Too much of a good thing can be wonderful Mae West ( ) APRIL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Too much of a good thing can be wonderful Mae West (1893 1980) APRIL 2015 1"

Transcriptie

1 Too much of a good thing can be wonderful Mae West ( ) APRIL STRATEGIEBRIEF Amsterdam, 8 april 2015 Voor beleggers is 2015 boven verwachting goed begonnen. In de eerste drie maanden van het jaar behaalden de door ons beheerde portefeuilles een rendement dat de prognose voor het gehele jaar benaderde of zelfs overtrof. In deze Strategiebrief kijken we terug op de belangrijkste ontwikkelingen in het achterliggende kwartaal en de veranderingen die we als gevolg daarvan hebben aangebracht in onze Optimale Mix. De aandelenmarkten leken het afgelopen kwartaal welhaast immuun voor slecht nieuws. Tegenvallende economische groei in de twee grootste economieën ter wereld (Verenigde Staten en China), het dreigende bankroet van Griekenland, de revival van de Koude Oorlog en toenemende instabiliteit in het Midden-Oosten werden met verrassend gemak terzijde geschoven. De MSCI World Index, een veelgebruikte graadmeter voor de koersontwikkeling op de aandelenmarkten, steeg in de eerste drie maanden van het jaar met 14,7% (in euro). Ook de koersen van staatsobligaties liepen verder op. Op een representatief mandje Nederlandse staatsobligaties werd een rendement van +3,9% behaald. Onze Optimale Mix, de bakermat voor onze cliëntenportefeuilles met een neutraal risicoprofiel, behaalde in het eerste kwartaal een rendement van +9,2%. Offensievere portefeuilles presteerden dankzij de hogere blootstelling naar aandelen zelfs nog beter Monetaire omstandigheden Ontwikkeling in eurozone Mix reeds zeer ruim... waardeontwikkeling in euro : +7,8% ,7 Ul'mo 2006 = Eurogeldhoeveelheid (M1) Eurozone BBP (nominaal) 109,2 2014: +0,8% 103, ,4 90 Mix 6% Doelrendement Aandelen Wereldwijd Nederland 95 dec.- '14 jan.- '15 feb.- '15 mrt.- '15

2 APRIL De credits voor dit onverwacht goede beursklimaat komen ons inziens toe aan de ECB. Op 22 januari jl. besloot het bestuur van de centrale bank om haar obligatie-opkoopprogramma uit te breiden van bedrijfsleningen naar staatsobligaties van eurolidstaten. Hoewel de ECB in het vierde kwartaal van 2014 al had gehint op een dergelijke uitbreiding van haar instrumentarium, werden beleggers toch nog positief verrast door de doortastendheid van de ECB. Dankzij de omvang van de maandelijkse aankopen ( 60 miljard) en het open einde karakter van de maatregel, rekende de ECB overtuigend af met de too little, too late reputatie die het sinds de kredietcrisis onder beleggers had opgebouwd. In Frankfurt zal naar verwachting de komende 19 maanden ruim miljard worden bijgedrukt om obligaties op te kopen van banken en beleggers. Het vooruitzicht op deze muur van nieuwe euro s miste zijn uitwer- king niet. Op de valutamarkten kwam de euro onder druk te staan. Ten opzichte van de Amerikaanse dollar daalde koers van de Europese eenheidsmunt het afgelopen kwartaal met maar liefst 13%. Onderstaande tabel maakt inzichtelijk dat de verzwakkende euro het afgelopen kwartaal een duidelijk positieve uitwerking had op de rendementen van niet-eurobeleggingen. De magere onderliggende rendementen op Amerikaanse aandelen (S&P 500 Index), Emerging Markets aandelen, goud en olie werden zo gemaskeerd. De Europese aandelenmarkten waren de duidelijke uitblinkers in het eerste kwartaal. De verzwakkende euro bezorgt het Europese bedrijfsleven via een wisselkoersmeevaller extra winst op bestaande buitenlandse activiteiten en daarnaast een betere internationale concurrentiepositie, in ieder geval op de korte termijn. Rendement 1e kwartaal 2015 in lokale valuta in euro MSCI World Index +4,4% +14,7% MSCI Europe Index +15,9% +15,9% S&P 500 Index ($) +0,4% +13,3% MSCI Emerging Markets Index +4,6% +14,9% Nederlandse staatsobligaties +3,9% +3,9% Europese bedrijfsobligaties +1,4% +1,4% HFRX Global Hedge Fund Index +2,1% +1,9% Goud ($) -0,1% +12,7% Olie, Brent ($) -3,9% +8,4% Uit de rendementstabel kan overigens ook worden opgemaakt dat hedgefondsen het nog steeds moeilijk hebben. Sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 lijkt deze beleggingscategorie zijn brille te hebben verloren. Binnen de door ons beheerde portefeuilles hebben we het afgelopen kwartaal actief ingespeeld op de ontwikkelingen op de financiële markten. De hoofdlijn daarbij was dat we gaandeweg het kwartaal een defensievere positionering hebben verkozen door de aandelenweging aanzienlijk te verlagen. Binnen de aandelenbeleggingen is daarnaast een nadrukkelijker accent gelegd op Europese aandelen. Het verlagen van de aandelenweging ging overigens gepaard met het verhogen van het liquiditeitensaldo. Ook werden de portefeuilles middels de aankoop van Amerikaanse, Deense, Noorse en Spaanse staatsobligaties gepositioneerd om te profiteren van de, als gevolg van het ECB-opkoopprogramma, te verwachten verdere daling van de kapitaalmarktrente. Nieuw in portefeuille is daarnaast de positie edelmetalen. Middels een fysieke tracker is blootstelling verkregen naar deze alternatieve beleggingscategorie. Als gevolg van deze wijzigingen zijn de portefeuilles momenteel goed gespreid over diverse beleggingscategorieën en valuta s. Dankzij deze spreiding kunnen de in het eerste kwartaal behaalde rendementen beter worden verdedigd. Door de opgebouwde liquiditeiten hebben we bovendien slagkracht gecreëerd waarmee we kunnen profiteren van een eventuele tussentijdse beurscorrectie.

3 APRIL STRATEGIEBRIEF OP REIS Op dinsdagavond 26 mei a.s. organiseren wij wederom een Strategiebrief op Reis bijeenkomst, wederom in Kasteel De Hooge Vuursche te Baarn. Hierbij zullen we uiteraard onze visie op de beleggingsomgeving met u delen. Daarnaast vormt het natuurlijk 26/05/2015 Kasteel De Hooge Vuursche Baarn een mooie gelegenheid om direct van gedachten te wisselen met onze beleggingsspecialisten en relatiebeheerders. U kunt zich aanmelden via uw vertrouwde -contactpersoon of de antwoordstrook op de laatste pagina van deze Strategiebrief. Ontwikkelingen Structuurbeheer Afgelopen maand hebben wij binnen onze Structuurbeheer-portefeuilles enkele wijzigingen aangebracht. Er is daarbij gedeeltelijk winstgenomen op de posities SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF en PROShares S&P 500 Dividend (gedeeltelijk). De verkoopopbrengsten zijn deels aangewend om de positie in EuroRente Fonds uit te breiden. Als gevolg hiervan zijn de portefeuilles nu wat defensiever gepositioneerd. Beleggingsfondsen Mix Fund De koers van Mix Fund steeg in maart met 1,6%. Het rendement sinds de start van het jaar komt daarmee uit op 8,8%. Het beleggingssentiment bleef ook in maart positief. Het begin van het ECB obligatie-opkoopprogramma dreef de obligatiekoersen in Europa nog verder omhoog. De daling van de kapitaalmarktrente die dit tot gevolg had, had een positieve uitwerking op andere beleggingscategorieën. In de Verenigde Staten lijkt de economische groei af te zwakken als gevolg van de sterke appreciatie van de Amerikaanse dollar. Als gevolg hiervan gaan wij ervan uit dat de Federal Reserve geen haast zal maken met het normaliseren van haar beleidsrente. Afgelopen maand is er binnen het fonds wederom winstgenomen op de positie in Amerikaanse aandelen. De opbrengsten zijn gedeeltelijk herbelegd in aandelen van ondernemingen in de energiesector. Per ultimo maart was de vermogensallocatie van het fonds: aandelen 43%, staatsobligaties 25%, bedrijfsleningen 7%, alternatieve beleggingen 4%, grondstoffen 3% en liquiditeiten 18%.. Income Fund De koers van Income Fund steeg in maart, inclusief het uitgekeerde interim dividend van 0,40 per aandeel, met 1,1%. Het fonds presteerde daarmee beter dan de samengestelde benchmark welke gelijktijdig met 0,2% steeg. Het fonds profiteerde afgelopen maand van de appreciatie van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro. De start van het opkoopprogramma van de ECB deed de koers van de Europese eenheidsmunt geen goed. De start van het aankoopprogramma zette daarnaast de kapitaalmarktrente in de eurozone verder onder druk. Gedurende de maand is een positie in aandelen Unilever gekocht en is de positie in aandelen Royal Dutch Shell uitgebreid. Tevens is de positie in 6,5% Rabo certificaten verhoogd. De Amerikaanse dollarpositie van het fonds bedroeg aan de start van de maand nog circa 13%. Na een sterke stijging van de dollar is deze positie halverwege de maand door middel van een valutatermijncontract volledig naar euro afgedekt. Aan het einde van de verslagmaand is via een tenderbieding van Ageas, de positie in de 5,125% perpetuele obligatie van deze Belgische verzekeraar verkocht. De vermogensallocatie van het fonds bedraagt per ultimo januari: 23% staatsobligaties, 29% bedrijfsobligaties, 22% high yield, 2% Emerging Markets Debt, 3% alternatieve beleggingen, 10% preferente aandelen, 3% aandelen en 8% liquiditeiten.

4 APRIL Wereld Aandelen Fonds De koers van Wereld Aandelen Fonds steeg in maart met 2,0%. De referentie-indextracker, ishares Core MSCI World UCITS ETF steeg in de vergelijkbare periode met 2,8%. De aangebrachte sectoraccenten leverden afgelopen maand een licht negatieve bijdrage aan het relatieve beleggingsresultaat. De oververtegenwoordigde sectoren informatietechnologie en energie bleven achter bij het marktgemiddelde terwijl de onderwogen sectoren gezondheidszorg en financiële waarden daarentegen bovengemiddeld presteerden. De Amerikaanse beurzen deden in maart een stapje terug. Beleggers maakten zich zorgen over een mogelijke renteverhoging in de Verenigde Staten, de sterke dollar en de economische groeivertraging in China. Dankzij de depreciatie van de euro behaalde het fonds echter toch een positief beleggingsresultaat. De verzwakking van de euro is per saldo goed nieuws voor het Europese bedrijfsleven. De Europese aandelenmarkten staan sinds de start van het jaar dan ook op stevige winst. Europe Fund De koers van Europe Fund steeg in maart met 1,2%. De referentie-indextracker van het fonds, ishares MSCI Europe UCITS ETF, behaalde in dezelfde periode een rendement van 2,8%. Het rendement van de door het kwantitatieve model geselecteerde aandelen, bleef afgelopen maand licht achter bij het marktgemiddelde. Uit de analyse van de historische simulaties van het model komt naar voren dat het aantal maanden met outperformance het aantal maanden met underperformance overtreft. Het model heeft daarnaast de afgelopen jaren reeds in de praktijk zijn waarde bewezen voor America Fund en Wereld Aandelen Fonds. Wij hebben er dan ook vertrouwen in dat de underperformance van het fonds de komende maanden kan worden ingelopen. De portefeuille van het fonds is volledig belegd. Afgelopen maand zijn er extra accenten aangebracht op de conjunctureel gevoelige sectoren. De sectoren technologie, consumptiegoederen en grondstoffen zijn momenteel relatief zwaar vertegenwoordigd in de portefeuille van het fonds. Wij verwachten dat aandelen in deze sectoren het de komende periode relatief goed zullen doen op de beurzen. America Fund De koers van America Fund steeg in maart met 0,9%. De referentie-trackerindex, ishares Core S&P 500 UCITS ETF, behaalde in de vergelijkbare periode een rendement van +2,2%. De Amerikaanse aandelenmarkten kwamen in maart nauwelijks van hun plaats. Het was dan ook met name de kracht van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro die afgelopen maand voor rendement zorgde. De Amerikaanse beurzen stopten hun opmars nadat steeds duidelijker werd dat de Amerikaanse economie momenteel een groeivertraging ondergaat. In de portefeuille presteerden de door het kwantitatieve model geselecteerde aandelen minder goed dan de referentie-index. Het fonds is momenteel volledig belegd en kent nog steeds accenten in aandelen van technologie ondernemingen en exploitanten van goudmijnen. Emerging Markets Fund De koers van Emerging Markets Fund steeg in maart met 3,3% en presteerde daarmee aanzienlijk beter dan de referentie-indextracker ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF die 1,7% steeg. Het rendement van het fonds kwam grotendeels tot stand dankzij een gunstig valuta-effect. Vrijwel alle valuta s in de opkomende landen wonnen terrein ten opzichte van de euro. De Braziliaanse reaal was de enige dissonant. Brazilië wordt al een tijd geteisterd door sociale onrust naar aanleiding van corruptieschandalen, politieke perikelen en hoge werkloosheid. In februari had het fonds al deels winstgenomen op de positie in Indiase aandelen. De positie in Chinese aandelen werd daarentegen uitgebreid. Dit bleek een goede zet te zijn aangezien de Chinese aandelenmarkten in maart, gemeten in euro, met 6% stegen. Vooral de aandelen van ondernemingen in de bouwsector maakten forse koerssprongen, nadat de Chinese overheid aankondigde $ 40 miljard te zullen gaan investeren in infrastructuur. De Indiase beurs sloot daarentegen in de mineur. Beleggers beginnen zich in toenemende mate ongemakkelijk te voelen bij het voorschot dat op de aandelenmarkt reeds is genomen op de toekomstige resultaten van de structurele economische hervormingen van de nieuwe regering Modi.

5 APRIL EuroRente Fonds De koers van EuroRente Fonds daalde in maart met 0,5% tot 28,16. Daarmee presteerde het fonds minder goed dan haar samengestelde benchmark welke 0,8% steeg. Dalende energieprijzen, een lagere eurowisselkoers, extreem lage rentes en toenemende bereidwilligheid van het bankwezen om kredieten te verstrekken zorgen voor een toenemend vertrouwen bij zowel de consument als het bedrijfsleven. Ondanks de verbeterende groeivooruitzichten daalde de tienjaars rente in de eurozone echter met 10 basispunten naar 0,56%. Deze daling komt volledig voor rekening van staatsobligaties van de zogenaamde kernlanden als Duitsland, Nederland en Frankrijk. De tienjaars rente in bijvoorbeeld Spanje en Italië liepen gedurende de verslagmaand op. Ook de aanvangsrendementen van bedrijfsobligaties stegen. De opkoopacties van de centrale banken in de eurozone spelen voor deze onverwachte beweging een verklarende rol. Staatspapier dat als uitermate veilig wordt gezien, is schaars. Spaanse en Italiaanse staatsobligaties zijn er natuurlijk in overvloed en ondervinden tot zover minder baat bij de opkoopacties. De lage rente heeft tot gevolg dat een groot aantal niet-eurozone bedrijven obligaties gedenomineerd in euro s emitteren. In het fonds werden Italiaanse en Spaanse staatsobligaties 2044 gekocht. De gemiddelde looptijd van de portefeuille is daarmee met drie jaar verhoogd tot zes jaar. Wij verwachten dat het ECB-opkoopprogramma uiteindelijk ook een positieve uitwerking zal hebben op de koersen van deze langlopende obligaties. De positie in de 5,5% Rabo CoCo is afgelopen maand verder uitgebreid tot 3,5% van de portefeuille. Aan het einde van de verslagmaand is via een tenderbieding van Ageas, de positie in de 5,125% perpetuele obligatie van deze Belgische verzekeraar verkocht. Per saldo is gedurende de maand het risicoprofiel maar daarmee ook het verwachte rendement van de portefeuille verhoogd. Performance maand Performance 2015 Beurskoers Beurskoers Beurskoers Income Fund 1 +1,1% +3,1% 39,76 39,73 38,58 Mix Fund +1,6% +8,8% 30,68 30,19 28,21 Europe Fund +1,2% +11,2% 109,80 108,55 98,74 America Fund +0,9% +11,9% 18,65 18,49 16,66 Emerging Markets Fund +3,3% +14,3% 62,44 60,42 54,61 EuroRente Fonds -0,5% +0,5% 28,16 28,30 28,03 Wereld Aandelen Fonds +2,0% +14,5% 32,99 32,35 28,81 1 Inclusief het op 19 maart 2015 uitgekeerde dividend van 0,40 per aandeel (ex-datum 17 maart 2015). Voor voornoemde fondsen is vergunning verleend als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Wij hechten eraan u te wijzen op het volgende: De waarde van uw beleggingen kan fluctueren en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor alle beleggingsfondsen van is de Essentiële beleggersinfomatie en een prospectus opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. U treft deze aan op of kunt deze aanvragen via telefoonnummer Wij adviseren u deze informatie door te lezen, alvorens een beleggingsfonds te kopen. De koersen van de -fondsen zijn te volgen in de rubriek genoteerde beleggingsinstellingen van de landelijke dagbladen. Tevens zijn de koersen te raadplegen via teletekstpagina 525. Achtergrondinformatie over Vermogensbeheer NV is te vinden op Met hartelijke groet, Michel Alofs, Ivan Moen en Jaap Westerling

6 UITNODIGING STRATEGIEBRIEF OP REIS 26/05/2015 Kasteel De Hooge Vuursche Baarn Programma: uur ontvangst uur welkomstwoord uur aanvang presentatie(s) uur afsluiting met een informele borrel Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Strategiebrief op Reis bijeenkomst op dinsdag 26 mei 2015 in Kasteel De Hooge Vuursche te Baarn. Een uitgelezen mogelijkheid derhalve om eens een kijkje te nemen in de keuken van en direct van gedachten te wisselen met onze beleggingsspecialisten en relatiebeheerders. Dat gaat natuurlijk makkelijker met een gevulde maag en deze avond wordt geheel volgens de traditie dan ook afgesloten met een borrel en een hapje. Gelieve uw antwoordstrook te retourneren naar: Vermogensbeheer NV T.a.v. Marjan Metz Antwoordnummer PG Amsterdam U kunt zich ook aanmelden via onze website, per optimix.nl) of per fax ( ). ANTWOORDSTROOK Na uw aanmelding ontvangt van ons nog een bevestiging met nadere details. Graag ben ik / zijn wij aanwezig op dinsdag 26 mei 2015 in Kasteel De Hooge Vuursche TOTAAL AANTAL PERSONEN (Introducees zijn van harte welkom): NAAM: ADRES: WOONPLAATS: MOBIELE TELEFOONNUMMER: ADRES: