2 j a a r v e r s l a g LA U R U S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 j a a r v e r s l a g 2 0 0 0 LA U R U S"

Transcriptie

1 000- jaarverslag

2 2 jaarverslag 2000 LA U R U S

3 3 DE BELANGRIJKSTE FORMULES IN DE VERSCHILLENDE LANDEN IN 2000 Nederland Konmar: Super De Boer: Groenwoudt/Nieuwe Weme: Edah: Lekker & Laag: 29 grootschalige supermarkten 403 supermarkten 98 supermarkten 313 supermarkten, waarvan 78 Topstores 3 grootschalige supermarkten Basismarkt: Spar: Pet s Place: 187 harddiscountwinkels 246 buurtsupermarkten/gemakswinkels 176 dierenspeciaalzaken Totaal aantal vestigingen in Nederland: Spanje El Arbol: Max Descuento: 690 supermarkten 67 cash-and-carry-winkels Totaal aantal vestigingen in Spanje: 757 België Battard/Echo: Spar: 110 supermarkten 388 supermarkten Totaal aantal vestigingen in België: 498 Laurus heeft in totaal vestigingen.

4 4 jaarverslag 2000 INHOUD 5 Profiel van Laurus 6 Bericht van de Hoofddirectie 8 Nieuwe Konmar: een on-nederlandse supermarkt 10 Informatie voor de aandeelhouders 12 De gang van zaken 15 Nederland 17 Spanje 18 België 19 Vooruitzichten 20 Bericht van de Raad van Commissarissen 21 Personalia 23 Jaarrekening 24 Geconsolideerde balans 25 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 27 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 28 Algemene toelichting 29 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat 31 Toelichting op de geconsolideerde balans 40 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 44 Vennootschappelijke balans 44 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 45 Toelichting op de vennootschappelijke balans 47 Overige gegevens 48 Preferente aandelen 49 Verslag van het Administratiekantoor 50 Meerjarenoverzicht 52 Overzicht belangrijkste deelnemingen

5 5 PROFIEL VAN LAURUS Laurus N.V. is op 30 oktober 1998 ontstaan uit de fusie van De Boer Unigro N.V. en Vendex Food Groep B.V. Het concern is als supermarktketen met ruim vestigingen en circa medewerkers actief in Nederland, Spanje en België. Circa 75 procent van de Laurusactiviteiten speelt zich af in Nederland. Laurus N.V. behaalde in 2000 een omzet van miljoen. De omzet steeg ten opzichte van 1999 met 808 miljoen (14,5 procent). Voor afschrijving van goodwill ( 13 miljoen) en de buitengewone last voor reorganisatiekosten ( 115 miljoen netto) werd een netto winst behaald van 75 miljoen. In 1999 bedroeg de nettowinst 112 miljoen. Na aftrek van goodwill en reorganisatiekosten bedroeg het nettoverlies over miljoen. In Nederland bestreek Laurus in 2000 met de formules Konmar, Super De Boer, Edah, Spar, Basismarkt, Groenwoudt, Lekker & Laag en Nieuwe Weme de gehele levensmiddelenmarkt, van full service tot harddiscount. In november 2000 werd aangekondigd dat zes supermarktformules worden gebundeld tot één nieuwe formule onder de naam Konmar. In Spanje heeft Laurus een sterke marktpositie opgebouwd met circa 700 eigen El Arbol supermarkten en 67 cash-andcarry winkels. In België opereert Laurus met 69 eigen winkels en 429 franchisewinkels. Laurus wil in België de activiteiten zoveel mogelijk bundelen om synergievoordelen te bereiken en de winstgevendheid te vergroten. PROFIEL

6 6 jaarverslag 2000 BERICHT VAN DE HOOFDDIRECTIE DE NOODZAAK VAN EEN STRATEGISCHE KOERSWIJZIGING Laurus N.V. gaat een nieuwe start maken. In de overtuiging dat de winst van onze onderneming bij een voortzetting van het bestaande beleid op een structureel te laag niveau zal liggen, hebben we eind 2000 voor Nederland een strategische koerswijziging aangekondigd. Ook in Spanje en België, de andere landen waar Laurus actief is, worden nieuwe strategische keuzes voorbereid. Deze wijziging is nodig omdat de strategie met meerdere formules, waarvoor in 1998 werd gekozen bij de fusie van De Boer Unigro N.V. en Vendex Food Groep B.V., niet heeft geleid tot de beoogde grotere concurrentiekracht. De strategie met meerdere formules heeft geleid tot een complexe organisatie, die de schaalvoordelen van de fusie onvoldoende kon benutten en die op de wensen van de consument onvoldoende alert kon reageren. Als gevolg hiervan werden in toenemende mate doelstellingen niet gerealiseerd. In de loop van 2000 werd duidelijk dat de resultaten in Nederland, waar driekwart van de Laurus-activiteiten is geconcentreerd, maar ook in Spanje en België teleurstellend waren. De cijfers werden in Nederland gedrukt door een achterblijvende omzet, een te lage marge en hogere kosten. In Spanje waren afschrijvingen op niet-verkochte producten (derving), een tegenvallende omzet en te hoge kosten de oorzaken van de slechte resultaten. De jaarcijfers over 2000 bevestigen onze opvatting dat het dringend nodig is de concurrentiekracht, en daarmee de winstgevendheid, te verbeteren. Alle werkmaatschappijen behaalden lagere resultaten dan was gebudgetteerd. De nieuwe koers houdt in dat de krachten van zes Nederlandse winkelketens Edah, Groenwoudt, Konmar, Lekker & Laag, Nieuwe Weme en Super De Boer worden gebundeld in één nieuwe supermarktformule onder de naam Konmar. Over ruim twee jaar zullen 800 winkels deze naam voeren. Ze zullen in die periode worden verbouwd tot dependances van het huishouden waar mensen komen vanwege de uitmuntende materiële en immateriële zorg, zoals we de nieuwe formule bij de introductie op 20 november 2000 hebben omschreven. In de nieuwe opzet wordt onvoorwaardelijk gekozen voor de consument. Daarbij zijn service, een ruime keuze, vers, topkwaliteit en waar voor je geld kernbegrippen. De ingrijpende herstructurering die uit deze keuze voortvloeit, moet leiden tot schaalvoordelen op alle niveaus, een consequent opereren en een gemiddelde toename van de omzet met tenminste 20 procent voor de nieuwe Konmarvestigingen. Niet-kernactiviteiten worden tegelijkertijd afgestoten. Het gaat hierbij om drie formules die niet meer in de gemaakte keuze passen: de buurt- en gemakswinkels van Spar, de harddiscountketen Basismarkt en de dierenspeciaalzaken van Pet s Place. Voor de drie productieslagerijen is ook naar een nieuwe eigenaar gezocht. Inmiddels is hierover een principeovereenkomst bereikt met Nutreco. Bij de strategische keuze om in Nederland te komen tot één nieuwe supermarktformule onder de naam Konmar, hebben de uitkomsten van een uitgebreid consumentenonderzoek zwaar meegewogen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat bij consumenten een duidelijke behoefte bestaat aan een servicegerichte supermarkt met een groot assortiment en met goede versproducten tegen een uitstekende prijs. Bij de nieuwe Konmar wordt aan die wensen tegemoet gekomen. De klant zal aangenaam worden verrast door het on-nederlandse serviceniveau en de uitstraling. Hoewel in de nieuwe situatie de werkgelegenheid van medewerkers in Nederland behouden blijft, is de reorganisatie voor een aantal medewerkers in sociaal opzicht buitengewoon pijnlijk, omdat 700 kantoorfuncties komen te vervallen. Voor de betrokken medewerkers is in samenwerking met Start Loopbaan Interventie een sociaal programma ontwikkeld, waarbij individuele oplossingen worden gezocht. Het programma heeft als uitgangspunt: Werk naar werk. Verder wordt het aantal distributiecentra in fasen teruggebracht van vijftien naar vijf. Om logistiek eenduidig en efficiënter te kunnen opereren, zullen vier regionale centra en één landelijk opererend centrum voor producten met een lage omloopsnelheid worden ingericht. Het aantal kantoren wordt gereduceerd van acht naar drie: één nieuw hoofdkantoor in Rotterdam met dependances in Hoogeveen en s-hertogenbosch. De invoering van de nieuwe formule betekent ook een forse cultuuromslag binnen onze organisatie. Aan onze medewerkers wordt in de nieuwe situatie meer eigen verantwoordelijkheid gegeven en is er meer ruimte voor eigen initiatief. Dit proces wordt ondersteund met een uitgebreid opleidingsprogramma. Het doel is het waard: gemotiveerde medewerkers die nieuwe perspectieven krijgen en in team-

7 7 verband werken met het duidelijke doel onze klanten optimaal van dienst te zijn. Door twee bestuurslagen te laten verdwijnen, wordt de nieuwe organisatie slagvaardiger. Dit zal een snelle besluitvorming en een flexibele werkwijze ten goede komen. Dat is noodzakelijk om de ingrijpende operatie tot een goed einde te brengen. De reorganisatie zal naar schatting over de komende drie jaar 140 miljoen na belasting vergen. Dit wordt gefinancierd uit de verkoop van de niet-kernactiviteiten. Om de verbouwing tot een succes te maken en een nieuwe logistieke organisatie en één ICT-systeem te realiseren, is een totale investering van maximaal 800 miljoen nodig. Dat is 400 miljoen meer dan in dezelfde periode normaal in de winkels zou zijn geïnvesteerd. Als gevolg van de reorganisatie wordt vanaf 2004 gerekend op een jaarlijkse besparing van 35 miljoen op de overheadkosten en van ruim 15 miljoen op de logistieke kosten. Door optimaal gebruik te maken van de efficiencyvoordelen tussen de nieuwe Konmar en haar toeleveranciers, komt een verdere besparing van 35 miljoen binnen bereik. Vanaf 2001 wordt een oplopende jaarlijkse besparing verwacht, die vanaf 2004 jaarlijks 85 miljoen zal bedragen. Voor 2001 verwachten we onvoorziene omstandigheden voorbehouden een netto winst die voor afschrijving goodwill tenminste gelijk zal zijn aan de in 2000 gerealiseerde 75 miljoen. Voor 2002 en de daarop volgende jaren stellen wij ons ten doel een stijging van het nettoresultaat voor afschrijving goodwill van tenminste 20 procent per jaar te realiseren. Bij het besluitvormingsproces rondom de koersverandering, heeft de Centrale Ondernemingsraad (COR) een zeer constructieve rol gespeeld. De COR die de koerswijziging een bittere noodzaak heeft genoemd, draagt op deze manier in belangrijke mate bij aan de continuïteit van onze onderneming en aan het welslagen van de operatie. Ook de met ons samenwerkende zelfstandige ondernemers hebben de nieuwe strategie positief ontvangen. De bouw van de nieuwe Konmar begint overigens niet op onontgonnen aarde. Zo kwam eind 2000 uit onafhankelijk onderzoek naar voren dat onze supermarktformules Nieuwe Weme, Konmar en Groenwoudt door de Nederlandse consumenten worden gekwalificeerd als de beste drie van Nederland. De klanten waardeerden de winnaars met name om de vriendelijkheid van de medewerkers, het beste vers, de hoge kwaliteit en de ruime keuze. Deze prima prestatie van onze winkelmedewerkers geeft alle vertrouwen dat de 800 nieuwe Konmars in de toekomst tot de nationale top zullen behoren. Hoofddirectie Laurus N.V. Ole van der Straaten* Peter Stuyts* Hans Cornuit David Kodde * statutair bestuurder van Laurus N.V.

8 8 jaarverslag 2000 KON MAR NIE U W E STIJL NIEUWE KONMAR: EEN ON-NEDERLANDSE SUPERMARKT Met de nieuwe Konmar creëert Laurus Nederland een geheel nieuw bedrijf, dat klaar is de concurrentie op de Nederlandse markt aan te gaan. In de nieuwe supermarkten worden de kennis, de ervaring en de unieke kenmerken van de bestaande formules gebundeld. Daaraan worden extra diensten toegevoegd om de verwachtingen van de klanten steeds weer te overtreffen. Wanneer eind 2003 alle ruim 800 winkels zijn verbouwd tot de nieuwe Konmar, zullen ze een bedrijfscultuur kennen, waarin het verwennen van klanten voorop staat. De sleutelwoorden zijn daarbij: gul, ruimhartig, kindvriendelijk, onovertroffen in service, gezellig, maar ook: met beide benen op de grond en waar voor je geld. En ze zullen zo zijn ingericht dat alle doelgroepen zich er thuis kunnen voelen: alleenstaanden, tweeverdieners, grote gezinnen, autochtonen, allochtonen, jong en oud. In de nieuwe omgeving tonen gemotiveerde medewerkers oprechte interesse in al deze klanten, onder meer door hen, op eigen initiatief, op alle mogelijke manieren hulp te bieden. Dankzij die persoonlijke benadering zullen ze de klanten het aangename gevoel geven dat zij welkome en gerespecteerde gasten zijn naar wie graag wordt geluisterd. Voor alle medewerkers zijn in dat kader uitgebreide trainings- en motivatieprogramma s gestart, waarin klantgerichtheid centraal staat. In de nieuwe situatie zullen ze ook heel herkenbaar zijn. Ze krijgen nieuwe bedrijfskleding in frisse, heldere kleuren met daarop de tekst Kan ik U helpen?. Zo wordt benadrukt dat de nieuwe organisatie naar de klant buigt en niet het omgekeerde verwacht. Tijdgeest Deze visie op de supermarkt-van-de-toekomst weerspiegelt de tijdgeest. Na een periode van consumentisme en individualisme vinden mensen in toenemende mate innerlijke harmonie belangrijker dan uiterlijk vertoon. Op deze trend wordt ingespeeld in de nieuwe Konmars. Het uitgangspunt is dat de klanten een prettig gevoel overhouden aan het winkelen. Ze moeten er op kunnen rekenen dat ze het beste krijgen van wat we in huis hebben en kunnen halen: een on- Nederlands serviceniveau, een uitgebreid assortiment van topverse producten tegen aantrekkelijke prijzen, eigen huismerken die de belofte van kwaliteit waarmaken, en een aanvullend pakket van praktische diensten. Klanten zullen zich in onze visie meer thuis voelen wanneer hun boodschappen bijvoorbeeld naar hun auto worden gedragen of thuis worden bezorgd, wanneer hun kinderen goed in de winkel worden opgevangen en met zorg worden omringd of wanneer ze overal kunnen proeven. Met dit soort services en diensten zal Konmar zich onderscheiden. Wensen van klanten In de nieuwe Konmar zullen de wensen van de klanten leidraad van al het handelen zijn. In de overtuiging dat een intensieve en continue dialoog nodig is en vruchten afwerpt, zullen inspraakmogelijkheden worden geboden die de kwaliteit van de dienstverlening steeds kunnen verbeteren. In de toekomst zal daartoe een klantenraad worden opgezet en zullen speciale klantenpanels enkele malen per jaar overleggen met de Hoofddirectie. Het oordeel van de consumenten is ook essentieel geweest bij de keuze voor en

9 9 Modelwinkels op Schiphol: Hier gebeurt iets, je ziet nieuwe dynamiek. de inrichting van de nieuwe Konmar. In diepgaande onderzoeken hebben klanten aangegeven, wat ze van en in een supermarkt verwachten. Hun (overigens enthousiaste) reacties over de inrichting van de modelwinkels hebben ook geleid tot aanpassingen op details. Inrichting De 800 nieuwe Konmarwinkels zullen in oppervlakte variëren van 600 tot zo n m 2. In het assortiment zullen zich circa artikelen bevinden, waaronder meer dan eigen merkproducten. In alle winkels komt een kinderhoek, waarbij in de grotere winkels speciaal opgeleide medewerkers voor de kinderopvang zorgen. De winkels en het assortiment kennen een modulaire opbouw en worden uitgevoerd in de kleuren geel, groen en zwart. De nieuwe Konmar staat niet alleen voor een betere wisselwerking tussen klanten en winkelmedewerkers. De nieuwe werkwijze is ook belangrijk voor een duurzame relatie met onze leveranciers en voor het vertrouwen van onze kapitaalverschaffers. Sinds 16 december 2000 wordt in een grote hangar op Schiphol-Oost de nieuwe Konmar getest en geperfectioneerd. De bedrijfsleiders Fred en Christine de Koning ontvangen daar in twee modelwinkels, een middelgrote (1.500 m2) en een kleinere (800 m2), groepen klanten, medewerkers, leveranciers, zelfstandig ondernemers, vastgoedontwikkelaars en andere belangstellenden aan wie het nieuwe concept wordt getoond. Fred de Koning werkte circa twintig jaar bij Konmar als winkelbegeleider en richtte in het hele land winkels in, voordat hij in de modelwinkels op Schiphol aan de slag ging. Zijn vrouw Christine was cheffin van de Konmar-drogisterij in Naaldwijk. Hier gebeurt iets, je ziet nieuwe dynamiek, constateerden ze al na enkele weken. De uitstraling is prachtig, aldus Fred de Koning. Mooie zwarte plafonds, waardoor de verlichting beter tot zijn recht komt en er meer sfeer ontstaat. De actiestraat met de gele borden knalt eruit. Het geheel oogt luxueus, maar is door de gele kleur tegelijk prijsagressief. De oude Konmars kenden veel wit, een koude kleur. Het is nu veel intiemer. De verswaren komen ook beter uit. In de reacties die ze kregen, overheerste enthousiasme. De meeste bezoekers hielden er duidelijk een heel positief gevoel aan over vertelt hij. Ze voelden zich welkom. Behalve klanten die waren uitgenodigd, vonden vooral ook de zelfstandig ondernemers de nieuwe ambiance een schot in de roos. Het is hier leuk boodschappen doen, horen we steeds. Er waren wel suggesties voor verbetering en daar wordt continu aan gewerkt. Ook de medewerkers die tijdens de proefmaanden (in nieuwe bedrijfskleding) werden ingezet, reageerden aangenaam verrast. En daar gaat het toch om, besluit De Koning. De mensen zullen het moeten doen. Als die niet vriendelijk zijn of te weinig service geven, blijf je nergens, al plaats je gouden schappen.

10 10 jaarverslag 2000 INFORMATIE VOOR DE AANDEELHOUDERS Kerncijfers Netto omzet (miljoen) Bedrijfsresultaat voor afschrijving (miljoen) Bedrijfsresultaat (miljoen) Resultaat voor afschrijving goodwill en reorganisatievoorziening (miljoen) Netto resultaat (miljoen) Winst per aandeel voor afschrijving goodwill en dotatie voorziening nieuwe Konmar 0,58 0,91 Winst per aandeel -0,41 0,91 Dividend 0,32 De certificaten van gewone aandelen Laurus zijn genoteerd aan de beurs van Euronext in Amsterdam. Sinds februari 1999 is het aandeel opgenomen in de Midkap Index van deze beurs. In juli 2000 werd Laurus ook genoteerd aan de Optiebeurs. De mogelijkheden voor beleggers om te participeren in Laurus zijn hierdoor aanzienlijk vergroot. Laurus N.V. kent drie soorten (certificaten van) aandelen: De (certificaten van) gewone aandelen met een nominale waarde van ƒ 0,40. Aan het eind van het boekjaar waren gewone aandelen geplaatst. De certificaten zijn beursgenoteerd. Preferente aandelen AB met een nominale waarde van ƒ 0,01 in de vorm van niet-royeerbare certificaten. Aan het eind van het boekjaar waren aandelen geplaatst. De certificaten zijn niet beursgenoteerd. Beschermingspreferente aandelen C, die tot 100 procent van het uitstaande gewone aandelenkapitaal kunnen worden uitgegeven. Op 20 maart 2001 waren geen preferente aandelen C uitgegeven. voor doorlopende verhandeling zonder liquiditeitsverschaffer. De marktkapitalisatie bedroeg per 31 december ,3 miljard. Spreiding Laurus streeft naar een evenwichtige spreiding van aandelen over institutionele en particuliere beleggers in binnen- en buitenland. Per 31 december 2000 was circa 35 procent van het uitstaande aandelenkapitaal in handen van een grootaandeelhouder, 46 procent van institutionele beleggers in Het profiel van de belegger binnen- en buitenland en 19 procent van particulieren, met name in Nederland. De geografische verdeling was ongeveer als volgt: Benelux 80 procent, UK 8 procent, USA 6 procent en rest van de wereld 6 procent. Bij Laurus zijn de volgende aandeelhoudersbelangen bekend die groter zijn dan 5 procent: E.Th.A.C. Albada Jelgersma te Londen Exploitatiemaatschappij Beledis te Brasschaat Fortis N.V. te Utrecht ING Groep N.V. te Amsterdam Institutioneel 46% Particulier 19% Grootaandeelhouder 35% In 2000 hebben op de beurs transacties plaatsgevonden. Daarmee voldoet Laurus ruimschoots aan de criteria

11 11 Koersontwikkeling Slotkoers 29 december ,10 Laagste koers ,20 Hoogste koers ,65 Slotkoers 30 december ,90 Financiële agenda 27 april 2001 Publicatie jaarverslag mei 2001 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 4 september 2001 Publicatie halfjaarcijfers maart 2002 Publicatie jaarcijfers mei 2002 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 3 september 2002 Publicatie halfjaarcijfers 2002 Koersontwikkeling De koers van het aandeel heeft in 2000 een teleurstellende ontwikkeling laten zien. Over het gehele jaar gemeten daalde de koers tot 10,10. De koers stabiliseerde zich, nadat in november de reorganisatieplannen waren aangekondigd. De koersontwikkeling van De Boerwinkelbedrijven, De Boer Unigro en Laurus versus AEX en Midkap vanaf 1 januari 1996 is in nevenstaande grafiek weergegeven. Dividendvoorstel Vanwege het nettoverlies in 2000 zal, overeenkomstig artikel 29 lid 5 van de statuten, het dividend gepasseerd worden. Voor de jaren 2001 en verder zal weer gestreefd worden de oorspronkelijke dividendpolitiek te continueren. Deze komt neer op een pay-out ratio tussen de 30 en 40 procent van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting. Investor Relations In 2000 zijn ruim honderd gesprekken gehouden met analisten en institutionele beleggers in binnen- en buitenland om de strategie en de gang van zaken nader toe te lichten. Om de bekendheid van Laurus ook bij de particuliere beleggers te vergroten, wordt actief medewerking verleend aan presentaties en seminars AEX Amsterdam Midkap Laurus Omzetontwikkeling Winst per aandeel ,0 15% 14,5% %* 1,2% 0,5 Laurus beschikt over een eigen website (www.laurus.nl) om beleggers en analisten behulpzaam te zijn bij informatievergaring % 0,5 * Voor dotatievoorziening nieuwe Konmar en afschrijving goodwill.

12 12 jaarverslag 2000 DE GANG V AN Z AKEN DE GANG VAN ZAKEN PRIJZENOORLOG BEÏNVLOEDT RESULTATEN Omzet en bedrijfsresultaat De netto-omzet steeg in 2000, vooral door de overname van de Groenwoudtactiviteiten, met 14,5 procent tot miljoen. In 1999 bedroeg de omzet miljoen. Door de reorganisatiekosten van 115 miljoen ten laste van het resultaat in 2000 te brengen, en na afschrijving goodwill ( 13 miljoen) resteert een nettoverlies van 53 miljoen. In 1999 bedroeg de nettowinst 112 miljoen. Het nettoresultaat als percentage van de omzet daalde van 2,0 procent in 1999 naar -0,8 procent in Het nettoresultaat, voor afschrijving goodwill en de voorziening voor reorganisatiekosten, daalde met 37 miljoen van 112 miljoen in 1999 tot 75 miljoen. De belangrijkste redenen voor deze daling waren een hardnekkige prijzenoorlog in Nederland in de eerste helft van 2000, de slechte resultaten in Spanje en de hogere financieringskosten van de acquisitie van Groenwoudt. Ook konden stijgingen van loonkosten en transportkosten niet geheel worden doorberekend. Acquisities en desinvesteringen De eind 1999 aangekondigde overname van levensmiddelendivisie van Groenwoudt, waartoe de supermarkten van Groenwoudt, Nieuwe Weme en Lekker & Laag behoren, werd in 2000 een feit. Dat gebeurde nadat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) hiervoor in juli toestemming had gegeven. De resultaten van Groenwoudt zijn vanaf 1 januari 2000 opgenomen in de winst- en verliesrekening Antoine Petit B.V., een keten van coffeecorners en cadeaushops in ruim 50 ziekenhuizen en enkele bouwmarkten, werd in het begin van het jaar verkocht aan Albron B.V. De resultaten van Antoine Petit B.V. zijn niet meer opgenomen in de winst- en verliesrekening Begin 2001 werd met Nutreco een principeovereenkomst gesloten over de verkoop van de slagerij-activiteiten. Laurus heeft begin 2001 eveneens overeenstemming bereikt met de Hermans Groep en Kruidvat Holding over de verwerving van de belangen van deze partijen in de slijterijketen Mitra. Tevens werd overeenstemming bereikt over de verkoop van 26 inpandige Mitraslijterijen aan A & P Supermarkten. Deze transacties zullen in de eerste helft van 2001, na voor zover nodig toestemming van de NMa, worden gerealiseerd en hebben geen effect op de jaarrekening Met betrekking tot Mitra heeft de NMa op 8 maart 2001 toestemming gegeven. Balans Investeringen en afschrijvingen De netto investeringen in immateriële vaste activa bedroegen 275 miljoen hetgeen grotendeels betrekking had op de acquisitie van de Groenwoudt levensmiddelendivisie. De afschrijvingen over de immateriële vaste activa bedroegen 13 miljoen. De netto investeringen in materiële vaste activa bedroegen 129 miljoen, dit is exclusief 38 miljoen begrepen in acquisities. De afschrijvingen bedroegen 110 miljoen. In verband met de voorgenomen reorganisatie is 54 miljoen aan materiële vaste activa afgewaardeerd. De financiële vaste activa namen toe met 39 miljoen, onder andere vanwege de actieve belastinglatentie die ontstaan is na de vorming van de reorganisatievoorziening. Het balanstotaal bedroeg ultimo miljoen (1999: miljoen). De toename ten opzichte van 1999 wordt vooral verklaard door de overname van Groenwoudt levensmiddelendivisie.

13 13 Het eigen vermogen is afgenomen tot 266 miljoen (1999: 347 miljoen), overeenkomend met 16 procent van het balanstotaal (1999: 25 procent). Deze afname wordt verklaard door het negatieve resultaat over 2000, de inkoop van eigen aandelen en een afwaardering van actieve belastinglatenties. Het garantievermogen (voor definities wordt verwezen naar pagina 51) daalde tot 288 miljoen (1999: 382 miljoen), overeenkomend met een solvabiliteit van 17 procent (1999: 28 procent). De netto rentedragende schulden namen toe tot 526 miljoen (1999: 167 miljoen), met name door de investering in Groenwoudt levensmiddelendivisie. De voorzieningen zijn toegenomen tot 202 miljoen (1999: 93 miljoen). Dit wordt met name verklaard door de vorming van de reorganisatievoorziening Nederland. Financiële baten en lasten Omdat de acquisitie van Groenwoudt geheel met vreemd vermogen werd gefinancierd, namen de financiële lasten toe. Het saldo van financiële baten en lasten steeg daardoor van 12 miljoen in 1999 tot 31 miljoen in In 1995 nam de toen 21-jarige Anrico Maat met zijn huidige echtgenote Marleen een vier jaar bestaande Super in Almere Haven over. Ondanks een sterk toenemende concurrentie wisten ze hun supermarkt steeds uit te bouwen en het marktaandeel te vergroten. Nu behoren ze tot de eerste zelfstandige ondernemers die de nieuwe Konmar in ons land introduceren. Maat kijkt uit naar het moment dat zijn winkel volgens de standaard van de nieuwe Konmar zal zijn ingericht. Wat ik in de modelwinkels heb gezien was om van te watertanden, zegt hij. We hebben in de Super De Boer-formule prima kunnen werken, maar een zwakte, de enige overigens, was dat die formule op onderdelen een compromis was. Nu worden in één klap vele stappen vooruit gezet: een simpele naam, een duidelijke formule, een helder beeld naar de consument, veel vers, laagdrempelig, geen tierelantijnen... hiermee kun je je op alle fronten gaan onderscheiden. Dat hij het marktaandeel kon vergroten in een omgeving waar zich de afgelopen jaren steeds meer concurrenten vestigden, heeft volgens hem alles te maken met de service die zijn inmiddels 95 medewerkers bieden. Wij hebben er altijd naar gestreefd de klanten voor honderd procent tevreden te stellen, verklaart hij. We zorgen er niet alleen voor dat de producten er zijn, waar ze voor komen, maar ook dat ze de aandacht krijgen die ze verdienen. De klant waardeert dat, zo heeft hij gemerkt. Die gaat naar de winkel waar zij of hij het prettigst wordt geholpen. Door daar steeds het accent op te leggen, hebben we tegen de stroom in kunnen roeien en groeien. Want hoe goed de hardware ook is, als de software bestaat uit chagrijnige gezichten, kom je nergens. Met een Mercedes zonder benzine kom je ook niet op de plaats van bestemming. Maat: De Hoofddirectie van Laurus heeft het bij de presentatie van de nieuwe formule nog eens onderstreept: medewerkers zijn geen kostenpost, maar een succesfactor. Met die instelling hebben wij het in Almere al die jaren kunnen redden. Producten kun je bestellen, maar voor de sfeer moet je zelf zorgen. De medewerkers zullen daarom in de nieuwe situatie hét grote verschil maken. Ik denk dat Laurus dat als één van de weinigen inziet. Anrico Maat verwacht te kunnen blijven groeien door op de vloedgolf van de nieuwe formule mee te surfen en daar de plus van het zelfstandig ondernemerschap aan toe te voegen. Het is nu eenmaal je brood en dat betekent: 300 procent inzet. Anrico Maat: De medewerkers maken het verschil.

14 14 jaarverslag 2000 Vastgoed Op de verkoop en terughuur van onroerend goed in Nederland werd een boekwinst behaald van circa 14 miljoen. Voor de verkochte panden zijn met de eigenaars langdurige huurcontracten aangegaan. Konmar Voorburg drie maanden dicht: De klanten kwamen terug. Belastingen In het jaar 2000 heeft Laurus een belastingbate van 24 miljoen opgenomen in het nettoresultaat. Dit is enerzijds het gevolg van het positieve operationele resultaat met een effectieve druk van ruim 38% (1999: 34%). Deze druk ligt hoger dan het nominale tarief als gevolg van de fiscaal niet aftrekbare afschrijving goodwill (Groenwoudt). Anderzijds zijn de reorganisatiekosten fiscaal aftrekbaar, zodat hierover een belastingbate is opgenomen. Carla Otto, al bijna 25 jaar in verschillende functies bij Konmar in bakermat Den Haag werkzaam, was nog maar enkele maanden in Voorburg aan de slag, toen de winkel dichtging. Het was voor mij een hele schok, vertelt ze. Ik had het nog nooit meegemaakt dat een zaak helemaal dichtging en dan ook nog zo snel, van de ene op de andere dag. Tijdens verbouwingen bleven we altijd open, maar omdat er ook asbesthoudende platen verwijderd moesten worden, was tijdelijke sluiting noodzakelijk. Toen Konmar in Voorburg in augustus 2000 de deuren weer opende, schoten bedrijfsleidster Carla Otto de tranen in de ogen: de klanten stroomden weer als vanouds naar binnen. Ze maakte tijdens de opruimingswerkzaamheden van de gelegenheid gebruik de winkel, die geheel leeg werd gehaald, meteen te verbouwen en in te richten volgens de formule Dat was voor de klanten overigens wel wennen, stelt ze vast. Ze ondergingen de veranderingen heel sterk. Toen we weer opengingen waren er bijvoorbeeld een andere bakker en een andere slager. Meteen werd gevraagd: waar zijn de oude gebleven? Dat de band met de klanten behouden bleef, kwam ook door de service die tijdens de verbouwing werd geboden. Carla Otto: De klanten moesten natuurlijk elders gaan winkelen. Maar we hebben busjes naar Konmar in Leidschendam laten rijden, waar ze als compensatie voor het ongemak tien procent korting kregen op vertoon van hun klantenkaart. Ze konden in Voorburg voor onze deur instappen. Heel veel mensen hebben daar gebruik van gemaakt. Financiering De geldstroom uit operationele activiteiten bedroeg 104 miljoen (vorig jaar 202 miljoen). Aan investeringen en acquisities werd in het verslagjaar per saldo 449 miljoen uitgegeven. In dit bedrag is tevens de acquisitie van Groenwoudt supermarkten begrepen ( 308 miljoen). Deze uitgaven zijn in belangrijke mate met vreemd vermogen gefinancierd. De interestdekking kwam uit op 3,7, terwijl de netto rentedragende

15 15 schuld 2,2 keer zo groot is als het bedrijfsresultaat voor afschrijving. Op balansdatum bedroeg de netto rentedragende schuld 526 (vorig jaar 167 miljoen) en lag daarmee ruimschoots binnen de bestaande bancaire kredietfaciliteiten. Invoering chartale euro Vanaf 1 januari 2002 wordt de euro het nieuwe wettige betaalmiddel. In de maand januari 2002 moeten aan onze kassa s zowel oude valuta- als eurotransacties worden afgehandeld. De omwisseling vraagt, direct na de traditioneel drukke decembermaand, een forse inspanning van onze onderneming. Binnen Laurus is een stuurgroep actief, die de euro-inspanningen van de werkmaatschappijen en de landenorganisaties coördineert. De uitvoering van het europroject verloopt volgens plan. De omwisseling wordt dan ook met vertrouwen tegemoet gezien. Medewerkers Het aantal medewerkers ultimo 2000 bedroeg tegenover in Omgerekend naar volledige werktijden betreft het in 2000 tegenover in Deze toename van de werkgelegenheid is vooral het gevolg van de acquisitie van Groenwoudt. Voor 2001 wordt een afname van de werkgelegenheid verwacht, enerzijds als gevolg van het afstoten van Spar Convenience, Basismarkt, Pet s Place en anderzijds als gevolg van de reorganisatie en integratie van de kantoorfuncties. Door het toenemende serviceniveau, zoals dat bij de nieuwe Konmar zal worden geleverd, wordt een toename van de werkgelegenheid verwacht. Nederland Voor Laurus Nederland was 2000 een teleurstellend jaar. Weliswaar steeg de omzet, maar de bedrijfsresultaten vielen tegen en bleven bij alle formules in meer of mindere mate achter op de verwachtingen. De gang van zaken was aanleiding om in november 2000 een strategische koerswijziging aan te kondigen. De omzet van Laurus in Nederland bedroeg in miljoen tegen miljoen in 1999: een stijging van 20 procent. Zonder de geacquireerde omzet van Groenwoudt bedroeg de stijging 2,2 procent. Inclusief de boekwinst op onroerendgoedtransacties en de afschrijving van goodwill daalde het bedrijfsresultaat in Nederland met 15,5 procent van 148 miljoen in 1999 naar 123 miljoen in Het marktaandeel van Laurus in Nederland steeg, voornamelijk door de acquisitie van Groenwoudt, van 23,8 procent tot 26,4 procent. De sterke winstdaling was onder meer het gevolg van een ongewoon lange en felle prijzenoorlog in de eerste helft van het jaar, waardoor de resultaten van al onze formules negatief zijn beïnvloed. Daarbij kwam dat de loonkosten en de brandstofprijzen fors stegen. Door de druk op de prijzen konden deze hogere kosten slechts ten dele worden gecompenseerd. Een punt van grote aandacht is de opstelling van gemeenten ten aanzien van de distributie. Door verkeersbeperkende maatregelen wordt het steeds moeilijker de winkelcentra te bereiken en tijdig te bevoorraden. Zorgelijk is ook de toename van het aantal overvallen op supermarkten en het daarmee gepaard gaande geweld tegen onze medewerkers en onze klanten. Door onze supermarktformules werd in het verslagjaar ingespeeld op de trend naar een groter biologisch assortiment. In de nieuwe Konmar zal extra accent worden gelegd op biologische, ecologische en vegetarische producten. Voor het totale assortiment geldt dat ons beleid er op is gericht geen enkel risico te nemen met betrekking tot de veiligheid van producten. Konmar Een sterk merk De omzet van de bestaande Konmar steeg in 2000 met 4 procent van 464 miljoen naar 482 miljoen. Mede door de prijzenoorlog daalde het bedrijfsresultaat. Het marktaandeel bleef praktisch gelijk op 2,6 procent, ondanks de sluiting van één filiaal. Konmar heeft zich in Nederland verder ontwikkeld als een zeer sterk en bekend merk, dat van de consument hoge rapportcijfers krijgt. Zo bereikte Konmar in 2000 de tweede plaats in de verkiezing Verssupermarkt van het jaar en kwam ze eveneens als tweede uit het consumentenonderzoek van GfK Panelservices Benelux naar de beste Nederlandse supermarkten. Bovendien werd Konmar voor de derde achtereenvolgende maal EKO Supermarkt van het jaar. De vorig jaar in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam opgezette opleiding Konmaster heeft in 2000 de eerste afgestudeerden opgeleverd. Met deze praktijkgerichte opleiding worden toekomstige Konmarmanagers vertrouwd gemaakt met nieuwe ontwikkelingen in de retailbranche. Super De Boer Omzet gestegen De omzet bij Super De Boer nam toe met 205 miljoen tot miljoen (1999: miljoen). Van deze stijging is 123 miljoen het gevolg van een herclassificatie van de omzet van een aantal winkels dat voorbestemd was naar de Spar-formule over te gaan. In verband met de beslissing Spar Convenience te verkopen en de voorgenomen bundeling van de supermarkten onder de nieuwe Konmar formule, zal dit voornemen niet ten uitvoer worden gebracht. De resterende omzetstijging van 5 procent is onvoldoende gebleken om de stijgende loon- en overige kosten te kunnen compenseren. Het bedrijfsresultaat is

16 16 jaarverslag 2000 in 2000 gedaald. Deze daling deed zich met name voor bij de eigen filialen. De aangesloten zelfstandige ondernemers realiseerden gemiddeld mooie omzetstijgingen. Het marktaandeel nam licht toe van 9,0 tot 9,1 procent. Groenwoudt/Nieuwe Weme Verbeterde performance De overname van de levensmiddelendivisie van de Groenwoudt Groep, die in juli 2000 door de Nederlandse Mededingingsautoriteit werd goedgekeurd, is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000 geëffectueerd. Met ingang van die datum zijn de financiële gegevens van Groenwoudt Food B.V. in de cijfers van Laurus N.V. opgenomen. Ten opzichte van 1999, toen Groenwoudt Food nog onder Kruidvat Holding viel, is de omzet gestegen met 30 miljoen tot 615 miljoen (1999: 585 miljoen). Het bedrijfsresultaat van deze formules ontwikkelde zich positief in Het marktaandeel bleef stabiel op 2,9 procent. Uit het kerstonderzoek van GfK Panelservices Benelux naar de beste supermarkten van Nederland, zijn Nieuwe Weme en Groenwoudt respectievelijk als eerste en als derde beste supermarkt van Nederland naar voren gekomen. Edah Omzetstijging, resultaat onder druk De omzet van de Edah-supermarkten steeg in 2000 met 4 procent van miljoen naar miljoen, maar het bedrijfsresultaat daalde fors. Ook bij Edah waren de factoren prijzenoorlog, loonkosten, distributiekosten alsmede ICT-kosten debet aan de druk op het bedrijfsresultaat. Het marktaandeel bleef stabiel (7,0 procent). Edah opende in nieuwe Topstores, waardoor het aantal van deze winkels op 78 kwam. De Topstores hebben een uitgebreider assortiment dan de andere supermarkten van Edah. De Topstores beïnvloedden de omzetontwikkeling positief en kenden een bovengemiddelde groei. Enkele Edah-vestigingen zijn overgenomen door Spar of verkocht aan derden. Het aantal vestigingen nam hierdoor met 6 af tot 313. Het aantal franchisevestigingen bleef gelijk (84). Nieuw in de branche was het initiatief van Edah om landelijk via direct mail trouwe klanten te benaderen. Deze nieuwe vorm van marketing werd door de consument goed ontvangen. De in 1999 gestarte Euroweken kregen in 2000 een vervolg. Herkenbare tv-commercials ondersteunden de actie. Lekker & Laag Sterke omzetstijging In 2000 steeg de totale omzet met 27 procent van 72 miljoen tot 91 miljoen. Het bedrijfsresultaat bleef evenals vorig jaar rond break even. Het marktaandeel nam verder toe van 0,36 naar 0,45 procent. In de Lekker & Laag supermarkten wordt per vierkante meter gemiddeld vier maal meer omgezet dan in andere supermarkten. De derde Lekker & Laag werd in augustus in het winkelcentrum Heyhoef in Tilburg geopend. Deze voormalige Super De Boer trok vanaf de opening veel nieuwe consumenten, zodat ook hier de omzet duidelijk toenam. Spar Convenience Toename aantal Sparwinkels Het marktaandeel van de circa 250 winkels die onder de Spar-formule opereren, nam met 0,1 procentpunt toe tot 1,2 procent (1999: 1,1 procent). Hoewel de buurt- en gemakswinkels van Spar binnen hun specifieke segment goede resultaten boeken, passen ze niet in de nieuwe strategie van Laurus en zullen ze worden verkocht. Tevens werd de Spar Convenience-organisatie, die voorheen sterk was geïntegreerd met Super De Boer, verder verzelfstandigd. Door de beslissing Spar af te stoten is deze ontwikkeling versneld. Het bedrijfsresultaat daalde licht. Basismarkt Bedrijfsresultaat teleurstellend Het jaar 2000 is voor de harddiscountketen Basismarkt teleurstellend verlopen. De omzet daalde met 2 procent van 346 miljoen naar ruim 338 miljoen. Tegelijkertijd daalde het bedrijfsresultaat fors. Werd in 1999 nog een bescheiden winst geboekt, in 2000 werd een aanzienlijk verlies geleden. Het marktaandeel daalde van 1,8 tot 1,7 procent. Basismarkt werd extra getroffen door de prijzenoorlog, omdat het prijsverschil met gewone supermarkten kleiner werd. Bovendien deden de loonstijgingen in dit segment harder van zich spreken en waren deze niet in prijzen of productiviteit te compenseren. Inmiddels zijn diverse maatregelen genomen: nieuw management, aanpassingen in het assortiment en werden enkele winkels gesloten. Basismarkt past als harddiscounter niet meer in de nieuwe strategie van Laurus, die zich uitsluitend op het supermarkt segment richt en zal worden verkocht. Pet s Place Opnieuw duidelijke groei Pet s Place, marktleider in het segment dierenspeciaalzaken, boekte in 2000 opnieuw een hoger resultaat bij een stijgende omzet. De omzet nam met 8 procent toe van 20 miljoen tot circa 22 miljoen. Het bedrijfsresultaat toonde een flinke stijging. De groei van de omzet was voor een belangrijk deel het gevolg van de acquisitie van een aantal winkels. Het aantal vestigingen, alleen franchise, steeg daardoor van 167 naar 176. Pet s Place is geen kernactiviteit van Laurus en zal daarom worden verkocht.

17 17 Spanje Versterking organisatie De omzet bleef vrijwel stabiel op 956 miljoen (1999: 961 miljoen). In tegenstelling tot in 1999 zijn in 2000 geen acquisities gepleegd. Naast de bestaande supermarktformule El Arbol werd El Arbolito geïntroduceerd, waarmee de formule ook in kleinere winkels kan worden geëxploiteerd. Hoewel er winkels werden geopend, nam het aantal supermarkten per saldo met 20 af. Een aantal winkels met onvoldoende perspectief op een spoedig herstel van de winstgevendheid werd gesloten. Het bedrijfsresultaat daalde van 28 miljoen in 1999 naar een verlies van 10 miljoen in Tegenvallende omzetten, (loon)kostenstijgingen en beheersverliezen hebben de resultaten van Laurus in Spanje negatief beïnvloed. De in 1999 overgenomen bedrijven presteerden beneden verwachting. Recent is het Spaanse management vervangen. De interne organisatie zal operationeel, commercieel en administratief worden versterkt. De teleurstellende resultaten in Spanje leidden tot de conclusie dat aanscherping van de huidige formules noodzakelijk is en dat de organisatie moet worden versterkt. Het plan voorziet onder meer in een nieuwe structuur voor de cash-and-carry-bedrijven en een aangescherpte strategie voor de bijna 700 El Arbol-supermarkten, waarbij de consument meer dan voorheen centraal komt te staan. Francisco Javier Saez: We luisteren nu echt naar de klanten. Sinds het einde van de jaren tachtig drijft Francisco Javier Saez in dienst van Laurus en voorgangers een El Arbol-supermarkt in de middelgrote Spaanse stad Palencia. Met acht medewerkers zorgde hij ervoor dat de betrekkelijk kleine winkel (375 m2) een vertrouwde ontmoetingsplaats in de buurt werd. De veertien El Arbol-supermarkten in Palencia, waaronder zijn winkel, zijn de eersten van de circa 700 El Arbols in Spanje, die volgens een nieuwe formule zijn gaan werken. Ze zijn door Laurus aangewezen om een nieuwe toon in Spanje te zetten. Alle veertien winkels zijn verbouwd, de service is sterk verbeterd en het assortiment is aangepast, vertelt Saez. In Palencia wordt uitgetest of de nieuwe formule bij het publiek aanslaat. Palencia wordt beschouwd als een typische doorsnee van de omgeving waarin de El Arbolketen in Spanje opereert. Een gemiddelde stad, maar met een bovengemiddelde concurrentie. Het was bovendien op logistiek gebied efficiënt om hier een proef te doen. Palencia ligt zo n vijftig kilometer van Valladolid, vlakbij het hoofdkantoor van Laurus in Spanje. Als de formule hier goed werkt, is het de bedoeling die als een tapijt over heel het land uit te rollen. Over de nieuwe aanpak zegt hij: Er is voor gekozen niet continu met allerlei losse aanbiedingen te komen, maar eenmaal per week een hele productgroep centraal te stellen en daar de acties op te richten. De ene week is dat groente, de andere week fruit, vers of vlees. Verder is in de service veel verbeterd. We luisteren nu echt naar de klanten. De hele uitstraling is: gul, eerlijk en hartelijk. En dat werkt, constateert hij tot slot. De hele operatie is opgezet om onze klanten terug te krijgen en er nieuwe bij te krijgen. Na enkele weken merkten we dat in Palencia al. Nog voordat we uitgebreide reclame-acties startten, was er al sprake van een aanmerkelijke verbetering van de resultaten.

18 18 jaarverslag 2000 Rudi Quatacker: Ik ben tegen uniformiteit, mijn eigen identiteit zal ik blijven koesteren. België Integratie op schema, bedrijfsresultaat blijft achter. De omzet steeg in de groeiende Belgische markt met 3 procent van 598 miljoen naar 617 miljoen. Met name als gevolg van sterke prijsconcurrentie en door de kosten van de ICT-integratie nam het bedrijfsresultaat duidelijk af. Het marktaandeel bleef ongeveer gelijk met bijna 5 procent. Bij de kleine formuleloze groothandelsklanten was sprake van een voortgaande sanering. In België is een start gemaakt met de integratie van de hoofdkantoren van de Battard/Echo-supermarkten en de groothandel Unidis. De activiteiten zullen worden geconcentreerd in één hoofdkantoor in Ternat, bij Brussel. In 2001 zal dit proces worden afgerond. De verkoop van de harddiscountketen Eda werd in november 2000 afgerond. Sinds 1989 bewijst Rudi Quatacker in het West-Vlaamse Lichtervoorde dat klantvriendelijkheid loont. In ruim tien jaar zag hij de omzet van zijn Spar supermarkt verdriedubbelen door zijn klanten op steeds meer manieren te verwennen. Inmiddels stromen die tot uit de wijde omtrek naar zijn winkel. In Lichtervoorde wonen bijna mensen, maar ik heb vaste klanten, zegt hij. Zijn service begint al op de ruime parking, waar drie modellen winkelwagentjes op de klanten wachten en waar bij de ingang aparte parkeerplaatsen zijn voor verschillende groepen, zoals mensen met kleine kinderen, zwangere vrouwen en invaliden. In de winkel worden klanten verwelkomd met snoepjes. Jarige klanten krijgen een cadeautje. Bij alle schappen hangen persoonlijke boodschappen. Quatacker garandeert bijvoorbeeld dat er geen producten in zijn zaak zijn, waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum is overschreden. Twee dagen voor die dag halen we ze al weg. Het bedrijf, dat 49 vestigingen telde, is in onderdelen verkocht. Ook werden enkele vestigingen gesloten. De liquidatiekosten alsmede het exploitatieresultaat zijn ten laste gebracht van een eerder daartoe getroffen voorziening. Quatacker probeert zich op alle fronten te onderscheiden. Ons vers is het beste van het beste. Vlees benen we zelf uit. We zijn net zo duur als zelfstandige slagerijen, maar bieden betere kwaliteit. Groente en fruit koop ik vier maal per week zelf in. Er is bij wijze van spreken geen krop sla, die niet door mijn handen gaat. Voor wijn hebben we een eigen leverancier. En we hebben een bijzonder assortiment biologische en natuurvoeding. Quatacker benadrukt dat hij als zelfstandig ondernemer zijn eigen koers zal blijven varen. Ik ben tegen uniformiteit, mijn eigen identiteit zal ik blijven koesteren, besluit hij. Ik heb een formule gezocht waarmee ik me kan onderscheiden. Daarnaast heb ik me bij Laurus aangesloten om te profiteren van de lagere prijzen, waarvoor het grote geheel kan zorgen. Ik ben blij met die samenwerking. Maar de dienstverlening aan de klant op de winkelvloer, moet je toch zelf invullen.

19 19 VOORUITZICHTEN 2001 WORDT EEN OVERGANGSJAAR; DAARNA WEER GEZONDE GROEI Voor Laurus zal 2001 een overgangsjaar worden. In Nederland zal de focus vooral gericht zijn op de nieuwe Konmar. In Spanje zal op basis van een strategisch plan en met nieuw management orde op zaken worden gesteld, terwijl in België supermarktactiviteiten worden samengevoegd om synergievoordelen te bereiken en de winstgevendheid te vergroten. In geen van de drie landen waarin Laurus actief is, staan acquisities op het programma. Voor 2001 verwacht de Hoofddirectie, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, een netto resultaat dat voor afschrijving goodwill tenminste gelijk zal zijn aan de in 2000 gerealiseerde 75 miljoen. Door het in Nederland terugbrengen van het aantal overheadfuncties, door de nieuwe logistieke structuur en door optimaal gebruik te maken van efficiencyvoordelen tussen de nieuwe Konmar en toeleveranciers, wordt vanaf 2001 een oplopende jaarlijkse besparing verwacht, die vanaf 2004 jaarlijks 85 miljoen zal bedragen. Deze besparingen dragen er mede toe bij dat vanaf 2002 de Hoofddirectie zich richt op een doelstelling van een jaarlijkse stijging van de nettoresultaten met tenminste 20 procent per jaar. De planning is dat eind 2001 circa 200 supermarkten in Nederland omgebouwd zijn naar de nieuwe Konmar. In Spanje zal een verbetering van de operationele prestaties en de aanscherping van de El Arbol-formule prioriteit hebben. In België wordt gestreefd naar een verbetering van het resultaat door de ondersteunende activiteiten verder te integreren en de operaties in het nieuwe hoofdkantoor in Ternat te concentreren. Verder zullen systemen worden geïntegreerd. Medewerkers Het aantal medewerkers zal in 2001 worden beïnvloed door meerdere ontwikkelingen. Het aantal zal verminderen door het afstoten van Spar Convenience, Basismarkt en Pet s Place, maar neemt toe doordat slijterijketen Mitra volledig tot Laurus zal behoren en daarom wordt geconsolideerd. De ombouw van circa 200 supermarkten tot nieuwe Konmars en de daarmee gepaard gaande serviceverhoging zal tot meer arbeidsplaatsen leiden in de winkels. Het afstoten van niet meer in de formule passende winkellocaties zorgt weer voor een mogelijke reductie. Tenslotte zal de reorganisatie leiden tot een forse vermindering van het aantal kantoormedewerkers. Op termijn vervallen hierdoor 700 kantoorfuncties. De combinatie van deze effecten zal per saldo resulteren in een afname van het aantal medewerkers van Laurus. Investeringen en automatisering In geen van onze markten staan acquisities op het programma, hoewel interessante proposities altijd op hun strategische en financiële merites zullen worden beoordeeld. De focus is vooral gericht op het transformatieproces naar de nieuwe Konmar in Nederland. Daar zullen de investeringen dan ook plaatsvinden. In Nederland wordt geïnvesteerd in een uniformering van het logistieke netwerk en de bijbehorende ICT-systemen om tot een duidelijk efficiëntere werkwijze te komen. Dit is een onderdeel van het reorganisatieplan, waarbij in 4 jaar tijd in totaal maximaal 800 miljoen wordt geïnvesteerd. In Spanje en België zijn geen grote winkelinvesteringen gepland. De totale investeringen in onze systemen, logistieke transformatie en winkels in Spanje en België zullen circa 90 miljoen bedragen. Naar verwachting zal de financieringsstructuur in 2001 niet wezenlijk wijzigen. Kernactiviteiten Laurus zal zich in Nederland alleen richten op het supermarktsegment en de niet-kernactiviteiten afstoten. Het betreft Basismarkt, Spar, Pet s Place en de centrale slagerijen. De opbrengsten hiervan zullen worden aangewend voor de reorganisatiekosten en om mogelijk een deel van de investeringen in de nieuwe Konmar te financieren.

20 20 jaarverslag 2000 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Het jaarverslag 2000 geeft inzicht in een voor Laurus N.V. teleurstellend verlopen jaar. Na de fusies in 1997 en 1998 en de overname van Groenwoudt in 2000, wordt thans versneld uitvoering gegeven aan de integratie. In 2000 heeft de Hoofddirectie een nieuwe strategie ontwikkeld, die erop is gericht de concurrentiekracht van Laurus in Nederland te versterken. Deze strategie is uitgebreid met ons besproken, voordat ze op 20 november 2000 bekend werd gemaakt. In het jaarverslag wordt de koerswijziging nader toegelicht. Met het oog op de uitvoering van de nieuwe strategie en de daarmee samenhangende integratie zal de structuur van Laurus N.V. worden vereenvoudigd. Dit heeft gevolgen voor alle bestuursorganen van de onderneming. Wij hebben daarom besloten om het aantal leden van onze Raad van acht naar vijf terug te brengen. Het ligt in de bedoeling dat de Raad na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die op 14 mei 2001 zal worden gehouden, als volgt zal zijn samengesteld: drs. K.J. Storm (voorzitter) E.Th.A.C. Albada Jelgersma mr. J.M. Hessels mr. R.J. Laan en ir. M. Ververs De heren W.M. de Grefte, prof. mr. J.M.M. Maeijer en drs. A.H.J. Risseeuw treden op hetzelfde tijdstip terug. In het verslagjaar hebben we zeven keer met de Hoofddirectie vergaderd. In deze vergaderingen is behalve over de tegenvallende resultaten ook veelvuldig gesproken over de samenstelling van de Hoofddirectie. De heer mr. H.O. van der Straaten heeft op 1 juli 2000 het voorzitterschap van de Raad van Bestuur overgenomen van de heer drs. W.C.J. Angenent RA die met pensioen ging. Per dezelfde datum is de heer P.J. Stuyts toegetreden tot de Raad van Bestuur. De heer drs. W. Kranenburg is op 30 augustus teruggetreden uit de Raad van Bestuur. De hierdoor ontstane vacature is tot eind 2000 waargenomen door de heer drs. H.A. van der Geest RA en wordt sinds 1 januari 2001 vervuld door de heer dr. D.A. Kodde, die deel is gaan uitmaken van de Hoofddirectie. Voorts is de heer ir. J.R.N.A. Cornuit op 1 november 2000 toegetreden tot de Hoofddirectie. Wij danken de heren Angenent, Kranenburg en Van der Geest voor de toewijding waarmee zij zich hebben ingezet voor Laurus. In onze vergaderingen hebben we uiteraard ook de gang van zaken in het algemeen, de risico s die zijn verbonden aan de activiteiten van de onderneming, de interne beheerssystemen, de jaarrekening en het jaarverslag besproken. Buiten aanwezigheid van de Hoofddirectie hebben we gesproken over ons eigen functioneren en over onze relatie met de Hoofddirectie. Naast onze formele vergaderingen waren er ook tussentijdse contacten met de Hoofddirectie. Verder is steeds een afvaardiging van ons aanwezig geweest bij de overlegvergaderingen met de Centrale Ondernemingsraad. In lijn met de ontwikkelingen inzake Corporate Governance hebben wij in 2000 uit ons midden een Audit commissie ingesteld. Daarnaast is binnen onze Raad een Honorerings- en Benoemingscommissie actief. Conform artikel 27 van de statuten heeft de Raad van Bestuur de jaarrekening opgemaakt en verslag gedaan over het boekjaar De jaarrekening werd door ons, na kennis te hebben genomen van de in het jaarverslag opgenomen verklaring van KPMG Accountants N.V., vastgesteld en mede ondertekend. Deze jaarrekening en het verslag van de Hoofddirectie worden u ter behandeling en goedkeuring voorgelegd. In de statuten wordt onderscheid gemaakt tussen goedkeuring van de jaarrekening en dechargeverlening voor het bestuur en het toezicht daarop. Wij adviseren aandeelhouders tot goedkeuring en dechargeverlening over te gaan. Overeenkomstig het in 1999 vastgestelde rooster van aftreden, treden in 2001 de heren E.Th.A.C. Albada Jelgersma en mr. J.M. Hessels af als commissaris. Wij willen overgaan tot herbenoeming van beide heren. De Centrale Ondernemingsraad heeft meegedeeld geen gebruik te maken van het recht een aanbeveling te doen en geen bezwaar te maken tegen de voorgenomen benoemingen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft het recht van aanbeveling respectievelijk bezwaar. Het jaar 2000 werd afgesloten met een lager, maar positief netto resultaat van 75 miljoen, voor afschrijving goodwill en reorganisatiekosten. In verband met de genomen voorziening voor reorganisatiekosten zal, overeenkomstig artikel 29 lid 5 van de statuten, over het jaar 2000 geen dividend worden uitgekeerd. Dit geldt zowel voor de gewone aandelen als voor de preferente aandelen AB. Ondanks de tegenvallende resultaten is door alle medewerkers met grote inzet gewerkt. Wij danken hen daarvoor en hopen ook bij de uitvoering van de nieuwe strategie meer dan ooit op hun inzet te kunnen rekenen. Namens de Raad van Commissarissen drs. A.H.J. Risseeuw voorzitter s-hertogenbosch, 20 maart 2001

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam 15 november 2012 Organisatieoverzicht Groene segment Industriële segment DEELNEMING Kamps de Wild Reesink Staal THR (36%) Reesink Technische Handel Nederlandse

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Bijlage HAVO management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. HA-0251-a-15-2-b

Bijlage HAVO management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. HA-0251-a-15-2-b Bijlage HAVO 2015 tijdvak 2 management & organisatie Informatieboekje HA-0251-a-15-2-b Informatiebron 1 QWIC QWIC bv (Quality With Innovative Convenience) is opgericht in 2006 door Michiel Hartman en Taco

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2013

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2013 Uden, 14 maart 2014 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink 27 mei 2014 Organisatieoverzicht 2014 Organigram 2014 Corporate Communications Royal Reesink Marktontwikkelingen Reesink Equipment Green Equipment

Nadere informatie

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Geschiedenis Athlon Holding. Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003. Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur

Geschiedenis Athlon Holding. Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003. Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003 Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur Geschiedenis Athlon Holding oprichting als Riva (Amsterdam); eerste aandeelhouder Albert Heijn 1916 eerste

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Presentatie Halfjaarcijfers 2001

Presentatie Halfjaarcijfers 2001 Presentatie Halfjaarcijfers 2001 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Amsterdam 13 juli 2001 Resultaten 1e jaarhelft 2001 Omzet: + 4% Netto-winst & WPA: + 41% Koersontwikkeling aandeel Accell Group

Nadere informatie

Een introductie. Een introductie René Takens

Een introductie. Een introductie René Takens Een introductie Een introductie René Takens 3 X Goud 1 X Zilver Fiets van het jaar 2001 De meest toonaangevende Europese fietsgroep The Premier European Cycle Group Design, ontwikkeling, productie, marketing

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 Uden, 26 augustus 2011 Inhoudsopgave 1. Halfjaarbericht 3 2. Geconsolideerde balans. 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 8 4. Geconsolideerd

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

The Premier European Cycle Group

The Premier European Cycle Group Presentatie jaarcijfers 2000 Amsterdam, 16 februari 2001 René Takens Wino de Jong Algemene gang van zaken Eerste jaarhelft Prijsverhogingen door dollar en yen Invloed logistieke verstoringen 1999 Afronding

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Boekje met informatie Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.00 uur 20 01 100020 28A Begin Formuleblad Te gebruiken formules

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2010 Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 BAM sluit verslagjaar 2010 af met nettoresultaat van 15 miljoen Goede prestaties sectoren Bouw, Infra en Consultancy en

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gelijk aan de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening.

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gelijk aan de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening. Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening in duizenden euro s Algemeen De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gelijk aan de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening. Conform

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2010 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Stabiele prestaties bij lagere opbrengsten Nettoresultaat eerste halfjaar 2010: 50,6 mio (2009: 41,9

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ Hoofddorp, 10 november Hoofdpunten negen maanden Omzetstijging van 5,6% tot 737 mln Fraaie stijging resultaat voor belasting (+18%) Operationele nettowinst

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. QWIC bv is een aanbieder op de markt van elektrische fietsen en elektrische scooters (informatiebron 1). Dit Nederlandse bedrijf zag

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie