GEEL Industriële ingenieurswetenschappen Biowetenschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEEL 2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen Biowetenschappen"

Transcriptie

1 GEEL Idustriële igeieursweteschappe Bioweteschappe

2 OPEN- LESDAGEN Verschillede woesdagamiddage i februari e maart opeles.khk.be INFODAGEN Zaterdag 23 maart 2013 Zaterdag 29 jui 2013 Zaterdag 31 augustus 2013 Zodag 28 april 2013 OPENDEUR Otdek alle ifomomete op p. 71

3 KU Leuve Otdek jezelf. Begi bij de wereld. Beste toekomstige studet, Voor je ligt ee va de zeve bachelorbrochures va de gloedieuwe Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe (FIIW) va de KU Leuve. Deze faculteit is otstaa uit de hervormige bie het Vlaamse hoger oderwijs e trekt metee de aadacht door haar uieke karakter. Je vidt er alle opleidige idustrieel igeieur die igericht werde door ee hogeschool bie de Associatie KU Leuve, e die vaaf september 2013 volwaardige KU Leuve-opleidige worde. De ieuwe faculteit eemt ee heel eige positie i bie het rijtje va de faculteite Architectuur, Weteschappe, Igeieursweteschappe e Bio-igeieursweteschappe aa de KU Leuve. Helemaal uiek is de wijze waarop je oderwijs volgt aa deze faculteit. Dat gebeurt op de campusse va ee va de zes hogeschole. Zo ku je i heel Vlaadere terecht, va Oostede, Get, Aalst of Sit-Katelije-Waver tot Leuve, Geel of Diepebeek. Op elk va oze campusse bewake we het eige karakter e de kwaliteit va oze opleidige, zoder het groter geheel uit het oog te verlieze. De verspreidig va de opleidige over de verschillede campusse eerzijds e de optimale samewerkig tusse de hogeschole e de KU Leuve aderzijds make de Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe tot ee uiterst dyamisch e toekomstgericht studie- e oderzoeksplatform, waar jij deel va kut uitmake. Daaraast sta je als studet aa de FIIW al met éé bee i de praktijk dakzij ee auw cotact met de oderemige, verspreid over heel Vlaadere. Kortom: de Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe biedt je alle kase op het vlak va oderwijs, oderzoek e praktijk. Last but ot least ku je op het eide va de rit je harde werk verzilvere i ee KU Leuve-diploma, og steeds ee va de meest gewaardeerde diploma s op de arbeidsmarkt, dat ook ee iteratioale erkeig geiet. We verwelkome je graag aa oze faculteit e wese je veel succes! Kris Willems Decaa Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Greet Lagie Vicedecaa Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe

4

5 Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe 7 KU Leuve-studet idustriële igeieursweteschappe i Leuve, Aalst, Diepebeek, Geel, Get, Oostede of Sit-Katelije-Waver 8 Opleidige aa de faculteit 9 Studere aa de Faculteit Idustriële Igeieurs weteschappe i Geel (K.H.Kempe) 13 Studere i Geel 14 Opleidige va de Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe i Geel 17 Idustriële igeieursweteschappe 19 Opleidig i ee otedop 20 Profiel 22 Bacheloropleidig 23 Opbouw 23 Studieprogramma 26 Opleidigsoderdele va semester 1, 2 e 3, gemeeschappelijk deel va de bacheloropleidig 32 Voorbeeld va ee uurrooster 36 Masteropleidige 37 Beroepsuitwege 40 3

6 Bioweteschappe 43 Opleidig i ee otedop 44 Profiel 45 Bacheloropleidig 47 Opbouw 47 Studieprogramma 49 Opleidigsoderdele va de eerste fase 52 Voorbeeld va ee uurrooster 55 Masteropleidige 56 Beroepsuitwege 58 Studere i het buitelad 61 4 Verder studere 63 Bijkomed masterdiploma 64 Lerareopleidig 64 Permaete Vormig 65 Doctorere 65 Profiele weteschap e techologie 67 Ifomomete 71 Studiebegeleidig 72 Praktisch 75 Hulp bij je studiekeuze 76 Studere met ee fuctiebeperkig 76 Ischrijvige e studiegelde 77 Sociale diest 78 Huisvestigsdiest 79 Nuttige websites 79 Stadspla e bereikbaarheid 80

7 5

8

9 Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe KU Leuve-studet idustriële igeieursweteschappe i Leuve, Aalst, Diepebeek, Geel, Get, Oostede of Sit-Katelije-Waver 8 Opleidige aa de faculteit 9 7

10 KU Leuve-studet idustriële igeieursweteschappe i Leuve, Aalst, Diepebeek, Geel, Get, Oostede of Sit-Katelije-Waver OOSTENDE GEEL GENT SINT-KATELIJNE-WAVER AALST 8 BRUSSEL LEUVEN DIEPENBEEK* * De opleidig i Diepebeek is ee gezamelijke opleidig va UHasselt e KU Leuve. Vaaf worde de academische opleidige aa de hogeschole (met uitzoderig va de kustopleidige) uiversitaire opleidige. Dit beteket dat je op iet mider da zeve verschillede campusse ee KU Leuve-opleidig va de Faculteit Idustriële Igeieurs weteschappe kut volge. De bacheloropleidig idustriële weteschappe ku je op elk va de zeve campusse starte. De bacheloropleidig bioweteschappe wordt allee i Geel (K.H.Kempe) aagebode. De opleidig idustriële weteschappe behoudt zeer duidelijk haar profiel. Als KU Leuvestudet volg je les op de campus va de hogeschool. KU Leuve staat garat voor de kwaliteit va de opleidig e levert op het eide va de rit ee KU Leuve-diploma. De programma s va de eerste drie semesters va de bachelor idustriële weteschappe zij op elkaar afgestemd zodat alle doorstroom mogelijkhede bie de eige campus of aar ee adere campus mogelijk zij. Vaaf het vierde semester kies je ee specifieke afstudeerrichtig.

11 FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Opleidige aa de faculteit BACHELOROPLEIDINGEN Bachelor i de idustriële weteschappe - bouwkude - chemie - elektromechaica - elektroica - ICT - kuststofverwerkig - ucleaire techologie - verpakkigstechologie LEUVEN (GROEP T) Bachelor of Idustrial Scieces - Chemical Egieerig - Electromechaical Egieerig - Electroics Egieerig AALST EN GENT (KAHO) DIEPENBEEK (KHLIM)* GEEL (K.H.KEMPEN- THOMAS MORE) Bachelor i de bioweteschappe OOSTENDE (KHBO) SINT-KATELIJNE-WAVER CAMPUS DE NAYER (LESSIUS-THOMAS MORE) MASTEROPLEIDINGEN Master i de idustriële weteschappe: biochemie Master i de idustriële weteschappe: bouwkude Master i de idustriële weteschappe: chemie Master i de idustriële weteschappe: elektromechaica Master i de idustriële weteschappe: elektroica - ICT Master i de idustriële weteschappe: eergie Master i de idustriële weteschappe: kuststofverwerkig Master i de idustriële weteschappe: ucleaire techologie Master i de idustriële weteschappe: verpakkigstechologie Master of Idustrial Scieces: Biochemical Egieerig Master of Idustrial Scieces: Chemical Egieerig 9

12 Opleidige aa de faculteit MASTEROPLEIDINGEN Master of Idustrial Scieces: Electromechaical Egieerig Master of Idustrial Scieces: Electroics Egieerig Master i de bioweteschappe: lad- e tuibouwkude Master i de bioweteschappe: voedigsidustrie Europea Master of Sciece i Food Sciece, Techology ad Nutritio (Erasmus Mudus) LEUVEN (GROEP T) AALST EN GENT (KAHO) DIEPENBEEK (KHLIM)* GEEL (K.H.KEMPEN- THOMAS MORE) OOSTENDE (KHBO) SINT-KATELIJNE-WAVER CAMPUS DE NAYER (LESSIUS-THOMAS MORE) 10 MASTER-NA-MASTEROPLEIDINGEN Master i de idustriële weteschappe: idustriële kuststofverwerkig Master i Weldig Egieerig * De opleidig idustriële weteschappe i Diepebeek is ee iteruiversitaire opleidig va KU Leuve e UHasselt.

13 FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN 11

14

15 Studere aa de Faculteit Idustriële Igeieurs - weteschappe i Geel (K.H.Kempe) Studere i Geel 14 Opleidige va de Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe i Geel 17 13

16 Studere i Geel Katholieke Hogeschool Kempe Techologie is al 50 jaar hét speerput va de Katholieke Hogeschool Kempe, met opleidige i elektroica, lad- e tuibouw, eergie, voedig, elektromechaica, ICT, atuur, biomedische techologie, milieu, automatiserig e dierkude. Met haar studete, vier campusse e tietalle opleidige biedt de hogeschool ee traditie va ee uiterst gevarieerd e altijd arbeidsrelevat aabod. Campus Geel Naar Geel kom je iet voor zij bruisede studetestad, maar wél voor zij bruised studeteleve. Legedarisch zij de Geelse studete voor hu groepsgevoel e oderemigszi. Studete zij volwaardig parter va de hogeschool, va studeteactiviteit tot Raad va bestuur. I Geel is hoger oderwijs ogewoo gewoo: o-osese, va mes tot mes e altijd dat tikkeltje out of the box. 14 Uieke opleidig bioweteschappe De Geelse campus va de Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe is de eige campus die de keuze biedt tusse twee verschillede bacheloropleidige: bachelor i de idustriële weteschappe e bachelor i de bioweteschappe. De bachelor i de bioweteschappe i Geel is uiek bie de faculteit! Keis va techologie e respect voor atuur staa cetraal i deze opleidige vol afwisselig e overwachte toepassige. Met specialisaties als ladschapsbeheer e dierewelzij vult deze opleidig haar klassiekers aa i de traditioele lad- e tuibouw, e i de wereld va voedselproductie e voedigsverwerkig. Opvalled is de vraag aar afgestudeerde igeieurs bioweteschappe e het brede werkveld waari zij terechtkome: voedigsidustrie, studiedieste, oderzoekslabo s, zelfstadige cosultacy, cotroleorgaisaties, grote e kleie ladbouwbedrijve i bie- e, i sterk toeemede mate, buitelad

17 STUDEREN AAN DE FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN IN GEEL (K.H.KEMPEN) Uieke doorstroomopties Bie de bachelor e de master i de idustriële weteschappe i Geel vid je ekele uieke keuzepakkette! Biomedische techologie Zi om je techische keis i ee medische omgevig i te zette? Oze doorstroom - specialisatie biomedische techologie maakt va jou ee igeieur i de zorg, waar mes e machie elkaar vide. Os oderzoekslab Mobilab behoort tot de top i Europa i bewegigsaalyse e toepassige, e we voere oderzoek i allerlei medische disciplies zoals pijaalyse, valdetectie e revalidatietechologie. Duurzame eergie Os Keiscetrum Eergie biedt je ee sterke oderzoeks- e toepassigsomgevig om eergietoepassige va de toekomst uit te teste e te otwikkele. Isolatie, gebouwe - moitorig, lichttechologie, bradertechieke, eergieopslag e recuperatie, zowat alle techieke i de ieuwe eergiesector kome aa bod. Ee idustrieel igeieur eergie word je i Geel iet allee vaachter de studieboeke. Gemoedelijk & o-osese Elke istellig voor hoger oderwijs pakt graag uit met zij service voor studete met studie - vrage e probleme. Niet dat we die service iet hebbe, verre va, maar oze idetiteit gaat verder da dat. 15 Als je os écht wil kee, praat da met studete e alumi va oze opleidige. Zij zulle je vertelle over oze gemoedelijke sfeer; over oze late-we-iet-moeilijk-doe-metaliteit; over oze iformele omgag met elkaar; over oze alles-goed-geregeld-e-duidelijk-afgesproke-houdig. Oze cultuur is die va oplossige voor mese, iet va probleme door structure. Die sfeer zo typisch voor Geel draag je mee voor de rest va je leve.

18 I de bacheloropleidige idustriële weteschappe e bioweteschappe worde drie leer- e werkvorme gehateerd: Hoorcolleges Practica e projectwerk 16 De hoorcolleges hebbe tot doel leerstof op ee gestructureerde maier aa te biede, te bespreke e de studet te motivere om actief te deke. Hoorcolleges worde gegeve voor grotere groepe studete e hebbe altijd betrekkig op de voor ee exame vereiste leerstof. Oefeige/semiaries Voor de meeste opleidigsoderdele worde aasluited op de hoorcolleges oefeige gemaakt. I deze sessies wordt de leerstof i groep verwerkt e igeoefed, oder de begeleidig va ee docet. Bovedie worde er methodes aagereikt om weteschappelijktechologische probleme op te losse. Het kue gericht oplosse va oefeige is i ee praktijkgerichte opleidig heel belagrijk. Daarom wordt er tijdes de evaluatie veel belag aa gehecht. De practica e projecte bestaa uit cocrete opdrachte die de studete zelfstadig of i groep moete uitvoere. Ee project of ee practicum appelleert zowel aa het hadele, het deke als aa het voele va de studet. Je vertrekt altijd vauit ee cocrete opdracht. Om die opdracht te volbrege, moet je dus iets doe (hadele) waarvoor je de odige vaardighede moet izette of otwikkele. Je moet voor de opdracht echter ook ee beroep doe op je keis (deke): het is immers de bedoelig dat je met keis va zake hadelt. Te slotte is de opdracht va die aard dat ze je op ee of adere maier raakt (voele), zodat je er daadwerkelijk geoege aa beleeft. Tijdes de eerste drie semesters krijge de studete reeds uitgebreid de kas om praktijkervarig op te doe: de vele practica waar de studete reële, hads-o probleme moete oplosse, de soft skill-sessies, de bedrijfsbezoeke waar ee eerste cofrotatie met het bedrijfsleve gebeurt e de projecte waar studete i groep ee complexere opdracht moete uitwerke e verdedige.

19 STUDEREN AAN DE FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN IN GEEL (K.H.KEMPEN) Opleidige va de Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe i Geel Bachelor (180 studiepute) Bachelor i de idustriële weteschappe Afstudeerrichtige: - elektromechaica (keuzepakket elektromechaica, eergie of biomedische techologie) - elektroica ICT (keuzepakket elektroica, ICT of biomedische techologie) Bachelor i de bioweteschappe (keuzepakket ladbouw, tuibouw, Aimal Life, atuur e milieu of voedig) Master (60 studiepute) Master i de idustriële weteschappe: elektromechaica (elektromechaica (+ keuze biomedische techologie) of automatiserig) Master i de idustriële weteschappe: elektroica - ICT (elektroica (+ keuze biomedische techologie) of ICT) Master i de idustriële weteschappe: eergie Master i de bioweteschappe: lad- e tuibouwkude (Aimal Life of atuur e milieu of plataardige e dierlijke productie of tuibouwkude) Master i de bioweteschappe: voedigsidustrie (voedigsmiddele- techologie) 17 Ke je deze oderwijsterme al? Elke opleidig is ee geheel va opleidigsoderdele. Elk opleidigsoderdeel krijgt ee aatal studiepute (sp.) of credits toegeked. Ee studieput is ee maat voor de tijd die ee ormstudet moet bestede aa het opleidigsoderdeel e staat voor 25 à 30 ure studietijd. De omvag va ee opleidig wordt iet lager i programmajare, maar i opleidigsfases e studiepute uitgedrukt: éé opleidigsfase omvat ogeveer 60 sp. Ee bachelor opleidig omvat 180 studie - pute (= 3 opleidigsfases), ee masteropleidig 60 (= 1 opleidigsfase), 120 (= 2 opleidigsfases), of meer studiepute aargelag de opleidig. De omvag va tal va masteropleidige ka i de toekomst vermeerdere va 60 aar 120 studiepute. Deze wijzigig ka ook ee impact hebbe op de bacheloropleidig. Aa de KU Leuve wordt ee academiejaar opgesplitst i twee semesters, die beide afgeslote worde met ee defiitieve examereeks va de opleidigs - oderdele va dat semester. De eerste drie semesters va de bachelor idustriële weteschappe zij igedeeld i clusters. Ee cluster is ee groep opleidigsoderdele die elk over ee bepaald weteschappelijk domei gaa.

20

21 Idustriële igeieursweteschappe Opleidig i ee otedop 20 Profiel 22 Bacheloropleidig 23 Opbouw 23 Studieprogramma 26 Opleidigsoderdele va semester 1, 2 e 3, gemeeschappelijk deel va de bacheloropleidig 32 Voorbeeld va ee uurrooster 36 Masteropleidige 37 Beroepsuitwege 40 19

22 Opleidig i ee otedop 20 De ipod i je broekzak, de brug waarover je fietst, de scaers i ee ziekehuis, de sportdop va ee waterfles, ieuwe medicije die leves redde, de helpede had va ee robot techologie is overal. E overal maakt techologie de wereld duurzamer, veiliger, seller e iteractiever. Be je ook gefascieerd door toepassige die het verschil make? Heb je origiele ideeë om oze leefomgevig te optimalisere? Be jij ee teamplayer die graag oplossige voor praktische probleme bedekt? Da is ee opleidig i het gevarieerde domei va de idustriële igeieursweteschappe vast iets voor jou! Ee igeieur is i de bedrijfswereld de problemsolver bij uitstek. Vadaar dat je vaaf het begi va de bacheloropleidig leert om techologische probleme uit de praktijk op ee methodische maier aa te pakke e op te losse. Naast het toepasse va je keis op cocrete techologische probleme otwikkel je vaardighede zoals vakoverschrijded werke, werke i team, modelig e schriftelijk rapportere, iformatieverwervig e -verwerkig. Vaaf de start profiteer je daarbij ook va de expertise va oze docete, die toegepast weteschappelijk oderzoek doe i het domei waarover ze oderwijze. Dat garadeert je ee opleidig die academisch oderbouwd is e gebaseerd op de recetste weteschappelijke izichte. Dat is va oschatbare waarde omdat je zo probleemoplossed e kritisch leert deke. Zo ku je bij probleemsituaties i je latere beroep ook altijd adequaat reagere. Tijdes de eerste drie semesters va de bacheloropleidig krijg je ee brede weteschappelijke basis gestoeld op wiskude, chemie e fysica (iclusief mechaica, elektriciteit e elektroica), e aagevuld met ee aatal typische igeieurstechieke zoals iformatica, grafische techieke e projectvaardighede. Vauit deze brede basisvormig ga je je i de volgede drie semesters meer specialisere i ee techologiedomei dat aasluit bij je persoolijke iteresse. Op die maier legt de bacheloropleidig ook de techologische basis voor de aasluitede masteropleidig waari je je verder specialiseert i je gekoze techologiedomei.

