HANDLEIDING HEFLIFT HBL-SERIE. Bewaren voor toekomstig gebruik!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING HEFLIFT HBL-SERIE. Bewaren voor toekomstig gebruik!"

Transcriptie

1 HANDLEIDING HEFLIFT HBL-SERIE Bewaren voor toekomstig gebruik!

2 omdat mobiliteit vrijheid betekent! Editie 2015 Schützenplatz 5A D Schwanewede Wijzigingen in de zin van technische verbeteringen voorbehouden. De afbeeldingen zijn schematisch en kunnen in uitvoering en detail afwijken van het daadwerkelijke product.

3 Inhoudsopgave 1. Productbeschrijving Verklaring van de fabrikant Gebruik voor beoogde doeleinden Inhoud van de levering Opbouw Technische gegevens Toegestane omgevingsinvloeden Technische gegevens Veiligheid Controle voor het 1 e gebruik Montage en aansluiting Veiligheidsaanwijzingen voor de bediener Algemene veiligheidsaanwijzingen Verbod op eigenhandig ombouwen of veranderen Randvoorwaarden Opstelplaats Ondergrond Ingang, trap Aansluiting Functie Bedieningsprincipe Hef/daal bewegingen Heffen: Dalen Bedieningselementen

4 Afstandsbediening met snoer (standaard) Draadloze afstandsbediening Noodschakelaar Batterij verwisselen Service en onderhoud Onderhoud en instellingen Schoonmaak aanwijzingen Transport Storingsoorzaken zoeken De heflift zet zich niet in beweging De heflift blijft tijdens de opwaartse beweging steken De heflift blijft tijdens de neerwaartse beweging steken Aanvullende informatie Klantenservice resp. vakhandel Fabrikant Notities

5 1. Productbeschrijving 1.1. Verklaring van de fabrikant De conformiteitsverklaring is als bijlage aan deze handleiding toegevoegd. De hefliften van de HBL-serie worden gezien als machines volgens de EG richtlijn voor machines 06/42/EG, aanhangsel II A Gebruik voor beoogde doeleinden De heflift van de HBL serie is bedoeld om een persoon te verplaatsen die in een rolstoel, of op een rollator zit. Tijdens de hefbeweging mag alleen de persoon in de rolstoel zich op het platform bevinden. Het verplaatsen van staande personen is niet toegestaan! De maximale draaglast bedraagt 225 kg, zie hiervoor ook hoofdstuk 1.5, technische gegevens, blz. 8. Elke afwijkende vorm van gebruik, het verplaatsen van lading in het bijzonder, is niet toegestaan. Een voorwaarde voor het gebruik van de heflift is een instructie van de gebruiker of bediener van de heflift. Voor een veilig gebruik van de heflift raden we de aanwezigheid van een tweede, voor de bediening opgeleide, persoon aan. Als de heflift voor andere doeleinden wordt gebruikt, dan is een veilige werking niet gegarandeerd. De bediener is verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik, waarbij de aansprakelijkheid van de fabrikant wordt uitgesloten. Onder het gebruik voor beoogde doeleinden valt ook het lezen van deze handleiding, evenals de naleving van alle daarin opgenomen aanwijzingen, in het bijzonder op het gebied van veiligheid. Verder valt er ook onder dat de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd op de voorgeschreven momenten en met de juiste intervallen. De hefliften in hoekuitvoering (HBL300 E, HBL600 E, HBL1000 E) zijn vanwege de platformmaat niet geschikt voor rolstoelen. Met name elektrische rolstoelen met bestuurbare achterwielen hebben een grote draaicirkel en passen meestal niet op de heflift. 5

6 1.3. Inhoud van de levering Tot de inhoud van de levering van een heflift behoort een bedieningselement, zie hiervoor ook hoofdstuk 4.3, blz. 13. De heflift HBL600 en HBL1000 zijn standaard met een balustrade uitgerust. (afb.1, blz. 6). Voor de HBL300 is een balustrade optioneel verkrijgbaar. 6

7 1.4. Opbouw afb. 1: Heflift HBL600 G Platform 2. Oprijplaat 3. Draagkolom 4. Verstelplaat 5. Balustrade 6. Motorbehuizing 7. Hef-telwerk 8. Noodschakelaar 9. Rolafdekking 10. Zijwand 11. Optionele balustrade platen afb.2: heflift HBL1000 G 9 7

8 1.5. Technische gegevens Toegestane omgevingsinvloeden Een heflift uit de HBL serie kan zowel binnen- als buitenshuis worden opgesteld. De toegestane omgevingstemperatuur voor een veilig gebruik ligt tussen 0 C en +40 C met een relatieve luchtvochtigheid tot 95 %, zonder condenswater. Beschermingsklasse IP Technische gegevens Model HBL mini HBL300 G HBL300 E HBL600 G HBL600 E HBL1000 G HBL1000 E Afmetingen in mm Hefhoogte Oprij hoogte Totale hoogte Hubh */ 1190** 1250*/ 1200** Totale breedte Totale lengte Breedte platform Lengte platform Overig * in geval van balustrade zonder plaat. ** in geval van balustrade met kunststof plaat Draagkracht *** Snelheid, lastafhankelijk Elektrische aansluiting 225 kg max. 0,02 m/s 230 V / 10 A Gewicht ca.80 kg ca.90 kg ca.95 kg ca.95 kg ca.100 kg ca.170 kg ca.190 kg Motorvermogen 24 V / 5 A / 120 W LET OP! *** De draagkracht mag niet overschreden worden! Belasting in het midden van het platform max. 225 kg Draagkracht naast een draagkolom (opbouw - 3) max. 100kg 8

9 2. Veiligheid In deze handleiding worden de volgende veiligheidssymbolen gebruikt. Deze symbolen zijn bedoeld om de lezer opmerkzaam te maken op de bijbehorende tekst. Dit symbool geeft aan dat er gevaar bestaat voor het leven en de gezondheid van personen. Dit symbool geeft aan dat er gevaar is voor de heflift, het materiaal en het milieu. Dit symbool duidt informatie aan die kan bijdragen aan een beter begrip Controle voor het 1 e gebruik Voor het eerste gebruik moet een controle uitgevoerd worden. Hierbij moet gelet worden op de elektrische aansluiting, een defecte of beschadigde kabel, en of de oprijplaat en het platform vrij kunnen bewegen Montage en aansluiting De montage en de aansluiting van de heflift mogen alleen uitgevoerd worden door hiervoor opgeleid vakpersoneel. Zie ook hoofdstuk 8, blz Veiligheidsaanwijzingen voor de bediener De basisvoorwaarde voor de bediening van de heflift is een instructie van de gebruiker of bediener door hiervoor opgeleid vakpersoneel. Elk gebruik wat levende wezens kan schaden of wat afbreuk doet aan de bedrijfszekerheid van de heflift moet vermeden worden. In het bijzonder zijn overbelasting en het transporteren van vrachten verboden. De bediener is verplicht om de heflift voorafgaand aan het gebruik op uiterlijk herkenbare schade of gebreken te controleren. Opgetreden veranderingen (waaronder het gedrag tijdens het gebruik) die afbreuk doen aan de veiligheid moeten direct aan de vakhandelaar of de fabrikant gemeld worden. Voor het gebruik moeten bladeren, zand, sneeuw etc. van het platform en de oprijplaat verwijderd worden.

10 Onder geen enkele voorwaarde mag zich een voorwerp op de oprijplaat of het scharnier daarvan bevinden. Voor de zeldzame situatie van een elektrisch of mechanisch falen van de heflift moeten voorzorgen getroffen worden die de bediener in staat stellen om een helper te berichten. Voor een veilige bediening van de heflift raden wij aan dat een tweede, in de bediening van de heflift geïnstrueerde betrokken wordt. Afhankelijk van lift type en belasting zouden 5 of meer opeenvolgende hefbewegingen tot een thermische overbelasting van de motor leiden. In dat geval wordt een zekering geactiveerd en moet de aandrijfeenheid ca. 60 minuten afkoelen. De heflift is daarna weer bedrijfsklaar. De heflift is niet bedoeld voor gebruik met een hoge frequentie Algemene veiligheidsaanwijzingen Tijdens de hefbeweging niet in of aan de draagkolommen (afb.1, blz.6, pos.3) pakken en niet tussen het platform (afb.1, blz.6, pos.1) en de zijwand (afb.1, blz.6, pos.10) pakken. Tijdens de hefbeweging dienen onnodige bewegingen (bv. verrijden of wippen van de rolstoel) achterwege blijven. De rolstoel zou van een kiepbeveiliging voorzien moeten zijn. De rem van de rolstoel of rollator moet tijdens de hefbeweging aangetrokken zijn. Personen moeten zitten! In openbare ruimten de heflift tegen onbevoegd gebruik beveiligen. De ruimte onder het platform van de heflift moet vrijgehouden worden. In geval van brand de heflift niet gebruiken. Tijdens onweer de heflift buitenshuis niet gebruiken. Bij de heflift behorende aanduidingen niet verwijderen Verbod op eigenhandig ombouwen of veranderen Onderdelen en accessoires zijn speciaal voor het product ontworpen. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat het monteren en/of het gebruik van niet door ons geleverde originele onderdelen en accessoires onder bepaalde omstandigheden de constructieve eigenschappen negatief kunnen beïnvloeden, wat afbreuk kan doen aan de actieve en/of passieve veiligheid tijdens het gebruik, en ook tot verlies van garantie kan leiden. 10

11 Voor beschadigingen die door gebruik van niet originele onderdelen of accessoires zijn ontstaan, wordt elke aansprakelijkheid van de fabrikant uitgesloten. De heflift mag zonder onze toestemming noch constructief, nog qua veiligheidsvoorzieningen veranderd worden. Elke dusdanige eigenhandige verandering sluit aansprakelijkheid onzerzijds uit. 3. Randvoorwaarden 3.1. Opstelplaats De toegang tot de opstelplaats (bv. deuren, gangen, tuinhekken etc.) moeten minimaal in overeenstemming zijn met de breedte van de heflift. Het demonteren van afzonderlijke onderdelen om de omvang te verkleinen is niet toegestaan! Rondom de heflift moet een ruimte van tenminste 50 mm vrijgehouden worden. In de omgeving van de toerit mag de opening tussen de verstelplaat van de heflift en de te overbruggen hoogte maximaal 30 mm bedragen. Voor grotere afstanden bieden wij overbruggingsplaten en trapegalisatie plateaus aan. Voor onderhoud en reparatie moet de heflift weer van de opstelplaats verwijderd kunnen worden. Dit mag niet verhinderd worden door een vaste aan- of ombouw van de lift. Degene die voor het gebruik van de lift verantwoordelijk is moet er zorg voor dragen dat door het plaatsen van de heflift geen gevaar ontstaat in de algehele bouwsituatie. Bovendien moet voor het gebruik van de heflift een aangepaste, plaatselijke verlichting beschikbaar zijn Ondergrond De heflift moet op een vlakke ondergrond worden opgesteld die in alle richtingen waterpas ligt. De ondergrond moet de benodigde draagkracht (gewicht; zie hoofdstuk 1.5.2, blz. 7) bezitten.(bv. estrikvloer, beton, plavuizen, bestrating, asfalt et.). Een bevestiging van de heflift aan bodem of wand is niet vereist. 11

12 3.3. Ingang, trap Als de heflift bij een ingang met traptreden opgesteld wordt, dan moet een trap-egalisatie plateau (afb. 3) geplaatst worden. Deze is optioneel verkrijgbaar. trap-egalisatie plateau (links) afb.3: heflift HBL600 G met plateau (rechts) Aansluiting De heflift wordt op een 230V stopcontact (10A) aangesloten. Het netsnoer heeft een lengte van ca. 2,5 m. Buitenshuis moet door een vakman een aarding volgens de VDE richtlijnen uitgevoerd worden. 4. Functie 4.1. Bedieningsprincipe De bediening van de heflift werkt volgens het dodemansknop principe, d.w.z. dat de bedieningsknop tijdens de hefbeweging continu ingedrukt moet blijven. Zodra de knop wordt losgelaten, worden alle bewegingen direct gestopt Hef/daal bewegingen Heffen: Het platform (afb. 4) van de heflift moet zich op de onderste positie bevinden. Er dient op gelet te worden dat de oprijplaat op de grond ligt (afb. 4, links). Rij naar het midden van het platform van de lift en trek de handrem van de rolstoel of rollator aan. Personen moeten zitten! 12

13 De oprijplaat klapt tijdens het heffen naar voren (afb.4, rechts) Deze moet daarvoor vrij kunnen bewegen en mag niet door personen, wielen of voorwerpen geblokkeerd worden! Op het scharnier mogen zich geen voorwerpen bevinden die daar niet thuishoren. platform oprijplaat afb. 4: platform in de onderste positie, de oprijplaat ligt op de grond (links); de oprijplaat is naar boven geklapt (rechts). Voor het heffen van het platform moet de knop of de joystick voor de hefbeweging bediend worden (zie hoofdstuk 4.3, blz.13), tot de heflift zich in de bovenste positie zelf uitschakelt. De opgeklapte oprijplaat (afb. 5) dient als wegrolbeveiliging. Let op: De oprijplaat is geen volledige bescherming om te voorkomen dat de rolstoel van de heflift af kan vallen. In ieder geval de handrem van rolstoel of rollator aantrekken. Personen moeten zitten! Oprijplaat afb. 5: oprijplaat als wegrolbeveiliging. 13

14 Als de heflift is uitgerust met een hek (afb. 6) voor het boven uitrijden, dan wordt het hek automatisch ontgrendeld als het platform in de bovenste positie is aangekomen. Hek afb. 6: heflift met hek voor boven uitrijden (optioneel) Dalen Het platform van de heflift moet zich in de bovenste positie bevinden. Er moet op gelet worden dat het platform en de inrit zich op hetzelfde niveau bevinden. Rij naar het midden van de lift en trek daar de handrem van rolstoel of rollator aan. Als de heflift met een hek is uitgerust (afb. 6) dan moet dit volledig gesloten worden, d.w.z. dat de beugel volledig op zijn plaats zit zoals in afb. 7. Als dit niet het geval is, zal de lift niet starten. afb. 7: hekvergrendeling Voor het dalen van het platform moet de knop of de joystick voor de daalbeweging bediend worden (zie hoofdstuk 4.3, blz. 13), tot de oprijplaat op de grond ligt (afb.4, blz.11) en de heflift zich in de onderste positie zelf uitschakelt. 14

15 4.3. Bedieningselementen Afstandsbediening met snoer (standaard) De afstandsbediening met snoer (afb. 9) beschikt over twee toetsen die de op- of neerwaarts beweging van de heflift in gang zetten. Niet aan het snoer van de afstandsbediening trekken om beschadiging te voorkomen! Bij zichtbare beschadiging van het snoer of de behuizing de heflift niet gebruiken en direct melding maken (zie hoofdstuk 8, blz. 21) heffen dalen afb. 8: afstandsbediening met snoer Draadloze afstandsbediening De draadloze afstandsbedieningen zijn gemaakt volgens de laatste stand der techniek en volgens de erkende veiligheidsregels. Desondanks kan bij oneigenlijk gebruik gevaar ontstaan voor verwonding of levensgevaar voor de gebruiker of derden, of kan er schade ontstaan aan de apparatuur of andere zaken of goederen. De draadloze afstandsbedieningen (afb.9,10 en 11) beschikken over twee knoppen, een tuimelschakelaar of een joystick, die voor de op- en neerwaartse beweging van de heflift bedoeld zijn. Bij het gebruik van de toets resp. joystick of tuimelschakelaar voor een richting, zet de lift zich in beweging tot de knop losgelaten wordt. 15

16 De reikwijdte van de draadloze afstandsbedieningen is zeer groot. Om een onbedoelde bediening van de heflift te vermijden is het gebruik van de afstandsbediening alleen toegestaan in de directe omgeving van de lift en als er direct zicht op de lift is! De stroomvoorziening van de draadloze afstandsbedieningen wordt verzorgd door een in de winkel verkrijgbare 9 V batterij. (Type 6LR61). dalen heffen afb. 9: draadloze afstandsbediening met tuimelschakelaar afb.10: Bedieningskast met paddestoel knoppen. 16

17 afb.11: bedieningkast met joystick en magneetstift Noodschakelaar Door het drukken op de noodschakelaar (afb.12) wordt de stroomtoevoer onderbroken en stopt de heflift. De ontgrendeling wordt gedaan door de knop met de klok mee door te draaien, totdat deze zichtbaar naar buiten springt. noodschakelaar afb.12: noodschakelaar op de motorbehuizing 17

18 Batterij verwisselen De bedieningskast en de handzenders zijn elk voorzien van een in de winkel verkrijgbare 9 V batterij. (Type 6LR61). Voor het verwisselen moet de bedieningskast geopend worden, door met een kruiskopschroevendraaier de 4 kruiskopschroeven uit de behuizing te draaien. Bij een handzender moet het deksel aan de achterkant verwijderd worden. Daarna kan de batterij worden verwisseld. Na het verwisselen de bedieningskast weer dichtschroeven, resp. het deksel van de handzender weer sluiten. De lege batterij in een hiervoor bestemde recycle bak gooien. batterij schroeven afb.13: batterij voor draadloze afstandsbediening met tuimelschakelaar. 18

19 5. Service en onderhoud 5.1. Onderhoud en instellingen Het onderhoud van de heflift mag alleen door hiertoe opgeleid vakpersoneel uitgevoerd worden, zie ook hoofdstuk 8, blz. 21. Na 1000 hefbewegingen (vanaf bouwjaar > 1500) (zie hoofdstuk 1.3, blz.5, afb.1, pos.7), resp. minstens eenmaal per jaar is onderhoud vereist. Dit is ook van belang voor het in stand houden van de garantie! Als de heflift in een bijzondere klimatologische omgeving staat, of blootgesteld wordt aan sterke inwerking van zand, stof, bladeren etc., dan moet de verantwoordelijke persoon zorgen dat een halfjaarlijkse onderhoudsbeurt uitgevoerd wordt. De heflift is in de fabriek vooraf ingesteld op de benodigde hefhoogte. Een wijziging van de hefhoogte mag alleen door hiervoor opgeleid vakpersoneel uitgevoerd worden Schoonmaak aanwijzingen De heflift kan met een spons of borstel en sop gereinigd worden. Het gebruik van oplosmiddelen en agressieve reinigingsmiddelen is niet toegestaan. Geen tuinslang of hogedrukreiniger gebruiken! De lift moet, als deze zich buitenshuis bevindt, ca. elke drie maanden van binnen (onder het hefplateau) ontdaan worden van zaken die daar niet horen (bladeren, sigarettenpeuken etc.) Hiervoor de zijwand (10) losschroeven en met de stofzuiger of handveger de bodemplaat schoonmaken. Voor elk gebruik moet gecontroleerd worden op de vrije beweging van het scharnierpunt van de oprijplaat. 19

20 6. Transport De heflift mag alleen vervoerd worden als het platform zich in de bovenste positie bevindt. (afb. 14, rechts) Het platform mag niet als draaggreep gebruikt worden. afb.14: heflift in niet toegestane horizontale transportpositie. (links) en heflift in transportpositie (rechts) Voor het transport kan een standaard dolly gebruikt worden (Bouwmarkt) 20

21 7. Storingsoorzaken zoeken 7.1. De heflift zet zich niet in beweging oorzaak 1. Is de noodschakelaar gebruikt? 2. Is de lift met het stroomnet verbonden? oplossing De noodschakelaar ontgrendelen door deze met de klok mee draaien. De schakelaar moet zichtbaar naar buiten springen, herkenbaar aan de groene ring. De stekker in het stopcontact steken, resp. de schakelaar omzetten als het stopcontact daarmee is uitgerust. 3. Is er een algemene stroomstoring? Check: werken andere elektrische apparaten? Neem contact op met een elektrotechnische vakman. 4. Draadloze afstandsbediening: de batterij is leeg of de afstandsbediening is defect. 5. Na meerdere achtereenvolgende hefbewegingen kan de bescherming tegen oververhitting van de motor in werking zijn getreden. Batterij verwisselen of de afstandsbediening vervangen De motor moet ca. 60 minuten afkoelen. Daarna is de heflift weer bedrijfsklaar De heflift blijft tijdens de opwaartse beweging steken oorzaak Werd de draaglast overschreden? oplossing Draaglast verminderen. Werd de bedieningstoets ingedrukt gehouden? Toets ingedrukt houden. Werden meerdere achtereenvolgende hefbewegingen uitgevoerd, zie 7.1 punt De heflift blijft tijdens de neerwaartse beweging steken oorzaak Zijn er voorwerpen onder de heflift aanwezig? Werd de bedieningstoets ingedrukt gehouden? oplossing Lift naar de bovenste positie brengen. Ruimte onder de heflift vrijmaken. Toets ingedrukt houden. 21

22 Mocht de storing aanhouden, dan direct de klantenservice (zie hoofdstuk 8, blz. 21) informeren. In ieder geval het serienummer doorgeven. Dit bevindt zich op de motorbehuizing. 8. Aanvullende informatie 8.1. Klantenservice resp. vakhandel De gegevens van de klantenservice resp. vakhandel staan als stempel op de achterkant van deze handleiding Fabrikant Schwanewede Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Hebt u nog vragen of wensen? Wij helpen u graag verder. 22

23 Notities Overhandigd door uw vakhandel: 23

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit STAKA Handleiding elektrische bediening Algemeen Deze handleiding geeft u de juiste instructies voor een correcte aansluiting en een goede bediening van de elektrische bedieningsset van Staka. De installatie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard

Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard Vega Gefeliciteerd met uw aankoop van deze elektrische inzethaard. Om vele jaren plezier te hebben van deze aanschaf, adviseren wij u deze gebruiksinstructie zorgvuldig

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ABST-604 SCHEMER SENSOR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ABST-604 SCHEMER SENSOR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ABST-604 SCHEMER SENSOR A B C * G D E F * Afbeelding van de AC-1000 (niet inbegrepen) A: Voetplaat B: Batterijklep C: Schemerinstelling D: Verbindschakelaar E: Tijdschakelaar

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 WST-8800 WANDSCHAKELAAR ENKEL

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 WST-8800 WANDSCHAKELAAR ENKEL GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 WST-8800 WANDSCHAKELAAR ENKEL * A B C D E F G Verlichting: Aan / Uit / Dimmen Electrische zonwering: Open / Dicht / Stoppen * Afbeelding van de HDR-105 Halogeendimmer/schakelaar

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig gemonteerde

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 Waterkracht B.V. Postbus 65 7050 AB Varsseveld Tel. : +31 (0)315 25 81 81 Fax : +31 (0)315 25 81 91 E-Mail : info@waterkracht.nl Internet : www.waterkracht.nl 2 INHOUD:

Nadere informatie

Montage / Gebruikers- handleiding Rolluiken

Montage / Gebruikers- handleiding Rolluiken Montage / Gebruikers- handleiding Rolluiken Bestel-zonwering.nl Montagehandleiding Rolluiken versie 2014 1 Montage Handleiding Rolluiken De montage van dit product moet worden uitgevoerd door een vakman.

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK

GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK BJ 2007 Lees voor gebruik van de krik om veiligheidsredenen deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. STEBER C.B. Techniek www.gaswinkel.com TECHNISCHE GEGEVENS

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Balanceermachine GEBRUIKERSHANDLEIDING

Balanceermachine GEBRUIKERSHANDLEIDING - 1 - 1 Algemeen 1.1 Algemene veiligheidsregels De balanceermachine mag alleen gebruikt worden door personeel dat daar gemachtigd voor is en voldoende opgeleid is. De balanceermachine mag alleen maar gebruikt

Nadere informatie

Rolluiken VR-R40/R44/R55. Montage / Gebruikershandleiding

Rolluiken VR-R40/R44/R55. Montage / Gebruikershandleiding Rolluiken VR-R40/R44/R55 Montage / Gebruikershandleiding Montage Handleiding Rolluiken De montage van dit product moet worden uitgevoerd door een vakman. Onjuiste montage kan leiden tot schade of verwondingen!

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Montage / Gebruikers- handleiding Screens

Montage / Gebruikers- handleiding Screens Montage / Gebruikers- handleiding Screens Bestel-zonwering.nl Montagehandleiding Screens versie 2014 1 Montage Handleiding Screens De montage van dit product moet worden uitgevoerd door een vakman. Onjuiste

Nadere informatie

PA3-1000R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS. Afstandsbediening A: Zend-indicator B: Aan / uit knoppen C: Huiscode-schuif

PA3-1000R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS. Afstandsbediening A: Zend-indicator B: Aan / uit knoppen C: Huiscode-schuif D C E A B F Afstandsbediening A: Zend-indicator B: Aan / uit knoppen C: Huiscode-schuif Schakelaar D: Spanningsindicator E: Kinderbeveiliging F: Letter-/cijfercodeschijf 1 [1] Instellen ontvang -code Draai

Nadere informatie

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank!

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank! voor klanten GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE Hartelijk dank! U hebt gekozen voor een kwaliteitsproduct van de firma LEINER. Lees deze handleiding a.u.b zorgvuldig door, zodat u lang plezier kunt beleven

Nadere informatie

ALUFORCE PRO 150 M. PCt482-0EN-DE-NL

ALUFORCE PRO 150 M. PCt482-0EN-DE-NL ALUFORCE PRO 150 M PCt482-0EN-DE-NL 02 04 03 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Verklaring symbolen en instructies In de montage- en bedieningshandleiding worden de volgende aanduidingen en symbolen voor gevaren

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie NL Gebruiksaanwijzing koffiemolen Kaffeemühle CM 80-Serie Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 3 Voor de eerste ingebruikname... 4 Uitpakken... 4 Eisen waaraan de plaatsingslocatie moet voldoen... 5

Nadere informatie

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen Neem het screen uit de verpakking. Om beschadiging van het screen te voorkomen raden wij u aan hierbij geen mes te gebruiken.

Nadere informatie

Montage- en gebruikershandleiding Sta-op hulp

Montage- en gebruikershandleiding Sta-op hulp Technische gegevens Netspanning : 230 V / 50 Hz, 16A Vermogen : 160 W Stuurstroomspanning : 24 V Snoerlengte : 1,2 m Beschermingsklasse : IP 56 Gewicht : 60 kg Afmeting Met vaste armleggers : 630 x 630

Nadere informatie

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

Elektrische Takels, PA 200D, PA250D, PA 300D, PA 400D,PA 500D, PA 600D, PA 800D.

Elektrische Takels, PA 200D, PA250D, PA 300D, PA 400D,PA 500D, PA 600D, PA 800D. 9705190 GEBRUIKSAANWIJZING Elektrische Takels, PA 200D, PA250D, PA 300D, PA 400D,PA 500D, PA 600D, PA 800D. Elektrische Kabel Takel. Onderstaande nummers corresponderen met foto`s 1 t/m 7. 1. Haak 7.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: IC 2007 Elektrisch Hoogteverstelbare tafel. Bouwjaar: 2013 Versie

Nadere informatie

Horizontale TV liften type John hot en hot s

Horizontale TV liften type John hot en hot s Horizontale TV liften type John hot en hot s Binnen deze serie zijn 2 types leverbaar, te weten: John hots 1390/1333, voor schermen tot ca. 52 John hot s 1390/1333, met draaifunctie, voor schermen tot

Nadere informatie

G E B R U I K S H A N D L E I D I N G. ALP-Lift Luchtlift. Pagina 1

G E B R U I K S H A N D L E I D I N G. ALP-Lift Luchtlift. Pagina 1 G E B R U I K S H A N D L E I D I N G ALP-Lift Luchtlift Pagina 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 3 2. Toepassingsgebied 3 3. Beschrijving ALP-Lift montagelift 3 4. Veiligheidsvoorschriften 3 5. Ingebruikname

Nadere informatie

U hebt een kwaliteitsproduct van de firma LEINER gekozen. Lees deze bedieningshandleiding op voorhand om lang plezier aan ons product te hebben.

U hebt een kwaliteitsproduct van de firma LEINER gekozen. Lees deze bedieningshandleiding op voorhand om lang plezier aan ons product te hebben. voor de consument LEINER Zonweringen Hartelijk gefeliciteerd! U hebt een kwaliteitsproduct van de firma LEINER gekozen. Lees deze bedieningshandleiding op voorhand om lang plezier aan ons product te hebben.

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AWST-8802 WANDSCHAKELAAR DUBBEL

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AWST-8802 WANDSCHAKELAAR DUBBEL GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AWST-8802 WANDSCHAKELAAR DUBBEL C * E D F A B Verlichting: Aan / Uit / Dimmen Electrische zonwering / garagedeur etc.: Open / Dicht / Stoppen * Afbeelding van de AC-300 stekkerdoosdimmer/schakelaar

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

Handleiding versie 1.2 NL

Handleiding versie 1.2 NL Handleiding versie 1.2 NL Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 1.1 Lokale aspecten van de montage-gebruikshandleiding 3 1.2 Beoogd gebruik 3 1.3 Onjuist gebruik 3 1.4 Op te volgen wetten, richtlijnen en normen 3 1.5

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RTW100

Gebruiksaanwijzing RTW100 Gebruiksaanwijzing RTW100 Inhoudsopgave Technische gegevens Beschrijving apparaat Elektrische aansluiting Installatie en adviezen Beschrijving bedieningspaneel De eerste keer Adviezen Storingen en mogelijke

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AMST-606 MAGNEETSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AMST-606 MAGNEETSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AMST-606 MAGNEETSCHAKELAAR B C * A D D E * Afbeelding van de AC-1000 stekkerdoosschakelaar (niet inbegrepen) 1 A: Deel 1 B: Deel2 C: Batterij D: Bevestigingspunt E: Schakeltijd-schijf

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER * A B C * D * Afbeelding van de AC-1000 Stekkerdoosschakelaar, en de YCT-102 Afstandsbediening (beide niet inbegrepen) A: Voetplaatje met uitsparingen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NEDERLANDS NL SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 YCT-102 AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 YCT-102 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 YCT-102 AFSTANDSBEDIENING A * B E C Verlichting: Aan / Uit / Dimmen Electrische zonwering / garagedeur etc.: Open / Dicht / Stoppen * Afbeelding van een willekeurige KlikAanKlikUit-ontvanger

Nadere informatie

BECK-O-TRONIC 5. Uitvoering: Centronic. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing

BECK-O-TRONIC 5. Uitvoering: Centronic. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing BECK-O-TRONIC 5 Uitvoering: Centronic nl Montage- en gebruiksaanwijzing Poortbesturing Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De

Nadere informatie

RENALCHAIR 410 CE. Handleiding RENALCHAIR 410 CE

RENALCHAIR 410 CE. Handleiding RENALCHAIR 410 CE RENALCHAIR 410 CE Handleiding RENALCHAIR 410 CE Inhoudsopgave Garantievoorwaarden blz. 3 Beschrijving - Algemeen blz. 4 - Installatie blz. 5 - Onderhoudsvoorschriften bekleding blz. 7 Technische gegevens

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Installatiehandleiding (montage aan een dragende muur)

Installatiehandleiding (montage aan een dragende muur) Populierenlaan 59, 1911 BK Uitgeest Telefoon 0251-316482 Fax 0251-314043 Email: mail@sanmedi.nl Website: www.sanmedi.nl Installatie handleiding Lift 03 Type A (opbouw) / CLA Installatiehandleiding (montage

Nadere informatie

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender [6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender Druk met een puntig voorwerp kort op de Zend met de KlikAanKlikUit zender een AAN - verbindknop. De LED-indicator gaat knipperen signaal. Druk bijvoorbeeld op

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffiemolen. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Gebruiksaanwijzing Koffiemolen. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Gebruiksaanwijzing Koffiemolen Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 3 Uitpakken... 4 Eisen waaraan de plaatsingslocatie moet voldoen... 4 Voor de eerste ingebruikname...

Nadere informatie

Inbouwhandleiding Pagina 26. Wijnklimaatkast EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583

Inbouwhandleiding Pagina 26. Wijnklimaatkast EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583 Inbouwhandleiding Pagina 26 Wijnklimaatkast NL 7085 665-00 EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583 Inhoud Leveringsomvang...26 Afmetingen van het apparaat...26 Apparaat transporteren...27 Inbouwmaten...28 Ventilatie

Nadere informatie

Draadloze openingsmelder

Draadloze openingsmelder Draadloze openingsmelder Installationsanleitung Installation Guide Instructions d installation Installatie-instructies FU5120WB 497242 Afb. 1 Afb. 2 Afb. 3 Afb. 4 Afb. 5 2 Voorwoord Geachte klant, Wij

Nadere informatie

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Bedieningshandleiding

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Bedieningshandleiding BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen! Zorg ervoor dat de luidspreker volgens de aanwijzingen in deze handleiding wordt opgesteld en aangesloten. Probeer nooit de behuizing

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel)

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) 1 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834 Bedieningshandleiding Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS 2973 00 Oproepsysteem 834 Veiligheidsaanwijzingen Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.

Nadere informatie

PCC Lowsleeper. Toevoeging op de handleiding PCC ledikant

PCC Lowsleeper. Toevoeging op de handleiding PCC ledikant PCC Lowsleeper Toevoeging op de handleiding PCC ledikant De PCC Lowsleeper is een ledikant die in de basis hetzelfde is als het standaard PCC ledikant. Deze handleiding moet in combinatie gezien worden

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O nl Smoke Alarm Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Graphics 4 2 Inleiding 6 3 Montage 7 4 Onderhoud 9 5 Technische specificaties 10 6 Klantenservice 12 Bosch Sicherheitssysteme

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR A B C * * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmodus-knop C: Indicator 1 [1] Draai de fitting-ontvanger

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: Ellen 1 HVE. Bouwjaar: 2012 Versie : 2.0 Introductie: Voor u ligt

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmode-knop C: Indicator 1 [1] Uitschakelen

Nadere informatie

Sky-Line Uitwijksteiger

Sky-Line Uitwijksteiger Sky-Line Uitwijksteiger V E I L I G W E R K E N O P H O O G N I V E A U Skyworks BV Hoofdkantoor: Postbus 38 2650 AA Berkel en Rodenrijs Tel. 010-5140050 Fax 010-5140055 E-mail: info@skyworks.nl Website:

Nadere informatie

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O nl Smoke Alarm Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Graphics 4 2 Inleiding 6 3 Montage 7 4 Onderhoud 9 5 Technische specificaties 10 6 Klantenservice 12 Bosch Sicherheitssysteme

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Broodrooster. Toaster

Bedieningshandleiding Broodrooster. Toaster Bedieningshandleiding Broodrooster Toaster Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...3 Voor het eerste gebruik...4 Uitpakken...5 Eisen aan de plaatsingslocatie...5 Broodroosteren...6 Broodlift...6 Broodplakcentrering...6

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies 1 Installatie instructies 04-2016 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

TTW S / TTW S

TTW S / TTW S TTW 25000 S / TTW 35000 S NL BEDIENINGSHANDLEIDING WINDMACHINEE TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-NL INHOUDSOPGAVE 01. Algemene beschrijving............. 01 02. Veiligheidsinstructies................. 01 03.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Fabrikant: Gispen Parallelweg West 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: Gispen TM elektrisch hoogte verstelbare tafel (met het bedieningspaneel in het tafelblad)

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

VOLTCRAFT Multitester MS 258 II 3 in 1

VOLTCRAFT Multitester MS 258 II 3 in 1 Versie 04/04 Bestnr. 12 15 44 VOLTCRAFT Multitester MS 258 II 3 in 1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine model SOPHIE 120 order no model SOPHIE 160 order no

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine model SOPHIE 120 order no model SOPHIE 160 order no GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine model SOPHIE 120 order no. 330-1032 model SOPHIE 160 order no. 330-1033 Inhoudsopgave 1. Algemene aanwijzingen 2. Veiligheidseisen 3. Transport en plaatsing 4. Bediening

Nadere informatie

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt

Nadere informatie

Mod:FABY-2. Production code: FABY-2

Mod:FABY-2. Production code: FABY-2 11/2008 Mod:FABY-2 Production code: FABY-2 Handleiding met instructies Voordat u met de machine gaat werken, moet deze handleiding met aandacht gelezen worden. Het veronachtzamen van de aanwijzingen die

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Inbouwhandleiding Pagina 22. Wijnklimaatkast EWTdf 1653 / 2353 / 3553

Inbouwhandleiding Pagina 22. Wijnklimaatkast EWTdf 1653 / 2353 / 3553 Inbouwhandleiding Pagina 22 Wijnklimaatkast NL 7085 507-00 EWTdf 1653 / 2353 / 3553 Leveringsomvang Etiketten 2 st. - EWT 1653 4 st. - EWT 2353 8 st. - EWT 3553 Bevestigingshoek Afdekking Afdekking Afstandshouder

Nadere informatie

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage.

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage. Instructie handleiding MINIBEL Luchtgordijnen Waarschuwingsadvies symbolen Attention, Gevaar, Waarschuwing! Gevaarlijke stroom of hoge voltages! Kans op verwondingen! Gevaar! Sta niet onder de hangende

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR Verlichting: Aan / Uit / Dimmen A B C D * E F * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Verbind-knop B: Indicator (spannings- en verbindstatus)

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona *dt-53211man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

MOD-I-XP. Vooraanzicht. Kenmerken. MOD-I-XP_ _NL Technische wijzigingen voorbehouden Pagina 1 van 8. Modem voor externe gegevensoverdracht

MOD-I-XP. Vooraanzicht. Kenmerken. MOD-I-XP_ _NL Technische wijzigingen voorbehouden Pagina 1 van 8. Modem voor externe gegevensoverdracht Vooraanzicht Kenmerken ISDN-industriemodem (digitaal gebruik) voor externe gegevensoverdracht in systeemoplossingen met de Frigodata XP-software Aansluiting op de gateway GTW-XP via lintkabel Aansluiting

Nadere informatie

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO Versie: Aardgas Propaan Specificaties Fabrikant Sunderman Openhaarden V.O.F. / Sunwood Contactgegevens Christiaan Huygensstraat 10 2665 KX Bleiswijk

Nadere informatie

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman 60 84 06/004 NL Voor de vakman Montagevoorschrift UBA-module xm0 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage Zorgvuldig lezen vóór de montage Inhoudsopgave Veiligheid.......................................

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR A B C D E * * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Lettercodeschijf B: Cijfercodeschijf C: Klemschroeven D: Bevestigingsnokjes E:

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Crozz-three

Gebruiksaanwijzing Crozz-three Gebruiksaanwijzing Crozz-three Versie 1.1 2009 Jansen Medicars Jansen Medicars Postbus 49 3600 AA Maarssen Netherlands Tel. +31 30 2613500 Fax. +31 30 2616714 URL www.medicars.com 2009 Jansen Medicars

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona *dt-57606man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR Verlichting: Aan / Uit A B C D * E F * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Verbind-knop B: Indicator (spannings- en verbindstatus) C: Zekeringhouder

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 1 GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 2 INHOUD 1. REGISTRATIE SERIENUMMERS 2. INLEIDING 3. BESCHRIJVING VAN DE STAPELAAR 4. WERKING VAN DE STAPELAAR 5. INSTALLEREN VAN DE STAPELAAR 6. GEBRUIKEN VAN

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

E X T R A C T O R S QS-2115N

E X T R A C T O R S QS-2115N E X T R A C T O R S QS-2115N Extractor QS-2115N 1. Algemene veiligheidsvoorschriften N.B.: Lees de handleiding zorgvuldig door teneinde problemen te voorkomen. Zoals bij alle machines zijn ook aan deze

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

Verzorging en reiniging

Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU

Nadere informatie

Bedrijfshandleiding. Programmeerstation ES0780

Bedrijfshandleiding. Programmeerstation ES0780 Programmeerstation ES0780 elock NL Inhoud 1 Inleiding...4 Over deze handleiding...4 Toelichting op de symbolen en de signaalwoorden...4 Doelgroep...4 OPERTIS Support...4 Actualiteit van de informatie...4

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Trapleuning met LED module verlichting met ingebouwde afstandsbediening

Gebruiksaanwijzing Trapleuning met LED module verlichting met ingebouwde afstandsbediening Gebruiksaanwijzing Trapleuning met LED module verlichting met ingebouwde afstandsbediening Proficiat met de aankoop van uw trapleuning met LED verlichting en ingebouwde afstandsbediening! Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie