Beschrijving van het product Natuursteenstrips: Het product bestaat uit een z-vormig paneel in de afmeting 55 of 60cm breed x 15 cm hoog in de dikte 1,5-2,5 tot 3-4cm. Het zijn kleine stukjes Natuursteen

Nadere informatie

SCHOON METSELWERK OORZAKEN EN PREVENTIE VAN WITTE UITSLAG

SCHOON METSELWERK OORZAKEN EN PREVENTIE VAN WITTE UITSLAG SCHOON METSELWERK OORZAKEN EN PREVENTIE VAN WITTE UITSLAG Schoon metselwerk Oorzaken van witte uitbloei op baksteenmetselwerk In 1996 heeft KNB de brochure Uitslag op baksteenmetselwerk: preventie en behandeling

Nadere informatie

Metselen en Voegen van Modern en Traditioneel Metselwerk

Metselen en Voegen van Modern en Traditioneel Metselwerk Metselen en Voegen van Modern en Traditioneel Metselwerk BASISTEKST VOOR HET LASTENBOEK Deze basistekst voor het lastenboek beschrijft zowel het (her)metselen als het (her)opvoegen van een gevel in modern

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een cellenbeton- of gipsblokkenmuur

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een cellenbeton- of gipsblokkenmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 7 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Icopal-PROFI-DICHT. De vloeibare afdichting voor daken en details. vooruitgang en kwaliteit met zekerheid

Icopal-PROFI-DICHT. De vloeibare afdichting voor daken en details. vooruitgang en kwaliteit met zekerheid Icopal-PROFI-DICHT De vloeibare afdichting voor daken en details vooruitgang en kwaliteit met zekerheid PROFI-DICHT met overtuigende voordelen PROFI-DICHT werkt snel -- in slechts 30 minuten regenbestendig,

Nadere informatie

handleiding douche kwartrond

handleiding douche kwartrond CILO handleiding douche kwartrond Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem dan dan contact contact op met op met uw Bruynzeeldealer.

Nadere informatie

Styrock. de isolerende lichtgewicht kantplank

Styrock. de isolerende lichtgewicht kantplank Styrock de isolerende lichtgewicht GEMAKKELIJK ARBEIDSVRIENDELIJK SNEL ISOLEREND KOSTENBESPAREND HOGE DRUKSTERKTE LICHTGEWICHT EENVOUDIGE CONSTRUCTIE BETON UITSTRALING de kant-en Styrock kant De functie

Nadere informatie

Montagehandleiding glazen schuifwanden

Montagehandleiding glazen schuifwanden Montagehandleiding glazen schuifwanden Schep (bij funderingskoker) Vierkante bit (meegeleverd) Ladder Rolmaat Accuboormachine Waterpas Zeepsop, stanleymes Cirkelzaak Kitpistool Tube kit Zuignappen Rubberen

Nadere informatie

Montagehandleiding voor Douchevloer Type: inbouw met Douchevloer-frame

Montagehandleiding voor Douchevloer Type: inbouw met Douchevloer-frame Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 8 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Montagevoorschrift Facafix gevelmontagesysteem

Montagevoorschrift Facafix gevelmontagesysteem Montagevoorschrift Facafix gevelmontagesysteem Versie 1 Montagevoorschrift Borgh Facafix Gevelmontagesysteem SE&O - Versie 1.0, januari 2015 Index Algemeen 3 Toepassingen 3 Voorwaarden 4 Booradvies 4 A.

Nadere informatie

KOPPENMAAT EN LAGENMAAT :

KOPPENMAAT EN LAGENMAAT : KOPPENMAAT EN LAGENMAAT : INLEIDING: Wanneer een metselaar een muur gaat metselen in schoonmetselwerk is dit altijd in een bepaald metselverband. Het is dan aan te bevelen om de maatvoering van de wanden

Nadere informatie

Toepassingsmaat L boor Inslagdiepte Materiaal Art. nr. Art. nr. Isolatiedikte mm mm Ø mm binnenblad mm UNI-Flexplug Inslaghulpstuk

Toepassingsmaat L boor Inslagdiepte Materiaal Art. nr. Art. nr. Isolatiedikte mm mm Ø mm binnenblad mm UNI-Flexplug Inslaghulpstuk GB-Spouwverankering UNI-Flexplug Artikel Informatie Toepassingsmaat L boor Inslagdiepte Materiaal Art. nr. Art. nr. Isolatiedikte mm mm Ø mm binnenblad mm UNI-Flexplug Inslaghulpstuk 45 t/m 60 100 Ø 8x50-70

Nadere informatie

Waterdichting. Pas weber.dry inject toe. Controleer op waterdoorslag naar bovenliggende verdieping of fundering.

Waterdichting. Pas weber.dry inject toe. Controleer op waterdoorslag naar bovenliggende verdieping of fundering. binnen toepassen Controleer op waterdoorslag naar bovenliggende verdieping of fundering. Nee Bestaat de ondergrond uit baksteen, betonsteen of betonblokken? Ja Ja Pas weber.dry inject toe. A Controleer

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA bij pannendaken in beton of gebakken aarde in BENELUX

Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA bij pannendaken in beton of gebakken aarde in BENELUX Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA bij pannendaken in beton of gebakken aarde in BENELUX Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA (afbeelding 1) DELTA -ALPINA is een dubbelzijdig gecoate universele

Nadere informatie

NATURAL B U I L D I N G HENNEPBETON MONTAGEGIDS GEREEDSCHAP

NATURAL B U I L D I N G HENNEPBETON MONTAGEGIDS GEREEDSCHAP NATURAL B U I L D I N G HENNEPBETON MONTAGEGIDS GEREEDSCHAP 1. VOORZORGSMAATREGELEN Deze gids beschrijft de techniek van het aanbrengen van hennepbeton met IsoHemp-producten. Alle gegevens dienen ter ondersteuning

Nadere informatie

Heradesign adhesive Verwerkingsvoorschriften

Heradesign adhesive Verwerkingsvoorschriften Heradesign adhesive Verwerkingsvoorschriften Verwerkingsvoorschriften: Verlijming MET onderstempeling Heradesign adhesive Heradesign adhesive is een permanent elastische lijm op basis van hybride polymeer

Nadere informatie

Verwerkingsinstructie

Verwerkingsinstructie Verwerkingsinstructie Vescom akoestisch wandsysteem November 2013 Voor de verwerking van het akoestisch wandsysteem is een speciale instructie noodzakelijk. De volgende stappen moeten gevolgd worden: 1.

Nadere informatie

Verwerkings- en Montage voorschriften NONIGNIS / IGNIS

Verwerkings- en Montage voorschriften NONIGNIS / IGNIS Verwerkings- en Montage voorschriften NONIGNIS / IGNIS Gevelbekleding NONIGNIS / IGNIS van massief hout. NONIGNIS kan worden toegepast in de gevel, kozijnborstweringen en voor houten bergingen, schuttingen,

Nadere informatie

Instructies voor het perfecte eindresultaat

Instructies voor het perfecte eindresultaat GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN Instructies voor het perfecte eindresultaat Een product van: 4/205 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Eigenschappen 3 Verpakking en opslag 4 Bewerking 4 Ventilatie, regelwerk,

Nadere informatie