23 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Als igeieur zul je het leve va mese aageamer make door het op ee veratwoorde maier met techologie te odersteue. Daarom zij zorg voor milieu e duurzaamheid voortdurede aadachtspute tijdes de opleidig. E aagezie je tijdes je loopbaa moet fuctioere i het bedrijfsleve e i de maatschappij, besteedt de opleidig ook aadacht aa iet-techische keis e vaardighede zoals filosofie, bedrijfs ecoomie, commuicatie e maagemet. Prijskaartje Naast het ischrijvigsgeld (ischrijve.khk.be) zul je per opleidigsfase ogeveer 325 à 430 euro uitgeve aa cursusse, labojas, verplaatsige bedrijfsbezoeke Daaraast komt og je eige laptop. Be je va pla om ee laptop of computer te kope, da ku je als KU Leuvestudet geiete va de mogelijkhede tot sameaakoop. 21 I het secudair oderwijs volgde ik ecoomie-wiskude met 6 uur wiskude. Weteschappe vod ik boeied, i tale be ik iet zo goed. Ik be aar de opedeurdag va KHK i Geel geweest e ik was metee verkocht voor de opleidig igeieur, door de variatie va de opleidigs - dele e de vele weteschappelijke vakke. (Oud-studet)

24 Profiel Be jij ee toekomstig idustrieel igeieur? Da herke je vast de volgede eigeschappe. Je lost graag praktische probleme op e je bet ook gefascieerd door het hoe, wat e waarom achter die praktijk. Je zoekt graag uit hoe je ieuwe ideeë kut toepasse e oude ideeë kut verbetere. Je maakt theoretische otwerpe gebruiksklaar voor de bedrijfswereld e vormt zo de brug tusse idee e praktijk. Je ambieert ee fuctie met veratwoordelijkheid, waarbij je jouw techische keis kut toepasse op cocrete uitdagige i het bedrijfsleve. Je bet bereid om je de odige commuicatie- e maagemetskills eige te make tijdes je opleidig. Je volgde i het secudair oderwijs bij voorkeur ee ASO- of TSO-opleidig met ee stevige wiskudige e/of weteschappelijke basis (mistes vier uur wiskude per week). Belagstellig voor weteschap e techologie, werklust e motivatie zij echter belagrijker da je vooropleidig. 22 Als je vooropleidig wiskude e/of chemie eerder beperkt is, ku je dit bijwerke tijdes ee veertiedaagse vakatiecursus. De Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe kiest voor ee sterk studetgerichte beaderig. Praktijk is heel belagrijk i de lesse e wordt gegeve door de docetoderzoeker waardoor de meest recete oderzoeksresultate de weg aar jou vide. Het profiel va de idustrieel igeieur verschilt da ook va de adere profiele bie de Groep Weteschap e Techologie va de KU Leuve. Op pagia 67 ku je uitzoeke welk profiel het meest aasluit bij jouw vaardighede e iteresses.

25 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bacheloropleidig Opbouw De opleidig tot idustrieel igeieur bestaat uit ee bacheloropleidig va 180 studie pute e ee masteropleidig va 60 studiepute. Als voltijds studet leg je de bachelor opleidig af i drie opleidigsfases, de master opleidig i éé fase. Telkes staat ee evewichtige mix tusse theorie e praktijk cetraal. Je leert zowel zelfstadig als i team fuctioere e komt i cotact met bedrijve e toegepast iovatief oderzoek. Je sluit je bachelor - opleidig af met ee bachelorproef. De bacheloropleidig i de idustriële weteschappe bestaat uit twee dele va elk drie semesters of aderhalve opleidigsfase. Het eerste deel, dat bestaat uit de eerste drie semesters, is gemeeschappelijk voor alle afstudeerrichtige. Dit gemeeschappelijk deel omvat ee sterke weteschappelijke basis e ee polyvalete igeieursvormig. Je sluit deze periode af met ee weteschappelijk project. I het tweede deel kies je vaaf het vierde semester op de campus i Geel (K.H.Kempe) specifiek voor ee va deze twee afstudeerrichtige: elektromechaica (keuzepakket elektro - mechaica of eergie of biomedische techologie) elektroica ICT (keuzepakket elektroica of ICT of biomedische techologie) Nadat je het diploma va bachelor i de idustriële weteschappe behaald hebt, start je ormaliter de master i de idustriële weteschappe om zo je uiversitair diploma va idustrieel igeieur te behale. Meer ifo over de masteropleidige vid je op pagia

26 Uiek voor de Campus Geel is de optie biomedische techologie! Bie twee afstudeerrichtige va de bachelor e master i de idustriële weteschappe i Geel ku je deze optie kieze. Wat is biomedische techologie? Biomedische techologie lost techologische probleme op i toepassige voor het meselijk lichaam. Deze disciplie is sterk i opmars. Ekele voorbeelde: beeldvormigs- e beeldverwerkigstechieke om aadoeige op te spore e te lokalisere, kustorgae e implatate, zoals hartkleppe, kieprothese e heupprothese, computer- e robotodersteuig voor chirurge tijdes de igreep, iformatie- e commuicatieetwerke i ee ziekehuis (automatische verwerkig e doorsturig va medische beelde, beheer va patiëtedossiers), geavaceerde hulpmiddele voor hulpbehoevede: itelligete bovebeeprothese, itelligete rolstoeltafels, apparate voor gagodersteuig, hoorapparate. Ook de meer covetioele idustrie heeft aadacht voor biomedische compoete. Voorbeelde zij otwerp e otwikkelig va autozetels, gebruiksiterfaces va elektroapparatuur, optimale slaapsysteme e ergoomie va toestelle. 24

27 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN MODELTRAJECT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN Elektroica-ICT Elektromechaica Biomedische techologie Elektromechaica Biomedische techologie ICT Elektroica MASTER IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 25 Eerste opleidigsfase Tweede opleidigsfase Derde opleidigsfase Eé fase Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 7 Sem 8 Eergie Gemeeschappelijk programma Elektromechica afstudeerrichtige Elektroica ICT afstudeerrichtige Eergie Automatiserig Elektromechaica + keuze biomedische techologie Elektroica + keuze biomedische techologie ICT Sem 6

28 Studieprogramma SP.: studiepute SEM: semester Modeltraject gemeeschappelijk deel - semesters 1, 2 e 3 Om je als toekomstig igeieur ee stevige basis te geve, voorzie we tijdes de eerste drie semesters va de bachelor ee aatal gemeeschappelijke opleidigsoderdele. Deze opleidigsoderdele omspae alle igeieursdomeie. Bij de meeste campusse va de Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe is dit modeltraject idetiek. De eerste drie semesters va de opleidig zij bie het gemeeschappelijke deel opgedeeld i ee aatal clusters (leerlije) die elk over ee bepaald weteschappelijk domei gaa. De meeste va deze lije bevatte i het eerste semester ee opleidigs - oderdeel dat hadelt over basiskeis e dat evetuele verschille i vooropleidig wegwerkt. Ee opleidigsoderdeel i het tweede semester werkt deze basiskeis verder uit, terwijl het derde semester meer verdiepig e verder gevorderde toepassige bregt. 26

29 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Modeltraject gemeeschappelijk deel - semesters 1, 2 e 3 OPLEIDINGSONDERDEEL SP. SEM ENERGIE EN MATERIE CHEMIE-MATERIAALKUNDE Chemie 1: structuur va materie 4 1 Chemie 2: chemische reactiviteit 4 2 Chemie 3: bio-orgaische chemie 3 3 Materiaalkude 4 1 ELEKTRICITEIT Elektriciteit 1: elektrostatica e gelijkstroom 5 1 Elektriciteit 2: elektromagetisme e wisselstroom 6 3 FYSICA-THERMODYNAMICA-FLUÏDUMMECHANICA Fysica 1: eergie e optica 4 1 Fysica 2: golve e toepassige op kwatumfysica 5 2 Thermodyamica 3 3 Fluïdummechaica 3 3 MECHANICA-STERKTELEER Mechaica: statica 3 1 Mechaica: dyamica 4 2 Sterkteleer 5 3 INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE Elektroica 4 2 Computers e programmere 4 2 Netwerke e objectoriëtatie WISKUNDE Algebra 4 1 Aalyse Aalyse Statistiek 3 3 GRAFISCHE INGENIEURSTECHNIEKEN-PROJECTWERK Grafische igeieurstechieke 3 1 Projectwerk 3 1 e 2 ALGEMENE VORMING Filosofie 3 3 Theorie Oefeige Practicum e projectwerk

30 Modeltraject afstudeerrichtig elektroica-ict - semesters 4, 5 e 6 I de opleidig elektroica-ict verwerf je ee brede techische keis va aaloge e digitale elektroica e va iformatie- e commuicatietechieke. Je verdiept je i systeem- e algoritmisch deke, leert gestructureerd e modulair werke e je flexibel aapasse aa ieuwe techologieë e situaties. Je past al die keis toe i praktijksessies (practica, semiaries, otwerpe) e i ee bachelorproef. We make je ook vertrouwd met modere commuicatietechieke zoals rapportere, presetere, vergadere e leidiggeve. Modeltraject afstudeerrichtig elektroica-ict - semesters 4, 5 e 6 OPLEIDINGSONDERDEEL SP. SEM Wiskude aavullige 4 4 Iformatica 8 4 Aaloge elektroica 4 4 Aaloge elektroica aavullige 5 4 Digitale elektroica 5 4 Weteschappelijke project KEUZEPAKKET ELEKTRONICA Ecoomisch bedrijfsbeleid 3 5 Bachelorproef 7 5 Religie, zigevig e levesbeschouwig 3 5 Aaloge techieke 4 5 Digitale techieke 4 5 Microprocessore 4 6 Aaloog filterotwerp 3 6 Sesore e actuatore 4 6 Sigaaltrasformaties 3 5 Sigale e systeme Meet- e regeltechiek Netwerke (elo) Aadrijftechieke 3 5 Aaloog CMOS otwerpe 4 6

31 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN OPLEIDINGSONDERDEEL SP. SEM KEUZEPAKKET ELEKTRONICA OPTIE BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE (ELO) Ecoomisch bedrijfsbeleid 3 5 Bachelorproef 7 5 Religie, zigevig e levesbeschouwig 3 5 Aaloge techieke 4 5 Digitale techieke 4 5 Microprocessore 4 6 Aaloog filterotwerp 3 6 Biomedische istrumetatie 4 6 Sigaaltrasformaties 3 5 Sigale e systeme Meet- e regeltechiek Netwerke (biomed) 4 5 Bioweteschappe Biomechaica 4 6 KEUZEPAKKET ICT Ecoomisch bedrijfsbeleid 3 5 Bachelorproef 7 5 Religie, zigevig e levesbeschouwig 3 5 Digitale techieke 4 5 Microprocessore 4 6 Aaloog filterotwerp 3 6 Sigaaltrasformaties 3 5 Sigale e systeme Meet- e regeltechiek Netwerke (ict) Iformatica (ict) 3 5 Operatig Systems 5 5 Iformatica Theorie (hoorcollege) Oefeige Practicum e projectwerk

32 Modeltraject afstudeerrichtig elektromechaica - semesters 4, 5 e 6 De opleidig elektromechaica bestaat uit basisigeieursopleidigsoderdele die begrippe uit de fysica aar techische toepassige vertale. De volgede aspecte kome aa bod: opbouw, werkig e toepassige va mechaische compoete, thermodyamische systeme e elektrische e elektroische compoete e systeme. Je verwerft keis va materiale e va verwerkigsmethodes. Er is bewust gekoze voor ee globale beaderig, zodat je ee project i zij totaliteit leert beheerse. Je bestudeert methodes om cocepte uit verschillede disciplies met elkaar i verbad te brege. Naast de theorie wordt veel aadacht besteed aa practicum e projectwerk. We make je ook vertrouwd met modere commuicatietechieke zoals rapportere, presetere, vergadere e leidiggeve. Modeltraject afstudeerrichtig elektromechaica - semesters 4, 5 e 6 OPLEIDINGSONDERDEEL SP. SEM 30 Mechaica 4 4 Mechaisch otwerpe e productietechieke 6 4 Thermodyamica: warmteoverdracht e verbradig 4 4 Elektrische eergiedistributie i gebouwe 3 4 Wiskude project 3 4 Automatiserig 3 4 Aaloge elektroica 4 4 Weteschappelijk project 3 4 Bedrijfsbeleid e commuicatie Religie, zigevig e levesbeschouwig 3 5 Elektroica e iformatica Meet- e regeltechiek 6 5 Elektrotechiek 1: elektrische eergiedistributie 3 5 Elektrotechiek 1: elektrische machies 4 6 Toegepaste mechaica e thermodyamica 7 5+6

33 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN OPLEIDINGSONDERDEEL SP. SEM KEUZEPAKKET ELEKTROMECHANICA Techisch project elektromechaica Toegepaste mechaica e thermodyamica aav. 4 6 Automatiserig 4 6 Machiebouw 6 6 Productietechieke 6 5 KEUZEPAKKET BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE Techisch project biomedische techologie Biomedische istrumetatie 4 6 Biomechaica 4 6 Biologie va de mes 5 5 Productietechieke e otwerpe biomedische techologie KEUZEPAKKET ENERGIE Techisch project eergie Toegepaste mechaica e thermodyamica aav. 4 6 Duurzame eergiesysteme 4 6 Toepassige va elektrotechiek Toepassige va elektrotechiek Elektrische istallaties Theorie (hoorcollege) Oefeige Practicum e projectwerk 31 Reeds i het secudair oderwijs was ik vooramelijk geïteresseerd i wiskude e weteschappelijke vakke. Ik heb gekoze voor idustrieel igeieur omdat er aast de theoretische, weteschappelijke vakke ook aadacht besteed wordt aa praktische toepassige e techiek. Bovedie is het ee diploma waar je veel kate mee uit kut. Ik vod de lesse waarbij je logisch deke odig hebt heel leuk. Tijdes mij werk kom ik i cotact met verschillede afdelige e aspecte va ee bedrijf: oderhoud, kwaliteit, logistiek/plaig, ikoop, bedrijfsmechaisatie, otwikkelig Je merkt dat productie meer is da machies e techiek. Productie is ook mese aasture, opleide e coache. (Oud-studete)

34 Opleidigsoderdele va semester 1, 2 e 3 (gemeeschappelijk deel va de bacheloropleidig) Chemie 1: structuur va materie Computers e programmere Je verwerft izicht i de opbouw va materie e je leert typische eige schappe va vaste, vloeibare e gasvormige toestade e va megsels e oplossige verklare e i verbad brege met verschijsele i de omrigede leefwereld. Je leert eveees idustriële toepassige va die eige - schappe te begrijpe. Tijdes het practicum worde va ee aatal belagrijke elemete e verbidige de eigeschappe agegaa, het chemisch gedrag vastgesteld e de theoretische keis verklaard. De klemtoo ligt op het algoritmisch deke, het auwgezet codere (programmere) e op het izicht verkrijge i de computerwerkig. Bij het program - mere worde probleme geaalyseerd e de oplossige (algoritme) bevattelijk voorgesteld e ee correcte implemetatie erva aageleerd. Variabele e prototypes va fucties of methodes kome aa bod. De computerwerkig gaat over de verschillede oderdele va ee pc. Elektriciteit 1: elektrostatica e gelijkstroom 32 Chemie 2: chemische reactiviteit Deze cursus behadelt de belagrijkste chemische reactietypes e het chemisch evewicht. Er wordt ook aadacht besteed aa de chemische thermodyamica, reactiekietiek e ph-berekeige. Je leert hoe chemische processe optrede i atuurlijke systeme e toegepast worde i de idustrie. Door middel va praktische proeve otdek je het verbad tusse de waaremige e de theorie. Chemie 3: bio-orgaische chemie Je bestudeert de basis va de orgaische chemie e de biochemie e legt de relatie met toepassige i diverse idustriële sectore (petrochemie, fijchemicalië, kuststoffe...) e life scieces (gezodheid, voedig, milieu...). Tijdes het practicum leer je omgaa met chemicalië e solvete. Je voert relevate orgaische sytheses uit e maakt gebruik va de belagrijkste scheidigstechieke. Dit opleidigsoderdeel geeft je ee itroductie i de fascierede wereld va de elektriciteitsleer. Het deel elektrostatica verschaft je de weteschappelijke basis om de elektrische groothede te bestudere. I het deel gelijkstroomtheorie leer je wat stroomgeleidig is e hoe je gelijkstroom - etwerke kut aalysere. I de bijbehorede labozittige leer je werke met meettoestelle e om eevoudige elektrische schakelige te bouwe. Elektriciteit 2: elektromagetisme e wisselstroom Het deel elektromagetisme bregt je izicht i de elektromagetische wette bij e vormt zo de weteschappelijke basis om de werkig va elektrische machies (motore, trasformatore, geeratore ) te bestudere. I het deel wisselstroom - theorie leer je om eefasige e driefasige wisselstroometwerke te aalysere e leer je de structuur kee va ee elektriciteits - et. I het practicum doe je ervarig op met het bouwe va schakelige e het gebruik va meetapparatuur.

35 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Elektroica Je leert over de elemetaire bouwstee va de aaloge e digitale elektroica. I het aaloge domei worde de PN-juctie (voor allerhade sesorische fucties), de trasistor, de operatioele versterker e de MOSFET besproke, i het digitale domei leer je over logische poorte e basisgeheugeelemete. Deze basisbouwstee worde gecombieerd tot schakelige die operaties uitvoere zoals versterke, optelle, sigaalgeeratie, objecte telle e logische bewerkige. Fysica 2: golve e toepassige va kwatumfysica De oderwerpe die aa bod kome, zij trillige, mechaische e elektromagetische golve e fysische optica. Uit de modere fysica leer je het cocept foto, atoomspectra, de fysische basis over halfgeleiders e diodes e de werkig va lasers. Zoals bij fysica 1 wordt veel aadacht besteed aa het toepasse, oder adere tijdes het practicum. Materiaalkude Fluïdummechaica Je bekomt keis va e izicht i de fysische groothede die i de fluïdum - mechaica aagewed worde, e i de basiswette va de hydrostatica e hydrodyamica. Met behulp va ee correcte wiskudige formulerig va die wette leer je eevoudige stromig - probleme e probleme over leidigsetwerke oplosse. Je leert izicht krijge i de relaties tusse materiale e hu gedrag i ee techische omgevig. Je leert het verbad tusse eigeschappe va materiale e hu iwedige structuur. Deze verbade worde i eerste istatie bestudeerd voor mechaische eigeschappe va techische materiale e da uitgebreid aar alle materiaalgroepe e aar adere eigeschappe. Dit leer je i fuctie va cocrete toepassige. 33 Fysica 1: eergie e optica Mechaica: statica De oderwerpe die aa bod kome, zij eergie, warmteleer e geometrische optica. Je leert de fysische modelle die belagrijk zij voor ee igeieur. Techologische toepassige va deze fysische pricipes i verschillede vakdomeie kome eveees aa bod. Deze overgag va modelle aar de toepassige is de leidraad tijdes het practicum. De opleidig legt ook adruk op het auwkeurig mete e het correct weteschappelijk rapportere. Je leert probleme oplosse i verbad met het evewicht va ee lichaam, waarbij je ee keuze leert make uit verschillede oplossigsmethode. Vectorrekee is de basis voor de theoretische beschrijvig va krachte e momete e eemt da ook ee promiete plaats i. I het bijzoder kome het evewicht va ee putmassa e va ee star lichaam, verdeelde belastige e cetrumbepalig, aalyse va structure e toepassige va wrijvig aa bod.

36 Mechaica: dyamica Thermodyamica Je leert selhede e versellige va starre lichame e samegestelde mechaismeoderdele berekee. Voor het oplosse va dyamica - probleme leer je drie methodes: de tweede wet va Newto, arbeid e eergie, e de impulsstellig. Bij vlakke bewegige e bij bewegige rod ee vaste as leer je op mechaisme - oderdele eerzijds krachte e momete aderzijds versellige uit elkaar berekee. Je leert de basisbegrippe va de thermo - dyamica. Je leert de eerste e tweede hoofdwet e toestadsdiagramme gebruike. Dit pas je toe i krig processe zowel met ideale als met reële fluïda. Je leert de geldigheid e de draagwijdte va de wette e modelle kee e aaduide i cocrete toepassige. Je leert eergetische berekeige uitvoere bij processe zowel op compoetiveau als op eevoudige istallaties. ICT: etwerke e objectoriëtatie Filosofie 34 Je leert otwerpe met aadacht voor objectoriëtatie e je bekomt izicht i de commuicatie tusse computers. Daarbij kome volgede cocepte aa bod: ee klasse met methodes e objecte, soorte variabele, compositie va klasse, verzameltypes e sorteer - algoritmes e ervig va implemetatie. Bie het techische etwerkegedeelte is er aadacht voor computeretwerke. Sterkteleer Je leert de cetrale hoofdtraagheidsasse va vlakke dwarsdoorsede berekee. Voor iwedig e uitwedig statisch bepaalde 2D-costructies leer je de ormaalkrachte, de dwarskrachte e de mometelij bepale. Voor iwedig e uitwedig statisch bepaalde 1D-costructies bepaal je bij vlakke buigig de helligshoek e de doorbuigigslije. I ee dwars doorsede bepaal je de spaige e de materiaal - eigeschappe e/of geometrie va de dwarsdoorsede. Dit opleidigsoderdeel is opgebouwd rod ee weteschappelijke e ee ethische compoet waarbij het kritisch deke e de veratwoordelijkheid als ee rode draad door het geheel loopt. De ihoud is opgebouwd rod de thema s wat is weteschap? e wat is techiek e techologie bij mes e samelevig?. Hierbij kome oder adere de oderwerpe weteschapsfilosofie, theorieë over techiek e duurzame otwikkelig aa bod e vauit de ethiek het goede (same)leve. Grafische igeieurstechieke Bie grafische igeieurstechieke leer je de algemee pricipes va voorstellig i techische tekeige. Bijzodere aadacht is er daarbij voor schetstechieke, projectiemethode, doorsede, speciale aazichte, bematige e CAD-techieke. Projectwerk Je leert i teamverbad samewerke aa ee project. Als team otwerp e bouw je hard- e software om je project tot ee goed eide te brege. De softwareimplemetatie werk je uit met geerische igeieurstools.

37 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Sterke teams aalysere het probleem kritisch e zoeke gestructureerd aar de beste oplossig. Creatieve ideeë, teamwerk, project plaig, vergader - techieke, taakverdelig, commuicatie e efficiët werke vorme de basis va succes. Algebra Door middel va het aabrege va algebraïsche structure kome de volgede oderwerpe aa bod: complexe getalle, Boolse algebra, lieaire algebra waaroder vectorruimte, matrixrekee e stelsels lieaire vergelijkige. Bie het kader va vectorruimte komt eveees aalytische meetkude aa bod. Voor zowel het umerieke als het symbolische rekewerk e het make va grafische voorstellige leer je gebruikmake va ee software - pakket. Aalyse 1 Je maakt keis met elemetaire fucties e hu basiseigeschappe. Differetiaal- e itegraalrekeig voor fucties i éé veraderlijke wordt uitvoerig besproke. De techieke worde verder uitgebreid aar differetiaalrekee i meerdere veraderlijke e ee studie va vlakke kromme. Igeieurs toepassige kome aa bod. Voor umeriek e symbolisch rekewerk e voor grafische voorstellige maak je gebruik va ee wiskudig softwarepakket. Aalyse 2 Dit opleidigsoderdeel is ee vervolg e verdere uitdiepig op aalyse 1. Je leert differetiaalvergelijkige oplosse e je maakt keis met Laplace-trasformaties. Itegraalrekee wordt verder uitgebreid aar meerdere variabele e aar het geval va vectoriële fucties. Igeieurstoepassige kome aa bod. Je leert hetzelfde softwarepakket als i aalyse 1 gebruike als hulpmiddel bij het uitvoere va deze reketechieke. Statistiek Bie statistiek leer je op basis va beperkte keis (ee steekproef) ee uitspraak te doe over het grote geheel (de populatie). Bie beschrijvede statistiek leer je ekele methodes om resultate va ee steekproef te ordee e same te vatte. Je leert de resultate va ee steekproef gebruike voor het opstelle va betrouwbaarheids - itervalle, het teste va hypothese e het oderzoek aar lieaire regressie. De theoretische basis hierva is kasrekee. 35 Voor ee gedetailleerde beschrijvig va de opleidigsoderdele va de volledige bacheloropleidig (doelstellige, voorkeis, ihoud, evaluatievorm) e voor het uurrooster: 8

38 Voorbeeld va ee uurrooster Dit fictieve uurrooster geeft je ee idee hoe je week er zou kue uitzie. 8 u. 9 u. 10 u. 11 u. 12 u. 13 u. 14 u. 15 u. 16 u. 17 u. Maadag Studiebegeleidig * Materiaalkude Elektriciteit oefeige/ practicum Chemie oefeige/ practicum Disdag Fysica 1 Aalyse 1 Fysica 1 oefeige/ practicum Aalyse 1 oefeige Woesdag Statica Materiaalkude Statica oefeige practicum Chemie 1 Grafische igeieurstechieke Doderdag Algebra Algebra oefeige Vrijdag Elektriciteit 1 Projectwerk Theorie (hoorcollege) Oefeige Practicum e projectwerk Studiebegeleidig * Studiebegeleidig wordt i verschillede vorme aagebode. Meer iformatie hierover vid je verder i deze brochure op p. 72.

39 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Masteropleidige De masteropleidige idustriële igeieursweteschappe oderscheide zich va adere weteschaps- e igeieursopleidige door hu sterk praktijkgerichte karakter: veel labo-ure, ee auwe samewerkig met idustriële parters e actieve deelame aa het toegepaste e idustriële oderzoek. Als afgestudeerde bachelor i de idustriële weteschappe heb je de keuze uit ee hele waaier va masteropleidige aa de verschillede campusse va de Faculteit Idustriële Igeieurs - weteschappe. Elke masteropleidig sluit rechtstreeks aa bij ee afstudeerrichtig va de bachelor i de idustriële weteschappe. Via ee voorbereidigsprogramma ku je echter ook vauit adere afstudeerrichtige of adere academische bachelors aar ee master i de idustriële weteschappe overschakele. Verwate professioele bachelors kue via ee schakelprogramma i de masteropleidig istrome. Masteropleidige idustriële igeieursweteschappe i Geel (K.H.Kempe) Master i de idustriële weteschappe: elektromechaica (60 studiepute) Elektromechaica zet de wereld i bewegig! Va microturbie tot widmole, va ligfiets tot airbus, va heupprothese tot appelplukrobot, va micropositioerig tot volautomatische koetswerkassemblage, als igeieur elektromechaica realiseer je vadaag de producte e processe voor morge. Je gevarieerde opleidig maakt je ee zeer gegeerd igeieur op de arbeidsmarkt. Hierdoor be je flexibel izetbaar i ee brede waaier va sectore met tal va doorgroeimogelijkhede. Naargelag je iteresse, geef je zelf ivullig aa je igeieursprofiel va techologisch expert tot bedrijfsmaager. 37 Ee masteropleidig va twee opleidigsfases? De omvag va de masteropleidige aa deze faculteit ka i de toekomst, e dit te vroegste vaaf , vermeerdere va 60 aar 120 studiepute. De extra opleidigsfase zal gebruikt worde om de opleidig te verdiepe (meer specialisatieopleidigsoderdele) e te verbrede (bijkomede oderemers - opleidigsoderdele). Bovedie zal er ruimte zij voor ee iovatieproject i samewerkig met ee bedrijf of istellig, waardoor de combiatie va theorie e praktijk og verder versterkt wordt.

40 38 De pijlers va de opleidig master i de idustriële weteschappe: elektromechaica zij eergiecoversie e mechaisch otwerp, beide i de breedste betekeis va het woord. Het mechaisch otwerp is ee cyclus die start bij ee idee dat vorm krijgt i ee grafisch otwerp, dat via materiaalkeuze, simulatie e productietechiek resulteert i ee afgewerkt geheel. Het domei eergiecoversie richt zich op alle aspecte va eergie-efficiëtie i deze cyclus e gaat va elektrische aadrijvige e automatisatie tot thermische cetrales, verbradigsmotore, klimatiserig e alle deelcompoete hierbij betrokke. Bie deze masteropleidig ku je, aast het gemeeschappelijk deel, kieze uit drie opties: - afstudeerrichtig elektromechaica: dit is ee brede multidiscipliaire opleidig met als belagrijkste pijler mechaisch otwerp e productie. Met aadacht voor computer - odersteued otwerpe va producte e machies, de toepassig va materiaaltechologie, modere productietechieke e CAD/CAM-systeme. - afstudeerrichtig elektromechaica aagevuld met keuzepakket biomedische techologie: de focus ligt op biomechaica e het mechaisch otwerpe va techologische hulpmiddele e apparate. De iteractie tusse techiek, patiët e arts staat cetraal: medische apparatebouw, otwerp va techologische hulpmiddele voor patiët e arts, computerodersteuig i de chirurgie, toepassig va biocompatibele materiale. - afstudeerrichtig automatiserig: de klemtoo ligt i deze afstudeerrichtig op het automatisere e behere va processe e systeme, met adruk op elektrische, mechaische, peumatische e hydraulische aadrijftechieke, robotica e vermogeelektroica.

41 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Master i de idustriële weteschappe: elektroica ICT (60 studiepute) De masteropleidig i elektroica ICT leidt je op tot ee idustrieel igeieur die ee brede basis va algemee vaardighede e techische keis heeft, maar die zich tegelijkertijd ook thuisvoelt i de boeiede wereld va de iformatieverwerkig. Deze speelt ee cruciale rol i heel wat maatschappelijke sectore. Op basis va je keis va elektroica e ICT ku je de werkig e de impact va de gebruikte techologieë juist ischatte. Je aalyseert bestaade aaloge e digitale elektroische systeme e kut dergelijke ieuwe systeme otwerpe e implemetere. Je bet eveees i staat om complexe iformatie- e commuicatiesysteme te aalysere, te otwerpe e te implemetere. Heel vaak speel je ook ee sleutelrol i de otwikkelig va allerlei toepassige va digitale media: va modere cosumerproducte (positie- e avigatiesysteme, smartphoe, digitale audio e video) tot op maat gesede applicaties die stad-aloe werke of op het web operere. Bie deze masteropleidig ku je, aast het gemeeschappelijk deel, kieze uit drie opties: - afstudeerrichtig elektroica: de klemtoo ligt op hardware: aaloge e digitale elektroische schakelige e techologie, aaloge e digitale sigaalverwerkig e elektroische otwerpmethode. - afstudeerrichtig elektroica, aagevuld met keuzepakket biomedische techologie: de klemtoo ligt op het gebruik va elektroica e iformaticatools om de geeeskude, het comfort va de patiëte... te verbetere. Deze opleidig komt tegemoet aa de ieuwe kase i de idustrie voor de odersteuig va ee patiëtvriedelijke gezodheidszorg. - afstudeerrichtig ICT: de klemtoo ligt op software, computeretwerke e besturigs - systeme. Voorbeelde zij het otwerpe va websites, grafische programmeertale, objectgeoriëteerd programmere, computer learig, software egieerig. 39 Master i de idustriële weteschappe: eergie (60 studiepute) Eergie e de beheersig va eergie eme iet allee ee cetrale plaats i bie oze maatschappij, ze zorge ook voor oze huidige welvaart. De modiale bevolkigsaagroei, de toeemede ecoomische otwikkelig, de schaarser wordede eergiebroe e de milieuproblematiek make dat het otwikkele va efficiëte, betrouwbare, duurzame e betaalbare eergiesysteme ee va de grootste uitdagige is waar oze samelevig voor staat. Als idustrieel igeieur eergie otwerp, otwikkel, beheer e automatiseer je eergiesysteme e help je zo mee om deze uitdagig te realisere. De opleidig eergie heeft daartoe als belagrijkste pijlers eergieproductie e duurzaamheid, itelligete e optimale eergieverdelig, efficiët eergiegebruik, automatiserig e optimaal eergie beheer. Verder krijge de milieuproblematiek e de ecoomische aspecte die samehage met eergiesysteme de odige aadacht. Ee verdere specialisatie i thermotechiek of elektrotechiek is mogelijk. De specialisatierichtige thermotechiek e elektrotechiek gaa respectievelijk dieper i op thermische e elektrische eergiesysteme. De opleidig wil ee igeieur aflevere die vlot izetbaar is i het werkveld e besteedt daarom ook de odige aadacht aa praktijk, techologie e veiligheid.

42 Adere masteropleidige i Geel (K.H.Kempe): master i de bioweteschappe De Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe heeft op de campus i Geel iet allee masteropleidige i de idustriële weteschappe, maar ook twee masteropleidige i de bioweteschappe: master i de bioweteschappe: lad- e tuibouwkude (60 studiepute) master i de bioweteschappe: voedigsidustrie (60 studiepute) Beide masteropleidige bouwe verder op ee aparte bachelor i de bioweteschappe, die je ook i Geel kut volge. Meer iformatie over de bachelor e de master i de bioweteschappe vid je verder i deze brochure vaaf p. 43. Masteropleidige aa adere campusse va de Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe 40 Aa de adere campusse va de Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe ku je dezelfde e adere masteropleidige volge. Het volledige overzicht vid je i de tabel op p. 9 e op 8 iiw.kuleuve.be/oderwijs Beroepsuitwege De masteropleidig i de idustriële weteschappe leidt iet op tot éé specifiek beroep. Als afgestudeerde master heb je ee brede waaier va boeiede e uitdagede beroeps - mogelijkhede i ee techisch-idustriële omgevig. Idustrieel igeieurs worde omwille va hu brede vormig tewerkgesteld i diverse sectore, e dit i ee brede waaier aa fucties zoals otwikkelaar va ieuwe producte e productiesysteme, otwerpigeieur, oderzoeker (i oderzoeksgroepe op de campus of i idustriële oderzoekscetra), veratwoordelijke voor ee diest, afdelig of bedrijf, projectigeieur, logistieke e techisch-commerciële fucties, techisch cosultat, leraar Pas afgestudeerde idustrieel igeieurs starte meestal i overweged techische fucties, maar groeie i hu verdere loopbaa vaak al sel door aar leidiggevede of beleidsfucties. Het diploma is door het werkveld zeer gewaardeerd e gegeerd. Het bedrijfsleve heeft ee blijvede ood aa goed opgeleide idustrieel igeieurs.

