Werkwijzer Rechten en plichten. Met veel leuke banen bij jou in de regio!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkwijzer 2009. Rechten en plichten. Met veel leuke banen bij jou in de regio!"

Transcriptie

1 Werkwijzer 2009 Rechten en plichten Met veel leuke banen bij jou in de regio!

2 Op zoek naar een leuke uitzendbaan? Voor een leuke uitzendbaan ga je naar een uitzendbureau aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Dan weet je zeker dat je krijgt waar je recht op hebt, zoals een goed loon en vakantiedagen. Uitzendbureaus die ABU-lid zijn worden namelijk streng gecontroleerd op het naleven van de regels. Ga je voor zekerheid? Let dan op het ABU-logo voor je een uitzendbureau binnenstapt of kijk op voor de ledenlijst. Sterk voor uitzendwerk

3 Je eerste echte baan. Daar komt nogal wat bij kijken. Leuke dingen als nieuwe collega's, uitdagende projecten, je eigen werkplek en vakantiegeld. Maar ook minder leuke aspecten als overwerken, stress, rsi en pesten. Over al deze onderwerpen gaat dit boekje. De Werkwijzer is een serie brochures van de FNV met nuttige informatie en tips. In totaal verschijnen er vier verschillende titels: Van sollicitatie tot contract Werk en geld Op de werkvloer Rechten en plichten Heel veel succes met het vinden van je eerste echte baan. En als de FNV iets voor je kan betekenen, dan bel of mail je maar. Een groet van Agnes Jongerius Voorzitter Vakcentrale FNV Colofon Uitgave: FNV Vakcentrale Afdeling Marketing & Communicatie Postbus 8456, 1005 AL Amsterdam. Vormgeving: The Fresh Connection, Koog a/d Zaan. Druk: Den Haag Media Groep, Rijswijk. Realisatie: AddWork communicatie en acquisitie, Groningen. Opmaak: Studio AddWork, Groningen. Bestelcode: Copyright: FNV 2009 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de FNV Vakcentrale. Acquisitie naar aanleiding van publicaties in de werkwijzer wordt niet op prijs gesteld. 3

4 Werken bij IHC Merwede betekent werken aan grootse projecten. We zijn wereldleider in de bouw van gespecialiseerd baggermateriaal en complexe custom-built-offshoreschepen. Vele tonnen staal die door jouw kennis en kunde tot leven komen. Want zonder jouw bijdrage hoe klein ook rolt er geen schip van de werf af. En die bijdrage wordt groot beloond. Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden krijg je de kans om alles uit jezelf en je vak te halen. We stimuleren je ontwikkeling, groei en doorstroom. En in het tempo dat jij bepaalt. Want groter dan bij ons kun je niet worden. Kijk voor actuele vacatures, traineeships en stage- en afstudeermogelijkheden op onze site.

5 Rechten en plichten Inhoudsopgave Overeenkomsten en contracten 7 Werktijden en vakantie 16 Geld 17 Ziekte 21 Uitzendkrachten 23 Oproep- en min-maxcontracten 44 Startende ondernemers 47 De FNV 50 5

6 VRIENDEN WORDEN? VRIENDEN WORDEN VAN COFELY DOE JE OP: COFELY.HYVES.NL Werken in de techniek is mensenwerk. Bij Cofely, je kent ons misschien nog als GTI, gaat het team dus altijd voor de techniek. Want mensen maken techniek mogelijk en niet andersom. Wil jij alvast kennis met ons maken? Word dan vriend op onze Hyves of neem eens een kijkje op onze website... voor je ergens anders iets tekent waar je spijt van krijgt. VER VOORUIT IN DUURZAME TECHNOLOGIE WAT NOU STAGE? REGEL HET GEWOON ZELF Jouw perfecte stage of leerbaan regel je op Stagemarkt.nl. Met stageplaatsen bij meer dan erkende stagebedrijven, dè online aanbieder van stages in het beroepsonderwijs. AAN DE SLAG MET STAGEMARKT.NL Stagemarkt.nl is een initiatief van de kenniscentra beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Ben je ambitieus, een harde werker en wil je verder komen in het leven? Warmteservice is een succesvolle keten die verwarming, sanitair en alle installatiematerialen verkoopt. Wij hebben nu al meer dan 35 vestigingen in Nederland en openen binnenkort nog eens 5 nieuwe vestigingen. Wij zijn, voor een groot aantal van onze vestigingen, op zoek naar: VERKOOPMEDEWERKERS Profiel: vriendelijk, stipt, leergierig en doortastend een afgeronde opleiding (VMBO-T of hoger) ervaring in een verkoopfunctie is een pré (winkel of bouwmarkt) Geboden: afwisselend werk in een enthousiast team een goed salaris (40-50% boven min. salaris) doorgroeimogelijkheden tot (assistent) bedrijfsleider werken bij een dynamisch en succesvol bedrijf een uitgebreid intern opleidingsprogramma Kijk op warmteservice.nl voor info en sollicitatie

7 Rechten en plichten Als je gaat werken, heb je allerlei rechten en plichten. De regels hangen af van de werksituatie. Een oproepkracht heeft voor een deel met andere regels te maken dan iemand met een vaste baan. In dit boekje staat algemene informatie over je rechten en plichten, en specifieke informatie voor deeltijders, uitzend-, oproep- en tijdelijke krachten. Overeenkomsten en contracten Wat is een arbeidsovereenkomst? Als je een baan hebt gevonden krijg je een arbeidsovereenkomst als aan drie voorwaarden wordt voldaan: je hebt een baas je krijgt loon je hebt een werkverplichting Kan ik werken zonder arbeidsovereenkomst? Je werkgever is verplicht om je binnen een maand na je indiensttreding een schriftelijke arbeidsovereenkomst te geven. Maar tot die tijd zijn mondelinge afspraken ook geldig. In ieder geval moet je werkgever zich houden aan de wettelijke regels voor het minimumloon, vakantiedagen en arbeidstijden. En als in het bedrijf een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) geldt, dan geldt die ook voor jou. In geval van nood kun je de mondelinge afspraken zelf op papier zetten met je handtekening eronder. Vraag je werkgever deze brief voor akkoord te ondertekenen. Je hoort regelmatig een loonstrook te ontvangen. In ieder geval bij de eerste uitbetaling en daarna minimaal wanneer er iets verandert in je loon en het bedrag op je loonoverzicht dus wijzigt. Bewaar je loonstroken als bewijs dat er een arbeidsovereenkomst is. 7

8 Voorbeeld van een arbeidscontract Ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen werkgever en... wonende te... hierna te noemen werknemer, verklaren het volgende overeengekomen te zijn. Werknemer treedt op.. /.. /.. in dienst van werkgever in de functie van... De taken die bij deze functie horen zijn:... De dienstbetrekking wordt aangegaan voor: a. onbepaalde tijd b. bepaalde tijd, namelijk tot... De proeftijd bedraagt... weken/maanden (maximaal 2 maanden). Bij contracten korter dan 2 jaar geldt een maximum proeftijd van 1 maand, tenzij in de cao anders is bepaald. De opzegtermijn bedraagt 1 maand (regel bij een contract voor bepaalde tijd ook een tussentijdse opzeggingsmogelijkheid, anders kan je werkgever je aan de overeengekomen contractsperiode houden. In de cao kunnen afwijkende opzegtermijnen geregeld zijn.) De arbeidstijd van werknemer bedraagt... uur per dag, gedurende... dagen per week. De werkdag loopt van... tot... uur. De werknemer heeft recht op... vakantiedagen per jaar, waarvan in overleg... dagen achtereen moeten worden opgenomen. Het brutosalaris bedraagt... per maand/week/dag/uur. De vakantietoeslag bedraagt... procent van het brutoloon en wordt ieder jaar in de maand... uitbetaald; indien dit niet mogelijk is, aan het einde van het dienstverband. De cao... maakt onderdeel uit van deze overeenkomst (als er een cao van toepassing is). Plaats van de werkzaamheden is... (adres vestiging). Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend op.. /.. /.. Werkgever Werknemer Let op: als een cao van toepassing is, mogen de regels van de individuele arbeidsovereenkomst hiermee niet in strijd zijn. 8

9 Ik kan alleen een tijdelijk contract krijgen. Mag dat? Een werkgever mag zelf weten of hij jou een vast of een tijdelijk contract aanbiedt. Daar kun je weinig tegen doen. De enige uitzondering is, wanneer in de cao van het bedrijf staat dat een contract voor bepaalde tijd alleen in specifieke situaties mag. Het gaat dan bijvoorbeeld om een project of vervanging van een zieke collega. In de cao kan ook staan dat een tijdelijk contract niet langer dan een bepaalde periode mag duren, bijvoorbeeld maximaal een jaar. Een minimumduur wordt meestal niet vermeld. In de cao zijn vaak regels over tijdelijke contracten opgenomen. Soms wordt afgeweken van de wettelijke regeling. Dat mag: de wet staat in veel gevallen een afwijking toe. Zorg er dus voor dat je de cao van het bedrijf onder ogen krijgt. Wanneer loopt mijn tijdelijke contract af? In je contract staat een einddatum, eindsituatie of gebeurtenis. Op dat moment eindigt je tijdelijk contract. Er is geen opzegging voor nodig. Officieel heet dat: beëindigen van rechtswege. Mag mijn werkgever mij ontslaan als het contract nog niet is afgelopen? Niet zomaar. Wil je werkgever je tussentijds ontslaan, dan moet hij eerst een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV WERKbedrijf. Wordt deze vergunning verleend, dan kan hij je ontslaan. Maar niet voordat de opzegtermijn is verstreken. Als er reden is voor ontslag op staande voet, bijvoorbeeld omdat je gestolen hebt, of een collega hebt mishandeld, dan heeft de werkgever geen vergunning nodig. Weten hoe het nou precies zit met contracten? Surf naar 9

10 Help ons de oorlog uit een kindsoldaat te halen. Kijk op

11 OBDAM AMSTERDAM H EEMSKERK HANDELSKADE HS OBDAM POSTBUS ZG OBDAM TEL FAX CU-COC KIJ K VOOR VACATU RES OP LDEROBDA M.N L een spannend bedrijf Techniek? ICT? Repro? Verwerking van speciaal afval? Maaltijden bereiden? Weet je dat je daarmee in een ziekenhuis ook aan de slag kunt? Natuurlijk werken in een ziekenhuis veel mensen in de zorg. Maar het ziekenhuis is ook een spannend bedrijf, waar van alles gebeurt. Misschien is het iets voor jou? Om meteen aan de slag te gaan. Of om een opleiding in te volgen. Zie voor vacatures of opleidingsmogelijkheden:

12 Ik werk al een tijd voor deze werkgever, heb ik nu recht op een vast contract? Je hebt recht op een vast contract, zodra je werkgever je voor de vierde keer een tijdelijk contract geeft. Dat is geregeld in de Wet flexibiliteit en zekerheid (de flexwet), tenzij de cao anders bepaalt. Een uitzendovereenkomst telt ook mee. Het maakt niet uit hoe lang het eerste, tweede en derde contract duurde. Ook kom je automatisch in vaste dienst op het moment dat je langer dan drie jaar bij je werkgever hebt gewerkt op tijdelijke contracten. Je tijdelijke contracten hoeven niet aansluitend te zijn. Er mag een periode tussen zitten waarin je niet of ergens anders werkte. Die onderbreking mag niet langer zijn dan drie maanden. Die contracten horen bij elkaar als 'schakel' in een ketting. Werk je langer dan drie maanden niet voor je werkgever, dan begin je opnieuw aan je 'eerste' contract. Je werkgever geeft je na afloop van je contract geen nieuw contract, maar wil je wel blijven inhuren via een uitzendbureau. Dat mag wel, maar ook nu kun je recht hebben op een vast contract. Kan mijn werkgever zomaar van mij af na afloop van het tijdelijke contract? Dat ligt aan het aantal tijdelijke contracten dat je bij je werkgever hebt gehad. De eerste drie tijdelijke contracten lopen automatisch af. De werkgever is daarbij niet aan ontslagregels gebonden. Hij hoeft geen ontslagvergunning aan te vragen of rekening te houden met een opzegtermijn. Maar werk je onder een vierde tijdelijk contract, of zijn je contracten samen langer dan drie jaar, dan ben je feitelijk in vaste dienst. Wil je werkgever nu van je af, dan moet hij daar toestemming voor vragen bij het UWV WERKbedrijf. Ook hier geldt, dat in sommige cao s afwijkende bepalingen kunnen staan. Bijvoorbeeld dat niet na het vierde, maar pas na het zesde contract sprake is van een vast contract. Kom je er niet uit, of weet je niet onder welke cao je valt, vraag dan advies aan je vakbond. 12

13 Kan ik weg bij mijn werkgever als mijn contract nog niet is afgelopen? Kijk in je contract wat daarover geregeld is. Als je voor afloop van je contract kunt vertrekken moet je wel de opzegtermijn in acht nemen. Die gaat in op het moment dat je je ontslag hebt ingediend. Hoelang de opzegtermijn duurt, staat in je contract of in de cao. Staat niet in je contract dat je het tussentijds kunt opzeggen, dan kun je ontslag nemen als je werkgever het daarmee eens is. Dus gewoon vragen. Vraag advies aan je vakbond als je er met je werkgever niet uitkomt. Tip: Laat in je tijdelijk contract altijd een artikel opnemen over tussentijds opzeggen, anders zit je eraan vast tot aan de afgesproken einddatum. Wat zijn mijn rechten als deeltijdwerker? Het is verboden onderscheid te maken tussen werknemers naar arbeidsduur. De Commissie Gelijke Behandeling (www.cgb.nl) ziet toe op de naleving. Bij een klacht kijkt de commissie onder andere of er voor het onderscheid een goede reden is. Dat heet een 'objectieve rechtvaardiging'. Zo n onderscheid wordt door de wet wel toegestaan. Mag een tijdelijk contract een proeftijd hebben? Ja, ook in een tijdelijk contract kan een proeftijd staan. Een proeftijd moet altijd in je contract staan. Een mondelinge proeftijd is niet geldig. Bij een contract korter dan twee jaar, of voor de duur van een project, is je proeftijd maximaal een maand. De cao kan twee maanden toestaan. Bij een contract van twee jaar of langer mag de proeftijd niet meer zijn dan twee maanden. Heb ik rechten tijdens mijn proeftijd? Tijdens de proeftijd ben je behoorlijk rechteloos. Want in de proeftijd kun je om welke reden dan ook op straat komen te staan, behalve bij zwangerschap. Een reden kan zijn dat je veel ziek bent of dat er volgens de werkgever geen werk is. Daar staat tegenover dat je ook zelf in de proeftijd kunt opstappen wanneer je wilt, bijvoorbeeld omdat je een andere baan kunt krijgen. Veel werkgevers gebruiken een tijdelijk contract als een soort proeftijd. Na afloop van zo n contract wordt het wel of niet verlengd. Toch is er een groot verschil met de proeftijd. Bij een tijdelijk contract kan de werkgever je niet zo maar voor het einde van het contract ontslaan. Dat kan tijdens de proeftijd wel. Meer informatie kun je vinden in de Werkwijzer Van sollicitatie tot contract. 13

14 Op het ROC ASA leer je meer dan een vak Natuurlijk leer je bij ons een vak. Maar dat niet alleen. Creativiteit, houding en respect voor elkaar vinden we ook belangrijk. Open naar je medemens kijken en met beide benen in de samenleving staan. ROC ASA heeft ruim 200 beroepsoplei dingen in Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Almere. Bijvoorbeeld in de richtingen economie, zorg en welzijn, onderwijs, toerisme, ICT, techniek, horeca, maar ook in popmuziek, beveiliging of sport. Meer weten? ROC ASA IN AMSTERDAM ROC ASA in Amsterdam Postbus BE Amsterdam tel OPEN DAGEN EXTRA INSCHRIJFMIDDAG Do 4 juni: uur ROC ASA IN UTRECHT Marketing- en Communicatiebureau Postbus KA Utrecht tel / OPEN DAGEN Do 16 april: uur INSCHRIJFAVONDEN Do 11 juni: uur Do 3 september: uur ad_97.50x ROC ASA IN AMERSFOORT Bureau Marketing en Communicatie Leusderweg KB Amersfoort tel OPEN DAGEN Do 16 april: uur Do 11 juni: uur Do 3 september: uur (inschrijfavond) IVT: Za 18 april: uur ROC ASA IN ALMERE ROC ASA in Almere Filipijnenstraat NA Almere tel OPEN DAGEN INSCHRIJVEN Di 21 april: uur Di 4 juni: uur

15 Praten met andere jongeren over problemen? Ga naar 100% veilig & anoniem Openingstijden chat: maandag t/m donderdag van 19 tot 21 uur woensdag van 15 tot 17 uur 5.indd :12:51 Purmerweg 19a, 1441 RA Purmerend Odion is een stichting die volwassenen en kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking helpt om een zo gewoon mogelijk leven te kunnen leiden op een manier die bij ze past. Het credo van Odion is dan ook: met zorg het gewone leven ondersteunen. En wij organiseren onze zorg en dienstverlening in 60 woonvormen en dagcentra. Het werkgebied van Odion beslaat de regio s Zaanstreek, Waterland en Kennemerland. Voor meer informatie nodigen wij jullie van harte uit onze website te bezoeken. 15

16 Werktijden en vakantie Hoeveel uur mag je werken als je 18 bent of ouder? Maximale arbeidstijden (structureel): per dienst 12 uur per week 60 uur per 16 weken een gemiddelde arbeidsduur van 48 uur per week De werkgever mag je verplichten tot overwerk, tot een maximale arbeidsduur per week van 60 uur. Overwerk hoort incidenteel te zijn. Heb ik recht op pauze? De wettelijke regels voor pauzes: Bij een dienst langer dan 5,5 uur, heb je recht op minimaal 30 minuten pauze. Draai je een dienst van 10 uur of langer, dan heb je recht op minimaal 45 minuten pauze, waarvan 15 minuten aaneengesloten. Een pauze die langer duurt dan een kwartier wordt normaliter niet uitbetaald. De werkgever kan je dan ook niet verplichten om tijdens de pauze aanwezig te blijven op de werkvloer of in het gebouw. De pauze is nadrukkelijk geen arbeidstijd maar vrije tijd. Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht? Als je werkt, hoe kort ook, bouw je vakantiedagen op. Het wettelijke minimum per jaar is vier keer het aantal uren dat je per week werkt. Werk je 36 uur dan is dat dus 4 x 36 uur. In de meeste cao's zijn gelukkig meer uren afgesproken. Werk je maar drie maanden, dan bouw je ook maar 3/12de op. Werk je in deeltijd, dan bouw je naar verhouding rechten op. Algemeen erkende (christelijke) feestdagen, roostervrije dagen, adv-dagen en vrije dagen ter compensatie van overwerk tellen niet mee als vakantiedag. Meer informatie kun je vinden in de Werkwijzer Op de werkvloer Meer weten over arbeidstijden? Surf naar doorklik werk, doorklik arbeidstijden 16

17 Geld Overwerk en toeslagen, wat zijn mijn rechten? Afhankelijk van de afspraken met je werkgever en afhankelijk van of je onder een cao valt, heb je recht op extra's. Denk aan reiskosten, toeslag voor overwerk, ploegendienst of werken op vreemde tijden. Het is slim om voor je een arbeidsovereenkomst tekent te weten welke extra's je krijgt en deze in je arbeidsovereenkomst te laten opnemen. Van overwerk is sprake wanneer je af en toe meer uren werkt dan de arbeidsuren die in je contract staan. Ook uren die buiten het normale rooster vallen zijn overwerk. In de meeste cao's staan afspraken over toeslagen (extra salaris of extra vrije tijd) voor overwerk. Is er in de cao of arbeidsovereenkomst niets vermeld over extra toeslagen, dan heb je er waarschijnlijk geen recht op. Er is namelijk geen wettelijke regeling die een toeslag verplicht bij overwerk of ploegendienst. Op dit moment komen in cao's globaal twee regelingen voor: De toeslag geldt voor deeltijders bij overschrijding van de individuele arbeidsduur. Een deeltijder met een contract voor twintig uur krijgt dan vanaf het 21e uur een toeslag. Overwerk wordt pas vergoed bij overschrijding van de voltijdsarbeidsduur. In dat geval geldt de toeslag pas als je meer werkt dan de normale werkweek van een voltijder. Krijg ik vakantiegeld? Als je werkt heb je recht op vakantietoeslag. Er geldt een wettelijk minimum van 8 procent over het brutoloon dat je verdient. 17

18 The sky is the limit De wereld om ons heen verandert in een snel tempo. Dagelijks worden we geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen en andere inzichten. Grenzen worden steeds verder verlegd. Dat prikkelt ons met nieuwe ideeën en oplossingen te komen. Ballast Nedam voelt zich thuis bij dat elan van vernieuwing. U kent ons als bouwers. Maar eigenlijk zijn we vooral uitvinders, ontwerpers, ontwikkelaars. Bedenkers van duurzame oplossingen. Om een eigentijds antwoord te geven op de vragen die de huidige generatie ons stelt. Dat vereist niet alleen technische expertise, maar vooral flexibiliteit, creativiteit en ambitie. foto: Rob Hoekstra Ringwade 71 Postbus BN Nieuwegein Telefoon (030) Fax (030)

19 wil jij... plezier in je werk professionaliteit je ontwikkelen Koks Milieu- en Voertuigtechniek BV Diamantweg 1, 1812 RC Alkmaar Tel (0) Fax +31- (0) ben jij... enthousiast creatief klantgericht gek op kinderen uk is op zoek naar jou! Amsterdam Almere Def. opmaak Hugo Haarlem adv. tel (020) :32 Pagina 1 SPECIALIST IN MATERIEEL VOOR WEGENONDERHOUD Baan in de jeugdzorg? Parlan is een organisatie voor jeugdzorg in Noord- Holland noord. Wij bieden opvang, opvoeding, begeleiding en/of behandeling aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Ouders en verzorgers kunnen bij ons terecht voor ondersteuning bij opvoeding en (ontwikkelings)problemen van hun kinderen. Jaarlijks helpt Parlan ruim cliënten, onder wie 700 pleegkinderen in 600 pleeggezinnen. Bij Parlan werken 650 collega s op 32 afdelingen. Afgestudeerd en op zoek naar een baan? Parlan heeft regelmatig vacatures voor Pedagogisch medewerkers. Werken bij Parlan! Kijk op

20 Hoe zit het precies met het minimumloon? Nederland kent een wettelijk minimumloon. Dat geldt vanaf je 23ste jaar. Tot je 23ste heb je recht op minimaal het wettelijk minimumjeugdloon. Het wettelijke minimum varieert per leeftijd en de gemiddelde werkweek in het bedrijf waar je werkt. Kijk voor een overzicht op Het zijn vooral de nieuwkomers op de arbeidsmarkt die het minimumloon krijgen. Zij hebben vaker een kleine dan een grote baan. En, vervelend maar waar, hoe weinig dat loon ook is, het wordt vaak niet eens volledig betaald. Let daar dus goed op. Wat is het verschil tussen netto en bruto? Je brutoloon is het bedrag dat in de wet, de cao, of met je werkgever is afgesproken. Je nettoloon is het bedrag dat je op je bank- of girorekening krijgt gestort. Dit bedrag is lager dan je brutoloon, omdat je werkgever hiervan namens jou belasting en verzekeringspremies afdraagt. Iedereen die in Nederland woont en inkomen heeft uit werk of uitkering, betaalt mee aan volksverzekeringen zoals de AOW (Algemene ouderdomswet) en aan de belastingen. Deze inhoudingen samen worden loonheffing genoemd. Een werknemer betaalt daarnaast ook premies voor de sociale verzekeringen. Op je loonstrookje kun je zien wat je brutoloon is, wat ervan is betaald en wat je netto overhoudt. Heb ik als tijdelijke kracht recht op hetzelfde (cao)-loon als vaste werknemers? Je hebt recht op het loon dat hoort bij jouw functie. De functie-indelingen, en de bijbehorende salarisschalen, staan meestal in de cao van het bedrijf. Het kan voorkomen dat je als tijdelijke kracht minder verdient dan een collega. Dat kan komen omdat je korter in dienst bent, waardoor je minder periodieken ('ervaringsjaren') krijgt. Ook kan het zijn dat in de cao een uitzondering is gemaakt voor bepaalde groepen werknemers, zoals vakantiewerkers. Ga dus na of er een aanwijsbare oorzaak is voor het salarisverschil, als daarvan sprake is. Ook als je niet onder een cao valt, heb je recht op hetzelfde loon als je collega die vast bij het bedrijf werkt en hetzelfde werk doet. Het wettelijke principe is: 'gelijke arbeid' betekent 'gelijk loon'. Meer informatie kun je vinden in de Werkwijzer Werk en geld. 20

21 Ziekte Wat moet ik doen als ik ziek word? Als eerste meld je jezelf ziek bij je werkgever, direct op je eerste ziektedag. Je bent niet verplicht te melden hoe lang jij of je arts verwacht dat je in de lappenmand zit, of wat je precies mankeert. Realiseer je wel dat je met geheimzinnig doen alleen maar vragen oproept. Je werkgever geeft je ziekmelding door aan de arbodienst. Als je ziekte langer duurt dan een paar dagen (soms weken) komt de arboarts om de hoek kijken. In overleg met hem wordt gekeken wanneer je naar verwachting weer kunt werken. Weer opgeknapt? Vergeet dan niet om je op je eerste werkdag beter te melden. Klopt het dat ik bij ziekte een vakantiedag kwijt ben? Als dat in je cao staat, dan klopt dat. Soms moet je na drie ziekmeldingen in een jaar een of twee vakantiedagen inleveren. Let erop dat je het voor jou geldende wettelijk minimum aantal uren vakantiedagen per jaar overhoudt. Soms krijg je een extra vakantiedag als je weinig ziek bent. Zulke regels staan in de cao. Bel je bond als je denkt dat de regels niet goed worden nageleefd. Hoe zit het met mijn loon als ik ziek ben? In Nederland gelden socialezekerheidswetten. Ze regelen dat je niet zonder geld komt te zitten als je niet kunt werken. Bij ziekte krijg je ziekengeld. Volgens de wet moet je werkgever je loon doorbetalen als je ziek bent. Sinds kort geldt voor iedereen een periode van twee jaar loondoorbetaling. Je hebt recht op 70 procent van je loon, zonder ondergrens. In veel cao s heeft de vakbond een hoger ziekengeld geregeld. Die aanvullingen kunnen per cao verschillen. Op de hoogte blijven over WW en WIA? Kijk op 21

22 Hoe kom ik in de WIA? Als je langdurig ziek ben kun je in de WIA komen. Bij de WIA, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, gaat het niet om wat je niet meer kunt, maar om wat je nog wel kunt. Na twee jaar ziekte word je door het UWV gekeurd. De mate van arbeids(on)geschiktheid hangt af van het verschil tussen je oude loon en wat je theoretisch nog kan verdienen met de beperkingen als gevolg van je ziekte: het loonverlies. Je kunt hierover meer lezen op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.szw.nl) en de FNV (www.fnv.nl). Wanneer heb ik recht op WW? Een kortdurende WW-uitkering van drie maanden (de eerste twee maanden 75 procent van het loon, daarna 70 procent). Je kunt aanspraak maken op de WW als je je werk helemaal of gedeeltelijk kwijtraakt buiten je schuld. Je moet aan een paar voorwaarden voldoen. In de 36 weken voor je werkloos werd, moet je in 26 weken gewerkt hebben. Ook moet je minimaal vijf arbeidsuren per week kwijtraken, of de helft van het aantal uren per week dat je gewoonlijk werkte. Als je ook nog voldoet aan de 'vier-uit-vijf-jareneis' dan ontvang je langer een uitkering. Deze eis houdt in dat je in de afgelopen vijf jaren er vier moet hebben gewerkt. Deze uitkering duurt in maanden net zolang als je arbeidsverleden in jaren, met een maximum van 38 maanden. Zolang je werkgever je nog loon moet betalen, krijg je geen WW. Dat geldt bijvoorbeeld als hij je minder of geen werk meer geeft zonder ontslagvergunning. Je moet dan bezwaar maken tegen het (gedeeltelijke) ontslag, waarbij je doorbetaling van je loon eist. Ben je vakbondslid, dan kun je je vakbond vragen actie voor je te ondernemen. Meer informatie kun je vinden op de website van het Ministerie van Sociale Zaken (www.szw.nl). Je kunt met vragen ook terecht bij je vakbond. 22

23 Uitzendkrachten Is er een cao voor uitzendkrachten? Ook als uitzendkracht heb je allerlei rechten en plichten. FNV Bondgenoten heeft daarover afspraken gemaakt met de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) en de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) (richt zich op midden- en kleinbedrijf) in de vorm van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor uitzendkrachten. De meeste en grootste uitzendbureaus hebben zich hierbij aangesloten. Je kunt een cao-boekje bestellen bij een van de aangesloten uitzendbureaus, via de ABU (www.abu.nl) of via de NBBU (www.nbbu.nl). Wie is mijn werkgever als ik via een uitzendbureau werk? Bij uitzendwerk is altijd sprake van drie partijen: jij (de uitzendkracht), het uitzendbureau (de werkgever) en het bedrijf waar je werkt (de inlener of opdrachtgever). Je ontvangt loon van het uitzendbureau, dat is dus je werkgever. Het bedrijf waar je werkt, is klant van het uitzendbureau. Een uitzendbureau mag je alleen met jouw toestemming uitlenen aan een opdrachtgever. Werk je eenmaal als uitzendkracht bij een bedrijf, dan gelden voor jou wel de dagelijkse regels van dat bedrijf, bijvoorbeeld over werktijden en gezamenlijke vrije dagen. Tip: Vraag het uitzendbureau op papier te zetten hoelang je bij een bedrijf kunt werken en wat je taken zijn. Dan weet je waar je aan toe bent. En je hebt een bewijs hoelang je voor het uitzendbureau hebt gewerkt. Heb ik rechten als uitzendkracht? Hoe langer je bij een uitzendbureau werkt, hoe meer rechten je opbouwt. Uitzendbureaus rekenen in fasen. Om te weten wat voor rechten je precies hebt, moet je dus weten in welke fase je zit. In totaal zijn er drie fasen. Weten waar je als uitzendkracht recht op hebt? Surf naar

24 De mooiste markt die er is! Bij Strukton kun je groeien, óók als mens. En jij?

25 Almere Wij schrijven Veiligheid met een hoofdletter. Jij ook? Nationaal en internationaal is het Liftinstituut een begrip in technische veiligheid. We inspecteren en certificeren onder meer liften, roltrappen en gevelonderhoudsinstallaties. We zoeken mensen die met ons de verantwoordelijkheid voor veiligheid willen dragen: Inspecteurs Klaar met je HTS? Dan is de functie van inspecteur bij het Liftinstituut een buitenkans. Na een gedegen inwerktraject ga je zelf op pad om in jouw regio de veiligheidsinspecties te doen. Je komt bij grote organisaties en bij particulieren. In je werk opereer je zelfstandig. Daarbij krijg je veel vrijheid maar ook de nodige ondersteuning vanuit een prettige, informele organisatie. Je bagage. Behalve een diploma HTS-werktuigbouw of elektronica en rijbewijs B moet je over goede communicatieve en sociale vaardigheden beschikken. Ook belangrijk: een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Jij bent tenslotte indirect verantwoordelijk voor de veiligheid van duizenden mensen die dagelijks de lift pakken. Interessant werk doen bij een werkgever die je de kans geeft om jezelf te ontwikkelen? Kijk op w w w. l i f t i n s t i t u u t. n l Liftinstituut

26 Fase A Fase A duurt de eerste 78 weken dat je voor een uitzendbureau werkt. Elke kalenderweek waarin is gewerkt (of dat nu 1 uur of 40 uur is) telt mee voor die 78 weken. Bij een onderbreking van 26 kalenderweken of meer begint de telling weer opnieuw. In fase A wordt gewerkt op basis van een overeenkomst met uitzendbeding, tenzij uitdrukkelijk een gewone arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is gesloten. Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt steeds automatisch (van rechtswege), wanneer de uitzending op verzoek van de inlener wordt beëindigd. Ook als je ziek bent eindigt de uitzendovereenkomst met uitzendbeding automatisch. In fase A heb je alleen recht op betaling van loon over de gewerkte uren, niet over de niet-gewerkte uren. Fase B Als je direct na fase A, of binnen 26 kalenderweken daarna, weer uitzendwerk verricht bij hetzelfde uitzendbureau, komt je in fase B. In deze fase wordt gewerkt op basis van één of meer gewone arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (zonder minimumduur) of op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Fase B duurt in principe twee jaar. Binnen die twee jaar kunnen maximaal acht contracten voor bepaalde tijd worden gesloten zonder dat dit leidt tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Al deze contracten voor bepaalde tijd eindigen automatisch (van rechtswege) aan het einde van de afgesproken periode. Duurt een onderbreking gedurende deze twee jaar 13 kalenderweken of langer (maar korter dan 26 kalenderweken), dan begint de telling van fase B opnieuw. Bij een onderbreking van 26 kalenderweken of langer begin je weer in fase A. Je hebt tijdens de arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd recht op doorbetaling van ten minste 90 procent van je laatstverdiende loon over het afgesproken aantal uren als er even geen werk is. Je moet wel passende arbeid accepteren. Weiger je dit, dan vervallen je rechten op vervangend werk en op doorbetaling van loon. Meer weten over pensioenen? Surf naar 26