De klant centraal. Uitbreiding en behoud van onze klantenkring staan centraal in onze visie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De klant centraal. Uitbreiding en behoud van onze klantenkring staan centraal in onze visie."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2003

2 De klant centraal Ahold is een internationale groep van bedrijven in foodretail en foodservice, die onder hun eigen merknaam opereren. Wij bieden de consument van vandaag het beste op het gebied van voeding, service en gemak. Inzicht in de wensen van onze klanten Al 117 jaar lang houden wij optimaal rekening met de wensen van onze klanten. Ons streven is om van elk bezoek aan onze winkels een bijzondere gebeurtenis te maken door onze klanten steeds weer aangenaam te verrassen. Wij doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat de winkelervaring van de klant zo prettig mogelijk is: gemakkelijk naar binnen, gemakkelijk winkelen en gemakkelijk weer naar buiten. Kwaliteit, waarde en innovatie Wij onderscheiden ons door moderne producten en technologische innovatie. Wij streven ernaar om onze klanten van zo vers mogelijke voeding te voorzien. Aanbieden van oplossingen De foodretail en foodservice ondernemingen van Ahold leveren dagelijks de beste oplossingen die er in de markt te krijgen zijn aan miljoenen klanten en bedrijven over de hele wereld. Uitbreiding en behoud van onze klantenkring staan centraal in onze visie.

3 Inhoud Kerncijfers Bericht van de Raad van Bestuur Corporate Governance Beloning Raad van Bestuur Bericht van de Raad van Commissarissen Risicofactoren Operationele en financiële gang van zaken en vooruitzichten Overige gegevens Kerncijfers over vijf jaar Investor Relations Bestuur en management 224 Disclaimer 225 Lijst van definities 226 Het jaarverslag over 2003 van Ahold is verkrijgbaar in het Nederlands en Engels. Bij interpretatieverschillen dient de Nederlandse versie te worden aangehouden. Bedragen weergegeven in Amerikaanse dollars zijn voor het gemak van de lezer en vormen geen onderdeel van de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening. Gebruik van niet GAAP informatie In sommige gevallen zijn resultaten in dit jaarverslag gerapporteerd exclusief veranderingen van valutakoersen gebruikt voor het omrekenen van de resultaten in Euros van Aholds buitenlandse deelnemingen of zijn gepresenteerd in locale valuta, hetgeen een beter inzicht verschaft in de operationele performance van deze deelnemingen. Verder worden in het overzicht kerncijfers over vijf jaar financiële begrippen gebruikt die geen deel uitmaken van in Nederland algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen ( NL GAAP ). Deze begrippen moeten niet worden beschouwd als op zichzelf staand en als alternatieven voor de overeenkomstige GAAP-begrippen, maar moeten worden gebruikt in samenhang met de rechtstreeks vergelijkbare GAAP-begrippen.

4 02 Ahold Jaarverslag 2003 Kerncijfers Kerncijfers (x EUR miljoen behalve aandelengegevens, ratio s, percentages en tenzij anders vermeld) Netto-omzet Netto-omzet (excl. omzet tussen segmenten) Verandering Detailhandel Verenigde Staten USD ,7% Verenigde Staten EUR (14,2%) Europa ,9% Zuid-Amerika ,5% Azië (20,5%) Totaal detailhandel (9,0%) Foodservice Verenigde Staten USD ,3% Verenigde Staten EUR (14,7%) Europa (3,8%) Totaal foodservice (14,2%) Overige activiteiten ,8% Totaal (10,6%) Bedrijfsresultaat Verandering Detailhandel Verenigde Staten USD (1,9%) Verenigde Staten EUR (18,4%) Europa 188 (654) Zuid-Amerika (166) (278) 40,3% Azië (62) (33) (87,9%) Totaal detailhandel ,5% Foodservice Verenigde Staten USD (218) 148 Verenigde Staten EUR (200) 160 Europa 6 8 (25,0%) Totaal foodservice (194) 168 Overige activiteiten (194) (367) 47,1% Totaal ,4% Operationele marge 1,3% 0,4%

5 Ahold Jaarverslag 2003 Kerncijfers 03 Nettoresultaat en andere financiële kerncijfers Verandering Aandeel in winst (verlies) van joint ventures en deelnemingen 161 (38) Nettowinst (verlies) (1) (1.208) Kasstromen uit operationele activiteiten (23,2%) Investeringen in materiële vaste activa* (1.183) (2.005) 41,0% Gemiddelde koers USD ten opzichte van EUR (16,5%) * exclusief financiële leases Financiële positie Verandering Totaal activa (5,4%) Eigen vermogen ,9% Leningen (inclusief kortlopend deel) (18,7%) Liquide middelen ,3% Eigen vermogen / balanstotaal 20.7% 10.5% Koers USD ten opzichte van EUR per ultimo boekjaar (16,0%) Aandelengegevens Verandering Winst (verlies) per gewoon aandeel na preferent dividend* (0,04) (1,24) Verwaterde winst (verlies) per gewoon aandeel na preferent dividend* (0,04) (1,24) Eigen vermogen per gewoon aandeel 2,70 2,17 24,4% Aandelenkoers per ultimo boekjaar 5,83 11,65 (50,0%) Gewone aandelen ,7% Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen* ,3% Uitstaande cumulatief preferente financieringsaandelen ,4% Beurswaarde per ultimo boekjaar * Gecorrigeerd voor het verwateringseffect van de 2003 claimemissie

6 04 Ahold Jaarverslag 2003 Bericht van de Raad van Bestuur Bericht van de Raad van Bestuur Geachte aandeelhouder, Net als vorig jaar willen wij dit bericht graag beginnen met het uitspreken van onze dank aan iedereen die Ahold in deze buitengewoon moeilijke tijd tot steun is geweest. Wij zijn bijzondere dank verschuldigd aan onze aandeelhouders, klanten en leveranciers die ons in 2003 hebben bijgestaan en aan onze medewerkers die onophoudelijk zijn blijven werken aan het herstel van de onderneming. Hoewel wij oog hebben voor het verleden, is het van groot belang dat we ons vastberaden op de toekomst richten. Binnen zeer korte tijd waren we in staat een aantal opmerkelijke zaken tot stand te brengen, zoals een operationele en organisatorische herstructurering. We willen op deze weg verder gaan. Voor onze toekomst, het aandelenrendement voor onze aandeelhouders en de waarde die wij voor onze klanten genereren, is het van wezenlijk belang dat wij onze onverdeelde aandacht blijven geven aan de wederopbouw van onze onderneming. Wij hebben de mogelijkheden met name in de Verenigde Staten en Europa tegen het licht gehouden en onze missie opnieuw geformuleerd. Wij willen de toonaangevende foodprovider zijn op de door ons geselecteerde markten. Deze missie kan worden gerealiseerd door een doelgerichte onderneming met gemeenschappelijke waarden en doelstellingen te zijn. Binnen alle geledingen van ons bedrijf willen we klantgerichter te werk gaan en ons meer inleven in de wensen van onze klanten. De nadruk zal liggen op het uitbreiden van onze klantenkring en het verbeteren van onze concurrentiepositie in alle markten. De klant centraal Wij streven met name naar verbetering van ons aanbod en onze klantenservice, alsmede vergroting van ons concurrentievermogen door groei en een lagere kostenvoet, waarmee we een duurzaam fundament voor de toekomst willen leggen. In 2003 bedroeg de geconsolideerde netto-omzet EUR 56,1 miljard vergeleken met EUR 62,7 miljard in 2002, een daling van EUR 6,6 miljard (10,5%). Hoewel de economische omstandigheden in onze belangrijkste werkgebieden moeilijk waren en de concurrentie hevig bleef, ontwikkelde de netto-omzet op jaarbasis exclusief wisselkoerseffecten zich niettemin robuust. Onze belangrijkste detailhandelsactiviteiten, exclusief Albert Heijn, realiseerden een toename van de netto-omzet exclusief wisselkoerseffecten, evenals U.S. Foodservice. De invloed van de zwakke Amerikaanse dollar in 2003 blijkt duidelijk uit de gerapporteerde netto-omzet in Euro s. Onze netto-omzet zou in 2003 exclusief het effect van wisselkoersveranderingen met 2,7% zijn gestegen. Desinvesteringen gedurende 2003 hadden slechts een geringe impact op de netto-omzet. Het bedrijfsresultaat bedroeg in 2003 EUR 718 miljoen vergeleken met EUR 239 miljoen in 2002, een stijging van EUR 479 miljoen (200,4%). De toename was voornamelijk te danken aan een daling van meer dan EUR 1,2 miljard in bijzondere waardeverminderingen van goodwill. Exclusief deze bijzondere waardeverminderingen en de bijzondere last in 2002 als gevolg van garanties met betrekking tot een verbonden partij werd het bedrijfsresultaat in 2003 voornamelijk beïnvloed door een minder goede operationele gang van zaken bij U.S. Foodservice als gevolg van een scherpe verslechtering van de inkooppositie en toegenomen bedrijfskosten, de concurrentiedruk bij de Europese en Amerikaanse detailhandelsactiviteiten en het verlies op desinvesteringen van verschillende ondernemingen. Het bedrijfsresultaat werd verder beïnvloed door extra kosten voor accountants, juristen en andere adviseurs, alsmede andere kosten, die vooral samenhingen met de forensische accountantsonderzoeken, juridische onderzoeken en de accountantscontrole van de jaarrekening Een volledig overzicht van de bedrijfsactiviteiten treft u aan in het hoofdstuk Operationele en financiële gang van zaken en vooruitzichten. Onze Road to Recovery Binnen onze onderneming is inmiddels een fundamenteel veranderingsproces gaande, wat betreft structuur, cultuur en stijl van leiderschap. Dit gaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag, maar wij zijn ervan overtuigd dat we onze ambitieuze strategische doelstellingen op basis van deze veranderingen kunnen realiseren. Ons beleid daarbij rust op vier pijlers: herstel van onze financiële positie, herstructurering van onze foodretailbedrijven, waardeherstel van U.S. Foodservice, alsmede versterking van verantwoording, interne controles en corporate governance. Deze doelstellingen zijn geformuleerd in het kader van een driejarig financieringsplan en onze Road to Recovery -strategie, waarmee de waarde aan de onderneming zal worden hersteld. Herstel financiële positie Wij streven naar verbetering van onze kasstroom door een strakker beheer van het werkkapitaal en selectieve investeringen. Wij willen eind 2005 ten minste EUR 2,5 miljard aan financiële middelen hebben gerealiseerd door het desinvesteren van niet-kernactiviteiten en structureel onvoldoende presterende bedrijfsonderdelen, inclusief de onderdelen die zijn verkocht in 2003 danwel zijn aangekondigd te worden verkocht in Wij streven ernaar om de schuldenlast met een zelfde bedrag te verlagen. Conform onze strategische herpositionering die gericht is op optimalisatie van onze portefeuille en versterking van de financiële positie door een verlaging van de schuldenlast, hebben wij in 2003 de verkoop afgerond van onze activiteiten in Chili, Peru, Paraguay, Maleisië en Indonesië, alsmede van Golden Gallon in de Verenigde Staten en Jamin, De Tuinen en De Walvis in Nederland. Voorts hebben we twee winkelcentra in Tsjechië verkocht en hebben wij een overeenkomst

7 Ahold Jaarverslag 2003 Bericht van de Raad van Bestuur 05 gesloten voor de verkoop van twee hypermarkten in Polen. Begin 2004 hebben wij onze Braziliaanse retailketen Bompreço, het creditcardonderneming Hipercard alsmede ons belang in CRC Ahold in Thailand van de hand gedaan en hebben wij overeenstemming bereikt over de verkoop van Disco in Argentinië. Deze transactie bevindt zich inmiddels in de afrondingsfase. Voorts zijn we bezig met de verkoop van BI-LO, Bruno s en de Tops-gemakswinkels in de Verenigde Staten, de detailhandelsactiviteiten in Spanje en G. Barbosa in Brazilië. En dan is er natuurlijk onze succesvolle claimemissie ter waarde van drie miljard Euro, die ons samen met een nieuwe kredietfaciliteit de financiële stabiliteit heeft verschaft die we voor de toekomst nodig denken te hebben. Namens onze medewerkers wil ik onze aandeelhouders bedanken voor het vertrouwen dat zij in de onderneming hebben getoond door aan deze emissie deel te nemen. Het externe boekenonderzoek bij Ahold was een van de duurste in de geschiedenis van het bedrijfsleven. Na afronding van de onafhankelijke forensische onderzoeken waartoe het Audit Committee van de Raad van Commissarissen opdracht had gegeven, verleende de Algemene Vergadering van Aandeelhouders haar goedkeuring aan de jaarcijfers over 2002 waarop de claimemissie is gebaseerd. Wij hebben in 2003 ruim EUR 170 miljoen moeten uitgeven als gevolg van de kosten voor accountants, juristen en adviseurs, alsmede andere posten. De kosten verbonden aan de claimemissie zelf bedroegen circa EUR 115 miljoen. Ook voor overige financieringsactiviteiten hebben wij kosten moeten maken al met al aanzienlijke uitgaven. Deze waren echter nodig ter versterking van de financiële stabiliteit van onze onderneming en ter vergroting van de transparantie van onze verslaggeving. Herstructurering van onze foodretailbedrijven Ahold beschikt over een aantal prominente bedrijven in de Verenigde Staten en Europa die marktleider zijn dan wel naar verwachting binnen drie tot vijf jaar een duurzame, winstgevende nummer één of nummer twee positie op hun markt kunnen innemen. We willen ons concentreren op minder verschillende winkelformules en ons met name richten op de supermarkt-formule. Wij zijn bezig met het formuleren van een optimale organisatiestructuur voor de toekomst, waarbij de backoffice-functies zodanig worden samengevoegd dat wij onze klanten beter van dienst kunnen zijn. Voorts worden onze foodretailbedrijven omgevormd tot business units met vergelijkbare marktkenmerken. Deze units noemen wij arena s. In januari 2004 hebben we een begin gemaakt met de integratie van onze belangrijke Amerikaanse winkelketens Stop & Shop en Giant-Landover en met het afstemmen van de Amerikaanse retail- en corporate-functies op de functies binnen de nieuwe bedrijfsarena. In diezelfde maand hebben we ons voornemen bekendgemaakt over te gaan tot sluiting van het European Competence Center, onze regionale supportorganisatie voor de Europese activiteiten, en de activiteiten over te dragen aan het Corporate Support Office en de Nederlandse arena, waarvan Albert Heijn het speerpunt is. Door het gebruik van arena s kunnen wij de afzonderlijke sterke merken van onze werkmaatschappijen, met inbegrip van prijsstelling en productassortiment, behouden en tegelijkertijd bepaalde functies combineren, zoals administratie, controlling, IT, inkoop, financiën en personeelszaken. Binnen dit nieuwe organisatorische kader zullen we diverse strategische bedrijfsinitiatieven lanceren ter verbetering van ons concurrentievermogen, hetgeen uiteindelijk tot een hogere omzet en verbeterde winstgevendheid moet leiden. Deze initiatieven liggen op het vlak van de winkelactiviteiten, huismerken, inkoop, IT en onze supply chain. Waardeherstel U.S. Foodservice U.S. Foodservice heeft vooruitgang geboekt bij het herstel van haar concurrentievermogen. Een team van uiterst ervaren, gemotiveerde managers onder leiding van CEO Larry Benjamin voert een cruciaal driestappenplan uit ter herstel van de waarde van U.S. Foodservice. De eerste fase is inmiddels ver gevorderd: het instellen van een strenge interne controle-omgeving en een krachtige corporate governance. In de tweede fase moeten de winstgevendheid en de kasstroom worden hersteld door nieuwe contractonderhandelingen met onze grootste leveranciers, substantiële productverbeteringen, gunstiger betalingsvoorwaarden en een beter organisatie-ontwerp. De derde fase omvat verhoging van de winstgevendheid door veranderingen aan te brengen in onze klanten- en merkenmix. Dit wordt onder meer gerealiseerd door het verbeteren van de verhouding tussen de verkoop aan onafhankelijke ondernemingen en ketens, verkoop van producten met een hogere marge en verbetering van de omzet van huismerkartikelen. Betere verantwoording, interne controles en corporate governance Het gedecentraliseerde systeem van internecontrolemaatregelen wordt inmiddels vervangen door een concernbreed systeem met centrale rapportagelijnen. Onze interne-controleprocedures worden herzien en zo krachtig mogelijk gemaakt. Onze interne accountantsdienst rapporteert niet meer uitsluitend aan de Chief Executive Officer, maar ook aan het Audit Committee van de Raad van Commissarissen. Onze verslaggevings- en controllingfuncties zijn meer gecentraliseerd, terwijl de taakverdeling op concernniveau inmiddels beter tot zijn recht komt nu we een afzonderlijke afdeling Business Control en een afzonderlijke afdeling Accounting & Reporting hebben. Maar misschien is de belangrijkste beheersingsmaatregel wel dat wij onze medewerkers duidelijk maken wat wij in de toekomst van hen verwachten. Als eerste stap in dit proces hebben we een concernbreed financieel integriteitssysteem ingevoerd waarmee managers te maken krijgen dat is het gehele midden-

8 06 Ahold Jaarverslag 2003 Bericht van de Raad van Bestuur Bericht van de Raad van Bestuur en hogere kader van onze organisatie. Met dit programma onderstrepen wij het belang van integriteit en helpen wij onze medewerkers bij het toepassen van onze bedrijfsprincipes binnen een commercieel ondernemingsklimaat. Ook in de toekomst willen wij dit soort programma s initiëren. Tijdens de aandeelhoudersvergadering in maart 2004, die gewijd was aan corporate governance, hebben wij reeds aangegeven dat Ahold drastische personele maatregelen heeft genomen naar aanleiding van de in 2003 gemelde boekhoudkundige en financiële problemen. In dat kader zijn de arbeidsovereenkomsten met 39 topfunctionarissen en managers beëindigd en hebben wij tegen 60 werknemers diverse disciplinaire maatregelen genomen. Op het gebied van corporate governance zijn belangrijke mijlpalen bereikt. We zijn er trots op dat Ahold als één van de eerste ondernemingen in Nederland een aandeelhoudersvergadering heeft gehouden die volledig gewijd was aan corporate governance. Hiermee hebben we laten zien dat transparantie onze hoogste prioriteit heeft. Ook zijn wij verheugd te kunnen melden dat we als één van de eerste ondernemingen in Nederland Anders Moberg heeft de Zweedse nationaliteit en werd geboren op 21 maart Hij werd op 5 mei 2003 benoemd tot interim-ceo. Op 4 september 2003 volgde zijn benoeming tot de Raad van Bestuur in de functie van President & Chief Executive Officer. De heer Moberg is voormalig Chief Executive Officer & President van de IKEA Groep, alsmede voormalig Division President- International bij het Amerikaanse Home Depot. De heer Moberg is tevens lid van de raad van commissarissen van LEGO A/S, Velux A/S, DFDS A/S en Clas Ohlsen AB. 2 William Grize heeft de Amerikaanse nationaliteit en werd geboren op 26 maart In 1967 trad hij in dienst bij Stop & Shop. Sinds 2001 is hij lid van de Raad van Bestuur. Hij is tevens President & CEO van Ahold USA. Hij is de contactpersoon voor de retailactiviteiten in de Verenigde Staten. De heer Grize is directeur van The Food Marketing Institute, lid van de raad van bestuur en voorzitter bij de Industry Relations Committee van dit instituut. Hij is voorzitter van de Retail Joint Labor Management Committee in Washington, D.C. Hij was werkzaam aan de Uniform Code Council als lid van de Raad van Bestuur en lid van de Board of Governors. Hij is bestuurslid van de EAN. 3 Hannu Ryöppönen heeft de Finse nationaliteit en werd geboren op 25 maart Hij werd op 4 september 2003 in de Raad van Bestuur benoemd in de functie van Chief Financial Officer. De heer Ryöppönen is voormalig Finance Director van de Industri Kapital Groep. Hij is voormalig Deputy Chief Executive Officer van de Ikano Asset Management Groep in Luxemburg en voormalig Executive Vice President Finance van de IKEA Groep. 4 Peter Wakkie heeft de Nederlandse nationaliteit en werd geboren op 22 juni De heer Wakkie is op 15 oktober 2003 bij Ahold in dienst getreden als Chief Corporate Governance Counsel. Vervolgens is hij benoemd tot lid van de Raad van Bestuur op 26 november Voorafgaand aan zijn dienstverband bij Ahold was de heer Wakkie partner bij De Brauw Blackstone Westbroek, waar hij in 1972 in dienst trad. Hij is gespecialiseerd in fusies en overnames en procesrecht. Hij werd in 1979 benoemd tot partner en was van 1997 tot en met 2001 werkzaam als managing partner. 5 Theo de Raad heeft de Nederlandse nationaliteit en werd geboren op 7 januari Hij trad in 2001 tot Ahold toe als lid van de Raad van Bestuur. De heer de Raad is verantwoordelijk voor onze activiteiten in Latijns-Amerika en Azië. De heer de Raad is voormalig lid van de Raad van Bestuur van METRO AG, CEO van SHV Makro N.V. en lid van de Raad van Bestuur van SHV Holdings N.V. Op 20 februari 2004 is Jan Andreae teruggetreden uit de Raad van Bestuur. Corporate Executive Board Anders Moberg, President & CEO Hannu Ryöppönen, CFO William Grize Theo de Raad Peter Wakkie Per 24 april 2004

9 Ahold Jaarverslag 2003 Bericht van de Raad van Bestuur 07 de aanbevelingen van de commissie-tabaksblat inzake corporate governance hebben geïmplementeerd. Onze aandeelhouders hebben meer rechten gekregen en de cumulatief preferente financieringsaandelen zijn geherstructureerd. De leden van de Raad van Bestuur worden voor een vooraf vastgestelde periode benoemd, waarbij rekening wordt gehouden met continuïteit en opvolging. Al deze voorstellen zijn tijdens de aandeelhoudersvergadering in maart 2004 goedgekeurd. Ze zullen tot een sterk verbeterde transparantie leiden en de aandeelhouders van Ahold aanmerkelijk meer macht geven. Volgens externe deskundigen heeft Ahold met deze initiatieven het voortouw genomen op het gebied van corporate governance in Nederland. Na implementatie voldoen wij in hoge mate aan de code-tabaksblat. Verbetering van verantwoording, interne controles en corporate governance vormt het fundament van onze Road to Recovery strategie. De maatregelen die wij hebben genomen, en nog zullen nemen, ter implementatie van een goed ondernemingsbestuur moeten niet onderschat worden. Zo hebben wij binnen de Raad van Bestuur de functie gecreëerd van Chief Corporate Governance Counsel. Peter Wakkie, die in deze functie is benoemd, is de drijvende kracht achter de beleidsvorming op het gebied van intern bestuur, naleving van wet- en regelgeving en handhaving van maatschappelijke normen en waarden. Hoewel Ahold in Nederland gevestigd is, willen wij voldoen aan de internationale normen op het gebied van corporate governance. Het overgrote deel van onze activiteiten vindt plaats in de Verenigde Staten en we staan genoteerd aan de New York Stock Exchange. Honderden medewerkers in zowel de Verenigde Staten als Europa zijn momenteel betrokken bij de implementatie van de bepalingen uit de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act, zodat wij eind 2005 volledig aan de in die wet gestelde eisen voldoen. Zo is elke CEO van onze werkmaatschappijen conform deze nieuwe wetgeving verplicht om de jaarstukken van zijn of haar business unit te certificeren. Chief Financial Officer Hannu Ryöppönen en ondergetekende zijn vervolgens verplicht om de jaarstukken van Ahold te certificeren conform de bepalingen in de Amerikaanse federale effectenwetgeving. Vooruitzichten 2004 In 2004 zullen we op verschillende gebieden verder actie ondernemen en veranderingen doorvoeren: desinvesteringen, herstructureringen, kostenbesparingen, efficiency-verbeteringen, grotere klantgerichtheid, innovatie, strakkere controles en versterking van onze concurrentiepositie. Hoewel wij beseffen dat de gebeurtenissen in 2003 hun invloed zullen laten gelden in 2004, hebben we dit jaar een veelbelovende start gemaakt met een omzet die conform de verwachtingen is. Wij hebben een aantal duidelijke, maar moeilijke keuzes gemaakt en liggen voor ons gevoel op schema met het realiseren van onze strategische doelstellingen on the Road to Recovery. Vanwege een aantal reconstructies, uitgelekte rapporten en anonieme commentaren in de pers hebben wij onze aandacht in de afgelopen maanden op het verleden moeten richten. We beseffen dat wij de problemen uit het verleden moeten oplossen om het vertrouwen van alle belanghebbenden weer volledig terug te winnen. Voorts zullen we onze volledige medewerking blijven verlenen aan alle lopende onderzoeken van de overheid en toezichthoudende instanties. Het is ons streven om dit langdurige, complexe juridische proces ten behoeve van alle belanghebbenden tot een goed einde te brengen. Hoewel we op weg zijn naar herstel, zijn we nog steeds in afwachting van de uitkomst van onderzoeken en juridische procedures, zoals die van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, het Amerikaanse ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie in Nederland, de collectieve rechtszaken in de Verenigde Staten en de rechtszaken van aandeelhouders in Nederland. Zolang deze onderzoeken en juridische procedures nog niet zijn afgerond, kunnen wij niet over de uitkomst daarvan speculeren. Pas wanneer de feiten volledig vaststaan, zullen wij de nodige verdere maatregelen nemen om de situatie recht te zetten. Er staat ons nog veel werk te wachten, het merendeel intern. Om onze centrale doelstellingen te kunnen realiseren is het van belang dat wij onze medewerkers alert houden in hun dienstverlening aan onze klanten en een klimaat creëren waarin zij gemotiveerd blijven. Dit alles in een jaar waarin de gevolgen van de negatieve publiciteit over het verleden van ons bedrijf nog steeds voelbaar zullen zijn. Onze persoonlijke toezegging aan u Als CEO van Ahold wil ik nogmaals benadrukken dat de leden van de Raad van Bestuur zich persoonlijk zullen blijven inzetten voor de toekomst van Ahold. Daarbij hebben drie zaken onze prioriteit: verantwoordelijkheid voor resultaten, onze zakelijke integriteit en het verschaffen van grondige informatie zodra de verschillende onderzoeken zijn afgerond. Wij zijn zeer optimistisch gestemd over de toekomst van Ahold. Wij bouwen voort op de resultaten die we op het gebied van corporate governance en onze organisatorische en operationele herstructurering hebben bereikt. We boeken daarbij snelle vooruitgang. Wij werken hard om de reputatie en de geloofwaardigheid van ons bedrijf te herstellen en om waarde te creëren voor u en onze klanten. Namens de Raad van Bestuur, Anders C. Moberg President & CEO Ahold

10 08 Ahold Jaarverslag 2003 Corporate Governance Corporate Governance Dit corporate governance verslag bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van onze nieuwe corporate governance structuur binnen Ahold. Het tweede deel geeft meer inzicht in onze corporate governance procedures. In het derde deel wordt aandacht besteed aan interne controles en aan de verslaggevingsprocedures, die door ons worden gehanteerd. Deel I: Belangrijkste kenmerken van de nieuwe structuur Op 9 december 2003 is de Nederlandse corporate governance code (de Code Tabaksblat of de Code ) aangenomen en gepubliceerd door de Commissie Tabaksblat. De Code versterkt bevoegdheden van de aandeelhouders aanzienlijk. De Commissie beveelt Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen aan om de best practice aanbevelingen uit de Code over te nemen. Ahold was een van de eerste Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen met een nieuwe corporate governance structuur die grotendeels overeenkomt met de aanbevelingen van de Commissie. Op 16 februari 2004 hebben wij een nieuwe structuur bekend gemaakt waarvan wij onze aandeelhouders op de hoogte hebben gebracht tijdens de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van 3 maart Tijdens die vergadering hebben de aandeelhouders alle voorgestelde wijzigingen in onze corporate governance structuur goedgekeurd. Hieronder wordt ingegaan op deze wijzigingen. 1. Meer rechten voor de aandeelhouder De bevoegdheid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om belangrijke besluiten te nemen waaronder benoeming en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en statutenwijziging is aanzienlijk uitgebreid. De algemene regel is dat aandeelhouders nu op eigen initiatief voorstellen kunnen doen over een groter aantal onderwerpen; met andere woorden, dit dient niet noodzakelijkerwijs plaats te vinden op voorstel van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen. Het voorstel van de aandeelhouders dient door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te worden aangenomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste eenderde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Indien deze gekwalificeerde meerderheid niet wordt gehaald, maar als de meerderheid wel vóór het besluit heeft gestemd, zal er een tweede vergadering worden gehouden. Tijdens de tweede vergadering is slechts een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist om het voorstel aan te nemen, ongeacht het tijdens de vergadering vertegenwoordigde aandelenkapitaal (tenzij de wet anders bepaalt). Als algemene regel geldt dat aandeelhouders bevoegd zijn agendapunten aan te dragen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders mits zij tenminste 1% van het geplaatste kapitaal in handen hebben of de door hen gehouden aandelen een marktwaarde van tenminste EUR 50 miljoen vertegenwoordigen. Belangrijke besluiten die de identiteit of het karakter van de onderneming aangaan, zijn nu aan goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders onderhevig. Deze besluiten hebben ondere andere betrekking op grote overnames en desinvesteringen. 2. Cumulatief preferente financieringsaandelen De houders van certificaten van cumulatief preferente financieringsaandelen ( preferente financieringsaandelen ) in totaal circa 369 miljoen aandelen hebben in het kader van de herstructurering van de cumulatief preferente financieringsaandelen ermee ingestemd het aantal stemmen dat op dergelijke aandelen kan worden uitgebracht te verlagen van circa 369 miljoen naar circa 100 miljoen (d.w.z. van circa 19% van het totaal aantal stemrechten op uitstaande preferente financieringsaandelen en gewone aandelen naar circa 6%). Het aantal stemrechten op de preferente financieringsaandelen is bepaald op basis van de nominale waarde vermeerderd met het agio op de preferente financieringsaandelen en de koers van het gewone aandeel Ahold op 30 januari De beperking van de stemrechten op de preferente financieringsaandelen is ingegaan op 3 maart 2004 toen de aandeelhoudersvergadering het recht om de preferente financieringsaandelen te converteren in gewone aandelen zoals hieronder beschreven heeft goedgekeurd. Met het oog op de uiteindelijke herstructurering van ons aandelenkapitaal, waarbij het aandelenkapitaal zal worden teruggebracht tot slechts één soort aandelen, zijn Ahold en de houders van de preferente financieringsaandelen overeengekomen de conversie van preferente financieringsaandelen in gewone aandelen mogelijk te maken. De conversievoorwaarden zijn zodanig vastgesteld dat een eventuele waardeoverdracht van de gewone aandelen naar de preferente financieringsaandelen wordt voorkomen. Het maximale aantal gewone aandelen dat bij de conversie van de uitstaande preferente financieringsaandelen kan worden ontvangen is 120 miljoen. De preferente aandelen worden vanaf maart 2006 converteerbaar en het dividend wordt per maart 2006 verlaagd met 0,2%. 3. Raad van Commissarissen De volgende wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Commissarissen zijn tijdens de op 3 maart 2004 gehouden aandeelhoudersvergadering bekend gemaakt; de achterliggende gedachte daarbij is een geleidelijke wijziging tot stand te brengen in de samenstelling van de Raad van Commissarissen en tegelijkertijd de continuïteit binnen de Raad en haar commissies te waarborgen. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van juni 2004 zullen Sir Michael Perry, Bob Tobin en Roland Fahlin aftreden als commissaris.

11 Ahold Jaarverslag 2003 Corporate Governance 09 Bob Tobin noch Roland Fahlin voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria van de Code Tabaksblat vanwege hun eerdere dienstverband bij deelnemingen van Ahold. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2005 zullen Lodewijk de Vink en Cynthia Schneider aftreden. Nieuwe commissarissen worden voor een periode van vier jaar benoemd met de mogelijkheid tot herbenoeming. Een commissaris mag niet langer dan twaalf jaar zitting hebben in de Raad. Op 26 januari 2004 heeft de Raad van Commissarissen regels vastgesteld voor zowel haar eigen functioneren als voor het Audit Committee, de Beloningscommissie en de Selectie- en benoemingscommissie. De regels zijn terug te vinden op de onze website. 4. Raad van Bestuur Nieuwe leden van de Raad van Bestuur worden voor een periode van vier jaar benoemd met de mogelijkheid tot herbenoeming. De huidige leden van de Raad van Bestuur zullen gefaseerd aftreden met het oog op het waarborgen van de continuïteit van het bestuur. Het hiervoor door Ahold vastgestelde rooster van aftreden is op 27 februari 2004 bekend gemaakt. Het op 26 januari 2004 vastgestelde reglement voor de Raad van Bestuur is terug te vinden op de website van Ahold. 5. Beloningsbeleid Het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur is vastgesteld tijdens de op 3 maart 2004 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voor meer informatie over dit beleid wordt verwezen naar het hoofdstuk Beloningen bestuurders van dit jaarverslag. 6. Naleving van Code Tabaksblat De wijzigingen in de statuten, het reglement voor de Raad van Commissarissen en haar commissies (Audit Committee, Beloningscommissie en Selectie- en benoemingscommissie) en het reglement voor de Raad van Bestuur alsmede het voorgestelde algemene beloningsbeleid voldoen aan alle eisen van de Code Tabaksblat of zullen daaraan voldoen, behalve zoals onderstaand uiteengezet: Ahold voldoet niet aan de aanbeveling dat het aantal commissariaten van de leden van de Raad van Commissarissen zou moeten worden beperkt tot vijf. De huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft momenteel meer dan vijf commissariaten. Hij heeft aangegeven de kwestie in beraad te nemen. Aan leden van de Raad van Bestuur toegekende aandelen uit hoofde van een prestatiegebonden bonusregeling dienen te worden aangehouden voor een periode van drie in plaats van vijf jaar na toekenning zoals aanbevolen door de Commissie Tabaksblat. Bovendien zullen de aanbevelingen van de Commissie ten aanzien van de beloningen van bestuurders aan wie nieuwe arbeidscontracten worden aangeboden, worden opgevolgd. Zoals toegestaan door de Code Tabaksblat zullen de bestaande arbeidscontracten worden nageleefd in overeenstemming met de oorspronkelijke voorwaarden. 7. Cumulatief preferente aandelen Onze statuten blijven voorzien in de mogelijkheid om cumulatief preferente aandelen uit te geven. Er staan momenteel geen cumulatief preferente aandelen uit. Cumulatief preferente aandelen zijn van een andere categorie aandelen dan de bovengenoemde preferente financieringsaandelen. Wij zijn van mening dat de mogelijkheid om cumulatief preferente aandelen uit te geven ons in staat stelt om een vijandige overname door een aandeelhouder met een aanmerkelijk belang te voorkomen of op zijn minst te vertragen, dan wel te voorkomen of te vertragen dat een meerderheid van de leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur wordt verwijderd. Volgens de wet kan een persoon beslissende zeggenschap in een onderneming verkrijgen zonder daarvoor een bod te hoeven doen op alle uitstaande aandelen. Dientengevolge zou een aandeelhouder van Ahold met een aanmerkelijk belang zeggenschap kunnen krijgen in Ahold zonder daarvoor de volledige waarde van de onderneming te betalen. De cumulatief preferente aandelen kunnen een dergelijke overname voorkomen of een poging daartoe op zijn minst te vertragen. Bovendien kunnen de cumulatief preferente aandelen dienen ter bescherming van de belangen van andere belanghebbenden van Ahold, waaronder haar medewerkers, in het geval dat deze belangen ernstig worden bedreigd door een aandeelhouder met een aanmerkelijk belang die zeggenschap in de onderneming wenst te verkrijgen. Door de cumulatief preferent aandelen zouden wij bijvoorbeeld een overname door een andere partij kunnen verhinderen waarbij grote aantallen medewerkers zouden worden ontslagen of de onderneming zou worden geliquideerd. 8. Klokkenluidersprocedure Ahold is bezig met de invoering van een uniforme klokkenluidersprocedure voor zowel de Amerikaanse als de Europese activiteiten. Een en ander is ingegeven door de wens om over een solide, effectieve procedure te beschikken die aan de eisen voldoet van zowel de Amerikaanse als de Europese wet- en regelgeving, met name de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act en de Nederlandse Code Tabaksblat. Via deze procedure wil Ahold een maatschappelijk verantwoorde werkomgeving creëren waar bepaalde gedragingen worden aangemoedigd en andere gedragingen ontoelaatbaar worden geacht en gemeld dienen te worden. Op dit moment zijn binnen het Ahold-concern verschillende klokkenluidersprocedures van toepassing. Deze worden samengevoegd tot één klokkenluidersprocedure, hetgeen naar verwachting in de loop van 2004 zijn beslag zal krijgen. Onderdeel van de uniforme klokkenluiders-

12 10 Ahold Jaarverslag 2003 Corporate Governance Corporate Governance procedure is een hotline met daaraan gekoppeld een gecentraliseerde database waarin wordt bijgehouden welke stappen Ahold of, afhankelijk van de aard van de klachten, het Audit Committee heeft genomen bij het onderzoeken van via de hotline gemelde aantijgingen. In de praktijk betekent dit dat gedurende het gehele jaar, 24 uur per dag, contact kan worden opgenomen met een professionele ondervrager. Bellers kunnen ervoor kiezen om anoniem te blijven. Alle werkgerelateerde problemen die gemeld worden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, financiële en boekhoudkundige onregelmatigheden, zullen naar de daartoe meest geëigende afdeling of het Audit Committee binnen Ahold worden doorgeleid. Medewerkers die een melding verrichten, zullen worden beschermd. Ten behoeve van een snelle, efficiënte en effectieve implementatie van de klokkenluidersprocedure maakt Ahold gebruik van deze hotline. Verdere toegevoegde waarde zal worden verkregen uit de gestandaardiseerde verzameling, verwerking en melding van overige problemen en aandachtspunten op het gebied van wet- en regelgeving en de interne bedrijfsprocessen. 9. Website Een apart gedeelte van onze website (www.ahold.com) is gewijd aan corporate governance. Alle door ons relevant geachte documentatie is te vinden op deze site, die zal worden geactualiseerd zodra er belangrijke wijzigingen optreden in onze corporate governance structuur. Deel II: Corporate governance structuur Onderstaand worden de door ons gehanteerde corporate governance structuur uiteengezet. 1. Onze aandeelhouders De aandeelhouders oefenen hun rechten uit tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deze vergaderingen worden gehouden in de gemeenten Zaanstad, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amersfoort of Haarlemmermeer. Elk boekjaar dient, uiterlijk in juni, een jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te worden gehouden. Er mogen tevens te allen tijde buitengewone vergaderingen bijeen worden geroepen door de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur of aandeelhouders die gezamelijk ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen. Op de agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders dienen bepaalde onderwerpen te staan zoals omschreven in de statuten of opgenomen in de wet, waaronder de bespreking van het directieverslag en de jaarrekening, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de winst voor zover deze ter beschikking staat van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, het voorstel om, voor zover van toepassing, een dividend uit te keren, de bespreking van belangrijke wijzigingen in de corporate governance structuur van de onderneming en, voor zover van toepassing, het voorstel om de externe accountant te (her)benoemen. Op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2004 staat een voorstel voor de benoeming van de accountant die de jaarrekening over het boekjaar 2004 zal controleren. Besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dienen te worden aangenomen met een meerderheid van de stemmen, tenzij de Nederlandse wet of de statuten een andere meerderheid van de stemmen of een quorum voorschrijven. Voorstellen van aandeelhouders die ten minste 1% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of wier aandelen een marktwaarde van ten minste EUR 50 miljoen vertegenwoordigen, zijn in principe goedgekeurd indien deze met meerderheid van stemmen worden aangenomen en deze meerderheid ten minste eenderde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. De leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen mogen een Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijwonen, maar hebben slechts een adviserende stem, en derhalve een adviserende rol. De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist of er andere personen worden toegelaten tot een Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Een agendapunt dient ten minste 60 dagen vóór de dag van de Algemene Vergadering te worden ingediend. Wij kunnen echter weigeren een onderwerp op de agenda te plaatsen indien dit afbreuk zou doen aan zwaarwegende belangen van de onderneming. De Raad van Bestuur dient bepaalde besluiten met betrekking tot de juridische en vermogensstructuur van de onderneming, waaronder statutenwijzigingen, ontbinding van de onderneming en de inkoop van eigen aandelen, ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De goedkeuring van de aandeelhouders is tevens vereist voor de uitsluiting of beperking van bestaande voorkeursrechten van aandeelhouders in verband met een nieuwe aandelenemissie. 2. Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de onderneming. Bij de uitoefening van hun taak dienen de leden van Raad van Commissarissen zich te laten leiden door de belangen van de onderneming en haar belanghebbenden. Volgens de statuten dienen bepaalde belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur te worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Deze besluiten hebben o.a. betrekking op: de uitgifte van aandelen; verwerving, intrekking en inkoop eigen aandelen en verlaging van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal; en taakverdeling binnen de Raad van Bestuur en vaststelling of wijziging van de regels voor de Raad van Bestuur. Onze Raad van Commissarissen bepaalt uit hoeveel leden deze bestaat; de leden worden benoemd door

13 Ahold Jaarverslag 2003 Corporate Governance 11 de Algemene Vergadering. Het aantal stemmen dat benodigd is om een nieuw lid van de Raad van Commissarissen te kiezen, is afhankelijk van de voordragende partij. Indien de kandidaat is voorgedragen door de Raad van Commissarissen, dan dient deze te worden gekozen met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Een besluit om een vacature in de Raad van Commissarissen te laten vervullen door een kandidaat die niet is voorgedragen door de Raad zelf, dient te worden goedgekeurd met een meerderheid van de tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgebrachte stemmen die ten minste eenderde van het geplaatste aandelenkapitaal van Ahold vertegenwoordigt. Indien een dergelijke meerderheid niet ten minste eenderde van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt, dan zal er een tweede vergadering worden gehouden. Tijdens de tweede vergadering kan het besluit tot benoeming van een commissaris worden aangenomen door een meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de vergadering vertegenwoordigd is. Leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar. Na afloop van deze periode kan de commissaris onmiddellijk worden herbenoemd; hij of zij mag echter niet langer dan 12 jaar achter elkaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen. De statuten leggen geen leeftijdsgrens meer op voor leden van de Raad van Commissarissen. Samenstelling van de Raad van Commissarissen Op 3 maart 2004 zijn de aandeelhouders geïnformeerd ontrent de regels met betrekking tot de samenstelling en de verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen. De samenstelling van de Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn dat de gezamenlijke ervaring, kennis en onafhankelijkheid van haar leden de Raad van Commissarissen in staat stelt haar taken zo goed mogelijk uit te voeren. De leden van de Raad van Bestuur worden in het bijzonder geselecteerd en voorgedragen op basis van de volgende criteria: achtergrond, opleiding en training; ervaring; vaardigheden; en onafhankelijkheid. Aangezien Ahold een internationale onderneming op het gebied van detailhandel en foodservice is, bepalen de regels voor de Raad van Commissarissen dat de samenstelling van de Raad dient te getuigen van kennis van de Europese en Amerikaanse marktomstandigheden, financiële instellingen en corporate governance. Bovendien dient volgens de regels voor de Raad van Bestuur ten minste één lid van het Audit Committee van de Raad van Commissarissen een financieel expert te zijn zoals bepaald in de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act Volgens het reglement van de Raad van Commissarissen mogen de taken behorende bij en/of het aantal en de aard van de andere commissariaten van de leden van de Raad van Commissarissen de adequate uitvoering van de taken van de leden van de Raad van Commissarissen van Ahold niet in de weg staan. De leden van de Raad van Commissarissen dienen Ahold onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in hun taken en hun andere commissariaten. Onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen In het reglement van de Raad van Commissarissen wordt bepaald dat hoogstens één commissaris niet onafhankelijk mag zijn zoals vastgelegd in de regels. Gedurende een beperkte tijd, tot aan de in juni 2004 te houden Algemene Vergadering, mogen echter maximaal twee commissarissen niet onafhankelijk zijn. Volgens het reglement wordt een commissaris beschouwd als niet onafhankelijk indien hij of zij, of een van zijn of haar naaste familieleden deel uitmaakt of heeft uitgemaakt van de Raad van Bestuur van Ahold of bepaalde dochtermaatschappijen daarvan of in de vijf jaar voorafgaand aan zijn of haar benoeming in dienst van deze ondernemingen is geweest ; een andere persoonlijke financiële vergoeding ontvangt van Ahold of haar dochtermaatschappijen dan de vergoeding voor het zitting hebben in de Raad van Commissarissen; op enig moment een belangrijke zakelijke relatie met Ahold of haar dochtermaatschappijen heeft gehad voorafgaand aan zijn of haar benoeming, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van werknemer, aandeelhouder, partner, medewerker of adviseur van een onderneming die als adviseur van Ahold is opgetreden; dit betreft adviseurs, accountants, notarissen of juristen of leden van Raad van Bestuur of werknemers van banken waarmee de onderneming een langdurige en belangrijke relatie onderhoudt; lid is van de Raad van Bestuur van een onderneming waar een lid van de Raad van Bestuur van Ahold zitting heeft in de Raad van Commissarissen; de economische eigendom heeft van ten minste tien procent van onze aandelen ; lid is van de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen van een rechtspersoon, of deze in enige andere hoedanigheid vertegenwoordigt, die de economische eigendom heeft van ten minste tien procent van de aandelen Ahold tenzij een dergelijk rechtspersoon deel uitmaakt van het Ahold-concern; of tijdelijk zitting heeft gehad in de Raad van Bestuur in de afgelopen twaalf maanden ter vervanging van een lid van de Raad van Bestuur. Volgens de regels voor de Raad van Commissarissen wordt met een naast familielid bedoeld de echtgenoot of echtgenote, geregistreerd partner of andere levensgezel van een commissaris, alsmede een andere

14 12 Ahold Jaarverslag 2003 Corporate Governance Corporate Governance bloedverwant of aangetrouwde verwant tot in de tweede graad of een pleegkind. De Raad van Commissarissen dient zich ervan te vergewissen dat een lid onafhankelijk is en dient tevens te melden welke leden eventueel niet onafhankelijk zijn. Voor zover van toepassing zullen dergelijke mededelingen worden gedaan op de website. Taken van de Raad van Commissarissen Volgens de regels heeft de Raad van Commissarissen de volgende taken: toezicht op en bewaking van onze prestaties; toezicht op en bewaking van de strategie en onze bedrijfsrisico s; toezicht op en bewaking van de opzet en de beheersing van de risicomanagementsystemen en interne controle; en selectie en voordracht van de leden van de Raad van Bestuur. 3. Commissies van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen kent de volgende commissies: Audit Committee Het Audit Committee bestaat uit ten minste drie leden van de Raad van Commissarissen en dient minstens viermaal per jaar bijeen te komen. Het Audit Committee bestaat momenteel uit Jan Hommen (voorzitter), Karel Vuursteen en Lodewijk de Vink. Het Audit Committee is onder andere verantwoordelijk voor de verlening van goedkeuring vooraf aan alle controle- en toegestane niet-controlediensten en de beoordeling van de algemene risicobeheersings- en controleomgeving, financiële verslaggevingsprocedures en zakelijke gedragsregels. De Raad van Commissarissen heeft Jan Hommen aangewezen als de financieel expert van het Audit Committee. Selectie- en benoemingscommissie De Selectie- en benoemingscommissie bestaat uit ten minste drie leden van de Raad van Commissarissen en dient minstens eenmaal per jaar te vergaderen. De Selectie- en benoemingscommissie bestaat uit Karel Vuursteen (voorzitter), Sir Michael Perry en Cynthia Schneider. De commissie doet aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen voor kandidaten voor functies binnen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Beloningscommissie De Beloningscommissie bestaat uit drie leden van de Raad van Commissarissen en dient minstens tweemaal per jaar bijeen te komen. De Beloningscommissie bestaat momenteel uit Sir Michael Perry (voorzitter), Karel Vuursteen en Roland Fahlin. Na het aftreden van Sir Michael Perry en Roland Fahlin zullen een nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden worden benoemd. De Beloningscommissie beoordeelt de bestuurdersbeloningen en is onder andere verantwoordelijk voor de aandelenoptieregelingen voor de leden van de Raad van Bestuur en doet voorstellen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de beloning van de Raad van Bestuur. 4. Raad van Bestuur De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken binnen Ahold. De Raad van Bestuur dient uit ten minste drie leden te bestaan; deze staan onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de bevoegdheid de leden van de Raad van Bestuur te benoemen, tijdelijk te schorsen en te ontslaan. De Raad van Commissarissen kan kandidaten voordragen voor de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Bestuur (CEO) benoemen. Het aantal stemmen dat benodigd is om een nieuw lid van de Raad van Bestuur te kiezen, is afhankelijk van de voordragende partij. Indien de kandidaat is voorgedragen door de Raad van Commissarissen, dan dient deze te worden gekozen met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een besluit om een vacature in de Raad van Bestuur te laten vervullen door een kandidaat die niet is voorgedragen door de Raad van Commissarissen dient te worden goedgekeurd met een meerderheid van de stemmen die ten minste eenderde van het geplaatste aandelenkapitaal van Ahold vertegenwoordigt. Indien een dergelijke meerderheid niet ten minste eenderde van het geplaatste aandelenkapitaal van Ahold vertegenwoordigt, dan zal er een tweede vergadering worden gehouden. Tijdens de tweede vergadering kan het besluit tot benoeming van een lid van de Raad van Bestuur worden aangenomen door een meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de vergadering vertegenwoordigd is. Leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar; zij mogen worden herbenoemd voor een termijn van hoogstens vier jaar per benoeming. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur op voordracht van de Raad van Commissarissen dient te worden aangenomen door een meerderheid van de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgebrachte stemmen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is eveneens bevoegd om een lid van de Raad van Bestuur tijdelijk te schorsen of te ontslaan op voorstel van een of meerdere aandeelhouders, zoals in de statuten bepaald, indien een daartoe strekkend besluit wordt aangenomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen als deze meerderheid bestaat uit ten minste eenderde van het ter vergadering vertegenwoordigde geplaatste aandelenkapitaal. Indien deze gekwalificeerde meerderheid niet wordt gehaald, maar de meerderheid wel vóór het besluit heeft gestemd, zal er een tweede vergadering worden gehouden. Tijdens de tweede vergadering is slechts een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist om het besluit aan te nemen, ongeacht het tijdens de vergadering vertegenwoordigde aandelenkapitaal.

15 Ahold Jaarverslag 2003 Corporate Governance Stemrechten Elk gewoon aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. De houders van certificaten van preferente financieringsaandelen mogen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijwonen. De stemrechten op de onderliggende aandelen kunnen worden uitgeoefend door de Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen Ahold ( Stichting Administratiekantoor ). Behoudens uitzonderingen in de wet of de statuten worden besluiten aangenomen met meerderheid van stemmen. Een voorstel tot statutenwijziging, waarbij wijzigingen zouden optreden in de rechten van de houders van een bepaalde soort aandelen, dient eerst te worden goedgekeurd door een vergadering van de houders van aandelen van die bepaalde soort. Een besluit tot ontbinding van de onderneming kan door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden aangenomen indien een voorstel tot ontbinding met goedkeuring van de Raad van Commissarissen wordt ingediend door de Raad van Bestuur. Een eventueel voorstel tot liquidatie van de onderneming dient te worden gemeld in de oproeping tot de Algemene Vergadering waarin dat voorstel zal worden overwogen. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders mogen geen stemmen worden uitgebracht op ingekochte eigen aandelen. Ingekochte aandelen worden niet meegerekend bij de bepaling hoeveel aandeelhouders hun stemrecht uitoefenen en vertegenwoordigd zijn en hoeveel van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is tijdens een Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Noch in de wet, noch in de statuten zijn beperkingen opgenomen van het recht van nietingezetenen van Nederland of buitenlandse beleggers om gewone aandelen Ahold te houden en daarop het stemrecht uit te oefenen. Stichting Administratiekantoor De houders van cumulatief preferente financieringsaandelen hebben één stem per aandeel en kunnen over dezelfde agendapunten stemmen als de houders van gewone aandelen. Alle uitstaande preferente financieringsaandelen zijn geplaatst bij de Stichting Administratiekantoor, een organisatie zonder leden naar Nederlands recht. De Stichting Administratiekantoor heeft onder andere tot doel de preferente financieringsaandelen te verwerven en te houden en daarvan certificaten uit te geven, alsmede alle aan deze aandelen verbonden stemrechten uit te oefenen. Ingevolge de statuten van de Stichting Administratiekantoor bestaat het bestuur van de Stichting uit vijf leden: drie A-leden, een B-lid en een C-lid. Het voornemen bestaat om de heer W.A. Koudijs te benoemen als A-lid. Het bestuur benoemt zelf personen ter vervulling van vacatures voor A-functies. Het B-lid wordt benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op bindende voordracht van een of meer personen door het bestuur van de Stichting Administratiekantoor. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan echter te allen tijde de bindende aard van de voordracht vernietigen door middel van een besluit dat wordt gesteund door ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat deze meerderheid meer dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Het C-lid wordt benoemd door de algemene vergadering van de houders van certificaten van aandelen uitgegeven door de Stichting Administratiekantoor op bindende voordracht van een of meer personen door het bestuur van de Stichting Administratiekantoor. De algemene vergadering van houders van certificaten van aandelen kan echter te allen tijde de bindende aard van de voordracht vernietigen door middel van een besluit dat wordt gesteund door ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat deze meerderheid meer dan de helft van de certificaten vertegenwoordigt. Per 15 april 2004 bestond het bestuur van de Stichting Administratiekantoor uit de volgende personen: A-leden: B-lid: C-lid: S. Bergsma J.L. Bouma C.W.H. Brüggemann H.H. Schotanus à Steringa Idzerda De houders van certificaten van aandelen kunnen volmachten verkrijgen van de Stichting Administratiekantoor. Houders van American Depository Receipts (ADR-certificaten) De houders van American Depository Receipts (ADR-certificaten) ontvangen bericht van de depotbank wanneer de depotbank op de hoogte is gesteld van de oproeping van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders of een verzoek heeft ontvangen om toestemming of volmachten van de houders van gewone aandelen. De depotbank geeft een verklaring af dat de houders van de ADR-certificaten na sluiting van de beurs op een aangegeven peildatum het recht hebben de depotbank opdracht te geven tot uitoefening van de stemrechten op de aan de ADR-certificaten ten grondslag liggende gewone aandelen. Op schriftelijk verzoek van een houder van een ADR-certificaat zal de depotbank conform de instructies in het verzoek proberen, voor zover dit praktisch haalbaar is, stemmen uit te (doen) brengen op het aantal gewone aandelen dat ten grondslag ligt aan de ADR-certificaten. De depotbank zal geen stemmen uitbrengen op aandelen anders dan conform deze instructies. Indien de depotbank geen instructies heeft ontvangen van de certificaathouder op of vóór de datum die daartoe door de depotbank is gesteld, gaat de depotbank ervan uit dat de houder de depotbank opdracht heeft gegeven om een blanco volmacht te verstrekken aan een persoon die door Ahold is aangewezen voor de uitoefening van het stemrecht op de gewone aandelen. De depotbank zal in dat geval een blanco volmacht verstrekken aan deze persoon voor de uitoefening van het stemrecht op de gewone aandelen.

16 14 Ahold Jaarverslag 2003 Corporate Governance Corporate Governance 6. Disclosure Committee Met het oog op de naleving van de certificatieverplichtingen zoals opgenomen in artikel 302 en 906 van de Sarbanes-Oxley Act is er in November 2002 een Disclosure Committee opgericht. De Disclosure Committee bestaat uit verschillende leden van het hoger management en twee leden van de Raad van Bestuur, waaronder de Chief Corporate Governance Counsel, die voorzitter is van de commissie. De Disclosure Committee ziet met name toe op de verzameling en analyse van financiële en nietfinanciële gegevens over Ahold en de geconsolideerde dochtermaatschappijen, en bewaakt de juistheid en volledigheid van deze gegevens, die opgenomen dienen te worden in de periodieke rapportages aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ( SEC ) en die aan het publiek bekend gemaakt zullen worden. De Disclosure Committee wordt ondersteund door twee subcommissies; de ene subcommissie biedt ondersteuning bij het jaarverslag en de andere bij de website. 7. Gedragsregels De Raad van Bestuur heeft een schriftelijke gedragscode vastgesteld die van toepassing is op de Raad van Bestuur, het hoofd van de Interne Accountantsdienst, de Chief Accounting Officer en op alle personen die hoge functies vervullen in onze Corporate Accounting en Reporting afdeling en van onze Treasury afdeling. 8. Grootaandeelhouders Er zijn geen andere ondernemingen of buitenlandse overheden die direct of indirect beslissende zeggenschap hebben in Ahold. Behalve zoals hieronder beschreven onder Cumulatief Preferente Aandelen zijn ons geen afspraken of overeenkomsten bekend die, op enig moment in de toekomst, kunnen resulteren in een verandering in de zeggenschapsstructuur. 9. Cumulatief Preferente Aandelen In maart 1989 is Ahold een overeenkomst ( optieovereenkomst ) aangegaan met de Stichting Ahold Continuïteit (de SAC ). Deze optieovereenkomst is gewijzigd in april 1994, maart 1997, december 2001 en december Uit hoofde van deze optieovereenkomst heeft de SAC de optie gekregen om op gezette tijden tot december 2018 om niet van Ahold cumulatief preferente aandelen te verwerven tot een totale nominale waarde gelijk aan de totale nominale waarde van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal, exclusief de cumulatief preferente aandelen, ten tijde van de uitoefening van de optie. De optieovereenkomst voorziet in een verhoging van de totale nominale waarde van de cumulatief preferente aandelen die onder de optie vallen, waarbij rekening wordt gehouden met het nieuwe, verhoogde maatschappelijke aandelenkapitaal. De houders van de cumulatief preferente aandelen hebben recht op 2000 stemmen per aandeel en een cumulatief dividend uitgedrukt als een percentage van het opgevraagde en gestorte kapitaal op de cumulatief preferente aandelen. Het te hanteren percentage is de som van (1) de gemiddelde basis-herfinancieringsrente zoals vastgesteld door de Europese Centrale Bank plus 2,1%, en (2) de gemiddelde rentemarge vastgesteld door de grootste kredietinstelling in Nederland op basis van het balanstotaal ultimo het laatste boekjaar. Het minimaal te hanteren percentage is 5,75%. Behalve in een beperkt aantal uitzonderlijke gevallen behoeft elke overdracht van cumulatief preferente aandelen de goedkeuring van de Raad van Bestuur. Cumulatief preferente aandelen kunnen alleen op naam worden uitgegeven. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven voor de cumulatief preferente aandelen. Ahold kan bepalen dat bij plaatsing van de cumulatief preferente aandelen slechts 25% van de nominale waarde wordt gestort, waarbij de onderneming bepaalt wanneer het restant van de betaling verschuldigd is. De SAC zou dan slechts recht hebben op een marktconform rendement op zijn belegging in de vorm van rente. In 2003, 2002 en 2001 zijn er geen cumulatief preferente aandelen uitgegeven. De optieovereenkomst en de cumulatief preferente aandelen bieden een zekere bescherming tegen een overname. De uitgifte van alle maatschappelijke cumulatief preferente aandelen zou tot een aanzienlijke verwatering van het stemrecht van de aandeelhouders leiden, waaronder dat van een aandeelhouder die Ahold probeert over te nemen, en kan resulteren in vertraging, uitstel en voorkoming van een wijziging in de beslissende zeggenschap. De SAC is een stichting zonder leden naar Nederlands recht. De statutaire doelstelling is de continuïteit, onafhankelijkheid en identiteit van Ahold te bevorderen in het geval van een poging tot een vijandelijke overname. In het geval van liquidatie beslist het bestuur van de SAC over de aanwending van eventueel resterend vermogen. Het bestuur van de SAC bestaat uit vijf personen die door het bestuur zelf worden aangesteld. Per 15 april 2004 bestaat het bestuur van de SAC uit de volgende personen: Naam Functie of relatie tot Ahold J.J. Slechte Voormalig president-directeur van Shell Nederland B.V. W.E. de Vin Voormalig notaris P.J. van Dun Voormalig lid van de Raad van Bestuur van Ahold M. Arentsen Voormalig CEO van CSM N.V. N.J. Westdijk Voormalig CEO van Koninklijke Pakhoed N.V.

17 Ahold Jaarverslag 2003 Corporate Governance Houders van grote pakketten stemgerechtigde aandelen, waaronder cumulatief preferente financieringsaandelen De houders van onze aandelen zijn mogelijk onderworpen aan de meldingsplicht zoals opgenomen in de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 en de Wet toezicht effectenverkeer Ingevolge de Wet melding zeggenschap dient elke persoon die direct of indirect een belang of stemrechten in Ahold verwerft of verkoopt, de vennootschap en door middel van een standaardformulier, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen, indien als gevolg van deze verwerving of verkoop het percentage van het belang of stemrecht dat wordt gehouden door deze persoon in een andere bandbreedte valt dan die waarin het belang of stemrecht van deze persoon viel voorafgaand aan de verwerving of verkoop. De bandbreedtes genoemd in de Wet melding zeggenschap zijn 0-5%, 5-10%, 10-25%, 25-50%, /3% en 66 2 /3% of hoger. Op 3 juli 2003 is er bij de Tweede Kamer een ontwerpwetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Wet melding zeggenschap. Uitgaand van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel zullen naar verwachting de volgende bandbreedtes van toepassing worden: 0-5%, 5-10%, 10-15%, 15-20%, 20-25% en 25% of hoger. Ingevolge het wetsvoorstel dienen alle directe of indirecte transacties in aandelen of stemrechten die een belang van meer dan 25% tot gevolg hebben te worden gemeld. Bij de berekening van het percentage van een belang of stemrechten dient rekening te worden gehouden met de volgende belangen: (1) aandelen (of certificaten van aandelen) die direct door een persoon worden gehouden (of verworven of verkocht) (2) aandelen (of certificaten van aandelen) die door de dochtermaatschappijen van deze persoon of door een derde voor rekening van deze persoon of door een derde waarmee de persoon een mondelinge of schriftelijke stemrechtovereenkomst heeft gesloten, worden gehouden (of verworven of verkocht), en (3) aandelen (of certificaten van aandelen) die deze persoon, of een bovengenoemde dochtermaatschappij of derde, mogelijk verwerft uit hoofde van een optie of ander recht dat door deze persoon wordt gehouden (of verworven of verkocht, met inbegrip van, doch niet beperkt tot converteerbare obligaties). Er zijn speciale regels van toepassing op de toerekening van aandelen (of certificaten van aandelen) die worden gehouden door een maatschap of een andere gemeenschap van goederen. De meldingsplicht kan tevens van toepassing zijn op de houder van een pandrecht of een recht van vruchtgebruik ten aanzien van aandelen (of certificaten van aandelen) indien deze persoon het stemrecht heeft, of kan verwerven op de aandelen of, in geval van certificaten, de onderliggende aandelen houdt of kan verwerven. Indien de houder van een pandrecht of een vruchtgebruiker dergelijke (voorwaardelijke) stemrechten verwerft, kan dit gevolgen hebben voor de meldingsplicht van de houder van de aandelen (of de certificaten van aandelen). Bovendien, ingevolge de Wet toezicht effectenverkeer en een daarop gebaseerd besluit is de aandeelhouder die direct of indirect een belang van meer dan 25% in het aandelenkapitaal van Ahold heeft bovendien verplicht om de AFM, door middel van een standaardformulier, binnen tien dagen na de maand waarin de transactie heeft plaatsgevonden in kennis te stellen van een dergelijke transactie in gewone aandelen Ahold of effecten. Indien die aandeelhouder een rechtspersoon is en geen natuurlijk persoon zijn de bepalingen van de Wet toezicht effectenverkeer ook van toepassing op de leden van de directie en de Raad van Commissarissen van die rechtspersoon. Voorts zijn deze bepalingen van toepassing op de volgende verwanten van de houder van het belang van 25% (indien dit geen rechtspersoon is): (1) echtgenoten, (2) bloedverwanten en aanverwanten in de eerste graad en personen die een gezamenlijk huishouden voeren met deze personen, en (3) bloedverwanten en aanverwanten in de eerste graad die geen gezamenlijk huishouden voeren met deze personen maar ten minste 5% van de aandelen Ahold (of certificaten van aandelen) houden of een belang van 5% zullen verwerven als gevolg van de transactie. De AFM houdt een openbaar register bij en publiceert alle meldingen die worden gedaan ingevolge de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen. Niet-naleving van de meldingsplicht zoals vastgelegd in de Wet melding zeggenschap of de Wet toezicht effectenverkeer leidt mogelijk tot strafrechtelijke of administratieve boetes, detentie of andere sancties. Voort kan niet-naleving van de meldingsplicht resulteren in civielrechtelijke sancties, zoals schorsing van de stemrechten verbonden aan de door de overtreder gehouden aandelen of aan de aandelen die ten grondslag liggen aan de door de overtreder gehouden certificaten, voor een termijn van ten hoogste drie jaar en een verbod op de verwerving door de overtreder van aandelen Ahold (of certificaten van aandelen Ahold) of de stemrechten op aandelen Ahold voor een termijn van ten hoogste vijf jaar. Per 15 april 2004 zijn wij, behalve zoals hierna besproken, niet bekend met personen die een belang van meer dan 5% hebben of meer dan 5% van de stemrechten bezitten. Volgens Form 13G dat zij op 12 februari 2003 bij de SEC heeft ingediend, en dat op 9 februari 2004 is gewijzigd, houdt Capital Research & Management 108,2 miljoen, ofwel 7,0%, van de gewone aandelen. Alle geplaatste en uitstaande cumulatief preferente financieringsaandelen zijn in handen van de Stichting Administratiekantoor, dat overeenkomstige certificaten heeft uitgegeven aan vier beleggers, waarvan de volgende drie momenteel een belang hebben dat meer dan 5% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt, waarbij het in elk geval gaat om het totaal van de certificaten van de cumulatief preferente financieringsaandelen en gewone aandelen.

18 16 Ahold Jaarverslag 2003 Corporate Governance Corporate Governance DeltaFort Beleggingen I B.V. 9,50% ING Groep N.V. 6,92% AEGON N.V. 5,77% Deel III: Corporate governance controlemaatregelen en procedures Als gevolg van de gebeurtenissen voorafgaand aan de mededeling van 24 februari 2003, alsmede van de gebeurtenissen daarna, heeft het Audit Committee opdracht gegeven tot tal van uitgebreide interne onderzoeken door diverse externe forensische accountants en juridisch adviseurs. In het kader van de onderzoeken is ook beoordeeld in welke mate de interne controlemaatregelen toereikend waren. De interne onderzoeken, die in juni 2003 zijn afgerond, hebben 278 punten aangaande de interne controle aan het licht gebracht dan wel bevestigd. Naar aanleiding van de uitkomsten van de onderzoeken hebben wij maatregelen genomen om de ernstige tekortkomingen in de interne controle, welke zijn geconstateerd danwel bevestigd, te herstellen. Dit proces wordt aangestuurd door een speciale werkgroep die rapporteert aan het Audit Committee; deze werkgroep wordt voorgezeten door onze Chief Financial Officer en bestaat uit financieel- en juridisch management en interne accountants, aangevuld met externe adviseurs. Er zijn tevens vier regionale werkgroepen gevormd om bij dit proces te assisteren. Ook is er een speciale afdeling opgezet die de verschillende werkgroepen ondersteunt. Hoewel er in juli 2003 speciale en regionale werkgroepen zijn gevormd, was het management tot aan de afronding van de controle van de jaarrekening over 2002, waarvan pas in oktober 2003 sprake was, niet in staat veel aandacht te besteden aan interne controlemaatregelen. In november 2003 heeft het Audit Committee het plan van aanpak van het management voor het herstellen van de interne controle goedgekeurd. In december 2003 heeft de speciale werkgroep een extern accountantskantoor in de arm genomen om Ahold te ondersteunen bij de ontwikkeling van plannen om de gesignaleerde tekortkomingen in de administratieve organisatie te herstellen. Daarnaast zal de speciale werkgroep ook op haar werkterrein alle andere interne controle items meenemen die door de externe accountant en Interne Accountantsdienst worden gemeld. In 2003 hebben wij de volgende maatregelen genomen om onze interne controle te versterken: De samenstelling van de Raad van Bestuur en het concernmanagement is ingrijpend gewijzigd met de benoeming van Anders Moberg tot President & Chief Executive Officer, van Hannu Ryöppönen tot Chief Financial Officer, van Joost Sliepenbeek tot Senior Vice President Controller en van Peter Wakkie tot Chief Corporate Governance Counsel. Voorts vonden er tal van andere wijzigingen plaats in het concernmanagement en personeelsbestand, zoals bijvoorbeeld bij U.S. Foodservice ( USF ), Disco, Tops en de moedermaatschappij. Ahold heeft de Raad van Bestuur uitgebreid met de functie van Chief Corporate Governance Counsel teneinde verbetering aan te brengen in de interne bestuursprocedures en de naleving van juridische voorschriften en maatschappelijke gedragsregels. Peter Wakkie is in oktober 2003 door de aandeelhouders benoemd om deze nieuwe functie te vervullen. Wij hebben procedures ontwikkeld om de leveranciersbijdragen en de bijbehorende interne controlemaatregelen bij USF beter te kunnen volgen. Het zogenaamde Supplier Incentive System ( SIS ) zal worden ingevoerd om alle leveranciersbijdragen bij alle onderdelen van USF goed te kunnen volgen. Om dit doel te bereiken, zijn alle gegevens over leveranciers, leveranciersbijdragen, klanten en alle productcodes gedocumenteerd en zijn kruisverwijzingen aangebracht tussen de vele computersystemen. Per april 2004 is USF grotendeels klaar met het systeemontwerp, de kruisverwijzingen tussen leveranciers en producten, de systeemontwikkeling en het leggen van geschikte verbindingen tussen alle computersystemen die nodig zijn om het SIS-systeem de inkoopafhankelijke leveranciersbijdragen door geheel USF te laten volgen. Wij verwachten dat het SIS-systeem, na afdoende te zijn getest, medio 2004 operationeel zal zijn binnen USF; tegen die tijd zijn de medewerkers opgeleid om met het systeem te werken. Terwijl het SIS-systeem wordt ontwikkeld en getest, heeft USF een volgsysteem voor leveranciersbijdragen geïntroduceerd. In dit systeem worden verschillende soorten informatie verzameld, zoals een uitgebreide beoordeling van inkoopcontracten met leveranciers, rapportages door leveranciers over verrichte aankopen, informatie die bij USF wordt gegenereerd over inkoopactiviteiten, de inning van inkoopkortingen en periodieke aansluitingen van de informatie met die van de leveranciers. De inkoopafdeling, de financiële administratie en het management van USF onderwerpen deze gegevens aan een periodieke beoordeling. Wij zijn begonnen meer kundig en ervaren personeel aan te trekken, met name op het gebied van verslaggeving, interne controle en controlling, een inspanning welke zal worden voortgezet in De rapportagelijn voor de Interne Accountantsdienst van de moedermaatschappij is gewijzigd. Deze afdeling rapporteert nu rechtstreeks aan de Chief Executive Officer en aan het Audit Committee, in plaats van slechts aan de Chief Executive Officer zoals voorheen. Tevens zijn er GAAP-cursussen opgezet voor de medewerkers van de afdeling financiële reportage en verslaglegging, die zijn voortgezet en uitgebreid in 2004.

19 Ahold Jaarverslag 2003 Corporate Governance 17 Een plan voor de herinrichting van de Interne Accountantsdienst in alle werk- en vastgoedmaatschappijen om deze te centraliseren, is in december 2003 in principe goedgekeurd door het Audit Committee; naar verwachting zal dit plan in de tweede helft van 2004 volledig zijn ingevoerd. Het plan voorziet tevens in een uitgebreidere rol voor de Interne Accountantsdienst. Behalve op de bovengenoemde terreinen hebben zich in 2003 geen wijzigingen voorgedaan in onze interne controle gericht op verslaggeving die van materiële invloed zijn, of redelijkerwijs kunnen zijn, op de interne verslaggeving. Sinds 28 december 2003 hebben wij grote vorderingen gemaakt met de verbetering van de interne controle, zoals hieronder beschreven: Wij hebben een extern accountantskantoor ingeschakeld om ons te ondersteunen bij de voorbereiding op de naleving van section 404 van de Sarbanes-Oxley Act en wij zijn momenteel bezig onze basisdocumenten te ontwikkelen voor de interne controle die ons op weg moeten helpen naar het uniform en consistent hanteren en documenteren van de controlemaatregelen ten behoeve van de certificering door de directie die verplicht wordt gesteld in section 404. We hebben een minimumniveau van interne controlemaatregelen ontwikkeld, welke van toepassing is op al onze voortgezette activiteiten. Deze betreffen een verscheidenheid aan onderwerpen, zoals leveranciersbijdragen, de financiële afsluiting, contractmanagement, bevoegdheidsregelingen en onze verhouding met de externe accountant. Wij hebben voor de financiële functie binnen de werk- en vastgoedmaatschappijen en de moedermaatschappij een nieuwe structuur ontworpen. Vanaf 19 april 2004 is de Corporate Business Controlling Organisatie actief, waardoor de afdeling Corporate Accounting and Reporting zal worden versterkt. De taken van Corporate Business Controlling bestaan uit ondersteuning van de Raad van Bestuur bij de ontwikkeling van doelstellingen en kritieke prestatieindicatoren, het beheer van het jaarlijkse budget en langlopende budgetprocessen en het beheer van investeringsbudgetten. Corporate Accounting and Reporting is verantwoordelijk voor de accounting richtlijnen en behandeling, inclusief implementatie, financiële verslaglegging, financiële verslagleggings calculatiemechanismen en voor alle geconsolideerde rapportages. Als onderdeel van de herstructurering van de financiële functie ziet de afdeling Corporate Accounting and Reporting toe op de benoeming, training en beoordeling van financiële sleutelfunctionarissen bij alle werk- en vastgoedmaatschappijen. Onlangs zijn er voorstellen aangenomen tot wijziging van de statuten en de samenstelling van en de regels voor de Raad van Commissarissen en haar commissies (waaronder het regelement van het Audit Committee), alsmede de Raad van Bestuur; als gevolg hiervan zijn de rechten van de aandeelhouders en bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgebreid en is het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur gewijzigd. De Raad van Bestuur heeft gedragsregels goedgekeurd die van toepassing zijn op de leden van de Raad van Bestuur, het hoofd van de Interne Accountantsdienst en de Chief Accounting Officer en alle overige personen die belangrijke posities vervullen in onze Corporate Accounting en Reporting afdeling en onze Treasury afdeling. Tevens is er door de onderneming heen een financieel integriteitsprogramma voor sleutelfunctionarissen ingesteld. Het doel van dit programma is om het belang van integriteit te onderstrepen en onze medewerkers te helpen in de hedendaagse werkomgeving. Wij hebben in 2004 aanvullende GAAP-cursussen gegeven voor financiële medewerking in Europa en de Verenigde Staten; deze cursussen zullen wij blijven geven. Wij hebben een aparte adviesraad ingesteld ter ondersteuning van de invoering van betere corporate governance procedures en verantwoording bij USF. Per 24 april 2004 bestaat de raad uit zes leden, allen Ahold medewerkers; naar verwachting zullen er op korte termijn twee externe leden aan de raad worden toegevoegd. Voort is er bij USF een disclosure committee ingesteld die bestaat uit leden van het hoger management van USF; deze commissie is verantwoordelijk voor de beoordeling en evaluatie van de bedrijfsactiviteiten van USF. Dit is bedoeld om het management te helpen om de juistheid en volledigheid van de financiële informatie en de jaarrekening van USF te garanderen. Daarnaast hebben we een USF Audit Committee opgezet die bestaat uit hooggeplaatste bestuurders op het gebied van financiële verslaglegging. Bij USF is een 18 maanden durende strategie ingezet onder de naam U.S. Foodservice Advanced Service Technologies ( USFAST ). Het doel van USFAST is om de problemen die te maken hebben met de verschillende systemen bij USF te verminderen en de resultaten te verbeteren. Het centrale element van deze strategie is de migratie naar een standaardsysteem op basis van bestaande functionaliteiten. Het gaat onder meer om de volgende grote projecten: (1) conversie van de 14 onderdelen van USF die nog steeds gebruik maken van één van de negen autonome computersystemen naar één van de twee kernplatformen van USF ter ondersteuning van

20 18 Ahold Jaarverslag 2003 Corporate Governance Corporate Governance een organisatiewijd model voor dienstverlening; (2) consolidatie van de bestaande financiële systemen van USF in een geïntegreerd financieel programma ter verbetering van de financiële rapportage; (3) beschikbaarstelling van een gezamenlijk contactpunt voor de klanten via webverkopen, technologie voor elektronische leveringsgegevens en automatisering van de verkoopfunctie om de ervaring van de klant te verbeteren; en (4) ketenintegratie bij USF om besparingen te realiseren op het gebied van inkoop en logistiek. Er is een project van start gegaan onder de naam Vendor Allowance Accounting and Control ( VAAC ); dit project heeft tot doel de initiële vastlegging en verwerking van, en de rapportage over de leveranciersbijdragen bij de retailwerkmaatschappijen in de Verenigde Staten te verbeteren. Het VAACprojectteam ontwikkelt standaardformulieren, documentatievereisten, processen voor de onderbouwing van transacties, taken en verantwoordelijkheden, maatstaven, controlemaatregelen en processen voor contractadministratie op handels- en administratief vlak en voert deze in teneinde consistentie en een grotere mate van juistheid te bewerkstellingen bij alle Amerikaanse werkmaatschappijen; naar verwachting zullen deze procedures in juli 2004 in werking zijn getreden. Bij het opmaken van de jaarrekening 2003 heeft Ahold stappen genomen om bestaande tekortkomingen in de interne controle te compenseren door o.a. de volgende maatregelen in te voeren: Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar administratieve documenten en processen. Dit onderzoek betrof de financiële administratie van de moedermaatschappij, de werkgroepen bij de moedermaatschappij en de werkmaatschappijen en het financiële personeel bij de verschillende werkmaatschappijen. In het kader van het onderzoek zijn de werkmaatschappijen door medewerkers van de moedermaatschappij bezocht om ondersteuning te bieden bij de administratieve processen. Er is onderzoek verricht naar de gebieden waar de interne controle als zwak werd ervaren en er is aanvullend onderzoek verricht waar dit nodig werd geacht, waaronder het leverancierskortingenvolgsysteem dat is opgezet door USF, zoals eerder aangegeven. De Corporate Accounting afdeling heeft bepaalde transacties onderzocht. Er zijn standaardvragenlijsten, GAAP-controlelijsten en managementcertificeringsprocedures ingevoerd. De Disclosurecommissie is nauw betrokken geweest bij de opstelling van dit jaarverslag. Zoals besproken in Deel II ziet de Disclosurecommissie, die in november 2002 is opgezet, toe op het verzamelen van gegevens voor de opstelling van de rapportages die wij deponeren ingevolge de Amerikaanse Securities Exchange Act, waaronder dit jaarverslag, en houdt zij zich bezig met de juistheid en volledigheid van dergelijke rapportages. Wij hebben een aanzienlijk aantal middelen ingezet om de interne controlemaatregelen bij Ahold te verbeteren en te versterken en wij zullen dat blijven doen. Het vergt echter de nodige tijd om alle veranderingen en verbeteringen in te voeren. Er zijn compenserende maatregelen ingevoerd voor de afsluiting van het boekjaar 2003; het is de bedoeling dat de resterende maatregelen in 2004 worden genomen. Ingevolge Regel 13a-15 van de Securities Exchange Act hebben de Chief Executive Officer en de Chief Financial Officer per 28 december 2003 (d.w.z. het einde van het verslagjaar) de effectiviteit van de interne controle op de disclosureprocedures beoordeeld. Deze procedures zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens die dienen te worden opgenomen in de rapportages die ingevolge de Securities Exchange Act worden ingediend, binnen de daarvoor in de SEC-regels en -formulieren aangegeven termijnen worden vastgelegd, verwerkt, samengevat en gerapporteerd. Voorts dienen deze procedures om te waarborgen dat de gegevens op de juiste wijze worden verzameld en gecommuniceerd aan het management, met inbegrip van de Chief Executive Officer en de Chief Financial Officer om hen in staat te stellen tijdige besluiten te nemen over de te rapporteren of te publiceren gegevens. De disclosureprocedures verschaffen geen absolute zekerheid, maar geven slechts een redelijke mate van zekerheid dat de gewenste controledoelstellingen zijn bereikt. Op basis van hun beoordeling zijn de Chief Executive Officer en de Chief Financial Officer tot de conclusie gekomen dat met name de interne controle op de disclosureprocedures nog steeds verbetering behoeft. Niettemin zijn de Chief Executive Officer en de Chief Financial Officer van mening dat, als gevolg van alle bovengenoemde maatregelen die zijn genomen voorafgaand aan en in verband met het deponeren van dit jaarverslag, behoudens de bovengenoemde beperkingen, de disclosureprocedures afdoende zijn om te waarborgen dat materiële gegevens met betrekking tot Ahold en de geconsolideerde dochtermaatschappijen aan het management bekend wordt gemaakt en dat de informatie die opgenomen dient te worden in dit jaarverslag en in de overige te deponeren rapportages ingevolge de Securities Exchange Act tijdig wordt vastgelegd, verwerkt en samengevat.