JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP Naar verwachting van de experts zouden de gevolgen van het slechte economische klimaat in Nederland en Roemenië, zeker ook (grote) gevolgen gaan hebben voor de goede doelenmarkt in Nederland. Deels zijn deze verwachtingen ook uitgekomen, al moet gelukkig worden geconstateerd dat de ernst en de diepgang minder is geworden dan iedereen had gevreesd. Ook de Stichting Roemeense Kinderhulp heeft de nodige gevolgen van de crisis ondervonden. Helaas heeft een aantal donateurs moeten besluiten om de ondersteuning aan de Stichting te beëindigen en hebben zich slechts enkele nieuwe donateurs gemeld. De gevreesde grote teruggang is gelukkig achterwege gebleven. Ondanks alle negatieve berichtgevingen hebben wij, tegen alle verwachtingen in, een positief financieel resultaat kunnen schrijven. De meeste van onze donateurs zijn ons trouw gebleven en hebben zelfs een extra steentje bijgedragen! Meer waardering voor het werk wat de Stichting doet, kunnen wij ons onder de gegeven omstandigheden niet voorstellen. Door de hulp van vele vrijwilligers zijn onze activiteiten, zonder uitzondering, weer een groot succes geweest. De kindervakantie, het hulpgoederentransport, de bazar, de collectes en het Tinkerbell project zijn goed verlopen. De Roemeense kinderen hebben genoten van een onvergetelijke vakantie in Nederland, honderden Roemeense families hebben met kerst weer een grote steun in de rug gekregen door de afgeleverde hulpgoederen en voedselbonnen en de kinderen in Tinkerbell maken het, dankzij de ondersteuning vanuit Nederland, zeer goed en groeien als kool. Helaas zijn we het afgelopen jaar ook met een zeer treurig feit geconfronteerd. Het verwachte, maar toch plotselinge verlies van Marijke Ringers, heeft zijn sporen bij het bestuur en veel vrijwilligers van de Stichting nagelaten. Niet alleen als stuwende kracht binnen het uitvoerende deel van de Stichting, maar veel meer als mens en vriendin, missen we haar nog steeds. Acties en projecten Kindervakantie In 2009 was het de twintigste keer dat kinderen via de Stichting Roemeense Kinderhulp voor een zomervakantie in Nederland zijn geweest. Elk jaar is het weer een feest om de kinderen te mogen begroeten, maar gezien het jubileum was het dit jaar wel erg bijzonder. Tijdens de zomervakantie die van 5 juli t/m 26 juli is gehouden, hebben dit keer 44 kinderen en twee begeleiders van een onvergetelijke vakantie kunnen genieten. Door een iets grotere bus was het afgelopen jaar mogelijk om 2 extra kinderen mee te nemen in plaats van het gebruikelijke aantal van 42. Om deze actie mogelijk te maken hebben 23 families met veel liefde hun huis en vooral hun hart opengesteld voor de opvang van twee Roemeense kinderen. In Sovata zijn er nu 881 kinderen en begeleiders die terugkijken op een onvergetelijke tijd in ons sprookjesland. Ook de kinderen die hier in 2009 zijn geweest zullen nog vele jaren met plezier terugdenken aan het warme onthaal en het gastvrije verblijf bij de gastfamilies. Naast het feit dat de kinderen ongelofelijk veel plezier hadden en even zorgeloos kind mochten zijn, zal het ook voor een aantal van hen een extra stimulans zijn om meer te gaan werken aan hun eigen toekomst. De directie en de chauffeurs van Connexxion Tours waren weer bereid om de kinderen vanuit Sovata naar Nederland te halen en ook weer veilig thuis te brengen. Al vijftien jaar dragen zij zo hun steentje bij om voor deze kansarme kinderen uit Sovata een zomervakantie hier in Nederland mogelijk te maken. Geheel belangeloos geven diverse personeelsleden hun ondersteuning aan deze actie en maakt de directie het voor hen mogelijk hieraan deel te nemen. Wij zijn de medewerkers Ed van Beijersbergen van Henegouwen, Eef IJmkers Cees Walder en de directie van Connexxion zeer dankbaar dat mede door hun ondersteuning, de kinderen hier in Nederland een onvergetelijke tijd hebben gehad. Uiteraard mogen we ook de andere sponsoren niet vergeten die een substantiële bijdrage hebben geleverd om de kindervakantie mogelijk te maken. De meeste van hen dragen de Roemeense kinderen al vele jaren een warm hart toe. Wij willen in dit kader vooral Bekenkamp Yachting, Brussels Glas, Jaap Kievit, Pretpark Plaswijk, Zucotto en uiteraard de Texas Drive-In Discotheek hartelijk bedanken dat zij ons ook het afgelopen jaar weer op een geweldige manier hebben ondersteund. Hulpgoederentransport Het logistieke proces van het hulpgoederentransport begint steeds beter te functioneren. Met de hulp van onze vaste steunpilaren Wim Bouman, Jeroen van Drogenbroek, Hans Fafiani, Pank Hensbroek, Niels van Maaren, Clarisse Schep, Spakie Grootenboer, Kees Verwoerd en Kees van Vuuren wordt het elk jaar weer wat professioneler en beter geregeld. Afgelopen jaar is de inzameling hier in Nederland verplaatst naar een nieuwe locatie. Terberg heeft ons vele jaren geholpen aan een prachtige ruimte. Maar aangezien zij zelf waren verhuisd en ons op deze nieuwe locatie helaas geen ruimte konden aanbieden, moest voor ons een ander onderkomen worden gevonden. Gelukkig kwam een van onze vrijwilligers met een goed voorstel. Het bedrijf waarvoor hij werkt, Autospuiterij Den Hollander, wilde ons graag onderdak verlenen gedurende deze actie. De verandering bleek al snel een geweldige keuze te zijn: meer ruimte in de hal, beschikking over meer parkeerruimte buiten, geen drukke doorgaande weg en zelfs een heftruck die ter beschikking stond! Ook voor het inladen van de vrachtwagens was in de hal zelf nu meer dan voldoende ruimte. Zij konden tot in de hal rijden in plaats van de halve weg te blokkeren. Wij zijn de directie 44 Nieuwsbrief nr. 19

2 van Den Hollander heel dankbaar voor hun ondersteuning. Voor het afrekenen van de transportkosten is het afgelopen jaar weer meer gebruik gemaakt van een mobiel pinapparaat. Naast het feit dat hiermee contante betalingen konden worden vermeden, leverde het de deelnemers automatisch ook een bewijs op dat gebruikt kan worden bij de belastingaangifte. Drie vrachtwagens, zes chauffeurs en 13 vrijwilligers maakten het afgelopen november weer mogelijk om vele families in Sovata een ongekende vreugde te bezorgen door het afleveren van de hulpgoederenpakketten. Met iets minder pakketten dan vorig jaar zijn op 21 november tijdens de hulpgoederenactie door de Stichting pakketten afgeleverd bij gezinnen. Daarnaast zijn door de Nederlandse families in totaal voor ,- aan voedseltegoedbonnen ter beschikking gesteld. Ten opzichte van 2008 is dit een kleine teruggang, maar gelukkig kan worden geconcludeerd dat de Nederlandse families massaal de ondersteuning hebben voortgezet, ondanks de slechtere economische verwachtingen. De resterende ruimte in de vrachtwagens is, zoals gebruikelijk, opgevuld met hulpgoederen voor scholen, kinderdagverblijven, de kinderarts en het familiekindertehuis. Op deze wijze heeft een grote hoeveelheid algemene hulpgoederen (o.a. schooltafeltjes en stoelen, 90 dozen schoolmateriaal, schoolborden, kinderbedden, 35 fietsen en 5 kinderwagens) zijn weg naar Sovata gevonden. Wij maken van deze gelegenheid ook graag gebruik om Ed van Rooijen Transport, Firma Van Dijk, Firma Beerepoot, Firma Ebach, Firma Verspui, Weduwe de Bruijn en Zn en Transport Borst en Zn. hartelijk te bedanken voor het belangeloos beschikbaar stellen van het benodigde materieel. Zonder hun ondersteuning zou een hulpgoederentransport in de huidige vorm (en tegen de huidige lage kosten) niet meer mogelijk zijn! Computersystemen De gemeente Chibet is op dit moment zeer voortvarend bezig. Ze hebben gelden kunnen verwerven via een EU-fonds zodat een eerste begin kon worden gemaakt met het verbeteren van de plaatselijke school. Ook de internet aansluiting is nu beschikbaar gekomen, zodat deze op de geleverde computers kon worden aangesloten. Al met al is het goed om te zien dat scholen de mogelijkheid benutten om ook een klein deel van de beschikbare EU-subsidies te bemachtigen. Uiteraard is het slechts een kleine druppel, waarbij de nadruk ligt op het realiseren van nieuwe projecten. Inrichting en onderhoud vallen daar buiten en dit moeten de scholen zelf zien in te vullen. Noodhulp kinderartsenpraktijk, patiënten en families In het afgelopen jaar is de Stichting in staat geweest door gerichte fondsenwerving meer structurele ondersteuning te geven aan schrijnende gevallen. De noodhulp beperkt zich de laatste jaren al niet meer tot ondersteuning op medische gronden alleen. Vooral door de inzet van de sociaal medewerkster van onze Roemeense stichting Pro Sovata, die een deel van haar taken aan dit onderdeel besteedt, kan steeds meer gericht hulp worden geboden. Op lokaal niveau wordt in eerste instantie een deugdelijke inschatting gemaakt over de echte noodzaak en behoefte aan hulp. De aanvraag wordt bij de Nederlandse Stichting in behandeling gegeven, waarna wij actief naar sponsoren gaan zoeken. Om ook de terugkoppeling naar de sponsoren beter te kunnen laten verlopen, wordt door ons op regelmatige basis contact met de aanvragers in Sovata en omgeving onderhouden. In dit kader kunnen we twee belangrijke richtingen waarnemen. De eerste is de constatering dat door de verpersoonlijking van de hulpvraag, sponsoren meer de bereidheid hebben om te helpen. In het afgelopen jaar hebben we de aanvraag persoonlijk gemaakt door foto s en een nadere omschrijving van de problematiek vanuit Roemenie in onze nieuwsbrief te publiceren. Door o.a. het gebruikmaken van het uitgebreide relatienetwerk, is de Stichting er in geslaagd om diverse aanvragen onder de aandacht te krijgen. Een tweede ontwikkeling is dat sponsoren steeds vaker bereid zijn op basis van een (kleinere) maandelijkse bijdrage ondersteuning te verstrekken die over een langere periode gaat. In meerdere gevallen is het ons gelukt op deze wijze de lasten bij Roemeense families te verlichten. Een ondersteuning voor een studie of de aankoop van incontinentiemateriaal voor aan bed gekluisterde bejaarde mensen, zijn hiervan twee sprekende voorbeelden. Het belangrijkste project dat onder deze noemer kan worden geplaatst is Aniko. Zoals ook elders in deze nieuwsbrief beschreven, heeft de oproep voor ondersteuning vorig jaar veel reacties los gemaakt. Door gezamenlijk de helpende hand uit te steken hebben diverse sponsoren ieder een klein deel voor hun rekening genomen. Ook de Roemeense Stichting heeft in Sovata een bijdrage aan deze actie geleverd. Door het probleem onder de aandacht te brengen bij vermogende bedrijven en particulieren zijn ook daar de nodige gelden verkregen. Wellicht staat deze niet in verhouding tot de Nederlandse bijdrage, maar het is wel zeer bemoedigend dat ook in Sovata de inspanningen van de Roemeense Stichting zijn vruchten gaat afwerpen. Uiteindelijk heeft de Stichting aan de familie van Aniko kunnen overmaken. Een geweldige opbrengst en een schitterend voorbeeld van een gezamenlijke inspanning van Roemeense en Nederlandse sponsors. Naast de incidentele ondersteuningen zijn ook de periodieke bezoeken en ondersteuning aan de families van de kinderen uit Tinkerbell voortgezet. Bij deze ondersteuning worden onder andere kleding en voedsel overhandigd zodat het leed op een directe manier kan worden aangepakt. Financiële ondersteuning lokale initiatieven Het vorig jaar aangepaste nieuwe lokaal in het kinderdagverblijf wordt ten volle benut. Zowel Juli

3 zij dus een breed en uitgebreid takenpakket. het kinderdagverblijf zelf, alsook de vrijetijdsprojecten vanuit onze Roemeense zusterstichting Pro Sovata, maken volop gebruik van deze locatie. Een keer per week komen 15 tot 17 kinderen en ouders bij elkaar in de de Baby- Mummy-club. Ook de Fun-club activiteiten worden regelmatig in het weekend op deze locatie georganiseerd. Naast de faciliterende rol van het nieuwe lokaal, steunt de Stichting Roemeense kinderhulp beide activiteiten ook nog met veel knutselmateriaal en speelgoed dat door sponsors en scholen in Nederland is geschonken. Evenals in voorgaande jaren heeft Pro Sovata naar Nederlands voorbeeld afgelopen jaar zelf ook weer een kerst- en paasmarkt georganiseerd, waarbij de opbrengsten ten goede zijn gekomen aan de Stichting. De folkloristische dansgroep die onder leiding staat van een van onze vrijwilligers in Sovata, kent nog steeds een groeiende belangstelling. De Stichting heeft deze activiteit ook afgelopen jaar weer financieel ondersteund. Door het grote aantal aanvragen voor deelname mag duidelijk zijn dat het folkloristische gevoel nog steeds sterk leeft onder de bewoners van Sovata. In meerdere groepen wordt nu les gegeven aan kinderen en volwassenen om de zeer karakteristieke (Hongaarse) folkloristische dansen te leren. De speciale cursussen die onze vrijwilligers hiervoor hebben gevolgd, werpen dus duidelijk hun vruchten af. Elke vrijdag worden twee cursussen gegeven; een voor kinderen van de leeftijd tot 6 jaar en een voor kinderen van de lagere school. Naast de wekelijkse cursussen, organiseert de dansgroep een carnavalsbal, voorjaarsbal en een oogstfeest. Pro Sovata Pro Sovata is onze plaatselijke zusterstichting die verantwoordelijk is voor alle activiteiten die in Sovata worden uitgevoerd. Het Nederlandse bestuur draagt hierin wel de eindverantwoording, terwijl de dagelijkse werkzaamheden door lokale medewerkers en vrijwilligers worden verzorgd. De meesten zijn vrijwilligers die met veel liefde en zorg proberen de kinderen in Sovata te helpen door hun bijdrage te leveren aan de activiteiten van de Stichting. Naast alle vrijwilligers zijn er drie vaste medewerkers die vooral taken in en rond het familiekindertehuis Tinkerbell voor hun rekening nemen. Katalin Polotca, onze sociaal werkster is verantwoordelijk voor het afhandelen van alle administratieve zaken die noodzakelijk zijn voor de kinderbescherming en de kindertehuislicentie. In het afgelopen jaar heeft zij de licentie-aanvraag en de nodige controles vanuit de Roemeense kinderbescherming weer met succes kunnen afhandelen De Roemeense overheid blijft zijn eisen met betrekking tot de verslaglegging van alle activiteiten die binnen en rond het kindertehuis worden uitgevoerd steeds maar weer uitbreiden. Om de status en licentie te mogen behouden, is een zorgvuldige verslaglegging en rapportage een vereiste. Naast deze administratieve taak is zij ook belast met het onderhouden van de contacten met de natuurlijke ouders en andere hulpbehoevende gezinnen. Aangezien Katalin ook een studie heeft afgesloten als juriste neemt ze daarnaast ook het juridische deel van de Stichting onder haar hoede en stelt zij alle officiële papieren en documenten op. Als laatste is zij belast met het opstellen en de afhandeling van diverse Roemeense subsidieaanvragen. Al met al heeft Links Andrea Lazar, rechts Katalin Polotca Andrea Lazar is sinds de zomervakantie een nieuwe medewerkster in Tinkerbell. Zij is afgestudeerd als pedagoog en heeft zich gespecialiseerd in het omgaan met kinderen die moeilijker kunnen leren. Zij is aangenomen als lerares en helpt de kinderen bij het maken en leren van hun huiswerk. Een dergelijke ondersteuning van de ouders is noodzakelijk omdat kinderen in Roemenië slechts een halve dag naar school gaan. Van de ouders wordt verwacht dat zij de kinderen verder begeleiden en alle huiswerkopdrachten met de kinderen doornemen. Jonge kinderen in de eerste basisklassen zitten zo al vaak 2 tot 3 uur aan hun huiswerk! Voor de ouders van Tinkerbell met 12 kinderen in die leeftijdscategorie is het een onmogelijke opgave om dit alleen te kunnen doen. Door de specialisatie van Andrea kan ze tevens de kinderen met een rugzakje goed begeleiden en helpen. Tenslotte heeft Tunde Fulop, die verantwoordelijk is voor de financiële administratie van de Stichting en alle bijbehorende overige financiële taken, haar steentje bijgedragen om de Stichting optimaal te laten functioneren. Katalin Gall was als psychologe ruim 2,5 jaar aan Tinkerbell verbonden. Na zorgvuldige afweging heeft zij echter besloten als au pair in het buitenland te gaan werken. Het is begrijpelijk dat de veel hogere beloningen in het buitenland aantrekkelijk zijn en mensen bewegen om hun heil elders te gaan zoeken. Uiteraard is het voor Tinkerbell een behoorlijk gemis dat zij uit Roemenië is vertrokken. Zeker gezien het feit dat zij in de afgelopen jaren een bijzonder goede band had opgebouwd met zowel de kinderen als de ouders. Aangezien de meeste kinderen in Tinkerbell in meer of mindere mate een rugzakje met zich meedragen, mag duidelijk zijn dat deze kinderen meer dan normaal de nodige aandacht vragen. Vanuit dit gegeven wordt momenteel nog gezocht naar een goede vervanging van Katalin. 46 Nieuwsbrief nr. 19

4 De organisatie heeft in het afgelopen jaar aangetoond dat met de bestaande medewerkers en het lokale bestuur een stabiele basis is gelegd, waarmee met vertrouwen naar de toekomst kan worden gekeken. Naast de bestaande taken is ruimte gekomen om aandacht te besteden aan nieuwe activiteiten in Sovata. Deze nieuwe activiteiten moeten vooral gericht zijn op de doelstelling om over een aantal jaar over meerdere bronnen van inkomsten te beschikken. Op de lange duur moet het daarmee mogelijk worden om de Roemeense Stichting zelfstandig te onderhouden. Familiekindertehuis Tinkerbell Doordat de beide huizen vol zijn, heeft het gezinsleven in Tinkerbell nu ook een bepaalde stabilisatie gekregen. Beide families voelen zich echt thuis in het familiekindertehuis en de ouders beschouwen de kinderen als hun eigen kroost. Ook de onderlinge verhouding tussen de families ontwikkelt zich zeer positief, waardoor zij steeds meer gezamenlijk activiteiten ondernemen. Zo zijn beide families met alle kinderen afgelopen jaar gezamenlijk naar een naburig meer geweest en hebben ze een gezellige picknick georganiseerd. Zoals ook in de Tinkerbell s Post Nieuwsbrief van december kon worden gelezen, is een dergelijk uitje met 20 kinderen niet echt simpel. Maar de overgave waarmee de kinderen genieten van een dergelijk uitstapje maakt alle moeite meer dan waard. Na vijf jaar intensieve bewoning was Tinkerbell afgelopen jaar toe aan een opknapbeurt. Zo zijn alle kamers opnieuw geverfd en is het buitenterras onderhanden genomen. Twintig kinderhanden hadden in de afgelopen jaren hun sporen nagelaten en het was dringend nodig de kamers een opknapbeurt te geven. Samen met twee binnenhuisschilders hebben de ouders de klus in 3 weken geklaard. Ook het buitenterras vereiste de nodige aandacht. Aangezien Tinkerbell op een kunstmatige heuvel is gebouwd is het terras in de loop van de jaren verzakt. Het pad en het terras zelf vertoonden grote scheuren, wat een onveilige situatie opleverde. Onder begeleiding van de architect die Tinkerbell heeft gebouwd, is het terras door de ouders zelf opnieuw geconstrueerd. Ook is kort voordat de winter inviel nog de laatste hand gelegd aan het zonnedak in de tuin. Ondanks dat het nog niet geheel gereed was, hebben beide families de afgelopen zomer al uitgebreid kunnen genieten van de schaduw die dit dak biedt tegen de zeer warme zomerzon. Als laatste aanwinst van Tinkerbell kan melding worden gemaakt van het feit dat de glaskas die twee jaar geleden naar Tinkerbell is meegenomen, met behulp van twee Nederlandse experts is opgebouwd. Na 4 dagen noeste arbeid stond er een heuse Nederlandse glaskas. De kas zal een zeer welkome aanvulling zijn voor de bestaande foliekassen. In het vroege voorjaar en het late najaar zal deze kas de gezinnen kunnen blijven voorzien van verse groenten, zodat de gezinnen een besparing kunnen realiseren op het beschikbare budget. In het afgelopen jaar zijn door speciale nieuwsbrieven de donateurs en sponsors op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in Tinkerbell. Ook afgelopen jaar hebben wij ons in Sovata weer kunnen verheugen over de komst van diverse sponsors en donateurs. Nieuwsgierig geworden door de nieuwsbrieven wilden zij Tinkerbell wel eens met eigen ogen aanschouwen en kennis maken met de kinderen en ouders. In het gastenboek hebben de bezoekers naar aanleiding van hun ervaringen meer dan eens de complimenten uitgesproken over de warme, kindvriendelijke en gezellige sfeer die er heerst. Zowel de kinderen, families alsook het bestuur zijn hierover bijzonder verheugd en waarderen het feit dat sponsors de moeite nemen om even op bezoek te gaan. Project voor een restaurant, speeltuin en vakantiehuisjes De Stichting heeft een strategische keuze gemaakt. De Roemeense Stichting moet in toekomst zichzelf gaan bedruipen. Om dit te realiseren is vorig jaar een idee opgepakt dat de kansen kan benutten die de economische bloei in Roemenië biedt. Het project bestaat uit een aantal onderdelen die elkaar aanvullen en ondersteunen. Het geheel is gebaseerd op de toeristische ontwikkeling van Sovata, het ontbreken van echt gezellige restaurants en geen goede speelgelegenheden voor kinderen. Het project wordt opgezet rond een thema-restaurant, een speeltuin en een midgetgolfbaan. Om ook buiten de toeristische seizoenen het nodige publiek te trekken, wordt hierin ook een faciliteit voor kinderactiviteiten/-feestjes en een schaats- en rollerskatebaan meegenomen. Samen met de bouw van een paar vakantiehuisjes biedt het project de mogelijkheid om daadwerkelijk aan de financiële draagkracht van de Stichting in Roemenië een bijdrage te leveren. Het spreekt voor zich, dat dit project alleen met de nodige sponsoring, fondsen en EU-subsidie kan worden ontwikkeld. Aangezien het economische klimaat momenteel niet veel ruimte biedt om dergelijke grootschalige projecten te gaan oppakken, heeft de Stichting zich nu beperkt tot het verder vormgeven aan de plannen voor dit project. Het gehele project zal in deelprojecten met een groeiscenario worden gerealiseerd. Het feit dat we nu beschikken over een project dat verder kan worden ontwikkeld, is een eerste stap in het lange traject tot realisatie. Een van de zaken die nu nog nodig moet worden ingevuld is een goede projectleider die het initiatief wil gaan nemen in Nederland. Ondanks de lange termijn die aan dit plan vast zit, stelt het bestuur zich op het standpunt dat zonder een droom geen enkel idee werkelijkheid kan worden. Het beste voorbeeld hiervan is wel de realisatie van het Familietehuis Tinkerbell. Toeristenbureau Salt Lake Travel Onder het motto hengels geven in plaats van vissen geeft de Stichting Roemeense Kinderhulp met het Toeristenbureau vorm en inhoud aan deze uitdrukking. Door de buitenlandse investeerders is de aantrekkelijkheid van Sovata voor toeristen en de populariteit van het kuuroord Sovata Bai verbeterd. Vooral aangetrokken door de mooi gerenoveerde, verzorgde hotels en pensions en het warme zoutwatermeer, dé toeristentrekker van het hele gebied, vinden steeds meer toeristen de weg naar Sovata. Het inkomende toerisme is momenteel nog vooral van binnenlandse en Hongaarse oorsprong. In het buitenland is Sovata helaas nog minder bekend. Juli

5 Door meer te bieden dan alleen maar het warme zoutwatermeer kan het toeristenbureau meeprofiteren van deze nieuwe inkomstenbron. Naast uiteraard het creëren van nieuwe werkgelegenheid, is het primaire doel van het toeristenbureau vooral geld te genereren voor het familiekindertehuis Tinkerbell. De winst die wordt gemaakt komt 100% direct ten goede aan de ondersteuning van het familiekindertehuis. Naast de inkomsten die gebaseerd zijn op de bemiddeling van hotelkamers en appartementen voor het inkomende toerisme, is ook het uitgaande toerisme sterk in opkomst. Voor een kleine groep mensen geldt dat zij meer geld te besteden hebben (en dit ook graag laten zien). Vooral de bestemmingen Griekenland, Egypte en Cyprus waren het afgelopen jaar in trek, maar er worden nu ook wintersport arrangementen aangeboden. Weliswaar is de groep mensen die zich een buitenlandse reis kan veroorloven momenteel nog maar zeer beperkt, de welvaart zal in de aankomende jaren voor deze groep alleen nog maar toenemen, zodat de verwachtingen voor deze inkomstenbron zeer gunstig zijn. Ook het toerisme had behoorlijk last van de recessie. Naast het feit dat in Sovata grote verbouwingswerkzaamheden aan de wegen en rioleringen werden uitgevoerd en Sovata soms meer op een bouwput leek dan op een aantrekkelijk vakantie oord, heeft de crisis ervoor gezorgd dat er beduidend minder toeristen zijn gekomen. Mede door de economische crisis is een uitbreiding van het aantal buitenlandse boekingen helaas achtergebleven op de verwachtingen. Door deze negatieve ontwikkelingen kon uiteraard niet worden verwacht dat Saltlake Travel het afgelopen jaar de ontwikkeling zou gaan doormaken die werd gehoopt. Gelukkig zijn de medewerkers er wel in geslaagd het niveau van het voorgaande jaar vast te houden, waardoor de financiële schade gelukkig beperkt is gebleven. Mede door noodzakelijke investeringen zoals de ontwikkeling van een nieuwe website, is het boekjaar afgesloten met een verlies van 5.886,73. Mede door een aantal nieuwe samenwerkingsmogelijkheden met de gemeente Sovata in 2010 en de verwachte positieve ontwikkelingen rond de economie, wordt echter vol vertrouwen de toekomst tegemoet gezien. Studie financiering Het studiefinancieringsproject dat met succes naar aanleiding van het 100-jarig jubileumfeest van Intercoiffure Jon Karelse werd opgezet, neemt binnen de Roemeense zusterstichting Pro Sovata nu een vaste plaats in. Door de ervaringen die zijn opgedaan bij de ondersteuning vanuit Jon Karelse, heeft deze activiteit nu een bredere basis, zodat ook ondersteuning voor andere opleidingen mogelijk zijn geworden. Met de hulp van bedrijven en fondsen in Nederland wordt een studiebeurs opgezet die kinderen een of meerdere jaren ondersteuning kan gaan geven. Het idee hierbij is dat de ondersteuning op basis van een zachte lening wordt verstrekt. Kinderen verkrijgen bij dit project de benodigde financiële middelen om een studie te bekostigen. Wanneer na de studie een baan is gevonden, wordt op maandelijkse basis de lening (zonder rente) weer terugbetaald. Met deze terugbetalingsregeling kunnen dan weer nieuwe kinderen worden geholpen aan een beurs. Door een soepele terugbetalingsregeling te handhaven, zou het voor iedereen mogelijk moeten worden hieraan deel te nemen zonder dat de schuld als een zware last wordt ervaren. Het terugbetaalbeding zorgt er bovendien voor dat de studenten gemotiveerd zijn en blijven om echt aan de slag te gaan met de opleiding en op deze wijze te werken aan hun eigen toekomst. Afgelopen jaar is op deze manier Kasco Kinga geholpen door een aantal sponsors die fondsen voor haar studie rechten ter beschikking hebben gesteld. Voorlichtingsbijeenkomsten Vorig jaar is voor de eerste keer een activiteit opgestart die het bestuur van de Stichting altijd al graag heeft wilden doen; het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten. In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de kennisachterstand in Roemenië en daarmee ook in Sovata, op bepaalde gebieden wel erg groot is. Soms houden de mensen er (in onze ogen) wel bijna vooroorlogse denkbeelden en vooroordelen op na, terwijl de modernere opvatting hier toch een heel ander licht op zou kunnen laten schijnen. Enerzijds doordat nooit aandacht is besteed aan het verspreiden van kennis, en anderzijds vanuit de Roemeense culturele achtergrond, zijn sommige onderwerpen niet iets waar mensen zich echt in (hebben willen) verdiepen. Eind 2008 en begin 2009 hebben we in samenwerking met de faculteit Gezondheidswetenschappen in Utrecht een eerste voorlichting opgezet. Via een studente is het onderwerp voorbehoedsmiddelen, SOA s en sexualiteit onder de aandacht gebracht bij een grote groep jongeren en leraren. Ondanks de overwegend conservatieve houding van de meeste mensen in Sovata op dit gebied, zijn wij de uitdaging aangegaan om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Door een aantal praktijkgerichte sessies op scholen te houden, hebben leraren een techniek geleerd hoe zij spelenderwijs dit moeilijke onderwerp bespreekbaar kunnen maken. Het resultaat van deze benaderingswijze is zeer goed bevallen en zowel de leraren als de leerlingen waren zeer enthousiast. Zoals blijkt uit een van de artikelen in deze nieuwsbrief, is ook de duurzaamheiddoelstelling hierbij gerealiseerd; de leraren gebruiken deze methode nu zelfstandig en passen deze nu toe op nieuwe groepen jongeren die zij met dit onderwerp bekend willen maken. Al met al een zeer bemoedigende start van dit nieuwe aandachtsgebied van onze stichting in Roemenie. Fondsenwerving In 2009 heeft de verwachte recessie gelukkig voor de Stichting Roemeense Kinderhulp weinig invloed gehad op de bereidheid van sponsors en donateurs om hun vertrouwen aan de Stichting te geven. Het kleinschalige, lokale karakter spreekt de donateurs nog steeds sterk aan, wat hen uiteindelijk doet besluiten om hun ondersteuning aan ons te blijven geven. Het directe, zichtbare resultaat zonder strijkstokprincipe, heeft ervoor gezorgd dat de inkomsten dit jaar tegen alle verwachtingen in op peil zijn gebleven. Als Stichting zijn wij zeer vereerd met dit in ons gestelde vertrouwen. Wij hopen dat dit jaarverslag het vertrouwen verder verstevigt en voldoende aanleiding geeft om de ondersteuning in het aanstaande jaar te continueren. 48 Nieuwsbrief nr. 19

6 De vaste basis wordt gevormd door de fondsenwerving via donateurs en sponsors. Deze categorie is ten opzichte van vorig jaar in totaliteit zelfs iets toegenomen. Een nadere analyse van de bedragen geeft aan dat vooral de giften een grotere omvang hebben gekregen, waardoor minder inkomsten van vaste donateurs ruimschoots zijn goedgemaakt. Het zijn in 2009 vooral de scholen geweest die speciale acties voor de Stichting hebben gehouden en op deze wijze een fantastische bijdrage hebben geleverd. Momenteel heeft de Stichting 348 vaste donateurs die op maandelijkse of jaarlijkse basis een vaste bijdrage geven. Ondanks de doelstelling om meer vaste donateurs te werven, zijn de inkomsten die op deze wijze per maand worden ontvangen helaas ten opzichte van 2008 zo goed als gelijk gebleven: 2.316,=. Bij de werving van donateurs wordt vooral het principe van veel donateurs voor een klein maandelijks bedrag gehanteerd. Door dit principe zijn de gevolgen van het opzeggen van een aantal donateurs zeer beperkt gebleven. Het aantal nieuwe vaste donateurs is afgelopen jaar zoals verwacht zeer beperkt gebleven. Donateurs waren onder de gegeven omstandigheden minder bereid zich voor een langere tijd vast te leggen. Dit verklaart dan ook deels de verschuiving van inkomsten in de categorie donateurs naar de giften. Zoals ook in de financiële verantwoording kan worden afgelezen, dekken de huidige inkomsten vanuit de donateurs nog lang niet de jaarlijkse kosten die moeten worden gemaakt om het familiekindertehuis en de bijbehorende Roemeense organisatie operationeel te houden. Om budgettair verantwoord te kunnen werken, zal het bestand van donateurs nog aanzienlijk moeten worden vergroot. In het aankomende jaar zal dan ook extra energie moeten worden gestoken in de werving van nieuwe donateurs. De giften vormen een belangrijk deel van de inkomsten van de Stichting. Meestal komen deze voort uit eenmalige gebeurtenissen zoals bedrijven die jubileren, verjaardagen, scholen die een actie houden, etc. Het zijn daarbij vooral onze ambassadeurs die de Stichting regelmatig voordragen als het goede doel voor een dergelijke inzameling. Bij elkaar is afgelopen jaar ,- aan giften ontvangen. Een geweldig resultaat, waarvoor wij alle sponsors en ambassadeurs hartelijk bedanken. Naast deze sponsorbronnen zijn de jaarlijks terugkerende acties een onlosmakelijk deel binnen de fondsenwerving. De bazaar/rommelmarkt, de loterij en de huis-aan-huis collecte zijn hiervan de grootste activiteiten. Veel publicaties in de lokale dag- en weekbladen hebben bijgedragen aan meer bekendheid van de Stichting en haar activiteiten in IJsselstein en de directe omgeving. Via deze activiteiten is ,- ter beschikking gekomen voor de doelstellingen van de Stichting. Dit is ook minder dan in het voorgaande jaar, echter wel ruim boven de verwachting. De grote verrassing van het afgelopen financiele jaar is wel het succes van Pro Sovata om een eigen plaats te veroveren binnen de goede doelen markt in Sovata en de subsidie mogelijkheden binnen Roemenië. De grote inspanningen van de vrijwilligers en vooral van Katalin hebben tot een verrassend resultaat geleid. In het afgelopen jaar is vanuit Roemenie 4.411,- aan eigen gegenereerde fondsen binnengekomen. Een geweldige opbrengst, die zeer hoopvol stemt voor de toekomst. Maar enige voorzichtigheid met betrekking tot dit punt is wel geboden. Het grootste deel van deze ondersteuning is verkregen door subsidie aanvragen die alleen verleend worden op incidentele basis. Dat dit een blijvend gegeven is, ligt absoluut niet in de lijn der verwachtingen. Tevens moet de realiteit onder ogen worden gezien dat de inkomsten slechts nog een minimaal deel vormen van de benodigde gelden voor alle ondersteuningsactiviteiten. Een speciale notitie moet worden gemaakt met betrekking tot de inkomsten van het stadsgolftoernooi dat door de Ronde Tafel in 2009 is georganiseerd. De administratieve afwikkeling neemt langer in beslag dan verwacht, zodat de financiële bijdrage nog niet in 2009 kon worden gerealiseerd. Financiën Zoals reeds aangegeven vertoont de financiële balans voor het jaar 2009 nagenoeg dezelfde lijn als in voorgaande jaren: inkomsten zijn in totaal bijna gelijk gebleven, waarbij we wel wat kleine verschuivingen zien tussen de diverse inkomstenbronnen. De fluctuaties leveren echter geen grote financiële problemen op, aangezien andere bronnen dit compenseren. Wanneer de schenking van 2008 even buiten beschouwing wordt gelaten, zijn gezien de economische situatie de inkomsten uiteraard zoals verwacht wat lager dan vorig jaar. Ook het uitgavenpatroon van de Stichting in Nederland is op totaal niveau gelijk gebleven en zelfs een klein beetje gedaald. Na de grote stijging van vorig jaar, zijn de onkosten die de operatie in Roemenië met zich meebrengt nu wat gedaald. Dit wordt met name veroorzaakt door het feit dat we ten opzichte van 2008 minder medewerkers in dienst hebben gehad. Ook de gunstige koersontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat de prijscorrectie door inflatie zeer beperkt heeft doorgewerkt in de ontwikkeling van de kostenstructuur. Doordat de opbrengsten en de kosten behoorlijk in evenwicht zijn gebleven, is het slechts minimaal noodzakelijk geweest het reserve vermogen van de Stichting aan te spreken. De vorig jaar verkregen erfenis heeft ervoor gezorgd dat de Stichting voorlopig geen problemen hoeft te verwachten bij het kunnen voldoen van de financiële verplichtingen in Roemenië. Uiteraard moeten de ontwikkelingen scherp in de gaten worden gehouden als mocht gaan blijken dat we te maken gaan krijgen met teruglopende ontvangsten. Gelukkig is hiervan voorlopig nog geen sprake geweest. Met betrekking tot de overige inkomsten- en uitgavenonderdelen kan worden opgemerkt dat de stijgingen van opbrengsten en/of kosten voor bepaalde activiteiten gecompenseerd zijn door dalingen van andere onderdelen. Op totaal niveau kan worden opgemaakt dat de kosten en inkomsten in evenwicht zijn, ondanks de onderlinge verschillen tussen de activiteiten. Concluderend kan worden vastgesteld dat het bestuur erin is geslaagd om de bestaande stabiliteit te handhaven in zowel de kosten- als opbrengstensfeer. Uiteraard is dit alleen mogelijk geweest door de geweldige inzet en hulp Juli

7 van onze vrijwilligers en sponsors. Het blijft echter van het grootste belang dat de aandacht in 2010 vooral gericht zal zijn op het verkrijgen van nieuwe donateurs en sponsors. Uiteraard zal ook aan de uitgavenzijde voorzichtig moeten worden omgesprongen met het budget. Wanneer de sponsoring achterblijft, zullen de uitgaven uiteraard hiermee in overeenstemming moeten worden gebracht. ANBI - Belasting aftrek Met ingang van 2008 heeft de belastingaangifte ervoor gezorgd dat het ANBI kenmerk meer bekendheid heeft gekregen bij het brede publiek. Ondanks dat de Stichting al vanaf 2001 een erkenning van de Belastingdienst had als goed doel, willen we hierbij graag nog even vermelden dat onze Stichting op 1 januari 2007, bij het van kracht worden van de nieuwe Nederlandse wetgeving over dit punt, ook de officiële status heeft ontvangen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ook de voor 2009 bijgestelde eisen omtrent het minimale percentage dat de Stichting moet besteden aan de doelstellingen van de stichting, worden ruimschoots door de Stichting gehaald. Zoals wellicht bekend is de ANBI-status voor instellingen noodzakelijk om donaties en verkregen sponsorgelden zonder aangifte en belastingheffing te mogen ontvangen. Ook voor de donateurs en sponsoren is deze erkenning noodzakelijk om hun giften en donaties af te mogen trekken bij de belastingaangifte. Gezien het feit dat de Stichting aan alle criteria voldoet, kunnen de sponsoren en donateurs hierop verder blijven rekenen. In het afgelopen jaar is ,- besteed aan activiteiten die binnen de doelstellingen van de Stichting vallen. De secretariële kosten bestonden evenals voorgaande jaren in Nederland vooral uit communicatiekosten, drukwerk en postverzendingen. De posten die binnen deze kostenpost rechtstreeks samenhangen met individuele acties, zijn voor zover mogelijk ook aan deze acties toegerekend, zodat een duidelijk beeld wordt verkregen van de echte kosten en opbrengsten per activiteit. Tevens wordt, waar mogelijk, gebruik gemaakt van vrijwillige postbezorgers, sponsoring en donaties voor secretariële activiteiten. Samen met de afschrijving van de apparatuur, de kosten voor het secretariaat en de Stichting als instituut, bedragen deze kosten slechts 1.373,44 en vormen zij minder dan 1% van de totale uitgaven. Het door het ministerie van financiën vastgestelde percentage voor goede doelen met betrekking tot de bestede gelden aan de gestelde doelstellingen van de Stichting, wordt dan ook ruimschoots gehaald (106%). Tot slot kunnen wij stellen dat de financiële situatie van de Stichting gezond kan worden genoemd. Daardoor is het voor de Stichting mogelijk een goed en gedegen financieel beleid te blijven voeren. Evenals in afgelopen jaren blijft vooral de aandacht liggen op het in de hand houden van de exploitatiekosten van het familiekindertehuis en deze in evenwicht brengen met de verkregen donaties. Samen met Pro Sovata zal nauwgezet een goede balans moeten worden gevonden tussen inkomsten en uitgaven. Ook in 2009 is onze website weer goed bezocht. Nieuwe donateurs en geïnteresseerden hebben ons vaak via de site gevonden en daarnaast zijn er trouwe bezoekers die steeds even gaan kijken of er weer nieuwtjes zijn vanuit Tinkerbell en die nieuwe foto s bekijken in het fotoboek. Op onze website treft u momenteel de volgende informatieblokken aan: Als u de beschikking hebt over een internetaansluiting, dan nodigen wij u graag uit om regelmatig een kijkje op onze website te nemen. De nieuwste ontwikkelingen worden steeds speciaal op de hoofdpagina aangegeven. Graag vernemen wij uw reactie per of in ons gastenboek. Ook voor het laten opnemen van een sponsor link-adres kunt u via deze internetsite contact met ons opnemen. Graag tot ziens bij: 50 Nieuwsbrief nr. 19

8 Het Bestuur van de Stichting Door het overlijden van Marijke Ringers heeft de Stichting een tijd lang zonder een goed functionerend secetariaat gezeten. Gelukkig hebben veel vrijwilligers de helpende hand toegestoken om taken van Marijke te verdelen of tijdelijk waar te nemen. Helaas heeft het echter nog een tijd geduurd voordat een aanspreekpunt van de Stichting kon worden gevonden. Gedurende de tussenliggende periode heeft het secretariaat deels bij de voorzitter gelegen, wat uiteraard niet een situatie is die voor lange tijd kan blijven bestaan. Wij zijn dan ook bijzonder blij dat wij aan het begin van 2010 een goede vervanger hebben kunnen vinden in de persoon van Gerry Dekker. Zij is voor velen al geen onbekende meer en is als actieve vrijwilliger al jaren lang verbonden aan de Stichting. Ook was zij vaak de rechterhand van Marijke als grote activiteiten moesten plaatsvinden. Zij heeft aangegeven dat zij voorlopig voor een periode van 2 jaar deze functie ad-interim wil gaan vervullen. Afhankelijk van de mogelijkheid om deze functie te kunnen combineren met de privé situatie, zal zij na afloop van deze periode een heroverweging hiervan doen. Wij zijn uitermate blij dat zij ons bestuur komt versterken en zijn er absoluut van overtuigd dat zij in de rol van haar nieuwe functie een aanwinst is voor de Stichting Roemeense Kinderhulp. Naar deze nieuwe situatie kijkend, is de bestuurssamenstelling van de Stichting nu als volgt: Dagelijks bestuur: Voorzitter - Edwin Mentink Secretaris - Gerry Dekker Penningmeester - Piet Jonker Algemeen bestuur Gerry Dekker Piet Jonker Karin Mentink Edwin Mentink Actieleiders, medewerkers en werkgroepen Het grote aantal activiteiten van de Stichting brengt met zich mee dat er steeds meer werkgroepen moeten worden gevormd. Gelukkig kan de Stichting hierbij rekenen op een vaste groep van medewerkers, die (deel) taken of zelfs gehele acties ondersteunen en/of aansturen. Wij zijn met name de volgende personen zeer dankbaar voor hun inzet: Wim Gamelkoorn Organisatie braderie en jaarmarkten Henk de Groot Onderhoud computerprogramma Peter Hogendonk/ Beheerders opslag en technische installaties Jan Dekker Cor Knijff Bazar en Rommelmarkt Buffy Perier Redactie Tinkerbell s Post Thea Bosch, Joke de Wit Organisatie Collecte, Lopik, Benschop en en Joyce Meijer IJsselstein Jaap Valk Webmaster Petra de Vos Kindervakantie Cees Walder/Jos Dukker Coördinatie contact met Connexxion (vestigingen/pakketinzamelingen) Keesjan Steverink Perscoördinatie en -berichten Daarnaast is voor het familiekindertehuis een speciale werkgroep geformeerd. Deze bestaat, naast het algemene bestuur, uit de volgende personen: Sjef Göertz Jaap Langerak Jon Karelse Cor Knijff Marie-José de Zeeuw Pro Sovata Aangezien de organisatie van Pro Sovata een steeds belangrijker plaats inneemt, lijkt het ons ook goed om de medewerkers en vrijwilligers die een vaste taak hebben binnen deze organisatie, in dit overzicht op te nemen. Onder de verantwoordelijkheid en de aansturing van het dagelijks bestuur van de Stichting Roemeense Kinderhulp zijn de volgende medewerkers betrokken bij Pro Sovata: Hajni Biro medewerker Salt Lake Travel (full-time) Tünde Fulop administratie en boekhouding (part-time) Erika Kibedi ouder Tinkerbell Sandor Kibedi ouder Tinkerbell Katalin Király actieleider kindervakantie en buitenschoolse activiteiten Pro Sovata (vrijwilliger) Andrea Lazas Pedagoog/lerares Tinkerbell (part-time) Denis Nagy ouder Tinkerbell Gyongyi Nagy ouder Tinkerbell Katalin Polotca sociaal werker Tinkerbell (full-time) Antal Portik administrator (plaatselijk verantwoordelijk) Pro Sovata (vrijwilliger) Maria Portik manager Salt Lake Travel (full-time) Edwin Mentink Gerry Dekker Piet Jonker Karin Mentink Jan Dekker Sjef Göertz Peter Hogendonk Jon Karelse Cor Knijff Jaap Langerak Keesjan Steverink Jaap Valk Petra de Vos Marie-José de Zeeuw Juli

9 Financiële verantwoording 2009 (in hele euro s) VERLIES & WINST REKENING Begroting Inkomsten Nalatenschap Verkoop pakketten/voedselbonnen Donateurs Kindertehuis Donaties voor families in Sovata Giften Stichting Giften Kindertehuis Donateurs algemene projecten Collecte Giften ontvangen in Sovata Loterij opbrengst (netto) Ontvangen rente Rommelmarkt/Bazar (netto) Bijdragen vanuit Fondsen Kerstmarkt (netto) Spaarpot-actie Kindertehuis Salt Lake Travel (netto) Koninginnedag/Braderie verkoop (netto) Poppenhuis Bijzondere baten Saldo inkomsten Uitgaven Pakkettenvervoer / inkoop voedselbonnen Exploitatie Kindertehuis en salariskosten ouders Uitbetaling aan families in Sovata Salariskosten Pro Sovata Kindervakantie Kindertehuis project Wervingskosten Stichting en Kindertehuis Kinderdagverblijf project Kindertehuis bouwproject Secretariaat & diversen Toeristenbureau project Noodsteun voor families Kosten Benefietconcert Kappers project Bankkosten Landbouwproject Roemenië Afschrijving apparatuur Stichtingskosten Pro Sovata School projecten Playhouse project Opleidingskosten Pro Sovata Speeltuinproject Bijzondere lasten Saldo uitgaven Saldo verschil Toelichting/opmerkingen bij het financiële overzicht VERLIES- EN WINSTREKENING - Wervingskosten (Stichting/Kindertehuis) De kosten die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van de donaties zijn separaat als kostenpost opgevoerd. Het bedrag fluctueert met name door de afhankelijkheid van de kosten die nodig zijn voor de reproductie van de nieuwsbrieven. - Opbrengst Toeristenbureau / Toeristenbureau Roemenië Alle opbrengsten en kosten die te maken hebben met het operationele gedeelte van het Toeristenbureau zijn hier samengebracht. De kosten voor de investeringen zijn in de aparte categorie Toeristenbureau project ondergebracht. Een lening vanuit Pro Sovata aan het toeristenbureau is opgenomen in de categorie debiteuren. Door de scheiding kan de effectiviteit van het operationele gedeelte beter worden gesignaleerd. Door de lening is het netto resultaat van de Stichting voor negatief beïnvloed. - Salariskosten Roemenië In de salariskosten Pro Sovata zitten alle kosten die gemaakt zijn voor de betaalde medewerkers in Roemenië. De salariskosten zijn bruto opgenomen. - Exploitatiekosten Kindertehuis en salariskosten ouders De kosten voor het directe levensonderhoud worden via de kindertehuisouders verrekend. Derhalve zijn ook de salariskosten van deze ouders hierin opgenomen. De kinderbijslag en de subsidies voor het Landbouw project die in Roemenië worden ontvangen, zijn als ontvangsten op deze exploitatierekening geboekt. BALANS OVERZICHT - Voorzieningen De groep voorzieningen betreft een reservering vanuit speciale donaties voor projecten waarbij de uitgaven over meerdere jaren zijn afgesproken. Het kappersproject, een studiefonds voor kinderen in Sovata en een reservering voor een nog te realiseren project staan hierop geboekt. - Kas Roemenië De post Kas Roemenië vormt de gezamenlijke rekening-courant van alle gelden die vanuit de Nederlandse Stichting zijn overgemaakt naar Roemenië. Het bedrag op de balans is hoger dan op enig moment in werkelijkheid aan kasgeld aanwezig is in Sovata. Dit wordt veroorzaakt door de tijdsfactor in de afrekening met Roemenië. Vanuit veiligheidsoverwegingen wordt alleen bijgestort indien hiervoor noodzaak bestaat. De afrekening van de bedragen wordt echter later in de tijd gedaan. 52 Nieuwsbrief nr. 19

10 BALANS OVERZICHT (in hele euro s) per Activa Passiva Bank Stichtingskapitaal Kas Crediteuren Kas-Roemenië Voorzieningen Spaarbank (NL) Spaarbank (Roem.) Debiteuren Land Kindertehuis Apparatuur op afschr Totaal activa Totaal passiva Vertalershoekje Het is altijd leuk om iets terug te horen van uw familie of uw kinderen. Dus als de postbode u liefs uit Roemenië heeft gebracht dan is het natuurlijk wel fijn als u het ook kunt lezen. Want soms is zo n brief in het Engels of Duits geschreven, maar soms ook in het Roemeens of Hongaars. Ons trouwe groepje vertalers kunnen u helpen door de Roemeense of Hongaarse brieven te vertalen. Zij doen dit werk vrijwillig en met grote liefde en toewijding en ze steken er veel vrije tijd in. Om hen te helpen hebben we wat tips en regels vastgesteld voor het laten vertalen van brieven. Is een brief Roemeens of Hongaars? Er zijn zowel Roemeens als Hongaars sprekende families in Sovata. Dat komt doordat Sovata in Roemenië ligt, maar de bewoners van Sovata voor het overgrote deel behoren tot het Hongaarse bevolkingsdeel van Transsylvanië. De meeste brieven die uit Sovata komen, zijn dus in het Hongaars geschreven. U kunt zelf ontdekken of de brief die u wilt laten vertalen, in het Hongaars of het Roemeens is geschreven. Hongaarse brieven beginnen vaak met: Kedves..., Tisztelt..., Szeretett... en u ziet in de brief veel van de volgende leestekens: ö, ü, á en é. (Dus veel trema s en streepjes ) Roemeense brieven beginnen vaak met: Dragi... of Stimati... en in de brief komen de leestekens ă, î, ţ en ş voor. (Dus veel dakjes en komma s onder aan de letters) Aan de hand van deze kleine hulpmiddelen kunt u bepalen naar welke vertaler u de brief kunt sturen. Vertalingen van brieven Bij het laten vertalen van uw brieven uit Roemenië verzoeken wij u vriendelijk zich te houden aan de volgende procedure: vertaald van het Roemeens of Hongaars naar het Nederlands. Brieven die u naar Sovata stuurt kunt u gerust in het Engels of Duits schrijven. In Sovata zijn er voldoende mogelijkheden (via leraren, collega's of vrienden) om deze te laten vertalen. gefrankeerde retourenvelop met uw eigen adres bijsluiten of uw adres vermelden, zodat de vertaling per aan u kan worden verzonden (stuur in dit laatste geval een kopie van de brief!). Let op! Het gewicht van de retourenvelop is groter i.v.m. de vertaalde brief die samen met het origineel in de envelop wordt geretourneerd. vertalers verzoeken wij u 2 of 3 extra postzegels bij te sluiten. Wij vertrouwen erop dat u begrijpt dat vertalingen en aanvragen zonder retourenvelop helaas niet door onze vertalers in behandeling kunnen worden genomen. Uit naam van de vertalers hartelijk dank voor uw medewerking. De adressen voor de vertalingen zijn: (Zie ook de site voor de meest recente lijst!) We hebben al jaren een trouwe groep mensen die met veel plezier de brieven vertalen die door uw pakketgezin naar u toegestuurd worden. Dit jaar hebben zich spontaan twee nieuwe vertalers bij de groep aangesloten. Om u te helpen, maar ook omdat het voor hen een band met hun vaderland is. We heten Margit Farkas en Rita Varga dan ook van harte welkom! HONGAARSE VERTALERS Margit Zsanett Farkas M Klompelaan 3, 2104 TB Heemstede Rita Varga Benedeneind zz 291a, 3405 CK Benschop drs. Rozália Bencze Van der Palmkade 186, 1051 RK Amsterdam Mevrouw Valeri Csöllei Vuursche Schans 23, 3432 TX Nieuwegein Mevrouw Anna Gall Rotterdamseweg 25, 2871 GB Schoonhoven Mevrouw Eszter Horvath Maartveld 18, 6226 DA Maastricht Mevrouw Linda Korf Haverveld 54, 2661 VC Bergschenhoek Mevrouw Elly Willemse Eurovisieplein 41, 3402 GE IJsselstein Mevrouw Annamaria Feher Heer Ottostraat 15, 4205 TP Gorkum ROEMEENSE VERTALERS Mevrouw Doinita Craciun Noorweg 77, 3704 GL Zeist Mevrouw Zita Koreck Ringslangweide 47, 3437 VD Nieuwegein Mevrouw Anna Gall Rotterdamseweg 25, 2871 GB Schoonhoven Rita Varga Benedeneind zz 291a, 3405 CK Benschop Juli

11 Donaties In deze financieel krappe tijd zijn wij verrast en dankbaar dat zoveel lieve mensen nog oog hebben voor de noden van mensen die nog veel minder hebben dan zij. Ook het afgelopen jaar hebben we weer verschillende donaties mogen ontvangen. Heel veel dank! De familie Van der Pol uit Montfoort gaf voor hun huwelijksjubileum een donatie. Omdat zij als gastouders al hadden kennisgemaakt met onze Stichting hebben ze in plaats van cadeaus een bijdrage voor Roemenië gevraagd. Dit leverde aan het eind van de avond 3.500,- op! We werden door de Openbare Basis School De Schakel uit Ouderkerk aan den IJssel benaderd. Voor een project Landen in Europa werden er op de school verschillende activiteiten uitgevoerd. Elke groep had een land dat twee weken centraal stond in de klas. Op de kijkavond voor de ouders zou er wat geld verdiend worden met het verkopen van kunstwerkjes van de kinderen en door een restaurantje in te richten met eten uit de behandelde landen. De opbrengst van de avond hebben ze aan onze Stichting geschonken: 1.131,38. Helemaal geweldig! Na een jarenlang dienstverband nam De heer Delavalette afscheid van het ziekenhuis waar hij jarenlang als kinderarts heeft gewerkt. Zijn afscheidscadeau was een donatie aan onze Stichting. Kees Oskam van de Handelsmaatschappij Jan Oskam BV vierde het afgelopen jaar zijn 25 jarige fruitexportjubileum met zijn familie, (zaken) vrienden en het personeel. Hij vroeg zijn gasten om cadeaus achterwege te laten en het geld dat zij anders uitgegeven hadden te schenken aan door hem uitgekozen goede doelen. Tijdens een handelsreis naar Roemenië had hij kennis gemaakt met de Roemeense cultuur en bevolking en hij besloot daarom dat onze Stichting een van de begunstigden zou zijn. We ontvingen een mooi bedrag: 500,-. De familie Vergouw uit Maarn verhuisde naar Suriname. In plaats van cadeaus vroegen zij een geldelijke bijdrage en hun afscheidsfeest leverde 1.600,- op. De Protestantse Kerk Nederland in Benschop hield tijdens een kindermis een collecte voor onze Stichting en haalde daarmee 166,67 op. Basisschool De Ark in Delft heeft met hun kerstmarkt 450,- verdiend en dit gedoneerd aan Tinkerbell. De donaties die Egon en Henny Richel uit Lopik naar aanleiding van hun 35-jarig huwelijk kregen (totaal 750,-) hebben zij geheel geschonken aan Tinkerbell. Naar aanleiding van hun 13 jarige huwelijksfeest haalde de familie Bos uit Pijnacker 750,- op, die ze in z n geheel aan de Stichting schonk. Een speciale actie van de internetsite bracht 1.682,- op. Zeker in deze moeilijke tijden wij willen uit naam van de roemeense kinderen alle donateurs en sponsors hartelijk bedanken voor hun ondersteuning en vertrouwen in onze Stichting in het afgelopen jaar. De kinderen van de Touwladder namen iedere woensdag een zakcentje mee naar school. En al die zakcentjes samen brachten wel 416,32 op. Mevrouw Stolker heeft op de 1e vrijdagviering van de Bezoekersgroep De Schouw in Lopik een inzameling gedaan. Zij doneerde 200,-. De ouderraad van De Opstap doneerde naast een bedrag van 5.000,- ook nog twee zwembaden en prachtige badlakens. Een geweldige aanwist voor de kinderen tijdens de hete zomers. Hulpgoederentransport - Bejaardenproject Voedselbonnen Als we in Roemenië zijn, vragen oudere mensen ons vaak om hulp. Sinds enkele jaren worden daarom in oktober door onze vrijwilligers dozen gevuld met dekens, truien, vesten, sokken en andere spullen voor deze groep ouderen die vaak ziek zijn en moeten rondkomen van een pensioentje van 40 euro per maand. Inmiddels helpen wij op deze manier 115 alleenstaanden of echtparen die dringend hulp nodig hebben. Graag willen wij deze oude mensen ook een voedselbon geven. Wilt u ons hierbij steunen dan kunt u een eenmalige donatie doen onder vermelding van Voedselbonnen bejaardenproject. Daarnaast bieden wij tijdens het ophalen van de dozen voor ons hulpgoederentransport ook diverse artikelen en producten te koop aan, die u kunt meesturen in uw pakket naar Roemenië. Deze artikelen zijn door bedrijven aan ons geschonken en mogen door ons worden verkocht waarbij de opbrengst naar dit bejaardenproject gaat. Mocht u vragen over dit project hebben, kunt u contact opnemen met Gerry Dekker (zie de colofon achterop voor de adresgegevens). 54 Nieuwsbrief nr. 19

12 Sponsors (3) Sponsors bedankt! Als niet-gesubsidieerde organisatie zijn wij bijzonder afhankelijk van collectes, giften en sponsoring. Zonder de ondersteuning van veel bedrijven en particulieren zouden wij onze doelstellingen nooit kunnen realiseren. Gelukkig hebben wij een groeiende lijst met mensen, bedrijven en instellingen die de Roemeense bevolking een warm hart toedragen en die via onze Stichting hier uiting aan geven. Naast alle vrijwilligers, medewerkers en donateurs willen wij ook graag de volgende bedrijven bedanken voor hun ondersteuning en hun bijdragen in het afgelopen jaar: Airtrade, Haarlem Apotheek Borgele/Holtkamp, Diepenveen ATR Wielersport, Nieuwegein Autobedrijf Verbree, Benschop Autospuiterij Hollander BV, IJsselstein Bakkerij Aelbers, IJsselstein Bakkerij Lakerveld, Lopikerkapel Basalt Bouwadvies, Nieuwegein Basisschool De Brug, IJsselstein Basisschool De Opstap, IJsselstein Basisschool De Wenteltrap, IJsselstein Basisschool Eben-Haëzer, Benschop BasT, IJsselstein Bekenkamp Yachting, Almere Beleggingsclub Gina, Nieuwegein Bloemkwekerijk Blom Pol, Tuil Bloemenkwekerij Van Wijk, Zaltbommel Borst en Zn. Transport, Lopik Bouwbedrijf Roelof de With, Lopik Bring Logistics, Zwijndrecht Brokking Interieurverzorging, IJsselstein Brussel s Glas Glaskunst, IJsselstein Bunnik Projecten BV, IJsselstein C1000 J. Langerak, IJsselstein Chinees restaurant Foe Wah, IJsselstein City Bed, IJsselstein Clinckhoeff, IJsselstein Connexxion Daltonschool De Tandem, IJsselstein De Schouw, Lopik De Wit Computers, IJsselstein Derko Installatiebedrijf, Lopik Diaconie Hervormde Gemeente, IJsselstein Diaconie Hervormde Gemeente, Jaarsveld Difrax, Bilthoven Dierenspeciaalzaak Mini Zoo, IJsselstein Drukkerij Huybregts, Woerden Elba office products, Venlo Electrawerk John Vandermeer, Kamerik Eljo Suikerwerken, IJsselstein Enorm De Rie, Lopik Firma Beerepoot, Spanbroek Firma Dedicated Services, Lopikerkapel Firma Gebr. Schep, Benschop Firma Kraima, Barendrecht Firma Van Baaren Aannemers, Lopik Firma Verwoerd, Benschop Five Star BV, Stompetoren Forex, Zwijndrecht Fulco Theather, IJsselstein Galerie De Boog, IJsselstein Gebo Betonbewapening, Lopik Geels Tuin- en Serremeubelen, Woerden Gemeente IJsselstein Hoxemacoa, Lopik Hoogendoorn Kaas, Waddinxveen Hubo Wim van Eijk, IJsselstein Info 66, Benschop IJspaleis, Rotterdam J. Eding, IJsselstein J. Mink, Montfoort Jenaplanschool De Overkant, IJsselstein Joop Sluis, Benschop Jon Karelse Intercoiffure, IJsselstein John Broere Catering, IJsselstein Kaasboerderij het Klaphek, IJsselstein Kaashal J. Duits, IJsselstein Kabelkrant Nieuwegein/IJsselstein Kabelradio Benschop Kapsalon Bibi s Haarmode, Benschop Kapsalon Modern, IJsselstein KeesJan Stevering, IJsselstein Kerkhof Beheer, Nieuwegein Leewis Rijwielen, De Meern Lekkerkerker Kaas en Wijn, IJsselstein Lysette Verwegen, IJsselstein Daimler Financial Services BV, Utrecht Molen De Windotter, IJsselstein Natuurhoeve Lekkerkerker, Benschop Notarissen Blokhuis & Akkermans, IJsselstein Onderlinge Verzekeringsmaatschappij, Benschop Onze IJsselstreek, IJsselstein Oskam Handelsmaatschappij Jr. & Zn., IJsselstein Partyshop, IJsselstein Perier Vleesbedrijf, Almere Plaswijck (park & theehuis), Rotterdam Plover Systems BV, Nieuwegein Plusmarkt Schimmel, IJsselstein Rabobank, IJsselstein Radio 9, Lopik Radio M, Utrecht R.K. Tabor parochie, Nieuwegein R.K.B.S. De Touwladder. IJsselstein Rondetafel, IJsselstein Roto Smeets, Utrecht RTV, Utrecht Rijwielhandel Lanceé, IJsselstein Scanex BV, Zwijndrecht Schilte Schoolmeubelen BV, IJsselstein Schilte Beheer, IJsselstein Schouten BV, Benschop Schrijvershof Groenten en Fruit, Rotterdam Slagerij Patrick v/d Heuvel, IJsselstein Smederij Kramer, Hekendorp S.P.O.C.L., Lopikerkapel Stichting Bladt, Culemborg Tandartsen Wentink & Wentink, Rotterdam Transportbedrijf Dirk Verspui, Meerkerk Transportbedrijf van Dijk, Woerden Transportbedrijf van Rooijen, Heinenoord Transportbedrijf Weduwe de Bruijn, Lopik Terberg verenigde bedrijven, IJsselstein Texas Drive-in Show, IJsselstein Tuincentrum t Haantje, Rijswijk Utrechts Nieuwsblad, Houten Van Os Import BV, Benschop Van Ravenswaaij BV, Veenendaal Van Zee Assurantiën, Leerdam Velleman & Tas int., Rotterdam Vergeer Gereedschappen, Benschop Vliegwinkel, Haarlem Wiegand Bruss optiek, IJsselstein Zenderstreeknieuws, IJsselstein Zucotto, IJsselstein Zwembad De Hooghe Waerd, IJsselstein Wij hopen dat wij ook dit jaar weer op uw steun mogen rekenen. Juli

13 Colofon Tinkerbell (Familiekindertehuis) Nieuwsbrief nr. 19 en Internet Internet: K.v.K. Utrecht nr Secretariaat: Gerry Dekker Violier HE Nieuwegein Tel.: Alín 28 jan 2004 / 20 mei 2004 Eduard 20 aug 2003 / 20 mei 2004 Déneske 19 mei 1994 / 5 juni 2004 Renáta 7 nov 1991 / 5 juni 2004 Algemene bankrekening: Rabobank IJsselstein Kindertehuis bankrekening: Rabobank IJsselstein Dóra 31 juli 2004 / 29 sept 2004 Krisztina 1 juli 2004 / 18 nov 2004 Andrea 2 dec 2003 / 21 okt 2004 Sunita 3 aug 2004 / 9 dec 2004 Bestuursleden: Karin en Edwin Mentink Weegbree KB IJsselstein Tel Carmen 6 maart 2005 / 18 aug 2005 Bandika 10 mei 2003 / 18 aug 2005 Anamaria 31 aug 1994 / 7 nov 2005 Claudiu 2 febr 1993 / 7 nov 2005 Gerry Dekker Violier HE Nieuwegein Tel.: Piet Jonker Overwaard SJ IJsselstein Tel Istvan 16 april 2004 / 28 nov 2005 Lorand 18 juli 1999 / 1 febr 2007 Lorand (2) 5 febr 2003 / 1 febr 2007 Eduard (2) 6 juli 2005 / 1 febr 2007 Redactie: Willy Niesten Nienke van Toor Marie-José de Zeeuw Edwin Mentink Pro Sovata (Zusterstichting SRKH): Király Katalin Portik Mária Portik Antal Laszlo 18 dec 1997 / 23 dec 2007 Tamas / 31 dec 2008 Noemi / 31 dec 2008 Lori / 31 dec 2008 Lay-out en drukkerij: Roto Smeets GrafiServices Kanaalweg KM Utrecht Postbus KB Utrecht Salt Lake Travel Tourist Office Sovata Str. Bradului 2/A, Sovata (Engels of Duits) Tel.: Mobiel: Internet: 56 Nieuwsbrief nr. 19