Houd de cowboys buiten de deur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Houd de cowboys buiten de deur"

Transcriptie

1 Het Verzekeringsblad 98e jaargang 28 augustus 2008 nr. 16 Over professoren Kartelvorming zorgverzekeraars EXTRA: Themakatern Feiten & Cijfers Jan van Baars (AAHG): Houd de cowboys buiten de deur

2 INTERMEDIAIR AEGON verstuurt eerste UPO s AEGON heeft de eerste shift verzonden van de honderdduizenden uniforme pensioenoverzichten (UPO s) die zij van wetswege naar de pensioendeelnemers moet sturen. De verzending van alle UPO s geschiedt in meerdere shifts. Naast de UPO s aan alle deelnemers verstuurt AEGON ook alle tussenpersonen en werkgevers in de grootzakelijke markt een kopie van de UPO s die naar de deelnemers zijn gegaan. Masterprogramma Financiële Dienstverlening De NBVA en het Verbond van Verzekeraars hebben een masterprogramma Financiële Dienstverlening in het leven geroepen. De opleiding is ontwikkeld met Business School Nederland en moet een bijdrage leveren aan de professionalisering van ondernemerschap en management in de (intermediaire) financiële dienstverlening. Het masterprogramma vult volgens de brancheorganisaties het gat tussen losse vakinhoudelijke opleidingen en een volledige MBA-opleiding. Het programma bestaat uit vijf modules over de klassieke bedrijfskundige onderwerpen: strategie, financieel management, operations management, marketing management en human resource management, vertaald naar de praktijk van de financiële onderneming. In drie andere modules worden actuele onderwerpen behandeld, zoals compliance, fraudebestrijding en trends in de internationale financiële markten. De opleiding wordt afgesloten met een permanente-educatietraject. Nieuw kantoor VerVier Groep Aan VerVier Groep is een tweede kantoor toegevoegd: Raymond Vis uit Amersfoort. Ook dit kantoor zal onder de naam VerVier in de markt gaan opereren. De verwachting is dat de formule aan het einde van dit jaar in ieder geval zes aangesloten kantoren telt. Over de oprichting van VerVier Groep berichtten wij in de vorige editie van Het VB. Hierin stond een feitelijke onjuistheid. Niet Remco Bakker (39) maar Jon Raaijmakers (40) is directeur van de Groep. Bakker opereert meer op de achtergrond en leidt een van de aangesloten kantoren. Raaijmakers was eerder franchisemanager en Bakker franchisenemer binnen de AEGON-formule Financieel Verder. Belastingvoordeel oude auto Volgens een initiatief van occasionverkoper Oldtimer Service Waalwijk, kunnen zakelijke rijders een belastingvoordeel behalen door een auto van vijftien jaar of ouder te kopen. Veel zakelijke rijders zijn niet op de hoogte van de belastingmaatregel die zegt, dat over een auto van vijftien jaar of ouder geen 25 procent over de nieuwwaarde van de auto bij het inkomen moet worden opgeteld, maar slechts 25 procent over de dagwaarde. Die winst voor de bezitter kan oplopen tot enkele duizenden euro s per jaar. En, zo claimt de autoverkoper, zakelijke auto s van de genoemde leeftijd zijn tegenwoordig, anders dan vroeger, gewoon goed en veilig. Serviceproviders juichen kwaliteitsbonus toe De serviceproviders staan onder druk, nu zij in de Nota van Toelichting bij het concept-besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen wel zijn genoemd, maar in de wetgeving vooralsnog geen erkenning als schakel in de keten van financiële dienstverlening krijgen. Een bedreiging voor het voortbestaan van serviceproviders en in hun kielzog de veel (kleinere) intermediairs die met Robbert van Woerden hen samenwerken. De serviceproviders proberen de politiek er daarom de komende tijd van te overtuigen dat zij een onmisbare schakel zijn geworden in de markt van fi nanciële dienstverlening en dat zij doorgaans meer zijn dan platte inkooporganisaties die alleen uit zijn op omzetgerelateerde bonussen. De Tweede Kamer wil van die bonussen af, omdat deze de adviseur kunnen leiden in zijn advies. Terecht, vindt Robbert van Woerden (foto), hoofd fi scaal juridische zaken bij Pensioendesk. Maar dat de Kamer het liefst van alle bonussen af wil, begrijpt hij niet. In PensioenAdvies 2008, nr. 7/8 geeft hij daarom aan er wel blij mee te zijn dat minister Bos een uitzondering wil voor kwaliteitsbevorderende bonussen: Die vormen een impuls voor verzekeraars om te investeren in de kwaliteit van hun distributiekanaal (en niet in de verkoopkunsten van adviseurs) en zijn nodig om het fi nanciële advies te verbeteren. De lijn van de Kamer zou ertoe kunnen leiden dat het voor de branche te duur wordt om te investeren in kwaliteit. 10 nummer augustus 2008

3 INTERMEDIAIR NBVA en Akkermans & Partners werken samen De NBVA werkt samen met pensioenadviesbureau Akkermans & Partners. Beide partijen ondertekenden daartoe onlangs een intentieverklaring. De samenwerking resulteert op korte termijn in de NBVA Pensioenwijzer (een overzicht op de ruim tweehonderd artikelen in de Pensioenwet) en betekent voor de bij de brancheorganisatie aangesloten intermediairs financieel voordeel bij het volgen van de praktijkgerichte opleidingen van Akkermans & Partners. Daarnaast wordt in oktober de training Pensioenadvisering, van kennis naar kunde gegeven, exclusief ontwikkeld voor de NBVA-leden. Zzp er wil rechtsbijstandpolis Zzp ers geven aan dat zij hun privéverzekeringen beter hebben geregeld dan hun zakelijke verzekeringen. Dat geldt in het bijzonder voor de groep van startende zzp ers; een derde van hen heeft niet het gevoel dat zij de belangrijkste benodigde verzekeringen voor hun onderneming hebben afgesloten. Van de startende zzp ers heeft 22 procent een AOV afgesloten, van de gevestigde zzp ers heeft 42 procent dit gedaan en bij de mkb ers is dat 60 procent. Dit blijkt uit onderzoek van Intomart/GfK in opdracht van verzekeraar Delta Lloyd. De top 4 van belangrijkste zakelijke verzekeringen bevat voor mkb ers en zzp ers dezelfde verzekeringen, alleen de volgorde ligt anders. Mkb ers vinden vooral verzekeringen voor bedrijfsaansprakelijkheid (86%), arbeidsongeschiktheid (84%) en brand- en bedrijfsschade belangrijk (80%). Zzp ers vinden bovenstaande verzekeringen ook belangrijk, maar benadrukken vooral het belang van een rechtsbijstandverzekering (73%). Mkb moet op zoek naar Wta-accountants Wilbert Schellens (NBVA, l.) en Theo Gommer (Akkermans & Partners) Premie.nl op eigen benen Premie.nl, dat is ontstaan vanuit Voogd & Voogd, staat sinds kort geheel op eigen benen. Voogd & Voogd heeft haar resterende belang overgedaan aan het personeel van de premievergelijkingssite voor autoverzekeringen, waaronder CEO Erik de Voogd. Het assurantiebedrijf uit Middelharnis blijft wel producten leveren aan Premie.nl, maar neemt daarbij volgens Premie.nl dezelfde plaats in als andere alle leveranciers. BedrijfsImpulz via mp4all.nl Adviseurs kunnen een offerte of polis voor het product BedrijfsImpulz van De Goudse voortaan ook via het transactieplatform van Meetingpoint aanvragen. Een offerte ligt binnen 24 uur bij de tussenpersoon en een polis ligt binnen vijf werkdagen op de deurmat, aldus De Goudse en Meetingpoint. Veel ondernemers in het mkb in Nederland moeten binnenkort op zoek naar een andere accountant. Een groot deel van de (kleinere) accountantskantoren voldoet namelijk niet aan de geldende wet- en regelgeving (de Wet toezicht accountantsorganisaties), waarvoor zij straks bij veel bedrijven geen wettelijk verplichte controles meer mogen uitvoeren, zoals controle op de jaarrekening. Ondernemingen mogen per 1 oktober hun controles alleen nog laten verrichten door een accountant met een AFM-vergunning, als ze twee achtereenvolgende balansdata aan twee van de volgende drie criteria voldoen: een personeelsbestand van minimaal 50 fte, een balanstotaal van 4,4 mln euro en een netto-omzet van 8,8 mln euro. Eerder dit jaar waarschuwde de AFM dat veel kleinere accountantskantoren niet aan de eisen van de toezichthouder zullen voldoen. Van de 89 door de AFM onderzochte kantoren eerder dit jaar, voldeden er 71 nog niet aan de (ingezonden mededeling) vereisten. Financiële intermediairs bewijzen hun zakelijke klantenkring die aan de genoemde criteria voldoet, wellicht een dienst door op deze belangrijke verandering in de wetgeving te wijzen. In de praktijk kan het betekenen dat ondernemers afscheid moeten nemen van accountants waarmee zij al jaren samenwerken. nummer augustus

4 INTERVIEW De komst van buitenlandse toetreders heeft met hun afwijkende businessmodel de hypothekenmarkt wakker geschud. De concurrentie werd een stuk heviger en daardoor krompen de marges. Dat was goed voor de consument. Jan van Baars, Chief Executive Officer van AAHG (de ABN AMRO Hypotheken Groep met werkmaatschappijen als Florius, MNF Bank en het nu in het nieuws zijnde MoneYou zie kader), constateert dit feit, maar heeft verder weinig waardering voor hun opportunistische werkwijze. Toen de markt minder werd, hebben ze zich weer teruggetrokken. Aan de ene kant is dat goed, want ze overspeelden hun hand, maar aan de andere kant laten ze daardoor wel hun klanten in de kou staan. Leveringsbetrouwbaarheid is een gegeven en geen unique selling point. Een belangrijk gegeven voor klanten. Als die na een aantal jaren willen verbouwen, moeten zij als vanzelfsprekend op hun oorspronkelijke geldverstrekker kunnen terugvallen. Nu worden de klanten van de verdwenen bedrijven gedwongen om hun hypotheek over te sluiten tegen een hogere rente. Deze houding van de buitenlanders heeft geleerd dat de adviseurs de leveringsbetrouwbaarheid van een aanbieder in hun advies moeten meenemen. Juist omdat dat lange tijd een gegeven is geweest, is dat aspect onderbelicht geraakt. Ik leg er nu de nadruk op, omdat je nooit weet welke ontwikkelingen zich in de toekomst voordoen. Jan van Baars (CEO van AAHG): Houd de cowboys buiten de deur foto s: Peter Strelitski 12 nummer augustus 2008

5 INTERVIEW Jan van Baars (46, getrouwd, drie kinderen: 16, 13 en 11 jaar) werkte na de afronding van zijn studie Economie in Tilburg een korte tijd bij Philips. Al snel maakte hij de overstap naar ABN Bank en hij heeft dat concern, waar hij van alles en nog wat heeft gedaan niet meer verlaten. Zijn periode in Saudi-Arabië van 1996 tot 2000 heeft indruk gemaakt. Vooral omdat ik daar veel tijd heb kunnen doorbrengen bij mijn gezin met toen nog jonge kinderen. In dat land ben je op je werk of thuis. Er bestaat geen uitgaansleven. Anders dan veel van mijn collega s in Nederland, kreeg ik daardoor de kans mijn kinderen van heel nabij te zien opgroeien. Dat neemt niemand me meer af. Na zijn terugkeer kwam hij in het algemeen commercieel management van de (ABN AMRO) Bank en werd als regiomanager Zuid- Nederland ook verantwoordelijk voor specialistische disciplines. Vanuit die achtergrond ontstond de ambitie om leiding te geven aan een zelfstandig bedrijf. Die wens ging op 1 januari 2007 in vervulling toen hij plaatsnam in de directie van de ABN AMRO Hypotheken Groep, waarvan hij sinds 1 juni van dit jaar (als opvolger van Frank van der Heijden) algemeen directeur is. Van perverse prikkels is in de hypothekenbranche geen sprake, werpt Jan van Baars een door politici graag gehanteerd verwijt verre van zich. Maar hij kan wel enig begrip opbrengen voor het feit dat de beloning van bemiddelaars stof gaf tot discussie. Van perverse prikkels is in de hypothekenbranche geen sprake In andere bedrijfstakken zie je dat de marges omlaag kunnen wanneer een nieuw product een tijdje in de markt is. Als een product volwassener is geworden, zijn vaak de ontwikkelingskosten terugverdiend. Als je onze branche iets zou moeten verwijten, is het dat we misschien te laat de kracht hebben opgebracht om de producten als commodities te beschouwen. Sommigen vinden dat dat proces vertraagd heeft plaatsgevonden, maar uiteindelijk is het wel gebeurd. Intermediair en apothekers Het is een van de vele veranderingen die Van Baars in het oog springen als hij terugkijkt op de laatste tien jaar. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat we van een ambachtelijk proces zijn gegroeid naar een markt met professionele aanbieders en adviseurs. Deels hebben we dat op eigen kracht gedaan en deels door druk vanuit de samenleving. Dat laatste voelt Van Baars niet als een bezwaar. Het is nooit slecht wanneer de buitenwereld je een duwtje geeft om kritischer op je eigen bedrijfsvoering, innovatiever in je productontwikkeling en scherper in je advisering te zijn. Daar profiteert de klant van. Anders wordt het natuurlijk wanneer je het als het ware nooit goed kunt doen in de ogen van sommige critici. Dan neemt de druk die op de bedrijfstak wordt uitgeoefend onredelijke proporties aan. Dat is met name bij twee sectoren het geval: bij het intermediair en de apothekers. Jan van Baars ziet overigens de nieuwe regelgeving niet als onredelijk. Al erken ik wel, dat die pijn doet. Vooral bij partijen die de ontwikkelingen passief op zich hebben laten afkomen. De goede kantoren met een lange termijnvisie hebben hier al eerder op ingespeeld en zullen de huidige stormen goed kunnen overleven. Tegelijk vreest hij wel voor een shake out onder adviseurs. De markt is in vergelijking tot een paar jaar terug sterk teruggelopen, de marges zijn magerder geworden, de regelgeving dwingt tot arbeidsintensieve documentatie en processen, tot een andere manier van belonen en tot meer transparantie. Die factoren werken uiteraard ten goede van de consument, maar kunnen tot problemen leiden bij het intermediair en dan vooral bij hypotheekadviseurs, die het in mijn ogen moeilijker hebben dan de assurantieadviseur. Transactiegericht versus klantgericht De traditionele assurantietussenpersoon heeft de portefeuille meer geleidelijk opgebouwd vanuit een doorlopend relatie met de klant. Door de vele contacten die assurantieadviseurs hebben met hun klant, hebben zij diens belang centraal gesteld, waardoor een vertrouwensrelatie is ontstaan. De hypotheekadviseur is van oorsprong toch meer transactiegericht dan relatiegericht. Van Baars benadrukt dat hij hiermee beslist geen waardeoordeel uitspreekt. Er is natuurlijk niets tegen transactiegericht handelen, zo lang het advies maar het klantbelang dient. Overigens hadden hypotheekadviseurs vroeger weinig keus. Een verzekeringsadviseur begint het nieuwe jaar met een portefeuille gevuld met doorlopende posten. Zijn collega op hypothecair gebied moest elk jaar opnieuw met nul productie starten. Langere tijd was dat geen probleem, omdat de markt booming was. Maar we bevinden ons nu in een andere situatie. De goede kantoren hebben voorzien dat er eens een eind zou komen aan de gouden tijden. Zij hebben zich als het ware gespiegeld aan de assurantieadviseurs en zijn gaan bouwen aan een duurzame portefeuille door hun werkterrein te verbreden van hypotheekadvies naar bijvoorbeeld fi nanciële planning. Kijk, met deze intermediairs, die aantonen de eisen van de tijd te verstaan en hun klant centraal stellen, wil ik graag zaken doen. Zorgplicht vanuit jezelf Weet je wat mij bijvoorbeeld groot vertrouwen geeft? Dat is een bedrijf dat zijn franchisenemers of aangesloten ondernemers op een centrale vergunning laat werken. Zij laten daarmee zien dat zij de bedrijfsvoering en daarmee de advieskracht van elk kantoor voortreffelijk hebben georganiseerd. Die bedrijven durven hun nek uit te steken, want eigenlijk komt het erop neer dat ze elke dag hun vergunning op het spel zetten. Eén misstap van een aangesloten adviseur en het kan met die vergunning fout aflopen. Natuurlijk zijn hypotheekbemiddelaars uit op productie. Dat is ook in het belang van de aanbieders, beseft Jan van Baars. Maar dan wel verantwoorde productie, die het belang van de klant dient en niet op langere termijn ondermijnt. De uitdaging om de belangen van de klant goed te behartigen moet in beginsel nog groter zijn. Want dat is de manier om een bestendige relatie op te bouwen. Datzelfde geldt overigens ook voor de banken. nummer augustus

6 INTERVIEW Dat zal wel moeten, want die zorgplicht legt de wet op. Dat is waar, beaamt Van Baars, maar het is hier niet de regelgeving die de motor daarachter moet zijn. De wil om voor de klant te blijven zorgen, moet uit de adviseur zelf komen. Dat is een essentieel onderdeel van zijn ondernemerschap. Toegevoegde waarde In die visie is geen plaats voor omzetgerelateerde bonussen. Ik vind het niet erg dat de beloning in de vorm van bonusprovisie verdwijnt. Dat dwingt ons om te komen tot een andere vorm van beloning. Kan hij voorbeelden noemen? Ik vind dat de intermediaire markt op tal van gebieden toegevoegde waarde biedt, zowel voor de klant als voor ons. Allereerst hebben wij daardoor toegang tot een groot distributiekanaal. Dat willen we graag faciliteren. Verder is het ook in ons belang dat we zaken kunnen doen met professionele, deskundige partners. We zullen hen dan ook graag ondersteunen bij hun professionalisering en verwerving van kennis. Ja, voor kwaliteitstoename wil ik graag betalen. Waarmee deze zienswijze naadloos aansluit aan de voorwaarden die per 1 januari gaan gelden voor extra beloning aan de adviseurs. Monter Voor een topman die afhankelijk is van de hypotheekmarkt, zit Jan van Baars er opvallend monter bij. Je kunt wel zeggen dat er in betrekkelijk korte tijd veel gebeurd is. Iedereen kent het zwarte rijtje intussen wel: de rente is gestegen en het consumentenvertrouwen afgenomen; de markt is gekrompen, wat ook geldt voor de transactiemarkt; huizen staan langer te koop, mensen blijven langer in hun huizen zitten; de economie maakt pas op de plaats. Dat heeft in elk geval tot mei van dit jaar voor een lagere productie gezorgd. Maar daar staat tegenover dat juni weer een goede maand was. Florius heeft zich laten kennen als een vriend van het intermediair Dus er is een opwaartse lijn zichtbaar? Voor die conclusie is het nog te vroeg. De zomermaanden zijn traditioneel minder, dus we moeten nu afwachten wat het najaar gaat brengen. Zijn montere blik is te verklaren uit het feit dat AAHG zich in deze storm goed staande weet te houden. Een naam overigens die misschien in brede kring nog niet echt geworteld is. Van Baars kan daarmee niet zitten. Het gaat natuurlijk in de eerste plaats om de naam van de bedrijven die onder de AAHG-vlag actief zijn en die is zonder meer goed. Je mag daarbij niet vergeten dat het alom bekende Bouwfonds Hypotheken op 1 januari met ABN AMRO Hypotheken is samengevoegd in AAHG. Ik vind het eerlijk gezegd een prestatie van formaat dat de naam Florius al na een jaar een even bekende klank heeft gekregen als Bouwfonds Hypotheken daarvoor had. Zijn verklaring daarvoor: Vanaf de eerste dag heeft Florius zich laten kennen als een vriend van het intermediair, die de belangen van de adviseur ook echt centraal stelt. Waar we kunnen, ondersteunen en faciliteren wij onze partners. Ook denk ik dat de toegankelijkheid een belangrijk pluspunt is. De acceptatie vindt niet plaats door machines, maar door mensen. Dat geeft de adviseur de mogelijkheid om met onze account managers en acceptanten te sparren over individuele posten. De dialoog is altijd mogelijk. Niet alleen over aanvragen, maar ook over marketingvraagstukken en alle andere zaken waarmee de adviseur als ondernemer te maken heeft. Daar komt bij dat Bouwfonds Hypotheken al beschikte over een heel betrouwbaar operationeel systeem. Nog steeds werken de systemen volledig voorspelbaar en is er geen sprake van een jojo-effect dat je wel ziet optreden tijdens productiepieken. Die kwaliteit willen we terugvinden bij alle onderdelen van het bedrijf. Dat heeft geresulteerd in de onderscheiding van zilveren en gouden Spreekbuizen en in een heel streng ITO-certifi caat (Instituut voor Telecom Organisatie) voor ons callcenter. Die kwaliteitseisen brengen met zich mee dat Florius zich niet kan positioneren als de goedkoopste aanbieder, maar wel als een kwalitatief hoogstaande en dat waardeert het intermediair. 14 nummer augustus 2008

7 INTERVIEW Ook uiterst tevreden toont Van Baars zich over MNF Bank, MNF Bank is als Business Unit verantwoordelijk voor alle Private Label-activiteiten. Zij helpen ketens en andere business partners in het bieden van hypotheken onder eigen naam en dat doen ze voortreffelijk. Het is door het witte label een onzichtbare partij, maar wel zeer aanwezig en erg succesvol. Innovaties die er toe doen Je krijgt wel eens de indruk dat er op dit moment weinig aan productinnovatie wordt gedaan. Als reactie wijst Van Baars fijntjes naar de oorkonde Hypotheekproduct van het Jaar, dat Florius dit jaar in de wacht sleepte met de Seniorenhypotheek (Verzilverhypotheek). Een soort omgekeerde hypotheek zonder restschuldrisico, noemt hij het. Dat was toch een echte innovatie zonder ingewikkelde depositoconstructies. (Bij deze hypotheek neemt men (een gedeelte van) de overwaarde op. De lening wordt niet afgelost en rentelasten worden niet betaald, maar maandelijks bijgeschreven bij de hypotheeklening. Uiteindelijk vindt bij het verlaten van het huis of bij overlijden de aflossing van de schuld plaats.) Van Baars vertelt binnenkort te komen met nog een innovatie die ertoe doet. We komen met een hypotheekvorm waarbij we de administratiekosten uit het hypotheekbedrag hebben gehaald. We geven aan welk bedrag per maand we rekenen voor beheerkosten. Dat is een vast bedrag dat niet in de rente is berekend. Heeft dat geen fiscale implicaties? Ook de administratiekosten zijn fiscaal aftrekbaar. Dat hebben we inmiddels met de fiscus afgesproken. We komen met een hypotheekvorm waarbij we de administratiekosten uit het hypotheekbedrag halen Dit soort investeringen duidt op vertrouwen in de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat zowel bij aanbieders als bij het intermediair de A-merken zullen overleven. Datzelfde geldt voor kwalitatief goede nichespelers. Zijn er nog nieuwe toetreders te verwachten? Het is heel goed mogelijk dat buitenlandse partijen het hier weer gaan proberen als de markt aantrekt. Maar ik hoop dat de markt dan zal zeggen: jullie willen misschien wel, maar wij willen jullie niet meer. En dat adviseurs heel kritisch zullen kijken aan welke aanbieders zij hun schapruimte ter beschikking stellen. Want de stelling dat minder aanbieders leidt tot minder concurrentie gaat niet op. MoneYou Opmerkelijk is dat rond dit interview MoneYou weer de publiciteit zoekt. Het is een tijd rustig geweest rond deze internetaanbieder. MoneYou wordt binnen AAHG gepositioneerd als prijsvechter met en dat is nieuw multi-channeldistributie. Het bedrijf levert zowel rechtstreeks aan de eindconsument als via het intermediair. Begin vorige week werd een nieuwe hypotheek gelanceerd met duidelijke voorwaarden en zonder overbodige extra s. Het gaat om één vastgestelde hypotheek met vijf verschillende aflossingsvormen. De keuze voor aanverwante producten is aan de klant zelf. Door een aangescherpte risicoselectie en een verregaand geautomatiseerd proces, kunnen we de consument voordelig geprijsde hypotheekproducten aanbieden, zegt directeur Wendy Verlaan. Wij lopen hierdoor een lager risico en het prijsvoordeel gunnen we onze klant. De beloning voor het intermediair is volledig transparant. Wendy Verlaan: Belangrijk voordeel voor zowel het intermediair als de consument is dat MoneYou het intermediair een keuze geeft in wel of geen provisie. De intermediair kiest namelijk zelf hoe hij wordt beloond voor zijn advies. Dit kan via MoneYou door middel van een vast bedrag aan provisie (2500 euro) of rechtstreeks door zijn klant. Hiermee zet MoneYou een belangrijke stap richting het inzichtelijk maken van de beloningsstructuur van intermediairs. De consument ziet op internet de nettoprijs? Als de adviseur provisie wil ontvangen, is de hypotheek bij hem duurder dan wanneer de klant die rechtstreeks via internet sluit. Hij kan dat heel goed verdedigen omdat zijn advies niet gratis, maar waardevol voor de klant is. MoneYou adverteert online, via radio, tv en outdoor. De mediacampagne loopt tot half november (ingezonden mededeling) Je ziet traditioneel de concurrentiestrijd tussen gefuseerde labels onderling toenemen als het aantal aanbieders afneemt. Adviseurs hoeven zich geen zorgen te maken over een dominantie van een te klein aantal aanbieders. Daar waakt iedereen over, tot zelfs de Europese Unie. Wanneer de bestaande marktpartijen hun werk goed doen, is het belang van de consumenten verzekerd. Daar heb je geen cowboys voor nodig. Die kun je beter buiten de deur houden. Jan Aikens nummer augustus

8 GENERALI VB INNOVATIEPRIJS Aanmelding Generali VB Innovatieprijs: voor 5 september! Innoveren doe je bijna vanzelf Eigenlijk klinkt het een stuk wetenschappelijker dan het is: de Generali VB Innovatieprijs. Als je dan ook beseft dat het Telematica Instituut aan de wieg van die prijs gestaan heeft, dan heb je al gauw het gevoel een tweede Einstein, Edison of Bell te moeten zijn om voor de prijs in aanmerking te komen. Het tegendeel is het geval. Het initiatief is niet in de eerste plaats geboren vanuit de gedachte om branchegenoten op te zwepen tot baanbrekende uitvindingen. De sector is gebaat bij een verbetering van de bedrijfsvoering, bij nieuwe vormen van dienstverlening en vooral bij het vinden van nieuwe wegen om de veranderende klantvraag te beantwoorden. Een goede ondernemer herkent de signalen uit de markt en wanneer die veranderen. Hij speelt daarop in door zijn dienstverlening daarop aan te passen. Zo innoveert hij zonder dat bewust te beseffen. Veel adviseurs zien meer van de wereld dan alleen hun portefeuille. Zo ervaren de moeders en vaders onder hen dat hun kinderen heel anders omgaan met de huidige communicatiemiddelen. Razendsnel maken zij afspraken via msn, sms of via hun communities. Ze hebben nog maar een fractie nodig van de woordenschat die de Nederlandse taal biedt om boodschappen uit te wisselen. Kortom: ze zijn hard op weg om een flinke slinger te geven aan de bestaande cultuur. Die cultuurwisseling, die onder meer tot uiting komt in de toenemende snelheid waarmee beslissingen worden genomen, zullen zij ook verwachten van hun leveranciers en dienstverleners. In onze branche merk je de gevolgen al concreet. Al jaren geleden werd gesproken over consumentisme. Waarmee bedoeld werd dat de consument mondiger was geworden. Die ontwikkeling heeft zich versneld voortgezet, mede omdat consumenten hun (vermeende) deskundigheid denken te kunnen vergroten door even te googelen. Ze typen lijfrente in en binnen een kwartier denken ze alle ins en outs te kennen, inclusief de fiscale implicaties. Ook worden de internetgebruikers moeiteloos doorgeleid naar een aanbieder die de post aan de hand van een paar vragen zegt te accepteren. We zeggen hiermee niets nieuws, maar het geeft een schets van de wereld waarin de intermediaire bedrijfskolom zich staande moet houden. Dat kan alleen als die deze gedragsveranderingen van de consument herkent, de efficiency van de bedrijfsvoering daaraan aanpast, de kosten weet te beperken en tenslotte de klant ervan kan overtuigen dat zeker de beslissingen waaraan een financiële toekomst wordt opgehangen, een goed advies behoeven. Alleen al door het proberen te vinden van een antwoord op deze ontwikkelingen, heb je de weg naar innovatie betreden. De ene intermediair is al een stukje verder op die weg dan de andere. De Generali-VB-Innovatieprijs zoekt de adviseur die het gevoel heeft dat hij dat pad al succesvol voor een deel heeft afgelegd of het juiste idee daarvoor heeft bedacht. Criteria en aanmelden De jury heeft daarvoor een aantal beoordelingscriteria geformuleerd. U vindt de criteria en de aanmeldingsprocedure op Als u die criteria doorleest, zult u zien dat het niet gaat om technische hoogstandjes en zeker wordt van u niet gevraagd zo ver voor de muziek uit te lopen, dat een brede laag van de bedrijfstak u allang uit het oog heeft verloren. Het gaat zeker ook om innovatie dicht bij huis, die collega s kan inspireren, die kan leiden tot belangrijke kostenbesparingen en die vooral klanten kan trekken en binden. Denk dus niet te snel dat uw innovatieve idee er minder toe doet. Vaak is een duwtje in de goede richting nodig om een vernieuwing echt van de grond te krijgen. En één ding is zeker: iedereen die een nominatie heeft ontvangen (en dat geldt in versterkte mate voor de uiteindelijke winnaars), heeft ervaren dat meedingen naar de Generali VB Innovatieprijs voor die duw zorgt. Zoals u heeft kunnen lezen in de afgelopen edities van Het VB, zijn voor de winnaars daardoor sneller de deuren opengegaan en dat heeft in grote mate bijgedragen aan nieuwe succesvolle ontwikkelingen. Aanmelden: Generali VB De Generali VB Innovatieprijs wordt uitgereikt tijdens de VB-Branchedag op 20 november 2008 in de Americahal Apeldoorn. 16 nummer augustus 2008

9 You need back-up. We repeat, you need back-up. Be a businessman of action. Achtervolg kansen. Verzeker u van betaling, dankzij een krediet management systeem afgestemd op uw behoeften. Groei verder, ondersteund door ons wereldwijde informatie netwerk en geïntegreerde incasso services. Geïnformeerd, voorbereid en volledig onder controle. Go to Atradius.nl Kredietverzekering Incasso Bedrijfsinformatie

10 PFP NHP vreest explosie aan gedwongen huizenverkopen Adviseurs van Nationale HypotheekPas (NHP) hebben de afgelopen maanden steeds vaker te maken met klanten die als gevolg van de hogere verlengingsrente hun maandlasten met zo n zestig procent zien toenemen. Door de gestegen rente geldt bij een aantal grootbanken inmiddels een verlengingsrente van 7,4 procent voor een periode van zes jaar. De klanten die dit betreft, hebben echter in de jaren 2003, 2004 en 2005 geprofiteerd van het zeer ruime hypotheekverstrekkingsbeleid dat een aantal grootbanken hanteerde. Pieter Lijesen, fiscaal jurist en directeur van NHP schat dat hierdoor in 2009, 2010 en 2011 tienduizenden gezinnen in grote financiële problemen komen. Hij verwacht dan ook een explosieve stijging van het aantal gedwongen huizenverkopen, van 933 gedwongen verkopen in 2007 tot enkele tienduizenden in de komende jaren. Binnen het ruime hypotheekverstrekkingsbeleid was volgens Lijesen een hypotheek tot wel negen keer het inkomen mogelijk. Tot 2003 gold bij NHG de regel dat het inkomen toereikend moest zijn om bij een rente van zes procent de hypotheeklasten te kunnen betalen. Deze regel zorgde ervoor dat gezinnen ook bij stijgende rente aan hun hypotheeklasten konden voldoen. In 2003 werd het voor het eerst mogelijk om te toetsen op werkelijke rente, waarbij de voorwaarde werd gesteld dat de rente langer dan vijf jaar moest worden vastgezet. Tot dat moment bestond er alleen een rentevastperiode van vijf en tien jaar. Banken creëerden daarop een rentevastperiode van zes jaar, met veelal dezelfde rente als bij vijf jaar. Hierdoor werd het mogelijk om te toetsen tegen lage rente en het verstrekkingsbeleid op te rekken. Dit toetsingsbeleid heeft met name in grote aantallen plaatsgevonden bij niet-nhg-hypotheken. Deze rentevasttermijnen, met rentes van gemiddeld 3,6 procent, beginnen nu af te lopen. Mensen met een dergelijke sub-prime hypotheek worden door de huidige rentestanden geconfronteerd met een maandlastverdubbeling. Maximale leenconstructie Volgens het NHP-onderzoek werden in 2004 en 2005 in ten minste 12 procent van de gevallen hypotheken afgesloten waarbij gebruik werd gemaakt van een maximale leenconstructie. In 2004 betrof dit gezinnen (renteherziening in 2010) en in 2005 betrof dit gezinnen (renteherziening in 2011). Lijesen: Vanaf eind 2003 wordt op grote schaal getoetst op werkelijke rente waarbij alleen gekeken wordt of mensen bij de huidige rentestand hun hypotheeklasten kunnen voldoen en wordt niet meer gecheckt of mensen bij toekomstige rentestijgingen in de problemen komen. Bij de toetsing op werkelijke rente wordt de voorwaarde gesteld dat de rente minimaal voor zes jaar moet worden vastgezet. Een tussentijds stijgende hypotheekrente wordt zo niet direct zichtbaar in de maandlasten. Het probleem wordt vooruit geschoven, waardoor pas na zes jaar de klap komt. Woning gratis op Jaap.nl De consumenten vraag- en aanbodsite 2dehands.nl plaatst woningen voortaan binnen 24 uur gratis door naar woningzoeksite Jaap.nl. Hierdoor is het voor consumenten mogelijk geworden hun woning zonder makelaar op Jaap.nl te plaatsen. Momenteel zijn er al circa 1000 woningen van particulieren via 2dehands.nl doorgeplaatst naar Jaap.nl. SCA kiest voor Mn Services De ondernemingspensioenfondsen SCA t Anker en SCA Hygiene Products Nederland hebben Mn Services aangewezen als fiduciair vermogensbeheerder voor het gezamenlijke pensioenvermogen van 360 miljoen euro. Mn Services zal beide pensioenfondsen adviseren op strategisch beleggingsbeleid en de operationele uitvoering van het vermogensbeheer voor zijn rekening nemen. Marktwaardebenadering Het wettelijke recht van nieuwe werknemers op waardeoverdracht is een bedrijfseconomisch risico voor de kleine ondernemers in Nederland. De verschillen tussen de wettelijke overdrachtswaarde en inkoopsom bij inkomende waardeoverdrachten kan voor veel (vooral kleinere) mkb-werkgevers een financiële tegenvaller betekenen. Uit angst voor hoge aanvullende koopsommen overwegen zij af te zien van een salaris-diensttijdregeling en voor een kapitaal- of beleggingsverzekering te kiezen. Bij deze regelingen is er immers geen sprake van aanvullende financieringen van de werkgever bij waardeoverdracht. Delta Lloyd biedt de mogelijkheid om de risico s bij inkomende waardeoverdrachten te beperken door gebruik te maken van de methode van marktwaardebenadering. De maatschappij houdt de aanvullingskoopsom daarbij laag door vóóraf een rentekorting toe te kennen op de inkoopsom, betaald uit de toekomstige winstdeling van deze aanspraken. De rentekorting vooraf is een afgeleide van de marktrente, waardoor de nieuwe wettelijke rekenrente wordt benaderd. Als gevolg hiervan valt de inkoopsom in de praktijk lager uit. Toeslagregeling Als op het contract een toeslagregeling van kracht is, geldt de toeslag ook voor de ingekochte delen uit waardeoverdracht. Betreft het een toeslagregeling die alléén afhankelijk is van de winstdeling, dan kan dit een negatief effect hebben op de toeslagcapaciteit. In dit geval maakt Delta Lloyd gebruik van de financiële ruimte die ontstaat bij uitgaande waardeoverdracht. Het verschil tussen de afkoopwaarde en de wettelijke overdrachtswaarde wordt dan gebruikt voor toekomstige toeslagverlening. Uitgaande waardeoverdracht heeft in dat geval een positief effect op de toeslagcapaciteit. De marktwaardeoverdracht wordt aangeboden bij het Garant Pensioen Plan en het Balans Pensioen Plan. 18 nummer augustus 2008

11 ZORG & INKOMEN Nederlands zorgstelsel veruit favoriet Nederland heeft het meest populaire en Amerika het minst populaire zorgstelsel. Dat blijkt uit onderzoek dat Harris Interactive onlangs in tien landen uitvoerde. Het gaat naast Nederland en de Verenigde Staten om Spanje, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Nieuw-Zeeland, Australië en Italië. De resultaten laten klip en klaar zien dat maar liefst een derde van de Amerikanen meent dat er zo veel mis is aan hun systeem, dat het volledig op de schop moet. De helft denkt dat er op zijn minst fundamentele wijzigingen nodig zijn om het systeem beter te laten werken. Bij de andere landen die het systeem geheel zouden willen herzien, varieert het percentage van slechts negen in Nederland tot twintig procent in Italië. CPB: Fusie tussen verzekeraar en ziekenhuis is risico Exclusieve contracten en fusies tussen verzekeraars en ziekenhuizen zouden een beperking voor de concurrentie op de markt kunnen betekenen, zo blijkt uit een studie van het Centraal Plan Bureau (CPB). Als een zorgverzekeraar en een groot of gespecialiseerd ziekenhuis met elkaar fuseren, kunnen ze samen concurrerende aanbieders of verzekeraars uit de markt drukken, aldus de onderzoekers. De studie van het CPB is gebaseerd op theoretische modellen over de Amerikaanse markt, waar al sprake is van fusies. Het CPB wil met de studie een handvat bieden aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zodat deze alvast kunnen anticiperen op een waarschijnlijk toekomstscenario. Onterechte kritiek over WGA-eigenrisicodragerschap Het ministerie van Sociale Zaken heeft bevestigd dat eerdere berichtgeving in het blad Arbeidsrecht over het WGA-eigenrisicodragerschap niet correct is. ECS opleidingen vreesde voor onterechte weerstand tegen het eigenrisicodragerschap, onder meer bij het intermediair, en bracht het artikel onder de aandacht bij het ministerie. In het artikel in Arbeidsrecht werd als nadeel gemeld dat de zogenoemde no-riskpolis niet geldt voor bedrijven die eigenrisicodrager voor de WGA zijn geworden. Dat is niet juist, aldus ECS, die daaraan toevoegt dat ook de premiekorting, werkplekaanpassing en proefplaatsing wel degelijk gelden voor de WGA-eigenrisicodrager. Zorgpolis is zware kost Uit de meldactie die de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en Zorgbelang Nederland onlangs hebben gehouden, blijkt dat polisvoorwaarden van zorgverzekeraars nog steeds aanleiding geven tot misverstanden over vergoedingen. Dit ondanks de al geleverde inspanningen van zorgverzekeraars om de informatievoorziening te verbeteren. Veel mensen vinden de polisvoorwaarden vaag, onduidelijk en incompleet. Eén op de vijf respondenten wist niet dat de polisvoorwaarden hét document vormen waarin zijn rechten op vergoedingen zijn vastgelegd. Ruim duizend mensen deden mee aan de actie. Twee derde hiervan heeft moeite met het vinden van de gezochte informatie. Een andere zwakke plek in de informatievoorziening van verzekeraars is het toestemmingsbeleid. Het is voor veel verzekerden niet helder wanneer zij vooraf toestemming moeten vragen voor een bepaalde behandeling, medicijn of hulpmiddel. Nationale Verzuim Congres Op dinsdag 2 september organiseert De Goudse weer het Nationale Verzuim Congres. Onder het motto 'Uw impuls voor morgen' wordt het intermediair bijgepraat over belangrijke actuele ontwikkelingen en commerciële kansen. Dagvoorzitter is Victor Deconinck en er zijn diverse gastsprekers, onder wie trendwatcher Adjiedj Bakas, die een lezing houdt over de verzuimmarkt. Deconinck geeft ook een sessie over het imago van de verzekeringsbranche, met handreikingen om in te spelen op de berichtgeving in de media. Informatie: Brancheclubs wél in verzuim Brancheorganisaties bieden hun leden veel vaker verzekeringspakketten voor ziektepreventie, -verzuim en re-integratie aan dan tot nu toe werd aangenomen. Het probleem is vooral dat de individuele leden lang niet altijd gebruikmaken van die pakketten. Dit blijkt uit de Branchemonitor 2008 van onderzoeksbureau MarketConcern. Werkgevers- en werknemersorganisaties maakten in 2002 de afspraak dat zij zich samen gaan inspannen om ziekteverzuim terug te dringen. Dit onderzoek bevestigt dat daar wat mee gedaan is. Ongeveer de helft van de 650 werkgeverskoepels biedt zijn leden een pakket aan op het gebied van verzuim- en preventiebeleid, maar dat de leden daar onvoldoende mee doen, ligt volgens directeur Erik Visser aan de matige communicatie van de brancheorganisaties met hun leden. Door daarbij te helpen én door de pakketten nadrukkelijker af te stemmen op de behoeften, is wellicht nog een wereld te winnen voor verzekeraars en intermediairs. nummer augustus

12 Eigen huis is onneembare vesting (dus de Postbank geeft 10 jaar lang tot 10% korting) De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gestegen. Daarmee is voor veel mensen een koopwoning een onneembare vesting geworden. Daar kunnen de Postbank en u niets aan doen. Wel kan de Postbank u en uw klant een aanbod doen, waarmee dat huis toch binnen handbereik komt. Postbank biedt daarom nu 10 jaar lang tot 10% korting op de maandlasten. Op vindt u een directe link naar een eenvoudig werkende kortingstool. Hiermee kunt u snel zien voor welke kortingen uw klant in aanmerking komt en welke totaalkorting dit oplevert. Die totaalkorting kan behoorlijk oplopen! Dit stelt u in staat uw klant gemakkelijk en snel een goed aanbod te doen. Meer informatie? Vraag uw relatiemanager of ga naar

13 ZORG & INKOMEN Klacht over kartelvorming De Bond van de generieke geneesmiddelenindustrie (Bogin) zet een nieuw wapen in om het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars te ondergraven. Een voorwaarde voor dit nieuwe beleid was dat er onderlinge concurrentie tussen zorgverzekeraars zou zijn, zodat prijsverlagingen ten goede zouden komen van de patiënt. Die concurrentie is er niet in de praktijk, vindt Bogin-voorzitter Frank Bongers. Volgens hem voorzien de vier grootste zorgverzekeraars bijna 80 procent van de Nederlanders van een verzekering, een oligopolie. Mede daardoor zijn de verschillen, ondanks tweeenhalf jaar concurreren, tussen de verzekeraars miniem, met bijvoorbeeld een nagenoeg gelijke premie, aldus Bongers. Een oligopolie in combinatie met een beperkte concurrentiegraad kunnen op kartelvorming wijzen en de Bogin heeft dan ook een klacht over vermeende kartelvorming bij de NMa neergelegd. Het huidige beleid leidt tot uitsluiting van andere aanbieders en in dat kader is het onverantwoord dat per 1 juli het preferentiebeleid is ingevoerd, liet Bongers onlangs optekenen in De Telegraaf. Niet langer de apotheker maar de zorgverzekeraar bepaalt van welke fabrikant een patiënt een geneesmiddel krijgt. Een ongezonde situatie in een markt zonder concurrentie, vindt hij. Zorgverzekeraars Nederland is op de hoogte van de klacht maar is er vooralsnog niet bijzonder van onder de indruk: Wij zien geen reden om een bericht van de NMa te verwachten. Apothekers in ongelijk gesteld Apothekers moeten zich neerleggen bij het preferentiebeleid van verzekeraars, dat inhoudt dat verzekeraars alleen het goedkoopste generieke (patentvrije) geneesmiddel vergoeden. Dat is het gevolg van de uitspraak van de rechtbank in Utrecht in een zaak die UVIT had aangespannen tegen apotheekketen Mediq, onderdeel van groothandel OPG. De Mediq-apotheken leverden nog steeds niet-preferente middelen aan patiënten tegen de prijs die geldt voor het preferente middel. Volgens de rechter is Mediq echter per contract verplicht gewoon de door de verzekeraar aangewezen medicijnen te leveren. Op dinsdag 26 augustus (na de sluitingsdatum van dit VB) doet de rechtbank in Zwolle uitspraak in een tweede zaak, aangespannen door Menzis en UVIT tegen een aantal apothekers uit Hardenberg en omgeving. Die leveren nog gewoon het merk waaraan zij zelf de voorkeur geven, tegen de prijs die de fabrikant daarvoor opgeeft. Patiënten krijgen een rekening waarvan het niet duidelijk is of de verzekeraar die vergoedt. De algemene verwachting is dat de rechtbank in Zwolle de uitspraak van de Utrechtse rechter zal volgen. Met hun preferentiebeleid willen de verzekeraars de prijs van merkloze medicijnen omlaag brengen. In mei bleek dat als gevolg van dit beleid de prijs van veel medicijnen tot wel negentig procent kon dalen. Nummer 1 in serviceproviding... Zaken doen met Xtensive betekent zaken doen met de grootste van Nederland. De grootste onafhankelijke hypotheek serviceprovider én de grootste in financiële franchiseformules. Welke formule u ook kiest, door onze marktpositie kunt u rekenen op professionele ondersteuning, een uitstekende inkoopcombinatie en tal van services die u naar wens kunt afnemen. Flexibiliteit staat bij Xtensive hoog in het vaandel, u neemt dus alleen af waar u behoefte aan heeft op het moment dat het u uitkomt! Onze formules: De Brand LJ Amersfoort Tel.: nummer augustus 2008

14 ZORG & INKOMEN Sommen-AOV in Allegro De sommenverzekering Allianz Absoluut AOV kan nu ook geoffreerd en technisch geaccepteerd worden in Allegro, de online offerte- en aanvraagsoftware van Allianz Inkomensverzekeringen. Daarmee kan dit nu met alle zes de AOV s van Allianz. De medische acceptatie kan telefonisch plaatsvinden en is vereenvoudigd door het terugbrengen van de gezondheidsverklaring naar negen vragen. Commotie om insulinepomp Recent kregen verschillende diabetespatiënten van hun verzekeraars te horen dat de door hen gebruikte insulinepomp met sensor niet (meer) vergoed wordt. Door deze pomp met sensor kunnen patiënten volgens het fonds beter leven met diabetes en kunnen complicaties op langere termijn, zoals hartproblemen en nierfalen, voorkomen worden. De sensor meet continu de glucosewaarde in het bloed, en geeft met een piep aan wanneer die te laag wordt. Het Diabetes Fonds betreurt dit besluit van verzekeraars en pleit ervoor de sensor voor specifieke groepen patiënten alsnog te vergoeden, wellicht via de basisverzekering. Het gebruik van de sensor kost grofweg ruim 6000 euro per jaar. NZa: Geen misbruik persoonsgegevens verzekerde Het nieuwe declaratiesysteem in de geestelijke gezondheidszorg hoeft niet te worden aangepast, stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het systeem zal volgens de toezichthouder niet leiden tot misbruik van persoonsgegevens door verzekeraars, zoals psychiaters en psychotherapeuten vrezen. Volgens de NZa is er geen reden voor bezorgdheid omdat de privacybelangen van verzekerden goed worden bewaakt. De wet- en regelgeving bevat volgens haar voldoende maatregelen ter bestrijding van misbruik van persoonsgegevens. Ook de gegevensverstrekking over gestelde diagnoses beperkt zich tot die informatie die de verzekeraar nodig heeft om de declaratie te controleren, details uit de diagnose vallen daarbuiten. Het ministerie van VWS heeft hierover overleg gevoerd met het College Bescherming Persoonsgegevens. De conclusie daarbij was dat de privacy van de zorgontvanger in voldoende mate geborgd is. Psychiaters en psychotherapeuten zijn er nog niet gerust op, meldde de Staatscourant onlangs. Volgens hen kunnen de gegevens weliswaar formeel niet opgevraagd worden, maar kunnen zij wel heel gemakkelijk in verkeerde handen vallen. Geachte heer/mevrouw, Bent u als, onafhankelijk financieel adviseur, op zoek naar een partner in business? Een formule die u, naast een uitstekende inkoop en gelabelde producten, ook ondersteunt bij zaken als opleiding, marketing of automatisering? Informeer dan eens naar Aefin. Deze unieke formule kent de volgende voordelen: Ruim 500 aangesloten professionele intermediairs Uitstekende inkoopcombinatie Unieke modulaire dienstverlening Compleet pakket intermediairservices Standaard persoonlijke benadering Bel voor meer informatie naar of kijk op Met vriendelijke groet, nummer augustus

15 INTERVIEW VNO-NCW hoopt op nieuwe toetreders in de zorgverzekeringsmarkt Prof. mr. Herman M. Kappelle: Ik pleit voor kenniscentrum dat wetgeving op consistentie toetst Leerstoel Fiscaal Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ingesteld op 1 september 2004 en vanaf dat moment bekleed door prof. mr. Herman M. Kappelle. Fiscaal Pensioenrecht is een keuzevak in het Masterjaar en wordt gegeven in een collegeblok van twaalf weken. Samen met zijn collega s prof. dr. Erik Lutjens, prof. dr. Gijs J. Vonk en mr. dr. Mark Heemskerk vormt hij het VU Expertisecentrum Pensioenrecht. Herman M. Kappelle (geboren in 1958, getrouwd, vier kinderen) werkt sinds 1984 in het levensverzekeringsbedrijf. Hij studeerde van 1977 tot 1983 Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht en van 1986 tot 1990 Fiscaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Op 8 maart 2000 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam bij prof. dr. J.W. Zwemmer op een proefschrift getiteld Levensverzekering en fiscaal overgangsrecht. Van 1984 tot 1992 was Kappelle werkzaam op de afdeling Fiscaal Juridisch Advies van Equity & Law Levensverzekeringen (één van de rechtsvoorgangers van AXA). In 1992 maakte hij voor drie jaar een uitstapje naar Coopers & Lybrand (nu PriceWaterhouseCoopers) bij de fiscale sectie pensioenen en levensverzekeringen. Om in 1995 terug te keren in de verzekeringsbranche bij zijn huidige werkgever AEGON. Eerst als hoofd en sinds 1 maart 2000 als directeur van AEGON Adfis, Adviesgroep juridische en fiscale zaken. Hij is voorzitter van de Technische Commissie Fiscaliteit van het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast is hij onder meer redactielid van Pensioen & Praktijk, vaste medewerker van Fiscaal Weekblad FED en van PensioenJurisprudentie. Hij heeft tal van publicaties op zijn naam staan en treedt regelmatig op als spreker bij seminars en congressen. 22 nummer augustus 2008

16 OVER PROFESSOREN Vanaf het eerste moment is duidelijk dat we spreken met de hoogleraar Herman M. Kappelle en niet met de verzekeraar. Geworteld als hij is in de verzekeringsbranche heeft hij toch een uitgesproken mening over zaken als bijvoorbeeld taakafbakening en verplichtstelling? Als hoogleraar houd ik me geheel onafhankelijk met wetenschap bezig. Dit betekent dat ik op grond van objectief onderzoek standpunten inneem. En dan kan het gebeuren dat die soms niet helemaal sporen met de visie van mijn werkgever. Het is geen geheim dat ik op de loonlijst van AEGON sta en daar neemt niemand aanstoot aan. Dat zou terecht wel het geval zijn als ik mijn wetenschappelijk handelen daardoor zou laten beïnvloeden. Ik voel daartoe niet de minste behoefte. Als ik verzekeraarsbelangen wil dienen, heb ik daarvoor de mogelijkheden in mijn andere werkzame leven. Kappelle is, net als de andere (bijzonder) hoogleraren die door de Stichting Verzekeringswetenschap en verzekeraars zijn benoemd, heel integer waar het gaat om het niet vermengen van zijn twee petten. Rijst de vraag welk nut de investering in een leerstoel dan voor een verzekeraar heeft. Kappelle: Wanneer ik me beperk tot mijn vak, dan heb ik bijvoorbeeld de mogelijkheid om na onderzoek en studie aan te geven hoe de fiscaliteit in de pensioenwereld beter kan functioneren. In mijn functie kan ik meewerken aan de verbetering van regelgeving en daarvan profiteert ook de verzekeraar. Unieke combinatie Met het creëren van de leerstoel Fiscaal Pensioenrecht beschikt de VU over een nog steeds in Nederland unieke combinatie, vertelt Herman Kappelle. Tot 2004 werd het pensioenrecht alleen vanuit de civielrechtelijke visie benaderd. Uiteraard is de fiscale behandeling van pensioenen een uitermate belangrijke component. Door mijn aantreden kon de VU het Expertisecentrum Pensioenrecht in het leven roepen, waarin beide disciplines zijn verenigd. Dat centrum verricht veel onderzoek en kwam recent naar buiten met een spraakmakend API-Flitscongres, dat in de publiciteit veel aandacht kreeg. Dankzij het samenbrengen van de twee vakgebieden is het ook mogelijk om civielrechtelijke en fiscale wetgeving naast elkaar te zetten en aan te geven waar die elkaar bijten. Vrij recent heb ik in een publicatie aangegeven waar de diverse regels haaks op elkaar staan, of elkaar als het ware tegenwerken. Aan de hand van dat onderzoek hebben wij een onderbouwd pleidooi kunnen voeren richting wetgever om er meer aandacht aan te schenken dat de diverse regelgevingen op elkaar aansluiten. Ik zou het verstandig vinden als binnen de overheid een kenniscentrum wordt gecreëerd bestaande uit experts op het gebied van civielrecht, fiscaal recht en actuariaat, waarbinnen de wetgeving, voordat het wordt ingevoerd, op consistentie getoetst wordt. Botsende regels Herman Kappelle geeft een voorbeeld van botsende regelgeving. Je kunt je kapitaal aanwenden om een direct ingaand pensioen te financieren. We hebben lange tijd te maken gehad met een laag renteniveau. Het zou zonde zijn om je hele leven vast te zitten op die lage rente. De vraag kwam vanuit de markt om het mogelijk te maken het kapitaal te knippen: men kon dan met een deel van het kapitaal een stukje pensioen aankopen en de rest bijvoorbeeld na vijf jaar. De Belastingdienst heeft die vraag gehonoreerd en een hele regeling opgesteld met voorwaarden waaronder de knip werd toegestaan. Maar uiteindelijk maakte de Pensioenwet dat tot een loos besluit omdat die bepaalt dat de hoogte van de aanspraken vanaf de pensioendatum moet vaststaan en nadien niet gewijzigd mogen worden. Pensioenvraagstukken kun je niet louter civielrechtelijk, of enkel fiscaal oplossen Een ander voorbeeld is de vrijwillige voortzetting in een pensioenregeling. Kappelle: Door een amendement maakte de Tweede Kamer het in de Pensioenwet mogelijk dat wanneer een werknemer uit dienst treedt en zich als IB-ondernemer vestigt, hij tien jaar op vrijwillige basis deelnemer kan blijven van de pensioenregeling van zijn ex-werkgever. De fiscale regelgeving, die nog een voortzetting van drie jaar faciliteert, is daarop echter niet aangepast. Dat maakt de Pensioenwetregel tot een loze regel. Een bewuste keuze van het kabinet houden we Kappelle voor. Wat vindt hij daarvan? Ik neem daarover geen standpunt in. Ik constateer slechts dat wat de Pensioenwet beoogt als het ware gefrustreerd wordt door het fiscaal recht en dat de diverse regels, uitgevaardigd door dezelfde overheid, niet synchroon lopen. Het bewijst eens temeer dat je de pensioenvraagstukken niet louter civielrechtelijk, of enkel fiscaal kunt oplossen. Die beide kanten zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Over professoren Zowel nationaal als internationaal gezien is de verzekeringswereld steeds complexer geworden. Dat kan ook niet anders bij een bedrijfstak waarin alle maatschappelijke facetten samenkomen. De ontwikkelingen binnen de samenleving volgen elkaar in snel tempo op en de verzekeringsbranche dient daarbij gelijke tred te houden. Daarom hechten verzekeraars groot belang aan goed gefundeerd wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Om daar concrete invulling aan te geven, benoemen de Stichting Verzekeringswetenschap, sommige verzekeraars en toezichthouders (bijzonder) hoogleraren. Zij brengen kennis uit de verzekeringspraktijk naar de universiteiten en andersom kunnen zij de bevindingen van de academische wereld met de verzekeringsbranche delen. In een artikelenserie spreken wij met de hoogleraren, die onder meer belichten op welke manier zij een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. De rubriek Over professoren is tot stand gekomen in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars. nummer augustus

17 OVER PROFESSOREN natuurlijk enorm. Die kennis kan ik inbrengen in discussies binnen mijn maatschappij en ook binnen het Verbond. Kappelle hoeft er niet lang over na te denken welke actuele ontwikkelingen sporen op zijn vakgebied zullen nalaten: Dat zijn de vergrijzingproblematiek en de internationale ontwikkelingen waarop de API (Algemene Pensioen Instelling) een antwoord geeft. Over het eerste onderwerp kan hij kort zijn. Het is noodzakelijk om fiscale mogelijkheden aantrekkelijker te maken,waardoor langer werken gestimuleerd wordt. Bijvoorbeeld via deeltijdpensioen. Maar ook over de API is hij even gedecideerd, al houden wij hem voor dat sommige partijen beducht zijn voor de binnenlandse implicaties. De API is ontstaan vanuit de gedachte dat Nederland ook internationaal gezien een belangrijk pensioenland moet kunnen zijn. Dat is het uitgangspunt en dat moet het blijven. Uiteraard is het nodig daarbij de binnenlandse aspecten niet uit het oog te verliezen. Natuurlijk zie ook ik dat het pensioenlandschap in beweging is, maar het is te simpel om dat alleen toe te schrijven aan de komst van de API. Een aantal initiatieven zou ook zonder dit voorstel ontplooid zijn. De pensioenmarkt is heel groot en daarin spelen enorme belangen. Lang niet alle vraagstukken worden door het ontstaan van een nieuwe pensioeninstelling opgelost. Houdt dat in, dat het API-Flitscongres meerdere vervolgen gaat krijgen? We hebben dat congres gezien de actualiteit eigenlijk heel snel uit de grond gestampt als een eenmalig evenement. Maar gezien de dynamiek in de pensioenwereld denken wij er inderdaad over om er een meer structureel vervolg aan te geven. Jan Aikens Twee functies Hoe bevalt de combinatie van de twee functies, die elk een geheel eigen karakter hebben? Ik vind het hartstikke leuk om colleges te mogen geven, reageert Herman Kappelle spontaan. Ook het feit dat ik tijd en gelegenheid krijg om vraagstukken diepgaand te onderzoeken, vind ik geweldig. Inderdaad hebben mijn twee functies een eigen karakter, maar de kennis die ik in Amsterdam vergaar, kan ik in Den Haag gebruiken. En omgekeerd geldt hetzelfde. Kijken de collega s aan de VU niet wat verbaasd naar de Actuele ontwikkelingen zijn de vergrijzingsproblematiek en de API praktische inbreng van een verzekeraar? De tijd dat wetenschappers vanuit hun ivoren torens werkten, ligt al ver achter ons. De universiteiten zijn echt wel down to earth en beseffen heel goed welke functie zij binnen de maatschappij vervullen. Mijn collega s weten exact hoe het in de praktijk toegaat. Wordt de meerwaarde van de twee functies ook gevoeld in de bedrijfstak? Ik denk het wel. Al is het alleen al omdat ik soms wat meer afstand kan nemen en kan onderbouwen hoe we op wetenschappelijke wijze naar een vraagstuk hebben gekeken en daar conclusies uit getrokken hebben. Vergeet daarbij niet dat we op de universiteit contact hebben met allerlei collega s, ook van andere disciplines. Dat verbreedt je gedachtewereld VB Arena Americahal Apeldoorn Meer informatie: 24 nummer augustus 2008

18 SCHADE Data verloren, en dan? Het gebeurt iedereen wel eens: u bent in een document aan het werken op uw computer en de stroom valt uit. U had het document nog niet opgeslagen, daar gaat de moeite van de laatste twee uur Erg vervelend, maar er zijn ernstiger situaties, die veel meer kosten met zich meebrengen. Het intermediair kan zijn meerwaarde voor het mkb bewijzen door digitale risico s te detecteren, te kwantificeren en voorstellen uit te werken voor verzekering. Door: Daniël Jacobs, Dataguard underwriter, ACE Europe Neem het voorbeeld van valse facturen. Een filiaalhouder heeft gedurende enkele jaren een honderdtal valse facturen kunnen opstellen. De fraude wordt bij het vervangen van de filiaalhouder ontdekt en het wordt aan de fraudeverzekeraar gedeclareerd. Nu begint de problematiek pas: hoe groot is de exacte omvang van de fraude? Hoe lang is die al bezig? Er zijn de afgelopen jaren facturen verstuurd, hoeveel daarvan zijn vals? Het digitale archief biedt geen soelaas: bij de meeste mkbbedrijven worden alleen summiere gegevens in het digitale archief bijgehouden, zoals factuurdatum en -bedrag. De werkelijke inhoud van een contract/factuur wordt niet in een boekhoudkundig systeem bewaard. Daarvoor moet men alle papieren facturen nagaan. Dit betekent extra kosten: het inhuren van mensen die de facturen digitaliseren en analyseren. De fraudeverzekeraar betaalt weliswaar de kosten terug om de fraude te reconstrueren (die honderd facturen), maar niet de kosten voor die andere facturen die daarvoor doorgenomen moeten worden. Een ander voorbeeld is een bedrijf dat sterk afhankelijk is van zijn IT-systeem. Het bedrijf is zich hiervan bewust en heeft dan ook de nodige voorzorgsmaatregelen genomen: twee afzonderlijke computerruimtes op twee verschillende locaties, die elk het hele IT-proces kunnen beheren. Alle gegevens worden gelijktijdig op beide computerruimtes weggeschreven. Hierdoor wordt schade door ongevallen tot een minimum beperkt. Een harde schijf die het begeeft, een brand, stroomuitval: allemaal onder controle. Maar wat als een IT-medewerker per ongeluk een verkeerd programma opstart waardoor het archief corrupt wordt? Dan heeft de tweede computerruimte exact hetzelfde probleem: alle data van de ene worden immers automatisch gekopieerd op de andere. En wat als een hacker (al dan niet met hulp van een interne medewerker) enkele bestanden vernietigt? Dat is door voorgenoemde opstelling niet afgedekt. In deze wereld verandert de IT-omgeving supersnel en het is voor een mkb er moeilijk om de laatste technologieën bij te houden. Uitbesteden is hiervoor een oplossing, maar dit lost niet de gevolgen van IT-afhankelijkheid op. Door het uitbesteden van IT doen zich misschien wel minder ongelukken voor, omdat de outsourcingspartner (de hoster) meer in veiligheid kan investeren. Aan de andere kant is de aansprakelijkheid van de hoster slechts beperkt. De meeste uitbestedingscontracten vermelden bepaalde Key Performance Indicators (KPI s), die gefocust zijn op de uitvoering van opdrachten: het systeem moet altijd operationeel zijn, minimaal honderd gebruikers moeten tegelijkertijd ingelogd kunnen zijn, herstellingen binnen vijf uur, enz. Deze KPI s zijn echter niet voldoende voor onderzoek na uitvoering van een opdracht. Als de hoster niet aan de gevraagde KPI s heeft kunnen voldoen, is er natuurlijk de schadebepaling. In elk uitbestedingscontract zal de boeteclausule beperkt zijn tot maximaal x maanden de waarde van het contract (meestal 1 tot 3 maanden). Bijvoorbeeld: de mkb-organisatie betaalt 1000 euro per maand voor het contract. Een boete voor niet of slecht presteren bedraagt dus maximaal 3000 euro. Als het bedrijf echter een omzetverlies heeft van euro doordat een hacker bij de hoster lelijk tekeer is gegaan, dan is het met de afgesproken 3000 euro boete niet veel geholpen. Mkb ers moeten daarom meer over hun IT nadenken, en het intermediair kan daarbij helpen: Ga na welke risico s het bedrijf loopt, en welke gegevens nodig zijn om het incident te detecteren. Ga na waar die gegevens opgeslagen zijn, en zorg ervoor dat ze in de juiste back-upprocedure zitten. Bepaal zelf een procedure voor het opslaan van de back-up. Bepaal zelf een escalatieladder. Het is belangrijk om risicomanagement toe te passen op de IT-organisatie. Een bedrijf is er meer afhankelijk van dan men denkt. Denk niet enkel aan ongevallen, maar ook aan fouten en kwaadwilligheid. Zoals bij elke risicoanalyse: neem basismaatregelen voor de veel voorkomende problemen en verzeker grote risico s die niet veel voorkomen (zie schema). Hoogte van de schade Verzekeren Risico accepteren Organisatorische en technische maatregelen; verzekering als back-up Baseline maatregelen Kans op risico / bedreiging Samen met het intermediair kan een bedrijf bepalen welk risico hij zelf kan dragen en welk risico verzekerd moet worden. Ook cyberrisico s zijn te verzekeren! nummer augustus

19 ONDERNEMERSCHAP Bij mediation vaak geen verliezers Er zijn verscheidene mogelijkheden waarop een consument een conflict met een verzekeraar kan beslechten. Niet zelden houden noch verzekeraar noch consument aan dit beslechten het woord zegt het al een goed gevoel over. Een aan populariteit winnend alternatief is mediation. In twee van de drie gevallen gaan dan partijen met een warme hand uit elkaar. Ook in verzekeringsland kennen we conflicten waarbij onze verzekerden betrokken zijn. Deze conflicten kunnen in twee groepen worden ingedeeld: 1. Conflicten van verzekerden met een derde (tegenpartij). 2. Conflicten met de eigen verzekeraar. Voor de eerste groep kent de verzekeringsmarkt oplossingen. We kunnen hierbij denken aan de aansprakelijkheidsverzekering maar ook aan een tegenhanger zoals de rechtsbijstandverzekering. Beide producten kennen vele, verschillende verzekeringsvormen. Over de andere groep wordt in onze branche liever niet gepraat. Maar juist de conflicten met de (eigen) verzekeraar leiden tot veel negatieve reacties en publiciteit. Juridische mogelijkheden Voor iemand die problemen heeft met een verzekeraar staan in hoofdlijnen de volgende mogelijkheden open: 1. Een klacht indienen bij de directie of klachtencommissie van de verzekeraar. 2. De klacht voorleggen aan het KiFiD, met zijn geschillencommissie en Ombudsman. 3. Het starten van een rechtszaak. Een klacht bij de directie heeft tot doel dat een ander dan de behandelaar nog eens naar de zaak kijkt met de vraag of het ingenomen standpunt juist en/of redelijk is. Meestal laat de directie zich voorlichten door de behandelaar. Het is daarom dat er niet altijd met een open mind naar de zaak wordt gekeken. Vaak wordt de vraag beantwoord of het standpunt van de verzekeraar verdedigbaar is. Het KiFiD c.q. de Ombudsman beoordeelt of het standpunt van de verzekeraar redelijk is. De Ombudsman heeft daarbij oog voor zowel de visie van de verzekeraar als voor het standpunt van de klager. De behandeling is schriftelijk waardoor er geen direct contact is tussen klager en verzekeraar. Een rechtszaak is in Nederland voornamelijk een schriftelijke procedure, waarbij de rechter uitsluitend de rechtmatigheid van de standpunten beoordeelt. Uiteindelijk leidt dit, eventueel na hoger beroep, tot een vonnis. De procedure is duur (advocaat, proceskosten en het risico van kosten veroordeling), en kost ook veel tijd. Procedures kunnen vele Door: mr. Paul Blom, interim-manager, freelance docent Nibe-SVV, mediator (verbonden aan Pi-advice) jaren duren. De uitkomst is meestal voor een van de partijen onbevredigend, maar het komt ook regelmatig voor dat geen van de partijen blij is met de uitkomst. Zelfs als je gelijk krijgt, heeft het je veel gekost. Mediation Wat is mediation? Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator. Er wordt gezocht naar een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. De mediator neemt geen standpunt in, maar helpt de partijen om een eigen oplossing te vinden. Het wordt al relatief veel toegepast bij arbeidsconflicten en echtscheidingen, en sinds enige tijd ook in onze bedrijfstak, met name bij letselschades. Dit is begrijpelijk als men zich realiseert dat een mediation vaak binnen enkele maanden tot resultaten kan leiden, de kosten laag zijn en partijen meestal tot een oplossing komen die voor beide partijen bevredigend is. Bovendien speelt mee dat de vertrouwensrelatie wordt hersteld, waardoor men verder kan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de opvoeding van de kinderen na een echtscheiding. Verzekeraars zijn in het algemeen bekend met mediation. De rechtsbijstandsverzekeraars passen het soms toe op eerdergenoemde terreinen, maar ook bij conflicten binnen de eigen verzekeringsorganisaties wordt van mediation steeds meer gebruikgemaakt. Conflicten met de verzekeraar zelf Zoals het oude Wetboek van Koophandel formuleerde, is een verzekering een overeenkomst van opperste vertrouwen. Immers, de verzekeraar moet zekerheid bieden, terwijl de verzekerde te goeder trouw moet zijn. Je gaat een langdurige relatie aan met de verzekeraar. Door een conflict kan dit vertrouwen ernstig beschadigd raken. Het gevolg hiervan kan zijn dat de verzekerde geen gevoel van zekerheid meer heeft, terwijl de verzekeraar iedere keer met een achterdochtig oog naar zijn klant kijkt. 26 nummer augustus 2008

20 ONDERNEMERSCHAP Deze problematiek speelt met name als de belangen groot zijn of als er sprake is van belangen die de persoon zelf aangaan. Denk hierbij aan schadeclaims op een arbeidsongeschiktheidsverzekering, letselschades, maar ook aan levensverzekeringen, pensioencontracten, enz. De praktijk Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld is te zien hoe een klein probleem kan escaleren tot een groot conflict. De verzekerde veroorzaakt een aanrijding waardoor een wederpartij letsel oploopt. Voor een verzekeraar is dit het zoveelste dossier, maar voor het slachtoffer is dit vaak een zeer emotionele gebeurtenis. Denk eens aan: een blindedarmoperatie is een routineklus die niets voorstelt, totdat het jouw eigen blindedarmoperatie is... De verzekeraar maakt een dossier aan en verzamelt feiten over aanrijding, schuldvraag, aard van de schade, enz. Het slachtoffer dient een redelijke claim in en verwacht dat de schuldvraag geen probleem is en dat de verzekeraar wel snel betaalt. Als het langer gaat duren, zal de irritatie over het leed wat hem is aangedaan eerder worden versterkt, waardoor er minder aandacht is voor herstel/revalidatie, en er steeds meer bijkomende kosten worden geclaimd. Een dergelijke aanvullende claim kan al snel bij de schadecorrespondent de indruk geven dat hij toch gelijk had met zijn voorzichtige benadering van deze claim. Zoals u ziet, ligt hier de basis voor een langdurig en groot conflict. Mediation bij verzekeraars Steeds meer verzekeraars schakelen bij langdurige conflicten, dat wil zeggen langer dan zes maanden en met een redelijk belang, een mediator in. Dit is al snel het geval bij letsel of AOV-schades. Door de transparante wijze waarop in een mediation met elkaars belangen wordt omgegaan, blijken vele conflicten snel te kunnen worden opgelost. Zij stellen dan de wederpartij voor om met behulp van een onafhankelijk maar wel deskundige mediator samen op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen om het conflict tot een einde te brengen. Dat wil dus niet zeggen dat de oplossing in het midden ligt. Alles is mogelijk, niets moet. Vaak zijn het oplossingen die niet onmiddellijk voor de hand liggen. Beide partijen moeten uiteindelijk zelf instemmen met de oplossing. Dit is het grote verschil met een juridische procedure waarin een vonnis wordt geveld. Voor verzekeraars is het aanvankelijk vaak een ingrijpende stap. Bij mediation komt de behandelaar vanachter zijn veilige bureau vandaan en wordt fysiek geconfronteerd met de klant. Face to face zullen partijen hun standpunten uiteen moeten zetten, maar ook de bereidheid hebben naar elkaar te luisteren. De praktijk wijst uit dat in meer dan 65 procent van de gevallen partijen met een warme handdruk uit elkaar gaan, waardoor verdere zakelijke banden met de cliënt, en vaak ook zijn tussenpersoon of belangenbehartiger, mogelijk blijven. Kortom, mediation is een relatief nieuwe, snelle, goedkope, maar ook uitdagende manier van geschillenbeslechting. Advertentie Ingezonden brief, 4 augustus 2008 Betreft: één verzekeringspakket voor wonen, inkomen en leven Beste collega s, Hoelang duurt het nog voordat er één ver zekerings pakket wordt geïntroduceerd dat in één keer alle risico s rondom wonen, inkomen en leven afdekt? De WFT vraagt ons om klanten overal op te wijzen. Maar hoe doe je dat nog op een eenvoudige en overzichtelijke manier? Al die regels, risico s en verzekeringen, het wordt allemaal teveel. En als ik het al te veel vind, wat moet mijn klant er dan wel niet van denken? Ik wil door de bomen het bos weer zien. Ik wil alleen nog maar: Eén verzekeringspakket dat alle risico s in één keer afdekt. Eén heldere leidraad waarmee klanten op alle risico s worden gewezen. Minder administratieve rompslomp, handtekeningen en papierhandel. Meer eenvoud en gemak. Meer snelheid in het proces. Eén contactpersoon, één softwarepakket en één telefoonnummer. Als jij dat ook wilt, reageer dan op mijn website: Tot snel, Wil P.s. Weten waar Wil vandaan komt en wat Wil drijft? Kijk op nummer augustus _ADV_85x267.indd /1/08 2:33:35 PM