Nieuwe doelgroepen voor klassieke muziek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe doelgroepen voor klassieke muziek"

Transcriptie

1 Nieuwe doelgroepen voor klassieke muziek Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.1 <Kernwoord onderzoek + naam klant> / / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam 27 januari 2010 Projectnummer M5154 Auteurs Bram van der Lelij Sander Metaal <Plaats hier het logo van de klant>

2 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.2 Op verzoek van Stef Collignon namens VSCD, CNO en VNME, heeft Motivaction een onderzoek uitgevoerd naar nieuwe doelgroepen voor klassieke muziek in Nederland. Het bezoek aan klassieke concerten loopt terug en er is sprake van een vergrijzing van het publiek. Een stuurgroep van verschillende partijen die zich bezig houden met de promotie en uitvoering van klassieke concerten in Nederland (VSCD, CNO en VNME) wil nieuwe doelgroepen in aanraking te brengen met klassieke muziek. Deze doelgroep is vooralsnog omschreven als jonge, hoogopgeleide muziekliefhebbers die (potentieel) interesse hebben in klassieke muziek, maar voor wie de huidige concertpraktijk onvoldoende aantrekkelijk is. De drempel voor concertbezoek voor deze doelgroep zou niet zozeer bestaan uit het repertoire op zich, maar vooral uit de organisatie en cultuur rondom klassieke concerten. Als metafoor voor dit publiek kan de NRC Next lezer dienen, die is geïnteresseerd in achtergronden bij het nieuws, maar zich niet thuis voelt bij de traditionele dagbladen. Stef Collignon is samen met de stuurgroep voornemens om nieuwe vormen van klassieke concerten te gaan bundelen onder een nieuw label (M+re). Dit om een branchebrede promotie te vergemakkelijken en herkenbaarheid voor het publiek te verhogen. Het doel van dit onderzoek is het gedetailleerd omschrijven van de doelgroep. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een segmentatie van de Nederlandse bevolking in waardenoriëntaties: het Mentality-model van Motivaction.

3 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.3 Onderzoeksdoelstelling en Het doel van het onderzoek is: De oplevering van een gedetailleerde doelgroepomschrijving voor een nieuw aanbod van klassieke muziek in Nederland, als input voor de verdere ontwikkeling van M+re (het vernieuwende label van klassieke muziek). Om de doelstelling te behalen worden in deze rapportage de volgende vragen beantwoord: Welke segmenten kunnen worden onderscheiden in de Nederlandse bevolking? Hoe valt hun waardeoriëntatie en leefstijl te typeren? Welke culturele en muzikale smaak hebben deze segmenten? In hoeverre bezoeken deze segmenten al klassieke concerten? Hoe ziet doelgroep er sociodemografisch gezien uit? (leeftijd, opleiding, etc.) Welke segmenten zouden het meest waarschijnlijk interesse hebben in het nieuwe aanbod van klassieke muziek?

4 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.4 Onderzoeksmethode Op basis van kwalitatieve diepte-interviews en grootschalig kwantitatief onderzoek (schriftelijk en via internet) heeft Motivaction in 1997 een segmentatie ontwikkeld van de bevolking op basis van normen en waarden: het Mentality-model. De Mentality-milieus zijn segmenten van de Nederlandse bevolking die op een vergelijkbare manier in het leven staan: zij hebben vergelijkbare waarden en normen ten aanzien van maatschappelijke kwesties, werk, consumeren, esthetiek, sociale relaties en tonen overeenkomstige ambities en aspiraties. Sinds 1997 voert Motivaction jaarlijks een, deels schriftelijk, deels face-to-face afgenomen, onderzoek uit onder ruim Nederlanders van 15 tot 80 jaar. Met deze onderzoeken is een database opgebouwd met meer dan respondenten en meer dan variabelen op verschillende domeinen van het dagelijks leven. Uit deze database zijn variabelen geselecteerd die betrekking hebben op het domein van culturele en muzikale smaak. Van deze variabelen is geanalyseerd hoe deze verschillen tussen de acht Mentality-milieus. Op de volgende twee sheets wordt het Mentality-model weergegeven. Vervolgens wordt per milieu weergegeven: een korte typering van de waardenoriëntatie met een foto van een kenmerkend interieur een overzicht van belangrijke waarden en sociodemografische kenmerken van het milieu gedrag aan houding ten aanzien van (klassieke) muziek en cultuur. De onderliggende tabellen met meer detailinformatie is als aparte bijlage in Excel beschikbaar.

5 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.5 Assen van het Mentality-model Sociodemografie: Opleiding Beroep Normen en waarden: Doelen in het leven Leefstijl Werken en presteren Vrije tijd Familie en relaties

6 Mentality milieus in Nederland Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.6 traditionele burgerij 16% nieuwe conservatieven 8% moderne burgerij 22% kosmopolieten 10% opwaarts mobielen 13% gemaksgeoriënteerden 10% postmaterialisten 10% postmoderne hedonisten 11%

7 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.7 Verdeling Nederlanders jaar (12,7 miljoen) nieuwe conservatieven 1 mln kosmopolieten 1,3 mln postmaterialisten 1,3 mln moderne burgerij 2,8 mln opwaarts mobielen 1,7 mln postmoderne hedonisten 1,4 mln traditionele burgerij 2 mln gemaksgeoriënteerden 1,3 mln

8 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.8 Samenvatting kernwaarden milieus Liberaal Conservatief Conformistisch Statusgevoelig Consumeren Wereldburger Maatschappelijk succes Ontplooien Carriëregericht Statusgevoelig Risico en spanning Maatschappijkritisch Milieubewust Ontplooien Taboeloos Genieten Moralistisch Behoudend Plichtsgetrouw Genieten Passief Impulsief Plezierig leven

9 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.9 Ze zitten er anders bij

10 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.10 En lezen andere tijdschriften

11 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.11 Ze kiezen andere tv-programma s

12 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.12 Waarderen andere Bekende Nederlanders

13 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.13 Gemiddelde in Nederland geïndexeerd op 100. Dit betekent dat van de groep nieuwe conservatieven 14.2% X 2.37=34% interesse heeft in financiën en beleggingen relatief hoog (significant bij α =.05) gemiddeld 14.2% (geïndexeerd op 100) Voorbeeld milieu-index plaatje: Nederlanders geïnteresseerd in financiën en beleggen traditionele burgerij 92 nieuwe Conservatieven 237 moderne burgerij 73 kosmopolieten 123 gemaksgeoriënteerden 55 postmaterialisten 70 opwaarts mobielen 124 postmoderne hedonisten 86 relatief laag (significant bij α =.05)

14 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.14 Voorbeeld: Welke reclameslogan spreekt u aan? Connecting people nieuwe conservatieven 156 kosmopolieten 164 postmaterialisten 99 opwaarts mobielen 142 postmoderne hedonisten 129 relatief hoog (significant bij α =.05) traditionele burgerij 36 moderne burgerij 62 gemiddeld 12.6% (geïndexeerd op 100) gemaksgeoriënteerden 94 relatief laag (significant bij α =.05)

15 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.15 Voorbeeld uiting ontwikkeld met doelgroep postmoderne hedonist

16 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.16

17 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.17 Traditionele burgerij Tekst De moralistische, plichtsgetrouwe en op status-quo gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities en materiële bezittingen.

18 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.18 Traditionele burgerij: waarden en sociodemografie Ambities Vasthouden aan traditionele normen en waarden Gezin als hoeksteen van de samenleving Rustig en harmonieus leven Maatschappij en politiek Maatschappelijk betrokken Solidair zijn met minderheden en betrokken bij het milieu Lokaal georiënteerd Acceptatie van autoriteit en regels Leefstijl Plichtsbesef Orde, regelmaat en discipline Risicomijdend Sober en spaarzaam Gericht op passief vermaak Werken en presteren Ondergeschikt aan gezinsleven Gedisciplineerd Sociale relaties Gezin en familie staan centraal Harmonie zoeken, oriëntatie op gelijkgestemden Traditionele rolverdeling Sociodemografie Meer vrouwen dan mannen Veel ouderen Veel lager opgeleiden Vaker modaal inkomen

19 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.19 Traditionele burgerij: muzikale en culturele smaak Klassiek concertbezoek Gemiddeld bezoek van klassieke concerten Interesse in klassieke muziek Iets meer dan gemiddeld geïnteresseerd in klassieke muziek Luisteren meer naar Classic FM Muzikale interesse algemeen Luisteren en maken minder vaak muziek in vrije tijd Wat minder brede muzikale interesse; wel meer interesse klassiek, religieuze muziek en levenslied Huiselijk ingesteld (kopen liever cd dan concertkaart) Cultuurdeelname Gemiddeld tot laag Wel vaker historisch museum Voelen zich minder thuis op culturele evenementen met een sterk sociaal karakter zoals festivals

20 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.20 Nieuwe conservatieven Tekst De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die alle ruimte wil geven aan technologische ontwikkeling, maar geen voorstander is van sociale en culturele vernieuwing.

21 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.21 Nieuwe conservatieven: waarden en sociodemografie Ambities Vasthouden aan traditionele normen en waarden Beschermen van sociale status Maatschappij en politiek Hiërarchisch Kritisch Politiek en historisch geïnteresseerd Leefstijl Kunst en cultuur Sober Risicomijdend Hechten aan etiquette Werken en presteren Verschaft identiteit Superieur aan privé Sociale relaties Hiërarchisch Centrale rol familierelaties Sociodemografie Meer mannen dan vrouwen Meer ouderen Meer hoogopgeleiden Meer hoge inkomens

22 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.22 Nieuwe conservatieven: muzikale en culturele smaak Klassiek concertbezoek Hoog: gaan vaker jaarlijks en vaker halfjaarlijks Interesse in klassieke muziek Bovengemiddelde interesse Muzikale interesse algemeen Niet breed, met name klassiek en jazz Frequenter bezoek jazzconcert, ballet en opera Genieten het liefst van muziek in een rustige omgeving Minder behoefte aan meezingen, dansen of een plaats tussen de muzikanten Cultuurdeelname Vrij divers en overwegend highbrow: naast klassiek, jazz, opera en ballet ook vaak kunstmuseum, cabaret en toneel

23 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.23 Moderne burgerij Tekst De conformistische, statusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden als consumeren en genieten.

24 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.24 Moderne burgerij: waarden en sociodemografie Ambities Balans vinden tussen traditionele normen en waarden en verandering Gezin als hoeksteen van de samenleving Status en aanzien verwerven Maatschappij en politiek Verlangen naar autoriteit en regels Verlangen naar erkenning en waardering Leefstijl Conformistisch en risicomijdend Regelmatig leven Consumptie- en vermaakgericht Materialistisch en statusgevoelig Technologie-minded Werken en presteren Zekerheid Inkomen én uitdaging Sociale relaties Gezin en familie staan centraal Traditionele rolverdeling Sociodemografie Evenveel mannen als vrouwen Alle leeftijden Relatief laagopgeleid Alle inkomensniveaus

25 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.25 Moderne burgerij: muzikale en culturele smaak Klassiek concertbezoek Laag concertbezoek Interesse in klassieke muziek Lager dan gemiddeld Muzikale interesse algemeen Vooral mainstream: top40, popclassics, nederpop Afkeer van Indiase en Arabische muziek Worden minder geïnspireerd en geëmotioneerd door (live) muziek Kopen liever cd dan concertkaart Minder behoefte aan meezingen, dansen of een plaats tussen de muzikanten Minder interesse voor muziek op bijzondere locatie Minder vaak actief bezig met muziek (instrument bespelen, zingen, componeren) Cultuurdeelname Lage cultuurdeelname Bezoeken niet graag festivals

26 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.26 Gemaksgeoriënteerden Tekst De impulsieve en passieve consument die in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven.

27 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.27 Gemaksgeoriënteerden: waarden en sociodemografie Ambities Materiële rijkdom Vrij zijn en gemakkelijk leven Vermaak Maatschappij en politiek Weinig interesse Verlangen naar erkenning en waardering Leefstijl Impulsief, gericht op het hier en nu Informeel Materialistisch en consumptiegericht Vermaak- en ervaringsgericht Hechten aan uiterlijk vertoon Werken en presteren Weinig ambitie Geen vastigheid of verantwoordelijkheid Sociale relaties Individualistisch Gezinsideaal Sociodemografie Evenveel mannen als vrouwen Meer jongeren Meer laagopgeleiden Meer lage inkomens

28 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.28 Gemaksgeoriënteerden: muzikale en culturele smaak Klassiek concertbezoek Laag concertbezoek Interesse in klassieke muziek Laag Muzikale interesse algemeen Populaire muziek: vooral top40, levenslied, hip hop, r&b, (club)house, dance, trance Afkeer van Indiase en Arabische muziek Worden minder geïnspireerd en geëmotioneerd door (live) muziek Minder interesse voor muziek op bijzondere locatie Luisteren vaker dan andere milieus muziek thuis Cultuurdeelname Laag Wel vaker dance party en bioscoopbezoek

29 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.29 Opwaarts mobielen Tekst De carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning.

30 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.30 Opwaarts mobielen: waarden en sociodemografie Ambities Carrière maken Sociale status verwerven Vrij zijn van traditie en plichten Maatschappij en politiek Open staan voor vernieuwing en verandering Internationale oriëntatie Verlangen naar erkenning en waardering Leefstijl Materialistisch en statusgevoelig Consumptie- en vermaakgericht Technologie-minded Impulsief en avontuurlijk Vrijheid behouden Werken en presteren Centrale drijfveer Verschaft identiteit en status Inkomensverbetering Sociale relaties Individualistisch Traditionele rolverdeling Oriëntatie op gelijkgestemden Sociodemografie Meer mannen dan vrouwen Relatief veel jongeren Alle opleidingsniveaus Alle inkomensniveaus

31 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.31 Opwaarts mobielen: muzikale en culturele smaak Klassiek concertbezoek Gemiddeld Interesse in klassieke muziek Lager dan gemiddeld Muzikale interesse algemeen Luisteren vaker muziek thuis Vooral popmuziek en electronische muziek: top40, hip hop r&b, (club)house, dance, trance, techno, electro Meer behoefte aan meezingen en -bewegen met muziek Vinden het inspirerend anderen muziek te zien en horen maken, zouden het leuk vinden tussen de muzikanten te zitten Muziek op bijzondere locaties spreekt aan Cultuurdeelname Gemiddeld: wel meer bioscoop en minder kunstmusea Meer bezoek danceparty s Voorkeur voor concerten en voorstellingen in grotere zalen Bezoeken graag festivals

32 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.32 Kosmopolieten Tekst De open en kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met moderne waarden als maatschappelijk succes, materialisme en genieten.

33 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.33 Kosmopolieten: waarden en sociodemografie Ambities Maatschappelijk succes Zelfontplooiing Sociaal bewogen Maatschappij en politiek Internationaal georiënteerd Maatschappelijk en politiek geïnteresseerd Tolerant Leefstijl Consumptiegericht Materialistisch en technologieminded Impulsief en avontuurlijk Statusgevoelig, gehecht aan etiquette Kunst en cultuur Werken en presteren Centrale drijfveer Ambitieus Inkomensverbetering Verschaft identiteit en status Sociale relaties Netwerker Gericht op gelijkgestemden Sociodemografie Evenveel mannen als vrouwen Alle leeftijden Meer hoog opgeleiden Meer hoge inkomens

34 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.34 Kosmopolieten: muzikale smaak Klassiek concertbezoek Bovengemiddeld: gaan vaker jaarlijks Interesse in klassieke muziek Bovengemiddelde interesse Luisteren meer naar Classic FM Muzikale interesse algemeen Luisteren vaker muziek thuis Genieten meest van muziek in rustige omgeving Vaker zelf actief met muziek bezig (instrument bespelen) Zowel interesse in high brow genres (klassiek, jazz) als electronische muziek (house, techno, electro) Luisteren ook meer niet-westerse muziek (wereldmuziek, latin) Meer dan andere milieus geëmotioneerd door muziek Vinden het inspirerend anderen muziek te zien en horen maken, en zouden het leuk vinden tussen de muzikanten te zitten Muziek op bijzondere locaties spreekt aan Meer behoefte aan meespelen, -zingen en bewegen met muziek

35 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.35 Kosmopolieten: culturele smaak Cultuurdeelname Frequent en veelzijdig: naast veel klassiek, jazz, opera en ballet ook vaak museumbezoek en toneel en meer populaire cultuurvormen als film, cabaret en popmuziek. Voelen zich prettig op plekken waar veel mensen zijn om te praten, te eten en muziek te luisteren Bezoeken graag festivals Zouden meer voorstellingen of concerten in hun eigen buurt willen zien

36 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.36 Postmaterialisten Tekst De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu.

37 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.37 Postmaterialisten: waarden en sociodemografie Ambities Zelfontplooiing Solidair zijn en sociaal bewogen Aandacht voor immateriële waarden Maatschappij en politiek Maatschappelijk en politiek geëngageerd Reflectief en kritisch Solidair en tolerant Internationaal geïnteresseerd Leefstijl Planmatig en principieel Niet consumptie- en vermaakgericht Sober Kunst en cultuur Werken en presteren Geen centrale drijfveer Balans zoeken tussen werken en privé-leven Maatschappelijk nuttig zijn Sociale relaties Individualistisch Partners hebben eigen vriendenkring Sociodemografie Meer vrouwen dan mannen Iets vaker hogere leeftijd Meer hoogopgeleiden Alle inkomensniveaus

38 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.38 Postmaterialisten: muzikale en culturele smaak Klassiek concertbezoek Hoog: gaan vaker jaarlijks, halfjaarlijks en maandelijks Interesse in klassieke muziek Sterk bovengemiddelde interesse in klassieke muziek Luisteren meer naar Radio 4 Muzikale interesse algemeen Veelzijdige muzikale interesse: klassiek, wereldmuziek, blues, jazz, rock/alternative, reggae, latin, soul, lounge en niet-westerse muziek Meer dan andere milieus geëmotioneerd door muziek Vinden het inspirerend anderen muziek te zien en horen maken, zouden het leuk vinden tussen de muzikanten te zitten Genieten het liefst van muziek in een rustige omgeving Muziek op bijzondere locaties spreekt aan Cultuurdeelname Meer museumbezoek Meer bezoek pop- en jazzconcerten Frequent filmhuis bezoekers Voorkeur voor kleinschaliger culturele producties Zouden meer voorstellingen of concerten in hun eigen buurt willen zien

39 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.39 Postmoderne hedonisten Tekst De pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden.

40 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.40 Postmoderne hedonisten: waarden en sociodemografie Ambities Vrij zijn Leven in het hier en nu Nieuwe ervaringen opdoen Onafhankelijk zijn Maatschappij en politiek Weinig betrokken Tolerant Gelijke kansen Leefstijl Impulsief Avontuurlijk Vrijblijvend ('anything goes') Kunst en (populaire) cultuur Ervaringsgericht Werken en presteren Geen centrale rol Ondergeschikt aan privé Sociale relaties Individualistisch Vrienden belangrijker dan familie Sociodemografie Meer mannen dan vrouwen Meer jongeren Alle opleidingsniveaus Alle inkomensniveaus

41 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.41 Postmoderne hedonisten: muzikale en culturele smaak Klassiek concertbezoek Lager dan gemiddeld Interesse in klassieke muziek Gemiddeld tot iets lager dan gemiddeld Muzikale interesse algemeen Brede muzikale interesse: rock/alternative, blues, jazz, metal, lounge, house/techno/electro en niet-westerse muziek Vaker zelf actief met muziek bezig (instrument bespelen, componeren) Meer dan andere milieus geëmotioneerd door muziek Zouden het leuk vinden om bij uitvoering tussen de muzikanten te zitten Cultuurdeelname Veelal gemiddeld, wel vaker popconcert, filmhuis en kunstmuseum Voorkeur voor kleinschaliger culturele producties Bezoeken wat vaker festivals

42 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.42 Samenvatting Mentality-milieus en klassieke muziek TB NC MB GG OM KP PM PH Klassiek concertbezoek (=huidige publiek klassieke muziek) Interesse in klassieke muziek /- Muzikale interesse algemeen Cultuurdeelname Algemeen /+ Jong en hoogopgeleid Nieuwe doelgroep voor klassieke muziek?

43 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.43 en advies: kosmopolieten primaire doelgroep Motivaction adviseert de kosmopolieten als primaire doelgroep van M+re te nemen. Dit milieu komt wel al wat vaker in de concertzaal dan gemiddeld maar veel minder frequent dan de postmaterialisten. Ze hebben wel een grote interesse in klassieke muziek en een zeer brede muzikale en culturele interesse. Zo houden ze bijvoorbeeld ook van jazz, opera en ballet, worden ze vaker geïnspireerd en geëmotioneerd door (live) muziek en bespelen ze vaak zelf een muziekinstrument. Ook staan ze meer open voor vernieuwing op cultureel gebied, zoals muziek op bijzondere locaties en festivals. Belangrijk is verder dat ze het meest genieten van muziek in een rustige omgeving, wat toch inherent lijkt te zijn aan elke uitvoeringspraktijk van klassieke muziek, ook volgens een M+re concept. Het vermoeden dat er veel potentie zit bij jonge hoogopgeleiden wordt ook bevestigd: kosmopolieten zijn relatief vaak jonge hoger opgeleiden. Bovendien blijkt de metafoor van de NRC Next lezer zeer toepasselijk: die is sterk oververtegenwoordigd onder kosmopolieten (zie volgende sheet). In totaal zijn er circa 1,3 miljoen kosmopolieten (10% van de bevolking tussen 15 en 80 jaar), relatief vaak woonachtig in meer verstedelijkte gebieden. De doelgroep is voldoende groot voor het M+re concept.

44 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.44 NRC Next lezen (wel eens) nieuwe conservatieven 166 kosmopolieten 174 postmaterialisten 106 relatief hoog (significant bij α =.05) gemiddeld 5.5% (geïndexeerd op 100) traditionele burgerij 112 moderne burgerij 13 gemaksgeoriënteerden 102 opwaarts mobielen 99 postmoderne hedonisten 136 relatief laag (significant bij α =.05)

45 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.45 en advies: secundaire doelgroepen postmoderne hedonisten, postmaterialisten en nieuwe conservatieven Naast de kosmopolieten zijn enkele secundaire doelgroepen aan te wijzen: met name de postmoderne hedonisten en in mindere mate de postmaterialisten en nieuwe conservatieven De postmoderne hedonisten hebben niet zo n grote belangstelling voor klassieke muziek, maar hebben wel een brede muzikale interesse (onder meer voor jazz en niet-westerse muziek), bespelen zelf vaak een instrument en zijn sterk emotioneel betrokken bij muziek. Zij staan in het algemeen ook open voor experiment en vernieuwing. Dit milieu groep telt ook relatief veel hoger opgeleide jongeren. In totaal behoren 1,5 miljoen Nederlanders tussen 15 en 80 jaar tot dit milieu (11%). In vergelijking met kosmopolieten zijn postmoderne hedonisten wat informeler, vrijer en minder maatschappelijk betrokken maar ze delen met hen wel een open houding ten aanzien van cultuur en een focus op nieuwe ervaringen die het leven verrijken. Wij vermoeden dat een M+re concept dat wordt afgestemd op kosmopolieten ook een deel van de postmoderne hedonisten zal aanspreken. De postmaterialisten en in mindere mate nieuwe conservatieven zitten op dit moment al vaak in de concertzaal maar dit is nog steeds een minderheid van hen. Ook daar zit dus nog potentieel, waarvan een deel vermoedelijk ook zal worden bereikt met een voor kosmopolieten geoptimaliseerd M+re concept.

46 en advies: ontwikkeling van het concept en marketingaanpak Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.46 Dit onderzoek biedt inzicht in de kernwaarden en sociodemografische kenmerken van de doelgroep en in hun culturele en muzikale belangstelling in het algemeen. Deze inzichten bieden aanknopingspunten voor conceptontwikkeling. Voor meer gedetailleerde input voor conceptontwikkeling, marketing en communicatie adviseren wij aanvullende analyses te maken van de belevingswereld van de doelgroep, hun specifieke wensen en voorkeuren met betrekking tot het concept, en de kanalen om hen te bereiken. Als het concept eenmaal is ontwikkeld zijn focusgroepen met kosmopolieten sterk aan te bevelen: dan kan het concept direct worden voorgelegd aan de doelgroep en kunnen aanknopingspunten worden verkregen voor verbetering.

47 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.47 Auteursrecht Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage, is echter schriftelijke toestemming van de directie van Motivaction nodig. Voor de opdrachtgever is op aanvraag beschikbaar: een exemplaar van de gehanteerde vragenlijst en/of gedetailleerde onderzoekstechnische informatie.

48 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.48 Motivaction International B.V. Marnixkade ZL Amsterdam Postadres: Postbus MG Amsterdam T +31 (0) F +31 (0)

49 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.49 Bijlage Bijlagen: Milieu-index plaatje jongeren Milieu-index plaatje hoog opgeleiden Milieu-index plaatje jonge hoog opgeleiden

50 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.50 Leeftijd 20 t/m 45 nieuwe conservatieven 87 kosmopolieten 85 postmaterialisten 88 relatief hoog (significant bij α =.05) gemiddeld 44.4% (geïndexeerd op 100) traditionele burgerij 65 moderne burgerij 110 gemaksgeoriënteerden 108 opwaarts mobielen 129 postmoderne hedonisten 126 relatief laag (significant bij α =.05)

51 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.51 Opleiding Hoog (WO/HBO) nieuwe conservatieven 233 kosmopolieten 155 postmaterialisten 208 relatief hoog (significant bij α =.05) gemiddeld 19.5% (geïndexeerd op 100) traditionele burgerij 31 moderne burgerij 53 gemaksgeoriënteerden 31 opwaarts mobielen 85 postmoderne hedonisten 124 relatief laag (significant bij α =.05)

52 Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.52 Leeftijd 20 t/m 45 jaar en hoogopgeleid nieuwe conservatieven 168 kosmopolieten 167 postmaterialisten 165 relatief hoog (significant bij α =.05) gemiddeld 10.8% (geïndexeerd op 100) traditionele burgerij 26 moderne burgerij 67 gemaksgeoriënteerden 38 opwaarts mobielen 113 postmoderne hedonisten 143 relatief laag (significant bij α =.05)

Onderzoeksdoelstelling en probleemstelling

Onderzoeksdoelstelling en probleemstelling Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.1 Onderzoeksdoelstelling en Het doel van het onderzoek is: De oplevering van een gedetailleerde doelgroepomschrijving voor een nieuw aanbod van klassieke

Nadere informatie

Segmenteren, Doelgroep Bepalen, Positioneren. Het afstemmen van een product of dienst op de behoefte vanuit de markt.

Segmenteren, Doelgroep Bepalen, Positioneren. Het afstemmen van een product of dienst op de behoefte vanuit de markt. Segmenteren, Doelgroep Bepalen, Positioneren Het afstemmen van een product of dienst op de behoefte vanuit de markt. Segmentatie Discriminatie in de marketing Doel van segmentatie Inzicht krijgen in mogelijkheden

Nadere informatie

Doelgroepen voor duurzame energie. Kennismaking Mentality 22-5-2013 1

Doelgroepen voor duurzame energie. Kennismaking Mentality 22-5-2013 1 Doelgroepen voor duurzame energie Kennismaking Mentality 22-5-2013 1 Waarden versus sociodemografie 1975 Amsterdam Tv-presentatrice 1975 Amsterdam Tv-presentatrice Eva Jinek Sophie Hilbrand Kennismaking

Nadere informatie

Doelgroepen voor duurzame energie

Doelgroepen voor duurzame energie Doelgroepen voor duurzame energie Apeldoorn, 15 januari Jorrit Hoekstra Sander Metaal Duurzame Energie Mentality 24-1-2013 1 Tijden veranderen Duurzame Energie Mentality 24-1-2013 2 Waarden versus sociodemografie

Nadere informatie

Op weg naar 2030: verandering in waarden vormt de toekomst

Op weg naar 2030: verandering in waarden vormt de toekomst Regiobureau Alblasserwaard Vijfheerenlanden / P.1 / 22-6-2011 / P.1 Op weg naar 2030: verandering in waarden vormt de toekomst Presentatie 21 juni 2011 Projectnummer

Nadere informatie

Motivaction ConceptScore. Onderzoek nieuwe methoden boodschappen doen

Motivaction ConceptScore. Onderzoek nieuwe methoden boodschappen doen Motivaction ConceptScore Onderzoek nieuwe methoden boodschappen doen Thuisbezorging en Pick Up Points winnen aan populariteit Hoe vaak laat jij de dagelijkse boodschappen thuisbezorgen of haal je deze

Nadere informatie

Tussen dromen en daden. het perspectief van de consument op duurzame financiële dienstverlening

Tussen dromen en daden. het perspectief van de consument op duurzame financiële dienstverlening Tussen dromen en daden het perspectief van de consument op duurzame financiële dienstverlening Vertrouwen in bedrijven neemt af Ik wantrouw de goede bedoelingen van bedrijven. Q 05 3,5 36 33 4 5 Q 04 3,4

Nadere informatie

Segmenteren, Doelgroep Bepalen, Positioneren

Segmenteren, Doelgroep Bepalen, Positioneren Segmenteren, Doelgroep Bepalen, Positioneren Het afstemmen van een product of dienst op de behoefte vanuit de markt. Segmentatie Discriminatie in de marketing Doel van segmentatie Inzicht krijgen in mogelijkheden

Nadere informatie

Marian Spier. Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider

Marian Spier. Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider Goedemorgen Marian Spier Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider Studie Communica,e en designmanagement Didac,ek, pedagogiek Organisa,epsychologie Werk Communica,e adviseur Manager interac,ve

Nadere informatie

Draagvlak participatiesamenleving is geen garantie voor toename vrijwilligerswerk

Draagvlak participatiesamenleving is geen garantie voor toename vrijwilligerswerk bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Factsheet Draagvlak participatiesamenleving is geen

Nadere informatie

Doelgroepen. Kennismaking Mentality

Doelgroepen. Kennismaking Mentality Doelgroepen Kennismaking Mentality 19-11-2013 1 Tijden veranderen Kennismaking Mentality 19-11-2013 2 Waarden versus sociodemografie 1975 Amsterdam Tv-presentatrice 1975 Amsterdam Tv-presentatrice Eva

Nadere informatie

Conclusies: leefstijlscore

Conclusies: leefstijlscore Nationale Leefstijlbarometer / P.8 : Veenbrand speelt een rol bij de hele bevolking Bij iets meer dan de helft van de bevolking is er sprake van een veenbrand van slechte leefgewoonten: een opeenstapeling

Nadere informatie

De USP s en doelgroepen van Denksport in kaart gebracht

De USP s en doelgroepen van Denksport in kaart gebracht De USP s en doelgroepen van Denksport in kaart gebracht Over Denksport Meer dan 80 jaar actief in puzzels Spontane naamsbekendheid 90% Marktaandeel binnen puzzels 80% binnen retail Zeer breed portfolio

Nadere informatie

Voedingscentrum. Quickscan 2015: eetpatronen van verschillende sociale milieus, duurzaamheid en voedselverspilling 10-6-2015

Voedingscentrum. Quickscan 2015: eetpatronen van verschillende sociale milieus, duurzaamheid en voedselverspilling 10-6-2015 Quickscan 2015: eetpatronen van verschillende sociale milieus, duurzaamheid en voedselverspilling Voedingscentrum Rapportage Auteurs: Cecilia Keuchenius en Bram van der Lelij Project Z6086 10-6-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Social intelligence sleutel tot duurzaamheidsdoorbraak in Nederland

Social intelligence sleutel tot duurzaamheidsdoorbraak in Nederland PERSBERICHT Utrecht, 11 oktober 2013 Social intelligence sleutel tot duurzaamheidsdoorbraak in Nederland Motivaction presenteert onderzoek naar rol duurzaamheidsprofessionals Een duurzaamheidsdoorbraak

Nadere informatie

PKN in contact met Nederland: kijk op het leven en kijk op geloven

PKN in contact met Nederland: kijk op het leven en kijk op geloven Protestantse Kerk Nederland / 27-8-2015 / P.1 PKN in contact met Nederland: kijk op het leven en kijk op geloven Presentatie 27 januari 2011 Peter Jobsen Protestantse Kerk Nederland / 27-8-2015 / P.2 Aanleiding

Nadere informatie

Mentality model. Achtergrond. Leefstijlscore. Subjectieve gezondheidsbeleving. Motivaties en omgevingsfactoren. Mentality. Verdieping leefstijlscore

Mentality model. Achtergrond. Leefstijlscore. Subjectieve gezondheidsbeleving. Motivaties en omgevingsfactoren. Mentality. Verdieping leefstijlscore Nationale Leefstijlbarometer / P.64 Achtergrond Conclusies Leefstijlscore Verdieping leefstijlscore Subjectieve gezondheidsbeleving Motivaties en omgevingsfactoren Mentality model Mentality Nationale Leefstijlbarometer

Nadere informatie

- Factsheet - Verkenning van de beleving. van het asielzoekersvraagstuk. in Nederland

- Factsheet - Verkenning van de beleving. van het asielzoekersvraagstuk. in Nederland bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl - Factsheet - Verkenning van de beleving van het

Nadere informatie

Terugkoppeling resultaten peiling levensstijl

Terugkoppeling resultaten peiling levensstijl Terugkoppeling resultaten peiling levensstijl Peiling EnschedePanel december 2009 30 maart 2010 In december 2009 hebben alle panelleden een vragenlijst ontvangen over levenswaarden/levensinstelling. In

Nadere informatie

Marketing voor energiecoöperaties. Juriaan Jansen, Servicepunt Hier Opgewekt Milieufederatie Noord-Holland

Marketing voor energiecoöperaties. Juriaan Jansen, Servicepunt Hier Opgewekt Milieufederatie Noord-Holland Marketing voor energiecoöperaties Juriaan Jansen, Servicepunt Hier Opgewekt Milieufederatie Noord-Holland Marketing Wat is marketing? Welke strategie is kansrijk? Wie is mijn doelgroep? Wat is mijn boodschap?

Nadere informatie

Doelgroep-denken; zet je leden centraal. Presentatie Motivaction Congres SportService Zwolle 1

Doelgroep-denken; zet je leden centraal. Presentatie Motivaction Congres SportService Zwolle 1 Doelgroep-denken; zet je leden centraal Presentatie Motivaction Congres SportService Zwolle 1 Wie zijn wij? Ik squash, omdat ik dan kan spelen wanneer ik wil en het is een lekkere adrenalinekick. Ik heb

Nadere informatie

Leefstijlen en betrokkenheid Provincie Flevoland

Leefstijlen en betrokkenheid Provincie Flevoland Leefstijlen en betrokkenheid Provincie Flevoland Presentatie Pieter Paul Verheggen & Willemijn Bot Motivaction 1 Anders naar burgers kijken: waarden versus sociodemografie 1978 Vrouw Hoog opgeleid Amsterdam

Nadere informatie

Mentaliteitstrends 2013

Mentaliteitstrends 2013 Mentaliteitstrends 2013 Motivaction-trendmeting: basics De basis: Motivaction meet sinds 1998 sociaal-culturele onderstromen in de samenleving Jaarlijks steekproef schriftelijke vragenlijst aan huis Nederlandse

Nadere informatie

Crowdfunding vertrouwen in de economie

Crowdfunding vertrouwen in de economie & Crowdfunding vertrouwen in de economie Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en Motivaction en gepubliceerd op 8 oktober 2013. Copyright Douw&Koren en Motivaction Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Jubileum / 21-4-2010 / P.1 / 21-4-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam April 2010

Nadere informatie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009/ 11-1-2010 / P.1 / 11-1-2010 / P.1 Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Mentality: Waarden als basis voor relatie burger-overheid

Mentality: Waarden als basis voor relatie burger-overheid Relatie burger - overheid Gemeente Pijnacker-Nootorp / / P.1 / / P.1 Mentality: Waarden als basis voor relatie burger-overheid Onderzoeksrapportage Amsterdam September,

Nadere informatie

Hout stoken: lust of last? Milieu Centraal Rapportage Auteurs: Ikrame Azaaj, Jasper Visscher, Sibolt Mulder Project Z6422

Hout stoken: lust of last? Milieu Centraal Rapportage Auteurs: Ikrame Azaaj, Jasper Visscher, Sibolt Mulder Project Z6422 Hout stoken: lust of last? Milieu Centraal Rapportage Auteurs: Ikrame Azaaj, Jasper Visscher, Sibolt Mulder Project Z6422 20-7-2015 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3-4 Conclusies

Nadere informatie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Inhoudsopgave 3 Doelgroepen 8 Minder zelfredzame zorgcliënten 14 Pragmatische zorgcliënten 22 Maatschappijkritische zorgcliënten

Nadere informatie

Schoon is de norm. Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon. Willemijn Bot Lonneke Gijsbers

Schoon is de norm. Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon. Willemijn Bot Lonneke Gijsbers Schoon is de norm Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon Willemijn Bot Lonneke Gijsbers 19-10-2017 B1779 Inhoudsopgave Achtergrond 3 Methode en opzet

Nadere informatie

Ray Anderson-lezing, MVO Nederland en Interface Door: Martijn Lampert, research director Motivaction

Ray Anderson-lezing, MVO Nederland en Interface Door: Martijn Lampert, research director Motivaction Koploper op doodlopende weg of trending topic? Social intelligence essentieel voor duurzaamheidsdoorbraak in Nederland Duurzaamheidsvoorhoede blijft achter als change maker Dit is de samenvatting van de

Nadere informatie

Gebiedsanalyse gemeente Den Haag

Gebiedsanalyse gemeente Den Haag bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Gebiedsanalyse gemeente Den

Nadere informatie

Een brede kijk op de belangstelling voor kunst en cultuur een eerste verkenning

Een brede kijk op de belangstelling voor kunst en cultuur een eerste verkenning bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Een brede kijk op de belangstelling

Nadere informatie

Ouderen - De Klantsegmenten

Ouderen - De Klantsegmenten Ouderen - De Klantsegmenten 1. Tom The Nestor - De Conservatieve 2. Emma The Escapist - De Genieter 3. Martha The Explorer - De Ontdekker Houding Behouden / Verzorgen Bezitten / Verwennen Ontplooien /

Nadere informatie

Rapport enquête Vissenbescherming en Dierenbescherming Amsterdam

Rapport enquête Vissenbescherming en Dierenbescherming Amsterdam bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Rapport enquête Vissenbescherming en Dierenbescherming

Nadere informatie

Dag van de Domeinnaam

Dag van de Domeinnaam Dag van de Domeinnaam Auteurs: Mara Huiskes Seth Schaafsma 1-6-2017 Methode en opzet In opdracht van Michiel Henneke, van SIDN, heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik

Nadere informatie

Welkom in mijn achtertuin. Burgerschapsstijlen en voorzieningen voor dak- en thuislozen. Presentatie. Leeuwarden 19 Maart 2010

Welkom in mijn achtertuin. Burgerschapsstijlen en voorzieningen voor dak- en thuislozen. Presentatie. Leeuwarden 19 Maart 2010 Welkom in mijn achtertuin 21-03-2010 / P.1 Welkom in mijn achtertuin Presentatie Burgerschapsstijlen en voorzieningen voor dak- en thuislozen Leeuwarden 19 Maart 2010 Welkom in mijn achtertuin 21-03-2010

Nadere informatie

DOELGROEPBESCHRIJVING GIBSON

DOELGROEPBESCHRIJVING GIBSON CMD 2 - COMMUNICATIE DOELGROEPBESCHRIJVING GIBSON Nick Grosveld Nathalie Eggels pag. 1 EEN NIEUWE DOELGROEP Voor het merk Gibson zijn wij opzoek gegaan naar een nieuwe interessante doelgroep die het merk

Nadere informatie

Management summary Energiezuinig wonen in de Biezenakker

Management summary Energiezuinig wonen in de Biezenakker Management summary Energiezuinig wonen in de Biezenakker Aanleiding van het traject Bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk de Biezenakker in Ulft heeft de Gemeente Oude IJsselstreek als doelstelling om

Nadere informatie

Zijn Nederlanders klaar voor de participatiesamenleving en zelfzorgstaat? - Factsheet publieksonderzoek -

Zijn Nederlanders klaar voor de participatiesamenleving en zelfzorgstaat? - Factsheet publieksonderzoek - Zijn Nederlanders klaar voor de participatiesamenleving en zelfzorgstaat? - Factsheet publieksonderzoek - Amsterdam, 24 oktober 2014 drs. Bram van der Lelij Samenvatting De Nederlandse verzorgingsstaat

Nadere informatie

Rapportage FunX. Op basis van Mediaonderzoek 2009. Onderzoeksrapportage. Amsterdam November 2009. Projectnummer M4963

Rapportage FunX. Op basis van Mediaonderzoek 2009. Onderzoeksrapportage. Amsterdam November 2009. Projectnummer M4963 Mediaonderzoek 2009; rapportage FunX / P.1 / 18-11-2009 / P.1 Rapportage FunX Onderzoeksrapportage Op basis van Mediaonderzoek 2009 Amsterdam November 2009 Projectnummer

Nadere informatie

Omroep Zeeland Dé omroep van Zeeland

Omroep Zeeland Dé omroep van Zeeland Omroep Zeeland Dé omroep van Zeeland Voorwoord Voorwoord In tekst, beeld en geluid communiceren we interactief met onze doelgroep over alles wat hen interesseert en wat hen bezig houdt. Daar is iedereen

Nadere informatie

De vrouwelijke Nieuwe Nederlander en haar tijdschriften

De vrouwelijke Nieuwe Nederlander en haar tijdschriften Sanoma Mediaparade / 02-04-2009 / P.1 / 7-4-2009 / P.1 De vrouwelijke Nieuwe Nederlander en haar tijdschriften Presentatie Hoofddorp 2 april 2009 Ahmed Ait Moha Henriët

Nadere informatie

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z Bereikscijfers FunX Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z4009 29-4-2014 Methodologie Periode: De onderzoeksgegevens zijn in de periode van 4 februari tot en met

Nadere informatie

De publieke opinie over het doden van krabben, kreeften en vissen voor consumptie

De publieke opinie over het doden van krabben, kreeften en vissen voor consumptie bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl De publieke opinie over het doden van krabben, kreeften

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. Amsterdam, April, 2008. Projectnummer M1393. Auteurs Peter Jobsen Jasper Visscher. <Plaats hier het logo van de klant>

Onderzoeksrapportage. Amsterdam, April, 2008. Projectnummer M1393. Auteurs Peter Jobsen Jasper Visscher. <Plaats hier het logo van de klant> Doelgroepbepaling woonmilieus Luchthaven wente, VM / --8 / P. Doelgroepbepaling woonmilieus Luchthaven wente, --8 / VM / Gebiedsvisie Luchthaven wente: Bijzondere woonmilieus P. Onderzoeksrapportage Amsterdam,

Nadere informatie

Rapportage omnibusvragen

Rapportage omnibusvragen Rapportage omnibusvragen Input voor Week van Zorg en Welzijn 2017 Lonneke Gijsbers 10-3-2017 Projectnummer Z8318 Inhoudsopgave Achtergrond, methode en opzet 3 Opvallende bevindingen Resultaten 4 6 Bijlage

Nadere informatie

Vragenlijst lifestyle def, 27 juli 2006 proj.nr. 1.3615

Vragenlijst lifestyle def, 27 juli 2006 proj.nr. 1.3615 1. In hoeverre bent u geïnteresseerd in onderstaande onderwerpen? Sterk Tamelijk Niet zo geïnteresseerd geïnteresseerd geïnteresseerd 1. Techniek en/of wetenschappelijke ontdekkingen... 1 2 3 2. Andere

Nadere informatie

De economische situatie

De economische situatie 1. In hoeverre bent u tevreden over uw huidige persoonlijke leefsituatie? U kunt uw tevredenheid uitdrukken door middel van een cijfer van 1 tot en met 100. (100 is zeer tevreden, 50 is neutraal en 1 is

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van de Kip van Morgen?

Wat vindt Nederland van de Kip van Morgen? bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Wat vindt Nederland van de Kip van Morgen? Factsheet

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

De beleving van armoede door de Nederlandse bevolking

De beleving van armoede door de Nederlandse bevolking bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Stichting Levi Lassen De beleving

Nadere informatie

Gezonde Schoolkantine 2013 Een onderzoek onder ouders Voedingscentrum

Gezonde Schoolkantine 2013 Een onderzoek onder ouders Voedingscentrum Gezonde Schoolkantine 2013 Een onderzoek onder ouders Voedingscentrum Rapportage Auteurs: Cecilia Keuchenius en Bram van der Lelij Project Z4225 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Cultuur

Hoofdstuk 22. Cultuur Hoofdstuk 22. Cultuur Samenvatting Driekwart van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit het meest populair,

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

ConceptFactory: Van innovatief idee naar succesvolle introductie Margré Nijkamp & Bastian Baas Senior consultants Motivaction

ConceptFactory: Van innovatief idee naar succesvolle introductie Margré Nijkamp & Bastian Baas Senior consultants Motivaction ConceptFactory: Van innovatief idee naar succesvolle introductie Margré Nijkamp & Bastian Baas Senior consultants Motivaction Innoveren met de ConceptFactory De ConceptFactory biedt verschillende oplossingen

Nadere informatie

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Steeds meer mensen zijn bewust

Nadere informatie

Ouders leren kinderen voor zichzelf opkomen Zelfbeheersing is nog belangrijker. De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders

Ouders leren kinderen voor zichzelf opkomen Zelfbeheersing is nog belangrijker. De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl - Factsheet opinieonderzoek

Nadere informatie

Bijlage B Sport en cultuur. Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek

Bijlage B Sport en cultuur. Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek Bijlage B Sport en cultuur Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek Ter toelichting Deze bijlage bevat beschrijvende tabellen van de deelname aan diverse specifieke vormen van cultuurbezoek en cultuurbeoefening

Nadere informatie

Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer en Clasine van der Wal. Shopperonderzoek naar beautyproducten

Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer en Clasine van der Wal. Shopperonderzoek naar beautyproducten Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer en Clasine van der Wal Shopperonderzoek naar beautyproducten Motivaction Shopper Typologieën Product: Kwaliteitsshoppers 8% Luxe shoppers 13% Veilige Kopen graag

Nadere informatie

Nice to meet you! Eerst even voorstellen NPO LEEFSTIJLGROEPEN

Nice to meet you! Eerst even voorstellen NPO LEEFSTIJLGROEPEN Nice to meet you! DRUKKE FORENZEN KRITISCHE VERDIEPINGZOEKERS PRAKTISCHE FAMILIEMENSEN ZORGZAME DUIZENDPOTEN BETROKKEN GELOVIGEN JONGE CONNECTORS ONBEZORGDE TRENDBEWUSTEN TRADITIONELE STREEKBEWONERS NEDERLANDSE

Nadere informatie

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc september 2009/ 19-10-2009 / P.1 / 19-10-2009 / P.1 Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Nadere informatie

1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek

1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek 1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek Imago onderzoek 2013 Stichting Marketing Zaanstreek 1 Definitie onderzoeksdoelgroep A. Inwoners Zaanstreek (Zaankanters) (n=249): Inwoners van de

Nadere informatie

Analyse Mentality-milieus: zingevingsprofielen en relatie tot de PKN

Analyse Mentality-milieus: zingevingsprofielen en relatie tot de PKN Protestantse Gemeente Amstelveen en Buitenveldert / 8-1-2010 / P.1 Analyse Mentality-milieus: zingevingsprofielen en relatie tot de PKN Rapportage 8 januari 2009 Projectnummer M4873 Auteurs Peter Jobsen

Nadere informatie

worden gerealiseerd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabantse Cultuur Monitor november 2007

worden gerealiseerd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabantse Cultuur Monitor november 2007 Respons Het veldwerk voor de Brabantse Cultuurmonitor is uitgevoerd in de periode van 15 oktober 2007 tot 13 november 2007. Op 15 oktober 2007 is er namens de provincie een door gedeputeerde Van Haaften

Nadere informatie

Het bestaansrecht van de glastuinbouwsector. Onderzoek naar het imago van de glastuinbouwsector PT 2008-15. Glastuinbouw

Het bestaansrecht van de glastuinbouwsector. Onderzoek naar het imago van de glastuinbouwsector PT 2008-15. Glastuinbouw Het bestaansrecht van de glastuinbouwsector Onderzoek naar het imago van de glastuinbouwsector PT 2008-15 Glastuinbouw 1 Leeswijzer Dit rapport bevat de resultaten van het imago-onderzoek naar de glastuinbouwsector,

Nadere informatie

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Effect toiletreclame Vodafone Achtergrond, doel- en probleemstelling In opdracht van Altermedia, in naam van Oskar van Son, heeft Motivaction

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Cultuur

Hoofdstuk 21. Cultuur Hoofdstuk 21. Cultuur Samenvatting Evenals in 2003, heeft driekwart van de Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit

Nadere informatie

De meerwaarde van sociale media: poppodia en publiekssegmentatie

De meerwaarde van sociale media: poppodia en publiekssegmentatie De meerwaarde van sociale media: poppodia en publiekssegmentatie Groningen, Noorderslag Science 18 januari 2014 Dr. Koos Zwaan Drs. Annelies de Bruine Lectoraat Media, Cultuur & Burgerschap Hogeschool

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Overzicht TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF. Waarom Trends in participatie? Participatiesurveys

Inleiding. Inleiding. Overzicht TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF. Waarom Trends in participatie? Participatiesurveys Inleiding TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF Huidig Participatiebeleid in Vlaanderen Beleidsnota Cultuur 2000 2004 Participatiedecreet UiTPas Burgerkabinet Focus: Verbreding van participatie

Nadere informatie

Rendement Event. 3-2-2011 WD Marketing

Rendement Event. 3-2-2011 WD Marketing Rendement Event 1 Rendement Event 2 Focus op de doelgroep èn verruim je blik. 3 DOELGROEP? BEDRIJF KLANTEN 4 DOELGROEP? W & S bureau wil verschil weten tussen goede èn slechte kandidaten BEDRIJF KLANTEN

Nadere informatie

Ouderen en nieuwe technologie

Ouderen en nieuwe technologie Ouderen en nieuwe technologie Mature Market Monitor 2: rapportage Peter Jobsen p.jobsen@motivaction.nl Pieter Paul Verheggen p.verheggen@motivaction.nl Edgar Keehnen keehnen@agewise.nl Ouderen positief

Nadere informatie

Waarderingsmeter levensmiddelenindustrie Inzicht in waardering en vertrouwen van consumenten in de Nederlandse levensmiddelenindustrie April, 2016

Waarderingsmeter levensmiddelenindustrie Inzicht in waardering en vertrouwen van consumenten in de Nederlandse levensmiddelenindustrie April, 2016 Waarderingsmeter levensmiddelenindustrie Inzicht in waardering en vertrouwen van consumenten in de Nederlandse levensmiddelenindustrie April, 2016 Rapportage Auteurs: Clasine van der Wal & Sanne Bovendeert

Nadere informatie

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils.

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils. Grote Bickersstraat 7 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 22 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs

Nadere informatie

TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF

TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF Inleiding Huidig Participatiebeleid in Vlaanderen Beleidsnota Cultuur 2000-2004 Participatiedecreet UiTPas Burgerkabinet Focus: Verbreding van participatie

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina 4/5 Resultaten

Nadere informatie

Workshop arrangementontwikkeling en leefstijlen. 4 November 2014 Tinco Lycklama

Workshop arrangementontwikkeling en leefstijlen. 4 November 2014 Tinco Lycklama Workshop arrangementontwikkeling en leefstijlen 4 November 2014 Tinco Lycklama Waarom zijn we bij elkaar? Aanleiding: meer bezoekers, meer bestedingen, sterkere en onderscheidende positionering; Door:

Nadere informatie

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Samenvatting en conclusies TNS NIPO Bureau Promotie Podiumkunsten Onderzoeksmethode Dit is een herhalingsonderzoek, het is eerder uitgevoerd over 2002 en

Nadere informatie

GfK Roper Consumer Styles. Relatie tussen lifestyle en duurzame consumptie in Fashion

GfK Roper Consumer Styles. Relatie tussen lifestyle en duurzame consumptie in Fashion GfK Roper Consumer Styles Relatie tussen lifestyle en duurzame consumptie in Fashion Need: to live a passionate life Waarde oriëntatie en drivers van consumptie 1. Noord-Zuid as: Droomwereld versus Realiteit

Nadere informatie

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Milieufederatie Noord- Holland: Marketinglessen

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Milieufederatie Noord- Holland: Marketinglessen Organisatie: Datum: Locatie: Gastspreker: Presentatie: Verslag: EnergieLokaal Wij krijgen Kippen samen met de Milieufederatie Noord- Holland 06 maart 2014 Oldschool, Gaasterlandstraat 5. Juriaan Jansen

Nadere informatie

Achter de geraniums? Presentatie Motivaction tijdens debat 10 april: Hier is mijn moeder, regelt u het verder? 10-04-2012 1

Achter de geraniums? Presentatie Motivaction tijdens debat 10 april: Hier is mijn moeder, regelt u het verder? 10-04-2012 1 Achter de geraniums? Presentatie Motivaction tijdens debat 10 april: Hier is mijn moeder, regelt u het verder? 10-04-2012 1 Hier is mijn moeder. Regelen jullie het verder? Onderzoek naar verwachtingen

Nadere informatie

Het EnschedePanel over duurzaamheid

Het EnschedePanel over duurzaamheid Het EnschedePanel over duurzaamheid Resultaten peiling EnschedePanel 7 april 2010 Over dit onderzoek De leden van het EnschedePanel zijn enkele vragen voorgelegd over het stimuleren van duurzaam gedrag.

Nadere informatie

METROPOOLREGIO AMSTERDAM

METROPOOLREGIO AMSTERDAM METROPOOLREGIO AMSTERDAM METROPOOLREGIO AMSTERDAM MRA WAAR WIE FACTS & FIGURES VISIE FOCUS AGENDA SAMENWERKING CULTUUR OVERZICHT INFRASTRUCTUUR OMVANG BEZOEK PARTICIPATIE BELEID TOERISME IN DE MRA 2025

Nadere informatie

Opstartlessen. Lesbrief 9. Muziek. Wat leert u in deze les? Veel succes! www.edusom.nl

Opstartlessen. Lesbrief 9. Muziek. Wat leert u in deze les? Veel succes! www.edusom.nl www.edusom.nl Opstartlessen Lesbrief 9. Muziek Wat leert u in deze les? Wat u kunt zeggen als u iets mooi vindt. Een gesprek voeren over muziek. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

Werken met burgerschapsstijlen door het Drents parlement. Mijke Boedeltje Statengriffie Drenthe

Werken met burgerschapsstijlen door het Drents parlement. Mijke Boedeltje Statengriffie Drenthe Werken met burgerschapsstijlen door het Drents parlement Mijke Boedeltje Statengriffie Drenthe Komen tot burgerschapsstijlen Mentality model van Motivaction Onderscheid in acht sociale milieus Aan de hand

Nadere informatie

Mannen, vrouwen en geldzaken. Nibud Factsheet Juni 2012

Mannen, vrouwen en geldzaken. Nibud Factsheet Juni 2012 nen, vrouwen en geldzaken Nibud Factsheet Juni 2012 nen, vrouwen en geldzaken nen en vrouwen gaan verschillend met geld om, maar het risico op financiële problemen is bij beide groepen even groot. Meer

Nadere informatie

DE VERANDER- KRACHT VAN NEDERLAND

DE VERANDER- KRACHT VAN NEDERLAND DE VERANDER- KRACHT VAN NEDERLAND Oproep van kabinet om te veranderen levert nog geen veranderkracht op in de samenleving. ONDERZOEKSRAPPORT, JAARGANG 2013 IN SAMENWERKING MET 1 DE VERANDER- KRACHT VAN

Nadere informatie

Familiecultuur maakt plaats voor marktdenken

Familiecultuur maakt plaats voor marktdenken Familiecultuur maakt plaats voor marktdenken Personeel Zorg en Welzijn verandert niet vanzelf mee In deze bijdrage geven de auteurs inzicht in de complexiteit en gelaagdheid van de arbeidsmarkt en personeelsvoorziening

Nadere informatie

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar Interpolis 7-9-2015 Doel- en probleemstelling 7-9-2015 2 Samenvatting en conclusies (1/6) De overheid is verantwoordelijk voor de zorg voor ouderen,

Nadere informatie

Toolbox Mentality: doelgroepgerichte communicatie

Toolbox Mentality: doelgroepgerichte communicatie Contact met de burger, Provincie Overijssel / 13-2-2013 / P.1 / 13-2-2013 / P.1 Toolbox Mentality: doelgroepgerichte communicatie Toolbox Mentality Amsterdam September

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Waarderingsmeter levensmiddelenindustrie 2017

Waarderingsmeter levensmiddelenindustrie 2017 Waarderingsmeter levensmiddelenindustrie Inzicht in waardering en vertrouwen van consumenten in de Nederlandse levensmiddelenindustrie Auteurs: Sanne Bovendeert en Tessa Rutten 26-6- Project B1087 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden?

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? bezoekadres Marnixkade 1015 ZL Amsterdam 109 postadres Postbus 1001 E T moti@motivaction.nl MG 15262 W +31 www.motivaction.nl (0)20 Amsterdam 5898383 Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? Een onderzoek

Nadere informatie

Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers

Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers Rapportage Auteur: Seth Schaafsma Project Z6095 CC-BY-SA 6-7-2015 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode en opzet Pagina 6

Nadere informatie

Zonnepanelen in Nederland

Zonnepanelen in Nederland bezoekadres Marnixkade 1015 ZL Amsterdam 109 postadres Postbus 1001 E T moti@motivaction.nl MG 15262 F Amsterdam W +31 www.motivaction.nl (0)20 589 83 83 00 Zonnepanelen in Nederland Draagvlak en gebruik

Nadere informatie

Publieksonderzoek Locaties & Doelgroepen

Publieksonderzoek Locaties & Doelgroepen Publieksonderzoek 2016 Locaties & Doelgroepen Esmee Geertsma en Djuna Bats Nationaal Jenevermuseum Schiedam Reinwardt Academie Amsterdam Jaar 2, klas C. 17-05-2016 1 of 22 Voorwoord Van de Reinwardt Academie

Nadere informatie

Zin en onzin van verpakkingen. Milieu Centraal 25-6-2015. Factsheet Auteurs: Jasper Visscher, Monte Königs Project Z6301

Zin en onzin van verpakkingen. Milieu Centraal 25-6-2015. Factsheet Auteurs: Jasper Visscher, Monte Königs Project Z6301 Zin en onzin van verpakkingen Milieu Centraal Factsheet Auteurs: Jasper Visscher, Monte Königs Project Z6301 25-6-2015 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina

Nadere informatie