Werken aan integrale toegankelijkheid en universal design. Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken aan integrale toegankelijkheid en universal design. Enter vzw - Belgiëplein 1 3510 Hasselt - 011 26 50 30-011 87 41 39 - info@entervzw."

Transcriptie

1 Werken aan integrale toegankelijkheid en universal design Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

2 Programma universal design & toegankelijkheid film universal design begrippenkader voorstelling Enter nieuwe verordening toegankelijkheid toegankelijkheid van sociale diensten

3 Universal Design & Toegankelijkheid

4 Wat is toegankelijkheid? Wat is Toegankelijkheid? iedereen gelijkwaardig onafhankelijk omgeving producten gebouwen diensten informatie vervoer

5 Ontwerpen voor iedereen Uitgangspunt: ieder van ons ervaart een handicap als hij zich in een omgeving bevindt die niet toelaat om optimaal te functioneren mooi functioneel comfortabel toegankelijk

6 universal design Van bij de start van het ontwerpproces uitgaan van: Hoe kan een product, grafisch ontwerp, gebouw, publiek ruimte zowel esthetisch als functioneel zijn voor een zo groot mogelijke groep gebruikers?

7 Universal design - Toegankelijkheid Meer Kwaliteit Flexibiliteit Comfort Veiligheid Duurzaamheid Een grotere tevredenheid van alle gebruikers Investing in accessibility is investing in the future

8 De vele gezichten van toegankelijkheid concept ontwerp uitvoering gebruik onderhoud Toegankelijkheid = zaak van details en is complexer dan men denkt goede toegankelijkheid, universal design is onopvallend verschillende strategie voor bestaande en nieuwe infrastructuur richtlijnen en voorschriften maar ook inspireren, en stimuleren van creativiteit infrastructuur aanbod dienstverlening- informatie keten van toegankelijkheid op macro en micro schaal Investing in accessibility is investing in the future

9 Voorstelling Enter Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid

10 Onze missie Toegankelijkheid verhogen voor iedereen en in bijzonder voor personen met beperking en ouderen Universal design of ontwerpen voor iedereen promoten Deskundige ondersteuning van en katalysator zijn voor beleidsverantwoordelijken, professionelen en gebruikers

11 Enter Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid ENTER wil bijdragen aan een coherent Vlaams toegankelijkheidsbeleid door te inspireren te informeren te meten te onderzoeken te sensibiliseren te ondersteunen en door samen te werken Investing in accessibility is investing in the future

12 Werking Enter Inhoudelijke ondersteuning en advisering Vlaams toegankelijkheidsbeleid (in het bijzonder Gelijke Kansen Vlaanderen) Samenwerking en ondersteuning van toegankelijkheidsinitiatieven in het middenveld Publiekswerking en netwerking Onderzoek en projecten Investing in accessibility is investing in the future 12

13 De vele gezichten van toegankelijkheid living urban planning care toerisme integrale toegankelijkheid Public buildings communication mobiity Investing in accessibility is investing in the future

14 Websites Enter Vlaams expertise centrum toegankelijkheid Toegankelijkheidsmetingen van bestaande gebouwen Ontwerpaanbevelingen voor publieke gebouwen Levenslang wonen Zelfstandig wonen van ouderen Goede voorbeelden en ontwerpaanbevelingen publiek toegankelijk domein omgeving.be Investing in accessibility is investing in the future 14

15 Meegroeiwonen aanpasbaar bouwen Aangepast wonen - wonen van ouderen personen met een handicap Wonen met zorg Woonzorgzones Domein wonen

16

17 Meegroeiwonen op wijkniveau : woonzorgzones verschillende tools inzetbaar op verschillende niveau s

18 Woonzorgzones gewone wijk met verschillende woontypologiëen en verschillende doelgroepen toegankelijkheid van omgeving en woningen nabijheid van diensten wonen en zorg combineren ontwikkeling concepten en methodieken voor meegroeiwonen op wijkniveau Enter : inzetten van toegankelijkheidsexpertise in de verschillende domeinen - (hardware van de woonzorgzones) Begeleiding pilootprojecten

19 Wonen van ouderen De zilveren sleutel informatieve website en ondersteuning zelfstandig wonen van ouderen Project met steun van Ministerie van Welzijn zilveren sleutel.be - Ouderen bewust doen nadenken over hun woonsituatie en hen hierbij ondersteunen - Zelfstandig, comfortabel en veilig wonen van ouderen promoten - Voor jonge senioren, ouderen met zorgbehoeften en hun familie, professionelen en beleidsmakers

20

21

22 Wonen en zorg Convenant VIPA ontwikkelen van instrumenten voor toegankelijkheid van de verschillende welzijnsvoorzieningen Toegankelijkheid als belangrijke kwaliteit voor nieuwe zorgvoorzieningen en zorgorganisatie Momenteel inspiratiebundel voor toegankelijkheid van woonzorgcentra in nauw overleg met sector, maar ook met projectontwikkelaars en architectenbureaus Later volgen ziekenhuizen, kinderdagverblijven, en gehandicapteninstellingen

23 Meten van Toegankelijkheid Databank en website over toegankelijkheid van gebouwen, leefomgeving, openbare voorzieningen,

24 Screenings Meten van toegankelijkheid Toegankelijkheidsscreeningen om de mate van toegankelijkheid van publieke gebouwen en ruimten op een objectieve manier in kaart te brengen Doelstelling: Gedetailleerde en betrouwbare informatie voor gebruikers via website Rapport over het toegankelijkheidsonderzoek voor de eigenaar Beleidsinformatie om ondersteuningsmaatregelen en/of beleidsgerichte acties op te enten

25 Screenings Meten van toegankelijkheid Opdrachtgevers: Toerisme Vlaanderen i.k.v. labeling Gelijke Kansen in Vlaanderen Provinciebesturen Lokale besturen Lasso Brussel.. Nieuwe databank in ontwikkeling, operationeel lente 2011

26 Schema Toevla nieuwe stijl Investing in accessibility is investing in the future 26

27 Toevla nieuwe stijl Actieplan om de toegankelijkheid te verbeteren Fase 1: - Verbeteren toegankelijkheid en gebruikscomfort - Werken met weinig kosten Fase 2: - Verbeteren algemene toegankelijkheid - Beduidende kosten Fase 3: - Bereiken integrale toegankelijkheid - Structurele werken met hoge kosten

28 Toevla nieuwe stijl Actieplan om de toegankelijkheid te verbeteren Fase 1:

29 Positie Enter TOV Toegankelijkheidsoverleg Vlaanderen Gelijke Kansen Enter Intro Provinciale Toegankelijkheidsoverlegplatformen Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid Provinciale Adviesbureaus GEBRUIKERS BELEID EXPERTEN Investing in accessibility is investing in the future

30 Ondersteuning door Gespecialiseerde Adviesbureaus informatievragen toegankelijkheidsonderzoek Toevla Toegankelijkheidstoets regelgeving Toegankelijkheidsadvies + begeleiding Vorming, opleiding en begeleiding

31 uitvoering voorstudie Toegankelijkheidsadvies Opdracht Oriënteringsvergadering (overleg diverse instanties) Voorontwerp Knelpuntenrapport Knelpuntenbespreking Definitief ontwerp Eindrapport eindverslag (Bespreking eindrapport) Uitvoering Voorlopige oplevering eindcontrole (werfvergaderingen) Verslag eindcontrole 31

32 Provinciale steunpunten toegankelijkheid Ingebed in de provinciebesturen Coördineren van initiatieven in de provincie Focus op lokale besturen Sensibilisering en informatie Ondersteuning door subsidiëring, faciliteren van de advisering door adviesbureaus, opdrachtgever van toegankelijkheidsscreenings Provinciaal beleid toegankelijkheid Samenwerkingsovereenkomst met de adviesbureaus

33 Lokale besturen Partners voor de provinciale steunpunten toegankelijkheid en adviesbureaus Samenwerkingsovereenkomsten met adviesbureaus Advisering van eigen infrastructuur, Aftoetsen van regelgeving Vorming en begeleiding Samenwerking met lokale adviesraden

34 Stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid publieke gebouwen

35 Stedenbouwkundige verordening Sinds 1 maart 2010 van toepassing Gezamenlijk initiatief van ministers van Gelijke Kansen en Ruimtelijke Ordening Ingebed in de structuur van RO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening + dossiersamenstelling) Toegankelijkheidsnormen zijn vervat in voorwaarden voor toekenning stedenbouwkundige vergunning Controle en sanctioneringssysteem RO geldt ook op de toepassing van deze verordening Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

36 Wanneer toepassen? De verordening is van toepassing op (art.2, 1) Publiek toegankelijke gebouwen in Vlaanderen Bij uitvoering van WERKEN (nieuwbouw, herbouw, verbouwing of uitbreiding) Waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is Let op: Dus NIET voor bestaande gebouwen, waar GEEN structurele WERKEN aan worden voorzien! Uitzondering: Monumenten: afweging vereisten inzake toegankelijkheid en te behouden erfgoedwaarde Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

37 Toepassingsgebied Gebouw, publiek toegankelijk, handelingen voorzien Bestemming of hoofdfunctie? Een publiek toegankelijke functie, niet art. 4 of 5 Toerisme of verblijfsaccommodatie Meergezinswoningen, groepswoningbouw, kamerwoningen, studenten(gemeenschaps)-huizen, gezondheids- en welzijnsinstellingen, internaten (verbonden aan een onderwijsinstelling of onder bevoegdheid VAPH) en strafinrichtingen Art. 2, 2, 4 + Art. 3* Art. 4 Art. 5 *Let op: steeds eerst art. 4 en 5 uitsluiten, dan overgaan naar art. 2, 2, 4 en art. 3 Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

38 Toepassingsgebied sociale diensten Alle andere gebouwen (art. 2, 2, 4 + art. 3) Publiek toegankelijke oppervlakte? < 150m² 150m² < x < 400m² > 400m²* Zeer beperkt toepassingsgebied: Enkel de toegangsdeur, art. 22 en 23 Beperkt toepassingsgebied: Alle gelijkvloerse publiek toegankelijke delen Uitgebreid toepassingsgebied: Alle publiek toegankelijke delen van een constructie Niet gelijkvloerse publiek toegankelijke delen, tenzij een vertrek op een andere toegankelijke locatie eenzelfde functie vervult *Let op: Indien 7500m² verplicht toegankelijkheidsadvies in te winnen toe te voegen bij aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

39 Normen Algemene elementen (voldoende manoeuvreerruimte, hoogte ruimte, ) Looppaden Niveauverschillen: trap, helling, lift Toegangen en deuropeningen Parkeerplaatsen: aangepaste parkeerplaatsen en voorbehouden parkeerplaatsen Vaste inrichtingselementen: vaste zitplaatsen, pashokjes en kleedruimten, balie Aangepast karakter van constructies : aangepast toilet, douche en combinatie van douche en toilet Op plan afleesbaar : ruwbouwmaten en afwerkingsmaten Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

40 Verplicht advies Gebouwen waarvoor geldt: Gebruik of uitbating door overheid En/of in opdracht van de overheid En afwijking op normbepalingen wordt gevraagd Alle gebouwen waarvoor geldt: Totale publiek toegankelijke oppervlakte 7500m² Advies toe te voegen aan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Opgelet: nog geen adviesinstanties erkend, dus momenteel niet van toepassing! Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

41 Hulpmiddelen voor de praktijk Brochure Quickscan en checklist (digitale vragenlijsten): welke delen moeten voldoen en waaraan moeten ze voldoen Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

42 Hulpmiddelen voor de praktijk Handboek Toegankelijkheid publieke gebouwen : Wijzigingen in de verordening op til : schrijf je in op de nieuwsbrief! Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

43 Aandachtspunten toegankelijkheid sociale diensten

44 Toegankelijkheid van sociale diensten Algemene aandachtpunten Ontsluiting van een sociale dienst tov het publiek domein De sociale dienst Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

45 Parkeren: auto s, fietsen, Min. 1 parkeerplaats aangepast en voorbehouden Aangepaste parkeerplaats: Zo dicht mogelijk bij de toegang Duidelijk gesignaleerd (gemarkeerde randen + officieel bord). Dwarshelling i.f.v. afwatering: max. 2% Rolstoelvaste ondergrond (effen, aaneengesloten en stroef) Dwarsparkeren: min. 3,50 m breed (min. 5 m lang) Langsparkeren: min. 6 m lang Een voorrijdmogelijkheid is een meerwaarde voor personen met een beperking, ouderen, Regelgeving toegankelijkheid parkeren: - Aantal voorbehouden of aangepaste parkeerplaatsen (art. 27) - Grootte van de voorbehouden of aangepaste parkeerplaats (art. 27)

46 Voetpaden, toegangspad Toegangspaden: Min. 1,50 m breed (t.h.v. obstakels min. 90 cm) - obstakels uitlijnen aan één zijde Rolstoelvaste ondergrond (effen, aaneengesloten en stroef) Contrasterend met de omgeving Goed verlicht Luifels en overhangend groen: niet lager dan 2,30m Niveauverschillen 2cm: toegelaten buiten of bij overgang binnen/buiten 2cm - 18cm: helling >18 cm: combinatie helling en trap Regelgeving toegankelijkheid looppaden: - Breedte looppaden (art. 14) - Versmallingen mogelijk indien vrije draairuimte Ø150cm voor en na (art. 14) - Niveauverschillen (art. 18, 19, 20) Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

47 sociale diensten Toegang Ontvangstbalie Horizontale circulatie in het gebouw Signalisatie Verticale circulatie in het gebouw: helling, trap, lift Wachtruimte Ontvangstruimte Vergaderruimte Sanitair Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

48 Toegang Goed zichtbaar (signalisatie, vormgeving, kleurgebruik, contrasten, ) Drempelvrij (max. 2 cm niveauverschil toegelaten) Eenvoudig bedienbare manuele deuren (indien mogelijk automatische schuifdeuren) Vrije doorgangsbreedte deur: min. 90 cm Vrije manoeuvreerruimte voor en achter de deur (Ø min. 1,50 m) + opstelruimte (min. 50 cm) Glazen deuren hebben een contrasterende kleurmarkering op drie hoogtes: op ooghoogte, op heuphoogte en op vloerniveau Matten vormen geen obstakel Informatiebord aan de buitenzijde van de toegang met de gegevens van de dienst (contactgegevens, openingsuren, ) Regelgeving toegankelijkheid deuren: - Vrije doorgangsbreedte deur (art. 22) - Vrije doorgangshoogte deur (art. 22) - Vrije en vlakke draairuimte voor en na deur (art. 24) - Opstelruimte deur (art. 25) Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

49 Ontvangstbalie Twee hoogten: keuze bezoekers om staand of zittend geholpen te worden. Verlaagd deel: onderrijdbaar Voorzie een stoel (personen die slecht te been zijn, ) Hoger deel: Hoogte: 1,10 m Vrije manoeuvreerruimte t.h.v. de balie (Ø1,50 m) rolstoel, kinderwagen, De balie is bij voorkeur open. Vermijd glas (reflectie). Bij gebruik van een gesloten glasfront is geluidsversterking aanwezig. Accentverlichting boven de balie als hulp bij de oriëntatie. Regelgeving toegankelijkheid balie: - Onderrijdbaarheid balie (art. 28) Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

50 Horizontale circulatie in het gebouw Alle lokalen en buitenruimten zijn integraal toegankelijk Circulatiepatroon is eenvoudig en leesbaar: Bewegwijzering, gidslijnen + geleidelijnen, schematische grondplannen en toegankelijke signalisatie Waarschuwingsmarkering op plaatsen met acuut gevaar (vb dalende trappen) Contrasterende kleuren om de oriëntatie en zichtbaarheid te verbeteren Glazen binnendeuren en wanden hebben een contrasterende kleurmarkering op drie hoogtes: op ooghoogte, op heuphoogte en op vloerniveau. Drempels en obstakels worden vermeden. Gangen en doorgangen zijn min. 1,50 m breed (t.h.v. obstakels min. 90 cm). Regelgeving toegankelijkheid looppaden: - Looprichting naar publiek toegankelijke delen: gids of geleidelijnen (art. 13) - Breedte looppaden (art.15) - Versmallingen mogelijk indien vrije draairuimte Ø150cm voor en na (art. 15) - Geen obstakels op het looppad (art. 17) Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

51 Signalisatie Natuurlijke geleiding of routegeleiding is het beste kunstmatige geleiding zoals bewegwijzering- en informatieborden, naambordjes, als ondersteuning. Zowel visueel, tactiel als auditief Uniformiteit en consequent gebruik: eenzelfde lettertype, stijl van de pictogrammen, type en systeem van de informatieborden, Bewegwijzering: daar waar de omgeving niet duidelijk leesbaar is, bij beslissingspunten, Informatie(borden): logische locatie (inkomhal, ) steeds uit de looproute geplaatst drempelloos bereikbaar Ruimte voor het bord (Ø 1,50 m) Waarschuwingsmarkering Bij gevaar vb dalende trap Regelgeving toegankelijkheid signalisatie: - Looprichting naar publiek toegankelijke delen: gids of geleidelijnen (art. 13) Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

52 Verticale circulatie in het gebouw Algemeen Kleinere niveauverschillen (tot 18 cm): overbrugd door een helling. Grotere niveauverschillen: overbrugd met een combinatie van een helling of trap en een lift. Regelgeving toegankelijkheid niveauverschillen: - Niveauverschillen: combinatie voorzien (art. 18) Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

53 Verticale circulatie in het gebouw Helling: Hellingsgraad afgestemd op het totaal te overbruggen hoogteverschil en varieert: Max. 10% bij niveauverschillen tot 10 cm Max. 5% bij niveauverschillen van 50 cm of groter Breedte: 1m20 tussen de leuningen Leuningen: Goed omgrijpbare dubbele leuning Min. 100 cm hoog Aan 2 zijden Loopt 40 cm door bij begin en einde Afrijdbeveiliging Regelgeving toegankelijkheid helling: -Hellingsbreedte (art. 19) -Hellingspercentage (art. 19) - Leuning (art. 19) - Afrijdbeveiliging (art. 19) Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

54 Verticale circulatie in het gebouw Trap: Rechte type Breedte: 1,00m tussen de leuningen Max. 17 treden, dan tussenbordes Voldoen aan de trapformule Aantrede (min. 23cm), optrede (max. 18cm) Trapneuzen over de volledige breedte voorzien van contrastmarkering. De treden zijn vlak en stroef (geringe onregelmatgheden) Leuningen: Goed omgrijpbare dubbele leuning Min 90 cm hoog Aan 2 zijden Loopt 40cm door bij begin en einde Bij brede trappen (>2m40) best ook een middenleuning voorzien Regelgeving toegankelijkheid trap: -Trapbreedte (art. 20) - Treden (art. 20) - Leuning Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

55 Verticale circulatie in het gebouw Lift Liftkooi: min. 1,10 m breed en 1,40 m diep Automatische liftdeur Vrije doorgangsbreedte deur: min. 90 cm. Vrije draairuimte (voor de liftdeur Ø1,50 m aanwezig. Bediening binnen en buiten lift op juiste hoogte Regelgeving toegankelijkheid lift: -Plateaulift of kokerlift (art. 21) - Afmetingen (art. 21) -Vrije doorgangsbreedte deur (art. 21) -Vrije draairuimte (art. 21) Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

56 Wachtruimte Voldoende circulatieruimte Zitplaatsen buiten de looproute Stoelen en tafels rechtlijnig opstellen. Ook de kinderhoek of de tafel met tijdschriften belemmert de vrije doorgang niet. Min. 1 vrije opstelruimte (min. 90 cm x 1,40 m) voor een rolstoelgebruiker, kinderwagen, assistentiehond Rekken met informatiebrochures: Bereikbaar : tussen 40 cm en 1,40 m hoogte Eenzelfde brochure op verschillende hoogtes aanbieden Systeem van volgnummers voor de oproep van de volgende cliënt: zowel visueel als auditief aangeven Stoelen met armleuningen zijn comfortabeler voor het opstaan en gaan zitten. Voorzie een aantal kleine stoelen voor kinderen. Regelgeving toegankelijkheid algemeen: - Vrije draairuimte Ø150cm voorzien in alle ruimten (art. 12) - Vrije hoogte ruimte (art. 12) - Breedte looppaden (art.15) - Versmallingen mogelijk indien vrije draairuimte Ø150cm voor en na (art. 15) - Geen obstakels op het looppad (art. 17) Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

57 Ontvangstruimte Vanaf de balie een duidelijke looproute naar de ontvangstruimte Voldoende circulatieruimte (Ø1,50 m) Doorgang tussen het meubilair: Min. 90 cm Reken daarbij de gebruiksruimte van stoelen in: doorgangen worden smaller als er mensen aan een bureau of tafel zitten. Bureau of tafel is onderrijdbaar: min. 70 cm hoog, 60 cm diep en 90 cm breed Voldoende en gelijkmatige verlichting Vermijd reflecties en hinderlijk tegenlicht. Personen met een allergie hebben behoefte aan stofvrije en onderhoudsvriendelijke materialen. Vermijd vast tapijt. Achtergrondgeluiden worden vermeden of gedempt. Regelgeving toegankelijkheid algemeen: - Vrije draairuimte Ø150cm voorzien in alle ruimten (art. 12) - Vrije hoogte ruimte (art. 12) - Breedte looppaden (art.15) - Versmallingen mogelijk indien vrije draairuimte Ø150cm voor en na (art. 15) - Geen obstakels op het looppad (art. 17) Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

58 Vergaderruimte Duidelijke looproute vanuit de hal- of wachtruimte naar de ontvangst/vergaderruimte Grootte van de ontvangstruimte: steeds afgestemd op zijn functie (beperkt aantal personen, groep, ). De ruimte is voorzien van min. 1 vrije en vlakke ruimte (Ø1,50 m) Doorgang tussen het meubilair: Min. 90 cm Reken daarbij de gebruiksruimte van stoelen in: doorgangen worden smaller als er mensen aan een tafel zitten. Tafels zijn onderrijdbaar: min. 70 cm hoog, 60 cm diep en 90 cm breed Stoelen met armleuningen zijn comfortabeler voor het opstaan en gaan zitten Zijn er meerdere types vergaderruimten, maak dan min. 1 van elk type rolstoeltoegankelijk Regelgeving toegankelijkheid algemeen: - Vrije draairuimte Ø150cm voorzien in alle ruimten (art. 12) - Vrije hoogte ruimte (art. 12) - Breedte looppaden (art.15) - Versmallingen mogelijk indien vrije draairuimte Ø150cm voor en na (art. 15) - Geen obstakels op het looppad (art. 17) Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

59 Sanitair Algemeen Het sanitair is goed onderhouden (deuren sluiten probleemloos, geen water op de vloer, voldoende toiletpapier, ). Per sanitair blok min. 1 aangepast toilet Aangepast toilet is multifunctioneel (vb. opklapbare verzorgingstafel) en kan door iedereen gebruikt worden. Regelgeving toegankelijkheid sanitair: - Afmetingen voor een aangepast toilet (art. 30) - Deuren van aangepast sanitair draaien naar buiten open (art. 26) Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

60 Sanitair Toilet Aangepast toilet: Min. 1,65m x 2,20m of 1,90m x 1,95m Vrije draaicirkel (Ø1,50 m) Min. 90 cm naast het toilet, min. 1,20 m voor het toilet (transfer) Vaste beugel tegen de wand + opklapbare beugel aan de open zijde van de toiletpot Onderrijdbare wastafel Eénhendel- of automatische kraan Automatische zeepdispenser+handdoeksysteem Deur aangepast toilet: Draait naar buiten open Horizontale greep aan de binnenzijde (dichttrekken) Voldoende ruimte onder de deur om in een noodsituaties met een doven of slechthorenden te communiceren Regelgeving toegankelijkheid sanitair: - Afmetingen voor een aangepast toilet (art. 30,31) - Plaatsing toestellen (art. 31) - Deuren van aangepast sanitair draaien naar buiten open (art. 26) Enter vzw - Belgiëplein Hasselt

61 Enter vzw Belgiëplein Hasselt Belgium Tel. +32/ (0)

62 Investeren in toegankelijkheid is investeren in de toekomst Investing in accessibility is investing in the future 62

Toegankelijkheid van. sociale diensten

Toegankelijkheid van. sociale diensten Toegankelijkheid van sociale diensten Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van sociale diensten te verhogen. Het geeft ontwerpers en bouwheren een aantal tips om de sociale dienst en de

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. kantoren van vrije beroepen

Toegankelijkheid van. kantoren van vrije beroepen Toegankelijkheid van kantoren van vrije beroepen Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van kantoorruimten voor vrije beroepen te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren en beoefenaars

Nadere informatie

Een introductie over de Vlaamse verordening inzake toegankelijkheid voor leden van adviesraden

Een introductie over de Vlaamse verordening inzake toegankelijkheid voor leden van adviesraden Een introductie over de Vlaamse verordening inzake toegankelijkheid voor leden van adviesraden Yiling To (Inter) Congres Naar een toegankelijke gemeente 10 oktober 2016 1 Najaar 2013: Vlaamse Regering

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. cultuur- en gemeenschapscentra

Toegankelijkheid van. cultuur- en gemeenschapscentra Toegankelijkheid van cultuur- en gemeenschapscentra Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van cultuuren gemeenschapscentra te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren, verantwoordelijken

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. scholen

Toegankelijkheid van. scholen Toegankelijkheid van scholen Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van scholen te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren en directies van scholen een aantal tips om hun gebouwen bereikbaar

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. bankgebouwen

Toegankelijkheid van. bankgebouwen Toegankelijkheid van bankgebouwen Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van bankgebouwen te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren en eigenaars een aantal tips om het gebouw bereikbaar

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. sporthallen en zwembaden

Toegankelijkheid van. sporthallen en zwembaden Toegankelijkheid van sporthallen en zwembaden Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van sporthallen en zwembaden te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren, eigenaars en uitbaters een

Nadere informatie

Verslag Symposium De nieuwe stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid

Verslag Symposium De nieuwe stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid Verslag Symposium De nieuwe stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid - Fien Vandenabeele De presentatie bestaat uit een situering van vzw Enter, een korte samenvatting van het begrip

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. hogescholen en universiteiten

Toegankelijkheid van. hogescholen en universiteiten Toegankelijkheid van hogescholen en universiteiten Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van hogescholen en universiteiten te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren, directies en verantwoordelijken

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. voetbalstadions

Toegankelijkheid van. voetbalstadions Toegankelijkheid van voetbalstadions Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van voetbalstadions te verhogen. Het geeft ontwerpers en clubverantwoordelijken een aantal tips om hun stadion

Nadere informatie

Studiedag toegankelijke cultuur

Studiedag toegankelijke cultuur Studiedag toegankelijke cultuur Workshop toegankelijke infrastructuur Voorstelling Caroline Delveaux, architect, toegankelijkheidsadviseur Screenings Limburg: 37 Vlaams-Brabant: 5 Brussel (Lasso): 30 Antwerpen:

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. restaurants en cafés

Toegankelijkheid van. restaurants en cafés Toegankelijkheid van restaurants en cafés Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van restaurants en cafés te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren, eigenaars en uitbaters een aantal

Nadere informatie

Toegankelijkheid en de wetgeving Universal design

Toegankelijkheid en de wetgeving Universal design Toegankelijkheid en de wetgeving Universal design 20/11/2015 Brussel Vastgoedforum Kathleen Polders Architect/projectmedewerker Agentschap Toegankelijk Vlaanderen AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN 1 1

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. jeugdlokalen. Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van jeugdlokalen en jeugdhuizen te verhogen.

Toegankelijkheid van. jeugdlokalen. Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van jeugdlokalen en jeugdhuizen te verhogen. Toegankelijkheid van jeugdlokalen Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van jeugdlokalen en jeugdhuizen te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren en jeugdverenigingen een aantal tips

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. bibliotheken. Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van bibliotheken te verhogen.

Toegankelijkheid van. bibliotheken. Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van bibliotheken te verhogen. Toegankelijkheid van bibliotheken Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van bibliotheken te verhogen. Het geeft ontwerpers en bouwheren een aantal tips om het gebouw bereikbaar en bruikbaar

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. appartementsgebouwen

Toegankelijkheid van. appartementsgebouwen Toegankelijkheid van appartementsgebouwen Dit wenkenblad is een leidraad om appartementsgebouwen toegankelijk te maken. Het geeft promotoren, bouwbedrijven, ontwerpers en bouwheren een aantal tips om appartementsgebouwen

Nadere informatie

Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur. Inleiding van de dag. Mieke Broeders, directeur. Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid

Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur. Inleiding van de dag. Mieke Broeders, directeur. Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur Inleiding van de dag Mieke Broeders, directeur Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Enter Enter vzw vzw, - Belgiëplein Vlaams Expertisecentrum

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. stemlokalen. Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van stemlokalen te verhogen.

Toegankelijkheid van. stemlokalen. Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van stemlokalen te verhogen. Toegankelijkheid van stemlokalen Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van stemlokalen te verhogen. Het helpt u als bestuur bij de keuze van de locatie en de inrichting van maakt u stemhokjes

Nadere informatie

Betondag 2014, Brussel Kathleen Polders, Enter vzw. Enter, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid 1

Betondag 2014, Brussel Kathleen Polders, Enter vzw. Enter, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid 1 Bouwen met oog voor toegankelijkheid en zorg De Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid, ontwerpinstrumenten en inspiratie voor zorgprojecten Betondag 2014, Brussel Kathleen Polders, Enter

Nadere informatie

Toegankelijkheidsscreenings Cultuur en Gemeenschapscentra

Toegankelijkheidsscreenings Cultuur en Gemeenschapscentra Toegankelijkheidsscreenings Cultuur en Gemeenschapscentra Cultuurcentra op de kaart 9 november 2011 Enter, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid 1 Overzicht 1. Voorstelling Enter en toegankelijkheid

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. winkels. Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van winkels te verhogen.

Toegankelijkheid van. winkels. Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van winkels te verhogen. Toegankelijkheid van winkels Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van winkels te verhogen. Het geeft handelaars, ontwerpers en bouwheren een aantal tips om hun winkel bereikbaar en bruikbaar

Nadere informatie

Welzijns-en gezondheidsvoorzieningen. Belang van toegankelijkheid. Mieke Broeders Directeur Enter vzw

Welzijns-en gezondheidsvoorzieningen. Belang van toegankelijkheid. Mieke Broeders Directeur Enter vzw Welzijns-en gezondheidsvoorzieningen Belang van toegankelijkheid Mieke Broeders Directeur Enter vzw Inhoud Voorstelling ENTER Wat is integrale toegankelijkheid Belang van toegankelijkheid Ontwerpen voor

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. stemlokalen. Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van stemlokalen te verhogen.

Toegankelijkheid van. stemlokalen. Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van stemlokalen te verhogen. Toegankelijkheid van stemlokalen Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van stemlokalen te verhogen. Het helpt u als bestuur bij de keuze van de locatie en de inrichting van het lokaal.

Nadere informatie

Aanstiplijst toegankelijkheid Provinciale stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid

Aanstiplijst toegankelijkheid Provinciale stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid Aanstiplijst toegankelijkheid Provinciale stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u nagaan of de aanvraag voldoet aan de provinciale stedenbouwkundige

Nadere informatie

WERKGROEP ANTWERPEN TOEGANKELIJK - WAT -

WERKGROEP ANTWERPEN TOEGANKELIJK - WAT - WERKGROEP ANTWERPEN TOEGANKELIJK - WAT - 29 maart 2012 Werkgroep Antwerpen Toegankelijk samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties van personen met een handicap - WAT sensibiliseert, onderzoekt

Nadere informatie

Recepten voor een toegankelijke woning en woonomgeving

Recepten voor een toegankelijke woning en woonomgeving Recepten voor een toegankelijke woning en woonomgeving Mieke Broeders Directeur Enter, Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid Aalst, 7 mei 2014 Enter, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Investeren

Nadere informatie

uw gemeente, een toegankelijke gemeente

uw gemeente, een toegankelijke gemeente uw gemeente, een toegankelijke gemeente Structureel samenwerken met experten inzake toegankelijkheid. 10/12/2015 Brussel AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN 1 INHOUD 1 Het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

Nadere informatie

Studiedag Toegankelijke Cultuur

Studiedag Toegankelijke Cultuur Studiedag Toegankelijke Cultuur Toegankelijkheid van permanente infrastructuur 7 mei 2012 Enter, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Enter vzw - Belgiëplein 1-3510 Hasselt 011/26.50.30 - info@entervzw.be

Nadere informatie

Studiedag: Het onderwijs voor dove en slechthorende mensen uitgedaagd

Studiedag: Het onderwijs voor dove en slechthorende mensen uitgedaagd Scholenbouw en scholeninfrastructuur Studiedag: Het onderwijs voor dove en slechthorende mensen uitgedaagd Mieke Broeders 29/11/2012 Enter, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Investeren in toegankelijkheid

Nadere informatie

Toegankelijkheid openbare gebouwen

Toegankelijkheid openbare gebouwen Toegankelijkheid openbare gebouwen Toegankelijkheid van openbare gebouwen is een belangrijk kwaliteitsaspect. Iedereen, jong en oud, moet gemakkelijk zijn weg kunnen vinden. Dus ook voor mensen met een

Nadere informatie

Toegankelijkheid. van speeltuinen

Toegankelijkheid. van speeltuinen Toegankelijkheid van speeltuinen Het bezoek aan een speeltuin is voor een gezin met kinderen steeds weer een beleving. Kleuren, beweging en interactie met andere kinderen maken het verhaal compleet. Ook

Nadere informatie

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening Toegankelijkheid

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening Toegankelijkheid Gewestelijke stedenbouwkundige verordening Toegankelijkheid ing. Filip Belmans toegankelijkheidsadviseur Situering NIEUWE VLAAMSE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING TOEGANKELIJKHEID 1 maart 2010 gewestelijke

Nadere informatie

Toegankelijkheid. van gebeds- en bezinningshuizen. van gebeds- en bezinningshuizen

Toegankelijkheid. van gebeds- en bezinningshuizen. van gebeds- en bezinningshuizen Toegankelijkheid van gebeds- en bezinningshuizen Een kerk, moskee, synagoge of tempel, kortom gebeds- en bezinningshuizen, spelen op sociaal, cultureel en religieus vlak een zeer belangrijke rol in een

Nadere informatie

Toegankelijk voor iedereen!

Toegankelijk voor iedereen! Toegankelijk voor iedereen! Werk maken van een toegankelijke omgeving Personen met een handicap en ouderen vormen een interessante doelgroep voor de toeristische sector. Dikwijls hebben ze meer tijd om

Nadere informatie

Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk)

Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk) Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk) Basis informatie van het gebouw 1 Naam van de organisatie 2 Bezoekadres. 3 Postcode

Nadere informatie

Infomoment. Wijzigingen in de stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid. Fien Van den Abeele Kathleen Polders

Infomoment. Wijzigingen in de stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid. Fien Van den Abeele Kathleen Polders Infomoment Wijzigingen in de stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid Fien Van den Abeele Kathleen Polders Gent 16/06/2011 Leuven, 25/11/2011 Infomoment Verwelkoming! Agenda Agenda Situering verordening

Nadere informatie

De Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid

De Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid De Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid Naam (Inter) Naam evenement datum Over Inter 1 Geschiedenis Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige

Nadere informatie

Gelet op het advies van de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening, gegeven op 20 mei 2009;

Gelet op het advies van de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening, gegeven op 20 mei 2009; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. het publiek domein

Toegankelijkheid van. het publiek domein Toegankelijkheid van het publiek domein Dit wenkenblad levert aan de hand van het DOD-principe een aantal basis richtlijnen om de toegankelijkheid van het publiek domein te verhogen. DOD staat voor: Doorgangen

Nadere informatie

Toegankelijkheid. van cultuurcentra

Toegankelijkheid. van cultuurcentra Toegankelijkheid van cultuurcentra Eén van de belangrijkste uitdagingen van de cultuurcentra bestaat erin om cultuur binnen ieders bereik te brengen. De toegankelijkheid speelt hierbij een cruciale rol.

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie

Nadere informatie

Toegankelijk voor iedereen!

Toegankelijk voor iedereen! Toegankelijk voor iedereen! Werk maken van een toegankelijke omgeving Personen met een handicap en ouderen vormen een interessante doelgroep voor de toeristische sector. Dikwijls hebben ze meer tijd om

Nadere informatie

Toegankelijk voor iedereen!

Toegankelijk voor iedereen! Toeristische infrastructuur: Toegankelijk voor iedereen! Werk maken van een toegankelijke omgeving Personen met een beperking en ouderen vormen een interessante doelgroep voor de toeristische sector. Dikwijls

Nadere informatie

Toegankelijkheid. van restaurants en cafés

Toegankelijkheid. van restaurants en cafés Toegankelijkheid van restaurants en cafés Naar een restaurant of café gaan gebeurt heel vaak in groep: met familie, vrienden of kennissen. Wanneer iemand van het gezelschap een beperking heeft: een kind

Nadere informatie

De Stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, dé sleutel tot een toegankelijk gebouw. 18/06/2015 Boeverbos, Brugge

De Stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, dé sleutel tot een toegankelijk gebouw. 18/06/2015 Boeverbos, Brugge De Stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, dé sleutel tot een toegankelijk gebouw 18/06/2015 Boeverbos, Brugge AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN 1 1 Verwelkoming 2 Het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen:

Nadere informatie

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke wandelingen Siesmeers - Zuidlede wandelroute project Zuidlede wandellus

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke wandelingen Siesmeers - Zuidlede wandelroute project Zuidlede wandellus toegankelijkheid project Opdrachtgever Toegankelijke wandelingen Siesmeers - Zuidlede wandelroute Zuidlede wandellus Provincie Oost-Vlaanderen Toerisme Oost-Vlaanderen Toegankelijkheidsadvies v.z.w. ATO

Nadere informatie

Integrale Toegankelijkheid van bos, natuur en park

Integrale Toegankelijkheid van bos, natuur en park Integrale Toegankelijkheid van bos, natuur en park Eva Troch Dag van de Openbare Ruimte 13 maart 2008 Agentschap voor Natuur en Bos Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor het beleid, het duurzaam

Nadere informatie

Maximale. voor iedereen. zelfredzaamheid. toegankelijkheid &

Maximale. voor iedereen. zelfredzaamheid. toegankelijkheid & Maximale toegankelijkheid & zelfredzaamheid voor iedereen In ons land zijn ongeveer 1,8 miljoen mensen van twaalf jaar en ouder die beperkingen ervaren in activiteiten op het gebied van horen, zien en

Nadere informatie

Infomoment NIEUWE VLAAMSE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING TOEGANKELIJKHEID

Infomoment NIEUWE VLAAMSE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING TOEGANKELIJKHEID Infomoment De nieuwe stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid In samenwerking met/ondersteund door het NAV Agenda Agenda - Onthaal en verwelkoming - Voorstelling Enter vzw - Toegankelijkheid

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Hoofdstuk 1: Definities en toepassingsgebied Artikel 1.1 definities Gehandicapten Parkeerplaats: Een gehandicapten parkeerplaats (GP) (voorheen: algemene invaliden parkeerplaats) is een parkeerplaats waar

Nadere informatie

Cultuurcentrum Het Perron

Cultuurcentrum Het Perron Cultuurcentrum Het Perron Rapport toegankelijkheidsonderzoek 30 april 2015 Uitgevoerd en opgesteld door: Westkans vzw In opdracht van: Provinciebestuur West-Vlaanderen Algemeen Naam: Type: Adresgegevens

Nadere informatie

Aanbevelingen voorbehouden parkeerplaatsen

Aanbevelingen voorbehouden parkeerplaatsen Inhoud 1 Inleiding...3 2 Aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen...4 2.1 Normen en voorbeeldtekeningen 4 2.2 Specificaties 5 2.2.1 Basisafmetingen... 5 2.2.2 Inplanting... 5 2.2.3 Vormgeving en afmetingen...

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. studiedagen. Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van studiedagen te verhogen.

Toegankelijkheid van. studiedagen. Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van studiedagen te verhogen. Toegankelijkheid van studiedagen Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van studiedagen te verhogen. Het geeft organisatoren en uitbaters van vergaderaccommodaties en congrescentra tips

Nadere informatie

VOOR EIGEN REGIE IN ZORG EN SAMENLEVING

VOOR EIGEN REGIE IN ZORG EN SAMENLEVING Toegankelijkheidsonderzoek Werkplein West Jan van Galenstraat 323 donderdag 11 maart 2010 ALGEMEEN Het gebouw aan de Jan van Galenstraat bestaat uit twee gedeeltes: Het publieksgedeelte en het personeelsgedeelte.

Nadere informatie

Het Landhuis Regionaal infokantoor

Het Landhuis Regionaal infokantoor Het Landhuis Regionaal infokantoor www.toerismekleinbrabant.be info@tkbs.be 03 899 28 68 Boomstraat 1 2880 Bornem Het infokantoor is gelegen op de Markt in Borne Er zijn in de onmiddellijke omgeving parkeerplaatsen

Nadere informatie

Onderzoeksformulier en vragenlijst voor de website: www.toegankelijk.rotterdam.nl www.toegankelijkrijnmond.nl. Basisinfo van het gebouw.

Onderzoeksformulier en vragenlijst voor de website: www.toegankelijk.rotterdam.nl www.toegankelijkrijnmond.nl. Basisinfo van het gebouw. Onderzoeksformulier en vragenlijst voor de website: www.toegankelijk.rotterdam.nl www.toegankelijkrijnmond.nl MEE Rotterdam Rijnmond Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam T 010 282 11 11 Contactpersoon:

Nadere informatie

Aan de slag met de Toegankelijk Vlaanderen databank in uw stad of gemeente

Aan de slag met de Toegankelijk Vlaanderen databank in uw stad of gemeente Aan de slag met de Toegankelijk Vlaanderen databank in uw stad of gemeente Greta Lijnen (Inter) Maandag 10 oktober Congres: naar een toegankelijke gemeente voor iedereen Weten of je ergens kan geraken,

Nadere informatie

Toegankelijkheid van voorzieningen voor preventieve en ambulante gezondheidszorg

Toegankelijkheid van voorzieningen voor preventieve en ambulante gezondheidszorg Toegankelijkheid van voorzieningen voor preventieve en ambulante gezondheidszorg Een voorsmaakje van de inspiratiebundel Meer inspiratietips: download de volledige inspiratiebundel op www.entervzw.be of

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, artikel 2.3.1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, artikel 2.3.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende

Nadere informatie

Naam accommodatie De Huttenheugte Adres accommodatie Dalen Datum schouw 2011

Naam accommodatie De Huttenheugte Adres accommodatie Dalen Datum schouw 2011 Schouwlijst Verblijfsaccommodatie Deze schouw is verricht door mensen met een beperking. De schouw is een momentopname. Hierbij is onderzocht of zij de ruimte kunnen bereiken en gebruiken. Dit wordt ook

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Hoofdstuk 1: Definities en toepassingsgebied. Artikel 1.1 Definities. Integrale toegankelijkheid: Het effectief bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn van openbare gebouwen en voorzieningen voor iedereen.

Nadere informatie

CHECKLIST VOOR TUINEN IN WZC

CHECKLIST VOOR TUINEN IN WZC 1 CHECKLIST VOOR TUINEN IN WZC Checklist voor de instellingstuin Indien *, bij verwerking omgekeerd quoteren. Stelling Juist Fout NVT Algemeen 1 De tuin is gemakkelijk te bereiken (zonder lift, zonder

Nadere informatie

Toegangspad : Het toegangspad naar de verschillende ingangen zijn voorzien in betondals en liggen vlak.

Toegangspad : Het toegangspad naar de verschillende ingangen zijn voorzien in betondals en liggen vlak. De Zilverreiger www.zilverreiger.be/ info@zilverreiger.be Tel: 03 889 06 03 Scheldestraat 18 Bornem (Weert) Parkeren : Men kan parkeren in de straat aan het gebouw. Voor de deur is er een voorbehouden

Nadere informatie

Naam accommodatie Hotel restaurant De Meulenhoek Adres accommodatie Hoofdstraat 61 7875 AB EXLOO Datum schouw 13-07-201

Naam accommodatie Hotel restaurant De Meulenhoek Adres accommodatie Hoofdstraat 61 7875 AB EXLOO Datum schouw 13-07-201 Schouwlijst Verblijfsaccommodatie Deze schouw probeert u een goede indruk te geven wat u van deze accommodatie kunt verwachten. Hierbij is onderzocht of zorgbehoevenden ruimten kunnen bereiken en gebruiken.

Nadere informatie

ruimte/element minimum maatvoering/oppervlak illustratie specificatie/toelichting WOONGEBOUW

ruimte/element minimum maatvoering/oppervlak illustratie specificatie/toelichting WOONGEBOUW ruimte/element minimum maatvoering/oppervlak illustratie specificatie/toelichting 1.0. HOOFDINGANG 850 500 1.1. toegangspad naar vanaf trottoir tot aan vrij opstelvlak: breedte 1,2 m - bedieningsweerstand

Nadere informatie

Vereiste omgeving/eigen perceel. Blinden en slechtziende

Vereiste omgeving/eigen perceel. Blinden en slechtziende Maatregelen voor een woongebouw Woongebouwomgeving Bijlage 3 Vereiste omgeving/eigen perceel Doelgroep Blinden en slechtziende Rolstoelgebrui kers, personen Slechtlopende (spelende) Kinderen met boodschappen

Nadere informatie

LANCERING NIEUWE TOEVLA: 25 MAART 2013 Ingvar Van Haelst Gelijke Kansen in Vlaanderen

LANCERING NIEUWE TOEVLA: 25 MAART 2013 Ingvar Van Haelst Gelijke Kansen in Vlaanderen LANCERING NIEUWE TOEVLA: 25 MAART 2013 Ingvar Van Haelst Gelijke Kansen in Vlaanderen Wat is Toegankelijk Vlaanderen? Databank en website www.toevla.be Objectief en betrouwbaar informeren van gebruikers

Nadere informatie

Vragenlijst. Inleiding. toegankelijkheids-module

Vragenlijst. Inleiding. toegankelijkheids-module toegankelijkheids-module Inleiding Met de gegevens die u in deze vragenlijst invult, wordt voor personen met een beperking bepaald of en in hoeverre organisaties fysiek toegankelijk zijn. Per organisatie

Nadere informatie

Screeningsverslag Texture Noordstraat 28, Kortrijk Dinsdag 2 december 2014

Screeningsverslag Texture Noordstraat 28, Kortrijk Dinsdag 2 december 2014 Screeningsverslag Texture Noordstraat 28, Kortrijk Dinsdag 2 december 2014 Aanwezig Lies Buyse (directie musea en erfgoed) Sylvie de Coster (medewerkster Texture) Tommy Viaene (Stedelijke Adviesraad Personen

Nadere informatie

VERTICALE CIRCULATIE DOELGROEPOMSCHRIJVINGEN KEUZEPROCESSEN TEGEMOETKOMINGEN VAPH

VERTICALE CIRCULATIE DOELGROEPOMSCHRIJVINGEN KEUZEPROCESSEN TEGEMOETKOMINGEN VAPH VERTICALE CIRCULATIE DOELGROEPOMSCHRIJVINGEN KEUZEPROCESSEN TEGEMOETKOMINGEN VAPH AGORIA 2012 Ivo De Raeymaeker OPLOSSINGEN VERTICAAL TRANSPORT TRAP NEMEN Oplossingen die de trap volgen Traplift Hefplatform

Nadere informatie

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke fietsroute Wachtebeke project

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke fietsroute Wachtebeke project toegankelijkheid project Opdrachtgever Toegankelijke fietsroute Wachtebeke Provincie Oost-Vlaanderen Toegankelijkheidsadvies v.z.w. ato Driegaaienstraat 160 9100 Sint Niklaas Tel : 03 / 780.35.36 Fax :

Nadere informatie

MEEGROEIWONEN en zo wisselen de bewoners steeds opnieuw! Meegroeiwonen Een dynamische visie op mens en ruimte of vroeger nadenken over het wonen van morgen! MEEGROEIWONEN is duurzame, lange termijnvisie

Nadere informatie

Toegankelijkheid van maneges

Toegankelijkheid van maneges Toegankelijkheid van maneges Om paardrijden in maneges mogelijk te maken voor iedereen, ook voor personen met een beperking, zijn een aantal specifieke aanpassingen en hulpmiddelen in de piste nodig. Ook

Nadere informatie

Toegankelijk Amsterdam

Toegankelijk Amsterdam Onderzoeksformulier www.toegankelijkamsterdam.nl Naam van het gebouw Stuur het ingevulde formulier naar Cliëntenbelang Amsterdam Antwoordnummer 47323 1070 WC Amsterdam Een postzegel is niet nodig. Cliëntenbelang

Nadere informatie

Vlaams Netwerk Toegankelijk Bouwen EFRO VNTB. Peter Deboutte, vzw In-HAM 9 maart 2010

Vlaams Netwerk Toegankelijk Bouwen EFRO VNTB. Peter Deboutte, vzw In-HAM 9 maart 2010 Vlaams Netwerk Toegankelijk Bouwen EFRO VNTB Peter Deboutte, vzw In-HAM 9 maart 2010 Uitvoerende Partners Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Contactpersonen: J. Desmyter & S. Danschutter

Nadere informatie

Rapport Toegankelijkheidsscreenings Vlaamse kunsteninstellingen

Rapport Toegankelijkheidsscreenings Vlaamse kunsteninstellingen Rapport Toegankelijkheidsscreenings Vlaamse kunsteninstellingen Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Belgiëplein 1 3510 HASSELT 011/26 50 30 info@entervzw.be Enter vzw Belgiëplein 1 B 3510

Nadere informatie

Toegankelijke wandelroutes

Toegankelijke wandelroutes Toegankelijke wandelroutes Marcel Wijnker produktdesigner, mobiliteitsdeskundige 1 Wie is iedereen? Wetgeving en richtlijnen Subsidie 2 Wie is iedereen? 3 Iedereen? Probleemstelling: onze omgeving is vormgegeven

Nadere informatie

1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1. Drempels / dorpels. Algemeen:

1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1. Drempels / dorpels. Algemeen: Gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor woningen bewoond door senioren en personen met een handicap. TECHNISCHE NOTA 1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1.

Nadere informatie

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke fietsroute Eeklo project

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke fietsroute Eeklo project toegankelijkheid project Opdrachtgever Toegankelijke fietsroute Eeklo Provincie Oost-Vlaanderen Toegankelijkheidsadvies v.z.w. ato Driegaaienstraat 160 9100 Sint Niklaas Tel : 03 / 780.35.36 Fax : 03 /

Nadere informatie

Rapportage. Toegankelijkheidsonderzoek. Jeu de Boules Vereniging Gouda

Rapportage. Toegankelijkheidsonderzoek. Jeu de Boules Vereniging Gouda Rapportage Toegankelijkheidsonderzoek Jeu de Boules Vereniging Gouda Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking Februari 2013 1. Inleiding 2. JBV Gouda beschikt over een prachtig clubhuis, 2 speelvelden

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid bvr 5/6/2009 b.s. 2/9/2009 HOOFDSTUK I. - Definities Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke wandelingen Donkmeer wandelroute project verkorte lus Donkmeer Toerisme Oost-Vlaanderen

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke wandelingen Donkmeer wandelroute project verkorte lus Donkmeer Toerisme Oost-Vlaanderen toegankelijkheid project Opdrachtgever Toegankelijke wandelingen Donkmeer wandelroute verkorte lus Donkmeer Provincie Oost-Vlaanderen Toerisme Oost-Vlaanderen Toegankelijkheidsadvies v.z.w. ATO Driegaaienstraat

Nadere informatie

Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (update maart 2014)

Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (update maart 2014) Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (update maart 2014) 1. INLEIDING Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) zijn door PBTconsult

Nadere informatie

1) Waarom werk maken van toegankelijkheid voor personen met beperkingen?.1

1) Waarom werk maken van toegankelijkheid voor personen met beperkingen?.1 Informatiebrochure voor de logiesverstrekkende bedrijven. Augustus 2001 INHOUD 1) Waarom werk maken van toegankelijkheid voor personen met beperkingen?.1 2) Wie kan een premie bekomen?.2 3) Waarvoor kan

Nadere informatie

vragenlijst{toegankelijkheid}

vragenlijst{toegankelijkheid} {toegankelijkheid} Datum publicatie: Versienummer: 20 dec. 2011 1.2 Inleiding Met de gegevens die u in deze invult, wordt voor personen met een beperking bepaald of en in hoeverre organisaties fysiek toegankelijk

Nadere informatie

Inhoud. TOEGANKELIJKHEID van informatie en communicatie. Intro vzw? Toegankelijke evenementen en inclusieve projecten

Inhoud. TOEGANKELIJKHEID van informatie en communicatie. Intro vzw? Toegankelijke evenementen en inclusieve projecten Inhoud Toegankelijke evenementen en inclusieve projecten Intro vzw Toegankelijkheid van informatie en communicatie. Toegankelijkheid van de infrastructuur Diensten en materialen Intro-label Intro vzw?

Nadere informatie

KOM D IN. Inleiding RIS.7156

KOM D IN. Inleiding RIS.7156 RIS.7156 KOM D IN E E E K beter toegankelijk gebouwenbestand te realiseren. Het programma van eisen kiest voor een hoger ambitieniveau dan de minimale wettelijke eisen. Versie: definitief, datum 23 juni

Nadere informatie

Toegankelijkheid van voorzieningen voor algemeen welzijnswerk

Toegankelijkheid van voorzieningen voor algemeen welzijnswerk Toegankelijkheid van voorzieningen voor algemeen welzijnswerk Een voorsmaakje van de inspiratiebundel Meer inspiratietips: download de volledige inspiratiebundel op www.entervzw.be of www.vipa.be Een publicatie

Nadere informatie

Bouwen met focus op toegankelijkheid en welzijnszorg

Bouwen met focus op toegankelijkheid en welzijnszorg Bouwen met focus op toegankelijkheid en welzijnszorg Universal Design in welzijns- en gezondheidsinfrastructuur, hoe kan het gebouw een bijdrage leveren? Fien Van den Abeele, architect Enter vzw, Vlaams

Nadere informatie

Lifetime housing. rita ceenaeme - rudy de graef. Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen

Lifetime housing. rita ceenaeme - rudy de graef. Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen Lifetime housing rita ceenaeme - rudy de graef structuur CTPA Provinciaal adviesbureau Toegankelijkheid Provinciaal toegankelijkheidsoverleg Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid Vlaams Steunpunt Toegankelijkheid

Nadere informatie

Toegankelijkheid van voorzieningen

Toegankelijkheid van voorzieningen Toegankelijkheid van voorzieningen AAPROG architecten is opgericht op 1 oktober 1996. Het doel van het bedrijf is een sterk gespecialiseerd ontwerpteam te willen zijn voor projecten in de gezondheidszorg

Nadere informatie

Een convenant met Inter

Een convenant met Inter Een convenant met Inter Tine Missinne (Inter) Congres Naar een toegankelijke gemeente 10 oktober 2016 Sinds 2016 streven we samen naar een betere Inter-actie tussen mens en omgeving Enter, Intro, Westkans,

Nadere informatie

Toegankelijke muziekfestivals en evenementen.

Toegankelijke muziekfestivals en evenementen. Toegankelijke muziekfestivals en evenementen Doelstelling Het toegankelijk maken van: Festivals Concerten Beurzen Sportmanifestaties Het realiseren van inclusieve projecten Belgische kust (Zon, Zee Zorgeloos)

Nadere informatie

Aandachtspunten voor een levensloopgeschikte woning.

Aandachtspunten voor een levensloopgeschikte woning. Waarom aanpasbaar? Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun en kunnen al of niet een beperking (fysiek, verstandelijk of mentaal) hebben. Veel mensen zijn

Nadere informatie

Toegankelijke sanitaire voorzieningen in de speeltuin

Toegankelijke sanitaire voorzieningen in de speeltuin Toegankelijke sanitaire voorzieningen in de speeltuin Adviezen om de sanitaire voorzieningen geschikt te maken voor kinderen met een beperking. Revisie 0.1 (concept) Dit document geeft een overzicht van

Nadere informatie

Advies Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap Zwembad Kortrijk Weide

Advies Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap Zwembad Kortrijk Weide Advies Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap Zwembad Kortrijk Weide Kortrijk, 1 juli 2015 Sport opent voor personen met een beperking heel wat deuren en geeft hen de mogelijkheid grenzen te verleggen.

Nadere informatie

INFOFICHE: TOEGANKELIJKHEID

INFOFICHE: TOEGANKELIJKHEID INFOFICHE: TOEGANKELIJKHEID 1. Comfortabele toegankelijkheid voor iedereen Toerisme Vlaanderen streeft naar een comfortabele toegankelijkheid van alle toeristisch-recreatieve projecten en evenementen.

Nadere informatie

Studiedag toegankelijke cultuur 7 mei 2012. praktijkvoorbeelden

Studiedag toegankelijke cultuur 7 mei 2012. praktijkvoorbeelden Studiedag toegankelijke cultuur 7 mei 2012 praktijkvoorbeelden Provinciaal Archeologisch Museum ENAME Het museum, dat zijn deuren opende in september 1998, toont het dagelijks leven van de Enaamse gemeenschap,

Nadere informatie

CIG adviescommissie toegankelijkheidsbevordering

CIG adviescommissie toegankelijkheidsbevordering CIG adviescommissie toegankelijkheidsbevordering Waar kunt u als horeca-ondernemer aan denken als u uw onderneming ook echt toegankelijk wil maken voor iedereen? Hieronder vindt u een checklist. De onderwerpen

Nadere informatie