43 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Uit Mij Startbaa, ee gezamelijke equête va KVIV (Koiklijke Vlaamse IgeieursVereigig) e VIK (Vlaamse IgeieursKamer) over de loopbaastart va igeieurs afgestudeerd i 2010 bleek dat deze starters i 2010 i volgede sectore aa het werk ware: Het is ook mogelijk om je a je studie via ee bijkomede masteropleidig og verder te bekwame i techologie, ecoomie of maagemet, of om via ee doctoraat ee carrière i toegepast weteschappelijk oderzoek te starte. 1 % 2 % 84 % 8 % 5 % Privésector: werkzaam i loodiest Privésector: zelfstadige Privésector: ader statuut Overheid: oderwijs/oderzoek Overheid: werkzaam i overheidssector 41

44

45 Bioweteschappe Opleidig i ee otedop 44 Profiel 45 Bacheloropleidig 47 Opbouw 47 Studieprogramma 49 Opleidigsoderdele va de eerste fase 52 Voorbeeld va ee uurrooster 55 Masteropleidige 56 Beroepsuitwege 58 43

46 Opleidig i ee otedop De bachelor- e masteropleidig i de bioweteschappe is ee va de mist gekede opleidige i Vlaadere, met ee chroisch tekort aa afgestudeerde. Elk jaar overschrijdt het werkaabod ruim het aatal gediplomeerde. Je combieert i de opleidig zowat alle exacte weteschappe e past die i de laatste fases praktisch toe. I Geel gaa we prat op ee stevige weteschappelijke oderbouw é ee gemoedelijke sfeer. Studere is er iet allee ee uitdagig, maar ook ee beleveis. Ee aatal oud-studete die we erges oderweg tijdes hu carrière sprake, kue beter da wijzelf verwoorde hoe zij de opleidig zage. 44 Scheikude, fysica e biologie ware i het secudair oderwijs mij lieveligsvakke e omdat ik iet ko kieze, besloot ik voor de master i de bioweteschappe te gaa. Het toffe daarva is dat alle weteschappelijke vakke uitgebreid, maar zeer toegepast aa bod kome. Daarbij is vooral het toepassigsgericht deke belagrijk. Vroeger werkte ik i ee lab aa waspoeders e deed ik cosumete - oderzoek. Nu geef ik met veel plezier les op ee tuibouwschool. (Kim Vervee) Er zij maar weiig opleidigsoderdele die ik volgde i Geel waar ik i os bedrijf og iet mee i aarakig be gekome. I die tijd dachte we daar aders over e vode ogal wat overbodig, maar de basis die we er meegekrege hebbe, zou ik iet graag misse. (Bert Booe)

47 BIOWETENSCHAPPEN Studere i ee kleie gemeeschap geeft je het voordeel dat je sel cotact legt e houdt met je medestudete. Je krijgt daardoor veel kase die je maar moet grijpe. Je blijft jezelf e verovert de wereld zoals je dat zelf wil. Tijdes mij studiejare heerste er ee familiale sfeer, waari goed gestudeerd e geleefd ko worde. Waeer je het begrip ladbouw iet te eg iterpreteert, gaat er ee hele wereld voor je ope. Je zou er va staa kijke hoeveel toepassige er otwikkeld zij, adat ze i de ladbouw zij uitgetest. (Joris Crije) Prijskaartje Naast het ischrijvigsgeld (ischrijve.khk.be) zul je per opleidigsfase ogeveer 325 à 430 euro uitgeve aa cursusse, labojas, verplaatsige bedrijfsbezoeke Daaraast komt og je eige laptop. Be je va pla om ee laptop of computer te kope, da ku je als KU Leuvestudet geiete va de mogelijkhede tot sameaakoop. 45 Profiel Je hebt iteresse i weteschap e bet gebete om meer te wete over alles wat rodom jou leeft. Niet allee duurzame voedselproductie vid je belagrijk, maar je hebt ook oog voor atuur e milieu. Kortom je hebt ee ruime belagstellig voor heel je omgevig e voor (bio-) techologie i het bijzoder. Je zoekt ee weteschappelijke opleidig met ee stevige lik aar de praktijk e direct toepasbaar i oze samelevig. Tijdes je opleidig i het secudair oderwijs vod je weteschappe misschie ook al leuk. Je wilt graag igeieur worde, e liefst igeieur va de levede materie. Je wil voedsel producere: va gras tot roomijs, va tarwe tot speculoospasta, va aardbei tot smoothie e als het eve ka, vaart de atuur er ook og wel bij.

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen. Industriële wetenschappen Industrial Sciences Biowetenschappen

2013-2014. Industriële ingenieurswetenschappen. Industriële wetenschappen Industrial Sciences Biowetenschappen 2013-2014 Idustriële igeieursweteschappe Idustriële weteschappe Idustrial Scieces Bioweteschappe Het campagebeeld va de Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe is ee kustwerk va idustrieel igeieur Ja

Nadere informatie

Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30

Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30 Iformatica Opleidig i ee otedop 28 Profiel 29 Bacheloropleidig 30 Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld va ee uurrooster 33 Masteropleidige 34 Beroepsuitwege 37 27 De vrees va mij familie dat ik hele

Nadere informatie

2012-2013. Geneeskunde

2012-2013. Geneeskunde 2012-2013 Geeeskude Profiel Be jij ee toekomstig arts? Da herke je vast de volgede eigeschappe. Je beschikt over ee goed geheuge: je zult immers grote hoeveelhede keis moete verwerke. Ook ee sterke zi

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

INFODAGEN 2015. 14 maart, 25 april, 27 juni, 5 september CAMPUS CAROLUS ANTWERPEN & CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN

INFODAGEN 2015. 14 maart, 25 april, 27 juni, 5 september CAMPUS CAROLUS ANTWERPEN & CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN INFODAGEN 2015 14 maart, 25 april, 27 jui, 5 september CAMPUS CAROLUS ANTWERPEN & CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN TECHNOLOGIECAMPUS DE NAYER SINT-KATELIJNE-WAVER TECHNOLOGIECAMPUS GEEL Wat? Tijdes de Ifodage

Nadere informatie

Studiegids Informatica

Studiegids Informatica 2011-2012 Studiegids Wiskude e Fysica Doorstroomoptie aar igeieursweteschappe Studiegids Iformatica Weteschap & Techologie Kulak Rubik's Cube used by permissio of Seve Tows Ltd. www.rubiks.com INFODAG

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerareopleidig www.hubrussel.be/slo ECONOMIE & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012 Aa de slag als leerkracht De Specifieke Lerareopleidig (SLO) richt zich tot toekomstige leerkrachte ecoomie voor

Nadere informatie

Gezamenlijke ingenieursopleiding KHLim - XIOS

Gezamenlijke ingenieursopleiding KHLim - XIOS De opleidig idustrieel igeieur wordt, i Diepebeek, georgaiseerd door FI², Faculteit Idustrieel Igeieur, ee samewerkig tusse KHLim e XIOS. I 201 zal FI² als officiële faculteit ikatele i de UHasselt. De

Nadere informatie

FACULTEIT 201 2 1 0 2 12 FI

FACULTEIT 201 2 1 0 2 12 FI De opleidig idustrieel igeieur wordt, i Diepebeek, georgaiseerd door FI², Faculteit Idustrieel Igeieur, ee samewerkig tusse KHLim e XIOS. I 201 zal FI² als officiële faculteit ikatele i de UHasselt. De

Nadere informatie

CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT 2014-2015. Architectuur Interieurarchitectuur

CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT 2014-2015. Architectuur Interieurarchitectuur CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT 2014-2015 Architectuur Iterieurarchitectuur 8 www.arch.kuleuve.be INFODAGEN Campus Sit-Lucas Get zaterdag 22 maart 2014 woesdag 7 mei 2014 zaterdag 30 augustus 2014 INFODAGEN

Nadere informatie

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen 2015-2016 LEUVEN t Bio-igeieursweteschappe Ifomomete OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. OPENLESWEEK 27-31 oktober 2014 (herfstvakatie) OPENLESWEEK 16-20 februari 2015 (krokusvakatie) INFODAG 21

Nadere informatie

Wetenschappen 2011-2012. Wiskunde Informatica Fysica Chemie Biochemie en biotechnologie Biologie Geologie Geografie

Wetenschappen 2011-2012. Wiskunde Informatica Fysica Chemie Biochemie en biotechnologie Biologie Geologie Geografie 2011-2012 Weteschappe Wiskude Iformatica Fysica Chemie Biochemie e biotechologie Biologie Geologie Geografie Rubik's Cube used by permissio of Seve Tows Ltd. www.rubiks.com OPEN- LESWEEK 3-5 ovember 2010

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

2012-2013. Studiegids Biomedische Wetenschappen. Faculteit Geneeskunde

2012-2013. Studiegids Biomedische Wetenschappen. Faculteit Geneeskunde 2012-2013 Studiegids Biomedische Weteschappe Faculteit Geeeskude INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 2012-2013 Faculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Bachelor i de oderwijskude met opstap aar pedagogische weteschappe (Leuve) met opstap aar

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2011-2012 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 23 e 25 februari

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 2011-2012 Faculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Subfaculteit Psychologie e Pedagogische Weteschappe Bachelor i de oderwijskude met opstap aar pedagogische weteschappe (Leuve) met opstap aar

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

GENT EN AALST t. Industrieel ingenieur TECHNOLOGIECAMPUSSEN GENT EN AALST

GENT EN AALST t. Industrieel ingenieur TECHNOLOGIECAMPUSSEN GENT EN AALST GENT EN AALST t Idustrieel igeieur TECHNOLOGIECAMPUSSEN GENT EN AALST 2017-2018 Ifomomete e opelesdage OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. JUL. AUG. SEP. OPENLESDAGEN 3-4 ovember 2016 (herfstvakatie)

Nadere informatie

2012-2013. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren

2012-2013. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren 2012-2013 Studiegids geschiedeis e geschiedeis met doorstroomoptie politieke weteschappe Faculteit Lettere INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Opleidingen aan de KU Leuven voor toekomstige bachelorstudenten. Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.

Opleidingen aan de KU Leuven voor toekomstige bachelorstudenten. Ontdek jezelf. Begin bij de wereld. 2016-2017 Opleidige aa de KU Leuve voor toekomstige bachelorstudete Otdek jezelf. Begi bij de wereld. Aalst - Atwerpe - Brugge - Brussel - Diepebeek - Geel - Get - Kortrijk - Leuve - Sit-Katelije-Waver

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2012-2013 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 29 februari e

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100...

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100... Opgave OPGAVE 1 a. Itereer met F( ) = e als startwaarde 1 e 1. 16 1............... 16 1............... b. Stel de bae grafisch voor i ee tijdgrafiek. c. Formuleer het gedrag va deze bae. (belagrijk is

Nadere informatie

2011-2012. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren

2011-2012. Studiegids geschiedenis en geschiedenis met doorstroomoptie politieke wetenschappen. Faculteit Letteren 2011-2012 Studiegids geschiedeis e geschiedeis met doorstroomoptie politieke weteschappe Faculteit Lettere INFODAG 23 e 25 februari 2011 www.kuleuve-kortrijk.be/ ifodag OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Duits HAVO 4. stofomschrijving. Landeskunde (presentatie en het inleveren van een map).

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Duits HAVO 4. stofomschrijving. Landeskunde (presentatie en het inleveren van een map). Programma va Toetsig e Afsluitig 07-08 Vak: Duits HAVO 4 periode code som /mt/lt 4 00 leesvaardigheid. j 4po po Ladeskude (presetatie e het ilevere va ee map). Wijzigige i de stof va de 's zij mogelijk.

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

2012-2013. Studiegids taal- en letterkunde en taal- en letterkunde met doorstroomoptie communicatiewetenschappen. Faculteit Letteren

2012-2013. Studiegids taal- en letterkunde en taal- en letterkunde met doorstroomoptie communicatiewetenschappen. Faculteit Letteren 2012-2013 Studiegids taal- e letterkude e taal- e letterkude met doorstroomoptie commuicatieweteschappe Faculteit Lettere INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 22 maart 2014 Online Evaluatie Instrument maart 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 22 maart 2014 Online Evaluatie Instrument maart 2014 Equete Ope Dag Velp - 22 maart 2014 Pagia 1 va 12 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 22 maart 2014 maart 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom DIDACTIEK & INTERNET 1 & 1 Doe er iets aa! Iteret otdekke i de klas met OderStroom Ie Callebaut Weteschappelijk medewerker verbode aa het Cetrum voor Taal e Migratie / Steuput NT2 (K.U.Leuve) 1. Het iteretproject

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2014-2015. Vak: aardrijkskunde VMBO 4. stofomschrijving SE. 1 031 tt 100 Bevolking en Ruimte.

Programma van Toetsing en Afsluiting 2014-2015. Vak: aardrijkskunde VMBO 4. stofomschrijving SE. 1 031 tt 100 Bevolking en Ruimte. Programma va Toetsig e Afsluitig 204-205 Vak: aardrikskude VMBO 4 03 Bevolkig e Ruimte. 2 032 Water. 3 033 Weer e klimaat. schoolexame Het gemiddelde va de 's is het schoolexame waarmee de leerlig het

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

industriële meet- en regeltechniek

industriële meet- en regeltechniek idustriële meet- e regeltechiek Meet- e Regeltechiek NEDERLAND Itercotrol Meet- & Regeltechiek B.V. T +31.26.4425204 F +31.26.4461294 ifo@itercotrol.eu www.itercotrol.eu Itercotrol Scheepvaart- & Trasporttechiek

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

KORTRIJK t. Wetenschappen

KORTRIJK t. Wetenschappen 2017-2018 KORTRIJK t Weteschappe Biologie Chemie Fysica Iformatica Wiskude met opties biochemie e biotechologie bio-igeieursweteschappe farmaceutische weteschappe igeieursweteschappe Rubik s Cube used

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Levende Statistiek, een module voor VWO wiskunde D

Levende Statistiek, een module voor VWO wiskunde D Op het Stedelijk Gymasium te Leide is de module Levede Statistiek uitgeprobeerd, Ee verslag va Jacob va Eeghe e Liesbeth de Wreede. Levede Statistiek, ee module voor VWO wiskude D Statistiek is typisch

Nadere informatie

Talen n. LEUVEN t 2016-2017

Talen n. LEUVEN t 2016-2017 201-2017 LEUVEN t Tale Taal- e letterkude: Nederlads Fras Egels Latij Duits Klassiek Grieks Italiaas Spaas Hebreeuws Taal- e regiostudies: arabistiek e islamkude japaologie Oude Nabije Ooste: egyptologie

Nadere informatie

Werktekst 1: Een bos beheren

Werktekst 1: Een bos beheren Werktekst : Ee bos behere Berekeige met rije op het basisscherm Op ee perceel staa 3000 kerstbome. Ee boomkweker moet beslisse hoeveel bome er jaarlijks gekapt kue worde e hoeveel ieuwe aaplat er odig

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

1. Recursievergelijkingen van de 1 e orde

1. Recursievergelijkingen van de 1 e orde Recursievergelijkige va de e orde Rekekudige rije Het voorschrift va ee rekekudige rij ka gegeve wordt met de volgede recursievergelijkig: u = u + b Idie we deze vergelijkig i de vorm u = u u = b otere

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete CSG Groee Hart Lyceum Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CSG Groee Hart Lyceum jui 14 Alle rechte

Nadere informatie

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE inter VISUAL SYSTEMS MEDISCHE VISUALISATIE OPLOSSINGEN, ONZE ZORG! I multidiscipliaire teams tot de beste behadelplae kome; zoveel mogelijk miimaal ivasief operere voor

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

SINT-KATELIJNE-WAVER t

SINT-KATELIJNE-WAVER t SINT-KATELIJNE-WAVER t Idustrieel igeieur TECHNOLOGIECAMPUS DE NAYER 2017-2018 Idustriële weteschappe 4 Begiprofiel 4 Eidprofiel 5 Bacheloropleidig 9 Opbouw 10 Studieprogramma va het gemeeschappelijk deel

Nadere informatie

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel.

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel. Pompe Afsluiters Systeme Uw succes is os doel. 2 Ileidig Alles i éé had Totaaloplossige va KSB. Als betrouwbare e jarelage parter va oze klate hebbe wij altijd oog voor uw succes. U geeft de doelstellig

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Met vrije software een e-veiling opzetten

Met vrije software een e-veiling opzetten Met vrije software ee e-veilig opzette Mark De Quidt ICT-coördiator e ICT-leerkracht, Koiklijk Atheeum Atwerpe 1. Ileidig 2. Didactische kat va het verhaal va e-veilig 2.1. Doelstellige bie het vakgebied

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Wellat Houte Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Wellat Houte jui 014 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie