TIJDSCHRIFT VOOR DE volkshuisvesting nummer 1 februari De Eindhovense wijk Woensel kende in 2010 de laagste prijsontwikkeling in heel Nederland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIJDSCHRIFT VOOR DE volkshuisvesting nummer 1 februari 2011. De Eindhovense wijk Woensel kende in 2010 de laagste prijsontwikkeling in heel Nederland."

Transcriptie

1 31 De Eindhovense wijk Woensel kende in 2010 de laagste prijs in heel Nederland. (Foto Jos Lammers / Hollandse Hoogte) Goed en slecht presterende wijken in 2010 De centrumwijken in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag deden het wat betreft prijs goed het afgelopen jaar. Hetzelfde geldt voor de stadswijken in grotere steden in de landelijke. Minder goed presteerden de kleinere woonplaatsen in de Randstad, zo blijkt uit een analyse van de WOningprijsindeX Nederland, WOX.

2 32 TIJDSCHRIFT VOOR DE volkshuisvesting nummer 1 FEBRUARI 2011 DOOR Petra Visser en Martijn Kagie ABF Valuation De prijsverschillen tussen regio s en binnen gemeenten zijn de afgelopen twee jaar toegenomen. Welke wijken hebben het qua prijs relatief goed gedaan en welke presteren slechter? Door het analyseren van de WOningprijsindeX Nederland (WOX) op lokaal niveau wordt inzichtelijk gemaakt welk type wijken qua woningvoorraad en bevolkingssamenstelling een extreme prijs hebben doorgemaakt in In dit artikel laten we zien dat de afgelopen paar jaar met name stadswijken een positieve prijs hebben gekend. Woningen in wijken rond de middelgrote steden en kleine woonplaatsen in stedelijke laten een sterk negatieve prijs zien. Mede als gevolg van de economische crisis zijn er op gemeenteniveau de afgelopen jaren forse prijsdalingen geconstateerd. De prijscorrectie op de woningmarkt in 2009 heeft er voor gezorgd dat regionale prijsverschillen groter zijn geworden. Woningen in bepaalde regio s zijn fors minder waard geworden, met als gevolg toename van verschillen in de prijs op langere termijn. Halverwege 2010 deed zich een licht herstel op de woningmarkt voor, dat de prijsdalingen van 2009 afzwakte. In bepaalde gemeenten steeg de gemiddelde prijs, zoals te zien is in Figuur 1. Dit betekent dat tussen gemeenten de prijsverschillen groter zijn geworden. Zo tekende zich bijvoorbeeld in de gemeente Bloemendaal een waardestijging van gemiddeld +6,4% af op jaarbasis, terwijl in Eindhoven de prijzen met gemiddeld -2,4% daalden het afgelopen jaar. Deze gemeentelijke verschillen zijn de aanleiding geweest om de extremen van de prijs op wijkniveau te onderzoeken. De centrale vraag hierbij was: in welk type wijken heeft het afgelopen jaar de woningprijs zich juist positief of juist negatief ontwikkeld? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is de WOX prijs geanalyseerd op wijkniveau. Vervolgens zijn de wijken gesegmenteerd met behulp van de WOX en ingedeeld naar hoge en lage prijs. Na een korte uitleg over de WOX woningprijsindex presenteren we eerst een overzicht van de top tien stijgers en dalers van wijken. Vervolgens gaan we in op de classificatie en segmentatie van wijken en bespreken we de uiterste vier typen wijken en de dimensies waarop ze onderscheidend zijn. WOX Woningprijsindex Het ontwikkelen van een woningprijsindex is geen eenvoudige opdracht. In tegenstelling tot consumptiegoederen, waarbij een boodschappenmand telkens dezelfde goederen bevat, zijn de verkochte woningen niet identiek voor elke periode. Omdat de kenmerken en locaties van verkochte woningen verschillen per periode is het vaststellen van een goede woningprijsindex niet eenvoudig. Woningen worden onregelmatig verkocht en dit leidt in regio s met weinig transacties tot volatiliteit in de gemiddelde verkoopprijs. Daarnaast komt de prijs van een woning tot stand door onderhandeling tussen koper en verkoper en deze waarde hoeft niet identiek te zijn aan de marktwaarde (transactieruis). De WOX maakt gebruik van de landelijke Kadaster transactiegegevens vanaf 1993, aangevuld met woning- en locatiegegevens uit de door ABF Valuation opgebouwde woningdatabase. De WOX wordt berekend door het schatten van een prijsmodel per regio en woningtype. Per segment wordt de waarde van een woning bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van de beschikbare verkoopprijzen, waarbij gecorrigeerd wordt voor verschillen in woning- en locatiekenmerken. In de methodiek wordt per periode rekening gehouden met onder- of oververtegenwoordiging van toevallig verkochte woningen ten opzichte van de bestaande voorraad koopwoningen in het gebied. De berekende WOX woningprijsindex volgt dus de werkelijke prijs van de totale voorraad koopwoningen. Uit extern onderzoek van de TU Eindhoven blijkt dat de WOX woningprijsindex ook op lager schaalniveau en bij weinig transacties betrouwbare uitkomsten geeft. Slecht presterende wijken in 2010 Welke wijken hebben het afgelopen jaar de laagste prijs gekend en daarmee het slechtst gescoord? In Tabel 1a geven we een top 10 van wijken die in 2010 de laagste prijs doormaakten, aangevuld met de over de afgelopen drie jaar. Voor dit overzicht zijn ruim wijken van Nederland geanalyseerd. Alleen grote wijken met meer dan 150 transacties in 2010 zijn opgenomen in de ranglijst. Figuur 1 Gemiddelde woningprijs (in euro s; links) en prijs (in %; rechts) per gemeente, tussen 2009 en 2010 Bron: De WOX

3 33 De lijst wordt aangevoerd door twee wijken in de gemeente Eindhoven. Daar is het afgelopen jaar de prijs gedaald met 6,2% in Woensel-Noord en met -4,5% in Woensel-Zuid. Op de derde plek staat de binnenstad van Amsterdam met een prijsdaling van 4,4%. Rotterdam is de derde grote stad die in de top 10 van dalers voorkomt. In de wijk Delfshaven is de gemiddelde woningwaarde het afgelopen jaar met -3,9% gedaald. Den Haag vinden we terug met twee wijken in de top 10: de Bomen- en Bloemenbuurt en Laakkwartier en Spoorwijk met een prijsdaling van circa -3%. Utrecht heeft één wijk in de top 10 staan. In de wijk Vleuten De Meern zijn woningen eveneens met 3,1% in waarde gedaald. Op basis van de top 10 kan geconcludeerd worden dat Eindhoven de vijfde stad van Nederland het dit jaar het slechtst gedaan heeft op de woningmarkt. De trend van de huizenprijzen is in Nederland niet overal negatief. In 2010 zijn er ook wijken waarvan de prijzen na de terugval van 2009 weer in de lift zitten. Een goed voorbeeld hiervan is de Oranjewijk in Groningen. De woningen in deze wijk hebben over de afgelopen drie jaar weliswaar een prijsdaling laten zien, maar zijn in 2010 weer in waarde toegenomen (+3,4%). De top tien hardste stijgers over 2010 staat in tabel 1b, waaraan wederom de driejaars is toegevoegd. De lijst wordt aangevoerd door de wijk Valkenboskwartier in Den Haag. In deze wijk zijn woningen het afgelopen jaar met maar liefst 5,2% in waarde toegenomen. Ook ten opzichte van drie jaar geleden is daar de prijs fors gestegen (8,1%). Daarnaast vertoont de wijk Rustenburg en Oostbroek in Den Haag (beter bekend als de Zuiderparkwijk) in 2010 een positieve prijs van +2,8% in het afgelopen jaar en +4,5% ten opzichte van drie jaar geleden. Op plek twee in deze top 10 staat de plaats Pijnacker (gemeente Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland). Verrassend is de aanwezigheid van drie wijken uit de Groningen en Friesland in de top 10 van stijgers. Zo staat op de derde plek de plaats Drachten in de gemeente Smallingerland. Daar zijn de woningprijzen het afgelopen jaar gestegen met 3,6%. De gemiddelde waarde van een woning in de Oranjewijk en de Schilders- en Zeeliedenwijk in Groningen steeg met ruim 3%. Verderop in dit artikel zal uit de segmentatie blijken dat deze drie wijken behoren tot een wijksegment in waarvan de woningwaarde sterk is toegenomen. De lijst van wijken wordt afgesloten met het stadscentrum van Rotterdam. Hier is de gemiddelde woningprijs niet alleen over het afgelopen jaar licht gestegen (+1,3%), maar ook ten opzichte van drie jaar geleden (+2,0%). De conclusie van deze beide top 10 lijsten is dat, afgezien van de Oranjewijk in Groningen, alle wijken uit de top 10 zowel het afgelopen jaar als in de laatste drie jaar een positieve prijs hebben gekend. Ditzelfde maar dan in negatieve zien geldt ook voor de top 10 van dalers. Hier vormen de wijken Delfshaven (Rotterdam) en Vleuten- De Meern de uitzonderingen. De waarde van woningen is daar in 2010 gedaald, terwijl over de laatste drie jaar nog een positieve prijs gemeten kan worden. Gegeven de en van de wijken, ligt de vraag voor de hand of er een relatie bestaat tussen het type wijk en de prijs. Om hier een antwoord op te kunnen geven is een tweede analyse uitgevoerd op de WOX. Hiervoor zijn ruim 500 wijken gesegmenteerd in clusters van wijken, waarmee meer algemeen geldende uitspraken over de prijs gedaan kunnen worden. Classificatie en segmentatie Modelmatig is onderzocht welke typen wijken een zo divers mogelijke prijs hebben gekend in 2010 ten opzichte van 2009; de prijs van de afgelopen drie jaar is ook geanalyseerd. Dit is Tabel 1a Top tien wijken met de hoogste prijs in 2010 gedaan door een classificatie en segmentatiemethode, genaamd regression tree. De basis voor het onderzoek zijn alle wijken in Nederland; dit zijn er ruim Voor de analyse is een eerste selectie gemaakt aan de hand van het aantal transacties van bestaande koopwoningen om de nauwkeurigheid te waarborgen: minimaal 50 in Voornamelijk in landelijke gebieden bleken onvoldoende woningtransacties te hebben plaatsgevonden. Hierdoor is in die gebieden het wijkniveau verruild voor het gemeenteniveau om toch nog betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de prijs. Ruim 500 wijken (of gemeenten) zijn uiteindelijk meegenomen in de segmentatie. Het doel van de classificatietechniek is om te bepalen tot welk type (klasse) een bepaalde wijk behoort. Dit gebeurt op basis van verklarende variabelen: woning- en bevolkingskenmerken van een wijk (zie kadertekst). Op deze wijze zijn twaalf verschillende wijken getypeerd met uiteenlopende prijsen. In dit artikel bespreken we de uiterste vier: de twee segmenten met de laagste en de twee met de hoogste Tabel 1b Top tien wijken met de laagste prijs in 2010 No Wijk Gemeente Provincie Jaar 3 jaars ontwik- keling 1 Valkenbos- Den Haag Zuid-Holland 5,2% 8,1% kwartier 2 Pijnacker Pijnacker-Nootdorp Zuid-Holland 4,7% 0,2% 3 Drachten Smallingerland Friesland 3,6% 1,2% 4 Oranjewijk Groningen Groningen 3,4% -1,3% 5 Schilders- en Groningen Groningen 3,2% 0,4% Zeeliedenwijk 6 Rustenburg Den Haag Zuid-Holland 2,8% 4,5% en Oostbroek 7 Zuid Utrecht utrecht 2,2% 4,5% 8 Stedelijk Wageningen Gelderland 1,9% 2,6% Gebied 9 Zuidelijke Hilversum noord-holland 1,8% 1,1% Stadswijken 10 Stadscentrum Rotterdam Zuid-Holland 1,3% 2,0% No Wijk Gemeente Provincie Jaar 3 jaars ontwik- keling 1 Woensel- Eindhoven noord-brabant -6,2% -7,8% Noord 2 Woensel-Zuid Eindhoven noord-brabant -4,5% -8,0% 3 Binnenstad Amsterdam noord-holland -4,4% -0,5% 4 Delfshaven Rotterdam Zuid-Holland -3,9% 2,6% 5 Nijmegen-Oost Nijmegen Gelderland -3,8% -4,0% 6 Stratum Eindhoven noord-brabant -3,8% -1,5% 7 Bomen- en Den Haag Zuid-Holland -3,2% -4,4% Bloemenbuurt 8 Vleuten - Utrecht utrecht -3,1% 2,2% De Meern 9 Laakkwartier Den Haag Zuid-Holland -2,9% -0,9% en Spoorwijk 10 Venlo-Stad Venlo Limburg -2,4% -5,1%

4 34 TIJDSCHRIFT VOOR DE volkshuisvesting nummer 1 FEBRUARI 2011 Tabel 2a Prijs naar wijktypologie Groep Segment Half Tussenwoning vrijstaand Prijs Nederland 24% 46% 1- Laag Kleinere woonplaatsen in stedelijke 30% 60% 2- Laag Wijken in en rond (middel)grote steden 9% 39% 1- Hoog Stadswijken in grotere steden in 2% 38% 2- Hoog Centrumwijken in drie grote steden 12% 39% Groep Segment Prijs Prijs 1 jaar 3 jaar Prijs Nederland -0,3% -1,2% 1- Laag Kleinere woonplaatsen in stedelijke -3,0% -3,2% 2- Laag Wijken in en rond (middel)grote steden -2,0% -2,4% 1- Hoog Stadswijken in grotere steden in 1,3% -0,8% 2- Hoog Centrumwijken in drie grote steden 0,3% 0,2% Tabel 2b Kenmerken bevolking naar wijktypologie Tabel 2c Kenmerken woningvoorraad naar wijktypologie Groep Segment gemiddeld Gezin met inkomen kinderen Prijs Nederland 13,3 35% 1- Laag Kleinere woonplaatsen in stedelijke 13,8 40% 2- Laag Wijken in en rond (middel)grote steden 14,5 23% 1- Hoog Stadswijken in grotere steden in 12,3 26% 2- Hoog Centrumwijken in drie grote steden 13,3 32% * Gemiddeld inkomen is uitgedrukt als het gemiddeld (besteedbaar) inkomen per inwoner in duizenden euro s per jaar. prijs. Om een beeld te krijgen van hoe deze groepen zijn samengesteld qua woningvoorraad en bevolkingssamenstelling zijn de Tabellen 2b en 2c opgenomen. Beïnvloedende kenmerken voor de wijkclassificatie zijn: Opbouw woningvoorraad naar woningtype: (half )vrijstaand, rijtjeswoning en appartement; Opbouw woningvoorraad naar bouwperiode: percentages vooroorlogs, naoorlogs en nieuwbouw (>1980); Huishoudenssamenstelling: aandeel eenpersoons, meerpersoons met en zonder kinderen; Gemiddeld inkomen in wijk; Mate van stedelijkheid en gemeentegrootte; Locatie van de wijk en gemeente: provincie Prijsen In de twee groepen met de laagste prijs bevinden zich alleen maar wijken uit de in de Randstad (Noord- en Zuid- Holland, Utrecht) en de stedelijke Gelderland en Noord- Brabant. In de eerste groep met de laagste prijs (-3% over het afgelopen jaar, zie Tabel 2a) bevinden zich vooral de kleinere woonplaatsen binnen deze vijf. Deze groep kenmerkt zich verder door een woningsamenstelling waarbinnen 60% van de woningen uit rijtjeshuizen bestaat, een bevolkingssamenstelling met relatief veel gezinnen met kinderen (40%) en een hoger inkomen dan gemiddeld. In Tabel 2b en 2c zijn andere typerende kenmerken van de woningvoorraad en bevolkingssamenstelling opgenomen. Voorbeelden van deze kleinere woonplaatsen zijn de gemeente Schijndel en Oirschot (Noord-Brabant) en de gemeente Waterland (Noord-Holland). In de tweede groep met daarna de laagste prijs (-2%) bevinden zich vooral wijken in en rond het centrum van middelgrote en grote steden in de stedelijke. Deze groep kenmerkt zich verder door een hoge adressendichtheid en veel appartementen en door een bevolkingssamenstelling met veel eenpersoonshuishoudens (51%) met een bovengemiddeld inkomen (zie Tabel 2c). In deze wijken wonen naar verhouding weinig gezinnen met kinderen. Voorbeelden van wijken binnen deze tweede groep zijn de wijken Overwhere in Purmerend (Noord-Holland), Breda-Oost (Noord-Brabant) en Bussum-Centrum (Noord-Holland). In de groep met de gemiddeld hoogste prijs bevinden zich voornamelijk wijken uit de meer (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Zeeland en Limburg). In deze eerste groep met de hoogste prijs (+1,3%) bevinden zich vooral de stadswijken in de grotere steden in deze (zie Tabel 2a). Verder kenmerkt deze groep zich door een woningsamenstelling met weinig nieuwbouw en weinig (half-) vrijstaande woningen (zie Tabel 2b), en een bevolkingssamenstelling met veel eenpersoonshuishoudens (45%) met een benedengemiddeld inkomen. Voorbeelden van wijken binnen deze groep zijn Assendorp en Diezerpoort in Zwolle (Overijssel), de Oosterpoortwijk in Groningen (Groningen) en Roermond-Centrum (Limburg). In de tweede groep met de hoogste prijs (+0,3%) bevinden zich vooral centrumwijken in de drie grote steden. Verder kenmerkt deze groep zich qua woningsamenstelling door een hoog aandeel appartementen (hoge adressendichtheid). Qua bevolkingssamenstelling wonen er relatief veel alleenstaanden (42%) en gezinnen met kinderen (32%), met een relatief laag inkomen (zie Tabel 2c). Voorbeelden van wijken binnen deze groep zijn Geuzenveld en Slotermeer in Amsterdam (Noord-Holland), Feijenoord in Rotterdam (Zuid-Holland) en Bouwlust en Vredenoord in Den Haag (Zuid-Holland). Conclusies Dat er tussen gemeenten grote verschillen in prijs zijn, verrast waarschijnlijk niemand. Dat binnen een gemeente de prijzen van woningen ook uit elkaar kunnen lopen is wellicht ook geen nieuws. In de zoektocht naar een verband tussen de prijs en de kenmerken van een wijk, zijn de wijken met behulp van de WOX (WOningprijsindeX Nederland) gesegmenteerd. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar de prijs gedurende het afgelopen jaar

5 35 (toe- of afname) en de mate van stedelijkheid van de gemeente waarin de wijk ligt. De vraag die centraal staat in dit artikel was in welk type wijken het afgelopen jaar de woningprijs zich positief of negatief heeft ontwikkeld. Het Haagse Valkenboskwartier liet de laatste drie jaar de hoogte prijsstijging zien: 8,1 procent. (Foto Inge van Mill / Hollandse Hoogte) Uit deze segmentanalyse op wijkniveau komt naar voren dat in 2010: een relatief negatieve prijs heeft plaatsgevonden bij (i) de kleinere woonplaatsen binnen de Randstad, en (ii) de wijken rond het centrum van middelgrote en grote steden in de stedelijke. - In groep (i) bestaat er een negatieve samenhang met de prijs als er relatief gezien veel gezinnen met kinderen met een bovengemiddeld inkomen woonachtig zijn in rijtjeshuizen. In groep (ii) bestaat er een negatieve samenhang met de prijs als er juist relatief gezien veel alleenstaanden met een bovengemiddeld inkomen in appartementen wonen. een relatief positieve prijs heeft plaatsgevonden bij (i) de stadswijken in grotere steden in de, en (ii) de centrumwijken in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. - In groep (i) is een positieve samenhang gevonden met de prijs als er een groter aandeel alleenstaanden met een benedengemiddeld inkomen woont. In groep (ii) is een positieve samenhang met de prijs gevonden indien er zowel gezinnen met kinderen als alleenstaanden wonen. In de centrumwijken is het inkomen gemiddeld en woont men vaker in appartementen maar ook in halfvrijstaande woningen in een hoge bebouwingsdichtheid 1. Noten 1 In de onderzochte centrumwijken is een lichte positieve prijs waargenomen in de afgelopen drie jaar in tegenstelling tot de wijken rond het centrum van middelgrote en grote steden waar de prijs in de afgelopen drie jaar negatief is geweest. Deze conclusie lijkt op het eerste gezicht tegenstrijdig met de wijken in stedelijk gebied die een lage prijs hebben gekend. De aantrekkingskracht van het centrum met zowel werkgelegenheid als cultuur en voorzieningen is een waardeverhogende factor. Voor de wijken rond het centrum van middelgrote steden was de prijs echter negatief. Het dient nader onderzocht te worden of dit een kwestie is van het type woningvoorraad of dat ook andere omgevings- en locatiefactoren hierbij een rol spelen.

DE WOX 1E KWARTAAL 2008

DE WOX 1E KWARTAAL 2008 DE WOX 1E KWARTAAL 2008 Zowel prijsdalingen als forse prijsstijgingen op gemeentelijk niveau begin 2008 Delft, mei In het afgelopen kwartaal is de gemiddelde woningprijs met 3,7% gestegen ten opzichte

Nadere informatie

DE WOX 4E KWARTAAL 2007

DE WOX 4E KWARTAAL 2007 DE WOX 4E KWARTAAL 2007 Regio Den Haag en Rotterdam blijven achter bij landelijke prijsontwikkeling Delft, 29 januari In het afgelopen kwartaal is de gemiddelde woningprijs met 4,3% gestegen ten opzichte

Nadere informatie

DE WOX 2E KWARTAAL 2008

DE WOX 2E KWARTAAL 2008 DE WOX 2E KWARTAAL 2008 Woningprijs stagneert: eerste dalingen op gemeenteniveau zichtbaar Delft, 21 juli De gemiddelde prijs van een woning steeg ten opzichte van het vorige kwartaal met slechts 0,1%.

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1 2014-2 Halfjaarbericht Woningmarktcijfers.nl,

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom augustus stijgt met 3,19%

Gemiddelde koopsom augustus stijgt met 3,19% 24 tember 20 Gemiddelde koopsom ustus stijgt met 3,19% Woningwaarde-index Kadaster ustus stijgt naar 298.8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand ustus 298,8 tegeer 295,6 in i 20. Een stijging

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2010

Vastgoedbericht december 2010 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2010

Vastgoedbericht november 2010 21 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de stadsdelen

Ontwikkelingen in de stadsdelen 21 14 In de eerste drie kwartalen van 14 is het totaal aantal transacties met een stijging van 4% sterk toegenomen ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 1. De markt lijkt bezig met een sterke opleving.

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2008

Vastgoedbericht november 2008 22 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

: Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant

: Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant 1024.87-N3 NOTITIE versie: 2-10-2013 Aan Van : Gemeente Mill en Sint Hubert : Gloudemans, G. Schol Datum : 2 oktober 2013 Onderwerp : Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant

Nadere informatie

Nederlanders tevreden met hun woning

Nederlanders tevreden met hun woning Nederlanders tevreden met hun woning 05 Minder verhuizingen door ingezakte woningmarkt Aantal verhuisde personen zo n 7,5 procent lager in 2009 dan in 2008 Vooral gezinnen van middelbare leeftijd maakten

Nadere informatie

Omgevingsrapport. Gemeente Texel

Omgevingsrapport. Gemeente Texel Omgevingsrapport Gemeente Texel 29 Aantal verkopen in gemeente & Marktaandeel NVM 175 aantal verkopen marktaandeel nvm 35% 17 165 16 3% 25% 155 2% 15 15% 145 14 135 1% 5% 13 22 23 24 25 26 27 28 % verkopen

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald Persbericht PB99-191 28 juli 1999 9.30 uur Werkloosheid in alle provincies gedaald De gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt in 1998 leidde in alle provincies tot een daling van de werkloosheid en een

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2009

Vastgoedbericht december 2009 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2003 en 2004. De notitie is als

Nadere informatie

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Dick van der Wouw Nadet Somers SCOOP Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie

KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND

KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND - 2006 WONINGMARKTCIJFERS.NL ONDERDEEL VAN WOONPLEIN LIMBURG BV Postbus 2555 6401 DB Heerlen Telefoon: (045) 40 40 250 Fax: (045) 40 40 252 Website: www.woningmarktcijfers.nl

Nadere informatie

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Aan de NVM Open Huizen Dag van 5 oktober 2013 deden 47.374 woningen mee, waarvan 1.192 nieuwbouwwoningen (2,9%). De meeste huizen waren te bezoeken in de provincies

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2010

Vastgoedbericht juni 2010 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -3,1% in het 1e kwartaal van 2009. De prijs per m2 daalt met -2,6%. De definitieve cijfers komen voor

Nadere informatie

Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal

Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal Aantal woningverkopen bijna 5 procent hoger Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal Voor 2010 prognose: geen prijsstijging Dure segment blijft moeizaam Nieuwegein, 14 januari In het vierde

Nadere informatie

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal. Appartementen Noord- en Zuid-Holland trekken woningmarkt uit het slop

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal. Appartementen Noord- en Zuid-Holland trekken woningmarkt uit het slop Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal In deze WOX: Herstel zet door in Noord- en Zuid-Holland: De gemiddelde woningwaarde stijgt met 1,2% op jaarbasis naar 229.000. De grootste stijging vinden

Nadere informatie

Calcasa rapport goedkope koopwoningen 2013

Calcasa rapport goedkope koopwoningen 2013 Inhoud: Prijsontwikkeling Voorraadontwikkeling Aanbod & transacties Verschil koopsom en vraagprijs Goedkoopste enclaves, buurten en straten Calcasa rapport goedkope koopwoningen 2013 Aantal koopwoningen

Nadere informatie

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100)

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100) Persbericht Datum 14 20 augustus februari 2007 20 Gemiddelde koopsom januari stijgt met 2,21% Woningwaarde-index Kadaster januari stijgt tot 290,8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 4e kwartaal 2013 NVM Data & Research 9-1-2014 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen Nuenen

Nadere informatie

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal)

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal) Persbericht In de bijlagen is een uitsplitsing per woningtype opgenomen! Datum Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in (daling in het 4 e kwartaal) De gemiddelde verkoopprijs van woonhuizen is in

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

WAARDEGEGEVENS 51 F, 1234 AB

WAARDEGEGEVENS 51 F, 1234 AB WAARDEGEGEVENS Voorbeeldstraat 51 F, 1234 AB Woonplaats 8 maart 2016 CALCASA WAARDEBEPALING Woning Adres: Postcode: Buurt: Wijk: Gemeente: Voorbeeldstraat 51 F 1234 AB Woonplaats Buurt Wijk Woonplaats

Nadere informatie

Vastgoedbericht oktober 2008

Vastgoedbericht oktober 2008 21 november 20 Vastgoedbericht oktober 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en

Nadere informatie

Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten

Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten Auteur: Bert Bunschoten Centraal Bureau voor de Statistiek Telefoon: (070) 337 42 09 E-mail: bbnn@cbs.nl Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten Geleidelijk worden er meer woningen gebouwd

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 INHOUD INHOUD... 3 AANBOD VAN NIEUWE KOOPWONINGEN OP BASIS VAN DOOR DE AANGESLOTEN ORGANISATIES GEACCEPTEERDE PLANNEN... 7 TABEL 1 NIEUW AANGEBODEN

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 0,0 0,2 0, 0, 0,10 0,0 0,00 9 Woningen worden weer verkocht als (te) warme broodjes De verkoopquote is sinds het vierde kwartaal van 1 gestegen van % naar 2%, een stijging van procentpunten. De verkoopquote

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal. 20 jaar woningprijzen en betaalbaarheid

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal. 20 jaar woningprijzen en betaalbaarheid Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal Aantal verkopen per jaar op niveau eind 2008: Het jaarlijkse aantal verkopen is wederom sterk toegenomen (14,7%) en heeft het niveau van eind 2008

Nadere informatie

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd Een overzicht van de spreiding van huursegmenten per provincie en voor een aantal steden Staf Depla, Lid Tweede Kamer

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 15 De Europese Schuldencrisis laat zijn sporen na In de vorige uitgave van WOON Amsterdam, najaar 2011, concludeerden we: Het is de onzekerheid over de toekomst die de markt afremt. Als het gaat om de

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2014 een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom bestaande woningen Nederland

Gemiddelde koopsom bestaande woningen Nederland Uitstekend 2016 voor de Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een uitstekend jaar achter de rug. De gemiddelde koopsom is uitgekomen op 243.837, een stijging van 5,9% in vergelijking

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2012:

Atlas voor gemeenten 2012: BestuursBestuurs- en Concerndienst Atlas voor gemeenten 2012: de positie van Utrecht notitie van Bestuursinformatie www.onderzoek.utrecht.nl Mei 2012 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs-

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer 20120140N van Daniella van der Veen datum 21 februari 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert

Nadere informatie

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal In deze WOX: Gemiddelde woningwaarde stijgt fors: De gemiddelde woningwaarde stijgt met 3,5% op jaarbasis naar 235 duizend euro. De grootste stijging

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2014 Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2014 Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008 1998-2 1998-4 1999-2 1999-4 2000-2 2000-4 2001-2 2001-4 2002-2 2002-4 2003-2 2003-4 2004-2 2004-4 2005-2 2005-4 2006-2 2006-4 2007-2 2007-4 2008-2 2008-4 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal. In deze WOX: Thema: Aantal koopwoningen <100 dzd euro verdubbeld

Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal. In deze WOX: Thema: Aantal koopwoningen <100 dzd euro verdubbeld Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal In deze WOX: Stabilisatie in de woningprijsontwikkeling: De gemiddelde woningprijs is ten opzichte van het vorige kwartaal met 0,1% toegenomen. De gemiddelde

Nadere informatie

WAARDEBEPALING 51 F, 1234 AB

WAARDEBEPALING 51 F, 1234 AB WAARDEBEPALING Voorbeeldstraat 51 F, 1234 AB Woonplaats 7 april 2016 CALCASA WAARDEBEPALING Waardebepaling 8 maart 2016 Adres: Voorbeeldstraat 51 F Postcode: 1234 AB Woonplaats Calcasa marktwaarde: 497.000

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Hypotheekschuld in Nederland:

Hypotheekschuld in Nederland: Hypotheekschuld in Nederland: Loan to value / loan to income Ruimteconferentie, 21 mei 2013 Marcel van Wijk Vastgoed en Woningmarkt ac.vanwijk@cbs.nl Agenda Recente ontwikkelingen Onderzoeksopzet Hypotheekschuld

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal In deze WOX: Hoogste prijsstijgingen in sterk verstedelijkt gebied: De gemiddelde woningwaarde blijft ook dit kwartaal stijgen (3,8%) naar een gemiddelde

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: Een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2016. Een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

De Regio Top 40. Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven

De Regio Top 40. Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven September 2008 Een nieuwe naam, een nieuw model Ook dit jaar kent onze Regio Top 40 weer enkele verrassende uitkomsten. Lees in deze uitgave hoe winnaars

Nadere informatie

Stijging woningoverdrachten

Stijging woningoverdrachten Stijging woningoverdrachten Positieve noot: meer transacties In het tweede kwartaal wisselden 34.628 woningen van eigenaar, een stijging van 17,3% ten opzichte van een jaar geleden. Op jaarbasis gaat het

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Geldshop heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen in Nederland 2016 uitgevoerd. In totaal werd de data van 29.501 aanvragen

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 MAAKT HET WAAR Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet.

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet. 1 Zondagomzet supermarkten blijft fors stijgen in 2014 (+30%). Bijna 1,2 miljard omzet op zondag in supermarkten. Avond omzet valt terug en afgelopen 2 jaren daling van de vrijdag/zaterdag omzetaandelen.

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 3e kwartaal 2010 NVM Data & Research 1-10-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 2 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-215, Q1 216 en Q2 216 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt

Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt 6 4 2 0 1995-2 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-4 -6 Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt OTB-cursus :De Markt van Koopwoningen Paul de Vries /TUDelft 6 4 2 0

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting.

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal. In deze WOX: Thema: Amsterdam voorloper in voorzichtig herstel

Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal. In deze WOX: Thema: Amsterdam voorloper in voorzichtig herstel Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal In deze WOX: Voorzichtig herstel: Meerdere woningmarkt indicatoren zijn positief. Herstel is nog niet zeker. Op jaarbasis is nog steeds sprake van een

Nadere informatie

WAARDEGEGEVENS 51 F, 1234 AB

WAARDEGEGEVENS 51 F, 1234 AB WAARDEGEGEVENS Voorbeeldstraat 51 F, 1234 AB Woonplaats 7 april 2016 CALCASA WAARDEBEPALING Woning Adres: Postcode: Buurt: Wijk: Gemeente: Voorbeeldstraat 51 F 1234 AB Woonplaats Buurt Wijk Woonplaats

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 7 maart 2017 PROJECTNUMMER 3000.110/G OPDRACHTGEVER Provincie Gelderland Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding In 2015 heeft de provincie Gelderland

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 13 juli 2016 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : ontwikkelingen koop- en huurmarkt De monitor is aangepast! In de afgelopen maand zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek.

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek. Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht notitie van Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl mei 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen Laagste verkoopaantallen sinds dieptepunt crisis Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen NVM wil dialoog met banken over doorgeschoten hypotheekeisen Nieuwe werkelijkheid

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2004. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2002 en 2003. De notitie is als

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-145 29 juni 2000 9.30 uur Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Door de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Jaaroverzicht verkochte particuliere woningen 2010

Jaaroverzicht verkochte particuliere woningen 2010 Persbericht Apeldoorn, 20 januari 2011 Jaaroverzicht verkochte particuliere woningen 2010 1 Koopsom 1 : Gemiddelde koopsom gestegen in 2010 met 0,53% De gemiddelde koopsom voor woningen is in 2010 gestegen.

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie