SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE"

Transcriptie

1 SOEST U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! 1 GEMEENTE

2 Van uw klacht of signaal kunnen wij leren! De gemeente Soest wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over hoe de gemeente of één van haar afdelingen of ambtenaren zich gedraagt. Misschien voelt u zich niet goed behandeld door een medewerker aan de balie of door een wethouder. Wij horen het allemaal graag van u en hopen vervolgens de oorzaak van uw klacht weg te nemen. Het is natuurlijk beter als u samen met de betrokken medewerker uw klacht oplost. Klachten berusten soms op een misverstand dat in een gesprek kan worden rechtgezet. Blijft u na zo n gesprek van mening dat u niet correct behandeld bent, maak dan gebruik van onze klachtenregeling. Meer hierover leest u in deze brochure. Ontevreden over ambtenaar of bestuurder Bent u ontevreden over een handeling van een ambtenaar of bestuurder van de gemeente Soest? Dan kunt u een klacht indienen. Het kan zijn dat u vindt dat iemand uw zaak traag of onzorgvuldig heeft afgehandeld. Een klacht is ook op zijn plaats als u vindt dat u onvoldoende informatie heeft ontvangen, of als u vindt dat iemand u onbehoorlijk of beledigend heeft behandeld. Klachtenprocedure Voor het indienen van klachten zijn er enkele richtlijnen opgesteld. In deze brochure lichten wij deze richtlijnen van de klachtenregeling toe, zodat u weet hoe u uw klacht kunt indienen. In vogelvlucht gaat de klachtenprocedure als volgt: 1. u dient een klacht in bij de gemeente; 2. de gemeente behandelt uw klacht binnen een termijn van zes weken; 3. bent u tevreden met de wijze waarop de klacht is behandeld, dan stopt hier de klachtbehandeling. Achter in deze brochure vindt u het klachtenformulier om een klacht in te dienen. Dit formulier kunt u ook gebruiken als de klachten betrekking hebben op gedrag van een jeugdhulpaanbieder. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u dit formulier, in een later stadium, gebruiken om uw klacht bij de gemeentelijke ombudsman in te dienen. De klachtencoördinator van de gemeente Soest zorgt ervoor dat uw klacht spoedig in behandeling wordt genomen. Hij ontvangt uw klacht en voert een eerste beoordeling uit. De coördinator zorgt dat uw klacht in behandeling wordt genomen bij de juiste afdeling. Uitzondering: Klachten over Jeugdzorg worden doorgezonden ter behandeling door de Regionale Klachtencommissie Jeugd Eemland. Voor de goede orde Bent u ontevreden over een bepaalde situatie in de openbare ruimte van de gemeente Soest? Of heeft u meldingen over de woonomgeving en de openbare ruimte, overlast van vuil, stank of geluid? Deze klachten kunt u het beste melden bij ons Meldpunt woonomgeving via ons telefonisch informatiepunt (TIP) via telefoonnummer: (035) Ook klachten over zaken waar andere (overheid)instanties over gaan, kunnen we niet in behandeling nemen. Wanneer er bezwaar of beroep ingediend kan worden tegen een besluit, dan staat dat bij het besluit vermeld. Er staat dan hoe, bij wie en binnen welke termijn dat moet gebeuren. Bent u het dus met een dergelijk besluit niet eens? Maak dan gebruik van de mogelijkheid van bezwaar of beroep. 2 3

3 Hoe dient u een klacht in bij de gemeente? U kunt uw klacht op verschillende manieren bij de gemeente indienen: 1. schriftelijk, door het formulier achter in deze brochure ingevuld op te sturen of in te leveren aan de informatiebalie bij de gemeente; 2. digitaal, via het formulier op de website van de gemeente Soest (www.soest.nl). U heeft hier uw DigiD voor nodig. Belangrijk is dat u in uw klacht duidelijk verwoord: waar uw klacht precies over gaat; over wie het gaat, en; waar en wanneer het voorval heeft plaatsgevonden. Let op: gaat de klacht over een medewerker van het jeugdteam/sociaal team? Vermeld dit dan nadrukkelijk! Deze klacht voorziet u van uw: naam; adres; telefoonnummer; uw handtekening. Stuur uw klacht naar het volgende adres: Gemeente Soest, o.v.v. Klacht, Antwoordnummer 120, 3760 VB Soest Wat gebeurt er met uw klacht? Heeft u een klacht over een ambtenaar? Dan wordt na ontvangst van uw klacht deze direct in handen gegeven van een verantwoordelijk afdelingshoofd of directielid. Klachten over Jeugdzorg worden doorgezonden ter behandeling aan de Regionale Klachtencommissie Jeugd Eemland. Binnen veertien kalenderdagen krijgt u een ontvangstbevestiging. Vooraf krijgt u de gelegenheid om uw klacht mondeling (eventueel telefonisch met uw toestemming) toe te lichten. Binnen zes weken krijgt u een definitieve schriftelijke reactie. Heeft u een klacht over een bestuurder? Dan wordt na ontvangst van uw klacht deze direct in handen gegeven van het bestuur. Binnen veertien kalenderdagen krijgt u een ontvangstbevestiging. Vooraf krijgt u de gelegenheid om uw klacht mondeling (eventueel telefonisch met uw toestemming) toe te lichten. Binnen zes weken krijgt u een definitieve schriftelijke reactie. Wanneer komt de gemeentelijke ombudsman in beeld? Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht en de uitkomst dan heeft u na afronding van de klachtenprocedure bij de gemeente de mogelijkheid een klacht bij de gemeentelijke ombudsman in te dienen. De gemeentelijke ombudsman komt dus pas in beeld, als u ontevreden bent over de uitkomst van de behandeling door de gemeente van uw klacht. Voor welke zaken kan deze ombudsman zich inzetten? In de wet is vastgelegd, voor welk soort zaken de gemeentelijke ombudsman zich kan inzetten. Heel in het kort komt de wet hier op neer: de gemeentelijke ombudsman kan alleen iets voor u betekenen als u de klachtenprocedure van de gemeente heeft doorlopen en u niet tevreden bent over de uitkomst van de behandeling van die klacht; klachten die betrekking hebben op de sociale dienst Baarn/Bunschoten/Soest vallen ook onder deze regeling; uw klacht is niet ouder dan een jaar. De gemeentelijke ombudsman kan zich niet voor u inzetten wanneer: het een klacht betreft over andere instanties, bijvoorbeeld de provincie, het waterschap; het een klacht betreft over een medewerker Jeugdteam. Deze klachten worden behandeld door de Nationale ombudsman; u een beslissing van de gemeente heeft gekregen waarin staat dat u bezwaar en/of beroep kunt instellen bij een gemeentelijke instantie (meestal B&W) of de (bestuurs-)rechter; het klachten zijn over het (politieke) beleid van de gemeente en over de inhoud van wettelijke regels waaronder gemeentelijke verordeningen. 4 5

4 Hoe dient u uw klacht in bij de gemeentelijke ombudsman? Er zijn drie manieren om een klacht in te dienen: 1. schriftelijk, door het formulier achter in deze brochure ingevuld op te sturen of in te leveren aan de informatiebalie bij de gemeente; 2. schriftelijk via een brief aan de gemeentelijke ombudsman, waarbij u het formulier achter in deze brochure als leidraad gebruikt; 3. via aan waarbij u het formulier achter in deze brochure als model gebruikt. Denk bij het schrijven van uw klacht in ieder geval aan de volgende zaken: wat doet de gemeente volgens u niet goed? Of, wat deed degene die u te woord heeft gestaan of met wie u contact heeft gehad niet goed? waar loopt u tegen aan bij de behandeling van uw klacht? Geef een duidelijke beschrijving van de voorgevallen situatie. Als de gemeentelijke ombudsman meer gegevens van u nodig heeft, dan neemt hij contact met u op. Vergeet niet om uw naam, adres, uw telefoonnummer en mogelijk ook uw adres te vermelden. Heeft u tijdens het invullen van het formulier of bij het schrijven van uw brief nog vragen, neem dan contact op met de gemeentelijke klachtencoördinator via (035) Stuur alle documenten mee die belangrijk zijn voor uw klacht, zoals kopieën van klachtbrieven die u aan de gemeente heeft gestuurd en de antwoorden daarop. Als u twijfelt welke documenten u nog meer mee kunt sturen, bel dan gerust het hier vóór genoemde telefoonnummer. Als u uw reactie per post verstuurt, maak dan kopieën van de stukken voor u zelf. Stuur uw klacht voor de gemeentelijke ombudsman naar het volgende adres: Gemeentelijke ombudsman Soest, Antwoordnummer 88, 3760 VB Soest Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, neem dan contact op met de klachtencoördinator van de gemeente Soest via telefoonnummer: (035) Klachtenformulier Voor klachten tegen de wijze van behandeling van een zaak of voor de onvriendelijke behandeling door een bestuurder of een ambtenaar. Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: Bijzonderheid: vermeld hier of de klacht betrekking heeft op een gedraging van een jeugdhulp-aanbieder ja, klacht betreft Jeugdzorg Omschrijving klacht: Eventueel kunt u de achterkant van dit formulier ook gebruiken U kunt dit formulier gebruiken voor het indienen van een klacht bij de gemeente Soest. Een ingevuld exemplaar kunt u inleveren in het gemeentehuis (Raadhuisplein 1) of sturen aan: Gemeente Soest o.v.v. Klacht, Antwoordnummer 120, 3760 VB Soest. of Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht en de uitkomst, dan heeft u na afronding van de klachtenprocedure bij de gemeente de mogelijkheid een klacht bij de gemeentelijke ombudsman in te dienen. In dat geval kunt u ditzelfde formulier ingevuld sturen naar: Gemeentelijke ombudsman Soest, Antwoordnummer 88, 3760 VB Soest. of Bent u niet tevreden over de behandeling en de uitkomst van de klachtenprocedure door de Regionale Klachtencommissie Jeugd Eemland, dan heeft u na afronding van die procedure de mogelijkheid een klacht bij de Nationale ombudsman in te dienen. U kunt u klacht digitaal melden via 6 7

5 Vervolg: 8 G emeente Soest Postbus CA Soest Telefoon : (035) Internet :

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen?

Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen? Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen? Problemen met de overheid? De Nationale ombudsman ondersteunt u graag. De overheid is er voor u. Maar soms ervaart u dat niet zo. Bijvoorbeeld als de procedures

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming Als u een klacht heeft Over de Raad voor de Kinderbescherming Inhoud 3 > Als u een klacht heeft over de Raad 4 > Een klacht indienen 6 > De klachtprocedure 7 > Cliëntvertrouwenspersoon 7 > Onafhankelijk

Nadere informatie

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato U heeft een klacht en dan Informatie over de klachtenregeling van Cato November 2014 Als u niet tevreden bent Dagelijks zetten onze medewerkers zich in voor u als bewoner of klant. Uw welzijn en een goede

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

Dit kan volgens mij beter

Dit kan volgens mij beter Dit kan volgens mij beter Klachtenregeling voor cliënten Verzorging, Verpleging en Zorg Thuis Uw klacht is voor ons een gratis advies Het kan voorkomen, dat u 1 ontevreden bent of een klacht heeft over

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij Klagen mag Klachten zijn waardevol Klagen mag! Wij doen er alles aan om tevreden klanten te krijgen en te houden. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over sommige onderdelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

Toelichting bij de klachtenprocedure

Toelichting bij de klachtenprocedure Toelichting bij de klachtenprocedure I Inleiding Ondanks alle inspanningen om regelingen zorgvuldig toe te passen en adequaat met elkaar om te gaan, kan het voorkomen dat deze niet correct uitgevoerd worden.

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Oneens met uw registratie bij BKR?

Oneens met uw registratie bij BKR? Oneens met uw registratie bij BKR? bkr.nl Heeft u uw gegevens bij BKR opgevraagd, maar bent u het niet eens met uw registratie? In deze brochure leest u welke stappen u in dit geval kunt ondernemen. Stap

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie