PRAKTIJK FIETSEXAMEN 1. VOORBEREIDING 2. EXAMENDAG 3. EVALUATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRAKTIJK FIETSEXAMEN 1. VOORBEREIDING 2. EXAMENDAG 3. EVALUATIE"

Transcriptie

1 PRAKTIJK FIETSEXAMEN 1. VOORBEREIDING 2. EXAMENDAG 3. EVALUATIE

2 Voorbereiding 1. Werven van leerlingen maatschappelijke stage. 2. Werkgroepen maken van die leerlingen. Werkgroep Route. 1. Samenstellen route met politie. 2. Maken routebeschrijving. 3. Samenstelling controleposten en obsevatiepunten voor de controleposten met de politie 4. Vaststellen met normering met de politie 5. Opstellen instructies voor de controleposten en maken indeling controleposten. 6. Uitzetten van de route op de examendagen. 7. In beeld brengen van de route door het maken van foto s en routebeschrijving. 8. Bemannen van de controleposten op de examendagen. Werkgroep P.R./communicatie 1. In het leven roepen van een website. 2. Benaderen van prominenten 3. Inlichten krant/omroep Venlo. 4. Onderhouden van de leerkrachten van de groep 7 basisscholen. 5. Geven van instructies in de groepen Informeren van de oudes. 7. Nadenken festiviteiten rondom diploma-uitreiking. 8. Eventueel aankleden van startplein. Werkgroep Techniek 1. Controleren en keuren van de fietsen een week voor het examen. 2. Maken van de technische controle lijst. 3. Organiseren workshop technische vaardigheden (bandplakken, ketting, lampje vervangen, versnellingen bijstellen, zadel lager/hoger, e.d.). 4. Eventueel zorgen voor reserefietsen. Werkgroep Administratie 1. Ontwerpen en beschikbaar maken van de controleposten. 2. Nakijken van de controleposten. 3. Verwerken van de diploma s. Werkgroep Catering. 1. Zorgdragen voor lunch en verzorgen van de controleposten. 2. Dit kan ook de administratiegroep op zich nemen. Pagina 2 / 34 2

3 Taken van het bestuur 1. Aansturen van de clusters per campus. 2. Overleg met begeleidingsgroep leraren en VVN 3. Uitreiking diploma s. 4. Opvangen en begeleiden van de prominenten. Taak VVN Venlo. 1. Zorgen voor voldoende pijlen voor de route. 2. Hesjes voor de leerlingen groepen 7 van de basisscholen. 3. Eventueel ballonnen voor de route. 4. Eventueel hesje voor de controleposten. 5. Tape om de pijlen vast te maken. Belangrijk. Leerlingen en ouders moeten minimaal 6 weken voor het examen op de hoogte worden gebracht van de route, zodat ze genoeg tijd hebben om te oefenen. De leerling mag alleen meedoen aan het praktisch Verkeersexamen op een goedgekeurde (dag) fiets. De kinderen krijgen minstens 4 weken voor het Verkeersexamen de eisen aa de fiets mee naar huis. Normering Leerlingen zijn geslaagd voor het praktisch Verkeersexamen, als ze 80 % van de te behalen punten gehaald hebben. Bij verkeersgevaarlijk gedrag, zoals b.v. doorrijden bij een rood verkeerslicht, doorrijden bij een spoorwegovergang terwijl het licht brandt, een ernstige voorrangsfout is de leerling gezakt. Ongeacht het aantal punten dat verder gehaald is. Terugkoppelen van de resultaten Voor alle leerlingen, maar vooral voor de leerlingen die gezakt zijn, is het belangrijk terugkoppeling te geven over de resultaten van het Verkeersexamen. De organisatie geeft de resultaten van de leerlingen door aan de leerkracht. De leerkracht kan met de groep de resultaten bespreken wat wel en niet goed is gegaan tijdens het Verkeerexamen. Voor leerlingen die gezakt zijn, is het ook belangrijk dat de leerkracht de ouders informeert Pagina 3 / 34 3

4 Betreft: praktisch Verkeersexamen De kinderen van groep 7 doen donderdag 16 april mee aan het schriftelijk verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. Omdat het ook belangrijk is om het gedrag en de vaardigheden van de kinderen in het verkeer te toetsen, organiseren we dit jaar ook een praktisch verkeersexamen in Venlo op 4 juni. Vorig schooljaar werd op verzoek van het bestuur van de scholen in Blerick (nu Kerobei) een pilot georganiseerd voor 3 scholen. De organisatie was in handen van VVN, politie en (nu Kerobei). Alle scholen in Blerick doen dit jaar mee. Ook in Venlo willen we dit jaar alle scholen de gelegenheid geven om mee te doen aan dit praktisch verkeersexamen. De leerlingen fietsen een route van ongeveer 6 kilometer waarbij zij onderweg verkeerssituaties tegen komen die kenmerkend zijn voor Venlo. Langs de route staan controle posten die de verrichtingen van de kinderen beoordelen. Door de politie zal de route tijdens het examen worden beveiligd. Start- en eindpunt zijn nog niet bekend. Tijdens het praktisch verkeersexamen is medewerking toegezegd van leerlingen van Den Hulster en Valuascollege. De scholen die zich al aangemeld hebben zijn: De Zuidstroom Don Bosco De Meule Kleur-Rijk Groeneveld Gemmaschool De andere scholen kunnen zich nog aanmelden. Mijn adres is Graag voor 27 maart reageren. Mieke van Rijn VVN afd. Venlo Pagina 4 / 34 4

5 Aan de directie en leerkrachten van groep 7 van de fortior basisscholen. Volgende week donderdag 4 juni en vrijdag 5 juni nemen jullie leerlingen het praktisch verkeersexamen af. Normaal gesproken zouden er nog leerlingen van Den Hulster naar jullie toekomen om de route uit te leggen. Dit lukt door allerlei omstandigheden helaas niet. Toch hebben we ervoor gezorgd dat iedere leerling deze route veilig kan rijden. De route is voorzien van pijlen en balonnen, zodat de leerling altijd weet waar hij of zij naar toe moet.. Bovendien rijdt er een motoragent op de route en zijn er 10 posten geplaatst. Het startpunt van de route is bij de oude ingang van Den Hulster op de waterhoenstraat. Hier een aantal mededelingen voor het goede verloop van de dag: - Men dient minimaal 20 minuten van te voren aanwezig te zijn. - De begeleidende leerkracht van iedere school dient van te voren even te melden aan de starter, welke leerling met het corresponderende nummer afwezig is. - De begeleidende leerkracht(en) gaan bij de starter staan om te controleren of de leerling en het nummer identiek zijn en vangt ook weer iedere leerling op het einde van de route op en neemt de hesjes in. - De scholen, die als laatste aan de beurt zijn op een ochtend of middag moeten er rekening mee houden, dat ze iets later op school terug zijn. De organisatie zal deze dagen ook evalueren, dus jullie opmerkingen zijn van harte welkom. Stuur ze maar naar ondergetekende. Wij hopen op goed weer en een goede afloop van deze dagen. Met vriendelijke groeten, Mark Janssen Pagina 5 / 34 5

6 Aan de directie en de leerkrachten van groep 7 van de Zuidstroom. Het praktisch verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland staat voor de deur. Omdat het belangrijk is om het gedrag en de vaardigheden van de kinderen in het verkeer te toetsen, organiseren we dit schooljaar het praktisch verkeersexamen voor de Fortiorscholen in Venlo. Het examen zal op donderdag 4 en vrijdag 5 juni plaatsvinden. De leerlingen fietsen een route van ongeveer 6 kilometer waarbij zij onderweg allerlei verkeerssituaties tegenkomen. Langs de route staan controleposten, die de verrichtingen van de kinderen beoordelen. De route zal worden begeleid door een motoragent. Start-en eindpunt zijn op het College Den Hulster in de Waterhoenstraat. Tijdens de dagen van het praktisch verkeersexamen is medewerking toegezegd van 20 leerlingen van college Den Hulster. Daarnaast zullen er nog een flink aantal vrijwilligers nodig hebben. Informatie daarover later. Na het examen zullen leerlingen van Den Hulster de diploma s op school komen uitdelen aan de kandidaten. Belangrijke informatievoor uw school: Datum praktisch verkeersexamen: 4 juni Aanvang : uur U als school dient zelf zorg te dragen voor begeleiding op de heen-en terugweg van Den Hulster en voor een gedegen fietscontrole, zodat iedere leerling met een goede fiets het verkeersexamen kan afleggen. De route is als bijlage bijgevoegd, zodat de leerlingen alvast kunnen oefenen. Met vriendelijke groeten, De organisatie Pagina 6 / 34 6

7 Route praktijk verkeersexamen. Route Basisscholen Venlo 4 en 5 Juni. Dit is de routebeschrijving als hulp voor jullie om de weg te vinden, zodat jullie eventueel kunnen oefenen. Tijdens het examen wordt de route onder toezicht gehouden door de politie. Tijdens het examen staan op de genoemde lokaties posten, welke kijken naar jullie verkeerskennis Let op! Ten allen tijde alles wat je hebt geleerd uitvoeren, in verband met je eigen veiligheid. De route + posten: Begin: Rij het plein af en sla rechtsaf. Volg hierna de weg naar links. Je komt in de Albatrosstraat. Aan het einde van deze weg ga je rechtsaf. Op de Zwanenstraat neem je de tweede straat links, de Stormvogelstraat. In plaats van de bocht mee naar links te nemen, ga je rechtdoor. (fietspad) Dit is het Broekhofpad. Draai aan het einde naar rechts Rechtdoor over de Broekestraat. Ga rechtdoor over de rotonde en spoorwegovergang. Volg na de overweg het fietspad rechtdoor en ga links aan het einde van het fietspad. Post 1 Post 2 Pagina 7 / 34 7

8 Je bent dan in de Willem van Bommelstraat. Hier de 1e rechts Einde weg linksaf Bij verkeerslichten rechtdoor naar de Kaplaan Nausstraat Tweede linksaf in de Kapl Nausstraat Op de Leutherweg 1e linksaf, de Manresastraat in. Derde linksaf in de Manresastraat Eerste rechtsaf op de Waterleidingsingel Einde straat linksaf. ( voor vijver) in de Wethouder Driessenstraat Je fiets nu over het Wethouder Janssenpad. Ga hier rechtsaf de brug over. Over de brug linksaf Post 3 Post 4 Post 5 18 Bij de voorrangsweg ( groenveldsingel) rechtsaf het fietspad op fietsen. Pagina 8 / 34 8

9 Nu een heel lang stuk rechtdoor over de Groenveldsingel. Ook op de 3 rotonde's gewoon rechtdoor. Rechtdoor blijven rijden bij de stoplichten op de Laaghuissingel Op de rotonde pak je de derde afslag, de straelseweg op. Op de Straelseweg de derde weg rechts in fietsen. Eerste links op de Nrd Binnensingel Post 6 Post Bij het Mgr Nolensplein/park rechtsaf richting de maas. Hierna de tweede linksaf; de Ginkelstraat in. 2e rechts op de Ginkelstraat Bolwaterstraat rechtdoor blijven fietsen voorbij het politiebureau Na het politiebureau de eerste straat rechtsaf Op de Geldersepoort de weg naar links blijven volgen tot aan de kerk. Voor de kerk rechtsaf Post 8 Pagina 9 / 34 9

10 Op de Grote Kerkstraat rechtdoor blijven fietsen Ook op de Begijnegang rechtdoor de Nieuwstraat inrijden Dan bij het einde van de Nieuwstraat rechtsaf de Kleine Beekstraat infietsen Hierna op de Kleine Beekstraat het fietspad links volgen richting de grote rotonde Bij de Rotonde gaan we rechtsom. Dus rechtsaf fietsen over het fietspad richting de brug. Op de Roermondsepoort blijven we de rotonde volgen ( 2 keer oversteken) tot aan de afslag naar Tegelen. Pak de afslag naar Tegelen en rij dus de Roermondseweg op Post Blijf deze weg volgen tot aan de vierde verkeerslichten. En sla hier linksaf. Je komt dan in de Nijvenheimstraat, hier einde weg linksaf Op de Emmastraat de eerste straat rechtsaf Post In de Zwanenstraat de eerste rechts Pagina 10 / 34 10

11 41 Aan het einde van de Reigerstraat linksaf 42 Fiets nu rechtdoor totdat je weer bij het startpunt komt. Einde VEEL SUCCES Pagina 11 / 34 11

12 AFNAME PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN 4 EN 5 JUNI: Donderdag 4 juni: Tijd Basisschool Aantal uur uur: Zuidstroom uur uur: Groeneveld uur uur: De Opstap uur uur: De Meule uur uur: Don Bosco 10 Vrijdag 5 juni: uur uur: Gemmaschool uur uur: Willibrordus uur uur: Bijbel uur uur: Hertog Reinoud uur uur: Kleur-Rijk 10 Pagina 12 / 34 12

13 SCHOOL VERKEERS-EXAMEN VENLO 4 EN 5 JUNI 2009 POST 1 NAAM WAARNEMER LOKATIE Zwanenstraat/Stormvogelstraat Kinderen komen uit richting Albatrosstraat en moeten links richting Stormvogelstraat. AANDACHTSPUNTEN A: LINKS OMKIJKEN B: HAND UITSTEKEN U BEOORDEELT BOVENGENOEMDE HANDELING BIJ IEDER KIND ALS EEN KIND DE HANDELING JUIST UITVOERT, VULT U NIETS IN ALS EEN KIND DE HANDELING NIET JUIST UITVOERT, ZET U EEN KRUISJE ALS U EEN KIND NIET GEZIEN HEEFT, DAN ZET U EEN N (niet gezien) NAAM SCHOOL: START VANAF: College Den Hulster NR NAAM A: OMKIJKEN B: HAND UITSTEKEN Pagina 13 / 34 13

14 NR NAAM A: B: Pagina 14 / 34 14

15 SCHOOL VERKEERS-EXAMEN VENLO 4 EN 5 JUNI 2009 POST 2 NAAM WAARNEMER LOKATIE Overweg de Vierpaardjes/Willem van Bommelstraat Kinderen komen uit richting overweg Vierpaardjes en moeten rechtdoor over het fietspad richting Willem van Bommelstraat. AANDACHTSPUNTEN A: UITKIJKEN B: RECHTS VOORRANG VERLENEN U BEOORDEELT BOVENGENOEMDE HANDELING BIJ IEDER KIND ALS EEN KIND DE HANDELING JUIST UITVOERT, VULT U NIETS IN ALS EEN KIND DE HANDELING NIET JUIST UITVOERT, ZET U EEN KRUISJE ALS U EEN KIND NIET GEZIEN HEEFT, DAN ZET U EEN N (niet gezien) NAAM SCHOOL: START VANAF: College Den Hulster NR NAAM A: UITKIJKEN B: VOORRANG Pagina 15 / 34 15

16 NR NAAM A: B: Pagina 16 / 34 16

17 SCHOOL VERKEERS-EXAMEN VENLO 4 EN 5 JUNI 2009 POST 3 NAAM WAARNEMER LOKATIE Verkeerslichten Kapelaan Nausstraat Kinderen komen uit richting Willem van Bommelstraat en moeten rechtdoor richting Kapelaan Nausstraat. AANDACHTSPUNTEN A: RECHTS BLIJVEN B: LINKS EN RECHTS KIJKEN U BEOORDEELT BOVENGENOEMDE HANDELING BIJ IEDER KIND ALS EEN KIND DE HANDELING JUIST UITVOERT, VULT U NIETS IN ALS EEN KIND DE HANDELING NIET JUIST UITVOERT, ZET U EEN KRUISJE ALS U EEN KIND NIET GEZIEN HEEFT, DAN ZET U EEN N (niet gezien) NAAM SCHOOL: START VANAF: College Den Hulster NR NAAM A: RECHTS BLIJVEN B: UITKIJKEN Pagina 17 / 34 17

18 NR NAAM A: B: Pagina 18 / 34 18

19 SCHOOL VERKEERS-EXAMEN VENLO 4 EN 5 JUNI 2009 POST 4 NAAM WAARNEMER LOKATIE Leutherweg/Manresastraat Kinderen komen uit richting Kapelaan Nausstraat en moeten rechtsaf richting Manresastraat. AANDACHTSPUNTEN A: HAND UITSTEKEN B: KLEINE BOCHT MAKEN U BEOORDEELT BOVENGENOEMDE HANDELING BIJ IEDER KIND ALS EEN KIND DE HANDELING JUIST UITVOERT, VULT U NIETS IN ALS EEN KIND DE HANDELING NIET JUIST UITVOERT, ZET U EEN KRUISJE ALS U EEN KIND NIET GEZIEN HEEFT, DAN ZET U EEN N (niet gezien) NAAM SCHOOL: START VANAF: College Den Hulster NR NAAM A: HAND UITSTEKEN B: KLEINE BOCHT Pagina 19 / 34 19

20 NR NAAM A: B: Pagina 20 / 34 20

21 SCHOOL VERKEERS-EXAMEN VENLO 4 EN 5 JUNI 2009 POST 5 NAAM WAARNEMER LOKATIE Wethouder Janssenpad/Brug Kinderen komen uit richting Wethouder Driessenstraat en moeten rechtsaf over de brug richting Groenveldsingel. AANDACHTSPUNTEN A: HAND UITSTEKEN B: KLEINE BOCHT MAKEN U BEOORDEELT BOVENGENOEMDE HANDELING BIJ IEDER KIND ALS EEN KIND DE HANDELING JUIST UITVOERT, VULT U NIETS IN ALS EEN KIND DE HANDELING NIET JUIST UITVOERT, ZET U EEN KRUISJE ALS U EEN KIND NIET GEZIEN HEEFT, DAN ZET U EEN N (niet gezien) NAAM SCHOOL: START VANAF: College Den Hulster NR NAAM A: HAND UITSTEKEN B: KLEINE BOCHT Pagina 21 / 34 21

22 NR NAAM A: B: Pagina 22 / 34 22

23 SCHOOL VERKEERS-EXAMEN VENLO 4 EN 5 JUNI 2009 POST 6 NAAM WAARNEMER LOKATIE Stoplichten Laaghuissingel Kinderen komen uit richting Groenveldsingel en moeten rechtdoor richting Straelseweg. AANDACHTSPUNTEN A: RECHTS VOORSORTEREN B: LINKS EN RECHTS KIJKEN U BEOORDEELT BOVENGENOEMDE HANDELING BIJ IEDER KIND ALS EEN KIND DE HANDELING JUIST UITVOERT, VULT U NIETS IN ALS EEN KIND DE HANDELING NIET JUIST UITVOERT, ZET U EEN KRUISJE ALS U EEN KIND NIET GEZIEN HEEFT, DAN ZET U EEN N (niet gezien) NAAM SCHOOL: START VANAF: College Den Hulster NR NAAM A: VOORSORTEREN B: UITKIJKEN Pagina 23 / 34 23

24 NR NAAM A: B: Pagina 24 / 34 24

25 SCHOOL VERKEERS-EXAMEN VENLO 4 EN 5 JUNI 2009 POST 7 NAAM WAARNEMER LOKATIE Noord Binnensingel/Mgr. Nolensplein/park Kinderen komen uit richting Straelseweg en moeten links richting de Maas. AANDACHTSPUNTEN A: VOORRANG VERLENEN B: HAND UITSTEKEN U BEOORDEELT BOVENGENOEMDE HANDELING BIJ IEDER KIND ALS EEN KIND DE HANDELING JUIST UITVOERT, VULT U NIETS IN ALS EEN KIND DE HANDELING NIET JUIST UITVOERT, ZET U EEN KRUISJE ALS U EEN KIND NIET GEZIEN HEEFT, DAN ZET U EEN N (niet gezien) NAAM SCHOOL: START VANAF: College Den Hulster NR NAAM A: VOORRANG B: HAND UITSTEKEN Pagina 25 / 34 25

26 NR NAAM A: B: Pagina 26 / 34 26

27 SCHOOL VERKEERS-EXAMEN VENLO 4 EN 5 JUNI 2009 POST 8 NAAM WAARNEMER LOKATIE Mgr. Nolensplein/park/Geldersepoort Kinderen komen uit richting Bolwaterstraat en moeten rechts richting Grote Kerkstraat. AANDACHTSPUNTEN A: HAND UITSTEKEN B: AFSTAPPEN EN LOPEN U BEOORDEELT BOVENGENOEMDE HANDELING BIJ IEDER KIND ALS EEN KIND DE HANDELING JUIST UITVOERT, VULT U NIETS IN ALS EEN KIND DE HANDELING NIET JUIST UITVOERT, ZET U EEN KRUISJE ALS U EEN KIND NIET GEZIEN HEEFT, DAN ZET U EEN N (niet gezien) NAAM SCHOOL: START VANAF: College Den Hulster NR NAAM A: HAND UITSTEKEN B: AFSTAPPEN Pagina 27 / 34 27

28 NR NAAM A: B: Pagina 28 / 34 28

29 SCHOOL VERKEERS-EXAMEN VENLO 4 EN 5 JUNI 2009 POST 9 NAAM WAARNEMER LOKATIE Roermondsepoort/ Rotonde Kinderen komen uit richting Kleine Beekstraat en moeten Richting Rotonde afslag Tegelen. AANDACHTSPUNTEN A: HAND UITSTEKEN B: VOORSORTEREN U BEOORDEELT BOVENGENOEMDE HANDELING BIJ IEDER KIND ALS EEN KIND DE HANDELING JUIST UITVOERT, VULT U NIETS IN ALS EEN KIND DE HANDELING NIET JUIST UITVOERT, ZET U EEN KRUISJE ALS U EEN KIND NIET GEZIEN HEEFT, DAN ZET U EEN N (niet gezien) NAAM SCHOOL: START VANAF: College Den Hulster NR NAAM A: HAND UITSTEKEN B: AFSTAPPEN Pagina 29 / 34 29

30 NR NAAM A: B: Pagina 30 / 34 30

31 SCHOOL VERKEERS-EXAMEN VENLO 4 EN 5 JUNI 2009 POST 10 NAAM WAARNEMER LOKATIE Nijverheimstraat/Emmastraat Kinderen komen uit richting Roermondseweg en moeten Links richting Zwanenstraat. AANDACHTSPUNTEN A: HAND UITSTEKEN B: GROTE BOCHT MAKEN U BEOORDEELT BOVENGENOEMDE HANDELING BIJ IEDER KIND ALS EEN KIND DE HANDELING JUIST UITVOERT, VULT U NIETS IN ALS EEN KIND DE HANDELING NIET JUIST UITVOERT, ZET U EEN KRUISJE ALS U EEN KIND NIET GEZIEN HEEFT, DAN ZET U EEN N (niet gezien) NAAM SCHOOL: START VANAF: College Den Hulster NR NAAM A: HAND UITSTEKEN B: AFSTAPPEN Pagina 31 / 34 31

32 NR NAAM A: B: Pagina 32 / 34 32

33 Examendag 1. Uitzetten route. 2. Opvangen scholen. 3. Korte uitleg route aan de leerlingen. 4. Fiets controleren. 5. Melden controle posten voor korte uitleg. 5. Catering. 6. Route afbreken. 7. Rond rijden van een agent (motor). 8. Tussendoor controles ophalen. 9. Eventueel prominenten ontvangen. 10. Media ontvangen. Pagina 33 / 34 33

34 EVALUATIE 1. Wat ging goed? 2. Wat kunnen we verbeteren? 3. Belangrijke verbeteringen. Evaluatie praktisch verkeersexamen Venlo september is het project op voeten en fietsen naar school. Mieke heeft hierover nog contact met Twan. 2. Evaluatie praktisch verkeersexamen. Communicatie binnen Den Hulster was niet altijd makkelijk. Directe leiding van dit project zat bij VMBO, terwijl de maatschappelijke stage zich afspeelt binnen havo/vwo. Niet alle groepen hebben voldaan aan de norm 20 uur stage. Administratie groep wel, andere groepen niet. Volgend jaar meer P.R. activiteiten en fietscontrole. Dit schooljaar was de tijd te kort om naar basisscholen te gaan. Komend schooljaar wordt de route aangepast. Den Hulster organiseert dan de route voor de Tegelse basisscholen. Valuas voor de Venlose scholen. Route: Begeleidende motoragent was onmisbaar. Helaas werden tijdens het examen pijlen verwijderd. Voorstel nieuwe route 2010 van leerlingen. Daarna route voorleggen aan politie Tegelen. Start en finish volgend jaar bij een andere (rustiger) ingang van den Hulster. Catering volgend schooljaar anders organiseren. Nu konden leerlingen in de kantine bestellen wat ze wilden. Het budget van VVN is daar niet toereikend voor. Controleposten/lijsten: Communicatie met de posten volgend jaar regelen. Vrijwel alle leerlingen hebben gsm. Niet meer met namen, maar met nummers werken. Basisscholen moeten dan wel goed weten welke namen bij welke nummers horen. Controleposten ook eerst zelf de route laten rijden zodat ze weten waar ze moeten staan. Posten in 2tallen is goed bevallen. Route 6 weken van tevoren aan scholen bekend maken. Geopperd wordt te gaan werken met een 100 punten systeem. Op 16 september is een overleg met de 3 groepen praktijkexamens om de data te plannen! Dit overleg is om uur op den Hulster. Pagina 34 / 34 34

Onderwerp: Praktisch verkeersexamen Empel, woensdag 14 maart 2018

Onderwerp: Praktisch verkeersexamen Empel, woensdag 14 maart 2018 Onderwerp: Praktisch verkeersexamen Empel, woensdag 14 maart 2018 Beste ouders van de leerlingen van groep 7, Op woensdag 9 mei, tussen 9.00 en 13:00 uur, doet uw kind mee aan het praktisch verkeersexamen

Nadere informatie

Draaiboek praktische verkeersexamens

Draaiboek praktische verkeersexamens Draaiboek praktische verkeersexamens Januari 2015 Voorwoord In de voorgaande jaren heeft de gemeente Hilversum de verkeersexamens centraal georganiseerd. Omdat de gemeente het organiseren van de praktische

Nadere informatie

Informatie praktisch verkeersexamen 2016

Informatie praktisch verkeersexamen 2016 Informatie praktisch verkeersexamen 2016 Oss, februari 2016 Geachte ouders/verzorgers In april 2016 (week 15 & 16) is het zover: uw kind gaat mee doen aan het praktisch verkeersexamen. Wij willen u graag

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Datum: 17-03-2016 KALENDER

Schooljaar 2015-2016 Datum: 17-03-2016 KALENDER Schooljaar 2015-2016 Datum: 17-03-2016 KALENDER Donderdag 17 maart Gespreksavond nav de rapporten Vrijdag 18 maart Groep 1 t/m 4 theatervoorstelling Dinsdag 22 maart Schoolfotograaf Goede Vrijdag 25 maart

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15 30 maart 2016

Nieuwsbrief 15 30 maart 2016 Nieuwsbrief 15 30 maart 2016 Inhoud Open dag 23 maart Paaseieren zoeken Info avond MR Schoolvoetbal Verkeersexamen Agenda Bijlagen: o Brief over het verkeersexamen groep 7 en 8 o Flyer Sportinstuif Sjollema

Nadere informatie

Praktisch Verkeersexamen. Handleiding

Praktisch Verkeersexamen. Handleiding Praktisch Verkeersexamen Handleiding Colofon Dit is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland Inhoud: Christel de Heus Redactie: Marian Schouten Fotografie: Hans van Drie,Veilig Verkeer Nederland Foto omslag:

Nadere informatie

Beste Ouder, De leerlingen moeten ook allemaal een fluohesje aandoen en een fietshelm opzetten.

Beste Ouder, De leerlingen moeten ook allemaal een fluohesje aandoen en een fietshelm opzetten. Beste Ouder, Op dinsdag 24 mei 2016 zullen de leerlingen van het 6 de leerjaar deelnemen aan het Grote fietsexamen in Wijnegem. Het is een praktijkexamen met de fiets waarin we testen of je zoon of dochter

Nadere informatie

Praktisch Verkeersexamen basisscholen Soesterberg

Praktisch Verkeersexamen basisscholen Soesterberg Praktisch Verkeersexamen basisscholen Soesterberg Inhoudsopgave 1. Het praktisch verkeersexamen 3 2. De route 3 3. Controle langs de route 4 4. Fietskeuring 5 5. De dag van het praktisch verkeersexamen

Nadere informatie

Verkeersexamen, de route door Heel.

Verkeersexamen, de route door Heel. Verkeersexamen, de route door Heel. Voor scholen van de gemeente Maasgouw Met de route, foto s en uitleg De route 9 a b c 8 6 7 a b c d Start: Op De Tump Panheelderweg 29 - Heel 10 a b 5 a b c d 11 a t/m

Nadere informatie

Informatie Praktisch Verkeersexamen 2016 Deel 1

Informatie Praktisch Verkeersexamen 2016 Deel 1 Inleiding Binnenkort neemt uw school deel aan het Praktisch Verkeersexamen. In dit document vindt u meer informatie over het examen en hoe u en de leerlingen zich kunnen voorbereiden op het examen. Verder

Nadere informatie

Verkeersexamen, de route door Heel.

Verkeersexamen, de route door Heel. Verkeersexamen, de route door Heel. Voor scholen van de gemeente Maasgouw Met foto s en uitleg De route 9 a b c 8 6 7 a b c d Start: Op De Tump Panheelderweg 29 - Heel 10 a b 5 a b c d 11 a t/m f 4 12

Nadere informatie

Praktisch Verkeersexamen basisscholen Soesterberg

Praktisch Verkeersexamen basisscholen Soesterberg Praktisch Verkeersexamen basisscholen Soesterberg 25 mei 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 1. Het praktisch Verkeersexamen... 3 2. De... 3 2a. Oefenrondjes... 3 3. Controle langs de

Nadere informatie

Praktisch Verkeersexamen Schagen

Praktisch Verkeersexamen Schagen Praktisch Verkeersexamen Schagen georganiseerd door de verkeersouderwerkgroep Schagen Instructieversie 1 Kinderen leren van ouderen. Helaas geven ouderen in het verkeer niet altijd het juiste voorbeeld,

Nadere informatie

Praktisch Verkeersexamen. Handleiding

Praktisch Verkeersexamen. Handleiding Praktisch Verkeersexamen Handleiding Colofon Dit is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland Oktober 2014 Foto omslag: Bastiaan Heus Alle rechten voorbehouden. Veilig Verkeer Nederland Postbus 66 3800

Nadere informatie

Tijdens het examen staan op een aantal plekken mensen te kijken of jij alles wel goed doet en waar die dadelijk staan...????

Tijdens het examen staan op een aantal plekken mensen te kijken of jij alles wel goed doet en waar die dadelijk staan...???? Pagina 1 van 12 In dit boekje vind je de route van het praktische verkeersexamen. In foto s en tekst kun je de hele route vanuit je stoel volgen. Het is echter de bedoeling dat je de route aan de hand

Nadere informatie

VVN Verkeersexamen 2019

VVN Verkeersexamen 2019 VVN Verkeersexamen 2019 1 VVN Verkeersexamen 2019 Toelichting route Houten, 15 en 16 mei 2019 2 Routekaartje Start en finish op de Hefbrug F S 3 Route verkeersexamen - van start tot Imkerspark S 4 Route

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK HULST Vertrek: voor de school. Fiets richting Vogelwaarde via de Hengstdijkse Kerkstraat. Let op: fiets achter elkaar, want er is hier

Nadere informatie

Oefening voor het PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN

Oefening voor het PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN WEGWIJS in Baarn Oefening voor het PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN 1 Baarn, 31 maart 2015 Beste ouders (en leerlingen van groep 7), Hierbij ontvangt u de fietsroute Wegwijs in Baarn voor het Verkeersexamen. Het

Nadere informatie

Alles op een rij voor de leerkracht van groep 4

Alles op een rij voor de leerkracht van groep 4 Alles op een rij voor de leerkracht van groep 4 Binnenkort krijgt uw groep een praktische verkeersles op het Verkeersplein van Veilig Verkeer Nederland en Shell. Om te zorgen dat uw leerlingen optimaal

Nadere informatie

Praktisch Verkeersexamen Schagen

Praktisch Verkeersexamen Schagen Praktisch Verkeersexamen Schagen georganiseerd door de verkeersouderwerkgroep Schagen Instructieversie 1 De route van het verkeersexamen 2 Recht door de parkeerplaats af Kijk uit voor geparkeerde auto

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De brandweerauto komt uit de uitrit van de brandweerkazerne rijden. Hij heeft geen zwaailicht en sirene aan. Moeten de fietsers de brandweerauto voor laten gaan? Ja Nee

Nadere informatie

Weg oprijden. Gelijkwaardige kruising. Linksaf slaan. Voorrangskruising. Linksaf slaan. Zebrapad.

Weg oprijden. Gelijkwaardige kruising. Linksaf slaan. Voorrangskruising. Linksaf slaan. Zebrapad. Vertrek vanaf het schoolplein. Rechtsaf de Spijlen op en meteen linksaf de Tabaksweg op. Aan het eind van de Tabaksweg, ga je rechtsaf de Schoolweg op richting de Rijksstraatweg. Sla linksaf de Rijksstraatweg

Nadere informatie

4454r. Blz. 1 t/m 5. AGENDA dag datum groep activiteit. Jarigen: datum: naam groep 20 mei Wiljan 8

4454r. Blz. 1 t/m 5. AGENDA dag datum groep activiteit. Jarigen: datum: naam groep 20 mei Wiljan 8 4454r week(nr) 21 Nieuwsbrief ma. 18 mei. t/m vr. 22 mei. 15 Zendingsproject Gambia: opbrengst van afgelopen maandag: 12,10 Op maandagochtend mogen de kinderen een (vrijwillige) bijdrage meenemen. Deze

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

In dit verkeersbulletin aandacht voor:

In dit verkeersbulletin aandacht voor: Het Vlaams Verkeer -------------------------------------Informatiebulletin van de Openbare Basisschool Emailadres: verkeersouders@devlaamsereus.nl ---6e Jaargang, nummer 9 -maart 2016- In dit verkeersbulletin

Nadere informatie

Verkeersexamen. Veilig op de fiets

Verkeersexamen. Veilig op de fiets Verkeersexamen 2018 Veilig op de fiets Introductie Om exact 08:30 uur start het eerste kind bij de start op het Harmen Visserplein. Elk kind krijgt een hesje met een nummer. Dit nummer staat op de startlijst

Nadere informatie

TAFEL VAN DE WEEK GROEP 4 TAFEL VAN DE WEEK GROEP 5 t/m 8

TAFEL VAN DE WEEK GROEP 4 TAFEL VAN DE WEEK GROEP 5 t/m 8 Jan Naardingweg 56 7914 PN Noordscheschut T: 0528-341268 E: info@regenboognoordscheschut.nl www.regenboognoordscheschut.en3.nl 1 april 2016 AGENDA BIJBELVERHALEN Za 2 Oud Papier WIE STAAT OP? Ma 4 Di 5

Nadere informatie

FIETSPROEF BERLAAR (nieuw parcours - gezien wegenwerken in het dorp)

FIETSPROEF BERLAAR (nieuw parcours - gezien wegenwerken in het dorp) FIETSPROEF BERLAAR (nieuw parcours - gezien wegenwerken in het dorp) START FIETSPROEF Goed langs de rechterzijde van de straat rijden tot op het einde. Aan het kruispunt moet je oversteken en linksaf het

Nadere informatie

IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN

IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun

Nadere informatie

Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek

Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek In oktober 2013 is bouwcombinatie Ballast Nedam Rohde Nielsen gestart met de uitvoering van Kustwerk Katwijk. Deze werkzaamheden zullen ruim een jaar duren

Nadere informatie

1. Taken afgesproken vorige vergadering

1. Taken afgesproken vorige vergadering LEEFSCHOOL DE DAGERAAD WERKGROEP VERKEER 2013-2014 Lange Altaarstraat 4-20, 2018 Antwerpen VERSLAG VERGADERING 29-04-2014 T 03-288 65 66 F 03-288 65 67 info@leefschooldedageraad.be www.leefschooldedageraad.be/verkeer

Nadere informatie

Oefening voor het Praktisch VERKEERSEXAMEN 2017

Oefening voor het Praktisch VERKEERSEXAMEN 2017 WEGWIJS in Baarn Oefening voor het Praktisch VERKEERSEXAMEN 2017 1 Beste ouders (en leerlingen van groep 7), Hierbij ontvangt u de fietsroute Wegwijs in Baarn voor het Verkeersexamen. Het is de bedoeling

Nadere informatie

LEERLIJN FIETSEN & VERO ASSEBROEK -BRUGGE

LEERLIJN FIETSEN & VERO ASSEBROEK -BRUGGE VERKEER OP SCHOOL BEGELEIDING OP MAAT (BoM) LEERLIJN FIETSEN & VERO ASSEBROEK -BRUGGE Donderdag 11 mei 2017 12 6 8 10 4 2 ONZE AANPAK Praktijkgericht Stapsgewijs Laagdrempelig Teach the teacher leerkrachten,

Nadere informatie

Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek.

Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek. Lesbrief: vrachtverkeer en de dode hoek Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek. N31 Harlingen: In november 2015 start Ballast

Nadere informatie

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden)

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) Superfietser 2015 Belangrijkste regels -Volg de aanwijzingen van de politie. -Iedereen moet stoppen. -Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) -Je mag doorrijden. -STOP

Nadere informatie

BASISSCHOOL 'DE REUZELAAR. Bovendonksestraat 24, 4741 EJ Hoeven Tel. 0165-505092. 12 mei 2016

BASISSCHOOL 'DE REUZELAAR. Bovendonksestraat 24, 4741 EJ Hoeven Tel. 0165-505092. 12 mei 2016 12 mei 2016 Geranium actie Het is bijna zover. Nog een weekje en dan worden de geraniums verwacht. Vele kinderen hebben goed hun best gedaan om zoveel mogelijk geraniums te verkopen. En wij kunnen al wel

Nadere informatie

Nieuwsbrief april - mei 2018

Nieuwsbrief april - mei 2018 Nieuwsbrief april - mei 2018 Beste ouder(s), Het derde en laatste trimester van dit schooljaar is alweer van start gegaan. Maar enkele maanden meer en dan maken we plaats voor de grote vakantie. Maar er

Nadere informatie

Status: definitief Versie: 17 december 2013 FIETSROUTE VERKEERSEXAMEN GEMEENTE VIANEN

Status: definitief Versie: 17 december 2013 FIETSROUTE VERKEERSEXAMEN GEMEENTE VIANEN Status: definitief Versie: 17 december 2013 FIETSROUTE VERKEERSEXAMEN GEMEENTE VIANEN INHOUDSOPGAVE 1. ROUTEBESCHRIJVING... 3 1.1. Routekaart en omschrijving... 3 1.2. Routebeschrijving met controleposten...

Nadere informatie

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Enkele belangrijke pas op. Borden Pas op een gevaarlijk kruispunt Pas op er kunnen tegemoet komers zijn Pas

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Nieuws van Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Kind op maandag... 1 Maandaggeld... 1 Aanmeldingen nieuwe leerlingen... 2 Avond4daagse... 2 Continurooster vrijdag 1 mei... 2 Jantje Beton loterij... 2 Schoonmaakavond

Nadere informatie

OEFENFICHE KRUISPUNT MET VERKEERSLICHTEN OVERSTEKEN FIETS EXAMEN HET GROTE 1. INTRO 2. VOORAF 3. VERKENNEN. Onderstaande vragen kunnen daarbij helpen:

OEFENFICHE KRUISPUNT MET VERKEERSLICHTEN OVERSTEKEN FIETS EXAMEN HET GROTE 1. INTRO 2. VOORAF 3. VERKENNEN. Onderstaande vragen kunnen daarbij helpen: KRUISPUNT MET VERKEERSLICHTEN OVERSTEKEN 1. INTRO Door het drukke verkeer en de inrichting van de weg is het voor fietsers vaak moeilijk om aan kruispunten veilig over te steken of af te slaan. Verkeerslichten

Nadere informatie

Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. Samen lopen in een groep

Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. Samen lopen in een groep Veel kinderen gaan in Nederland lopend of fietsend naar school. Toch is er een aanzienlijk aantal ouders dat hun kinderen met de auto naar school brengt. Hierdoor ontstaan onveilige situaties, parkeerproblemen

Nadere informatie

*** L E G E N D E. Moeilijkheidsgraad van het knooppunt: * niet echt moeilijk ** opletten geblazen *** ogen en oren wijd open!

*** L E G E N D E. Moeilijkheidsgraad van het knooppunt: * niet echt moeilijk ** opletten geblazen *** ogen en oren wijd open! L E G E N D E *** Moeilijkheidsgraad van het knooppunt: * niet echt moeilijk ** opletten geblazen *** ogen en oren wijd open! Kijk naar, maak oogcontact met Linkerarm uitsteken Rechterarm uitsteken Fietstraject

Nadere informatie

Schoolverkeersexamens Lichtenvoorde. Routeverkenning aangeboden door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Lichtenvoorde

Schoolverkeersexamens Lichtenvoorde. Routeverkenning aangeboden door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Lichtenvoorde Schoolverkeersexamens Lichtenvoorde Routeverkenning aangeboden door, afdeling Lichtenvoorde In deze presentatie nemen we jullie mee op de route van het praktisch verkeersexamen in Lichtenvoorde. Let goed

Nadere informatie

Handleiding VVN Verkeersexamen 2016. Bestemd voor leerkrachten en organisatoren van het VVN schriftelijk Verkeersexamen

Handleiding VVN Verkeersexamen 2016. Bestemd voor leerkrachten en organisatoren van het VVN schriftelijk Verkeersexamen Handleiding VVN Verkeersexamen 2016 Bestemd voor leerkrachten en organisatoren van het VVN schriftelijk Verkeersexamen Informatie voor de scholen 1. Verkeerseducatie en VVN Verkeersexamen Verkeerseducatie

Nadere informatie

Samen actief in uw buurt. Handleiding. Praktisch verkeersexamen. Praktisch. Verkeersexamen

Samen actief in uw buurt. Handleiding. Praktisch verkeersexamen. Praktisch. Verkeersexamen Samen actief in uw buurt Handleiding Praktisch Praktisch verkeersexamen Verkeersexamen Adressen Postbus 423 1270 AK Huizen Tel. (035) 524 88 00 Fax (035) 524 88 99 E-mail info@vvn.nl Website www.veiligverkeernederland.nl

Nadere informatie

Theorieles groep 5/6

Theorieles groep 5/6 Theorieles groep 5/6 Alles op een rij voor de leerkracht van groep 5/6 Met dit document kunt u een theorieles over het onderwerp verkeersveiligheid geven aan de groepen 5 en 6. Deze theorieles bestaat

Nadere informatie

Verkeersexamen. 16 mei 2017 Veilig op de fiets

Verkeersexamen. 16 mei 2017 Veilig op de fiets Verkeersexamen 2017 16 mei 2017 Veilig op de fiets Introductie Om exact 08:30 uur start het eerste kind bij de start op het Harmen Visserplein. Elk kind krijgt een hesje met een nummer. Dit nummer staat

Nadere informatie

Adres: Lijsterstraat 6 Postbus 260 8470 AG Wolvega Telefoon: 0561-614664 E-mail: info@dorpsschoolwolvega.nl www.dorpsschoolwolvega.

Adres: Lijsterstraat 6 Postbus 260 8470 AG Wolvega Telefoon: 0561-614664 E-mail: info@dorpsschoolwolvega.nl www.dorpsschoolwolvega. Vol vertrouwen naar zelfstandigheid Adres: Lijsterstraat 6 Postbus 260 8470 AG Wolvega Telefoon: 0561-614664 E-mail: info@dorpsschoolwolvega.nl Site: www.dorpsschoolwolvega.nl Het toernooi start om 13.00

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Antwoorden Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting antwoorden In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk

Nadere informatie

Tips van de verkeersouders: fietsvoorzieningen

Tips van de verkeersouders: fietsvoorzieningen Inhoudsopgave: Beste ouders 1 Beste Ouders Tips van de verkeersouders: fietsvoorzieningen Speeltuinroutes! Kinderboekenweek Adresgegevens Vertrouwenspersonen 2 4 4 5 Geachte ouders, Zo lijkt een schooljaar

Nadere informatie

DRAAIBOEK FIETS VERKEERS EXAMENS 2019

DRAAIBOEK FIETS VERKEERS EXAMENS 2019 DRAAIBOEK FIETS VERKEERS EXAMENS 2019 Inleiding Dit draaiboek is onlosmakelijk verbonden met het reglement verkeersexamen, door Veilig Verkeer Nederland afdeling Helmond vastgesteld in haar vergadering

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De fietsers krijgen te maken met een tractor van links. Moeten de fietsers voorrang geven? Ja Nee Vraag 1.2 Milla en Rosan krijgen te maken met een auto die uit een uitrit

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - VOGELWAARDE - HULST

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - VOGELWAARDE - HULST HENGSTDIJK - VOGELWAARDE - HULST TOTALE FIETSROUTE HENGSTDIJK - VOGELWAARDE-HULST VANUIT HENGSTDIJK Vertrek: voor de school. Fiets richting Vogelwaarde via de Hengstdijkse Kerkstraat. Let op: fiets achter

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE HEIKANT - HULST

ADVIES FIETSROUTE HEIKANT - HULST ADVIES FIETSROUTE HEIKANT - HULST ADVIES FIETSROUTE HEIKANT HULST Vertrek: voor de school. Rijd via de Margrietstraat en de Schoolstraat naar de Vylainlaan. Goed uitkijken en achter elkaar rijden, want

Nadere informatie

MEI De één komt eraan.. de ander gaat weg..

MEI De één komt eraan.. de ander gaat weg.. MEI 2015 De één komt eraan.. de ander gaat weg.. Al vele jaren kreeg u het laatste nieuws van onze school via onze Nieuwsbrief. Van een papieren versie ging de nieuwsbrief al over in een digitale versie.

Nadere informatie

De snelste route naar ons kantoor in Eindhoven

De snelste route naar ons kantoor in Eindhoven De snelste route naar ons kantoor in Eindhoven Vanuit het noordwesten (A2 s-hertogenbosch): Houd vanuit de A2 afslag Eindhoven Centrum / Nijmegen aan. Volg de lange, scherpe bocht naar links en volg deze

Nadere informatie

HOE BEGELEID IK HET FIETSBREVET ZILVER?

HOE BEGELEID IK HET FIETSBREVET ZILVER? HOE BEGELEID IK HET FIETSBREVET ZILVER? Deze fiche geeft richtlijnen om de fietsvaardigheden van het Fietsbrevet Zilver te oefenen (derde en vierde leerjaar) en te testen (enkel vierde leerjaar). DOEL

Nadere informatie

nieuwsbrief Wandelen voor water Fanfare Oene Grote Rekendag Nummer 7, 23 maart 2017

nieuwsbrief Wandelen voor water Fanfare Oene Grote Rekendag Nummer 7, 23 maart 2017 Inhoud Wandelen voor water Grote Rekendag Fanfare Oene Vakbekwaam schoolleider Verkeersexamen Amnesty International Iep-toets nieuwsbrief OTP Playground Juf Renate Groep 6-7-8 schrijft een boek EU-schoolfruit

Nadere informatie

Jannemanneke. Nummer 13 9 maart 2015. Inhoud. Voorwoord. Schooljaar 2014-2015. Beste ouders,

Jannemanneke. Nummer 13 9 maart 2015. Inhoud. Voorwoord. Schooljaar 2014-2015. Beste ouders, Schooljaar 2014-2015 Jannemanneke Nummer 13 9 maart 2015 Inhoud Voorwoord 1. Voorwoord door Mári Kokke 2. Algemeen nieuws 3. Mededelingen groepen 5. Jarig in maart 6. Hulp gevraagd, agenda, post/bijlage

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE KOEWACHT - HULST

ADVIES FIETSROUTE KOEWACHT - HULST ADVIES FIETSROUTE KOEWACHT - HULST ADVIES FIETSROUTE KOEWACHT - HULST Vertrek: bij garage Drijdijk. Vertrek vanaf dit punt in de richting van Heikant/Sint Jansteen. Kijk bij het opdraaien van de Emmabaan

Nadere informatie

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan Hoe moeten de fietstaken uitgevoerd worden? 1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan mindert snelheid en kijkt voor zich uit. kijkt om : nadert er verkeer? vertraagt of versnelt,

Nadere informatie

Nieuws van Anke. Beste ouders / verzorgers. Ouderenquête

Nieuws van Anke. Beste ouders / verzorgers. Ouderenquête INFO - Nummer 30 7 mei 2019 www.startnest.nl www.facebook.com/tstartnest Nieuws van Anke Beste ouders / verzorgers Ouderenquête Vandaag is er door onderzoeksbureau DUO, via de mail, een reminder naar u

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE NIEUW NAMEN - HULST

ADVIES FIETSROUTE NIEUW NAMEN - HULST ADVIES FIETSROUTE NIEUW NAMEN - HULST ADVIES FIETSROUTE NIEUW NAMEN HULST Vertrek: voor de kerk Volg de Hulsterloostraat richting Clinge, tot het eind. Hier kom je bij de zogenaamde rare kronkel. Kijk

Nadere informatie

Routebeschrijving verkeersexamen Bekkerveld

Routebeschrijving verkeersexamen Bekkerveld Routebeschrijving verkeersexamen Bekkerveld 1. Start: Bekkerveld bij het begin van het voetpad tegenover de zijingang Thermenschool. 1.1. Zet je fiets langs de stoeprand op de straat, als je aan de beurt

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Deurne, 14-10-2015 Nummer 4 Beste ouders, graag maken wij u attent op het

Nadere informatie

Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy.. Theaterbezoek groep 3 en 4:

Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy.. Theaterbezoek groep 3 en 4: In dit Blaadje: Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy..... 1 Theaterbezoek groep 3 en 4:... 1 Lentekriebels... 2 Inschrijving Avondvierdaagse... 2 Open- deur- ochtend... 2 Ouderbedankochtend 2015... 2

Nadere informatie

Kruispunten met de borden

Kruispunten met de borden Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer Maak je kinderen wegwijs in het verkeer Tips en spelletjes om de verkeersborden beter te begrijpen De taal van de weg De straten staan vol vreemde symbolen, borden en lichten. En allemaal zeggen ze iets

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. o.a. in dit nummer: Nieuwsberichten en foto s

Uiltje gemist? kalender. o.a. in dit nummer: Nieuwsberichten en foto s 19-03-2015 Jaargang 7 - nummer 26 kalender Vrijdag 20 maart Kledinginzameling Atelier 3 In de huid van Dinsdag 24 maart Opening In de huid van voor de groepen 1 t/m 4 Vrijdag 27 maart Start 2e ronde In

Nadere informatie

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer 622926000_D24 CAMPAGNE TNS 2012 def_nl.indd 2 11/07/12 10:06 Maak je kinderen wegwijs in het verkeer Tips en spelletjes om de verkeersborden beter te begrijpen De taal van de weg De straten staan vol vreemde

Nadere informatie

Het Fietsexamen. Voorwoord:

Het Fietsexamen. Voorwoord: Het Fietsexamen Voorwoord: Deze beknopte beschrijving is er om gebruikt te worden door leerkrachten, begeleiders, controleurs (examinatoren) tijdens het examen, ouders alsook de leerlingen. Met deze beschrijving

Nadere informatie

Verkeerskrant van basisschool De Klimboom

Verkeerskrant van basisschool De Klimboom De Wegwijzer nr. 7 Maart 2012 Verkeerskrant van basisschool De Klimboom Voorwoord Beste kinderen en ouders, De afgelopen weken heeft onze verkeerswerkgroep weer gewerkt aan deze Wegwijzer. Een verkeerswerkgroep?,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De fietsers krijgen te maken met auto s die de rotonde op en af willen gaan. Mogen ze voorgaan? Ja Nee Vraag 1.2 Sabine en Simone fietsen samen op één fiets. Wat is waar?

Nadere informatie

Fiets wijzer. examen. Dienst Preventie Stad Turnhout Politie Regio Turnhout FIETSWIJZER / FIETSEXAMEN

Fiets wijzer. examen. Dienst Preventie Stad Turnhout Politie Regio Turnhout FIETSWIJZER / FIETSEXAMEN Fiets wijzer examen Dienst Preventie Stad Turnhout Politie Regio Turnhout 1 Ik ken de betekenis van deze verkeersborden: voorkennis 2 Ik ken de betekenis van deze verkeersborden: voorkennis 3 Ik kan uitleggen

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE AXEL - HULST

ADVIES FIETSROUTE AXEL - HULST ADVIES FIETSROUTE AXEL - HULST ADVIES FIETSROUTE AXEL - HULST Vertrek: voor de school. Fiets vanuit Axel over het fietspad langs de Kinderdijk. Let op: fietspad in twee richtingen. Kijk dus goed uit voor

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Opgaven Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk met 6 verkeersborden

Nadere informatie

Tijdens het examen staan op een aantal plekken mensen te kijken of jij alles wel goed doet en waar die dadelijk staan...????

Tijdens het examen staan op een aantal plekken mensen te kijken of jij alles wel goed doet en waar die dadelijk staan...???? Pagina 1 van 9 In dit boekje vind je de route van het praktische verkeersexamen. In foto s en tekst kun je de hele route vanuit je stoel volgen. Het is echter de bedoeling dat je de route aan de hand van

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits:

In deze Nieuwsflits: schooljaar 2016-2017 aflevering 15 In deze Nieuwsflits: Afscheid juf Carlijn Pasen Voetbaltoernooi Klusjesdag Entreetoets groep 7 en eindtoets groep 8 Fietsen Vervoer gezocht Koningsdag Afscheid juf Carlijn

Nadere informatie

Nationaal VVN Verkeersexamen 2019

Nationaal VVN Verkeersexamen 2019 Nationaal VVN Verkeersexamen 2019 Naam School Groep Mag het busje zo vertrekken? Ja Nee Vraag 1 Noor ziet een verkeersbord. Welke beginzin hoort bij dit bord? Je mag hier niet... Kijk, hier is... Pas op...

Nadere informatie

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling 19 Voorrangregel LES 3 Soorten Kruisingen Gelijkwaardige kruising Als je een gelijkwaardig kruispunt nadert, moet je je snelheid aanpassen en zorgen dat je het overzicht bewaart. Als er van rechts een

Nadere informatie

PBS voor thuis: .. Agenda. Jaargang 6: nummer 13 26-03-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen

PBS voor thuis: .. Agenda. Jaargang 6: nummer 13 26-03-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen Jaargang 6: nummer 13 26-03-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen.. Agenda 30 maart t/m 3 april Leerlingen t/m groep 2 vrij 06 april Pasen, alle leerlingen vrij 13 april Inloopochtend, 09.00 10.00

Nadere informatie

Alles op een rij voor de leerkracht van groep 4

Alles op een rij voor de leerkracht van groep 4 Theorieles groep 4 Alles op een rij voor de leerkracht van groep 4 Met dit document kunt u een theorieles over het onderwerp verkeersveiligheid geven aan leerlingen uit groep 4. Deze theorieles bestaat

Nadere informatie

Route beschrijving 1 naar de eendenkooi Maaspoort. Vanaf afslag 20 Rosmalen van de snelweg A2. Parkeren.

Route beschrijving 1 naar de eendenkooi Maaspoort. Vanaf afslag 20 Rosmalen van de snelweg A2. Parkeren. Route beschrijving 1 naar de eendenkooi Maaspoort. Vanaf afslag 20 Rosmalen van de snelweg A2. Rij over de Bruistensingel richting s-hertogenbosch Rij langs het Shell benzinestation. (volg het bord Avonturenland).

Nadere informatie

Winterse speurtochten. Algemene organisatietips

Winterse speurtochten. Algemene organisatietips Winterse speurtochten Een speurtocht lopen vinden kinderen vaak een erg leuk. Helaas kost het veel tijd om een originele speurtocht te bedenken en te maken. In dit artikel en de bijbehorende werkbladen

Nadere informatie

PARCOURS KLEIN FIETSEXAMEN VIJFDE LEERJAAR

PARCOURS KLEIN FIETSEXAMEN VIJFDE LEERJAAR PARCOURS KLEIN FIETSEXAMEN VIJFDE LEERJAAR Vertrekken op de parking van de school. We nemen het fietspad in de Kasteellaan in de richting van de kerk. Goed uitkijken bij het oversteken van de Holstraat.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Verkeersweek KC De Troubadour (maandag 18 t/m donderdag 21 april)

Nieuwsbrief. Verkeersweek KC De Troubadour (maandag 18 t/m donderdag 21 april) Nieuwsbrief Jaargang 21 - nummer 15 april 2016 Verkeersweek KC De Troubadour (maandag 18 t/m donderdag 21 april) Volgende week vindt de jaarlijkse verkeersweek plaats. Door middel van dit schrijven informeren

Nadere informatie

6. Als fietser veilig in het verkeer

6. Als fietser veilig in het verkeer 6. Als fietser veilig in het verkeer A. oversteken met een gemachtigd opzichter 1 Aan welke kant moet je fietsen op het fietspad? A rechts 2 Wat moet je doen als je als fietser de oversteekplaats nadert?

Nadere informatie

In dit verkeersbulletin aandacht voor:

In dit verkeersbulletin aandacht voor: Het Vlaams Verkeer -------------------------------------Informatiebulletin van de Openbare Basisschool Emailadres: verkeersouders@devlaamsereus.nl ---5e Jaargang, nummer 8 -juni 2015- In dit verkeersbulletin

Nadere informatie

Jaargang 8 18 april 2012, nummer 16

Jaargang 8 18 april 2012, nummer 16 OBS Kloosterveen, Dalton-onderwijs De Boomgaard 5, 9408 JA Assen Telefoon: 0592 39 87 56 Email: post@obs-kloosterveen-assen.nl Website: www.obs-kloosterveen-assen.nl Jaargang 8 18 april 2012, nummer 16

Nadere informatie

samen kleurrijk ontwikkelen

samen kleurrijk ontwikkelen samen kleurrijk ontwikkelen nieuwsbrief mei 2015 Het bruist van de ontwikkeling in onze scholengemeenschap Agelo, Tilligte, Ootmarsum en Lattrop. Daar houden we u graag van op de hoogte, samen kleurrijk

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool Verkeersveiligheidsplan Veilig verkeer rond de Godelindeschool Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdgebouw 4 -Ingang Gerard Doulaan 4 -Ingang Godelindeweg 7 -Ingang Rotonde 8 Dependance 12 -Fietsers 12 -Automobilisten

Nadere informatie

Tovergevogel. nieuwsbrief van. Terburghtweg 1a - 5061 LA Oisterwijk - telefoon: 013-5234236 - e-mail: info@detovervogel.nl.

Tovergevogel. nieuwsbrief van. Terburghtweg 1a - 5061 LA Oisterwijk - telefoon: 013-5234236 - e-mail: info@detovervogel.nl. Tovergevogel nieuwsbrief van Terburghtweg 1a - 5061 LA Oisterwijk - telefoon: 013-5234236 - e-mail: info@detovervogel.nl Inschrijven avondvierdaagse Agenda van 23 t/m 29 mei 2015 Plastic flessen inleveren

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE INKOMROUTES HULST

ADVIES FIETSROUTE INKOMROUTES HULST ADVIES FIETSROUTE INKOMROUTES HULST ADVIES INKOMROUTE KOOLSTRAAT Neem bij de rotonde de Koolstraat. Let op het verkeer dat afslaat op de rotonde en let goed op, want door de hoge rotonde ben je pas laat

Nadere informatie

Hallo zesdeklasser, afspraken fiets tiptop in orde Helm en fluohesje rechts afslaat links afslaat Wees steeds alert

Hallo zesdeklasser, afspraken fiets tiptop in orde Helm en fluohesje rechts afslaat links afslaat Wees steeds alert presenteert Het fietsparcours Hallo zesdeklasser, Je zag daarnet het parcours voor het fietsexamen. Voor we het parcours samen eens overlopen, is het toch heel belangrijk om wat afspraken op een rijtje

Nadere informatie

Op O.B.S. Kompas is elk kind in beeld, maar ook graag elke ouder/verzorger!!!

Op O.B.S. Kompas is elk kind in beeld, maar ook graag elke ouder/verzorger!!! SCHOOLJAAR 2015-2016 Veghel, 29 september 2015 Geachte ouders/verzorgers, We zijn al weer enkele weken begonnen aan de start van een nieuw schooljaar. Op de schoolkalender staan al enige activiteiten die

Nadere informatie

CURIEUZE NEUZEN WERKBOEK

CURIEUZE NEUZEN WERKBOEK CURIEUZE NEUZEN WERKOEK 6 Wie heeft voorrang? Voorrang oefenen Voorrang van rechts 1 2 A A C D Tekening 1 heeft voorrang op Tekening 2 A heeft voorrang op en moet voorrang geven aan heeft voorrang op

Nadere informatie

VVN Praktisch Verkeersexamen. Handleiding

VVN Praktisch Verkeersexamen. Handleiding VVN Praktisch Verkeersexamen Handleiding Colofon Dit is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland 2018 Foto omslag: Rodney photography Vormgeving: Ultramarijn Alle rechten voorbehouden. Veilig Verkeer Nederland

Nadere informatie